UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre...

of 16 /16
Numărul 544 02.02 - 08.02.2017 S ĂPT ĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita www.noiinspania.com EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA GRATUIT Multe taxe consulare au fost eliminate sau reduse Pag. 4 70 € 1 ct /min :\U zU 9VToUPH J\ KVHY TVIPS ΅P Ä_ :L HWSPJ ;* Pag. 9 E o bucurie și pentru pacienți, dar și pentru mine să le vorbesc românește

Embed Size (px)

Transcript of UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre...

Page 1: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

Numărul 54402.02 - 08.02.2017

SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA

Distribución gratuitawww.noiinspania.com

EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAEL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAGRATUIT

Multe taxe consulare au fost eliminate sau reduse Pag. 4

70 €1ct/min

Pag. 9

E o bucurie și pentru pacienți,

dar și pentru mine

să le vorbesc românește

Page 2: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

132 7 ZILE 02.02 - 08.02.2017

La data de 31 ia-nuarie, Ambasadorul României în Regatul Spaniei, Gabriela Dan-cău, a efectuat o vizită la Primăria orașului Al-calá de Henares, unde a avut o reuniune de lucru cu primarul localității, Javier Ro-dríguez Palacios.

În debutul întâl-nirii, Ambasadorul României a mulțumit edilului pentru des-chiderea și apropierea autorităților locale față de comunitatea românească rezidentă în Alcalá de Henares și pentru demersuri-le efectuate în vede-rea integrării acestei comunități.

Primarul orașului Alcalá de Henares și-a exprimat aprecierea față de relația exce-lentă pe care o are cu comunitatea ro-mânească, precum și satisfacția privind integrarea în cele mai bune condiții a acesteia. De ase-menea, edilul a subliniat interesul autorităților locale pentru implica-rea activă a românilor în proiectele locale și în viața societății spaniole din Alcalá.

Pe parcursul reuniunii, a existat un schimb de idei privind posibilitățile

Ambasadorul României la Madrid s-a întâlnit cu Primarul orașului Alcalá de Henares

Mic dejun informativ pentru comunitatea oamenilor de afaceri români din Spania

Ambasada României din Spania a găz-

duit în data de 27 ianuarie al treilea mic dejun informativ la care au participat an-treprenori români din Spania, cu activități în consultanță juridică, construcții și materiale de construcții, transporturi, telecomunicații, agricultură, media și tu-rism.

Au continuat discuțiile pe marginea ca-drului general de funcționare a Consiliului Consultativ în Afaceri pe lângă Ambasada României la Madrid, ca mecanism fl exibil de consultare pe teme economice și de afaceri, agreându-se forma fi nală a Regulilor de Funcționare a Consiliului.

De asemenea, s-a stabilit organizarea unei prime întâlniri de „networking” pentru oa-menii de afaceri români în Spania, la sediul Ambasadei, în data de 24 februarie.

A fost prezentată structura Ghidului de Afaceri în Spania, document la care lucrează un grup de avocați români din Spania, și care va fi promovat în mediul de afaceri româ-nesc din Spania începând cu luna iunie.

Următoarele două evenimente pentru comunitatea românească de business din Spa-nia vor avea loc la sediul Ambasadei în 24 februarie (reuniune de „networking”) și 31 martie (mic dejun informativ).

de colaborare în diferite domenii. Astfel, în domeniul cultural, au fost propuse proiecte de apropiere a culturilor conlocuitoare din Alcalá de Henares. De asemenea, edilul orașului și-a exprimat dorința de a sprijini inițiativa Ambasadei de a crea un Lectorat românesc în cadrul Universității din Alcalá, una dintre

cele mai vechi și prestigi-oase universități spanio-le. Ambasadorul român a mulțumit autorităților pentru sprijinul acor-dat programului „Limbă, cultură și civilizație ro-mânească” și a adresat invitația edilului de a par-ticipa la evenimentul care va fi organizat de Amba-sadă cu ocazia sărbători-rii a 10 ani de la lansarea acestui program. În plan economic, a fost discuta-tă posibilitatea relansării parteneriatului de înfrățire între orașele Alba Iulia și Alcalá de Henares și a or-ganizării de misiuni eco-nomice și vizite bilaterale cu scopul identifi cării de oportunități de investiții. De asemenea, Ambasa-dorul României a invitat autoritățile locale din Alcalá de Henares să par-ticipe la demersurile Am-basadei de apropiere de comunitatea românească, de informare a acesteia

pe diferite teme de interes, precum și de încurajare a ei să participe la inițiativele și activitățile organizate și desfășurate pe plan local.

În încheierea întâlnirii a fost stabi-lită modalitatea de organizare a unor reuniuni de lucru în perioada imedi-at următoare, în vederea punerii în practică a inițiativelor discutate.

Eminescu altfel

Omul Eminescu, tipologia titlului eminescian, iubirea la poetul nostru național sunt câteva dintre temele discutate la Seara culturală Mihai Eminescu, organizată de Asociaţia Socioculturală Dor Român, în colabo-rare cu Uniunea Lucian Blaga a Scrii-torilor și Artiștilor Români din Spania, pe 28 ianuarie, la Centrul Montserrat Caballé din Arganda del Rey. S-au recitat poeziile Vis, E trist, s-au expus părerile oamenilor de litere Tudor Arghezi și George Călinescu despre fenomenul Eminescu, accentuând pe esența poeziei și a implicațiilor universale pe care o presupune aceasta. Membrii Uniunii Lucian Blaga au susținut prelegeri despre Eminescu. Ziaristul și scriitorul Cornel Drinovan a vor-bit despre omul Eminescu și a intervenit cu multe lucruri inedite despre viața personală a acestuia, scriitorul Marin Trașcă a citit articolul Și eu l-am cunoscut pe Eminescu, poeta Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, scriitorul Ovidiu Constantin Cornilă, a dezbătut un amplu material cu privire la tipologia titlului eminescian. Interpreții Macedon Botârlă și Gabriela Tone, precum și corul Dor ro-mân au susținut un recital dedicat lui Eminescu, prezentând poezii puse pe muzică: Sara pe deal, Mai am un singur dor, Romanță lui Eminescu. „Mulțumim asociației Dor român, președintelui acesteia, Vasile Moldovan și tuturor celor ce au făcut posibilă această fru-moasă manifestare”, a transmis Ovidiu Constantin Cornilă, președintele Uniunii Lucian Blaga a Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania.

Page 3: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

3PUBLICITATE 02.02 - 08.02.2017

Colmenar Viejo Un colț din România C/ San Sebas án, 44 Tel.: 601 303 285

VallecasUn colț din România C/ Travesía de Doctor Sánchez, 1

Arganda del Rey Economic Market Discount Crta. Loeches, 7 Tel.: 697 172 460

Guadalajara Economic Market Discount C/ Cardenal González de Mendoza, 27 Tel.: 642 645 776

Talavera de la Reina Un colț din România Avda. Pio XII, 63 Tel.: 674 001 556

Mejorada del Campo Economic Market Discount C/ Mayor, 9 Tel.: 642 225 829

Mejorada del Campo Restaurante Nobile’s Ctra. Mejorada-San Fernando de Henares, Km. 0,650 Tel.: 916 792 813, 654 519 307, 627 906 904Formația restaurantului – Bebe de la Alba, Mihai de la Madrid, Elena Pamfi loiu – LIVE 100% Vinerea: 19-02Sâmbăta: 19-04 Duminica: 16-24

San Fernando de Henares Economic Market Discount C/ Carretera de Mejorada, 2 Tel.: 642 383 104

Coslada Casa Delicatessen Elite Avda. Cons tución, 55 Tel.: 642 922 160 Coslada Economic Market Discount Avda. Cons tución, 74 Tel.: 678 925 835

Torrejón de Ardoz Economic Market Discount Avda. Juan XXIII, 18 Tel.: 642 707 249 Torrejón de Ardoz Grupo Lider Expert S.L. (pt. persoane juridice) C/ Alcorcón, 15 Tel.: 912 908 569, 722 253 783

Colmenar Viejo

Vallecas

CosladaSan Fernando de Henares

Torrejón de Ardos

Arganda del Rey

Mejorada del Campo

- Magazinne românnești - DDDepozit pprodduse aalimennttare -- Resttaurantt NNobile's -

ejón de Ardosd

Vallecas

San Fernan

ejor

Page 4: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

144 INFORMAȚII UTILE 02.02 - 08.02.2017

Avenida de Daganzo, 21 Alcalá de Henares

Lăsaţi-vă atraşi de intimitatea şi eleganţa restaurantelor Acasă!

Veniţi unde vă veţi simţi ACASĂ!

Restaurantul ACASĂ, aceeași gazdă ospitalieră pe care o căutați pentru nunți, botezuri, aniversări, mese festive, petreceri pentru copii și multe alte evenimente, acum în Velilla de San Antonio și Alcalá de Henares

C/ Henares, 30, poligonul din Velilla de San Antonio (N 208) între Mejorada del Campo şi Arganda del Rey Tel.: 662 160 160

Oaze de confort și rafinament, localuri intime și elegante

ACASĂ Velilla de San Antonio

ACASĂ Alcalá de Henares

Începând cu 1 februarie 2017, con-form Legii nr. 1/2017, numeroase taxe consulare au fost eliminate sau reduse.

Lista principalelor servicii consu-

lare pentru care taxele au fost elimi-

nate la 1 februarie:- toate actele notariale (procuri,

declarații notariale, legalizarea semnă-turii traducătorului)

- declarație de călătorie (pentru acor-dul părintelui privind ieșirea copilului minor din România);

- obţinerea certifi catului de naștere românesc pentru copil, pe baza celui spaniol;

- obţinerea certifi catului de căsătorie românesc pentru cetăţenii români că-

sătoriţi la autorităţile spaniole; - ofi cierea căsătoriei la consulat;- adeverinţă de cazier judiciar;- obţinerea de duplicat după certi-

fi catul românesc de naștere, căsătorie sau deces.

- titlul de călătorie.Lista principalelor servicii consu-

lare pentru care taxele au fost redu-

se și valoarea noilor taxe începând cu 1 februarie:

- pașaport simplu (atât pentru adulţi, cât și pentru copii): 59 euro

- pașaport temporar (atât pentru adulţi, cât și pentru copii): 20 euro

- actele cu incidență notarială (declarații de acceptare/renunțare la

succesiune, procuri de succesiune, vânzare, donații), pentru care se per-cepe taxa de 3 euro de înregistrare în Registrele Naționale Notariale.

Taxele pentru serviciile consulare privind renunţarea la cetăţenia română sau redobândirea cetățeniei române rămân neschimbate.

Cetăţenii români sunt informaţi asu-pra taxei pentru oricare serviciu con-sular atunci când solicită acest serviciu prin www.econsulat.ro.

Cetăţenii români care și-au făcut deja programări pentru servicii consu-lare după data de 1 februarie 2017 vor fi taxaţi conform taxelor valabile după această dată, adică la valorile reduse

sau eliminate, a infor-mat Ambasada noas-tră în Spania.

Folosirea ghișeului consular virtual de pe www.econsulat.ro înseamnă evitarea timpilor de așteptare, rezolvarea rapidă a serviciului consular și eliminarea riscului de a te prezenta la consulat fără a avea la tine toate documentele necesare.

Începând cu 23 ianuarie, consulate-le românești din Spania își desfășoară activitatea consulară numai în baza

programării prealabile.

Pe canalul ofi cial de YouTube al Am-basadei (https://goo.gl/iapu2P) aveți videoclipuri despre cum să vă înscrieți pe eConsulat și să cereți servicii con-sulare (inclusiv unul despre cererea de pașaport).

Multe taxe consulare au fost eliminate sau reduse

Conform Ordinului ANAF CNAS nr.3697/27.12.2016, privind apro-barea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări soci-ale de sănătate a persoanelor fi zice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România (publicat în Monitorul Ofi cial nr.65/26.01.2017), persoanele fi zice care deţin o asi-gurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europe-ne, Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană (sau în statele cu care România are înche-iate acorduri bilaterale de securita-te socială cu prevederi pentru asi-

gurarea de boală și maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilităţii asigurării) nu datorea-

ză contribuţia de asigurări soci-

ale de sănătate pentru venituri-

le realizate, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fi scal, cu modifi cările și completările ulteri-oare, respectiv:

- cetăţenii români cu domiciliul în ţară (și cu rezidență în străinătate);

- pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reșe-dinţa pe teritoriul unui stat mem-

bru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic Eu-ropean sau al Confederaţiei Elveţie-ne, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

Pentru exceptarea de la plata

contribuţiei de asigurări sociale

de sănătate, persoana care se înca-drează într-una dintre situaţiile pre-văzute anterior depune la organul fi scal competent, direct sau prin împuternicit, „Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (formular 603),

însoţită de oricare din următoarele documente justifi cative eliberate de instituția de securitate socială a statului în care dețin asigurarea (în Spania, Institutul Național de Secu-ritate Socială) care atestă faptul că se încadrează în una dintre situaţii-le prevăzute de lege, cum sunt:

a) Document portabil A1; b) TR/R1 – Formular privind legis-

laţia aplicabilă; c) PM/RO101 – Certifi cat privind

legislaţia aplicabilă; d) MD/RO101 – Certifi cat privind

legislaţia aplicabilă etc.Oricare din documentele justi-

fi cative menţionate se prezintă în copie și original. Copia se certifi că

de către organul fi scal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depu-nerii declaraţiei prin poștă, docu-mentele justifi cative se vor anexa în copie legalizată.

Detalii se pot obține accesând pe www.anaf.ro și www.cnas.ro, și con-tactând Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

* CNAS, Comunicare cu publicul – Tel.: 0040/ 372 309 236, 0040/ 372 309 262; e-mail: [email protected]

* ANAF, Asistență contribuabili – Tel.: 0040/ 314 039 160. Formularul de contact prin e-mail, direct de pe pagina ANAF (www.anaf.ro)

Exceptarea cetăţenilor din străinătate de la plata contribuţiei de asigurări de sănătate din România

Ambasada și ofi ciile consulare au lansat o campanie de informare a co-munităţii românești din Spania asupra avantajelor folosirii ghișeului consular virtual disponibil prin www.econsulat.ro, a informat reprezentanța noastră di-plomatică, într-un comunicat. Acest site este mai mult decât un simplu mijloc de programare, fi ind un sistem complet de transmitere electronică și verifi care pre-alabilă a cererilor pentru orice serviciu consular. În acest fel, cetăţenii români care se prezintă la consulat, în ziua și ora pe care și le-au ales, au siguranţa că do-sarul este complet și că serviciul consu-

lar solicitat va fi rezolvat rapid.Site-ul www.econsulat.ro este gândit

să fi e cât mai accesibil și ușor de utilizat, motiv pentru care poate fi folosit și de pe telefon. Pentru a face folosirea eCon-sulat cât mai ușoară, Ambasada a creat și circulat pe internet videoclipuri care explică, rapid și simplu, cum cetăţenii români se pot înscrie și pot solicita orice serviciu consular prin www.econsulat.ro.

Folosirea eConsulat pentru a trimite cereri de servicii consulare spre verifi -care și a face programări este complet gratuită. De aceea, cetăţenii români care

plătesc așa-ziși „consultanţi”, „mediatori” sau „gestorías”, ca să le creeze cont pe eConsulat și să trimită cereri de servicii consulare în numele lor, pot fi victime ale infracţiunii de înșelăciune, se atrage atenția în comunicatul Ambasadei noas-tre în Spania.

Acest risc este cu atât mai mare în cazul persoanelor care pretind că sunt colaboratori ai consulatelor din Spania pentru a-și atrage clienţi din rândul ce-tăţenilor români.

Consulatele românești din Spania nu au astfel de colaboratori, iar singurele taxe legale sunt cele afi șate pe site-urile

consulatelor și la sediul acestora, înca-sate în sediul consulatelor, pe bază de chitanţă emisă de personalul consular. De asemenea, se reamintește, că nu este permisă prezenţa în interiorul consula-telor a așa-zișilor „mediatori” sau „consul-tanţi” care încasează bani de la cetăţeni pentru a-i asista în vederea obţinerii de informaţii și servicii consulare.

Mai mult, cetăţenii români care își transmit datele și copiile după docu-mente unor persoane necunoscute, pentru ca acestea să facă în numele lor cereri de servicii consulare prin eCon-sulat, riscă să fi e victime ale furtului de

identitate.Cetăţenii români care au difi cultăţi în

folosirea eConsulat vor continua să pri-mească asistență din partea consulate-lor, pe e-mail, prin reţelele de socializare și chiar în persoană, la sediul consulate-lor.

Campania de informare se va derula și în lunile următoare, prin adăugarea de videoclipuri explicative la lista deja existentă, instalarea de puncte de asis-tenţă în persoană la sediul consulatelor și răspunderea rapidă la orice întrebări ale cetăţenilor români privind folosirea www.econsulat.ro.

Campanie de informare a cetăţenilor români pentru folosirea ghișeului virtual eConsulat

Page 5: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

5INFORMAȚII UTILE 02.02 - 08.02.2017

Totul despre lucrătorii pe cont propriu care

lucrează mult cu un singur client

CENTRO MEDICO PACÍFICO

CLINICĂ AUTORIZATĂ DE CONSILIUL SĂNĂTĂȚII DIN 1993

AVORTUL ESTE LEGAL ȘI UN DREPT AL FEMEII

Gratis prin sistemul de securitate socială

Privat: Anestezie locală: 310 €

Anestezie generală: 410 € (până la 12 săptămâni)

Pilulă avortivă: 370 €

Controalele de după întreruperea sarcinii la 15 zile sunt gratuite

POȚI ALEGE: CHIRURGIC PÂNĂ LA 14 SĂPTĂMÂNI

CU PILULA AVORTIVĂ PÂNĂ LA 7 SĂPTĂMÂNI

Adresă: C/Severino Aznar Embid, 8, Madrid

Dacă vii cu mașina, este foarte ușor să parchezi

Autobuzele 31-33-36-39

Stația de metrou Alto de Extremadura,

linia 6 (ieșirea către Francisco Brizuela)

Tel.: 915 267 624, 627 559 739 www.centromedicopacifico.es

[email protected]

TOATE METODELE PENTRU PLANIFICAREA FAMILIALĂ:

PAPANICOLAU (CITOLOGIE), DIU ETC.

TRATAMENTUL BOLILOR VENERICE

ECOGRAFII: OBSTETRICĂ, ABDOMINALĂ, TRANSVAGINALĂ

CONSULTAȚII GINECOLOGICE

MICI INTERVENȚII CHIRURGICALE GINECOLOGICE HIMENOPLASTIE (reconstrucția himenului) etc. ANALIZE GENETICE:PROBĂ DE PATERNITATE: ANONIMĂ SAU JURIDICĂProbă de paternitate prenatală neinvazivăSCREENING PRENATAL NEINVAZIV - Înlocuiește amniocenteza DETERMINAREA SEXULUI FETAL (înainte de naștere) – după 9 săptămâni de sarcină Analize de anatomie patologică – analize polipi, biopsii ginecologice etc.

Orar:

Luni-sâmbătă (inclusiv):

10-14 și 16-21

Trade (trabajador autónomo econó-micamente dependiente) este lucrăto-rul pe cont propriu care facturează pes-te 75% din servicii/vânzări unui singur client.

CE ÎNSEAMNĂ AUTÓNOMO DEPEN-DIENTE (Trade)

Trabajador autónomo económica-mente dependiente (Trade) este lucră-torul pe cont propriu care își exercită activitatea economică sau profesiona-lă pentru o fi rmă sau client de la care primește cel puțin 75% din venituri.

Uneori este vorba de un tip contro-versat de lucrător, dacă luăm în consi-derare falșii lucrători pe cont propriu, cei care sunt angajați astfel pentru ca fi rma care face contractul să evite un contract de muncă, economisind ast-fel plata asigurărilor sociale. De aceea asociațiile de lucrători pe cont propriu cer includerea lucrătorilor care lucrează aproape pentru un singur client în regi-mul general al lucrătorilor.

CARACTERISTICILE PE CARE LE

ARE UN AUTÓNOMO DEPENDIENTE

Mai întâi trebuie să îi comunicați cli-entului dvs. că sunteți în această situație și că trebuie să încheiați un contract în scris. Clientul ar putea să vă ceară să vă dovediți condiția de autónomo econó-micamente dependiente, atât la data la care se încheie contractul, cât și în orice alt moment al relației contractuale, în-totdeauna când de la ultima dovedire au trecut cel puțin șase luni. Dovada acestui fapt poate fi ultima declarație pe venit sau un certifi cat de venituri emis de Fisc.

Contractul trebuie să fi e înregistrat la biroul SEPE de care aparțineți în cel mult zece zile lucrătoare de la semna-rea acestuia, comunicându-i clientului această înregistrare în următoarele cinci zile lucrătoare de după aceasta.

Pe lângă protecția pentru incapa-citate temporară este obligatoriu să includeți și cotizarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, motiv pentru care trebuie să faceți un con-tract cu o Mutua.

Nu puteți avea trabajadores por cuenta ajena, nici să contractați sau subcontractați terți pentru a vă face munca pentru care ați fost angajat.

Contractul Trade are durata pe care o stabilesc părțile. Dacă nu s-a fi xat o du-

rată sau un serviciu anume, se va consi-dera că un contract are efect de la data semnării acestuia și că este pe durată nedeterminată.

Contractul se termină când apare una dintre următoarele cazuri:

- acord reciproc între părți sau când apar cauze stabilite în contract

- deces, pensionare sau invaliditate ce sunt incompatibile cu activitatea profesională care se desfășoară

- la decizia Trade, luată după neres-pectarea gravă a contractului de către client

- la hotărârea clientului, cu o cau-ză justifi cată, sau pentru că Trade a renunțat, cazuri în care trebuie să se dea un preaviz sau să se respecte obi-ceiurile.

- după decizia lucrătoarei Trade, când aceasta este obligată să ia această ho-tărâre pentru că este victimă a violenței de gen.

- din orice altă cauză stabilită de lege.

Întreruperea activității profesionale a Trade este justifi cată în următoarele situații:

- când este prin acord reciproc între părți.

- în situația în care trebuie rezolvate responsabilități familiale urgente, care au apărut pe neașteptate și sunt impre-vizibile.

- din cauza riscului grav sau iminent în relație cu viața sau sănătatea persoa-nei Trade

- dacă apare o incapacitate tempora-ră, maternitate sau paternitate.

- când lucrătoarea Trade își cere drep-tul la asistența socială integrală.

- dacă apar cauze de forță majoră. - din alte motive ce se stabilesc prin

contract sau acord de interes profesio-nal.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE CU PRIVI-

RE LA TRADE

Ce condiții trebuie să îndeplineas-

că un lucrător pe cont propriu pentru

a fi considerat dependiente?

Se consideră trabajador autónomo económicamente dependiente lucrăto-rul pe cont propriu care realizează o activitate economică sau profesiona-lă cu scop lucrativ și în mod obișnuit, personal, direct și în mare parte pentru un client de la care primește cel puțin

75% din veniturile sale pentru muncă și activități economice ori profesionale, existând și celelalte condiții stabilite de articolul 11 din Legea 20/2007, de pe 11 iulie, din Estatuto del Trabajo Autó-nomo.

Condițiile pe care trebuie să le în-deplinească un lucrător Trade sunt: să nu aibă lucrători angajați; să aibă material și resurse proprii pentru exer-citarea activității; să primească o plată în funcție de rezultatul activității, după cum a stabilit cu fi rma; să își facă munca într-un mod diferențiat față de lucrăto-rii angajați (por cuenta ajena) din fi rmă; să își desfășoare activitatea după criterii organizatorice proprii, fără a se aduce atingere indicațiilor tehnice cu caracter general pe care le-ar putea primi de la fi rmă.

- Trade are dreptul la indemnizație

când relația contractuală se rupe din

cauza clientului?

Dacă un contract „se rupe” dintr-o cauză nejustifi cată relaționată cu clien-tul, Trade are dreptul să fi e indemnizat pentru daunele și prejudiciile provoca-te.

În cazul în care clientul „rupe” con-tractul pe baza nerespectării obligațiilor pe care le are Trade și care au fost menționate în contract, Trade va trebui să indemnizeze clientul pentru daunele și prejudiciile provocate.

- Și dacă Trade este cel care „rupe”

contractul, clientul are dreptul să fi e

indemnizat?

Dacă Trade „rupe” contractul deoa-rece clientul nu respectă contractul, acesta va trebui să îl indemnizeze pe lucrătorul Trade pentru daunele și pre-judiciile provocate.

Când Trade renunță la contract fără să dea preavizul prevăzut sau neres-pectând obiceiurile, și când renunțarea în cauză perturbează, paralizează sau produce un prejudiciu important în desfășurarea normală a activității clien-tului, Trade va trebui să-l indemnizeze.

- Ce cuantum corespunde

indemnizației?

Cuantumul indemnizației ce cores-punde clientului va fi cea care este fi xa-tă în contract sau în acordul de interes profesional aplicabil. În cazul în care acest cuantum nu este regularizat, se va ține cont de factori precum timpul

rămas din durata contractului, gravita-tea nerespectării sarcinilor, investițiile și cheltuielile anticipate pe care Trade le-a făcut drept consecință a activității profesionale contractate și perioada de preaviz cu care clientul a anunțat dizol-varea contractului.

- Transportatorii titulari ai unei

autorizații administrative sunt

considerați Trade?

Pentru a fi considerați Trade trebuie să îndeplinească două condiții: să fi e dependenți economic, adică să pri-mească de la un singur client cel puțin 75% din venituri, și să nu aibă lucrători por cuenta ajena.

- Ce autónomos nu pot fi considerați

în nici un caz lucrători Trade?

Nu poate fi considerat autónomo Trade lucrătorul titular al unui local co-mercial sau industrial, nici al unui birou deschis publicului.

- Ce pași trebuie făcuți pentru a te

înregistra ca autónomo ecónomica-mente dependiente?

Pașii pentru a te înregistra ca Trade sunt aceiași ca și pentru un autónomo. Singurul lucru care este diferit este că un Trade trebuie să prezinte la SEPE (fostul INEM) contractul semnat în scris cu clientul său principal.

- Cine are obligația de a prezenta

contractul, clientul sau Trade?

Trade este obligat să prezinte con-tractul în termen de zece zile lucrătoare și, după înregistrare, în termen de cinci zile lucrătoare este obligat să comunice înregistrarea clientului. Dacă trec 15 zile lucrătoare de când s-a semnat contrac-tul și Trade nu comunică înregistrarea, clientul este obligat să îl înregistreze în termen de zece zile lucrătoare.

- Unde trebuie să se prezinte con-

tractul lucrătorului Trade?

Trade trebuie să înregistreze con-tractul la Servicio Público de Empleo Estatal.

- Trade poate fi fi ul clientului său

principal, ori este considerat familiar colaborador?

Trebuie să se țină cont de diferite as-pecte: Dacă fi ul este mai mic sau peste 30 de ani, dacă locuiește cu părintele în același domiciliu familial, dacă realizea-ză o activitate exclusiv pentru părinte și dacă pentru a face această activitate fi ul folosește mijloace proprii sau aces-

tea sunt date de părinte.Dacă fi ul are sub 30 de ani și părinte-

le este titularul afacerii, îl poate angaja ca lucrător în regimul general. În acest caz trebuie să se țină cont de faptul că fi ul nu va putea cotiza pentru șomaj, ca urmare a faptului că locuiește în același domiciliu cu tatăl.

Dacă fi ul are peste 30 de ani, trebuie să se înregistreze ca autónomo. Dacă locuiește la același domiciliu familial, muncește în mod curent și folosește mijloacele tatălui, trebuie să se înscrie ca Autónomo-Familiar colaborador. În cazul în care fi ul nu locuiește la domi-ciliul familial, muncește aproape doar pentru părinte (cel puțin 75% din veni-turile sale provin de la acesta), are ma-terial propriu pentru a-și exercita activi-tatea și își asumă riscul activităților pe care le face, poate fi considerat Trade.

- Dacă Trade suferă un accident pe

drumul spre munca pe care urma să o

facă pentru clientul principal, acesta

este considerat accident de muncă?

În cazul unui lucrător Trade, acciden-tul in itinere, care este cel care se pro-duce pe drumul obișnuit de la domi-ciliul lucrătorului spre locul de muncă și înapoi, este considerat accident de muncă. Cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, se va considera că accidentul nu are o legătură cu munca atunci când se produce în afara exerci-tării activității profesionale în discuție.

- Ce drepturi au lucrătorii Trade?

Trade au dreptul la: încheierea unui contract de autónomo dependiente în scris și să îl înregistreze; o odihnă de cel puțin 18 zile lucrătoare pe an; să își aleagă reprezentanții în fața fi rmei; la indemnizație pentru daunele produse când contractul nu se respectă nejus-tifi cat; să semneze acorduri de interes profesional; să aibă acces la jurisdicción de lo social.

- Este obligatoriu pentru Trade să

factureze lunar sau poate factura pe

trimestru?

Legea cu privire la facturarea pe care trebuie să o facă Trade spune doar „per-cibirá una contraprestación económica en función del resultado de la actividad de acuerdo con lo pactado con la em-presa”, de aceea Trade poate stabili cu clientul său sau cu fi rma să factureze trimestrial lucrările realizate.

Page 6: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

6 ÎN SPANIA 02.02 - 08.02.2017

Peste 4.000 de municipii riscă să dispară

CABINET DE AVOCATURĂ ÎN MADRID (COSLADA)AVOCATA LILIANA BALSAN - Membru ICAM nº 117988

Drept civil: Divorțuri, autorizații judecătorești pentru a călători cu minorii. Recunoașterea divorțului în România.

Contracte, închirieri, executări silite, moșteniriDreptul muncii: Concilieri, concedieri,

indemnizații, accidente de muncă Drept sanitar: Neglijență medicală, reclamații și indemnizații

Adresa: C/Pablo Picasso, no. 3, local 2, Coslada

Programări: 640 152 737, 910 715 028

Un tribunal a anulat o evacuare pentru că ipoteca avea clauza suelo

Jumătate dintre municipiile din Spa-nia ar putea să nu mai fi e. În prezent re-zistă cu mai puțin de 1.000 de locuitori 4.995 dintre cele 8.125 de municipii pe care le are Spania în total. Imensa ma-joritate dintre aceste aproape 5.000 de localități suferă o continuă îmbătrânire a populației și o minimă sau nulă înlo-cuire generațională, cu cifre mici sau nule ale natalității.

Sunt date din raportul Población y despoblación en España 2016, prezentat

Comisiei de Depopulare din Federația Spaniolă de Municipii și Provincii, de președintele acesteia, Juan Antonio Sánchez Quero, totodată președinte în Diputación de Zaragoza, la o reuniune ce a avut loc săptămâna trecută.

Studiul a fost realizat plecându-se de la analizarea celui mai recent re-censământ publicat în decembrie de Institutul Național de Statistică.

Deja sunt 2.652 de localități cu mai puțin de 500 de locuitori. Dintre

acestea, 1.286 (aproape două din fi -ecare zece municipii din Spania) nici măcar nu au peste 100 de cetățeni înregistrați: sunt în această situație cu 48 mai multe decât în 2015 și cu 358 de municipii mai multe decât erau în anul 2000 cu mai puțin de 100 de ve-cini înregistrați.

În perioada 2015-2016, Spania a pier-dut 67.374 de locuitori, mai ales în sate. În capitalele de provincii s-au câștigat aproximativ 14.000 de locuitori în in-

tervalul de timp menționat.

Pe baza datelor prezentate, Sán-chez Quero a ce-rut „aplicarea de politici urgente de Stat”, vorbind de „o problemă sociopolitică de prim ordin” pen-tru Spania.

Audiencia din Las Palmas a anulat procedura de evacuare deschisă de Caixabank contra unei perechi din sudul insulei Gran Canaria, conside-rând că datoria ce li se cere este afec-tată, „în mod clar”, de clauza suelo ce era în contractul ipotecar.

Secțiunea IV din Audiencia a dat această decizie într-o procedură judi-ciară ce aplică recenta jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europe-ne, ce le permite judecătorilor spa-nioli să anuleze clauzele suelo cu ca-racter retroactiv, chiar din momentul semnării, dacă, în opinia lor, clienții nu au fost informați sufi cient cu pri-vire la implicațiile acestui punct din contractul de ipotecă.

Audiencia din Las Palmas înțelege că ipoteca acestei perechi nu este transparentă, din acest motiv deve-nind abuzivă clauza prin care banca își rezerva dreptul de a le încasa cel puțin 3% dobândă, chiar dacă indi-catorul de referință urma să cadă sub acest procent.

Judecătorii consideră că această nulitate afectează datoria cerută de bancă, ce trebuie calculată aplicân-du-se „dobânda corectă” și compen-sându-se „sumele plătite în plus în

mod necuvenit”; însă subliniază și că acest lucru implică o nouă lichidare a ipotecii în care nu pot apărea „formalități specifi -ce de opunere” dacă datornicii și banca ar avea vreun dezacord în această privință.

„Sunt motive ce obligă la suspen-darea executării, afectându-se în mod foarte clar fun-damentul executării”, a declarat jude-cătorul care a dat sentința, Juan José Cobo Plana.

Audiencia revocă astfel o sentință dată pe 8 ianuarie anul trecut de Juz-gado de Primera Instancia número 1 din San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), ce a respins solicitarea celor afectați de această evacuare pentru ca aceasta să fi e blocată.

Tribunalul Suprem deja dăduse la acel moment diferite sentințe ce ac-ceptau nulitatea clauzelor suelo, dar limitau efectele retroactive la mai 2013, când s-a dat prima sentință cu privire la caracterul abuziv al clauzei în discuție.

Audiencia consideră că banca nu le-a oferit acestor clienți „informații exhaustive care să le permită să-și facă o idee adecvată asupra consecințelor economice pe care cla-uza suelo putea să le implice în ceea ce îi privește”, ceea ce constituie „un dezechilibru substanțial în defavoa-rea consumatorului”.

Însă, mai presus de toate, le acordă benefi ciul jurisprudenței stabilite pe 21 decembrie anul trecut de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care declară „obligația” judecătorilor spa-nioli „de a lăsa fără aplicare o clauză contractuală abuzivă” fără limită de timp când decid până în ce moment trebuie să se înapoieze.

INSS, condamnat pentru că a prejudiciat o bolnavă de cancer

Juzgado Social número 19 de Barcelona a acceptat procesul intentat de B.M.S., o menajeră în vârstă de 48 de ani, și a revocat decizia Institutului Național pentru Protecție Socială (Instituto Nacional de la Seguridad Soci-al – INSS) de a-i reduce gradul de incapacitate după o examinare de rutină. Sentința arată că femeii i se acordase din 2014 o pensie de incapacitate per-manentă absolută și că după un an Seguridad Social a decis că trebuia să fi e incapacitate permanentă totală, trebuind să primească o pensie mai mică și că o consideră aptă să realizeze un alt tip de muncă decât cel de menajeră.

Femeii i se extirpase sânul drept și avea alte leziuni grave la umăr după tra-tamentul de chimioterapie și radioterapie. De asemenea, i se detectase un risc de a face cancer de endometru și o tulburare provocată de stres. Seguridad Social a argumentat la examinarea situației sale că exista doar „o mică limi-tare” provocată de leziuni la umăr, că procesul oncologic era sub control și că tulburarea psihologică nu implica „o limitare psihofuncțională care să ducă la incapacitate”. De aceea i-a redus ajutorul.

Pacienta a depus o reclamație pe cale administrativă, însă fără succes, de aceea a intentat un proces, consiliată de centrul medical-juridic Tribunal Mé-dico. Judecătoarea a analizat documentele medicale depuse de reprezentanții legali ai lucrătoarei, din care a rezultat că starea de sănătate a acesteia nu s-a îmbunătățit, ci s-a agravat, de aceea a obligat INSS să îi restabilească recla-mantei incapacitatea permanentă absolută, cu o pensie lunară de 947 de euro cu efect retroactiv din 2015 și cu decizia că aceasta nu poate să desfășoare nici un tip de activitate în calitate de angajată, din cauza afecțiunilor.

Sentința amintește că „persistă riscul de recădere a patologiei neoplazice și nu s-au îmbunătățit sechelele fi zice, nici cele psihologice cauzate de aceasta” și că pacienta are și un linfedem din cauza umfl ării brațului în zona în care i s-a extirpat sânul drept, polipi pe colon, astm, lumbalgie, migrene și fl uctuații acute ale colesterolului și trigliceridelor. Reprezentanții Tribunalului Medical au indicat că „incapacitatea permanentă absolută s-a stabilit în principal din același motiv pentru care apoi i s-a negat: cancer de sân” și că documentele medicale remarcau faptul că „pacienta nu își recuperase funcționalitatea sufi -cientă pentru a desfășura o muncă în calitate de angajată”.

Să umpli rezervorul mașinii este tot mai scump. În ianuarie 2016, mo-torina a fost sub un euro toată luna. Greu să se mai repete, cel puțin în vi-itorul apropiat. Mai ales ca urmare a creșterii prețului barilului de petrolul Brent, de referinţă la Londra, de 56 de dolari, și despre care experții spun că va ajunge la 60 în 2017, foarte depar-te de cei 35 de dolari înregistrați când motorina costa mai puțin de un euro. Este o urcare a țițeiului Brent ce s-a accentuat după 30 noiembrie, când Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a stabilit reducerea producției.

Gata cu carburanții ieftiniConsumatorii plătesc când își ali-

mentează mașina cu 6,4 cenți mai mult litrul de diesel (1,123 euro litrul) și 6,8 cenți mai mult pentru benzina fără plumb 95 (1,242 euro litrul) după acord, conform datelor din Buletinul Petrolier al Uniunii Europene din perioada 28 noiembrie-23 ianuarie. Cu 6,04% mai mult, respectiv 5,79% după acord.

Prețurile actuale implică începu-tul de an cel mai scump în ceea ce

privește carburanții din 2014, când motorina și benzina costau 1,3 euro, respectiv 1,4 euro litrul.

Scumpirea carburanților este pro-vocată de acordul membrilor OPEC pentru a-și diminua producția cu 4,5%.

Chiar dacă țițeiul este materia primă principală pentru carburanți, directorul general al Asociației Spani-ole a Operatorilor de Produse Petroli-fere, Álvaro Mazarrasa, nu consideră

că prețurile plătite în ben-zinării sunt infl uențate di-rect de prețul la bursă al pe-trolului. „Prețul la bursă al motorinei și cel pentru benzină sunt aparte”, ex-plică Mazarrasa. Și adaugă că oricum fl uctuațiile prețului petrolului Brent se văd la benzinării în general după două săptămâni, ca urmare a proce-sului de rafi nare: „Depinde de fi ecare operator”. Astfel, scumpirea moto-rinei și cea a benzinei poate conti-nua din cauza tendinței în creștere a prețului petrolului Brent.

Organizația Consumatorilor și Uti-

lizatorilor (OCU) se plânge de politica cu privire la prețurile carburanților. „Întot-deauna se întâmplă la fel”, afi rmă purtătoa-rea de cuvânt a OCU, Ileana Izverniceanu. „Când crește prețul

petrolului, carburanții se scumpesc rapid, dar nu se ieftinesc atunci când țițeiul costă mai puțin”. Asociația de consumatori susține că „în provincii-le unde este o mai mare concentrare de benzinării ale marilor benzinării prețul tinde să fi e mai mare decât unde este mai multă concurență”. Prețurile mărcilor mai cunoscute sunt mai mici în apropierea benzinăriilor ieftine decât în alte locuri.

Bankia a anunțat că a demarat o procedură expres în sucursalele sale astfel încât clienții care au contractat o ipotecă cu clauză suelo să poată so-licita înapoierea banilor plătiți în plus, cu dobândă.

După cum a explicat organismul într-un comunicat, clienții vor trebui doar să vină la o sucursală Bankia, unde vor putea să solicite restituirea sumelor plătite de când nu au bene-fi ciat integral de scăderile indicelui

Euribor.După ce se verifi că faptul că per-

soana care prezintă cererea este unul dintre afectați, banca, ce va avea deja calculată suma ce trebuie înapoiată, îi va înapoia banii plătiți în plus, cu do-bândă, astfel încât va obține, „printr-o procedură rapidă, simplă și transpa-rentă” aceeași sumă ce s-ar stabili în urma unui proces judiciar favorabil, evitând cheltuieli și așteptări, a expli-cat Bankia.

Organismul bancar le va oferi celor afectați de clauzele suelo opțiunea de a alege între un virament în cont care, dacă doresc, se poate face pe loc, sau să se plătească capitalul ori o parte din capitalul rămas de achitat din ipo-tecă.

Bankia va trimite zilele acestea un comunicat clienților săi, în care îi va informa despre procedură. De pe 3 februarie toate informațiile în discuție vor fi disponibile și pe site-ul Bankia.

Bankia deschide o procedură expres

pentru a înapoia banii din clauzele suelo

Page 7: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

7PUBLICITATE 02.02 - 08.02.2017

632 100 321

lycamobile.es

CODUL DE ACTIVARE ESTE *139*3021#

Los Bonos Ilimitados Lycamobile permiten realizar llamadas y SMS a números telefónicos fijos y móviles dentro de Espana, el uso de Internet es válido dentro del territorio espanol y también para ser usado en algunos países determinados* y llamadas internacionales a números fijos y móviles en algunos países determinados. Cualquier otro uso se tarificará a tarifa estándar. El bono es válido durante 30 días desde la fecha de compra. Cualquier saldo restante caducará al cabo de los 30 días asi como el saldo extra obtenido. El bono se autore-novará al cabo de los 30 días si el usuario tuviera saldo. El usuario solo puede comprar el bono usando el saldo real y no el saldo promocional (tanto para el Plan Ahorro como para el Plan Estándar). Cuando el usuario compra el bono se le descuenta también de su saldo promocional. El saldo promocional no se puede usar en modo roaming en el extranjero ni para comprar Bonos ni para mandar SMS a números premium. El usuario puede usar el saldo promocional para hacer llamadas fuera de cualquier bono bajo cualquiera de los 3 planes (Estándar, Ahorro, Smart). Lycamobile se reserva el derecho de modificar o cancelar esta oferta dando un aviso razonable. La oferta no es para uso comercial, es para uso personal únicamente. Lycamobile se reserva el derecho de desconectar al usuario si viera algún uso fraudulento de esta oferta o si se utilizara en modo tethering. Oferta válida hasta el 24/01/17.

NELIMITATE

NELIMITATE

5GB

20€

30 zile

/TVA inclus

30€

30 zile

/TVA inclus

NELIMITATE

ILIMITADO SUPERIOR

UK ITALIA

Recargas on line o donde veas estos logos:

LOCUTORIOS

Page 8: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

148 ACTUALITATE 02.02 - 08.02.2017

Cazurile de cancer au crescut cu 15% în cinci aniFrecvența cazurilor de cancer a

crescut în Spania – și în majoritatea țărilor –, infl uențată de îmbătrânire. Datele pe care le-a prezentat, pe 30 ianuarie, Miguel Martín, președintele Societății Spaniole de Oncologie Medicală, arată că în 2015 au fost aproape 248.000 de noi diagnostice (247.771, conform estimării cele mai precise disponibile). Se remarcă o creștere de aproape 15% față de cele 215.534 din 2012 și 248.000 noi dia-gnostice (247.771, conform estimării cele mai precise disponibile). Se ob-servă o urcare de aproape 15% față de cele 215.534 care au fost în 2012, cu 1.000 mai multe decât se aștepta în ultima proiecție a Societății Spa-niole de Oncologie Medicală pentru 2020.

Miguel Martín a remarcat faptul că datele arată că unu din fi ecare doi bărbați și una din fi ecare trei femei va suferi de cancer de-a lungul vieții. Această proporție se menține în pre-zent: dintre cele aproape 248.000 de persoane diagnosticate, aproape 149.000 (60%) au fost bărbați. Cau-zele acestei inegalități sunt variate – genetice, biologice (hormoni, organe diferite) și de comportament. Consu-mând mai mult alcool și fumând mai des, bărbații își cresc numărul facto-rilor de risc.

„Dar peste jumătate se vor vin-deca”, a adăugat, datorită progre-selor din oncologie. Totuși, aceste îmbunătățiri nu se repartizează egal între diferitele tipuri de tumori. De exemplu, de plămân se diagnos-

tichează aproximativ 28.000, iar circa 21.000 de persoane mor în fi e-care an. Noile cazuri de cancer de sân sunt pes-te 27.000, și mor 6.200 de persoane, fapt ce arată că sunt mai multe opțiuni terapeutice.

Tumorile cele mai frec-vente în Spania sunt cele colo-rectale (41.000 de cazuri pe an), fi ind ur-mate de cele de prostată (33.000), plămân (28.000), sân (27.000) și ve-zică (21.000). În lume sunt cele de plămân, sân, colo-rectal, prostată și stomac.

Pe lângă îmbătrânire, în faptul că există mai multe cazuri și decese din

cauza cancerului infl uențează și alți factori. De exemplu, datorită progre-selor din tratarea bolilor cardiovas-culare mor mai puține persoane din această cauză.

Asta nu înseamnă, a avertizat Mar-tín, că trebuie să se înfrunte cancerul

Linia 8 de metrou, ce unește stația Nuevos Mi-nisterios cu terminalele aeroportului, este închisă de pe 26 ianuarie până pe 18 aprilie.

Mulți utilizatori sunt nevoiți să folosească rute alternative, mai lungi, pentru că serviciile spe-ciale nu acoperă exact același itinerariu ca și linia 8. „O li-nie unică de autobuze ce realizea-ză aceeași traiectorie ca și Metro ar avea, după părerea mea, probleme serioase. În primul rând, ar fi nevoie de o flotă foarte importantă deoare-ce capacitatea metroului este cu mult mai mare decât cea a unei linii de au-tobuz, mai ales dacă această linie de autobuze nu merge pe benzi specia-

le, care să permită o viteză mare co-mercială”, a declarat expertul în Mo-bilitate și transport Julián Sastre.

O altă problemă care îi preocupă pe utilizatori este că nu s-a optat pentru punerea unui autobuz de Ser-viciu special din Nuevos Ministerios. „Probabil este un punct complicat pentru această regularizare și stație. Este posibil să se fi considerat și că

din această stație ies alte linii de au-tobuz și metrou care într-un fel sau altul acoperă acest serviciu”, asigură Sastre.

Din Nuevos Ministerios ies trei linii de autobuz – 150, 40 și 7 – a căror tra-iectorie se termină în Colombia. De aceea toți pasagerii care trebuie să meargă în altă parte trebuie să caute alte alternative.

Pe durata a 13 săptămâni se desfășoară lucrări pentru înlocuirea liniei actuale cu alta cu tehnologie nouă. În această perioadă, Primăria Madrid are trei servicii de autobuze adiționale pentru ca pasagerii să poa-tă circula normal pe traseul afectat.

Pe site-urile Primăriei Madrid și pe cel pe care îl are Consorcio Regional de Transportes se pot consulta rutele alternative și orarele acestora.

Linia 8 de metrou, închisă până pe 18 aprilie

Numărul asistentelor europene în-registrate în Marea Britanie a scăzut cu 90% de la referendumul de pe 23 iunie anul trecut, a informat Consiliul britanic al Asistentelor și Moașelor, pe 27 ianu-arie.

Conform organismului citat, 101 asistente medicale din Uniunea Euro-peană s-au înscris în decembrie 2016, în comparație cu 1.304 în iulie, într-un moment în care Serviciul Național de Sănătate (NHS) are 24.000 de locuri libe-re și este la limită din cauza urgențelor din perioada iernii.

Comparând perioadele septembrie-decembrie din anii precedenți, datele arată că 204 asistente medicale euro-pene s-au înscris în medie pe lună în Marea Britanie în 2016 în această pe-rioadă, cu mult mai puține decât cele 820 din 2015 și cele 707 din 2014.

„Este primul semn al unei schimbări după referendumului pe tema UE și este responsabilitatea noastră ca or-ganism regulator să informăm publi-cul în această privință”, a spus, într-un comunicat, Jackie Smith, directoarea Consiliului britanic al Asistentelor și Moașelor.

Smith a declarat că este prea devreme să se considere că Brexitul este cauza „dezertării” profesionistelor europene. „Vreau să liniștesc publicul asigurându-l că este doar un indiciu de schimbare și că este foarte posibil să se atribuie defi -nitiv unui motiv”, a asigurat.

În prezent sunt aproape 700.000 de asistente medicale înregistrate pentru

a lucra în Marea Britanie, dintre care 84,8% sunt britanice, 5,6%, de altă naționalitate din UE, iar 9,6%, străine de pe alte continente.

Între motivele care ar putea să ex-plice scăderea interesului de a veni în Marea Britanie se citează înăspri-rea examenului de limbă engleză în 2016 sau căderea puternică a lirei, ce a redus valoarea salariilor la schimbarea în euro.

Pentru Janet Davies, directoarea Colegiului Regal de Asistente Me-dicale, sistemul britanic de sănăta-te publică, „cu 24.000 de posturi li-bere, nu poate să funcționeze fără contribuția asistentelor medicale

din UE”. „Avem nevoie de garanții că persoanele din UE care lucrează în NHS pot să rămână. Fără acestea, va fi mult mai difi cil să se rețină și să se recrute-ze personalul european, iar tratarea pacienților va avea de suferit”, a cerut.

Numărul asistentelor medicale europene

a scăzut mult în Marea Britanie

Familiile ai căror titulari sunt

autónomos au fost cele mai

afectate de crizăPentru Uniunea Profesioniștilor și Lucrătorilor pe Cont Propriu (Unión de

Profesionales y Trabajadores Autónomos – UPTA) din Madrid, în sfârșit Analiza fi nanciară cu privire la familii a concretizat convingerea că lucrătorii pe cont propriu au fost colectivul care a suferit cel mai mult în urma crizei.

Era o părere generaliza-tă, dar acum datele con-fi rmă acest lucru. Banca Spaniei a publicat statis-tica ofi cială cu privire la situația fi nanciară a fami-liilor din Spania. Aceste date demonstrează că familiile spaniole al căror titular este un lucrător pe cont propriu și-au redus media veniturilor anuale cu 31% din 2008 până în 2014, data la care se închi-de analiza menționată. Este cea mai mare cădere, cu mult mai mare decât cea a familiilor unui angajat, care în aceeași perioadă s-a redus cu 8%.

Venitul mediu al familiilor lucrătorilor pe cont propriu a fost în 2014 de 28.800 de euro, față de 40.100 în 2008. În 2008 venitul familiilor lucrătorilor pe cont propriu era cu aproape 6.000 de euro mai mare decât cel al angajaților, care era de 34.000 de euro, însă totul s-a schimbat, iar în 2014 venitul familiilor angajaților a fost mai mare cu 2.000 de euro pe an decât cel pe care îl primeau autónomos.

În termeni de bogăție netă (active fără datorii), diminuarea în rândul lucră-torilor pe cont propriu a fost mai mică, dar tot importantă, de 4%, scăzând de la 343.000 de euro per familie, la 257.000 de euro în 2014.

Pentru UPTA, aceste date confi rmă faptul că o mare parte din criză în Spania a căzut pe umerii lucrătorilor pe cont propriu.

Pentru Eduardo Abad, secretarul general al UPTA, „în momentul în care Congresul va începe să discute o nouă lege a muncii pe cont propriu, aceste cifre îi dau dreptate organizației și oferă mult mai multe motive pentru a se sprijini toate propunerile ce s-au făcut politicienilor în materie de fi scalitate și protecție socială”. După părerea lui Abad, „cei care au suferit cel mai mult de pe urma crizei sunt cei care acum aduc mai mult în recuperarea economică, iar acest efort trebuie să fi e recompensat de societate prin reprezentanții săi”.

drept ceva inevitabil, ca o lo-terie. „O treime dintre aces-tea se pot preveni”, fi e prin comportamente mai sănă-toase (să nu fumăm, să ne păstrăm greutatea, să redu-cem la minimum consumul de alcool), fi e prin practici precum vaccinurile pentru combaterea anumitor viru-suri (hepatită, papiloma).

În ceea ce privește prac-ticarea sportului, Societa-

tea Spaniolă de Oncologie Medicală pregătește o lucrare pentru ca, întot-deauna cu dovezi științifi ce, să stabi-lească protocoale care să permită să se știe în ce tipuri de cancer are mai multe benefi cii și cu ce reguli, a ex-plicat Martín.

Page 9: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

ROMÂNI ÎN SPANIA 02.02 - 08.02.2017 9

E o bucurie și pentru pacienți,

dar și pentru mine să le vorbesc româneșteDespre drumul analizelor ge-

netice, diagnostice prenatale și postnatale constituționale, despre testul non-invaziv în sânge matern am stat de vorbă cu Raluca O., de aproape 14 ani medic la un renumit spital din Madrid.

„Am studiat Medicina în București, după ce am venit în Madrid, în 2001, am pregătit examenul de rezidențiat, am fost medic rezident, acum sunt medic specialist. Specia-litatea mea este în Analize Clinice și lucrez în zona de Genetică Clinică. De asemenea, am făcut și un master de Expert Universitar în Genetică Clinică și un doctorat legat de Ge-netică”, ne-a spus tânăra doctoriță, care se ocupă de studiul bolilor ge-netice, de diagnostice prenatale și postnatale constituționale, dar și de o parte de oncologie, cea hemato-logică.

„Facem niște studii în măduva osoasă pentru pacienții care au boli de sânge, în care căutăm anumite probleme genetice, ce ne pot aju-ta la un diagnostic, la un tratament sau la un prognostic. Aceste studii le facem mână în mână cu colegii noștri hematologi, cei care tratea-ză acești pacienți. Noi doar ajutăm în acest diagnostic, în luarea unei decizii pentru un anumit tratament sau pentru a stabili care este pro-gnosticul sau evoluția patologiei în cauză”, ne-a dezvăluit Raluca o par-te din munca sa de zi cu zi.

De asemenea, se pot realiza stu-dii în cazul copiilor cu anumite difi cultăți psihomotorii sau de lim-baj pentru a căuta o cauză genetică. „Indiferent că ai găsit sau nu cauza, care nu întotdeauna este genetică, cea mai importantă este evaluarea clinică de către un medic neuro-pediatru, care de cele mai multe ori recomandă stimularea cât mai timpurie (atención temprana). Dacă ai găsit cauza, poți să prevezi puțin evoluția, poți căuta bibliografi e pen-tru a vedea cum sunt alți copii cu aceeași problemă genetică și le poți da părinților mai multe informații. Iar dacă părinții respectivi vor să aibă un alt copil, ai posibilitatea să le oferi un sfat genetic, în legătură cu riscul următoarei sarcini și care sunt opțiunile reproductive, printre care se afl ă și diagnosticul prenatal”, a explicat.

Dacă ai găsit cauza genetică, se poate face ceva?„Depinde despre ce vorbim. Dacă discutăm despre anu-mite alterații de tip constituțional, acestea nu se pot modifi ca, nu exis-tă un tratament. Există câteva studii experimentale în cazuri foarte con-crete. Iar dacă ai un cromozom în plus, nu ai cum să-l tai, să-l dai la o parte. Dacă lipsește o parte din el, tot nu poți interveni. Avantajul este că ai găsit cauza și poți oferi un sfat genetic familiei”, spune. „În cazul oncologiei și oncohematologiei, aceste informații despre alterațiile cromozomice sau moleculare se pot utiliza în diverse patologii pen-tru un anumit diagnostic, prognos-

tic sau tratament”, a adăugat tânăra doctoriță.

Când poate să ajungă un pacient la Raluca și colegii ei? „De exemplu, când o femeie însărcinată și-a făcut o ecografi e și s-au detectat anumite anomalii în ecografi e. Atunci este recomandată o amniocenteză pen-tru a vedea dacă există sau nu vreun sindrom cromozomic asociat”.

Dorește să vorbească despre testul non-invaziv în sânge matern pentru femeile însărcinate:

„Cred că este un test foarte ac-tual, foarte interesant. Aș vrea să menționez că nu înlocuiește sub nici o formă amniocenteza, care este un test diagnostic, dar este de ținut minte că acest test poate estima numărul de cromozomi ai fătului printr-o analiză în sângele matern, spunând: risc crescut sau risc scăzut, cu o sensibilitate foarte mare, în jur de 99%.

Pentru ce cromozomi? „Pentru cei implicați în sindroamele cro-mozomice cele mai frecvente (21, 18, 13, X, Y), cum ar fi , de exemplu, sindromul Down. Însă aș vrea să se țină seama că femeile însărcinate în prezent pot evita amniocente-za apelând la acest test, dar să fi e conștiente că nu o înlocuiește”. Ne oferă un exemplu: „O pereche care și-a făcut testul de screening com-binat în primul trimestru al sarcinii și a obținut un rezultat cu risc mode-rat, atunci poate apela la acest test non-invaziv în sângele matern, care îi dă informații cu o sensibilitate mai mare, fără să facă o amniocenteză, care are un risc de avort. Testul non-invaziv în sângele matern îi poate oferi o informație mai sensibilă de-cât primul test de screening, dar nu înlocuiește amniocenteza”.

Studiile genetice se fac cu o consultație prealabilă, pre-test. „În primul rând, se realizează o istorie clinică a pacientului, pentru a se vedea dacă se îndeplinesc criteriile clinice necesare, i se explică foarte bine ce test i se va face, ce putem găsi în el, și, mai ales, ce repercusiu-ne poate să aibă. O problemă gene-tică poate avea repercusiuni atât la

nivel reproductiv, cât și familial”. Legislația este foarte strictă în

materie de analize genetice, la fel ca în tot ce implică informații me-dicale.

„Orice test genetic trebuie făcut cu un consimțământ scris, pacientul semnează că poți să îi iei o mostră de sânge pe care să îi faci testul re-spectiv. Iar dacă trebuie să comple-tezi cu alte teste, trebuie să îl infor-mezi”, explică Raluca.

„Toți pacienții care au un test ge-netic pozitiv primesc un sfat gene-tic, care cuprinde o mică descriere a patologiei, cum se transmite, care sunt genele, ce implicații are pentru familie, pentru reproducere, totul în scris. Ajunge o copie la pacient și una la medicul care l-a trimis la consultație”, adaugă.

La ce repercusiuni se referă? „Din punct de vedere al reproducerii, e important de știut care este riscul de a transmite generației următoa-re aceeași problemă genetică. Exis-tă mai multe opțiuni reproductive. Se poate detecta alterația genetică

atât prenatal, cât și preim-plantatoriu. Se poate face o reproducere asistată, și înainte de a implanta em-brionul în uter să se vadă dacă acesta prezintă acea problemă genetică sau nu. Se poate apela de la o donare de gameți. Sunt multe lucruri care se pot face, atât în Spania, cât și în România, precum și în alte țări. Tehnicile de reprodu-cere asistată sunt la ordi-nea zilei”.

Ca specialist în genetică, cum ar putea să explice ge-netica pe înțelesul tuturor? „Aș explica-o pe părticele și puțin câte puțin. Este un câmp științifi c foarte amplu, greu și pentru noi, pentru că testele genetice

au crescut exponențial în ultimii ani, deoarece tehnologia a avansat foarte mult. Avem atât de multe informații genetice provenite din ultimele tehnologii, ca secvențierea genomică masivă (studiul mai mul-tor gene în același timp), încât ne este greu să le interpretăm. Dar pentru început, eu aș spune așa: în celulele noastre avem un fel de containere cu gene, care se numesc cromozomi. Numărul corect este 46 de cromozomi, cu o formulă sexuală XX femeile, XY bărbații. Dacă ne-am uita în fi ecare cromozom am vedea genele. Iar într-o genă se poate ob-serva secvența exactă de ADN și se pot detecta defecte la acest nivel. O alterație genetică, în general, poate să dea o patologie concretă”.

„Eu studiez cromozomii și lucrez foarte mult cu microscopul. Particip și în partea de consultații clinice pre-test și post-test, pentru sfatul gene-tic. Am alți colegi care fac partea de genetică moleculară”, adaugă.

Toată lumea vrea să primească imediat rezultatul analizelor... Care

este drumul acestora?„De la câteva picături de sânge,

până ajungem să vedem cromozo-mii la microscop trebuie să facem niște culturi celulare, pe care le re-alizează tehnicienii de laborator. Ei fac niște pași cu anumiți reactivi și la un moment dat, pe o mică lame-lă, putem studia cromozomi. Acest timp de pregătire a lamelelor este variabil în funcție de celulele pe care le cultivăm și poate oscila de la 7 la 21 de zile. După aceea urmează studiul microscopic, care este foarte laborios. Se studiază cazurile, unul câte unul”.

După cum bine știm, românii for-mează cea mai mare comunitate de străini din Comunitatea Madrid și din Spania, era inevitabil ca unii să nu ajungă și la Raluca O. „Cu drag spun că la mine la consultații apar destul de multe viitoare mămici românce. E o bucurie și pentru ele, dar și pentru mine să le vorbesc românește. E diferit. Ținând cont că partea de genetică este mai com-plicată, e greu să transmiți celui din fața ta exact ce studii o să îi faci. De aceea consider că privilegiul de a asculta aceste informații în limba maternă este un plus”.

Dacă aveți anumite intere-se în diferite domenii și vreți să întrebați despre ceva ce ați citit și nu v-ați lămurit, și doriți o opinie în românește, vă invităm să ne scrieți pe adresa redacției, iar doctorița Raluca O. sau un alt medic român vă va răspunde. „Trebuie să aveți mare grijă cu internetul, nu numai în cazul informațiilor despre geneti-că. Pe internet sunt informații foarte bune, dar sunt și informații care nu sunt corecte, din păcate. Consider că cei care lucrează într-un dome-niu au un fi ltru al cunoașterii, al ca-rierei. Eu recomand, în cazul oricărei nelămuriri să se apeleze la opinia specialistului”.

Ana-Maria Cornilă

Page 10: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

10 ÎN ROMÂNIA 02.02 - 08.02.2017

Proteste în toată țara faţă de graţiere Peste 50.000 de persoane au pro-

testat duminica trecută în Capitală pichetând pe rând sediile CNA, Minis-terului Justiţiei, Avocatului Poporului, la fi nal oprindu-se în faţa Guvernului, nemulţumite de proiectele de ordo-nanţă de urgenţă privind graţierea și modifi carea Codurilor penale.

Proteste au fost și în Cluj, unde au fost în jur de 10.000 de persoane, în Sibiu, unde peste 5.000 de oameni au ieșit în stradă, în Timișoara, Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brașov, Buzău, Constanţa, Craiova, Deva, Ga-laţi, Iași, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Suceava, Târgu Jiu, Turda.

Participanții au purtat pancarte

cu mesaje precum: Vă rugăm să ne scuzaţi, nu producem cât furaţi!; Co-rupţia ucide sistemul; Vrem program de guvernare, nu penali cu suspen-dare!; Legea Graţierii e rușinea ţării!; Vrem sistem de sănătate, nu hoţi în libertate!; Nu puteţi cumpăra toate generaţiile; Două fi re, două paie, hai cu hoţii la pârnaie!; Legea-i una pen-tru toţi, vrem să-i judecăm pe hoţi; În democraţie, hoţii stau la pușcărie; Ei graţiaţi, noi furaţi!; Respect pentru statul de drept.

S-au scandat lozinci precum: Ieșiţi din casă, dacă vă pasă!; Jos corupţia!; Nu mai vrem pe noi căpușe, puneţi hoţii în cătușe!; Vrem șosele asfaltate,

nu corupţi în libertate!; Dacă vă pasă, ieșiţi din casă!; În democraţie locul hoților e în pușcărie”.

Președintele Senatului, Călin Po-pescu Tăriceanu, a declarat, pe 25 ianuarie, că a primit scrisoarea pre-ședintelui Klaus Iohannis privind in-tenţia de a organiza un referendum, afi rmând că Parlamentul trebuie să ofere un aviz în termen de 20 de zile și că avizul este consultativ.

„Am primit astăzi scrisoarea pre-ședintelui României cu privire la intenţia anunţată de organizare a unui referendum și vreau să vă aduc la cunoștinţă care sunt procedurile pe care Parlamentul le va urma și

România se afl ă pe locul 57 la nivel global în raportul privind indicele de percepţie corupţiei, cu 48 de puncte din maxim 100, în raportul privind in-dicele de percepţie a corupţiei (IPC) în 2016, realizat de Transparency Inter-national.

Cu cele 48 de puncte obţinute, Ro-mânia se afl ă pe locul 57 la nivel glo-bal, respectiv pe locul 24-25 la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Un-garia.

Singurele ţări din UE care au punc-taje mai mici decât România sunt Ita-lia (47), Grecia (44) și Bulgaria (41).

În 2016, pe primul loc la nivel global se afl ă Danemarca și Noua Zeelandă, fi ecare cu câte 90 de puncte, urmate de Finlanda (89 de puncte), Suedia (88 de puncte) și Norvegia (87 de puncte).

La nivelul Uniunii Europene, peste 80 de puncte au mai obţinut Olanda

(83 de puncte), Germania, Luxemburg și Marea Britanie, fi ecare cu câte 81 de puncte.

Scorul obţinut de ţara noastră a fost întocmit prin utilizarea a 10 surse in-dependente care au oferit date privind percepţia corupţiei în sectorul public. Clasamentul este întocmit prin acor-darea de puncte, pe o scală de la 0 la 100, în care 0 înseamnă „foarte corupt”, iar 100 „deloc corupt”.

„Locul României în clasamentul in-ternaţional și european și orice punct în plus obţinut trebuie analizat în context mai larg, inclusiv din prisma rezultatelor IPC la nivel global, care în valoare absolută înregistrează un re-gres, cele mai mari punctaje la acest moment fi ind de 90 de puncte, faţă de anii anteriori în care se înregistrau și rezultate de 98 de puncte. O analiză obiectivă asupra modului în care a va-riat percepţia asupra corupţiei în sec-

torul public din ţara noastră din 1997, când a fost inclusă în IPC global, și până în prezent, relevă că România a făcut pași importanţi spre integritate. Deși îmbunătăţirea IPC nu a fost una liniară, din 1997 și până în prezent se constată un avans de 18 puncte. Această îmbunătăţire a IPC este rezul-tatul eforturilor anticorupţie ale insti-tuţiilor naţionale, fi e ele de prevenire, de combatere sau de sancţionare a corupţiei, dar și eforturilor societăţii civile care a contribuit substanţial la efortul de aliniere a acestora la stan-dardele internaţionale”, transmite Transparency International, în raport.

Organizaţia recomandă accelerarea calendarului de aplicare a măsurilor de prevenire a corupţiei, renunţarea la abordarea formalistă a prevenirii corupţiei și responsabilizarea factori-lor de decizie atât la nivel central, cât și la nivel local.

Pe locul 57 în lume în raportul

privind indicele corupţiei

anume întrunirea în ședinţă comună a Bi-rourilor Permanente, care vor sesiza cu so-licitarea președintelui comisiile juridice ale Parlamentului. Vom stabili o dată până la care comisiile juridice trebuie să prezinte avizul. După care ur-mează ca cele două Camere reunite să se întrunească în ședinţă în vederea adoptării punctului de vedere privi-tor la referendum. Acest lucru trebuie să se întâmple în 20 de zile. (…) O să

demarăm această procedură”, a de-clarat președintele Senatului.

Tăriceanu a precizat că avizul Parla-mentului este consultativ.

Amazon deschide un

centru tech în BucureștiCompania Amazon își extinde operațiunile din România, prin amplasarea

unui nou centru de dezvoltare și tehnologie în București, după ce anul trecut a închiriat o suprafață de 13.500 mp în Iași, în clădirea United Business Center (UBC) 5 din cadrul proiectului de birouri Palas.

Retailerul va închiria 10.000 mp de birouri în București, suprafață sufi -cientă pentru a recruta cel puțin 1.000 de angajați, potrivit unor surse apro-piate companiei, citate de Ziarul Financiar.

„Din 2005 și până acum, Amazon a investit la nivel local aproximativ 40 de milioane de euro și a creat 600 de locuri de muncă. Este vorba de joburi inovatoare, cu o valoare adău-gată mare pentru că vorbim despre recrutarea de ingineri software, cercetă-tori, analiști de date sau dezvoltatori de conținut”, declara anul trecut Claudiu Vrînceanu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Cererea pentru birouri a Amazon în Bucureșyi vine imediat după anunţul celor de la General Motors, care vor deschide în Capitală, în proiectul Green Court construit de Skanska, un call-center de 4.000 mp.

Executivul a aprobat, pe 27 ianua-rie, în cadrul ședinţei de guvern, Or-donanţa de urgenţă pentru stimula-rea înfi inţării de noi întreprinderi mici și mijlocii, program care încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Prin „Start-up Nation - Romania” se acordă ajutor de minimis în sumă ma-

ximă de 200.000 lei pentru un benefi -ciar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr ma-xim estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Se estimează, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de muncă anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi

nou înfi inţate care vor trebui să anga-jeze minimum 2 salariaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată și să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani.

„România pornește cel mai ambi-ţios program de susţinere a start-up-urilor, program ce se aplică cu succes

Program guvernamental pentru sprijinirea afacerilor mici și mijlociiși în alte ţări precum Israel sau Marea Britanie și face, astfel, un alt pas spre atingerea dezideratului – România, ţara cu mediul de afaceri cel mai atractiv din Sud-Est-ul Europei. Start-up Nation - Romania va motiva tinerii să rămână în ţară și să desfășoare ac-tivităţi de antreprenoriat, va contribui

la crearea de noi companii în domenii cu valoare adăugată ridicată, crescând astfel atractivitatea României în regiu-ne. Acest program va crea companiile de succes de mâine care vor consoli-da baza economiei românești”, a spus ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Florin Jianu.

Page 11: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

11ÎN ROMÂNIA02.02 - 08.02.2017

O fabrică ce va furniza componente auto în Germania va fi deschisă la CalafatO fabrică ce va furniza componente

auto unor fi rme din industria de profi l din Germania va fi deschisă, în luna martie, în Calafat, municipiu care se confruntă cu o gravă lipsă a locurilor de muncă.

Firma care va deschide fabrica de componente auto a fost recent înfi -inţată în Calafat și va avea parteneri din industria de profi l din Germania. Pentru realizarea investiţiei, societa-tea a achiziţionat cinci hale ale unei

foste fabrici de cupe de excavatoare, plătind pentru acestea circa 300.000 euro.

„Estimăm că fabrica va fi deschisă în luna martie. În momentul dezvol-tării afacerii vor fi angajaţi circa o sută de muncitori. Producţia va consta în producţia de piese interior pentru au-toturisme, obiecte din plastic, compo-nente de bord, feţe de uși de interior”, a declarat, pentru Mediafax, Mihail Ţenescu, reprezentantul fi rmei.

Fabrica din orașul de la Dunăre va produce piese pentru parteneri din industria auto din Germania. Ţenescu nu a precizat, deocamdată, despre ce companii auto este vorba.

Înfi inţarea acestei fabrici este mai mult decât bine-venită, spune pri-marul Calafatului, municipiu care se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de muncă. Din cei circa 18.000 de lo-cuitori, numai aproximativ 2.000 sunt angajaţi. „Este practic al doilea investi-

tor din zonă, după fabrica de textile. Este nevoie de locuri de muncă în Calafat. Vom înfi inţa un parc industrial și sperăm ca atunci să vină mai mulţi investitori. În plus, în strategia Grupului de Acţiu-ne Locală Calafat am prins o micro-fabrică de conserve, pe fonduri europene. De asemenea avem în plan crearea de centre de colectare unde să fi e strânse legume

pentru fabrica de conserve”, a decla-rat, pentru Mediafax, Lucian Ciobanu, primarul municipiului Calafat.

Un fost sediu al cooperativei din co-muna olteană Grădinari a fost trans-format într-o fabrică de conserve, cu fonduri europene, legumicultorii din localitate având posibilitatea să-și aducă aici produsele refuzate de comercianţi.

Primarul din Grădinari, Mihai Ioana, a declarat, corespondentului Media-fax, că imobilul a fost reabilitat, iar spaţiile au fost adaptate întregului fl ux tehnologic pentru conservarea

Fost sediu de cooperativă din Grădinari, fabrică de conserve cu bani europenilegumelor.

Fermierii din Grădinari au reușit să se organizeze în două asociaţii, iar cu ajutorul autorităţilor locale a fost de-marat un proiect pentru înfi inţarea unei fabrici de conserve în comună.

Astfel, fostul sediu al Federalcoop, a fost reabilitat și transformat într-o fabrică. Proiectul este fi nanţat cu bani europeni, întreaga investiţie ridicându-se la 300.000 de franci el-veţieni.

Această cooperativă îi va ajuta pe legumicultorii locali să-și vândă pro-dusele în stare proaspătă, legumele refuzate de comercianţi urmând să fi e procesate în fabrica locală.

Fabrica va fi funcţională în mai. În paralel cu acest proiect, autori-

tăţile locale își doresc să obţină de-numirea protejată pentru gogoșarul de Grădinari.

„Fiecare zonă are un produs, o anu-me legumă, de exemplu la Izbiceni

Așteptările salariale ale românilor pentru jobul dorit au arătat un salariu minim net de 2.311 lei pe lună în cazul femeilor, cu 500 de lei mai puţin decât al bărbaţilor, care au menţionat că ar dori să câștige cel puţin 2.880 de lei, arată un raport prezentat de eJobs Group.

Românii cu cele mai mari așteptări salariale au menţionat că își doresc joburi în domenii precum import-export, management și consultanţă sau arhitectură și design, potrivit ra-portului eJobs Review & Trends, care face radiografi a pieţei din 2016.

Transporturile, construcţiile și pro-ducţia sunt domeniile în care bărbaţii au reprezentat peste 78% din totalul candidaţilor, în timp ce domeniile

Femeile au așteptări cu 500 de lei mai

mici la salariu faţă de bărbaţi

preferate de femei pentru un loc de muncă au fost administrativ (89%), fi -nanţe (87%) și resurse umane (84%). De asemenea, industriile în care a existat un echilibru între candidaţi, în funcţie de gen, au fost management & consultanţă, chimie & petrochimie și imobiliare. Mai mult, poziţiile de internship au fost preferate, în egală măsură, de bărbaţi și femei.

Companiile care au angajat cel mai mult personal califi cat au fost din

domeniile BPO (business services, call centers etc.), retail, fi rmele de IT si companiile din producţie. În ceea ce privește specializările, în 2016 au fost deschise multe poziţii în dome-nii precum vânzări, inginerie, resurse umane, digital marketing, fi nanciar. În total, peste 420.000 de poziţii au fost deschise pe eJobs.ro în 2016, cu aproape 70% mai multe faţă de anul anterior.

Candidaţii, în schimb, au căutat cu precădere joburi în domenii precum industrie, IT, fi nanţe, vânzări și resur-se umane.

Joburile de pe eJobs.ro cu cele mai multe aplicări în 2016 au fost cele din domeniul vânzărilor, pentru poziţii precum șef de magazin, consultant de vânzări, manager de dezvoltare și coordonare de zonă, cele mai po-pulare anunţuri din domeniu însu-mând, fi ecare, între 5.000 și 5.500 de aplicări.

există roșia, la Pleșoiu sunt castra-veţii, iar la Grădinari reprezentativ este gogoșarul. Oamenii au preluat tradiţiile de la părinţi și bunici, pen-tru că pe aceste locuri tot timpul s-a cultivat gogoșar. Astfel, ne dorim să obţinem denumirea protejată pen-tru gogoșarul de Grădinari”, a spus primarul Mihai Ioana.

Potrivit Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, peste 70% din cantita-tea de gogoșar obţinută în România

este produsă la Grădinari.„Pleșoiu-Strejești-Grădinari este

cel mai mare bazin de producere a ardeiului-gogoșar. Aici se produce peste 70% din cantitatea de gogo-șar obţinută în România, care este distribuită în toate pieţele din ţară. Practic, zona este recunoscută pen-tru cultivarea gogoșarului în câmp”, a afi rmat președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli din Olt, Ion Păunel.

Turiștii străini ne-au adus în

top zece creșteri în UETuriștii străini au petrecut cu 9% mai multe nopţi în hotelurile și pensiunile

locale, evoluţie care plasează România pe locul nouă în Uniunea Europeană, arată datele Eurostat, scrie Ziarul Financiar.

Creșterea este mult mai mică faţă de cea înregistrată în Bulgaria, unde străinii au stat cu 21% mai multe zile în unităţile de cazare, potrivit Ziarul Financiar.

„Cifra de afaceri care dă putere unei industrii turistice se realizează prin sejururi de o săptămână-două, cu o medie de minimum 6-7 înnoptări per turist, iar la noi este undeva la 2-2,5. Atunci poţi să spui că ai o industrie tu-ristică performată și un incoming performant. Litoralul bulgăresc este peste cel românesc și asta se știe. Au două mari pieţe de unde atrag turiști, de unde noi nu putem atrage, și anume piaţa arabă și cea rusească. De aici pleacă totul”, explică Gheorghe Fodoreanu, președintele fondator al comisiei de in-coming din cadrul ANAT.

După Bulgaria, care conduce clasamentul creșterilor, următoarele locuri în clasament sunt ocupate de ţări precum Slovacia și Polonia, care au con-semnat un avans al numărului de nopţi de cazare a turiștilor străini cu 15%, respectiv 13%.

Cu excepţia Spaniei, toate ţările prezente în top zece creșteri ale numărului de turiști sunt din Europa Centrală și de Est.

Ludovic Orban, achitat în primă

instanță de Înalta Curte Ludovic Orban a fost achitat,

în primă instanță, de judecăto-rii de la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care este acuzat că i-a cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru campania electorală la alegerile locale din vara anului 2016.

Decizia nu este defi nitivă și poa-te fi atacată în apel.

Potrivit DNA, la data de 1 mar-tie 2016, Orban l-a contactat

pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin fi nanciar pentru campania electorală la alegerile locale din vara anului 2016, în care acesta fusese nominalizat de PNL să candideze la funcția de primar al municipiului București. În martie 2016, Urdăreanu s-a întâlnit cu Orban la domiciliul celui dintâi, ocazie cu care fostul deputat i-a comunicat că are nevoie de 50.000 de euro în numerar, pentru a-i folosi în vederea promovării imaginii sale ca și candidat la Primăria Capitalei, iar banii erau ceruți în numerar „tocmai fi indcă erau... pentru posturi TV”.

Pe 20 martie 2016, cu ocazia unei noi întrevederi, Orban i-a pretins lui Ur-dăreanu suma de 50.000 euro în numerar, arătând că are un buget de cam-panie limitat și că dorește „să aibă canale deschise” pe anumite posturi de televiziune, au susținut procurorii.

Page 12: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

1212 02.02 - 08.02.2017SPORTAntrenorul lui Betis, entuziasmat

de Alin ToșcaVíctor Sánchez a decis să-l folo-

sească pe Toșca încă din primul mi-nut al meciului cu Barcelona, deși a fost transferat la mijlocul săptămânii trecute. Potrivit statisticilor, fostul fundaș stelist a avut o evoluţie de-centă, însă a primit cea mai mică notă dintre titularii lui Betis. Antrenorul lui Betis s-a declarat însă mulţumit de evoluţia fundașului de 24 de ani.

Alin Toșca s-a bucurat de un debut de cinci stele în tricoul lui Betis. Ad-versarii i-au fost starurile Barcelonei, însă deznodământul a fost o mare surpriză. Betis a reușit să scoată un rezultat de egalitate, scor 1-1, și pu-tea chiar să spere la victorie. Însă, în minutul 90, fundașul central Man-di a pierdut mingea la 25 de metri de poartă. Messi a pasat pe culoar pentru Suarez, Toșca a făcut marcaj destul de larg și fostul atacant al lui Liverpool a reușit să egaleze.

„Toșca a avut un joc foarte serios, sunt fericit. Am fost foarte organizaţi, cu un ajutor foarte bun din partea

apărării, ata-cului și din partea fanilor”, a declarat Víc-tor Sánchez, antrenorul lui Betis, despre evoluţia lui Alin Toșca în meciul cu Bar-celona

Alin Toșca a făcut par-te dintr-o li-nie de cinci apărători și, potrivit statisticilor, a avut o evolu-ţie decentă. Fundașul de 24 de ani a avut mai multe intervenţii sigure pe parcursul meciului, însă site-ul de statistică whoscored.com i-a acordat doar nota 6,4, cea mai mică dintre cele ale titularilor lui Betis. A doua cea mai slabă notă a fost cea a lui Par-do, transferat de asemenea în cursul săptămânii trecute.

Cel mai probabil, Toșca a primit o notă atât de mică din cauza unei lipse de implicări pe fazele ofensive. Însă era și greu, în condiţiile unor adver-sari de calibrul Barcelonei. Cu toate acestea, antrenorul Víctor Sánchez s-a declarat mulţumit de evoluţia lui Toșca: „Toșca a avut un joc foarte seri-os, sunt fericit”, a declarat Victor San-chez la fi nalul partidei.

Sirius-D este hrana care restabileștetoate țesuturile și organele

Sprijină tratamentul următoarelor boli:

1. Sistem musculo-scheletal. Sport și alte leziuni. Artroza, gonartroza, spondylarthrosis. Vindecă imobiliza-rea articulațiilor, hernia de disc, atrofi a musculară, paralizia și meniscul rupt.

2. Inimă și sistemul circulator. Spri-jină recuperarea după atac de cord și accident vascular cerebral și le împie-dică. Boala coronariană ischemică și cardiacă. Hipertensiune arterială, vene și hemoroizi. Aritmie. Decompensarea mușchiului inimii. Insufi ciență cardia-că. Anevrisme și îngustarea aortei

3. Bolile autoimune. MS. Lupus. Sindromul Sjogren. Sindromul lui Ha-shimoto. Poliartrită reumatoidă

4. Oftalmologie. Retinopatie diabe-tică, dezlipire de retină, degenerarea retinei și corneei maculare. Glaucom. Walleye. Opacitate corneană. Opaciza-re de lichid a ochiului

5. Rinichi. Reface rinichii la persoa-nele în curs de hemodializă. Sparge pietre la rinichi. Insufi ciență renală

6. Poliomielită. Paralizie cerebrale – o îmbunătățire semnifi cativă

7. Boli gastrointestinale. Gastrită. Colite. GERD. Modifi cări ale mucoasei stomacului, ale intestinului subțire și gros

8. Adenom. Îngustarea uretrei 9. Diabetul zaharat. Se eli-

mină consecințele. Decubit și altele

10. Consecințele gutei. Parkinson. Calculi biliari

11. Ficat. Ciroză. Steatoza hepatică. Stenoză

12. Ajută la absorbirea chisturilor, fi broamelor

Cum funcționează: Țesutul conjunctiv, care este mai mult de 50%, în corpul uman cu degenerări legate de vârstă. Sirius-D nu numai că menține

țesutul conjunctiv, dar și recuperează, elimină fi broame granuloase/cicatrice/țesutul format după leziuni, intervenții chirurgicale, tăieturi, procese autoi-mune, iradieri etc. Este cunoscut fap-tul că aplicarea altor medicamente și aditivi alimentari poate duce la trans-formarea țesutului normal în granu-los. Produsul îmbunătățește micro-vascularizarea, crește concentrația de fi broblaste, îmbunătățește elasticitatea țesutului conjunctiv. Desfundă vasele de sânge, le reface și le menține elasti-citatea. Reduce modifi cări degenerati-ve ale cartilajului și ale țesutului osos.

Ingrediente: Produse alimentare naturale, proteine animale solubile, liniar modifi cate, fi brilare și muco-polizaharide modifi cate, curcuma, scorțișoară și substanțe nutritive care nu sunt incluse în hrana noastră zil-nică. Fără conservanți și aditivi cu un efect advers.

Mod de administrare: Luați pe stomacul gol, dimineața și seara, cu aproximativ o jumătate de oră-o oră înainte de masă cu iaurt, sucuri de fructe, apă și alte lichide. În cazurile severe și cronice – persoane sub 60 kg: 2 linguri cu vârf dimineața și sea-ra; peste 60 kg: 3 linguri dimineața și seara; peste 80 kg: 4 linguri dimineața și seara.

Tratamentul este indivi-dual. Efectul poate fi simțit după o lună. Produsul poate fi consumat pe ter-men nelimitat. Nu există contraindicații. Nu există nici o limită de vârstă. Acest aliment este curat și sigur.

Pentru informații și comenzi în Spania:

tel. 647 039 275 Brillantina Dobreva

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a urcat 19 locuri, până pe 59, în clasamentul WTA, dat publicităţii pe 30 ianuarie, după Openul Australiei, în timp ce Si-mona Halep a rămas pe poziţia a patra.

Cîrstea, în vârstă de 26 de ani, a ajuns până în optimile de fi -nală ale turneului Australian Open, fază în care a fost învinsă de jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza. În urma parcursu-lui de la Melbourne, Cîrstea a primit 160.600 de dolari și 240 puncte WTA și a avansat 19 lo-curi în ierarhia mondială, până pe 59, cu 1.009 puncte.

Simona Halep, care a fost eliminată în runda inaugurală la Openul Aus-traliei, se menţine pe locul 4. Irina Begu, învinsă în turul secund la Mel-bourne, a avansat o poziţie, până pe 28, iar Monica Niculescu a coborât trei locuri, până pe 35.

Câștigătoarea turneului Australian Open, americana Serena Williams, a redevenit, luni, liderul ierarhiei mon-

diale, în timp ce germana Angelique Kerber a coborât pe poziţia secundă.

Clasamentul WTA la simplu: 1 (2). Serena Williams (SUA) 7.780 de punc-te; 2 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.115; 3 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.270; 4 (4). Simona Halep 5.073; 5 (6). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.985; 6 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.915; 7 (7). Garbine Muguruza Blan-co (Spania) 4.720; 8 (10). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 3.915; 9 (8). Madi-

son Keys (SUA) 3.897; 10 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.705;

....28 (29). Irina Begu 1.562; 35 (32).

Monica Niculescu 1.390; 59 (78). So-rana Cîrstea 1.009; 104 (107). Patricia Ţig 606; 118 (125). Ana Bogdan 520; 220 (212). Andreea Mitu 239; 242 (245). Irina Bara 203; 267 (265). Gabri-ela Ruse 176; 272 (270). Cristina Dinu 169; 291 (277). Alexandra Cadanţu 157 etc.

Clasamentul WTA la dublu: 1 (1). Be-thanie Mattek-Sands (SUA) 10.135 de puncte; 2 (8). Lucie Safarova (Cehia) 8.500; 3 (3). Caroline Garcia (Fran-ţa) 8.345; 3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.345; 5 (6). Elena Vesnina (Rusia) 7.090; 6 (7). Ekaterina Maka-rova (Rusia) 6.935; 7 (2). Sania Mirza (India) 6.525; 8 (5). Martina Hingis (El-veţia) 5.490; 9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.525; 10 (10). Timea Babos (Ungaria) 4.500;

....19 (19). Monica Niculescu 3.030; 63

(63). Raluca Olaru 1370; 87 (90). An-dreea Mitu 891 etc.

Sorana Cîrstea, salt de 19 locuri

Rusescu a intrat în istoria

fotbalului european

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a publicat, pe 30 ianuarie, un clasament al celor mai buni marcatori din istoria Europa League, iar atacantul Raul Ruses-cu se afl ă pe locul patru în această ierarhie, cu 19 goluri, a informat ProSport.

Columbianul Radamel Falcao este cel mai bun marcator din istoria Europa League, cu 31 de goluri pentru Porto și Atlético Madrid. Podiumul acestei ierarhii este completat de către paraguayanul Oscar Cardozo (22 de goluri – Benfi ca, Trabzonspor și Olympiakos) și italianul Giuseppe Rossi (20 de goluri – pentru Villarreal, Fiorentina și Celta Vigo).

Raul Rusescu (28 de ani) este al patrulea cel mai marcator de la înfi inţarea Europa League, în 2009, cu 19 goluri pentru echipele Unirea Urziceni, Steaua București, Sevilla și Osmanlispor. Tot 19 reușite au înregistrat și francezul Kevin Gameiro (Paris Saint-Germain, Sevilla) și spaniolii Aritz Aduriz (Valencia, Athle-tic Club) și Jonathan Soriano (Salzburg).

Raul Rusescu a avut o contribuţie importantă la parcursul Stelei în sezonul 2012-2013 al Europa League. A înscris trei goluri în faza grupelor și a marcat din penalty împotriva lui Chelsea Londra în manșa tur a optimilor de fi nală. În vara anului 2013, atacantul s-a transferat la Sevilla.

În acest sezon al Europa League, Raul Rusescu a înscris patru goluri pentru formaţia turcă Osmanlispor, care s-a califi cat în șaisprezecimile de fi nală ale competiţiei.

Se pregătește debutul României

în Rugby Europe ChampionshipEchipa naţională de rugby a Români-

ei s-a reunit, pe 29 ianuarie, la Izvorani, pentru a începe pregătirea meciurilor din Rugby Europe Championship, iar din lotul tricolorilor fac parte 33 de jucători.

Staff -ul tehnic a stabilit iniţial un lot de 36 de jucători, însă după evoluţiile Timișoarei Saracens din Challenge Cup, în acest lot au apărut câteva modifi cări în urma accidentărilor. Astfel, România pornește la drum cu un lot de 33 de jucători. De remarcat este revenirea pi-lierului Andrei Ursache, care evoluează în Franţa, la Carcassonne, acesta jucând ultima dată pentru Stejari la Cupa Mon-dială din 2015.

Din cei 33 de jucători selecţionaţi, cei mai mulţi, 11, provin de la campioana României, Timișoara Saracens, 8 de la

Știinţa Baia Mare, 6 de CSA Steaua, 1 de la CS Dinamo și 1 de la CSM București. Șase jucători evoluează în Franţa, cinci în ProD2 și unul în Top 14.

După câteva zile de pregătire la Izvo-rani, Stejarii vor pleca pe 3 februarie la Lisabona, unde vor face joncţiunea cu jucătorii care evoluează în Franţa. O zi mai târziu, pe 4 februarie, România va întâlni Portugalia într-un meci de pre-gătire.

Sezonul 2016-2018 al Rugby Europe Championship este extrem de impor-tant, ierarhia fi nală aducând și califi carea directă la Cupa Mondială din Japonia din 2019.

„Au intervenit câteva modifi cări faţă de lotul anunţat iniţial, modifi cări făcu-te din cauza accidentărilor, astfel încât

am chemat să vedem mai mulţi jucători tineri. Este important să avem un de-but bun de turneu pentru că de obicei primele meciuri ale noastre sunt un pic mai grele pentru că jucătorii se reunesc după câteva luni și până restabilim rela-ţiile de jos, durează ceva. Mă bucur că avem acest meci de pregătire cu Portu-galia, meci care oferă șansa de a selecta cei mai în formă jucători pentru Rugby Europe Championship”, a declarat antre-norul Lynn Howells.

Meciurile României în sezonul 2016-2017 al Rugby Europe Championship: Germania-România, Off enbach, 11 fe-bruarie; România-Spania, Iași, 18 februa-rie; Rusia-România, Soci, 4 martie; Belgia-România, Bruxelles, 11 martie; România – Georgia, 19 martie, București.

Page 13: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

1302.02 - 08.02.2017 HOROSCOP CHINEZESC

LA Passión Restaurantele noastre vă așteaptă să petreceți

clipe de neuitat Nunți, botezuri, aniversări, petreceri private

Pentru rezervări sunați la tel. 685 028 155

C/ Almería, 29 și C/ Atenas, 1 Humanes de Madrid Orar: L-J: 06-20 V, S: 06-01

Cum ne merge în Anul Cocoșului de Foc În numărul trecut v-am informat

cum le va merge nativilor Cocoși, Porci, Câini, Șobolani, Maimuțe, Capre în Anul Cocoșului de foc.

Anul 2017 este de bun augur pen-tru nativii Cai și se pot aștepta la vești bune încă din primele luni. Firea Calului se potrivește de minune cu infl uența Cocoșului, amândoi la fel de muncitori, entuziaști, robuști și cinstiți. În special dragostea și viața de cuplu vor fi prote-jate, iar nativii Cai vor primi din partea Cocoșului surprize frumoase dacă își caută parteneri noi. Anul Cocoșului de foc îi va răsplăti pe Cai pentru răbdarea lor și pentru toate eforturile pe care le-au făcut până acum. O slujbă nouă, un post mai bine plătit sau chiar o dragos-te nouă pot fi cadourile lui cele mai de preţ în 2017. Caii trebuie să profi te din plin de toate ocaziile pe care le primesc, deoarece nu se vor mai întâlni prea cu-rând cu un an atât de bun. Începutul primăverii este perioada benefi că pen-tru a pune bani deoparte sau pentru a cumpăra o locuință. Sfârșitul verii aduce un loc de muncă nou și câștiguri mai bune. Iar noiembrie se anunţă plin de evenimente care vor schimba viaţa de familie. Este luna în care nativii Cai se pot căsători, dacă doresc mai multă stabilitate și siguranţă în viața lor.

Întâmplări neobișnuite, momente inedite, mici accidente… la toate se pot aștepta nativii zodiei Șarpe, după ce au intrat sub infl uența Cocoșului. Cu această zodie s-au mai întâlnit în urmă cu 12 ani și, probabil, a lăsat o amprentă adâncă asupra destinului lor. Cocoșul și Șarpele au mereu ceva de împărțit și nu prea ajung nicioda-tă la un numitor comun. Anul acesta aduce cu sine nevoia de stabilitate, de control și de reconstrucţie. Șarpele trebuie să lase în urmă pielea veche și să își refacă viața sau anumite as-pecte care îl nemulțumesc. În primele luni ale noului an, bugetul modest și micile necazuri din familie îi vor deter-mina pe nativii zodiei să se gândească la o schimbare. Iar energia Cocoșului îi poate ajuta să o pună în aplicare. La începutul lunii mai, este posibil să piardă ceva important, poate un prie-ten, o dragoste sau un benefi ciu. Din octombrie, situaţia lor fi nanciară va fi mult mai bună și vor reuși să recupe-reze pierderile, ba chiar să pună niște bani deoparte.

Cocoșul și Dragonul sunt compati-bili și se sprijină reciproc. Energia celor

două zodii se completează și este be-nefi că nativilor Dragoni care vor avea un an mult mai bun și mai plin de op-timism. Dacă în anul Maimuței au bă-tut pasul pe loc, ba chiar au înregistrat regrese, în 2017 Cocoșul îi va ajuta să înainteze. Nativii Dragoni care fac o schimbare și merg pe un drum nou, vor fi luminați de o nouă speranţă. Vor reuși să scape de o povară care le-a impus constrângeri în ultimii doi ani. Iar infl uenţa benefi că a Cocoșului va elimina treptat obstacolele care îi îm-piedicau să evolueze profesional. Mulți Dragoni vor reuși să îndrepte situaţiile complicate și nedrepte din viața lor, în anul Cocoșului de Foc, și să recupereze banii la începutul verii. Cei care sunt șomeri la începutul anului se pot an-gaja începând din luna iunie. Relaţiile intime, iubirea, buna înţelegere din cu-plu sunt și ele protejate de Cocoș, dar nu vor fi în prim plan. Dragonii trebuie să profi te de orice ocazie să se distreze și să iubească, chiar dacă nu vor nea-părat o relație stabilă. Dacă situaţia lor fi nanciară devine stabilă vor veni și evenimente de familie care vor aduce fericirea.

Nativii Iepuri trebuie să fi e prudenți și să ocolească necazurile cu mare gri-jă în anul Cocoșului de Foc. Energia Cocoșului nu este benefi că zodiei lor, din contră, cele două semne astrale sunt complet opuse. Iepurii trebuie să aibă grijă pe toate planurile și să nu se grăbească să ia decizii majore, dacă nu este cazul. Sănătatea, dra-gostea, cariera, câștigurile sau familia, oriunde Cocoșul ar putea descoperi un punct sensibil, îi va obliga pe Iepuri să acționeze. Vestea bună este că, în pri-

mele luni ale anului, 2017 poate fi un an mai bogat, în care Iepurii ar putea să scape de datoriile mari sau să facă investiții cu folos. Până în iunie sunt protejate investiţi-ile imobiliare și este un lucru bun pentru cei care vor să cumpere noi proprietăți. Din august, Iepurii mai ambițioși pot trece printr-o schimbare foarte importantă lega-tă de serviciul lor. Iar cei care sunt mai în vârstă și au vechimea necesară în muncă se vor gândi seri-os la pensionare. Cocoșul

avertizează că vor fi mici schimbări în relaţiile de familie și de cuplu, iar dra-gostea va trece prin momente tensio-nate.

Tigrii trebuie să își refacă forțele după anul Maimuței și să profi te de energia Cocoșului pentru a duce la bun sfârșit planurile începute de multă vreme. 2017 va fi un an al consolidării și al continuității pe toate planurile, dar fără schimbări mari și fără ambiții inutile. Cocoșul va aduce un curent optimist la început de an, dar Tigrii vor avea foarte mult de muncă dacă vor să se bucure de un trai fără griji. Unii din-tre ei vor prelua obligaţii noi, fi e de la celelalte rude, fi e pentru că vor deveni părinți și vor avea de îngrijit o familie mai mare. Alții vor avea de înfruntat mici necazuri, mai ales fi nanciare, în primele cinci luni ale anului, dar to-nicul Cocoș îi poate ajuta să le depă-șească. Nici o victorie nu va veni fără luptă, mai ales dacă trebuie găsit un echilibru între viaţa profesională și cea personală. La serviciu, este posibil ca mulți Tigri să se bucure de un alt statut, începând din aprilie, care le va da mai multă libertate de acţiune. Relaţia de iubire va evolua constant și le va aduce satisfacții spre sfârșitul anului.

Anul Cocoșului de foc le poartă noroc nativilor Bivoli, după o lungă perioadă în care au avut multe de în-fruntat. Se anunță vremuri bune și mulți nativi se vor simți cu adevărat norocoși. Planurile lor încep să prindă contur chiar de la început de an, iar în lunile februarie și martie vor avea câ-teva realizări memorabile. Până în luna mai, vor avea ocazia să schimbe aproa-pe tot ceea ce nu le mai place sau ce

nu le aduce nici un avantaj. Trebuie doar să fi e atenți la relaţia de dragoste, deoarece armonia de care se bucură la începutul anului nu trebuie tulburată. Iunie este luna în care descoperă idei inedite, fac planuri noi și câștigă mai mult. Unii nativi se aventurează într-un domeniu în care nu au experienţă, dar vor reuși să se descurce onorabil. Este posibil ca munca peste program să le afecteze relaţia de dragoste. De aceea, ar fi bine să se gândească la mici surpri-ze pentru partenerii lor ca să întrețină pasiunea vie. Călătoriile, marea plăcere a tuturor Bivolilor, sunt favorizate la în-ceputul verii.

Noul An chinezesc, care a înce-put la 28 ianuarie 2017 și se încheie la 15 februarie 2018, stă sub semnul Cocoșului de foc, simbol al unui nou început. În tradiția chineză, animalul care guvernează anul în care se naște un om are o infl uență puternică asupra personalității omului respectiv. Se spu-ne că este „animalul care se ascunde în adâncul sufl etului”.

Chinezii au sărbătorit cu focuri de artifi cii, veșminte roșii și mâncăruri specifi ce evenimentul, care mai este denumit și „Sărbătoarea Primăverii”, o zi de mulțumire și recunoștință pentru lucrurile bune primite în anul care s-a încheiat.

În conformitate cu astrologia chine-ză tradițională, anul Cocoșului de foc se caracterizează prin stabilitate, ordine, multă muncă, reconstrucție, progres și integritate maximă, potrivit site-ului chineseastrology.com, ce menționează și faptul că anul care a început va fi un an foarte bun pentru cei născuți în anii Dragonului și al Caprei, un an bun pen-tru cei născuți în anii Șobolanului și al Calului, bani vor avea cei născuți în anii Șarpelui, Bivolului și Maimuței, iar o provocare va fi pentru cei născuți în anii Iepurelui, Câinelui și Porcului.

Culorile favorite în acest an sunt auriu, galben, maro. În 2017 nu se re-comandă purtarea roșului, deoarece acesta tinde să amplifi ce impulsivita-tea și să dezechilibreze psihic și spiri-tual.

Sub semnul cocoșului se afl ă cei veniți pe lume în perioade-le: 26.01.1933-13.02.1934 (apă), 13.02.1945-01.02.1946 (lemn), 31.01 1957-17.02.1958 (foc), 17.02.1969-05.02.1970 (pământ), 04.02.1981-22.01.1982 (metal), 23.01.1993-09.02.1994 (apă), 09.02.2005-28.01.2006

(lemn).Printre personalitățile născute în

anii cocoșului se numără: Confucius, Benjamin Franklin, Richard Wagner, William Faulkner, Giuseppe Verdi, Jo-hann Strauss, Nancy Kerrigan, Michelle Pfeiff er, Goldie Hawn, Katherine Hep-burn, Larry King, Martin Luther King III, Eric Clapton, Bette Midler, Steve Mar-tin, Stephen Fry, Hans Zimmer, Dolph Lundgren, Jools Holland, Bob Marley, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Brit-ney Spears, Matt Damon, Natalie Port-man, Taylor Momsen.

Anul Nou este cea mai importantă sărbătoare chinezească. Potrivit dati-nilor populare chinezești, celebrarea durează până în ziua de 15 a primei luni, care marchează „Sărbătoarea Lampioanelor”. Atmosfera de sărbă-toare culminează în ultima seară a anului trecut și în prima zi a primei luni a Noului An.

China este un stat multinațional în care conlocuiesc 56 de comunități etnice, fi ecare are tradiții diferite în le-gătură cu Anul Nou, dar pentru toate masa din seara de Revelion, numită „Masa Reîntregirii”, reprezintă un mo-ment important pentru familie. Indife-rent unde se afl ă, toți membrii familiei încearcă să se întoarcă la casa părin-tească pentru a lua împreună ultima masă a anului.

În sudul Chinei, această masă este bogată și copioasă, cuprinzând de obi-cei peste 10 feluri de mâncare, din care nu lipsesc brânza de soia și peștele, simboluri ale bogăției. Cel mai impor-tant fel de mâncare este colțunașul. Colțunașul cu o monedă înăuntru este pentru cel care o găsește semn de no-roc în anul ce vine. Miezul nopții este marcat de sute de focuri de artifi cii (în marile orașe sunt interzise), despre care se crede că alungă spiritele rele. Se spune, conform tradiției, că primul bărbat care reușește să aprindă „pocni-torile” are dreptul să înceapă cel dintâi munca la câmp și că, în anul ce vine, se va bucura de o recoltă bogată. Se stă de veghe toată noaptea întrucât, con-form tradiției, dacă stai treaz în noap-tea Anului Nou, vei trăi mai mult.

În prima zi a Noului An, oamenii se îmbracă cu haine noi, fac vizite rudelor și prietenilor sau primesc invitați. Ei își adresează reciproc Xin Nian Hao („La Mulți Ani!”). După aceea, oaspeții sunt invitați să servească bomboane, fructe și ceai.

Partea a II-a

Page 14: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

14 ANUNŢURI 02.02 - 08.02.2017

REDACTORI ȘI COLABORATORI:

Ana-Maria CornilăOvidiu ConstantinNeli Dancu Daniel Sorin Brumă

Design: GIG PressRedacţia săptămânalului nu poartă răspunderea pentru veridicitatea reclamelor şi anunţurilor publicate şi nu împărtăşeşte întotdeauna poziţiile exprimate în articolele publicate în paginile sale.

REDACŢIA:

Adresa: C/ Simancas, 3628491 Fuenlabrada (Madrid)Telefoane de contact: 916 156 384, 692 635 246Pentru cititori - de la ora 10 la 18 de luni până vineri e-mail: [email protected]ăptămânalul se tipăreşte în SpaniaImprenta: IMPRESA NORTE (Grafi lan, S.L.)D.L. M-4212-2013Editat de Nova Duma S.L.ISSN: 1888-1173

Noi în Spania este membru al:Asociaţia pentru Cunoaşterea Populaţiei Imigrante (ACPI, Asociación para el Conocimiento de la Población Inmigrante), care promovează în fi ecare an Studiul de Medii de Comunicare pentru Imigranţi (EMI, Estudio de Medios para Inmigrantes)

Asociaţia Spaniolă de Edituri de Publicaţii Periodice (AEEPP, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas) “Noi în Spania” este marcă rezervată.

Cum vă puteţi depune anunţul? 1. Sunând la numerele de telefon 916 156 384 şi 692 635 246, între orele 10.00-18.00, lunea, miercurea, joia şi vinerea. 2. Printr-un mesaj la adresa de e-mail: [email protected]

MUNCĂ

Oferte:

- Angajez croitoreasă cu experiență în arreglos de ropa pentru magazin de arreglos în Aravaca. Tel.: 645 922 530 - Caut bucătăreasă cu experiență în mâncare spaniolă și românească. Se cere curriculum vitae. Madrid. Tel.: 654 576 015 - Caut șofer de TIR cu experiență pentru rută internațională. Contract pe durată nedeterminată. Cei fără experiență să se abțină. Tel.: 642 366 404 - Se caută persoane care să spele mașini, de preferință, cu experiență, și mecanic auto, în Arganda del Rey. Tel.: 673 796 477 (în castiliană)

Cereri:

- Cofetar-patiser cu experiență din 1986, caut de muncă în domeniu, în Comunitatea Madrid. Tel.: 642 124 140

ÎNCHIRIERI

Cereri:

- Caut cameră spațioasă de închiriat fără prea multe mobile sau deloc, pen-tru o femeie. Doresc să locuiesc cu o persoană, maximum două, educate,

liniștite și nefumătoare. Tel.: 667 097 310. Sunați seara, după ora 20.00. - Caut urgent cameră cu chirie în Ge-tafe, Juan de la Cierva sau împrejurimi, în apartament cu puține persoane, ne-fumătoare. Camera poate fi și nemobi-lată. Tel.: 687 155 496 - Internă, caut cameră pentru la sfârșit de săptămână în Madrid capitală. Tel.: 695 062 767

Oferte:

- Închiriez cameră pentru o persoană în Madrid, zona Portazgo, la 5 minute de Atocha. Apartamentul e nou, frumos, cu bucătărie și sufragerie spațioase. Încălzire, geam climalit. Camera are pat de 1,35 m. În casă locuiește doar o persoană. Trimit poze prin WhatsApp. Doresc ca persoana să fi e nefumătoare și să aibă loc de muncă stabil. Tel.: 642 837 077 (după ora 20) - Închiriez cameră pentru o fată în Vi-cálvaro. Condiții bune, zonă liniștită, internet. Tel.: 640 522 285 - Închiriez cameră de o persoană în Leganés, aproape de stația de metrou Julian Besteiro (L 12). Zonă liniștită. 150 euro/lună. Apa, căldura, de la co-munidad. Se plătește doar energia

electrică. Tel.: 642 281 982 VÂNZĂRI

- Vând în Botoșani casă construită în 2014 – 6 camere, două băi, două bu-cătării, beci, garaj, 1.305 metri pătrați de grădină, pomi fructiferi,15 butuci de vie. Casa nu este tencuită exterior, parterul este locuibil, baia și bucătăria de la parter sunt mobilate. Preț infor-mativ: 95.000 €. Tel.: 0040/771 905 144 sau 666 299 144. - Vând societate cu teren la 20 km de București, în comuna Gruiu, pe auto-strada București-Ploiești, cu suprafața de 9.399 mp. Preț negociabil. Tel.: 603 295 988 - Vând Hyundai Accent, din 2006, cu număr de România, motor 1500 CRDI, nu consumă ulei, sunt primul proprie-tar. ITP valabil până în octombrie 2018. Asigurare valabilă. Arată ireproșabil. Preț: 3.800 euro, negociabil. Tel.: 643 624 702

MATRIMONIALE

- Doamnă de 48 de ani, doresc să cu-nosc un bărbat de vârstă apropiată, pentru o relație serioasă. Rog aventuri-erii să se abțină. Cine vrea să cunoască o persoană sinceră să sune la 675 116 879. - Tânăr de 36 de ani, caut fată cu vârsta până în 40 ani, din Comunitatea Ma-drid, pentru o relație serioasă. Tel.: 635 638 228 (Orange), după ora 20 - Spaniol de 35 de ani, caut o tânără ro-mâncă pentru o relație stabilă. Comu-nitatea Madrid. Tel.: 653 771 009 - Caut o doamnă de sufl et pentru prietenie și căsătorie. Fără aventuri și interes. Comunitatea Madrid. Tel.: 642 660 476 - Sunt un tânăr de 33 de ani, necăsăto-rit și aș dori să cunosc o fată fără copii, până în 33 de ani, din Madrid, pentru relație serioasă. Nu sunați inutil. Tel.: 622 577 891 - Bărbat, 44 de ani, doresc să cunosc o doamnă/domnișoară cu sau fără copii, în vederea unei relații. Tel.: 642 728 159 - Tânăr, 36 de ani, din Madrid, doresc să cunosc o tânără până în 37-38 de ani, din Comunitatea Madrid, serioasă, pentru o relație de lungă durată, even-tual căsătorie. Tel.: 667 306 252 - Bărbat, 1,80 m, constituție atletică, divorțat, caut o femeie de 39-45 de ani, din Comunitatea Madrid. Tel.: 673 669 921 - Doamnă, 57 de ani, divorțată, fără vi-cii, doresc să cunosc un domn serios, nefumător, cu serviciu stabil, din Co-munitatea Madrid. Tel.: 632 547 527 - Tânăr, 35/1,70/73, serios, cu serviciu, vreau să cunosc o fată serioasă, de 30-40 de ani, pentru a porni amândoi pe drumul vieții. Comunitatea Madrid. Tel.: 642 597 841 - Domn divorțat, 49 de ani, simpatic, cu serviciu stabil, din zona Zaragoza, vreau să îmi găsesc o femeie între 38 și 45 de ani, serioasă. Tel.: 642 020 206

DIVERSE

- Se transferă (traspasa) magazin cu produse bulgărești în Getafe, cu clienți fi cși, pentru că mă mut în alt oraș. Tel.: 698 447 906

MAGAZINE ROMÂNEŞTI

O MARE VARIETATE DIN MÂNCAREA

TA ROMÂNEASCĂ FAVORITĂ

ÎN FIECARE ZI – PLĂCINTE CALDE!

ADRESE: C/ GUTENBERG, 5 - MADRID

M. MENENDEZ PELAYO - SALIDA GUTENBERGTel.: 667 226 708

TRANSPORT DE PACHETE ÎN ROMÂNIA

luni-vineri: 9.30 - 21.30 Sâmbăta şi duminica: 10.30-21.00

Prezentând acest talon aveţi 10% reducere** Nu se aplică pentru produse la ofertă

OFERTĂBRÂNZĂ DE VACI – 2,50 €/kg** La cumpărarea unei cutii de 8 kg

Se transferă (traspasa) magazin de produse românești și bulgărești în

Getafe, deschis de 10 ani, aproape de stația de metrou Juan de la Cierva.

Tel.: 663 004 456

Page 15: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

1502.02 - 08.02.2017 CASTELLANO

Rumanía, país que más vecinos aporta a BusturialdeaLa comarca de Busturialdea cuenta

con un total de 2.061 personas em-padronadas procedentes de países extranjeros en las distintas localida-des y la comunidad foránea con más representación sigue siendo la origi-naria de Rumanía, según desprenden las cifras representadas en el informe Población extranjera en Busturialdea elaborado por la Fundación Biscaytik con los datos a 1 de enero de 2017. Un informe en el que también se consta-ta que el número de extranjeros ins-critos se mantiene al nivel que mar-caba el año anterior con un aumento únicamente de 3 personas.

Los 18 municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios So-ciales de Busturialdea tienen una

población de inmigrantes de 7,1%, un porcentaje superior a la media de la Comunidad Autónoma Vasca – un 6,4% en 2016 – pero inferior a la me-dia estatal – 9,9%. Según detallan los datos del informe redactado por Bis-caytik, una fundación creada por la Diputación Foral de Bizkaia con el ob-jetivo de modernizar los ayuntamien-tos y mancomunidades mediante el uso de nuevas tecnologías, el 37% de la población extranjera empadronada en la comarca procede de países no comunitarios con un total de 777 per-sonas. De los 1.284 comunitarios, el 87,6% proviene de Rumanía, siendo la nacionalidad principal con 1.126 per-sonas y a gran distancia del resto; la argentina cuenta con 62; la moldava,

con 60; la brasileña, con 59; la marro-quí, con 57; la portuguesa, con 49; la boliviana, con 46, y la ucraniana, con 44.

Como cabeza de comarca, asimis-mo, Gernika-Lumo concentra al 80% de la población extranjera de la Man-comunidad, siendo la localidad que más inmigrantes acoge. En ella están registradas 1.656 personas de otros países lo que supone el 9,7% de su población. En los últimos doce meses, el número de inmigrantes empadro-nados ha bajado ligeramente con 9 personas menos. En segundo lugar se sitúa Mundaka con un registro de 63 personas, algo que solo supone un 3,3% de sus habitantes.

Cabe resaltar que una amplia ma-

yoría de extranjeros son jóvenes. “El 47% de la población ex-tranjera se sitúa en la franja de los 18 a los 39 años y el 19% tiene menos de 18 años” reseña el informe. Además, la comunidad que más ha crecido es la nicaragüense (17 personas más). Los grupos que más se han reducido son el marroquí (16 menos); el rumano (doce menos) y el saharaui (once menos).

El análisis de la Mancomunidad de Servicios Sociales comárcales tam-

bién ha refl ejado que de toda la po-blación inmigrante, una ligera mayo-ría es representada por las mujeres con un 52%.

Protestas sobre despenalización de ciertos casos de corrupciónMás de 80.000 rumanos salieron el

pasado 29 de enero una vez más por las calles de las principales ciudades de Rumanía para protestar contra un proyecto de ley que prevé despe-nalizar ciertos delitos de corrupción.

Pese a una temperatura que baja de los cero grados, unos 50.000 ciu-dadanos inundaron por segunda semana consecutiva las avenidas de Bucarest desde la emblemática Piata Universitatii – que representa la caí-da del régimen comunista – hasta la Piata Victoriei, donde se halla la sede del Ejecutivo. Al mismo tiem-

po, alrededor de 10.000 personas protestaron en Cluj-Napoca, Sibiu y Timisoara y otras miles en Brasov e Iasi.

“No queremos la dimisión del Gobierno, queremos que respeten las promesas por las que fueron elegidos, no que propongan leyes aberrantes que ayudan a unas per-sonas”, expresa el manifi esto de los organizadores publicado en la red social de Facebook. Durante la marcha, se enarbolaron numerosas pancartas en las que se leía “Respeto al Estado de Derecho”, “El país pide:

sin perdón”, o “En democracia, los ladrones están entre rejas”.

Los manifestantes se plantaron frente a la sede del Centro Nacio-nal Audiovisual por su impunidad ante las cadenas de televisión que arremeten contra los protestantes y que, según ellos, mienten ante la audiencia. Después, se desplazaron hasta el Ministerio de Justicia donde pidieron la dimisión de su responsa-ble Florin Ioardache, quien insiste en adoptar los decretos ley.

“He seguido las opiniones que han surgido en las protestas, muchas de

ellas se pueden catalogar y decir que han sido distorsionadas”, declaró a la cadena Antena 3 el primer ministro Sorin Grindeanu, quien aseguró que “hay un motivo, claro, político en es-tas protestas”.

El presidente Klaus Iohannis inició el pasado 24 de enero los trámites para convocar un referendo al infor-mar al Parlamento, institución que tiene casi tres semanas para pronun-ciarse, aunque su decisión no es vin-culante, puesto que el Ejecutivo está obligado a celebrar el plebiscito. El referendo solicitado por el jefe del

Estado, que no podrá celebrarse an-tes de marzo, se refi ere a los planes del Gobierno socialdemócrata de aprobar por decreto una polémica modifi cación del código penal.

Ese cambio prevé despenalizar delitos por abuso de poder y corrup-ción si el perjuicio causado al Estado es menor de 44.000 euros, así como amnistiar a 2.700 condenados por delitos menores, incluidos algunos por corrupción, y reducir a la mitad la pena a los presos con más de 60 años, independientemente de su crimen.

El joven que mide 2,31 metros y buscan convertirlo en un jugador de la NBASu padre mide 2,17 metros, y su ma-

dre, 1,90. Con semejantes progenitores era previsible que Robert Bobroczky, un adolescente de 16 años y que acaba de debutar en el básquetbol juvenil de los Estados Unidos, tuviera una estatura muy por encima de la media. Aunque está claro que sus 2,31 metros sorpren-den mucho más y roban la atención de todos.

El joven, considerado el adolescente más alto de toda Europa según el Guin-ness World Records, es nueve centíme-tros más alto que el actual jugador de mayor altura en la NBA, Boban Marja-novic (Detroit Pistons) y ha llamado la

atención de organizacio-nes en Estados Unidos y Europa. Actualmente juega en el Spire Insti-tute Academy en Cleve-land, con quien debutó esta semana, donde atra-jo la atención por su gran tamaño.

“Comencé a jugar al básquetbol a los cinco años y aspiro a llegar a la NBA o a un buen club de la Euroliga”, comentó Bobroczky, quien desde muy niño mostró sus dotes para este deporte y crecía hasta 12 centíme-tros por año durante la primera parte de

su adolescencia.Jugaba en Arad, su

ciudad natal en Ruma-nia, y a los 14 años fue in-corporado por A.S. Stella Azzurra, un club de nivel amateur basado en Italia, especialista en la forma-ción de jóvenes talentos.

Desde entonces se somete a un tratamiento médico para fortalecer su delicado sistema óseo y plasmar un poco el crecimiento que biológicamente sigue presentando. Sus huesos son extremadamente delgados y afronta difi cultades de movilidad en

la cadera por esta misma razón. Parte de su tratamiento incluye una dieta espe-cial de siete comidas al día, vitaminas y ejercicios de fortalecimiento.

Bobroczky es aplaudido por sus lan-zamientos cortos y de mediana dis-tancia, los bloqueos y, claramente, los rebotes. Sin embargo, le falta masa muscular, resistencia y coordinación de movimientos en la cancha. Por estas ra-zones, acumula pocos minutos de juego con una moderada actuación con el Ins-tituto Spire.

Los especialistas consideran que Bo-broczky tiene “un conjunto de habilida-des similares a muchos hombres gran-

des de la nueva camada de la NBA”, por lo que confían en que los tratamientos arrojen buenos resultados en el adoles-cente.

Su caso podría compararse al del ala pivote lituano de New York Knicks, Kris-taps Porzingis (2,21 m); también con el sudanés (fallecido) Manute Bol (2,31m); el chino (retirado) Yao Ming (2,29 m) y el rumano (también ya fuera de las can-chas) Gheorghe Muresan (2, 31m). Éste último ostenta hasta la fecha el récord como jugador de más alto que ha pasa-do por la NBA. Si Bobroczky cumple su sueño, probablemente lo iguale... o lo supere.

Page 16: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAS-au recitat poeziile Vis, ... Mariana Vlad a vorbit despre iubirea la Eminescu, iar președintele Uniunii Lucian Blaga, ... mân au susținut

16 PUBLICITATE 02.02 - 08.02.2017