roteaprofu.files.wordpress.com · Web viewToţi participanţii vor avea ocazia să intre în...

6
Facultatea de Geografie din Universitatea din București, Asociaţia Studenţilor Geografi din București și EGEA București, alături de EGEA Cluj-Napoca, GEOTIM Timișoara și Liga Studenţilor Geografi și Geologi din Iași au plăcerea de a vă invita la Concursul “GEOMONDIS”, ediţia a V-a. Se pot înscrie licee din Argeș, Brasov,București, Buzău, Călărași, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, cu echipe de câte 4 elevi din ani diferiţi de studiu (câte unul din fiecare an de studiu). Concursul va cuprinde probe teoretice (scrise și orale) și practice conform programei școlare, organizate într-o manieră interactivă. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 3 mai 2014, cu începere de la ora 11:00, în clădirea principală a Facultăţii de Geografie (Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1), etajul III, Amfiteatrul Mehedinţi. Universitatea din Bucureşti Facultatea de Geografie Asociaţia Studenţilor Geografi Bucureşti Liga Studenţilor Geografi şi Geologi Iaşi EGEA Cluj-Napoca GEOTIM Timişoara

Transcript of roteaprofu.files.wordpress.com · Web viewToţi participanţii vor avea ocazia să intre în...

Page 1: roteaprofu.files.wordpress.com · Web viewToţi participanţii vor avea ocazia să intre în contact cu mediul academic, fiindu-le prezentate Facultatea de Geografie şi perspectivele

Facultatea de Geografie din Universitatea din București, Asociaţia Studenţilor Geografi din Bucureşti şi EGEA Bucureşti, alături de EGEA Cluj-Napoca, GEOTIM Timișoara și Liga Studenților Geografi și Geologi din Iași au plăcerea de a vă invita la Concursul “GEOMONDIS”, ediţia a V-a.

Se pot înscrie licee din Argeş, Brasov,Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, cu echipe de câte 4 elevi din ani diferiţi de studiu (câte unul din fiecare an de studiu). Concursul va cuprinde probe teoretice (scrise şi orale) şi practice conform programei şcolare, organizate într-o manieră interactivă.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 3 mai 2014, cu începere de la ora 11:00, în clădirea principală a Facultăţii de Geografie (Bd. Nicolae Bălcescu, nr.1), etajul III, Amfiteatrul Mehedinţi.(!)Elevii vor fi OBLIGATORIU însoţiţi de un cadru didactic desemnat de inspectoratul judeţului sau al Municipiului Bucureşti, după caz.

Primele două echipe clasate se vor califica la Etapa Naţională a concursului (Cluj-Napoca, 17-18 mai 2014), iar primele trei echipe clasate câştigă o excursie în proiectul de GEOformare alături de membrii ASG.

Toţi participanţii vor avea ocazia să intre în contact cu mediul academic, fiindu-le prezentate Facultatea de Geografie şi perspectivele pe care le oferă aceasta, de către profesori ai Facultă ţii de Geografie.

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Geografie

Asociaţia Studenţilor Geografi București

Liga Studenților Geografi și Geologi Iași

EGEA Cluj-Napoca

GEOTIM Timișoara

Parteneri: EGEA Bucureşti

Page 2: roteaprofu.files.wordpress.com · Web viewToţi participanţii vor avea ocazia să intre în contact cu mediul academic, fiindu-le prezentate Facultatea de Geografie şi perspectivele

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa până pe 26 aprilie la adresa [email protected] sau la telefon: 0767 97 97 83. Confirmarea trebuie să conţină denumirea instituţiei, numele şi anul de studiu al fiecărui elev şi numele profesorului coordonator.

Pentru orice alte informaţii, ne puteţi contacta la adresa şi numărul de mai sus.

Vă aşteptăm cu drag!

Page 3: roteaprofu.files.wordpress.com · Web viewToţi participanţii vor avea ocazia să intre în contact cu mediul academic, fiindu-le prezentate Facultatea de Geografie şi perspectivele

Structura concursului

Proba scrisă – probă individuală:

Partea teoretică – 1 oră :

o 7 itemi cu alegere multiplă

o 5 afirmaţii, care pot fi adevărate sau false

o 2 itemi lacunari

o 3 itemi de asociere

o 3 exerciţii de tip eseu structurat

Partea practică – 30 minute (în continuarea probei teoretice): Vor fi 2 subiecte, variind în

funcţie de anul de studiu

o hartă mută cu diverse cerinţe

o Interpretarea sau realizarea unui grafic

o Exerciţii de calcul geografic

o Recunoaşterea unor fenomene afişate în imaginile date

Proba orală – probă pe echipe:

Fiecare grup de elevi, ce va reprezenta un liceu, va răspunde la 5 întrebări, într-un timp cât mai

scurt. O întrebare deţine 2 puncte, astfel încât punctajul maxim obţinut la această probă va fi 10.

Proba practică – probă pe echipe

Zona: Centrul Vechi - Bucureşti

Punctajul se va calcula astfel:

Nume

Liceu

Nume elev Clasa Nota proba

teoretică (T)

Nota proba

practică (P)

Nota finală proba

scrisă (60%T+ 40%P )

Nota finală proba

scrisă a echipei

(S)

Nota

proba

orală (O)

Notă

Proba

Practică(P)

Nota finală

(60%S+

20%O+

20%P))

IX

X

XI

XII

Tematica:

Clasa a IX-a: Învelişurile Pământului: Relieful, Atmosfera şi Hidrosfera (până la capitolul „Lacurile”).

Page 4: roteaprofu.files.wordpress.com · Web viewToţi participanţii vor avea ocazia să intre în contact cu mediul academic, fiindu-le prezentate Facultatea de Geografie şi perspectivele

Clasa a X-a: Impactul populaţiei şi aşezărilor umane asupra resurselor naturale / Agricultura.

Clasa a XI-a: Probleme fundamentale ale lumii contemporane din perspectiva geografică (conceptele

de „Regionalizare”, „Dezvoltare durabilă” şi „Poluarea – Efecte ale activităţilor umane asupra

mediului”) .

Clasa a XII-a: România în context European (3 state membre U.E.: Marea Britanie, Germania, Italia).

Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României.

Bibliografia:

Ielenicz M., Erdeli G., Marin I. (2001) – Dicţionar de termeni geografici: pentru gimnaziu şi

liceu, editura Corint, Bucureşti

Neguţ S., Nicolae I., (1999) – Cartea recordurilor geografice: mică enciclopedie, Editura

Meronia, Bucureşti

Neguţ S., Nicolae I., (2003) – Enciclopedia recordurilor geografice, Editura Meronia,

Bucureşti

Manualele alternative clasa a IX-a, capitolele: Măsurarea şi reprezentarea spaţiului terestru,

Relieful, Atmosfera şi Hidrosfera – introducere.

Manualele alternative clasa a X-a, capitolele: Populaţia, Aşezările umane, Resursele naturale şi

Agricultura.

Manualele alternative clasa a XI-a, capitolele: Mediul înconjurător, Regionalizarea şi

globalizarea lumii contemporane, Populaţia, resursele naturale şi dezvoltarea lumii contemporane.

Manualele alternative clasa a XII-a, capitolele: Europa şi România elemente geografice de

bază, România şi Uniunea Europeană, Europa şi Uniunea Europeană în lumea contemporană.