Download - diag firma

Transcript
 • 8/7/2019 diag firma

  1/33

  Analiza diagnostic si evaluarea financiara a firmei

  CAPITOLUL I

  PREZENTAREA FIRMEI

  INFORMATII GENERALE

  Denumire: SC SANEX SA

  Sediu social: Cluj-Napoca, str. Beiusului, nr. 1, jud. Cluj

  C.U.I.: 199028, atribut fiscal R

  Inregistrare ORC: J12/4/11.01.1991

  Telefon/Fax: 40-264-415201 / 40-0264-415210

  Cod CAEN: 2630

  Obiect de activitate: - Proiectarea, producerea si comercializarea de placi de faianta

  si placi de gresie;

  - Efectuarea operatiunilor de comert exterior direct sau prin

  intermediul societatilor specializate, engineering, colaborarea directa cu societati

  bancare, efectuarea operatiunilor de fond valutar, putnd participa si conveni la operatiuni de

  credit.

 • 8/7/2019 diag firma

  2/33

  SCURT ISTORIC

  SANEX SA a fost nfiinat ca societate pe aciuni n Romnia i a fost nregistrat n

  judeul Cluj n anul 1991. Infiintarea in forma actuala de organizare, ca societate pe actiuni,

  prin HGR 1104/16.10.1990 a avut loc odata cu reorganizarea fostei Intreprinderi de Produse

  din Ceramica Fina pentru Constructii SANEX Cluj-Napoca, prin preluarea intregului

  patrimoniu al acesteia.

  Societatea a derulat activiti comerciale mult nainte de 1990 iar obiectul su de

  activitate const n principal n producia i distribuia de produse ceramice destinate uzului

  casnic. Produsele societii sunt variate i pot fi mprite n dou mari categorii: plci

  ceramice i obiecte sanitare.

  SANEX SA a vndut linia de producie de obiecte sanitare la 31 august 2004.

  Vnzarea produselor se realizeaz pe piaa intern (aproximativ 96,6% din cifra de

  afaceri n 2004) i la export (aproximativ 3,4% din cifra de afaceri n 2004). Principalul

  competitor pe piaa intern este Mondial Lugoj.

  n anul 2004 Societatea a avut deschis un punct de lucru in Bucuresti.

  SANEX SA este cotat pe RASDAQ iar la 31 decembrie 2004, aciunile sale erau

  tranzacionate la valoarea de 8,050 lei fiecare (2.100 lei la 31 decembrie 2003).

  Goodison Holdings BV, un concern nregistrat n Olanda, a devenit principalul

  acionar n anul 2000. Capitalul social nregistrat al Societii de 370.547.164 mii lei la31 decembrie 2004 este format din 185.273.582 aciuni ordinare, cu o valoare nominal de

  2.000 lei fiecare. Aciunile cu drept de vot sunt n numr de 185.273.582 la 31 decembrie

  2004.

  ACTIONARI (la 31.12.2004)

 • 8/7/2019 diag firma

  3/33

  1 GOODISON HOLDINGS B.V. 68%2 S.I.F. OLTENIA 13%3 S.I.F. MOLDOVA 6%4 BANCA TRANSILVANIA 1%

  6 ALTI ACTIONARI 12%

  BIL

  Nr.

  rd.

  Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004

  BILIZATE

  NECORPORALE

  ire (ct.201-2801) 1 5926 2.183 0are (ct.203-2803-2903) 2

  evete i alte imobilizri necorporale. 3 1.709.494 889.860 1.254.944

  ial (ct.2071-2807-2907-2075) 4

  obilizri necorporale n curs 5

  05) 6 1.715.420 892.043 1.254.944

  I CORPORALE

  strucii 7 400.465.831 440.462.455 429.497.254

  ce i maini (ct.213-2813-2913) 8 566.978.272 561.041.475 299.602.420utilaje i mobilier (ct.214-2814-2914) 9 3.088.562 3.366.240 2.742.735

  obilizri corporale n curs 10 28.790.100 12.668.833 15.565.634

  a 10) 11 999.322.765 1.017.539.003 747.408.043

  RI FINANCIARE

  cipare de la soc din cadrul grupului 12 0 0

  societilor din cadrul grupului 13 0 0

  m de interese de participare 14 0 0

  erese de participare 15 0 0 ca imobilizri 16 0 0

  t.2673+2674+2678+2679-2966-2969) 17 586.669 196.668 20.000

  (ct.2677-2968) 18

  a 18) 19 586.669 196.668 20.000

  ILIZATE-TOTAL (rd. 06+11+19) 20 1.001.624.854 1.018.627.714 748.682.987

  CULANTE

  i materiale consumabile 21 76.540.743 111.826.282 121.842.799rs de execuie 22 11.064.893 14.526.135 13.935.912

 • 8/7/2019 diag firma

  4/33

  i mrfuri 23 41.326.193 79.248.672 210.310.924

  u cumprri de stocuri (ct.4091) 24 841.645 636.256 32.930

  a 24) 25 129.773.474 206.237.345 346.122.565

  ciale 26 197.471.293 273.692.030 532.740.087

  at de la societi din cadrul grupului 27

  at din interese de participare 28

  29 9.261.887 459.393 46.712.190

  d capitalul subscris i nevrsat 30

  a 30) 31 206.733.180 274.151.423 579.452.277

  FINANCIARE PE TERMEN SCURT

  cipare de la soc din cadrul grupului 32

  (ct.502-592) 33 0 1.682.302 0financiare pe termen scurt 34 112.100.000 186.026.914 34.880.400

  a 34) 35 112.100.000 187.709.216 34.880.400

  NTURI LA BNCI 36 20.198.564 48.558.303 50.099.416

  ULANTE TOTAL (rd. 25+31+35+36) 37 468.805.218 716.656.287 1.010.554.65

  N AVANS (ct.471) 38 1.356.371 1.486.030 266.973

  TR SCURT

  n emisiune de obligaiuni 39

  instituiilor de credit 40 228.315.373 146.401.433 211.990.460ate n contul comenzilor (ct.419) 41 441.040 665.856 296.012

  iale (ct.401+404+408) 42 128.659.157 209.869.806 250.702.662

  er de pltit (ct.403+405) 43 63.131.041 37.168.289 0

  societilor n cadrul grupului 44

  priv interesele de participare 45

  46 29.243.517 28.079.345 29.231.403

  a 46) 47 449.790.128 422.184.729 492.220.537

  ULANTE NETE (rd. 37+38-47-62) 48 15.176.373 279.275.275 500.574.463VE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48) 49 1.016.801.227 1.297.902.989 1.249.257.45

  I MARI DE UN AN

  in emisiuni de obligaiuni 50

  instituiilor de credit 51 97.075.011 158.053.161 0

  ate n contul comenzii (ct.419) 52

  iale (ct.401+404+408) 53

  er de pltit (ct.403+405) 54 31.565.520

  societilor din cadrul grupului 55

 • 8/7/2019 diag firma

  5/33

  privind interesele de participare 56

  ntru asigurrile sociale 57 1.382.716 596.743 298.372

  a 57) 58 130.023.247 158.649.904 298.372

  E PENTRU RISCURI I CHELTUIELI

  ntru pensii i alte obligaii similare 59

  ne (ct.151) 60 3.554.436 15.230.089 14.912.972

  IOANE: (rd. 59+60) 61 3.554.436 15.230.089 14.912.972

  AVANS (rd.63 + rd. 64) 62 5.195.088 16.682.313 18.026.631

  nvestiii (ct. 131) 63 3.554.550 4.605.615 7.749.439

  te n avans (ct. 472) 64 1.640.538 12.076.698 10.277.192

  EZERVE

  66 la 68) din care: 65 373.135.860 373.135.860 370.547.164

  s nevrsat (ct.1011) 66s vrsat (ct.1012) 67 373.135.860 373.135.860 370.547.164

  giei (ct.1015) 68

  APITAL 69 3.673.284 3.673.284 3.673.284

  N REEVALUARE

  70 537.329.982 657.895.276 563.612.245

  71

  .106) (rd.73 la 76) 72 56.694.141 69.011.225 77.684.793

  (ct.1061) 73 6.216.221 14.220.273 21.689.076 aciuni proprii (ct.1062) 74

  are sau contractuale (ct.1063) 75

  t.1068+/-107) 76 50.477.920 54.790.952 55.995.717

  L REPORTAT (ct.117)

  77 20.307.351 218.528.619

  78 113.018.035

  UL EXERCIIULUI (ct.121)

  79 27.960.545 110.803.375 111.407.04180

  tului (ct.129) 81 2.552.234 110.803.375 111.407.041

  LURI PROPRII

  72+77-78+79-80-81) 82 883.223.543 1.124.022.996 1.234.046.10

  c (ct.1016) 83

  LURI (rd. 82+83) 84 883.223.543 1.124.022.996 1.234.046.10

  OFIT SI PIERDERI

 • 8/7/2019 diag firma

  6/33

  Nr.

  rd.

  Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004

  la 04) 1 1.116.582.723 1.249.384.913 1.255.996.11

  (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 1.110.858.498 1.215.667.143 1.086.732.71

  area mrfurilor (ct.707) 3 5.724.225 33.717.770 169.263.399enii de exploatare aferente CA nete 4

  lor

  5 46.281.270 88.709.309

  6 18.317.516 0 0

  ilizat (ct.721+722) 7 2.635.891 368.160 1.377.686

  n exploatare (ct.758+7417) 8 5.971.367 56.771.212 209.492.503

  EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08) 9 1.106.872.465 1.352.805.555 1.555.575.61

  materiile prime i materiale consumabile 10 433.637.853 496.937.985 523.336.829teriale (ct.603+604+606+608) 11 39.542.357 17.425.503 28.958.477

  din afar (cu energie i ap) 12 50.316.066 56.123.842 61.575.605

  mrfurile (ct.607) 13 3.158.713 27.928.204 151.213.583

  rsonalul (rd. 15+16) 14 199.807.835 195.638.505 175.484.759

  7414) 15 143.971.796 140.112.709 132.814.494

  igurrile i protecia social 16 55.836.039 55.525.796 42.670.265

  orii imob. corp. i necorp (rd. 18-19) 17 64.815.183 104.652.770 94.065.372

  ct.6811+6813) 18 64.815.183 104.652.770 94.065.3727813+7815) 19 0 0

  orii activelor circulante (rd. 21-22) 20 16.415.541 4.318.968 13.113.842

  ct.654+6814) 21 24.074.239 10.209.944 58.256.524

  .754+7814) 22 7.658.698 5.890.976 45.142.682

  de exploatare (rd. 24 la 26) 23 155.552.862 198.596.196 365.953.998

  vind prestaiile externe 24 133.407.606 138.415.473 152.601.855

  pozite, taxe i vrsminte asimilate 25 7.728.840 9.070.451 6.758.991

  despgubiri, donaii i active cedate 26 14.416.416 51.110.272 206.593.152viz. pentru riscuri i cheltuieli (rd.28-29) 27 421.903 11.675.653 -317.117

  2) 28 421.903 11.675.653 32.701.427

  29 0 0 33.018.544

  LOATARE (rd. 10 la 14+17+20+23+27) 30 963.668.313 1.113.297.626 1.413.385.34

  DIN EXPLOATARE:

  0) 31 143.204.152 239.507.929 142.190.268

  0-09) 32 ******** ******** *********

  erese de participare 33

 • 8/7/2019 diag firma

  7/33

  drul grupului 34

  nvest. financ. ce fac parte din activ. Imob. 35

  drul grupului 36

  obnzi (ct.766) 37 2.300.889 6.710.843 6.965.599

  drul grupului 38

  nciare 39 30.520.094 27.922.518 35.895.029

  NCIARE TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 32.820.983 34.633.361 42.860.628

  mob fin de ca active circulante (rd. 42-43) 41 0 0 0

  42

  43

  ind dobnzile (ct.666-7418) 44 32.708.035 26.048.136 14.407.490

  drul grupului 45

  anciare (ct.663+664+665+667+668+688) 46 109.436.635 88.012.118 21.267.336NANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46) 47 142.144.670 114.060.254 35.674.826

  INANCIAR

  7) 48 *********** *********** 7.185.802

  7-40) 49 109.323.687 79.426.893 *********

  UL CURENT

  48) 50 *********** *********** 149.376.070

  2+49) 51 33.880.465 160.081.036 **********

  ordinare (ct.771) 52aordinare (ct.671) 53

  UL EXTRAORDINAR

  3) 54 0 0 0

  3-52) 55 *********** *********** **********

  ALE (rd. 09+40+52) 56 1.139.693.448 1.387.438.916 1.598.436.24

  OTALE (rd. 30+47+53) 57 1.105.812.983 1.227.357.880 1.449.060.17

  UT:

  7) 58 33.880.465 160.081.036 149.376.070-56) 59 *********** *********** **********

  PE PROFIT (ct.691-791) 60 5.919.920 49.277.661 34.481.923

  mpozitele (ct.698) 61 0 3.487.106

  UL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

  62 27.960.545 110.803.375 111.407.041

  63 *********** *********** **********

  UL PE ACIUNE

  64 0.150 0.596 0.597

 • 8/7/2019 diag firma

  8/33

 • 8/7/2019 diag firma

  9/33

  Valoare brut Amortizri i provizioaneemente de active Sold

  01.01.03

  Creteri

  2003

  Reduceri

  2003

  Sold

  31.12.03

  Sold

  01.01.03

  Amort.

  nreg.

  Reduceri Sold

  31.12.03lte imobilizri

  corporale

  3.219.737 15.903 0 3.235.640 1.504.31

  7

  839.310 0 2.343.62

  7v. i imob. Necorp.

  curs

  0 0 0 0 0 0 0 0

  erenuri i construcii 707.129.9

  41

  141.290.

  389

  32.910.0

  73

  815.510.2

  57

  306.664.

  110

  74.722.2

  08

  6.338.24

  3

  375.048.

  075stalaii tehnice i

  aini

  981.212.6

  36

  136.775.

  361

  50.113.1

  90

  1.067.874.

  807

  414.234.

  364

  131.082.

  721

  38.483.7

  53

  506.833.

  332obilier, ap., birotic 4.247.427 1.832.44

  6

  721.791 5.358.082 1.158.86

  5

  1.266.30

  9

  433.332 1.991.84

  2v. i imob. Corp. n

  rs

  28.790.10

  0

  30.821.4

  46

  29.301.1

  82

  30.310.36

  4

  0 0 0 0

  otal imob. Corporale 1.721.380.

  104

  310.719.

  642

  113.046.

  236

  1.919.053.

  510

  722.057.

  339

  207.071.

  238

  45.255.3

  28

  883.873.

  249tluri deinute ca

  mobilizri

  586.669 26.994 416.995 196.668 0 0 0 0

  lte creane

  mobilizate

  0 0 0 0 0 0 0 0

  otal imob. Financiare 586.669 26.994 416.995 196.668 0 0 0 0OTAL ACTIVE

  MOBILIZATE

  1.725.186.

  510

  310.762.

  539

  113.463.

  231

  1.922.485.

  818

  723.561.

  656

  207.910.

  548

  45.255.3

  28

  886.216.

  876

  SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - Anul 2004Valoare brut Amortizri i provizioane

  emente de active Sold

  01.01.04

  Creteri

  2004

  Reduceri

  2004

  Sold

  31.12.04

  Sold

  01.01.04

  Amort.

  nreg.

  Reduceri Sold

  31.12.04lte imobilizri

  corporale

  3.235.640 915.197 0 4.150.837 2.343.62

  7

  552.296 18.714 2.877.20

  9v. i imob. Necorp.

  curs

  0 0 0 0 0 0 0 0

  erenuri i construcii 815.510.2

  57

  753.229 0 816.263.4

  86

  375.048.

  075

  11.718.4

  30

  0 386.766.

  505stalaii tehnice i 1.067.874. 14.851.8 304.678. 778.048.4 506.833. 75.186.3 103.573. 478.445.

 • 8/7/2019 diag firma

  10/33

  CAPITOLUL II

  ANALIZA DINAMICII I STRUCTURII

  PATRIMONIULUI

  - Bilanul financiar

  - Analiza dinamicii i structurii activelor

  - Analiza dinamicii i structurii capitalurilor

  NCIAR

  DINAMICAModificarea absolut Indi

  E ACTIV 2002 2003 2004 D2/1 D3/2 I2/1ILIZATE 1.001.618.928 1.018.625.531 748.682.987 17.006.603 -269.942.544 102rporale 1.709.494 889.860 1.254.944 -819.634 365.084 52%revete i alte imob. necorp. 1.709.494 889.860 1.254.944 -819.634 365.084 52%rcial 0 0 0 0 0 -mobilizri necorporale n curs 0 0 0 0 0 -orale 999.322.765 1.017.539.003 747.408.043 18.216.238 -270.130.960 102nstrucii 400.465.831 440.462.455 429.497.254 39.996.624 -10.965.201 110ice i maini 566.978.272 561.041.475 299.602.420 -5.936.797 -261.439.055 99%, utilaje i mobilier 3.088.562 3.366.240 2.742.735 277.678 -623.505 109

  orporale n curs 28.790.100 12.668.833 15.565.634 -16.121.267 2.896.801 44%ciare 586.669 196.668 20.000 -390.001 -176.668 34%p. de la soc. din cdr. 0 0 0 0 0 -

  a soc din cadrul grupului 0 0 0 0 0 -rm de interese de participare 0 0 0 0 0 -

  nterese de participare 0 0 0 0 0 -te ca imobilizri 0 0 0 0 0 -

  586.669 196.668 20.000 -390.001 -176.668 34%ii 0 0 0 0 0 -

  mari de un an 0 0 0 0 0 -ULANTE 468.805.218 716.656.287 1.010.554.658 247.851.069 293.898.371 153

  129.773.474 206.237.345 346.122.565 76.463.871 139.885.220 159 i materiale consumabile 77.382.388 112.462.538 121.875.729 35.080.150 9.413.191 145

  urs de execuie 11.064.893 14.526.135 13.935.912 3.461.242 -590.223 131 i mrfuri 41.326.193 79.248.672 210.310.924 37.922.479 131.062.252 192

 • 8/7/2019 diag firma

  11/33

  206.733.180 274.151.423 579.452.277 67.418.243 305.300.854 133rciale 197.471.293 273.692.030 532.740.087 76.220.737 259.048.057 139sat de la soc din cdr grupului 0 0 0 0 0 -

  din interese de participare 0 0 0 0 0 -9.261.887 459.393 46.712.190 -8.802.494 46.252.797 5%

  nd cap subscris i nevrsat 0 0 0 0 0 - nanciare mai mici de un an 0 0 0 0 0 -

  132.298.564 236.267.519 84.979.816 103.968.955 -151.287.703 179nciare pe termen scurt 112.100.000 187.709.216 34.880.400 75.609.216 -152.828.816 167ri la bnci 20.198.564 48.558.303 50.099.416 28.359.739 1.541.113 240LE 1.470.424.146 1.735.281.818 1.759.237.645 264.857.672 23.955.827 118

  DINAMICAModificarea absolut Indi

  E PASIV 2002 2003 2004 D2/1 D3/2 I2/1MANENT 1.017.079.581 1.297.867.000 1.252.104.135 280.787.419 -45.762.865 128

  887.056.334 1.139.217.096 1.251.805.763 252.160.762 112.588.667 128373.135.860 373.135.860 370.547.164 0 -2.588.696 100tal 3.673.284 3.673.284 3.673.284 0 0 100eevaluare 537.329.982 657.895.276 563.612.245 120.565.294 -94.283.031 122

  56.694.141 69.011.225 77.684.793 12.317.084 8.673.568 122portat -113.018.035 20.307.351 218.528.619 133.325.386 198.221.268 -18erciiului 27.960.545 110.803.375 111.407.041 82.842.830 603.666 396profitului (se scade) -2.552.234 -110.803.375 -111.407.041 -108.251.141 -603.666 4341

  ejustificate 0 0 0 0 0 -ans 5.195.088 16.682.313 18.026.631 11.487.225 1.344.318 321e (se scad) -1.362.297 -1.488.213 -266.973 -125.916 1.221.240 109n mediu i lung 130.023.247 158.649.904 298.372 28.626.657 -158.351.532 122

  din emisiuni de obligaiuni 0 0 0 0 0 -e instituiilor de credit 97.075.011 158.053.161 0 60.978.150 -158.053.161 163asate n contul comenzii 0 0 0 0 0 -rciale 0 0 0 0 0 -

  mer de pltit 31.565.520 0 0 -31.565.520 0 0%e soc din cadrul grupului 0 0 0 0 0 -vind interesele de participare 0 0 0 0 0 -entru asigurrile sociale 1.382.716 596.743 298.372 -785.973 -298.371 43%

  mai mari de un an 0 0 0 0 0 -

  ERMEN SCURT 453.344.564 437.414.818 507.133.509 -15.929.746 69.718.691 96%atare pe tr scurt 225.029.191 291.013.385 295.143.049 65.984.194 4.129.664 129asate n contul comenzilor 441.040 665.856 296.012 224.816 -369.844 151rciale 128.659.157 209.869.806 250.702.662 81.210.649 40.832.856 163

  mer de pltit 63.131.041 37.168.289 0 -25.962.752 -37.168.289 59%e soc n cadrul grupului 0 0 0 0 0 -v interesele de participare 0 0 0 0 0 -

  29.243.517 28.079.345 29.231.403 -1.164.172 1.152.058 96%mai mici de un an 3.554.436 15.230.089 14.912.972 11.675.653 -317.117 428e curente 228.315.373 146.401.433 211.990.460 -81.913.940 65.589.027 64%

  din emisiune de obligaiuni 0 0 0 0 0 -e instituiilor de credit 228.315.373 146.401.433 211.990.460 -81.913.940 65.589.027 64%

 • 8/7/2019 diag firma

  12/33

  AL 1.470.424.145 1.735.281.818 1.759.237.644 264.857.673 23.955.826 118

  RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE ACTIV

  2002 2003 20041. Rata activelor imobilizate 68,12 58,70 42,561.1. Rata imobilizrilor necorporale 0,17 0,09 0,17

  1.1.1. Rata concesiunilor, brev. i licenelor 100,00 100,00 100,001.1.2. Rata fondului comercial 0,00 0,00 0,001.1.3. Rata imobilizrilor necorporale n curs 0,00 0,00 0,001.2. Rata imobilizrilor corporale 99,77 99,89 99,831.2.1. Rata terenurilor i construciilor 40,07 43,29 57,461.2.2. Rata instalaiilor tehnice i mainilor 56,74 55,14 40,091.2.3. Rata altor imobilizri corporale 0,31 0,33 0,371.2.4. Rata imobilizrilor necorporale n curs 2,88 1,25 2,081.3. Rata imobilizrilor financiare 0,06 0,02 0,002. Rata activelor circulante 31,88 41,30 57,44

  2.1. Rata stocurilor 27,68 28,78 34,252.1.1. Rata materiilor prime 59,63 54,53 35,212.1.2. Rata produciei neterminate 8,53 7,04 4,032.1.3. Rata produselor finite i mrfurilor 31,84 38,43 60,762.2. Rata creanelor 44,10 38,25 57,342.2.1. Rata creanelor comerciale 95,52 99,83 91,942.2.2. Rata altor creane 4,48 0,17 8,062.3. Gradul net de asigurare cu disponibliti * * *

  - fata de activele circulante 4,31 6,78 4,96- fata de activele totale 1,37 2,80 2,85

  2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibiliti * * *- fata de activele circulante 28,22 32,97 8,41- fata de activele totale 9,00 13,62 4,83

 • 8/7/2019 diag firma

  13/33

  Rata activelor imobilizate are un trend descendent in perioada analizata (68,12% in

  2002 58,7% in 2003 42,56 in 2004), ceea ce corespunde unei scaderi a ponderii

  imobilizarilor in totalul activelor, urmare in principal a instrainarii liniilor de fabricatie pentru

  obiecte sanitare. Indicii de rezultate devanseaza indicele imobilizarilor (rezultat total: 296%

  crestere in 2003 fata de 2002 si 1% in 2004 fata de 2003), caz in care activitatea SANEX nu

  STRUCTURA ACTIVELOR TOTALE

  68,1258,70

  42,56

  31,8841,30

  57,44

  0,00

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  120,00

  1 2 3

  an

  %

  AI AC

  STRUCTURA ACTIVELOR CIRCULANTE

  27,68 28,7834,25

  44,10 38,25

  57,34

  28,22 32,97

  8,41

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%70%

  80%

  90%

  100%

  1 2 3

  an

  %

  Stocuri Creante Disponibilitati

 • 8/7/2019 diag firma

  14/33

  este perturbata din aceasta cauza.

  Ponderea imobilizarilor corporale este covarsitoare in totalul imobilizarilor, ceea ce

  corespunde unei strategii de dezvoltare a potentialului tehnic intern.

  Rata activelor circulante inregistreaza o crestere semnificativa de la an la an (31,88%

  - 41,3% - 57,44% in anii 2002 2004), ca urmare a cresterii stocurilor si mai ales a

  creantelor. Indicii de rezultate au o evolutie inferioara si, corelat cu cresterea duratei de

  rotatie a acestor elemente (de la 49 la 80 de zile in 2004, in cazul stocurilor si de la 58 la 98

  de zile crestere in cazul incasarii creantelor clienti), rezulta o situatie nefavorabila pentru

  SANEX, caz in care se impune o atentie crescuta asupra rulajelor de stocuri (in principal de

  produse finite si marfuri) si o reevaluare a politicii de acordare a creditului comercial fata de

  clienti.

  Gradul de asigurare cu disponibilitati are un nivel scazut in 2004 (4,83%), ca urmare a

  reducerii investitiilor financiare pe termen scurt (in anul 2004 doar 19% din nivelul anului

  2003).

  RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE PASIV

  2002 2003 2004STRUCTURA DUP CRITERIUL

  EXIGIBILITII

  * * *

  1. Rata stabilitii financiare (Kper/Kt) 69,17 74,79 71,172. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Kt) 30,83 25,21 28,83

  2.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts) 50,36 33,47 41,802.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts) 28,38 47,98 49,442.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts) 21,26 18,55 8,76

  3. Rata structurii finanrii (Dts/Kper) 22,13 22,42 23,57STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE * * *1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Kt) 60,33 65,65 71,162. Rata autonomiei fin. la termen (Kpr/Kper) 87,22 87,78 99,983. Rata de ndatorare global (Dt/Kt) 39,67 34,35 28,844. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kper) 12,78 12,22 0,025. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kpr) 14,66 13,93 0,02

 • 8/7/2019 diag firma

  15/33

  Rata stabilitatii financiare prezinta valori care confera firmei SANEX un grad ridicat

  de siguran prin stabilitate n finanare (2002 69,17%, 2003 74,79%, 2004 71,17%).

  Mai trebuie remarcat faptul ca aceasta rata excede rata activelor imobilizate in intreaga

  perioada analizata, ceea ca inseamna ca activele imobilizate sunt finantate integral prin

  resurse proprii.Rata datoriilor pe termen scurt are valori normale (2002 - 30,83%, 2003 25,21%,

  2004 28,83%). Datoriile comerciale au o pondere ridicata in ansamblul datoriilor pe termen

  scurt, cu exceptia anului 2002 (50,36%), cand SANEX a inregistrat, pe de o parte, datorii

  comerciale reduse si, pe de alta parte, un volum ridicat al creditelor bancare. Se remarca

  totusi o usoara crestere a ponderii datoriilor financiare in 2004 (41,80% fata de 33,47% in

  2003), pusa in principal pe seama cresterii volumului creditelor bancare. Nu trebuie neglijata

  nici influenta ratei altor datorii nefinanciare asupra configuratiei structurii ratei datoriilor pe

  termen scurt; aceasta influenta are o scadere pronuntata (2002 21,26%, 2003 18,55%,

  2004 8,76%), ca urmare a reducerii si in final a eliminarii efectelor de comert de platit.

  Rata structurii finantarii prezinta valori scazute (22,13% in 2002, 22,42% in 2003,

  23,57% in 2004), sugerand o dependenta redusa de finantarea prin datorii pe termen scurt.

  Rata autonomiei financiare globale are valori si trend remarcabile (2002 60,33%,

  2003 65,65%, 2004 71,16%); echilibrul financiar este asigurat si SANEX poate apela fara

  probleme la credite bancare, cu atat mai mult cu cat rata rentabilitatii economice este mai

  mare decat rata dobanzii de-a lungul intregii perioade analizate.

  DINAMICA RATEI STABILITATII FINANCIARE

  SI A RATEI AI

  42,56

  71,1768,12

  58,70

  69,1774,79

  0,00

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  1 2 3

  an

  %

  RAIRSF

 • 8/7/2019 diag firma

  16/33

  Rata autonomiei financiare la termen, cu nivelul sau ridicat si in crestere, poate fi pusa

  pe seama cresterii capitalului propriu si mai ales pe a reducerii /eliminarii datoriilor pe termen

  mediu si lung.

  Rata de ndatorare global are tendinta clara de scadere (2002 39,67%, 2003

  34,35%, 2004 28,84%), ca urmare a achitarii de datoriile pe termen mediu si lung.

  Nivelul ratei de ndatorare la termen are de asemenea valori foarte bune, constituindu-

  se in inca o o garantie a rambursarii corecte de catre SANEX a creditelor contractate de la

  banci.

  ANALIZA CAPITALULUI INVESTIT

  BAZA DE CALCUL Anul 1 Anul 2 Anul 3Capital propriu 887.056.334 1.139.217.096 1.251.805.763mprumuturi pe termen mediu i lung 97.075.011 158.053.161 0Capital investit permanent 984.131.345 1.297.270.257 1.251.805.763Datorii financiare curente 228.315.373 146.401.433 211.990.460Capital mprumutat 325.390.384 304.454.594 211.990.460Capital investit 1.212.446.718 1.443.671.690 1.463.796.223RATELE CAPITALULUI INVESTIT * * *

  1. Rata capitalului investit 82,46 83,20 83,212. Rata datoriilor de exploatare 15,40 16,80 16,79ANALIZA PE BAZA ELEM. DE PASIV * * *1. Stabilitatea capitalului investit

  (Kip/Kinv)

  81,17 89,86 85,52

  2. Exigibilitatea cap.investit (Dfc/Kinv) 18,83 10,14 14,483. Autonomia capitalului investit

  (Kpr/Kinv)

  73,16 78,91 85,52

  4. ndat. global a cap. investit (Km/Kinv) 26,84 21,09 14,485. ndat la termen a cap. investit

  (tml/Kinv)

  8,01 10,95 0,00

  ANALIZA PE BAZA ELEM. DE ACTIV * * *1. Ponderea activelor imobilizate

  (AI/Kinv)

  82,61 70,56 51,15

  2. Ponderea NFR (NFR/Kinv) 9,19 13,12 43,073. Pond. disp. i plasamentelor (Db/Kinv) 10,91 16,37 5,81

  Se poate aprecia ca pozitiva cresterea constanta a capitalului investit si mai ales faptul

  ca acesta are o pondere mare in structura capitalului total (2002 82,46%, 2003 83,20%,

  2004 83,21%). Complementar acestui aspect, ponderea datoriilor de exploatare are otendinta de usoara scadere. Tot pozitive sunt evolutia capitalului investit permanent, urmare a

 • 8/7/2019 diag firma

  17/33

  sporirii continui a capitalului propriu si reducerea progresiva a capitalului imprumutat.

  Stabilitatea capitalului investit (81,17% in 2002, 89,86% in 2003, 85,52% in 2004) se

  apreciaza favorabil, mai ales ca este determinata de cresterea nivelului capitalului propriu.

  Exigibilitatea capitalului investit are valori care denota tendinta SANEX de a-si

  finanta activitatea pe seama resurselor proprii, chiar daca, pe ansamblu, datoriile de

  exploatare inregistreaza o usoara crestere.

  Dinamica superioara a capitalului propriu raportata la capitalul investit este

  demonstrata si de indicatorii: autonomia capitalului investit (2002 73,16%, 2003 78,91%,

  2004 85,52%) si complementul acestuia, indatorarea globala a capitalului investit.

  Analiza capitalului investit pe baza elementelor de activ sugereaza o utilizare

  defectuoasa a acestuia, data fiind ponderea in crestere a finantarii necesarului de fond de

  rulment (9,19% in 2002, 13,12% in 2003, 43,07% in 2004). Valoarea ridicata din anul 2004

  poate fi explicata prin cresterea accentuata a necesarului de fond de rulment, datorata la

  randu-i cresterii stocurilor (in special a celor de produse finite si marfuri) si a creantelor

  comerciale. Scaderea ponderii disponibilitatilor si plasamentelor in cadrul investitiilor se

  explica prin aceeasi nevoie sporita de finantare a necesarului de fond de rulment, dar nu este

  de natura a avea consecinte nefaste asupra activitatii SANEX.

  COSTUL CAPITALULUI

  2002 2003 2004Capitalul investit 1.212.446.71

  8

  1.443.671.690 1.463.796.223

  Capitalul propriu 887.056.334 1.139.217.096 1.251.805.763Capitalul mprumutat 325.390.384 304.454.594 211.990.460Capital investit mediu * 1.328.059.204 1.453.733.957Capital propriu mediu * 1.013.136.715 1.195.511.430Capital mprumutat mediu * 314.922.489 258.222.527Dobnzi 32.708.035 26.048.136 14.407.490Profit net 27.960.545 110.803.375 111.407.041Profit din exploatare 143.204.152 239.507.929 142.190.268Rata rentabilitii financiare 3,15 9,73 9,18Rata rentabilitii economice 11,81 16,59 9,71Rata dobnzii 10,05 8,56 6,80

  Rata rentab fin medii * 10,94 9,32Rata rentab ec medii * 18,03 9,78

 • 8/7/2019 diag firma

  18/33

  Rata medie a dobanzii * 8,27 5,58

  Rata rentabilitatii financiare are o evolutie pe ansamblu crescatoare (3,15% in 2002,

  9,73% in 2003, 9,71% in 2004); scaderea din anul 2004 poate fi considerata nesemnificativa.

  Acest lucru exprima capacitatea SANEX de a genera profit net ca rezultat al folosirii

  capitalurilor proprii si care este destinat astfel recompensarii acestor capitaluri.

  In cazul ratei rentabilitii economice scaderea este mult mai accentuata in anul 2004(9,18%, fata de 11,81% in 2002 si 16,59% in 2003), ceea ce arata ca firma nu a gasit o

  utilizare optimala a capitalurilor investite aflate la dispozitia sa. Explicatia rezida in scaderea

  profitului brut de exploatare in anul 2004 fata de 2003 ca urmare a cresterii cheltuielilor de

  exploatare in general si, in particular, a cheltuielilor cu despagubiri, donatii si active cedate.

  Caracterul de exceptie al acestei categorii de cheltuieli face ca scaderea ratei rentabilitatii

  economice sa fie considerata ca fiind pur conjuncturala.

  Tot conjuncturala este si scaderea aproape liniara a ratei dobanzii, fapt de natura aameliora performantele oricarei firme romanesti.

  Analiza structurii financiare a firmei SANEX poate fi intregita si prin indicatorul

  levier financiar, care are o tendinta pronuntat descrescatoare si prin efectul de levier

  RATELE RF, RE, RD

  11,81

  9,71

  3,15

  6,80

  16,59

  9,189,73

  10,058,56

  0,00

  2,004,00

  6,00

  8,0010,00

  12,00

  14,0016,0018,00

  2002 2003 2004an

  %

  RE RF RD

  2002 2003 2004Levierul financiar 0,37 0,27 0,17Efectul de levier financiar 0,65 2,15 0,49

 • 8/7/2019 diag firma

  19/33

  financiar. Acesta din urma, pozitiv ca valoare pe toata perioada analizata, arata ca firma poate

  apela in viitor la credite bancare pentru ameliorarea rentabilitatii financiare. In acest sens se

  pot folosi spre argumentare si evolutiile inregistrate in materie de solvabilitate.

  CAPITOLUL III

  ANALIZA STATIC A ECHILIBRULUI

  FINANCIAR

  analiza lichiditii i solvabilitii

  analiza corelaiei dintre creane i obligaii

  analiza corelaiei FR, NFR, Trezorerie

  RATELE DE LICHIDITATE I SOLVABILITATE

  LICHIDITATEA 2002 2003 20041. Lichiditatea general 103,41 163,84 199,272. Lichiditatea curent 74,78 116,69 131,023. Lichiditatea imediat 29,18 54,01 16,76

  LICHIDITATEA

  ,103 41

  ,163 84

  ,1 9 9 2 7

  ,74 78

  ,11 6 69 ,131 02

  ,2 9 1 8

  ,54 01

  ,16 76,0 00

  , 50 00

  ,10 0 0 0

  ,150 00

  ,2 0 0 0 0

  ,250 00

  1 2 3

  an

  %

  L generala L curenta L imediata

  Lichiditatea generala are valori supraunitare si in crestere de-a lungul perioadeianalizate (103,41% in 2002, 163,84% in 2003, 199,27% in 2004), sugerand o situatie

 • 8/7/2019 diag firma

  20/33

  favorabila pentru SANEX, in speta existenta unui fond de rulment pozitiv, care ii permite sa

  faca fata obligatiilor curente de plata.

  Lichiditatea curenta arata si mai bine performanta firmei in acest domeniu. Ca si in

  cazul indicatorului precedent, tendinta este crescatoare, iar valorile inregistrate sunt foarte

  bune (2002 74,78%, 2003 116,69%, 2004 131,02%), semnificand capacitatea crescuta a

  firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt.

  In anul 2004 lichiditatea imediata are o scadere accentuata (de la 54,01% in 2003 la

  16,76%), datorata in principal nivelului scazut al disponibilitatilor in acest an si, mai exact,

  nivelului redus al investitiilor financiare pe termen scurt. Cu toate ca nivelul acestui indicator

  se afla aproape de limitele recomandate, se recomanda o atentie sporita la asigurarea

  disponibilitatilor banesti necesare rambursarii rapide a datoriilor imediat exigibile.

  SOLVABILITATEA 2002 2003 20041. Solvabilitatea general 252,06 291,12 346,692. Solvabilitatea patrimonial 60,33 65,65 71,16

  SOLVABILITATEA

  , 346 69

  ,71 1 6

  ,2 9 1 1 2

  ,2 52 06

  ,65 65,60 33

  ,0 00

  , 50 00

  ,1 0 0 0 0

  ,1 50 00

  ,2 0 0 0 0

  ,2 50 00

  , 300 00

  , 350 0 0

  ,400 00

  1 2 3

  an

  %

  S generala S patrimoniala

  Solvabilitate generala are un nivel ridicat si in crestere (252,08% in 2002, 291,12% in

  2003, 346,69% in 2004), aratand existenta unor surse proprii mai mult decat suficiente pentru

  a face fata scadentelor.

  Acelasi lucru se remarca si din analiza solvabilitatii patrimoniale.

  CORELAIA CREANE - OBLIGAII

 • 8/7/2019 diag firma

  21/33

 • 8/7/2019 diag firma

  22/33

  datoriilor in toti anii analizati, ceea ce inseamna ca fluxul de numerar este influentat negativ

  intrucat suma imobilizata este superioara celei folosite temporar. Mai mult, in anul 2004

  termenul de incasare este mai mare decat dublul termenului de plata. Pentru a remedia acest

  impediment, este recomandabila o concertare a politicii de creditare a clientilor cu o mai buna

  strategie de negociere a termenelor de plata cu furnizorii.

  ANALIZA FONDULUI DE RULMENT

  Indicator 2002 2003 2004Capital permanent 1.017.079.581 1.297.867.000 1.252.104.135Capital propriu 887.056.334 1.139.217.096 1.251.805.763

  Active imobilizate 1.001.618.928 1.018.625.531 748.682.987Fond de rulment 15.460.653 279.241.469 503.421.148- Fond de rulment propriu -114.562.594 120.591.565 503.122.776- Fond de rulment strin 130.023.247 158.649.904 298.372

  RATELE FONDULUI DE RULMENT 2002 2003 20041. Finanarea imobilizrilor 101,54 127,41 167,242. Finantarea imobilizarilor prin Kpr 88,56 111,84 167,203. Acoperirea capitalurilor investite 91,37 107,44 90,794. Ponderea FR n Kper 1,52 21,52 40,215. Rata de finanare a AC 3,30 38,96 49,82

  6. Rata de finanare a stocurilor 11,91 109,75 82,137. Rata de acoperire a NFR 13,87 147,45 79,858. Rata de finanare a cifrei de afaceri 4,98 80,46 144,29

  Se observa ca fondul de rulment al SANEX are o tendinta de crestere spectacoloasa

  (15.460.653 mii lei in 2002 - 279.241.469 mii lei in 2003 - 503.421.148 mii lei in 2004),

  situatie datorata pe de o parte cresterii generale a capitalurilor permanente si, pe de alta parte,

  reducerii generale a imobilizarilor. Asadar, firma dispune de un surplus de resurse ce poate fi

  utilizat pentru finantarea activelor pe termen scurt. Totusi, valorile inregistrate in anii 2003 si

  2004 sunt mai mari decat cele recomandate de teoria economica (10% din nivelul cifrei de

  afaceri sau 20% din cel al activelor circulante).

  Fondul de rulment propriu are de asemenea o panta ascendenta, inregistrand in anii

  2003 si 2004 valori pozitive. Fondul de rulment strain (datoriile pe termen mediu si lung) are

  o scadere remarcabila in anul 2004. Aceasta compozitie a fondului de rulment, analizata in

  evolutie, demonstreaza inca o data gradul ridicat al autonomiei SANEX in materie de

  finantare a imobilizarilor.

  Indicatorul finantarea imobilizarilor (101,54% in 2002, 127,41% in 2003, 167,24% in

  2004), in fond o exprimare in marimi relative a fondului de rulment, arata aceeasi situatie: un

 • 8/7/2019 diag firma

  23/33

  excedent de resurse stabile fata de imobilizarile care trebuiesc finantate.

  Finantarea imobilizarilor prin capital propriu are valori in crestere (2002 - 88,56%,

  2003 111,84%, 2004 167,20%), reflectand, prin corelatie cu indicatorul anterior analizat,

  ponderea in crestere a capitalului propriu in capitalul permanent de care dispune SANEX,

  adica autonomia financiara.

  Din punct de vedere al acoperirii capitalurilor investite, se poate observa ca in anul

  2003 firma dispune de resurse permanente mai mari decat activele imobilizate si necesarul de

  fond de rulment cu 7,44 procente. Valorile inregistrate de acest indicator in ceilaltia ani

  analizati (91,37% in 2002 si 90,79% in 2004) nu se abat foarte mult de la nivelul recomandat

  de teorie 100%.

  Ponderea fondului de rulment in capitalul permanent inregistreaza o continua crestere,

  ajungand la valoarea de 40,21% in anul 2004. Avand in vederea ca SANEX este o firma in

  care rotatia activelor circulante este lenta, se poate aprecia ca pozitiv faptul ca o buna parte

  din acestea sunt acoperite pe baza fondului de rulment.

  Rata de finantare a activelor circulante (2002 3,30%, 2003 38,96%, 2004

  49,82%) apreciaza proportia in care fondul de rulment acopera, din punct de vedere financiar,

  activele circulante. De remarcat faptul ca SANEX reuseste sa-si dimensioneze fondul de

  rulment astfel incat sa faca fata cresterii in volum a activelor circulante de-a lungul perioadei

  analizate.

  In ceea ce priveste rata de finantare a stocurilor, se observa o crestere exploziva in

  2003 la 109,75% (de la 11,91% in 2002) si o asezare la o valoare mai apropiata de normal in

  2004 82,13%.

  Din analiza ratei de acoperire a necesarului de fond de rulment se observa ca SANEX

  acopera acest necesar doar in anul 2003, cu un excedent de 47,45%. In 2002, nivelul de

  13,87% acoperire se datoreaza fondului de rulment mic, iar in 2004 scaderea la 79,85% este

  determinata de cresterea necesarului de fond de rulment, pe fondul cresterii stocurilor sicreantelor.

  In fine, rata de finantare a cifrei de afaceri are un trend ascendent (5 zile in 2002, 80

  in 2003 si 144 in 2004), semnificand o recuperare mai lenta a fondurilor si deci, un necesar

  mai mare de resurse permanente pentru realizarea cifrei de afaceri.

  ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT

  Indicator 2002 2003 2004Stocuri 129.773.474 206.237.345 346.122.565

 • 8/7/2019 diag firma

  24/33

  Creane 206.733.180 274.151.423 579.452.277Datorii de exploatare pe termen scurt 225.029.191 291.013.385 295.143.049

  Necesarul de fond de rulment 111.477.463 189.375.383 630.431.793RATELE NFR 2002 2003 20041. Rata NFR 36,44 55,32 183,21

  2. Rata de finanare a NFR prin T -86,13 47,45 -20,15

  Cresterea accentuata a necesarului de fond de rulment este ingrijoratoare pentru

  SANEX, cu atat mai mult cu cat nu este pusa pe seama cifrei de afaceri, al carei ritm de

  crestere este inferior, ci este determinata de incetinirea vitezei de rotatie a stocurilor si de

  aparitia unor termene mai mari de incasare a facturilor de la clienti.

  Rata necesarului de fond de rulment, prin trendul sau crescator (36 zile in 2002, 55 in

  2003 si 183 in 2004) si mai ales prin nivelul ingrijorator atins in 2004, trage acelasi semnal de

  alarma.

  Trezoreria negativa din anii 2002 si 2004 isi pune amprenta asupra valorilor ratei de

  finantare a necesarului de fond de rulment prin trezorerie.

  ANALIZA TREZORERIEI NETE

  Indicator 2002 2003 2004Disponibiliti bneti 132.298.564 236.267.519 84.979.816Datorii financiare curente 228.315.373 146.401.433 211.990.460Trezoreria net -96.016.809 89.866.086 -127.010.644

  In 2002 si 2004 SANEX inregistreaza o trezorerie neta negativa, aratand ca necesarul

  de fond de rulment nu poate fi acoperit n totalitate prin resurse permanente, firma fiind

  obligata sa apeleze la imprumuturi bancare. Avand in vedere ca nivelul de indatorare se

  inscrie in limite rezonabile, se poate afirma ca trezoreria negativa nu constituie o problema

  grava, conditia fiind ca pe viitor acest aspect sa nu se acutizeze.

  * * *

  Analiza corelata a fondului de rulment, necesarului de fond de rulment si trezoreriei

  nete inscrie SANEX intr-o situatie de echilibru financiar clasic, relativ stabil.

  Conform teoriei economice, in aceasta situatie intreprinderea degaja un fond de

  rulment pozitiv, ceea ce inseamna ca resursele sale permanente acopera in totalitate

  imobilizarile, dar nu permite finantarea decat a unei parti din necesarul de fond de rulment.

 • 8/7/2019 diag firma

  25/33

  Resursele intreprinderii sunt deci insuficiente pentru acoperirea n totalitate a nevoilor si deci

  aceasta va fi obligata sa faca apel la credite pe termen scurt.

  Fondul de rulment poate creste prin mai multe cai:

  1. Cresterea resurselor proprii (cresterea capitalului social, reducerea dividendelor,

  cresterea rezervelor prin incorporarea profitului)

  2. Cresterea datoriilor financiare prin negocierea unor imprumuturi bancare pe termen

  lung.

  3. Reducerea imobilizarilor.

  Necesarul de fond de rulment se poate reduce:

  1. Diminuarea stocurilor, si in special a celor de produse finite si marfuri.

  2. Reducerea creantelor clientilor prin:

  a. Reducerea vanzarilor pe credit, in conditiile asigurarii unei corelatii

  optimale intre volumul vanzarilor si facilitatile oferite clientilor.

  b. Reducerea ponderii clientilor considerati incerti, printr-o serie de

  msuri: - urmarirea permanenta a clientilor (tracking),

  - efectuarea unei selectii a clientelei,

  - verificarea existentei unei bune comunicari ntre serviciile comerciale si serviciile

  financiare,

  - acordarea de facilitati comerciale in cazul platii

  imediate sau anticipate.

  CAPITOLUL IV

  ANALIZA RATELOR DE ROTA IE

  rate de rotaie a capitalurilor

  rate de rotaie ale activelor

  RATELE DE GESTIUNE (ROTAIE) A CAPITALURILOR

 • 8/7/2019 diag firma

  26/33

  BAZA DE CALCULIndicator 2002 2003 2004Capital permanent 1.017.079.581 1.297.867.000 1.252.104.135Capital propriu 887.056.334 1.139.217.096 1.251.805.763Capital investit 1.212.446.718 1.443.671.690 1.463.796.223

  Datorii totale 583.367.811 596.064.722 507.431.881Datorii pe termen mediu i lung 130.023.247 158.649.904 298.372Datorii pe termen scurt 453.344.564 437.414.818 507.133.509Furnizori 128.659.157 209.869.806 250.702.662Furnizori (fr TVA) 108.116.939 176.361.182 210.674.506Sold mediu furnizori (fara TVA) * 142.239.060 193.517.844Cifra de afaceri 1.116.582.723 1.249.384.913 1.255.996.118Capacitatea de autofinanare 109.613.172 231.450.766 218.269.138

  ANALIZA

  Denumire 2002 2003 2004Rata de rotaie a cap.permanent 1,10 0,96 1,00Rata de rotaie a capitalului propriu 1,26 1,10 1,00Rata de rotaie a capitalului investit 0,92 0,87 0,86Rata de rotaie a datoriilor totale 1,91 2,10 2,48Termenul mediu de plat a dat. totale * * *Rata de rotaie a Dtml 8,59 7,88 4209,50Termenul mediu de plat a Dtml * * *Rata de acoperire a riscurilor 1,19 0,69 0,00Rata de rotaie a Dts 2,46 2,86 2,48Termenul mediu de plat a Dts * * *Rata de rotaie a furnizorilor * 8,78 6,49Termenul mediu de plat a furnizorilor * 41,55 56,24

  O prima constatare in ceea ce priveste ratele de gestiune a capitalurilor SANEX este

  aceea ca ciclurile sunt in general lente. O analiza corecta a acestora ar impune cunoasterea

  valorilor normale pentru fiecare indicator in ramura in care activeaza SANEX.

  Rotatia capitalului permanent oscileaza in jurul nivelului de o rotatie pe an, cea mai

  buna situatie pentru firma fiind consemnata in anul 2003 (0,96 rotatii/an). De remarcat ca

  rotatia capitalului permanent lor nu exprima intervalul de timp necesar pentru reinnoirea lui,

  ci intervalul in care acesta trece prin toate stadiile circuitului economic.

  Nivelul ratei de rotatie a capitalului propriu inregistreaza o scadere pe intreaga

  perioada analizata (1,26 rotatii/an in 2002, 1,10 in 2003, 1 rotatie/an in 2004). Nivelul acestei

  rate depinde de sectorul de activitate in care activeaz SANEX, de stabilitatea financiara a

  acesteia, precum si de gradul de imobilizare al capitalului, la fel ca si in cazul ratei de rotatie

  a capitalului permanent.

  Si in cazul ratei de rotatie a capitalului investit se remarca aceeasi tendinta de scadere

  (2002 0,92 rotatii/an, 2003 0,87, 2004 0,86)

 • 8/7/2019 diag firma

  27/33

  Particularitatea datoriilor este aceea ca, spre deosebire de capitaluri, se reinnoiesc

  continuu, functie de scadenta lor. Este motivul pentru care ratele de rotatie ale totalului si

  diferitelor categorii de datorii se pot calcula atat pe baza cifrei de afaceri, cat si pe baza

  rulajelor debitoare ale respectivelor datorii. Intrucat datele privind aceste rulaje nu sunt

  disponibile in cazul SANEX, analiza rotatiei datoriilor se va face doar in functie de cifra de

  afaceri.

  Rotatia datoriilor totale este in crestere (2002 1,91 rotatii/an, 2003 2,10, 2004

  2,48), aceasta datorita unei relative constante a datoriilor de la an la an, corelat cu o usoara

  crestere a cifrei de afaceri.

  Valoarea foarte ridicata a ratei datoriilor pe termen mediu si lung din anul 2004

  (4209,5 rotatii/an) este generata de faptul ca SANEX a restituit creditele pe termen lung

  anterior contractate, concomitent cu reducerea obligatiilor restante fata de bugetul

  asigurarilor sociale. Totusi, se poate considera ca aceasta situatie este conjuncturala, deci

  neesentiala pentru analiza. Valorile mai ridicate ale acestei rate sugereaza faptul ca firma isi

  finanteaza investitiile preponderent prin surse proprii si mai putin prin credite pe termen

  mediu si lung.

  Rata de acoperire a riscurilor arata ca SANEX si-ar plati in timp relativ scurt datoriile

  pe termen mediu si lung daca si-ar folosi in acest scop intreaga capacitate de autofinantare (la

  nivelul anului 2002 1,19 ani, 2003 0,69 ani, 2004 0,0014 ani). Evident, aceste valori

  sunt mai mici decat durata de folosinta a respectivelor credite, de unde si situatia favorabila

  pentru firma.

  Rata de rotatie a datoriilor pe termen scurt are un nivel relativ constant, cu o tendinta

  de usoara scadere in 2004 (2,48 rotatii/an) fata de 2003 (2,86), favorabila pentru firma.

  Rata de rotatie a datoriilor fata de furnizori are de asemena o evolutie favorabila

  pentru SANEX (8,78 rotatii/an in 2003, 6,49 in 2004), ceea ce semnifica relaxarea conditiilor

  de plata pe care le ofera furnizorii. Aceeasi concluzie se poate trage si analizandcomplementul acestei rate - termenul mediu de plata a furnizorilor, conform caruia acest

  termen a crescut de la 42 de zile in 2003 la 56 de zile in 2004, aceste perioade insemnand de

  fapt durata de folosinta a unor credite fara dobanzi.

  RATELE DE ROTAIE A ACTIVELOR

  BAZA DE CALCUL

 • 8/7/2019 diag firma

  28/33

  Indicator 2002 2003 2004Active totale 1.470.424.146 1.735.281.818 1.759.237.645Activele imobilizate 1.001.618.928 1.018.625.531 748.682.987Imobilizri corporale (valori nete) 999.322.765 1.017.539.003 747.408.043Imobilizri corporale (valori brute) 1.721.380.104 1.919.053.510 1.638.205.466

  Active circulante 468.805.218 716.656.287 1.010.554.658Soldul mediu al activelor circulante * 592.730.753 863.605.473Stocuri 129.773.474 206.237.345 346.122.565Soldul mediu al stocurilor * 168.005.410 276.179.955Materii prime 77.382.388 112.462.538 121.875.729Soldul mediu al materiilor prime * 94.922.463 117.169.134Producie neterminat 11.064.893 14.526.135 13.935.912Soldul mediu al prod.neterminate * 12.795.514 14.231.024Produse finite 41.326.193 79.248.672 210.310.924Soldul mediu al produselor finite * 60.287.433 144.779.798

  Creane totale 206.733.180 274.151.423 579.452.277Sold mediu creante totale * 240.442.302 426.801.850Creane clieni 197.471.293 273.692.030 532.740.087Creane clieni (fr TVA) 165.942.263 229.993.303 447.680.745Sold mediu creane clieni fr TVA * 197.967.783 338.837.024Venituri totale 1.139.693.448 1.387.438.916 1.598.436.244Cifra de afaceri 1.116.582.723 1.249.384.913 1.255.996.118Amortizri cumulate 722.057.339 883.873.249 867.611.794Amortizri anuale * 207.071.238 87.968.706Investiii n imobilizri corporale * 281.418.460 25.505.814Ieiri de imobilizri corporale * 83.745.054 306.353.858Chelt. cu mat. prime i materialele 523.496.276 570.487.330 613.870.911Prod. fabricat exprimat n costuri * 1.053.460.403 1.247.767.453Prod. vndut exprimat n costuri 964.933.522 1.015.537.924 1.116.705.201

  RATELE DE ROTAIE ALE AT I AIDenumire 2002 2003 2004Rata de rotaie a activelor totale 0,78 0,80 0,91Rata de rotaie a activelor imobilizate 1,11 1,23 1,68Rata de rotaie a imob.corporale 1,12 1,23 1,68Rata de uzur a imob. corporale 0,42 0,46 0,53

  Termenul de recuperare a valorii IC * 9,27 18,62Rata de modernizare a IC * 0,1466 0,0156Rata scoaterilor din funciune * 0,0436 0,1870

  RATELE DE ROTAIE ALE ACTIVELOR

  CIRCULANTE

 • 8/7/2019 diag firma

  29/33

  Denumire 2002 2003 2004Numrul mediu de rotaii ale AC * 2,11 1,45Durata medie n zile a unei rotaii * 173,16 250,97

  Numrul mediu de rotaii al stocurilor * 7,44 4,55Durata medie a unei rotaii a stocurilor * 49,08 80,26

  Durata unei rotaii a materiilor prime * 27,73 34,05Durata de imobilizare a materiilor prime * 60,73 69,67Durata unei rotaii a prod. neterminate * 3,74 4,14Durata de imobilizare a produciei

  neterminate

  * 4,43 4,16

  Durata unei rotaii a produselor finite * 17,61 42,07Durata de imobilizare a produselor finite * 21,67 47,32Termenul mediu de ncasare a creanelor

  clieni

  * 57,84 98,47

  Termenul mediu de nc. a creanelor * 70,24 124,03Ciclul de conversie al stocurilor * 49,08 80,26Ciclul de conversie al creanelor-clieni * 57,84 98,47Ciclul operaional * 106,92 178,73Ciclul de pli * 41,55 56,24Ciclul de conversie a numerarului * 65,36 122,49

  SANEX este o firma cu un inalt grad de imobilizare a activelor. Ca atare, se pot

  considera normale valorile reduse ale ratei de rotatie a activelor totale (2002 0,78 rotatii/an,

  2003 0,80, 2004 0,91), ratei de rotatie a activelor imobilizate (2002 1,11 rotatii/an, 2003

  1,23, 2004 1,68) si ratei de rotatie a imobilizarilor corporale (2002 1,12 rotatii/an, 2003 1,23, 2004 1,68). Se remarca si trendul ascendent al acestor rate. Ultimele doua rate

  evalueaza mai degraba eficienta utilizarii imobilizarilor i nu rotatia acestora, deoarece ele se

  rotesc prin intermediul amortizarii si nu al cifrei de afaceri, intr-o perioada egala cu durata de

  folosire.

  Rata de uzura a imobilizarilor corporale are valori in crestere pe parcursul perioadei

  analizate (2002 0,42, 2003 0,46, 2004 0,53), aratand o crestere a gradului de uzura a

  mijloacelor fixe ale firmei. Aceasta nu trebuie neaparat interpretata ca un semnal de alarma,

  intrucat valorile ratei se oscileaza in jurul unei valori rezonabile.

  Termenul de recuperare a valorii imobilizarilor corporale insa se dubleaza in anul

  2004 fata de 2003, nivelul lui aratand ca pentru recuperarea investiiei , daca ar fi aplicat

  acelasi regim de amortizare, ar fi necesari 18,62 ani. Cauzele pot fi: duratele normale de

  functionare a imobilizarilor corporale, structura imobilizarilor corporale sau sistemul de

  amortizare aplicat de firma.

  Investitiile in imobilizari corporale scad in 2004, de unde rezulta si scadere ratei de

  modernizare a imobilizarilor corporale de la 0,1466 la 0,0156.

 • 8/7/2019 diag firma

  30/33

  In acelasi timp, rata scoaterilor din functiune inregistreaza o crestere de la 0,0436 in

  2003 la 0,1870 in 2004. Nivelurile ultimelor doua rate reflecta fidel faptul ca in cursul anului

  2004 SANEX a vandut linia de fabricatie a obiectelor sanitare.

  Unul din punctele sensibile ale SANEX rezulta clar din analiza rotatiei activelor

  circulante: incetinirea vitezei de rotatie, ce conduce la imobilizarea de capital circulant in

  circuitul economic, adica o scadere a eficientei cu care sunt folosite materialele in activitatea

  firmei. Practic toate componentele activelor circulante inregistreaza miscari mai lente in 2004

  raportat la 2003. Se impune asadar o evaluare atenta a situatiei si gasirea unor solutii

  pertinente pe viitor.

  Numarul mediu de rotatii ale activelor circulante scade de la 2,11 la 1,45 rotatii/an in

  2004, datorita faptului ca ritmul de crestere a activelor circulante nu este sustinut de un ritm

  de crestere cel putin similar al cifrei de afaceri. Ca atare, durata medie in zile a unei rotatii a

  activelor circulante ajunge la 251 de zile in 2004, fata de 173 de zile in 2003.

  Cresterea stocurilor are ca efect incetinirea rotatiei acestora, de la 49 de zile in 2003,

  la 80 in 2004; corespunzator, numarul mediu de rotati al stocurilor scade de la 7,44 rotatii/an

  in 2003 la 4,55 in 2004. Analizand elementele care compun stocurile, se observa ca produsele

  finite si marfurile exercita cea mai mare influenta asupra situatiei nefaste constatate. Durata

  unei rotatii a produselor finite creste de la 18 zile in 2003 la 42 in 2004, iar durata de

  imobilizare de la 22 la 47 de zile. Aceasta inseamna ca unul din punctele asupra carora

  managementul SANEX trebuie sa intervina in viitor este desfacerea. Rotatiile materiilor

  prime si productiei neterminate au o usoara tendinta de depreciere, dar exercita o influenta

  mult mai mica.

  Si in ceea ce priveste creantele se constata o deteriorare a retelor de rotatie. Termenul

  mediu de incasare a creantelor creste de la 70 la 124 de zile, iar cel de incasare a creantelor-

  clienti de la 58 la 98 de zile. O posibila explicatie a acestui aspect este aceea ca SANEX aincercat sa contracareze concurenta interna, dar mai ales pe cea straina de pe piata placilor

  ceramice prin acordarea unor conditii de plata mai favorabile clientilor. Pe de alta parte insa,

  termenele de plata negociate cu furnizorii sunt mai mici, de unde rezulta aparitia unui decalaj

  net dezavantajos.

  Rotatiile ingreunate ale stocurilor si creantelor au ca efect direct cresterea ciclului

  operational de la 107 zile in 2003 la 179 de zile in 2004. Aceasta inseamna ca SANEX va

  trebui sa-si finanteze pe o perioada mult mai mare stocurile si creantele din resursepermanente sau credite bancare, situatie cu repercursiuni asupra performantelor financiare.

 • 8/7/2019 diag firma

  31/33

  BONITATEA FIRMEI

  Indicator 2002 Punctaj 2003 Punctaj 2004 Punctaj Punctajmaxim

  Lichiditatea

  general

  103,4

  1

  1 163,8

  4

  3 199,2

  7

  4 4

  Solvabilitatea

  general

  252,0

  6

  6 291,1

  2

  6 346,6

  9

  6 6

  Gradul de

  ndatorare gen.

  (Dt/Kpr)

  42,44 2 13,28 3 16,71 3 3

  Nr de rotaii ale

  activelor

  circulante

  * 2,11 1 1,45 1 4

  Rata rentabilitii

  financiare

  (Pn/Kpr)

  3,15 1 9,73 1 9,18 1 4

  Acoperirea

  dobnzii (Re/Cd)

  4,38 3 9,19 3 9,87 3 3

  Dependena de

  pieele de

  aprovizionare i

  desfacere:A, B,

  C, D

  2 2 2 4

  Garanii 3 3 3 4Calitatea

  conducerii

  3 3 3 3

  Nivelul de

  competiie pe

  pia

  4,5 4,5 4,5 4,5

  Tipul de agent

  economic

  2 2 2 3

  TOTAL 27,5 31,5 32,5 42,5Modul in care SANEX este apreciata de catre banci se observa din scoring-ul de mai

  sus. Imbunatattirea imaginii este evidenta, date fiind punctele tari pe care firma le are: o buna

  solvabilitate, lichiditate in crestere, un grad mic de indatorare, pozitie de lider pe piata, un

 • 8/7/2019 diag firma

  32/33

  bun management, etc.

  CAPITOLUL V

  SINTEZA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR

  SINTEZA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR

  Puncte forte Puncte slabeuctura Creterea cifrei de afaceri ntr-un ritm superior creterii

  activelor imobilizate

  Reducerea imobilizrilor financiare

  Redimensionarea activelor in 2004

  Creterea puternic a stocurilor de produse fi

  si 2004.

  Creterea creantelor comerciale in 2004

  Reducerea disponibilitatilorructura Stabilitate financiar ridicat, rata stabilitii financiare fiind

  mai mare dect rata activelor imobilizate, antrennd riscuri

  sczute

  Pondere n cretere a datoriilor comerciale n totalul

  datoriilorAutonomie financiar in crestere

  Autonomie ridicat a capitalului investit

  Rate de indatorare globala in scadere

  Capital investit in crestere

  Cresterea ponderii NFR in utilizarile capital

  Scaderea rentabilitatii economice si financiar

  TE I

  TE

  Lichiditate in crestere

  Solvabilitatea general i patrimonial ridicat

  1. Scaderea lichiditatii imediate in 2004

  A

  NE I

  Cresterea perioadei de plata a datoriilor-furnizori Creanele comerciale sunt superioare datoriil

  comerciale, rezultnd imobilizri de resurseTermenul de ncasare a creanelor este mai

  termenul de plat a datoriilor

  T

  Nivelul pozitiv si in crestere al FR

  Cea mai mare parte a FR asigurat pe baza capitalului

  propriu.

  Grad ridicat de finantare a imobilizarilor

  Finantare in crestere a cifrei de afaceri

  Disponibilitatile relativ reduse nu antreneaza costuri de

  FR propriu negativ n anul 2002

  NFR si rata a NFR in crestere, cu nivel foart

  2004

  Trezorerie negativa in 2002 si 2004

  Apelarea pe scar redus la credite pe terme

  finanarea activitii

 • 8/7/2019 diag firma

  33/33

  oportunitatealurilor Rotaie rapid a Dtml

  Rata de acoperire a riscurilor favorabila

  Cresterea termenului de plata a furnizorilor

  Se menine o rotaie lent a capitalurilor

  elor O usoara accelerare a rotaiei activelor totale i a activelorimobilizate

  Investiii masive n imobilizrile corporale, conducnd la

  creterea potenialului tehnic al firmei

  Crestere a gradului de uzura a mijloacelor fiCretera termenului de recuperare a imobiliz

  corporale prin amortizri

  Rata scazuta de modernizare

  Ciclul de conversie al creanelor superior cic

  necesitnd un surplus de resurse financiare p

  acoperirea acestuia

  Rotatie lenta si in scadere a activelor circulaStocuri de produse finite lente

  http://www.tocilar.ro/