Super frumos

16

Transcript of Super frumos

Page 1: Super frumos
Page 2: Super frumos

……vom fi căsătoriţi,

vom fi căsătoriţi, când când ……se va naşte primul

se va naşte primul

fiu sau când

fiu sau când ……se va naşte cel de-al

se va naşte cel de-al

doilea….doilea…. (clik sau tastă)

(clik sau tastă)

Page 3: Super frumos

Apoi ne simţim frustraţi pentru că fiApoi ne simţim frustraţi pentru că fiiii noştri i noştri sunt prea mici pentru un lucru sau pentru altul, sunt prea mici pentru un lucru sau pentru altul,

şi ne gândim că lucrurile vor merge mai bine şi ne gândim că lucrurile vor merge mai bine când vor creşte. când vor creşte. 

Apoi neApoi ne exaspereazăexasperează cu cu comportamentul comportamentul lor de adolescenţi,lor de adolescenţi, şi suntem convinşi şi suntem convinşi că vom fi mai că vom fi mai fericiţifericiţi când vor când vor depăşidepăşi această această vârstă.vârstă.

Page 4: Super frumos

Dar dacă nu începem o Dar dacă nu începem o viaţă plină şi fericită acum, viaţă plină şi fericită acum,

când o s-o facem? Mereu când o s-o facem? Mereu trebuie să înfruntăm trebuie să înfruntăm

dificultăţi dificultăţi de toate felurile.de toate felurile.

Aşa că merită să acceptăm Aşa că merită să acceptăm

aceastăaceastă realitaterealitate şi să şi să decidem să fim fericiţi, decidem să fim fericiţi,

orice s-ar întâmpla…orice s-ar întâmpla…

Credem că o să ne Credem că o să ne simţim mai bine simţim mai bine când partenerul când partenerul nostru îşi va nostru îşi va rezolva rezolva problemele, problemele, când când ……vom schimba vom schimba maşina, maşina, când când ……vom face vom face vacanţe minunate, vacanţe minunate, când nu vom mai fi când nu vom mai fi nevoiţi să lucrăm.nevoiţi să lucrăm.

Page 5: Super frumos

Alfred Souza spune:Alfred Souza spune: “ “Mult timp am avut impresia că viaţa mea va Mult timp am avut impresia că viaţa mea va

începe în curând, începe în curând, adevărata mea viaţă!adevărata mea viaţă!Dar mereu aveam greutăţi de înfruntat, mereu Dar mereu aveam greutăţi de înfruntat, mereu

ceva de rezolvat,ceva de rezolvat, o încurcătură care cerea timp, o încurcătură care cerea timp, ddatorii încă nerezolvate. atorii încă nerezolvate.

După aceea, viaţa ar fi început. După aceea, viaţa ar fi început.

În fine, am înţeles că aceste obstacole sunt viaţa.”În fine, am înţeles că aceste obstacole sunt viaţa.”

Acest mod de a Acest mod de a percepe lucrurile ne percepe lucrurile ne ajută să înţelegem că ajută să înţelegem că nu este o metodă nu este o metodă pentru a fi fericiţi, pentru a fi fericiţi, dar că fericirea este dar că fericirea este metoda…metoda…

Page 6: Super frumos

Deci, trăiţi fiecare Deci, trăiţi fiecare moment din viaţă moment din viaţă şi trăiţi-l mai intensşi trăiţi-l mai intens,, dacă puteţidacă puteţi,, săsă--l împărtăşiţi cu o l împărtăşiţi cu o persoană dragă, persoană dragă, cu o persoană foarte cu o persoană foarte dragă, dragă, cu care să trăiţi clipele cu care să trăiţi clipele speciale din viaţă. speciale din viaţă. Şi amintiţi-vă că Şi amintiţi-vă că timpul nu aşteaptă pe timpul nu aşteaptă pe nimeni…nimeni…

Aşa că nu mai aşteptaţi să Aşa că nu mai aşteptaţi să terminaţi şcoala,terminaţi şcoala,

să vă reîntoarceţi la şcoală, să vă reîntoarceţi la şcoală,

să slăbiţi 5 kg,să slăbiţi 5 kg, să aveţi copii, să aveţi copii, săsă--i vedeţi plecând la casa lor…i vedeţi plecând la casa lor…

Page 7: Super frumos

Încetaţi să aşteptaţi Încetaţi să aşteptaţi să începeţi serviciul, să începeţi serviciul, să ieşiţi la pensie, să ieşiţi la pensie, să vă căsătoriţi, să vă căsătoriţi, să divorţaţisă divorţaţi!!

Încetaţi să aşteptaţi Încetaţi să aşteptaţi seara de vineri, seara de vineri,

dimineaţa de luni, dimineaţa de luni, să aveţi o maşină nouă să aveţi o maşină nouă

sau o casă nouă. sau o casă nouă. Încetaţi să tot aşteptaţi Încetaţi să tot aşteptaţi

primăvara, primăvara, vara, toamna sau iarnavara, toamna sau iarna!!

Încetaţi să aşteptaţi să Încetaţi să aşteptaţi să lăsaţi viaţa asta lăsaţi viaţa asta pentru a renaşte în alta…pentru a renaşte în alta…!! Şi hotărâţi că nu există Şi hotărâţi că nu există moment mai bun pentru a moment mai bun pentru a fi fericiţi fi fericiţi decât momentul acestadecât momentul acesta!!

Fericirea şi Fericirea şi bucuriile vieţii bucuriile vieţii

nu sunt destinaţia nu sunt destinaţia călătoriei, sunt călătoriei, sunt

chiar călătoria.chiar călătoria.

Page 8: Super frumos

Un gând pentru azi: Un gând pentru azi: Lucraţi ca şi când nu aţi avea nevoie de baniLucraţi ca şi când nu aţi avea nevoie de bani ! ! Iubiţi, ca şi când nu va trebui să suferiţiIubiţi, ca şi când nu va trebui să suferiţi ! !DansaţiDansaţi,, ca şi când nimeni nu v-ar privi ca şi când nimeni nu v-ar privi ! !

Acum gândeşte bine şi încearcă să răspunzi Acum gândeşte bine şi încearcă să răspunzi la acest test:la acest test: 1 1 nnumeşte 5 persoane, fiind cele mai bogate în lumeumeşte 5 persoane, fiind cele mai bogate în lume2 Numeşte ultimele 5 câştigătoare ale concursului 2 Numeşte ultimele 5 câştigătoare ale concursului Miss Univers.Miss Univers.3 Numeşte 10 câştigători ai premiului Nobel.3 Numeşte 10 câştigători ai premiului Nobel.4 Numeşte ultimii 10 câştigători ai premiului 4 Numeşte ultimii 10 câştigători ai premiului Oscar, pentru cel mai bun actor.Oscar, pentru cel mai bun actor.

Page 9: Super frumos

Cum merge? Cum merge? Rău? Rău? Nu-ţi face griji, nimeni nu îşi aduce aminte Nu-ţi face griji, nimeni nu îşi aduce aminte de cei mai buni din trecut.de cei mai buni din trecut.Iar aplauzele trec! Iar aplauzele trec! Iar trofeele se prăfuiesc! Iar trofeele se prăfuiesc! Învingătorii sunt Învingătorii sunt

uitaţiuitaţi!!

Page 10: Super frumos

Acum răspunde la acest test:Acum răspunde la acest test:

1 – Numeşte trei 1 – Numeşte trei DASCĂLIDASCĂLI care au contribuit la care au contribuit la formarea ta.formarea ta.

2 – Numeşte trei 2 – Numeşte trei PRIETENIPRIETENI care te-au ajutat în care te-au ajutat în momente dificile.momente dificile.

3 – Gândeşte-te la 3 – Gândeşte-te la câtevacâteva persoane care te-au făcut persoane care te-au făcut să te simţi special.să te simţi special.

4 – Numeşte 5 persoane cu care îţi petreci timpul.4 – Numeşte 5 persoane cu care îţi petreci timpul.

Page 11: Super frumos

Cum merge? Cum merge? Mai bine? Mai bine?

Persoanele Persoanele care înseamnă care înseamnă

ceva în viaţa ta ceva în viaţa ta nu sunt cele cotate la nu sunt cele cotate la

maximum,maximum, cu bani cu bani mulţi, cu premiile cele mulţi, cu premiile cele

maimai mari… mari… Sunt acelea care se Sunt acelea care se

îngrijorează pentru tine, îngrijorează pentru tine, care au grijă de tine, care au grijă de tine,

cele care în orice situaţie cele care în orice situaţie îţi rămân alăturiîţi rămân alături..

Gândeşte-te un Gândeşte-te un momentmoment:: Viaţa eViaţa e foarte scurtă! foarte scurtă! Tu în ce listă eşti? Tu în ce listă eşti? Nu ştii….?Nu ştii….?

Page 12: Super frumos

Lasă-mă să îţi dau o mână Lasă-mă să îţi dau o mână de ajutor … de ajutor …

CCu cevau ceva timp în urmă, la timp în urmă, la Olimpiada HandicapaţilorOlimpiada Handicapaţilor din Seattle nouă atleţi, toţi din Seattle nouă atleţi, toţi

disabili mental sau fizic, disabili mental sau fizic, erau la linia de start pentru erau la linia de start pentru

cursa de 100 m. cursa de 100 m. La semnalul starterului La semnalul starterului începură cursa, nu toţi începură cursa, nu toţi

alergândalergând lala fel fel, dar toţi cu , dar toţi cu dorinţa de a sosi şi dorinţa de a sosi şi

de a învinge.de a învinge.

Nu eşti între Nu eşti între cei faimoşi, cei faimoşi, dar eştidar eşti între între cei cărora cei cărora îmi amintesc îmi amintesc să trimit să trimit acest mesajacest mesaj ….….

Page 13: Super frumos

Alergau, dar, între ei, un băieţel căzu pe pistă,Alergau, dar, între ei, un băieţel căzu pe pistă, se rostogoli de câteva ori şise rostogoli de câteva ori şi începu să plângă.începu să plângă.

Ceilalţi opt îl auzirăCeilalţi opt îl auziră plângând. plângând. Încetiniră şi priviră înapoi. Încetiniră şi priviră înapoi.

Se opriră şi se întoarseră …toţi…Se opriră şi se întoarseră …toţi…

Page 14: Super frumos

O fată O fată cu sindromul Down cu sindromul Down

se aşeză lângă el, se aşeză lângă el, si si începu începu

ssăă i il mângâie l mângâie şi să-l întrebe: şi să-l întrebe:

,,,,Acum eşti mai bine?Acum eşti mai bine?””Atunci toţi nouă se prinseră după umeri şi Atunci toţi nouă se prinseră după umeri şi

merseră spre linia de SOSIRE.merseră spre linia de SOSIRE.

Tot stadionul se ridicase în picioare, iar aplauzele Tot stadionul se ridicase în picioare, iar aplauzele au durat mult timp….au durat mult timp….

Page 15: Super frumos

Persoanele care au văzut întâmplarea, o povestesc Persoanele care au văzut întâmplarea, o povestesc încă…încă…. d. de ce?e ce?

Pentru că înăuntrul nostru ştim că:Pentru că înăuntrul nostru ştim că:Lucrul cel mai Lucrul cel mai

important important în viaţăîn viaţă

este este mai mai

mult mult decâtdecât

a învinge pentru noi înşine.a învinge pentru noi înşine.

Lucrul cel mai important în această viaţă este de Lucrul cel mai important în această viaţă este de a ajuta pe ceilalţi să învingă, chiar dacă asta a ajuta pe ceilalţi să învingă, chiar dacă asta implică a încetini şi a schimba cursa noastră.implică a încetini şi a schimba cursa noastră.

Page 16: Super frumos

Aşa că... ce faci?... îl retrimiAşa că... ce faci?... îl retrimiţţi, sau... îl i, sau... îl şştergi?tergi?

,,,,O lumânare O lumânare nu pierde nu pierde

nimicnimic, , dacdacăă aprinde altăaprinde altă lumânare.”lumânare.”

DacDacăă trimiţi acest mail, trimiţi acest mail, poate reuşim să poate reuşim să schimbăm inima schimbăm inima noastră, noastră, poate şi pe a altora…poate şi pe a altora…