ZIUA PORŢILOR DESCHISE

39

description

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI. ZIUA PORŢILOR DESCHISE. 2004. MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI. BUN VENIT TUTUROR PARTICIPANŢILOR !. MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI. PRIN ACEASTA MANIFESTARE, UNIVERSITATEA VINE ÎN SPRIJINUL - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ZIUA PORŢILOR DESCHISE

1960 - INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI din Târgu Mureş1977 - INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR din Târgu–Mureş1984 - INSTITUTUL DE SUBINGINERI1990 - INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 1991 - UNIVERSITATEA TEHNICĂ din Târgu – Mureş1995 - UNIVERSITATEA DIN TÂRGU – MUREŞ

Total

studenţi5401

1762

1084

808

1235

462

50

FACULTATEA DE INGINERIEFACULTATEA DE INGINERIE studii universitare de lungă durată – 5 ani / zistudii universitare de lungă durată – 5 ani / zi

•Tehnologia construcţiilor de maşini

• Inginerie economică industrială

• Mecatronică • Automatică

• Calculatoare • Electroenergetică

• Ingineria şi protecţia mediului în industrie

• Electrotehnică generală

Studii de lungă durată – 4 ani învăţământ de zi

Matematică – InformaticăInformatică Limba şi literatura română

– Limba şi literatura englezăLimba şi literatura română

– Limba şi literatura franceză Limba şi literatura engleză

– Limba şi literatura franceză Istorie – Limba şi literatura engleză Istorie – Limba şi literatura românăIstorie – Relaţii internaţionale şi studii europene

Administraţie Publică

Management

Contabilitate şi informatică de gestiune

Drept

Finanţe - Bănci

FACULTATEA DE ŞTIINŢE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ECONOMICE ŞI

ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEStudii universitare de lungă durată – 4 ani, Studii universitare de lungă durată – 4 ani,

zizi

COLEGIUL UNIVERSITAR studii universitare de scurtă duretă – 3 ani / zi

Automobile Tehnologii de mecanică fină Design industrial Organizarea şi gestiunea producţiei Transportul şi distribuţia energiei electrice Electronică aplicată Informatică Automatizări Institutori-învăţământ primar Măiestrie sportivă şi acrobatică Management şi afaceri în agricultură

Matematică – Informatică Limba şi literatura română – Limba şi literatura

engleză Istorie – Limba şi literatura engleză Administraţie publică Management Contabilitate şi informatică de gestiune

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI LA DISTANŢĂ studii universitare de lungă durată – 5 ani

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI LA DISTANŢĂ studii universitare de scurtă durată – 4 ani

IFR/ID zi

Informatică

Institutori-învăţământ primar

•Promovarea ofertei educaţionale •Servicii de asistenţă psihologică şi consiliere•Sprijin în constituirea de asociaţii ale absolvenţilor •Asigurarea relaţiei între absolvent şi piaţa muncii

•Editarea materialelor informative

-broşura admiterii, pliante, afişe, pagina web

•Informare prin mijloace IT (curier electronic)

•Vizite de informare în licee

•Oficiul Permanent al Admiterii

•„Ziua porţilor deschise”

• evaluarea psihologică prin- teste psihometrice standardizate, agreate de

MMSS -conform COR – aplicare şi prelucrare PC- tehnici de evaluare psihologică

• consiliere individuală şi de grup - dezvoltarea personală, optimizare - elaborarea traseului de dezvoltare personală şi

profesională

CONSILIEREA CARIEREISCOP MAJOR:

“Fiecare persoană devine propriul său proiect de dezvoltare în carieră”

Asitenţă pentru:Dezvoltarea cunoaşterii de sine (aptitudini, interese, abilităţi,

trăsături de personalitate, stil cognitiv etc)Dezvoltarea tehnicilor de informare Dezvoltarea autonomiei personale în

•Luarea deciziilor•Planificarea carierei

Rezolvarea de probleme

Ce găsesc pe pagina web a

Centrului de Consiliere?

Mai multe modele de CV

Scrisoarea de intenţie

Despre interviu

Adrese utile în căutarea unui loc de muncă

-în ţara şi străinătate

Adresa de curier electronic pentru contactarea psihologului

Cum contactez Centrul de Consiliere?

www.upm.ro/Facultăţi-Departamente/Departamente

Tel: 0265 – 215899

e-mail

[email protected]

ADRESE UTILE Str. Nicolae Iorga, nr.1 cod. 540088, Târgu-Mureş

www.upm.ro

Tel: 0265–215899 – Centrul de Consiliere pentru Carieră

[email protected]

Oficiul permanent al admiteriiTel: 233212 -Facultatea de InginerieTel: 236034 -Facultatea de Ştiinţe şi LitereTel: 219034 -Facultatea de Ştiinţe Economice şi

AdministrativeTel: 250853 -Departamentul pentru Învăţământ cu

Frecvenţă Redusă Tel: 251156 -Colegiul Universitar

SURSE DE INFORMAREBroşura, afişul şi pliantul “ADMITEREA 2004”

Pagina web: www.upm.ro / Admitere

DISPONIBILE PE SITE:• TESTE DE AUTOEVALUARE• METODOLOGIA ADMITERII• TEMATICA ŞI MNUALELE VALABILE• CALENDARUL ADMITERII• PLANIFICAREA SUSŢINERII PROBELOR• REZULATELE ADMITERII 2003

Launch Internet Explorer Browser.lnk

114.431cărţi8575

periodice

4.768utilizatori