V umulol VII.pdf¢  Culegere text: Ortansa CIUTACU, Carmen DI¥¢ULESCU, Tamara...

download V umulol VII.pdf¢  Culegere text: Ortansa CIUTACU, Carmen DI¥¢ULESCU, Tamara B¤â€ILE¥â€TEANU, Mirela AGAPI,

of 567

 • date post

  03-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of V umulol VII.pdf¢  Culegere text: Ortansa CIUTACU, Carmen DI¥¢ULESCU, Tamara...

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  V umulol VII

  CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

  A Rcademia omână

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  TEZAUR 1991

  vol. VII

 • Centrul de Informare

  şi Documentare Economică

  Bucureşti, România

  Editor: Valeriu IOAN-FRANC Prezentare grafică, machetare şi tehnoredactare: Luminiţa LOGIN,

  Victor PREDA, Nicolae LOGIN, Mihaela PINTICĂ Redactori: Aida SARCHIZIAN, Anca CODIRLĂ, Mircea FÂŢĂ,

  Paula NEACŞU, Adelina BIGICĂ Coperta: Nicolae LOGIN

  Culegere text: Ortansa CIUTACU, Carmen DIŢULESCU, Tamara BĂILEŞTEANU, Mirela AGAPI, Daniela POENARU, Alexandra PURCĂREA, Valerica NEACŞU Miruna MAYER

  Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Institutului Naţional de Cercetări Economice

  “Costin C. Kiriţescu”. Reproducerea, fie şi parţială şi pe orice suport, este interzisă fără acordul prealabil al editorului, fiind supusă prevederilor legii drepturilor de autor.

  ISBN 978-973-159-139-1

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”

  TEZAUR 1991

  vol. VII

  ACADEMIA ROMÂNĂ

  CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

 • INSTITUTUL NAŢIONAL

  DE CERCETĂRI ECONOMICE

  Colectivul interdisciplinar

  ”Tezele I.N.C.E. privind

  Strategia dezvoltării economiei naţionale a României”

  BULETINUL NR. 1(b)

  CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

  BUCUREŞTI 1991

 • SUMAR

  Mecanisme economice de tranziţie a agriculturii la economia de piaţă (Dumitru DUMITRU, Filon TODEROIU) ................................................................. 13 Despre strategia privind tranziţia sectorului agroalimentar la economia de piaţă – contribuţie preliminară (Dinu GAVRILESCU) .............................................................................................. 17 Mecanism de funcţionare a pieţelor produselor agricole (Radu PATACHI , Anca BERINDEI) ....................................................................... 26 Mutaţii structurale în raportul cerere – oferta de produse agricole (Simona BARA, Minodora MOLDOVAN)................................................................ 31 Teze pentru strategia restructurării agriculturii şi dezvoltării şi în condiţiile economiei de piaţă (Nicolae BELLI) ....................................................................................................... 41 Obiectivele principale ale dezvoltării agriculturii. Tematică (Marin POPESCU) .................................................................................................. 46 Structura agrară – concept, tendinţe (Constantin BOLOCAN, Ileana ŢÎRLEA) ................................................................ 55 Organizarea activităţii de elaborare a strategiei (Constantin BOLOCAN).......................................................................................... 59 Influenţa inflaţiei asupra rentabilităţii exploataţiei agricole (Cornelia SCUTARU).............................................................................................. 62 Necesitatea reconsiderării rolului exploataţiei agricole în economie (Cornelia SCUTARU, Cecilia ALEXANDRI) ........................................................... 67 Starea economiei naţionale în procesul tranziţiei (Aurelia SÂRBU, Maria-Mihaela COSTEA) ............................................................ 73

 • 4

  Teze privind strategia trecerii la economia de piaţă (Eugen BURCEA) ................................................................................................... 80 Fundamentarea producţiei agricole vegetale şi animale ca funcţie orientativă la nivelul agriculturii (Gheorghe AVRĂMIŢĂ) .......................................................................................... 85 Strategia de dezvoltare a unui sistem alimentar sustenabil şi echilibrat (Angela POPESCU) ................................................................................................ 88 Probleme actuale şi de perspectivă ale economiei agroalimentare din românia, în tranziţia la economia de piaţă (Valeriu SIMA)......................................................................................................... 94 Puncte de vedere privind viitorul agriculturii româneşti (Valentin BOHATEREŢ)........................................................................................ 100 Posibilităţi de integrare a politicilor agrare cu cele ale mediului înconjurător în România (Mariana MĂNĂSTIREANU) ................................................................................. 106 Patru zone conflictuale ale universului rural în perioada tranziţiei spre o economie concurenţială (Violeta FLORIAN) ................................................................................................ 113 Asigurarea informaţională şi cu tehnică de calcul la nivel microeconomic în agricultură (Cecilia ALEXANDRI)............................................................................................ 114 Aspecte ale retehnologizării în producţia vegetală (Marioara RUSU) ................................................................................................. 117 Proprietatea privată şi publică şi formele de organizare în condiţiile trecerii la economia de piaţă (Eftimie RISTEA)................................................................................................... 121 Impactul tranziţiei agriculturii la economia de piaţă asupra unor produse agroalimentare (Alide AIVAS) ....................................................................................................... 126 Integrarea agenţilor economici din lanţul agroalimentar al producţiei de lapte şi produse lactate (Mariana GRODEA) .............................................................................................. 129 Puncte de vedere privind strategia dezvoltării agriculturii în contextul înfăptuirii economiei de piaţă în România (Aurelian IFTIMESCU) .......................................................................................... 131 Creditarea exploataţiei agricole în perioada de tranziţie (Camelia ŞEBĂNESCU) ....................................................................................... 133

 • 5

  Strategia asigurării mijloacelor tehnice necesare agriculturii (Mirela RUSALI) .................................................................................................... 141 Indicatorii economici ai exploataţiei agricole în contextul tranziţiei spre economia de piaţă (Elena SIMA)......................................................................................................... 146 Teze privind strategia trecerii la economia de piaţă, restructurarea şi încurajarea agriculturii (Nicolae CIOBOTARU) ......................................................................................... 153 Puncte de vedere privind strategia trecerii la economia de piaţă (Nicolae TURLIU).................................................................................................. 156 Câteva opinii personale privind perfecţionarea cadrului juridic şi privatizarea în agricultură (Ion BUNESCU) .................................................................................................... 162 Propuneri pentru creşterea producţiilor agricole şi reorganizarea mecanizării în condiţiile pluralismului formelor de proprietate din agricultură (Varujan MARGHARIAN)...................................................................................... 165 Fezabilitatea agenţilor economici din domeniul producţiei nutreţurilor combinate (Ion MARIN) .......................................................................................................... 170 Gestionarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă (Gabriela NEDELCU)............................................................................................ 174 Teze privind agricultura - ramura prioritară a economiei (Liviu MATEESCU) .............................................................................................. 177 Privatizarea – factor primordial de orientare a agriculturii (Liviu MATEESCU) ............................................................................................... 181 Strategii în creşterea nivelului calităţii vieţii rurale (Mara Monica STAICU)......................................................................................... 184 Teze privind strategia trecerii la economia de piaţă a agriculturii (Maria TOMESCU)................................................................................................ 187 Institutul de prognoză economică (Ionel DESMIREANU)........................................................................................... 190 Institutul de prognoză economică: funcţionarea pieţei bunurilor şi serviciilor în ţara noastră (Ana-Maria CIUMARA) ......................................................................................... 197

 • 6

  Probleme ale elaborării scenariilor macroeconomice privind dezvoltarea României în perspectivă (Marin COMŞA, Nicuşor AFLOROAIEI, Mădălina DOGARU)...........