Situatie Centralizata ant Preuniversitar Particular in Evidenta Aracip

111
Nr. crt. LOCALITATEA Mediu Urban/ Rural JUDEȚUL ALBA 1 Municipiul Alba Iulia Urban 2 Municipiul Alba Iulia Urban 3 Oraşul Sebeş Urban 4 Municipiul Alba Iulia Urban 5 Municipiul Alba Iulia Urban 6 Municipiul Alba Iulia Urban 7 Municipiul Alba Iulia Urban JUDEȚUL ARAD 8 Municipiul Arad Urban 9 Localitatea Buteni Rural 10 Sat Sâmbăteni Rural 11 Orașul Sebiş Urban 12 Municipiul Arad Urban 13 Municipiul Arad Urban 14 Municipiul Arad Urban 15 Municipiul Arad Urban 16 Municipiul Arad Urban JUDEȚUL ARGEȘ 17 Municipiul Piteşti Urban 18 Municipiul Piteşti Urban 19 Municipiul Piteşti Urban 20 Municipiul Piteşti Urban 21 Municipiul Piteşti Urban 22 Orașul Ștefănești Urban 23 Comuna Bradu Rural 24 Municipiul Piteşti Urban 25 Comuna Moșoaia Rural 26 Municipiul Piteşti Urban 27 Municipiul Piteşti Urban 28 Municipiul Piteşti Urban 29 Orașul Topoloveni Urban

Transcript of Situatie Centralizata ant Preuniversitar Particular in Evidenta Aracip

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LOCALITATEA JUDEUL ALBA Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Oraul Sebe Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia JUDEUL ARAD Municipiul Arad Localitatea Buteni Sat Smbteni Oraul Sebi Municipiul Arad Municipiul Arad Municipiul Arad Municipiul Arad Municipiul Arad JUDEUL ARGE Municipiul Piteti Municipiul Piteti Municipiul Piteti Municipiul Piteti Municipiul Piteti Oraul tefneti Comuna Bradu Municipiul Piteti Comuna Mooaia Municipiul Piteti Municipiul Piteti Municipiul Piteti Oraul Topoloveni

Mediu Urban/ Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Rural Urban Urban Urban Urban

30 Municipiul Piteti 31 Comuna Mooaia JUDEUL BACU 32 Municipiul Bacu 33 Municipiul Oneti 34 Municipiul Bacu 35 Localitatea Trgu Ocna 36 Municipiul Bacu 37 Municipiul Bacu 38 Municipiul Bacu 39 Municipiul Bacu 40 Municipiul Bacu JUDEUL BOTOANI 41 Municipiul Botoani 42 Municipiul Botoani 43 Municipiul Botoani JUDEUL BIHOR 44 Municipiul Oradea 45 Municipiul Oradea 46 Comuna Tileagd 47 Municipiul Oradea 48 Comuna echea 49 Localitatea Tinud 50 Municipiul Oradea 51 Comuna Hidielu de Sus 52 Municipiul Oradea 53 Municipiul Oradea 54 Municipiul Oradea 55 Oraul Aled 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Comuna Lzreni Municipiul Oradea Municipiul Oradea Municipiul Oradea Municipiul Oradea Comuna Tulca JUDEUL BISTRIA NSUD Municipiul Bistria Municipiul Bistria Municipiul Bistria Municipiul Bistria Municipiul Bistria Municipiul Bistria JUDEUL BRAOV Municipiul Braov Municipiul Braov

Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Rural Rural Urban Rural Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Municipiul Braov Municipiul Braov Municipiul Braov Oraul Ghimbav Municipiul Braov Municipiul Braov Municipiul Braov Municipiul Braov Municipiul Braov Oraul Scele Municipiul Braov Municipiul Braov Municipiul Braov Oraul Tohanul Nou JUDEUL BRILA Municipiul Brila Municipiul Brila Municipiul Brila Municipiul Brila MUNICIPIUL BUCURETI Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti Municipiul Bucureti JUDEUL CONSTANA Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Oraul Nvodari Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

295 Municipiul Constana

296 Municipiul Constana 297 Municipiul Constana 298 Municipiul Constana 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Mangalia Oraul Agigea Municipiul Constana Municipiul Constana Municipiul Constana JUDEUL BUZU Municipiul Buzu JUDEUL CARA - SEVERIN Municipiul Caransebe Municipiul Reia Municipiul Reia Oraul Boca Montan JUDEUL CLRAI Municipiul Clrai JUDEUL CLUJ Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Dej Municipiul Turda Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Comuna Floreti Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

337 Municipiul Cluj - Napoca 338 Municipiul Cluj - Napoca JUDEUL COVASNA 339 Municipiul Sf. Gheorghe JUDEUL DMBOVIA 340 Municipiul Trgovite 341 Municipiul Trgovite JUDEUL DOLJ 342 Municipiul Craiova 343 Municipiul Craiova 344 Municipiul Craiova 345 Municipiul Craiova 346 Municipiul Craiova JUDEUL IAI 347 Municipiul Iai 348 Municipiul Iai 349 Municipiul Iai 350 Localitatea Tometi 351 Municipiul Iai 352 Municipiul Iai 353 Municipiul Iai 354 Sat Iugani 355 Sat endreni 356 Municipiul Iai 357 Municipiul Iai 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Pacani Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Comuna Valea Lupului Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai Oraul Hrlu JUDEUL ILFOV 377 Oraul Popeti-Leordeni

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Rural Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

Oraul Mogooaia Oraul Voluntari Comuna Corbeanca Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Popeti-Leordeni Oraul Popeti-Leordeni Sat Ostratu Sat Rou Oraul Buftea Sat Peri Sat Rou Comuna Corbeanca Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Otopeni Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Voluntari Oraul Popeti-Leordeni Comuna Dobroeti Oraul Voluntari Comuna Chiajna Comuna tefnetii de Jos Oraul Bragadiru Oraul Voluntari Comuna Corbeanca Comuna Chiajna Comuna Domneti Oraul Bragadiru Oraul Chitila Oraul Voluntari Comuna Chiajna JUDEUL GALAI Municipiul Galai Municipiul Galai Municipiul Galai Municipiul Galai Municipiul Galai Localitatea Matca

Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Rural Rural Urban Rural Rural Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Rural Rural Urban Urban Rural Rural Rural Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Rural

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458

Municipiul Tecuci Municipiul Galai Municipiul Galai Municipiul Galai Municipiul Galai Municipiul Galai Municipiul Tecuci JUDEUL GORJ Municipiul Tg. Jiu Municipiul Tg. Jiu Municipiul Tg. Jiu Municipiul Tg. Jiu Municipiul Tg. Jiu Municipiul Tg. Jiu JUDEUL HARGHITA Municipiul Odorheiu Secuiesc Comuna Lunca de Sus Municipiul Odorheiu Secuiesc Municipiul Miercurea Ciuc JUDEUL HUNEDOARA Municipiul Petroani Oraul Haeg Municipiul Petroani Oraul Ortie JUDEUL MARAMURE Municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare Localitatea Ssar Municipiul Sighetu Marmaiei Municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare Municipiul Sighetu Marmaiei Municipiul Sighetu Marmaiei Municipiul Baia Mare Municipiul Baia Mare Comuna Spna Comuna Moisei JUDEUL MEHEDINI Municipiul Drobeta Turnu Severin JUDEUL MURE Municipiul Reghin Municipiul Sighioara Municipiul Trgu-Mure

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Rural Urban Urban Urban Urban Urban

459 Municipiul Trgu-Mure

460 Municipiul Trgu-Mure 461 Municipiul Trgu-Mure 462 Oraul Trnveni JUDEUL NEAM 463 Sat Pildeti 464 Municipiul Piatra Neam 465 Com.Ghereti 466 Municipiul Piatra Neam 467 Ora - Tmeni 468 Comuna Sboani 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 Sat Buruieneti Municipiul Roman Oraul Trgu Neam Comuna Tmeni Municipiul Piatra Neam JUDEUL OLT Comuna Tufeni Municipiul Slatina JUDEUL PRAHOVA Municipiul Ploieti Municipiul Cmpina Municipiul Ploieti Municipiul Ploieti Municipiul Ploieti Municipiul Ploieti Oraul Breaza Comuna Puleti Municipiul Ploieti Municipiul Ploieti Municipiul Ploieti Oraul Bicoi JUDEUL SATU MARE Municipiul Satu Mare JUDEUL SLAJ Municipiul Zalu Municipiul Zalu Oraul imleul Silvaniei Oraul imleul Silvaniei Municipiul Zalu Municipiul Zalu JUDEUL SIBIU Municipiul Sibiu Ora Tlmaciu Municipiul Sibiu Oraul Cisndie

Urban Urban Urban Rural Urban Rural Urban Urban Rural Rural Urban Urban Rural Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban

499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541

Oraul Cisndie Municipiul Media Municipiul Media Municipiul Sibiu Ora Tlmaciu Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu Municipiul Media Municipiul Sibiu Municipiul Sibiu JUDEUL SUCEAVA Municipiul Suceava Municipiul Rdui Municipiul Suceava Municipiul Suceava Ora Siret Municipiul Cmpulung Moldovenesc Municipiul Suceava Municipiul Suceava Municipiul Suceava Municipiul Suceava Comuna cheia JUDEUL TELEORMAN Municipiul Turnu Mgurele JUDEUL TIMI Municipiul Lugoj Municipiul Lugoj Municipiul Timioara Comuna Jebel Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Comuna Giarmata

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural

542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556

Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara Municipiul Timioara JUDEUL TULCEA Municipiul Tulcea JUDEUL VLCEA Municipiul Rmnicu Vlcea Municipiul Rmnicu Vlcea Municipiul Rmnicu Vlcea Municipiul Rmnicu Vlcea Comuna Vldeti JUDEUL VASLUI Municipiul Vaslui Municipiul Vaslui JUDEUL VRANCEA Municipiul Focani

Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Rural Urban Urban Urban Urban

557 Municipiul Focani

AGENIA ROMN DE ASIGURARE A CALITII N NVMNTUL PREUNIVERSITAR

REEAUA UNITILOR DE NVMNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR EXIST

Denumirea unitii de nvmnt Grdinia Sfntul Iosif Grdinia Sfnta Maria Grdinia german "HEIDI" Grdinia Caritas Grdinia Emanuel Grdinia cu program normal Licurici Grdinia Noastr Grdinia Gosen Grdinia Samariteanul nr. 23 Grdinia Samariteanul nr. 11 Grdinia Samariteanul nr. 2 Grdinia "Vanda" Grdinia David Grdinia cu Program Prelungit Toys Story Grdinia Razele Bucuriei Grdinia "Licurici" Grdinia Casa cu pitici Grdinia Kinder Strumff Grdinia Motanul nclat Grdinia cu Program Prelungit "Castelul pirailor" Grdinia "Lego-Dacta" Grdinia "Ray Kindergarden" Grdinia cu program prelungit Castelul povetilor Grdinia ngerul pzitor Grdinia Universul Copilriei Grdinia Piticot Barb-Cot Grdinia cu program prelungit Csua cu poveti Grdinia Maria Pro Day Grdinia Licuricii

Grdinia Achiu Grdinia "Altina" Grdinia "Pinochio", Grdinia Sf. Paul Grdinia cu program normal ,,Roza Venerini Grdinia "Anna Maria" Grdinia "Alex Kindergarden" Grdinia Congregatio Jesu Gradinita Magic English Sweet Dreams Kindergarten Grdinia "Disney Baby House" Grdinia Sandy Belle Grdinia cu program prelungit "Girotondo" Grdinia "Samaritenii" Grdinia Cretin Emanuel Grdinia Incluziv Casa Minunat Gradinita cu Program Prelungit Tileagd Grdinia Evanghelic Grdinia "Elim" Grdinia "Samuel" Grdinia "Crinul" Centrul Efrata Grdinia "Trei Ursulei" Grdinia "Trei Ursulei 1" Scoala Crestin Prescolar Privat din Cartierul Rromilor Grdinia Samariteanul Grdinia "Caleb" Gradinia Lumina Liceul "Don Orione" Grdinia cu program prelungit "Planeta Copiilor" Grdinia "Aleodor" Centrul Eldad Grdinia Social Benita Grdinia Samariteanul Grdinia ADVENT KINDERGARTEN Grdinita SMART Grdinia cu PN Smile Grdinia Prichindeii Grdinia Brnduelor Grdinia ,,IOLANDA

Grdinia TO BE AS Grdinia New Young Generation Grdinia "Berha" Grdinia Bucuria Copiilor Grdinia Heidi Grdinia My Kiss Gdinia cu program prelungit "Disney" Grdinia trumphii Grdinia Little Friends Grdinia Raz de Soare Grdinia "Prichindel" Grdinia Gretel Kindergarten Grdinia O Lume Minunat Grdinia Bucuria Copiilor - Tohan Grdinia Sf. Maria Grdinia Fantezia Grdinia "Free Children" Grdinia Dr. Luca Grdinia Happy Planet Kids Grdinia Junior Grdinia Adiwelt Grdinia Bambi Grdinia Prichindel Grdinia PRIKINDEL Grdinia "Sfinii mprai Constantin i Elena" Grdinia ,,GE.CE.PIC (Englishkinder) Grdinia Mica Academie de Arte Grdinia "Olga Gudynn International School" Grdinia "Little London" Grdinia "SOS Satul Copiilor" Grdinia "Disney" Grdinia "Miruna" Grdinia ,,Peter Pan Grdinia de copii "Little One" Grdinia ,,Inima Deschis Grdinia ,, Magic Kids Grdinia "Mario &Friends" Grdinia AMARETTO Grdinia Georgescu - ABC Grdinia "Fortza Ursuleului de Plu" Grdinia Sfnta Cruce Grdinia Kinderland Grdinia Alexandra Kids Grdinia "Pisicel" Grdinia Alfabet

Grdinia "Bell" Grdinia Cycas Grdinia "Little Friends" Grdinia "Cami" Grdinia Sfntul Iosif Grdinia Sf. Maria Bria Grdinia Hansel und Grethel Grdinia Maria Bambina Grdinia "Magic Land" Grdinia Ariel Grdinia Candiana Grdinia "Casa Voinicilor" Grdinia Cherry Tree Grdinia Till Eulenspiegel Grdinia Marry Poppins Grdinia "Joe Kindergarten" Grdinia Healthy Children Grdinia Sf. Tereza Grdinia Ursuleul Grdinia Bobocel Grdinia Ada Kindergarden Grdinia Asterix Grdinia Mell Grdinia Voinicel Grdinia "Rainbow Kids" Grdinia Morel Grdinia Mens sana in corpore sano Grdinia otron Grdinia Happy Univers Grdinia Iris Grdinia Hope Grdinia Maxi Grdinia Genoveva Pres Grdinia Melba Smart Kids International Preschool Grdinia Lexicon Grdinia Mica Prines Grdinia Arlechino Grdinia Curcubeul Copiilor Grdinia Lumea copiilor Grdinia ABCDino Grdinia Little Giants Grdinia Sf. Anton Grdinia Achiu 2003 Grdinia Childrens Joy Grdinia Semiluna Grdinia "Smiley Kindergarten"

Grdinia "Eurokid" Grdinia "Pink Lemon" Grdinia "Diana Kindergarten" Grdinia "Arlechin Kindergarden" Grdinia Blue Bell Grdinia "Sfntul Andrei" Grdinia "Degeica" Grdinia "Cuibuorul Znelor" Grdinia "Vise" Grdinia MINISTAR Grdinia EDY - AMY Grdinia "Mara - Maria" Grdinia "Kid Time" Grdinia "Primii Pai" Grdinia "Lego" Grdinia Micul Prin Grdinia "Prslea Cel Voinic" Grdinia "Scooby - Doo" Grdinia "ABC Kindergarden" Grdinia "Caruselul Povetilor" Grdinia "Vip" Grdinia "Junior II" Grdinia "apte Ani" Grdinia "Camy" Grdinia "Happy Kids" Grdinia "Kinder Club" Grdinia "Amicii Trading" Grdinia "Bamboo" Grdinia "Ina Kindergarden" Grdinia "Little Angels Nursery" Grdinia "Darya" Grdinia "Daria" Grdinia "Csua Piticilor" Grdinia "Voinicelul" Grdinia cu Program Normal "Rosa Zangara" Grdinia Coccinelle Grdinia "Waldorf Cristophori" Grdinia "Max und Moritz" Grdinia de copii "Clara Kindergarten" Grdinia Casa Fericirii Grdinia Micul Lord Grdinia Planeta copiilor Grdinia Fairyland Montessori Kindergarten of Bucharest (MKB) Grdinia de copii Terra Kids Grdinia Lumea Piticilor J&N

Grdinia Crocodil Dandi Gradinita ,,Fluturailor" Grdinia Nicholas Kindergarten Grdinia Dumbrava Fermecat Grdinia Alba ca Zpada Grdinia "Iosif" Grdinia "Piticii Voinici" Grdinia Luteran German Grdinia "Garfield" Grdinia Buburuza mare Grdinia "Elite" Grdinia "Butterfly II" Grdinia de copii "TIMI" Grdinia "Scooby and Friends" Grdinia "Just 4 Kids" Grdinia Rsrit nr. 2 Grdinia de copii ngeraul meu Grdinia "Tinkerbella" Grdinia "Barb - Cot" Grdinia MINI TERRA Grdinia Petiorul Auriu Grdinia ,,The Little Artist Grdinia "Winnie" Grdinia "Noel" Olga Gudynn International School Grdinia "Simsala Grimm" Grdinia "Lumea Copiilor i a Povetilor" Grdinia "TIC - PITIC" Grdinia "Curcubeul Veseliei" Grdinia Puiuul Pufos Grdinia "Maryland" Grdinia "Dreams World Kindergarten" Grdinia "Little Kings" Grdinia "Ariana" Grdinia ,,Teddybar Grdinia "Ioanid" Grdinia "Big Smile" Grdinia ,,Pupza din tei Grdinia Rsrit nr.1 Grdinia Grgria Grdinia cu limba de predare german FRIDOLIN Grdinia "Romno - Finlandez" Grdinia "Castelul Fermecat G&B" Grdinia ,,SINCRON Grdinia Licurici

Grdinia Super Kids Center ODT Grdinia Paradisul copiilor Grdinia Karin Kinder Academy Grdinia "Micii Magicieni" Grdinia "FUN - TASTIC KIDS" Grdinia Emerald Grdinia Eurokid Grdinia Brotcel Grdinia "Amicii Training" Grdinia "Happy Tree " Grdinia "Waldorf Christophori International" Grdinia "Crocodil Dandi" Grdinia "Discover Me" Grdinia Barb-Cot Grdinia "Children's Academy" Grdinia "Magic Kids" Grdinia Angels Academy Grdinia Arici Pogonici Grdinia Sf. Dumitru - Mavrogheni Grdinia Gan Eden Grdinia Era Kinderland Grdinia Ana Lugojana Grdinia Rul Vietii Grdinia Centrul Educaional "Fecioara Maria" Grdinia "Webster " Grdinia "Butterfly IV" Grdinia "Happy Face" Grdinia Csua cu Poveti Grdinia Tom i Jerry Grdinia ,,La Nouvelle Generation Grdinia "Alb ca Zpada" Grdinia Champions Grdinia Piticot Grdinia ara Piticilor Grdinia Big-Ben Grdinia Adia Kindergarden Grdinia Gamex Grdinia Bamby Grdinia Racor Grdinia "tefnel" Grdinia cu Orar Prelungit Mica Siren, Mangalia Grdinia Internaional Copii Fericii Grdinia "Mica Siren"

Grdinia "Academia Piticilor" Grdinia "Csua Magicienilor" Grdinia "Spiriduii" Grdinia Arlechin Grdinia ,,Giorginio Land Grdinia "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" Grdinia "Happy Feet" Grdinia "Colibri" Grdinia ,,Csua din pdure" Grdinia ,,Wilhelm Moldovan Grdinia Adeona Kindergarten Grdinia Sfnta Ursula Grdinia nr. 16 Grdinia Play and Learn Grdinia Tinker Bell Gradinita cu program prelungit ,,HELIKON Grdinia ,,Happy Kids Grdinia Elpis Grdinia ,,Helen Grdinia Confesional Sf. Ana Grdinia Reformat nr. 1 Csemete Grdinia Samariteanul, nr.1 Grdinia Gina Grdinia cu Program Prelungit a Episcopiei Unitariene Cluj Grdinia Bethania Grdinia "Kinderland" Grdinia de copii "Henri Coand" Grdinia Reformat nr. 3 cu pedagogie Montessori Grdinia Achiu Grdinia Social Acopermntul Maicii Domnului Grdinia Teddy-Bear Gradinita ,,Vador Gradinita ,,Lumea copiilor Grdinia Teddyland Grdinia ,,Annabellas Trolls Grdinia Teach the Children Grdinia cu program prelungit Bobocel Grdinia "Paradisul Prichindeilor" Grdinia Prietenii lui Mikey Grdinia ARY Grdinia Panda Kindergarden

Grdinia Sfntul Stelian Grdinia Patricia Grdinia "Dodo" Grdinia "Dorothy Grdinia Sf. Francisc Grdinia Romano-Catolic Sfntul Anton Grdinia Ethos Grdinia "Teddy Bear" Grdinia "Madona Dudu" Grdinia "Axia" Grdinia F.E.G. Grdinia Euroed Grdinia Agape Grdinia Fericitul Ieremia Gradinita Surorile Providentei Gradinita Junior Grdinia "First Steps" Grdinia ,,Sfntul Nicolae Grdinia Kontaktmission Grdinia Ioana Grdinia Paradisul copiilor Centrul Betleem-Betania Grdinia "Buna Vestire" Grdinia Licurici Grdinia Samariteanul nr. 4 Grdinia "Lorelay" Gdinia "Kinderland" Grdinia Penilla Gradinia "Iris" Grdinia ,,Vesel Grdinia ,,Longavit Grdinia ,,Ana Grdina "Degeel" Gradinita "Palomino" Grdinia Angel Kids Grdinia "Mama Filomena" Grdinia "Csua Znelor" Grdinia "Kitty" Grdinia Atelier nr.1 Grdinia "Happy Stars" Grdinia Inima lui Isus

Grdinia "Zori de zi" Grdinia cu program prelungit "Aricel" Grdinia "Paintbrush" Grdinia "Herman Oberth" Grdinia "Daniel Mrgu" Grdinia Sf. Gabriel Grdinia Sf. Agnes Grdinia de copii Paradisul copiilor Grdinia cu program prelungit La Bunica Grdinia cu program prelungit Panda Grdinia "Casa bunicilor" Grdinia "Vincenzina Cusmano" Grdinia "Anastasya Kindergarden" Grdinia "Little London" Grdinia "Butterfly" Grdinia "Tweety" Grdinia cu program prelungit "Bel Sorriso" Grdinia "Mica Sophia" Grdinia Olga Gudynn School Grdinia "Tinkerbell" Gradinita "Disneyland" Grdinia Smart Kids Grdinia "Cristal Clear" Grdinia "Kermit" Grdinia cu Program Normal i Prelungit trumfii Grdinia "Planeta Copiilor" II Grdinia Junior School Grdinia Petiorul Auriu Grdinia ZECE Grdinia Happy - Days Grdinia "Kids Club" Militari Grdinia Universul Copiilor Grdinia "GSP - A Micii Campioni" Grdinia "Kinder Residensz" Grdinia "Happy Children Academy" Grdinia "David Mihai" Grdinia Lyra Grdinia Iulica Grdinia Piticot Grdinia Omul de Zpad Grdinia Bambi Grdinia Curcubeul

Grdinia Particular "Tommasino" Grdinia cu orar prelungit "Carmens Grdinia cu Program Normal Lumea Copiilor Grdinia "Tom si Jerry" Grdinia cu Program Normal Iosif Grdinia Miruna Land Grdinia "Benthal" Grdinia Pinocchio Grdinia Samariteanul Grdinia Teddy Gradinia Roza Venerini Grdinia Degetel Grdinia "Priki'nDell" Grdinia Nardini Grdinia cu program normal pe lng U.M. 01788 Prichindeii Grdinia de copii de pe lng U.M. 01165 Grdinia "Goldilocks" Grdinia Samariteanul Grdinia cu Program Normal BETLEEM Grdinia P.N. "Bucuria Copiilor Grdinia cu Program Prelungit trumfii Grdinia Samariteanul Grdinia ,,Gabi" Grdinia ,,Genesis" Grdinia "Madre Colomba" Grdinia ,,IULIA Grdinia "Teddies" Grdinia ,,MAYA" Grdinia Tudor Grdinia Happy Children Grdinia "BENTIPAMI" Grdinia Wanderland Grdinia ANA Grdinia DAVID Grdinia ,,Samariteanul" Nr. 22 Grdinia Privat Mirona Grdinia PINOCCHIO Grdinia Cretin Creativ PINOCCHIO Grdinia cu program prelungit "Puck"

SOPHIE'S KINDERGARTEN Grdinia cu program normal "Jasmine" Grdinia cu program normal "Laleaua" Grdinia Roza Venerini Grdinia Cristos Rege Grdinia Sf. Familie Grdinia Vincenzina Cuzmana Grdinia SF. IOSIF Grdinia SF.ANA Grdinia Particular cu Program Normal Maica Maria Rosa Zangara Grdinia cu program normal Raz de Soare Grdinia Particular "Micul Prin" Grdinia SF. TEODORA Grdinia Particular ,, Happy Land Grdinia cretin Samariteanul milostiv Grdinia cu PP Pitic Detept Grdinia de Cristal Grdinia cu predare intensiv a limbii engleze Grdinia cu program prelungit Cinderela Grdinia Ursuleul Grdinia Ariel Grdinia "Ducky-Duck" Grdinia "Forget Me-Not" Grdinia cu program prelungit "Angels" Grdinia cu orar prelungit "Piscoel" Grdinia cu Program Normal CONCORDIA Grdinia Sf. Apostoli Petru i Pavel Grdinia "Mish-Mash" Grdinia Internaional Happy Kids Grdinia Sfnta Inima lui Isus Grdinia Cretin David Grdinia Cretin Baptist nr. 17 Samariteanul Grdinia cu predare n limba englez Little Indians Grdinia de copii Iacob's Well Grdinia cretin nr. 25 Samariteanul Grdinia ,,Grdina Mariei Grdinia cu program normal din localitatea Tlmaciu Grdinia ,,Disney Grdinia SOS

Grdinia C. Havilla Centrul Maica Domnului Grdinia Prietenul copiilor Grdinia Montessori Grdinia cu program normal Emanuel Grdinia Betania Grdini Cuore Grdinia cu predare n limba german Pinocchio Grdinia Superkids Grdinia Roxana Grdinia "Koko Kindergarden" Grdinia "Tom i Jery" Grdinia Forumului German Grdinia Ortodox "Sf. Ecaterina" Grdinia "Mishmail" Grdinia "Kristine Sib" Grdinia Sfnta Ana Grdinia Sfnta Maria Grdinia Micul prin Grdinia Sfntul Ioan cel Nou Grdinia Cretin "Siret" Grdinia cu program normal Grdinia Pinocchio Grdinia Samariteanul nr. 20 Grdinia Veveria Grdinia Cei apte Pitici Grdinia "Little Paradise" Gradinita Sapientia Grdinia Cretin Copiii Harului Grdinia Italian "Sfnta Ioana Antida" Grdinia Kindergarden-Giminni Grdinia Cretin cu program normal Sperana Grdinia Cretin cu program normal Casa Speranei Grdinia cu program prelungit NOTRE DAME Grdinia "Smart" Grdinia Cretin Logos Grdinia cu program prelungit "Barbie Fan Club" Grdinia Betania GrdiniaMontesori Kinderhaus Grdinia Samariteanul nr. 13 Grdinia cu program prelungit DIN-DIN Grdinia "PALESTRE" Grdinia cu program normal Alfa

Grdinia cu program prelungit Grdinia copiior fericii Grdinia cu Program Prelungit "CORDIANA" Grdinia "Lady Bird" Grdinia "Troia" Grdinia "Kindergarten Minissa" Grdinia cu Program Prelungit "Fluturaul Bobi" Grdinia "TIC - PITIC" Grdinia Catolic Sf.Ioana Antida Grdinia Teleki Grdinia cu Program Prelungit "Piticot" Grdinia "HAPPY KIDS" Grdinia "Kindergarten" Grdinia Funny English Center Grdinia Centrul Familial Agape Grdinia Particular Armonia Centrul educativ de zi i asisten social Maria-Ajutorul Copiilor

N DE ASIGURARE A CALITII N NVMNTUL PREUNIVERSITAR

NITILOR DE NVMNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR EXISTENT N ANUL COLR 2011 - 2012 ( precolar )

Adres, Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de nvmnt Municipiul Alba Iulia, str. Ferdinand I, nr. 19, tel.: 0258/818014, nivel PRE Municipiul Alba Iulia, str. S. Severus, nr. 8, tel. 0258/815 125, nivel PRE Oraul Sebe, str. Bistrei, nr 1, tel/fax 0258/732446, nivel PRE Municipiul Alba Iulia, str. Ferdinand I, nr.38, tel. 0258/811499, nivel PRE Municipiul Alba Iulia, str. Ferdinand I, nr.19, tel. 0258/813979, nivel PRE Municipiul Alba Iulia, str. Calea Moilor, nr. 150, tel. 0258832931, nivel PRE Municipiul Alba Iulia, str. Calea Moilor nr. 224, nivel PRE Municipiul Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 121-125, tel. 0257/272477, nivel PRE Localitatea Buteni, nr. 66A,tel 0257/320430, nivel PRE Sat Smbteni, nr. 422, nivel PRE Oraul Sebi, str. Victoriei nr. 13, nivel PRE Municipiul Arad, str. Calea Timiorii nr.213, nivel PRE Municipiul Arad, str. Lermontov nr. 16, nivel PRE Municipiul Arad, str. Calea Timiorii nr. 6, tel/fax 0357/424685, 0722 422283, nivel PRE Municipiul Arad, str. Iustin Marieu nr. 17, tel. 0723 519662, nivel PRE Municipiul Arad, str. Constantin Brncoveanu, nr. 9, tel. 0722 311040, nivel PRE Municipiul Piteti,Str. Antim Ivireanu, nr.10, tel/fax : 0248287582, nivel PRE Municipiul Piteti, Str. 9 Mai nr. 53, Tel/fax: 0248/213073, nivel PRE Municipiul Piteti, Str. Fgetului nr. 33, Tel: 0348/807581, Fax: 0348/807580, nivel PRE Municipiul Piteti, str. Petre Ispirescu nr. 5, nivel PRE Municipiul Piteti, str. Viilor, nr. 11, tel./fax. 0248/222010, nivel PRE Oraul tefneti, os. Naional Bucureti-Piteti, nr. 158, tel 0721 608207, fax 0248/265454, nivel PRE Comuna Bradu, tel/fax: 0248/615249, nivel PRE Municipiul Piteti, str. General Magheru, nr. 10, nivel PRE Comuna Mooaia, str. Pinilor, tel. 0726 267461, nivel PRE Municipiul Piteti, str. Alunului, nr. 50A, tel.0740 248493, nivel PRE Municipiul Piteti,str. Zambilelor, nr.2, tel. 0749 092151, nivel PRE Municipiul Piteti, str. Eremia Grigorescu, nr. 12, tel. 0729 050635, nivel PRE Oraul Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 38 bis, tel . 0726267605, fax: 0248657474, nivel PRE

Municipiul Piteti, Intrarea Ion Blceanu, nr. 3-5, Tel. 0248/252577, nivel PRE Comuna Mooaia, satul Smeura, str. Rozelor, nivel PRE Municipiul Bacu, Str. Prelungirea Bradului, nr. 5, tel./fax 0234/583262, nivel PRE Municipiul Oneti, Str. Pr. Eduard Sechel, nr.5, tel/fax 0234/312625, nivel PRE Municipiul Bacu, Str.Digu Brnat, nr.6, tel/fax 0234/582560, nivel PRE Localitatea Trgu Ocna, Str. Avram Iancu nr. 25, nivel PRE Municipiul Bacu, str. Bogdan Voievod nr 20, tel. 0746 712117, tel/fax 0234570906, nivel PRE Municipiul Bacu, Luizi Clugra, str. Cartier Nou nr. 989, tel./fax: 0234/218300, nivel PRE Municipiul Bacu, str, Oituz, nr. 54,tel.0234/535 313, fax 0334/105366, nivel PRE Municipiul Bacu, str. Florilor, nr. 12, tel/fax 0334/405820, 0334/405821, nivel PRE Municipiul Bacu, str. Decebal nr. 30, nivel PRE Municipiul Botoani, Str. Victoriei, nr. 7 bis, tel. 0231/510486, nivel PRE Municipiul Botoani, Str. Svenilor nr. 184, nivel PRE Municipiul Botoani, str. Victoriei nr.76, Botoani; tel/0231-511179; fax. 0231-517288; E-mail: [email protected], nivel PRE Municipiul Oradea, Strada Decebal nr. 45, tel.: 0259/447218, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Cosminului nr. 1, tel: 0259/442590, nivel PRE Comuna Tileagd, str.Tilecusului, tel.fax-0259/345908, nivel PRE Municipiul Oradea, Str. Tudor Vladimirescu nr.26, Tel: 0259/433025, Fax: 0259/436153, nivel PRE Comuna echea, localitatea Hotar nr.64, nivel PRE Localitatea Tinud nr.82, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Clujului nr. 6, nivel PRE Comuna Hidielu de Sus, nr. 52, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Horea, nr. 6, tel. 0744/589176, fax 0259/428249, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Clrailor nr. 33, tel. 0724377277, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Prahovei, nr. 11, tel. 0259/310370, nivel PRE Oraul Aled, str. Bucegi, nr. 27, tel. 0259/342293, nivel PRE Comuna Lzreni, nr.199 tel./fax 0259/357630 0740/072788 e-mail [email protected], nivel PRE Municipiul Oradea, str. B.P. Hasdeu nr.18, tel. 0259/454618, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Cazaban nr. 9/E, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 4, nivel PRE Municipiul Oradea, str. Moldovei nr.3, nivel PRE Comuna Tulca, nr. 341, tel.: 0259/404961-132, nivel PRE Municipiul Bistria, Str. Mihail Koglniceanu, nr.29,tel/fax 0263-239050, nivel PRE Municipiul Bistria, str. V. Alecsandri nr. 7, tel. 0263/230700, nivel PRE Municipiul Bistria, str.Viioara nr.47, tel-fax: 0363.110262, nivel PRE Municipiul Bistria, str. George Cobuc nr. 29, tel-fax: 0363.102116,nivel PRE Municipiul Bistria, str. Al.Odobescu nr 8, tel. 0721.282414, nivel PRE Municipiul Bistria, str. Valea Rusului nr. 17, nivel PRE Municipiul Braov, Str. Brnduelor, nr. 106, tel/fax 0258/712228, nivel PRE Municipiul Braov , Str. Vasile Lupu, nr. 1, tel. 0368/401065, nivel PRE

Municipiul Braov, Str.1 Mai nr.14, Tel.fax 0268/426462 , nivel PRE Municipiul Braov, str. Agrielor, nr. 15 Municipiul Braov, str. Lung nr. 201, [email protected], nivel PRE Oraul Ghimbav, str. Morii nr. 111, nivel PRE Municipiul Braov, str. Carierei, nr. 91, nivel PRE Municipiul Braov, str. Bronzului, nr. 44, nivel PRE Municipiul Braov, str. Busuiocului, nr. 10, tel. 0268/325225, nivel PRE Municipiul Braov, str. Pajitei, nr. 3, nivel PRE Municipiul Braov, str. nfririi, nr. 12, nivel PRE Oraul Scele, str. Gorunulu, nr. 40, Tel/fax: 0368/819188, nivel PRE Municipiul Braov, str. Furnicii, nr. 2, nivel PRE Municipiul Braov, str. Nicopole nr. 47, tel/fax: 0268/419144 , nivel PRE Municipiul Braov, str. Turnului, nr. 3, tel. 0721 028967, nivel PRE Oraul Tohanul Nou, str. Branului, nr. 2, tel/fax 0723 265764, nivel PRE Municipiul Brila, B-dul Independenei, nr.127,tel.: 0239/616124, nivel PRE Municipiul Brila, o. Buzului, nr. 9, nivel PRE Municipiul Brila, os. Tineretulu, nr. 30, nivel PRE Municipiul Brila,B-dul Independenei, nr. 238,tel./fax: 0239/616940, nivel PRE Str. Lt. col.C-tin Marinescu, nr.17, sector 6,tel.:7817341, nivel PRE os. Struleti, nr. 89 A, sect 1, tel.: 2324175, nivel PRE Str. Elena Cuza, nr. 55 57, sector 4, tel./fax. 0213308168, nivel PRE Str. Dem Teodorescu, nr. 16 bis, sect 3, tel 021/3273256, nivel PRE Str. Grigore Vod, nr. 28, sector 4, tel. 0216861856, fax 0216861856, nivel PRE Str.Sf.Ilie nr.5 sector 4, tel/ fax/ 021/3356991, nivel PRE Str. Labirint nr. 137B, sector 3, nivel PRE Str. Docentilor, nr.3 sector 1, telefon 021/2225883, nivel PRE Str. Intrarea Ion Voicu, nr. 4, sector 2, nivel PRE Str. Heleteului nr. 30, sector 1, nivel PRE Str. Scrltescu nr.50, sector 1, nivel PRE Calea Floreasca nr. 165, sector 1, nivel PRE str. tefan Mihileanu nr. 33, sector 3, nivel PRE str. epe Vod, nr. 22, sector 2, tel. 021/3400113, nivel PRE Aleea Barajul Cucuteni nr. 2, Parter ap. 44 sector 3, tel.: 021/6447270, nivel PRE Str. Soveja, nr. 106, sector 1, tel. 021/6684220, fax. 021/6684220, 0722 710575, nivel PRE Str. Cuza Vod nr.102, sector 4, tel. 021/6756974, nivel PRE Str.Liveni nr.44, sector 4, tel. 0724 519079, fax 021/3355674, nivel PRE Str. Lanului, nr. 9 B, sector 5, tel 0722 311663, nivel PRE Str. Dristorului nr. 84, sector 3, tel. 3262445, fax: 3452801, nivel PRE os. Iancului, nr. 102, sector 2, tel.021/2569916, nivel PRE str. Simion tefan, nr. 40, sector 4, tel. 021/3366041, fax.021/3358924, nivel PRE os. Mihai Bravu, nr. 259, sector 3,tel. 021/3206896, fax 021/3466172, nivel PRE Str. Iosif Niculescu, nr. 14, sector 5, tel.0217892553, nivel PRE Str. Petre Ispirescu, nr. 69, sector 5, tel.021/ 4206927 , nivel PRE str. Mitropolit Iosif, nr. 8, sector 4, tel. 021/3355636, 0742 024021, nivel PRE Calea Moilor, nr. 270, sector 2, tel. 021/2106597, nivel PRE

Str. Finari, nr. 43, sector 2,tel. 031/8056258, nivel PRE Str. Stejeriului, nr. 7, sector 4, tel. 021/6363320, nivel PRE Str. Vasile Stroiescu nr. 40, sector 2,tel. 021/ 6424871,nivel PRE Str. Carol Knappe, nr. 45, sector 1, tel. 021/2241383, nivel PRE Str. G-ral Berthelot, nr. 19, sector 1, nivel PRE Str. Briei, nr. 27, sector 3, tel. 021/ 4921194, nivel PRE Str. Biserica Amzei, nr. 5-7, corp B, sector 1, tel. 021/ 6503702, nivel PRE Bd. Drumul Taberei, nr. 38-42, sector 6,tel. 021/4136572, nivel PRE Str. Partiturii, nr 13B, sector 6, tel. 021/4340267, 0722/718945, nivel PRE Str. Drumea Rdulescu, nr. 8, sector 4, tel. 021/6755720, nivel PRE Str. Candiano Popescu, nr.79, sector 4, tel. 021/ 3369282, nivel PRE str. G-ral Candiana Popescu, nr. 79, sector 5, tel. 021/3369282, nivel PRE Aleea Tibles, nr. 52, sector 6, tel. 021/ 6382205, nivel PRE Str. Sofia, nr. 6, sector 1, tel. 021/6796659, nivel PRE Str. Mihil Radu, nr. 19, tel. 021/2123278, nivel PRE Aleea Calistrat Hoga nr. 28 D, sector 3, tel./fax 021/3403585, nivel PRE Str. O. Cocrscu nr.57,sector 1, tel.0723 235601, nivel PRE os. Olteniei nr. 5-7, sector 4, tel. 0722 789787, nivel PRE Str. Diaconu Coressi, nr. 1, sector 1, tel. 021/6686605, nivel PRE Str. Drumul Srii nr. 11-17, sector 5 ,tel. 0723/175415, nivel PRE Str. Ernest Djuvara, nr. 10, sector 6, nivel PRE Str. Cluei nr. 4 A, sector 2, nivel PRE Str. Zizin nr. 11, sector 2, tel. 021/ 3206319, nivel PRE Str. Dr. Ernest Djuvara nr. 18, sector 6, tel. 021/3118185, nivel PRE Str. Gen. Ion Dragalina nr. 8, Sector 5, tel. 021/ 3194551, nivel PRE Str. Bozianu nr. 14, sector 2, tel. 021/ 6531551, nivel PRE Intr. Undiei nr. 11, sector 1, tel. 021/ 2329657, nivel PRE Str. Gherghiei nr. 7, sector 2, tel. 021/6555398, fax 021/ 2415003, nivel PRE Str. N. Tomescu nr. 18, sector 5,tel. 021/ 3123598, nivel PRE Str. Panfil Nstase nr. 28, sector 2, nivel PRE Str. Ludu nr. 4, sector 1, tel. 021/2214850, nivel PRE Str. Victor Iscovescu Barbu nr. 21, tel. 021/ 2314756, nivel PRE Bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, sector 3, tel. 021/ 3400225, nivel PRE Str. Lnriei nr. 117, sect. 4,tel. 021/ 3369030, nivel PRE Str. Dobrogeanu Gherea Constantin nr. 22A, tel. 021/ 2328533, fax: 021/ 3267344, nivel PRE Str. Icoanei nr. 7, sector 2, tel. 021/ 2117796, nivel PRE Intrarea Brate nr. 85, tel. 021/3220509, nivel PRE Str. Arh. D. Harjeu, nr. 45, sector 2,tel. 021/3260584, nivel PRE Str. G-ral Dragalina nr. 8, sector 5, tel. 021/410.58.29, nivel PRE Str. Mihai Eminescu nr. 93, sector 2, nivel PRE Str. Chiparosului, nr. 31, sector 3, tel/fax 021/3231070, nivel PRE Str. Iancu de Hunedoara, nr. 8A, sector 1, tel.: 0723 395288, nivel PRE Str. Lehliu, nr. 3, sectorul 2, tel. 0722 241499, nivel PRE Str. Fgetului, nr. 50, sector 4,tel. 0721/649118, 3343793, nivel PRE Str. Gramont nr. 3 sector 4, tel. 0722 519430, nivel PRE Str. Munii Gurghiului, nr. 50-52, sector 6, tel.: 021/2210713, nivel PRE Str Transilvaniei, nr 55, sector 1, tel. 021/3164436, fax 021/3164436, nivel PRE

Str. Aluniului, nr. 125, sector 4, tel. 021/3323342, 0723 182015, nivel PRE Str. Comania, nr 7, sector 2,tel. 021/2110121, nivel PRE Str. Arh. D. Hrjeu, nr 16, sector 2,tel. 021/ 320 44 07, nivel PRE Str. Johanes Kepler nr.41, sector 2, nivel PRE Str. D. Florescu, nr. 3, sector 1,tel. 021/6653107, 0744356366, nivel PRE Str. Bulgru, nr 44, sector 5, tel. 021/3116823, fax 021/3116823, nivel PRE Str. Costin Neniescu, nr 11, sector 6,tel. 021/7465223, nivel PRE Str. Ion Creang, nr 21, sector 5, tel. 021/7812601, nivel PRE Str. Sarafineti, nr 29, sector 2, tel. 021/2569864, nivel PRE Str. Ion Nonna Otescu, nr 2, sector 6, tel. 021/4105565 , fax: 021/423656, nivel PRE Str. Pdurarilor, nr 11A, sector 6, tel. 021/ 7606378, nivel PRE Str Remetea, nr 4, sector 2,tel/fax 021/2504362, nivel PRE Str. Diligenei, nr 39, sector 3, tel/fax 021/ 3272273, nivel PRE Str. Vladislav Voievod, nr 13, sector 2,tel. 021/420602, nivel PRE Str. Madrid, nr 6, sector 1, tel/fax: 021/2303731, nivel PRE Sector 1, str. Neatrnrii, nr.14,tel. 21/6682461, nivel PRE Bld. Pache Protopopescu, nr 31, sector 2, tel/fax 021/2527078, nivel PRE Str. Drumea Rdulescu, nr. 28, sect 4,tel. 0723 371724, nivel PRE Str Rndunelelor, nr. 13, sector 3, tel. 0727 748424, fax 021/2309002, nivel PRE Str. Dr.Lister, nr. 75, sector 5, tel. 021/4108741, nivel PRE Str Lacul Gorgova, nr. 2, sector 2,tel. 031/7102271, fax 031/7102270, nivel PRE Str. Valea Cricovului, nr. 44 A, sector 6, tel. 0723 333714, fax 021/3055418, nivel PRE Str. Drumul Gilului, nr. 1 B, sector 4, tel. 0726 218943, nivel PRE Str. Mihail Foioreanu, nr 56, sector 3, Tel/fax 021/3236661, nivel PRE Str. Cornescu nr. 4, sector 1, tel 021/2305035, nivel PRE Str. Labirint, nr 97-99, sector 3,tel. 021/3226789, nivel PRE Str. Vasile Lascr, nr. 187, sector 2,tel. 021/2101781, nivel PRE Str. Drumul dintre Vii, nr. 24, sector 3,tel. 0722 229982, 0722 555383, nivel PRE Str. Mcelari, nr. 16, sctor 2, tel. 021/6106039, 021/2108307, nivel PRE Str. Ing. Iorceanu Spiridon, nr. 4A,sector 2, tel 0722 617298, nivel PRE Str. Grigore Alexandrescu, nr. 56, sector 1, tel. 0722 542419, nivel PRE Str Valea Oltului, nr 31 - 35, sector 6, fax: 021/7774546, nivel PRE Str. Atanasie Enescu, nr. 19, sector 1,tel. 021/665433, nivel PRE Str. Intrarea Sectorului nr. 10, sector 3, tel/fax 745164465, nivel PRE Str. Drumul Taberei nr. 38 A, sector 6, tel/fax 021/4136572, nivel PRE Str. Berindei, nr. 33, sector 2, tel. 0721 863676, nivel PRE Str. Puul cu Plopi, nr. 8, sector 1, nivel PRE Str. Plugarilor nr. 24, sector 4, tel./fax 021/3260724, nivel PRE Str. Gradistea Florestilor nr. 17, Sector 2, Tel. : 230.01.84; mail [email protected], nivel PRE Str. Radului nr.71, sector 4, tel.021/3323667, nivel PRE Str. Petre Ispirescu, nr. 54 B, sector 5, Bucureti, tel. 0788 372651, nivel PRE Str. Gabriela Szabo nr. 3-11, sector 6, tel./fax 021/4343572, 0744 528000, nivel PRE Str. Brnarul, nr. 34, sector 1, Tel.021/6679049, fax. 021/3126049, nivel PRE Str. Pop de Bseti, nr. 15, sector 2, nivel PRE Str. Morilor, nr. 25B, sector 3, tel. 021/3267758, fax 0213267758, nivel PRE Str. Lirei nr. 15, sector 2, tel. 0740 015562, 021/6425901, nivel PRE

Str. Rasovia, nr. 18, sector 3, tel/fax 021/3240402, nivel PRE Str. Arbustului, nr. 1E-1F, sector 2, Bucuresti, tel. 0767/803144, 0730/371579, nivel PRE Str. Drumul Valea Cricovului nr. 41-47, sector 6, tel. 0744/688927, nivel PRE Str. Economu Cezrescu, nr. 47-59, sector 6, tel./fax.021/3166195, 021/3166196, nivel PRE Str. Cernioara, nr.86 A, sector 6, tel. 021/4330220, nivel PRE os. Bucureti Turnu Mgurele, nr. 64 A, sector 4, tel. 021/4207905, fax. 021/4209525, nivel PRE Str. Luigi Galvani, nr. 12, sect2, nivel PRE Str. str. Arbustului nr 1E-1F, nivel PRE Str. Petru Maior nr. 44, sector 1, tel. 0722 304686, nivel PRE Str. Orova, nr. 98, sector 6, tel. 021/4348778, nivel PRE Str. Nucetului, nr. 7, sector 4, tel. 021/6343009, nivel PRE Str. Mguricea Nou, nr. 15, sector 1, tel 0726 642264, nivel PRE Str. Ion Minculescu, nr. 38, sector 3, tel. 0723 210937, nivel PRE Str. Corcoduului, nr. 9D, sector 6, tel. 021/4443344, tel. 0766 330766, nivel PRE Str. Breaza, nr. 78, sector 3, tel. 0722 514515, nivel PRE Str. Foiorului nr.121, sectorul 3, tel. 021/3232924, nivel PRE Str.Coglnic, nr.30, sector 3, tel./fax 021/3265903, nivel PRE Str. Dr. Panait Iatropol, nr. 21, tel. 0723 389188, fax. 021/2251604, nivel PRE Str. Oielor, nr. 20, sector 4, tel. 021/3302411, nivel PRE Str. Av. Marcel Andreescu, nr. 19, sector 1, tel. 021/2305040, nivel PRE Str. Floare de Vrf, nr. 16, sector 5, tel. 0721388831, 0723175415, fax.0216370100,email: [email protected], nivel PRE Str. Inginer Zoblovschi, sector 1, telefon: 0744 500001, nivel PRE Str. Pajurei 7A, sector 1, tel./fax. 021/3113142, nivel PRE Str. Trifoi, nr. 10, sector 3, tel.021/327232, fax 021/32770464, nivel PRE Str. Dr. Pasteur, nr. 51, sector 5, tel./ fax. 021/4104214, nivel PRE Str. Orzari, nr. 74B, sector 2, tel. 0722 285536, 021/323424, nivel PRE Str. Diligenei, nr.16, sector 3,tel./fax. 021/3208099, email: [email protected] , nivel PRE Str. Costescu Petre, nr. 26, sector 4, tel. 0722 523458, fax 021/7262850, nivel PRE Str. Acvariului, nr. 3, sector 6, tel. 021/4443385, nivel PRE str. Buteic Emanoil Marius, nr. 30, sector 3, nivel PRE Str. Drumul Ghindari, nr. 150-154, sector 5, tel. 021/3193337, fax 021/3193337, nivel PRE Str. Ing. Pisoni, nr. 26, sector 1, Bucureti, tel 031 4253061, 0727 176564, nivel PRE Str. tirbei Vod, nr. 78, sector 1, tel. 021/3158934, nivel PRE Str. Lt. Niculescu Romulus Bazar, nr. 23, tel/fax 021/2504054, nivel PRE Str. oimretilor nr.29, sector 1, tel. 021/2224455, 0723 048602, nivel PRE Str. Polon nr. 4, sector 1 tel. 0769 486232, 0747 237903, nivel PRE Str. Cuza Vod, nr. 121, tel. 0722 557333, nivel PRE Str. Dnuleti, nr.1A, tel .0720 796421, nivel PRE Str. Alma, nr.16, sector 1,tel. 0745 019611, nivel PRE Str.Stejarului, nr.13, sector4, tel. 021/3200155, fax 021/3200156, nivel PRE Calea Dorobanilor, nr. 54, ap.3 i corp B etaj, sector 1, tel. 021/2111009, 0723 584872, 0722 315779, nivel PRE Str. Rsritului, nr.59, sector 6, nivel PRE Str. Drumul Murgului, nr.32, sector 3, nivel PRE Calea Vitan nr.206-208, sector 3, tel. 021/ 3443711,fax 021/3468904, nivel PRE Str. Cuza Vod, nr. 141, sector 4, nivel PRE

Str. Timiului, nr. 48, sector 1, nivel PRE Str. Haralambie Nicolae, nr. 38, sector 4, nivel PRE Str. Herman Oberth, nr.33, sector 3, nivel PRE Str. Cineni, nr. 20, sector 1, nivel PRE Str. Ion Ciopleanu nr. 13, sector 3, nivel PRE Str. Tuzla, nr. 9-27, bl. K, pavilion K5-K6, sector 2, tel/fax:031/4359570, nivel PRE Str. Alunisului, nr.125, sector 4, nivel PRE Str. Arbustului nr. 1E-1F, sector 2, tel. 0767/803144, 0730/371579, nivel PRE Str. Vasile Lascr nr. 187, sector 2, nivel PRE Str. Aleea Calistrat Hoga, nr. 28 A, sector 3, nivel PRE Str. Puul cu Plopi, nr.8 sector 1 , nivel PRE Str. Eremia Grigorescu, nr. 18, sector 3, nivel PRE Str. Constantin Noica, nr. 130, sector 6, nivel PRE Str. Oielor, nr. 20, sector 4, tel. 021/3302411, nivel PRE Str. Drumea Rdulescu, nr. 28, sector 4, nivel PRE Str. Liveni, nr. 44, sector 4 , nivel PRE Str. Mgura Vulturului, nr. 38, sector 2, nivel PRE Str. Aurel Peru, nr. 117, sector 4, nivel PRE Str. Monetriei, nr. 4, sector 1, tel: 021/3186471, nivel PRE Str. Vitejescu nr. 19, sector 4, tel. 0733 081688, nivel PRE Str. Dristorului nr. 67, sector 3, tel./fax 021/3206797 , nivel PRE Str. Cuitul de Argint nr. 8, sector 4, tel./fax 021/3359535 , nivel PRE Aleea Gura Clnului nr. 12-22, sector 3, tel. 031/4327000 , nivel PRE Str. Eufosina Popescu nr. 30, tel./fax. 0213241150, nivel PRE Str. Viinilor nr. 22, sector 2, tel., fax. 021/6105178, nivel PRE Str. Valea Cricovului nr. 44A, sector 6, nivel PRE Str. Elena Vcrescu nr. 98 L2, sector 1, nivel PRE Municipiul Constana, Str. Roman nr. 27, Tel/fax 0241-520211, nivel PRE Municipiul Constana, str. Vntori nr. 55, tel. 0241/661910, nivel PRE Municipiul Constana, str. I.C. Brtianu , nr. 172 - 174, nivel PRE Nvodari, str. Cabanei, nr. 10, nivel PRE Municipiul Constana, str. Prelungirea Ion Roat, nr. 36B, tel. 0724 415717, nivel PRE Municipiul Constana, Grdina de var Soveja, str. Alexandru Lpuneanu, tel. 0788 352455, nivel PRE Municipiul Constana, str. Clrai, nr.61, tel 0729/440070, nivel PRE Municipiul Constana, str. Meterul Manole, nr. 6 bis, tel. 0241/680700, nivel PRE Municipiul Constana, str. Aviator Romeo Popescu, nr. 13, tel. 0726 444979, nivel PRE Municipiul Constana, Al. Heracleea, nr. 4, bl. S2, Sc.C ap. 44, tel. 0241/690933, nivel PRE Municipiul Constana, bd. Al. Lpuneanu, nr. 106, bl. 4, sc. F, ap.102 ,tel 0241/644866, nivel PRE Municipiul Constana, str.C-tin Brtescu, nr.17, tel. 0341/457111, 0722 290089, nivel PRE Municipiul Constana, str. Str. Unirii, nr.67,nivel PRE Municipiul Constana, str. Oituz, nr 5-7, tel: 0722 743622, fax 0241/617021, nivel PRE Municipiul Constana, b-dul Ferdinand nr. 28, tel.: 0241613919 , nivel PRE Municipiul Constana, str. Oituz, nr.5-7, tel. 07227463622, fax 0241617021, [email protected], nivel PRE

Municipiul Constana, str. Nicolae Iorga, nr. 14, tel: 0341442791, fax 0341442790, nivel PRE Municipiul Constana, str Banu Mihalcea, nr 127, tel: 0241/691050, nivel PRE Municipiul Constana, str Paul Constantinescu, nr 5, tel. 0723/224503, nivel PRE Municipiul Constana, str. Pof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 3, tel: 0745/770472, fax: 0341/439029, nivel PRE Municipiul Constana, str. Ion Raiu, nr.119, tel 0722/434002, nivel PRE Municipiul Mangalia, str. Muncitorului, nr.10, nivel PRE Oraul Agigea, str. Gorunului, nr.9, nivel PRE Municipiul Constana, str. Docherilor nr. 22, nivel PRE Municipiul Constana, str. Ioan Ursu, nr. 24, tel. 0723 229272, nivel PRE Municipiul Constana, str. Eliberrii, nr. 1A, tel. 0341/ 815751, nivel PRE Municipiul Buzu, str. Nicolae Blcescu, nr. 30, tel/fax 0723 521 190, nivel PRE Municipiul Caransebe, str. N. Titulescu nr. 1, tel.: 0255/513656, nivel PRE Municipiul Reia, str. Mcinului , bl..4, sc. D, ap. 1, tel. 0255/221480 , nivel PRE Municipiul Reia, str. I.L. Caragiale, nr. 2-3, tel. 0723 609360, fax 0255/215785, nivel PRE Oraul Boca, str. Tiberiu Bottlik nr. 12-14, tel/fax: 0255/ 556482, nivel PRE Municipiul Clrai, str. Eroilor nr. 49, tel/fax 0242/331128, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Detunata f.n., tel: 0722/220896, 0264/431326, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Carpai, nr. 6, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Mircea Heliade, nr. 22, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Crizantemelor nr. 11, tel.0264442755, Fax. 0264414049, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Paris nr. 13 telefon 0264-594928, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Siretului, nr. 10, tel. 0264417060, 0264416529, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Iuliu Moldovan, nr. 39, tel., fax. 0264431620, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca,Bdul. 21 Decembrie, nr. 90, tel/fax 0264-450158, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, Str. Alverna nr. 12 - 14, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, Str. Aron Densuianu nr. 42, nivel PRE Municipiul Cluj - Napoca, str. Sarmisegetusa, nr. 15, tel./fax 0264/414319, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str Mureului, nr 27, tel.:0364/108629, 0264/437473, nivel PRE Municipiul Dej, str. Traian, nr. 21, tel.: 0264/223297, nivel PRE Municipiul Turda, Aleea Plopilor nr. 7, tel./fax: 0264/317772, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Baladei, nr. 26, tel/fax 0264/555405, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Mestecenilor, nr. 2, tel. 064/124247, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Actorului, nr. 43, tel. 0744/576169, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str Dmboviei, nr. 23, tel. 0721 877446, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Brsei, nr. 3, tel. : 0744 919190, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Agronomilor, nr. 5, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 40, tel. 0264/596046, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brncoveanu, nr. 22, tel 0264-441889, fax 0364/401806, nivel PRE Comuna Floreti, str. Florilor, nr. 192H, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Coma, nr. 32, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade, nr. 30, nivel PRE

Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 31, nivel PRE Municipiul Cluj-Napoca, str. Franz Liszt, nr. 18, tel./fax 0264/533663, nivel PRE Municipiul Sf. Gheorghe, str. Tutunului nr. 6, tel. 0367/405012, 0741/031493, nivel PRE Municipiul Trgovite,str. Radu cel Mare nr.7, tel. 0720481302, nivel PRE Municipiul Trgovite, Str. Radu Greceanu 2 A, nivel PRE Municipiul Craiova,Str. Unirii nr. 2, Tel. 0351/809772, Fax 0251/412567, nivel PRE Municipiul Craiova, Str. Bucura nr. 11, tel: 0251 428915 fax: 0251 415384, nivel PRE Municipiul Craiova, str. 1 Mai, Bl. I 44, tel. 0740/105996, 0251/524584, nivel PRE Municipiul Craiova, str. Cmpia Izlaz, nr. 12, nivel PRE Municipiul Craiova, str. Matei Millo, nr. 9, tel. 0251/524654, fax 0351/405600, nivel PRE Municipiul Iasi, Str. Pcurari, nr. 25, tel 0232/256266, fax 0232/217364, nivel PRE Municipiul Iasi, Str. Florilor nr. 1C, tel. 0232/252850, 0232/252902, nivel PRE Municipiul Pacani, str. Drago - Vod, nr. 1, tel:0232/764 494, fax: 0232/765097, nivel PRE Localitatea Tometi, Str. DN 28, tel. 0232 290692, nivel PRE Municipiul Iasi, Sos. Barnova nr. 2, tel. 0232/233877, 0232/233878, nivel PRE Municipiul Iasi, Bd-ul Carol I, nr. 11, complex studentesc Titu Maiorescu, tel 0232/201143, nivel PRE Municipiul Iasi, Str. Sf Teodor, nr 9, tel 0232/213299, nivel PRE Sat Iugani, Comuna Mirceti, tel: 0232/712999, nivel PRE Sat endreni nr. 21, Com. Victoria, tel. 0744269333, [email protected], nivel PRE Municipiul Iai, str. Srriei, nr. 128 A, tel. 0232/218317, nivel PRE Municipiul Iai, str. Bucur nr. 10, tel./fax: 0230/310114, nivel PRE Municipiul Iai, os. Nicolina, nr. 60-62, 700716 CUG-rond vechi, tel./fax: 0232/222644, [email protected], [email protected], nivel PRE Municipiul Iai, str. Costache Negri, nr. 48, tel. 0232/456023, fax 0232/271228, nivel PRE Municipiul Iai, str. Frederich, nr. 1, sat Slobozia, com Voineti, tel: 0232/ 90090, nivel PRE Municipiul Pacani, Calea Romanului, nr. 14,tel. 0232/766055, nivel PRE Municipiul Iai, str. Prof. Emil Honoriu, nr. 2A, tel. 0374/011487, fax 0332/819464, nivel PRE Municipiul Iai, str. Srriei, nr. 96-98, tel. 0232/277516, nivel PRE Municipiul Iai, str. Spital Pascanu, nr. 2, tel. 0332/800811, nivel PRE Municipiul Iai, Str. Lipovana, nr. 27, tel. 0232 250800, nivel PRE Municipiul Iai, os.Rediu Ttar, nr.29, tel. 0232/258763, 0766/432049, nivel PRE Municipiul Iai, os. Nicolina nr. 1-3, bl.928 B parter, tel. 0332/882298, Fax 0332/882297, nivel PRE Municipiul Iai, Zona Bucium, Parcela T176, P7626/6/2/7/1, tel.0722 635593, nivel PRE Municipiul Iai, Str. Vovidenie, nr, 6, tel. 0332 440115, nivel PRE Comuna Valea Lupului, Str. Garoafei, nr.25, tel. 0752 080173, nivel PRE Municipiul Iai, str. Aeroportului, nr.1D tel. 0757 015748, nivel PRE Municipiul Iai, os. Iai - Ungheni, nr. 21, nivel PRE Municipiul Iai, Str. Vasile Lupu, nr.19, nivel PRE Municipiul Iai, str.Gheorghe Doja, nr.14 tel. 0762 628902, nivel PRE Municipiul Iai, Str. Rojni, nr.5, tel.: 0232/269304, fax: 0232/242209, nivel PRE Oraul Hrlu, Strada Gheorghe Doja, nr.4, tel 0733 575100, nivel PRE Oraul Popeti-Leordeni, Str. Leordeni, nr. 24,nivel PRE

Oraul Mogooaia, Intr. Martha Bibescu nr.3, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Vrtejului nr. 4, nivel PRE Comuna Corbeanca, str. Zepelinului nr. 4, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Pipera-Tunari, nr. 4C, lot D8,tel 021/2691213, nivel PRE Oraul Voluntari, os. Pipera-Tunari, nr. 1H, Complex Class, vila P31, tel. 0722 230338, fax. 021/2316184, nivel PRE Oraul Popeti-Leordeni, str. Anton Pann, nr. 6A, tel./fax 021/4920556, nivel PRE Oraul PopetiLeordeni, os. Olteniei, nr. 6, tel. 021/4921194, fax: 021/4920787, nivel PRE Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, str. Platanului, nr. 3-5, tel. 021/2256972, nivel PRE Sat Rou, Comuna Chiajna, str. Lt. Silache, nr. 11 A, nivel PRE Oraul Buftea, str. colii, nr. 2, nivel PRE Sat Peri, nr. 723, tel: 021/2671065, 0722/925949, 0729/048 580, nivel PRE Sat Rou, Comuna Chiajna, Str. Concordia, nr. 7, tel/ fax: 021/3504250, nivel PRE Comuna Corbeanca, os. Unirii, nr 327, tel: 021/2666066, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Tudor Arghezi, nr 3D, tel: 021/2232622, nivel PRE Oraul Voluntari, str. tefan cel Mare, nr. 35, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Mihai Viteazul, nr. 35, tel/fax 021/3525341, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Erou M. Marinescu, nr. 45, tel. 021/3518778, nivel PRE Oraul Otopeni, Str. Spiru Haret nr. 24, tel. 0722/504828, nivel PRE Oraul Voluntari, Sat Pipera, str. Erou Nicolae, nr. 5, nivel PRE Oraul Voluntari, Sat Pipera, str. Erou Nicolae, nr. 82-84, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr.6, tel. 021/2674027 , nivel PRE Oraul Voluntari, str. Erou Nicolae, nr. 146, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Matei Basarab, nr.42, tel./fax 021/232.85.33, [email protected], nivel PRE Oraul Popeti Leordeni, str. Gh. Costa Foru, nr. 5, tel. 021/3615564, nivel PRE Comuna Dobroeti, Intr. Cireului, nr. 16, tel. 021/2401268, 0762681734, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Drumul Bisericii, nr. 48, tel/fax 021/3875171, nivel PRE Comuna Chiajna, str. N. Iorga, nr. 82 A, tel 0744 528000, nivel PRE Comuna tefnetii de Jos, str. Linia de Centur nr.50, tel. 0755 542222, nivel PRE Oraul Bragadiru, str. Povernei, nr. 12, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Eugen Jebeleanu, nr. 1, tel. 021/2039291, nivel PRE Comuna Corbeanca, Sat Tamai, Aleea Veronica nr. 6, tel./fax 021/2666018, nivel PRE Comuna Chiajna, Sat Rou, str. Rezervelor, nr. 91 A, nivel PRE Comuna Domneti, str. Srbi, nr. 24, nivel PRE Oraul Bragadiru, str. Verii, nr. 22, nivel PRE Oraul Chitila, str. Banatului nr. 14, bl. 48, ap. 121, nivel PRE Oraul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 47, nivel PRE Comuna Chiajna, sat Rou, str. Drumul Bacriului nr. 42 D, nivel PRE Municipiul Galai, str. Mihai Bravu, nr. 23, tel/fax 0236-310507, nivel PRE Municipiul Galai, Str. Smrdan, nr. 54 A, tel 0236/470101, nivel PRE Municipiul Galai, Bd. Oelarilor nr. 25 A, Bl D9E, mezanin, tel/ fax: 0236-415305, nivel PRE Municipiul Galai, str. Universitii, nr. 12, tel./fax. 0236/419972, nivel PRE Municipiul Galai, str. Prunari nr. 10, nivel PRE Localitatea Matca, Drumul judeean 251 nr. 3038, nivel PRE

Municipiul Tecuci, str. Vasile Alecsandri, nr. 12, tel. 0236/816811, 0747/688342, nivel PRE Municipiul Galai, str. Arcailor, nr.5, tel. 0768941099, nivel PRE Municipiul Galai, str. Brilei nr. 38, tel.: 0236/460715, nivel PRE Municuipiul Galai, str. Morilor, nr. 94, nivel PRE Municipiul Galai, b-dul George Cobuc nr. 30-34,tel. 0236/469285 , nivel PRE Municipiul Galai, str. I.L.Caragiale, nr. 38, tel./fax. 0236/493943, nivel PRE Municipiul Tecuci, str. St. O. Iosif, tel./ fax 0336 887546, nivel PRE Municipiul Tg. Jiu, str. Unirii nr. 29, tel. 0253/218063, nivel PRE Municipiul Tg. Jiu, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 4, tel.: 0253/222180, nivel PRE Municipiul Tg. Jiu, Aleea Unirii nr. 2A, tel. 07211884226, nivel PRE Municipiul Tg Jiu, Str. Lt. Col. D. Petrescu nr. 9, tel 0253/212786, nivel PRE Municipiul Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, tel. 0770 852024, nivel PRE Municipiul Tg. Jiu, str. Calea Severinului nr. 91,tel. 0353/419485, nivel PRE Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Cetii nr. 1, nivel PRE Comuna Lunca de Sus,str. Principal nr.151, Vila nr.1, nivel PRE Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Bethlen Gabor nr. 1, nivel PRE Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Szek nr 112, nivel PRE Municipiul Petroani, Str. 9 Mai nr. 1A, Tel/fax: 0254/544110, nivel PRE Oraul Haeg, Str Timisoarei,nr 26-28, telefon 0747/632526, nivel PRE Municipiul Petroani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 135, tel. 0254/542824, nivel PRE Oraul Ortie,Str. Plantelor nr. 18, tel. 0254/240236, tel. 0726 672465, nivel PRE Comuna Baia de Cri, nivel PRE Municipiul Baia Mare,str.Valea Rosie nr.105, tel 0262/21736, nivel PRE Localitatea Ssar, Str.Sub Dura, nr.5, tel 0362/403590, fax 0262/342012 , nivel PRE Municipiul Sighetu Marmaiei, Str. Mihai Viteazul nr. 69, tel. fax. 0262/311088, nivel PRE Municipiul Baia Mare, str. Valea Roie, nr. 105,tel 0723 170238, nivel PRE Municipiul Baia Mare, str. Mihai Eminescu, nr. 136J, tel. 0744 612063, nivel PRE Municipiul Baia Mare, str.Lebedei, nr. 22, tel.0751 118079, nivel PRE Municipiul Sighetu Marmaiei, str. V. Alecsandri nr. 1A, tel./fax 0262/319124 , nivel PRE Municipiul Sighetu Marmaiei, str. A. Iancu, nr. 28 P, tel. 0262/318319, fax 0262/311767 , nivel PRE Municipiul Baia Mare, str. Victor Babe nr. 34B, nivel PRE Municipiul Baia Mare, str. Tineretului nr. 15, nivel PRE Comuna Spna, str. Principal nr. 560 , nivel PRE Comuna Moisei, str. esu nr. 1101, nivel PRE Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Cicero nr. 23, tel. 0746 403383, nivel PRE Municipiul Reghin, str. Pandurilor nr. 120, tel.: 0265/511011, nivel PRE Municipiul Sighioara, Str. Crinului nr. 2, Tel/fax: 0265/ 772915, nivel PRE Municipiul Trgu-Mure, str. General Traian Mooiu nr. 16 A, nivel PRE Municipiul Trgu Mure, str. Corneti, nr. 27 A, tel. 0723-171890, e-mai: [email protected], nivel PRE

Municipiul Sighioara, str. M. Eminescu, nr.40, tel. 0265779720, e-mail: [email protected], nivel PRE Municipiul Trgu Mure, str. Gheorghe Marinescu, nr. 60, tel. 0265/314660, nivel PRE Oraul Trnveni, str. Vasile Moldovan, nr. 79, tel. 0265/446411, nivel PRE Sat Pildeti, str. V. Alecsandri, nr. 2, nivel PRE Municipiul Piatra Neam,Str. Eroilor nr. 7 bis, Tel./ fax 0233-235869 0743-732772, nivel PRE Com.Ghereti, str. Familiei, nr. 28 tel/fax 0233/746017, nivel PRE Municipiul Piatra Neam, Str. 1 Decembrie, nr. 28, tel/fax 0233/746017, nivel PRE Ora - Tmeni, str. Sat Adjudeni, Telefon: 0233/911.535, nivel PRE Comuna Sboani, Str. Orizontului nr. 62 Tel.fax/ 0233/735117, nivel PRE Sat Buruieneti, com. Doljeti , nivel PRE Municipiul Roman, str. Elena Doamna, nr. 12 B, nivel PRE Oraul Trgu Neam, str. tefan cel Mare, nr. 5,tel 0744/170024, 0749 088012, nivel PRE Comuna Tmeni, nivel PRE Municipiul Piatra Neam, str. Privighetorii nr. 15, tel. 0233/223331 fax. 0233/223332 , nivel PRE Com. Tufeni, sat Stoborti; tel./fax 0349/409154, nivel PRE Municipiul Slatina, str. Abatorului, nr 1 -tel/fax: 0249/418984, nivel PRE Municipiul Ploieti, str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile, nr. 10, tel. 0244/519999, nivel PRE Municipiul Cmpina, str. Mreeti nr 15B, tel.: 0244/337663, nivel PRE Municipiul Ploieti, str. Cantacuzino nr. 26, tel. : 0744/516 630, nivel PRE Municipiul Ploieti, str. Grigore Cantacuzino, bl. 150A, sc. B, nivel PRE Municipiul Ploieti, str. Prof.dr. Gheorghe Marinescu, nivel PRE Municipiul Ploieti, str. Vasile Lupu, nr. 50, tel 0721/446982, nivel PRE Oraul Breaza, str. Morii nr.22B, tel O244341142, 0723246074, nivel PRE Comuna Puleti, Str. Principal nr. 1021 B, nivel PRE Municipiul Ploieti, str. Domniori nr. 7, tel. 0244518361, nivel PRE Municipiul Ploiesti, os. Centura de Vest nr. 1 A ,Tel. 031 1076982, Fax : 031 1076981, nivel PRE Municipiul Ploieti, Str. Matei Basarab, nr.63, tel. 0748 259835 ,nivel PRE Oraul Bicoi, str. Republicii nr. 149C, tel., fax. 0344/526643, nivel PRE Municipiul Satu Mare, str. Bucureti nr. 1, tel. 0361/310340, 0726338924, nivel PRE Municipiul Zalu, str. 22 Decembrie 1989 nr. 25, nivel PRE Municipiul Zalu, str. N. Blcescunr. 2-4, tel. 0260/615141, nivel PRE Oraul imleul Silvaniei, str. Stefanus Batori, tel. 0260/615 141, nivel PRE Oraul imleul Silvaniei str. Ghioceilor, nr. 18, nivel PRE Municipiul Zalu, Str. C. Coposu, nr. 63, nivel PRE Municipiul Zalu, Str. Gen. Dragalina, Cluj-Napoca, tel. 0260/619062, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Lebedei nr. 16 , tel. fax 0269/237484, nivel PRE Ora Tlmaciu, str. Nicolae Blcescu, nr. 109, tel.: 0269/550 055, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Frezorilor nr.48, nivel PRE Oraul Cisndie, Strada Herman Gmeiner nr. 3-7, nivel PRE

Oraul Cisndie, str. Lung, nr. 94, tel. 0269/562416, nivel PRE Municipiul Media, str. Cardinal Iuliu Hussu, nr. 13 A, tel. 0269/821 363, nivel PRE Municipiul Media, str. Izvorului, nr. 23, tel. 0269/831 707 , nivel PRE Municipiul Sibiu, Aleea Haiducului, nr. 3, tel. 0269/422979, nivel PRE Oraul Tlmaciu, str. Nicolae Blcescu, nr. 109, tel. 0269/550 055, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Pielarilor , nr. 8, tel. 0269/227838, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Constituiei, 24/D/21, tel. 0269/431252, nivel PRE Municipiul Sibiu, Aleea Biruinei, nr. 7/15, tel. 0269/446257, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Constantin Noica, nr. 1, tel./fax 0269/253538 , 0269/441818, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Cornel Irimie, nr. 20, tel. 0269 234999, nivel PRE Municipiul Sibiu, Piaa Tlmaciu, nr. 14, tel. 0269/234155, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Calea Dumbrvii, bl 25, sc. D, ap. 31, tel. 0269/216463, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Nicolae Iorga, nr. 19 A, tel/fax 0269/447241, nivel PRE Municipiul Media, str. Johannes Honterus, nr. 13 - 15, nivel PRE Municipiul Sibiu, Promenada Mall, DN1, km 306, nivel PRE Municipiul Sibiu, str. Mirslu, nr. 4a, nivel PRE Municipiul Suceava, Str. Ion Creang nr. 2, tel./fax 0230-311512, nivel PRE Municipiul Rdui, Str. Ion Nistor nr. 2, tel./fax 0230/565130, nivel PRE Municipiul Suceava, Str. Drago Vod nr.4, nivel PRE Municipiul Suceava, str. DionisiePar, nr. 3, tel 0744/312343, nivel PRE Ora Siret, str. 1 Mai, nr. 15, tel. 030/281 515, nivel PRE Municipiul Cmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei, nr. 29, tel./fax 0230/314104, nivel PRE Municipiul Suceava, Str. Gherasim Buliga, nr. 64, nivel PRE Municipiul Suceava, Str. Drago-Vod, nr. 28A, nivel PRE Municipiul Suceava, Str. Viinilor, nr. 5, nivel PRE Municipiul Suceava, Str. Parcului, nr.1, tel. 0230/217730, fax: 0230/524261, nivel PRE Comuna cheia, sat Sfntul Ilie, nivel PRE Municipiul Turnu Mgurele, str. 1 Decembrie, nr. 2, nivel PRE Municipiul Lugoj, Str. Plopilor, nr. 10, tel. 0256352849, nivel PRE Municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Blan nr.6, tel. 0256357597, nivel PRE Municipiul Timioara, Str. Pisa, nr. 9, tel: 0256270333, nivel PRE Comuna Jebel, nr. 308, tel. 0256/394077, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Fraii Buzeti, nr. 14, tel. 0256/471965, nivel PRE Municipiul Timioara, Bdul. Regele Carol, nr 13, tel. 0728 273389, fax 0356/431759, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Demetriade, nr. 1, tel. 0256/247767, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Transilvania, nr. 10, tel. 0256/240643 , nivel PRE Municipiul Timioara, str. Ulpia Traiana nr. 25, tel. 0256/292185, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Independenei nr. 19, tel. 0256/490653, fax 0257/278290, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Brncoveanu, nr. 73, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Munteniei nr. 30 (str. Cernui nr.49), nivel PRE Municipiul Timioara, str. Some nr. 6, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Livezilor, nr 40A, tel. 0256/472538, fax: 0256/472538, nivel PRE Comuna Giarmata, Str. Grii nr.993/A, tel. 0256/369635, nivel PRE

Municipiul Timioara, str. Arge nr. 8, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Glad, Nr 27, tel 0256/456527, 0723 612827, nivel PRE Municipiul Timioara, Str. Martir Dan Carpin, nr 19, tel 0256/294958, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Academician Alexandru Borza, nr.8, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Paul Constantinescu, nr.2, nivel PRE Municipiul Timioara, str. Hebe. nr. 54, nivel PRE Municipiul Tulcea, Str. Podgoriilor, nr. 73, nivel PRE Municipiul Rmnicu Vlcea, Str.Avram Iancu nr. 2, Tel /fax/0350/809593, nivel PRE Municipiul Rmnicu Vlcea, Str. 1 Mai nr. 14, Tel/fax: 0350/807797, nivel PRE Municipiul Rmnicu Vlcea, Str. Feeni nr.8, nivel PRE Municipiul Rmnicu Vlcea, str. Stirbei Vod, nr 107, tel. 0250/734514, 0745/457615, nivel PRE Comuna Vldeti, str. Principal, nr. 8, tel. 0250/776055 [email protected], nivel PRE Municipiul Vaslui, Str. Avntului nr. 19, nivel PRE Municipiul Vaslui, Str. Andrei Mureanu nr. 26 , tel. 0235/312783, nivel PRE Municipiul Focani, Str. Prof. Dimitrie Caian nr. 24, tel. 0237/224927, nivel PRE Municipiul Focani, str. Predeal, nr. 20 bis, tel. 0236/234306, nivel PRE

Observaii Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat

Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat

Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat

Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel acreditat Unitate de nvmnt numai cu nivel autorizat Unitate de nvmnt numai cu nivel auto