Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

of 36 /36
 4. Studiul experimental al transferului de căldură prin radiaie Lucrarea prezentat ă are ca scop demonstrarea legilor radia iei. Echipamentul utilizat este alc ătuit dintr-o ansamblu de surse de energie, instrumente de măsură, plăci şi filtre, ce pot fi montate în diferite combinaii, după cum este specificat de fiecare lucrare experimental ă în parte. I. Radia ia termică Descrierea instalaiei experimentale Instalaia experimentală (figura 4.1. şi 4.2.) este alcătuită dintr-o bară gradat ă rigidă de aluminiu (1) pe care este montat ă o sursă de c ăldură şi un detector de radiaie. Sursa de c ăldură este o plac ă circulară din cupru (10), de 100 mm diametru, încălzită electric. Temperatura acesteia poate fi determinat ă cu ajutorul unui termocuplu de tip K ( T 1 ), ce se poate conecta la unitatea de măsură şi control (HT10X). Elementul de înc ălzire este alimentat la tensiune joas ă pentru a asigura protec ia operatorului şi este prevăzut cu un termostat, pentru a preîntâmpina o eventual ă supraîncălzire. Acesta este dimensionat s ă producă 60 W la o tensiune de 24 Vc.c. Tensiunea de alimentare, deci şi puterea electrică disipată în elementul de încălzire, poate fi variat ă şi măsurată prin intermediul unit ăii de măsură şi control (HT10X) (figura 4.3.). Radiaia provenită de la sursa de c ăldură este măsurată cu ajutorul unui detector de radiaie denumit radiometru (12), ce poate fi pozi ionat de- alungul barei rigide de aluminiu cu ajutorul unui c ărucior mobil. Radiometrul este fixat de c ărucior cu ajutorul unui şurub (13). Senzorul aparatului este acoperit cu un scut de protec ie, în momentul în care radiometrul nu este folosit, sau între citiri, pentru a minimiza înc ălzirea acestuia de c ătre sursa de căldură. Fig. 4.1. Vedere lateral ă a instalaiei experimentale

Embed Size (px)

Transcript of Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

Page 1: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 1/36

Page 2: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 2/36

Page 3: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 3/36

Page 4: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 4/36

Page 5: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 5/36

Page 6: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 6/36

Page 7: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 7/36

Page 8: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 8/36

Page 9: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 9/36

Page 10: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 10/36

Page 11: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 11/36

Page 12: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 12/36

Page 13: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 13/36

Page 14: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 14/36

Page 15: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 15/36

Page 16: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 16/36

Page 17: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 17/36

Page 18: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 18/36

Page 19: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 19/36

Page 20: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 20/36

Page 21: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 21/36

Page 22: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 22/36

Page 23: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 23/36

Page 24: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 24/36

Page 25: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 25/36

Page 26: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 26/36

Page 27: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 27/36

Page 28: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 28/36

Page 29: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 29/36

Page 30: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 30/36

Page 31: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 31/36

Page 32: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 32/36

Page 33: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 33/36

Page 34: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 34/36

Page 35: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 35/36

Page 36: Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

8/7/2019 Studiul Experimental Al Transferului de Caldura Prin Radiatie

http://slidepdf.com/reader/full/studiul-experimental-al-transferului-de-caldura-prin-radiatie 36/36