Psihomotricitate referat.doc

19
CUPRINS Capitoul I Introducere…………………………………………2 Psihomotricitatea definiții și componente……………...3 Capitolul II Dezvoltarea psihomotorie…………………………………4 Capitolul III Testarea psihomotorie……………………………………..7 Capitolul IV Testul…………………………………………………… .10 Bibliografie………………………………………………. 13 1

description

Psihomotricitate,schema corporală

Transcript of Psihomotricitate referat.doc

Page 1: Psihomotricitate referat.doc

CUPRINS

Capitoul I

Introducere…………………………………………2

Psihomotricitatea definiții și componente……………...3

Capitolul II

Dezvoltarea psihomotorie…………………………………4 Capitolul III

Testarea psihomotorie……………………………………..7

Capitolul IV

Testul…………………………………………………… .10

Bibliografie………………………………………………. 13

1

Page 2: Psihomotricitate referat.doc

CAPITOLUL I

Introducere

Realizarea oricărui act motor adecvat presupune nu doar execuție și recepție, ci și

prelucrare de informații, sub controlul și dominarea psihicului, implicând, așadar,

participarea funcției complexe numite psihomotricitate. Aceasta are o mare însemnătate în

reglarea voluntară a acțiunilor și are drept elemente componente: schema corporală,

lateralitatea, conduitele motrice de bază, organizarea, orientarea și structura spațio-

temporală, percepția și reprezentarea miscării.

Kinetoterapia corect aplicată ajută la ameliorarea capacităţii generale de mişcare

şi a marilor funcţiuni, facilitează conştientizarea schemei corporale, corectează postura şi

aliniamentul corpului, reface forţa musculară, ajută în reeducarea sensibilităţii, creşte

rezistenţa musculară şi, totodată, este un adjuvant în suprimarea durerii în anumite

afecţiuni medicale.

2

Page 3: Psihomotricitate referat.doc

PSIHOMOTRICITATEA DEFINIŢII ȘI COMPONENTE

Psihomotricitatea:

- este unul dintre formele de adaptare la lumea exterioară

care îi permite copilului preşcolar să desfăşoare concomitent o activitate de

explorare şi una intelectuală, implicându-se cu întreaga sa personalitate. Cadrele

didactice care se preocupă de educarea şi instruirea copilului trebuie să cunoască

- caracteristicile dezvoltării şi structura psihomotricităţii cu toate componentele

acesteia.

Definiţia psihomotricităţii

Psihomotricitatea este o funcţie complexă care integrează şi conjugă

elemente motorii şi psihice care determină reglarea comportamentului individual,

incluzând participarea diferitelor procese şi funcţii psihice, asigurându-se execuţia

adecvată a actelor de răspuns la diferite situaţii, stimul.

Motricitatea ca substructură funcţională a psihomotricităţii este denumirea

globală a reacţiilor musculare prin care se realizează mişcarea corpului sau a

diferitelor sale componente. Această calitate a mişcărilor şi mai ales a unor gesturi

este determinată de felul în care sunt receptate şi interpretate informaţiile, precum

şi de calitatea actului de răspuns care este influenţat nu numai de factori motrici, cât

şi de factorii cognitivi, afectivi, motivaţionali şi volitivi. Este vorba de un act

complex, care conjugă capacităţiile motorii cu cele psihice în realizarea acţiunii, şi

acest act este denumit act psihomotric.

3

Page 4: Psihomotricitate referat.doc

Capitoul II

Dezvoltarea psihomotorie

Posturile corpului sunt legate de tonusul muscular: hipertonia (exagerarea tonusului) în

flexie a membrelor noului-născut scade treptat, în timp ce tonusul axial (cap-gât-spate) se

consolidează. Sugarul ține capul drept în poziție sezândă spre 3 luni, începe să se așeze singur

spre varsta de 7 luni și începe să meargă către 1 an.

Posibilitatea de a apuca obiecte începe să se manifeste pe la 4 luni, dar cleștele format de

degetul mare și cel arătător nu este utilizat decât începând cu varsta de 9 luni. Copilul mănâncă

singur dupa 18 luni și desenează o linie după 2 ani.

În ceea ce privește limbajul, vocalizarea mai multor silabe (mama, tata) apare către vârsta

de 7 luni, suitele de 3 cuvinte mai mult sau mai puțin semnificative la 1 an, propozițiile de 2-3

cuvinte la 2 ani, vârsta la care copilul înțelege perfect ceea ce i se spune. În ceea ce privește

relațiile, copilul urmărește cu privirea un obiect sau o figură la vârsta de 3 luni, deosebește

figurile cunoscute de cele străine către vârsta de 6 luni și se joacă cu alți copii după vârsta de 2

ani.

Dezvoltarea afectivă și socială se exprimă în primele luni prin satisfacerea necesităților

alimentare, prin importanța acordată contactelor fizice, prin rolul liniștitor al vocilor părinților.

Copilul trece de la o dependență totală la o autonomie relativă.

În timpul perioadei de copil mic - dezvoltarea psihomotorie între 2 și 6 ani constă doar în

perfecționarea achizițiilor precedente.

În ceea ce privește motricitatea generală, copilul este văzut urcând scările singur începând

cu vârsta de 2 ani, mergând cu bicicleta după doi ani și jumatate. El face mâzgâlituri începând cu

varsta de 2 ani, imită cercurile la 3 ani și realizează desene variate la 5 ani. Începând cu varsta de

4

Page 5: Psihomotricitate referat.doc

2 ani, copilul se exprimă în propoziții scurte și are un bagaj de mai mult de 100 de cuvinte, între

care și "eu".

Totuși, un copil care nu vorbește nu trebuie să-i îngrijoreze pe cei din jur înaintea vârstei

de 3 ani. Între 1 si 3 ani, apar, în funcție de moment, o conduită în opoziție cu părinții sau o

imitare a acestora; între 4 si 6 ani se plasează identificarea cu sexul masculin sau feminin și

constituirea personalității.

Astfel, la vârsta de 3 ani, activitatea motorie, achiziționarea deprinderii de a fi curat,

îndemânarea manuală, schițarea de desene și deschiderea către alții autorizează intrarea copilului

la gradinița. La 6 ani, stăpânirea limbajului și progresul grafismului permit începutul școlarizării.

Specialiștii domeniului psihomotric au stabilit în urma unor studii longitudinale, existența

unei etape de vârstă pe care au denumit-o „interval optim de educabilitate” ,care este situat între 6

și 10 ani perioada de vârstă în care aptitudinile psihomotrice pot fi dezvoltate la maximum.

Mișcarea este atât o condiție a dezvoltării corpului cât și a structurilor intelectuale și afective și

constituie totodată o sursă de energie și un mijloc de exprimare al ființei.

Dezvoltarea psihomotorie cuprinde 7 componente a căror evoluție este intercorelată:

- Motricitatea globală

- Motricitatea fină

- Schema corporală

- Lateralitatea

- Organizarea perceptivă

- Organizarea spațiului

- Organizarea timpului și evoluția simțului ritmic

5

Page 6: Psihomotricitate referat.doc

Mișcarea are numeroase efecte benefice pentru copil:

- asigură dezvoltarea corporală,

- ajută la evoluția inteligenței prin multiplicarea activităților senzoriale și motrice, prin

contactul cu alții, cu obiectele, cu spațiul și universul sonor,

-contribuie la dezvoltarea socio-afectivă, ca efect al relațiilor cu alte persoane prin mijlocirea

mișcării,

- asigură dobandirea abilităților motrice ce conduc la obținerea autonomiei,

- realizează eliberarea de tensiuni,

- realizează echilibrarea energetică .

6

Page 7: Psihomotricitate referat.doc

CAPITOUL III

Testarea psihomotorie

Testarea ca metodă de evaluare a capacităților psihomotrice

Măsurarea este o noțiune care desemnează atribuirea de numere unor fapte sau date

continue, care nu se oprește aici ci continuă cu evaluarea acestora.

Ca instrumente de masură, testele au fost elaborate și dezvoltate de psihologia aplicată începând

cu sfârșitul secolului XIX.

Testul reprezintă un instrument cu ajutorul căruia se poate contura diagnosticul motric sau

motrico-diagnoza și diagnosticul psihic sau psiho-diagnoza.

Metoda testelor s-a impus după constituirea psihologiei experimentale și a avut ca obiectiv

principal determinarea diferențelor individuale.

Testul constă dintr-o probă, mai frecvent dintr-o serie de probe construite în scopul

stabilirii prezenței sau absenței unui aspect, a particularităților de manifestare sau a gradului

dezvoltării lui.

Condițiile ca o probă să fie test sunt: - standardizarea și etalonarea.

Standardizarea se refera la:

- standardizarea stimulilor prezenți pentru a provoca reacțiile ce vor fi înregistrate cât mai exact

și mai complet;

- standardizarea instrucției date în legatură cu sarcina ce trebuie executată;

- standardizarea modului de cotare a reactiilor.

Etalonarea – constă în faptul că rezultatele individuale sunt masurate prin raportarea lor la cele

obținute de o populație cât mai reprezentativă atât din punct de vedere numeric cât și din punct de

vedere al compoziției.

7

Page 8: Psihomotricitate referat.doc

Examinarea valorii diagnostice a testelor depinde de finalitate, validitate și sensibilitate.

Fidelitatea unui test ne indică în ce masură rezultatele obținute cu ajutorul lui sunt demne de

încredere. Cunoscând coeficientul de încredere al unui test putem aprecia dacă diferențele

individuale obținute sunt determinate de diferențele reale dintre subiecți.

Principalele aspecte sub care un test trebuie să fie fidel sunt:

- stabilitatea în timp a rezultatelor obținute cu ajutorul lui;

- stabilitatea rezultatelor în cazul în care aceiași subiecți sunt măsurați de persoane diferite;

- caracterul adecvat al tuturor probelor care constituie testul în ansamblu – omogenitatea

probelor.

În sensul cel mai larg, prin validitatea unui test se înțelege faptul că el măsoară în mod adecvat

trăsătura propusă.

Procedeele de validare sunt:

- validarea empirică – e utilizată atunci când testul a fost alcătuit în scopul unei selecții;

- validarea predictivă – urmarește în ce masură subiecții care au avut o bună reușită în cadrul

testului vor avea o reușita asemanatoare și în activitatea reală;

- validarea de concurență – se referă la faptul că cel care alcatuiește un test trebuie să se asigure

că toate aspectele majore care constituie conținutul trăsăturii măsurate sunt surprinse în diferite

probe și apar într-o dozare corectă

Descrierea și metoda de măsurare a factorilor care alcătuiesc domeniul perceptivo – motor:

1. Precizia controlului

Factor comun sarcinilor care impun adaptări musculare fine și riguros controlate –totuși,

nu chiar hipercontrolate – îndeosebi când sunt implicate grupuri musculare importante. Această

capacitate interesează, în egală măsură, mișcările membrelor superioare și ale celor inferioare.

2. Coordonarea tuturor membrelor

Capacitatea de a coordona simultan mișcările diferitelor membre.

8

Page 9: Psihomotricitate referat.doc

Coordonarea ambelor mâini. Testul celui care rotește poate fi considerat valabil.

3. Orientarea răspunsului

Factor comun sarcinilor psihomotrice privind reacția vizuală de discriminare.

Timp de reacție discriminativă.

4. Timpul de reacție

Viteza cu care un subiect este capabil să răspundă la un stimul când acesta apare.

Proba clasică de reacție la un semnal luminos

5. Viteza mișcării brațului

Viteza cu care un subiect poate efectua o mișcare largă a brațului, fără impunerea unei

mari precizii.

6. Controlul vitezei

Factor comun sarcinilor care implică o continuă anticipare la adaptările motorii legate de

schimbările de viteză și/sau de direcție a unui obiect în mișcare.

7. Dexteritate manuală

Capacitate cunoscută în psihologia muncii. Adaptarea direcției membrului superior când

manipulează obiecte mari.

8. Dexteritatea degetelor

Manipulări de obiecte mici care implică participarea degetelor

9. Siguranța brațului

Precizie ân realizarea mișcărilor făcute de ansamblul braț –mână, fără a solicita nici viteza

nici forța. Factorul acesta implică, de asemenea, poziționarea ansamblului braț-mână.

9

Page 10: Psihomotricitate referat.doc

CAPITOLUL IV

Testul

FIȘĂ DE EVALUARE PSIHOMOTRICĂ

1. Motricitatea generală

a) Mobilitatea capului și a gâtului

-execută mișcări stânga/dreapta;

-execută mișcări sus/jos;

-execută mișcări față/spate;

-execută mișcări de rotație în ambele sensuri

b) Motricitatea membrelor superioare

-realizează mișcări stânga/dreapta;

-realizează mișcări sus/jos simultan și alternativ;

-realizează mișcări de rotație în aceeași direcție, simultan și alternativ;

-realizează mișcări de rotație ale brațelor, în sensuri diferite;

-aruncarea și prinderea unei mingi cu mâna dreaptă și apoi cu mâna stânga;

c) Motricitatea membrelor inferioare

-execută sărituri într-un picior (stângul/dreptul);

-execută săritura cu ambele picioare;

-realizează urcare/coborâre pe scări, cu ambele picioare și alternativ;

-îndoaie genunchii;

-realizarea mișcărilor de balansare (stânga/dreapta);

-realizarea mișcărilor de rotație (stânga/dreapta)

10

Page 11: Psihomotricitate referat.doc

2. Motricitatea fină

-rupe în bucățele hârtia

-taie diferite materiale (decupare);

-modelează plastelina;

-îndoaie și rulează o bucată de hârtie/carton;

-pune într-o sticluța mărgele,bile;

-trasează linii cu creta pe tablă;

-introduce ața în ac

-strânge o minge de cauciuc în mână;

3. Schema corporală

-indica/numește părțile propriului corp;

-indică/numește părțile corpului pe altă persoană;

-duce mâna dreaptă la ochiul, urechea, piciorul, mâna stânga;

-duce mâna stânga la ochiul, urechea, piciorul, mâna dreaptă;

-indică parțile corpului pe o imagine;

-desenează o figură umană/asamblează siluete din carton decupat;

4. Lateralitatea

-indică partea dreaptă/stângă în raport cu propriul corp;

indică partea dreaptă/stângă în raport cu corpul altor persoane;

-indică partea dreaptă/stângă pe o imagine grafică dată;

5. Structura perceptiv-motrică de culoare

- denumește culoarea obiectelor;

-denumește culorile din imaginile date;

- realizează clasificări după criteriul culoare;

-utilizează la cerere anumite culori în cadrul unui desen;

11

Page 12: Psihomotricitate referat.doc

6. Structura perceptiv-motrică de formă și mărime

-prezintă și denumește principalele forme geometrice: pătratul, cercul, triunghiul,

dreptunghiul;

-identifică forme geometrice dintr-o mulțime, pe anumite criterii: mare/mic, subțire/gros;

-construiește imagini simple cu ajutorul figurilor geometrice (casă, mașină);

7. Structura perceptiv-motrică de spațiu

-cunoaște parametrii ce servesc la organizarea spațiului (stânga/dreapta, sus/jos, -execută

mișcări ale corpului în diferite direcții);

-indică reperele spațiale față de propriul corp;

-cunoaște parametrii ce servesc la organizarea spațiului foii;

8. Structura perceptiv-motrică de timp

- cunoaște parametrii ce servesc la organizarea timpului (înainte, după, ultimul);

- parcurge o distanța, mai întâi încet, apoi cu pas normal și în final în fugă, urmărind

timpul necesar parcurgerii (timp mai scurt sau mai lung);

- recunoaște momentul în care are loc o acțiune (bate din palme când cineva spune un

cuvânt, când trece prin dreptul unui obiect);

- cunoaște momentul/succesiunea unei acțiuni (mai întâi îmi pun haina, apoi căciula);

- descrie acțiuni ce vizează propria persoană (programul zilnic);

- raspunde la întrebări legate de reperele temporale de bază (momentele zilei, zilele

săptamânii, lunile anului, anotimpuri).

12

Page 13: Psihomotricitate referat.doc

Bibliografie

Repere bibliografice

Psihomotricitatea la vârsta de creștere și dezvoltare, Albu Adriana,Editura

Spiru Haret Iași,1999

Psihologia vârstelor, Crețu Tinca, Editura Polirom Iași, 2006

Psihologia copilului, Petru Golu, Berza Eugen, Editura Didactică și

pedagogică, București,1993

Repere web

http://www.consultanta-psihologica.com/consilierea-copiilor-supradotati/

http://www.scrigroup.com/educatie/psihologie-psihiatrie/Educatie-

psihomotrica83629.php

13