Regnul Monera(Procariote)

of 14 /14
Regnul Regnul Monera(Procariote) Monera(Procariote)

Embed Size (px)

description

Regnul Monera(Procariote). Bacterii. Definitie Monerele sunt organisme procariote, fiind cele mai vechi forme de viata. Caracteristic pentru aceste organisme este organizarea simpla si primitiva a corpului. Mediu de viata - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Regnul Monera(Procariote)

Page 1: Regnul Monera(Procariote)

Regnul Regnul Monera(Procariote)Monera(Procariote)

Page 2: Regnul Monera(Procariote)

BacteriiBacterii

• DefinitieDefinitie Monerele sunt organisme procariote, Monerele sunt organisme procariote,

fiind cele mai vechi forme de viata. fiind cele mai vechi forme de viata. Caracteristic pentru aceste organisme este Caracteristic pentru aceste organisme este organizarea simpla si primitiva a corpului.organizarea simpla si primitiva a corpului.

• Mediu de viataMediu de viata

Sunt raspandite pe toata suprafata Sunt raspandite pe toata suprafata Pamantului, in toate mediile.Cele mai multe Pamantului, in toate mediile.Cele mai multe sunt solitare,insa unele formeaza colonii.sunt solitare,insa unele formeaza colonii.

Page 3: Regnul Monera(Procariote)

• Alcatuire:Alcatuire: - sunt unicelulare;- sunt unicelulare; - au perete celular rigid, uneori - au perete celular rigid, uneori

este acoperit de o capsula sau mucus;este acoperit de o capsula sau mucus; - nu au membrana nucleara;- nu au membrana nucleara; - nu au nucleu, acesta fiind inlocuit - nu au nucleu, acesta fiind inlocuit

de nucleoid; de nucleoid; - f- fiecare bacterie are un iecare bacterie are un cromozomcromozom

principal, ele mai conţinând segmente principal, ele mai conţinând segmente circulare de circulare de ADNADN, numite , numite plasmide.plasmide.

- au doar ribozomi cu rol in sinteza - au doar ribozomi cu rol in sinteza proteinelor;proteinelor;

- sunt imobile sau se deplaseaza - sunt imobile sau se deplaseaza cu ajutorul cililor sau flagelilor;cu ajutorul cililor sau flagelilor;

- au pigmenti care absorb lumina;- au pigmenti care absorb lumina;

Page 4: Regnul Monera(Procariote)
Page 5: Regnul Monera(Procariote)

• NutritiaNutritia::a.a. Autotrofa:Autotrofa:

- substantele organice sunt produse - substantele organice sunt produse in celula prin fotosinteza (bacteriile cu in celula prin fotosinteza (bacteriile cu pigmenti) sau prin chemosinteza;pigmenti) sau prin chemosinteza;

- bacterii fixatoare - bacterii fixatoare de azot;de azot;

Page 6: Regnul Monera(Procariote)

b.b. Heterotrofa:Heterotrofa:

SaprofitaSaprofita:: cand substantele sunt cand substantele sunt luate din organisme aflate in luate din organisme aflate in descompuneredescompunere..

Page 7: Regnul Monera(Procariote)

Parazita:Parazita: cand substantele organice sunt cand substantele organice sunt luate din organisme vii la care produc boli luate din organisme vii la care produc boli numite bacterioze.numite bacterioze.

Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis (provoaca tuberculoza)(provoaca tuberculoza)

Treponema pallidum Treponema pallidum (provoaca sifilis)(provoaca sifilis)

Page 8: Regnul Monera(Procariote)

• Clasificare:Clasificare:

- coci;- coci;

- bacili;- bacili;

- vibrioni;- vibrioni;

- spirili.- spirili.

Page 9: Regnul Monera(Procariote)
Page 10: Regnul Monera(Procariote)

• Reproducerea:Reproducerea:

a. Asexuataa. Asexuata -se face prin amitoza; -se face prin amitoza;

Page 11: Regnul Monera(Procariote)

b. Sexuatab. Sexuata -se face prin conjugare. -se face prin conjugare.

Page 12: Regnul Monera(Procariote)

• Importanta: Importanta: -descompun organismele moarte si -descompun organismele moarte si

deseurile biodegradabile;deseurile biodegradabile;

-obtinerea unor medicamente -obtinerea unor medicamente (biotehnologii);(biotehnologii);

-industria alimentara(produse lactate, -industria alimentara(produse lactate, fermentarea, acrirea muraturilor);fermentarea, acrirea muraturilor);

-altereaza alimentele.-altereaza alimentele.

Page 13: Regnul Monera(Procariote)

Algele albastre-verziAlgele albastre-verzi

• Sunt considerate primele organisme Sunt considerate primele organisme fotosintetizatoare aparute pe fotosintetizatoare aparute pe Pamant;Pamant;

• Traiesc in mediul acvatic sau pe Traiesc in mediul acvatic sau pe soluri umede;soluri umede;

• Sunt unicelulare,dar pot forma Sunt unicelulare,dar pot forma colonii;colonii;

• Au pigment, deci fac fotosinteza.Au pigment, deci fac fotosinteza.

Page 14: Regnul Monera(Procariote)

Nostoc OscillatoriaNostoc Oscillatoria