SOLFEGGIETTO - Libraria Muzicala

5
SOLFEGGIETTO Carl Philipp Emanuel Bach PIAN solo H 220, Wq. 117: 2

Transcript of SOLFEGGIETTO - Libraria Muzicala

Page 1: SOLFEGGIETTO - Libraria Muzicala

SOLFEGGIETTO

Carl Philipp Emanuel Bach

PIAN solo

H 220, Wq. 117: 2

Page 2: SOLFEGGIETTO - Libraria Muzicala

În elaborarea prezentei ediţii s-au folosit lucrările:Bach, Carl Philipp Emanuel, Solfeggio in C minor, H.220,

Hans von Bülow (editor), Anthologie Classique No.54, Berlin, A. Schlesinger.

©2013. Toate drepturile rezervate.Copierea de orice fel se va efectua exclusiv

cu acordul scris al S.C. Casa de Editură GRAFOART.

EDITURA MUZICALĂ GRAFOART Bucureşti, str. Braşov nr. 20

LIBRĂRIA MUZICALĂ G. EnescuBucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1

TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART); 021 315 07 12E-MAIL: [email protected]

COMENZI ON-LINE: WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BACH, CARL PHILIPP EMANUEL Solfeggietto / C. P. E. Bach. - Bucureşti : Grafoart, 2013 ISBN 978-606-8486-15-4

78

Page 3: SOLFEGGIETTO - Libraria Muzicala

PREFAŢĂ

Carl Philipp Emanuel Bach a fost cel de-al cincilea fiu al lui Johann Sebastian Bach şi al doilea fiu din prima căsătorie a acestuia. Carl Philipp Emanuel s-a născut în 1714 şi a murit în 1788. Sub influenţa tatălui, începe să compună în 1731, iar printre cele mai cunoscute compoziţii ale sale au rămas Cantata de Paşte, Magnificat, numeroasele sonate şi alte tipuri de lucrări pentru pian. Lucrările sale au devenit mai apreciate în secolul următor şi datorită compozitorilor importanţi ai secolului al XIX-lea care l-au recunoscut drept un precursor şi un reformator al sonatei, dar nu numai.

Chiar dacă niciunul dintre cei patru fii ai lui Bach care au devenit compozitori, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, Wilhelm Friedemann, Johann Christoph Friedrich, nu au ajuns la fel de celebri ca tatăl lor, fiecare dintre ei şi-a lăsat amprenta asupra muzicii secolului al XVIII-lea.

Solfeggietto în Do minor este o scurtă piesă pentru pian, compusă iniţial pentru clavecin. Deşi a fost compusă pentru a fi cântată Alegretto, ea este uneori interpretată într-un tempo foarte alert, Presto sau Prestissimo, ca exerciţiu de virtuozitate, necesitând un studiu avansat al dexterităţii. Solfeggietto are număr de catalog H 220, după Eugene Helm sau Wq 117, după Alfred Wotquenne.

Page 4: SOLFEGGIETTO - Libraria Muzicala

Solfeggiettoîn Do minor

H 220, Wq. 117: 2

Carl Philipp Emanuel Bach(1714 - 1788)

1

2 5 3 1

4 4

5 3 1

5 3 1

1 3 5 1 3

5

1 4

5

4Alegretto

5

1 3 51 3

1 2 4

5 2 13

5 4 2

1 1 2 41 2 3

5

5 2 13

5 3

1 1 2 4

3 1 3 1 3 1 3 1 3 15 1 4

5 1

3 1 2 4 2

5 3 1

1 3 2 2

5

4

2 5 3 1

1 3 5 1 3

2

1 32

5

4

- 4 -

Page 5: SOLFEGGIETTO - Libraria Muzicala

PUTEŢI ACHIZIŢIONA LUCRĂRILE NOASTRE DIN

LIBRĂRIA MUZICALĂ G. EnescuBucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1

(lângă Liceul de muzică G. Enescu)

SAU

PUTEŢI COMANDA ONLINE VIZITÂND

WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO

E-MAIL: [email protected].: 0747 236 278 (07-GRAFOART)

ACEASTĂ LUCRARE ESTE PROTEJATĂ

DE LEGEA DREPTULUI DE AUTOR !

VĂ MULŢUMIM DACĂ NU VEŢI FOTOCOPIA ACEASTĂ LUCRARE INTEGRAL SAU PARŢIAL !

RESPECTAŢI EFORTUL AUTORULUI ŞI AL ECHIPEI REDACŢIONALE

ŞI SUSŢINEŢI PUBLICAREA ALTOR LUCRĂRI SIMILARE !