Tabel Centralizator Prest Serv

of 104 /104
7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv http://slidepdf.com/reader/full/tabel-centralizator-prest-serv 1/104 Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF Tarla: Fundu Viei Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012 Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau (k g) P re t V al oare ( lei ) Venit Cota chelt im 25% 1 PAVEL VASILE/1590208221184 354054 1.600 455.00 728.00 728.00 182.00 2 CRETU DANIEL/1711006221198 CVC 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50 3 CEAUN VASILE/1520713221144 165232 0.660 455.00 300.30 300.30 75.08 4 GREU IONEL/1680513221222 165520 0.810 455.00 368.55 368.55 92.14 5 PRUNDEANU MIRCEA/15302192275 164884 11687/24. 11.2012 0.590 455.00 268.45 2 68.45 67.11 6 PRUNDEANU MIRCEA/15302192275 164155 0.130 455.00 59.15 59.15 14.79 7 DABIJA NATALIA/2270323221157 165354 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63 8 DABIJA RODICA/2490212221285 164204 0.310 455.00 141.05 141.05 35.26 9 SPITELNICU PETRU/1340604227783 ADV.2005/199 4.000 455.00 1820.00 1820.00 455.00 10 DASCALU VASILE/139072221192 354054 1.880 455.00 855.40 855.40 213.85 11 URSACHE VASILE/1671119221235 165925 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50 12 BARBIERU DUMITRU/1690206221134 164889 2.485 455.00 1130.81 1130.81 282.70 12 BARBIERU DUMITRU/1690206221134 165278 0.510 455.00 232.05 232.05 58.01 14 BARBIERU DUMITRU/1690206221134 164890 0.918 455.00 417.87 417.87 104.47 15 POPA CONSTANTIN/1431030221144 164685 1.360 455.00 618.80 618.80 154.70 16 CIAUN EUGENIA/2360113221160 164307 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90 17 CIOBANU PETRU/1440627227789 165200 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38 18 CIAUN GHEORGHE/1590713227812 165517 0.980 455.00 445.90 445.90 111.48 19 CUZIC MIHAI/1350929227787 164848 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31 20 STOIAN NECULAI/1621123221153 165653 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95 21 ORZU ILEANA/2400913227782 165133 0.870 455.00 395.85 395.85 98.96 22 IFRIM I.MARIA/2480725226325 165084 1.780 455.00 809.90 809.90 202.48 23 PAVEL GHE ELENA/2470319221214 164771 0.780 455.00 354.90 354.90 88.73 24 MOVILEANU ION/1530618221177 165134 0.880 455.00 400.40 400.40 100.10 25 LOGHIN ECATERINA/2300801221166 164709 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75 26 CAPATANA ELENA/2540206221139 164721 0.560 455.00 254.80 254.80 63.70 TOTAL 30.3337 13801.83 3450.46 1 Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF Tarla: Fundu Viei Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen 11705/24.11.2012 11699/24.11.2012 11700/24.11.2012 11701/24.11.2012 11702/24.11.2012 11703/24.11.2012 11686/24.11.2012 11688/24.11.2012 11689/24.11.2012 11690/24.11.2012 11691/24.11.2012 de arenda Nume prenume arendator 11685/24.11.2012 11963/10.04.2013 12088/9.05.2013 11695/24.11.2012 11696/24.11.2012 11697/24.11.2012 11698/24.11.2012 CONVENTIE 11692/24.11.2012 11693/24.11.2012 11694/24.11.2012 11694/24.11.2012 11694/24.11.2012 11704/24.12.2012

Embed Size (px)

Transcript of Tabel Centralizator Prest Serv

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  1/104

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Fundu Viei Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( lei ) Venit Cota chelt im

  25%

  1 PAVEL VASILE/1590208221184 354054 1.600 455.00 728.00 728.00 182.00

  2 CRETU DANIEL/1711006221198 CVC 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  3 CEAUN VASILE/1520713221144 165232 0.660 455.00 300.30 300.30 75.08

  4 GREU IONEL/1680513221222 165520 0.810 455.00 368.55 368.55 92.14

  5 PRUNDEANU MIRCEA/15302192275 164884 11687/24. 11.2012 0.590 455.00 268.45 2 68.45 67.11

  6 PRUNDEANU MIRCEA/15302192275 164155 0.130 455.00 59.15 59.15 14.79

  7 DABIJA NATALIA/2270323221157 165354 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  8 DABIJA RODICA/2490212221285 164204 0.310 455.00 141.05 141.05 35.26

  9 SPITELNICU PETRU/1340604227783 ADV.2005/199 4.000 455.00 1820.00 1820.00 455.00

  10 DASCALU VASILE/139072221192 354054 1.880 455.00 855.40 855.40 213.85

  11 URSACHE VASILE/1671119221235 165925 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  12 BARBIERU DUMITRU/1690206221134 164889 2.485 455.00 1130.81 1130.81 282.70

  12 BARBIERU DUMITRU/1690206221134 165278 0.510 455.00 232.05 232.05 58.01

  14 BARBIERU DUMITRU/1690206221134 164890 0.918 455.00 417.87 417.87 104.47 15 POPA CONSTANTIN/1431030221144 164685 1.360 455.00 618.80 618.80 154.70

  16 CIAUN EUGENIA/2360113221160 164307 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  17 CIOBANU PETRU/1440627227789 165200 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38

  18 CIAUN GHEORGHE/1590713227812 165517 0.980 455.00 445.90 445.90 111.48

  19 CUZIC MIHAI/1350929227787 164848 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  20 STOIAN NECULAI/1621123221153 165653 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  21 ORZU ILEANA/2400913227782 165133 0.870 455.00 395.85 395.85 98.96

  22 IFRIM I.MARIA/2480725226325 165084 1.780 455.00 809.90 809.90 202.48

  23 PAVEL GHE ELENA/2470319221214 164771 0.780 455.00 354.90 354.90 88.73

  24 MOVILEANU ION/1530618221177 165134 0.880 455.00 400.40 400.40 100.10

  25 LOGHIN ECATERINA/2300801221166 164709 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  26 CAPATANA ELENA/2540206221139 164721 0.560 455.00 254.80 254.80 63.70

  TOTAL 30.3337 x 13801.83 3450.46 1

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Fundu Viei Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  11705/24.11.2012

  11699/24.11.2012

  11700/24.11.2012

  11701/24.11.2012

  11702/24.11.2012

  11703/24.11.2012

  11686/24.11.2012

  11688/24.11.2012

  11689/24.11.2012

  11690/24.11.2012

  11691/24.11.2012

  de arenda

  Nume prenume arendator

  11685/24.11.2012

  11963/10.04.2013

  12088/9.05.2013

  11695/24.11.2012

  11696/24.11.2012

  11697/24.11.2012

  11698/24.11.2012

  CONVENTIE

  11692/24.11.2012

  11693/24.11.2012

  11694/24.11.2012

  11694/24.11.2012

  11694/24.11.2012

  11704/24.12.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  2/104

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  27 TOMA GHEORGHE/1490324227799 165971 06/24.11.2012 1.06 455.00 482.30 482.30 120.58

  28 LOGHIN GHEORGHE/1270416221151 165081 07/24.11.2012 0.56 455.00 254.80 254.80 63.70

  29 SPITELNICU GHEORGHE/1360915227801 164833 08/24.11.2012 1.12 455.00 509.60 509.60 127.40

  30 URSU-URSACHE ANTON/1270517221166 165552/16555 09/24.11.2012 4.00 455.00 1820.00 1820.00 455.00

  31 CRISMARIU ELENA/2641003221157 164798 10/24.11.2012 3.50 455.00 1592.50 1592.50 398.13

  33 BIVOLARU DUMITRU/1560204227825 164778 11.24.11.2012 4.29 455.00 1951.95 1951.95 487.99

  34 SPITELNICUM.VIOREL/1541127221189 165688 12/24.11.2012 0.83 455.00 377.65 377.65 94.41

  35 ALEXANDRU VALERIA/2490215221187 165688 13/24.11.2012 1.66 455.00 755.30 755.30 188.83

  36 NECHIFOR GHEORGHE/1580217221138 165700 14/24.11.2012 2.00 455.00 910.00 910.00 227.50

  37 LOGHIN VASILE/1500103221159 164695 15/24.11.2012 2.54 455.00 1155.70 1155.70 2 88.93

  38 TICAN H.ION/1510428220011 164161 16/24.11.2012 1.23 455.00 559.65 559.65 139.91

  39 VRANESCU IOAN/1560927227838 165644 17/24.11.2012 1.42 455.00 646.10 646.10 161.53

  40 CIOBANU CONSTANTIN/1500901227815 165355/16535412/15.04.2013 2.01 455.00 914.55 914.55 228.64

  41 STAN TIBERIU DAN/1850914226796 165727 63/24.11.2012 0.30 455.00 136.50 136.50 34.13

  42 FRUNZA VASILE/1360627227801 164159 22/24.11.2012 1.23 455.00 559.65 559.65 139.91

  43 BUTOIANU VASILE/1520511227812 165317 23/24.11.2012 0.40 455.00 182.00 182.00 45.50

  44 CEAUN VASILE/1520713221144 164785 24/24.11.2012 0.36 455.00 163.80 163.80 40.95

  45 URSU GHEORGHE/1430221332168 165521 25/24.11.2012 0.64 455.00 291.20 291.20 72.80 46 CIAUN ELENA/2350217227790 165322 26/24.11.2012 0.50 455.00 227.50 227.50 56.88

  47 ALBU NATALIA/2330326221175 165317 27/24.11.2012 0.40 455.00 182.00 182.00 45.50

  48 CRETU VICTORIA/2510718221141 CERTIF.MOST. 28/24.11.2012 1.02 455.00 464.10 464.10 116.03

  49 URSACHE VICTORIA/2230605221151 163862 7/18.02.2012 1.02 455.00 464.10 464.10 116.03

  50 CRETU VICTORIA/2510718221141 165312/16528 29/24.11.2012 1.00 455.00 455.00 455.00 113.75

  51 URSACHE IOAN/1400608221146 163542 30/24.11.2012 1.00 455.00 455.00 455.00 113.75

  52 CURCA GEORGES/1451014221132 165977 31/24.11.2012 1.00 455.00 455.00 455.00 113.75

  53 STIRBU PETRU/1560626221198 164970/16426 32/24.11.2013 1.90 455.00 864.50 864.50 216.13

  54 URSACHE DUMITRU/1540828070060 165205 33/24.11.2012 1.00 455.00 455.00 455.00 1 13.75

  TOTAL 37.99 x 17285.45 4321.36

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Fundu Viei Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  de arenda

  Nume prenume arendator

  Nume prenume arendator

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  3/104

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  55 URSACHE MIHAI/1651017221184 164207 1.00 455.00 455.00 455.00 113.75

  56 STOIAN NECULAI/1621123221153 165413 4.00 455.00 1820.00 1820.00 455.00

  57 PASCARU M.MARIA/2490618221200 165443 0.80 455.00 364.00 364.00 91.00

  58 ILIE MIHAI/1461006221173 165444 0.80 455.00 364.00 364.00 91.00

  59 CUZIC MARIA/2290301221173 165441 0.80 455.00 364.00 364.00 91.00

  60 CUZIC MIHAI/1531105221168 165554 0.80 455.00 364.00 364.00 91.00

  61 SAVIN IOAN/1620317227789 165440 0.80 455.00 364.00 364.00 91.00

  62 SFARC NECULAI/1591113221183 165481 0.80 455.00 364.00 364.00 91.00 63 SFARC NECULAI/1591113221183 165466 0.57 455.00 259.35 259.35 64.84

  64 SFARC NECULAI/1591113221183 165457 2.00 455.00 910.00 910.00 227.50

  65 MINGHEL CONSTANTIN/1611125221169 165602 0.54 455.00 245.70 245.70 61.43

  66 TATARU MIHAI/1541021227825 164912 1.77 455.00 805.35 805.35 201.34

  67 TATARU MIHAI/1541021227825 165092 0.44 455.00 200.20 200.20 50.05

  68 TATARU MIHAI/1541021227825 165094 1.04 455.00 473.20 473.20 118.30

  69 PAHONE GHEORGHE/1640707227805 164072 0.92 455.00 418.60 418.60 104.65

  70 PRISACARIU CONSTANTIN/1531010030015 165455 0.30 455.00 136.50 136.50 34.13

  71 URSACHE MIHAI/1410920227815 165867 0.12 455.00 54.60 54.60 13.65

  72 URSACHE MIHAI/1410920227815 164780 0.18 455.00 81.90 81.90 20.48

  73 SAVA PETRU/1501207227796 1.20 455.00 546.00 546.00 136.50

  74 SAVA VASILE/1530330227790 165645 1.00 455.00 455.00 455.00 113.75

  75 PRODAN GHEORGHE/1760314221211 165532 0.70 455.00 318.50 318.50 79.63

  76 VORONCIUC VASILE/1280911221170 354011 0.54 455.00 245.70 245.70 61.43 77 PRODAN GHEORGHE/1760314221211 165535 1.00 455.00 455.00 455.00 113.75

  78 PADURET I.GHEORGHE/164040221186 165199 0.20 455.00 91.00 91.00 22.75

  TOTAL 22.32 x 10155.60 2538.90

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Fundu Viei Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  79 PADURET GHEORGHE/1640404221186 165283 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  11348/24.11.2012

  11349/24.11.2012

  11350/24.11.2012

  11351/24.11.2012

  11352/24.11.2012

  11343/24.11.2012

  11344/24.11.2012

  11345/24.11.2012

  11346/24.11.2012

  11347/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11358/24.11.2012

  11353/24.11.2012

  11354/24.11.2012

  11355/24.11.201211356/24.11.2012

  11357/24.11.2012

  11338/24.11.2012

  11339/24.11.2012

  11340/24.11.2012

  11341/24.11.201211342/24.11.2012

  de arenda

  11334/24.11.2012

  11335/24.11.2012

  11336/24.11.2012

  11337/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  4/104

  80 STAN TIBERIU DAN/1850914226796 165727 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  81 PONCU V.CONSTANTIN/1380624221164 164718 0.630 455.00 286.65 286.65 71.66

  82 BUHUSI V.ELENA/2560308221142 164365 0.520 455.00 236.60 236.60 59.15

  83 PONCU V.NECULAI/1430228221171 165173 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  84 TOMA EUGENIA/2390819221204 165617 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  85 CHIRILA MIHAI/1361107227799 165448 3.080 455.00 1401.40 1401.40 350.35

  86 BUJAN MARIA/2320721221143 164853/16540 2.750 455.00 1251.25 1251.25 312.81

  87 AGAPI ELENA/2200302221172 165963 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  88 PONCU CONSTANTIN/1610312221137 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  TOTAL11.640 x

  5296.20 1324.05

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: La Vie Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( lei ) Venit Cota chelt im

  25%1 URSU MARIA/2561120080033 165621 12066/9.05.2013 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  2 CUZIC GHEORGHE/1580509221171 165374/16413 1.340 455.00 609.70 609.70 152.43

  3 CUZIC GHEORGHE/1580509221171 164050/16535 1.290 455.00 586.95 586.95 146.74

  4 CIAUN PETRICA/1560322227816 165766 11625/24.11.2012 0.300 455.00 136.50 136.50 34.13

  11967/10.04.2013

  11968/10.04.2013

  11969/10.04.2013

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11360/24.11.2012

  11361/24.11.2012

  11362/24.11.2012

  11363/24.11.2012

  11966/10.04.2013

  11623/24.11.2012

  11624/24.11.2012

  11359/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  5/104

  5 PERIANU-AGAPE PETRU/1540720227835 164039 11626/24.11.2012 0.950 455.00 432.25 432.25 108.06

  6 SANDU ELENA/2280426221181 165311 11627/24.11.2012 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  7 ANTON ST.MIHAI/1330414227783 164043 11628/24.11.2012 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  8 ZAHARIA IORDACHE/1460315227791 165995 11629/24.11.2012 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  9 AGAPE P.MARIA/2610726221236 164182 11630/24.11.2012 0.530 455.00 241.15 241.15 60.29

  10 ZAHARIA NATALIA/2360927221203 165274 11631/24.11.2012 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  11 MINCIUC N.DUMITRU/1421024227820 164058 11632/24.11.2012 0.340 455.00 154.70 154.70 38.68

  12 IVAN VIORICA/2471026221166 163865 11633/24.11.2012 0.980 455.00 445.90 445.90 111.48

  13 MINCIUC ELENA/2310502221141 164070 11634/24.11.2012 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  14 SPITELNICU VASILE/1490613227783 354044 11635/24.11.2012 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11 15 ANTON ELENA/2390118221134 165403 11636/24.11.2012 0.420 455.00 191.10 191.10 47.78

  16 UNTEA MARIA/2540313221165 164767 11637/24.11.2012 0.600 455.00 273.00 273.00 68.25

  17 SPITELNICU GHEORGHE/1560715227872 165491 11638/24.11.2012 0.500 455.00 227.50 2 27.50 56.88

  18 SPITELNICU CONSTANTIN/1481022227808 165166 11639/24.11.2012 1.090 455.00 495.95 495.95 123.99

  19 DABIJA C.MIHAI/1440329221133 164123 11640/24.11.2012 0.730 455.00 332.15 332.15 83.04

  20 BEJINARU GHEORGHE/1561104227785 164741 11641/24.11.2012 0.680 455.00 309.40 309.40 77.35

  21 DABIJA ADRIAN/1700330221130 164705 11642/24.11.2012 1.150 455.00 523.25 523.25 130.81

  22 SAVIN VICTORIA/2260713221141 165643 11643/24.11.2012 0.960 455.00 436.80 436.80 109.20

  23 CIOFU VALERIA/2410729221151 165146 11644/24.11.2012 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  24 BOTEZATU MARIA/2400209221146 164995 11645/24.11.2012 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  25 MORARU MIHAI/1580323221160 164800 11646/24.11.2012 1.810 455.00 823.55 823.55 205.89

  TOTAL 19.890 x 9049.95 2262.49

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: La Vie Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  26 TUGUI MARIA/2520130221181 165561 11647/24.11.2012 2.190 455.00 996.45 996.45 2 49.11

  27 TOMA MIHAI/1430417227809 164911 11648/24.11.2012 1.280 455.00 582.40 582.40 145.60

  28 CIOBANU CONSTANTIN/1500901227815 F.DE P.IN POSE 11649/24.11.2012 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63 29 TOMA EUGENIA/2390819221204 165607 11650/24.11.2012 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  30 ZAHARIA ANICA/2300810221185 165529 11651/24.11.2012 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  31 RAUS PARASCHIVA/2400805227818 P.V.DE PUNERE 11652/24.11.2012 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  32 CHIRILA PETRU/1320908221147 165620 11653/24.11.2012 0.290 455.00 131.95 131.95 32.99

  Nume prenume arendator

  de arenda

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  6/104

  33 ALUPOAIEI DABIJA FLORIN/1780209221173 165261 11654/24.11.2012 0.330 455.00 150.15 150.15 37.54

  34 DABIJA GHEORGHE/ 165997 11655/24.11.2012 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  35 ZAHARIA GHEORGHE/1490729227818 165995 11656/24.11.2012 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  36 SPITELNICU CONSTANTIN/1530719227780 164866/16543 11657/24.11.2012 0.640 455.00 291.20 291.20 72.80

  37 LAZAR I.PETRU/1300427227803 164693 0.420 455.00 191.10 191.10 47.78

  TOTAL 10.780 x 4904.90 1226.23

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Sleah Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  1 BIVOLARU ION AUREL/131115221156 165263 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  2 TABACILA CONSTANTIN/1580309227829 165410 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  3 ZAGAN ELENA/2630816221185 165447 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  4 DABIJA DUMITRU DORIN/1700302221131 165618 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  5 PONCU DUMITRU1481124064334 165761 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  6 LOGHIN GHEORGHE/1480419221134 165273 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  7 DABIJA NATALIA/2270323221157 165354 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  8 MORARU ELENA/2481217221169 164775 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  9 MORARIU N.CRISTIAN/1801002226805 165553 0.430 455.00 195.65 195.65 48.91

  10 PONCU DUMITRU/1481124064334 165761 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90 11 TROFIN PETRU/1610916400490 ADEVERINTA 1.440 455.00 655.20 655.20 163.80

  12 URSACHE AURICA/2390222221171 165835 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  13 DASCALITA NECULAI/1500409221201 F.DE PUN.POS. 0.640 455.00 291.20 291.20 72.80

  14 GHITA STEFANIA/2541215293129 165560 0.660 455.00 300.30 300.30 75.08

  11430/24.11.201211431/24.11.2012

  11432/24.11.2012

  11433/24.11.2012

  11434/24.11.2012

  11425/24.11.2012

  11426/24.11.2012

  11427/24.11.2012

  11428/24.11.2012

  11429/24.11.2012

  de arenda

  11421/24.11.2012

  11422/24.11.2012

  11423/24.11.2012

  11424/24.11.2012

  Nume prenume arendator

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  7/104

  15 CIAUN CONSTANTIN/1311004227788 165575 0.330 455.00 150.15 150.15 37.54

  16 CIAUN CONSTANTIN/1311004227788 165579 0.330 455.00 150.15 150.15 37.54

  17 MIHALACHE FLORIN/1710514221160 164761/165901 3.120 455.00 1419.60 1419.60 354.90

  18 MANOLACHE EUFROSINA/2400407221156 164747 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  19 GRADINARU IOAN/1490525221165 164913 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  20 HODOROGEANU NECULAI/1530808227858 166018 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  21 COVIT PETRU/1800131226799 165370 1.640 455.00 746.20 746.20 186.55

  22 RAILEANU ALECSANDRU/1290424227791 354061 0.530 455.00 241.15 241.15 60.29

  23 POPA NECULAI/1351115221183 ADV.2155/200 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  24 ZLAVOG VIOREL/1560508221180 0.530 455.00 241.15 241.15 60.29 25 URSU ANETA/2460408221174 0.530 455.00 241.15 241.15 60.29

  TOTAL 20.340 x 9254.70 2313.68

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Aroneanu Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  1 BREAUR GHEORGHE/1430407227790 12081/9.05.2013 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  2 TUDOR LUCICA/2540401345403 164303 0.350 455.00 159.25 159.25 39.81

  3 MOVILEANU VIOREL/1580108227810 165612 1.150 455.00 523.25 523.25 130.81

  4 IONESCU BOGDAN/ 163673 1.100 455.00 500.50 500.50 125.13

  5 CORNICI T.CONSTANTIN/1380502221171 164133 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38

  6 VATRA GHEORGHE/1470423227806 165510 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  7 TRUFANDA ION/1520704221231 165710 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  8 TRUFANDA ION/1520704221231 165705 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  9 TRUFANDA ION/1520704221231 165713 0.710 455.00 323.05 323.05 80.76

  10 TRUFANDA ION/1520704221231 165860 0.120 455.00 54.60 54.60 13.65

  11 BOZAIANU BEATRICE/2550329221228 164245 2.500 455.00 1137.50 1137.50 284.38

  12 BOZAIANU BEATRICE/2550329221228 165679 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  13 OLARU VICTORIA/2260213221141 163655 1.190 455.00 541.45 541.45 135.36

  14 BUTNARU GHEORGHE/1481206227784 165805 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  15 TRUFANDA NECULAI/1680718221231 165047 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75 16 TRUFANDA MARIA/2380207221158 165513 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  17 HUTANU ILIE/1400922227793 164909 0.550 455.00 250.25 250.25 62.56

  18 MOVILEANU GHEORGHE/2310510221221 165612 1.150 455.00 523.25 523.25 130.81

  19 SANDULEANU IOAN/1480624221192 354003 1.050 455.00 477.75 477.75 119.44 11574/24.11.2012

  11564/24.11.2012

  11565/24.11.2012

  11566/24.11.2012

  11567/24.11.2012

  11567/24.11.2013

  11445/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  1181/15.02.2010

  12025/15.04.2013

  11570/24.11.2012

  11571/24.11.201211572/24.11.2012

  11573/24.11.2012

  1170/15.02.2010

  11567/24.11.2014

  11567/24.11.2012

  11568/24.11.2012

  11568/24.11.2012

  11569/24.11.2012

  11440/24.11.2012

  11441/24.11.2012

  11442/24.11.2012

  11443/24.11.2012

  11444/24.11.2012

  11435/24.11.2012

  11436/24.11.2012

  11437/24.11.2012

  11438/24.11.2012

  11439/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  8/104

  20 MOVILEANU MARIA/2310510221221 165612 1.150 455.00 523.25 523.25 130.81

  21 CIURILA RUXANDA/2250821221171 163647 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38

  22 BREAUR NECULAI/1491017227783 164378/16525 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  23 CIURILA ALEXANDRU/1340320221175 164283 0.450 455.00 204.75 204.75 51.19

  24 OLARU DUMITRU/1440425221152 165706 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  25 CHIMU CONSTANTIN/1540430221134 165395 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  26 MARCU LUCIAN/1801213226861 163726 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  27 CANILA V.ELENA/2380215221174 165463 1.110 455.00 505.05 505.05 126.26

  28 UNGUREANU EUGENIA/2470121221181 165453 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  TOTAL 23.980 10910.90 2727.73

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Aroneanu Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  29 MANDRU MARIA/2500330221228 0.450 455.00 204.75 204.75 51.19

  30 ORZ MIRCEA/1470616221161 165077 0.870 455.00 395.85 395.85 98.96

  31 TIMOFTE MARIANA/2560815221279 165127 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  32 ASOFRONIE ELENA/2510321221151 165636 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  33 CIOBANU GHEORGHE/1261126227782 164308 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  34 RAUS NECULAI/1480320227829 165652 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  35 PONCU SILVIA/2281105221188 165862 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  36 DABIJA PARASCHIVA/2310223221150 4608 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  37 MINGHEL MARIEA/2390513221207 165587 0.700 455.00 318.50 318.50 79.63

  38 MAFTEI MARIA/2350904221185 164840 0.650 455.00 295.75 295.75 73.94

  39 ZELEZNEAC MARIAN/1810103366191 165362 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  40 ZAHARESCU VIOREL/1730714221156 164394 1.150 455.00 523.25 523.25 130.81

  41 STOIAN NECULAI/1621123221153 165653 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  42 STOIAN VASILE/1321225227787 165266 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  43 HODOROGIANU ELENA/2830929226803 165897 0.270 455.00 122.85 122.85 30.71

  44 DOROFTEI ZAVASTIA/2550620221195 165000 0.270 455.00 122.85 122.85 30.71

  45 STOIAN VASILE/1321225227787 165550 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43 46 STOIAN NECULAI/1621123221153 165413 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  47 TESLARU IORDACHE/1560203227849 165438 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  48 HODOROGEANU GHEORGHE/141071237223 165654 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  49 CUZIC V.MARIA/2290301221173 165441 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  11596/24.11.2012

  11597/24.11.2012

  11598/24.11.2012

  11599/24.11.201211600/24.11.2012

  11591/24.11.2012

  11592/24.11.2012

  11593/24.11.2012

  11594/24.11.2012

  11595/24.11.2012

  11601/24.11.2012

  11602/24.11.2012

  11603/24.11.2012

  11578/24.11.2012

  11579/24.11.2012

  11580/24.11.2012

  11581/24.11.2012

  11582/24.11.2012

  1170/15.02.2010

  11575/24.11.2012

  11576/24.11.2012

  11577/24.11.2012

  11586/24.11.2012

  11587/24.11.2013

  11588/24.11.2014

  11589/24.11.2012

  11590/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11583/24.11.2012

  11584/24.11.2012

  11585/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  9/104

  50 TRUFANDA VATITA/2270708227788 165249 0.100 455.00 45.50 45.50 11.38

  TOTAL 12.690 x 5773.95 1443.49

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEFTarla: Ciritei 1 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  1 PETRIA GEORGETA/2530204221186 CVC 1.560 455.00 709.80 709.80 177.45

  2 PONCU MIHAI/1340217227803 164333 1.610 455.00 732.55 732.55 183.14

  3 PONCU DUMITRU/1591130221161 165412/16470 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38

  4 BIVOLARU VASILE CRISTINEL/1750820221265 165879 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  5 CAILEANU MARIA/2380831221176 165809 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  6 PONCU EUFROSINA/2370604227798 164704 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  7 MANOLACHE MIHAI/1510421227808 165564 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  8 SOLOMON MIHAI/1600428221185 164703 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  9 MANOLACHE EUFROSINA/2400407221156 164747 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  10 SAVA ANETA/2480926221238 164885 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  11 RAUS NECULAI/1690319221131 ADV.1399/199 2.450 455.00 1114.75 1114.75 278.69

  12 HODOROGIANU PETRU/1850328226803 164806 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  13 SCURTU ELENA/2400215221191 166002 0.950 455.00 432.25 432.25 108.06

  14 SCURTU ELENA/2400215221191 164064 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  15 PODARU ION/1501215227825 165616 0.300 455.00 136.50 136.50 34.13

  16 PODARU ION/1501215227825 165269 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  17 TIMOFTE MARIANA/2560815221279 164305 0.380 455.00 172.90 172.90 43.23

  18 PRISACARIU C.CONSTANTIN/1531010030015 165455 0.300 455.00 136.50 136.50 34.13

  19 DABIJA MARIA/2380325221191 165585 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  20 CUZIC VASILE/1340619221175 C.V.C 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88 21 TUTUIANU CONSTANTIN/1571118227800 164334 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  22 VASILIU CONSTANTIN/1610421354792 165751 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  23 COJOCARU CATINCA/2201222221194 165751 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  24 ALUPOAIEI DABIJA FLORIN/1780209221173 ADV. 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  11280/24.11.2012

  11281/24.11.2012

  11282/24.11.2012

  11283/24.11.2012

  11284/24.11.2012

  11275/24.11.2012

  11276/24.11.2013

  11277/24.11.2014

  11278/24.11.2012

  11279/24.11.2012

  11290/24.11.201211291/24.11.2012

  11292/24.11.2012

  1736/18.02.2010

  11294/24.11.2013

  11285/24.11.2012

  11286/24.11.2012

  11287/24.11.2012

  11288/24.11.2012

  11289/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  12073/9.05.2013

  1719/18.02.2010

  11273/24.11.2012

  11274/24.11.2012

  11604/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  10/104

  25 PAHONE MARIA/2271227221200 165488 1.200 455.00 546.00 546.00 136.50

  TOTAL 21.740 x 9891.70 2472.93

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Ciritei 1 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  26 LUPUSORU NECULAI/1230602221133 165213 1.130 455.00 514.15 514.15 128.54

  27 LUPUSORU NECULAI/1230602221133 163670 0.630 455.00 286.65 286.65 71.66

  28 DASCALU VASILE/1390722221192 165481 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  29 SOLOMON IOAN/1400106221142 165327 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  30 DASCALU VASILE/1390722221192 354054 0.450 455.00 204.75 204.75 51.19

  31 GURAU ELENA/2530615221242 165483 0.470 455.00 213.85 213.85 53.46

  32 PATRASCU VASILE CATALIN/1780127221212 CVC-354059 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38

  33 IFTIMIE VIORICA/2480908221216 2.660 455.00 1210.30 1210.30 302.58

  34 DABIJA ADRIAN/1700330221130 164707 0.830 455.00 377.65 377.65 94.41

  35 ZAHARIA C.PETRU/1240907227794 164707 0.830 455.00 377.65 377.65 94.41

  36 BEJINARU GHEORGHE/1541104227785 164707 0.830 455.00 377.65 377.65 94.41

  37 BEJINARU GHEORGHE/1541104227785 164741 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  38 ZAHARIA C.PETRU/1240907227794 164694 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  39 FLOREA ZOITA/2320417221186 164174 1.030 455.00 468.65 468.65 117.16

  40 SFARC V.RUXANDA/2240821221181 165375 0.610 455.00 277.55 277.55 69.39

  41 PODARU VASILE/1610310221182 165442 0.480 455.00 218.40 218.40 54.60

  42 TANASA IOAN/1550602227850 166009 1.020 455.00 464.10 464.10 116.03

  43 SFARC NECULAI/1600915227789 164766 1.100 455.00 500.50 500.50 125.13

  44 PODARU CONSTANTIN/1370518227801 165611 0.850 455.00 386.75 386.75 96.69

  45 FANTAZIU CONSTANTIN/1581211221140 165141 0.600 455.00 273.00 273.00 68.25

  46 MANOLE EUGENIA/2490722221203 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  47 TOMA MIHAI/1430417227809 165732 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  48 PODARIU ELENA/2150112221175 165484 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75 49 MORARIU CRISTIAN/1801002226805 165495 0.460 455.00 209.30 209.30 52.33

  TOTAL 20.960 x 9536.80 2384.20

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  11318/24.11.201311319/24.11.2012

  11313/24.11.2012

  11314/24.11.2012

  11315/24.11.2012

  11316/24.11.2012

  11317/24.11.2012

  11298/24.11.2012

  11299/24.11.2012

  11300/24.11.2013

  11301/24.11.2014

  11302/24.11.2012

  11295/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11296/24.11.2012

  11297/24.11.2012

  11308/24.11.2012

  11309/24.11.2012

  11310/24.11.2012

  11311/24.11.2012

  11312/24.11.2012

  11303/24.11.2012

  11304/24.11.2012

  11305/24.11.2012

  11306/24.11.2012

  11307/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  11/104

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Ciritei 1 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut V

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pre t Valoare ( le i) Venit Cota chelt imp

  25%

  50 HODOROGEANU P.NECULAI 165747 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50 51 ADAM GHIORGHE/1490723227803 165313 1.250 455.00 568.75 568.75 142.19 4

  52 ZAHARIA VASILE/1320524221169 164903/16532 1.600 455.00 728.00 728.00 182.00 5

  TOTAL 4.850 2206.75 551.69 16

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Ciritei 2 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  Nume prenume arendator

  de arenda

  1762/18.02.201011320/24.11.2012

  11321/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  12/104

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt im

  25%

  1 MOVILEANU VIOREL/1580108227810 165728 2.080 455.00 946.40 946.40 236.60

  2 MOVILEANU VIOREL/1580108227810 165725 1.520 455.00 691.60 691.60 172.90

  3 MOVILEANU VIOREL/1580108227810 164784 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  4 TALABA P.MARIA/2510816221174 165460 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50 5 PADURET LUCIA/2261015221175 165461 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  6 RAUS ANA/2250214221154 164783 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  7 CIMPOESU GHEORGHE/1500610221154 164053 1.340 455.00 609.70 609.70 152.43

  8 SFARC V.RUXANDA/2240821221181 165375 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  9 SFARC VASILE/1491212227016 165519 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  10 STOIAN VASILE/1321225227787 165265 0.370 455.00 168.35 168.35 42.09

  11 DAMIAN NATALIA/2460409221185 165519 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  12 SFARC RUXANDA/2240821221181 165128 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  13 GHIDERSA GHEORGHE/1660319221153 165325 1.440 455.00 655.20 655.20 163.80

  14 GHIDERSA GHEORGHE/1660319221153 164231 2.330 455.00 1060.15 1060.15 265.04

  TOTAL 16.420 x 7471.10 1867.78

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Vultur 1 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  11795/24.11.2012

  11796/24.11.2012

  11797/24.11.2012

  11797/24.11.2013

  11790/24.11.2012

  11791/24.11.2012

  11792/24.11.2012

  11793/24.11.2012

  11794/24.11.2012

  12029/15.04.2013

  12029/15.04.2013

  12029/15.04.2013

  11788/24.11.201211789/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  13/104

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  1 MUNTEANU GHEORGHE/1360331221145 165966 1.420 455.00 646.10 646.10 161.53

  2 PONCU ELENA/2460214221227 165638 0.840 455.00 382.20 382.20 95.55

  3 PONCU ELENA/2460214221227 164699 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  4 CHIMU GHEORGHE/1490620221202 165927 0.570 455.00 259.35 259.35 64.84

  5 CHIMU GHEORGHE/1490620221202 165852 0.430 455.00 195.65 195.65 48.91

  6 MANOLACHE MIHAI/1510421227808 165470 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  7 PERIANU-AGAPE PETRU/1540720227835 165812 1.840 455.00 837.20 837.20 209.30 8 ORZ D.VASILE/1720127221205 165198 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  9 SOLOMON MIHAI/1600428221185 165955 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  10 UNGUREANU C.GHEORGHE/1320403221188 165138 0.810 455.00 368.55 368.55 92.14

  11 UNGUREANU C.GHEORGHE/1320403221188 164274 1.030 455.00 468.65 468.65 117.16

  12 UNUREANU A.MIHAI/1360625221184 164905 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  13 BARBIERU VARVARA/2390619221161 165556 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  14 STAN ELENA/2611011221177 164831 1.090 455.00 495.95 495.95 123.99

  15 PISAR M.ELENA/2500510221160 164205 2.180 455.00 991.90 991.90 247.98

  16 STAN TIBERIU DAN/1850914226796 165178 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  17 UNGUREANU DUMITRU/1480704227823 164763 1.170 455.00 532.35 532.35 133.09

  18 GIRBAN V.COSTICA/1700429221264 165171 1.200 455.00 546.00 546.00 136.50

  19 PENCIU ELENA/2441104221177 165787 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  20 VASILIU GH.CONSTANTIN/1670715221278 164309 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  21 PONCU DUMITRU/1481124064334 164345 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38 22 EMANDACHE DUMITRU/1321102221185 164396 0.450 455.00 204.75 204.75 51.19

  23 ZAGAN ELENA/2630816221185 165447 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  TOTAL 24.050 x 10942.75 2735.69

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Vultur 1 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  24 TUDOSE NECULAI/1421029221188 165372 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  25 RATA MARIA/2490305221273 164708 1.112 455.00 505.96 505.96 126.49

  26 PATRASCU VASILE CATALIN/1780127221212 354059 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  27 PENCIU M.MARIA/2400407221180 164352 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  Nume prenume arendator

  11731/24.11.2012

  11732/24.11.2012

  11733/24.11.2012

  11734/24.11.2012

  11735/24.11.2012

  11726/24.11.2012

  11727/24.11.2012

  11728/24.11.2012

  11729/24.11.2012

  11730/24.11.2013

  de arenda

  11740/24.11.2012

  11741/24.11.2012

  11742/24.11/.2012

  11743/24.11.2012

  11736/24.11.2012

  11737/24.11.201211738/24.11.2012

  11739/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  11721/24.11.2012

  11722/24.11.2012

  11723/24.11.201211724/24.11.2012

  11725/24.11.2012

  de arenda

  11718/24.11.2012

  11719/24.11.2012

  11720/24.11/.2012

  11721/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  14/104

  28 PENCIU I.VASILE/1301127221167 165219 1.150 455.00 523.25 523.25 130.81

  29 PENCIU I.VASILE/1301127221167 165492 0.930 455.00 423.15 423.15 105.79

  30 PENCIU GHEORGHE/1610708221183 165482 3.960 455.00 1801.80 1801.80 450.45

  31 UNGUREANU MIHAI/1360625221184 165046 1.130 455.00 514.15 514.15 128.54

  32 SAMOILA MIHAI/1400220227821 ADV.269/1995 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  33 VLAD CONSTANTIN/1531020227808 164697 3.500 455.00 1592.50 1592.50 398.13

  34 ISTRATE ELENA/2330623221178 165286 0.460 455.00 209.30 209.30 52.33

  35 MINCIUC GH.ELENA/2310502221141 164070 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  36 PISAR M.ELENA/2500510221160 165558 0.700 455.00 318.50 318.50 79.63

  37 LUPUSORU CONSTANTIN/1560302221216 165903 0.780 455.00 354.90 354.90 88.73 37 LUPUSORU CONSTANTIN/1560302221216 165902/16589 2.700 455.00 1228.50 1228.50 3 07.13

  38 APETRI ELENA/2360919221166 165462 2.520 455.00 1146.60 1146.60 286.65

  39 LUPUSORU CONSTANTIN/1560302221216 165598 3.380 455.00 1537.90 1537.90 384.48

  40 TURA MIHAI/1470303227801 164710 1.270 455.00 577.85 577.85 144.46

  41 APETREI MIHAI/1540912221161 0.680 455.00 309.40 309.40 77.35

  42 COVIT MIHAI/1490417227808 164138 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  43 ORZ VICTORIA/2380528221187 165817 0.430 455.00 195.65 195.65 48.91

  44 MANOLACHE V.COSTACHE/1510211227813 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  45 MUNTEANU N.MARIA(SAVIN ION/162031722 165991 0.200 455.00 91.00 91.00 22.75

  46 SAVIN M.ION/1620317227789 165978 0.250 455.00 113.75 113.75 28.44

  47 SAVIN M.ION/1620317227789 165440 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  48 IFTODE GHEORGHE/1590131221177 164058 0.670 455.00 304.85 304.85 76.21

  49 MINCIUC N.DUMITRU/1421024227820 164058 0.670 455.00 304.85 304.85 76.21

  TOTAL 35.122 x 15980.51 3995.13

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Vultur Sosea Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  1 MIHALACHE D.MARIA/2390707221154 107981 10821/29.03.2012 0.6967 455.00 317.00 317.00 79.25

  2 PARASCAN CORNELIU/1590524221150 CVC 12022/15.04.2013 0.8200 455.00 373.10 373.10 93.28 3 SPANU PETRU/1360618221136 108209 11664/24.11.2012 2.0000 455.00 910.00 910.00 227.50

  4 PASCARU ROMEO/1280315227787 108578 11665/24.11.2012 2.3500 455.00 1069.25 1069.25 267.31

  5 BULANCEA GHEORGHE/1700220221190 107996 11666/24.11/.2012 2.3600 455.00 1073.80 1073.80 268.45

  6 RADUTU VASILE/1501209227791 107996 11667/24.11.2012 1.0000 455.00 455.00 455.00 113.75

  11749/24.11.2012

  11750/24.11.2012

  11751/24.11.2012

  11752/24.11.2012

  11753/24.11.2013

  11744/24.11.2012

  11745/24.11.2012

  11746/24.11.2012

  11747/24.11.2012

  11748/24.11.2012

  1794/18.02.2010

  12019/15.04.2013

  12020/15.04.2013

  11877/11.02.2013

  1773/18.02.2010

  1787/18.02.2010

  1791/18.02.2010

  1792/18.02.2010

  11753/24.11.2012

  11754/24.11.2012

  11755/24.11.2012

  11756/24.11.2012

  11878/11.02.2013

  Nume prenume arendator

  de arenda

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  15/104

  7 STRUGARU CONSTANTIN/1660313221181 107755 11668/24.11.2012 1.4565 455.00 662.71 662.71 165.68

  8 STRUGARU CONSTANTIN/1660313221181 108274 11668/24.11.2012 0.7161 455.00 325.83 325.83 81.46

  9 MIHALACHE MARIA/2390707221154 107981 11669/24.11.2012 0.7000 455.00 318.50 318.50 79.63

  10 DAMIAN GHEORGHE/1490424227784 11670/24.11.2012 2.3600 455.00 1073.80 1073.80 2 68.45

  11 AFTANASE IOAN/1340305227785 107938 11671/24.11.2012 1.0000 455.00 455.00 455.00 113.75

  12 ZGLOBIU VASILE/1360322221150 108111/20805 11672/24.11.2012 3.6200 455.00 1647.10 1647.10 411.78

  13 CURMEI GHEORGHE/1470709227781 165245 11673/24.11.2012 0.8200 455.00 373.10 373.10 93.28

  14 PADURET I.GHEORGHE/164040221186 165199 11674/24.11.2012 0.6000 455.00 273.00 273.00 68.25

  15 APETREI MIHAI/1460731221146 165315 11675/24.11.2012 1.0000 455.00 455.00 455.00 113.75

  16 CURMEI GHEORGHE/1470709227781 164044 11676/24.11.2013 0.6300 455.00 286.65 286.65 71.66 17 APETREI MIHAI/1540912221161 11677/24.11.2012 0.6500 455.00 295.75 295.75 73.94

  18 MINGHEL M.IOAN/1321123221154 165596 11678/24.11.2012 0.7500 455.00 341.25 341.25 85.31

  19 DABIJA DUMITRU-DORIN/1700302221131 165618 11679/24.11.2012 0.4200 455.00 191.10 191.10 47.78

  10 GUSILA DUMITRU/1511014221195 164134 CVC 11680/24.11.2012 0.6100 455.00 277.55 277.55 69.39

  20 SFARC ACHILINA/2280915221157 165356 11681/24.11.2012 0.5000 455.00 227.50 227.50 56.88

  21 VLAD MARIA/2520710221211 F.PUNERE IN P 11682/24.11.2012 0.4500 455.00 204.75 204.75 51.19

  22 AGAPE ROMICA/1720926221148 165125 11683/24.11.2012 0.4000 455.00 182.00 182.00 45.50

  23 MIHALACHE FLORIN/1710514221160 165906 11684/24.11.2013 0.1800 455.00 81.90 81.90 20.48

  TOTAL 26.0893 x 11870.63 2967.66

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEFTarla: Sendreni Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  1 ESANU MARGARETA/2391020221231 165997 11781/24.11.2012 0.550 455.00 250.25 250.25 62.56

  2 ROGOJINA CONSTANTIN/1380720221201 164648 11782/24.11.2012 1.530 455.00 696.15 696.15 174.04

  3 ROGOJINA CONSTANTIN/1380720221201 164494 11783/24.11/.2012 0.880 455.00 400.40 400.40 100.10

  4 HABET DORINA/2520822221230 164682/16502 11784/24.11.2012 2.890 455.00 1314.95 1314.95 328.74

  5 APROFIREI GHEORGHE/1490311221145 165042 11868/11.02.2013 1.000 455.00 455.00 4 55.00 113.75

  Nume prenume arendator

  de arenda

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  16/104

  TOTAL 6.850 3116.75 779.19

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Sendreni Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( lei ) Venit Cota chelt im

  25%

  2 RANDASU DUMITRU/1501001227881 164641 1227/15.02.2010 0.660 455.00 300.30 300.30 75.08

  5 VICOL VASILE/1651118227781 167077 11758/24.11.2012 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  6 BARBIERU ELENA/2370325221191 164084 11759/24.11.2012 1.740 455.00 791.70 791.70 197.93

  7 BARBIERU MARIA/2320920221156 164079 11760/24.11/.2012 1.720 455.00 782.60 782.60 195.65

  8 VIERU PETRU/1540619227849 164078 11761/24.11.2012 2.140 455.00 973.70 973.70 243.43

  9 TANASESCU LUCIA/2360503221194 164982 11762/24.11.2012 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  10 IFTIMIE ELENA/2340605221189 164661 11763/24.11.2012 1.070 455.00 486.85 486.85 1 21.71

  11 CIOBANU C.MARIA/1360119221191 164671 11764/24.11.2012 3.650 455.00 1660.75 1660.75 415.19

  12 CIONANU D.GHEORGHE/1290402221143 164668 11765/24.11.2012 2.130 455.00 969.15 969.15 242.29 13 LUNGU GHEORGHE/1400413221167 165533 11766/24.11.2012 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  14 CIOBANU GHEORGHE/1290402221143 165533 11767/24.11.2012 0.740 455.00 336.70 336.70 84.18

  15 HODOROGEANU IOAN/1390302227809 164990/16466911768/24.11.2012 2.920 455.00 1328.60 1328.60 332.15

  16 UNGUREANU CONSTANTIN/1490215227805 165169 11769/24.11.2012 3.000 455.00 1365.00 1365.00 341.25

  Nume prenume arendator

  de arenda

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  17/104

  17 BOBU LEON/1420206184980 164667 11770/24.11.2012 0.940 455.00 427.70 427.70 106.93

  18 IFTIMI PETRU/1541104221163 ADV.38/1991 11771/24.11.2013 0.220 455.00 100.10 100.10 25.03

  19 IFTIMI ECATERINA/2400121221168 164664/16466511772/24.11.2012 1.750 455.00 796.25 796.25 199.06

  20 IFTIMI MIHAI/1560919510065 164673/164670 11773/24.11.2012 1.180 455.00 536.90 536.90 134.23

  21 NECULAU GHEORGHE/1480825221184 165929 11774/24.11.2012 1.430 455.00 650.65 650.65 162.66

  22 MOISUC GH.FLOAREA/2460413221176 164891 11775/24.11.2012 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  23 MARIAN ELENA/2530422221218 165820/164643 11776/24.11.2012 1.820 455.00 828.10 828.10 207.03

  24 VIERU IOAN SORIN/1790703221130 164078 11777/24.11.2012 3.350 455.00 1524.25 1524.25 381.06

  25 VIERU GHE.ION/1500908227785 164669 11778/24.11.2012 2.300 455.00 1046.50 1046.50 261.63

  26 VIERU GHE.ION/1500908227785 165353 11779/24.11.2013 1.350 455.00 614.25 614.25 1 53.56 27 MACSIM I.MAGDALINA/2541126070044 165030 11780/24.11.2012 0.630 455.00 286.65 286.65 71.66

  TOTAL 38.310 x 17431.05 4357.76

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Ogorul Popii Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  1 HABET ION/1580624241513 165562 0.900 455.00 409.50 409.50 102.38

  2 NECULAU CONSTANTIN 164031 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  3 COMUNA VICTORIA 1.570 455.00 714.35 714.35 178.59

  4 PODARU I.CONSTANTIN/1351028227838 164894 1.530 455.00 696.15 696.15 174.04

  5 BEJENARIU LIVIU/1740412221182 165031 0.210 455.00 95.55 95.55 23.89

  6 IFTIMIE DUMITRU/1480214227812 165014 0.440 455.00 200.20 200.20 50.05

  7 MAFTEI RAZVAN/1470926221166 165033 1.580 455.00 718.90 718.90 179.73

  8 MANOLACHE VASILE/1481023227819 165011 0.680 455.00 309.40 309.40 77.35

  9 CIAUN C.ELENA/2350217227790 165016 1.110 455.00 505.05 505.05 126.26

  10 BARBIERU CORNELIA/2590211221131 164939 5.600 455.00 2548.00 2548.00 637.00

  11 LAZAR IOAN/1410326221165 164917 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  12 CURMEI ELENA/2521103221221 164934 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  13 POJOGA NATALIA/2440728221161 164920 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  14 MAFTEI MARIA/2440926221171 164921 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  15 CURCA G.GEORGES/1451014221132 164915 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  16 ZAHARESCU ANGELA/2470720221199 164962 1.580 455.00 718.90 718.90 179.73

  17 PINTILII ECATERINA/2240422221161 164935 1.420 455.00 646.10 646.10 161.53 18 CUCU SEVASTIA/2380518221149 164919 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  19 PINTILII MIHAIL/1730913221214 165057 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  20 BUHUSI V.IONEL/1521016227798 164914 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  21 SOLOMON LILIANA/2590822221182 164933 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  Nume prenume arendator

  de arenda

  12091/9.05.2013

  11188/24.11.2012

  11189/24.11.2012

  11190/24.11.2012

  11191/24.11.2012

  11192/24.11.2012

  11193/24.11.2012

  11194/24.11.201211195/24.11.2012

  11196/24.11.2012

  12090/9.05.2013

  12093/9.05.2013

  12063/9.05.2013

  12062/9.05.2013

  11183/24.11.2012

  11184/24.11.2012

  11185/24.11.2012

  11186/24.11.2012

  11187/24.11.2012

  11197/24.11.2012

  11198/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  18/104

  22 CANILA ANISOARA/2761030221182 164924 0.430 455.00 195.65 195.65 48.91

  23 CANILA ANISOARA/2761030221182 164940 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  24 CANILA PETRU/1581011221135 164941 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  25 POSTICA SEVASTIA/2220914221147 164932 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  26 LUPUSORU DOMNICA/2370412221175 165378 0.910 455.00 414.05 414.05 103.51

  27 NECHITA P.CONSTANTIN/1490330221161 164942 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  28 GIRBAN COSTICA/1700429221264 164943 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  TOTAL 31.080 x 14141.40 3535.35

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBATZona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Ogorul Popii Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  29 CHIMU ION/1520501227809 164944 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  30 ARDELEANU ANA/2620804221207 164945 1.640 455.00 746.20 746.20 186.55

  31 TOMA GHEORGHE/1490324227799 164946 0.540 455.00 245.70 245.70 61.43

  32 TATARANU CONSTANTIN/1440728227814 164947 1.250 455.00 568.75 568.75 142.19

  33 RAUS ROMICA/1750926221185 164948 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  34 CRETU VICTORIA/2510718221141 164950 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  35 SCURTU GABRIELA/2721123221135 CVC 1.290 455.00 586.95 586.95 146.74

  36 MANZATESCU LUMINITA/2770503221155 164931 1.320 455.00 600.60 600.60 150.15

  37 IFTIMI MIHAI/1650919510065 164936 5.360 455.00 2438.80 2438.80 609.70

  38 TUTUIANU CONSTANTIN/1571118227800 165026 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  39 BLIHOGHE ANA/2830823226811 164984/164952 1.930 455.00 878.15 878.15 219.54

  40 LUNGU PETRU/1440326221161 164195 0.410 455.00 186.55 186.55 46.64

  41 ONOFREI C.MARIA/2420721221166 163840 0.410 455.00 186.55 186.55 46.64

  42 BUTNARU GH.PARASCHIVA/2370927221199 163852 0.910 455.00 414.05 414.05 103.51

  43 RAILEANU C.ELENA/2291115221202 164823 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  44 PODARIU PETRU/1351028224838 154894 1.530 455.00 696.15 696.15 174.04

  45 BOTEZ ARABELA MAGDALENA/23709182277 164821 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  46 BEJINARIU LUCIAN/1740412221182 165031 0.210 455.00 95.55 95.55 23.89

  47 ESANU PETRU/1700814221121 165183 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75 48 HODOROABA IULIAN/1720704221208 163794 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  49 RAILEANU IOAN/1711002221242 163795 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  50 LUNGU EUGENIA/2580225227781 CERTIF.MOST 0.730 455.00 332.15 332.15 83.04

  51 BARBARIE C.VASILE/ 164930 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11205/24.11.2012

  11206/24.11.2012

  11207/24.11.2012

  11208/24.11.2012

  11209/24.11.2012

  11210/24.11.2012

  11211/24.11.2012

  11199/24.11.2012

  11199/24.11.2012

  11200/24.11.2012

  11201/24.11.2012

  11202/24.11.2012

  11203/24.11.2012

  11204/24.11.2012

  11220/24.11.2012

  11221/24.11.2012

  11222/24.11.2012

  11223/24.11.201211224/24.11.2012

  11225/24.11.2012

  11226/24.11.2012

  1354/15.02.2010

  11212/24.11.2012

  11213/24.11.2012

  11214/24.11.2012

  11215/24.11.2012

  11216/24.11.2012

  11217/24.11.2012

  11218/24.11.2012

  11219/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  19/104

  53 OLARU IOAN/1570814221221 164918 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  54 PINTILIE ELENA/2190102221148 164949 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  55 CRETU DANIEL/1711006221198 164993 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  TOTAL 29.050 x 13217.75 3304.44

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: Dealu Rusului Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  1 RANDASU CONSTANTI/1700430221185 CVC 12071/9.05.2013 5.350 455.00 2434.25 2434.25 608.56

  2 TROFIN CONSTANTIN/1490808227818 165947 12089/9.05.2013 1.480 455.00 673.40 673.40 168.35

  3 ONOFREI VASILE/1730202335051 12080/9.05.2013 1.670 455.00 759.85 759.85 189.96

  4 ONOFREI VASILE/1730202335051 CVC 12079/9.05.2013 2.010 455.00 914.55 914.55 228.64

  5 STAN ELENA/2621011221177 CVC 12075/9.05.2013 7.000 455.00 3185.00 3185.00 796.25

  6 BARBIERU DUMITRU 165557 12074/9.05.2013 0.160 455.00 72.80 72.80 18.20

  8 ARMINI D.GHEORGHE/1360330221185 166015 7.870 455.00 3580.85 3580.85 895.21

  9 URSACHE MIHAI/1651017221184 165100 1.260 455.00 573.30 573.30 143.33

  10 URSACHE MIHAI/1651017221184 165324 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  11 DOROFTEI ZAVASTIA/2550620221195 0.800 455.00 364.00 364.00 91.00

  12 MANEA ELENA/2530816221189 165323 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  13 URSACHE DUMITRU/1540828070069 165268 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  14 PENCIU ELENA/2441104221177 165787 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  15 TURA MIHAI/1470303227801 165869 2.160 455.00 982.80 982.80 245.70

  16 PENCIU I.VASILE/1301127221167 165785 0.680 455.00 309.40 309.40 77.35

  17 POPA ECATERINA/2360930221154 165380 0.980 455.00 445.90 445.90 111.48

  18 AGAPI ELENA/2200302221172 165818 1.090 455.00 495.95 495.95 123.99

  19 CEAUN MARIAN/1750815221255 165557 0.680 455.00 309.40 309.40 77.35

  20 RAUS GHEORGHE/1410414221168 165702 0.860 455.00 391.30 391.30 97.83

  21 CIOBANU CONSTANTIN/1500901227815 165974 0.710 455.00 323.05 323.05 80.76

  22 SFARC GHEORGHE/1250719221170 165744 0.230 455.00 104.65 104.65 26.16

  23 ZAHARIA IORDACHE/1460315227791 165976 0.090 455.00 40.95 40.95 10.24

  24 MORARIU ANA/2290708221193 165973 0.240 455.00 109.20 109.20 27.30

  TOTAL 39.680 x 18054.40 4513.60

  11866/11.02.2015

  11865/11.02.2016

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11852/11.02.2013

  11853/11.02.2013

  11853/11.02.2013

  11854/11.02.2013

  11855/11.02.2013

  11856/11.02.2014

  11857/11.02.2015

  11858/11.02.2013

  11859/11.02.2014

  11860/11.02.2015

  11861/11.02.2016

  11862/11.02.2017

  11863/11.02.2013

  11864/11.02.2013

  11867/11.02.2014

  11964/10.04.2013

  11957/10.04.2013

  1348/13.02.2010

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  20/104

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: URSACHE T69 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut V

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pre t Valoare ( le i) Venit Cota chelt im25%

  1 APOSTOL ELENA/2290208221187 165188 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  2 COVITA DUMITRU/1401123221138 165347 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  3 APETROAIEI MARIA/2360822221134 165099 1.670 455.00 759.85 759.85 189.96

  4 URSACHE MIHAI/1651017221184 165100 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  5 SPITELNICU GHEORGHE/1560715227872 165491 0.790 455.00 359.45 359.45 89.86

  6 DABIJA MIHAI LUCIAN/1800604226836 164027 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  7 SAVA M.ECATERINA/2540604221242 165675 0.250 455.00 113.75 113.75 28.44

  8 SAVA M.ECATERINA/2540604221242 163548 2.620 455.00 1192.10 1192.10 298.03

  9 SAVA M.ECATERINA/2540604221242 164802 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  TOTAL 8.230 x 3744.65 936.16 2

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  11480/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  12082/9.05.2013

  11473/24.11.2012

  11474/24.11.2012

  11475/24.11.2012

  11476/24.11.2012

  11477/24.11.2012

  11478/24.11.2012

  11479/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  21/104

  Tarla: DEALU'RUSULUI 2 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut V

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pre t Valoare ( le i) Venit Cota chelt imp

  25%

  1 BURLACU LUCIA/2390820221176 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  2 MANOLACHE VIOREL/1601022227792 164321 0.200 455.00 91.00 91.00 22.75 3 TANASA CORNELIU/153070227798 164300 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  4 APETREI VASILE/1630427270587 354024 0.410 455.00 186.55 186.55 46.64

  5 APETREI DUMITRU/1311231227783 165619 0.170 455.00 77.35 77.35 19.34

  TOTAL 2.100 x 955.50 238.88

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: TEIVA 2 Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11494/24.11.2012

  11495/24.11.201211496/24.11.2012

  11497/24.11.2012

  11498/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  22/104

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt

  25%

  1 PADURARU VASILE/1501229076528 CVC 12060/9.05.2013 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  4 BAMBOI GHEORGHE/1420105227796 164006 0.960 455.00 436.80 436.80 109.20

  5 UNGUREANU NATALIA/2280614221217 164057 0.330 455.00 150.15 150.15 37.54

  6 UNGURIANU ELENA/239070221188 165123 0.410 455.00 186.55 186.55 46.64

  7 UNGURIANU ELENA/239070221188 164857 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  8 COVITA DUMITRU/1401123221138 164063 1.130 455.00 514.15 514.15 128.54

  9 COVITA DUMITRU/1401123221138 165347 0.100 455.00 45.50 45.50 11.38

  10 UNGUREANU GEORGETA/2430918221181 163986 1.270 455.00 577.85 577.85 144.46

  11 CIOBANU ELENA/2411102221169 164069 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  12 HODOROGIANU ELENA/2830929226803 165897 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  13 SURUBARU MARIA/2581011221217 163995 1.050 455.00 477.75 477.75 119.44

  14 UNGUREANU GEORGETA/2430918221181 165280 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  15 SURUBARU NATALIA/2360906221160 163877 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  16 PRUNDEANU MIRCEA/1530219221175 164001 1.120 455.00 509.60 509.60 127.40

  17 BAMBOI NECULAI/1470219227789 164015 0.650 455.00 295.75 295.75 73.94

  18 APOSTOL GHEORGHE/1770806221216 163999 0.860 455.00 391.30 391.30 97.83

  19 COVIT ANA/2390306221149 164068 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  20 AFLOAREI ION/1630909227801 163998 0.640 455.00 291.20 291.20 72.80

  21 HUTANU ILIE/1400911227793 164749 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88 22 CIORNEI OLGA/2281209221166 163863 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  23 CONDREA PETRU/1330620221135 164763 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  24 DABIJA RODICA/2490212221285 165715 0.250 455.00 113.75 113.75 28.44

  25 PASLARU CONSTANTIN/1490424221177 164386 1.430 455.00 650.65 650.65 162.66

  TOTAL 19.300 x 8781.50 2195.38

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  Tarla: TEIVA SOSEA SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt

  1 RADEANU CONSTANTIN/1700430221185 CVC 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  2 CHIMU N.ELENA/2490126221210 165439 1.280 455.00 582.40 582.40 145.60

  3 ALBU NATALIA/2330326221175 164173 0.460 455.00 209.30 209.30 52.33

  4 PERIANU V.MARIA/2540810221236 165227 1.040 455.00 473.20 473.20 118.30

  5 PINTILIE MARIA/2530709221233 163702 0.740 455.00 336.70 336.70 84.18

  6 RAILEANU NECULAI/1500117221163 163680 0.200 455.00 91.00 91.00 22.75

  7 PISAR ELENA/2500510221160 165558 0.410 455.00 186.55 186.55 46.64

  12061/9.05.2013

  11446/24.11.2012

  11447/24.11.2012

  11448/24.11.2012

  11449/24.11.2012

  11450/24.11.2012

  11502/24.11.2013

  11503/24.11.2012

  11504/24.11.2012

  11515/24.11.201211516/24.11.2012

  11517/24.11.2012

  11518/24.11.2012

  11519/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  12070/9.05.2013

  11505/24.11.2012

  11507/24.11.2012

  11508/24.11.2012

  11509/24.11.2012

  11510/24.11.2012

  11511/24.11.2012

  11512/24.11.2012

  11513/24.11.2012

  11514/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  1522/18.02.2010

  11499/24.11.2012

  11500/24.11.2012

  11501/24.11.2012

  11502/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  23/104

  8 GREU IONEL/1680513221222 165520 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  9 URSACHE IOAN/1380103227793 165372 0.420 455.00 191.10 191.10 47.78

  10 BARBIERU VARVARA/2390619221161 ADV.1656 0.460 455.00 209.30 209.30 52.33

  11 LOGHIN VASILE/1500103221159 164695 0.410 455.00 186.55 186.55 46.64

  12 SPITELNICU MARIANA/2690615221192 165666 0.450 455.00 204.75 204.75 51.19

  13 DRAGOMIR MARIAN/1530123221162 165788 0.080 455.00 36.40 36.40 9.10

  14 DRAGOMIR MARIAN/1530123221162 165726 0.460 455.00 209.30 209.30 52.33

  15 MUNTEANU VASILE 163893 1.130 455.00 514.15 514.15 128.54

  16 MUNTEANU MIHAI 163996 1.090 455.00 495.95 495.95 123.99

  17 HODOROGEANU PETRU/1850328226803 164806 1.720 455.00 782.60 782.60 195.65 18 MUNTEANU MIHAI 163867 1.070 455.00 486.85 486.85 121.71

  19 MUNTEANU MIHAI/1670115221196 164000 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  20 GOREA N.GHEORGHE/1480826227786 164007 0.700 455.00 318.50 318.50 79.63

  21 DIACONOVICI V.GHEORGHE/ 1.020 455.00 464.10 464.10 116.03

  22 MUNTEANU VASILE/1510520227821 164017 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  23 BULIGA ILIE/1700712221180 164009 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  24 GULUTA CATINCA/ 163891 1.060 455.00 482.30 482.30 120.58

  25 NEMTEANU COSTACHE 164010 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  26 GOREA VASILE 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  27 COVIT ANDREI/1390828221151 163991 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  28 BARBIERU ECATERINA/2321205221138 164203 1.130 455.00 514.15 514.15 128.54 29 BAMBOI AGLAIA 163875 1.130 455.00 514.15 514.15 128.54

  30 MUNTEANU MIHAI/1401010221149 164002 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  31 PANTIRU MARIA 165806 1.250 455.00 568.75 568.75 142.19

  . . . . .33 BUTOIANU VIRGINEL 165168 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  TOTAL 27.270 x 12407.85 3101.96

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: TEIVA STALPI Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  1 CUZIC GHEORGHE/1580509221171 164160 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  2 SANDULEANU IOAN/1480624221192 164189 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  3 PUREA MARIA/2340219221164 164152 1.070 455.00 486.85 486.85 121.71

  11828/24.11.2012

  11829/24.11.2012

  11830/24.11.2012

  1580/18.02.2010

  1581/18.02.2010

  1582/18.02.2010

  1583/18.02.2010

  1584/18.02.2010

  1685/18.02.2010

  1586/18.02.2010

  1587/18.02.2010

  1588/18.02.2010

  12026/15.04.20131590 18.02.2010

  1591/18.02.2010

  1592/18.02.2010

  1593 18.02.20101597/18.02.2010

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11451/24.11.2012

  11452/24.11.2012

  11453/24.11.2012

  11454/24.11.2012

  11455/24.11.2012

  11456/24.11.2012

  11456/24.11.2012

  1576/18.02.2010

  1577/18.02.2010

  11958/10.04.20131579/18.02.2010

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  24/104

  TOTAL 3.530 x 1606.15 401.54

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: TEIVA STALPI Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt im

  25%

  1 URSACHE ELENA/2431228221174 165106 0.8500 455.00 386.75 386.75 96.69

  2 HANGANU I.GHEORGHE/1490210221173 165270 0.4200 455.00 191.10 191.10 47.78

  3 STAN TIBERIU DAN/1850914226796 164343 CVC 1.3015 455.00 592.18 592.18 148.05

  4 SAVIN ECATERINA/2411026227782 165445 0.2700 455.00 122.85 122.85 30.71 5 POSTOLACHE CONSTANTIN/1550624221258 CERTIF.FISC. 1.8600 455.00 846.30 846.30 211.58

  6 POPOVICI IONEL/1631221220019 CVC 0.4300 455.00 195.65 195.65 48.91

  7 STAN ELENA/2621011221177 165972 CVC 0.9000 455.00 409.50 409.50 102.38

  12014/15.04.2013

  12016/15.04.201311835/24.11.2012

  11836/24.11.2012

  11837/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  12024/15.04.2013

  12015/15.04.2013

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  25/104

  TOTAL 6.0315 x 2744.33 686.08

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: LANUL LUI CRETU Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brutcrt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( lei ) Venit Cota chelt im

  25%

  1 BUTOIANU GELU/ 165144 1.620 455.00 737.10 737.10 184.28

  2 ONOFREI VASILE FLAVIUS/1730202335051 CVC 1.820 455.00 828.10 828.10 207.03

  3 ONOFREI VASILE FLAVIUS/1730202335051 163972/164032 1.534 455.00 697.97 697.97 1 74.49

  4 MORARIU FLORINEL-VIOREL/1520512221160 164109 0.560 455.00 254.80 254.80 63.70

  5 ATASIE ADRIAN/1670829075117 163940 1.640 455.00 746.20 746.20 186.55

  6 AIOSTINEI GH.ZAMFIRA 164724 2.050 455.00 932.75 932.75 233.19

  7 HORGHIDAN CATINCA/2260608221144 164755 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  8 CIORNEI ELENA/2331024221171 163903 0.250 455.00 113.75 113.75 28.44

  9 CIORNEI ELENA/2331024221171 163917 3.700 455.00 1683.50 1683.50 420.88

  10 ANCUTA NECULAI/1350925221160 164163 2.770 455.00 1260.35 1260.35 315.09

  11 CIORNEI DUMITRU/1240809221138 164105 0.580 455.00 263.90 263.90 65.98

  12 BORDEIANU PETRU/1290309221149 164107 0.330 455.00 150.15 150.15 37.54 13 STAN ELENA/2621011221177 0.300 455.00 136.50 136.50 34.13

  14 BORDEIANU OLIVIAN/1540102227790 163904 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  15 SARBU ELENA/2491011224505 164331 0.990 455.00 450.45 450.45 112.61

  16 AIOSTINEI NECULAI/1480908221193 1.630 455.00 741.65 741.65 185.41

  12076/9.05.2013

  12077/9.05.2013

  1473/18.02.2010

  1474/18.02.2010

  1500/18.02.2010

  11235/24.11.2012

  11236/24.11.2012

  11237/24.11.2012

  11238/24.11.2012

  11239/24.11.2013

  11240/24.11.201211241/24.11.2012

  11242/24.11.2012

  11243/24.11.2012

  11244/24.11.2012

  Nume prenume arendatorde arenda

  1479/18.02.2010

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  26/104

  17 PADURET GHEORGHE/1640404221186 165672 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  18 CUZIC V.PETRU/1530310221131 165469 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  19 BUHUSI GHEORGHE/1310803227791 165360 0.270 455.00 122.85 122.85 30.71

  20 SFARC -IFTIMI PETRONELA/2670713221290 164742 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  21 STAN ELENA/2621011221177 163941 1.150 455.00 523.25 523.25 130.81

  22 DRAGOMIR MARIAN/1530123221162 163539 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  23 STAN ELENA/2621011221177 CVC 1.270 455.00 577.85 577.85 144.46

  24 DRAGOMIR MARIAN/1530123221162 163897 1.350 455.00 614.25 614.25 153.56

  25 DRAGOMIR MIHAI/1391108221138 164111 1.860 455.00 846.30 846.30 211.58

  26 CAMPIANU ELENA/2200924221138 163936 2.460 455.00 1119.30 1119.30 279.83 27 DABIJA MIHAI/1371117221134 164315 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  28 DABIJA MIHAI/1371117221134 164319 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  29 NEMTEANU AURICA/2440817221159 163740 2.590 455.00 1178.45 1178.45 294.61

  TOTAL 38.724 x 17619.42 4404.86

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: LANUL LUI CRETU Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  30 IONESCU GABRIEL/1871031226857 164524/CVC 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  31 ALBU NATALIA/2371107221149 163873 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  32 CIORNEI ELENA/2310115221130 163780 0.810 455.00 368.55 368.55 92.14

  33 BORDEIANU NECULAI/1600118221170 163945 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  34 JORA MIRCEA/1460907221161 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  35 BREAUR GHEORGHE/1430407227790 164246 5.000 455.00 2275.00 2275.00 568.75

  36 PISAR M.ELENA/2500510221160 165558 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  37 PAHONE GHEORGHE/1640707227805 164367 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  38 CIOBANU MARIA/ 164103 0.180 455.00 81.90 81.90 20.48

  39 CIOBANU MARIA/ 164794 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  40 PADURARIU MARIA/2550322224494 164106 2.000 455.00 910.00 910.00 227.50

  41 RAUS ELENA/2710513221241 CVC 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  42 STAN ELENA/2621011221177 CVC 1.900 455.00 864.50 864.50 216.13

  43 STAN TIBERIU DAN/1850914226796 163896 CVC 1.478 455.00 672.49 672.49 168.12

  44 MIRON CONSTANTIN/1480910221154 163942 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  45 SIRBU ELENA/2491011224505 0.530 455.00 241.15 241.15 60.29

  11262/24.11.2012

  11263/24.11.2012

  11264/24.11.2012

  11265/24.11.2012

  11266/24.11.2012

  11266/24.11.2013

  11267/24.11.2012

  11268/24.11.2012

  11269/24.11.2012

  11387/24.11.2012

  11271/24.11.2012

  11272/24.11.2012

  11247/24.11.2012

  11248/24.11.2012

  11249/24.11.2012

  11250/24.11.2012

  11251/24.11.2012

  11252/24.11.2012

  11253/24.11.2012

  11254/24.11.201211255/24.11.2012

  11256/24.11.2012

  11257/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11258/24.11.2012

  11259/24.11.2012

  11260/24.11.2012

  11261/24.11.2012

  11245/24.11.2012

  11246/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  27/104

  TOTAL 19.628 x 8930.74 2232.69

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: OCHISOR Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare (lei ) Venit Cota chelt i

  25%

  1 CONSTANDACHE I.GHEORGHE 164926 0.950 455.00 432.25 432.25 108.06

  2 CANILA CONSTANTIN Cvecin)/151062022783 164929 0.470 455.00 213.85 213.85 53.46

  3 IONASANU VALERIAN/1561027221157 164991 0.660 455.00 300.30 300.30 75.08

  4 PANTIRU DOMNICA/2490305221265 165111 0.470 455.00 213.85 213.85 53.46

  5 SIMION IULIAN-CONST./1800520226701 164928 0.950 455.00 432.25 432.25 108.06

  6 BUHUSI GETA/2451028221130 164951 0.060 455.00 27.30 27.30 6.83

  7 ZAHARESCU ANGELA/2470720221199 CERTIF.MOST 0.400 455.00 182.00 182.00 45.50

  8 DAMIAN MIHAI/1471018374072 169994 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  9 URSU-URSACHE ANTON/1270517221166 165376 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  10 SALAGIANU MIHAI/1350605221150 164927 0.470 455.00 213.85 213.85 53.46

  11 UNGUREANU MARIA/2460814221237 165049 0.470 455.00 213.85 213.85 53.46

  12 GARBAN CONSTANTIN/1460411227794 164925 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  13 MOSULET MARIA/2210310221154 165382 0.780 455.00 354.90 354.90 88.73

  14 OLARU VALERIU/149090221195 165050 0.470 455.00 213.85 213.85 53.46

  15 LAZAR IOAN/1410326221165 165055 0.770 455.00 350.35 350.35 87.59

  16 CIUBOTARU ANTON/1461112221147 165279 0.650 455.00 295.75 295.75 73.94 17 LEAHU PETRU/1301001227829 165058 0.210 455.00 95.55 95.55 23.89

  18 URSU MIHAI/1480906227826 165034 0.600 455.00 273.00 273.00 68.25

  19 STAN ELENA/2621011221177 165383 1.220 455.00 555.10 555.10 138.78

  20 NECHITA NECULAI/1481007221156 164938 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  11400/24.11.2012

  11401/24.11.2012

  11402/24.11.201211403/24.11.2012

  11404/24.11.2012

  11405/24.11.2012

  11406/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  1253/15.02.2010

  11388/24.11.2012

  11389/24.11.2012

  11390/24.11.2012

  11391/24.11.2012

  11392/24.11.2013

  11393/24.11.2012

  11394/24.11.2012

  11395/24.11.2012

  11396/24.11.2012

  11397/24.11.2012

  11398/24.11.2012

  11399/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  28/104

  21 STAN ELENA/2621011221177 164974 CVC 10.000 455.00 4550.00 4550.00 1137.50

  22 STAN TIBERIU DAN/1850914226796 165935 0.720 455.00 327.60 327.60 81.90

  23 IONESCU VIORICA/2671002221132 165272 0.230 455.00 104.65 104.65 26.16

  24 PINTILII MIHAIL/1730913221214 165051 0.220 455.00 100.10 100.10 25.03

  TOTAL 24.630 x 11206.65 2801.66

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBATZona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: OCHISOR Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( lei ) Venit Cota chelt im

  25%

  1 HANGANU LUCIA/2521106221228 165784 1.560 455.00 709.80 709.80 177.45

  2 TURA MIHAI/1470303227801 165868 2.230 455.00 1014.65 1014.65 253.66

  3 CHIRIAC IONEL/1640614184984 165271 1.110 455.00 505.05 505.05 126.26

  4 MOVILEANU CONSTANTIN/1670608221154 164762 0.360 455.00 163.80 163.80 40.95

  5 FANTAZIU VIORICA/2580402221250 163803 0.750 455.00 341.25 341.25 85.31

  6 FANTAZIU VIORICA/2580402221250 163847 0.610 455.00 277.55 277.55 69.39

  7 LUNGU ZAMFIRA/2280620221158 163811 1.100 455.00 500.50 500.50 125.13

  8 LUNGU MARIEA/2340303221246 165029 0.560 455.00 254.80 254.80 63.70

  9 GRADINARU ECATERINA/2410912221146 164877 1.640 455.00 746.20 746.20 186.55

  10 FANTAZIU EMIL/1280207221168 164963 0.430 455.00 195.65 195.65 48.91

  11415/24.11.2012

  11416/24.11.2012

  11417/24.11.2012

  11418/24.11.2012

  11419/24.11.2012

  11420/24.11.2012

  11407/24.11.2012

  11408/24.11.2012

  11409/24.11.2012

  11410/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11411/24.11.2012

  11412/24.11.2012

  11413/24.11.2012

  11414/24.11.2012

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  29/104

  TOTAL 10.350 x 4709.25 1177.31

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: COTU PREOTESEI Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilen

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pret Valoare ( le i) Venit Cota chelt i

  25%

  1 PROFIREANU IOAN/1630107227792 163918 12059/9.05.2013 0.820 455.00 373.10 373.10 93.28

  2 BORDEA VICTOR/ 163723 0.510 455.00 232.05 232.05 58.01

  3 TURA I.ANA 163773 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  4 CHIRILA PARASCHIVA/2370403221172 163693 0.460 455.00 209.30 209.30 52.33

  5 SFARC MARIUS IULIAN/1750414221143 163721 0.510 455.00 232.05 232.05 58.01

  6 GHIDERSA GHEORGHE/1660319221153 165316 0.310 455.00 141.05 141.05 35.26

  7 BUHUSI MARIA/2350302221153 163692 0.310 455.00 141.05 141.05 35.26

  8 BUHUSI MIHAI/1360901227790 163687 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  9 ILADE NECULAI/1540716221191 163978 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  10 ZAGAN TRAIAN/1611002221166 165768 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  11 BURDUJA NECULAI/1391024221142 163720 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  12 FOCSA IOAN/1430330227786 163725 0.640 455.00 291.20 291.20 72.80

  13 BUHUSI COSTEL/1740516221267 163724 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  14 MIHALACHE NICOLAE/1320903221178 163959 CVC 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  15 POPA CONSTANTIN/1431030221144 163829 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  16 BREAUR NECULAI/1491017227783 164378 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  17 CALUGARU ELENA/2470622227781 164320 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  18 TATARANU CONSTANTIN/1440728227814 165797 0.180 455.00 81.90 81.90 20.48

  19 TATARANU CONSTANTIN/1440728227814 165794 0.180 455.00 81.90 81.90 20.48

  20 STAN TIBERIU DAN/1850914226796 164343 CVC 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  21 TOFAN NECULAI/1411205227805 165514 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  22 CONDREA MARCELA/2710728221190 164760 0.590 455.00 268.45 268.45 67.11

  23 ROTARU MIHAI/1361022221214 163925 CVC 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  24 ROTARU MIHAI/1361022221214 164036 CVC 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  25 STAN ELENA/2621011221177 164104 CVC 1.000 455.00 455.00 455.00 113.75

  26 BORDEIANU OLIVIAN/1540102227790 163904 0.780 455.00 354.90 354.90 88.73 TOTAL 17.790 x 8094.45 2023.61

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  11558/24.11.2012

  11543/24.11.2012

  11544/24.11.2012

  11545/24.11.2012

  11546/24.11.2012

  11547/24.11.2012

  11548/24.11.2012

  11549/24.11.2012

  11550/24.11.2012

  11551/24.11.2012

  11552/24.11.2012

  11552/24.11.2013

  11553/24.11.2012

  11554/24.11.2012

  11555/24.11.2012

  11556/24.11.2012

  11556/24.11.2013

  11557/24.11.2012

  Nume prenume arendator

  de arenda

  1948/17.05.2010

  1949/17.05.2010

  11538/24.11.2012

  11539/24.11.2012

  11540/24.11.2012

  11541/24.11.2012

  11542/24.11.2013

 • 7/22/2019 Tabel Centralizator Prest Serv

  30/104

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: COTU PREOTESEI Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  SITUATIA DREPTURILOR CUVENITE LOCATORILOR PENTRU ANUL 2012

  Nr. Numar titlu Numar contract Suprafata Kg/ha Drepturi cuvenite Venit brut V

  crt. CNP proprietate arendata lei/ha Grau(kg) Pre t Valoare ( le i) Venit Cota chelt imp

  25%

  27 EDUTANU RODICA/2551006221296 CVC 1.500 455.00 682.50 682.50 170.63

  28 ALEXANDRU FLOAREA/2570302221224 163717 0.500 455.00 227.50 227.50 56.88

  29 LUCA GEORGETA/2470505221215 163926 1.090 455.00 495.95 495.95 123.99

  30 BUTOIANU GHEORGHE/1440423221165 165185 1.230 455.00 559.65 559.65 139.91

  31 BUTOIANU ANA/2200602221157 163938 1.110 455.00 505.05 505.05 126.26

  TOTAL 5.430 x 2470.65 617.66 1

  Exploatatia agricola:SC PREST SERV IMPEX SRL APROBAT

  Zona agricola: sat Sculeni,comuna Victoria,judetul Iasi DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF

  Tarla: LANURI Ing.STAN Viorel Ec.Manolache Marilena

  Nume prenume arendator

  de arenda

  11559/24.11.201