Rânduiala Tipicului - roea.org · Tăierea Împrejur cea dupa Trup a Domnului. Sf. ... Evanghelia:...

of 22 /22
Page 1 of 22 2018 RÂNDUIALA TIPICULUI IANUARIE 1 LUNI Tăierea Împrejur cea dupa Trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare. Urmeaza Mineiul. Vecernia Mare: Vodod. Paremii şi Litie. Utrenia: Polieleu. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evanghelia Utreniei: Ioan 10,9-16. La canoane se cântă Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită", se cântă Cantarea a 9-a din Minei. Doxologia Mare. Troparul Sfântului glas. 1; “Slavă... şi acum...”, troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Col. 2,8-12; Ev Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: De Tine se bucură... După Liturghie se face Tedeum pentru Anul Nou. 5 VINERI Ajunul Botezului. (Zi de Post). Ceasurile Împărăteşti cu Obedniţa. Liturghia Sf. Vasile cel Mare combinată cu Vecernia Praznicului. După ultima paremie, se zice ectenia mică cu ecfonisul: “Că Sfânt eşti Dumnezeul nostru...” şi se intră în Liturghie cu Trisaghionul: “Sfinte Dumnezeule...”. Axionul: “De Tine se bucură.” După Rugăciunea Amvonului, ieşim în procesiune, prin uşile împărăteşti, în mijlocul bisericii, pentru Sfinţirea Aghiezmei Mari. Rânduiala se găseşte în Minei, la sfârşitul slujbei de azi ori în Aghiazmatare şi Molitfelnice. Cu această apă se stropeşte biserica şi casele tuturor creştinilor. Vineri seara: Pavecerniţa cea Mare, la care se cântă: "Cu noi este Dumnezeu". După primul "Sfinte Dumnezeule" se cântă Troparul Botezului. După al doilea "Sfinte Dumnezeule" se cântă Condacul Botezului. După Doxologia citită, se face Litia, în care se include Stihovna, Rugăciunea Dreptului Simeon şi cădirea împrejurul pâinilor, cântându-se Troparul Praznicului de 3 ori şi Otpustul. 6 SÂMBĂTĂ Botezul Domnului. Urmeaza Mineiul. Utrenia: Polieleu. Marimuri. Evanghelia: Marcu 1,9-11. Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Cantarea a 9-a. Laudele. Doxologia Mare. Liturghia Sf Ioan Gura de Aur: Antifoanele Praznicului. Stihurile speciale la Vodohul mic. În loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câţi în Hristos v-aţi botezat." Ap. Tit 2,11-14; 3,4-7. Ev. Matei 3,13-17. Axionul: Primul Irmos al Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului Botezului. După Rugăciunea Amvonului, ieşim în procesiune afară, la râu, sau în mijlocul bisericii, pentru Sfinţirea Aghiezmei Mari. Liturghia se încheie cu: “Fie numele Domnului binecuvântat” şi otpustul praznicului. Până la încheierea praznicului (14 ianuarie), creştinii, înainte de a lua anaforă, beau Aghiazmă Mare. 7 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Glas 6. Voscr. 9. Se combină slujba Sfântului din Minei cu slujba Glasului 6, din Octoih. Sâmbătă seara, Vecernia Mare: Inceput după obicei. Vodod. Paremii nu se pun. După stihoavnă se cântă Troparul Glasului 6, Slavă..., al Sfântului, Şi acum..., al Praznicului, adică: “ În Iordan botezându-Te....” Apoi, Otpustul. Utrenia: Polieleu se pune numai unde este Hramul Bisericii; altfel, se cântă Binecuvântările şi Antifoanele Glasului 6, urmate de Evanghelia Învierii, a 9-a. Catavasiile Botezului. Laude şi Doxologia Mare. Liturghie: "Sfinte Dumnezeule," Apostolul şi Evanghelia Duminicii de după Botez si a Sfântului: Efeseni 4,7-13 si Fapte 19,1-8. Ev. Matei 4,12-17 şi Ioan 1,29-34. Axionul Botezului, care se cântă timp de 8 zile, până la Odovania Praznicului. Otpustul de azi: "Cel ce a inviat din morti… » (vezi Liturghierul BOR, Editia 2012, pg. 379)

Transcript of Rânduiala Tipicului - roea.org · Tăierea Împrejur cea dupa Trup a Domnului. Sf. ... Evanghelia:...

Page 1 of 22

2018 RÂNDUIALA TIPICULUI

IANUARIE

1 LUNI Tăierea Împrejur cea dupa Trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare. Urmeaza Mineiul. Vecernia

Mare: Vodod. Paremii şi Litie. Utrenia: Polieleu. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evanghelia

Utreniei: Ioan 10,9-16. La canoane se cântă Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită",

se cântă Cantarea a 9-a din Minei. Doxologia Mare. Troparul Sfântului glas. 1; “Slavă... şi acum...”,

troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap.

Col. 2,8-12; Ev Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: De Tine se bucură... După Liturghie se face Tedeum

pentru Anul Nou.

5 VINERI Ajunul Botezului. (Zi de Post). Ceasurile Împărăteşti cu Obedniţa. Liturghia Sf. Vasile cel Mare

combinată cu Vecernia Praznicului. După ultima paremie, se zice ectenia mică cu ecfonisul: “Că Sfânt

eşti Dumnezeul nostru...” şi se intră în Liturghie cu Trisaghionul: “Sfinte Dumnezeule...”. Axionul: “De

Tine se bucură.” După Rugăciunea Amvonului, ieşim în procesiune, prin uşile împărăteşti, în mijlocul

bisericii, pentru Sfinţirea Aghiezmei Mari. Rânduiala se găseşte în Minei, la sfârşitul slujbei de azi ori

în Aghiazmatare şi Molitfelnice. Cu această apă se stropeşte biserica şi casele tuturor creştinilor. Vineri

seara: Pavecerniţa cea Mare, la care se cântă: "Cu noi este Dumnezeu". După primul "Sfinte

Dumnezeule" se cântă Troparul Botezului. După al doilea "Sfinte Dumnezeule" se cântă Condacul

Botezului. După Doxologia citită, se face Litia, în care se include Stihovna, Rugăciunea Dreptului

Simeon şi cădirea împrejurul pâinilor, cântându-se Troparul Praznicului de 3 ori şi Otpustul.

6 SÂMBĂTĂ Botezul Domnului. Urmeaza Mineiul. Utrenia: Polieleu. Marimuri. Evanghelia: Marcu 1,9-11.

Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Cantarea a 9-a. Laudele. Doxologia

Mare. Liturghia Sf Ioan Gura de Aur: Antifoanele Praznicului. Stihurile speciale la Vodohul mic. În

loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câţi în Hristos v-aţi botezat." Ap. Tit 2,11-14; 3,4-7. Ev. Matei

3,13-17. Axionul: Primul Irmos al Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului Botezului. După Rugăciunea

Amvonului, ieşim în procesiune afară, la râu, sau în mijlocul bisericii, pentru Sfinţirea Aghiezmei

Mari. Liturghia se încheie cu: “Fie numele Domnului binecuvântat” şi otpustul praznicului. Până la

încheierea praznicului (14 ianuarie), creştinii, înainte de a lua anaforă, beau Aghiazmă Mare.

7 DUMINICĂ Duminica după Botezul Domnului. Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Glas 6. Voscr. 9. Se combină

slujba Sfântului din Minei cu slujba Glasului 6, din Octoih. Sâmbătă seara, Vecernia Mare: Inceput

după obicei. Vodod. Paremii nu se pun. După stihoavnă se cântă Troparul Glasului 6, Slavă..., al

Sfântului, Şi acum..., al Praznicului, adică: “ În Iordan botezându-Te....” Apoi, Otpustul. Utrenia:

Polieleu se pune numai unde este Hramul Bisericii; altfel, se cântă Binecuvântările şi Antifoanele

Glasului 6, urmate de Evanghelia Învierii, a 9-a. Catavasiile Botezului. Laude şi Doxologia Mare.

Liturghie: "Sfinte Dumnezeule," Apostolul şi Evanghelia Duminicii de după Botez si a Sfântului:

Efeseni 4,7-13 si Fapte 19,1-8. Ev. Matei 4,12-17 şi Ioan 1,29-34. Axionul Botezului, care se cântă timp

de 8 zile, până la Odovania Praznicului. Otpustul de azi: "Cel ce a inviat din morti… » (vezi Liturghierul

BOR, Editia 2012, pg. 379)

Page 2 of 22

14 DUMINICĂ Duminica a 29-a după Rusalii. Glas 7. Voscr. 10. Odovania Praznicului Botezului. Se combină slujba

Gl. 7 din Octoih cu cea a Botezului, de la 6 ianuarie, după indicaţiile date in Minei, pentru cazurile când

Odovania cade DUMINICĂ. Ca la toate odovaniile, slujba Sfântului de azi nu se pune. Vecernie Mare

cu Vohod. Utrenia: Nu se pun Polieleu şi Mărimuri, ci se cântă Binecuvântările Învierii, Ipacoi şi

Antifoanele Învierii. Evanghelia Învierii, a 10-a. Catavasiile Botezului, Laudele şi Doxologia Mare.

Liturghia: Ap. Coloseni 1,12-18 (NOTA: se citeste apostolul Duminicii a 28-a). Evanghelia: Luca

17,12-19 (a celor 10 leprosi). Axionul Botezului.

17 MIERCURI

Sfântul Antonie cel Mare. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare cu Vohod, Paremii şi Litie. Utrenia cu

Polieleu şi Mărimuri. Antifonul 1 al Glasului 4. Ev. Utreniei: Matei 11,27-30. Catavasiile Întâmpinării.

Liturghia Sf Ioan: Ap.: Evrei 13,7-16. Ev. Luca 6,17-23. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

21 DUMINICĂ Duminica a 32-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 11. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile

Întâmpinării. Laude. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Timotei 4,9-15. Ev. Luca 19,1-10 (a lui Zaheu).

Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

25 JOI Sfântul Grigorie Teologul. Urmeaza Mineiul, Vecernia Mare: Vohod şi Paremii. Utrenia: Polieleu şi

Mărimurile Sfântului. Ev. Utreniei Ioan 10,1-9. Laude si Doxologia Mare. Catavasiile Întâmpinării.

Liturghie: Ap. 1 Corinteni 12,7-11. Ev. Ioan 10,9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

27 SÂMBĂTĂ Aducerea Moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare cu Vohod şi

Litie. Utrenie cu Polieleu şi Mărimuri. Antifonul 1 al Glasului 4. Ev. Utreniei: Ioan 10,1-9. Catavasiile

Întâmpinării. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 12,7-11. Ev.:. Ioan 10,9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

28 DUMINICĂ

Duminica a 33-a după Rusalii. A Vameşului şi a Fariseului. (Incepe Triodul). Glas 1. Voscr. 1.

Combină Triodul cu Octoihul. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului, slujba

Sfântului zilei se lasă afară, exceptie se face pentru Bunavestire). Vecernia Mare: Vohod. Utrenie:

Polieleu. “La Râul Babilonului.” Binecuvântările Învierii. După Ps. 50, se cântă “Uşile Pocăinţei”, stihiri

care ţin până la Duminica 5-a din Post inclusiv. Catavasiile din Triod pentru Dumnica Vamesului si

Fariseului. Liturghie: Ap. 2 Timotei 3,10-15. Ev. Luca 18,10-14. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

30 MARŢI Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Urmează Mineiul.

Vecernie Mare: Vohod. Paremiile. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10, 9-16.

Catavasiile Intâmpinării. Liturghie: Ap. Evrei 13,7-16. Ev. Matei 5,14-19. Axionul: “Cuvine-se

cu adevărat.”

Page 3 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

FEBRUARIE

Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită se oficiază la datele de: 21, 23 şi 28

2 VINERI Întâmpinarea Domnului. Harti. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenia:

Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1 al glasului 4. Ev. Luca 2,25-32. Catavasiile Întâmpinării. Laude.

Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. Stihurile speciale la Vodohul mic. “Sfinte

Dumnezeule.” Ap. Evrei 7,7-17. Ev. Luca 2,22-40. Axionul: Primul Irmos al Cantarii a 9-a din Canonul

Praznicului. Otpustul Praznicului: “Cel ce a fost tinut in bratele dreputului Simeon...”

4 DUMINICĂ Duminica a 34-a după Rusalii. A Intoarcerii Fiului Risipitor. Glas 2. Voscr. 2. Urmează Triodul.

Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. “La Râul Babilonului.” Binecuvântările Învierii. După Ps.

50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia: Ap. 1 Corinteni 6,12-20. Ev. Luca

15,11-32. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Chiar daca suntem in perioada praznicului Intampinarii

Domnului, fiind duminica, otpustul este: “Cel ce a inviat din morti...”

10 SÂMBĂTĂ Sâmbăta Morţilor (Moşii de Iarnă). Urmează Triodului. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă

“Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. Nu este Vohod. Troparul Morţilor. Utrenia: In loc de

“Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Morţilor. Apoi Catisma 17 în două

stări. După prima stare: Ectenia Morţilor, iar după 2-a: "Binecuvântările Morţilor" urmate de Ectenia

Morţilor. Nu este Evanghelie la utrenie. Canonul şi Catavasiile Morţilor si restul Utreniei citit.

Liturghia Sf Ioan: Ap. 1 Corinteni 10,23-28; Tesaloniceni 4,13-17. Ev. Luca 21,8-9, 25-27, 33-36; Ioan

5,24-39. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După Liturghie, Parastas de Obşte (adică pentru toţi

mortii, în general, nu numai pentru o anumită familie).

11 DUMINICĂ Duminica a 35-a după Rusalii. A Înfricoşatoarei Judecăţi - a Lăsatului sec de carne. Glas 3. Voscr.

3. Se combină Octoihul cu Triodul. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. “La Râul Babilonului.”

Binecuvântările Învierii. După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghie: Ap.

1 Corinteni 8,8-13; 9,1-2. Ev. Matei 25,31-46. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

18 DUMINICĂ Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Duminica Iertării –a Lăsatului sec de brânză. Glas 4. Voscr.

4. Se combină Octoihul cu Triodul. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii.

După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia: Ap. Romani 13,11-14; 14,1-4.

Ev. Matei 6,14-21. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi

Rugăciunea Sf. Efrem Sirul.

19 LUNI Începe Postul Mare. Tipicul Mare prescrie in timpul Postului Mare savarsirea Liturghiei Darurilor

Mai Înainte Sfinţite 5 zile pe săptămână, nu numai Miercurea şi Vinerea. In aceasta prima saptamana,

de Luni până Joi, se citeşte Pavecerniţa Mare cu Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul. Se zice

Rugăciunea Sf. Efrem Sirul, cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în

Triod. Zilele de Luni si Marti si zile aliturgice. Iar miercuri, 21 februarie, se sarvarseste prima

Liturghie a Darurilor mai inainte Sfintite.

Page 4 of 22

24 SÂMBĂTĂ Aflarea Capului Sf. Ioan Botezătorul. Sâmbăta Sf. Teodor Tiron. Vecernie Mare cu Vohod şi 5

Paremii se face VINERI, dimpreună cu Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţite. Iar Litia se slujeşte

Vineri seara, după Pavecerniţa Mare, continuându-se cu Utrenia, după indicaţiile Tipicului, dela

sfârşitul Triodului, sub titlul: “Când Aflarea Capului Sfântului Ioan cade Sâmbătă, în Săptămâna întâia

din Post”. Tot acolo se arată amănunţit cum se combină slujba Sf. Ioan cu a Sf. Teodor. Liturghia Sf.

Ioan: Ap. 2 Corinteni 4,6-15 şi Evrei 13,1-12. Ev. Matei 11,2-15 şi Marcu 2, 23-3,5. Axionul: “Cuvine-

se cu adevărat”. După Sf. Liturghie Pomenirea Mortilor si Binecuvântarea colivei.

25 DUMINICĂ Duminica 1-a din Post - A Ortodoxiei. Glas 5. Voscr. 5. Se combină Triodul cu Octoihul. Vecernie

Mare: Vohod. Troparul Învierii, plus Troparul Icoanelor “Preacuratului Tău Chip.” Utrenie: După Ps.

50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap. Evrei 11,24-

26, 32-40. Ev. Ioan 1, 43-51. Axionul: “De Tine se bucură...”

Page 5 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

MARTIE

Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 şi 30

4 DUMINICĂ Duminica a 2-a din Post - A Sf. Grigore Palama.. Glas 6. Voscr. 6. Urmează Triodul. Vecernie

Mare: Vohod. Fără Paremii. Troparul Învierii şi Troparul Sfântului. Utrenia: Polieleu. Binecuvântările

Învierii. După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia Sf.Vasile: Ap. Evrei

1,10-14; 2,1-3; Evrei 7,26-28; 8,1-2. Ev. Marcu 2,1-12; Ioan 10,9-16. Axionul “De Tine se bucură.”

9 VINERI Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia. Se combină Triodul cu Mineiul. Unde este hramul bisericii, se

face Liturghie Mai Înainte Sfinţită, la care se adaugă Ap. Evrei 12,1-10 şi Ev. Matei 20,1-16, după “ Să

se îndrepteze rugăciunea mea...”

11 DUMINICĂ Duminica a 3-a din Post. A Sfintei Cruci. Martirii prigoanei comuniste Glas 7. Sfetilna 7. Se

combină Octoihul cu Triodul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii. Ev. a

7-a a Învierii. Ps. 50. “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. La Doxologia Mare, preotul îmbrăcat în

toate veşmintele, cădeşte împrejurul Sfintei Mese, iar la al 3-lea Sfinte Dumnezeule… se scoate crucea

din altar în procesiune prin usa diaconeasca din partea de nord i se aeaz pe un tetrapod în mijlocul

bisericii, pentru inchinarea credincioilor. În timpul procesiunii se cânt Troparul i Condacul Crucii.

Crucea nu se închin în cele 4 puncte cardinale ca la ziua Înlrii Sf. Cruci, ci doar se aeaz pe

tetrapod, cdind în jurul ei. Se face inchinare cu metanii mari, cântând: “Crucii Tale…”. Liturghia Sf.

Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale...” Ap. Evrei 4,14-16; 5,1-6. Ev.

Marcu 8,34-38; 9,1. Axionul: “De Tine se bucură.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste.

18 DUMINICĂ

Duminica a 4-a din Post. A Sf. Ioan Scrarul. Glas 8. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu Triodul.

Vecernie Mare: Vohod, fr Paremii. Pe lâng Troparul Învierii, se pune i Troparul Sf. Ioan Scrarul,

la Vecernie, Utrenie i Liturghie. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii. Ev. a 8-a a Învierii. Ps. 50.

“Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap. Evrei 6,13-20; Efeseni

5,8-19. Ev. Marcu 9,17-32; Matei 4,25; 5,1-12. Axionul: “De Tine se bucură…”.

21 MIERCURI Denia Canonului cel Mare al Sf. Andrei Criteanul. (Vezi Triodul).

23 VINERI Denia Acatistului Maicii Domnului, al Bunei Vestiri. (Vezi Triodul )

Page 6 of 22

25 DUMINICĂ Duminica a 5-a din Post. Bunavestire. Dezlegare la peşte. Glas 1. Voscr. 9. După indicaţiile dela

sfârşitul Triodului, Capetele lui Marcu, litera L, slujba Sf. Maria Egipteanca din Triod şi a Sfântului din

Minei, se pun, ori Vineri în săptămâna dinainte, ori Marţi dupa aceea. Vecernia Mare: “Fericit

Bărbatul,” cu toată Catisma. Stihirile dela “Doamne strigat-am” sunt pe 10: 4 ale Învierii şi 6 ale

Praznicului. Vohod, Paremii şi Litie. Utrenie: Polieleu, Mărimuri şi, îndată: Ectenia mică, Ipacoi şi

Antifoanele Învierii. Binecuvântările Invierii nu se mai cântă. Evanghelia Praznicului, citită din Uşile

Împărăteşti: Luca 1,39-56. Se pune “Învierea lui Hristos văzând”. După Ps.50, în loc de “Uşile

Pocăinţei,” se cântă stihirile Praznicului. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. Catavasiile

Buneivestiri. La Peasna 9-a, se cântă “Ceeace eşti mai cinstită.” Liturghia Sf. Vasile cel Mare:

Antifoane Praznicale din minei. Vodohul Mic cu stih special: “Binevestiti din zi in zi mantuirea

Dumnezeului nostru...mantuieste-ne pe noi...”, Troparul si Condacul praznicului; Sfinte Dumnezeule...,

Ap. Evrei 9,11-14 (al Dumincii a 5a) si Ap. Evrei 2, 11-18 (al Pranizului). Ev. Marcu 10,32-45 (a

Duminicii a 5a) si Ev. Luca 1, 24-38 (a Praznicului). Axionul praznicului "Binevesteste, pamantule..."

31 SÂMBĂTĂ Sâmbăta lui Lazăr. Urmează Triodul. Vecernia Sfantului Lazăr s-a făcut în ajun (Vineri dimneata),

dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfinţită. Utrenie: Nu este Polieleu, Mărimuri, nici Evanghelie.

Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi "Învierea lui Hristos văzând..." Catavasiile din Triod. În loc

de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Cantarea a 9-a de la Catavasii din Triod. "Sfânt este Domnul

Dumnezeul nostru", fără Voscr. Se canta Laudele. Doxologia cea Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane

obinuite. La Vohodul cu Evanghelia se cântă: Veniți să ne închinăm…Mîntuiește-ne pe noi…Cel ce ai

înviat din morți…. Troparul praznicului (Învierea cea de obște…). În loc de Sfinte Dumnezeule…, se

cânt: Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Evrei 12,28-13,8. Ev. Ioan 11,1-45. Axionul: Irmosul

Cântării a 9-a a Canonului Sfântului Lazr (Să cinstim și să preaslăvim, popoare, pe curate Născătoare

de Dumnezeu…). Chinonicul din Triod. În loc de Văzut-am lumina cea adevărată…, se cântă: Învierea

cea de obște…. La otpust: Cel ce a înviat din morți..

Page 7 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

APRILIE

Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită: 2, 3 şi 4

1 DUMINICĂ Duminica a 6-a din Post, a Floriilor. Intrarea Domnului în Ierusalim. Toate ale Praznicului din

Triod. Vecernie Mare: Litie. Paremii. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Ev. Matei 21,1-11; 15-17. Dup

Evanghelie, se citete imediat Ps. 50, iar preotul binecuvinteaz stâlprile. Se cânt întreg Canonul

Duminicii Stâlprilor. Liturghia Sf. Ioan: Antifoanele Praznicului. Stihurile speciale la Vodohul Mic.

Sfinte Dumnezeule…. Ap. Filipeni 4,4-9. Ev. Ioan 12,1-18. Axionul Praznicului. Dezlegare la pete.

Cu Denia de Duminic seara, începe Sptmâna Patimilor

2-4 LUNI, MARŢI şi MIERCURI

Sptmâna Patimilor. Urmează Triodul. În aceste zile se slujete, dimineata, Liturghia Darurilor Mai

Înainte Sfinite, iar seara, Deniile Mirelui, cântarea Iat Mirele vine…, i Luminânda: Cmara Ta

Mântuitorule… . Miercuri diminea înceteaz rostirea Rugciunii Sf. Efrem Sirul, cu ritualul metaniilor

mari. Tot Miercuri dup amiaz se svârete in unele parohii Taina Sfântului Maslu de Obste, pentru

toat parohia.

5 JOIA MARE

Comemorarea Cinei celei de Tain. Urmează Triodul. Liturghia Sf. Vasile combinat cu Vecernia

Mare: Se incepe cu “Binecuvantata este Imparatia...” apoi Psalmul 103 si cele ale Vecerniei din Triod.

Stihurile la Doamne strigat-am, cu cadirea marea. Slava si acum...Vohodul mic cu Evanghelie. Paremii.

Se intr în Liturghie cu imnul Trisaghion “Sfinte Dumnezeule...”. Ap. 1 Corinteni 11,23-32. Ev. Matei,

îns de fapt este o combinaie din toi Evanghelitii (vezi Evangheliarul): Matei 26,2-20; Ioan 13,3-17;

Matei 26,21-39; Luca 22,43-44; Matei 26,40; 27,1-2. În loc de heruvic și Să se umple gurile noastre…,

se cânt ”Cinei Tale…” Iar în loc de Axion, se cântă “Din Ospul Stpânului…”. Se scoate un nou

Agne pentru împrtirea bolnavilor din timpul anului cum prevede randuiala. Seara se face Slujba

Sfintelor Patimiri cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile a 5-a

i 6-a.

6 VINEREA MARE

Urmează Triodul. Ceasurile Împrteti cu Evangheliile lor. Vecernia Mare a Scoaterii Sfantului

Epitaf: Vohod cu Evanghelie. Lumina Lina. Paremii. Apostol si Citirea Evangheliei cu pogorarea de pe

Cruce a Domnului. Scoaterea Sfântului Epitaf. Dup tradiia bizantin, Sf. Epitaf se scoate în timpul

Slavei de la Stihoavnă. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: La Dumnezeu este Domnul..se

canta troparele: Iosif cel cu bun chip.. si celelalte...iar intre timp preotul cadeste toata biserica ramanand

in mijlocul bisericii din fata Sf Epitaf, si incepe Prodohul: In mormant viata..., se zice ectenia mica si se

cadeste la inceputul fiecarei stari a Prohodului. Se urmeaza apoi randuiala din Triod. La Doxologie

preotul imbracat in toate vesmintele, iese in fata Sf. Epitaf si la Sfinte Dumnezeule..., cadeste de trei ori

imprejur Sf Epitaf dupa care este scos în procesiune împrejurul bisericii cu patru opriri si ecteniile

corespunzatoare. Venind înapoi in biserica, in fata usilor imparatesti, preotul ridica usor Sf Epitah si

zice: Intelepciune Drepti! dupa care intra in altar prin Sfintele Usi si aseaza Sf. Epitaf pe Sf. Mas, unde

rmâne pân la Înlarea Domnului, in timp ce se canta troparele: Iosif cel cu bun chip...din Triod.

Încheierea Utreniei se face cu citirea Paremiilor, a Apostolului, Evangheliei, ecteniile i otpustul: “Cel

ce pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire...”

Page 8 of 22

7 SAMBATA MARE

Urmează Triodul. Liturghia Sf. Vasile cel Mare combinat cu Ceasurile, Obednia i Vecernia: În

loc de Sfinte Dumnezeule…, se cânt: Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Romani 6,3-11. Ev. Matei

28,1-20. Heruvicul i Axionul special al Sambetei celei Mari. Vezi cântrile prescrise în Triod. Cartea

Triodului iese din funcie i se introduce "Penticostarul" care va fi ghid pentru toate slujbele pân la

Duminica Tuturor Sfinilor.

8 ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAŞTI)

Urmează Penticostarul. Procesiunea cu Sfanta Lumina cu înconjurarea bisericii, apoi Utrenia Patilor.

Evanghelia ce se citete afar: Matei 28,1-15. În tot timpul Sptmânii Luminate, Utrenia începe ca în

noaptea de Pati: Slav Sfintei…, apoi cdirea împrejurul mesei, cu stihurile Patilor. Liturghia Sf. Ioan

Gura de Aur: Obinuita binecuvântare, apoi Hristos a Înviat… de 3 ori, cdirea împrejurul Sf. Mese cu

Stihurile Patilor: S învie Dumnezeu…cu Hristos a Inviat i apoi Ectenia Mare. De la Duminica Tomii

pân la Înlare, nu se mai face cdire cu Stihurile Patilor, ci se cânt numai Hristos a Înviat… de 3 ori.

Rugciunea Împrate Ceresc… nu se mai zice pân la Rusalii. În loc de Sfinte Dumnezeule… se cânt

Câi în Hristos…. Ap. Fapte 1,1-8. Ev. Ioan 1,1-17. Axionul Învierii: Îngerul a strigat…. Pân la

Înlare, în loc de Bine este cuvântat…, Vzut-am Lumina…, S se umple gurile noastre… i Fie

Numele Domnului…, se cânt Hristos a Înviat… Dup Liturghie, binecuvântarea artosului, a

crnurilor i oulor. A doua inviere sau Vecernia Pastilor: Se incepe cu: Slava Sfintei...cum s-a aratat

mai sus cu stihurile Pastilor si Hristos a Inviat. Vohod cu Sf. Evanghelie. Lumina Lina, Prochimenul:

Cine este Dumnezeu...se citeste Evanghelia (Ioan 20,19-25) in mai multe limbi, si celelalte ale

Vecerniei asa cum prevede Penticostarul. Uile altarului rmân deschise pân în Sâmbta Tomii.

Vecerniile, Utreniile, Ceasurile, Liturghiile acestei sptmâni sunt ca în ziua de Pati.

9 LUNEA LUMINATĂ

Utrenia i Liturghia: Urmează Penticostarul. Ap. Fapte 1,12-17; 21-26; Ev. Ioan 1,18-28. Catavasiile

si celelalte din Slujba Invierii din fiecare zi a acestei saptamani. La Liturghiile din Saptamana Luminata:

Obinuita binecuvântare: “Binecuvantata este Imparatia...”, apoi Hristos a Înviat… de 3 ori, cdirea

împrejurul sf. mese cu Stihurile Patilor: S învie Dumnezeu…cu Hristos a Inviat i apoi Ectenia Mare.

În loc de Sfinte Dumnezeule… se cânt Câi în Hristos, Axionul Patilor continu pân la Înlare, în loc

de Bine este cuvântat…, Vzut-am Lumina…, S se umple gurile noastre… i Fie Numele Domnului…,

se cânt Hristos a Înviat…., Otpustul special al Pastilor asa cum este randuit la Slujba Invierii.

10 MARŢEA LUMINATĂ

Vecernia, Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Ap. Fapte 2,14-21. Ev. Luca 24,12-35. Axionul

Paştilor.

13 VINEREA LUMINATĂ Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. Vecernia, Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Ap.

Faptele 3,1-8. Ev. Ioan 2,12-22. Axionul Paştilor. Sfinţirea cea mică apei.

Page 9 of 22

15 DUMINICĂ Duminica a 2-a după Paşti - a Tomei. Glas 1. Voscr. 1. Începând de azi, toate slujbele încep cu

Hristos a înviat… de 3 ori ...pân la Odovania Praznicului Învierii. Utreniile pân la Înlare încep cu

Slav Sfintei… i Hristos a înviat… de 3 ori, în timpul care se cdete toat biserica. Toat rânduiala

acestei Duminici este în Penticostar. Vecernie Mare cu Litie. Utrenie cu Polieleu şi Mărimuri.

Binecuvântările Învierii. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită”. Laude şi

Doxologia Mare. Liturghie: Sunt antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 5,12-20. Ev.

Ioan 20,19-31. Axionul Patilor. Otpustul special: Cel ce prin usile incuiate a intrat...

22 DUMINICĂ

Duminica a 3-a dup Pati - a Mironosielor. Glas 2. Voscr. 4. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fr

Polieleu. Binecuvântrile Învierii. Catavasiile Patilor. La Cântarea a 9-a: Ceea ce eti mai cinstită….

Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Fapte 6,1-7. Ev. Marcu 15,43-47; 16,1-8. Axionul Patilor

23 LUNI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Vecernia Mare: DUMINICĂ seara: Vohod, Paremii, Litie.

Utrenia: Polieleu, Mărimuri, Antifonul 1 al Glasului 4. Ev. Luca 21,12-19. După Evanghelie se cântă

“Învierea lui Hristos”. Se citeşte canonul Învierii din Penticostar şi al Sfântului din Minei. Catavasiile

Paştelui. Liturghie: Ap. Fapte 12,1-11. Ev. Ioan 15,17-27 ; 16,1-2. Axionul Paştelui.

29 DUMINICĂ

Duminica a 4-a dup Pati - a Slbnogului. Glas 3. Voscr. 5. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fr

Polieleu. Binecuvântrile Învierii. Catavasiile Patilor. La Cântarea a 9-a: Ceea ce eti mai cinstită…. Laudele.

Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Fapte 9,32-42. Ev. Ioan 5,1-15. Axionul Patilor

Page 10 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

MAI

2 MIERCURI

Înjumtirea Praznicului. Urmează Penticostarul. Liturghie: Ap. Fapte 14,6-18. Ev. Ioan 7,14-30.

Axionul Paștilor.

6 DUMINICĂ

Duminica a 5-a dup Pati - a Samarinencii. Glas 4. Voscr. 7. Vecernie Mare. Vohod. Utrenie: Fr

Polieleu. Binecuvântrile Învierii. Antifoanele glasului de rând. Catavasiile Patilor. La Cântarea a 9-a:

Ceea ce eti mai cinstită…. Laudele. Doxologia Mare. Sf. Liturghie. Antifoane obinuite. Sfinte

Dumnezeule.... Ap. Fapte 11,19-30. Ev. Ioan 4,5-42. Axionul Patilor.

13 DUMINICĂ Duminica a 6-a după Paşti - A Orbului. Glas 5. Voscr. 8. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie. Fara

Polieleu. Binecuvântările Învierii. Antifoanele glasului de rând. Catavasiile Paştilor. “Ceea ce eşti mai

cinstită.” Laude. Doxologia Mare. Sf. Liturghie: Ap. Fapte 16,16-34. Ev. Ioan 9,1-38. Axionul Paştilor.

17 JOI Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor). Urmează Penticostarul. Slujbele nu mai încep cu Hristos a

înviat…, ci cu Sfinte Dumnezeule… până la Rusalii (fara a se rosti „Imparate Ceresc”). Vecernie Mare:

Vohod. Paremiile. Litie. Troparul Praznicului (de trei ori). Utrenie: Polieleu. Mărimurile. Antifoanele

Praznicului. Ev. Marcu 16, 9-20. Catavasiile Rusaliilor. Luminânda şi Laudele sunt combinaţie între

Minei şi Penticostar, aşa cum se arată in Minei. Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane speciale. Stihul

special la Vodohul Mic. Sfinte Dumnezeule…. Ap. Fapte 1,1-12. Ev. Luca 24,36-53. Axionul

Praznicului. In loc de Văzut-am Lumina…, cântăm Troparul Înălţării. Otpustul Praznicului.

20 DUMINICĂ

Duminica a 7-a dup Pati - a Sf. Prini de la Sinodul I Ecumenic. Glas 6. Voscr. 10. Urmează

Penticostarul. Se combin slujba Înlrii cu a Sf. Prini. Vecernie Mare: Vohod. Paremiile. Litie.

Utrenie: Fr Polieleu sau Mrimuri. Binecuvântrile Învierii. Ev. Învierii. Canonul Învierii pe 4, al

Înălțării pe 4, apoi al Părinților pe 6. Catavasia: Cu dumnezeiescul nor acoperit fiind…. La Cântarea a 9-

a, se cântă Ceea ce eti mai cinstită…. Doxologie Mare. Numai Troparul Învierii după Sfinte

Dumnezeule…. Liturghie: Doar in aceasta duminica, la inceputul Liturghiei nu se spune nici Imparate

Ceresc si nici Hristos a Inviat la luarea vremii, ci se spune doar “Slava intru cei de sus lui

Dumnezeu...” (de 2 ori) si odata “Doamne buzele mele vei deschide.” După Vohod, Troparul Învierii,

apoi al Înălțării și al Părinților, Slavă…, Condacul Părinților, Și acum…, al Praznicului. Ap. Fapte 20,16-

18; 28-36. Ev. Ioan 17,1-13. Axionul Înlrii. In loc de Văzut-am Lumina…, cântăm Troparul Înălţării.

Otpustul Praznicului.

21 LUNI Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Vecernie Mare cu Vohod, Paremii şi Litie. Utrenie cu Polieleu

şi Mărimuri. Ev. Ioan 10, 9-16. Catavsiile Rusaliilor. Liturghie: Ap. Fapte 26,1 şi 12-19. Ev. Ioan 10,1-

9. Axionul Praznicului Înălţării.

Page 11 of 22

26 SAMBĂTA

Sâmbta Morilor (Moii de var). Sâmbătă se cântă toată Slujba pentru cei adormiți, adică vineri, la

Vecernie, sâmbătă la Utrenie și la Sf. Liturghie, după cum s-a arătat mai inainte în Sâmbătă Lăsatului

sec de carne. Urmează Penticostarul. Vecernie i Utrenie: La Utrenie se pun Binecuvântrile Morilor,

ca la Parastas. Liturghie: Ap. Fapte 28,1-31 și al morților: 1 Tesaloniceni 4,13-17. Ev. Ioan 21,15-25 și

a morților: Ioan 5,24-30. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…. Dup Liturghie, Parastas de Obte (adic

pentru toi, în general, nu numai pentru o anumit familie).

27 DUMINICĂ

Duminica a 8-a dup Pati. Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile). De aici înainte, toate slujbele încep

cu Împrate Ceresc…. Nu inem seama de Glas i de Voscreasna pentru c se pun toate ale Praznicului

din Penticostar. Vecernie Mare: Vohod. Litie. Paremii. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Nu se pun

Binecuvântrile Învierii i Antifoanele Glasului, dei este Duminic, ci se pun Antifoanele Praznicale.

Ev. Ioan 20,19-23. Nu se cânt: Învierea lui Hristos… ci îndat urmeaz Ps. 50. Catavasiile Rusaliilor.

Liturghie: Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Vohodul Mic. În loc de Sfinte Dumnezeule…, se

cânt Câi în Hristos…. Ap. Fapte 2,1-11. Ev. Ioan 7,37-53; 8,12. Axionul Praznicului: Irmosul la

Cântarea a 9-a. Dup sfâritul Sfintei Liturghii se face Vecernia Mare cu Rugciunile Plecrii

genunchilor asa cum este randuiala in Penticostar sau Liturghierul mare.

28 LUNI Sfânta Treime. Utrenie Mică: Nu este Polieleu, nici Evanghelie. Catavasiile Rusaliilor. Doxologia

Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 5,8-19. Ev. Matei 18,10-20. Axionul Praznicului.

Page 12 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

IUNIE

3 DUMINICĂ Duminica intai după Rusalii - a Tuturor Sfinţilor. Urmează Penticostarul. Glas 8. Voscr. 1. Vecernie

Mare. Vohod. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri, până la 1 August. Liturghie: Ap. Evrei 11,33-40;

12,1-2. Ev. Matei 10,32-33, 37-38; 19,27-30. Axionul: Cuvine-se cu adevărat... (Lasatul secului pentru

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel).

10 DUMINICĂ

Duminica a 2-a dup Rusalii - a Sfinilor Americani și Români. Glas 1. Voscr. 2. Se combin slujba

Învierii din Octoih cu a Sfinilor din Minei. Vecernie Mare: Vohod. Trei Paremii din Duminica Tuturor

Sfinților. Litie. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Binecuvântrile Învierii. Ev. Învierii. Catavasiile

Buneivestiri. Laude: Slava…, a Sfinilor, i acum…, Prea Binecuvântat eti…. Doxologie Mare.

Liturghie: Ap. Romani 2,10-16. Ev. Matei 4,18-23. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…

17 DUMINICĂ

Duminica a 3-a dup Rusalii. Glas. 2. Voscr. 3. Vecernie Mare: Vohod, fr Paremii. Utrenie:

Binecuvântrile i Antifoanele Învierii. Catavasiile Buneivestiri. La Cântarea a 9-a, Ceea ce eti mai

cinstit…. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 5,1-10. Ev. Matei 6, 22-33. Axionul: Cuvine-se cu

adevărat...

24 DUMINICĂ Duminica a 4-a după Rusalii. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Glas 3. Voscr. 4. Se combină slujba

Sfântului din Minei cu a glasului de rând din Octoih. Vecernie Mare cu Vohod, Paremii şi Litie.

Utrenia: Polieleu şi Mărimuri, Binecuvântările Învierii, Antifoanele Glasului 3 şi Ev. Învierii, a 4-a.

Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Romani 6,18-23 şi Romani 13,1-14; 14,1-4. Ev. Matei 8,5-13 şi

Luca 1,1-25; 57-68; 76; 80. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

29 VINERI

Sfinii Apostoli Petru i Pavel. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:

Polieleu. Mrimuri. Ev. Ioan 21,1-14. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Cor. 11,21-33; 12,1-9.

Ev. Matei 16,13-19. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…

Page 13 of 22

RANDUIALA TIPICULUI

IULIE

1 DUMINICĂ Duminica a 5-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 5. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi

Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile

Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 10,1-10. Ev. Matei 8,28-34; 9,1.

Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

8 DUMINICĂ Duminica a 6-a după Rusalii. Glasul 5. Voscr. 6. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi

Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile

Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 12, 6-14. Ev. Matei 9, 1-8. Axionul:

Cuvine-se cu adevărat...

15 DUMINICĂ

Duminica a 7-a dup Rusalii (a Sfinilor Prini de la Sinodul al IV-lea Ecumenic). Glas 6. Voscr.

7. Se combină Octoihul cu Mineiul (vezi 13-19 Iulie).Vecernie Mare: Vohod. Prochimenul zilei.

Paremii. Litie. Utrenie: Fr Polieleu i Mrimuri. Binecuvântrile Învierii. Antifoanele și Prochimenul

glasului. Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Laudele. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Romani 15,1-

7 si al Sfintilor Parinti: Tit 3,8-15. Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi si a unui mut din

Capernaum); Ev. Sfintilor Parinti: Ioan 17,1-13. Axionul: Cuvine-se cu adevrat….

20 VINERI

Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:

Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 4,22-30. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Iacob 5,10-20. Ev. Luca

4,22-30. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

22 DUMINICĂ Duminica a 8-a după Rusalii. Glas 7. Voscr. 8. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi

Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile

Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 1, 10-17. Ev. Matei 14, 14-22.

Axionul: Cuvine-se cu adevărat…

27 VINERI Sf. Mare Mucenic Panteleimon. Sf. Iacob din Alaska. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare: Vohod.

Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Ev. Luca 21,12-19. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie:

Ap. Timotei 2,1-10. Ev. Ioan 15,17-24; 16,1-2. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…

29 DUMINICĂ

Duminica a 9-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 9. Vecernie Mare: Vohod, fără Paremii. Utrenie Fără

Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50.

Catavasiile Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14,

22-34. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

Page 14 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

AUGUST

1 MIERCURI

Scoaterea Sf. Cruci. Sfinţii 7 Fraţi Macabei. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). Urmează

Mineiul. Vecernie: La Doamne strigat-am, 6 stihiri. Fără Vohod şi Paremii. Utrenie: Fără Polieleu.

Fără Evanghelie. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie. După Doxologia Mare, preotul îmbrăcat în

toate odăjdiile, scoate Sf. Cruce în mijlocul Bisericii pentru inchinare. Sfinţirea Apei Mici. Liturghie:

Ap. Fapte 20,16-18, 28-36. Ev. Matei 10,16-22, 32-36; 11,1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După

Liturghie, Sf. Cruce este adusă în altar. Până la 15 August, în fiecare seară se face Vecernia Mică şi

Paraclisul Maicii Domnului.

5 DUMINICĂ Duminica a 10-a după Rusalii. Glas 1. Voscr. 10. Combină Octoihul cu Mineiul fiind Inainte-

praznuirea Schimbarii la Fata. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri.

Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele.

Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 4,9-16. Ev. Matei 17,14-23. Axionul: Cuvine-se cu

adevărat...

6 LUNI

Schimbarea la Fa a Domnului. Urmează Mineiul, Toate ale Praznicului. Vecernie Mare: Vohod.

Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Ev. Luca 9, 28-36. Catavasiile Crucii. La Cântarea a 9-a în

loc de Ceea ce eti mai cinstită… se cântă Stihirile Mărimurilor Praznicului: Mărește, suflete al meu, pe

Domnul…. Luminânda Praznicului. Liturghie: Antifoane speciale. Sfinte Dumnezeule…. Ap. 2 Petru

1,10-19. Ev. Matei 17,1-9. Axionul: Irmosul Cântarea a 9-a din Canonul Praznicului. Dup Rugciunea

Amvonului se binecuvinteaz strugurii i fructele. La mas se d dezlegare la pete.

12 DUMINICĂ Duminica a 11-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 11. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare:

Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui

Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 9,2-12. Ev.

Matei 18, 23-35. Axionul Schimbării la Faţă.

15 MIERCURI

Adormirea Maicii Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litia. Utrenie:

Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 1,39-49, 56. Catavasiile Adormirii. Liturghie: Antifoane obişnuite.

“Sfinte Dumnezeule”. Ap. Filipeni 2,5-11. Ev. Luca 10,38-42; 11,27-28. Axionul Praznicului: Irmosul

Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului Adormirii.

19 DUMINICĂ Duminica a 12-a după Rusalii. Glas 3. Voscr. 1. Combină Octoihul cu Mineiul pentru ca suntem încă

în periodul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi

Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile

Adormirii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 15,1-11. Ev. Matei 19,16-26. Axionul

Adormirii.

Page 15 of 22

26 DUMINICĂ Duminica a 13-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 2. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernia Mare:

Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui

Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 16,13-24. Ev.

Matei 21,33-44. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

29 MIERCURI

Tierea Capului Sf. Ioan Boteztorul (Zi de post). Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod.

Paremii. Litia. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 14,1-13. Catavasiile Crucii. Liturghie:

Antifoane obișnuite. Sfinte Dumnezeule.... Ap. Fapte 13,25-33. Ev. Marcu 6,14-30. Axionul: Cuvine-se

cu adevărat....

Page 16 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

SEPTEMBRIE

1 MIERCURI

Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul). Urmează Mineiul.

2 DUMINICĂ

Duminică a 14-a după Rusalii. Glas 5. Voscr. 3. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Fără Polieleu şi

Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii.

Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 1, 21-24; 2,1-4. Ev. Matei 22, 1-14. Axionul:

Cuvine-se cu adevărat...

8 SÂMBĂTĂ

Naterea Maicii Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:

Polieleu. Mrimuri. Ev. Luca 1, 39-49, 56. Catavasiile Crucii. În loc de Ceea ce eti mai cinstită…, se

cânt Irmoasele din Cântarea a 9-a din canonul praznicului. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Filipeni

2,5-11. Ev. Luca 10,38-42 i 11,27-28. Axionul Praznicului: Primul irmos al Cântarii a 9-a din Canonul

Praznicului Nasterii Maicii Domnului.

9 DUMINICĂ Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci. Glasul 6. Sfetilna 4. Combină Octoihul cu Mineiul.

Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Utrenie Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi

Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap.

Galateni 6,11-18. Ev. Ioan 3,13-17. Axionul Praznicului.

14 VINERI

Înlarea Sfintei Cruci (Zi de post). Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Înainte

de a începe Vecernia, Sf. Cruce se mut de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Mas. Utrenie: Polieleu.

Mrimuri. Antifonul I al glasului 4. Ev. Praznicului: Ioan 12,28-36. În mod special se cânt Învierea lui

Hristos…. Catavasiile Crucii. La Cântarea a 9-a, nu se cântă Ceeace eti mai cinstit…., ci Stihira: Rai

de taină…, cu Troparele Cântării a 9-a din Minei. Luminândă Praznicului. Laudele. Doxologia Mare, în

timpul creia, preotul îmbrcat în toate odjdiile cdete Sf. Mas împrejur, iar când se cânt Sfinte

Dumnezeule…, ia Crucea de pe Sf. Mas în procesiune i o scoate în faa Sf. Altar exclamând:

Înelepciune! Se cânt Troparul Crucii iar preotul aeaz Crucea pe tetrapodul din mijlocul bisericii.

Cdete împrejurul ei de trei ori, apoi o înal în toate cele patru puncte cardinale, zicând ectenia

prescris în Minei, iar corul cântând Doamne Miluiete (100 de ori fiecare data)…. Dup ecfonis

reaeaz Crucea pe analoghion. Apoi face 3 metanii, cântându-se de fiecare dat: Crucii Tale…. Crucea

st pe analoghion 8 zile, pân la încheierea Praznicului, 21 Septembrie. Liturghie: Antifoanele

Praznicului. În loc de Sfinte Dumnezeule…, cântm Crucii Tale…. Ap. 1 Corinteni 1,18-24. Ev. Ioan

19,6-11, 13-20, 25-28, 31-35. Axionul Praznicului: Primul irmos al pesnei 9-a din Canon. Se ine post,

ori în ce zi ar cdea acest praznic.

16 DUMINICĂ

Duminic dup Înlarea Sf. Cruci. Glas 7. Voscr. 5. Se combin Octoihul cu Mineiul. Vecernie

Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. Catavasiile Crucii.

Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane obișnuite. Sfinte Dumnezeule…. Ap. Galateni 2,16-20. Ev.

Marcu 8, 34-38; 9,1. Axionul Praznicului Inaltarii Sf. Cruci.

.

Page 17 of 22

23 DUMINICĂ

Duminica a 18-a după Rusalii. Glas 8. Voscr 6. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Binecuvântrile

Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.

Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 9,6-11. Ev. Luca 5,1-11. Axionul: Cuvine-se cu

adevărat...

30 DUMINICĂ

Duminica a 19-a după Rusalii. Glas 1. Voscr 7. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Binecuvântrile

Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.

Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 11,31-33; 12,1-9. Ev. Luca 6, 31-36. Axionul:

Cuvine-se cu adevărat...

Page 18 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

OCTOMBRIE

1 LUNI Acoperământul Maicii Domnului. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare: Vohod, Paremii şi Litie.

Utrenie: Polieleu şi Mărimuri. Ev. Utreniei: Luca 1,39-49, 56. Catavasiile Buneivestiri. La Pesna 9-a

se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită.” Liturghie: Ap. Evrei 9, 1-7. Ev. Luca 10, 38-42; 11,27-28.

Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

7 DUMINICĂ

Duminica a 20-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 8. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Binecuvântrile

Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.

Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Galateni 1,11-19. Ev. Luca 7,11-16. Axionul: Cuvine-se

cu adevărat...

14 DUMINICĂ Duminica a 21-a după Rusalii. A Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic. Sf. Cuv. Parascheva.

Glas 3. Voscr. 9. După Tipicul General, Slujba Sfântei se lasă afară, iar în mânăstiri, se citeşte la

Pavecerniţa de DUMINICĂ seara. Fiind însă un Sfânt naţional, Tipicul Patriarhiei Române face o

combinaţie între toate trei. (Vezi Mineiul lunii Octombrie, Bucureşti, 1983, p. 400). Vecernie Mare

cu Vohod, Paremii şi Litie. Utrenia cu Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev.

Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Galateni 2,16-20; Tit 3, 8-15; 1 Corinteni 9,2-12.

Ev. Luca 8,5-15; Ioan 17,1-13; Luca 7,36-50. Axionul: Cuvine-se cu adevărat..

21 DUMINICĂ Duminica a 23-a după Rusalii. Glasul 4. Voscr. 10. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie

Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile

Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8,26-39; Axionul:

Cuvine-se cu adevărat..

26 VINERI Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie.

Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 10,16-22. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Timotei

2,1-10; Evrei 12,11-13, 25-27. Ev. Matei 8,23-27; Ioan 15,17-27; 16,1-2. Axionul Cuvine-se cu

Adevărat...

27 SÂMBĂTĂ Sfântul Dimitrie Basarabov. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:

Polieleu. Mărimuri. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Luca 10,16-22.

Axionul Cuvine-se cu Adevărat...

28 DUMINICĂ Duminica a 24-a după Rusalii. Glas 5. Voscr. 11. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu,

Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile

Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 2, 14-22. Ev. Luca 8, 41-56.

Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

Page 19 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

NOIEMBRIE

4 DUMINICĂ Duminica a 22-a după Rusalii. Glas 6. Voscr. 1. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu,

Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Doxologia

Mare. Liturghie: Ap. Galateni 6,11-18. Ev. Luca 16,19-31. Axionul: Cuvine-se cu adevărat... (Nota:

Duminica a 22-a după Rusalii se pune întotdeauna între 30 Octombrie şi 5 Noiembrie).

8 JOI Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. Slujba din Minei. Vecernie Mare: Vohod. Paremii.

Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul intai al glasului 4. Catavasiile Buneivestiri. Laude.

Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Evrei 2, 2-10. Ev. Luca 10, 16-21. Axionul Cuvine-se cu adevărat..

11 DUMINICĂ

Duminica a 25-a după Rusalii. Glas 7. Voscr. 2. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu,

Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile

Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie Liturghie: Ap. Efeseni 4,1-7. Ev. Luca 10,25-37.

Axionul: Cuvine-se cu adevărat…

13 MARTI Sf. Ioan Gură de Aur. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu.

Mărimuri. Ev. Ioan 10,1-9. Catavasiile Buneivestiri. Laude. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Evrei 7,

26-28; 8,1-2. Ev. Ioan 10,9-16. Axionul Cuvine-se cu adevărat...

14 MIERCURI

Începe postul Naşterii Domnului.

18 DUMINICĂ

Duminica a 26-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 3. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântrile

Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.

Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efes 5,8-19. Ev. Luca 12,16-21. Axionul Cuvine-se cu

adevărat...

21 MIERCURI Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litia.

Utrenie: Polieleu. Mărimurile. Ev. Luca 1,39-49, 56. Incep Catavasiile Naşterii Domnului. La

Cantarea a 9-a, în loc de “Ceeace eşti mai cinstită,” se cântă Irmoasele Cantarii a 9-a din Canonul

Praznicului Intrarii Maicii Domnului... Liturghie: Ap. Evrei 9,1-7. Ev. Luca 10,38-42; 11,27-28.

Axionul Praznicului: Irmosul Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului Intrarii in biserica.

25 DUMINICĂ Duminica a 30-a după Rusalii. Glas 1. Voscr. 4. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu, fără

Mărimuri. Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50.

Catavasiile Catavasiile Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Coloseni 3,12-

16, Ev. Luca 18,18-27. Axionul Cuvine-se cu adevărat...

Page 20 of 22

30 VINERI

Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chemat. Sf. Ier. Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1

al glasului al 4-lea. Prochimenul, glasul al 4-lea. Ev. Matei 4,18-23 (caută Ev. de la Liturghia din

Duminica a 2-a după Rusalii). Catavasiile Naterii Domnului. Doxologia Mare. Liturghie: Ap.

Sfântului: 1 Cor 4, 9-16; al zilei, 1 Timotei 5,1-10 (caută luni, în Săptămână a 27-a după Rusalii). Ev.

Sfântului: Ioan 1, 35-51; a zilei: Luca 7, 20-25. Axionul Cuvine-se cu adevărat...

Page 21 of 22

RÂNDUIALA TIPICULUI

DECEMBRIE

2 DUMINICĂ

Duminica a 31-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 5. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântrile

Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Catavasiile

Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Timotei 1,15-17. Ev. Luca 18, 35-43.

Axionul Cuvine-se cu adevărat...

6 JOI Sfântul Ierarh Nicolae. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:

Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10, 9-16. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Evrei 13,17-21. Ev. Luca

6,17-23. Axionul Cuvine-se cu adevărat…

9 DUMINICĂ Duminica a 27-a după Rusalii. Glasul 3. Voscr. 6. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie:

Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile

Catavasiile Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 6,10-17. Ev. Luca

13,10-17. Axionul Cuvine-se cu adevărat…

16 DUMINICĂ Duminica 28-a după Rusalii - A Sfinţilor Strămoşi dupa trup ai Domnului. Glas 4. Voscr. 7. Se

combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfinţilor Strămoşi din Minei între 11

şi 17 Decembrie. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Fără Litie. Utrenie: Polieleu. Binecuvântrile

Învierii. Nu sunt Marimuri. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50.

Catavasiile Catavasiile Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Coloseni 3, 4-11

(a Strămoșilor). Ev. Luca 14,16-24 (Pilda celor poftiti la cina). Axionul: Cuvine-se cu adevrat….

23 DUMINICĂ Duminică înaintea Naşterii Domnului. Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului. Glas. 5. Voscr. 8.

Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfinţilor Părinţi, care se găseşte la Minei, la 17

Decembrie. Sunt aceleaşi reguli ca în Duminica precedentă, cu singura deosebire că, începând cu 20

Decembrie, în Minei este şi Înainte Prăznuirea Naşterii Domnului care are anumite Slave, Stihiri şi un

tropar special - vezi toate rubricile în Minei la ziua respectivă. Vecernie Mare cu Vohod. Utrenie cu

Polieleu şi Binecuvîntările Învierii. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Evrei 11,9-10; 17-23; 32-40.

Ev. Matei 1,1-25. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

24 LUNI Ajunul Crăciunului. Toate ale Praznicului. Zi de post. Ceasurile Împărăteşti, fiecare cu Paremia,

Apostolul şi Evanghelia lui. Liturghia Sf. Vasile cel Mare împreunată cu Vecernia (Mineiul este

singura carte după care ne conducem). Se Incepe cu “Binecuvantata este Imparatia...” apoi Psalmul

103 si celelalte ale vecerniei, Vohod, ectenie si apoi Sfinte Dumnezeule... Ap. Liturghiei: Evrei 1,1-

12. Ev. Matei 1,18-25. Axionul specific al Liturghiei Sfântului Vasile: “De Tine se bucură.” Seara:

Pavecerniţa Mare şi Litia.

Page 22 of 22

25 MARŢI

Naterea Domnului. Toate ale Praznicului din Minei. Utrenia Praznicului: Polieleu. Mrimuri.

Antifonul obinuit la Praznice. Ev. Matei 1,18-25. Catavasiile Naterii. La Cântarea a 9-a, în loc de

Ceeace eti mai cinstită… se cânt Cântarea a 9-a din Canonul Praznicului. Laudele Praznicului.

Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoanele Praznicului. Se căntă stihul special la Vohodul

Mic. În loc de Sfinte Dumnezeule… se cânt Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Galateni 4,4-7. Ev.

Matei 2,1-12. Axionul: Irmosul Cântarii a 9-a din Canonul Praznicului.

26 MIERCURI Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Sf. Nicodim dela Tismana. Urmează Mineiul. Vecernie

Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Nu este Polieleu. Catavasiile Naşterii Domnului. În loc de

“Ceea ce eşti mai cinstită”, se cântă Troparele Pesnei a 9-a din Canonul Naşterii. Liturghie: Ap.

Galateni 1,11-19; Evrei 2,11-18. Ev. Matei 2,13-23. Axionul: Irmosul Cântarii a 9-a din Canonul

Praznicului

27 JOI

Sf. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Se combină slujba Sfântului cu a Praznicului din Minei.

Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1 al glas 4. Ev.

Luca 21,12-19. Catavasiile Naşterii. La pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită” se cântă

Troparele din pesna 9-a din Canonul Naşterii. Doxologie Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. Ap.

Fapte 6,8-15; 7,1-5, 47-60. Ev. Matei 21,33-44. Axionul: Irmosul Cântarii a 9-a din Canonul

Praznicului

30 DUMINICĂ

Duminică după Naşterea Domnului. În această Duminică, prăznuim pe Sf.Părinţi: David

Împăratul, Iosif Logodnicul şi Iacob, ruda Domnului.. Glasul 6. Voscr. 9. Se combina Octoihul cu

Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul glasului de

rând. Ev. Sfântului: Luca 6,17-23. Catavasiile Naşterii Domnului. În loc de “Ceea ce eşti mai

cinstită”, se cântă Troparele Pesnei a 9-a din Canonul Naşterii. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane

obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Galateni 1,11-19. Ev. Matei 2,13-23. Axionul: Irmosul Cântarii

a 9-a din Canonul Praznicului

31 LUNI

Odovania Praznicului Naşterii Domnului. Ajunul Anului Nou.