Tabloul Fluxurilor de Numerar

28
TABLOUL FLUXURILOR DE NUMERAR 1. IMPORTANTA TABLOULUI FLUXULUI DE NUMERAR Beneficiile informatiilor aduse de tabloul fluxului de numerar sunt: 1. Situatia fluxurilor de numerar folosita impreuna cu restul situatiilor financiare, aduce informatii, care permit utilizatorilor sa evalueze modificarea activului net al unei intreprinderi, structura sa financiara (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea sa) si capacitatea de a influenta valoarea si momentul aparitiei fluxurilor de numerar in vederea adaptarii la circumstantele si oportunitatile in continua schimbare. 2. Informatiile despre fluxurile de numerar sunt folositoare in stabilirea capacitatii unei intreprinderi de a genera numerar si echivalent de numerar si dau posibilitatea utilizatorilor sa puna la punct modele de evaluare si comparare a valorii prezente pentru fluxurile de numerar viitoare ale diferitelor intreprinderi. 3. Mareste comparabilitatea raportarii rezultatelor din exploatare intre diferite intreprinderi, deoarece elimina efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii si tratamente. 4. Istoricul informatiilor asupra fluxurilor de numerar este adeseori folosit ca un indicator al valorii, momentul aparitiei si sigurantei viitoarelor fluxuri de numerar. 5. Este, de asemenea, folositor in verificarea exactitatii evaluarilor trecute asupra viitoarelor fluxuri de numerar si in analizarea relatiilor dintre profitabilitate si fluxurile nete de numerar si a impactului asupra preturilor. 6. Pentru previzionarea cash flow-ului. In cele mai multe cazuri, tinand cont ca resursele si utilizarile nu se modifica in mod esential de la un an la altul, se poate previziona cash flow-ul pe baza platilor si incasarilor din trecut. Prin previzionare se permite folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti ale societatii, si astfel se poate evita indatorarea pe termen scurt; estimarea necesitatilor de

description

Tbloul fluxurilor de numerar

Transcript of Tabloul Fluxurilor de Numerar

TABLOUL FLUXURILOR DE NUMERAR1. IMPORTANTA TABLOULUI FLUXULUI DE NUMERARBeneficiile informatiilor aduse de tabloul fluxului de numerar sunt:1. Situatia fluxurilor de numerar folosita impreuna cu restul situatiilor financiare, aduce informatii, care permit utilizatorilor sa evalueze modificarea activului net al unei intreprinderi, structura sa financiara (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea sa) si capacitatea de a influenta valoarea si momentul aparitiei fluxurilor de numerar in vederea adaptarii la circumstantele si oportunitatile in continua schimbare.2. Informatiile despre fluxurile de numerar sunt folositoare in stabilirea capacitatii unei intreprinderi de a genera numerar si echivalent de numerar si dau posibilitatea utilizatorilor sa puna la punct modele de evaluare si comparare a valorii prezente pentru fluxurile de numerar viitoare ale diferitelor intreprinderi.3. Mareste comparabilitatea raportarii rezultatelor din exploatare intre diferite intreprinderi, deoarece elimina efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii si tratamente.4. Istoricul informatiilor asupra fluxurilor de numerar este adeseori folosit ca un indicator al valorii, momentul aparitiei si sigurantei viitoarelor fluxuri de numerar.5. Este, de asemenea, folositor in verificarea exactitatii evaluarilor trecute asupra viitoarelor fluxuri de numerar si in analizarea relatiilor dintre profitabilitate si fluxurile nete de numerar si a impactului asupra preturilor.6. Pentru previzionarea cash flow-ului. In cele mai multe cazuri, tinand cont ca resursele si utilizarile nu se modifica in mod esential de la un an la altul, se poate previziona cash flow-ul pe baza platilor si incasarilor din trecut. Prin previzionare se permite folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti ale societatii, si astfel se poate evita indatorarea pe termen scurt; estimarea necesitatilor de numerar, in timp util pentru negocierea si angajarea unui credit; informatii despre realizarea investitiilor din surse proprii.7. Pentru a aprecia deciziile care s-au luat in gestiunea intreprinderii. Tabloul fluxului de numerar raporteaza investitiile companiei in activul firmei si ofera investitorilor si creditorilor informatii asupra cash flow-ului pentru a evalua gestiunea intreprinderii. Analiza fluxurilor financiare completeaza diagnosticul financiar.8. Arata relatia prin care profitul net se transforma in numerar. De obicei profitul net si numerarul se modifica impreuna, avand aceasi directie.Utilizarea informatiilor degajate de tabloul fluxurilor de trezorerie este diferita in functie de felul utilizatorului; fiecare utilizator folosind aceste informatii in mod diferit, in functie de interese. Utilizatorii acestori informatii pot fi: interni- managementul intreprinderii si externi- in special investitorii si creditorii intreprinderii.

Managerii intreprinderii utilizeaza informatiile degajate de tablou pentru:- a determina gradul de lichiditate a intreprinderii;- de a evalua efectele unor decizii strategice majore privind investitiile si finantarea;- de a propune politica de dividende.Investitorii si creditorii utilizeaza informatiile cuprinse in acest tablou in vederea determinarii capacitatii intreprinderii:- de a genera fluxuri pozitive de lichiditati;- de a-si achita datoriile;- de a plati dividende si dobanzi;- de a-si previziona nevoile suplimentare de finantare;- de a explica diferenta dintre profitul net, obtinut cu ajutorul contului de profit si pierdere, si fluxurile nete de lichiditati generate de activitatea de exploatare.Teoria si practica financiara au demonstrat ca cei interesati de o anumita intreprindere isi vor baza deciziile economice referitoare la aceasta in functie de capacitatea intreprinderii de a genera fluxuri de numerar in viitor. Fluxurile de numerar precedente ofera informatii relevante despre viitorul flux de trezorerie, deoarece ele ilustreaza modul in care intreprinderea genereaza numerar si cum il cheltuie. "O intreprindere poate fi considerata ca o masina de numerar: informatia despre fluxul de numerar ar trebui sa arate cum functioneaza masina".2. OBIECTIVELE TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIEInstitutul de Normalizare Contabila American, FASB (Financial Accounting Standards Boards), trateaza problematica legata de tabloul fluxurilor de trezorerie prin norma contabila FAS 95- Tabloul fluxurilor de trezorerie (Statement of cash flow), modificata prin norma FAS 102. Conform FASB, obiectului situatiei fluxurilor de trezorerie consta in:- Furnizarea de informatii privind incasarile si platile de mijloace banesti ale unei companii, produse in timpul unui exercitiu contabil;- Furnizarea de informatii privind activitatile de exploatare, de investitii si de finantare derulate de o companie, pe parcursul unui exercitiu contabil.Institutul Standardelor de Contabilitate Internationale, IASB, prin norma internationala de contabilitate IAS 7- Situatia fluxurilor de numerar- precizeaza ca obiectivul situatiei fluxurilor de trezorerie este:- De a solicita informatii, care trebuie prezentate, referitoare la istoricul miscarii de numerar si de echivalente de numerar, ale unei intreprinderi, prin intermediul situatiei fluxurilor de numerar, care clasifica fluxurile de numerar, in timpul perioadei, pe activitati de exploatare, investitie si finantare.Din cele prezentate mai sus putem observa asemanarea dintre obiectivele propuse de o situatie a fluxurilor de trezorerie, de catre cele doua organisme de normalizare contabila: cel american-FASB si cel international- IASB. Acest lucru nu este de mirare, stiut fiind faptul ca demersurile IASB legate de normalizarea contabila internationala au fost, in mare masura, influentate de FASB.Fara a preciza in mod expres obiectivele unui tablou al fluxurilor de finantare, norma britanica FRS1 "Cash flow statement", pare a fi puternic inspirata de norma americana FAS 95. 3. ELEMENTELE TABLOULUI FLUXURILOR DE NUMERARTabloul bazat pe fluxurile de trezorerie este un document de sinteza contabila de sine statator, care explica variatia trezoreriei. Tabloul fluxurilor de trezorerie indica solvabilitatea agentului economic sau capacitatea de a genera fluxuri pozitive de trezorerie pornind de la activitatile sale curente.Utilitatea tabloului fluxurilor de trezorerie este relevata de urmatoarele aspecte:o Indica legatura dintre fiecare operatie efectuata de agentul economic si echilibrul sau financiar;o Reflecta efectele pe termen scurt sau mediu ale realizarii echilibrului financiar.Existenta, miscarea si transformarea numerarului este pusa in evidenta cu ajutorul situatiilor fluxurilor de trezorerie, acestea realizandu-se pe trei tipuri de activitati:- activitati de exploatare;- activitati de investitii;- activitati de finantare.a) Fluxurile generate de activitatile de exploatare are un rol esential pentru evolutia in viitor a intreprinderii deoarece activitatile din exploatare sunt elemente importante ale veniturilor, iar acest flux reprezinta principala sursa de finantare a productiei, a investitiilor si de achitare a dividendelor catre actionari.b) Fluxurile generate de activitatile de investitii evidentiaza masura in care activitatile de investitii s-au autofinantat si sumele cheltuite pentru investitii pot genera fluxuri pozitive de numerar in viitor. c) Fluxurile generate de activitatile de finantare evidentiaza evolutia in viitor a numerarului provenit de la investitori externi. In mod concret elementele unei situatii a fluxurilor de trezorerie ar fi urmatoarele:Numerarul - reprezentat de numerarul din casa si de depozitele platibile la cerere (disponibil in cont). Prin urmare, numerarul inseamna banii la care societatea poate avea acces imediat.Echivalentele de numerar - sunt investitii financiare pe termen scurt si extrem de lichide care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar. Investitiile vor fi clasificate, in mod normal, in echivalente de numerar doar atunci cand ele au o perioada scurta de scadenta, de regula trei luni sau chiar mai putin de la data achizitiei. Prin urmare, investitiile de capital vor fi excluse din aceasta categorie.Fluxurile de numerar - sunt intrarile si iesirile de numerar si echivalente de numerar.Activitatile de exploatare - sunt principalele activitati producatoare de venit ale intreprinderilor, precum si alte activitati ce nu sunt activitati de investitii sau de finantare. Aceasta constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de numerar deoarece arata succesul inregistrat de activitatile entitatii la generarea unor fluxuri de numerar suficiente pentru rambursarea creditelor, plata dividendelor si realizarea de noi investitii fara ca entitatea sa fie nevoita sa apeleze la surse externe de finantare.Activitatile de investitii - consta in achizitionarea si instrainarea de active imobilizate precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. Este importanta prezentarea separata a acestor fluxuri de numerar deoarece ele reprezinta valoarea cheltuielii care a fost efectuata cu resurse menite sa genereze venit si fluxuri de numerar in viitor.Activitatile de finantare - sunt activitati ce duc la schimbari ale dimensiunii si compozitiei capitalului propriu si datoriilor unei intreprinderi. Prezentarea separata a fluxurilor de numerar provenite din activitati de finantare este importanta deoarece este folositoare in estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea fiinantatorilor intreprinderii. Situatia fluxurilor de numerar trebuie, prin urmare, sa analizeze fluxurile de numerar ale perioadei in functie de natura activitatii: de exploatare, de investitii si financiare. Activitatile de investitii si financiare care nu presupun existenta numerarului sau a echivalentului de numerar nu trebuie incluse in Situatia fluxurilor de numerar, dar trebuie prezentate altundeva in situatiile financiare. Este important sa nu se uite ca o singura tranzactie poate genera fluxuri de numerar care sunt incluse in sectiuni distincte din cadrul situatiei fluxurilor de numerar. Pentru intocmirea situatiei fluxurilor de numerar majoritatea modelelor permit utilizarea a doua metode de determinare: Metoda directa prin care sunt prezentate clasele majore de plati si de incasari brute in numerar. Pentru a obtine informatiile ce trebuie prezentate pe baza acestei metode, este necesar sa se obtina intai informatiile care aplica prevederile metodei indirecte. Metoda indirecta prin care pierderea neta sau profitul este ajustat cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

MODELE ALE TABLOULUI FLUXURILOR DE NUMERARDin analiza efectuata asupra utilizarii tabloului fluxurilor de trezorerie pe plan mondial se constata aria de raspandire destul de larga a acestuia. In continuare voi prezenta mai multe modele de determinare ale tabloului fluxurilor de trezorerie din: Anglia, Statele Unite ale Americii, Franta si conform Standardelor Internationale de Contabilitate. 1. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ANGLIAIn Anglia tabloul fluxurilor de trezorerie este reglementat de norma FRS 1 ' Cash-flow Statements' , norma devenita operationala din 1992, fiind elaborata de ASB. Tabloul clasifica fluxurile de trezorerie aferente perioadei astfel: v fluxuri ale activitatii de exploatare, v fluxuri privind rezultatele investitiilor de natura financiara si costurile finantarii, v fluxuri privind impozitele si taxele, v fluxuri ale activitatii de investitii si v fluxuri ale activitatii de finantare.A. Activitati de exploatareFluxul de trezorerie al activitatilor de exploatare reprezinta efectul sub aspect monetar al tranzactiilor legate de activitatea de exploatare sau comert a agentului economic. Fluxul de trezorerie net rezultat din activitatile de exploatare reprezinta cresterea sau descresterea neta a cash-ului sau echivalentelor de cash care se determina pe baza rezultatului exploatarii reflectat in Contul de profit si pierdere contabil. Acest rezultat poate fi trecut in tablou inainte sau dupa impozitare si este apoi corectat cu elementele care nu produc sau care amana incasarile sau platile de cash sau echivalente de cash.Diferenta care exista intre rezultatul exploatarii si fluxul net de trezorerie al exploatarii este prezentata in anexa acestui tablou, unde sunt puse separat in evidenta miscarile legate de stocuri, debitori si creditori aferente exploatarii.Pentru a se ajunge de la rezultatul exploatarii la fluxul net de trezorerie se pot folosi cele doua metode amintite mai sus: metoda directa si metoda indirecta. Consiliul Standardelor Contabile (A.S.B.) care a elaborat acest tablou de flux foloseste metoda indirecta, pentru ca cea directa este mai greoaie si mai costisitoare in cazul aplicarii unei contabilitati de angajamente. Metoda directa ar cere un sistem contabil care sa determine fluxul de trezorerie al fiecarei operatiuni efectuate, ceea ce ar insemna existenta a doua sisteme contabile - unul de angajamente si unul de trezorerie. Determinarea fluxului net de trezorerie al activitatilor de exploatare, dupa metoda indirecta se prezinta astfel:+/- Cheltuielile si veniturile cu deprecierea (amortizari si provizioane)+/- Profit sau pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale (Venituri din cedarea activelor- Cheltuieli privind activele cedate)+/- Variatia stocurilor+/- Variatia debitorilor+/- Variatia creditorilorB. Rezultatul investitiilor de natura financiara si costuri ale finantariiAcestea reprezinta incasari si plati de cash care apartin activitatii financiare a agentului economic. Incasarile poarta forma dobanzilor si dividendelor aferente imobilizarilor financiare si titlurilor de plasament apartinand activului patrimonial al agentului economic. Platile imbraca forma dobanzilor aferente imprumuturilor contractate de agentul economic si a dividendelor platite actionarilor pentru resursele adunate de catre acestia.Dobanzile si dividendele incasate, precum si dobanzile platite sunt citite din Contul de profit si pierdere contabil, din randul veniturilor, respectiv cheltuielilor financiare. In schimb dividendele platite sunt citite din Bilantul contabil si reprezinta o repartizare din profitul net.Tabloul de flux nu tine seama de aceasta deosebire de natura contabila dintre elementele mentionate si le reuneste in aceeasi grupa din doua considerente: In primul rand, ele genereaza in cursul perioadei fluxuri de incasari sau plati: veniturile si cheltuielile financiare in momentul inregistrarii lor in contabilitate, iar dividendele datorate in numele exercitiului precedent au fost achitate in cursul perioadei analizate; In al doilea rand, ele sunt de natura financiara, reprezentand remunerarea unor resurse de finantare care au fost achitate, respectiv incasate de agentul economic.C. Activitati de investitiiFluxul de trezorerie aferent activitatilor de investitii provine din operatiile legate de activele imobilizate si de activele de natura financiara mai lichide (titluri de plasament), altele decat cele considerate echivalente de cash.Fluxurile de trezorerie pozitive sau intrarile de cash sunt:a) Incasari din vanzarea activelor imobilizate, a titlurilor de participare la filiale, a altor titluri imobilizate;b) Din rambursari de imprumuturi din partea filialelor sau altor agenti economici.Fluxurile de trezorerie negative sau iesiri de cash sunt:a) Plati pentru achizitia de imobilizari corporale, titluri de participare la filiale, a altor titluri imobilizate; b) Imprumuturi acordate filialelor sau altor agenti economici.D. Activitati de finantareFluxurile de trezorerie aferente finantarii cuprind incasarile si platile de la sau catre cei care au asigurat finantarea externa a agentului. Fluxurile de trezorerie pozitive sunt formate din:a) Incasari provenite din operatiuni de capital;b) Incasari provenite din credite, imprumuturi, angajamente si alte datorii pe termen scurt sau lung.Fluxurile de trezorerie negative sunt: a) Rambursari de imprumut;b) Plati pentru rascumpararea actiunilor proprii;c) Plati pentru cheltuielile privind comisioane legate de actiuni, credite, imprumuturi, angajamente si alte finantari.Tabloul de flux anglo-saxon este insotit de o anexa care:4 Explica modul de determinare a fluxurilor de trezorerie provenite din activitati de exploatare;4 Face o verificare a marimii variatiei trezoreriei obtinute din tablou prin compararea datelor bilanturilor de la sfarsit si inceput de perioada privind disponibilitatile banesti, activele lichide si creditele pe termen scurt;4 Face o analiza a variatiilor operatiilor de finantare pe parcursul perioadei, pe baza datelor din doua bilanturi succesive si a fluxului net de trezorerie legat de finantare determinat din tablou.Schema tabloului de flux anglo-saxon[footnoteRef:1][1] [1: ]

A= Fluxuri nete de trezorerie provenite din activitatea de exploatare

B= Fluxuri nete de trezorerie provenite din rezultatele de natura financiara si costuri ale finantarii (1+2-3-4)

1234+ Dobanzi incasate+ Dividende incasate- Dobanzi platite- Dividende platite

C= Impozite platite (5)

5 Impozit pe profit (inclusiv avansuri platite)

D= Fluxuri nete de trezorerie provenite din activitatile de investitii (6-7-8)

678+ Incasari din vanzarea de imobile corporale- Plati pentru achizitii de imobilizari necorporale- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale

E= Fluxuri nete de trezorerie inainte de finantare (A+B-C+D)

F= Fluxuri nete de trezorerie provenite din finantare (9-10-11)

910+ Cresteri ale capitalului social- Rambursari de imprumuturi- Plati generate de majorarea capitalului social

G= Flux net de trezorerie (E+F)

2. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ABORDAREA NORD-AMERICANAIn Statele Unite, tabloul fluxului de trezorerie a devenit tabloul dominant in raport cu alte metode de tablouri de flux.. Norma SFAS nr. 95 a FASB (Financial Accounting Standards Board) care dateaza din 1987 a reglementat continutul acestui tablou si a precizat obligativitatea publicarii lui.In literatura americana, atunci cand se analizeaza tabloul fluxurilor de trezorerie, se precizeaza ca el serveste la[footnoteRef:2][2]: previzionarea cash-flow-ului; la aprecierea deciziilor conducerii; pentru determinarea capacitatii intreprinderii de a plati dividende cuvenite actionarilor si dobanda aferenta creditelor si arata relatia prin care profitul net se transforma in cash. [2: ]

Cash flow-ul se compune din: activitati de exploatare, activitati de investitii si activitati de finantare.A. Activitatea de exploatareIncasarile provin din: Incasari din vanzarile de bunuri si din prestarea de servicii; Incasarile din venituri din imprumuturi si dividende asupra titlurilor detinute.Iesirile de cah flow: Plati fata de furnizori si personal; Plati fata de stat; Plati de dobanzi; Alte plati din exploatare.FASB, dupa numeroase dezbateri, a decis ca incasarile din dobanzi si dividendele incasate sa fie trecute la activitatea de exploatare, desi ele sunt rezultatul activitatii de finantare, respectiv rezultatul activitatii de investitii. Aceasta datorita faptului ca afecteaza calcularea profitului net. Se observa ca dividendele acordate actionarilor proprii nu sunt trecute la fluxurile din activitati de exploatare, pentru ca ele nu intra in calculul profitului net.Dividendele platite sunt trecute la activitatea financiara pentru ca ele intra in capitalul propriu care finanteaza intreprinderea prin detinerea actiunilor.Fluxurile de trezorerie din exploatare sunt calculate prin doua metode: u metoda directa, cea pe care FASB o recomanda. Aceasta presupune determinarea elementelor rezultate, care au generat o incasare sau o plata. Conform acestei metode sunt defalcate veniturile incasate si cheltuielile care au condus la o plata. Fluxul net de trezorerie provenit = din activitatea de exploatare +Incasare clienti

+ Dobanda incasata

- Plati efectuate catre furnizori si personal

- Dobanda platita

- Taxe platite

u metoda indirecta, in functie de care rezultatul este corijat cu incidentele operatiilor care nu au caracter monetar, adica care nu au incidenta asupra trezoreriei. Fluxul net de trezorerie degajat de = activitatea de exploatare+ Profit net

+ Cheltuieli cu amortizarea si provizionele

- Venituri din cedarea activelor

+ Cheltuieli privind activele cedate

+ Cheltuieli inregistrate in avans

+/- Variatia clientilor

- Venituri de incasat

+/- Variatia stocurilor

+/- Variatia furnizorilor

+/- Variatia altor datorii

B. Activitatea de investitiiIntrarile de cash sunt formate din: Cesiunea investitiilor; Incasari generate de cesiunea activelor; Incasari in rambursarea imprumuturilor de la alte companii.Iesirile de cash sunt formate din: Achizitii de active; Achizitia de filiale; Imprumuturi pentru alte companii.In activitatea de investitii se includ si imprumutirile pe termen lung care le primeste o firma dela alta firma pentru ca imprumutul inseamna o suma de incasat.C. Activitatea de finantareIntrarile de cash fow: Credite primite; Cresteri de capital in numerar; Vanzarea titlurilor imobiliare; Emisiunea de imprumuturi.Iesirile de cash sunt: Rambursari de capital in numerar; Dividende platite pentru actionari; Rambursarea unor datorii pe termen lung sau rascumpararea obligatiunilor.Activitatea de finantare inseamna de fapt obtinerea de fonduri de la creditori si investitori pentru lansarea si sustinerea intreprinderii. Include si vanzarea de bonuri de tezaur si plata dividendelor cuvenite actionarilor. 3. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE FRANCEZ In Franta exista preocupari privind asemenea tablouri inca din 1970, dar utilizarea lor in practica a aparut doar in ultimii ani. Consiliul Superior al Ordinului Expertilor Contabili (OECCA) a aprobat in 1998, recomandarea nr. 1.22 cu privire la publicarea unui model al tabloului bazat pe fluxurile de trezorerie.Modelul propus de Ordinul Expertilor Contabili are in vedere numai fluxurile monetare care au un impact asupra trezoreriei, in cursul perioadei considerate. Structura tabloului are la baza o clasificare functionala a fluxurilor intreprinderii, fiind vorba de:- fluxuri de trezorerie privind operatiile de exploatare;- fluxuri de trezorerie privind operatiile de investitii; - fluxuri de trezorerie privind operatiile de finantare.A. Fluxurile de trezorerie privind operatiile de exploatarePentru determinarea fluxurilor de trezorerie din exploatare exista doua metode: metoda capacitatii de autofinantare si metoda fluxurilor de exploatare.Metoda capacitatii de autofinantare se bazeaza pe corectarea capacitatii de autofinantare cu variatia necesarului de fond de rulment. Corespunzator celor doua variante de stabilirea capacitatii de autofinantare, excedentul brut din exploatare si rezultatul net contabil, se diferentiaza si modul de structurare a datelor in cadrul primei parti a tabloului de trezorerie. In cazul in care se porneste de la excedentul brut de exploatare, fluxul de trezorerie privind exploatarea se construieste astfel:+ Excedentul brut de exploatare

- Variatia necesarului de fond de rulment

= Excedentul de trezorerie din exploatare

+/- Alte venituri din exploatare si alte cheltuieli din exploatare si susceptibile sa antreneze o variatie de trezorerie

- Variatia necesarului de fond de rulment in afara exploatarii

- Impozit pe profit

Fluxul de trezorerie provenit din exploatare

Daca capacitatea de autofinantare este calculata pornind de la rezultatul net contabil, compozitia primei parti a tabloului de fluxuri de trezorerie se prezinta astfel:+ Rezultatul net

+/- Amortismente si provizioane

+/- Variatia de stocuri

+ Transferuri de cheltuieli in contul de cheltuieli de repartizat

+/- Plusuri sau minusuri de valoare

= Capacitatea de autofinantare

- Variatia necesarului de fond de rulment

= Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare

Aceasta metoda, numita si metoda indirecta este cel mai des utilizata de intreprinderi. Punctul de plecare este rezultatul net al exercitiului, din care se elimina cheltuielile si veniturile care nu au incidenta asupra trezoreriei si se tine cont de variatia decalajelor de trezorerie asupra operatiilor de exploatare. Metoda fluxurilor de exploatare se porneste de la delimitarea fluxurilor de incasari si plati intervenite in masa veniturilor si cheltuielilor. B. Fluxurile de trezorerie privind activitatea de investitiiSunt operatii privind fluxurile de trezorerie specifice imobilizarilor. Formula de calcul proprie acestui gen de operatii se prezinta astfel:+ Incasari rezultate din cesiunea imobilizarilor corporale si necorporale

+ Incasari rezultate din cesiunea imobilizarilor financiare

+ Rambursarea obtinuta din creante imobilizate

- Plati provenind din achizitionarea de imobilizari necorporale si corporale

- Plati provenind din achizitionarea imobilizarilor financiare

- Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

= Fluxul de trezorerie provenit din operatii de investitii

C. Fluxul de trezorerie din activitatea de finantareIn perimetru acestor operatii se includ fluxurile de trezorerie generate de finantarea pe termen lung. Formula de calcul folosita este:+ Incasari din cresteri de capital propriu

+ Cresteri de datorii financiare

- Plati privind reduceri de capital propriu

- Rambursari de datorii financiare

- Dividende varsate

+ Avansuri primite de la terti

- Avansuri rambursate tertilor

- Variatia capitalului subscris solicitat/nesolicitat

=Fluxul de trezorerie din operatii de finantare

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ROMANIAConform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice si cu Standardele Internationale de Contabilitate, Situatia fluxurilor de trezorerie, denumita in traducerea oficiala a Standardelor Internationale de Contabilitate ca si "Situatia fluxurilor de numerar", este una dintre situatiile financiare obligatorii pentru intreprinderile care aplica aceste standarde.Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice si cu Standardele Internationale de Contabilitate "se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2000 de societatile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti, unele regii autonome, companii si societati nationale, alte intreprinderi de interes national, precum si pe piata de capital"[footnoteRef:3][7], conform listei anexate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 85/20.IL2001. [3: ]

In conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (SIC) situatiile financiare anuale cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si notele explicative.SIC 7 impune raportarea fluxurilor de numerar pe trei categorii de activitati: de exploatare, investitii si de finantare, lasand la latitudinea societatilor modalitatea de prezentare- directa sau indirecta.Conturile utilizate sunt cele din planul contabil aprobat prin OMF 94/2001.In continuare va fi prezentat un exemplu de situatie a fluxurilor de trezorerie dupa modelul prezentat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 85/20.IL2001.SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIELa data de 31 decembrie. - exemplua) Metoda directaFluxuri de numerar din activitati de exploatare:

(+) incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;

(+) incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;

(-) platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;

(-) platile in numerar catre si in numele angajatilor;

(-) platile in numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

(-) platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung;

(+) incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

(-) platile in numerar pentru achizitionarea de instumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

(+) incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

(-) avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

(+) incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

(+) veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;

(-) platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;

(+) veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;

(-) rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;

(-) platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar - total

Numerar la inceputul perioadei

Numerar la finele perioadei

b) Metoda indirectaFluxuri de numerar din activitati de exploatare:

rezultatul net;

(-) modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;

(+/-) ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

(-) platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung;

(+) incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

(-) platile in numerar pentru achizitionarea de instumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

(+) incasarile in numerar din vanzarea de instumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

(-) avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

(+) incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

(+) veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;

(-) platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;

(+) veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;

(-) rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;

(-) platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar - total

Numerar la inceputul perioadei

Numerar la finelel perioadei

Ambele metode vor furniza aceleasi cifre, dar metoda directa este preferata de IAS 7 deoarece furnizeaza mai multe informatii despre societate. Totusi, aceasta metoda este rar utilizata in practica deoarece aplicarea ei este mai dificila si solicita mai mult timp.Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si de finantare trebuie prezentate in cadrul claselor majore de plati si incasari brute in numerar aparute.Informatiile necesare pentru situatia fluxurilor de numerar sunt obtinute prin analizarea cifrelor din bilant conform diferitelor sectiuni standard ale situatiei fluxurilor de numerar.Prin urmare, de exemplu, reconcilierea profitului din exploatare inainte de impozitare, preluat din contul de profit si pierdere, cu fluxul de numerar rezultat din activitatile de exploatare nu va include toate miscarile inregistrate in conturile debitorilor si creditorilor ale acelui an, ci doar acele miscari survenite in aceste conturi, care sunt aferente activitatilor de exploatare. Aceasta inseamna ca, de exemplu, miscarea inregistrata in dobanda de platit nu trebuie inclusa in sectiunea aferenta activitatilor de exploatare din situatia fluxurilor de numerar, dar trebuie inclusa in sectiunea aferenta activitatilor de investitii.Prin insumarea numerarului net din activitatile de exploatare, investitie si finantare se obtine cresterea sau scaderea neta a numerarului si echivalentelor de numerar pe parcursul perioadei, suma prin care se poate face reconcilierea intre soldul initial si cel final al numerarului si echivalentelor de numerar.Scopul intocmirii fluxurilor de trezorerie fiind acela de a prezenta miscarile inregistrate de-a lungul perioadei in conturile de numerar si de echivalente de numerar, se poate observa ca la intocmirea acestei situatii se urmaresc exclusiv tranzactiile care dau nastere unor incasari sau plati pe durata perioadei de raportare. In acest caz, principiile contabilitatii de angajamente nu sunt deci relevante, elemente cum ar fi cheltuielile constatate in avans, dobanzile de platit sau de primit etc. nefiind luate in considerare. De asemenea, orice alt gen de tranzactie care nu implica incasari sau plati nu face obiectul acestei situatii. Exemplele date de IAS 7 in acest sens se refera la tranzactii de achizitionare de active prin leasing financiar, la achizitionarea de intreprinderi prin intermediul emiterii de actiuni sau la convertirea datoriilor in actiuni.Situatia fluxurilor de trezorerie a devenit in ultimul timp un element extrem de important al raportarii financiare a intreprinderilor, deoarece ea ofera o serie de informatii ce nu ar putea fi obtinute utilizand celelalte situatii financiare, informatii referitoare la lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii. DOCUMENTELE DE LUCRUDocumentul din care se culeg datele necesare realizarii fluxului de numerar este jurnalul Cartea mare, document prin care au loc fluxurile de numerar (conturile de banca si casa).Soldurile initiale si finale se preiau din balanta contabila, iar profitul si pierderea nerealizata (neincasata) din notele contabile.Pentru usurinta in intocmirea situatiei si posibilitatea de verificare se va completa documentul "Anexa SFN" din care se preiau informatiile necesare intocmirii situatiei fluxului de numerar.

ACTIVITATEA DE EXPLOATAREFluxul de numerar din activitatea de exploatare se poate prezenta in urmatorul mod:- Incasari de la clienti, alte venituri din exploatare incasate- Plati catre furnizori, alte cheltuieli de exploatare platite- Plati catre salariati si in contul salariatilor- Impozite si taxe platite- Impozitul pe profit platit- Dobanzi platite- Flux de numerar din activitatea de exploatareIncasari de la clienti, alte venituri din exploatare incasateLa aceasta pozitie se vor trece incasarile din vanzarea produselor finite, marfurilor si a lucrarilor si serviciilor prestate clientilor.Conturile utilizate in contabilitate pentru a inregistra incasarile de la clienti sunt: 4111, 419, 461, 5112, 5114, 7581, 7582 si 7588. Contul 461 "Debitori diversi" poate contine si valoarea incasarilor din vanzarea mijloacelor fixe, fiind necesara si consultarea rulajului altor conturi, ca de exemplu, contul 7583, pentru a stabili natura fluxului de numerar incasat. Rulajul creditor total al conturilor mentionate va reprezenta valoarea incasarilor din exploatare. Restituirile de sume de la furnizori, salariati, TVA-ul incasat (contul 4424 si 4427), dobanzi si alte sume incasate, care nu se pot aloca rational la alte pozitii de incasari sunt incluse tot la aceasta rubrica, inclusiv diferentele de curs valutar incasate.Valoarea avansurilor restituite de angajatii societatii prin deconturi nu se include la nici una dintre pozitiile de incasari, aceste sume fiind ale societatii si se prezinta la valoarea neta platita (decontata) in pozitia "Plati catre furnizori, alte cheltuieli de exploatare platite".Plati catre furnizori, alte cheltuieli de exploatare platitePozitia include toate platile de exploatare catre furnizorii de stocuri, lucrari si servicii.Se au in vedere conturile din clasa 3 care au in corespondenta cu conturile de banca si casa, in lei si valuta, contul 401, 409, 462. Conturile de cheltuieli din exploatare se includ cand sunt in corespondenta cu conturile de banca si casa, mai putin cele care se includ la alte pozitii in situatia fluxului de numerar. Sumele restituite clientilor si orice alte sume platite care nu se pot incadra la alte pozitii sunt trecute la aceasta pozitie, inclusiv diferentele de curs valutar platite si TVA-ul platit (contul 4426).Avansurile acordate angajatilor in timpul deplasarii sunt trecute la valoarea neta (mai putin sumele restituite).Plati catre angajati si in contul angajatilorPlati catre angajati si in contul angajatilor (propririle si alte retineri), mai putin cele la bugetul de stat, bugetele si fondurile speciale, se regasesc in aceasta pozitie.Rulajul total debitor la conturile din grupa 42 (conturile 421, 423, 426, 427, 4282) se trece la aceasta linie.Impozite si taxe platiteToate impozitele si taxele platite, mai putin impozitul pe profit, se evidentiaza la aceasta pozitie.Conturile avute in vedere sunt in grupa 43, grupa 44 (contul 431, 437, 444, 4423, 446, 447, 4481) mai putin contul sintetic de gradul I 441 si conturile 635 si 6711.Impozitul pe profitImpozitul pe profit platit (rulajul debitor al contului sintetic de gradul I 441) se trece la aceasta pozitie.Se va prezenta separat impozitul pe profit, ca fiind generat de cele trei clase de activitati, daca este practic imposibil sa se aloce in mod rezonabil impozitul platit unei activitati (exploatare, investitie sau finantare).Dobanzi platiteDaca creditele angajate sunt pentru activitatea de exploatare atunci dobanzile platite prin contul de banca se evidentiaza la aceasta pozitie. Conturile avute in vedere sunt 5186 si 666. Dobanda pentru leasing-ul financiar se va include la pozitia "leasing financiar" din cadrul activitatii de finantare, contul de dobanda fiind 168.Fluxul de numerar din exploatareDiferenta dintre incasarile de la clienti si platile catre furnizori, salariati, impozitele si taxele platite, impozitul pe profit si dobanzi, determina fluxul de numerar din exploatare.ACTIVITATEA DE INVESTITIIPentru o societate ce nu are investitii financiare, fluxul de numerar din activitatea de investitii poate arata astfel:- Incasari din vanzarea activelor imobilizate- Investitii efectuate- Flux de numerar din activitatea de investitiiIncasari din vanzarea activelor imobilizateInvestitiile scoase din activ si vandute se considera incasate daca au loc intrari efective de numerar, simpla verificare a rulajului contului 7583 fiind nerelevanta. Se impune si consultarea rulajului creditor al contului 461 "Debitori diversi".Investitii efectuate in active imobilizateSe considera ca o investitie este efectuata doar daca au loc iesiri de numerar, rulajul conturilor 404, 231, 323, 233 si 234 trebuie sa fie in corespondenta cu conturile de banca sau de casa.Flux de numerar din activitatea de investitii Fluxul de numerar din activitatea de investitii se determina prin diferenta intre incasarile din vanzarea activelor imobilizate si investitiile efectuate.ACTIVITATEA DE FINANTAREPrezentarea fluxului de numerar din activitatea de finantare, daca nu se majoreaza sau reduce capitalul social ar putea fi facuta in felul urmator:- Credite incasate- Credite rambursate- Dividende platite- Plati pentru leasing financiar- Flux de numerar din activitatea de finantareCredite primiteAceasta pozitie contine toate intrarile de credite si alte sume sub forma unor credite incasate de la actionari in cursul perioadei, pentru necesitatile de finantare pe termen scurt, mediu si/sau lung.Conturile in care se regasesc sumele incasate (rulajul creditor) sunt cele din grupa 16, mai putin contul 167 leasing-ul financiar, contul sintetic de gradul II 519, inclusiv contul 4551.Credite rambursateAceasta pozitie contine toate iesirile de credite si alte sume platite sub forma de credite catre actionarii creditori in cursul perioadei, primite ca necesar de finantare pe termen scurt, mediu si/sau lung.Conturile in care se regasesc sumele incasate (rulajul debitor) sunt cele din grupa 16, mai putin leasing-ul financiar, contul sintetic de gradul II 519, inclusiv contul 4551. Dividende platiteRulajul debitor al contului 457 reprezinta valoarea dividendelor platite prin banca si casa.Plati pentru leasing financiarLeasing-ul financiar este evidentiat in contul 167 si 168 (dobanda).Flux de numerar din activitatea de finantareSe determina ca diferenta intre creditele incasate si creditele rambursate, dividendele platite, dobanzile platite si leasing-ul financiar platit.Daca au loc majorari/reduceri de capital social, aceste sume se vor trece in pozitii distincte.Fluxul net de numerarFluxul net de numerar se determina prin insumarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si finantare.Numerarul de la inceputul perioadeiNumerarul de la inceputul perioadei reprezinta soldul debitor al conturilor de banca si casa, in lei si devize.Reconcilierea solduluiReconcilierea soldului se face doar prin banca in devize eliminandu-se din sold profiturile si pierderile nerealizate (incasate) din diferenta de curs dintre data ultimei tranzactii si data de 31 decembrie.In situatia fluxului de numerar se va trece doar valoarea neta dintre profitul si pierderea nerealizata.Numerarul de la finalul perioadeiNumerarul de la finalul perioadei reprezinta soldul debitor al conturilor de casa, in lei si devize.NOTELE LA SITUATIA FLUXULUI DE NUMERARIn notele de la situatia fluxului de numerar se vor prezenta elemente semnificative si alte informatii cerute de standard.Un element este semnificativ daca prezentarea falsa sau neprezentarea lui ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor (investitori, angajati, creditori, furnizori, clienti, institutiile de stat si publicul) de informatii financiare.Se prezinta, de exemplu, valoarea soldurilor semnificative de numerar si echivalent de numerar detinute si a caror utilizare este restrictionata (acreditive si depozite pe termen).Nota A la situatia fluxului de numerarSunt prezentate sumele din bilant cuprinse in situatia fluxului de numerar la pozitia numerar la inceputul si sfarsitul perioadei.Exemple de echivalente de numerar ar fi:- efectele de incasat si efectele emise spre scontare- investitii financiare pe termen scurt (conturi din grupa 50)- valori de casa (conturi din grupa 532)ANEXA SFNAnexa SFN are rolul de a selecta si ordona informatia necesara realizarii fluxului de numerar. Se completeaza cu datele din Cartea Mare, rulajele totale ale conturilor 5311, 5314, 5121 si 5124 reprezentand informatia de baza, care se ajusteaza cu elemente de depuneri in cont, si eventualele compensari. Soldul conturilor se trece din balanta sau fisele de cont.