Revista Culturism nr.94 (3/1999)

of 17 /17
Calendarul competi]ional al F.R.C.F. 1999 V V I I R R G G I I L L B B U U R R U U I I A A N N å å a a n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t p p e e n n t t r r u u b b r r a a ] ] e e Cauze de accidentare SPIRULINA aurul verde DORIAN YATES din secretele muscularit`]ii sale ANTRENA¥I-Vå CU PRECIZIE, o modalitate de a m`sura progresul C C R R A A I I G G T T I I T T U U S S a a n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t p p e e n n t t r r u u p p e e c c t t o o r r a a l l i i ßtia]i c`… Interviu cu un om ambi]ios, GHEORGHE DUßA Dialog cu cititorii Pagina graficianului PROBLEME MEDICALE [i medicamente director Cristian Dulgheru num`rul 3 (94) martie 1999 TOPCULTURISM.RO

Embed Size (px)

Transcript of Revista Culturism nr.94 (3/1999)

  • 1. director Cristian Dulgherunum`rul 3 (94) martie 1999 O .RMCalendarulcompeti]ionalal F.R.C.F. 1999IS CR AI GT IT U SRV I RGI L B U RU I ANantr ena m entpentr u Ua n t re n a m e n tp e n t ru b r a ] ep e ct o ra liLTCauze tia]i c`de accidentare UInterviu cu un omSPIRULINA Cambi]ios,aurul verde GHEORGHE DUAPDORIAN YATES Dialog Odin secretele cu cititoriimuscularit`]ii saleT PaginaANTRENAI-V graficianuluiCU PRECIZIE,o modalitate PROBLEMEde a m`suraMEDICALEprogresul[i medicamente

2. Acum sunt sponsoriza]i [i2 5 CULTURISMfolosesc cu succes produsele Redis cunoscu]ii culturi[ti:Adunarea General`Alexandru Costache, Costel Torcea, Irina Muntean, Felicia [i Petri[or Popa, CristianZlatanovici, Florina Vi[an,a F.R.C.F. 1999C-tin Laz`r, Cristea Nicolae, Codrin P`str`veanu, Laura Mass-R 2Prot-R 85Vi[an, campioana na]ional` On 20 februarie a avut locpre[edintele federa]ei, Cristiann` [i Irina Muntean. Au luatde atletism Mihaela Oan` [iobi[nuita Adunare General`Mih`ilescu, [i-a manifestat cuvntul mai mul]i repre- Este un concentrat proteic bogat nAre acelea[i recomand`ri ca [ilotul olimpic de haltere. .Ranual` a federa]iei noastre. innemul]umirea fa]` de bugetulzentan]i ai cluburilor din ]ar`carbohidra]i [i proteine, recomandatProt-R 65, doar c` are un con]inuts` remarc de la nceput c` amic care ne-a fost repartizat care au f`cut diferite pro-n special ectomorfilor (tip slab, longi- mai mare de proteine (85%), iar o Complex Rfost prima asemenea [edin]` de c`tre Ministerul Sportului,puneri pentru dezvoltarealin, ce ia greu n greutate), care tre- por]ie reprezint` 40 g de produs.care s-a desf`[urat normal -buget care nu reflect` rezulta- sportului nostru.buie s` ia de dou`-trei ori pe zi c~te o Se prezint` la cutii de: Este un supliment alimentarMadic` a durat numai 3 ore (au tele pe care le-am avut anuln ncheiere s-a discutat [i s-a por]ie de 70 g. Este recomandat [i 900 g - 89.000 lei vitamino-mineral indicat n cazul so-fost cazuri cnd a durat [i 8 - 9 trecut: mai multe medalii la C. aprobat calendarul compe-celorlalte tipuri genetice, ns` numai 2,2 kg - 179.000 lei licit`rilor fizice mari, n avitaminoze,ore) [i s-a vorbit scurt [i laEuropene [i n special cele ti]ional pe acest an pe care vi-limediat dup` antrenament. Avantajul Energocarb-Rn profilaxia [i tratarea unor boli [i ISobiect. n deschidere, ntr-o dou` titluri de campioni mon- prezent`m [i dumneavoastr`:acestui produs este con]inutul de fibre viroze; stimuleaz` sistemul imunitar,scurt` conferin]` de pres`diali ob]inute de Virgil Buruia- vegetale care ajut` la formarea boluluiEste un supliment energetic dinregenereaz` ]esuturile, favorizeaz` alimentar [i care absorb toxinele din carbohidra]i [i se recomand` pentru metabolizarea calciului, fierului, ame-CALENDAR COMPETIIONAL 1999intestinul gros.lioreaz` hipocalcemia, scade coles- R refacerea rezervelor energetice aleSe prezint` la cutii de: organismului. Se administreaz` 30 g terolul sanguin, reduce LDL-coles-1,2 kg - 39.000 leiterolul, m`re[te permeabilitatea nainte de antrenament (pentru a aveaCompeti]ia Data Localitatea 3 kg - 85.000 leiU energie) [i 40-60 g dup` antre- ]esuturilor [i elasticitatea vaselor de 1. Ca mpio na tele M un icip ale - Bu cur e[ti 03. 04.1999Bucure[ti Super Mass-Rnament, pentru refacere.s~nge, accelereaz` fluxul sanguin. SeSe prezint` la cutii de: prezint` sub form` de capsule gelati- LT 2. Ca mpio na tul Ba lcan ic9 -11. 04. 99 Konya-Turcia Este un supliment ce datorit` com-1 kg - 35.000 leinoase de 500 mg. Se administreaz` pozi]iei (50% proteine [i 35% car- 2,5 kg - 69.000 leidou` p~n` la patru capsule/zi. 3. Ca mpio na tul Eu ro pea n Sen io ar e, Per. , Fitness 23-26. 04. 99Essen - Germania bohidra]i) poate nlocui mesele obi[-Se prezint` la cutii de: nuite din timpul zilei [i este reco-Nutrifort-R 50 capsule - 25.000 lei 4. Ca mpio na tul Na ]io na l Ju nio ri, Ju nio ar e, Ma sters mandat at~t tuturor categoriilor deEste un concentrat de carbo- NOUU [i Cup a Telecom - senio ri, sen ioa re1-2. 05. 99V`lenii de Muntesportivi, c~t [i celor care nu fac sport, hidra]i, proteine, vitamine [i mi- batoane proteice [i energetice dar doresc s` aib` o alimenta]ie 5. Ca mpio na tul Eu ro pean S enio ri28. 05 - 1. 06 Madrid - Spanias`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi nerale recomandat pentru cre[terea PROTEIN-R C rapid` n mas` muscular`. O por]ie 6. Cu pa M LO - sen ior i, sen ioa re, fitn ess 12-13. 06. 99 Bucure[ti [i colesterol. Se recomand` c~te o reprezint` 90 g de produs [i pentru por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie =Batoane cu un gust excelent de 7. Co ncu rs rep ub lican po werliftin g02-04. 07. 99 Gala]io cre[tere accelerat` a masei 65 g de produs).ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toareaP Se prezint` la cutii de:musculare se recomand` dou`-trei compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g, 8. Cu pa Fa ru l - senio ri, senio ar e, fitness28. 08. 1999 Constan]a 900 g - 65.000 lei por]ii pe zi. carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal`O2,2 kg - 129.000 lei Se prezint` la cutii de: 9. Ca mpio na tul N a]io na l S enio ri,- 17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` - 1 kg - 55.000 leiSen ioa re, Per ech i, Fitness 17-19. 09. 99Satu Mare Prot-R 65 2,5 kg - 109.000 lei17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, 14 mg. Va- Super Protein-R 90 TEste un supliment bogat n proteineloare energetic`: 350 calorii. Se reco-10. Cu pa G ym M ar S tro ng - sen ior i, senio ar e02-03. 10. 99 Oradea (65%) [i este recomandat celor care mand` at~t culturi[tilor, c~t [i altor11. Ca mpio na tul Na ]ion al Sen ioar e, Perech i [i Fitness10. 99Okland - New Zeelandvor s`-[i asigure o cantitate mare de Este un concentrat proteic de categorii de sportivi ca suport proteic, proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[tecalitate superioar`, ob]inut din lapte. vitaminic, energetic [i mineral. Nu12. Ca mpio na tul Mo nd ial Jun iori, Ju nio ar e, Ma sters 28-31.10. 99Brazilia - Rio de Janeiro stratul adipos. Se recomand` tuturorSe administreaz` c~te o por]ie de are contraindica]ii, fiind un excelent culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei 40 g de mai multe ori pe zi, n limitasupliment alimentar.13. Cu pa Ro mn iei sen ior i, sen ioa re, fitn ess 5-7. 11.1999 One[ti ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs).a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se Se prezint` la cutii de:14. Ca mpio na tul Mo nd ia l S enio ri11-15. 11. 99 Bratislava - Slovacia Se prezint` la cutii de:amestec` cu lapte, sucuri sau ap`.5 batoane - 35.000 lei 900 g - 75.000 lei Se prezint` la cutii de:10 batoane - 60.000 lei15. Cu pa Lib er t`]ii 11-12. 12. 99Timi[oara2,2 kg - 149.000 lei 900 g - 115.000 lei 20 batoane - 100.000 lei 3. 4 5 CULTURISMCULTURISM 5 5VIRGIL Antrenament pentru Tricepsul ncep cu flexiile din culcatBRAE cu bara E - Z : 5 serii din care primele dou` sunt de nc`lzireBURUIAN cu 50 [i 90 kg, apoi vrful cu 120 kg a 6 repet`ri. Revenirea este la 100 kg.OCampion MondialUrmeaz`mpinsul din culcat cu priz` apropiat` - 4 serii. Primele serii le efectuez.RBicepsul cu o greutate de 160 kg a 4 repet`ri [i ultima este o ncep cu flexii cu bara E-Z revenire la 140 kg.cu priz` larg`. Utilizez o Extensia bra]ului cu gantera Mgreutate de 50 kg la nc`lzire [ieste al treilea exerci]iu. La E x t e n s i a b r a ] u lu iajung la 90 kg. Cu aceast` aceast` mi[care folosesc oc u g a n t er agreutate fac 4 serii [i apoi o greutate de 40 kg - 4 serii. ISrevenire la 80 kg. Al doilea exerci]iu este flexiihammer - 4 serii cu o greutatede 45 kg. Flexiile hammer sef l e x i a an t e br a ] e l o r Rexecut` la fel ca flexiap e b ra ] ebra]elor alternativ cu gantere-le numai c` nu se mai face se-terele - 4 serii cuUmirotirea ganterelor ci se men- greutatea de 35 kg. n]ine aceea[i pozi]ie, cu dege-total 12 - 13 serii de bi-LTtele spre interior. ceps pe care le fac cu Ultimul exerci]iu - flexia al- greut`]i mari [i repet`riternativ` a bra]elor cu gan-for]ate. UCPf lex ii d in c u lc a tO Tf lex iaa l t e rn a t i v `m p i n s d i n c u l c a t c u p ri z ` a p ro p i a t ` 4. 6 5 CULTURISM CULTURISM 5 7 tate, vor ameliora durerea [iral, stop~nd progresul. Mic ghid pentruCAUZE vor facilita vindecarea. Nu po]i cre[te dac` teCea mai mare gre[eal` pesupraantrenezi. De recunoa[terea care o pute]i face ([i care ar asemenea afecteaz` celor mai putea avea un efect per- capacitatea de recu- frecventede accidentare manent asupra fizicului vostru [i asupra pl`cerii de a v` antre- na) este am~narea prezent`riiperare a sistemuluimuscular [i a sistemuluinervos - ATP-ul (adeno-O la un medic sportiv dac` dure- zintrifosfat, un compus Accidentarearea sau/[i tumefac]ia provoca- energetic din celule) [ieste o amenin]aret` de un exerci]iu persist` mairezervele de glicogen.Rpermanent` chiar mult` vreme. suferind o deple]ieCele mai frecvente zece sever` c~nd organis- [i pentru cel mai cauze de accidentare, de mul trece printr-o peri-precaut dintre care culturi[tii ar trebui s` se fe- oad` de furtun` me-Mculturi[ti. S` mpingi reasc` cu predilec]ie, sunt ur-tabolic`. ntr-o aseme- fierul rece [i dur, m`toarele: nea stare de sl`biciunes`-l ridici, s`-l supui nu este de mirare c` ISvoin]ei - exist` 1. Lipsa atle]ii se accidenteaz`,mai ales dac` vor cuceva periculos n de concentrareorice pre] s` ridice gre-aceste ac]iuniDac` e[ti distras de ceva,ut`]i mari. Solu]ia ar fi s` reduc` poate da acel mic impuls care Robi[nuite din via]apreocupat sau pur [i simplunum`rul antrenamentelor las` te ajute s` faci ultimaunui culturist. Darf`r` chef n timp ce te antre- trei-patru pe s`pt`m~n` [i s` repetare, pe care ai fi ratat-ocum altfel po]inezi, ai mari [anse s` te acci-nu fac` antrenamente maif`r` interven]ia lui. Un ajutorUobliga organismuldentezi. Prive[te un culturist lungi de o or`. de valoare trebuie s` fie s` se dezvolte? campion n timp ce se antre- 3. Ajutor puternic, sensibil [i totdeauna LT neaz` [i vei observa cu sigu-atent [i con[tient de faptul c`Cea mai u[oar` insuficient ran]` nivelul nalt al concen- s-ar putea s` cedezi. metod` de a-[itr`rii. Acesta se dezvolt` pe din parteadistruge cariera [iparcurs; atle]ii [i formeaz` n partenerului 4. Folosireade a-[i ruina viitorul timp o rutin` care le permite incorect` U pentru un culturist s` se concentreze eficient asu-Dac` te-ai antrenat mult este o accidentarepra activit`]ii pe care o desf`- timp, n cele din urm` vei ajun- a repet`rilor [oar`. Mai mult` concentrare ge la un punct n care vei invalidant`;tri[ate C nseamn` mai mult` greutateavea nevoie de un partener de aceea trebuiepe bar`. Mai mult` greutatecare s` te ajute la unele exer-[i a repet`rilor s` fie un pic nseamn` mai mult` dezvol- ci]ii, incluz~nd genuflexiunile [i for]ate Pclarv`z`tor [i s`tare. Dar mai mult` greutate mpins pentru pectorali. C~ndnve]e s` previn`poate duce [i la accidentare,lucrezi a[a de tare cum ar Repet`rile tri[ate [i cele for- Oposibilele dac` nu umbli atent cu ea. trebui, din c~nd n c~nd mai]ate sunt tehnici avantajoase,accidente n sal`. Solu]ia este s` te antrenezi ratezi c~te o repetare. Nu ar ficare permit sportivului s` se inteligent.nimic r`u n asta - este un antreneze deasupra limitei Po]i atinge acestCTele mai obi[nuite acci-este mult mai probabil s` se pro-semn c` lucrezi la limita maxi- normalului. Trec~nd de punctul nivel numai dac` e[ti atent la feluldente, suficient de seve-duc` atunci c~nd forma este in- 2. Antrenamentem`, ceea ce este un lucru de epuizare, mu[chiul este for-re nc~t s` oblige sporti- corect` [i greutatea prea mare.foarte bun c~nd nu exagerezi. ]at cu adev`rat s` creasc`.cum r`spundevul s` nu se mai antrene-Un tratament scurt cu antiinflama- prea frecventeTotu[i c~nd tragi at~t de tareC~nd sunt efectuate incorect, organismul t`u laze, sunt inflama]iile ten- toare (aspirin`, ibuprofen, napro-Care este leg`tura ntre su- ai nevoie de un partener com- repet`rile for]ate [i cele tri[atediversele solicit`ri, doanelor, mai ales cele ale um`- xen - prescrise de medic), asocia-praantrenare [i accidentare? petent. Un bun ajutor estel pot scoate din ritm pe cel cerului (mu[chii rotatori), ale cotuluite sau nu cu fizioterapie, [i binen- Supraantrenarea are un impactacela care intervine atunci se antreneaz`. Greutatea de-[i faci ajust`ri n(mai ales tricepsul) [i ale genun- ]eles, evitarea din acel moment a negativ asupra tuturor nivelelor c~nd cel ce se antreneaz` sevine brusc mult prea mare [i func]ie de acestechiului (rotula). Acestea apar catuturor mi[c`rilor care pot produ-de energie ale corpului [i asu-afl` la un pas de a ceda fizic. este nevoie de interven]ia par- observa]ii.rezultat al exager`rii unor mi[c`ri [i ce durere n sau n jurul ariei afec- pra st`rii de s`n`tate n gene-Partenerul de antrenament ]i tenerului de antrenament. 5. 8 5 CULTURISMCULTURISM 5 9 Mi[c`rile tri[ate au efica-realizat, are rolul de a cre[terepet`rile negative este poatecitate cu adev`rat; date pro- temperaturagrupelorcea mai mare n cadrul unuivenite din ntreaga lume con- musculare implicate, n acela[iantrenament. Ridic`m numaifirm` acest fapt. Totu[i a tri[a, timp cu sc`derea v~scozit`]iiat~t c~t suntem n stare s`prin defini]ie, este periculos. Des~ngelui[i ameliorarea mi[c`m concentric, dar nc~te ori folose[ti un impulsflexibilit`]ii [i mobilit`]ii. Oricine antrenamentele negative folo-suplimentar pentru a cre[te n[tie c` un mu[chi prin caresim mult mai mult` greutate.mod artificial viteza repet`rii,circul` o cantitate mai mare Cei mai mul]i culturi[ti pot con-Oastfel permi]~ndu-]i s` folose[ti de s~nge este mai elastic [i trola aproape 130% din maxi-mai mult` greutate dec~tmai extensibil dec~t unul rece.mul mi[c`rii concentrice ndac` ai lucra cu tehnica co-Pedal~nd, alerg~nd, not~nd, faza eccentric` a exerci]iului..Rrect`, te expui unui risc crescut urc~nd sc`ri sau f`c~ndCineva care folose[te 100 kg lade accidentare. Ca s` lucrezi repet`ri cu greutate pu]in`, v`mpins de la piept va reu[i s`n siguran]`, folose[te tri[areapute]i nc`lzi foarte eficient.lucreze cu 130 kg prin repet`ric~t mai pu]in cu putin]`. Dac` ncerca]i s` face]i cinci-zecenegative.Mfaci repet`ri for]ate, fii sigur c` minute de nc`lzire obi[nuit` Pentru c` se lucreaz` cupartenerul t`u de antrena-naintea stretchingului. Dac`greut`]i foarte mari, estement este pe accea[i lungimeOrice st` n calea ei (sau este mu[chiul. n sf~r[it, dac` faci v` plac repet`rile cu pu]in` imperios necesar s` ai l~ng`ISde und` cu tine. Nu te hazar- ata[at` de ea) se afl` n marestretching la finalul fiec`ruigreutate, ncerca]i s` face]i 25 tine un partener puternic [ida niciodat`! pericol!antrenament, vei reu[i s` previide repet`ri rapide ntr-o suc- experimentat. Acesta trebuiefebra muscular` de a doua zi. cesiune f`r` pauz` ntre exer- s` fie foarte atent, [i dac`5. Prea mult` 6. F`r` stretchingci]ii: ridic`ri pe v~rfuri (pentru mi[carea ]i scap` de sub R greutate(ntinderi)7. nc`lziregambe), genuflexiuni, ndrep-control, el va ridica imediat rect` poate ntinde, comprimat`ri, ramat, mpins de la piept [i haltera.sau rupe un mu[chi sau poate Folosirea unei greut`]i preaStretchingul este o metod`incorect`flexii pentru biceps. Toate a- sf~[ia ]esutul conjunctiv maiUmari la un exerci]iu este undiferit` de nc`lzire. Executate S` d`m o defini]ie: nc`lzirea cestea ar trebui s` v` ia apro-9. Alimenta]iarepede dec~t v` pute]i nchi-factor de risc cu mare poten- corect, ntinderile ajut` la rela-este prima parte a oric`rui ximativ cinci minute [i vor atin-pui. O ganter` sc`pat` de subs`rac`LT]ial traumatizant. C~nd putem xarea [i elongarea mu[chiului antrenament [i este de obicei ge fiecare mu[chi important al control sau o halter` ce a luat-spune c` este prea mult`nainte [i dup` antrenamentul format` din exerci]ii cu multecorpului.Dac` nu te hr`ne[ti suficient o pe o cale gre[it` poate pro-greutate: cu greut`]i. Ca rezultat al n- repet`ri, de intensitate joas` [i[i totu[i continui s` te antreneziduce un dezastru ntr-o singur` - dac` nu po]i controla gre- c`lzirii [i al stretchingului, mu[- efectuate n ritm rapid, folosite 8. Repet`rileputernic, este foarte posibil s`clip`.utatea atunci c~nd o cobori;chiul se nc`lze[te, se dilat` [i pentru a cre[te fluxul sanguin te accidentezi. Fere[te-te deFiecare organism uman are negativeU - dac` nu po]i men]ine se tensioneaz` - devenind ast-n mu[chi. Aceast` mi[care ra- anrenamentele grele c~nd ai propriet`]i biomecanice ex-mi[carea n limitele fiziologicefel mult mai pu]in susceptibil pid`, dar u[orRepet`rile eccentrice re- o stare de sl`biciune sau ]ii untrem de specifice. Membrelebiomecanice;de a suferi o accidentare. n d e prezint` unele dintre cele mai regim sever [i restrictiv. Este cel superioare [i cele inferioare seC - dac` trebuie s` te r`su- plus, stretchingul, efectuat n-periculoase tehnici de antre-mai bine s` p`strezi repet`rile pot mi[ca numai n anumitece[ti, s` te arcuie[ti sau s` facitre seturi, ajut` la cre[tereanament cu greut`]i - dar foar- cu mult` greutate, repet`rile direc]ii, mai ales atunci c~ndorice alt` mi[care nefireasc` masei musculare prin acce-te eficiente n stimularea cre[- for]ate [i cele negative pentru sunt nc`rcate cu greutate.Ppentru a ridica greutatea.lerarea circula]iei sangui-terii masei musculare. Ce anu-perioadele de cre[tere c~nd ncerca]i s` st`p~ni]i tehnica O halter` (sau ganter`) nea- ne [i prin meliorarea me le face at~t de nu e[ti la regim. De[i dieta pre- perfect` a exerci]iilor [i s`Osigurat` [i face de cap, [i, elasticit`]ii fascieiriscante? Greutatea pesupune folosirea de greut`]irespecta]i forma cea maidup` cum se [tie de la orelece ncon-care o m~nuie[ti la mici, asta nu nseamn` c` nucorect` - nu v` r`suci]i, nu v`de fizic`, greut`]ile se supunjoar` trebuie s` lucrezi la intensitatenclina]i [i nu v` contorsiona]i Tlegii gravita]iei [i caut` drumulridicat`! n timp ce mpinge]i greutatea.cel mai scurt spre podea.Mai bine renun]a]i la o parte10. Tehnic`din greutate dec~t s` face]i ultimele repet`ri incorecte. Eincorect`foarte important s` [ti]i c~ndCele mai obi[nuite acciden-s` v` opri]i, astfel nc~t s` nute n cadrul antrenamentului v` pune]i integritatea corpora-cu greut`]i sunt legate de l` n pericol!tehnica deficitar` de execu-]ie a exerci]iilor. Tehnica inco-de erban Damian 6. 10 5 CULTURISM CULTURISM 5 11s-a dovedit nc` o dat` c` specialitate anun]` ns` rezul-de argint (Germania) [i una de c`tre firme prestigioase din Ja-SPIRULINAcercet`rile efectuate de co-lectivul regretatului Dr. Gheor- tate deosebite ob]inute n cancer [i chiar n SIDA (Miskabronz (Belgia). Iat` numai oparte a palmaresului realizat ponia, Elve]ia, Austria, Anglia, ne permite s` diversific`m ga-Aurul verdeghe Popovici asupra diabetului 1995), ac]iunea fiind conside- de campioana noastr` nma de produse care ne pot fi[i pancreatitelor sunt reale [irat` o nou` prioritate de lupt`protein`, vitamine [i aminoaci-de un real folos n ridicareancurajatoare. n aceste patologii. zi esen]iali.[tachetei n diverse sporturi, n Pe lng` acestea, realizarea Produsele alimentare cuns` cel mai important de re- realizarea unui poten]ial fizic [iunor tipuri de cosmetice tera- con]inut de Spirulina fac parte]inut ni se pare faptul c` utili-intelectual uman pe baze na-Opeutice cu con]inut de Spiru-[i ele din arsenalul combateriizarea Spirulinei constituie un turale [i s` ne punem ntreba-lina a dus la ndep`rtarea ac- multor patologii datorate n sistem de echilibrare energe-rea: oare acesta s` fie secre- pecia Spirulina pla- energia [i capacit`]ile men-neei juvenile, nu numai pe fa]`special stressului cotidian. tic` a organismului, de nde-tul inteligen]ei maya[e [i al po-S.R tensis este cunoscut`tale ale popula]iei spunea ci [i n restul corpului, la un ma- Produsele din Spirulina rea-p`rtare a reziduurilor careten]ialului lor creator?. pe plan mondial ca Christopher Hills n 1980.saj reconfortant [i eficient.lizate de colectivul institutuluiapar sub diverse forme [i de alg` [i reprezint`Numirea de aur verde, da- Spectrul implic`rii Spirulinei n nostru au fost apreciate la di-refacere a multor procese me- Conf. dr. Marioara Godeanu cea mai promi- torat con]inutului mare de pro- metabolismul uman nu esteversele manifest`ri interna- tabolice.Institutul de Ecologie Aplicat` M]`toare surs` de protein` fa]`tein`, aminoacizi esen]iali, pig- epuizat. Nu trebuie considerat ]ionale cu 3 medalii de aur Verificarea compozi]iei Spi-de alte specii de microalge.men]i, vitamine, microelemen- ns` un panaceu. Literatura de (Elve]ia, Germania), 2 medalii rulinei din culturile noastre deProductivitatea acestei speciite, determin` ca biomasa de ISeste estimat` la cca 25 t/anSpirulina s` fie rapid asimilat`cantitate de biomas` care,de c`tre organism, iar con]i-cestarticol Au fost mp`r]i]i n 3 Greutatea cu caret`]ile cele mai miciprin sisteme de ameliorare [inoi tehnologii, poate fi u[ornutul s`u n glicogen permite ocre[tere permanent` a ener-A este destinat prezent`rii uneigrupe. Prima grup` a lu- ei au reu[it s` efectu- eze o repetare a cres- (10 repet`ri pe serie) unde [i bra]ul care nu Rdep`[it` avnd n vederegiei cu mult mai mare dect adescoperiri [tiin]ificecrat cu greut`]i maricut cu 10,1%. La cele-a fost antrenat a pro-cererea deosebit` pe pia]aglucozei. Spirulina mai con]inedin domeniul dezvol- ce permiteau efectu- lalte dou` grupuri a- gresat n ceea ce pri-mondial`. Din punct debetacaroten, vitaminele B1,t`rii musculaturii, pen- area a doar dou` re- ceasta a crescut la fel ve[te for]a la fel caUvedere sistematic, ea faceB2, B6, B12, o cantitate mic`tru ca, odat` intrat`pet`ri pe serie, a m`rindu-se cu 6,6%. cel antrenat.parte din categoria ciano-de vitamina C, E [i de aseme-n bagajul de cuno[-doua cu greut`]i me-Cre[terea n mas` Aceasta presupune LTbacteriilor [i, cultivat` n bazine nea o cantitate apreciabil`tin]e al sportivilor, s` i dii ce permiteau efec- muscular` a fost ob-c` o adaptare neuro-cu medii speciale, constituie o de vitamina H. ajute n preg`tire.tuarea unui maxim de servat` doar la grupulmuscular` a avut loc,surs` deosebit` att pentruTr`ind ntr-un mediu cu con- Un studiu publicat n 7 repet`ri, iar al treilea care a lucrat cu greu-rezultat al unui trans-alimenta]ia uman` ct [i]inut ridicat de s`ruri, asem`-EUROPEAN JOURNALgrup cu greut`]i mai t`]i medii efectund 7fer ncruci[at - cumpentru o serie de organisme n`tor cu supa primordial` con- of Applied Physiolo- mici care permiteaurepet`ri pe serie. Aria l-au denumit cerce-Uanimale cum sunt pe[ti, p`s`ri, siderat` a fi mediul de apari]ie gy (Jurnalul Euro-efectuarea a 10 re-sec]iunii tricep[ilor t`torii.etc. ca supliment n hran`. a vie]ii, se poate ca informa]ia pean al Fiziologiei a- pet`ri pe serie. crescnd cu 2,8%.Acesat` informa]ie Spirulina denumit` [i algaei biologic` s` fie u[or recu- plicate) ncearc` s`Exerci]iul a fost e- De remarcat c` a-este foarte importan-Cvie]ii face parte din organis- noscut` de organismul uman [idea ni[te r`spunsuri fectuat cu bra]ul ne-cest grup a efectuat, t` pentru cei care,mele propuse a fi folosite ca s` determine o compatibilitate asupra dezvolt`rii for-dominant (stngul n potrivit calculelor ma- din diferite motivehran` n navetele spa]iale, mult mai mare. Acest lucru ]ei [i masei musculare.cazul dreptacilor) ntematice, cu 70% mai(accident`ri), nu [iPviitor nu prea ndep`rtat.face ca administrarea Spiruli-Studiul efectuat n timp ce cel`lalt bra] amult lucru mecanicpot antrena pentru un Tehnologiile spa]iale moder- nei s` determine o mbun`- 1997 pe un grup de 31fost folosit ca elementdect celelalte dou`timp unul din bra]eOne de detec]ie prin sateli]i [i t`]ire vizibil` a st`rii de s`n`ta-de tineri de aproxi- de control.grupe, ceea ce suge-sau unul din picioare.sistemul de scanare au des-coperit destul de recent faptulte a organismului chiar dup` 3zile de la tratament. Noimativ 22 de ani, afla]i ntr-o bun` condi]ie A[a cum era de a[-teptat cre[terea for]ei reaz` c`, pentru a ob]ine hipertrofiereaDe acum ncolo faptul c` ave]i un descoperiri Tc` maya[ii au construit o re]eaRezultatele ob]inute n cultu-fizic`, a constat n e-maximale (adic` gre- musculaturii, a mi[ca bra] n gips nu va maisofisticat` de drenaj prin care rism [i atletism ca [i cele obser- fectuarea unui exerci- utatea maxim` cu ct mai multe kilogra-fi o scuz` valabil`.n domeniulau transformat mla[tinile nvate de noi au ar`tat c` n]iu pentru triceps la un care po]i efectua ome pe o distan]` ctAntrenndu-v` bra]ulzone fertile cultivnd Spirulina. afara sistemului de energizare aparat special. Ei aurepetare) era, la sfr[i-mai mare ntr-un timp s`n`tos cu greut`]i dezvolt`rii O civiliza]ie cum este ace- se produce [i reducerea tim- f`cut timp de 9 s`pt`- tul celor 9 s`pt`mni, ct mai scurt, este mici, pute]i s` progre-ea a maia[ilor, care s-a bazatpului necesar de repaus, cre[- mni extensii cu o sin-considerabil nbun`- crucial.sa]i [i la cel`lalt bra].pe Spirulina nu numai c-a sti-terea acuit`]ii vederii, echili- gur` mn`, de 3 orit`]it` la grupul care a Surpriza major` amulat o bun` s`n`tate ntr-unclimat de jungl` fierbinte, inos-brarea organismului, ac]iuni dereducere a spasmofiliilor, ane-musculaturiipe s`pt`mn`, cte 3-5 serii.lucrat cu cele maimari greut`]i. venit ns` de la grupul care a lucrat cu greu- Florin Uceanupitalier, dar a sporit vigoarea,miilor, ulcerelor. De asemenea, 7. 12 5 CULTURISMDORIAN YATESmaxim 12 repet`ri -[i asta Dori-sal` este pentru ab-an nume[te nc`lzire! Urmeaz` domen sau pentruun set greu efectuat cu maxi- biciclet` sta]ionar`.mum de greutate, pentru par-Yates i sf`tuie[tetea superioar` 6-8 repet`ri, iarpe to]i cei care arpentru partea inferioar` circadori s`-i ncerce pro-12-15 repet`ri, pn` la epuiza- gramul s` se ab]in`Din secretele muscularit`]ii sale...re, dup` care Dorian este aju-de la folosirea unei Otat pu]in pentru 2-3 repet`ri prea mari greut`]i pe bar`for]ate. Dup` acestea urmea-fiindc` fiecare mi[care trebuieLa o n`l]imeCare este secretul care lMike folosea un singur set,z` nc` 2-3 negative! Acestaexecutat` deliberat, controlat,7 pentru a acumula mas` .Rde 1.77 m poart` acest gigant n spateleeste un set pe care nu oricinen form` corect`, mu[chiul tre-s`u larg, cel mai larg spate v`-muscular`, foarte intens, dar are tupeul s`-l execute [ibuie s` reziste greut`]ii [i pe[i o greutate monstruas`zut vreodat`! Cum de a acu- Dorian folose[te dou` seturipentru abordarea lui ]i trebuiepor]iunea negativ` a mi[c`rii.de 148 kg mulat att de mult` mas` mus- ale aceluia[i exerci]iu fiindc` - ceva...Blood and Guts cum Una din problemele mari pe M n extrasezon, cular` nct aceasta l-a pro- spune el - unul s-ar putea s`spune Dorian - (snge [i curajcare le ntmpin` Yates de-aDorian Yates, pulsat f`r` drept de apel pefie de ajuns, dar al doilea estesau snge [i... vn`...). Dou`lungul perioadelor sale de an- este cu siguran]` noul locul 1 pe podiumul celui mai ca s`... fiu sigur!astfel de seturi pe grup` trenament pentru mas` mus-IStare concurs: Mr. Olympia? n al doilea rnd, [i celmuscular`, fiecare set nsem- cular` este accidentarea.etalon n culturismul profesionist Secretul num`rul unu este 7mai important, Doriannnd alt exerci]iu sau cteo- Yates ne spune c` uneori -decondensarea antrenamentului crede c` un exerci]iu pentru odat` mai multe exerci]ii con]i- team` s` nu se accidenteze - contemporan. meu n doar cteva seturi caregrup` muscular` nu este nnd unul sau dou` astfel defolose[te greutate mai mic`RFizicul s`u eman` au o intensitate fantastic`! Re-suficient fiindc` nu toateseturi pentru aceea[i grup` de antrenament, asta nsem-zultatul ce-l ob]in este ntot- exerci]iile lucreaz` mu[chiul nmuscular`, depind de m`ri-nnd chiar 15-20 de repet`-putere, ]i aminte[te deauna acela[i: cantitate [iacela[i fel - dup` cum credemea [i importan]a acelei gru- ri/set pentru partea superioar` U de benzi desenate, calitate muscular`!Mentzer - [i prefer` s` lucreze pe, este un antrenament foar- sau inferioar` a corpului mic- de Hulk, Superman Acest sistem de antrena- acela[i mu[chi din mai multete productiv pentru el. [ornd n schimb, foarte LT[i Batman combina]i.ment Dorian Yates l-a preluat unghiuri. Fiindc` Yates lucrea-Iat` deci c` acum cnd Ziua 1 - piept, biceps, triceps;de la mentorul s`u, Mike Men- z` fiecare mu[chi multi-angu- starurile ncearc` s` g`seasc`orarul I asta chiar cnd el deZiua 2 - coapse, femurali, gambe;tzer, fost Mr. Universe, c`ruilar, ve]i observa o adnc` se-solu]ii noi, s` fure idei unul coboar` la 130-128 kgsistem i-a f`cut ni[te modific`ri parare n mu[chii lui, separare de la altul, cnd steroizii ana- antrenament Ziua 3 - pauz`;n perioada care s` se potriveasc` stilului pe care pu]ini culturi[ti o au. bolizan]i combina]i cu o al luiZiua 4 - spate, umeri;U de concurs.Yates:Fiecare exerci]iu pe care-l n- suplimenta]ie la care Arnold Dorian YatesZiua 5 - pauz`. cepe con]ine 3 seturi de nc`l-nici nu visa, permit antrena- zire pe care Dorian nu le nu-mente maratonice, Dorianmult, pauzele dintre seturi. Una ve]i da seama c`, pentru a fiC m`r` ca seturi productive. Ulti- Yates sfideaz` totul, merge dintre tehnicile pe care lemare, trebuie s` lucrezi cu mul dintre acestea Dorian l e-mpotriva curentului antre- adopt` este combinarea greut`]i mari: ramat cu o fectueaz` cu o nc`rc`tur` nndu-se ca-n anii 70, dup`antrenamentelor cu intensitate mn` cu 90 kg - ganter`! - P care-i permite s` efectuezemetode vechi [i cu durat` maxim`, adic` cu greutatepentru o repetare corect`;scurt` de antrenament, circamare, cu cele cu greutate maitrac]iuni la helcometru cu 230 O45 de minute - aten]iune: mic`, dar cu reducerea kg; mpins de la piept cu 210antrenamentul fiind foarte in-pauzelor de revenire (adic` la kg; ridic`ri pe vrfuri cu 500 kgtens, el face pauze foarte mici fel de mare intensitate).repet`ri corecte [i stricte!Tntre seturi. Singura diferen]` Un astfel de antrenament Ce spune]i, crede]i c` exist`ntre ce face Dorian acum [imi d` o calitate superioar` vre-un secret n a ajunge Mr.ce se f`cea n anii 70 estemusculaturii [i pot s`-mi dauOlympia? Ave]i aici principiulfrecven]a antrenamentului. n-seama c` mu[chii mei suntdup` care s-a ghidat Dorian,treg corpul i este lucrat n cinci solicita]i altfel dect au fostncerca]i... dac` v` d` mna!zile, iar orarul s`u este cel anii preceden]i cnd lucramprezentat n tabelul de mai jos.numai cu repet`ri pu]ine (5-6De Gabriel Bodean Antrenamentul are loc oper set).Dup` Muscular Developementdat` pe zi, [i anume diminea- Iat` totu[i cteva din recor-]a, dac` se rentoarce seara la durile lui Dorian, din care v` 8. 14 5 CULTURISM CULTURISM 5 15Antrena]i-v` tea acestui 100% este clar`neavoastr`: marea intensitate progresiv folosind cei doi ter- sitatea acestei ridic`ri va fi de c`ci, dac`, de exemplu, te [i nc`rcarea progresiv`. Nu- meni fizici n ecua]ie. Lucrnd 1.333 kg pe minut [i aceasta antrenezi dup` o boal`, 100% mai a[a v` ve]i putea stabili peorbe[te n sala de antrena- este o m`sur`toare precis`! are un nivel mult mai sc`zut.viitor noi scopuri [i nc`rc`turi,ment acest om nu va putea Acm [tim c` ave]i o marj` acu precizie Dac` nu ai un standard a ce- numai a[a ve]i putea tindes`-[i nsu[easc` bunurile deperforman]ei de 1.333 kg/mi- ea ce nseamn` 100% nu aic`tre ceva tangibil. Numai a[ape urma antrenamentului,nut [i astfel, pentru a face un nici m`car de unde s` [tii antrenamentul dumneavoastr` adic` progresul constant. nou progres, trebuie s` m`ri]i cnd te antrenezi cu o intensi-nu va mai fi n zadar [i ve]i pu-Dac` vre]i o aplica]ie mai cifra. Dac` a]i acordat timpO tate de 50%. Deci antrena- tea beneficia [i dumneavoas-precis` (dau un exemplu), suficient pentru recuperare,o modalitate de a m`sura progresul mentul t`u va fi acum pe bj- bite. Exist` un mod mai buntr` de hipertrofia muscular`. ntorcndu-ne la omul dinncerca]i asta: efectua]i cugreutatea de 200 kg mpins denum`rul acesta se poatembun`t`]i. Dac` veni]i la sal`.Rde PETE SISCO(cel care pune greu mas`de a m`sura intensitatea. Oa-sal` (de la nceputul arti- la piept, 10 repet`ri pentru 4prea des, num`rul va sc`dea, muscular`). menii de [tiin]` m`soar` inten-colului), v` da]i seama c` el seturi. S` zicem c` fiecare set [i asta va fi consecin]a supra-L-a]i v`zut vreodat` pentrebarea pe care trebuie sitatea luminii sau a sunetului n nu [tie la ce intensitate s-a an- dureaz` 45 de secunde [iantrenamentului.tipul `sta antrenndu-se s` ne-o punem, n acest caz,unit`]i standard cum ar fi lu- trenat, se antreneaz` sau sedup` un set v` odihni]i 60 deOdat` ce ave]i o astfel de Mn sala dumneavoastr`? este: Ce trebuie s` facemmeni sau decibeli. De ce s` nu va antrena. El va trebui s` [tiesecunde. Asta nseamn` un marc` v` ve]i putea m`suraEste cel care merge la suportulpentru a da antrenamentelor folosim asemenea unit`]i exact cantitatea de greutatetotal de 360 de secunde sau 6 progresul [i v` ve]i putea mbu-de gantere, [i ia de acolo ode culturism mai mult` preci- standard cnd m`sur`m pute-pe care o ridic` [i timpul n minute. n aceste 6 minuten`t`]ii performan]ele sportiveISpereche, efectueaz` un set [izie? Pentru nceput trebuie s` rea muscular` a intensit`]ii?care o ridic` pentru a stabiliridica]i 200 de kg de 40 de ori cu adev`rat.apoi le las` jos. Pentru el greu-examin`m cei doi factori fizio- De ce s` folosim m`surarea intensitatea, iar pentru a stabili(patru seturi a 10 repet`ri)tatea ganterelor nu conteaz`,logici care sunt implica]i direct procentual` a efortului cnd o nc`rc`tur` progresiv` tre- avnd o greutate total`Gabriel Bodeann schimb, lucreaz`! Setul nu-ln cre[terea masei musculare [i putem m`sura efortul absolut buie s` creasc` intensitatearidicat` de 8000 de kg. Inten-dup` IRONMANRduce pn` la epuizare ci p- a puterii. Pentru asta mu[chiisau, mai bine zis, de ce s`n` la... plictiseal`. Dup` nc` 2trebuie lucra]i [i nu oricum! An- folosim momente de timpastfel de seturi, exerci]iul estetrenamentul trebuie s` aib` uncnd putem folosi unit`]i stan- Ugata. St` o secund` dup` ca- caracter de mare intensitatedard pentru timp cum ar fire se uit` prin sal` s` g`seasc` c`ci numai crend o supra n- secunda sau minutul. n con-sc PROCULTURISM srl LTun aparat liber [i... n sfr[it,c`rcare n unitate de timpcordan]` cu ceea ce spuneiat`-l! Pune pinul la jum`tateamu[chiul poate s` creasc`.fizica, intensitatea este cantita-pl`cilor [i efectueaz` 20 de nc`rc`tura trebuie s` creasc`tea de greutate ridicat` pe u-produce multifunc]ionalerepet`ri lejere dup` care ia o progresiv [i mu[chiul trebuie s`nitatea de timp. A[a vom m`- fitness [i culturism reglabilemic` pauz`. Continu` apoidea piept cu o nou` intensi-sura intensitatea cu ceea ce pentru acas` [i fixe pentru s`li. Unc` 2-3 seturi [i pe urm` setate la fiecare antrenament eu numesc Factorul Putere.mut` la alt exerci]iu indiferent fiindc` altfel nu exist` nici unRidicnd 200 kg ntr-un minut Pre]: 1 400 000 lei.c` acesta este sau nu n pro-motiv care s` le determinede 10 ori, ve]i avea un Factor Discuri 5 000 lei /Kg. Cgram. I astfel decurge tot an-cre[terea. Cum putem m`sura Putere de 2000 kg pe minut. Bare populare, m~nere gantere.trenamentul unui astfel de omintensitatea? Ct de mare tre-Astfel ve]i putea avea un con-care binen]eles c` dore[te s` buie s` fie ea? Arthur Jones, trol asupra nivelului intensit`]iiOrice dotare s`li,Pajung` un monstru de o]el. creatorul aparatului Nautilus,care s` poat` fi determinat` la cele mai mici pre]uri. Un astfel de tip nu are preane d` o defini]ie care a r`masn a[a fel nct s` fi]i convinsComenzi [i informa]iiOmulte [anse de reu[ite datorit`n picioare de-a lungul timpuluic` v-a]i antrenat efectiv. la tel: 069/236 476SUBANTRENAMENTULUI sau [i ne spune c`: intensitatea Exist` multe cauze care de-SUPRAANTRENAMENTULUI. n este efortul muscular depus n- termin` cre[terea sau sc`de- Tmajoritatea cazurilor deznod`- tr-o unitate de timp exprimat nrea nivelului intensit`]ii [i pro-mntul este abandonarea an-procente. Defini]ia este co- babil c`, la antrenamentetrenamentelor dup` ctevarect`, ntr-adev`r, dar parc` consecutive, acest nivel poateluni. n caz special tipul conti-scap` ceva. Un procentaj este s` difere. Iat` de ce este binenu` aceste antrenamentem`surat pe o scar` de la 0 la s` pute]i avea posibilitatea e-aiuristice de-a lungul timpului100. Cum putem [ti ns` c`fectu`rii unei m`sur`tori obiec-[i se va men]ine ntr-o oare-d`m 100% efort la antrena-tive a intensit`]ii c`ci numaicare form`, dar c[tigurile vorment? Nu pute]i [ti niciodat` [ia[a ve]i putea realiza unde v`fi nesemnificative [i atunci el se nici nu ave]i vreo [ans` s` situa]i cu cei doi factori impor-va considera un HARDGAINER afla]i acest aspect. Relativita-tan]i ai antrenamentului dum- 9. 16 5 CULTURISM CULTURISM 5 17CRAIGsuperioare a pectoralului. Pen-tru a men]ine n aceast` zon`a pectoralului o tensiune con-stant`, modific nclinarea b`n-THE TITAN TITUScii la 35 grade [i folosesc o pri-z` medie. Fiindc` de la primulexerci]iu sunt deja nc`lzit e-fectuez aici doar patru seturiO[i antrenamentul s`u titanic pentru pectorali cu nc`rcarea care s`-mi per-mit` efectuarea a 12 repet`riDe DON ROSS ea mi plac exerci]iile de baz`, sind forma corect`, pentru mi- pentru primul set [i o men]in.Rla care pot s` ridic mult` greu- ne num`rul optim de repet`ri pn` ajung la 9 pentru ultimulDup` ce ai participat la o tate. Ei bine, a trebuit s` renun] situndu-se ntre 9 [i12.set. Cteodat` este nevoie s`competi]ie important`,tocmai la un astfel de exerci]iun prezent m` antrenez cu folosesc metoda seturilor des-po]i s` ]i dai seama ce- mpins cu bara de la piept - nlegendarul Mike Christian cu cresc`toare pentru a ajunge Mi lipse[te fizicului t`u [i ascul- favoarea altor exerci]ii. A tre- care m` n]eleg extraordinar la 9 repet`ri pentru ultimul set.tnd de criticile arbitrilor dup` buit s` mi aleg exerci]ii de izo- de bine. Ne ajut`m unul pecare s` faci totul pentru a-]ilare la aparatul Hammer [i laaltul, ne d`m seama de ce arempins de la pieptISmbun`t`]i p`r]ile slabe. cabluri. nevoie cel`lalt partener, c-din [ez~nd laAnul acesta mi-am antrenat Antrenamentul pentru pieptteodat` ne antren`m instinctivpieptul pentru un plus de for-are loc n diminea]a primei zile mpreun` [i ne merge foarteaparatul Hammerm` [i stria]ii. Pentru a ob]ine undin ciclul de antrenament [i bine! Aceast aparat este unul din-Ranumit look a trebuit s` re-con]ine 4-5 exerci]ii pentruHaide]i s` arunc`m o priviretre cele mai bune echipamen-nun] la mi[c`ri favorite [i s`pectoral a cte 5 seturi fiecare asupra programului:te care lucreaz` pentru izola-aleg exerci]ii care s`-mi lucre--din care primele 2 sunt de rea mu[chilor pectorali. Ce [nd pu]in minile -ajung n Uze altfel mu[chii. Eu sunt un nc`lzire. Fiecare repetare este mpins nclinateste mai important este c`pozi]ie ca la crab. La revenirepower-body builder [i de ace- f`cut` la o vitez` medie, folo- fiecare bra] lucreaz` indepen-rezist ct mai mult mpotriva cu gantereLTdent. Asta dezvolt` pectoralulgravita]iei care mi trageFiind primul exerci]iu v` da]intr-un mod simetric - partea greut`]ile n jos. seama c` nc`lzirea este stng` fa]` de partea dreap- Mai nou efectuez acest foarte important` [i nu numait`. Un alt avantaj ce l pute]i exerci]iu n superset cu flutur`- c` te fere[te de accidente laavea lucrnd la acest aparatrile orizontal, efectuate cu U mu[chii pieptului, dar ]i aduce este c` are o curs` a mi[c`riigantere. Acest lucru mi d` o [i mai mult` elasticitate [i flexibili- foarte mare, practic similar` mai bun` tensionare a mu[chi- tate la articula]iile um`rului.cu cea pe care o avem cndlor [i deci mai mult` muscula- C Cele mai multe accident`ri [ilucr`m mpins cu gantere. ritate. Cnd partenerul efec- exerci]iul care mi-a adus un probleme la um`r apar de la i aici efectuez 4 seturi atueaz` exerci]iul la cabluri, eunou aspect mu[chilor mei antrenamentele grele pentructe 12-9 repet`ri, folosindla banc` efectuez flutur`rile [ipectorali, dar, combinat cuP pectoral. Pentru acest exerci]iu aceea[i greutate pe bar` sauinvers... n ambele cazuri pal- celelalte exerci]ii ntr-o metod` reglez banca la 35 grade. Pri- sc`znd u[or greutatea. mele trebuie ]inute astfel nctinteligent`, am dobndit O mele dou` seturi sunt de nc`l-s` se priveasc` una pe alta,look-ul de care aveam atta zire dar dup` aceea crescncruci[areabra]ele u[or ndoite din cot. nevoie. Nu am avut neap`ra- greut`]ile ganterelor pn` lacablurilorNiciodat` s` nu ncerca]i s`t` nevoie de mpinsul meu pu-T 70 kg fiecare, pentru nc` treiefectua]i mi[c`rile cu greutate ternic de la piept pentru a ob- seturi.pe dinainte prea mare sau tri[at dac` nu]ine [i mas` muscular`. Tot-Pentru definire, tensiuneaave]i nevoie de opera]ii de odat` aceast program a fost mpins nclinatconstant` n pectoral estetendon. R`mne]i pe greu- special creat pentru a-mi com-absolut necesar` [i acest tatea pe care o pute]i ma-pleta caren]ele ce le-am avut la aparatul Smithexerci]iu este creat specialnevra n siguran]` pentru10-12la mu[chii pectorali [i acum Acesta este singurul exerci]iu pentru asta. Pentru a efectua repet`ri fiindc`, ]ine]i minte, ar`t cu adev`rat...TITANIC. pe care-l efectuez cu o bar` acest exerci]iu aduc mnerele acest exerci]iu este pentru dreapt` [i care m` ajut` s`ata[ate cablurilor cu greut`]iform` [i definire, nu pentru Gabriel Bodean aduc mas` muscular` p`r]ii din lateral nspre n fa]` ncruci- mas` muscular`. Acesta este dup` IRONMAN 10. 18 5 CULTURISMCULTURISM 5 19 Suplimentele nutritivemuscular`. Se iau [ase tablete/zi Produse C, vitamina E [i selenium. Se admi- Cei mai titra]i culturi[tiale cunoscutei firme americane n trei reprize. Tabletele se iau cu ap`, dup` ce se rup n dou`.pentru mas` muscular` nistreaz` o capsul` pe zi. rom~ni sunt sponsoriza]i 100 capsule - 95.000 lei[i folosesc n preg`tire90 tablete - 250.000 lei Mega Mass Vitamine [i minerale suplimentele nutritive Animal PakProdus excelent pentru cre[terea Universal: Acest produs con]ine vitamine,n mas` muscular`. Con]ine prote- Vitamina C 1000 mgVirgil Buruian` minerale, aminoacizi, agen]i ana- campion mondial, ine, carbohidra]i, aminoacizi, vi-Are rol important n regenerareaVasile Ardel bolici [i substan]e ajut`toare ca i-tamine. Se administreaz` 50-100 celulelor [i a ntregului organism [i esteCampion european,O nosine, protogin, dibencoside, en-g/zi, n dou`-trei reprize (o repriz` indispensabil` n alimenta]ia sportivului, Monica Mure[an zime pentru digestie, choline, inosi- de administrare trebuie s` fie du- Vicecampioan` european`, prevenind mboln`virile, deteriorarea tol. O cutie con]ine 44 de pache-Florin Uceanupot fi secretul reu[itei dumneavoastr` p` antrenament), amestecat cu articula]iilor. Se administreaz` o tablet`.R ]ele care au fiecare c~te 11 table-multiplu ap`, lapte sau sucuri.dup` masa de diminea]`. campion na]ional, te. Se ia un pachet/zi, dup` mas`.Produse pentru sl`bire patru tablete, pe stomacul gol, nainte de mas` [i dup`44 pache]ele/11 tablete - 1,5 kg - 170.000 lei 100 tablete - 105.000 lei campion balcanic, Mega Mass 1000 /2kg - 225.000 leiVitamina B ComplexIoan Orian Fat Burner Plus antrenament.495.000 lei campion na]ionalGiant Mass 4100 MEste folosit pentru arderea stratului 160 tablete - 385.000 leiCreatine Powder Este un stimulator al puterii dede juniori [i seniori, Formul` nou` pentru cre[tere n mas`concentrare [i al memoriei. Folo-Eugen Kantorde gr`sime aflat sub piele. Se UniliverEste un concentrat de creatinemultipluadministreaz` dou` tablete cumonohidrate 100% sub form`muscular`, care, pe l~ng` proteine, sit` regulat, vitamina B nl`tur` Acest produs este un extract na-campion na]ional,una-dou` ore naintea antrena- cristalin` cu absorb]ie rapid` [i cucarbohidra]i, vitamine, minerale, oboseala [i d` s`n`tate pielii, IS tural din ficat de taur argentiniancampion balcanic,mentului [i dou` tablete nainte cu efect n stimularea cre[teriivaloare biologic` maxim`. Pentruaminoacizi, con]ine creatin` [i gluta-p`rului, unghiilor [i nu n ultimulSilviu Breahn`de culcare. Pentru rezultate foartemusculare. Con]ine importante cre[tere rapid` n mas` muscular` min`, asigur~nd energie [i cre[tere r~nd stimuleaz` cre[terea maseimultiplubune se recomand` antrenamentcantit`]i din vitaminele A, D, K, B se recomand` cuplarea creatinei rapid`. Se administreaz` 100 g/zi.musculare. Se administreaz` o campion na]ional,de tip aerobic (alergarea, decomplex, C [i mai con]ine Fe, Cu, cu un produs bogat n carbo- 1,3 kg - 185.000 lei tablet`/zi. Cristian RussRexemplu).campion balcanic Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi-hidra]i [i proteine (Mega Mass Plus, Gain Fast100 tablete - 135.000 leiCristian Ra[c`100 tablete - 90.000 lei nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, Mega Mass 3000, Gain Fast). Este unul din cele mai puterniceMega Mineralevicecampion na]ional L-Carnitine Dozare. Utilizarea produsului produse realizate pentru cre[terea U la mese. Prin progresul nregistrat Produs complex de minerale.Produs care con]ine 250 mg carni-250 tablete - Creatine se face ciclic, fiecaremasei musculare. Con]ine protei- de ace[ti sportivi n ultimul Acest produs asigur` necesarultin`/ pastil`, foarte eficient n 165.000 leiciclu av~nd dou` faze: Faza 1.ne, carbohidra]i, aminoacizi, vita-timp se dovede[te eficien]a Supranc`rcarea mu[chilor cude minerale care este eliminat nCromiumproduselor nutritive LTtimpul programelor de sl`bire. Semine [i diferi]i agen]i anaboliciadministreaz` una-dou` capsu-creatin`, care dureaz` cinci-[ap- urma antrenamentelor prin Prin administrarea acestui produs care contribuie la cre[tereale/zi. te zile, dozaj 20-30 g creatin` transpira]ie revigor~nd organismul.Comenzile se fac n scris se accelereaz` producerea insu- rapid` n mas` muscular`. Se ad- pe adresa redac]iei60 capsule - zilnic, divizat` n cinci-[ase por]ii.Administrare: 1-2 tablete dup` linei n corp, cu efect n cre[tereaministreaz` dou`-trei m`suri/zi, du-sau la telefoanele 110.000 lei Faza 2. Men]inere, care dureaz` servirea mesei. for]ei [i a masei musculare. Se p` antrenament. Se prezint` la 01/792.25.54 patru-cinci s`pt`m~ni, dozaj 100 tablete - 105.000 leiAminoaciziU administreaz` o capsul`/zi, la unacutii de:01/792.24.98 din mese. cinci-zece grame zilnic, divizate n0,9 kg - 150.000 lei Spa Pak094.63.22.94[i produse stimulatoare 100 capsule - 90.000 lei dou` por]ii. Dup` ncheierea fazei 1,36 kg - 240.000 lei Con]ine minerale [i vitamine na- 092.24.47.83 2 se ncepe o nou` faz` 1 [i ciclul CAmino 2700Cromium Picolinate turale n propor]ii ideale pentruAcest produs con]ine 19 aminoa-Recomandat celor care doresc o continu`. Urm~nd aceast`Concentrate proteicecorpul omenesc. Se prezint` la pli-(inclusiv s~mb`ta [i duminica) Plata se face la primirea strategie ve]i ob]ine n doar dou`-cizi, printre care [i cei opt esen]iali. separare muscular` ad~nc` [i otrei s`pt`m~ni o cre[tere n mas`Milk & Egg cule]e care con]in cinci tablete.coletului cu produsul P comandat, pre]urileAre influen]` [i ac]iune foartedefinire maxim`.muscular` de trei-cinci kg, o sem-Concentrat proteic de mareSe recomand` administrarea unui incluz~ndputernice. Con]ine arginin [i ornitinCromium Picolinate optimizeaz`nificativ` cre[tere n for]` [i o pu- calitate, concentra]ia de proteineplicule] zilnic, la una din mesele[i taxele po[talen propor]ie de 2:1 [i vitamina B6.nivelul insulinei n organism [ifiind de 84%. Prin administrareaprincipale. O ternic` pompare a mu[chilor. Re-Se administreaz` la ncep`tori treiasigur` transportul substan]elorcomand`m diluarea creatinei nacestui produs se rezolv` pro- 30 plicule]eDISTRIBUITORI:tablete/zi [i la avansa]i [ase-nou`nutritive din s~nge n celulele suc de fructe.blema proteinelor din alimenta]ie.a 5 tablete - 185.000 lein zoneletablete/zi. Se prezint` sub form`musculare, astfel elimin~nd posi-Prahova-Ploie[ti: Calciu - MagneziuT300 g - 385.000 leiSe consum` dou` m`suri/zi (56 g)de tablete la cutii: bilitatea depunerii stratului adipos. 12.35.03 amestecat cu ap`, lapte sau Calciul nt`re[te sistemul osos, 120 tablete - 120.000 lei Se administreaz` una-dou` pastileLecitin` sucuri.Pite[ti: 21.69.79 350 tablete - 310.000 lei pe zi.men]ine s`n`tatea din]ilor [i Sibiu: 21.73.96 Are n compozi]ie kolin [i inozitol. 907 g - 240.000 leiAmino 4300100 capsule - 145.000 leiintervine n asimilarea alimentelor.Ia[i: 21.67.69, Aceste elemente au un efectAcest produs profesional con]ine Natural Sterollipotrop mpiedic~nd depunerea Antioxidant Magneziul este de nenlocuit n Petro[ani: 545.359to]i aminoacizii esen]iali [i n plusEste un puternic anabolizant natu-de gr`sime n ficat [i elimin~nd to-Este un produs, av~nd o calitatebuna func]ionare a mu[chilor [i aSlatina:lan]ul de trei aminoacizi BCAA,ral, extras din plantele cu cel mai xinele. Reduce nivelul de coleste-deosebit`. Este destinat prevenirii sistemului nervos. Se administreaz`Euroceramica 98, Str. deterior`rii celulelor musculare [i trei tablete pe zi, dup` servireaGeorge Poboran nr. 8;care are o puternic` ac]iune puternic efect anabolizant. F`r`rol, previne eczemele. Se adminis-anabolic`. Se administreaz` 6-12 efecte secundare. Se recomand`treaz` una-trei tablete/zi. ncetinirii mb`tr~nirii lor. Con]ine mesei 094/801.603;tablete pe zi n reprize de dou`-pentru cre[terea n mas` [i for]` 100 capsule - 105.000 lei sulfat de glucosamin`, vitamina 100 tablete - 90.000 lei 049/433.933 11. CULTURISM 5 21 Samir Bannout, Mr. Olympia 1983, s-a re-ntors n S.U.A. dup` o vizit` n]ara natal`, Liban, la bra] cu onou` mireas` n vrst` de 24de ani. Samir, care a mai fostc`s`torit cu o frumoas` sue-dez` blond` timp de 2 ani, nOaparatura de antre-ca [i mine c`, perioada 1982-1983, a ajuns nament evolueaz` de cte ori a- probabil, acum, la vrsta dean de an. Iat` c` n S.U.A. apare Cory, fi- 41 de ani, la concluzia c` tot.Rap`rut acum o nou` bar`, zicul lui Hercule S a f e t y Sq u at B a rfemeile din ]ara lui sunt maispecial` pentru efectuarea parc` intr` npotrivite pentru un b`rbat degenuflexiunilor numit` Safetyumbr`. Cory, a[a dup` cumreligie musulman` cum este el.Squat Bar (Bar` sigur` pentrumul]i dintre cititorii no[tri [tiu,Craig Titus, campio-Mgenuflexiuni). Aceast` bar` so- dar repet`m pentru cei carenul S.U.A. la amatoriprieteni printre ceilal]i com-Jean Claude Vanlicit` mu[chii erectori (adic`nu [tiu, este c[tig`toarea a trecut la profesioni[ti anul tre- petitori. Damme poate fi desmijlocul) cu 40 % mai pu]in de- concursului MISS OLYMPIA 84, cut. De ndat` a nceput s` un studiu [tiin]ific av`zut n ultimul timp n salaISct acela[i exerci]iu efectuat85, 86, 87, 88, 89.fac` declara]ii incendiarestabilit cu certitudine Golds Gym din Venice, Loscu aparatul Smith (o bar` cu- Flex Wheeler a de-presei de specialitate. Sprec`, la exerci]iul extensia bra-Angeles. Pentru a fi credibil nlisant`), care la rndul lui era clarat de curnd c` exemplu despre Shawn Ray el ]elor din stnd n picioare curolurile de dur pe care le inter-considerat ca un progrestitlul de Mr. Olympia din 1999declar` c`: arat` grozav...fa]a la scripete, cea maipreteaz` el trebuie s` fie des- Rfa]` de genuflexiunileeste cu siguran]` al lui [i c` n pentru un tip micu] care nu a eficient` este o priz` ngust`tul de masiv [i musculos. Iat`-lcu bara pe ceaf`. S` 1998 l-a ratat doar pentru c`progresat de 4 ani. Declara]ii-cu o bar` ndoit` n unghi de aici n poz` al`turi de o partesper`m c` ea va fi nu a fost n form` maxim`. le de genul acesta i vor face90 grade. Astfel este stimulat la din lucr`torii angaja]i ai s`lii.Udisponibil` [i n Ro-Bobby Del Monti- pe arbitrii curio[i [i astfel el spe- maxim tot tricepsul pe cnd oDawn Riehl este no-mnia n curnd. que, n vrst` der` c` debutul lui nu va trece bar` dreapt` scoate par]ial ua stea care bate la LT actri]a care77 de ani, a fost premiatneobservat, dar cu siguran]`din lucru capul medial al tri-por]ile afirm`rii n culturismul fe-apare din cndpentru ndelungata sanu este un mod de a-]i face cepsului. minin profesionist de peste o-n cnd n serialul Hercule,carier` (el este nc` activ ncean. Privi]i bra]ul ei [i o s` n-difuzat de luni pn` vineri laconcursuri) n cadrul con-]elege]i c` are [anse mari nPRO T.V. imediat dup` prnz,cursului anual ]inut pe plaja din acest sport. n plan secundar l Un rolul de fierar este CoryVenice numit` oficial Musclepute]i observa pe Flex WheelerEverson. A]i remarcat, desigur, Beach (Plaja Mu[chilor).uimit [i el de bra]ele acesteisportive. tCPO T Co ry E ve rs on ,Da w n R i e h l nc e p` t o a reB ob by D e l M on t i q u e[ i Fl e x W h e e l e r 12. 22 5 CULTURISMCULTURISM 5 23Gheorghe DUAde tranzi]ie, cele mai eficientev`zut ca un individ suspectTelecom edi]ia a doua m` a[-Interviuprincipii ar fi: principiul piramidal oriunde ncercam s` fac ceva teptam la o mediatizare multcu un omde cre[tere [i descre[tere a n-c`rc`turii, principiul antrena-pentru binele culturismului [i als`n`t`]ii prin sport. Apogeul a mai mare, cum a fost de fapt la prima edi]ie. Este de men]ionatambi]iosmentului de calitate [i principiulcontrac]iei negative.fost atins n 1986, c~nd am fostacuzat c` sunt conduc`torul c`, dintre toate cupele orga- nizate n 1998, Cupa Telecom a Pe Gheorghe Du[a l-amAst`zi, la 38 de ani, Gheorghe drumarea domnului Dumitru Rep.: Ce ne pute]i spune des-unei secte religioase. oferit cele mai substan]ialecunoscut n 1991 c~nd, Du[a, tat`l unui b`ie]el de 9 ani,H~tru. Pe la 21 de ani, de[i nu a- pre alimenta]ia dvs? Dup` revolu]ie, c~nd optica premii [i cea mai bun`Oafl~ndu-m` n vacan]a de conduce o sal` de culturism veam o preg`tire de speciali- GD: Dup` 20 de ani de c`-s-a schimbat, prin ob]inerea deorganizare.var` la bunici, am avutunde se antreneaz` regulat 25 tate, am cooptat tineri din m-ut`ri, abia ast`zi, c~nd sunt n- personalitate juridic` n 1994, Rep.: Ce p`rere ave]i despre surprinderea s` descop`rde sportivi (dintre care [ase prejurimi, pasiona]i de sport [i ]eles [i ajutat, pot spune c` n- odat` cu apari]ia primilor culturismul rom~nesc actual?.Rn comuna M`neciu (la 60 legitima]i), el nsu[i fiind unul am nceput s`-i antrenez.cep s` g~ndesc n termenii unei sponsori, am adus primele GD: Culturismul rom~nesc a km nord de Ploie[ti, la dintre cei care se antreneaz` [i n 1986 am participat neoficial alimenta]ii adaptate progra-rezultate notabile. Dintre sportivii nceput s` c~[tige teren. Eu v`dpoalele Mun]ilor Ciuca[),particip` la competi]ii. Am statla primul meu concurs, n care l-mului meu de antrenament... mei a[ vrea s`-i amintesc pe o Federa]ie de culturism mai de vorb` cu un om care, cuam cunoscut personal pe dom-Rep.: Utiliza]i suplimente Mirela Frecan (vicecampioan` transparent` n ceea ce pri-M o adev`rat` sal` de mult` ambi]ie, a reu[it s` orga-nul Szekely, care a r`mas p~n` nutritive?na]ional` la junioare n 1996, ve[te modul de arbitraj, adic`culturism, dotat` cu tot nizeze un concurs de culturismn ziua de azi mentorul meu.GD: Folosesc gama Universallocul 1 Cupa Telecom junioareacesta s` fie mult mai obiectivfelul de aparate, cu participare na]ional`, Cupa Rep.: Ce alte particip`ri la- Mega Mass 3000, Amino 27001997 [i 1998), Elena Mih`i]` [i mai ancorat n realitate.construite pe [antierul deIS Telecom, ajuns` deja la a douaconcursuri, ca sportiv, a]i main perioada de mas` [i Milk (vicecampioan` na]ional` la Rep.: Ce sfaturi ave]i pentru la barajul Teleajen. edi]ie. avut de-a lungul timpului [i ce&Egg, L-Carnitine, Cromiumjunioare [i campioan` balca- tinerii practican]i ai culturismului?Un adev`rat ndr`gostit deReporter: Domnule Gheorghe rezultate a]i ob]inut? Picollinate n perioada de defi-nic` n 1997, locul 2 Cupa Fede-GD: S`-[i nsu[easc` temeinic sport, Gheorghe Du[a, Du[a, cum s-a n`scut pasiuneaGD: Am avut numeroase nire. Produsele din gama Redisra]iei, locul 3 Cupa Telecom), principiul con[tientiz`rii antre-Rmi-a deschis apetituldvs. pentru culturism?particip`ri, ns` a[ vrea s` le g`sesc n general eficiente. Georgiana Frangulea (locul 1 namentului, s` aib` ntotdea- pentru culturism, a[a cumGheorghe Du[a: n 1977, adi- amintesc numai: 1995, locul 5 - Rep.: V` sponsorizeaz` junioare Cupa Telecom) [iuna motiva]ie n ceea ce fac [ia f`cut-o de-a lungulc` la 17 ani, am avut primulCupa Farul Constan]a, locul 5 -cineva? Adrian Matei (locul 3 Cupa s` ncerce s` mearg` c`tre un U anilor, cu mul]i tineri din contact cu culturismul, citindCupa Rom~niei; 1996, locul 2 -GD: Societatea comercial`Telecom).culturism natural.mprejurimile M`neciului.primul meu manual de speciali-Municipale Bucure[ti, locul 6 -RomTelecom Prahova, prin Rep.: Cum a luat na[tere Eu sunt un lupt`tor [i nu de- LT tate, Culturism la domiciliu, deCupa Federa]iei; 1997, locul 2 - Regia Autonom` Na]ional` - [i Cupa Telecom, al c`rei organi- zarmez oricum. Simt c` organis- Laz`r Boroga. Atunci am n- Municipale Bucure[ti, locul 2 -a[ dori s` aduc mul]umiri zator a]i fost [i ce greut`]i a]imul meu are resurse [i poate fur- ceput s` m` antrenez acas`, Cupa Federa]iei, locul 4 - Cupaspeciale domnilor directori M.nt~mpinat?niza surprize n viitor. mi place sub ndrumarea unui medic Telecom; 1998, locul 6 - CupaIoncu, A. V`t`[anu [i pre[edin-GD: Visul meu nc` din 1990 a s` consult mari campioni [i sportiv, dr. Gh. M~ndricel, cuFarul Constan]a. telui de onoare al asocia]iei fost s` organizez o competi]ie.speciali[ti rom~ni [i, acolo unde U aparatur` rudimentar` con- Rep.: Care sunt performan]ele sportive Telecom M`neciu, dlAcest vis s-a materializat n 1997 descop`r o fisur` n activitatea fec]ionat` din piatr`, pentru c`dvs. personale n sala deEne Mihai.cu sprijinul RomTelecom. A fostmea de zi cu zi, ca antrenor [i n acele vremuri culturismul nu antrenament?Rep.: Ce culturi[ti rom~ni [iun succes pentru c` am reu[itca sportiv, o remediez. mi asum C era recunoscut ca sport la noi,GD: La mpins din culcat - 120str`ini v` plac cel mai mult? s` aduc la prima edi]ie pestecriticile celor din jur, dar numai iar pe la ]ar` nici nu se au- kg, genuflexiuni - 220 kg, n-GD: Dintre cei rom~ni i admir 100 de participan]i din toat`atunci c~nd sunt constructive.zise despre el.drept`ri - 170 kg. Toate acestea pe Vasile Ardel, Costel Torcea, ]ara, mai mult dec~t la un PLa c~teva luni mai t~rziutrebuie raportate la greutatea Felicia Popa [i Monica Mure[an, Campionat Na]ional de Juniori.,am citit manualul Culturismmea, care este de numai 65 kg, iar dintre str`ini cel mai mult miPrin edi]ia a doua a CupeiDatorit` meritelor pe care O - oameni, concursuri al dom- iar n`l]imea de 1,60 m. plac Shawn Ray [i Lee Labrada.Telecom 1998, desf`[urat` n o-le-a c`p`tat organiz~nd nului Ladislau Szekely - punctul Rep.: Care este grupa muscu- Rep.: Ave]i o ndelungat`ra[ul V`lenii de Munte, jude]ulCUPA TELECOM federa]ia de plecare pentru ceea ce amlar` preferat`? Dar exerci]iileexperien]` de antrenor. Cum s-Prahova, aceast` competi]ie anoastr` i-a ncredin]at luiT realizat p~n` acum. Lipsa su- favorite?au concretizat eforturile dvs ndevenit o Cup` tradi]ional`. Gheorghe Du[a organiza- portului material m-a ]inut n GD: Cel mai mult mi placepreg`tirea tinerilor sportivi? Inten]ionez s` organizez n rea campionatului na]ional umbr` timp de 10 ani. n acests`-mi antrenez deltoizii, iar caGD: Lipsa rezultatelor p~n`viitorul apropiat un Campionat de juniori [i veterani, lar`stimp, m-am antrenat laexerci]ii prefer ramatul, genu-nainte de 1989 s-a datorat fap-Na]ional de Juniori [i Junioare, V`lenii de Munte, n peri-domiciliu cu aparate deflexiunile [i mpinsul declinat. tului c` nu am avut permanent cuplat cu Cupa Telecom. Sunt oada 1-2 mai.izolare, pe care le-Rep.: Care considera]i c` sunto sal` de antrenament. Am fostconvins c` voi reu[i, pentru c`am construit cele mai bune metode demutat n mod abuziv dintr-o sal`am semnale [i promisiuni dinA consemnat sub n- antrenament? n alta, din cauza ignoran]ei partea RomTelecom Prahova. erban DamianGD: Consider c` pentru cul- factorilor de decizie de peGreut`]i au existat, ns` le-am turistul rom~n, aflat n perioadaatunci [i, ca o parantez`: eram dep`[it pe toate. La Cupa 13. CULTURISM 5 25noacizi- numai c` are nevoie ERBAN PARASCHIV -poster [i s` men]ii acest atu altrenamentele cu precau]ie,de 2 ore pentru asta. Deci ami-Jud. GALAI pre]ului mic. doar 3 serii pe grup` mus-noacizii nu sunt produse stimu- FLUERA CTLIN -R: Pentru a cre[te n n`l]ime, cular`.lative ci alimentare.R: Trebuie s`-]i mbun`t`]e[tila poten]ialul dumneavoastr` Febra dumneavoastr` mus- R: Exerci]iile cu greut`]i nu dotarea cu materiale. Dou` Jud. ARADmaxim, trebuie s` v` asigura]icular` a fost localizat` n spe-ION - Jud. CLRAIopresc n mod direct cre[terea gantere reglabile ca greutate R: Dac` v` sim]i]i obosit tot o alimenta]ie bogat`, odihn`cial la bicep[i pentru c`, pro- R: Aminoacizii sunt de faptn n`l]ime. ns` indirect ele pot [i o halter` de asemeni regla- timpul pe programul A, estepe s`turate [i mi[care fizic` cubabil, n afar` de antrenamen-parte constituent` a alimente-face acest lucru pentru c` bil` este tot ce ]i trebuie pebine s` folosi]i programul B.modera]ie pentru a nu v`tul de bicep[i, a]i lucrat [i spa-Olor pe care le folose[ti zilnic.efortul foarte mare - cum este lng` o banc` orizontal`, R: ncerca]i pentru bicepssurmena.tele [i antebra]ele care indi-Numai c`, n cazul Amino antrenamentul cu greut`]i -paralele, supor]i de bar`trac]iunile cu priz` la l`]imeaR: Vom continua s` lupt`m rect solicit` bicep[ii, ceea ce2700, sunt deja separa]i n en-taxeaz` destul de dur orga-pentru genuflexiuni [i o bar`umerilor tip supina]ie (trage]ipentru un culturism natural,a amplificat efectul..Rtit`]i individuale pentru a fi ab-nismul care [i a[a are nevoi de trac]iuni.bara pe lng` corp f`r` s` v`curat [i s`n`tos.sorbi]i imediat n corp. Acela[ispeciale de alimenta]ie [i odih- Comanda]i prin po[t`, la l`sa]i pe spate). Dac` reu[i]i GRIGORE BOGDAN -lucru face [i organismul dum- n`, fiind n cre[tere la vrstarevist`, cartea Culturism demai mult de 6 repet`ri, ad`u-CORBU FLORIN GH. -Jud. SUCEAVAneavoastr` cnd diger` un ali-dumneavoastr`. Dac` v` an- performan]` pentru a vedeaga]i o ganter` apucat` cuJud. BISTRIA- Mment -separ` proteina n ami- trena]i inteligent - adic` antre-cum se execut` corect exerci-picioarele. R: Cred c` trebuie s` folo-namentele nu duc la supraan- ]iile, ce ar trebui s` mnca]i [i R: Centura de antrenament NSUDse[ti cel pu]in de trei ori pe zitrenament - v` odihni]i [i mn-cum trebuie s` arate un pro- trebuie s` aib` 8-10 cm n fa]`R: E normal ca un sportiv Prot R 85, iar Amino 2700 cuISca]i suficient, organismul vagram de antrenament. [i cam 15 cm n spate. care ntrerupe pentru o lun`Mega Mass imediat dup`cre[te n n`l]ime chiar dac`R: Dou` antrenamente pe ziantrenamentele s` se a[tepteantrenament [i s` insi[ti peface]i exerci]ii cu greut`]i pre-CORICI IULIAN- pot fi f`cute pe o perioad`s` fac` febr` muscular`. Fe-folosirea unor greut`]i ct maicum genouflexiunile. Jud. GORJscurt` de timp [i numai dac` bra muscular` a fost foarte se- mari la antrenamente. AltRdispune]i de condi]ii optime dever` pentru c`, spre deo- aspect care te-a ]inut pe locKARSAI CSABA -R: Extensiile din culcat cu alimenta]ie [i odihn`, altfel v` sebire, de un ncep`tor ave]i pn` acum a fost desigur, a[a bara E.Z. streseaz` foarte multve]i supraantrena. deja o for]` [i o capacitate de cum ai precizat [i tu, incon- UJud. ALBA tendonul care leag` tricepsul R: E greu de spus dac`efort mult crescute [i care nu[tien]a n preg`tire. Antre- R: Cte dou` antrenamente de ncheietura cotului. Mul]isunte]i mai mult ectomorf sauau avut timp suficient s` senamentul n sine este bun, LTpe zi - unul de culturism, altul sportivi nu pot face acest mai mult mezomorf mai ales diminueze. A[a c` ar fi trebuit problema este felul cum lde basket - reprezint` un efortexerci]iu pentru c` tendonul c` nu a]i trimis m`car o poz`. s` rencepe]iprea mare pentru corpul dum- respectiv se inflameaz` [i Aceea[i situa]ie [i n cazula n -neavoastr`, a[a c` m` ndo-devine dureros. Nu este cazulpoten]ialului dum-iesc c` pute]i progresa rapid n dumneavoastr`, dar totu[ineavoastr` de a Umas` muscular`. Nu v`d deeste posibil s` confunda]i face performan-ce trebuie s` lua]i aminoacizi durerea, pe care dumnea- ]`. De primit ve]idup` antrenamentul devoastr` o crede]i ca fiind fi primit la orice Cbasket.muscular`, cu cea a ten- sal`, dar contra V` sugerez s` lua]i 6 tablete donului. Este un exerci]iu bun [iunei taxe lunare.de Amino [i Mega Mass saudac` nu v` creeaz` proble-PNutrifort dup` antrenamentul me este bine s` l folosi]i, dar ANONIM -de culturism [i doar Meganu tot timpul, pentru c`,SIGHETU OMass ori Nutrifort dup` cel de odat` ce s-a adaptat la unbasket.anume tip de stimul, mu[chiulMARMAIEI nu mai cre[te [i, n concluzie, R: Posterul va ap`rea nTCONSTANTIN V.trebuie s` schimba]i sistemul. revist` n condi]iile n careMARIN - R: De regul` orice stimul vom reu[i totu[i s` men- puternic, peste limita la care ]inem cel mai sc`zut pre]Jud. IALOMIAmu[chiul s-a adaptat, producede pe pia]`. V` da]i R: V` sugerez un consult la febr` muscular`. Este oare seama c`, momentan,doamna Anca Gur`u la Cen-corect s` presupunem c` un este greu s` introduci [itrul de Medicin` Sportiv` de laantrenament care nu produceComplexul Na]ional (fost 23febr` muscular` nu stimuleaz`August), tel 3237070. Duce]i-v`cre[terea? I r in a M u n t ea n C o ns t a n t i n R a [ c ` diminea]a pe la orele10-11. Eu nclin s` cred a[a. [ i I oa n Or i a n -c a mp i o n i n a ] i o n a l il a p e r e c hi 14. 26 5 CULTURISM CULTURISM 5 27 utilizezi; hot`rt s` tragi tare Pagina graficianuluisau doar s` execu]i f`r` vlag`ni[te serii, doar pentru c` suntpe hrtie. ODUDUMAN CODRU -BACU .R R: Mul]umim pentru ur`rilecu ocazia Anului Nou [i mul]u-mesc pentru cadoul trimis deziua mea. M R: Dup` cum vezi, Paginagraficianului face deja partedin rubricile permanente ale ISrevistei [i eu cred c` este o ru-bric` care aduce un plus devaloare revistei.M a r i a n B ol d, A l e x a n d ru C os t a c h e R: Nu am primit nici o veste[ i C r i s t i a n M i h` i l e s cuRde la Pax Beale nc`. Mi separe curios c` nu ]i-a scris90 kg, 48 cm bra], 65 cmpn` ast`zi (1 martie, cnd GEBENEI ADRIAN -coaps` la 1,70 m e[ti gata de Uam scris acest articol). PoateJud. SIBIUconcurs, dar, aten]ie, n con-nu a primit nc` scrisoarea tacurs conteaz` foarte mult ct LTsau poate are alte probleme.R: Spui c` ai fost nscris la de separat, t`iat, fibrat, sime-S` nu uit`m c` are aproapeClubul Automecanica din tric, propor]ionat [i armonios70 de ani.Media[, dar nu rezult` c` aie[ti, a[a c` e greu de spus fost legitimat la ei [i deci,dac` ai [anse mai ales c` ai dac` ei nu sunt interesa]i,omis s` trimi]i [i o poz`. U po]i concura pentu orice sal` care are filier` la Fe- RISTEA ANDREI - dera]ie f`cut` [i vrea s`Jud. PRAHOVAC te legitimeze. Ori ]i afiliezi sala de acas` la Federa-R: Nu v`d de ce e[ti convins ]ie, ori te adresezi unei s`li c` nu po]i s` m`nnci timp deP afiliate (din Media[, Sibiu[apte ore doar din cauz` c` sau alt ora[ din ]ar`), [i e[ti la [coal`. Nu ai auzit deO ob]ii o legitimare la ei. Un pache]el, de sandwich, de carnet de legitimare ou` fierte deja cur`]ate [i de cost` 20.000 lei plus viza brnz`, puse ntre dou` felii de T anual` 30.000 lei. Suntpine? Sau po]i s` ]i prepari o desen de Balasz Gabor convins c`, dac` i spui por]ie de concentrat proteic unui antrenor de la o sal` ntr-o sticlu]` [i s` o bei ntr-o afiliat` c` e[ti dispus s`-]ipauz`. Numai dac` nu vrei nu pl`te[ti tu aceste taxe ca g`se[ti o solu]ie. s` po]i concura, nu vaR: Un ectomorf care a reu[it spune nu. Cu condi]ia s` n culturism? Pentru a ar`ta c` ar`]i destul de bine.se poate, ce zici de Frank Zane Adic` s` nu te faci de de trei ori Mr. Olympia? rs. Potrivit datelor trimise:Br i g i t t eM oi [ 15. 28 5 CULTURISMCULTURISM 5 29PROBLEME MEDICALE I MEDICAMENTESrbu Roxana - Cernat Ana Maria - Arsene Ciprian -n]`reni, Filia[i Bac`uSuceava Alimenta]ia influen]eaz` Cred c` programul deMi-a parvenit foarte trziuesen]ial cre[terea, mai ales sl`bire trebuie s` se adreseze scrisoarea ta - cred c` pentru D r. An ca-I leana G UR U alimenta]ia proteic` (carne,brnz`, ou`, lapte). Dac` efectiv persoanelor care au nevoie de el. Pentru tine esteun program de cre[tere ngreutate nu mai este timpdore[ti s` cre[ti [i s` adaugi nsuficient s`-]i reglementezi pn` n aprilie1999. Cre[terileMitrus Sanda Maria -O niri ale culorii normale, dar pie-poate fi f`cut` numai de c`- greutate, completeaz` corect pu]in num`rul de mese (s` m`-sau sc`derile n greutate seBucure[tilea se depigmentez` n conti- tre medicul specialist.chestionarul din revista Condi- nnci neap`rat micul dejun), realizeaz` prin modificarea Dac` dore[ti program de nuare. ]ia fizic` [i trimite-l pe adresa s` evi]i cartofii pr`ji]i [i pinea, metabolismului [i aceasta se.Rsl`bire individual, trebuie s`n afar` de componen]a F.S. - Satu Mare mea. n chestionar sunt prev`- s` lucrezi cteva exerci]ii de face n timp - de aceea esterevii cu o nou` scrisoare, dup`estetic`, boala nu are nici ozute toate informa]iile legate abdomen [i s` alergi de 2-3 orinecesar s` v` adresa]i cudata de 1 decembrie, n care valen]` negativ` (n afar` deDore[ti s`-]i corectezi dan-de datele tale [i de costul r`s- pe s`pt`mn`. ]i doresc suficient timp nainte pentru as` specifici c` po]i pl`tii cei 25 sensibilitatea la razele solare). tura, dar nu-mi dai nici un felpunsului.succes.ob]ine rezultatele dorite. Mmii lei care reprezint` costul Cauza acestei depigment`ride am`nunte despre pro-programului (cheltuielile de nu se cunoa[te, evolu]ia ei es- blemele pe care le ai. Pentrupo[t` sunt att de mari nctte mai rapid` sau mai nceat`,tine [i pentru orice alt pacientISconsider c` nu mai merit` s` dar nu poate fi stopat`.din ]ar` care dore[te s`-[ipromov`m asemenea progra-me). Va trebui n perspectiv`s` g`sim alte modalit`]i deNu se [tie dac` se transmite la urma[i -ar fi vorba numai de o predispozi]ie. rezolve probleme dentare deosebite, v` recomand s` v` adresa]i la Facultatea deF ot o g r a f ii d e l a c it it or iRcolaborare, pentru c` esteDin punct de vedere culturis-Stomatologie din Bucure[ti deevident c` fetele tinere au ne-tic, po]i rezolva aceast` pro-pe strada Calea Plevneivoie de sfaturi pentru construc- blem` prin machiaj, iar ca b`-(Pia]a Kog`lniceanu), unde U]ia unui corp armonios. De ase-iat tn`r ]i recomand s` te e- trebuie s` veni]i personal,meni consider c` este necesarduci n sensul de a ncerca s`pentru a se constata prin LTs` se cunoasc` mai multe lu- nu-i acorzi prea mare impor-consult, problema pe carecruri privind alimenta]ia nor- tan]`.dori]i s` o rezolva]i.mal`, lucruri de care s` benefi-Po]i s`-mi scrii ca s` m` ]ii laOpera]ii estetice la nas secieze to]i cei interesa]i. curent cu evolu]ia bolii. fac la spitalul Col]ea din Bucu- re[ti, sec]ia ORL, iar costul este UCulincu Adrian - Michael Angelo -n func]ie de dificultatea ope-Hu[i, Vaslui Cmpulung, Arge[ra]iei.C e na Al e x an dr u - M e a un ` Dumi t ru -St an Gr i gore -M e h ad i a , C Boala la care te referi seVei putea practica exerci]iiIuliana B. -Buz`uD o ro h o i S `p ~n ] a, M ara mu re [Ca ra [ Se ve ri nnume[te VITILIGO [i este vorba de culturism numai dup` vin-de o depigmentare general` ( decarea bolii de baz` - nu ain leg`tur` cu durerea ster- Pse pierde pigmentul din pielevoie s` faci efort maximal, nal` -ai for]at articula]ia ster-denumit melanin`). n lipsaeste necesar s` te hr`ne[ti no-costal` la exerci]iile pentru Opigmentului, pielea devine foarte bine [i foarte consistentpectorali.foarte alb`, neted` [i foarte[i trebuie s` te odihne[ti ]i recomand menajare - n-sensibil` la expunerea la razele suficient.c`rc`turi mai mici, evitareaTsolare, care pot produce nro- Primul semn c` boala este exerci]iilor la care te doare [i[ire [i chiar arsuri.pe cale de rezolvare va fi cre[-folosirea unguentului cu fenil- Medicamentul care se folo-terea n greutate cu 2-3 kg.butazon` pe zona dureroas`,se[te se nume[te MELADININEn leg`tur` cu a doua pro-seara la culcare.[i din p`cate are numai un e-blem`, ]i recomand un consult n leg`tur` cu problemelefect pasager. Cu acest medi- de specialitate ORL n policlini- pe care le ai cu p`rul: evit`cament, care este un lichid, seca din Cmpulung; este nece-vopseaua, schimb` [amponul Davi d O vi di u D an i e l -M ol do van C `t ` l i n -tamponeaz` petele depig- sar` examinarea ambelor ure-[i spal`-te pe cap cel mult oI ul i a n ( I c `) - Ba c `u M urg e ni , Vas l uiR m. V l ce amentate [i se expune corpul la chi, a timpanului [i, eventual, o dat` pe s`pt`mn`.soare. Se ob]in temporar reve- manevr` de cur`]ire care 16. Este produs de Centrul de Cer- antrenament. Principalul efect al Se administreaz` dou`-treiV~ndNOUS p i ru l i n a cet`ri pentru Tehnologii Ecologice Spirulina are n compozi]ieacestui produs este sporireaenergiei [i m`rirea tonusului capsule de trei ori pe zi. La sportivi se poate dubla doza. DISCURIBucure[ti, os. Olteni]ei, nr. 13, sector 4 Cyano-bacterii Spirulina pla- musculaturii. Pe pia]a occidental` pre]ul a (la intrarea n Parcul Tineretului, la terenurile de tenis) tensis, un organism unicelular Contribuie la cre[terea masei 100 de capsule este 15 dolari.PENTRU Zilnic ntre orele 09.00 - 21.00; care are influen]e binef`c`toare musculare, la men]inerea unui org-V` oferim produsul Spirulina nGANTEREs~mb`ta [i duminica 10.00 - 14.00 (Vii c~nd vrei) Rela]ii la tel.: 092.54.30.77 asupra organismului, [i calciu anism t~n`r, la catifelarea pielii [iflacoane a 50 de capsule la REGLABILE natural. la ridicarea calit`]ii p`rului.extraordinarul pre] de numai de greut`]ile: 1,25 kg, 2,5 kg, Acest produs are urm`toarele Produsul este natural [i nu are nici 35.000 lei, inclusiv taxele5 kg la pre]ul de 9.500 lei/kg, inclusiv taxele po[tale. calit`]i: mpiedic` formarea acidu-o contraindica]ie. po[tale. lui lactic n mu[chi, conferind astfelCon]ine: proteine 60%, lipide Comenzile se fac laBARE PENTRU GANTERE,O o mai mare rezisten]` la efort, [i,5%, glucide 20%, vitamine [itelefoanele redac]iei sau90.000 lei perechea. prin scrisoriComenzile se fac n scris pe adresa implicit, o mai mare energie laminerale.Lucian Cri[an, str. Petru Maior 56,Aparate performante.RReghin, jud. Mure[, cod 4225.- banc` mpins reglabil` combinat` cu Ofert` special`S`li de culturismMIC PUBLICITATEaparat flexii-extensii coapse [i plan Scott- helcometru simplu sau dublu M CSS 5 - Bucure[ti V~nd videocasetele Mr. Olympia 97, Blood and Guts - pres` pentru picioare Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) -cu Dorian Yates- aparat multifunc]ional pentru 12 exerci]iiC u n u ma i 9 0 0 0 l e i l~ng` turnul de para[utism[i To the extreme cu Shawn Ray - orice fel de aparat la comand`IS telefon 324.78.64, 092.651.012 la pre]ul de 50.000 lei/buc. pute]i procura urm`toarele patru lucr`ri: antrenor Dan Enu]`Comenzi la telefon 094.300.405Tel.: 092.65.10.12cartea Culturism de performan]`, CS OLIMPIA BUCURETI V~nd hanorac negru cu fermoar autor Florin UceanuStr . Valer ian Pre sc ure a 26pe toat` lungimea pieptului, To]i cei care doresc numerele guler dublu, glug`, imprimeu pe spate Abonamente RTORA CLUBdin urm` ale revistei noastre le suplimentele revistei: Team USA [i desen sau Bodybuilding pot procura trimi]~nd pe100 exerci]ii de culturism Stadionul T inere tului culturism [i ae robic,re duce re pentru studen]i. [i desen. Comenzi la Tudorache V.,adresa redac]iei un mandat CP 6, T~rgovi[te, Cei care d oresc s ` se a bo neze l apo[tal cu suma de 2.000 leiDin secretele campionilorTe lefon 65 0. 91. 21Ujud. D~mbovi]a, cod 0200.revis ta Cul tu rism p ot con tra ctapentru fiecare revist` solicitat`.Alimenta]ie [i suplimenta]ieLICEUL AUREL VLAICUPre] 95.000 lei, taxele po[tele incluse. ab on am ent e la ori care o fi ciuRedac]ia mai dispune de n culturismZ ona bd. 1 Mai - Parc ul Cire [arii;V~nd numere vechi din edi]ia american` a revistei p o[ ta l, p~ n` pe d at a d e 15 a numerele: 29, 32, 33, 34, 35,tel.: 66 5.8 4.5 1; 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,LT MUSCLEFITNESS. Tel. 683.98.75fi ec`rei lu ni . Fac em p reciza rea c` antr enor Ale xandr u Cos tache44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,V~nd multifunc]ionale fitness pu bl ic a] ia estensc ris` n53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, n Bucure[ti, la CHRIS GYM [i culturism, discuri, gantere,Cat al og ul Presei I nt erne la poz i] ia 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, IDM Regie, stand G 17,Str. Alex andru Obre ja 3A ([ c oala nr. 1 94 ), B ucure [ ti, se ctor 4 . bare populare ieftine. Tel.: 069/222.821 - seara 4025. Da c` d ori ]i v` p ut e]i71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83. (l~ng` metrou Sem`n`toarea), toat` gama Antre nor: pr of. Cr is tian Ne agu ab on a d irect la reda c]i e, tri mi ]~ ndOFERT EXCEPIONALsuplimentelor nutritiveU Te l. : 6 84. 93 .21 ; 09 2. 76. 23 .40u n m an da t p o[t al cu su ma de Pute]i ob]ine toate revisteleUNIVERSAL [i REDIS,( progr am di mi nea] a [ i dup`-am iaz a)Musli-Granovit15.000 l ei p ent ru [a se a pa ri ] ii enumerate mai sus la pre]ul [i alte accesorii pentru practicareas au 29.000 lei pen t ru 12 ap ari ]i i.de numai 35.000 lei SALA CERCULUI MILITAR Este un amestec de miere cu fulgi de gr~u germinat, fulgiculturismului. C DIN CRAIOVAde porumb, mere, stafide, arahide, susan scor]i[oar`. Dac` nu de]ine]i colec]ia revistei Condi]ia fizic`,Program zilnic: 11-17, s~mb`ta: 11-14 Antre nor: m ultiplu cam pion na]ional, 275 g - 14.000 leiv` facem o ofert` avantajoas`: Cos te l Tor ce aGranovitPut e]i pro cu ra nu merel e: 1, 2, 3, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32P Vindem pentru practicarea culturismului POWER FITNESS - PLOIETIF ulg i de g r~u ge rm inatp l` ti nd nu ma i 7.000 l ei la pri mi rea co let ul ui .tricouri, pantaloni, fond de ten, produse nutritive,Str . Mihai Em ine sc u 7 ,tel.: 19 5 0 05 ;Aliment cu mare poten]ial biologic nutritiv (dob~ndit prin Rev ist ele v ` pa rvi nn t re i-p at ru zi l e de c~ nd pri mi m cererea , care se bare olimpice instruc tor Doini]a One agerminare), Granovit este un stimulator important al activit`]iiOpo at e fa cen scri s sau tel ef on ic. ANEFS BUCURETIvitale ce regleaz` func]ionarea organismului, particip~nd laMNUI DE ANTRENAMENT vindecarea multor afec]iuni, fiind indicat n alimenta]ia de zi cu Str. C onstantin Noic a 1 40 (podul Cotroc eni), Editura Redis Co CENTURI DE PIELE zi, n scopuri profilactice [i terapeutice cu efecte tonice.pre ]uri re duse pentru elev i [ i studen]i, str. Constructorului 5, bl. 16, sc. A, ap. 8, et. 1 Comenzi prin telefon:Medicina naturist` T antr enor prof. Daniel Mur`re ]u Buftea, jud. Ilfov, cod 78910 062/220614; 0945100 06; 094828833indic` cura de gr~u germinat n:- st`ri de demineralizare, rahitism, anemii, boli ginecologice Tel.: 01/792.25.54; 792.24.98;(sterilitate, impoten]`), prevenirea apari]iei tumorilor [i cancerului,094.63.22.94; 092.24.47.83Do ri ] i o s a l` cu do t ` ri c om p le t e?S.C.DICONS.R.L.boli de nutri]ie [i ale aparatului nutritiv (constipa]ie, tulbur`ri de me-tabolism [i asimilare), restabilirea greut`]ii corporale optime, boli de Colectiv de redac]ie: Florin Uceanu, Gabriel Bodean, Anca O g`si]i n Bucure[ti, sta]ia de metrouproduce la comand`, piele (eczeme), afec]iuni cardio-vasculare (arterioscleroz`, trombo-Groz`ve[ti (cap`tul nchis al sta]iei), cuaparate fitness (culturism) flebit`, arterit` etc.), boli ale sistemului nervos (migrene, astenii), Gur`u, erban Damian, Virgil Buruian`, Cristian Neagu, posibilit`]i de antrenare la culturism [i profesionale sau individualeoboseal` fizic` [i psihic`, previne c`derea p`rului. Paul Dumea, Constantin Ionescu (corespondent SUA)400 g - 11.000 lei Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Floreafitness. Program zilnic 10-20;RATE!? s~mb`ta 10-15 (vii c~nd vrei, stai c~t vrei). 2400 Sibiu, Str. erpuit`, nr. 42 Comenzile se fac telefonic sau n scris pe adresaPretip`rire: Dana KolesnicovRela]ii la telefon: 686.00.23 - dup` ora 20 Tel./fax: 069-23.60.13; 094-81.69.37redac]iei. Pre]urile includ taxele po[tale.CAT Press srl - tel./fax 650.44.62 17. gustos [i nutritivO.RMISR ULTU C P O unprodusT Editura Redis Co.Pre]ul revistei: 4.000 lei