Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

17
SLUJBA SFÂNTULUI ROMAN CÂNTĂREȚUL ce se cântă împreună cu slujba s fântului Anania, la ziua întâi a lunii octombrie VECERNIA Stihirile sfântului apostol Anania     Podobia:”Cela ce de sus ești chemat …”      Ce la ce a lu at ra ză dum ne ze ias că când prin vo in ța cea mai bu n ă fi ind or bit, Sa ul, cel mai î na i in te cu prins de în tu ne ric, a ve nit la ti i ne ce rând dum ne ze ias că cu răți re; a tun cea prea fe ri ci te ca un    i e ra arh în ț e lept fi iu l-ai fă cu prin bo tez pe a ce e la ca re le a vea să a du că toa tă lu mea la mo ș te

Transcript of Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 1/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 2/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 3/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 4/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 5/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 6/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 7/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 8/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 9/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 10/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 11/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 12/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 13/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 14/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 15/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 16/17

7/31/2019 Slujba Sfc3a2ntului Roman Cc3a2ntc483rec89bul

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-sfc3a2ntului-roman-cc3a2ntc483rec89bul 17/17