Raport de activitate ISE · Andreea Scoda II.2.2. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la...

14
Institutul de Științe ale Educației Str. Ştirbei Vodã nr. 37, sector 1, Bucureşti 010102 ROMÂNIA Tel: (4021) 314.27.82; Fax: (4021) 312 14 47 web: www.ise.ro RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Transcript of Raport de activitate ISE · Andreea Scoda II.2.2. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la...

Institutul de Științe ale Educației

Str. Ştirbei Vodã nr. 37, sector 1, Bucureşti 010102 ROMÂNIA Tel: (4021) 314.27.82; Fax: (4021) 312 14 47

web: www.ise.ro

RAPORT DE ACTIVITATE

2017

2

I. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ I.1. Lucrări ştiinţifice / tehnice publicate în reviste de specialitate indexate in Thomson Web of Science

Anul Titlul lucrarii Revista ISSN Tipul revistei Autor(i)

2016 The Transition from Classic to Digital Textbooks – The Case of History Teaching

The 12th International Conference eLearning and Software for Education (eLse 2016), eLearning Vision 2020, publicatie online (ProQuest), http://www.elseconference.eu/

2360-2198 ISI Web of Science, ProQuest şi EBSCO

Carol Căpiță; Laura Elena Căpiță

I.2. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI

Titlul şi autor(ii) lucrării citate Revista în care a fost citată

(inclusiv ISSN) Titlul şi autor(ii) lucrării în care

apare citarea

Anul publicării articolului/lucrării în

care apare citarea Tipul revistei

Teacher education in Romania: recent developments and current challenges. Simona Velea, Istrate Olimpius

Compare: A Journal of Comparative and International Education, 1-16, ISSN: 0305-7925

A comparative study of two pre-service teacher preparation programmes in the USA and Romania Autori: Salajan, F. D., Duffield, S. K., Glava, A. E., & Glava, C. C.

2016 ISI, Impact Factor 0.802

I.3. Lista produse şi tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii si studii prospective si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare Se vor include (de ex.):

- Rapoarte de cercetare (temele de cercetare, alte rapoarte de cercetare naţionale sau internaţionale);

Proiect/ Studiu/ Serviciu Contract de

cercetare/ contract comercial

Beneficiari Rezultat Autori

Proiect de cercetare Ghid pentru aplicarea

Plan de cercetare 2015-2016 (solicitare

- Ministerul Educației - profesori de învățământ

Exemple de activități de învățare pentru clasa a

Ligia Sarivan (coord.); Laura Elena, Căpiță; Angela Teșileanu; Ioana

3

programelor pentru învăţământ primar

de prelungire aprobată în CA pentru 31 martie 2017)

primar - metodiști - inspectori - studenți la Pedagogia

Învățământului Primar şi Pre-primar

IV, exemple de unități de învățare Finalizare în 31 martie 2017

Constantin; Aniela Mancaș; Gina Barac; Petrică Dragomir; Colaboratori externi: Valentin Crețu; Corina Dumitrescu; Lavinia Moldovan; Mihaela Voicu

- Rapoarte tematice: BIE, Bologna, Lisabona, Starea învăţământului, TIMSS, PIRLS etc.);

Proiect/ Studiu/ Serviciu Contract de

cercetare/ contract comercial

Beneficiari Rezultat Autori

Realizarea Raportului intermediar de implementare a Programului Erasmus+ în România

Notă 5880/09.02.2016 MENCȘ, Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene

- Comisia Europeană - Raport național privind implementarea și impactul Programului Erasmus+ în România, redactat în limba engleză

Magdalena Balica; Alexandra Aramă; Oana Gheorghe; Ioana Tarău; Adela Țăranu; Simona Velea; Mihai Iacob; Petre Botnariuc; Manuella Manu; Irina Boeru; Sorin Mitulescu, Ancuța Plăieșu; Corina Neacșu Dalu; Oana Iftode

- Planuri de învăţământ şi programe şcolare

Proiect/ Studiu/ Serviciu Contract de

cercetare/ contract comercial

Beneficiari Rezultat Autori

Realizarea raportului de analiză a rezultatelor procesului de consultare publică privind cele trei variante de planuri-cadru pentru gimnaziu, astfel: - analiza unor itemi din

chestionarul de consultare online - analiza documentelor

scrise (memorii, petiţii,

Solicitare MENCS - MENCS Raport preliminar privind rezultatele consultarii publice – propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII, accesibil la adresa http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-viii

Ligia Sarivan; Laura Elena Căpiță; Angelica Mihăilescu; Nicoleta Bercu; Carmen-Gabriela Bostan; Petrică Dragomir; Ioana Constantin; Cristian Pomohaci; Gina Barac; Aniela Mancaş; Angela Teşileanu; Dan Badea; Ciprian Fartuşnic; Magdalena Balica; Angela Andrei; Sperața Țibu; Delia Goia; Andra Făniță; Mihai Iacob; Petre Botnariuc; Paul Blendea; Corina Neacșu Dalu; Ancuța Plăieșu; Ana Maria Dalu;

4

propuneri, scrisori deschise) - analiza rapoartelor

inspectoratelor şcolare (judeţene, al municipiului Bucureşti)

Manuella Manu; Sorin Mitulescu

- Cursuri tipărite, elaborate în cadrul unor programe naţionale

Proiect/ Studiu/ Serviciu Autori Contract de

cercetare/ contract comercial

Beneficiari Rezultat

- -

- Consultanţă / strategii naţionale

Proiect/ Studiu/ Serviciu Contract de

cercetare/ contract comercial

Beneficiari Rezultat Autori

Întocmirea unui document de precizări privind predarea intensivă a Limbii moderne 1 în gimnaziu

Solicitare MENCS - MENCS - Inspectorate şcolare - profesori din

învățământul preuniversitar

- cadre didactice din învățământul universitar implicate în formarea profesorilor

- metodişti

Nota MENCS – ISE nr. 44967/25.10.2016 aprobată de ministrul educației – Precizări privind Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, aprobate prin OMENCS nr. 3590/5.04.2016 – predarea intensivă a Limbii moderne 1

Ciprian Fartuşnic; Angela Teşileanu

5

II. CRITERII SECUNDARE II.1. Lista lucrarilor în reviste de specialitate fara cotatie ISI II.1.1. Articole in reviste de specialitate indexate BDI

Luna, anul Titlul lucrarii Revista ISSN Tipul revistei Autor(i)

octombrie 2016

Scaffolding the Eight Key Competences: Meaningful Language Learning in Primary Classes

ICT for Language Learning 8862928068 Acreditat ANVUR (Italian National Agency for the evaluation of Universities and research Institutes) http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0009/FP/3073-QIL1949-FP-ICT4LL9.pdf

Corina Dumitrescu; Ligia Sarivan

II.1.2. Articole în reviste recunoscute de CNCSIS, categoria B (lista revistelor, pe categorii, se găseşte la adresa: http://www.cncsis.ro/evaluare_rev_ed.php)

Data Autor(i) Titlul lucrarii Revista ISSN Tipul revistei

II.1.3. Articole in reviste de specialitate, altele decât cele din categoriile A şi B, CNCSIS

Data Titlul lucrării Revista ISSN Tipul revistei Autor(i)

2016 eTwinning România – Bilanț 2015

Revista de Pedagogie, Nr. 1/2016

0034-8678 Revistă recunoscută de comunitatea pedagogică

Alexandra, Aramă; Oana Gheorghe

6

II.1.4. Articole in reviste de specialitate, altele decât cele din categoriile CNCSIS

Data Titlul lucrarii Revista ISSN Tipul revistei Autor(i)

2016 O vizită de studiu în Statele Unite ale Americii. Experienţe și lecţii învăţate

Revista de pedagogie Nr. 2/2016 0034-8678 Revistă recunoscută de comunitatea pedagogică

Magdalena Balica; Angela Teșileanu

II.2.1. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program

Data Titlul lucrarii Conferinţa (denumire, organizatori, loc de desfăşurare) Autor(i)

21-22 aprilie 2016 Are virtual career guidance centres needed in the romanian schools?

12 th International Scientific Conference eLearning and software for Education Bucharest, Universiitatea Națională de Apărare "Carol I", Cercul Militar Național, București

Angela Andrei; Andreea Scoda

II.2.2. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale cu comitet de program

Data Titlul lucrarii Conferinţa (denumire, organizatori, loc de desfăşurare) Autor(i)

23 aprilie 2015

Alerg pentru sănătatea mea Simpozion național Competenţe cheie, fundament pentru dezvoltarea personală - Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgovişte

Petrică Dragomir

II.3. Modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar Se vor menționa:

- manuale şi alte resurse didactice; - ghiduri metodologice; - cărți de autor sau în colectiv de autori (altele decât temele de cercetare publicate); - indicatori construiți de ISE; - propuneri legislative, documente normative.

7

Proiect Contract de

cercetare Beneficiar Rezultat

Termen de raportare

Autori

Abilităţile non-cognitive – repere știinţifice pentru schimbarea paradigmei în politicile, programele și practicile de lucru cu tinerii aflaţi în situaţii de risc

Contract de cercetare UNICEF

UNICEF România MENCS Universități CCD-uri CJRAE/CMBRAE

Raport Dezvoltarea abilităţilor noncognitive la adolescenţii din România, Buzău: Alpha MDN, 2016, ISBN 978-973-139-338-4

august 2016 Magda Balica, Oana Benga, Irina Horga, Delia Goia, Simona David-Crisbășanu, Oana Iftode, Violeta Caragea

II. 3. 1. Articole în cărţi de specialitate

Anul Autor(i) Titlul lucrării Editura ISSN / ISBN

Cărţi de specialitate

2016 Angelica Mihăilescu Educaţia culturală. Accente, percepţii, aplicaţii București: Editura Universitară

ISBN 978-606-28-0436-7

Articole în cărţi de specialitate

2016 Laura Elena Căpiță; Lavinia Stan; Maria Rițiu; Carol Căpiță

Oral History in Schools – Challenges and Opportunities for Romanian Schools

Daniela, Trskan (Ed.), Oral History Education: Dialogue with the Past

Slovenian National Commission for UNESCO, Ljubljana

ISBN 978-961- 93589-5-5

II. 3.2. Site-uri

Denumirea site-ului

Proiectul/tema Descrierea contribuţiei Grup ţintă Url (link)

Programe.ise.ro Site al ISE Actualizarea site: planuri-cadru de învățământ, programe şcolare, precizări de aplicare a documentelor curriculare Realizatori: Cornel Olaru; Angela Teşileanu

inspectori cadre didactice metodişti

http://www.programe.ise.ro

8

II.4. Contracte de cercetare internaţionale

Denumirea proiectului

Numărul contractului

Parteneri Rezultate Sursa de finanţare Autorii

Addresing Violence in School through Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education

Grant Consiliul Europei 2015-2016

Grecia –țară coordonatoare; Muntenegru; Polonia; Ungaria

Raport Addressing violence in schools through education for democratic citizenship and human rights education, Council of Europe, 2016

Consiliul Europei (Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Pilot Projects Scheme)

Sorin Mitulescu; Andreea Scoda et al.

II.5. Pregătirea unor proiecte de cercetare-dezvoltare sau formare

Denumirea proiectului Parteneri Apelul de proiecte la care a fost

trimis Autori

DEvelop COmpetences in Digital Era. Expertise, best practices and teaching in the XXI century - DECODE

Fondazione Link Campus (Italy); Centro di ricerca CRES-IELPO, Università Roma Tre (Italy); Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Spain); OMNIA (Finland); Institutul de Ştiințe ale Educatiei (Romania); Aspire International (U.K.); ANP (Italy)

Erasmus+ Programme, Call 2016, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships for school education

Petre Bornariuc; Carmen-Gabriela Bostan

III. PRESTIGIUL PROFESIONAL III.1. Participare (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute

Nr. crt.

Membru Titlul revistei / editurii

1 Laura Elena Căpiță International Journal of Historical Learning, Teaching and Research (UK)

2

9

III.2.1. Participare în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)

Nr. crt.

Membru Titlul revistei / editurii

1 Sorin Mitulescu, recenzor, membru în Editorial Board

South East European Journal of Political Science

2

III.2.2. Participare în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (altele decât cele cotate CNCSIS) inclusiv statutul de coordonator de numar si referent

Nr. crt.

Membru Titlul revistei / editurii

1. Laura Elena Căpiță; Irina Horga; Otilia Apostu

Membri în Colegiul de redacție al Revistei de pedagogie, Institutul de Științe ale Educației

2. Monica Cuciureanu Responsabil de număr, Revista de pedagogie nr. 2/2016, Institutul de Științe ale Educației

3. Simona Velea, Oana Gheorghe, Adela Mihaela Țăranu, Monica Cuciureanu; Luminița Catană; Dan Badea; Ligia Sarivan; Ioana Constantin; Laura Elena Căpiță; Otilia Apostu, Irina Horga, Lucian Voinea, Andreea Scoda

Recenzori, Revista de pedagogie, nr. 1

4. Adela Mihaela Țăranu Revista română de psihodramă, ISSN 2344-1062, http://www.psihodrama.ro/publicatii-si-proiecte/revista-spjlm/publica

5.

III.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie

Nr. crt.

Beneficiar Premiul Anul

1

10

III.4. Premii naţionale ale Academiei Române

Nr. crt.

Beneficiar Premiul Anul

1

III.5. Reuniuni profesionale

Activitatea Locul de desfăşurare Perioada

Ordonate cronologic Participanţi

Întâlnire cu experți din Elveția, de la MECTS și Fundația GO FOR JOBS pentru prezentarea rezultatelor proiectului JOBS – Job Orientation Training in Businesses and Schools și a curriculumului pentru orientarea școlară și profesională din Elveția

Institutul de Științe ale Educației 12 ianuarie 2016 Speranța Țibu; Angela Andrei; Delia Goia; Andra Făniță; Monica Cuciureanu

11

III.6. Afilieri profesionale

Membru Asociaţia Statutul

Ligia Sarivan IDEE (Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie) Membru în colegiul director

Iulian Bogdan Vodă Consiliul de Administraţie al Federaţiei Festivalurilor Internaţionale Eurochestries Membru asociat

Carmen-Gabriela Bostan Societatea Română de Fizică Membru

IV. COLABORAREA CU ONG-URI ŞI ASOCIAŢII PROFESIONALE

Participanţi Activitatea Perioada Locul

Irina Horga Pregătirea acordului de parteneriat Institutul de Științe ale Educației – Asociația Academia pedagogilor

august 2016 București

V. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT V.1. Cursuri de perfecţionare

Denumire curs Autorii Locul de desfăşurare Perioada Participanţi

Activitate de formare față în față - Proiectul Instrumente şi metode pentru îmbunătăţirea funcţionării consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

Laura Elena Căpiță Focșani 8 noiembrie 2016 Directori de unități școlare din județul Vrancea

V.2. Activitati in cadrul Comisiilor metodice ale personalului didactic

Participanţi Comisia/activitatea Locul de desfăşurare Data

Laura Elena Căpiță Consfătuirile cadrelor didactice din învățământul primar Craiova, ISJ septembrie, 2016

VI. CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE

12

Expert Activitatea Locul de desfăşurare Perioada

MENCS

Angela Teşileanu Corespondență de specialitate: Răspuns la Adresa Asociației Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR), înregistrată cu nr. 355/11.01.2016, trimisă la Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice, înregistrată la Institutul de Ştiințe ale Educației cu nr. 31/11.01.2016. Adresa de răspuns este înregistrată la Institutul de Ştiințe ale Educației cu nr. 31/08.02.2016

Institutul de Ştiințe ale Educației

11 ianuarie – 8 februarie 2016

Interpelări

Angela Teşileanu; Ciprian Fartuşnic

Corespondență de specialitate: Răspuns la Adresa MENCS - Serviciul Relația cu Parlamentul şi Partenerii Sociali nr. 8293/08.02.2016, înregistrată la Institutul de Ştiințe ale Educației cu nr. 187/8.02.2016, cu privire la inițiativa legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate. Adresa de răspuns este înregistrată la Institutul de Ştiințe ale Educației cu nr. 187/8.02.2016

Institutul de Ştiințe ale Educației

8 februarie 2016

Dezvoltare curriculară

Angela Teşileanu Corespondență - dezbatere proiecte planuri-cadru pentru gimnaziu: Răspuns la Memoriul Universității din Bucureşti, adresat Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice, înregistrat cu nr. 8019/6.01.2016, redirecționat la Institutul de Ştiințe ale Educației şi înregistrat cu nr. 29/8.01.2016, precum şi la Memoriului Universității din Bucureşti transmis direct la Institutul de Ştiințe ale Educației, înregistrat cu nr. 42/12.01.2016. Adresa de răspuns către MENCS este înregistrată la Institutul de Ştiințe ale Educației cu nr. 29/20.01.2016. Adresa de răspuns către Universitatea din Bucureşti este înregistrată la Institutul de Ştiințe ale Educației cu nr. 42/20.01.2016

Institutul de Ştiințe ale Educației

9-19 ianuarie 2016

Alte activităţi

Angela Teşileanu; Ligia Sarivan

Corespondență de specialitate: Răspuns la Adresa MENCS nr. 25253/20.01.2016, înregistrată la ISE cu nr. 80/20.01.2016, referitoare la transmiterea propunerilor institutului pentru seminarul destinat experților din domeniul elaborării programelor de studiu şi al evaluării, inspectorilor, formatorilor şi profesorilor de limbi străine. Adresa de răspuns către MENCS este înregistrată la Institutul de Ştiințe ale Educației cu nr. 80/5.02.2016

Institutul de Ştiințe ale Educației

20 ianuarie – 4 februarie 2016

13

VII. FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Participanţi Tipul de formare/dezvoltare profesională Organizaţia /expertul care a

furnizat serviciile de formare/dezvoltare

Perioada

Angela Teşileanu Training cu tema Developing and implementing National Financial Education Strategies – Podgorica, Muntenegru

Child & Youth Finance International (CYFI), Savings Banks Foundation for International Cooperation (SBFIC)

6-8 aprilie 2016

VIII. PREZENŢA ÎN MASS-MEDIA VIII.1. Participarea la emisiuni de radio, TV

Autor Emisiunea

Link înregistrare Postul de radio sau TV

Data

Irina Horga Emisiunea pentru învăţământ - Trinitas TV septembrie 2016 octombrie 2016

14

VIII.2. Prezenţa în presa scrisă

Autor Titlul articolului (italic) Link Publicaţia Data

Speranța Țibu Acrodare Interviu cu privire la activitatea de cercetare ISE - Cenuşăreasa educaţiei

http://www.decatorevista.ro/edudor-cenusareasa-educatiei/

Revista DoR 20 martie2016

IX. ALTE ACTIVITĂŢI

Participanţi Evenimentul Locul desfăşurării Data

Paul Blendea Elaborarea documentului privind situația sistemului de control managerial intern (SCMI) din ISE

ISE Bucureşti 11-12 ianuarie 2016