ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

10
ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE Master Surse de Energie Regenerabile şi Alternative Coordonator Ştiinţific Prof. Dr. Ioan Stamatin Masterand Ciprian Florea iunie 2012

description

ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE. Master Surse de Energie Regenerabile şi Alternative. Coordonator Ştiinţific Prof. Dr. Ioan Stamatin. Masterand Ciprian Florea. iunie 2012. Tematica Prezentării. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Page 1: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Master Surse de Energie Regenerabile şi Alternative

Coordonator ŞtiinţificProf. Dr. Ioan Stamatin

MasterandCiprian Florea

iunie 2012

Page 2: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Tematica Prezentării

Introducere. Probleme globale şi Necesitatea utilizării energiei regenerabile

Rolul micilor comunităţi în dezvoltarea energiei regenerabile. Studii de caz

Concluziile studiilor de caz

Concluzii finale

Page 3: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Introducere. Probleme Globale şi Necesitatea Utilizarii Energiei Regenerabile

Consum crescut de energie ieftină

Mobilitate

Creşterea populaţiei

Creştere economică. Prosperitate

Exploatarea necugetată a resurselor naturale

?

Criza petrolului

Subvenţionarea energiei

Optimizare economică

Schimbarea priorităţilor pe piaţa

energiei

Independenţă economică

Sprijin public si coeziune socio-

economică

Page 4: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Rolul Micilor Comunităţi în Dezvoltarea Energiei Regenerabile Pot micile comunităţi locale să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin activităţile şi proiectele legate de energie?

Cum pot fi acestea integrate într-o strategie de dezvoltare locală sustenabilă?

Studiu de caz: compararea situaţiilor actuale din trei localităţi cu sub 100.000 de locuitori:

• Contextul local

• Scopul proiectelor

• Rolul părţilor implicate

• Impactul proiectelor

Page 5: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Vaxjo (Kronoberg, Suedia) – “Fossile Fuel Free City”, 2030

Populaţie: 70.000 locuitori

Cel mai verde oraş din Europa în 2011

Programul SESAC (Sisteme de Energie Sustenabilă în Oraşe Avansate)

Reducerea cu o treime a emisiilor de dioxid de carbon pe cap de locuitor (1993-2010)

Cum?

2/3 din energia pentruîncălzirea locuinţelor

biomasă şideşeuri forestiere

Subvenţii sisteme încălzire cu biomasă,

case cu panouri solare

Monitorizare emisii de CO2 şi a economiei

energetice; restricţii deconsum energetic

Page 6: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Vauban (Freiburg, Germania) – “Car Free City”

Populaţie: 6.000 de locuitori

De două ori mai puţine maşini la mia de locuitori decât în Freiburg

Viziunea ONG-ului Forum Vauban (1993): durabilitate ecologică, economică şi socială

Cum?

Iniţiativa şicooperarea deplină

a cetăţenilor

Consum redus deenergie: 2/3 electric

şi încălzire din biomasă, gaz şi panouri solare

Trafic auto redus,acces interzis pt.

automobile în zonerezidenţiale

Page 7: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Sunndal (Norvegia) – “Dezvoltare Urbană în Perspectivă Climatică”

Populaţie: 7.300 de locuitori

Finalistă a Nordic Energy Municipality 2011

Schimbarea energetică şi climatică: parte integrantă a planificării urbane

Cum?

Reamplasarea magazinelor şi

clădirilorrezidenţiale în

centru

Infrastructurădezvoltată -

rutele zilnice ale cetăţenilor

Energie din căldură

reziduală - cel mai mare

producător deAl din Europa

Acvacultura şiproducţia de alimente în

clădiri ecologice

Page 8: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Concluziile Studiilor de Caz

1. Proiectele sunt condiţionate de existenţa unui context local favorabil Vaxjo: absenţa producătorilor de petrol, resuerse

pentru energie din biomasă, Plan Energetic in legislaţia suedeză, politicieni vizionari

Vauban: “Forum Vauban”, implicarea cetăţenilor, proiect de la zero

Sunndal: utilizarea terenurilor existente, prezenţa celui mai mare producător european de aluminiu

2. O singură viziune, abordări diferite Taxarea emisiilor

Reducerea distanţelor şi a traficului

Reproiectarea utilizării resurselor deja existente la nivel local

3. Evoluţia strategiilor locale Eficientizare utilizarii resurselor

Eliminarea infrastructurilor tradiţionale

Oportunităţi pentru utilizarea resurselor locale

4. Politici locale Utilizarea eficientă a energiei în clădiri publice ‹–›

cerere

Decizii stimulatoare pentru producţia locală =› locuri de muncă, programe de formare profesională

Densificare urbană

Cererea de noi servicii =› dezvoltarea pieţei locale

5. Problema etică a sustenabilităţii Autonomie locală, eliminarea comerţului şi

transportului pe distanţe lungi

Economii locale şi resurse locale pentru satisfacerea nevoilor locale

Comunităţi controlate de sisteme participative

Individualism competitiv înlocuit de colectivism auto-suficient

Sistem economic alimentat de alte ţeluri decât cele neoclasice

Page 9: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

Concluzii

Idei pentru strategii durabile, dar având în vedere necesitatea unor proiecte locale specifice;

Aplicabilitate limitată de contextul local;

Investiţii în eficientizarea consumului şi producţia locală de energie din surse regenerabile => perspective economice pozitive pe termen lung, consolidarea identităţii locale;

Implementarea surselor de energie regenerabile şi crearea sistemelor energetice eficiente la nivel local contribuie activ la rezolvarea problemei globale referitoare la schimbările climatice.

Page 10: ROLUL MICILOR COMUNITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE

VĂ MULŢUMESC