UNGUREANU DOINA

57
PARTEA I. CONTEXTUL 1.1. MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII Intr-o tara europeana si intr-o societate democratica, Grupul Scolar Agromontan ,,Romeo Constantinescu,, comunitatea orasului Valenii de Munte si a bazinului superior al Vaii Teleajenului devin parteneri pentru educarea si informarea tinerilor in vederea dezvoltarii unor competente transferabile care sa le permita integrarea definitiva si fara complexe intr-un spatiu larg – european. Grupul Scolar Agromontan ,, Romeo Constantinescu,, Valenii de Munte , promoveaza identificarea si dezvoltarea calitatilor si aptitudinilor fiecarui elev pentru a fi capabil sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societati dinamice. Şcoala doreşte să păstreze tradiţia locală, să consolideze noi tradiţii, să răspundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, să aibă relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară şi din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea dimensiunii europene a invătămantului profesional şi tehnic. Misiunea scolii este sa promoveze si sa dezvolte , la elevii sai , abilitati si competente transferabile , solicitate la nivel national si de comunitatea europeana astfel incat sa se integreze socio – profesional in domeniul agroturismului montan, in sfera serviciilor sau in cea a resurselor naturale si protectiei mediului. 1.2. PROFILUL ACTUAL AL SCOLII Grupul Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu” este situat in orasul Valenii de Munte – asezarea cea mai insemnata din partea de Nord – Est a judetului Prahova, situata pe Valea Teleajanului, pe DN1A, la 29 km fata de Ploiesti. Scoala deserveste o zona cu o suprafata de aproximativ 40 Km 2 . Scoala ofera instruire pentru un total de 58 de clase, incluzand ca forme de invatamant preuniversitar: ciclul primar, gimnazial, liceal (zi si seral), scoala de arte si meserii, an de completare, Scoala postliceala. Profilurile si domeniile de baza in care se asigura pregatirea sunt: servicii, resurse naturale si protectia mediului, agricultura, silvicultura, fabricarea produselor din lemn, textile si pielarie, constructii si lucrari publice, mecanic, turism si alimentatie publica. Personalul didactic este format din 102 de profesori (65 titulari + 7 detasati si CIC, 28 suplinitori , 1 asociat, 8 pensionari) dintre care 43 cu gradul didacti I, 17 cu gradul didactic II, 24 cu definitivat, 18 debutanti, personal didactic auxiliar 12 si un personal administrativ de 9 persoane. Numarul elevilor scolarizati in 2010 – 2011 este de 1678 (cu structuri) dintre care:67 elevi la invatamantul postliceal, 931 elevi la liceu zi, 94 elevi la liceu seral, 104 elevi la anul de completare – nivel 2, 256 elevi la gimnaziu si 226 elevi la invatamantul primar (cu structuri).

Transcript of UNGUREANU DOINA

Page 1: UNGUREANU DOINA

PARTEA I. CONTEXTUL

1.1. MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII

Intr-o tara europeana si intr-o societate democratica, Grupul Scolar Agromontan ,,Romeo Constantinescu,, comunitatea orasului Valenii de Munte si a bazinului superior al Vaii Teleajenului devin parteneri pentru educarea si informarea tinerilor in vederea dezvoltarii unor competente transferabile care sa le permita integrarea definitiva si fara complexe intr-un spatiu larg – european.Grupul Scolar Agromontan ,, Romeo Constantinescu,, Valenii de Munte , promoveaza identificarea si dezvoltarea calitatilor si aptitudinilor fiecarui elev pentru a fi capabil sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societati dinamice.

Şcoala doreşte să păstreze tradiţia locală, să consolideze noi tradiţii, să răspundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, să aibă relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară şi din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea dimensiunii europene a invătămantului profesional şi tehnic.

Misiunea scolii este sa promoveze si sa dezvolte , la elevii sai , abilitati si competente transferabile , solicitate la nivel national si de comunitatea europeana astfel incat sa se integreze socio – profesional in domeniul agroturismului montan, in sfera serviciilor sau in cea a resurselor naturale si protectiei mediului.

1.2. PROFILUL ACTUAL AL SCOLII

Grupul Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu” este situat in orasul Valenii de Munte – asezarea cea mai insemnata din partea de Nord – Est a judetului Prahova, situata pe Valea Teleajanului, pe DN1A, la 29 km fata de Ploiesti. Scoala deserveste o zona cu o suprafata de aproximativ 40 Km2.Scoala ofera instruire pentru un total de 58 de clase, incluzand ca forme de invatamant preuniversitar: ciclul primar, gimnazial, liceal (zi si seral), scoala de arte si meserii, an de completare, Scoala postliceala.Profilurile si domeniile de baza in care se asigura pregatirea sunt: servicii, resurse naturale si protectia mediului, agricultura, silvicultura, fabricarea produselor din lemn, textile si pielarie, constructii si lucrari publice, mecanic, turism si alimentatie publica.

Personalul didactic este format din 102 de profesori (65 titulari + 7 detasati si CIC, 28 suplinitori , 1 asociat, 8 pensionari) dintre care 43 cu gradul didacti I, 17 cu gradul didactic II, 24 cu definitivat, 18 debutanti, personal didactic auxiliar 12 si un personal administrativ de 9 persoane.Numarul elevilor scolarizati in 2010 – 2011 este de 1678 (cu structuri) dintre care:67 elevi la invatamantul postliceal, 931 elevi la liceu zi, 94 elevi la liceu seral, 104 elevi la anul de completare – nivel 2, 256 elevi la gimnaziu si 226 elevi la invatamantul primar (cu structuri).Şcoala are o experienta bogata in derularea de proiecte, parteneriate si activitati de cooperare fiind implicata direct si activ in diverse proiecte si programe la nivel local, national si international, dupa cum urmeaza: ► Proiectul Comenius-Regio care consta intr-un schimb bilateral Romania-Franta in domeniul agroturismului montan.► Afilierea Grupului Scolar Agromontan la asociatia Europeea – asociatia liceelor cu profil resurse naturale si protectia mediului si servicii din Europa.► Proiect de parteneriat cu o firma de consultanta din Germania realizat in vederea asigurarii asistentei si consultantei in domeniile: agricultura, mecanic, industrie textila si pielarie, industrializarea lemnului, alimentatie publica - SES (Senior Expert Service).► Proiectul S.A.M.- Asigurarea egalitatii de sanse si sporirea accesului la educatie (scoala cu 10 Sali de clasa, sala de sport, a unei cladiri cu 2 ateliere, a unei cantine, si a unui internat;)► Proiectul national de educatie si formare profesionala pentru dezvoltarea integrata a zonei montane (pensiune agroturistica, ferma agroturistica si loturile agricole aferente, achizitionarea unui autocamion cu remorca si a unui tractor cu remorca);► Proiectul bilateral Romania – Austria (prin reprezentantul lor in Romania - Kultur Kontakt) de educatie si formare profesionala pentru dezvoltarea integrata a zonei montane (pentru realizarea de materiale de invatare la specializarea „Lucrator in agroturism” clasa a XI – a An de completare);►Proiectul MONITORIZAREA INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE INVATAMANT PROFESIONAL SI TEHNIC PE PIATA MUNCII, implementat incepand cu data de 1 iulie 2010.►Proiectul strategic ,,COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN’’, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational

Page 2: UNGUREANU DOINA

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr. 2 ,, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii’’, Domeniul major de interventie 2.1. ,, Tranzitia de la scoala la viata activa’’► Realizarea unor parteneriate eficiente cu agentii economici din zona in diverse domenii de activitate (servicii in turism si alimentatie, mecanic, fabricarea produselor din lemn, agricultura, textile – pielarie, silvicultura, constructii si lucrari publice, industrie alimentara, materiale de constructii, comert) pentru ca elevii nostri sa efectueze instruirea practica, in societati de profil dotate la nivel corespunzator standardelor cerute de fiecare specialitate;

1.3. ANALIZA REZULTATELOR SI EVOLUTIILOR DIN ANUL SCOLAR TRECUT

Prioritati managerialeEchipa manageriala a avut ca prioritati identificarea si valorificarea unor surse de autofinantare care

sa contribuie la imbunatatirea bazei materiale si la acoperirea necesitatilor de ordin educational.Principalele realizari in acest sens au fost:- continuarea lucrarilor din cadrul programului de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic;- definitivarea lucrarilor de reabilitare a spatiilor scolare;- amenajarea scolilor structuri pentru desfasurarea procesului instructiv – educativ;- masuri privind imbunatatirea cadrului necesar desfasurarii instruirii practice la toate specializarile ( amenajarea de spatii si dotari);- intarirea relatiilor de colaborare cu agentii economici si comunitatea locala;- implicarea parintilor in rezolvarea problemelor scolii;- mobilizarea cadrelor didactice pentru pregatirea suplimentara a elevilor in vederea sustinerii concursurilor scolare si a examenelor nationale; - reabilitarea laboratorului de chimie din fondurile extrabugetare. Au fost alocate urmatoarele sume in vederea dotarii :

Achizitii de la bugetul de stat:- Investitii de 20 000 RON pentru realizarea amenajarilor interioare pentru corpul de cladire

cu 10 Sali de clasa (investitie realizata in cadrul Campusului Scolar GSA)Achizitii de la bugetul local:-Mobiler scolar pentru cabinetul de limba romana si laboratorul tehnologic de gastronomie –

32 309 RON

Performanta scolara

La examenul de bacalaureat s-a inregistrat o promovabiliotate de 71,42 %. La examenul de certificare a competentelor profesioanle in invatamantul liceal – nivel 3,

promovabilitatea a fost de 95,68 % iar situatia pe profile este prezentata mai jos:

PROFIL/ Specializare Total elevi inscrişi

Admişi Neprezentaţi Respinşi Procent promovabilitate

Servicii: Tehnician in administratie 35 35 0 0 100 %Servicii: Tehnician in turism 36 34 2 0 94,4 %Servicii : Tehnician in gastronomie 24 22 2 0 91,7%

esurse naturale si protectia mediului: Tehnician in industria lemnului

49 47 2 0 95,9%

Tehnic:Tehnician in industria textila 26 26 0 0 100%Tehnic: Tehnician mecanic intretinere si reparatii

28 28 0 0 100%

Total 231 219 12 0 94,80 %

Page 3: UNGUREANU DOINA

Rezultate la olimpiade si concursuri 1 mentiune –faza nationala 1 premiu I – faza judeteana 2 premii II – faza judeteana 2 premii III – faza judeteana 9 mentiuni – faza judeteana 3 premii speciale 2 premii I la diverse concursuri scolare 5 premii II la diverse concursuri scolare 9 premii III la diverse concursuri scolare 10 mentiuni la diferite concursuri scolare

Asigurarea interna a calitatii

Acest proces a fost realizat de către Comisia pentru evaluare internă şi asigurarea calităţii constituită la nivelul şcolii şi a constat în:

Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de educaţie şi formare profesională (FEFP).

Monitorizarea internă a activităţii şcolii Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă Întocmirea planului de îmbunătăţire. Monitorizarea externaRezultatele elevilor – care au fost, pe scurt, rezultatele elevilor la examenele de certificare profesională

(%), la examenul de bacalaureat (%), cati elevi ai liceului au absolvit invatamantul superior

1.4. PRIORITATI LA NIVEL NATIONAL

Aderarea României la Uniunea Europeană impune crearea unui învăţământ profesional şi tehnic bazat pe transparenţă şi competenţă., care să se plieze pe o serie de influenţe şi oportunităţi externe. Pentru consolidarea realizărilor reformei, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să manifeste flexibilitate faţă de noile cerinţe ale economiei şi să permită evaluarea continuă în vedera certificării.

La nivel naţional au fost stabilite următoarele priorităţi (conform PRAI - 2009)1. Realizarea echităţii în educaţie;2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie;3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor,

din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale;4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social,

economic şi cultural;5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă ca

dimensiune majoră a politicii educaţionale;6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale.

Direcţiile strategice 2006 - 2008, aprobate prin Memorandum în şedinţa de guvern din 26 ianuarie 2006: I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european

de educaţie şi formare profesională III Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului şcolarIV. Stimularea educaţiei permanente V. Reforma educaţiei timpurii VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor VII Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării

1.5. PRIORITATI SI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL SI LOCAL

Grupul Scoalar Agromontan „Romeo Constantinescu” este situat in regiunea 3 Sud – Muntenia, in orasul Valenii de Munte – asezarea cea mai insemnata din partea de Nord – est a judetului Prahova (zona cu o puternica traditie industriala), situata la 45011’ latitudine nordica si 26002’ longitudine estica.

Page 4: UNGUREANU DOINA

La nivelul orasului, desfasoara activitati un numar de 4 societati comerciale pe actiuni, 5 unitati cooperatiste, 511 societati comerciale cu capital privat (SRL, SNC), 250 asociatii familiale. Acestea activeaza in domeniile: prelucrarea metalului si a lemnului, comert cu produse alimentare / nealimentare / alte bunuri diverse, prelucrarea nisipului cuartos, confectii, prelucrarea legumelor si fructelor, constructii de masini, prestari servicii diverse, pomicultura, cresterea animalelor etc.

Pentru dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic, la nivelul judetului Prahova au fost identificate urmatoarele prioritati : (conform PLAI - 2009)

1. Armonizarea sistemului IPT cu piata muncii2. Dezvoltarea bazei materiale a scolilor IPT din judet.3. Consolidarea parteneriatelor dezvoltate de scoala.4. Imbunatatirea pregatirii profesionale continue a cadrelor didactice din IPT.5. Dezvoltarea activitatii de informare si orientare pentru cariera.6. Asigurarea calitatii in sistemul IPT.

Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) În perioada 2007 - 2013, România, ca Ţară membră a Uniunii Europene, va primi pentru dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene accesibile prin proiecte, care vor avea două direcţii principale de acţiune: educaţia şi formarea profesională şi piaţa muncii.Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte strategia de dezvoltare a resurselor umane şi implicit priorităţile identificate în acest domeniu.Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea egalităţii de şanse pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive care vor conduce, până în 2015, la integrarea sustenabilă pe piaţa muncii a 850 000 persoane.Obiectivele specifice ale POS DRU sunt:● promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, incluzive pentru învăţământul universitar şi cercetare;● promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;● facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung;● dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; ● promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;● îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;● facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.POS DRU cuprinde pentru perioada 2007 - 2013, următoarele axe prioritare relevante pentru dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale continueAxa Prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaşterea) Accesul la educaţia iniţială şi la formarea profesională de calitate;b) Învăţământ superior de calitate;c) Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare;d) Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC)e) Educaţia superioară în sprijinirea sectorului de cercetare

Axa Prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciia) Tranziţia de la scoală la viaţa activă;b) Prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a scolii;c) Acces şi participare la FPC.

In vederea implementarii de proiecte POSDRU, judetul Prahova colaboreaza cu municipiul Bucuresti pe mai multe domenii de calificare.Grupul Scolar Agromontan ,,Romeo Constantinescu” Valenii de Munte, alaturi de alte unitati de invatamant din judet este partener in acest proiect care se va derula in urmatorii 2 ani scolari: 2010-2011 si 2011-2012.Dintre domeniile principale pe care se axeaza agenda IPT, scoala noastra are urmatoarele prioritati:

1. Armonizarea sistemului IPT cu piata munciiObiectiv:

Page 5: UNGUREANU DOINA

Promovarea, de catre scoala, unei oferte educaţionale care sa cuprinda calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local şi asigurarea accesului la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară.Ţinte: 1. Includerea în oferta educaţionala a şcolii a cel puţin 75% din calificările de nivel 2 şi 3 din domeniile identificate ca prioritare la nivel judeţean, astfel încât să se înregistreze o creştere cu 5 % a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor scolii, până în 2013.2. Cuprinderea absolvenţilor de nivel 1 în proporţie de 80% pentru nivelul 2 de calificare şi 75% pentru nivelul 3 de calificare

2. Dezvoltarea bazei materiale a scoliiObiectiv: Îmbunătăţirea dotării şcolii cu echipamente didactice/şcolare, IT şi a infrastructurii educaţionale de bazăTinte: 1. Asigurarea conditiilor corespunzatoare de invatare de catre 80% din clasele scolii2. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii: 90% din clase sa aibă dotare minimala conform domeniilor de calificare şi 50% dintre acestea sa aibă dotare conform standardelor3. Participarea la programele de reabilitare a 60% din clase si continuarea lucrarilor la cladirea noua din incinta scolii

3. Consolidarea parteneriatelor dezvoltate de scoalaObiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei munciiTinte: 1. Încheierea a cel puţin un acord de parteneriat, conform domeniilor de calificare şcolarizate2. Autorizarea scolii ca furnizor de formare continua, pana in 2013

4. Imbunatatirea pregatirii profesionale continue a cadrelor didactice din IPTObiectiv:Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPTTinte:1. Participarea tuturor cadrelor didactice la activitati metodice .2. Cuprinderea in procent de 100% a personalului didactic debutant din IPT , in scheme de mentorat3. Participarea în procent de 30% a cadrelor didactice din scoala la cursuri de formare profesionala continua

5. Dezvoltarea activitatii de informare si orientare pentru carieraObiectiv: Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în f şcoalăTinte:Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în şcoală

6. Asigurarea calitatii in sistemul IPTObiectiv:Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPTTinte:Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori).

De asemenea, incepand cu anul scolar 2009-2010, Grupul Scolar Agromontan este implicat in urmatoarele proiecte POSDRU:►Proiectul MONITORIZAREA INSERTIEI ABSOLVENTILOR DE INVATAMANT PROFESIONAL SI TEHNIC PE PIATA MUNCII, implementat incepand cu data de 1 iulie 2010 – conform contractului POSDRU / 90 / 2.1./ S / 63840.►Proiectul strategic ,,COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN’’, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr. 2 ,, Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu

Page 6: UNGUREANU DOINA

piata muncii’’, Domeniul major de interventie 2.1. ,, Tranzitia de la scoala la viata activa’’ – conform contractului POSDRU / 90 / 2.1./ S / 63659Obiectivul general al proiectului este:Facilitarea procesului de insertie pe piata muncii a elevilor inscrisi la calificari din 5 domenii (comert, turism si alimentatie, economic, industrie alimentara, agricultura) din municipiul Bucuresti si judetul Prahova, prin participarea acestora la stagii de pregatire practica in parteneriat.Obiectivul general vizeaza cresterea nivelului competentelor dobandite de viitorii absolventi ai invatamantului profesional si tehnic cu scopul de a reduce perioada de tranzitie de la scoala la locul de munca si a diminua eforturile companiilor pentru integrarea lor profesionala.Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza imbunatatirea proceselor educationale prin:► implementarea de programe de stagii de pregatire practica prevazute in curriculum obligatoriu pentru calificari din domeniile: comert, turism si alimentatie, economic, industrie alimentara, agricultura, care sa permita dezvoltarea competentelor profesionale a 2675 elevi din IPT (1555 elevi din municipiul Bucuresti si 1120 elevi din judetul Prahova), dobandite in cadrul orelor de curs , in mediul real, la locul de munca.► dezvoltarea relatiei de parteneriat intre unitatile de invatamant din IPT din cele 2 regiuni si agentii economici, in scopul facilitarii integrarii elevilor pe piata muncii.► dezvoltarea unor metode interactive si inovatoare de invatare cu scopul facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa a elevilor prin implementarea unui suport de invatare cu facilitati de tutorat online.

PARTEA a-II-a. ANALIZA NEVOILOR

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Analiza profilului economic

Evoluţiile prognozate prevăd în continuare în perioada 2006-2010 ritmuri susţinute de creştere a PIB (Fig. 1)

Figura 2 - Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (CNP), “Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial până în 2010” (febr.2008)

Tendinţele de dezvoltare la nivelul judeţului Prahova sunt: Ødezvoltarea infrastructurii de transport;Ødezvoltarea serviciilor publice si a infrastructurii sociale;

Ødezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi facilitarea accesului la serviciile IT;Øextinderea si modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului; Ømodernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane;Øreconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural;Ødezvoltarea turismului, cu accent pe agroturism, în special în zonele montane; Ødezvoltarea afacerilor si în mod prioritar susţinerea IMM-urilor.

PROFILUL ECONOMIC AL JUDEŢULUI PRAHOVA

CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC REGIONAL. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT

Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu posibilităţi mari de creştere, cu rezultate economice superioare mediei naţionale, ocupând locul trei pe ţară. În Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia atât Produsul Intern Brut total cât şi Produsul Intern Brut pe locuitor, au crescut de la un an la altul în perioada analizată, urmând tendinţa de pe plan naţional. În ciuda acestor tendinţe care evidenţiază un nivel ridicat de dezvoltare economică, PIB-ul pe locuitor reprezintă doar 35,5 % din media Uniunii Europene.

Industria, alături de comerţ, transporturi şi agricultură sunt sectoarele care au ponderea cea mai ridicată în formarea VABR. Domeniile care vor lua avânt în perioada imediat următoare sunt: construcţiile,

Page 7: UNGUREANU DOINA

tranzacţiile financiare, turismul şi agricultura. Recomandam o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste domenii.

Cresterea productiei agricole în medie cu 3,5%, ca urmare a sporirii randamentelor, reclama o redimensionare a nivelului de pregatire a fortei de munca în acest domeniu ( cresterea ponderii nivelului 3 de pregatire). Sporirea randamentului se va realiza prin introducere de echipamente performante, utilizarea automatizarilor, extinderea şi modernizarea sistemelor de irigatii – ceea ce necesita un nivel ridicat de competente. Având în vedere traditia româneasca în domeniu, exista condiţii pentru realizarea agriculturii ecologice, fiind necesare competente noi pentru personalul calificat. Construcţiile de mare anvergura sunt în dezvoltare, iar forţa de muncă este insuficienta.

În condiţiile în care turismul romanesc  trebuie sa se alinieze legislaţiei europene iar calitatea pachetelor  de servicii turistice trebuie să crească, este normal sa fie luat în considerare factorul uman, care este  hotărâtor în asigurarea calităţii serviciilor din domeniul turism. Industria suferă în continuare din cauza numărului mare de muncitori angajaţi determinat de insuficienta dotare cu utilaje performante Cel mai mare număr de persoane angajate în sectorul serviciilor sunt în domeniul transporturilor, turism, servicii profesionale, servicii generale, poştă şi telecomunicaţii. Cea mai mare cifră de afaceri este obţinută de asemenea în transporturi, poştă şi telecomunicaţii, turism.

Tendintele de dezvoltare prognozate la nivel national, precum şi prioritatile stabilite pentru Regiunea Sud-Muntenia creeaza o imagine asupra activitatilor care vor înregistra cresteri şi pentru care cererea pe piata muncii va fi mai accentuata:

PIAŢA MUNCII

Participarea la piaţa muncii. Piaţa muncii din judeţul Prahova a suferit transformări majore în

contextul procesului de restructurare economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate cu 25.96%, creşterea şomajului, a celui de lungă durată, creşterea populaţiei inactive. Impactul fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor de muncă (scăderea natalităţii, menţinerea mortalităţii ridicate, creşterea migraţiei externe) a fost însoţit de efecte economice cum ar fi restructurarea economică, recesiunea, care au accentuat migraţia urban-rural şi ocuparea în agricultura de subzistenţă, dezvoltarea pieţei muncii informale sau constituirea unui segment important de populaţie inactivă

Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Prahova, la 1 ianuarie 2010 este de peste 314 (mii persoane ) din care 56 % bărbaţi şi 44 % femei. Populaţia ocupată reprezintă 57.47% din totalul resurselor de muncă şi 37.06% din populaţia judeţului.În totalul populaţiei ocupate, ponderea salariaţilor este de 63.4%.Numarul tinerilor care se integreaza în viata activa (33,25%) este scazut în comparatie cu ponderea înregistrata la populatia adulta ocupata ( 66,75%), atat în mediul urban cat si în cel rural. Diferentele existente în privinta ocuparii reprezinta o consecinta a numarului mare de persoane inactive în varsta de 15-24 ani, cei mai multi dintre acestia fiind cuprinsi în învăţământul preuniversitar si universitar.

Tendinţe de creştere a populaţiei ocupate pentru domeniile : comerţ, constucţii şi lucrări publice, sanatate, tranzacţii imobiliare, hoteluri şi restaurante. Din grafice se poate uşor constata că cele mai multe persoane sunt ocupate în domeniile : industrie, agricultură, comerţ, construcţii, transporturi. Populaţia ocupată are ponderi aproximativ egale în cele două medii de rezidenţă. În mediul rural procentul şomerilor este mai mic, în schimb, populaţia inactivă este în procent mai mare.

NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR DIN PRAHOVA

În perioada 1990-2010, numarul salariatilor din jud. Prahova inregistreaza o scadere continua de la 341.0 mii persoane în 1990 la 171.249 mii personae angajate în luna aprilie 2010, (fig.4.4).Ponderea salariaţilor în total populaţie ocupată a crescut de la 63.4%, 54.45% bărbaţi, 45.55% femei2% sunt angajaţi în agricultură, în sectoarele industrial şi construcţii 50%, în servicii şi comerţ 48%

Numar persoane

Agricultura, vanatoare,

Pescuit, piscicultura

IndustrieIndustrie extractiva

Industrie prelucrato

Energie electrică,

Constructii

Comert

Page 8: UNGUREANU DOINA

silvicultura aretermică, gaze, apă

4169 25 6423 66866 4391 13630 25695

Numar persoane

Hoteluri şi restaurante

Transport, depozitare, comunicaţii

Intermedieri financiare

Tranzacţii imobiliare

Administraţie publică şi apărare

Învăţământ

Sănătate şi asistenţă socială

Alte activităţi

4153 12848 2119 11842 6054 11331 11643 3296

SOMAJUL

Analiza figurii 4.5 scoate în evidenţă dinamica somajului prahovean în perioada 2001 – 2010. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2010 era de 30.082 de persoaneDin numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 41,4%. RATA SOMAJULUI

In judetul Prahova înregistrată în aprilie 2010 a fost de 9,6%,. Rata şomajului pentru femei a fost   de 9,2% (6,0% în aprilie 2009), iar pentru bărbaţi a fost de 9,9%  (5,2% în aprilie 2009)În grafice este prezentată evoluţia numărului de şomeri, a ratei şomajului, distribuţia pe grupe de vârstă şi sex în perioada 2001 - 2010.Numărul cel mai mare de şomeri in mai 2010 îl înregistrează categoriile de vârstâ de la 30 la 49 de ani (fig.4.8). Ca indicator pentru învăţământ este de reţinut numărul şomerilor sub 25 de ani, valoare care trebuie corelată cu fig.4.9, pentru a vedea ponderea acestora pe nivele de învăţăm.Procentul ridicat de şomeri cu studii primare, gimnaziale şi profesionale (fig. 4.9), dovedeşte că şansele de ocupare a unui loc de muncă sunt mai mari pentru cei cu nivel de şcolarizare mai ridicat, dar şi faptul că o serie din calificările realizate prin şcoala de ucenici şi şcoala profesională nu au fost în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii..

Total Femei BărbaţiStudii universitare 6.41% 8.94% 4.66%Liceal. Postliceal 23.23% 29.36% 18.99%Primar, gimnazial, profesional 70.36% 61.70% 76.34%

Pentru stabilirea ofertei de formare prin unităţile de învăţământ este important de cunoscut care este rata şomajului pe localităţi.Figura 4.10 scoate în evidenţă repartiţia şomerilor pe localităţi (31 mai 2010)Cel mai ridicat număr de şomeri este ocupat de grupele cu durata şomajului de la 1 la 3 luni şi de grupa de la 3 la 6 luni

CONCLUZII SI RECOMANDARI - IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT:

Fluctuatia ratei de ocupare, decalajul pana la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia Lisabona, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată directionează sistemul de ÎPT către anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii. Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de

Page 9: UNGUREANU DOINA

formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare a competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare profesională pentru adulţi, având în vedere:Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru:

1) Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare 2) Priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizează modernizarea

agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural.3) Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:4) Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural

Pentru facilitarea inserţiei absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, scoala trebuie sa se axeze la acestia pe cresterea nivelului competentelor „cheie” cat şi pe dezvoltarea de abilitaţi precum:

1) disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesionala;2) capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor ;3) capacitate de comunicare ;4) disponibilitate la mobilitate geografica ;5) capacitate de adaptare la transformările micro şi macroeconomice;6) abilităţi antreprenoriale;7) abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie

Concluziile privind şansele absolvenţilor ÎPTAnalizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea unei pieţe a muncii

marcate de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative:

1) ocuparea locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economică2) înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită)3) pregatirea continuă astfel incât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, împinşi în şomaj

sau spre alte ocupaţii (cerere substituită) crearea şi administrarea propriului loc de muncă.

Page 10: UNGUREANU DOINA

DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLARE CUPRINSĂ ÎN SISTEMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Pe nivele de educaţie (fig.2.11), evoluţia populaţiei şcolare este descrescătoare, cu excepţia învăţământul postliceal şi de maiştri care s-a plasat pe un trend crescător.

Din punct de vedere al structurii populaţiei şcolare cuprinse în sistemul de pegătire

profesională (fig.2.12), se înregistrează scăderea ponderii învăţământului liceal şi profesional tehnic cu 33.69%, respectiv 64.30%.(figura 2.12).

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI CE DECURG DIN ANALIZA DEMOGRAFICA A JUDETULUI PRAHOVAEvoluţia fenomenelor demografice arată o scădere a populaţiei şcolare din cauza scăderii natalităţii. Astfel pentru grupa de vârstă 7-14 ani şi 15 –24 ani care corespunde sistemului liceal (nivel 2, 3). în anul 2012 comparativ cu anul 2005 se va înregistra o scădere a populaţiei şcolare, care reprezintă 12% pentru grupa 7-14 ani şi de 25% pentru grupa 15-24 ani, adică o reducere cu aproximativ 18% a numărului de elevi pentru liceu - nivel 2,3 de pregătire profesională.Scăderea populaţiei şcolare necesită: Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii;Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială, „educaţia de a doua şansă”

Ponderea populaţiei feminine 52%, atât la populaţia totală a judeţului Prahova cât şi în mediul rural, implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine.Structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie rroma (2%), impune luarea unor măsuri pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate.

Asigurarea accesului resurselor umane din TVET la procesul de formare profesională continuă în vederea adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii. Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul judeţului reclamă implementarea unor politici care să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi. Creşterea populaţiei pensionate înseamnă o creştere a serviciilor medicale şi sociale, dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială

Figura nr. 2.11 - Sursa: ISJ

Figura nr.2.11 - Sursa: ISJ Prahova

Page 11: UNGUREANU DOINA

Creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc, în scopul dezvoltării serviciilor medicale, sociale şi turistice pentru vârsta a III-a. Distribuţia uniformă a populaţiei pe cele două medii de rezidenţă: urban şi rural presupune: asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară din mediul rural.

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN

2.2.1 Predarea si invatarea

Implicarea majoră a şcolii în procesul de reformă a învăţământului românesc încă din 1992 a presupus actualizarea procesului de instruire prin abordarea unor strategii moderne de predare-învăţare. În acest context, asigurarea calităţii educaţiei este firul roşu al întregului proces de instruire desfăşurat în şcoala noastră. Acest proces trebuie să confirme tuturor factorilor interesaţi (elevi, părinţi, profesori, angajatori) valoarea şi însemnătatea experienţelor de învăţare ale elevilor.In urma consultarilor la nivelul diferitelor comisii existente in scoala s-au identificat punctele tari si punctele slabe ale activitatii de predare – invatare si s-au propus masuri pentru imbunatatirea calitatii activitatii de predare – invatare.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE Cadre didactice cu înaltă calificare

(membri în comisii naţionale, autori de manuale şcolare, autori de curricula etc.)

Profesorii folosesc o gama variata de strategii de predare si invatare pentru a raspunde stilurilor de invatare individuale

Activitatile sunt planificate si structurate in urma unui studiu aprofundat al curriculumului si in urma unei dezbateri in cadrul colectivelor metodice

Elevilor li se da posibilitatea sa se inscrie la programe de invatare care raspund nevoilor lor

Majoritatea orelor de specialitate se desfăşoară în cabinete şi laboratoare dotate corespunzător

Instruirea practică se desfăşoară la agenţi economici de profil sau în ateliere dotate cu echipamente specifice

Elevii sunt implicati in evaluarea progresului pe care il realizeaza (evaluare formativa, feedback)

Nu toate cadrele didactice au ccompetente in utilizarea calculatorului in pprocesul didactic

Numarul mare de elvi la clasa nu ppermite stabilirea unor programe si tinte de iiinvatare individuale

Nu toate cadrele didactice aplica metode de invatare centrate pe elevi

Nu toti profesorii selecteaza o gama vvariata de resurse si materiale pentru a oferi ssprijin elevilor

Nu toate orele de specialitate se ddesfasoara in spatii de invatare adecvate ccontinuturilor.

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii

1. Cuprinderea tuturor cadrelor didactice în programe locale de formare pentru: - cunoaşterea şi implementarea Sistemului Naţional al Calităţii;- învăţarea centrată pe elev;- utilizarea calculatorului în procesele de instruire.

2. Realizarea unui sistem de monitorizare a proceselor de evaluare iniţială şi continuă a elevilor.

2.2.2. Resurse didactice

Page 12: UNGUREANU DOINA

Materialele şi resursele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi sunt alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei.Ca resurse didactice şcoala dispune de:

13 săli de clasă; 5 laboratoare (chimie, fizică, biologie, 2 multimedia); 12 cabinete (limba şi literatura română, istorie, geografie, religie, textile si

pielarie, educatie tehnologica, limbi straine, agroturism montan, silvicultura si prelucrarea lemnului, mecanica );

5 ateliere (2 ateliere textile pielarie, 2 ateliere mecanica, 1 atelier prelucrarea lemnului);

bibliotecă şcolară cu sală de lectură care are un fond de carte de 22 000 de volume;

1 sala de sport, 1 teren de sportLa orele de teorie şi de instruire practică, în funcţie de anul de studiu şi de profil, profesorii utilizează diferite materiale didactice (machete ale utilajelor si dispozitivelor, planse didactice, mostre de materii prime, materiale si semifabricate, softuri educationale, instrumente de masura si control, manuale etc.). Şcoala dispune de 2 cabinete multimedia dotate fiecare cu un cate 25 calculatoare. De asemenea exista conectare la internet. Toti elevi scolii au acces la calculatoare in cadrul orelor de informatica si in cadrul orelor de la celelalte discipline.Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii

1. Monitorizarea gradului de adecvare si a utilizarii echipamentelor, resurselor si spatiilor de specialitate folosite in procesul invatarii;

2. Recondiţionarea, modernizarea şi actualizarea resurselor didactice existente;3. Implementarea sistemului educaţional AEL la nivelul tuturor catedrelor;

2.2.3. Rezultatele elevilorRezultatele elevilor din anul scolar 2009 – 2010 sunt prezentate in tabelul urmator:

Forma de invatamant

Numar de elevi scolarizati

Promovati Repetenti NescolarizatiProcent promov.

POSTLICEAL 59 59 - - 100%LICEU ZI 936 903 34 - 96,36%LICEU SERAL 151 150 - - 99,33 %S.A.M. 97 91 6 - 93,81 %A.C. 132 130 2 - 98,48%GIMNAZIU 273 265 8 - 97,06 %PRIMAR 232 224 8 - 96,55 %TOTAL 1880 1822 58 - 96,91%

Page 13: UNGUREANU DOINA

Analizand aceste date rezulta urmatoarele concluzii:

- scoala postliceala , anul de completare au cea mai mare promovabilitate (100%)- la liceu – forma de invatamant de zi, promovabilitatea este de 99, 69%- La invatamantul primar se constata o promovabilitate de 97,76 %.- la invatamantul gimnazial promovabilitatea este de 96,36 %- la S.A.M. promovabilitatea este mai scazuta (92, 93 %)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE Procent foarte scăzut de elevi ieşiţi din

sistem sau repetenţi, la toate formele de învăţământ

Procent mare de promovabilitate la toate formele de învăţământ, cu precădere la şcoala postliceala (100%)

Elevii şcolii obţin premii la etapele judeţene şi naţionale ale concursurilor şcolareNumăr destul de mare de absolvenţi încadraţi în muncă, în special de la anul de completare si scoala postliceala

► Deşi rata de promovabilitate este bună, există încă un numar mare de elevi mediocri, la toate formele de învăţământ

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii

1. Monitorizarea progresului elevilor prin evaluari sumative2. Monitorizarea pregatirii examenelor finale3. Consilierea reală şi eficientă a elevilor pentru diminuarea eşecului şcolar

Page 14: UNGUREANU DOINA

PREMII OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLAREANUL SCOLAR 2009-2010

Nr.crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa Concursul /Disciplina Profesorul/inginer/ invatator/antrenor

Etapa Locul obtinut

26 DURSINA GEORGIANA ROXANA

XII A Olimpiada de servicii - specializarea: Tehnician in administratie / DST

BURDUSEL DANA / ALEXANDRU DELIA

JUDETEANA

I

27 TATARU ANDREEA MIHAELA

XI B AC.

Olimpiada tehnica / calificarea: Confectioner produse textile / DST

POPESCU RALUCA JUDETEANA

Premiul special

28 STELIAN MIHAI XII A Olimpiada de servicii - specializarea : Tehnician in administratie / DST

BURDUSEL DANA / ALEXANDRU DELIA

JUDETEANA

II

29 POPESCU AMALIA XI B AC.

Olimpiada tehnica - calificarea: Confectioner produse textile / DST

POPESCU RALUCA / BASCAU ELIZA

JUDETEANA

II

30 PETRE MIREL XII A Olimpiada de servicii - specializarea : Tehnician in administratie / DST

BURDUSEL DANA / ALEXANDRU DELIA

JUDETEANA

III

31 TATARU ANDREEA MIHAELA

XI B AC.

Olimpiada tehnica - calificarea : Confectioner produse textile / DST

POPESCU RALUCA / BASCAU ELIZA

JUDETEANA

III

32 DAVID GABRIELA VI A CONCURSUL EUROJUNIOR PODUMNEACA DANIELA

JUDETEANA

MENTIUNE

33 IFRIM STEFANIA VI A CONCURSUL EUROJUNIOR PODUMNEACA DANIELA

JUDETEANA

MENTIUNE

34 SERBAN RALUCA VI A CONCURSUL EUROJUNIOR PODUMNEACA DANIELA

JUDETEANA

MENTIUNE

35 IALOMITEANU GEORGIANA

XI B AC.

Olimpiada tehnica - calificarea -Confectioner produse textile / DST

POPESCU RALUCA / SERSEA CRINA

JUDETEANA

MENTIUNE I

29 POPESCU AMALIA XI B AC.

Olimpiada tehnica - calificarea: Confectioner produse textile / DST

POPESCU RALUCA / BASCAU ELIZA

JUDETEANA

II

30 PETRE MIREL XII A Olimpiada de servicii - specializarea : Tehnician in administratie / DST

BURDUSEL DANA / ALEXANDRU DELIA

JUDETEANA

III

31 TATARU ANDREEA XI B Olimpiada tehnica - calificarea : Confectioner produse POPESCU RALUCA / JUDETEAN III

Page 15: UNGUREANU DOINA

MIHAELA AC. textile / DST BASCAU ELIZA A32 DAVID GABRIELA VI A CONCURSUL EUROJUNIOR PODUMNEACA

DANIELAJUDETEANA

MENTIUNE

33 IFRIM STEFANIA VI A CONCURSUL EUROJUNIOR PODUMNEACA DANIELA

JUDETEANA

MENTIUNE

34 SERBAN RALUCA VI A CONCURSUL EUROJUNIOR PODUMNEACA DANIELA

JUDETEANA

MENTIUNE

35 IALOMITEANU GEORGIANA

XI B AC.

Olimpiada tehnica - calificarea -Confectioner produse textile / DST

POPESCU RALUCA / SERSEA CRINA

JUDETEANA

MENTIUNE I

36 ILIE CRISTINA XII B Olimpiada de limba si literatura romana NEAGU CAMELIA JUDETEANA

MENTIUNE

37 GEANGU ALINA X B Olimpiada de matematica - Concursul de matematica aplicata

PODUMNEACA DANIELA

JUDETEANA

MENTIUNE I

38 COMAN ALINA XII B Olimpiada tehnica - specializarea: Tehnician in turism / DST

MORARU CRISTINA / ALEXANDRU DELIA

JUDETEANA

MENTIUNE

39 SERBAN RALUCA XI B Olimpiada tehnica - specializarea: Tehnician in turism / DST

MORARU CRISTINA / CURSARU NICOLAE / POPESCU DUMITRICA

JUDETEANA

MENTIUNE

40 HARALAMBIE MIHAELA XI B Olimpiada tehnica - specializarea: Tehnician in turism / DST

MORARU CRISTINA / CURSARU NICOLAE / POPESCU DUMITRICA

JUDETEANA

MENTIUNE

41 GEANGU ALINA X B Concursul de sigle - desen CIOC CONSTANTIN JUDETEANA

PREMIUL SPECIAL

42 DUCAN BEATRICE IOANA

VII B Olimpiada de biologie NITESCU NICOLETA JUDETEANA

MENTIUNE

43 MIHALACHE RALUCA ELENA

VII A Olimpiada de biologie NECULA IUSTINA JUDETEANA

MENTIUNE

44 BANAU MARIAN IV Micul Matematician NEDELCU GABRIELA JUDETEANA

Mentiune

Page 16: UNGUREANU DOINA

2.2.4. Informarea, consilierea si orientarea elevilor

Activitatea de informare, consiliere şi orientare a elevilor este un aspect important în procesul de educare a tinerilor în cadrul şcolii noastre.

La nivelul scolii noastre, 3 profesori au participat la cursuri de formare organizate pe plan local de catre centrul judetean de asistenta Psihopedagogica si CCD, 2 profesori si un invatator au participat la cursuri de formare in vederea predarii disciplinei „Orientare si consiliere vocationala”. La randul lor acestia au efectuat instruiri in perioada 1 – 15 septembrie cu toti profesorii diriginti din scoala. Activitatea de consiliere se adresează nu numai elevilor, dar şi părinţilor acestora. Ne-am propus realizarea unei retele pentru consiliere si orientare profesionala in parteneriat cu:

- AJOFM- CCD + ISJ- CJAP- Consiliul elevilor- Consiliul reprezentativ al parintilor- Consiliul local- Politia locala- Agentii economici din zona- Dispensar Valenii de Munte

Prin activitatile propuse se urmareste cresterea gradului de insertie profesionala a absolventilor si reducerea abandonului scolar.S-au realizat vizite de lucru, excursii pentru orientarea scolara si profesionala, discutii cu reprezentati ai agentilor economici, sesiuni de informare cu reprezentanti ai invatamantului preuniversitar, postliceal si universitar. Un numar mare de elevi ai scolii relizeaza activitati de practica in productie la agenti economici.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE Şcoala dispune de un consilier educativ, de o

comisie a diriginţilor , de subcomisii pe forme de invatamant, de consiliul reprezantativ al elevilor. ► 6 cadre didactice au urmat cursuri de formare privind consilierea psihopedagogica la CJAP si CCD ► Existenta unei retele de parteneriat intre scoala si numeroase institutii si organizatii de profil.

Consilierea individuala a elevilor se realizeaza mai mult in cadrul orelor de dirigentie si mai putin prin alte activitati

Nu toti dirigintii se implica suficient in consilierea si orientarea profesionala a colectivelor pe care le coordoneaza.

Numarul mic de parinti care mentin o legatura permanenta cu scoala.

Lipsa unui psiholog si a unui cabinet de consiliere scolara

Măsuri de îmbunătăţire a activitatii:

1. Colaborarea permanentă şi susţinută cu organisme ca: AJOFM, CJAP Prahova, agenţii specifice

2. Iniţierea unui program de consiliere in vederea educarii elevilor pentru activitati adaptate cerintelor U.E.

3. Stimularea diriginţilor de a desfăşura activităţi extracurriculare care să vizeze orientarea profesională

2.2.5. Calificari si curriculum

Page 17: UNGUREANU DOINA

In cadrul Grupului Scolar Agromontan „Romeo Constantinescu” Valenii de Munte pentru anul scolar 2010– 2011 s-a realizat urmatorul plan de scolarizare:

Forma de invatamant

Clasa Filiera/Profil/Domeniu/ Calificare Nr. clase Nr. elevi

PRIMAR

I - 1 19II - 1 31III - 2 44IV - 2 45

GIMNAZIAL

V - 2 47VI - 2 61VII - 3 75VIII - 3 73

LICEU ZI

IX

Filiera tehnologica – profil serviciiTehnician in administratie Tehnician in turismTehnician in gastronomieFiliera tehnologica – profil resurse naturale si protectia mediului Tehnician agromontan

111

1

343535

29

Filiera tehnologica – profil tehnicTehnician in industria textila

2 65

Real –Stiintele naturii1 32

X

Filiera tehnologica – profil seviciiTehnician in administratieFiliera tehnologica – profil serviciiTehnician in turismFiliera tehnologica-profil resurse naturale si protectia mediuluiTehnician agromontan Tehnician in agroturismFiliera tehnologica – profil tehnicTehnician in industria textila

Filiera tehnologica – profil tehnicTehnician designer si amenajari interioareTehnician in prelucrarea lemnului

1

1

11

2

1

1

35

36

3334

54

30

31XI Filiera tehnologica- profil servicii

Tehnician in activitari economiceTehnician in turismFiliera tehnologica- Resurse Naturale

11

3633

Page 18: UNGUREANU DOINA

Forma de invatamant

Clasa Filiera/Profil/Domeniu/ Calificare Nr. clase Nr. elevi

si Protectia MediuluiTehnician agromontan 1 34

XII

RUTA DIRECTAFiliera tehnologica – profil serviciiTehnician in activitati economice Tehnician in turism Filiera tehnologica – profil tehnicTehnician designer mobila si amenajari inerioare

RUTA PROGRESIVA

Filiera tehnologica – profil tehnicTehnician in industria textilaTehnician mecanic pentru intretinere si reparatiiTehnician in prelucrarea lemnuluiFiliera tehnologica – profil serviciiTehnician in gastronomieFiliera tehnologica- Resurse Naturale si Protectia MediuluiTehnician in agricultura

11

1

1

11

1

1

3432

35

27

2827

30

28

XIII

RUTA PROGRESIVAFiliera tehnologica – profil tehnicTehnician in prelucrarea lemnuluiFiliera tehnologica – profil tehnicTehnician in industria textilaFiliera tehnologica – profil tehnicTehnician mecanic pentru intretinere si reparatiiFiliera tehnologica – profil serviciiTehnician in gastronomie

1

1

1

1

30

22

24

28

LICEU SERALRUTA DIRECTA

XIII

Filiera teoretica - profil real stiintele naturii

2 60

LICEU SERALRUTA PROGRESIVA

XIII 1 34

AN DE

XI Domeniul agriculturaLucrator in agroturism 1 35

Page 19: UNGUREANU DOINA

Forma de invatamant

Clasa Filiera/Profil/Domeniu/ Calificare Nr. clase Nr. elevi

COMPLETARE – NIVEL 2

Domeniul textile - pielarieConfectioner produse textile Domeniul mecanic Strungar

1

1

34

35

POSTLICEALAN I

Tehnician activitati de agroturism montan

1 33

AN IITehnician activitati de agroturism montan

1 34

Proiectul planului de scolarizare a fost realizat avand in vedere gradul de adaptare la nevoile de dezvoltare socio – economica la nivel local si prevederile PLAI.Selecţia calificărilor s-a realizat în urma unei analize de marketing care a avut următoarele obiective:

- identificarea opţiunilor elevilor pentru specializările din învăţământul liceal şi profesional

- identificarea necesităţilor agenţilor economici din zonă şi a tendinţelor locale de dezvoltare pe diferite domenii economice

- realizarea ofertei educaţionale în corelaţie cu necesităţile identificate,- sensibilizarea elevilor şi părinţilor faţă de serviciile şi produsele oferite de şcoală.

În alegerea specializărilor s-a ţinut seama de resursele umane şi materiale ale şcolii, de sugestiile colegilor şi ale părinţilor, iar decizia a fost luată împreună cu reprezentanţii Consiliului local şi ai agenţilor economici parteneri.

Oferta educationala a fost promovata cu diferite prilejuri cum ar fii:Ø Prezentarea ofertei educationale a scolii la Casa de Cultura Valenii de

Munte.Ø Prezentarea ofertei educationale in cadrul ,,Festivalului Sanselor tale’’Ø Actiuni de parteneriat cu scolile din zona de tipul ,, Ziua portilor

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE► Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;► CDS în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor; ► CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici ► Implicare în proiecte cu diferite surse de finantare► Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare, manuale, materiale de învăţare etc.).

►Număr mic de programe de formare profesională continuă a adulţilor desfăşurate

deschise’’.

Page 20: UNGUREANU DOINA

2.2.6. Resurse umane si materiale

Scoala beneficiaza de o suprafata totala de teren de 9466 m2 din care suprafata construita este de 1880 m2 . Scoala dispune de urmatoarele resurse fizice:

- corp cladire 1: 9 Sali de clasa, 5 laboratoare (fizica, chimie, biologie, 2 multimedia), 12 cabinete (religie, geografie, textile si pielarie, matematica, turism si alimentatie, educatie tehnologica, limbi straine, agroturism montan, silvicultura si prelucrarea lemnului, istorie, limba romana, mecanica)

- corp cladire 2: 1 ateliere de textile – pielarie;- corp cladire 3: sala de sport cu anexa si un atelier mecanic - corp cladire 4: 4 sali de clasa, un atelier de textile – pielarie;- corp cladire 5: 1 atelier de mecanica.-Resurse umane

La data de 20 .09. 2010-, situatia a fost urmatoarea :- 106 cadre didactice, dintre care:

▪ 65 titulari (7 detasati+CIC)▪ 28 suplinitori▪ 8 pensionari▪ 1 asociat

Dintre acestea : 43 profesori cu grad didactic I (42+1 necalificat) 17 profesori cu grad didactic II 24 profesori cu definitivat (23+1necalificat) 18 profesori debutanti (16+2 necalificati)

Personal didactic auxiliar – 12 secretar sef (1) secretar (2) operator date (1) bibliotecar (1) laborant (2) administrator (1) informatician (1) contabil sef (1) contabil (1) tehnician (1).

Personal administrativ – 9 posturi: fochisti (2) muncitori intretinere (1) ingrijitori (4) paznici (2)

Personalul didactic titular reprezinta 63,72 %, cel suplinitor calificat 27,45 % , personalul suplinitor necalificat 3,92 %, pensionari 7,84 %, asociati 0,9 % .In totalul cadrelor didactice 42,15 % au gradul didactic I, 16,66 % au gradul didactic II, 23,52 % au definitivatul, 17,64 % sunt debutanti, 3,92 % sunt necalificati.

Page 21: UNGUREANU DOINA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE profesori ai scolii sunt autori de manuale

scolare, articole si reviste de specialitate; colectivul didactic se individualizeaza prin

preponderenta tinerilor; majoritatea cadrelor didactice sunt calificate,

dispun de o buna pregatire metodico – stiintifica, participa frecvent la activitati de perfectionare: grade didactice, cursuri postuniversitare, master, cercuri pedagogice, cursuri de formare, iar in acdrul scolii se desfasoara permanent activitati de informare si comunicare la nivelul fiecarei comisii metodice, a fiecarei catedre si interdisciplinar.

55,66 % dintre cadrele didactice sunt titulare, 29,24 % dintre profesori au gradul didactic I, 16,98 % gradul didactic II, 20,75 % au definitivatul, 24 % urmeaza diverse cursuri de perfectionare sau sunt inscrise la masterat.

Personalul didactic auxiliar si administrativ reprezinta o componenta adiacenta, dar absolul necesara a procesului instructiv educativ, contribuind la desfasurarea optima a activitatilor din cadrul scolii si avand competentele necesare, specifice postului pe care le imbunatatesc permanent cu spirit de implicare si responsabilitate.

Lipsa de motivare materiala determina o parte din specialisti, informaticieni, economisti, sa se indrepte spre domenii de satisfactii mai mari;

Exista o prea mare fluctuatie de cadre didactice in fiecare an; 44, 33 % dintre cadrele didactice sunt suplinitori

Numar mic de cadre didactice titulare la disciplinele tehnice si incadrare cu personal didactic necalificat la unele specializari (7,54 % dintre cadrele didactice care predau disciplinele tehnice sunt necalificate)

Costuri ridicate ale cursurilor de perfectionare (cursuri postuniversitare, master) si ale materialelor informative

25 % dintre cadrele didactice nu stiu sa foloseasca calculatorul

35% dintre profesori sunt navetisti

2.2.7. Parteneriat si colaborari

Nevoia de racordare a educatiei la viata la cerintele si exigentele societatii contemporane impune tot mai mult parteneriatul dintre scoala si agentii economici, autoritatiile locale, institutii de invatamant preuniversitar sau universitar, parintii elevilor,ISJ, CCD, fundatii si ONG-uri.

Parteneriatul cu agentii economici

In fiecare an scolar se stabilesc relatii de parteneriat cu agentii economici unde elevii scolii efectueaza instruirea practica de specialitate urmarind-se formarea profesionala a elevilor si tranzitia acestora de la scoala la locul de munca.

Ø Servicii –administrativ : Primariile din Valenii de Munte, Teisani, Predealul – Sarari, Gura Vitioarei, Maneciu, Izvoare, Lipanesti, Drajna, Magurele, Posesti, S.C. LARILIN PROD S.R.L.

Ø Servicii –economic : S.C. Dinulescu S.R.L. Izvoare, S.C. Enmarlo SR.L. Starchiojd, S.C. Federal Coop S.R.L. Valenii de Munte, S.C. Teomed S.A. Valenii de Munte, S.C. LARILIN PROD S.R.L.

Ø Resurse naturale si protecia mediului : S.C. Bradul Maneciu, S.C. ABIES ALBA MILL Valenii de Munte, CONSUM COOP Valenii de Munte

Ø Mecanic : S.C. DOCIREX PROD S.R.L. Valenii de Munte, S.C. DACIA LCD Valenii de Munte,S.C. GAPADD S.R.L. Valenii de Munte , S.C. ASTRA TELE Drajna de Jos, S.C. INFO MILENIUN III – sucursala Valenii de Munte ;

Ø Agricultura : S.C. PIM S.A. Ø Industria textila si pielarie : S.C. SERT PROD IMPEX S.R.L., S.C. TANEX S.R.L. Valenii de Munte,Ø Prelucrarea lemnului : S.C. ABIES ALBA MILL Valenii de Munte, S.C. Bradul Maneciu, CONSUM

COOP Valenii de MunteØ Turism si alimentatie publica : S.C. CONEL IMPEX S.R.L. Valenii de Munte, S.C. SCORPION SISTELSI

S.R.L. Valenii de Munte, HOTEL RESTAURANT CIUCAS, S.C. ELIO Valenii de Munte, S.C. VALDOR S.R.L., PENSIUNEA VERA SI LIVIA Valenii de Munte

Cadrele didactice ale scolii au elaborat CDL-uri on parteneriat cu agentii economici.Agentii economici au un reprezentant in Consiliul de Administratie al scolii.Au fost realizate vizite de documentare pentru elevi si profesori

Parteneriatul cu autoritatile locale

In ultimii ani colabnorarea cu autoritatile locale s-a accentuat bazandu-se pe reprocitatea intereselor si pe sprijinu si nu s-a rezumat numai la aspectele financiare.Au fost realizate in parteneriat cu autoritatile locale activitati ca :

Page 22: UNGUREANU DOINA

Ø Sarbatorirea unor zile istoriceØ Sarbatorirea zilei orasului (9mai)Ø Organizarea de competente sportive Ø Monitorizarea activitatilor din scoala este realizata si prin captarea Primariei si a Consiliului

Local in Consiliul de Administratie al scoliiØ Oferta educationala a scolii este elaborata in parteneriat cu Consiliul Local

Parteneriatul cu alte unitati de invatamant

Cadrele didactice si elevii scolii au relatii de parteneriat cu cdrele didactice si elevii Liceului Teoretic «  Mihai Eminescu » din Cimislia Republica Moldova

Parteneriatul cu parintii

Ø Comitetul de parinti este reprezentat in Consiliul de Administratie al scolii si participa la rezolvarea problemelor cu care se confrunta scoala

Ø Parintii acorda sprijin material si financiar scolii pentru realizarea unor activitati extrascolare, imbunatatirea bazei materiale, reparatii curente

Ø Reprezentantii Comitetului de parinti au fost consultati in elaborarea ofertei educationale

Puncte tari

Ø Parteneriate durate si eficiente cu agentii conomici de profil si cu autoritatile localeØ Implicarea partenerilor sociali in elaborarea planurilor de scolariare Ø Implicarea agentiilor economiciin elaborarea CDL-urilor

Puncte slabe

Ø Nu exista in program coerent de sprijinire a absolventilor in vederea angajarii de catre agentii economici care asigura instruirea practica

Ø Nu toti agentii economici cooptati manifesta interes si disponibilitatea pentru a se implica in activitatile propuse de scoala

Masuri de imbunatatire a calitatii

Ø Initierea unor proiecte de parteneriat economiccu unitati economice din zona pentru dotarea cu echipamente si cu materiale necesare derularii proceselor didactice

Ø Eficientizarea si diversificarea relatiilor parteneriale existente si dezvoltarea de noi parteneriate pentru toate tipurile de formare.

2.3 . ANALIZA SWOT

Puncte tari

Ø Un numar important de cadre didactice sunt membrii ai Comisiei Judetene de Evaluare si Examinare

Ø Autori de manuale scolare si auxiliare curriculareØ Parteneriate cu mari agenti economici locali pentru asigurarea efectuarii practicii

si oferirea sansei unei viitoare insertii socio-profesionale la locurile respectiveØ Procent foarte mic de abandon scolarØ Oferirea unei game variate de calificari

Ø Schimb de experienta cu o scoala din Republica MoldovaØ Desfasurarea unor parteneriate cu agenti economici din tara in cadrul firmelor de exercitiu prin coordonarea profesorilor de specialitate

Ø Implicarea agentilor economici in elaborearea CDL-urilorØ Profesorii scolii se implica in realizarea si procurearea de materiale didactice si in amenajarea si dotarea minimala a unor cabinete de lucru

Page 23: UNGUREANU DOINA

Ø Obtinerea unor rezultate la concursuri scolare, la nivel judetean si nationalØ Scoala promoveaza un management eficient si proportional care permite aplicareaunei politici educationale adaptative unei societati dinamice in continua transformare elaborand in fiecare an o oferta curriculara atractiva prin introducerea a cel putin unui optional CDS/CDLØ In scola exista un climat deschis inovatiei si creativitatii ceea ce face posibila implicarea si

participarea a cel putin 50 % din cadrele didactice la elaborarea de proiecte si programe cu finantarea guvernamentala si externa

Ø Echipa managerială promovează un marketing educaţional performant prin: implicarea în asigurarea unei imagini pozitive a şcolii pentru părinţi şi potenţiali parteneri; realizarea unei comunicări eficiente, extinderea oportunităţilor educaţionale, atragerea unui personal de calitate;

Ø Şcoala este cuprinsă într-un proiect cu finanţare de la Ministerului Eucatiei Cercetarii si Tineretului şi fonduri de la U.E. din cadrul programului naţional de educaţie şi formare profesională pentru dezvoltarea integrată a zonei montane şi asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;

Ø Toate cabinetele şi laboratoarele sunt conectate la Internet, ceea ce face comunicarea şi informarea mai eficientă şi mai rapidă;Ø Un procent mare dintre cadrele didactice sunt calificate, 30% au experientă la catedră şi dau dovadă de profesionalism în activitatea didactica;Ø Deşi tânăr, Grupul Şcolar, atrage în fiecare an un număr de peste 1500 de elevi , anul acesta in şcoală sunt 1600 de elevi;Ø Oferta educaţionala curriculară a şcolii cuprinde 4 opţionale la ciclul gimnazial şi câte un CDS la invăţământul liceal care respectă dorinţele şi preferinţele elevilor şi părinţilor; Ø 5% dintre profesori au lucrări publicate, articole, manuale sau colaborează la diverse edituri,

publicaţii locale şi naţionale;Ø Sunt asigurate condiţiile circulaţiei informaţiei în flux continuu;Ø Şcoala este Centru naţional de perfecţionare in domeniul agromontan şi agro - turismului

montan;Ø Elevii au abilitati in domeniul artistic, participa la cursuri de dans, făcând parte din diverse formatii de dansuri si artistice,Ø Exista o strinsa colaborare intre cadrele didactice care apartin aceleiasi arii curriculare si chiar

unor arii curriculare diferiteØ Se lucreaza in sistem informatizat atit la serviciul secretariat cit si contabilitateØ Scoala noastra a devenit centru bugetar pentru toate cele 3 scoli din orasØ Majoritatea cadrelor didactice tinere sunt inscrise la cursuri de perfectionare (grade didactice si mastere)Ø Absolventii claselor a 12 a(cu diploma de bacalaureat sau fara) pot urma cursurile scolii

postliceale pe profil agtromontan si turism din scoala noastraØ Majoritatea cadrelor didactice au abilitati de tehnologie a informatiei si comunicariiØ In scoala exista un climat favorabil desfasurarii activitatilor instructiv-educative,foarte

apreciat de profesorii suplinitori care vin si pleaca la alte scoliØ Inregistrarea izolata a unor cazuri de abateri disciplinare

Ø Rezultate bune obtinute la concursurile pe meserii si la olimpiadele tehnice interdisciplinare – fazele nationala

Ø Existenta unor relatii bune de parteneriat cu ISJ, Primarie, AJOFM

Ø Amenajarea unui laborator Multimedia in care se desfasoara ore AEL de cultura generala

Ø Existenta unor disponibilitati financiare pentru autodotare (din surse proprii) – confectionare de mobilier in atelierele scolii, cursuri de calificare, chirii, sponsorizari

Ø Evidentierea scolii prin sustinerea in anul scolar a 8 cercuri care au demonstrat inaltul profesionalism al cadrelor didactice implicate; au avut loc cercuri la urmatoarele specialitati :limba romana, limba engleza, limba franceza, biologie,cerc cu directorii prelucrarea lemnului, administrativ si economic, alimentatie publica si turism.

Page 24: UNGUREANU DOINA

Puncte slabe

Ø Lipsa fondurilor PHAREØ Dotarea insuficienta a bazei sportive Ø Fluctuatia an de an a personalului didactic al scoliiØ Spatiu insuficient ( numarul salilor sunt insuficiente)Ø Lipsa accesului la Internet pe timp nelimitatØ Prezenta mica la cursuri a elevilor de la invatamintul seral,majoritatea fiind angajatiØ Spaţiul şcolar este insuficient astfel încât se învaţă în trei schimburi, cu pauze de 5 Ø min. la schmbul de după amiază;Ø Cabinetele şi laboratoarele sunt folosite şi ca săli de clasă;Ø O parte din utilaje şi echipamente, mijloace fixe şi materiale are o vechime de peste 20 de ani;Ø multe dintre cadrele didactice nu ştiu să foloseasca calculatorul;Ø Lipseşte o sală de festivităţi;Ø Lipsa unui psiholog şi a unui cabinet de consiliere şcolară;Ø Un numar mare de elevi şi profesori sunt navetişti;Ø Elevii claselor de la SAM şi a XI a An de Completare, a XII a si a XIII a liceu ruta progresiva

au capacităţi intelectuale scazute şi sunt dezinteresaţi de procesul de învăţământ ;Ø Un procent mare dintre profesorii care predau discipline tehnice sunt necalificaţi ;Ø Exista o prea mare fluctuaţie de cadre didactice în fiecare an; un procent mare dintre cadrele didactice sunt suplinitori;Ø Lipsa fondurilor şi a veniturilor extrabugetare;Ø Mulţi elevi sunt abandonaţi de părinţi plecaţi în străinătate sau în alte localităţi depărtate din ţară la muncă;Ø Abandonul şcolar a crescut faţă de anul şcolar trecut cu 5% în special la clasele a-XI-a An de completare;Ø Absenteismul părinţilor de la şedinţe, consultatii, colocvii, lectortate şi alte activităţi organizate la nivelul şcolii;Ø Abilităţi de comunicare informatizată a părinţilor foarte scăzute;Ø Multe familii au venituri mici şi de aceea aceesul la informaţie al copiilor este scăzut;Ø Puţini elevi au veniturile necesare achiziţionării unui calculator sau chiar a rechzitelor; Ø 20 % din orele de informatică se desfăşoară în sălile de clasă şi nu asigură pregătirea necesară obţinerii abilităţilor necesare utilizării calculatoruluiØ lipsa unui medic stomatogØ stagnarea lucrarilor proiectului Campusul Scolar,din lipsa fondurilorØ procent scazut de promovabilitate la examenul de bacalaureat

Oportunitati Ø Crearea de calificari in domeniile: protectia mediului, industria alimentara ,constructii,contabilitate, cerute pe piata locala a munciiØ Perfectionarea continua a profesorilorØ Generalizarea invatamantului obligatoriu de zece claseØ Posibilitatea informarii cu privire la oferta propusa de diferite facultati din tara pe o gama variata

de domeniiØ Unii agenti economici au angajat in cadrul societatilor absolventi ai scolii noastre care au realizat

stagiul de pregatire practica in unitatile respectiveØ Oferirea unor recompense materiale din partea Consiliului Local elevilor care au obtinut rezultate

deosebite la unele concursuri judetene si nationaleØ Oferirea de diplome de fiul al orasului de catre Consiliul Local la varsta majoratuluiØ Dobandirea unor diplome de certificare a competentelor profesionale si de absolvire la diferite

nivele de scolarizare,in functie de profilul claseiØ Dobandirea la orele de orientare si consiliere a unor informatii utilie legate de mobilitatea pietii

muncii si de abilitatile necesare obtinerii unui succes profesionalØ Derularea cursurilor unei scoli postliceale cu profilul :tehnician in activitati de agroturism montanØ Posibilitatea continuarii studiilor absolventilor ANULUI DE COMPLETARE care au promovat examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 2 –invatamint liceal ruta

Page 25: UNGUREANU DOINA

progresivaØ Exista oportunitatea de a asigura spaţiu suficient pentru amanajarea unui cabinet de integrare europeanØ Putem pune la dispozitia elevilor si parintilor materiale informative, pliante cu domenii de

activitate, calificări şi oferte curriculare;

Ø Un management eficient, corect, transparent, bazat pe o conduita regulamentara si de valoare

Ø Există oportunitatea de a incheia contracte de sponsorizare şi colaborare cu intreprinderile din zonă pentru efectuarea unor activităţti extra - şcolare dar şi pentru efectuarea practicii cu elevii noştrii în unităţile lor;Ø Oportunitatea de a –i antrena pe elevii cu rezultate foarte bune în realizarea de softuri educaţionale, proiecte şi programe;Ø Posibilitatea de a face ca imaginea şcolii să fie promovată la nivel judeţean şi naţional;Ø Putem comunica mai bine cu şcolile din zonă, cu ISJ, cu alte şcoli de specialitatedin ţară şi străinătate;Amenintari Ø Estimarea scaderii numarului de prescolari si scolari in urmatorii aniØ Regresia cererii fortei de munca in domeniile: agricultura, silvicultura si mecanicaØ Optinunea absolventilor de clasa a VIII-a, care au promovat Testele Nationale, de a-si continua

studiile in cadrul Colegiuli National « N. Iorga »Ø Optinunea absolventilor de clasa a VIII-a, care nu au promovat Testele Nationale, de a-si

continua studiile in cadrul Scolii din localitatea cea mai apropiataØ Optinunea absolventilor de clasa a IV-a de a continua studiile in cadrul clasei speciale de la

Colegiul National « N. Iorga » in baza unui examen scris si oral la limba englezaØ Datorită numărului mare de elevi,supravegherea în incinta şcolii şi în afara ei se face cu

dificultate, ceea ce duce la apariţia unor acte de indisciplină ;Ø Aparatura din laboratoare se deteriorează simţitor şi determină diminuarea calităţii actului educaţional;Ø Elevii şi profesorii navetişti sunt într-un stres permanent datorită timpului pierdut pedrum, a costului ridicat al navetei şi a condiţilor în care îşi desfăşoară naveta şi părăsesc şcoala, transferându-se la alte şcoli apropriate de domiciliu, ceea ce face imposibilă atragerea lor in activităţi pe termen lung scăzând şi randamentul şcolar;Ø Lipsa fondurilor financiare îi obligă pe mulţi profesori să renunte la cursurile deformare continuă şi chiar să-şi caute alte locuri de munca mai bine retribuite, astfel calitatea învăţământului are mult de suferit ;Ø Activităţile extra-curriculare se desfăşoară cu dificultate deoarece nu avem o sală de festivităţi care să permită desfăşurarea în orice condiţii a acestor activităţi;Ø Desfăşurarea orelor de informatică în sălile de clasă, nu asigură pregătirea necesară;Ø Consilierea elevilor cu probleme de comportament deviant sau social se face încondiţii improprii de către un profesor care nu este încadrat pe un astfel de post;Ø Elevii claselor a-XI-a Ac abandonează şcoala şi intră deja pe piaţa muncii, unii muncind la negru în străinătate datorită condiţiilor precare de existenţă;Ø Elevii claselor de SAM, având un nivel intelectual scăzut se integrează mai greu uniichiar deloc;Ø Aceesul elevilor spre şcoală este îngreunat în diferite perioade: iarna, pe timp ploios, de

sărbatorile legale, datorită lipsei mijloacelor de transport astfel absenteismul este ridicat la 15% din clase;

Ø Elevii fruntaşi din invăţământul gimnazial, părăsesc şcoala în proporţie de 20% şi seîndreaptă spre şcoli cu dotari moderne;Ø Elevii care locuiesc la ţară sunt solicitaţi la diverse munci in gospodărie sau agricoleşi au un randament şcolar scăzut;

Ø Instabilitatea sistemului economic care ingreuneaza prognoza scolara pe termen lung

Ø Cresterea somajului si a gradului de saracire a populatiei cu repercusiuni grave asupra

Page 26: UNGUREANU DOINA

invatamantului prin cresterea abandonului scolar, a delicventei juvenile

Ø Criza morala profunda a societatii care se manifesta prin tendinta membrilor ei de negare si incalcare a ordinii sociale, lipsa de motivatie a invatarii

2.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITA DEZVOLTARE(PRIORITATI SI OBIECTIVE GENERALE )

In urma analizei PLAI scoala noastra isi propune sa tina cont de toate constatarile si recomandarile cuprinse in acest document privund: situaţiei demografice, economica, a pieţei muncii şi a întregului sistem educaţional la nivel local si judeţean.Astfel:

1. Evoluţia fenomenelor demografice arată o scădere a populaţiei şcolare din cauza scăderii natalităţii. Astfel, in perspectiva anului 2012, pentru grupele de vârstă 7-14 ani şi 15 –24 ani se va înregistra o scădere a populaţiei şcolare, cu aproximativ 12% pentru grupa 7-14 ani şi 25% pentru grupa 15-24 ani, fata de anul 2005, adică o reducere cu aproximativ 18% a numărului de elevi pentru liceu şi SAM.

2. Scăderea populaţiei şcolare necesită:− Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii;− Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;− Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a persoanelor care provin

din grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială, „educaţia de a doua şansă”

3. Ponderea populaţiei feminine 50,5%, atât la populaţia totală a judeţului Prahova cât şi în mediul rural, implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine.

4. Structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie rroma (2%), impune luarea unor măsuri pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate.

5. Crearea şi dezvoltarea reţelelor de şcoli pe domenii de interes cum ar fi: formarea adulţilor care ar putea acoperi nişa creată în formarea profesională iniţială

6. Asigurarea accesului resurselor umane din TVET la procesul de formare profesională continuă în vederea adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii

7. Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul judeţului reclamă implementarea unor politici care să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi. Creşterea populaţiei pensionate înseamnă o creştere a serviciilor medicale şi sociale, dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială

8. Creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc, în scopul dezvoltării serviciilor medicale, sociale şi turistice pentru vârsta a III-a.

9. Distribuţia uniformă a populaţiei pe cele două medii de rezidenţă: urban şi rural presupune asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară din mediul rural.

10. Tendinţele de dezvoltare prognozate pentru judeţul Prahova creează o imagine asupra activităţilor care vor înregistra creşteri si pentru care cererea pe piaţa muncii va fi mai accentuata.

Analiza unităţilor locale active pe domenii de activitate / număr salariaţi, precum şi analiza investiţiilor interne şi a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii prioritare:

- industria,- construcţiile, - turism, comerţul,- tranzacţiile financiare şi imobiliare, - transport

În acest context dezechilibrele cerere-oferta din acest sector se vor diminua, fiind în continuare nevoie de menţinerea actualelor calificări precum si de creşterea competenţelor. Se impune:Ø Adaptarea învăţământului din zona montană la cerinţele specifice acesteia (economie rurală, agricultură, agroturism); Ø Restructurarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din agricultură prin:- creşterea ponderii nivelului 3 de pregătire, care va asigura un nivel ridicat de competenţe pentru utilizarea

noilor tehnologii în agricultură - introducerea / extinderea calificărilor specifice agriculturii ecologice.

Page 27: UNGUREANU DOINA

- creşterea ponderii calificărilor din domeniul protecţiei mediuluiØ Fluctuatia ratei de ocupare, decalajul pana la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia Lisabona, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul ridicat in randul tinerilor şi şomajul de lungă durată directionează sistemul de ÎPT către:

anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii

vieţi implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind oferirea

unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii. parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii

care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar.

Ø Avand in vedere mobilitatea ocupaţională, accentuată de procesele de restructurare a economiei, se constata o crestere a nevoilor de formare, actualizare şi adecvare a competenţelor la cerinţele în schimbare ale locului de muncă. Acest fenomen oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare profesională pentru adulţi, având în vedere:

creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi adecvarea calificării cu locul de muncă reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi

informală diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple : programe de formare la

distanţă, consultanţă, etc.Ø Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă de

muncă trebuie avute în vedere pentru: planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: regional

(PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare adaptarea planurilor de şcolarizare astfel incat să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi perspectiva

dezvoltării acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi modernizarea ocupaţiilor din acest domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Ø Priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizează modernizarea agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural.

Implică din partea şcolilor din domeniu, în parteneriat cu toţi factorii interesaţi: pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – presupune creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară a produselor agro-alimentare) diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea serviciilor implicarea în programe de formare continuă pe două componente:

- formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive- reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi

Ø Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban obligă la: Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate

economic şi socialØ Pentru facilitarea inserţiei absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, scoala trebuie sa puna accent pe cresterea

nivelului competentelor „cheie” cat şi pe dezvoltarea de abilitaţi precum: disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesionala / geografica; capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor ; capacitate de comunicare ; capacitate de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; abilităţi antreprenoriale; abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie

Page 28: UNGUREANU DOINA

Concluziile privind şansele absolvenţilor ÎPT

Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea unei pieţe a muncii marcate de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative:

Ø ocuparea locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economicăØ înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită)Ø pregatirea continuă astfel incât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, împinşi în şomaj sau spre

alte ocupaţii (cerere substituită)Ø crearea şi administrarea propriului loc de muncă

1. Concluzii şi recomandări din analiza ofertei şcolilor pentru învăţământul profesional şi tehnic (TVET)Analizand seturile de indicatori din prezentul document, s-au desprins următoarele concluzii: în proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010, domeniile aliniate cu ţintele stabilite de membrii CLDPS Prahova, în urma studierii cererii pieţei muncii locale şi a altor informaţii parţiale, sunt următoarele: Mecanică; electronică automatizări; chimie industriala; agricultură; silvicultură; ind. alimentară; fabric.prod.din lemn; ind.textilă şi pielărie; estetica şi igiena corpului omenesc. exista un număr mare de furnizori autorizaţi de formare profesională continuă. exista un numar considerabil de reţele şcolare tematice constituite între unităţile de învăţământ din proiectele Phare 2001, 2003 şi 2004/2006, pe de o parte, şi între unităţile de învăţământ din proiect şi celelalte unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din judeţe, pe de altă parte, cu scopul de diseminare a bunelor practici. rata de succes este în creştere faţă de anul şcolar trecut pentru învăţământul gimnazial şi liceal. există parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar. un număr mare de unităţi de învăţământ IPT (14) la nivelul judeţului au beneficiat de reabilitare şi dotare cu echipamente didactice şi de birotică din finanţările Phare TVET; formarea personalului didactic şi managerial pe problematica schimbărilor fundamentale din curriculum-ul TVET. instrumentele de asigurare a calităţii s-au generalizat în toate şcolile IPT. reţea şcolară de învăţământ obligatoriu acoperă întreg teritoriul judeţului.Au fost identificate însă şi aspecte pentru care se impun măsuri ameliorative: deşi reteaua şcolară este acoperitoare pentru judeţ, există dificultăţi în acoperirea cu profesori titulari în unele domenii rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED înregistrează o creştere faţă de anul precedent, ajungând la 3,2% pentru învăţământul liceal în anul şcolar 2006-2007. rata de absolvire este in scadere pentru toate nivelurile de educatie, mai putin pentru invatamantul liceal. proces lent de transformare a şcolilor în furnizori de servicii pentru comunităţile locale şi număr mic de cursuri de formare profesională continuă desfăşurate. accesul limitat la educaţie pentru elevii cu dizabilitati datorat infrastructurii necorespunzătoare a şcolilor ÎPT. număr insuficient de cabinete de orientare şcolară şi profesională şi de consilieri şcolari, acest fapt ducând la opţiunea elevilor cu predilecţie către liceul teoretic, iar după terminarea acestuia, intrarea lor în şomaj. proiecţia populaţiei şcolare din învăţământul primar şi gimnazial pentru perioada 2005-2013 indică scăderi semnificative, în medie de 18% pe toate nivelurile de educaţie baza didactico-materială a şcolilor TVET este precară. oferta şcolară se armonizează cu piaţa muncii pe termen scurt, dar se crează dezechilibre între cerere şi ofertă pe termen lung. mobilitate profesională scăzută şi fluctuaţia personalului didactic din învăţământul TVET; accesul tinerilor din mediul rural la învăţământul TVET s-a realizat prin înfiinţarea şcolilor de arte şi meserii din mediul rural, dar suferă la capitolul baza materială şi personal didactic calificat. nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, în special în ceea ce priveşte elevii SAM. datele la nivel naţional indică în anul 2006 rata de părăsire timpurie a sistemului

Page 29: UNGUREANU DOINA

de educaţie (19%) mai mare decât media europeană (UE-27 – 15,3% şi UE-15 – 17%), departe de ţinta UE (benchmark) care prevede o rata medie de abandon şcolar timpuriu de maxim 10%, până în 2010. procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor de citire/lectură (PISA) este foarte ridicat în anul 2006 la nivel naţional (53,5%) faţă de media înregistrată la nivel european (24,1%). ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit cel puţin învăţământul secundar superior este la nivel naţional în anul 2006 de 77,2% faţă de 77,8% cât se înregistrează la nivel european, dar destul de departe de benchmark-ul în domeniul educaţiei şi formării, ca cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi absolvit cel puţin învăţământul secundar superior. în 2006 (conf. Eurostat), rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte din România a fost de numai 1,3% în comparaţie cu media în Uniunea Europeană (UE-27: 9,6%; UE-15: 11,1%). Se constată un decalaj considerabil la nivel naţional faţă de ţinta adoptată de UE (Benchmark) pentru 2010, de cel puţin 12,5% din populaţia adultă (25-64 ani).Din analiza acestor indicatori se impun următoarele măsuri:- preocuparea esenţială a şcolilor trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării profesionale, menită să conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la nivelul standardelor de pregătire profesională europene.- acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală angajatori.- existenţa unei distribuţii teritoriale a grupurilor şcolare şi a SAM, trebuie însoţită de o dotare corespunzătoare şi realizarea unor campusuri şcolare în grupurile şcolare deja existente- din analiza aspectelor privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională se desprinde faptul că există un număr insuficient de cabinete de orientare şi consiliere şi un număr insuficient de consilieri.- cu excepţia unităţilor şcolare care sunt cuprinse în programul PHARE VET, majoritatea unităţilor şcolare nu au realizat dotări semnificative în ultimii ani în ceea ce priveşte echipamentele şi materialele didactice specifice domeniilor de pregătire TVET.- este necesară o politică coerentă de reabilitare, modernizare şi dotare a spaţiilor educaţionale pentru TVET.- nivelul de competenţe şi abilităţile absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic nu corespund întotdeauna cu cerinţele angajatorilor şi în acest sens trebuie dezvoltate abilităţi noi: aptitudini spaţiale, aptitudini de percepţie a formei, rapiditate în reacţii, competitivitate, diplomaţie, adaptabilitate, sociabilitate, dinamism etc.- un rol deosebit de important îl joacă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, utilizarea limbilor moderne şi a tehnologiei informaţionale. Totodată vor trebui asimilate şi adaptate regulile de convieţuire şi civilizaţie specifice spaţiului comunitar.- oferta şcolară se armonizeaza cu piaţa muncii pe termen scurt, dar se creează dezechilibre între cerere şi ofertă pe termen lung, de aceea se impun:

1. creşterea numărului de clase şi introducerea de calificări/specializări noi, de nivel 2 şi 3 în domeniile : construcţii - instalaţii şi lucrări publice, turism si alimentaţie, electronică şi automatizări, mecanică, informatică, materiale de construcţii, profil servicii, profil resurse naturale şi protecţia mediului

2. creşterea cifrei de şcolarizare şi creşterea nivelului competenţelor pentru domeniul turism si alimentaţie publică (cu accent pe agroturism mai ales în zonele montane ale judeţului).

3. reducerea numărului de clase şi introducerea de specializări/calificări noi pentru domeniile: industrie textilă, electric, agricultură, profil tehnic, administraţie publică,

4. menţinerea creşteri/scăderi uşoare a numărului de clase şi introducerea de specializări noi de nivel 3 pentru domeniile: fabricarea produselor din lemn, industrie alimentară, comerţ, intermedieri financiare, estetica şi igiena corpului omenesc, electromecanic.

PARTEA a-III-a – PLANUL OPERATIONAL

PLANUL DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2010 -2011

INVATAMANT PRIMAR 139

I. Grup Scolar Agromontan

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

Page 30: UNGUREANU DOINA

1I Instit. Dragomirescu Cristina

19

2 II Instit. Nedelcu Gabriela 31

3 III A Instit. Nicoara Constanta 20

4 III B Instit. Dinu Camelia 24

5 IV A Instit. Iordache Cristina 20

6 IV B Instit. Vilsanoiu Mariana 25

TOTAL 139

II. INVATAMANT GIMNAZIAL 256

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

1 V A Prof. Visoschi Maria 23

2 V B Prof. Rotaru Cremona 24

3 VI A Prof. Cotuna Luiza 32

4 VI B Prof. Stir Elena 29

5 VII A Prof. Nedelcu Stefania Camelia 27

6 VII B Prof. Ionescu Alina Elena 24

7 VII C Prof. Necula Iustina Ionela 24

8 VIII A Prof. Tronaru Cristina Mihaela 29

9 VIII B Prof. Buzea Magdalena Albinita 25

10 VIII C Prof. Cioc Constantin 19

TOTAL 256

III. INVATAMANT LICEAL

1. INV. LICEAL ZI RUTA DIRECTA 687

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

1 IX A- Economic/ tehn. in administratie

Prof. Balan Tatiana 34

2IX B- Turism si alimentatie/tehn. In turism

Prof. Ardeleanu Alina 35

3 IX C- Agricultura/ tehn. agromontan

Prof. Nitescu Nicoleta 29

Page 31: UNGUREANU DOINA

4IX D- Industrie textila si pielarie/ tehn. in ind. textila

Prof. Popescu Raluca 32

5IX E- Industrie textila si pielarie/ tehn. in ind. textila

Prof. Tiu Mihaela 33

6IX F- Turism si alimentatie / tehn. In gastronomie

Prof. Parvu Marian Catalin 35

7 IX G- Real / stiintele naturii

Prof. Radulescu Angela 32

Total IX 230

8 X A- Economic/ tehn. in administratie Prof. Burdusel Dana Maria 35

9X B- Turism si alimentatie/ tehn. In turism

Prof. Cimanga Nsonga Jeannette 36

10 X C- Agricultura/ tehn.in agroturism Prof. Meirosu Emilia 34

11 X D- Agricultura/ tehn. agromontan Prof. Jalba Camelia 33

12X E- Industrie textila si pielarie/ tehn. in ind. textila Prof. Linieru Adriana Laura 28

13X F- Industrie textila si pielarie/ tehn. in ind. textila Instit. Sersea Maria Crina 26

14

X G- Fabricarea produselor din lemn/ tehn. designer si amenajari interioare Prof. Lup Lavinia 30

15X G- Fabricarea produselor din lemn/ tehn. In prel. lemnului Prof. Anghelache Niculina 31

Total X 253

16 XI A-Servicii/ tehn. in activitati economice Prof. Iorgoiu Serenela 36

17 XI B- Servicii / tehn. In turism Prof. Rogozea Andreea 33

18XI C- resurse naturale si protectia mediului / tehnician agromontan Prof. Dumitrescu Mariana 34

Total XI 103

19 XII A-Servicii / tehn. in activitati economice Prof. Neagu Camelia 34

Page 32: UNGUREANU DOINA

20 XII B- Servicii /tehn. In turism Prof. Moraru Elena Cristina 32

21XII C tehnic / tehnician designer mobila si amenajari interioare Prof. Istratescu Simona 35

Total XII 101

2. TOTAL ELEVI INV. LICEAL SERAL RUTA DIRECTA 60

Nr. crt.

Clasa Diriginte  

1XIII A -real / stiintele naturii Prof. Stanciu Anca 30

2XIII B-real / stiintele naturii Prof. Olteanu Eugeniu 30

TOTAL 60

3 TOTAL ELEVI INV.LICEAL RUTA PROGRESIVA 244

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

1 XII D- tehn. in agricultura

Ing. Margarit Toma Dorel28

2 XII E- tehn. in ind. textila

Ms.instr. Bascau Eliza27

3 XII F- tehn. mecanic pt. intretinere si reparatii Instit. Stoian Gheorghe

28

4 XII G- tehn. in prel. lemnului

Ing. Stoinescu Mihaela27

5 XII H- tehn. In gastronomie

prof. Dedu Rodica 30

TOTAL XII R.P. 140

6 XIII A- tehn. in prel. lemnului

Ing. Ionescu Marius Romeo 30

7 XIII B- tehn. in ind. textila

Prof. Stan Claudia Mihaela 22

8 XIII C- tehn. mecanic pt. intretinere si reparatii Prof. Stoica Eugenia 24

Page 33: UNGUREANU DOINA

9 XIII G- tehn. In gastronomie Prof. Duta Daniela 28

TOTAL 104

4. TOTAL ELEVI INV. LICEAL SERAL RUTA PROGRESIVA 34

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

1 XIII C Prof. Crivat Stefan 34

TOTAL 34

IV. TOTAL ELEVI INV. PROFESIONAL din care: 104

1. TOTAL ELEVI AN DE COMPLETARE 104

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

1XI A- lucr. In agroturism Prof. Minea Ion 35

2 XI B- conf. prod. textile Ms.instr. Stanciu Viorica 34

3 XI C- strungar   35

TOTAL 104

V. TOTAL ELEVI INV. POSTLICEAL ZI: 67

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

1I- tehn activ de agrot. montan prof. Ghencea Nicolae 33

2II- tehn activ de agrot. montan Prof. Alexe Viorel 34

TOTAL 67

ELEVI - GRUP SCOLAR AGROMONTAN 1591

Scoala nr. 2- Valea Gardului

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

Page 34: UNGUREANU DOINA

1 I   16

2 II   11

3 III   16

  IV   -

43

Scoala nr. 4- Miulesti

Nr. crt.

Clasa Diriginte Nr. Elevi

1 I   13

2 II   15

  III   -

3 IV   16

44

TOTAL ELEVI - GRUP SCOLAR AGROMONTAN (CU STRUCTURI) 1678

DIRECTOR,

PROF. CURSARU NICOLAE

PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI

În contextul unui management centrat pe resursa umană, definitoriu pentru opţiunea strategică a unitatii de invatamant , formarea continuă a personalului didactic este o componentă esenţială şi totodată o resursă principală pentru promovarea schimbărilor specifice actualei etape a reformei învăţământului.

I.Opţiunile strategice definite la nivelul acestei componente a demersului managerial:Ø Personalizarea traiectelor de evoluţie în cariera didactică şi valorificarea optimă a etapelor

parcurse în asimilarea standardelor profesionaleØ Formarea corpului profesoral şi a personalului didactic auxiliarØ Optimizarea procesului de predare/învăţare în cadrul şcolii prin utilizarea unor instrumente

moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume (AEL)II. OBIECTIVE DERIVATE:

1. Asigurarea creşterii eficienţei activităţii profesionale. Realizarea unei biblioteci juridice şi a unui punct de documentare pe teme de formare continuă în

cadrul bibliotecii şcolii. Asigurarea creşterii eficienţei activităţii profesori – institutori – învăţători în şcoală. Asigurarea perfecţionării prin gradele didactice şi cursuri de perfecţionare specializate.

2. Organizarea şi îndrumarea activităţii de perfecţionare Eficientizarea activităţilor comisiilor metodice/ariilor curriculare Susţinerea şi stimularea creativităţii cadrelor didactice Cursuri de formare AEL

PROIECTUL DE FORMARE CONTINUĂ CENTRATĂ PE ŞCOALĂ (PROGRAMUL DE PERFECŢIONARE/FORMARE LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE)

PROIECTUL DE FORMARE CONTINUĂ SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CENTRATĂ PE ŞCOALĂ

Page 35: UNGUREANU DOINA

Nr. crt.

Obiective Acţiuni Responsabil Resurse TermenMateriale Umane

1.

2.

Diagnoza nevoilor de perfectionare

Valorificarea informaţiilor despre nevoile de formare pentru proiectarea activităţilor de formare curentă în unitatea şcolare

-aplicarea chestionarelor de nevoi-discuţii cu factorii responsabili în domeniu

-. Actualizarea instrumentelor de monitorizare la nivelul şcoli a formelor de perfecţionare parcurse şi a opţiunilor de formare

Responsabil cu formarea continuaSandu Cristina

Responsabil cu formarea continuaSandu Cristina

Chestionare

Programe, calendare, oferte de dezvoltare profesională

responsabilii ariilor curiculare şi catedrelor metodice

cadre didactice

25.09.2009

1.10.2009

3.Eficientizarea activităţilor comisiilor metodice/ariilor curriculare

ORGANIZAREA STAGIILOR DE FORMARE CONTINUĂ CENTRATĂ PE ŞCOALĂ(activitate de formare/informare cu responsabilii ariilor curiculare şi catedrelor metodice)

Responsabil cu formarea continuaSandu Cristina

suport de curs responsabilii ariilor curiculare şi catedrelor metodice

1.10.2009

4. Asigurarea creşterii eficienţei activităţii profesionale

- Realizarea unei biblioteci juridice şi a unui punct de documentare pe teme de formare continuă în cadrul bibliotecii şcolii

- Realizarea unei biblioteci electronice pe teme de formare continuă

- Îndrumare în realizarea dosarelor de înscriere la grade; depunerea dosarelor

-FESTIVALUL ŞANSELOR TALE (Activităţi de formare profesională şi de educaţie permanentă)

-Cursde perfecţionare organizat de CCD în şcoală

Responsabil cu formarea continuaSandu Cristina

Responsabil cu formarea continuaSandu Cristina

Responsabil cu formarea

Oferte de formareOpis legislativSuporturi de cursReferateReviste de specialitateArticole etcPC

LegislaţieFişe de înscriereAdrese de înaintareDelegaţie

Materiale suportexpoziţie

cadrele didactice

Cadrele didactice care se înscriu la grade

EleviiCadrele didactice

cadre didacticeformatori CCD

Permanent

permanent

10-25.10.2009

nov. 2009

febr. 2010

Page 36: UNGUREANU DOINA

-monitorizarea activitatilor‚”ziua metodica”pe discipline

continuaSandu Cristina

5. Organizarea şi îndrumarea activităţii de perfecţionare

- Training de formare METODE ACTIVE ŞI INTERACTIVE PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE, ORIGINALE, FLEXIBILE- CADRU PENTRU ACTUALUL MOD DE PREDARE-ÎNVĂŢARE- Training de formareDEZVOLTAREA COMPETEN’ELOR DE LUCRU CU FAMILIA ELEVULUI- Training de formareCOMUNICARE ŞI MANAGEMENTUL CONFLICTELOR- Training de formareMANAGEMENT DE PROIECT

Responsabil cu formarea continuaSandu Cristina

Tronaru Cristina, Linieru Laura-Cadre didactice

Neagu Camelia,Nitescu Nicoleta-cadre-didactice

PCRetro-proiectorSuport de cursMateriale didacticeFişe de evaluare

PCRetro-proiectorSuport de cursMateriale didacticeFişe de evaluare

cadrele didactice

cadrele didactice

cadrele didactice

cadrele didactice

14 nov. 2009

ianuarie 2010

martie 2010

mai 2010

4. Susţinerea Şi stimularea creativităţii cadrelor didactice

- elaborarea de materiale pe teme de perfecţionare (studii, articole, slide-uri etc), de materiale didactice auxiliare- editarea unui buletin informativ al şcolii

Responsabil cu formarea continuaSandu Cristina

PCCopiatorColiStudiiArticole

Cadrele didactice

Permanent

semestrial

PLANUL DE PARTENERIAT AL SCOLII – PENTRU COLABORAREA CU INTREPRINDERILE SI CU ALTI FACTORI INTERESATI

PARTENERII

● Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova● AJOFM Prahova● Casa Corpului Didactic● Consiliul elevilor● Consiliul Reprezentativ al părinţilor● S.C. DOCIREX srl Valenii de Munte● S.C. SMART srl Vălenii de Munte

● Pensiunea Vera si Livia Valenii de Munte

Page 37: UNGUREANU DOINA

● Primăria şi Consiliul Local Valenii de Munte● Poliţia Valenii de Munte

● S.C. Scorpion Sistelsi srl Valenii de Munte ● S.C. DACIA LCD Valenii de Munte

Serviciile se bazează pe următoarele principii cheie

● Creşterea aspiraţiilor ● Stabilirea unor aspiraţii mai înalte● Întâmpinarea nevoilor individuale● Depăşirea barierelor şi implementarea● Luarea în considerare a opiniilor tinerilor in planificare şi implementare● Includerea Menţinerea tinerilor în procesul de învăţare şi în societate● Parteneriatul

Mai multe beneficii lucrând împreună● Comunitatea

Exploatarea resurselor, atât a celor oferite de personalul şcolii cât şi a celor pe care le pot oferi ceilalţi membrii ai comunităţii

● Şanse egaleInfluenţarea politicilor pentru a îi ajuta pe toţi să reuşească

● Desfăşurarea de activităţi demonstrate a funcţiona„A face ceea ce funcţionează”

FINANTAREA PLANULUI

Surse de finantare : Alocatii de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei , Cercetarii si Inovarii Alocatii din bugetul local al unitatilor administrativ - teritoriale Alocatii din veniturile proprii ale unitatii de învatamânt Programe nationale Proiecte POSDRU pentru dezvoltare scolaraAlte surse: donatii, sponsorizari, etc.

 

PARTEA a-IV-a – CONSULTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE

4.1.REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE CONSULTARE IN VEDEREA ELABORARII PLANULUI

Organizarea procesului de consultare pentru elaborare PASComisia de elaborare-revizuire a PAS a consultat PRAI si PLAI reactualizate si a organizat ateliere de lucru

pe catedre pentru a discuta aspectele nou aparute in scoala vizand implementarea calitatii in procesul de invatamant. In cadrul intalnirii comisiei cu reprezentantii catedrelor au fost sintetizate concluziile pentru fiecare arie curriculara.Actualizarea PAS s-a realizat pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale (anuarul statistic al Romaniei 2008, date furnizate de INS) şi din surse administrative (statistici ale ISJ Prahova şi AJOFM Prahova) in urma consultarii PLAI 2009-2013.

Evoluţiile imprevizibile ale pieţei muncii şi economiei din ultimele luni, în condiţiile crizei economico-financiare, arată că previziunile privind cererea pieţei muncii la orizontul anului 2013 utilizate în PLAI ACTUALIZAT ÎN ANUL 2009 capătă un grad foarte ridicat de relativitate.Comisia de elaborare- revizuire a purtat discutii cu membrii tuturor comisiilor metodice, in special cu Comisia de Asigurare a Calitatii in vederea reliefarii tuturor aspectelor importante pentru scoala.Au fost chestionati elevii, precum si parintii acestora privind aspectele legate de procesul de instruire, de conditiile de desfasurare a activitatilor didactice in vederea solutionarii problemelor identificate. S-a acordat o deosebita atentie problemelor legate de elevii cu cerinte educationale speciale.S-au organizat mese rotunde cu partenerii sociali in vederea identificarii si dezbaterii problemelor legate de:

Procesul de educatie si instruire; Insertia sociala si profesionala a absolventilor; Cererile de calificari pe piata muncii;

Page 38: UNGUREANU DOINA

Formarea continua a cadrelor didactice; Nevoia de cursuri de formare pentru adulti; Finantarea unor proiecte de reabilitare a spatiilor de instruire; Identificarea de noi proiecte pentru formarea complexa ( culturala, civica, sportiva etc) a elevilor; Consilier privind alegerea carierei, consiliere psihopedagogica si pedagogica.

1.2.ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE SI ACTUALIZARE A PLANULUI

Dupa elaborarea PAS in faza initiala, membrii comisiei de elaborare-revizuire, impreuna cu membrii Comisiei de Asigurare a Calitatii au monitorizat si evaluat conform cu metodologia din manualul calitatii, pe intreg parcursul anului scolar trecut, modul cum au fost atinse obiectivele si tintele propuse.Pe baza acestei evaluari si in conformitate cu PRAI si PLAI reactualizate, comisia de elaborare-revizuire a PAS a stabilit noile strategii pentru anul scolar 2009-2010Comisia de elaborare PAS a fost in permanenta colaborare cu CEAC si cu Grupul Scolar Maneciu ca scoala colaboratoare.F