Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

74
INCD MECATRONICA ŞI TEHNICA MĂSURĂRII MEREU O POARTĂ DESCHISĂ PENTRU IMM-urile INOVATIVE ŞI MEDIUL DE AFACERI Prof.Univ. EurIng. Dr.Ing. Gh. Ion GHEORGHE Director General INCDMTM Autor: SUSŢINEREA INOVĂRII, TRANSFERULUI TEHNOLOGIC ŞI A VALORIZĂRII REZULTATELOR CDI PRIN INFRASTRUCTURI, POLITICI ŞI POVEŞTI DE SUCCES

Transcript of Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Page 1: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

INCD – MECATRONICA ŞI TEHNICA MĂSURĂRII

– MEREU O POARTĂ DESCHISĂ PENTRU IMM-urile INOVATIVE ŞI

MEDIUL DE AFACERI

Prof.Univ. EurIng. Dr.Ing. Gh. Ion GHEORGHE – Director General INCDMTM

Autor:

SUSŢINEREA INOVĂRII, TRANSFERULUI

TEHNOLOGIC ŞI A VALORIZĂRII

REZULTATELOR CDI PRIN INFRASTRUCTURI,

POLITICI ŞI POVEŞTI DE SUCCES

Page 2: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

1. POLITICI DE TRANSFER I.1. Transferul Tehnologic prin managementul valorizării

Transferul Tehnologic prin managementul valorizării a rezultatelor

cercetării, asigură:

dezvoltarea tehnicilor, instrumentelor şi competenţelor împreună cu

promovarea dezvoltării inovaţiei pe conceptul de valoare;

corelaţia relaţie între utilitatea produsului / tehnologiei sau serviciului şi

resursele care se doresc să sprijine fabricaţia lor;

Managementul de valorizare implică în desfăşurarea procesului

transfer tehnologic:

metode ale managementului prin valoare, apelându-se la metode

împrumutate din marketing, precum statistici, anchete de satisfacţie,

studiul pieţei şi de impact, etc.;

metode specifice “analizei valorii”, precum analiza “externă” a

necesităţilor clientului, analiza “internă” a soluţiilor tehnice, analiza concurenţei,

analiza riscurilor, tehnici de creativitate, etc.;

metode specifice întreprinderii, precum planificarea, monitorizarea

costurilor, monitorizarea resurselor consumate, etc.

Page 3: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Aşadar managementul de valorizare impune:

metoda de competitivitate organizată şi de creativitate care vizează

satisfacerea necesităţilor utilizatorului printr-un demers conceptual, funcţional,

economic şi pluridisciplinar;

metoda de concepţie sau de reengineering a produselor / tehnologiilor sau

serviciilor;

metoda de identificare a costurilor inutile, metoda de creştere a producţiei

materiale prin reducerea costurilor de fabricaţie şi concomitent cu

îmbunătăţirea calitativă a produselor / sistemelor;

metoda de conducere a fabricaţiei;

metoda de asigurare a calităţii şi fiabilităţii;

metoda creşterii valorii produselor / tehnologiilor sau serviciilor;

metoda de cercetare - proiectare sistemică care să satisfacă necesităţile

utilizatorilor în concordanţă cu cerinţele socio-economice;

Page 4: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Vectorul director al managementului de valorizare cu implicare în

procesul transferului tehnologic, porneşte de la ideea că un produs /

sistem;

este cumpărat corespunzător unor necesităţi ale consumatorului – ca funcţie

principală;

este caracterizat printr-un demers funcţional în termeni de finalitate, pentru

identificarea a ceea ce este competent;

este dirijat printr-un demers cu caracter economic şi printr-un demers

pluridisciplinar;

este integrator de toate competenţele cerute, toate responsabilităţile

aferente;

este într-un consens asupra funcţiilor, performanţelor, principiilor,

soluţiilor şi a costurilor;

este furnizor privind creativitatea şi capabilitatea produselor / sistemelor,

tehnologiilor şi serviciilor.

Page 5: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

II. TRANSFER TEHNOLOGIC

REZULTATE ALE CERCETĂRII –

DEZVOLTĂRII – INOVĂRII VALORIZATE ŞI

TRANSFERATE TEHNOLOGIC ÎN INDUSTRIE,

ECONOMIE ŞI SOCIETATE

PRIN

CENTRUL RELEU DE TRANSFER TEHNOLOGIC

ŞI CONSULTANŢĂ

Page 6: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

II.1. SISTEM MECATRONIC INTELIGENT DE ÎNALTĂ PRECIZIE

PENTRU MĂSURAREA MICRODEPLASĂRILOR LINIARE

ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR – DIGITIL

Ca descriere, sistemul mecatronic inteligent de înaltă precizie – DIGITIL

este structurat pe următoarele subsisteme componente:

•subsistemul traductor fotoelectric incremental pentru

măsurarea microdeplasărilor;

•subsistemul unitate electronică de măsurare /afişare digitală;

•subsistemul unitate electronică interfaţă;

•subsistemul unitate informatică PC;

•pachetul de programe software pentru măsurarea

microdeplasărilor şi pentru calculul static de bază (x,cp,

cpk....).

Domeniile de utilizare pentru sistemul mecatronic

inteligent - DIGITIL sunt:

• măsurări liniare foarte precise, în regim static şi

dinamic

VALORIZARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC:

S.C. QuatroProdCom S.R.L.

• echipări - ca sistem NC şi CNC, la maşini unelte şi alte echipamente tehnologice;

• echipări - ca sistem NC şi CNC, la roboţi /microroboţi industriali şi la roboţi /

microroboţi de control;

Page 7: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

II.2. ECHIPAMENT ELECTRONIC PENTRU CONTROLUL

ECHILIBRULUI UMAN – ECHOM

Controlul echilibrului, a capacităţii omului de a se menţine în cadrul unei posturi de

suportare a greutăţii corpului, se realizează cu ajutorul unui echipament care constă

dintr-o Platformă electronică asistată de calculator, cu software specializat

calculării parametrilor de echilibru.

Echipamentul electronic pentru controlul

echilibrului uman – ECHOM – constă din:

•Platforma electronică cu următoarea

componenţă: placă de bază, 4 elemente

elastice, placă superioară, carcasă, bloc

electronic, interfaţă serială RS 232; accesoriu:

suport elastic, grosime 13 cm, 8 cm

•Modul electronic de calibrare;

•Calculator electronic;

•Imprimantă color;

•Software specializat.

VALORIZARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC: LA SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR DE URGENŢĂ

BUCUREŞTI, CLINICA DE NEUROLOGIE (UTILIZAT PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR DE

ECHILIBRU LA PACIENŢI CU AFECŢIUNI NEUROLOGICE)

Page 8: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

II.3. INSTALATIE MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU

VERIFICARE ETANŞEITATE AER-AER CARTERE MECANISME

ŞI CARTERE AMBREIAJ ŞI DIFERENŢIAL TL8 UZINAT

Instalaţia de verificare este o instalaţie

monobloc compusă din 2 instalaţii de control

etanşeitate aer-aer (cartere ambreiaj + cartere

mecanisme).

Ciclul de lucru al instalaţiei este automat;

Se executa verificarea pierderilor de aer (care

nu trebuie sa depăşească 0,25 cm3 /s);

Daca piesa este buna se marchează automat.

Instalaţia este protejată cu bariere de

siguranţă împotriva intervenţiilor nedorite în

timpul funcţionării, în spaţiul de lucru.

Produsul se foloseşte la verificarea etanşeităţii

pieselor uzinate tip Cartere Mecanisme si Cartere

Ambreiaj TL8.

VALORIZARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC:

Produsul este implementat la Renault Mecanique Roumanie SRL-Mioveni

Page 9: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

II.4. SISTEM INTELIGENT PENTRU ÎNCĂRCAREA ŞI

DESCĂRCAREA PIESELOR ÎN INSTALAŢII DE CONTROL

Verificarea pieselor în stare brută are scopul depistării pieselor cu defecte de

turnare înaintea prelucrărilor mecanice, în vederea economisirii de timp, manoperă,

energie, etc. Piesele controlate sunt puse pe banda de descărcare în două rânduri

separate: piese bune şi piese rebut.

VALORIZARE / TRANSFER TEHNOLOGIC :

Acest sistem inteligent are scopul deservirii unei game largi de instalaţii de

control realizate de INCDMTM-Bucureşti pentru SC Automobile Dacia Piteşti,

pentru verificarea diverselor repere turnate din aluminiu.

Sistemul inteligent pentru

încărcarea şi descărcarea pieselor

în instalaţii de control este un

sistem de încărcare - descărcare

în regim automat a pieselor în

instalaţii automate de controlat

piese turnate.

Piesele turnate sunt controlate

atât în stare brută (după turnare,

înainte de prelucrare) cât şi în

stare prelucrată.

Page 10: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

II.5. INSTALATIE MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU

VERIFICARE ETANŞEITĂŢII LA CARTER DISTRIBUŢIE H5

(uzinat) – EXPORT PORTUGALIA

Instalaţia de verificare este o instalaţie

monobloc complexa destinată verificării

etanşeitătii pieselor tip carter distribuţie. Toate

subansamblele în mişcare sunt acţionate de

cilindri pneumatici asistaţi la cap cursă de

senzori de proximitate. Piesa este etanşată în

două părţi.

Produsul foloseşte la verificarea etanşeităţii

noilor piese turnate tip Carter Diferenţial H4 / H5.

VALORIZARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC:

Produsul a fost livrat si implementat începând cu anul 2011 la C.A.C.I.A. S.A.

(Companhia Aveirense de Componentes Para A Industria Automovel), Aveiro,

Portugalia.

BENEFICIAR:

C.A.C.I.A. S.A , Cacia, Aveiro, Portugalia. Uzina fabrică cutii de viteze şi alte

componente ale motoarelor pentru industria auto (RENAULT)

Page 11: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

în

Sprijinul Valorizării şi

Transferului Tehnologic a

rezultatelor

CERCETĂRII – DEZVOLTĂRII

III. NOI TEHNICI ŞI INSTRUMENTE ADAPTIVE

Page 12: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• Cercetarea românească, în special cercetarea industrială, (adică

aplicativă), este deschisă către lumea afacerilor.

• În esenţă, mediul de cercetare este dispus şi chiar este „obligat” să

colaboreze cu mediul de afaceri, respectiv cu firme şi agenţi economici

din industria şi economia românească şi respectiv, chiar cu instituţii /

firme şi entităţi din comunitatea europeană şi cea internaţională.

Noi tehnici și instrumente adaptive și inovative:

(1) Cercetarea românească, prin instituţiile ei şi prin reprezentanţii lor,

face „legătura industrială şi economică” cu mediul de afaceri, în sensul

că dezvoltă contacte, vizite şi negocieri cu IMM-urile de profil din

România, stabilind, prin expertiza cercetării, respectiv prin rezultatele

cercetării, modalităţi de valorificare şi transfer tehnologic şi concret,

(de ce nu?), contracte cu terţi care să aducă atât noi surse de finanţare,

pentru cercetare, cât şi noi produse, tehnologii şi servicii implementate

în industria şi economia românească.

Page 13: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• Această legătură cu industria şi economia românească la nivel

instituțional, a fost deja proiectată şi chiar derulată, ca proces, prin

aportul infrastructurii de transfer tehnologic şi incubare de afaceri,

dezvoltată de ANCS, cu câţiva ani în urmă, prin desfăşurarea, finalizarea

și monitorizarea Programului INFRATECH – coordonat de Dl. Gheorghe

Bala - Director General al Direcţiei Generale de Transfer Tehnologic şi

Infrastructuri din ANCS.

(2) Direcţia Generală de Transfer Tehnologic şi Infrastructuri a conceput şi

derulat proiectul „Caravana Inovării”, încă din anul 2008, prin care s-a

realizat un circuit naţional al acestui proiect, în colaborare cu Camerele de

Comerţ şi Industrie judeţene şi cu entităţile de transfer tehnologic şi de

incubare afaceri.

În continuare, trebuie să găsim şi alte soluţii competitive şi capabile

de a dinamiza aceste „legături cu industria şi economia românească”,

în vederea implicării şi integrării mediului de cercetare în mediul de

afaceri pentru obţinerea şi creşterea capabilităţii IMM-urilor productive şi

inovative

Page 14: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

(3) În general, aceste „legături cu industria şi economia românească”,

trebuiesc realizate şi întreţinute reciproc de cele două medii, de

cercetare şi de afaceri, prin toate metodele şi instrumentele posibile: e-mail;

informare prin prospecte şi produse informaţionale; navigare pagini WEB ale

instituţiilor din cele două medii; realizări de microportaluri WEB pentru vizitări

permanente şi reciproce; vizite şi deplasări reciproce / consultaţii şi negocieri

la şi între entităţile din cele două medii; participări în parteneriat la târguri şi

expoziţii / la simpozioane şi conferinţe / la mese rotunde şi alte diseminări

interne.

(4) Lumea afacerilor, trebuie să fie deschisă şi interogatoare către

cercetarea românească, iniţiind colaborare pe tematici de interes

propriu şi asigurarea productivităţii şi competitivităţii, acestea fiind

necesare lor pentru calificare europeană.

Page 15: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• Din practică, a rezultat că mediul de afaceri iniţiază însă greoi şi

sporadic colaborări cu cercetarea românească, şi de aici, şi situaţia

deloc convenabilă, că cercetarea românească nu are rezultate directe

valorificate şi transferate IMMurilor din industrie şi economie, situaţie

care exprimă aparent că „cercetarea românească este ineficientă”,

lucru nedrept dedus pentru cercetarea românească.

• Se poate menţiona că mediul de afaceri nu prea este dispus să

colaboreze cu unităţile de cercetare, din cauza incapabilităţii financiare,

întrucât în această colaborare cu cercetarea, trebuie să cofinanţeze la

proiectele de cercetare şi din cauza lipsei fondurilor de cofinanţare,

atunci această colaborare nu mai există decât într-un procent

nesemnificativ, ceea ce conduce la această situaţie de necolaborare a

mediului de afaceri cu cercetarea românească.

• Mai există şi o altă situaţie, care explică această necolaborare între cele

două medii, şi anume, neîncrederea în rezultatele cercetării.

Page 16: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

(5) Cele două medii de cercetare și de afaceri să-şi coreleze interesele

tehnice şi economice în plaja temporală optimă a proiectelor şi să-şi

însuşească fazele de implementare tehnologică şi de asigurare a serviciilor

de evaluare / întreţinere şi mentenanţă, conducând la eficienţa rezultatelor

cercetării.

• Totodată, unităţile mediului de afaceri, urmărind rezolvarea unor

probleme, într-un termen foarte scurt şi având o totală încredere în

produsele firmelor străine cu mare experienţă industrială, nu sunt dispuse

să utilizeze rezultatele cercetării româneşti şi de aici, distanţarea lor de

unităţile de cercetare din România.

• INCD - Mecatronică şi Tehnica Măsurării, are rezultate ale cercetării

industriale, la nivel european high-tech, în domeniul echipamentelor

mecatronice inteligente de control integrat, demonstrate de atestarea

calitativă a produselor INCD-MTM, de către firma franceză Renault

pentru S.C. Automobile Renault – Dacia Piteşti, rezultate materializate în

peste 200 de echipamente mecatronice inteligente şi automatizate integrate

proceselor de fabricaţie auto.

Page 17: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• În contextul actual, cele două medii, de cercetare şi de afaceri, sunt

obligate la un sprijin reciproc, acest sprijin fiind obligatoriu în condiţiile

în care statul prin bugetul de stat, a întors spatele susţinerii financiare a

acestor medii, dar mai ales pentru mediul cercetării.

(6) Institutul de cercetare, trebuie să fie un liant şi un multiplicator al

posibilităţilor de colaborare şi sprijin reciproc, cu întreprinderea, pentru a

se identifica şi a demara toate problematicile care se pot rezolva în

favoarea întreprinderii, fie prin aplicarea imediată a unor rezultate ale

cercetării realizate până în prezent, fie prin realizarea de modernizări şi

îmbunătăţiri a unor rezultate existente ale cercetării, fie prin realizarea de noi

produse / tehnologii sau servicii industriale, cerute de întreprindere chiar în

condiţiile actualei crize.

Page 18: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

(7) Pentru succesul sprijinului parteneriatului dintre mediul cercetării şi

mediul de afaceri, este bine sa fie atrase în consorţii sau echipe mixte de

lucru, atât organizaţiile de tip asociaţie profesională, de tip patronală şi de

tip ONG cât şi organizaţiile micilor întreprinderi şi persoanelor fizice

autorizate, această diversitate fiind necesară diversificării acţiunilor comune şi

la reprezentarea intereselor în comun pe diferite domenii.

(8) În sprijinul parteneriatelor dintre cele două medii, trebuie atrase şi

entităţile de legături industriale, de transfer tehnologic, de incubare şi de

informare tehnologică, acestea constituind liantul dintre cele două medii.

(9) Pentru o îmbunătăţire reală a integrării rezultatelor cercetării în IMM-

uri şi întreprinderi şi a colaborării între entităţile de cercetare şi mediul de

afaceri, trebuie formulate şi acordate diferite facilităţi pentru IMM-uri

absorbante ale produselor şi tehnologiilor rezultate din cercetare, precum:

• scutire de impozit pentru primul an de fabricaţie cu produse din

rezultatele cercetării;

• neimpozitarea profitului reinvestit, pe o perioadă de minim 5 ani;

• sprijinirea financiară din bugetul de STAT, a IMM-urilor la diferite târguri

şi expoziţii interne şi internaţionale, atunci când produsele / tehnologiile expuse

provin din multiplicarea în fabricaţie a rezultatelor cercetării.

Page 19: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

(10) Această îmbunătăţire reală pentru a fi asigurată, ar trebui formulate

şi asigurate diferite facilităţi şi pentru institutele de cercetare a căror

rezultate îşi găsesc aplicabilitatea în industrie şi economie, atât pentru

valorificare prin utilizare cât şi valorizare prin transfer tehnologic de

multiplicare în fabricaţie a rezultatelor cercetării, precum:

• alocarea de fonduri de la buget pentru entităţile de cercetare, ale căror

rezultate au fost utilizate sau implementate în fabricaţie, pentru o perioadă de cel

puţin 2 ani, pentru activităţile de consultanţă şi asistenţă tehnică pe primii ani de

fabricaţie;

• la realizarea de proiecte de cercetare în cadrul programelor naţionale şi

europene, în consorţii, în care se regăsesc atât IMMurile cărora le-au fost

implementate rezultatele cercetării în fabricaţie cât şi instituţiile de cercetare,

IMM-urile din consorţii să faciliteze formarea acestora, în condiţiile de

participare prevăzute de pachetele de informaţii şi să contribuie cu

cofinanţarea necesară abordării proiectelor de cercetare;

• în cazul când rezultatele cercetării implementate în IMM-uri (industrie şi

economie) are la bază brevete de acordare a dreptului intelectual –

cesionate instituţiei de cercetare, propunem ca acestea, să acorde instituţiei

de cercetare, un procent stabilit, din valoarea producţiei anuale, pe

perioada fabricaţiei industriale;

Page 20: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

(11) Modul de raportare a performanţelor în domeniul inovării şi

transferului tehnologic şi elaborarea de metodologii şi instrumente

pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de raportare. INCDMTM

a organizat, in calitate de partener, 2 sesiuni de instruire a specialiştilor

implicaţi în procesul de colectare şi analiză a informaţiilor specifice

domeniului Inovării şi Transferului Tehnologic (ITT).

Sesiunile de instruire au avut cursanţi: funcţionari publici din primăria

Sectorului 1 şi 2, MECMA şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; s-au

desfăşurat pe parcursul a 2 zile (16 ore), asigurându-se toate condiţiile unei

bune desfăşurări a sesiunii; sesiunile au constat în prezentare de generalităţi

baze de date şi prezentarea platformei online de colectare a datelor specifice

domeniului ITT.

Această activitate a proiectului mai sus amintit, este parte din proiectul

PODCA „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în

domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei

dezvoltări socio-economice durabile”, Cod SMIS 24120” in curs de

implementare de ANCS si AROTT.

Page 21: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

IV. Exemple de bune practici

și

Poveşti de Succes

Page 22: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

BUNĂ PRACTICĂ ȘI POVESTE DE SUCCES ÎN INDUSTRIA

AUTOMOBILULUI IV.I.

Valorizează şi realizează transfer tehnologic consistent în Echipamente şi

Sisteme Mecatronice Inteligente de Măsurare şi Control Integrat

care înglobează multe rezultate ale CDI – din proiecte şi programe de

cercetare, astfel:

LA S.C.RENAULT – DACIA AUTOMOBILE S.A. PITEŞTI IV.I.1.

IV.I.1.1. transfer tehnologic la S.C. Renault – Dacia Automobile – Piteşti în

cadrul procesului de fabricaţie industrială [peste 200 sisteme mecatronice];

Page 23: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

La S.C. furnizoare de componente auto IV.I.2.

IV.I.2.1. transfer tehnologic de Sisteme Mecatronice de Măsură şi

Control la S.C. furnizoare de componente auto pentru S.C. Renault

Dacia Automobile Piteşti, astfel:

S.C. Elemente Comandă Auto S.A. Topoloveni, [3 sisteme];

Componente Auto S.A. Topoloveni, [4 sisteme];

S.C. East Electric – Bucureşti, [4 produse];

S.C. Renault Technologie Roumanie – Bucureşti, [10 produse]

La Fabrici constructoare de automobile din piaţa externă: IV.I.3.

IV. I.3.1. transfer tehnologic – export din 2010 la fabrici constructoare de

automobile din Portugalia – CACIA & din Franţa – ACI, de Echipamente şi

Sisteme Mecatronice high-tech, [1 echipament şi respectiv 14 dispozitive];

La alte IMM-uri – în pregătire: IV.I.4.

IV.I.4.1. pregătire transfer tehnologic din 2011 la alte IMM-uri furnizoare de

repere auto pentru Renault – Dacia Automobile – Piteşti [S.C. MATRICON –

Tg.. Mureş, S.C. Metal Plast – Titu, etc.] de Instalaţii şi Dispozitive

Mecatronice Inteligente de Măsurare şi Control;

Page 24: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

•Instalatie verificare etanseitate Carter Distributie UZINAT Diversitati: H4Bt8º, H4DA49º, H4Bt49º, H4Bt49º Sulev

Instalaţia de verificare este o instalaţie monobloc

complexa destinată verificării etanşeitătii pieselor

tip Capac Chiulasă. Toate subansamblele în

mişcare sunt acţionate de cilindri pneumatici

asistaţi la cap cursă de senzori de proximitate.

Celula de măsurare ATEQ realizează ciclul de

măsurare după ce piesa de verificat a fost fixată

şi etanşată complet.

Caracteristici tehnice :

-energie electrică: 220 V.c.a./50 Hz; -aer comprimat: min. 6 bar; -presiune de lucru: 5 bar; -presiune verificare etanseitati: 1 bar; -pierdere etanşeitate admisă: 25 cm3 /min; -timp de ciclu: ~ 40 sec/piesă.

pentru S.C. Renault Dacia Automobile Pitesti

Page 25: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

•Instalatie de verificat etanseitatea la Carter Distributie H5 uzinat pentru Export C.A.C.I.A. – Aveiro, Portugalia

Instalatia este destinata

controlului etanseitatii la Carter

distributie H5 si marcarea dupa

masurare a pieselor bune.

Caracteristici tehnice : - gabarit: 2100 x 1325 x 2535 [mm]; - celula ATEQ F510; - tensiunea de alimentare: 220V/50 Hz; - presiune de alimentare aer: min. 6 bar; - presiune de lucru: 4,5 bar; - presiune de control etanseitate: 1 bar pe ambele circuite (circuitul de joasa presiune si circuitul de inalta presiune) - nivel maxim de pierderi: 3,6 cm3/min pe circuitul de joasa presiune si 12 cm3/min pe circuitul de inalta presiune.

Page 26: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

•Dispozitive de verificat cote si conditii pentru reperul PORT-FUZETA FAŢĂ H79 – ACI, Export Villeurbane FRANTA (Beneficiar)

PREZENTARE si APLICABILITATE

Produsele folosesc la verificarea cotelor si conditiilor impuse de catre

beneficiar pentru reperul Port-Fuzeta faţă tip H79.

VALORIFICARE / TRANSFER TEHNOLOGIC / BENEFICIAR

Produsele sunt livrate şi implementate pe linia de fabricaţie Port-

Fuzetă faţă H79 la Auto Chassis International Villeurbanne - Franţa

Page 27: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• Echipament de control pentru cuplul de basculare

si a unghiului de dezbatere pentru pipa bieleta X52

Echipamentul asigura controlul pe masina de

sertizat, in linia de montaj a pipei bieleta X52.

Structura :

•Sistem mecanic de prindere si antrenare pivot

•Sistem pneumatic de antrenare in miscare de

pivotare ± 30

•Traductoare de masurare :

•traductor de cuplu 0…5Nm

•traductor unghiular 5400 imp/rot

•PC de prelucrare si afisare date

Comenzi transmise masinii de sertizat :

•Oprire la depasirea parametrilor setati

•Confirmare reluare ciclu

Marimi masurate :

•Cuplul de basculare 0…5Nm

•Unghiul de dezbatere : ± 30

Avantaje :

•Suprapunerea timpului de masurare peste timpul de

montaj

•Economii de forta de munca

(pentru S.C. Componente Auto Topoloveni)

Page 28: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Post de control Bara de comanda viteze

Postul asigura in sectia de prelucrare, masurarea comparativa, fata de o piesa de

referinta, a abaterilor de pozitie, liniare si unghiulare, intre doua puncte definite pe

cele doua capete ale barei de comanda, un punct pe boltul de centrare si al doilea

punct situat la 13.75 mm fata de suprafata interioara a furcii.

Structura:

•Sistem mecanic de bazare orientare si fixare;

•Traductoare de deplasare:

•Traductoare analogice pentru ± 1 mm

•traductor digital pentru 0...50 mm

•PC de prelucrare si afisare date

Marimi masurate:

•Marimi liniare Ox

•Marimi liniare Oy

•Marimi unghiulare: ZOX

•Marimi unghiulare ZOY

Caracteristici tehnice:

•Rezolutie de afisare: 0.001 mm

•Cursa traductorului inductiv de masurare: ± 2 mm

•Eroarea de liniaritate a traductorului de masurare : ± 0.005 mm/ ± 2 mm

•Precizia de masurare cote liniare/ cote unghiulare: 1/10 din campul de toleranta al marimilor

masurate

(pentru S.C. Componente Auto Topoloveni)

Page 29: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

BUNĂ PRACTICĂ ŞI POVESTE DE SUCCES ÎN INDUSTRIA

DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE GAZ NATURAL IV.II.

IV.II.1. Valorizează şi realizează din 2010 transfer tehnologic,

Echipament Inteligent de Automatizare pentru STAŢII DE

REGLARE ŞI MĂSURARE pentru distribuirea şi transportul gazului

natural la S.C. TransGaz Mediaş [1 echipament inteligent – prototip

omologat / certificat];

Page 30: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• Dispozitiv prescriere automata a presiunii de referinţă

CEFIN 334-0 - Prototip

Domeniu de utilizare: Produsul

este utilizat pentru reglarea

automatăa a presiunii de referinţă

a regulatoarelor, în scopul reglării

presiunii gazelor naturale în staţiile

de reglare şi monitorizare (SRM)

existente în reţeaua naţională de

transport al gazelor naturale.

Caracteristici tehnice:

•domeniul presiunii reglate: 0…16 bar

- dar poate lucra, în funcţie de

traductoarele cu care este echipat,

până la presiunea de lucru de 50 bar;

•temperatura ambiantă de funcţionare:

(-35...+55)0 C;

•clasa de exactitate a traductoarelor

de presiune: 0,25 % în condiţiile de

referinţă, respectiv (20 ± 3)0C;

•turaţia elementului de acţionare: 12

RPM;

•gradul de protecţie: IP 54;

tensiune alimentare: 230 Vca;

Beneficiar S.C. Transgaz Medias

Page 31: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

BUNĂ PRACTICĂ ŞI POVESTE DE SUCCES ÎN INDUSTRIA

MEDICALĂ IV.III.

IV.III.1. Valorizează şi realizează din 2009 transfer tehnologic de

Elemente şi Sisteme de Implanturi personalizate – pentru sistemul

osos – prin tehnologii avansate de sinterizare selectivă cu laser:

IV.III.1.1. Spitale: Spitalul Clinic pentru Copii MS Curie, Spitalul

Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti, Spitalul Universitar,

[ 7 sisteme];

IV.III.1.2. Universităţi: UMP Carol Davila, [ 3 sisteme].

Page 32: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• TEHNOLOGII TRANSFERATE PENTRU APLICATII

INDUSTRIALE SI COMERCIALE

TEHNOLOGII DE CONTROL ELEMENTE PROTETICE

TEHNOLOGIE DE DETERMINARE A LIMITEI DE OBOSEALĂ PENTRU COMPONENTA FEMURALĂ A PROTEZEI DE ŞOLD - FUNDAŢIA SPITALULUI CLINIC FLOREASCA

poziţionarea tijei

femurale asigură o

solicitarea complexă

ce simulează

eforturile in-vivo

pentru testarea probei

a fost utilizată o baie

salină ce simuleaza

mediul biologic

Page 33: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• TEHNOLOGIE DE DETERMINARE A LIMITEI DE OBOSEALĂ PENTRU

IMPLANTURI DENTARE - UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

concepţia dispozitivului

permite poziţionarea

independentă pe axele

X si Y; proba se află pe

axa de încărcare a

maşinii.

se determina forţa la

care cel puţin trei probe

rezista fără a se rupe la

5 mil. cicluri aceasta

fiind limita de oboseală

Page 34: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• TEHNOLOGII TRANSFERATE PENTRU APLICATII

INDUSTRIALE SI COMERCIALE

TEHNOLOGII SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER TEMA DE CERCETARE REPER METALIC PENTRU VERIFICAREA FUNCTIONALITATII

SI A COMPLEXITATII DESIGNULUI

Complexitatea

designului nu reprezinta

un impediment

Gama de pulberi

metalice este larga:

superaliaj cobalt-crom,

otel inoxidabil, otel

special implantabil, titan

si aliaje de titan, etc.

Page 35: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• pentru Beneficiar: COMOTI – INCD PENTRU TURBOMOTOARE

Direct de la idee la

produs prin proiectare 3D

Piesa stator realizata in

aproximativ 6 ore

Executie automata

Piese functionale

metalice

Page 36: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Clusterul Regional

Bucureşti – Ilfov

pentru MECATRONICĂ

«MECHATREC»

V. INFRASTRUCTURI NOI DE TIP CLUSTER

Page 37: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

1. Preambul

Economia Regiunii de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov, a fost

afectată puternic în perioada de după 1989, de efectele

restructurărilor care au condus la restrângerea desfăşurării

activităţii unor agenţi economici, de mare importanţă

industrială şi cu tradiţii în economia românească.

De asemenea, criza financiară din ultimii ani, asociată

amplului proces de globalizare aflat în plină desfăşurare,

au accentuat efectele negative, pentru cea mai mare parte

a agenţilor economici, prezenţi pe piaţa naţională şi

internaţională.

În domeniul Mecatronicii, strategic şi tradiţional pentru

economia naţională, efectele s-au manifestat prin

restrângeri sau renunţări la activităţi economice,

dezafectări de capacităţi, întreruperea relaţiilor de afaceri

cu partenerii din economie, etc.

Page 38: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Cu toate acestea, există în prezent, o piaţă specifică şi

de perspectivă, cu noi abordări aliniate tendinţelor şi

cerinţelor comunitare şi internaţionale, care conferă

premisele relansării domeniului în structura modernă şi

integratoare a Mecatronicii.

În paralel au fost dezvoltate activităţi de cercetare –

dezvoltare – inovare, care să susţină activităţile IMM-urilor,

flexibile şi adaptive, cu apetenţă pentru inovare, dar cu

resurse extrem de reduse pentru investiţii sau asimilări.

Totodată lipsa unei viziuni strategice unitare, cu

obiective realiste şi acţiuni coordonate pentru toţi

competitorii din sectorul industrial al Mecatronicii, este

resimţită tot mai pregnant.

Page 39: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Astfel, se impun activităţi ce decurg dintr-o viziune

strategică de perspectivă, care să permită optimizări şi

modernizări ale resurselor actuale sau care pot fi atrase din

piaţă, creşterea competitivităţii şi a eficienţei prin inovări şi

implementări tehnologice, ca şi dezvoltarea colaborărilor cu

entităţile din cercetare – dezvoltare – inovare, din

învăţământul universitar superior şi mediu, respectiv cu

autorităţile publice locale şi centrale şi cu confederaţiile

patronale, precum CONPIROM, etc.

O formă modernă de organizare, care permite

satisfacerea cerinţelor de dezvoltare economică prin

competitivitate şi eficienţă ridicate şi aliniată comunitar şi

internaţional o constituie Clusterul Regional Mecatronic –

MECHATREC, organizat pentru regiunea de dezvoltare

Bucureşti – Ilfov.

Page 40: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

2. Scopul Clusterului Regional MECHATREC

Scopul Clusterului Regional MECHATREC îl

constituie punerea în aplicare şi dezvoltare, în perioada de timp

preliminată a strategiei proprii, prin:

• prezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor

economice, tehnice, ştiinţifice, sociale şi juridice ale membrilor

clusterului;

• creşterea competitivităţii economice pe plan intern şi

internaţional, prin: sprijinirea unei politici de colaborare, în interiorul clusterului şi cu

alte organizaţii exterioare acestuia;

promovarea şi susţinerea inovării în cadrul entităţilor din

structură;

dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul, valorizarea şi

implementarea de know-how performant;

cooperarea între membrii clusterului în domeniul cercetării,

dezvoltării de produse şi tehnologii noi;

Page 41: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• coordonare în definirea de obiective strategice comune:

proiectarea şi aplicarea de măsuri şi acţiuni specifice pentru

realizarea acestora;

• participarea la diferite forme asociative şi de cooperare cu

alte organizaţii interne şi internaţionale, în vederea realizării

de proiecte de interes comun;

• dezvoltarea de activităţi, reglementate prin Nomenclatorul.

Activităţilor Comunităţii Europene (NACE) transpus pe plan

intern în cadrul Clasificării Activităţilor din Economia

Naţională (CAEN – Rev.2) :

(a) activităţi de execuţie pentru diviziunile / grupele:

..25/255; 256; 257;

..26/262; 265; 266; 267;

..28/281; 284; 289;

..32/325;

..33/331; 332.

Page 42: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

b) activităţi de cercetare – dezvoltare: NACE / CAEN din

diviziunea 72/grupa 721;

c) activităţi de testări şi analiză tehnică: NACE / CAEN

diviziunea 71/grupa 712;

d) alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice: NACE /

CAEN diviziunea 74/grupele: 741; 749;

e) activităţi de publicitate şi activităţi de studiere a pieţei:

NACE / CAEN diviziunea 73;

f) acivităţi asociative diverse: NACE / CAEN diviziunea

94/grupa 941;

g) activităţi de editare: NACE / CAEN diviziunea 58;

h) activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale:

NACE / CAEN diviziunea 99;

i) activităţi de comerţ: NACE / CAEN diviziunea 46/grupele:

461; 464, 465; 466 şi diviziunea 47/grupele: 471; 474;

477.

Page 43: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Scopul Clusterului Regional MECHATREC este şi de a

dezvolta următoarele direcţii strategice: domeniul echipamentelor mecatronice inteligente avansate, cu

funcţii multistructurale, tehnologice, decizionale şi informaţionale,

de măsurare-reglare-control integrativ adaptiv;

domeniul sistemelor mecatronice high-tech pentru aplicaţii

industriale şi comerciale;

domeniul aparatelor inteligente pentru aplicaţii speciale

medicale şi biomedicale;

domeniul micro-nanotehnologiilor mecatronice si adaptronice;

domeniul materialelor noi inteligente, cu structuri micro-

nanometrice şi caracteristici speciale, cu tehnologii noi de

procesare şi de utilizare;

domeniul sistemelor modulare inovative şi adaptive cerinţelor

din industrie şi economie;

domeniul sistemelor şi micro-nanosistemelor electromecanice

mecatronice avansate;

domeniul roboticii şi micro-nanoroboticii;

Page 44: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

domeniul tehnicilor inteligente de măsurare, etalonare,

calibrare şi testări-incercări funcţionale şi metrologice;

domeniul tehnicilor micro-nanometrice şi micro-nano-

tribologice;

domeniul de logistică şi servicii suport;

domeniul dezvoltării şi specializării resurselor umane din

domeniu;

3. Structura Clusterului Regional MECHATREC

Clusterul are în structură subunităţi şi unităţi economice

necesare realizării scopului şi obiectivelor sale de activitate.

Unităţile şi subunităţile economice sunt persoane juridice

române: membri fondatori şi membri asociaţi, reprezentând: (3.1) agenţi economici productivi, de comerţ şi servicii – tip

IMM cu sau fără activităţi de cercetare-dezvoltare;

(3.2) societăţi economice având ca obiect de activitate principal,

cercetarea-dezvoltarea: institute naţionale, institute şi centre de

profil;

Page 45: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

(3.3) unităţi de învăţământ: liceal şi superior;

(3.4) laboratoare de încercări şi testări specializate;

(3.5) camere de comerţ şi industrie, funcţionând la nivel

central şi regional;

(3.6) organizaţii şi asociaţii ştiinţifice profesionale şi

patronale;

(3.7) federaţii şi confederaţii patronale;

(3.8) agenţii regionale de dezvoltare.

În sinteză, structura clusterului are:

33 IMM-uri;

8 institute de cercetare (INCD; IC);

3 universităţi;

3 entităţi de administraţie;

2 camere de comerţ şi industrie;

3 centre de formare, evaluare şi valorizare;

3 experţi.

Page 46: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

4. Necesitatea şi oportunitatea formării Clusterului

Necesitatea şi oportunitatea formării Clusterului au la bază

documentele programatice naţionale şi europene:

programul Naţional de Reformă – capitolul Mediu de Afaceri

şi Politici Industriale;

tendinţe de dezvoltare a Mecatronicii – Integronicii –

Adaptronicii, ca domeniu ştiinţific integrator şi un potenţial

economic demonstrat, dar insuficient susţinut în plan regional;

programul de dezvoltare a clusterelor, coordonat de MECMA

– România;

strategia EUROPA 2020 şi 2030;

documente ale Asociaţiei Clusterelor din România,

CLUSTERO;

documente ale Alianţei Europene a Clusterelor;

Page 47: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

5. Exemple de bune practici şi acţiuni de succes ale

CLUSTERULUI

Clusterul MECHATREC are deja bune practici şi acţiuni de

succes, desfăşurate în această calitate, astfel:

parteneriate cu alte clustere şi poli de competitivitate (ex.:

EL – INCLUS, INDAGRO; ALL ELECTRIC, etc.)

colaborări între entităţile din structură (ex.: INCDMTM –

UPB – CCDM – HESPER – CCIB; UMF – Clinica de Ortopedie

– Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca – INCDMTM; INFOSIT –

INCDMTM – Grup Şcolar de Mecatronică; etc)

colaborări cu personalităţi din domeniu (lectorate în domeniu,

susţinute de: prof.univ.Stiharu Ion – Universitatea Concordia,

Montreal – Canada; prof.univ. Alexandru Ivan – Universitatea

Besaçon – Franţa; prof.univ.Rajshree Mootanah – Universitatea

Oxford Anglia, etc.)

Page 48: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

elaborare Bază de Date a Clusterelor (membri,

proiecte, fabricaţii, etc.);

dezvoltarea de oportunităţi de afaceri între membrii

clusterului şi de proiecte comune;

amplificarea şi intensificarea colaborărilor intra şi

interclustere pe domenii strategice high-tech;

realizări de produse mecatronice, integronice şi

adaptronice high-tech (Exemple:)

Page 49: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• SISTEM MECATRONIC INTELIGENT DE ÎNALTĂ PRECIZIE PENTRU

MĂSURAREA MICRODEPLASĂRILOR LINIARE ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI

DE LABORATOR - DIGITIL

BENEFICIAR CLUSTER: S.C. QUATRO PRODCOM S.R.L

Caracteristici tehnice:

•intervalul de măsurare : 10mm; (30; 50; 80;100mm

pentru dezvoltare produs)

•rezoluţia: 0,001mm ;(0,001mm; 0,00001mm pentru

dezvoltare produs)

•acurateţea: ± 0,001mm ;(±0,0001mm pentru

dezvoltare produs)

•fidelitatea : ≤0,005mm; (≤0,0001mm pentru dezvoltare

produs)

•posibilităţi: integrare cu sisteme informatice PC

•capacitatea de afişare: 8 decade +1 decadă de semn

•alimentare IRED: +(5±0,25)V

•alimentare unitate electronică: 220Vca; 50Hz ± 2%

•subdivizare: logică: 2; 4;

: analogică: 5; 10; 20; Aplicabilitate:

Măsurări / poziţionări liniare foarte precise, în regim static şi dinamic; echipări - ca sistem NC

şi CNC, la maşini unelte şi alte echipamente tehnologice; echipări - ca sistem NC şi CNC, la

roboţi /microroboţi industriali şi la roboţi/ microroboţi de control; echipări – ca sisteme

mecatronice inteligenete de măsurare şi control, la instrumente şi /aparate şi echipamente

complexe de măsuare şi control, în 1D, 2D şi 3D

Page 50: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

SISTEM INTELIGENT CU TRADUCTOR FOTOELECTRIC CU DISCURI

INCREMENTALE PENTRU MĂSURAREA DEPLASĂRILOR UNGHIULARE ÎN

MEDIUL INDUSTRIAL - DIGITIR

Aplicabilitate:

Măsurări liniare foarte precise, în regim static şi

dinamic; poziţionări liniare foarte precise, în

regim static şi dinamic; echipări - ca sistem NC

şi CNC, la maşini unelte şi alte echipamente

tehnologice; echipări - ca sistem NC şi CNC, la

roboţi / microroboţi industriali şi la roboţi /

microroboţi de control;

Caracteristici tehnice:

domeniul de măsurare : infinit; unghiul de rotaţie este infinit; intervalul de măsurare 00 ÷ n 3600;

rezoluţia : R= N

0360, 0,', " ; unde : N = numărul de impulsuri / rotaţie;

(exemplu : R= 00 8' 38" pentru N= 2500 impulsuri / rot.; R= 00 14' 24" pentru N= 1500 impulsuri / rot.; R= 00 18' 38" pentru N= 1024 impulsuri / rot.; R= 00 21' 36" pentru N= 1000 impulsuri / rot.; la cerere a beneficiarului, N poate lua valori între

30 şi 3600 impulsuri / rot., iar pentru dezvoltare produs, N poate lua valori de până la10.000 impulsuri / rot. )

acurateţea (eroarea de justeţe) : max. R/4;

valoarea histerezisului : max. R/7;

eroarea de fidelitate : max. R/8;

BENEFICIAR CLUSTER: S.C. QUATRO PRODCOM S.R.L

Page 51: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

MICROSISTEM MECATRONIC INTELIGENT PENTRU MĂSURĂRI

DIMENSIONALE DE ÎNALTĂ PRECIZIE DESTINAT DEZVOLTĂRII INGINERIEI

INSTRUMENTAŢIEI ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR - DIGITRIL

Caracteristici tehnice:

•intervalul de măsurare : 10mm; (şi 30; 50;

80;100mm pentru dezvoltare produs)

•rezoluţia (R) : 0,001mm ;(şi 0,0005mm; 0,0001mm

pentru dezvoltare produs)

•acurateţea (la 200C): A20C0= (1+L/50)10-3mm; L în

mm; •eroarea de contorizare: ±1 bit;

•eroarea de fidelitate : ≤ R/8 ;

•diametrul de prindere : Φ8mm;

•capacitatea de afişare: 8 decade +1 decadă pentru

semn;

•subdiviziunea electronică: subdiviziunea analogică:

5; 10; 20;

subdiviziunea logică: 2; 4; 6;

•eroarea de histerezis: R/4;

Aplicabilitate:

Măsurări liniare foarte precise, în regim static şi dinamic; poziţionări liniare foarte precise, în regim

static şi dinamic; echipări - ca sistem NC şi CNC, la maşini unelte şi alte echipamente tehnologice;

echipări - ca sistem NC şi CNC, la roboţi /microroboţi industriali şi la roboţi/ microroboţi de control;

BENEFICIAR CLUSTER: S.C. QUATRO PRODCOM S.R.L

Page 52: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Echipament electronic pentru controlul echilibrului uman

Beneficiar CLUSTER: Echipamentul a fost implementat la Spitalul Universitar de

Urgenta Bucureşti – Clinica de Neurologie - dr. Adina Roceanu

Caracteristici tehnice:

•greutatea subiecţilor umani analizaţi: 26 –

105 kg;

•măsurarea forţei verticale si a momentelor

Mx si My fata de axele X si Y;

•determinarea coordonatelor centrului de

presiune;

•eroarea maxima tolerate pentru

coordonatele centrului de presiune, x, y: ±

5 mm;

•software pentru măsurarea parametrilor

de echilibru si recuperarea pacienţilor cu

deficiente neurologice, vestibulare si

ortopedice.

Page 53: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

6. Perspectiva de dezvoltare a Clusterului

Ca perspectivă de dezvoltare Clusterul MECHATREC

prevede în perioada următoare:

atragerea de noi membri;

afilierea la Asociaţia Naţională CLUSTERO şi la Alianţa

Internaţională a CLUSTERELOR EUROPENE;

amplificarea de parteneriate, colaborări şi relaţii, în

vederea optimizării lanţurilor valorice, ale produselor şi

fabricaţiilor inteligente.

Page 54: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Polul Strategic de Competitivitate

Pentru Industria high-tech de

Mecatronică

«INDMECATRON»

VI. INFRASTRUCTURI NOI DE TIP POL

STRATEGIC DE COMPETITIVITATE

Page 55: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

1. Preambul

Economia naţională a fost afectată substanţial în perioada ultimilor

22 de ani, de gravitatea efectelor restructurărilor, dar şi de

schimbarea tipurilor de fabricaţii, care împreună au generat

restrângeri de activităţi în multe sectoare industriale şi chiar la

dispariţia unor subsectoare industriale.

Alături de restructurări sau schimbări de fabricaţii, economia

naţională a fost supusă la încercări mult mai grave, de criza

economico – financiară declanşată încă din 2009 şi de amplul

proces de globalizare, acestea aflate încă în plină desfăşurare,

accentuând efectele negative pentru toţi actorii economici

prezenţi pe piaţa naţională şi internaţională.

Domeniul strategic pentru economia naţională, industria

mecatronicii, a resimţit efectele schimbărilor survenite,

manifestându-se prin restructurări drastice ale activităţii

economice, prin diminuări sau chiar dezafectări de capacităţi şi

infrastructuri tehnice şi tehnologice şi prin întreruperi ale relaţiilor

de colaborare şi de afaceri.

Page 56: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

În prezent, în România, existenţa unei pieţe specifice,

cu nişe certe şi de perspectivă şi a unor dezvoltări de

activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare în domenii

de mare interes şi cu noi abordări inovative şi

complementate tendinţelor europene şi internaţionale,

conferă cu siguranţă, toate premisele relansării

domeniului high-tech de Mecatronică, în structura

modernă şi integrarea a acestei industrii strategice şi

competitive.

În unele sectoare ocupate de marile întreprinderi, au apărut

IMM-uri inovative, flexibile şi adaptive, dar cu resurse limitate

pentru investiţii sau cu dezvoltări de adaptare şi

complementare, la cerinţele de moment ale pieţei şi nu în

cadrul unei viziuni strategice de perspectivă.

Page 57: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Astfel, se resimte, tot mai pregnant, necesitatea unei strategii

de dezvoltare pe termen mediu şi lung, cu obiective realiste şi cu

acţiuni coordonate şi extinse pentru toţi competitorii din sectorul

industrial strategic şi de perspectivă, în vederea optimizării şi

evaluării resurselor existente sau care pot fi atrase din piaţă, în

vederea modernizării şi dezvoltării sustenabile şi creşterii

competitivităţii şi eficienţei şi dezvoltării colaborărilor cu instituţiile

de cercetare – dezvoltare – inovare, cu universităţile, cu

autorităţile publice locale şi centrale, cu alte entităţi şi instituţii de

transfer tehnologic, de salarizare şi de implementare industrială

şi economică.

În aceste condiţii date, o formă de organizare flexibilă şi

adaptivă, aliniată şi complementară comunitar şi

internaţional, care permite îndeplinirea sau satisfacerea

simultană, a cerinţelor de dezvoltare economică, prin

competitivitate şi eficienţă înaltă, o constituie „Polul

Strategic de Competitivitate INDMECATRON”.

Page 58: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

2. Scopul şi Obiectivele Polului de Competitivitate

INDMECATRON

Scopul Polului INDMECATRON, îl constituie punerea în

aplicare, dezvoltare şi implementare a strategiilor proprii, în

calendare de timp proiectate şi monitorizate în vederea

îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice.

Obiectivele generale ale Polului sunt identificate în:

• reprezentarea, susţinerea şi armonizarea intereselor tuturor

entităţilor economice din structura proprie;

• proiectarea de obiective şi activităţi comune, în domeniile

strategice de dezvoltare, elaborate pe bază de studii proprii

de piaţă, marketing, valorizare, fezabilitate, transfer

tehnologic, etc.,

• crearea, dezvoltarea şi comercializarea de produse, tehnologii

şi servicii mecatronice şi adaptronice inovative şi inteligente;

Page 59: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• colaborarea pe bază de parteneriate, între membri Polului şi

entităţile externe acestuia, în vederea promovării de proiecte

de cercetare - dezvoltare – inovare, naţionale şi

internaţionale, în domeniile de activitate comune şi bazate

pe reciprocitate, mai ales în privinţa managementului de

proiect şi a constituirii consorţiilor de realizare a proiectelor,

în matricea lanţului valoric al produselor high-tech

mecatronice inteligente;

•colaborarea în vederea abordării finanţărilor pentru proiectele

europene şi internaţionale, prin promovarea propunerilor de

oferte şi proiecte de interes comun, prin promovarea

reciprocă în constituirea consorţiilor internaţionale, capabile

să realizeze proiectele propuse şi prin asigurarea reciprocă a

managementului şi a coordonării acestora;

• creşterea competitivităţii economice inteligente prin investiţii

tangibile şi intangibile finanţate din resurse proprii, din

fonduri atrase, naţionale, comunitare, internaţionale, etc.

Page 60: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Obiectivele specifice ale Polului sunt enunţate, astfel:

•prezentarea, promovarea, susţinerea, evaluarea,

monitorizarea şi apărarea intereselor economice, tehnice,

tehnologice, ştiinţifice, sociale şi juridice ale membrilor Polului

de Competitivitate;

• creşterea competitivităţii economice şi a vizibilităţii pe plan

intern şi internaţional prin tehnici şi instrumente specifice:

de sprijinirea politicilor de colaborare în interiorul Polului şi

cu alte entităţi exterioare acestuia;

de promovare şi susţinerea inovării în cadrul tuturor

entităţilor din structura Polului;

de dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul,

valorizarea şi implementarea de know-how performant;

de cooperarea între membri, în domeniul cercetării –

dezvoltării – inovării de produse, tehnologii şi servicii noi,

pentru participarea cu proiecte comune la programele de

cercetare – dezvoltare – inovare naţionale şi internaţionale;

Page 61: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

• coordonare în definirea de obiective strategice comune:

proiectarea şi aplicarea de măsuri şi acţiuni specifice pentru

realizarea acestora;

• participarea la diferite forme asociative şi de cooperare cu

alte organizaţii, interne şi internaţionale, în vederea realizării

de proiecte şi investiţii de interes comun Polului;

• dezvoltarea de noi capacităţi şi infrastructuri în cadrul

entităţilor Polului sau ca noi entităţi inovative;

• crearea de reţele de comunicare internaţională cu alţi Poli

de Competitivitate Europeni sau Internaţionali;

• colaborarea cu entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare,

universităţi şi licee de specialitate, în vederea adaptării

curriculelor de învăţământ şi formare prin practică

productivă la cerinţele prezente şi de perspectivă;

• elaborarea cu Autorităţile publice locale, regionale şi

centrale naţionale şi internaţionale, vizând asigurarea unei

dezvoltări durabile şi sustenabile.

Page 62: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

3. Categorii de activităţi ale Polului de Competitivitate

INDMECATRON

În cadrul Polului INDMECATRON, se vor desfăşura categorii de

activităţi reglementate prin Clasificarea Activităţilor din

Economia Naţională – CAEN (Rev.2), pe plan intern, într-o

complementaritate cu Nomenclatorul Activităţilor Comunităţii

Europene – NACE.

Aceste categorii de activităţi sunt următoarele:

a) activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare: NACE / CAEN

diviziunea 72;

b) activităţi de execuţie pentru diviziunile: 25; 26; 28; 32; 33;

c) activităţi de testări şi analiză tehnică: NACE / CAEN diviziunea

71;

d) activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice: NACE / CAEN

diviziunea 74;

e) activităţi de publicitate şi activităţi de studiere a pieţei: NACE /

CAEN diviziunea 73;

Page 63: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

f) activităţi asociative diverse: NACE / CAEN diviziunea 58;

g) activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale:

NACE / CAEN diviziunea 99;

h) activităţi de comerţ: NACE / CAEN diviziunea 46 şi

diviziunea 47;

i) alte activităţi, în funcţie de noii membri cooptaţi.

4. Structura polului de Competitivitate INDMECATRON

Polul de Competitivitate are în structură entităţi economice

cu personalitate juridică, române şi/sau străine şi

persoane fizice române şi/sau străine, ca membri

fondatori şi ca membri asociaţi (cooptaţi).

Entităţile ce aparţin Polului pot fi:

a) agenţi economici productivi, de comerţ şi de servicii

tip IMM şi întreprinderi mari cu sau fără activităţi de

cercetare – dezvoltare – inovare.

Page 64: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

b) entităţi economice, având ca obiect de activitate principal

cercetarea –dezvoltarea – inovarea:

• institute naţionale de cercetare-dezvoltare (INCD-uri);

• institute de cercetare - dezvoltare (ICD);

• centre de cercetare - dezvoltare (CCD);

• şi altele.

c) unităţi de învăţământ superior şi liceal tehnic;

d) laboratoare de încercări şi testări specializate şi

acreditate la nivel naţional;

e) camere de comerţ şi industrie, cu funcţionare la nivel

central şi regional;

f) organizaţii şi asociaţii ştiinţifice profesionale şi

patronale;

g) entităţi ale Administraţiei centrale şi locale;

h) federaţii şi confederaţii patronale;

i) persoane fizice / experţi.

Page 65: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

Structura Polului INDMECATRON, cuprinde în sinteză:

• 54 IMM-uri;

• 7 Agenţii Economice de Dezvoltare;

• 11 institute naţionale de CDI;

• 9 institute de CDI;

• 7 camere de comerţ şi industrie;

• 11 entităţi Administrative centrale şi locale;

• 9 universităţi;

• 5 federaţii patronale;

• 2 confederaţii patronale;

• 7 licee de specialitate;

• 6 centre de cercetare;

• 5 centre de formare, evaluare şi transfer;

• 9 laboratoare de încercări şi testări specializate şi

acreditate;

• 5 organizaţii şi asociaţii profesionale şi patronale;

• 9 persoane fizice.

Page 66: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

5. Managementul Polului INDMECATRON

Managementul Polului are următoarele atribuţii:

•aprobă direcţiile şi obiectivele strategice;

•elaborează măsuri şi acţiuni operative pentru realizarea

obiectivelor Polului;

•derulează activităţi financiar-contabile ;

•întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul

contabil;

•derulează operaţiuni de comerţ interior şi exterior;

•organizează controlul financiar preventiv şi controlul financiar

de gestiune;

•desfăşoară activităţi de conducere strategică şi operativă a

Polului;

Page 67: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

6. Exemple de bune practici şi acţiuni de succes

(a)Bune practici

(6.1) formare de parteneriate în funcţie de interesul comun

şi pe subdomenii de profil;

(6.2) colaborări cu alţi poli de competitivitate, în funcţie de

activităţile directe / conexe pe domeniile acestora;

(6.3) realizări de produse / tehnologii şi/sau servicii high-

tech, pentru dezvoltarea de IMM-uri inovative în diferite

regiuni şi zone geografice.

Page 68: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

(b) Acţiuni de succes:

• UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE

ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL –BRUT

Diversitati: TL4 si tip TL8

APLICABILITATE :

Unitatea este compusă din 2 instalaţii de

control etanşeitate aer-aer pentru cartere

ambreiaj la tipurile de motor TL4 (cu

tracţiune simplă) şi TL8 (cu tracţiune

dublă).

CARACTERISTICI TEHNICE:

•energie electrică: 220 V.c.a./50 Hz;

•aer comprimat: 6 bar;

•presiune de lucru: 5 bar;

•presiune verificare etanşeităţi: 0,2 bar;

•pierdere etanşeitate admisă: 0,25 cm3 /s;

•precizie: ± 0,02 cm3 /s;

•timp de ciclu: ~ 30 sec/piesă.

BENEFICIAR POL: Renault Mecanique Roumanie SRL-Mioveni

Page 69: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

INSTALATIE MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU VERIFICARE

ETANŞEITATE AER-AER CARTER MECANISME-BRUT

DIversitati: JHQ si JRQ

APLICABILITATE

Produsul foloseşte la verificarea

etanşeităţii pieselor uzinate tip Cartere

Mecanisme JHQ şi JRQ

CARACTERISTICI TEHNICE:

•energie electrică:220V.c.a./50 Hz;

•aer comprimat: 6 bar;

•presiune de lucru reglată: 5 bar;

•presiune verificare etanşeitate: 0,2 bar;

•pierdere etanşeitate admisă: 0,15 cm3 /s;

•precizie: ± 0,02 cm3 /s;

•timp de ciclu: ~ 30 sec/piesă.

BENEFICIAR POL: SC Automobile DACIA Group Renault SA Mioveni

Page 70: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

INSTALATIE MECATRONICĂ VERIFICARE ETANSEITATE AER-AER

CAPAC CHIULASA – UZINAT

DIVERSITĂŢI: H4Bt8°, H4DA49°, H4Bt49°, H4Bt49°Sulev

CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCŢIONALE:

•energie electrică: 220 V.c.a./50 Hz;

•aer comprimat: min. 6 bar;

•presiune de lucru: 5 bar;

•presiune verificare etanşeităţi: 1 bar;

•pierdere etanşeitate admisă: 25 cm3 /min

•timp de ciclu: ~ 40 sec/piesă.

BENEFICIAR POL: SC Automobile Dacia SA Mioveni.

APLICABILITATE:

Produsul verifica

etanseitatea pieselor tip

Capac Chiulasă-uzinat,

diversităţi: H4Bt8°,

H4DA49°, H4Bt49°,

H4Bt49°Sulev

Page 71: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

DISPOZITIV MECATRONIC DE CONTROL “ ARBORE CU CAME - OP 110”

PREZENTARE

Dispozitivul de control arbore cu came, masoara cotele axiale ale arborelui cu came, in

cadrul operatiei 110.

Metoda de control consta in pozitionarea optica, cu ajutorul unui microscop, a

reperelor care urmeaza a fi controlate si masurarea lor efectiva pe o rigla

incrementala. Afisarea cotelor masurate se face pe un bloc electronic.

CARACTERISTICI TEHICO-FUNCTIONALE

- grosisment microscop de pozitionare: 20X

- precizie de pozitionare: ±0.005mm;

- precizie de masurare: ±0.01mm

- rezolutia sistemului de masurare: 0.001mm

- alimentare energie electrica: 220Vc.a. / 50Hz

BENEFICIAR POL:

S.C. Automobile Dacia Groupe Renault S.A. Pitesti - Sectia Motoare

Page 72: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

DISPOZITIVE MECATRONICE INTELIGENTE DE CONTROL

« PLANETARA CU COADA »

PREZENTARE

Structura echipamentului contine doua posturi

de masurare:

- posturile de masurare: - post 1 unde se

verifica 4 diametre.

- post 2 unde se verifica 1 diametru, 1 abatere

de la circularitatea totala si 1 dimensiune

peste bile.

Masurarea este electronica cu traductori

inductivi.

CARACTERISTICI TEHICO-FUNCTIONALE

- timp ciclu de masurare: 15 secunde;

- precizie de masurare: ±0,003mm

- rezolutia sistem de masurare: 0,0005mm

- incarcare-descarcare piesa: manuala;

- intrare si retragere pneumatica a palpatorului

in masurare;

- bazare pe prisme in V cu sistem de apasare

piesa cu rola.

BENEFICIAR POL: S.C. Automobile Dacia Groupe Renault S.A. Pitesti - Sectia Cutie de

Viteza

Page 73: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

INSTALATIE MECATRONICA INTELIGENTA DE MASURARE SI

INSCRIPTIONARE « TAMBUR »

PREZENTARE

Sistemul de masurare este realizat cu

traductori inductivi actionati cu minipotcoave

pneumatice. Calculatorul utilizat pentru

masurare, validare si afisare este de tip

Siemens.

CARACTERISTICI TEHICO-FUNCTIONALE

- Calculator Siemens cu procesor Intel Dual

Core 1,8 GHz

- precizie de masurare: ±0.005mm

- rezolutia sistem de masurare: 0.001mm

- caractere inscriptionare: 10 caractere

reglabile

- timp de ciclu: 15 sec

- alimentare aer comprimat: min. 6 bar

- alimentare energie electrica: 220Vc.a. /

50Hz

BENEFICIAR POL: S.C. Automobile Dacia Groupe Renault S.A. Pitesti - Sectia Auto Chassis

Page 74: Dnul Gheorghe Ion Gheorghe_Sustinerea Inovarii, Transferului ...

VĂ MULŢUMESC