S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

17
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. CRAIOVA CRAIOVA PRODUCATOR SI FURNIZOR LICENTIAT DE ENERGIE ELECTRICA

description

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. PRODUCATOR SI FURNIZOR LICENTIAT DE ENERGIE ELECTRICA. CRAIOVA. S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. societate pe ac ţ iuni înfiinţat ă prin HG 103/2004 ; societatea are urm ă torul ac ţ ionariat: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Page 1: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

CRAIOVACRAIOVA

PRODUCATOR SI FURNIZOR LICENTIAT DE ENERGIE ELECTRICA

Page 2: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

societate pe acţiuni înfiinţată prin HG 103/2004;

societatea are următorul acţionariat:

• Ministerul Economiei Comerţului si Mediului de Afaceri 71.39 %;

• Fondul Proprietatea 24.36 %;

• S.C. Termoelectrica S.A. 2.17 %;

• S.C. pentru Închiderea si Conservarea Minelor 2.08 %

Page 3: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

CAPACITATEA TOTALĂ INSTALATĂ = 930 MW

S.E. IS.E. IŞŞALNITAALNITA

2 x 315 MW2 x 315 MW

S.E. CRAIOVA IIS.E. CRAIOVA II

2 x 150 MW 2 x 150 MW

850 Gcal/h850 Gcal/h

S.M. PRIGORIAS.M. PRIGORIA

700.000 tone/an700.000 tone/an

Page 4: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Sursa = ANRE

Alţii

8%

Page 5: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Cote de piaţCote de piaţăă ale furnizorilor de energie electrică pentru consumatorii finali 2010 ale furnizorilor de energie electrică pentru consumatorii finali 2010

Sursa = ANRE

Page 6: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Sursa = ANRE

Cote de piaţă ale furnizorilor pe piaţa concurenţială 2010Cote de piaţă ale furnizorilor pe piaţa concurenţială 2010

Page 7: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

96.804

63.024

1.625.210

630.790 1.758.910

Piaţa concurenţială (consumatori eligibili) – 42%

Piaţa reglementată – 39%

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) – 15%

Piaţa de echilibrare (PE) – 2.3%

Alţi producători – 1,7%

ENERGIE ELECTRICĂ VÂNDUTĂ DE CEN CRAIOVA ÎN ANUL 2010

4.174.739 MWh

Page 8: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Riscurile la care sunt expuşi producătorii

PZU nu asigură certitudinea tranzacţionării totale. Pot rezulta programe neeconomice sau chiar nefezabile.

Participarea pe PE induce dezechilibre mari în cazul producerii unei avarii;

Pierderi, cauzate de diferenţa mare dintre preţul de excedent şi cel de deficit;

Pierderi cauzate de funcţionarea la sarcini parţiale;

ANRE impune o diferenţă de maxim 100 lei între cel mai mic şi cel mai mare preţ pe perioada unei zile.

În cazul pieţei libere preţul este format liber dat de cerere şi ofertă.

Preţul = Costuri + Taxe + Profit.

La grupurile termo: Costul unitar = f (Csp)

Csp = f (PborneG şi combustibilul utilizat).

• Actualele reguli ale pieţei angro favorizează producătorul hidro.

Contractele reglementate impun cantităţi cu diferenţe mari între gol şi vârf.

Page 9: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

CEN Craiova - Program de funcCEN Craiova - Program de funcţţionare realizat, dupionare realizat, după ordinele OTS pe PEă ordinele OTS pe PE

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 481 511 541 571 601 631 661 691 721

Ore

Puter

i (MW)

Puteri Nete Puteri Brute

Page 10: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Oferte Piaţa Echilibrare vs. Preţ reglementat

0

50

100

150

200

250

300

lei/MWh

6 12 18 22 24

Pm-171,6

Pv ârf - 215

Pgol - 85

Pmin-115

Page 11: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
Page 12: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
Page 13: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
Page 14: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Restricţii şi costuri impuse de respectarea legislaţiei de mediu

Pentru pulberi ( cenuşă ) se admit 50 mg/Nm3, se preconizează 20 mg/ Nm3;

Taxe plătite = 20 lei/t;

• Reducere prin: - electrofiltre cu performanţe superioare, sau filtre cu saci;

- evacuare zgură şi cenuşă în “fluid dens”.

Emisii de SO2 = în prezent fără limită; 400 mg/Nm3, din 01.01.2013;

Taxe plătite = 40 lei/t;

• Reducere prin realizare instalaţii de desulfurare.

Emisii de NOx = în prezent fără limită; Taxe plătite = 40 lei/t;

= 500 mg/Nm3, din 01.01.2013; 200 mg/Nm3, din 01.01.2016;

• Reducere prin modernizare cazane şi arzătoare.

Emisii de CO2 = la nivelul alocării prin PNA; Taxe plătite = 16 € / t, în prezent; Doar 80% din certificatele necesare s-au acordat gratuit prin PNA.

• Reducere prin: - reducerea consumurilor specifice ≡ creşterea eficienţei;

- captare CO2; - descoperirea altor tehnologii.

Cost apă de răcire = 24 lei/1000 m3; poluare termică = 2,33 lei/1000 m3 x 0C.

•Reducere prin funcţionarea în circuit închis.

Page 15: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Eficienţă = funcţionare la sarcina nominală;

funcţionarea în cogenerare.

Reabilitarea, readucerea grupurilor la performanţele de proiect, cu randament 38%, folosind economiile rezultate din îmbunătăţirea exploatării grupurilor energetice.

Realizarea de grupuri moderne, cu emisii reduse şi performanţe la nivelul grupurilor de ultimă generaţie, flexibile si eficiente: - Capabile sa funcţioneze intre 40% si 100 %;

- Cu randamente de minim 40%, în condensaţie.

Reanalizarea regulilor pe Piaţa de Echilibrare:

- eliminarea diferenţei impuse între preţul minim si cel maxim;

- un alt mod de calcul pentru preţul de deficit şi preţul de excedent.

Modernizarea sistemelor de termoficare.

Reorganizarea producătorilor.

Propuneri pentru evitarea creşterii preţurilor energiei electrice

Page 16: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Concluzii

Se poate funcţiona eficient şi în condiţiile pieţelor liberalizate

Se impune reorganizarea producătorilor.

< durante causa, durat effectus >

Page 17: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.

Vă mulţumesc,

pentru atenţia acordată!