Sistem Management Firma

download Sistem Management Firma

of 30

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sistem Management Firma

 • 7/25/2019 Sistem Management Firma

  1/30

  CUPRINS:

  SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI ......................................................................... 2

  1. SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC ............................................................................... 2

  Componentele primare ale structurii organizatorice .............................................................. 4

  Tipuri de structuri organizatorice ........................................................................................... 8

  Structura operationala (de productie si conceptie) .............................................................. 11

  Tipuri de structuri operationale (de productie) ..................................................................... 11

  La proiectarea structurii organizatorice trebuie parcurse urmatoareleetape: .................. 12

  Documente de formalizare a structurii organizatorice ......................................................... 13

  2. SUBSISTEMUL DECIZIONAL ........................................................................................ 15

  Tipologia deciziilor ............................................................................................................... 17

  3. SUBSISTEMUL INFORMATIONAL ............................................................................. 20

  Comunicarea in activitatea manageriala ............................................................................. 22

  4. SUBSISTEMUL METODELOR SI A TEHNICILORDE MANAGEMENT ..................... 24

 • 7/25/2019 Sistem Management Firma

  2/30

  SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI

  Pentru exercitarea functiilor manageriale la nivelul fiecarei firme se

  proiecteaza sistemul sau de management, pe baza respectarii cerintelor impuse

  de

  un set de principii, norme, reguli.

  Sistemul de management al firmei poate fi definit ca ansamblul

  elementelor cu caracter organizatoric, decizional, informational si motivational

  prin care se realizeaza procesul de management, scopul urmarit fiind

  asigurarea

  avantajului competitiv si a unui nivel de performanta cat mai ridicat.La proiectarea si realizarea practica a sistemului de management trebuie

  cunoscute si evaluate o serie de elemente specifice functionarii unei firme:

  profilul

  activitatii; dimensiunile firmei; dimensiunea si structura resurselor umane,

  materiale, financiare; dispersia teritoriala; capitalul uman; pozitia firmei pe piata

  locala, nationala si internationala.

  Indiferent de aspectele particulare ale functionarii unei firme, sistemul

  de

  management este format din urmatoarele componente:

  -subsistemul organizatoric;

  -subsistemul decizional (conducator);

  -subsistemul informational;

  -subsistemul metodelor si tehnicilor de management;

  -alte elemente de management.

  1. SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC

  Organizarea si functionarea firmei este orientata spre realizarea

  obiectivelor

  sale, in sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune

  trebuie sa

  corespunda unor cerinte clar definite, rezultate din obiectivele acesteia.

  La conturarea cadrului organizatoric al firmei, trebuie tinut seama de o serie

  de factori:

  - dinamismul cadrului organizational, caracteristica esentiala a

 • 7/25/2019 Sistem Management Firma

  3/30

  firmei

  moderne;

  -strategia dezvoltarii firmei;

  -dimensiunea firmei;

  -tipul si complexitatea productiei;

  -dispersia teritoriala;

  -calitatea resurselor umane ale firmei;

  -mediul ambiant al firmei;

  -cadrul legislativ-normativ, etc.

  Elementele care formeaza cadrul organizational sunt decisive pentru

  existenta, functionarea si dezvoltarea firmei. In figura de mai jos sunt

  prezentate

  elementele de influenta in alegerea structurii de organizare a firmei.

  Organizarea formala a unei firme este bazata pe acte normative si

  dispozitii

  manageriale interne si cuprinde:

  -organizarea procesuala, prin care se asigura delimitarea si

  dimensionarea

  functiunilor, respectiv corelarea lor cu obiectivele asumate si

  componentele

  structural-organizatorice ale firmei;

  - organizarea structurala, prin care se asigura coroborarea diferitelor

  subdiviziuni organizatorice (posturi de munca, compartimente de munca, etc)

  intr-o anumita configuratie, adecvata realizarii obiectivelor firmei.

  Structura organizatorica poate fi definita ca reprezentand

  ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre

 • 7/25/2019 Sistem Management Firma

  4/30

  acestea, orientatespre realizarea obiectivelor prestabilite ale firmei.

  Structura functionala este definita ca reprezentand ansamblul cadrelor

  de

  conducere si compartimentelor (servicii, birouri) tehnice, economice,

  administrative, modul de constituire si de grupare al acestora, precum si

  relatiile

  dintre ele, necesare desfasurarii corespunzatoare a procesului

  managerial si a

  proceselor de executie.

  In ansamblul ei, structura organizatorica a unei firme, abordata ca

  sistem,

  cuprinde:

  1. componente organizatorice;

  2. relatii organizatorice;

  3. ordinea componentelor organizatorice;

  4.sistemul de obiective.

  Componentele primare ale structurii organizatorice

  1.Postul de munca reprezinta cea mai simpla subdiviziune

  organizatorica,

  fiind definit, prin ansamblul obiectivelor, cu sarcinile,

  competentele,

  responsabilitatile asociate, care revin spre exercitare, in mod

  regulat, unei persoane

  angajate in firma.

  Trasaturile obligatorii ale postului de munca sunt:

  -autoritatea formala (competente), exprima limita in care titularul

  postuluide munca are dreptul de a actiona pentru realizarea obiectivelor

  individuale;

  - competenta profesionala, exprima nivelul de pregatire, experienta,

  prestigiul profesional care permit realizarea obiectivelor individuale;

  - responsabilitatea, exprima obligatia titularului (materiala, disciplinara,

  penala) de a indeplini sarcini si atributii derivate din obiectivele individuale ale

  postului de munca ocupat.

 • 7/25/2019 Sistem Management Firma

  5/30

  Totalitatea posturilor, care sunt definite prin aceleasi caracteristici

  principale, formeaza o functie.

  2. Functia reprezinta ansamblul atributiilor si sarcinilor, omogene din

  punct de vedere al naturii si complexitatii lor, desemnate in mod regulat si

  organizat unui angajat al firmei. Functia este definita prin: atributiile si sarcinile de

  indeplinit, responsabilitatile pe care aceasta o presupun, competentele si relatiile

  pe

  care salariatul trebuie sa le manifeste.

  Dupa natura competentelor, autoritatii si responsabilitatii pe care

  lepresupune o functie, se disting doua tipuri de functii:

  - de executie, caracterizate prin obiective individuale limitate, insotite

  de

  competente si responsabilitati mai restranse;

  -de management, caracterizate prin competente, sarcini, responsabilitatidin

  domenii mai largi de activitate, implicand atributii de coordonare a activitatii

  unui

  numar de subordonati. Functiile, denumite si atributele conducerii sunt:

  prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, evaluarea-controlul.

  Functia de previziune este prioritara intr-un ciclu managerial, deoarece

  cuprinde totalitatea deciziilor si activitatilor prin care se stabilesc conditiile viitoare

  de actiune, se fixeaza obiectivele ce trebuie urmarite, se evalueaza

  dimensiunea

  mijloacelor materiale, financiare si umane care trebuie folosite

  pentru realizarea

  obiectivelor fixate. Rezultatele previzionate se impart in:

  prognoze (acopera

  max.10ani, au caracter aproximativ si nu sunt obligatorii),

  planuri (acopera

  perioade de 1 luna 5 ani, sunt mai detaliate si au caracter

  obligatoriu) si

  programele (de ordinul orelor, zilelor, etc, sunt foarte detaliate,

  obligatorii si au un

  grad mare de certitudine).

  Functia de organizare cuprinde activitatile care trebuie efectuate pentru

  realizarea cadrului organizatoric optim in vederea obtinerii eficientei economico-

  sociale maxime. In prezent, se considera ca organizarea cuprinde:

 • 7/25/2019 Sistem Management Firma

  6/30

  organizarea manageriala (ce trebuie sa rezolve, corespunzator cerintelor fiecarei

  etape, o serie

  de probleme: elaborarea si perfectionarea structurii organizatorice

  ale firmei,

  elaborarea si rationalizarea sistemului informational, precizarea

  atributiilor si a

  competentelor fiecarui organ de conducere din structura

  organizatorica, etc),

  organizarea productiei (care trebuie sa gaseasca solutii

  optime pentru desfasurarea

  activitatii in sectiile de baza, auxiliare si de servire,

  pregatirea productiei,

  determinarea formelor si a nivelului de specializare si

  cooperare in productie, etc),

  organizarea muncii (trebuie sa rezolve probleme

  privind organizarea stiintifica a

  muncii in schimburi, organizarea procesului de

  munca, organizarea lucrului la mai

  multe masini, etc).

  Functia de comanda (decizie-antrenare) include totalitatea deciziilor, a

  dispozitiilor, hotararilor precum si a altor masuri luate de manageri in

  vederea

  indeplinirii de catre subordonati a atributiilor care le revin pentru

  realizarea

  obiectivelor asumate.

  Functia de coordonare (apare ca o conseci