Super cartea!

15

description

Despre cele 3 zile de intuneric...

Transcript of Super cartea!

Page 1: Super cartea!
Page 2: Super cartea!

Maica Domnului

anunţă

Apocalipsa

� �

Pierre Jovanovic

Traducere din limba franceză de Maria Paleolog şi Liviu Dascălu

Page 3: Super cartea!

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiJOVANOVIC, PIERRE

Maica Domnului anunţă Apocalipsa / Pierre Jovanovic; trad.: Liviu Dascălu; red.: Bianca Biagini şi Cristina Rusu. - Bucureşti:

Philobia, 2011

ISBN 978-606-92914-5-0

I. Dascălu, Liviu (trad.)II. Biagini, Bianca (red.)II. Rusu, Cristina (red.)

821.133.1-4=135.1

NOTRE-DAME DE L’APOCALYPSEPIERRE JOVANOVIC

Copyright © Pierre Jovanovic

MAICA DOMNULUI ANUNŢĂ APOCALIPSAPIERRE JOVANOVIC

ISBN 978-606-92914-5-0

© 2011 – Editura PHILOBIA

internet: www.philobia.come-mail: [email protected]

+40 746 49 25 59 (RO)+33 625 51 13 24 (FR)

Editor: Bianca BiaginiRedactori: Bianca Biagini şi Cristina Rusu

Traducere: Liviu DascăluCorector: Oana ŢăranuDTP: Petronella Andrei

Coperta: Cătălin FurtunăPe copertă: © Funniefarm5 | Dreamstime.com;

© Dmitry Kutlayev | Dreamstime.com

Page 4: Super cartea!

„Să ştiţi că dacă Vaticanul ar dezvălui cel de-al treilea secret, bisericile s-ar umple imediat de credincioşi în genunchi.“

Părintele Malachi Martin, 1998

Page 5: Super cartea!

„Secretul de la Fatima ar trebui să fie îngro pat în cel mai ascuns, adânc, obscur şi inaccesibil loc de pe faţa pământului.”

Cardinalul Ottaviani, 1967

„Tare mult aş vrea să pot să dezvălui cel de-al treilea secret de la Fatima, pentru că ar fi un şoc atât de mare încât bisericile, catedralele şi bazilicile din toată lumea ar fi pline până la refuz chiar şi sâmbătă seara.”

Părintele Malachi Martin, 1997

„Şi al patrulea înger a vărsat cupa lui în soare şi i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui.

Şi oamenii au fost dogorâţi cu mare arşiţă şi au hulit numele lui Dumnezeu, Care are putere peste urgiile acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slava.”

Apocalipsa după Ioan, 80

Page 6: Super cartea!

Comunicatul de presă al Vaticanului trimis agenţiei portugheze ATI, în 1960

„Cel de-al treilea secret de la Fatima nu va fi niciodată publicat. Biserica recunoaşte apariţia Fecioarei la Fatima, însă Biserica nu doreşte să-şi asume responsabilitatea garantând veri-dicitatea cuvintelor pe care cei trei păstori spun că le-au auzit de la Fecioară.”

Page 7: Super cartea!

Cititorului

Egiptenii au stabilit că soarele a deviat de la traiectoria obişnuită.

Grecii au stabilit că soarele a deviat de la traiectoria obişnuită.

Fecioara a arătat la Fatima soarele de viind de la traiectoria obişnuită.

Dedic această carte memoriei Dr. Malachi Martin, preot, lingvist, asirolog, paleograf şi di plomat în slujba Vaticanului, fără de care aş fi trecut cu desăvârşire pe lângă adevăr.

Pierre Jovanovic

Le sunt recunoscător atât lui Jacques Attali, cât şi lui Christian Vander pentru in ter viurile acordate.

Page 8: Super cartea!

7

Cuprins

Prefaţă ...........................................................................................................................6

1. Despre profeţiile Sfântului Malachia ...................................................................11

2. Despre „supraîncălzirea“ Soarelui .......................................................................21

3. Soarele apocaliptic de la Fatima ............................................................................31

4. Al treilea secret, uitat, de la Fatima .......................................................................43

5. Miracole din zilele noastre care nu interesează pe nimeni ..................................................................................................................65

6. Maica Domnului a Apocalipsei .............................................................................73

7. Maica Domnului a depresiei ..................................................................................93

8. Cum a fost atacat de indienii apaşi papa Ioan-Paul al II-lea sau Falsul secret de la Fatima, născocit de Vatican în anul 2000 ....................111

9. Conţinutul celui de-al treilea secret, dezvăluit datorită „indiscreţiilor” părintelui Malachi Martin ....................................................................................115

10. Cele trei zile de întuneric din Antichitate ..........................................................129

11. 2012, maiaşii şi Soarele ..........................................................................................139

12. Pe când Apocalipsa? ..............................................................................................153

Anexe. Textele primelor două „secrete“ de la Fatima, completate cu varianta de la Akita ................................................................................................159

Cărţi, filme, interviuri şi documentarii ................................................................163

Page 9: Super cartea!
Page 10: Super cartea!

9

IAdevăratul conţinut al celui de-al treilea secret de la Fatima

„Atunci când m-am născut, Îngerul nu mi-a pecetluit buzele.“1

1 Les Bienveillantes, Jonathan Littell, Gallimard, Paris, 2006.

Page 11: Super cartea!
Page 12: Super cartea!

11

 1 

Despre profeţiile Sfântului Malachia

În urmă cu vreo cinci ani, în timp ce eram într-un anticariat, am dat din întâmplare peste o carte cu titlul „Profeţiile despre papi ale Sfântului Malachia”2, publicată la Paris, în 1968, de un oarecare Raoul Auclair. Îmi aminteam câteva lucruri vagi despre această profeţie: că datează din Evul Mediu, că e mai degrabă o listă cu numele tuturor celor 111 papi care urmau să ocupe tronul Sfântului Petru şi că ultimul va fi martorul... Apocalipsei. Din pură curiozitate, am răsfoit cartea, între-bându-mă ce ar fi putut inventa – de exemplu – autorul, în plin mai 19683, despre un papă care urma să fie numit în 19784, şi care a avut ghinionul să „plece la Ceruri” la câteva zile după ce a fost ales ca reprezentant al Cerurilor pe Pământ. Trebuie să recunosc, atunci când am citit ce a scris Malachia şi comen tariile autorului, m-au

2 În franceză, în original: „Les Prophéties des Papes de Malachie” (n.tr.).3 În acea lună, Franţa s-a confruntat cu o criză majoră, provocată de o grevă generală şi de mişcări revoluţionare studenţeşti (n.tr.).4 În 1978 a fost numit papă Albino Luciani, care şi-a luat numele Ioan-Paul I. Pontificatul său a durat doar 33 de zile şi 6 ore. Cel care i-a urmat a fost Karol Józef Wojtyła, care şi-a ales numele Ioan-Paul al II-lea (n.tr.).

Papa, descoperind semnul Sfârşitului Veacurilor în filmul cu acelaşi nume (End of Days), de regizorul Peter Hyams, cu actorul Arnold Schwarzenegger.

Page 13: Super cartea!

12

Pierre Jovanovic

trecut fiori reci: Malachia l-a descris pe papa Ioan-Paul I prin sintagma5 „Al jumătăţii de lună” (De medietate lunae). Cât despre Raul Auclair, el bătea câmpii despre blesteme, vrăjitorii etc.:

„Această prezicere teribilă ne vorbeşte despre o vrajă legată de lună, întinsă pe jumătate de mapamond. (...) Nu cumva această sintagmă face referinţă la vreun eveniment legat de lună? Omul este pe cale să comită un sacrilegiu împotriva Cerului.“6

„Al jumătăţii de lună” descrie bine ce s-a petrecut. Bietul car dinal Albino Luciani a fost găsit mort la câteva săptămâni după intrarea în funcţie. Un destin trist, şi totuşi frumos, fiindcă nu e la îndemâna oricui să ajungă papă! Moartea sa a făcut senzaţie, toată presa internaţională a scos la iveală profeţiile lui Malachia, semnalând coincidenţa. Ioan-Paul I a fost ales într-un pătrar de lună (25 august) şi a murit în alt pătrar (pe 28 septembrie), asta ne-o arată calendarul lu nar din 19787, cumva, două pătrare de lună fac jumătate! Ioan-Paul I avea şi un colaborator apropiat, cardinalul Villot, care s-a născut la Tassin la Demie-Lune8. De altfel, Villot a fost numit papă interimar până la alegerea lui Ioan-Paul al II-lea... Daniel Réju, istoric specialist în scrierile lui Malachia, descrie, într-unul dintre textele sale, cât de surprinsă a fost creştină tatea la vestea morţii papei Ioan-Paul I:

„În această dimineaţă, pe 29 septembrie 1978, către orele 5 şi 30 de minute, secretarul particular al papei, părintele Magee, a intrat în dormi torul papei Ioan-Paul I. Nu l-a găsit în capelă, aşa cum îi stătea în obicei, şi atunci l-a căutat în dormitor şi l-a găsit mort în pat, cu lumina aprinsă, ca şi cum ar fi citit. Doctorul, chemat de urgenţă, a constatat decesul, survenit probabil către ora 23, pe 28 septembrie, o moarte subită cauzată de un infarct acut al miocardului.”

Acest comunicat laconic al Vaticanului, transmis imediat prin telegraf, preluat de toate posturile radio şi TV de pe mapa mond, a provocat stupoare în lumea întreagă, în special printre creştini. Emoţii, nelinişte, neîncredere, stări de şoc – îmi lipsesc cuvintele pentru a descrie adecvat confuzia şi sentimentele atât de diferite pe care le-a trăit lumea la o ştire atât de neaşteptată. În seara zilei de 6 august, papa Paul al VI-lea îşi dădea ultima suflare. Pe 28 septembrie se stingea şi Paul I, succesorul său. Cel care tocmai

5 Fiecare papă la care se referă Malachia e caracterizat printr-un anumit număr şi o formulă foarte scurtă, din 2-3 cuvinte (n.tr.).6 Paginile 128-129, op.cit.7 În franceză e posibil un joc de cuvinte intraductibil: faza lunii care în română e denumită „pătrar de lună”, în franceză e desemnată prin expresia „moitié de lune”, adică, literal, „jumătate de lună”, ceea ce corespunde mai bine decât varianta românească prezicerii lui Malachia (n.tr.).8 Cod poştal 69160, o suburbie din Lyon.

Page 14: Super cartea!

13

Despre profeţiile Sfântului Malachia

părăsise lumea după un pontificat de doar 33 de zile, Ioan-Paul I, primul papă din istorie care şi-a ales un prenume compus (ceea ce unii au interpretat ca fiind de rău augur), este cel descris de formula prescurtată a Sfântului Malachia astfel: De medielate Lunae.9

În consecinţă, Malachia a fost văzut, după moartea papei Ioan-Paul I, mai mult ca oricând, drept condeiul Sfântului Petru pe Pământ.

Ca o anecdotă fie spus, în 1958, în timpul conclavului care urma să-l aleagă pe cel de-al 107-lea papă, descris de Malachia drept pastor şi marinar, cardinalul New York-ului, Francis Spellman, a închiriat în grabă o barcă şi a stat cu zilele pe râul Tibru, care împarte Roma în două. Aşa credea el că o să se potrivească profeţiei lui Malachia! Până la urmă a fost ales arhiepiscopul Veneţiei, pastor şi marinar încă dinainte de con clav. Neştiind să piardă, cardinalul Spellman a declarat presei americane, în legătură cu noul ales, Ioan al XXIII-lea: „Ăsta nu-i papă! Mai bine ar vinde banane!”. Papa Pius al VI-lea10 a reac ţionat şi mai şi: a emis medalii comemorative cu figura lui, şi sub desen – formula lui Malachia („Peregrinus aposto licus”)!

Cred că n-ar surprinde pe nimeni să afle că la ultimul conclav, cel din 2005, ca de obicei, cardinalii întâi au citit lista lui Malachia, ca să-şi ghicească şansele, şi apoi au mers la Roma. La un moment dat – am găsit această relatare în presa italiană – cei doi candidaţi importanţi, cardinalul Ratzinger şi cardinalul Martini n-au putut fi departajaţi. Gluma la ordinea zilei, printre cardinali, era că gloria măslinei11 ar merge mai bine cu Martini, şi mulţi au votat cu el în onoarea bine cunos cutului cocteil cu măsline pe care-l ştie orice barman. Însă Inteligenţa Superioară avea alte planuri.

Definiţia dată celui de-al 110-lea papă, Ioan-Paul al II-lea, este uimitoare – De labore solis (al eclipsei solare sau, în altă tra ducere, al muncii soarelui). Acel brav călugăr din Evul Mediu n-avea cum să ştie că luminosul cardinal Wojtyła va veni pe lume într-o zi cu eclipsă solară, pe 18 mai 192012, şi că va fi îngropat tot într-o zi cu eclipsă de soare. Ca să vezi! Putem fi siguri că n-avea cum să vadă viitorul atât de precis, cu atâtea secole înainte, chiar şi dacă ar fi fost cel mai mare medium al epocii sale. Să fie el oare, un adevărat mesager al lui Dumnezeu, supunându-se planului dictat de Inteligenţa Superioară?

Am putea înclina în favoarea acestei posibilităţi mai cu seamă din cauza descrierii pe care i-a făcut-o papei Benedict al XV-lea (1914-1922), al cărui pontificat s-a desfăşurat în tim pul Primului Război Mondial, prin expresia „Religia de popu lată”13.

9 Mort de Papes et Apocalypse („Moartea papilor şi Apocalipsa“), Daniel Réju, Ed. du Rocher, Paris, pag. 104.10 1755-1799.11 Este descrierea celui de-al 111-lea papă, făcută de Malachia (n.tr.).12 Arhivele NASA precizează ca această eclipsă a fost una dintre cele mai puternice ale acestui secol, având o magnitudine de 0,9734.13 Pontificatul lui Benedict al XV-lea, caracterizat prin sintagma „religio depopulata”, s-a desfăşurat în timpul Primului Război Mondial, dar şi al gripei spaniole şi al revoluţiei comuniste, care au „depopulat” bisericile din vremea sa (n.tr.).

Page 15: Super cartea!

14

Pierre Jovanovic

Nr. 107 Ioan al XXIII-lea, 1958-1963, Pas tor et nator, pastorul şi marinarul de la Veneţia. Co la boratorul său a fost părin tele Malachi Martin. Nu a crezut în apa riţiile Fecioarei de la Fatima.

Fotografie oficială de la Vatican

Nr. 108 Paul al VI-lea, 1963-1978, Flos flo rum. Pe blazonul lui erau trei crini, cri nul fiind „floa rea florilor“. Aproape că şi-a pier-dut cre dinţa când prietenul său Aldo Moro a fost asasinat de către Brigăzile Roşii, în 1978.

Fotografie oficială de la Vatican

Nr. 109 Ioan Paul I, 1978-1978, De me dia tae lunae. Ales în primul pătrar de lună şi mort în ultimul pătrar al lunii ur-mătoare. Clarvăză toarea de la Fatima, sora Lucia, i-ar fi zis: „Pen tru dumnea voastră, zilele lui Hristos“. Anturajul său a înţeles me sa jul abia la vestea morţii sale, în cea de-a 33 a zi a pontifica tului.

Fotografie oficială de la Vatican

Nr. 110 Ioan Paul al II-lea, 1978-2005, De la bo re solis, născut într-o zi cu eclipsă de soa re şi îngropat în timpul unei eclip se de soare. Singurul papă care a muncit şi care a cunoscut infernul comunismului. Singu rul, de aseme nea, care a străbătut lumea făcând peste o sută de călătorii. E cel care a refăcut blazonul Vaticanului. Pon tificatul său s-a desfăşurat sub sem nul Maicii Domnului de la Fatima.

Fotografie oficială de la Vatican

Nr. 111 Benedict al XVI-lea, 2005-?, Gloria olivae, gloria măslinului (sau a măslinei). Un papă intelectual înainte de toate… ales la o vârstă înaintată, cu probleme gra ve de sănă-tate. Pentru moment, nimeni nu poate să spu nă ce înseamnă această „glorie a măsli nului“…

Fotografie oficială de la Vatican