S.C. MACOFIL S.A.

3

Transcript of S.C. MACOFIL S.A.

Page 1: S.C. MACOFIL S.A.
Page 2: S.C. MACOFIL S.A.

S.C. MACOFIL S.A.

Târgu-Jiu

Anexa

Niveluri si clase de performanta declarate de producător pentru Elemente de zidărie din argila arsa MACOTERM, categoria I, tip P

1

Dimensiuni si tolerante

dimensionale [mm]

Toleranțe -Categoria T1

Limite maxime -

Categoria R1

250±6x190±6x238±6L 290±7x240±6x238±6 290±7x240±6x238±6 L 290±7x240±6x188±5 290±7x240±6x188±5 L 300±7x250±6x238±6 500±9x120±4x238±6 500±9x120±4x188±5

2 Configurație Conform cu schema produsului

3

Rezistența medie la

compresiune

┴ pe față de așezare

[N/mm²]

min.7,5 min.10 min.7,5 min.10 min.7,5 min.7,5 min.7,5 min.7,5

4

Aderenta: [N/mm²]

- cu mortar de uz

general si mortar ușor,

valoare fixata

0,15

5 Reacția la foc Euro clasa A1

6 Absorbția de apa NPD, nu se lasă expusa

7

Permeabilitatea la

vaporii de apa,

coeficient de difuzie a

vaporilor de apa, tabelat

5/10

8 Densitate aparenta in

stare uscata, kg/m³, D 1 810 900 800 930 800 800 930 890

9 Izolare acustica

împotriva zgomotului

aerian direct

Densitate aparenta in stare uscata

Configurație

Dimensiuni si tolerante

10 Rezistenta termica,

Conductivitate termica :

λ ech., W/mK 0,305 0,365/0,295 0,256/0,295 0,265/0,365 0,256/0,295 0,353 0,388 0,388

11 Durabilitate la îngheț/

dezgheț F 0

Page 3: S.C. MACOFIL S.A.

S.C. MACOFIL S.A.

Târgu-Jiu

Niveluri si clase de performanta declarate de producător pentru Elemente de zidărie din argila arsa MACOTERM, categoria I, tip P

1

Dimensiuni si tolerante

dimensionale [mm]

Toleranțe -Categoria T1

Limite maxime -

Categoria R1

250±6x190±6x190±6L 290±7x240±6x138±5 330±7x240±6x188±5 330±7x240±6x238±6 250±6x190±6x190±6 240±6x115±4x88±4 240±6x115±4x63±3

2 Configurație Conform cu schema produsului

3

Rezistența medie la

compresiune

┴ pe față de așezare

[N/mm²]

min.5 min.10 min.7,5 min.7,5 min.7,5 min.10 min.10

4

Aderenta : [N/mm²]

- cu mortar de uz general

si mortar ușor, valoare

fixata

0,15

5 Reacția la foc Euro clasa A1

6 Absorbția de apa NPD, nu se lasă expusa

7

Permeabilitatea la

vaporii de apa,

coeficient de difuzie a

vaporilor de apa, tabelat

5/10

8 Densitate aparenta in

stare uscata, kg/m³, D 1 910 920 960 940 1040 1100 1790

9 Izolare acustica

împotriva zgomotului

aerian direct

Densitate aparenta in stare uscata

configurație

Dimensiuni si tolerante

10 Rezistenta termica,

Conductivitate termica :

λ ech., W/mK 0,328/0,279 0,265/0,365 0,365 0,361 0,389/0,309 0,321 0,498

11 Durabilitate la îngheț/

dezgheț F 0

30.07.2020

Întocmit Șef Laborator, Aprobat Director General,

Drăcea Mădălina Zamfir Ioana Simona