REGULAMENT AFERENT PUZ Poiana...¢  ZT2c ¢â‚¬â€œ...

download REGULAMENT AFERENT PUZ Poiana...¢  ZT2c ¢â‚¬â€œ pensiuni, case de vacanta ... dimensionata in baza unui

of 66

 • date post

  24-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMENT AFERENT PUZ Poiana...¢  ZT2c ¢â‚¬â€œ...

 • FINALIZARE PUZ- POIANA BRASOV MORPHOSIS 14.05.2010

  REGULAMENT AFERENT PUZ Regulamentul explica si detaliază sub forma unor prescripţii si recomandări Planul Urbanistic Zonal, in vederea urmăririi aplicării acestuia.

  In conformitate cu prevederile Legii nr.50/91, certificatele de urbanism si autorizaţiile se vor elibera la cerere, numai cu respectarea stricta a tuturor prevederilor PUZ si a regulamentului aferent acestuia.

  Regulamentul cuprinde prescripţii si recomandări generale la nivelul zonei studiate si recomandări specifice la nivelul subzonelor stabilite in cadrul PUZ.

  1. PRESCRIPTII SI RECOMANDARI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE 1.1Prescripţii si recomandări generale

  Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde următoarele precizări, condiţii si masuri urbanistice privind organizarea zonei de interes local.

  - Se vor promova si încuraja acele lucrări si operaţiuni urbanistice care contribuie la dezvoltarea armonioasa a zonei studiate, conform PUZ;

  - Se va respecta cu stricteţe zonificarea teritoriului, tinand seama de funcţiunile stabilite;

  - Prin activitatea de construire, potrivit Planului Urbanistic Zonal, urmează a se construi pe terenuri libere (pot fi necesare defrişări, terasamente, fără a afecta major cadrul natural)

  - Se interzice realizarea construcţiilor sau amenajărilor având funcţiuni necompatibile cu zonificarea propusa in cadrul PUZ – ului;

  - Se va avea in vedere verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, concesiune, etc)

  - Se va urmări protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publica;

  - Asigurarea condiţiilor de echipare tehnico – edilitara, a acceselor carosabile, etc. - Respectarea zonei cu interdicţie de construire; realizarea unor studii geothenice

  pentru zonele cu alunecari de teren - amenajarea complexa funcţional - arhitecturala a spatiilor verzi; - extinderea reţelelor tehnico-edilitare; - Reglementarile din Planurile Urbanistice de detaliu aprobate anterior prezentei

  documentatii raman in vigoare Toate documentatiile de autorizare vor avea la baza Planuri Urbanistice de detaliu

  care vor prelua conditionarile din prezentul Regulament si vor detalia amplasarea constructiei pe teren si volumetria generala a constructiilor propuse.

  1.2. Aspecte compozitionale si functionale privind organizarea arhitectural – urbanistica a zonei

  Sunt necesare masuri de promovare a lucrărilor si operaţiunilor urbanistice care contribuie la organizarea funcţionala si spaţiala a zonei studiate si anume:

  - Respectarea amplasamentelor prevăzute in cadrul Planului Urbanistic Zonal pentru zonele destinate constructiilor turistice, dotari complementare, circulatii, zone verzi naturale si amenajate.

  - Respectarea aliniamentelor si perdelelor de protectie impuse.

 • FINALIZARE PUZ- POIANA BRASOV MORPHOSIS

  2

  1.3.Recomandari privind organizarea circulatiei

  Lucrarile privind circulatia vor respecta Planul Urbanistic General atat ca alcatuire a retelei generale de strazi, cat si ca rezolvare a profilurilor de artere, categoria tehnica a străzilor, etc.

  De asemenea se va tine seama de seria de standarde pentru lucrări de strazi nr. 10144/1-6 si normativul pentru proiectarea parcajelor.

  Noile drumuri prevazute se vor executa numai pe baza unor proiecte de specialitate, care vor fi precedate de sondaje geotehnice astfel incat realizarea lor sa cuprinda gama necesara de lucrari specifice drumurilor si explicarea lor sa se faca cu un efort cat mai mic.

  Amplasarea constructiilor fata de drumul de acces auto in zona trebuie sa respecte profilurile transversale caracteristice ale arterelor de circulatie si regimul de aliniere propus (vezi plansa U02).

  Lucrarile pentru modernizarea drumului A si reabilitarea DJ 101 H se vor executa dupa terminarea lucrarilor tehnico – edilitare subterane.

  Executia drumurilor de incinta se va face pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii, respectandu-se prevederile tehnice de executie din normative si standarde.

  1.4.Amenajarea si intretinerea spatiului public si mobilierului urban

  Amenajarea spatiilor publice si a mobilierului urban se va realiza numai pe baza documentaţiilor de specialitate aprobate si a autorizaţiilor de construire eliberate conform legii 50/1991 si 453/2001.

  2. PRESCRIPTII SI RECOMANDARI SPECIFICE LA NIVELUL SUBZONELOR

  COMPONENTE Pentru identificarea cu usurinta a prescripţiilor si recomandărilor regulamentului aferent PUZ, se propune impartirea teritoriului studiat in zone ale căror limite sunt materializate pe cat posibil după următoarele criterii:

   funcţiunea predominanta

   elmentele cadrului natural si artificial

   categoria de importanta si traficul de pe strazile adiacente

   limitarile impuse de prezenta liniilor de inalta tensiune In teritoriul studiat se pot identifica 3 subzone majore cu ponderi comparabile :

   Subzona Poiana de Sus - delimitata de DJ101H la nord , masivul forestier apartinand comunei Cristian la vest, Masivul Postavaru la sud si masivul forestier apartinand Municipiului Brasov la est

   Subzona Poiana de Jos – delimitata de masivul forestier apartinand Municipiului Brasov la nord, est si vest si DJ101H la sud

   Domeniul schiabil – situat la baza sudica a Poienii de Sus

 • FINALIZARE PUZ- POIANA BRASOV MORPHOSIS

  3

  Au rezultat un număr de 10 zone si 5 subzone (indicate in plansa U02) cu suprafeţe variabile si pentru care s-au stabilit prescripţii si recomandări cu privire la regimul de amenajare instituit in zona):

  ZT1 – Zona hoteluri si dotari aferente

  ZT2 – Zona pensiuni turistice, case de vacanta

  ZT2a – pensiuni, case de vacanta – regim maxim de inaltime P+2+M

  ZT2b – pensiuni, case de vacanta – regim maxim de inaltime P+2+M

  ZT2c – pensiuni, case de vacanta – regim maxim de inaltime P+1+M

  ZD – Zona dotari

  ZM – Zona mixta

  ZM1 – Zona Mixta – regim maxim de inaltime P+3+M

  ZM2 – Zona Mixta – regim maxim de inaltime P+2+M

  ZS1 – Zona sport si agrement – libera de constructii

  ZS2 – Zona constructii si dotari sportive

  ZV1 – Zona verde naturala

  ZV2 – Zona spatii verzi amenajate

  ZP -Zona parcari

  ZG -Zona gospodarire Comunala

 • FINALIZARE PUZ- POIANA BRASOV MORPHOSIS

  4

  1. – ZONA TURISM 1 – ZT1

  ZONA HOTELURI existente in Poiana de Sus; zona complexe hoteliere propusa in Poiana de Jos

  DATE DE RECUNOASTERE Ocupa un procent de aprox 12.80% din totalul zonei studiate. In Poiana de Sus se regaseste in zona centrala, in cea mai mare parte fiind functiuni existente care se mentin.

  Avand in vedere pozitia in cadrul statiunii o atentie deosebita va fi acordata lacului adiacent complexului Miorita prin asanare, crearea de pasarele pietonale, foisoare sau pontoane, care insa nu vor depasi 10% din luciul de apa. SECTIUNEA I :UTILIZARE FUNCTIONALA ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE - constructii turistice (hoteluri sau complexe hoteliere cu dotarile aferente); - restaurante, cluburi , discoteci, spatii de protocol, Sali de conferinte, etc; - spatii verzi amenajate (parcuri, scuaruri, gradini de vara); - parcaje la subsol sau la nivelul solului; - Functiunile existente se mentin. Pentru functiunile existente care se regasesc in lista

  utilizarilor admise se permit reorganizari, reabilitari, renovari, cu posibilitati de extindere in limita indicilor urbanistici stabiliti in prezentul regulament;

  ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI - Se admit imobile de apartamente de inchiriat sau apartamente de vacanta cu conditia

  pastrarii caracterului predominant turistic al zonei si mentinerea unui grad ridicat de confort.

  - Servicii sau echipamente de sanatate cu conditia realizarii ariilor de protectie sau restrictie la interiorul proprietatii si neafectarii caracterului turistic al zonei;

  - Comert si inchiriere materiale si echipamente de sport, cu conditia amplasarii adiacent zonei de sport si agrement;

  - Functiunile existente se mentin. Pentru functiunile existente care nu se regasesc in lista utilizarilor admise se permit reorganizari, reabilitari, renovari, fara posibilitati de extindere;

  ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE - activitati poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat, prin utilizarea

  incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate

  - anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta

 • FINALIZARE PUZ- POIANA BRASOV MORPHOSIS

  5

  - depozitare en – gros - d