Slujba de Nunta

5
8/19/2019 Slujba de Nunta http://slidepdf.com/reader/full/slujba-de-nunta 1/5  Allegretto VINO DIN LIBAN, MIREASĂ S. A. T. B.   Vi A   no, - vi no -  din Li - ban, mi rea - să - Vi no, - vi no. - Vi no, - vi no. - Vi no, - vi no -  din Li - Vi no, - vi no. - Vi no, - vi no -  din Li - Vi   no, - vi no. - Vi no, - vi no -  din Li - 4 S. A. T. B.   Vi   no, - vi no, -  bu  na mea,  ban, mi rea - să. - Vi no, - vi no, -  bu   na - mea,  ban, mi rea - să. - Vi no, - vi no. -  ban,   mi rea - să. - Vi no, - vi no. - S. A. T. B.   Vi no, - vi no, - de   a  proa - pea - mea. Vi no, - po rum - - Vi no, - vi no, - de   a  proa - pea - mea. Vi no, - po rum - - Vi no, - vi no. - Vi   no, - po rum - - Vi no, - vi no. - Vi   no, - po rum - -

Transcript of Slujba de Nunta

Page 1: Slujba de Nunta

8/19/2019 Slujba de Nunta

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-de-nunta 1/5

 

Allegretto

VINO DIN LIBAN, MIREASĂ

S.

A.

T.

B.

 

Vi

A

 

no,- vi

no- 

din

Li

- ban,

mi

rea

- să-

Vi

no,- vi

no.

-

Vi

no,- vi

no.

-

Vi

no,- vi

no

-   din

Li

-

Vi

no,- vi

no.

-

Vi

no,- vi

no

din

Li

-

Vi 

no,- vi

no.

-

Vi

no,- vi

no

-

 

din

Li

-

4

S.

A.

T.

B.

 

Vi 

no,

- vi

no,

-   bu 

na

mea,

 ban,

mi

rea

- să.-

Vi

no,

- vi

no,

-   bu 

na

- mea,

 ban,

mi

rea

- să.-

Vi

no,

- vi

no.

-

 ban, 

mi rea

- să.

-

Vi

no,

- vi

no.

-

S.

A.

T.

B.

 

Vi

no,

- vi

no,

- de 

a

 proa

- pea- mea.

Vi

no,

- po

rum

- -

Vi

no,

- vi

no,

- de 

a

 proa- pea

- mea.

Vi

no,

- po

rum

- -

Vi

no,

- vi

no.

-

Vi 

no,

- po

rum

- -

Vi

no,

- vi

no.

-

Vi 

no,

- po

rum

- -

Page 2: Slujba de Nunta

8/19/2019 Slujba de Nunta

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-de-nunta 2/5

12

S.

A.

T.

B.

 

 bi

ţa

- mea.

p

A ra

B

- tă   mi,

- - a ra

-

tă  mi

- - fa

ţa

- ta

şi

f ă

 bi

ţa

- mea.

p

A - r a

tă  mi,

- - a ra

- tă  mi

- - fa

ţa

- ta

şi

mă   f ă

 bi

ţa

- mea.

 bi 

ţa

- mea.

16 

 

S.

A.

T.

B.

 

a

ud- gla

sul- tău,

gla 

sul- tău,

gla

sul- tău

e

dul

-

a

ud

- gla

sul- tău,

gla 

sul- tău,

gla

sul- tău

e

dul

-

gla 

sul- tău,

gla

sul- tău

e dul

-

gla 

sul- tău,

gla

sul- tău

e

dul

-

 

19

 

poco rit. - - - - -

S.

A.

T.

B.

 

ce

 

şi fa

ţa- ta,

şi fa

ţa- ta i

- fru

moa

- să.

-

ce

şi fa

ţa- ta,

şi fa

ţa- ta i

- fru

moa

-   să.

-

ce

şi fa

ţa- ta,

şi   fa

ţa- ta i

- fru

moa

-

-   să.

ce

şi fa

ţa- ta,

şi   fa

ţa- ta i

- fru

moa

-   să.

-

2

Page 3: Slujba de Nunta

8/19/2019 Slujba de Nunta

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-de-nunta 3/5

 

MĂRIRE ȚIE, DUMNEZEUL NOSTRU

DOAMNE, DUMNEZEUL NOSTRU

PAHARUL MÂNTUIRII

Page 4: Slujba de Nunta

8/19/2019 Slujba de Nunta

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-de-nunta 4/5

°

 

°

 

S.

A.

T.

B.

Sfin ți- lor  - mu ce- - nici ca re- bi ne- v ați- - ne vo- it- și v ați- în cu- nu- -

Sfin ți- lor  - mu ce- - nici ca re- bi ne- v ați- - ne vo- it- și v ați- în cu- nu- -

Sfin ți- lor  - mu ce- - nici ca re- bi ne- v ați- - ne vo- it- și v ați- în cu- nu- -

Sfin ți- lor  - mu ce- nici- ca re- bi ne- v ați- - ne vo- it- și v ați- în cu- nu- -

S.

A.

T.

B.

nat, ru - ga ți- vă- Dom nu- lui- să se mân tu- - ias că- su fle- te- le- noas tre.-

nat, ru - ga ți- vă- Dom nu- lui- să se mân tu- - ias că- su fle- te- le- noas tre.-

nat, ru - ga ți- vă- Dom nu- lui- să se mân tu- - ias că- su fle- te- le- noas tre.-

nat, ru ga- ți- vă- Dom nu- lui- să se mân tu- ias- că- su fle- te- le- noas tre.-

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

  >

SFINȚILOR MUCENICI

 

>

 

>

?

>

 

?

œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ œ

œ œ œ

œ

j

œ

j

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

œ

j

œ

œ

j

œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ œ

j ‰

œ ‰

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ œ ‰

œ

‰ œj œ œj œj œ œ œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j œ œ œ œ œ œ

œ œ

j ‰

1

Page 5: Slujba de Nunta

8/19/2019 Slujba de Nunta

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-de-nunta 5/5

°

¢

°

¢

°

¢

S.

A.

T.

B.

Mă ri- re- Ți e- Hris toa- se- Dum ne- - ze ul- nos tru,-

Mă ri- re- Ți e- Hris - toa se- Dum ne- ze- ul- nos tru,-

Mă ri- re- Ți e- Hris toa- se- Dum ne- - ze ul- nos tru,-

Mă ri- re- Ți e- Hris toa- se- Dum ne- ze- ul- nos tru,-

S.

A.

T.

B.

la u- dă- a - pos to- li- - lor și bu cu- ri- a- mu ce- ni- ci- - lor, a că ro- ra-

la u- dă- a - pos to- li- - lor și bu cu- ri- a- mu ce- ni- ci- - lor, a că ro- ra-

la u- dă- a - pos to- li- - lor și bu cu- ri- a- mu ce- ni- ci- - lor, a că ro- ra-

la u- dă- a pos- to- li- lor  - și bu cu- ri- a- mu ce- ni- ci- lor,- a că ro- ra-

S.

A.

T.

B.

 pro po- vă- du- - i re- es te- Tre - i mea- cea de o fi - in ță.-

 pro po- vă- du- - i re- es te- Tre - i mea- cea de o fi - in ță.-

 pro po- vă- du- - i re- es te- Tre - i mea- cea de o fi - in ță.-

 pro po- vă- du- i- re- es te- Tre i- mea- cea de o fi in- ță.-

 

&

#

2

MĂRIRE ȚIE, HRISTOASE

&

#

 

&

 

#

? #

 

&

#

&

#

&

 

#

? #

 

& # >

&

#

>

&

 

#

>

? #

>

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

j

œ œ œ œ œ

Œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ

j ‰

œ

j ‰

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

  œ

Œ

‰ œ œ œ

œ œ

j

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ Œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ   œ Œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ œ œ œ

œ

œ œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

œ

œ

j

œ ‰ œ œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ œ œ ‰ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ œ

œ œ

œj œj œj œj œ œ œ œ œj œj œ œj ‰ œj œj œj œj œ œ  

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

œ œ

j

œ

j

œ œ

j ‰

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

œ

j

œ

j

œ

j

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

j

œ

j

œ œ ‰ œ œ œ œ

œ

œ

 

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

j ‰ œ œ œ œ œ œ