TRĂIND - Iustin Moraru intr-o raza...Doar ursitoarele verii Trezite în aura blândei femei Ce-ţi...

of 99 /99
IUSTIN MORARU TRĂIND ÎNTR-O RAZĂ EDITURA EMINESU

Embed Size (px)

Transcript of TRĂIND - Iustin Moraru intr-o raza...Doar ursitoarele verii Trezite în aura blândei femei Ce-ţi...

 • IUSTIN MORARU

  TRĂIND

  ÎNTR-O

  RAZĂ

  EDITURA EMINESU

 • 5

  SUBURBIILE

  VISULUI *

 • 6

  PIETRELE SÂMBURI

  Mâinile mele mai sapă în deal să dezgroape

  Pietre cu miezul de om pentru prag,

  Pietre crescute-n răcoarea de-aproape

  Din os de copil sau bărbat încă drag.

  Culeg din pământ sâmburi mari fără zare

  În care mai dorm amânate-mpliniri,

  Doru-l adun, risipit prin răzoare

  De-nvinşii-nainte de-a şti bucuria de miri.

  Din generaţii de pietre-adormite clădesc

  Casei şi drumului meu temelie.

  Strămoşii pe care trăind îi trezesc

  Încearcă prin mine să fie.

  Paşii de-aceea îmi sunt mai adânci şi mai rari —

  Talpa desculţă le-atinge petala umbrită a tâmplelor reci.

  Părinţii mă văd, îmi sunt fraţii mai mari —

  Aeru-i aura lor în lumina de veci.

 • 7

  PĂRINŢII APROAPE ABSTRACŢI

  Naşterea mea le-a urnit

  Ceasornicul vieţii spre moarte.

  Le-am devastat şi cotlonul de taină

  Din suflet în care puteau să se-ascundă.

  Am înţeles prea târziu că ei scad

  Transferându-şi în mine celulele vii

  Prea bucuroşi că se mistuie.

  Încă în somn pe atunci mai visam

  Să îi vindec de această cădere

  Crescând împreună şi fără surpări.

  Din adânc mă privesc ofilindu-mă

  Prins în viitoarea schimbării.

  Aproape abstracţi, ireali

  Se retrag istoviţi în altarul

  Singurătăţii din marele somn.

  Doar un ombilic ancestral ne mai leagă.

  Prin el le-am supt viaţa

  Şi pot să comunic mai intim cu moartea.

 • 8

  MARELE MUGUR

  Desculţ prin praful lumii urmez o cărăruie

  Trăind de-a valma veacul — flămând, fără ruşine.

  Marele Mugur sparge iar sâmburul-statuie

  Al mulţumirii sterpe-n răscruce de destine.

  Sirene tulburate de trupul meu ivit

  Ca o fisură vie-n rotundul infinit

  M-ademenesc cu glorii de cântec şi hârtie

  Şi mă omoară zilnic cu dragoste pustie.

  Din aburul seminţei mă reculeg mai clar.

  Inima-i singur martor la drum şi minutar.

  Imun la sporii morţii cernuţi peste lumină

  Marele Mugur urcă prin sufletu-n ruină.

 • 9

  ADIERE LĂUNTRICĂ

  Melc rătăcind

  Prin străfundul oceanului.

  Periscoape subţiri

  Relevând suburbiile visului.

  O adiere lăuntrică

  Spulberă marginile

  Cochiliei albastre,

  Lumina, doar, biciuie carnea

  Sângerând fără umbră.

 • 10

  ALUNECAREA SPRE ROŞU

  Privesc îndelung

  Cum verdele urca

  Prin tijele zilei spre roşul suprem.

  Spirala petalelor de trandafir

  Sever ordonate-n boboc se desface

  Într-o singură pură culoare

  Pe-o singură spinoasa tulpină

  Resemnată să ardă o singură dată.

  Bolnave seminţele-ascund

  Alunecarea prin verde spre roşu,

  Spirala unor vii galaxii viitoare

  Odihnindu-se-n germen.

  În coaja transparentă a orei

  Captiv mă consum contemplând

  Pădurile de trandafiri

  Înflorind pe câmpiile largi ale visului.

  Şi-aştept să-mi ies din matcă Din matrice, din piele, din minţi, Să schimb cu trandafirul pentru o vreme, M trec prin bucuria petalelor ca prin părinţi.

 • 11

  CÂND BUSOLA VISEAZĂ

  Mă târguie drumuri adânci la răscruce,

  Viaţa îmi cer să o-nşir pe o rază

  Şi caut oracol să ştiu unde duce

  Al meu — dar busola visează.

  Ochiul ei rece mi-arată şi mie

  Furnicarul de lumi ce încearcă să fie —

  Ca pomul mă simt, plin de ramuri bogate

  Ce-aşteaptă să-i fie pe rând retezate.

  Nordul se mută şi el — nu mai e polul stabil

  Cum îl cunoşteam de copil

  Şi mi-e teamă să nu mă devore coroana uscată

  A florilor lui niciodată.

 • 12

  ERA NEVOIE DE O ANĂ

  Licheni bărboşi migrează cu sporii lor mărunţi

  Din gol în gol coclindu-mi lent lumina.

  Pe vatra unui singur crâmpei de rai pitic

  Răsare Ana asumându-şi vina.

  Şi eu, cuprins de dubii, pe muchea unei morţi

  Mă prăbuşesc în viaţă răpus de marea crimă

  De-a învia prin jertfa femeii ce s-a stins

  Prinsă-n perpetua ruină.

 • 13

  ZODIA CUMPENEI

  Sămânţa-i femeie ce naşte şi moare

  Sub ţipătul pruncului biruitor.

  În templul răcorilor fragede

  Porneşte ceasornicul vieţii şi-i numără

  Clipele cumpenei până se-ntunecă

  Sub dulcele-i rod orbitor.

  Veşnicia păstrată în carnea

  Din bobul părinte — afară din timp —

  Se cheltuie toată prin verdele scrum.

  Nu voi mai fi niciodată.

  Dar sunt să mă bucur acum.

 • 14

  ÎNŢELEPCIUNEA-GÂDE

  Eram un sâmbur doar, de piatră, al nefiinţei,

  O pasăre cu aripile smulse — numai vis —

  O stea căzută-n sine ce s-a-nchis

  În somnul veşniciilor seminţei.

  Dar reprimatul meu izvor de seve

  A ipulbcrat deodată platoşa de frig

  Şi fără apărare-n univers mă strig

  Ci un Adam pierdut în mii de Eve.

  Se ordonează-n cercuri conturul meu precar –

  Un trunchi aproape-abstract de arbore stelar –

  Şi-ntreg frunzişul zilelor se-adună

  Raza mea pe ramuri de vise în furtună.

  Din mugurul primar mi s-a ivit

  Un drum stufos şi sacru — de nimeni străbătut –

  Chemări multiple către necunoscut,

  Oglinzi ce mă arată la orice pas strivit.

  În mintea-mi răscolită năvală dă din vid

  Nemărginirea pură a vieţilor ce-nchid.

  Nu pot deodată mire în mii de nunţi să fiu

  Dar nici prins într-o rază şi-ncarcerat de viu.

  . . . . . . .

  Sub ceaţa frământărilor sterile

  Copilul trist din mine a-nnebunit şi râde.

  Lumina se hrăneşte din ultima feştilă

  Şi mă ademeneşte înţelepciunea-gâde.

 • 15

  Cu trăznete îmi biciuie coroana

  Regească de iluzii ce-o arboram sub cer

  Şi-ncep să mă descopăr umil grăunte-n valea

  Unui crâmpei de orizont — spre adevăr.

 • 16

  RANA PERPETUĂ

  Oul — ţipătul păsării

  Când trece prin zid

  Şi răsare dincolo de vămi

  Soare nou, numai gând.

  Zborul — prelungă mirare,

  Orbitor început.

  Din golul rămas împrejur

  Spori de-ntuneric pătrund

  Transparenţa cu nori.

  Oboseala sporeşte în mine

  Perpetuă rană pe trupul sihastru

  De zburătoare, al visului.

 • 17

  SĂMÂNŢA LUMINII

  Rana trăită în vis nu mă doare.

  Nici o urmă pe chip, în privire.

  Răcoarea e mai catifea c-o plecare

  Şi dorul mai larg cu o neîmplinire.

  Cutreier mereu spaţiul viu din sămânţa

  Luminii ce lujeru-şi urcă prin mine —

  Dorul în creştere-nvinge reţineri,

  Muguri diverşi mă împart în destine.

  Deschis le trăiesc risipindu-mă-n toate

  Eliberat de erori, de capcane —

  De dulci sentimente virane

  Prins în desfrîul culorilor descătuşate.

  Spaţiul prea blând tolerează

  Luxuriantă creşterea mea

  Dar fructele mă-nstrăinează

  De la pom la pom, de la stea la stea.

 • 18

  FILONUL

  Învins până-la lacrimi

  De bucuria de-a fi

  Stăpân pe filonul

  Unei raze perene, de stea.

  Doar fragedul spaţiu Al visului poate cuprinde Atâta lumină primară. Doar Sirenele mărilor stinse în sâmburi Mai pot să-nrobească Atât de sălbatic şi tandru Sufletul omului singur Rătăcit în pustiu, fără rod. Doar ursitoarele verii Trezite în aura blândei femei Ce-ţi dezvăluie fără metafore Puterea seminţei Descătuşează vestind Fulger mai viu peste timp.

 • 19

  PROBA REALULUI

 • 20

  LEGĂMÂNT DE ÎNCEPUT

  Din dezordinea plinului zilei m-aleg, mă clădesc.

  Prin vămile rodului trec, pe o rază stăpân.

  Prins ca un sâmbur în zidul ce-l cresc

  Mă leg să străbat strat cu strat timpul dat spre ce sunt.

  Deschis aluviunilor — limpede floare —

  Albine cu forfotă deasă culeagă nectarul din gând.

  Mă leg să desferec izvor interior înainte

  De ultima toamnă din trupul meu blând.

  Să nu-mi cheltuiesc cu himerele orele.

  Gândul să-mi fie pe mlaştini o floare de nufăr.

  Să trec peste grelele praguri senin,

  Să nu îmi dau seama când sufăr.

 • 21

  LIMITE

  Trăiesc într-o rază

  Ce nu străbate spaţiul

  Ci timpul.

  Într-o rază prin care

  Curg luminos.

  Lujerul vieţii dă-n muguri

  La subsuoara de frunză a zilei

  Brăzdate de fulgere.

  Întind uneori

  Din matcă o mână afară —

  Încerc aerul, aurul

  Din vieţile altora.

  Răcoros mi se scurge

  Şi fluid printre degete.

 • 22

  ÎN AERUL INDIFERENŢEI

  Ninge egal

  Peste mâna-mi uitată afară

  Pe pervazul ferestrei

  Dintre mine şi rest.

  Căldura-mi suavă

  Mai biruie noaptea

  Friguroasă de dincolo.

  Funinginea albă

  Lasă broboane murdare

  Pe pielea abia palpitând

  În aerul indiferenţei.

 • 23

  SINGURĂTATEA LUI MANOLE

  Retras între fiarele serii, de veghe,

  Manole îşi numără zilele, prietenii, anii.

  Singur ca o statuie cuprinsă de muşchi

  Ascultă viorile umbrei în pietrele cranii.

  Caută-n toate doar raza ce le-a ucis,

  Tâlcul înfrângerii-l caută, leacul —

  Fisurile neînţelegerii clipei cu veacul —

  Cerne, tot cerne erorile — fumul din vis.

 • 24

  FIINŢA NETERMINATĂ

  Mă clădesc pe himere sălbatice.

  Trupul meu fără aripi

  Se degradează continuu

  La proba realului.

  În miezul vital

  Roade putregaiul odihnei.

  Privirea-mi bălteşte pe lucruri uitate.

  Dar ce călătorii sugrumate ascunde

  Suferinţa-mi atroce

  De fiinţă neterminată.

 • 25

  ÎN AERUL DE PĂSĂRI

  O mână străină-nvenină cu-atingerea-i ultima piatră,

  O mângâie rece şi-o stoarce în pumn —

  Câinele nopţii-o cunoaşte, n-o latră —

  Putere nu am s-o strivesc, ori s-o-mbun.

  Temelia-i în zori pân-la os dezvelită

  Şi-ncep iarăşi zidul cu piatră curată.

  Din pietrele zilelor vechi, ofilite

  N-o să mai cresc niciodată.

  În aerul de păsări dezastrul e deplin.

  Pietrele sparte sunt pline de sânge.

  Picură zeu-ndoielii venin în rănile mele că nu voi învinge.

  Dar mâinile-mi sângeră, pietrele-absorb

  Sângele meu izvorând, izvorând.

  Ochii-mi mai ard — nu sunt orb, nu sunt orb —

  Jertfa-i primită pe-altarul tăgadei din gând.

 • 26

  VEGA

  Am ieşit între ierburi, sub stele,

  Cu ochii de fosfor şi suflet încins —

  Freamătul trestiei doar mă trădează

  În pânza de păianjen a cerului prins.

  Firul pe care alunec vibrează

  Până în Vega de unde stăpânul

  Alunecărilor, ce mă visează,

  Vine să-şi verse veninul.

  Mă mistui în raza privirii aceste

  Trup unui dor orbitor peste vid —

  Seminţele-stele îmi tulbură noaptea

  Cu hohot albastru şi fără sfârşit.

 • 27

  ÎN VÂRTEJUL SCHIMBĂRII

  Pietrele-ncepuseră deodată să cadă în cer

  Sorbite de-o gură deschisă în soare.

  Manole-ncerca-ndurerat temeliile

  Să le-oprească-n pământ, sub picioare.

  Dar şi rădăcinilor lui de prin veacuri

  Ţărâna li se scurgea printre degete.

  Teafăr, crezând că mai simte direcţia

  Nordului, se căuta printre gemete.

  Şi-n timp ce în noapte, ca-n mlaştină

  Se tot scufunda — adâncindu-se rana —

  Pe o cărare ce nu mai era

  Îl chema din capcanele negurii Ana.

  Dar el se-nălţa, de o piatră legat, zburătoare

  În aerul rar dintre dor şi eroare

  Unde surâsul e doar disperare secretă

  Că drumul şi starea de graţie nu se repetă.

 • 28

  HAINA DE LUCRU A LUMII

  Sub înşelătoarea armură

  A legilor firii învinse

  Magma constrânsă-i în clocot.

  Munţii sub zare îşi pufăie furia

  Scuturându-şi spinările anchilozate

  Sub praful mileniilor de aşteptare.

  Herghelii ostenite aleargă spre văi

  Urmărite de marele val

  Al timpului incandescent.

  În sufletul vechi, răscolit de furtuna

  Relieful — haina de lucru a lumii—

  Se alcătuieşte din nou.

 • 29

  ZBOR INTERIOR

  Lângă tâmplă o pasăre galbenă cântă

  Pe-o creangă de aer, albastră, frământă

  Zbor interior spre o mitică zare

  De mugur cu frunzele-n desfăşurare.

  Primit ucenic în desfrâul de forme

  Ce-şi caută chipul în fluvii enorme

  Învăţ cum se-mbină armonic, statornic

  Fără fisură secundele-n ornic.

  Vast mozaic zgomotos, curgător —

  Urechea alege un cântec din spaţiul sonor

  Cum din aluviuni, îndoieli, suferinţe

  Nealterată lumina-n seminţe

 • 30

  STATUIA UNUI CÂNTEC

  Retras între umbre, sub seară

  Manole măsoară, măsoară, măsoară.

  Sufletul pietrei nu-ncape în calcul

  Nici apele care cutreieră veacul.

  Sapă în gând mai adânc şi în vise tot sapă

  Ardorile verilor să îl încapă.

  Lucid se retrage ca-n sâmbur în rază.

  Strigătul lui interior melodii sângerează.

  Construieşte un cântec ce-nvinge paragini

  Şi-ncearcă să-şi vindece trupul de margini.

 • 31

  PRINS ÎN RAZELE DE AUR

  Trupurile noastre crude

  De-un păianjen parcă-s supte —

  Lent ne mistuie otrava-i

  Înfiltrată-n miez, din lupte.

  Cu picioarele-i de raze

  Stăpâneşte pânza zilei,

  Crucea lui echilibrează

  Braţul crimei cu al milei.

  Prins în razele-i de aur

  Spre capcană îmi dă pinteni —

  Caut loc să mă ascund dar

  Pânza lui e pretutindeni.

  A-nceput de-un timp să-mi sugă

  Măduva din oase parcă.

  Simt cum carnea se usucă,

  Pielea-mi este tot mai largă.

 • 32

  OFENSIVA SEMINŢELOR

  Ofensiva seminţelor înaintează —

  Morţii se-ngroapă, teferii suie.

  Victoria Marelui Mugur se întruchipează

  În orice tulpină — statuie.

 • 33

  ZARIŞTE VECHE

  Îndur prăbuşirile — sper să mă lase

  Nespulberat cât mai dăinuie ceaţa.

  Ziua-şi consumă subţirea mătase,

  Păianjenul firul — eu viaţa.

  Las noaptea să treacă — e-a somnului vamă

  Ce-o datorăm după rodnica veghe.

  Pe pietrele sparte adorm şi mă cheamă

  Ana din vis într-o zarişte veche.

 • 34

  ANA, CÂND SE APROPIE

  Am încercat să-l mângâi, dar

  Se retrăgea din faţa mâinii mele

  Ca orizontul când te-apropii

  Să vezi ce este dincolo de margine.

  Îmbrăţişarea mai păstrează

  Un strat de aer rece între noi

  Prin care zboară păsări, îşi fac cuib

  Şi îşi hrănesc cu gâze puii fără

  Să fi-ntâlnit vreodată oameni.

  Dar către seară când şi cerul îşi

  Întredeschide poarta şi soarele pătrunde-n

  Odihna visului s-adune sâmburi noi

  Pentru plecarea-n muguri, prunci şi alte raze,

  Prin aerul străluminat de un surâs

  Descopăr în Manole-o zare.

  Dar nu mă lasă sa-l cunosc — ţinut

  Sălbatic se păstrează străbătut de vulturi.

  Cu capul de seminţe plin şi singur

  Împarte primăveri şi pietrelor uitate

  Risipitor de muguri şi stăpânul

  Solarei lumi ce creşte-n el bolnavă

  De veghea încolţirii fără moarte.

  Prin vis rătăcitor şi rob al renunţării

  El uită meşterii că-l duşmănesc pentru tăcere,

  Umbriţi de-atâta har, supuşi făr-să-nţeleagă.

 • 35

  Să nu îmbrace golul dorinţelor cu glorii

  El nu se risipeşte-n mărturisiri de seară.

  Vorbeşte numai nopţilor de veghe

  Când stelelor le cere un sfat pentru durată.

  Învaţă aşteptarea din liniştea fântânii

  Trăind senin şi fierberea şi vinul

  Şi floarea, cât timp arde, şi-ndurerat declinul.

  Ademenit de spaţiul ardorii mişcător

  Veninul clipei sterpe-l îmblânzeşte

  Cu paradisul unei zări ce creşte.

  Mereu împresurat de asfinţituri

  În umbra spaimei îl aştept

  Să biruiască teafăr noaptea

  Ce-o are de trecut către lumina lui.

  Învingător tăgăduit de oboseală

  Mă lasă să-i şterg fruntea de omăt

  Dar nu-l întreb de iernile din prieteni,

  De vămile geroase, de capcane.

  La mine simte numai vara

  Şi-ncrederea că va răzbi

  Prin întunericul din carne,

  Prin toate nopţile din zi.

  Aproape-i sunt dar nu ajung să-l mângâi

  Se depărtează-n faţa mâinii mele

  Ca orizontul când încerci să te apropii

  Să vezi ce este dincolo de margine.

 • 36

  MULT MAI DEPLIN

  Trăiesc într-o rază.

  Cât întuneric

  Rămâne-mprejur netrăit.

  Ursitoarele ce mă visează

  Mult mai deplin m-au vestit.

 • 37

  ÎN PÂNZA ILUZIEI

  Atotputernic păianjenul

  Ce lent torturează insecta

  Prinsă în pânza iluziei —

  Strălucitoarea, perfecta.

  Zbaterea ei — cât de vie

  Şi cât de zadarnică. — El

  Ce flămând savurează

  Suferinţa învinşilor fără apel.

 • 38

  O DÂRĂ SUBŢIRE DE SÂNGE

  Călătoresc

  Prin sufletul fulgerului.

  Aud angrenajele cosmice

  Funcţionând.

  Stelele prea apropiate

  Imprimă cu zimţii un cântec astral

  În timpanele pure şi trec mai departe.

  Rămâne o dâră de sânge pe cer,

  Foarte subţire, ca-n vis.

  Mari galaxii de privelişti

  Depuse cu viaţa în creierul meu

  Se-mprăştie în univers.

 • 39

  NISIP ŞI SEMINŢE

  Ziduri se surpă în aerul rar din cetate.

  Inima bate la porţi din tărâmul promis.

  Urcă lumina în tijele zilei ca-n plante

  Şi trece prin floare spre moartea din vis.

  Ceaţa îşi spulberă sporii mărunţi şi pătrunde

  În lucruri bătrâne şi muguri uitaţi —

  Amurgul alegerii-ncet îşi depune

  Drojdia visului tânăr sub sorii-aşteptaţi.

  Zorii-n seminţe petrec, îi cutreieră gloria.

  Creşte în albie râul — sporeşte istoria.

  Şlefuit de curenţi, de-ndoieli cumpărat şi vândut,

  Singur mereu mă întorc la-nceput.

  Printre degete ape cu aspre nisipuri

  Se scurg purtătoare de steme şi chipuri.

  Raze-ngropate-n sidef veşnicesc

  În piatră lumina la care trudesc.

  Dar câte din firele prundului mării-o să fie

  Carate în aurul de temelie ?

  Câte din florile şi suferinţele

  Noastre îşi văd încolţite seminţele

 • 40

  STRĂINA

  Lângă bolnava fântână cu apă puţină

  Unde pietrele-mi zvântă sudoarea de sânge

  A venit o femeie străină

  Care mă priveşte şi plânge.

  Mâinile-mi spânzură grele din umeri —

  Crengi rupte de vânt, ofilite.

  Mă priveşte cu ochii în lacrimi, aprinşi

  De parcă supărările i-au fost povestite.

  Aş vrea s-o alung, s-o alung, s-o alung

  Din sălbatica singurătate a mea

  Dar seama îmi dau că nu pot să ajung

  Prin aerul surpat dintre noi pân-la ea.

  N-am putere să-i spulber năluca de frig

  Dintre umbre ivită — o nouă-ncercare.

  Spatele-ncet îi întorc s-o oblig

  Din cercurile mele să iasă afară.

 • 41

  VÂNĂTOARE

  Cel mai greu de stăpânit e plânsul.

  Din vârtejul căderii în lacrimă

  Să te-nvingi pentru zbor.

  Să ieşi din vântoasa aceasta

  Într-un aer mai limpede

  Şi liber să treci peste toată întinderea vieţii —

  Vultur vânând din înalt

  Vietăţile sălbăticite

  Din ţara fabuloasă a simţurilor.

 • 42

  SURPARE, ÎN VIS

  S-aude-o forfotă, o viermuiala

  În lumea umbrelor când stai s-asculţi

  Cum noaptea umple valea ireală

  Cu falduri îndoliate dinspre munţi.

  Îmi răsfoiesc vederea-ntoarsă

  În somn pe-ntortocheata cale,

  Văd cum solzoase se revarsă

  Din golul nopţii animale.

  Se tăvălesc zăludele prin ierburi,

  Furnicile din pietre curg în flori

  Şi se preling în zilnicele treburi

  Ca semnul vremii-n oase stors din nori.

  Ies oamenii din pietre ca puii uzi din ou

  Să-şi încălzească umbra la focul de acasă

  Şi dup-un obicei mai vechi al lor

  Se-aşează seara printre noi la masă.

 • 43

  NAŞTEREA FIULUI

  Aerul zilelor nu se dărâmă

  Susţinut de trupul tău mic înzidit în azur,

  Aerul are un suflet în el, o fărâmă

  De soare curat luminând împrejur.

  Încât pot străbate în linişte piaţa

  Dintre turnul cu ornic al nopţii şi ceaţa

  Luminoasă a zilei bătrâne din mine

  Mai deplină c-o viaţă ce vine.

  Pot străbate lung spaţiul din clipă,

  Labirintul stufos, bucuros că respir

  Aerul tău de curat trandafir

  Neatins de răcoarea-nserării-n risipă.

 • 44

  TRENA DE UMBRE

  Singur în noaptea ce-şi toarce mătasea

  Din vis — cu povara-ndoielii rămas-am.

  Pasărea stea rătăceşte străină

  Prin sâmburi pe raza ce mă învenină.

  Culorile-n germen se ceartă-ntre ele

  Şi urcă-n petale c-o trenă de umbre rebele.

  Nedesluşit, lunecând pe tăişele

  Zilei ce-şi strigă în pieţe afişele.

  Pasărea-stea s-a izbit de fereastra spre vid —

  Prin pura corolă seminţele-n vis se deschid.

 • 45

  SUB LUPA SECUNDEI OPRITE

  Mă restrâng cu lucidă cruzime

  Într-o singură rază.

  Ies din tangajul speranţelor

  Sub lupa secundei oprite.

  Ce bogat cimitir e spectacolul

  Putrezirii în noi a luminii.

  O plajă de seminţe trădate mă caută.

  Fiecare fecioară mai trage nădejdea

  Să hrănească un lujer-destin.

  Deschis aluviunilor sunt

  Şi în frageda rază.

  Marea şi-aici mă adulmecă.

  Steaua Polară şi-aici

  Mă fixează cu ochiu-i de sfinx.

 • 46

  ŞTAFETA

  Ochiul din turnul vegherii cerşeşte

  Un prieten promis înţelept, omogen —

  Sămânţa imună-n vârtej cucereşte

  Ţinutul acestui tezaur peren

  De care cu greu mă despart — rodul n-are

  Prieteni ci numai părinţi părăsiţi.

  Rana se vindecă, dar nici o floare

  Nu îi răscumpără pe umiliţi.

  Ciclul continuă — rod şi surpare —

  Creştem prin fii spre un alt vulnerabil

  Ştafeta e singura-n noi sărbătoare

  Şi împlinirea — un dor suportabil.

 • 47

  MUGURI DORMINZI

  Din piatra mea vie mai cresc peste noapte

  Lăstari de cireş şi de gingaş cais

  Şi sânger în zori curăţind cu securea

  Dulcile crengi rătăcite în vis.

  Între dorul învins şi măsură m-aleg —

  N-am cum înflori universul întreg.

  Netrăitele raze îmi tulbură noaptea, amare

  Fără întoarcere, fără speranţă, fără-nserare.

 • 48

  DEVELOPARE

  Copiii frumoşi, de prin vis — nenăscuţi

  Se joacă şi-n larga ogradă a mea.

  Prin vieţile lor ofilite mă surp

  Fără să ne mai putem împăca.

  Au chipul bătrân, dar mi-i ştiu

  De când i-am ales pentru moarte.

  N-aş fi crezut că se-ntorc din pustiu

  Nici că trăiesc mai departe.

  Seara se strâng pe la vetre de ger

  Grupaţi cuviincios pe familii.

  Probabil că-n mintea lor roade la fel

  Coşmarul că nu-şi nasc copiii.

  De forfota lor nu mai scap — au ghicit

  În mine mereu vinovatul părinte.

  Cu câtă migală mă vor devora

  Sporindu-mi pustiul de-acum înainte.

 • 49

  RĂTĂCIRE-N OGLINZI PARALELE

  Copac pedepsit să nu-şi mute

  Rădăcinile vii niciodată

  În filonul de viaţă al altui izvor.

  Lup rătăcit, prins în blana

  Roasă de viscolul vârstei târzii,

  Hăituit de maşini colosale

  Prin păduri prăbuşindu-se-n urmă.

  Flutur fragil, de azur,

  Ce argintează noroiul

  Zbătându-se-n mlaştina ultimei seri

  Ca o inimă în agonie.

  Sămânţă închisă de vie

  În guşa uscată

  A păsării-nvinse de zbor.

  Se înserează în rază.

  Încercând întunericul rece

  Cu umărul aripii tremurătoare

  Pasărea zborul şi-a stins într-un ţipăt.

 • 50

  ÎMBOLNĂVIREA DE CERCURI

  Nu am încredere în numărul π

  Cercul, perfectul, de care mă leg

  Îşi schimbă conturul şi felul de-a fi

  Cu loviturile de peste zi

  Încercând să rămână întreg.

  Vii prin abateri din regula lui

  Oul, sămânţa, şi sâmburul — toate

  Trădează prin muguri de lavă sau pui

  Liniştea sferei să scape de moarte.

  Constrâns de tipare şi melcul, şi melcul

  Are un drum şi e viu c-a ştiut

  Răsucindu-se-n sine de la început

  Să rupă teribila vrajă şi cercul.

  În sferele-abstracte sunt nod de-ntrebări,

  Nucleul vital comprimând depărtări

  Şi caut, mai caut, ieşirea în zi

  Din capcana perfectă a zeului π

 • 51

  SUB PASĂREA STEA

  Piatra în mâinile mele se zbate

  Cuprinsă de dorul seminţei lehuze.

  Aşezată în zid mi se surpă în muguri

  Nehotărâţi pentru frunze.

  Veşnicia din pietrele sâmburi

  Se cheltuie toată prin trândavul verde.

  Străluminare de floare-n ruine —

  Cântă sirenele ce mă vor pierde.

  Ana revine din plante şi-aşteaptă un fruct căutării.

  Pot reclădi doar cât sâmburul pietrelor doarme.

  Pasărea stea taie aerul moale de boala surpării.

  Sirene cu braţe de crin mă cuprind să mă sfarme.

 • 52

  TAINA FLORILOR PERFECTE

  Caut cuvânt pentru tine preasingură floare

  Să-nţelegi că te-ntreb unde este

  Meşterul tău care flori construieşte

  Risipindu-se-n mugurii fără eroare.

  Să-mi spui printr-o lină-nclinare

  Încotro să apuc să-l găsesc,

  Ce câmpii să străbat — cât de mare

  Este harul lui dumnezeiesc.

  Cum face de-adună în ochiul umbros

  Atâta lumină, nectar şi miros.

  Ce calcule face, ce fel de mistrie

  Are de-nvinge aşa simetrie.

  Dacă-i fiul din flori al luminii

  Să-şi crească în preajmă-ne crinii

  Şi să ne primească supuşi ucenici —

  Salahori cu spinarea la tot ce clădeşte pe-aici.

  Mâinile, blândele ni le strunească

  Pe ziduri să le împlinească.

  Din gând să ne cureţe fumul,

  Umbra-ndoielii şi scrumul

  Vegherii bolnave, încete,

  Surparea să nu se repete.

 • 53

  RUGĂ PĂGÂNA

  Dacă mă vezi de prin sâmburi

  Nebun de-ndoială şi singur

  Opreşte-te-o clipă din trebile tale

  De meşter în vii catedrale

  Verzi, sângerii, vegetale

  Şi-arată-te dintre petale.

  Străbate câmpii şi ostroave

  Până la pietrele mele bolnave.

  Ascultă-le inima, arderea, plânsul

  Şi la urmă pe mine, învinsul.

  Poate ştii de la ierburi un leac —

  Cu ele, cu mine, din nou să mă-mpac.

  Trezeşte-le dorul seminţei în pântec

  De pustiul adânc să mă vindec.

  Dă-le spre lacrimă şansă

  În orbita lor arsă

  Şi-n mine sădeşte un mugur —

  Pedepsit să mai cresc, să mă bucur.

 • 54

  FLACĂRA SINGURĂ

  Lumină vie

  Mistuind precum timpul.

  Ardere melancolică

  A cojilor sâmburelui.

  Eliberarea din somn

  A Marelui Mugur.

  Înaintez prin rază

  Fără întoarcere.

  Sângele-asfinţitului

  Ca o părere de rău.

  Flacăra singură

  Sub veşnicii de-ntuneric

  Îşi desfăşoară petalele

  Gata să cadă.

 • 55

  ORELE VII

  Ce-ar mai rămâne din mine

  Dacă din pline hambarele zilei

  Aş alege doar boabele vieţii reale

  Fără neghina amară a visului

  Şi fără povara trecutului ars ?

  Cât prezent mi-ar rămâne

  Dacă treierul cosmic

  Necruţător al alege

  Din viaţa-mi de-acum

  Numai orele vii ?

 • 56

  VULCANI DOMESTICI

  Nu mă-ntreba ce fruct va fi

  Să nască floarea-n care dorm —

  Buldozerul vulcani domestici

  Trezeşte uneori din somn

  Şi rădăcini de sârmă brună

  Împung pământul fără luptă.

  Un câine traversează strada

  Târându-şi greu spinarea ruptă.

  Buldozerul înaintează

  Prin visul meu însângerând

  Mâna surprinsă, ce salvează

  Din casa veche un bătrân.

  Nu mă-ntreba ce fruct va fi

  Să nască floarea-n care dorm —

  Cenuşă din vulcani domestici

  Polenizează gându-n somn.

 • 57

  PÂNĂ CÂND VISUL SE ŢESE

  M-a întrebat fiul meu

  Dinspre unde venim.

  I-am spus o poveste c-o stea

  Topită-ntr-o rază de crin.

  M-a întrebat ce-i acolo de unde

  Steaua se scurge, se scurge.

  E ca un izvor, ca un mugur, sau cum

  Capătul razei ce suntem şi fum ?

  I-am spus o poveste cu sporii

  Spulberaţi fără rod prin istorii.

  Un basm despre florile nenumărate

  Ce-ncearca să scape de moarte

  Tânjind să devină seminţe mirese

  Până când visul din una se ţese

  În lume un lujer de crin

  Ca raza în care trăim.

  Dar nu vede pierderea, nu

  Ci doar bucuria de-acum.

  Nu înţelege risipa —

  Capcana pîndindu-i aripa.

  Şi-l las luminat de poveste

  În ţara iluziei — cât timp mai este

  Copil — să nu afle ce ştim, că-i o carceră

  Raza şi drumul ei fără întoarcere.

 • 58

  DECLINUL FERTIL

  Caut un cântec miracol s-aleagă

  Din vaste paragini declinul fertil

  Izbăvirea să-mi fie întreagă

  Şi mugurii liberi de orice-nveliş friguros sau ostil.

  Dar nu găsesc înţelegerea pietrelor.

  Urechile lor de sidef nu m-ascultă.

  Miezul cuvântului meu încă nu e gustat

  De populaţia pietrelor surdă.

  Aştept să se mistuie una în alta

  Prin iubire rodind din pustiu mineral,

  Să se structureze sensibilă lumea, înalta,

  Limpede-n inima mea ca-ntr-un sâmbur oval.

 • 59

  PRIN MIEZUL VIU AL TIMPULUI SĂLBATIC

  Căzut pe spuza serii mai mângâi cu obrazul

  Străpura piatră şi-o hrănesc cu sânge

  Şi o lovesc nebun — dar nu pot s-o trezesc

  Să mă primească prieten sau să o pot învinge.

  Ce gând să-i spun ? Cu ce să o conving ?

  Creşterea mea prin carnea ei nu-i aparţine.

  Răbdarea ei şi liniştea-mi convin —

  Pot s-o cioplesc până-i ajunge strigătul la mine.

  Dar cum să fac să-i mai rămână vie

  Ardoarea stăpânită adânc, împotrivirea

  La apele ce-au fost şi or să fie

  Să roadă răbdătoare cu valul lor zidirea.

  Cum să mă-nvcţe prieten şi stăpân,

  Cum să m-adune din rătăciri ostatic

  În trupul veşnic — un sâmbure arzând

  Prin miezul viu al timpului sălbatic.

 • 60

  ZIDITORUL

  Cu capul greu de soare şi coatele pe zare

  Manole, ziditorul, se pierde-n înserare.

  O umbră de lumină îi ocroteşte geana

  Şi-alăturea tăcută-i veghează visul Ana.

  Roi larg de-albine urcă în urma lui stârnit —

  Se spulberă polenul virgin în infinit —

  Şi-n pulberea depusă pe aripi largi de noapte

  Manole îşi schiţează sălbatice palate.

 • 61

  IEŞIREA

  DIN TIMP

 • 62

  PE PIAŢA SPERANŢEI

  Lumina curată a ochilor mei

  Se consumă cu trecerea anilor.

  Doar pe comorile dorului

  Flăcările se înteţesc.

  Înserarea pătrunde în lume şi-n sânge.

  Numai în noaptea din creier

  E sărbătoare continuă

  Şi dezmăţ de privelişti.

  Mătasea murdară a umbrelor toamnei

  Se desfăşoară în apele zilei.

  Dar ce tandre arome îmbracă

  Rezerva de viaţă din sâmburi.

  Zborul devine o rece-adiere

  Prin sufletul însângerat.

  Fructele-amintirii sunt dulci

  Şi au căutare pe piaţa speranţei.

 • 63

  APELE FĂRĂ ÎNTOARCERE

  Împotrivirea învinsă a pietrei trezeşte

  Plânsul acesta al lumii spre mări.

  Lacrima izvorului îmbătrâneşte

  Străbătând aluviunile-atâtor chemări.

  Împotrivirea osului frunţii

  Sub cascada continuă a fluviului-timp.

  Apele fără întoarcere macină munţii —

  Rămâne doar aurul, în amintirea-Olimp.

 • 64

  ATINGEREA IERBII

  Vertical în lumină — clătinându-mă încă

  Printre pruni zăpăciţi de-anotimpuri

  Rămân să făiesc ca o stâncă

  De ploi cotropită — de sâmburi.

  Talpa rănită cerşeşte prin pietre

  Atingerea ierbii ce-mbracă şi vindecă —

  Aproape de trupu-mi fragil poliedre

  Valul de seară al verdelui spintecă.

 • 65

  FOAMEA MULTIPLĂ

  1. Balans

  Renunţă Manole, renunţă sau mori

  Îmi spune în şoaptă un glas interior,

  Îl înăbuş cu spaimă, nu vreau să-l ascult.

  Furtuna mă-ncarcă din nou cu tumult.

 • 66

  2. Focuri adânci

  Stors zilnic de viaţă

  Până în pragul leşinului

  Trupul meu va ceda, va ceda

  Într-un strigăt mai alb, mult mai alb

  Decât masca nimicului rege

  Sângerând sub surâsul de crin.

  Oasele mele-ostenite temeinic

  Se vor domoli resemnate ca pietrele

  Sub apăsarea mileniului.

  Dar carnea mea tulbure

  Va fi, va mai fi luminată

  Un timp de o fragedă rază vitală

  Rămasă de veghe în plexul solar.

  Sub această privire hipnotică

  Prin provinciile dulci ale trupului

  Focuri adânci se aprind.

 • 67

  3. Lupii pustiului

  — Nu plânge Manole, nu plânge

  Îmi strigă iar Ana prin sânge.

  Nu-ţi stinge furtuna pe tronul de sfinx.

  Eşti doar obosit, nu învins.

  — Stors pân-la os sunt de viaţă sub greul

  Universului tandru şi multicolor.

  M-adulmecă lupii pustiului morţii

  Şi-s gata-n infernul tăgadei înţelept şi înfrânt să cobor.

  — Taci şi aşteaptă. Taci şi aşteaptă.

  Fii treaptă de piatră — nu şoaptă.

 • 68

  4. Capcana

  Din întunericul cărnii în freamăt

  Fiara încet se trezeşte.

  Prin provinciile trupului tânăr

  Se zbenguie liberă.

  Spre jungla adâncă a simţurilor

  Întrezăresc iar o oază

  De sălbăticie.

  Mă retrag în tărâmul de fosfor

  Al razei în care mă mistui.

  Pe altarul de jertfă al zilei de cumpănă

  Ard cu plăcerea durerii supreme.

  Spulberare bucuroasă şi tandră,

  Despărţire de sine a trupului,

  Îmbrăţişare dureroasă cu neantul.

  Strivitoarea cădere-ntr-un sâmbur —

  Înfrângere dulce — capcană.

 • 69

  5. Saltul în gol

  Trăiesc uneori reveria

  Lipsei totale de aer din clipa

  Când florile mor resemnându-se-n fruct.

  Teama secretă de liniştea

  Victoriei dulci când galopul se-ncheie

  Şi n-o să mai am pentru ce să mai lupt.

  Încerc să rămân cât mai mult în tumult.

  Cât aburul zorilor, fierberea

  Sevelor nu s-a-ntrerupt

  Din miezul himeric al zilei mă-nfrupt.

  Foamea multiplă

  Sălbatică-i încă şi nepotolită.

  Nările umede, frunzele, guşa şopârlei

  În aerul tare palpită.

  Saltul în gol spre o şansă

  Ultimă, unică.

  Trupul îmi intră în transă

  Şi cu vitalul comunică.

 • 70

  6. Golgota

  Pe trunchiul meu veşted

  De-atâta-nserare

  Au răsărit câţiva muguri

  Şi câteva frunze firave.

  Apriga toamnă mă seacă

  În taină cu geruri la inimă,

  În ciuda acestor temeiuri

  De resemnare un mugur

  A înflorit fără noimă,

  N-am rădăcini să-l hrănesc

  Şi nici putere de-acum

  Să-l urc ca pe-o cruce pe marea

  A răstignirii din fruct.

  Dar bucurie atât de înaltă

  Şi dureroasă furtună-n izvoarele

  Secătuite de lacrimi

  Eu n-am mai trăit.

 • 71

  7. Fără vină

  — Nu plânge Manole, nu ar fi drept

  Să ţi se topească durerea

  Strânsă cu-atâta răbdare în piept.

  — Prea multe ardori am ucis

  Să mai pot fi senin, fără vină.

  Întunericul a-nmugurit

  În sufletul meu ofilit

  O prea dureroasă tulpină.

 • 72

  8. Buretele vieţii

  De-acum nu mai cresc — doar consum

  Sevele strânse în trunchiul cu greu înălţat.

  Scorbura vârstei târzii

  Roade din viu nencetat.

  Seminţele mă părăsesc

  Nepăsătoare ca nişte copii

  Şi frunzele ultime cad.

  Buretele vieţii-i prea stors de lumină

  Să-mi mai învie prin zodie numele.

  Aştept istovit întunericul

  Să-mi stingă durerea şi urmele.

 • 73

  9. Zborul final

  Pun urechea pe pietrele ude

  Dar Ana nu se aude.

  Cu fruntea de zid mă izbesc şi o strig.

  Numai tăcerea-mi răspunde. — Cu frig.

  S-a liniştit amintirea-i şi-n simţuri.

  N-o mai găsesc, n-o visez.

  Degradarea finală a trupului meu a ucis-o,

  Zadarnic mă mai torturez.

  Din trupu-mi uscat nu mai curge

  Lacrima nici-unui mugur.

  Închisă în zidul de ceară al vârstei

  Ana e moartă de-acum. Oricât scutur

  Sacul cu aprige doruri

  N-o să mai pot să mă bucur

  De primăveri şi onoruri.

  De-acum nu-mi rămâne

  Decât sinucidere zborul.

 • 74

  DUREREA-NFLORIRILOR FĂRĂ RĂSPUNS

  Tulpina secătuita de rod

  Stăruie încovoiată sub vântul

  Potrivinc şi scormonitor.

  Din amintirile trupului fost

  Ca un val de căldură insuportabilă

  Urcă durerea-nfloririlor fără răspuns.

  În aerul ca o suflare teribilă

  Trupul firav asfinţeşte.

  Vârtejuri de praf se înalţă pe drumul

  Spulberărilor în voluptate.

  Păsările prea ostenite de zbor

  Rătăcesc prin labirintul iubirii-n amurg

  În căutarea copacului inexistent.

 • 75

  RĂTĂCIRI ABSTRACTE

  Pentru toate rătăcirile mele

  Abstracte mă simt pedepsit.

  Parcă nici n-aş fi fost.

  Eu doar am visat, n-am trăit

 • 76

  CLIPA DE FOSFOR

  Nu am simţit până azi ce flămîndă

  E zariştea morţii şi cât de aproape.

  Dar iată, trăit-am şi clipa de fosfor —

  Explozia morţii în cuget.

  Trupul meu e învins de acum

  Cu spaimă, mereu, de această plăcere.

  Timpul meu se consumă

  Ca o pădure arzând.

  Dar nervurile frunzei rămân imprimate

  Pe orizont ca arterele fulgerului

  În memoria blândului sâmbur.

  Sufletul meu cotropit se retrage

  Spre frăgezimea seminţelor.

  Mireasa mea nu mă primeşte

  Decât prin intrarea de slavă

  A rodului mistuitor.

  Voi trăi şi acest sângeros asfinţit.

  De-ar fi să mă prindă cântând.

 • 77

  PĂRINŢII

  Poartă, spre veşnicie,

  A sărutului primordial

  Mugurele din sâmbur

  Supravieţuieşte-mbrăţişării

  Celor doi fără seamăn

  Recompunând din două

  Cotiledoane fragile

  Sfera luminii nealterate.

 • 78

  SOARELE ÎNJUNGHIAT

  Izvoarele şi mugurii s-au dezlegat —

  Puterea urcă din pământ în sânge

  Prin rădăcinile care-au crescut treptat —

  Perseverenţa plantelor învinge.

  Vulcanii vegetali revarsă lava

  În lujere ce luminează lungi

  Ţinutul cotropit de grava

  Răcoare-a perfecţiunii ce-o ajungi.

  Manole n-are somn nici noapte

  Cuprins de o străluminare

  De îngeri luminând, clădind

  Din lespezi veşnice altare.

  Dar soarele-i de sânge — iată-l

  Urcând pe cer înjunghiat,

  Lumina i se scurge toată

  Ca dintr-un gât de om, tăiat.

  N-ar vrea să vadă, nu le spune

  Mâinilor lui ce prevesteşte

  Soarele care nu apune

  Şi dulce-ndurerat clădeşte.

  Un gând îi cere să-nsereze

  Altul să-ncerce drumul unde duce.

  Rămas-a drept să sângereze

  Mult răstignit pe-această cruce.

 • 79

  Şi pietrele i se supun iar meşterii

  Înspăimântaţi când înţeleg ce sărbătoare

  E-această zi în ei, ajunşi la gura peşterii

  De până-atunci, ochii-şi feresc de soare.

 • 80

  PASĂREA ROŞIE

  Pasărea roşie-n zbor

  Izbindu-se de zidul albastru.

  Mi-e teamă şi mie de moarte.

  Orbit de prea cruda lumină

  Să nu mă strivesc

  De-orizontul opac.

  Pasărea roşie-n zbor

  Ameţită de-azur, de privelişti

  Nu vede zidul.

  În ceasul bucuriei supreme de-acum

  Mă pândeşte, probabil, infarctul —

  Sinuciderea prin fericire.

 • 81

  ANA DIN ZID

  Locuiam într-o rază de-amiază.

  Preabuna lumină captivă m-a prins.

  Pe jgheabul de aur trăiam mai frumoasă

  Fără să ştiu că doar visul m-a-nvins.

  Nu vedeam arbori nici iarbă nici oameni —

  Doar mâinile lui le simţeam construind,

  Palmele lui mângâindu-mă încă

  Şi ochii lui reci lăcrimând.

  Nu-mi dădeam seama că viaţa-mi rămâne

  Tunel luminos prin care alunec,

  Nici că m-apropii de-o rază de pară

  Şi orbitor mă întunec.

 • 82

  BROASCA ŢESTOASĂ

  Împărăţia fabuloasă a plantelor

  Ce-a stăpânit prin milenii pământul

  Se retrage în faţa deşertului

  Cotropitoarelor ziduri.

  Implacabilă piatra

  Striveşte seminţele

  Sub paşii-i hipnotici

  De broască ţestoasă.

  Lujer subţire cu floarea în vis

  Blândul meu trup mai rămâne

  Deschis sub orgia

  Razelor fragede.

  Răsculată pădure

  Cu frunzele-nchise în muguri

  Nervii îmi freamătă până departe

  În germenii visului incandescent.

  Din sălbatica muzică

  Neauzită a unor striviri interioare

  Creşte cristalul înfrângerii

  Şi-n carnea de scoică a trupului meu.

  Prin vegetaţii lăuntrice

  Răcoarea pustiului.

  Vindecat e de viaţă

  Şi veşnic de-acum

  Numai zidul.

 • 83

  IARBA PRIVIRII

  Cât e ziua clădesc, bucuros şi stăpân.

  Noaptea m-absoarbe mai rar şi aştept

  Potrivnicul zeu să pălească sub sfintele-mi mâini

  De-ar fi să-mi ajungă bătăile inimii-n piept.

  Să-mi ajungă doar sângele, lacrima

  Pentru mortar, pentru var să îl sting,

  Să nu-ncapă boala în mintea, în carnea

  Şi-n oasele mele să pot să înving.

  Ochii păstreze la urmă o rază curată

  Deschisă în flori şi-n fântâni pentru când

  Voi fi devorat de construcţia mea

  Lumea s-o văd înflorind, înflorind.

  Şi-un mugur de umbră trezească-se gând

  Sub pleoapa căzută, sub mâna de vreasc

  Să nu-i fie secetă inimii singure

  Când oile iarba privirii o pasc.

 • 84

  PE VALEA TRĂITEI LUMINI

  Înaintează iar toamna pe fluviul

  Sângelui — adânc rămuros —

  Ca un aer aprins de-agonie.

  Pe valea trăitei lumini

  Umbrele urcă în frunzele

  Însângerate de dor.

  Răcoarea cu seară învăluie

  Coroana copacului.

  Mai pâlpâie-n noaptea pustiului

  Doar flacăra intimă

  Blând ocrotită în muguri dorminzi.

  Lacrima celui învins

  Sarea sporeşte şi zbuciumul mărilor

  În patria rece a timpului.

 • 85

  TRANSPARENŢA ZILEI

  Prin aerul greu de miracole

  Bătrân trec şi singur

  Spre zbuciumul mării la ţărmul final

  Cu pasărea morţii pe umăr.

  Doar muzica visului neîmplinit

  Mai poate străbate de-acum

  Transparenţa de lacrimă

  A zilei ucise, ce-am fost.

 • 86

  CU OCHII DESCHIŞI

  Mai am doar răgazul

  Unei vieţi de o clipă-ntr-o rază.

  Blinda lumină mă-ngăduie

  S-alunec pe jgheabul pierzaniei

  Cu ochii deschişi.

  Din zariştea pură a morţii

  Privesc cu tandreţe-nserarea

  Unor lucruri bolnave de singurătate

  Şi sufăr că n-am apucat să le mângâi.

  Trăiesc doar răgazul căderii

  Petalei desprinse de vânt.

  Deşertul nimicului cotropitor

  Cutremură firea

  Mea de vulcan liniştit.

  Un sâmbur de lavă în creştere

  Sporeşte speranţa deschiderii

  Spre-un nou anotimp de-nceput.

 • 87

  EXIL

  Gândul flămând mai cutreieră

  Ţara miresmelor fără de moarte

  Ale florilor neînflorite de care

  Anotimpul ce sunt n-are parte.

  Cât este ziua de mare şi noaptea de grea

  Universul surpat mă apasă,

  Închis, fără zboruri, în trupul bătrân

  Sufletu-mi nu se mai simte acasă.

 • 88

  ANA

  M-a-mbrăţişat spulberându-se —

  Trandafir scuturat de-un vârtej.

  Petalele zboară prin aer dar nu se încheagă

  Niciodată la loc floarea moartă, pe vrej.

  A rămas imprimată în mine

  Ca viaţa-ntr-un sâmbur căzut în pământ.

  O va povesti viitoarea tulpină a timpului

  Pe treptele frunzelor-zile urcând.

 • 89

  MEŞTERUL

  Până la brâu în nămolul de aur

  Depus pe sub zile de fluturii arşi

  Înaintează-ntr-un nor de Sirene.

  Păpădiile stelelor cern, încă-i cern

  Sămânţa luminii pe creştet.

  Sub streaşină lumii, cioplită

  Din propriul trunchi, sângerează

  Florile până la lacrimi.

  Greu se mai vindecă lemnul de alb.

  Aleargă nebun peste plaja de sâmburi

  Ce n-au încolţit, fără vină.

  Îi flutură părul, în flăcări, pe zare —

  Steag dureroasei victorii.

  Ochiul sălbatic şi tandru

  Păstrează răcoarea stelară

  A pădurilor pure dintâi.

  Adunată în sine construcţia

  Ne luminează absentă.

  Manole privind-o alunecă-ncet

  Dintre lucruri supuse şi flori

  Spre o mare, a lui, interioară.

 • 90

  PASĂRE OARBĂ ÎN ZBOR

  Spulberatele arderi

  Din galaxiile stinse în noi

  Răbufnesc doar în vis.

  O lumină albastră şi rece

  Flutură voal de mireasă

  Pe trupul de abur al Anei pierdute

  Ce încă mă caută înlăcrimată

  Prin vieţile altora.

  Sub tălpile mele rănite

  De călător înrobit de-o himeră

  Drumul s-a rupt de o viaţă.

  Într-o lentă cădere trăiesc

  În penumbra învinşilor.

  Şi ea mă mai caută încă

  Prin vieţile altora.

  A ajuns ca o floare pierdută în vastul deşert

  Al singurătăţilor fără ieşire.

  Cu înverşunare de înger mă caută.

  Nisipul furtunilor sterpe prin care-a trecut

  I s-a imprimat în petala obrajilor.

  Dar privirea-i mirată că nu mă-ntâlneşte

  Luminează şi-acum de prin vis ca o rază.

  De lujerul ei de-aş putea să ma prind,

  De raza drumului ei încă viu

  De-aş fi luminat îndeajuns

  Aş mai rămâne o vreme deasupra.

 • 91

  Dar trupul din care-am căzut

  Într-o seară impară a lumii

  S-a eliberat de cenuşa stelară

  A vetrei ce-am fost.

  Sunt inconsistent ca un nor

  Plutind fără ţintă deasupra deşertului.

  Ana mai trece prin mine strigându-mă

  Dar nu mă zăreşte. Nu mă zăreşte.

  Prin vieţile altora, caută, caută

  Urmele mele de zeu şi-o deplâng.

  Îmi caută aura nu înserarea,

  Zborul mi-l caută-n raza ce-am fost.

  Şi nu recunoaşte în pulbere

  Fulgerul rece din trupu-mi bătrân.

  Am vrut s-o ajung, s-o opresc, dar în zbor

  Aripile mele prea grele s~au frânt.

  Sunt înger căzut şi izvor de tăcere

  Ce stinge-n raspântie setea învinsului.

  Ochi blestemat să rămână deschis

  Lăcrimând către cer din pământ.

  O văd rătăcită de rază

  Departe de strigătul meu —

  Pasăre oarbă în zbor

  Pierdută-n furtună deasupra oceanului

 • 92

  E ATÂT DE TÂRZIU

  Sub marele arbor al vieţii

  E atât de târziu.

  Nici un fruct, nici o frunză

  Nu cade sub mugurii plânşi

  Înfăşaţi de acum în căldura

  Unor lacrimi de gheaţă.

 • 93

  IEŞIREA DIN TIMP

  Trecut-am prin vămile umbrei,

  Prin ceaţa-ndoielii-am pătruns

  Dar iată că vraja se stinge

  În taina seminţelor fără apus.

  Trăi-voi curând marea linişte vie

  A sâmburelui prea adormit să îl doară

  Trecerea, viscolul lumii, pustiul

  Somnului veşnic şi frigul de-afară.

 • 94

  LUMINA ÎNVINSĂ

  N-o să mai fiu

  Decât adiere firavă prin lucruri.

  Umbra mea blândă ar vrea

  Să nu năvăliţi nechemaţi

  În altarul singurătăţii ce-am fost.

  Sa nu pipăiţi cu buricele umede

  Răbdătoarele ziduri.

  Dar vă văd cum săpaţi de pe-acum

  Cu unghia în tencuială

  Numele văditei cruzimi

  Până în carnea jertfită a Anei.

  Îmi răzuiţi de pe-albastra retină

  A ferestrelor mult prea mirate

  Lumina învinsă.

  Mă cutremur de-această atingere

  Până-n străfunduri

  La rădăcina izvoarelor.

 • 95

  ZBORUL

  Cu nemăsurată migală

  Se pregătise Manole să zboare —

  După-un veac de surpări a învins verticala

  Şi s-a-nălţat pe turle în picioare.

  Florile scunde şi brazii

  Aşteptau umbra lui să plutească

  Deasupra amiezii uimindu-i

  Pe cei care n-au reuşit să mai crească.

  Şi-o clipă a fost însuşi zborul

  În cer suspendat ce ignoră

  Căderea şi sfânt curcubeul

  Durerii din tragica oră.

 • 96

  VIORILE UMBREI

  Umbra amintirii îşi trece

  Răcoarea stufoasă prin noi

  Peste nămolul seninului, blând.

  Din tezaurul vârstelor în spulberare

  Rămâne doar flacăra zborului

  Ce se repetă în gând.

 • 97

  CE RĂMÂNE

  Pietrele în somn îmbrăţişate

  Cu trupul greu, de vis învins

  Şi aerul de fluturi ce desparte

  De noi tăcerea lor de sfinx.

  Cât zbucium ofilit sub toamnă

  În ochiul se decade-n contemplare.

  Furnicile cărările înseamnă,

  Cocorii tulbură albastrul a plecare.

  În ziduri urcă apa şi surparea,

  Cari aprigi rod în taină lemnul —

  Fântâna doar nemuritoarea

  Rămâne limpede şi-ndemnul

  Transcris cu inima, stăpâna,

  Îîn ceasul dureros, în piatră.

  Câinii timpului ling mâna

  Celui ce trece — nu-l mai latră.

 • 98

  PE ARIPI DE AER

  Pe aripi de aer i-alunecă trupul în vid

  Dar rămâne în urmă-i un om —

  Construit pentru rod de lumină,

  Un spirit statornic de pom.

  Ofilitele-i ramuri au liniştea ce li se cade

  Rostul a fost împlinit.

  Clădea zi şi noapte speranţei arcade —

  Fântâna-i solară ne-adapă din mit.

 • 99

  CUPRINS

  SUBURBIILE VISULUI

  Pietrele sâmburi 6

  Părinţii aproape abstracţi 7

  Marele Mugur 8

  Adiere lăuntrică 9

  Alunecarea spre roşu 10

  Când busola visează 11

  Era nevoie de o Ană 12

  Zodia cumpenei 13

  Înţelepciunea-gâde 14

  Rana perpetuă 16

  Sămânţa luminii 17

  Filonul 18

  PROBA REALULUI

  Legământ de început 20

  Limite 21

  În aerul indiferenţei 22

  Singurătatea lui Manole 23

  Fiinţa neterminată 24

  În aerul de păsări 25

  Vega 26

  În vârtejul schimbării 27

  Haina de lucru a lumii 28

  Zbor interior 29

  Statuia unui cântec 30

  Prins în razele de aur 31

  Ofensiva seminţelor 32

  Zarişte veche 33

  Ana, când se apropie 34

  Mult mai deplin 36

  În pânza iluziei 37

  O dâră subţire de sânge 38

  Nisip şi seminţe 39

  Străina 40

  Vânătoare 41

  Surpare, în vis 42

  Naşterea fiului 43

  Trena de umbre 44

 • 100

  Sub lupa secundei oprite 45

  Ştafeta 46

  Muguri dorminzi 47

  Developare 48

  Rătăcire-n oglinzi paralele 49

  Îmbolnăvirea de cercuri 50

  Sub pasărea stea 51

  Taina florilor perfecte 52

  Rugă păgână 53

  Flacăra singură 54

  Orele vii 55

  Vulcani domestici 56

  Până când visul se ţese 57

  Declinul fertil 58

  Prin miezul viu al timpului sălbatic 59

  Ziditorul 60

  IEŞIREA DIN TIMP

  Pe piaţa speranţei 62

  Apele fără întoarcere 63

  Atingerea ierbii 64

  Foamea multiplă 65

  1. Balans 65 2. Focuri adinei 66 3. Lupii pustiului 67 4. Capcana 68 5. Saltul în gol 69 6. Golgota 70 7. Fără vină 71 8. Buretele vieţii 72 9. Zborul final 73 10.Durerea-nfloririlor fără răspuns 74

  11.Rătăciri abstracte 75

  Clipa de fosfor 76

  Părinţii 77

  Soarele înjunghiat 78

  Pasărea roşie 80

  Ana din zid 81

  Broasca ţestoasă 82

  Iarba privirii 83

  Pe valea trăitei lumini 84

  Transparenţa zilei 85

  Cu ochii deschişi 86

  Exil 87

 • 101

  Ana 88

  Meşterul 89

  Pasare oarbă în zbor 90

  E atât de târziu 92

  Ieşirea din timp 93

  Lumina învinsă 94

  Zborul 95

  Viorile umbrei 96

  Ce rămâne 97

  Pe aripi de aer 98

 • 102

  DE ACELAŞI AUTOR:

  La poarta pietrelor (versuri)

  Editura Dacia, 1972

  Desprinderea fiului (versuri)

  Editura Albatros, 1976

  Vina (roman)

  Premiul pentru proză al Uniunii Tineretului Comunist

  Editura Albatros, 1980.