Diagnosticul La Firma

Click here to load reader

download Diagnosticul La Firma

of 27

 • date post

  10-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  134
 • download

  12

Embed Size (px)

description

pentru specializările management

Transcript of Diagnosticul La Firma

DIAGNOSTICUL LA FIRMA,, S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L 1. Diagnosticul juridicAprecierea situatiei unei organizatii, identificarea cauzelor care influenteaza negativ performantele si a celor care determina succesul acesteia au la baza cercetari specifice reunite sub denumirea de ,,analiza diagnostic", ,,diagnosticare" sau ,,diagnoza" [footnoteRef:2][1]. [2: [1] Emil Maxim - ,,Diagnosticarea si evaluarea organizatiilor", Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008, p. 103.]

Analiza diagnostic a aspectelor juridice presupune investigarea aspectelor legale referitoare la: constituirea si forma juridica a agentului economic; statutul agentului economic; dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile; activitatea propriu-zisa a firmei; litigiile in care se afla angajata firma.Rezultatul acestui proces il constituie diagnosticul juridic in care sunt cuantificate riscurile inerente situatiei juridice ale societatii. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice in urmatoarele domenii: dreptul societatii comerciale, dreptul civil, dreptul comercial, dreptu fiscal, dreptul muncii, dreptul mediului si litigiile. S.C AUTOBRASOV SERV S.R.L. este persoana juridica romana avand statutul de societate cu raspundere limitata cu asociat unic si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana. Atat denumirea cat si marca de comert a firmei sunt inregistrate la Registrul Comertului filiala Neamt, unde au fost depuse declaratii privind optiunea de plata pe impozitului pe profit si platitor de T.V.A.Mentionam ca S.C.AUTOBRASOV SERV S.R.L. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/109/1995, ca societate cu raspundere limitata cu asociat unic, avand sediul in Piatra Neamt str. Decebal, nr.69. Are ca obiect principal de activitate - producerea, achizitionarea si desfacerea materialelor de constructii - si secundar presteaza servicii de reparatii auto. La sfarsitul anului 2009 firma avea un capital social de 260.000 lei si o cifra de afaceri de 13.658.680 lei.Societatea are relatii comerciale cu furnizorii si clientii sai, iar clauzele contractuale au fost respectate in toate cazurile.Aspectele principale ale dreptului civil sunt: situatia juridica a terenurilor si constructiilor, alte drepturi de proprietate, contractele de asigurare cu institutiile specializate si participatiile. Mentionam ca firma in cauza detine sase terenuri cu statut de intravilan asupra carora a dobandit cetificate de atestare a dreptului de proprietate, valoarea contabila a acestora fiind de 158.223 lei. Totodata in proprietatea sa mai sunt inregistrate cladiri, mijloace auto, instalatii si echipamente tehnologice, asupra acestora fiind incheiate polite de asigurare. Pentru activitatile desfasurate, societatea a obtinut de la Agentia pentru Protectia Mediului avizul de mediu, ceea ce inseamna ca se incadreaza in limitele normale prevazute de legislatia in domeniu.De asemenea, controalele efectuate de institutiile abilitate ale statului, respectiv Administratia Financiara si Garda Financiara au pus in evidenta faptul ca firma in cauza a respectat legislatia fiscala achitandu-si toate obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.In prezent societatea nu are litigii de natura fiscala, comerciala, civila sau de munca. Totodata, s-a procedat la o analiza sub aspect juridic a documentelor firmei cat si a legalitatii contractelor incheiate cu alti parteneri, fara a se constata nereguli. Diagnosticul tehnicDiagnosticul tehnic reprezinta o analiza detaliata a factorilor tehnici si a tehnologiilor existente in cadrul societatii. In ceea ce priveste analiza mijloacelor fix trebuiesc evidentiate urmatoarele: starea de functionare a echipamentelor; posibilitatea de utilizare in viitor a activelor; evidenta mijloacelor fixe pe categorii conform catalogului privind clasificarea si durata normala a mijloacelor fixe; evidentierea valorii investitiilor in curs de executie, stadiul lor, posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnic, a prestarilor de servicii; evidentierea oportunitatii trecerii in conservare a mijloacelor fixe;In ceea ce priveste cladirile, diagnosticul tehnic vizeaza urmatoarele aspecte: concordanta situatiei din teren cu planul constructiei; evidentierea modificarilor aduse implicatiilor asupra functionalitatii si baza legala a modificarilor; schimbarile intervenite in destinatia unor cladiri si posibilitatile de folosire in viitor ale acestora;Referitor la mijloacele fixe diagnosticul ethnic trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: clasificarea acestora pe categorii; grdul de utilizare a parcului propriu si a capacitatii de transport; situatia tehnica a mijloacelor de transport si gradul de uzura al acestora; gradul de reannoire al mijloacelor de transport; valoarea cu care sunt inregistrate.S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. dispune de o baza tehnico-materiala care ii permite desfasurarea in bune conditiuni a activitatilor de baza. Astfel, parcul auto al firmei cuprinde un nr. de 10 autoturisme, 4 autoutilitar si 3 autocamioan de cate 7,5 tone fiecare, toate acestea avand o valoare contabila de 437.160 lei. Mentionam ca valoarea intregului patrimoniu este de 63426 lei, din care terenuri si cladiri in valoare de 1.029.799 lei.Activetatea de investitii s-a realizat periodic, in functie de necesitati si de disponibilitatile financiare si capacitatea de plata a firmei.Tabel nr.1 Elemente de patrimoniu S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.[footnoteRef:3][2] [3: [2] Balanta imobilizarilor societatii la 31.12009]

ACTIVEVALOARE(RONI)VALOAREAMORTIZATA(RONI)VALOAREAMORTIZATA(RONI)

Terenuri158.223--

Constructii871.576536749%

Echipamente tehnice651.72810875617%

Aparat. si inst. de masura si control255.485139306%

Mijloace de transport437.16014617235%

Mobilier, ap. Birotica, echip. De protectie19.570993051%

Imobilizari corporale in curs238.684--

TOTAL6342633462

Astfel, avantajele dotarilor tehnice ale S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. sunt:- unitatea este dotata cu mijloacele fixe necesare desfasurarii unei activetati performante;- periodic, conform graficului se realizeaza revezii tehnice la mijloacele fixe;-amortizarea elementelor de activ din tabelul de mai sus la 31.12009 este de 33462 lei.3 Diagnosticul resurselor umane, functionalitate.Resursa umana reprezinta factorul activ al orcarei organizatii si este considerat ca fiind ,, motorul,, desfasurarii unei activitati eficiente. Diagnosticul resurselor umane necesare unei intreprinderi presupune abordarea mai multor aspecte, si anume: asugurarea resurselor umane necesare; calitatea resurselor umane; salarizarea personalului; participarea la activitate; utilizarea resurselor umane; protectia personalului; sindicate, conflicte, litigii.Bunul mers al activitatii si performantele unei organizatii depind in mare masura de calitatea resurselor umane, asa incat indicatorii de eficienta pun in evidenta si aceste aspecte.In acest scop pentru fiecare post se stabilesc grupe si subgrupe de cerinte, iar concluziile vor fi desprinse prin analiza comparativa a situatiei efective cu cerintele. Analiza trbuie facuta pe categorii de personal: muncitori, functionari, personal de specialitate, personal de conducere.Astfel, fisa fiecarui post trebuie sa cuprinda factori dupa cum urmeaza: indemanare (capacitate profesionala): cunostinte, experienta si initiativa. responsabilitate: pentru politica firmei, pentru fondurile banesti ale firmei, abilitate manageriala, colaborare; efort: fizic, intelectual; conditiile postului: conditii de lucru, riscuri inevitabile;Recrutarea resurselor umane reprezinta un proces de cautare, identificare si atragere a candidatilor potentiali, dintre care urmeza sa fie ales cel care intruneste in cea mai mare masura conditiile pentru a ocupa un post. Rolul recrutarii este de a mentine si a dezvolta sursele interne si externe necesare asigurarii cu personal calificat in vederea realizarii obiectivelor stabilite.A concepe organizarea muncii presupune delimitarea posturilor prin stabilirea sarcinilor, a mecanismelor de coordonare si control, adaptarea la schimbarile de mediu si a evolutiilor economice, tehnice si sociale. In cadrul S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L., acest proces se realizeaza prin anunturi de presa, radio, televiziune, oficiile fortei de munca, urmarindu-se selectarea de persoane cu o buna calificare atat pentru posturi de executie cat si pentru functii de conducere.IIIIIIIVVPlanificarearesurselor umaneAnaliza posturilorsi proiectarea munciiRecrutareSelectieOrientare

VI VIIVIIIPromovareaRecalificariiReincadrareRestructurareDezvoltare

Figura nr. 1. Procesul de asigurare cu personal [footnoteRef:4][3]. [4: [3] Manolescu, Aurel - Unele aspecte privind recrutarea resurselor umane- Economie teoretica si aplicata, aprilie 2008, p. 55.]

S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L. este condusa de Directorul general, care coordaneza intreaga activitate a firmei si in subordinea caruia se afla Directorul economic, seful serviciului tehnic, seful serviciului comercial, si seful compartimentului de resurse umane.Societatea este structurata astfel: compartimentul juridic;- compartimentul financiar-contabil; compartimentul aprovizionare;- compartimentul transport; compartimentul vanzari;- compartimentul servicii tehnice; compartimentul tehnic;- compartimentul resurse umaneFigura Organigrama S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.In continuare va fi prezentat un tablou al personalului firmei pe ultimii cinci ani.Tabel nr. Evolutia peronalului la S.C. AUTOBRASOV SERV S.R.L.Nr.crt.An20052006200720082009

1Nr. Mediu salariati7083837969

2Personal operativ6275757365

3Conducere si administratie88864

Analiza de peronal sub aspect numeric releva faptul ca in anul 2006 personalul operativ a crescut cu un numar de 13 salariati din categoria personalului operativ, decizia fiin