time for development! momentul dezvoltării!

8
time for development! momentul dezvoltării! Baia Mare Urban System Sistemul Urban Baia Mare IHS Romania srl - 17.03.2007

description

time for development! momentul dezvoltării!. Baia Mare Urban System Sistemul Urban Baia Mare. IHS Romania srl - 17.03.2007. What SUBM is ? New governance New planning. Ce este SUBM? O nouă formă de conducere Un nou tip de p l anificare. governance. planning. conducere. plan ificare. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of time for development! momentul dezvoltării!

Page 1: time for development! momentul dezvoltării!

time for development!

momentul dezvoltării!

Baia Mare Urban System

Sistemul Urban Baia Mare

IHS Romania srl - 17.03.2007

Page 2: time for development! momentul dezvoltării!

What SUBM is?

• New governance

• New planning

Ce este SUBM?

• O nouă formă de conducere

• Un nou tip de planificare

Page 3: time for development! momentul dezvoltării!

planningplanning

spacespace

investmentsinvestments

governancegovernance

decisiondecision

executiveexecutive

planificareplanificare

spatiuspatiu

investitiiinvestitii

conducereconducere

deciziedecizie

executivexecutiv

Page 4: time for development! momentul dezvoltării!

planningplanning

PATZPATZ

list ofprojectslist of

projects

governancegovernance

SUBM councilSUBM council

taskforcetaskforce

planificareplanificare

PATZPATZ

listaproiectelor

listaproiectelor

conducereconducere

consiliulSUBM

consiliulSUBM

grup executiv

grup executiv

achievements realizari

Page 5: time for development! momentul dezvoltării!

Competitivitate

Competitiveness

Coeziune

Cohesion

Infrastructură Infrastructure

mediu

environment

social economic

economy

DEVELOPMENT SCENARIO SCENARIU DEZVOLTARII

Page 6: time for development! momentul dezvoltării!

Increase accesibility and mobility

Development of the health, social, and education infrastructure Enhancement of the business environment and of a knowledge-based economy and a non-polluted technology

Protect and promote the natural and cultural assets

Enhance the public management capacity

Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, socială şi de educaţie

Intărirea mediului de afaceri şi a unei economii bazate pe cunoaştere şi pe tehnologii nepoluante

Protejarea şi promovarea patrimoiului natural şi construit

Imbunătăţirea capacităţii managementului public

PROJECTS AREA

OBJECTIVE 1

DOMENIUL PROIECTELOR

OBIECTIV 1

Page 7: time for development! momentul dezvoltării!

PROJECTS AREA

OBJECTIVE 3

DOMENIUL PROIECTELOR

OBIECTIV 3

cooperation through complementary programs;

transnational areas cooperation;

cooperation networks and share experience

cooperare prin programe complementare;

cooperare intre zone transnationale;

retele pentru cooperare si schimb de experienta

Page 8: time for development! momentul dezvoltării!

• Multumesc pentru atenţie !

• Thank you for your attention !