CSEI ,,ORIZONT,, ORADEA CĂRTICICA MEA · disciplinarea gândirii şi a exprimării emoţiilor prin...

of 29 /29
~ 1 ~ CĂRTICICA MEA NUMĂRUL 3, LUNA APRILIE

Embed Size (px)

Transcript of CSEI ,,ORIZONT,, ORADEA CĂRTICICA MEA · disciplinarea gândirii şi a exprimării emoţiilor prin...

 • ~ 1 ~

  CĂRTICICA MEA NUMĂRUL 3, LUNA APRILIE

  CSEI ,,ORIZONT,, ORADEA

 • ~ 2 ~

  GRUP REDACŢIONAL

  DUME CAMELIA EMANUELA

  MARUŞCA ANGELA IOANA

  ERDELI ELENA

  COLABORATORI:

  POPA GINA

  UNGUR MARIA

  PETRUŢ RALUCA

  DENES MELINDA

  PANTOR IOANA

  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

  Centrul Naţional ISSN 2068-367

  Str. Ion Ghica, nr.4 sect. 3, cod 030046, Bucureşti

  Tel.(021) 311.26.35, (021) 314, 24, 4/ int 229, fax (021) 31249.90

  e-mail: [email protected], www.bibnat.ro

  mailto:[email protected]://www.bibnat.ro/

 • ~ 3 ~

  La mulţi ani Romania!.................................................................................. 4

  Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii și consolidarea cunoștințelor în domeniul literar................................................................................................. 5

  Metode şi procedee active şi incluzive............................................................. 6

  Definirea meloterapiei……………………………………………………… 7

  Lucrător prin arte combinate.............................................................................. .8

  Kinetoterapia şi terapia ocupaţională....................................................................9

  „ Mâini hărnicuţe”............................................................................................ 10

  Ce ne aduce Mos Crăciun?............................................................................... 11

  Festivalul creştin interjudeţean“ Nasterea Domnului - Dar de

  Crăciun”........................................................................................................ 12

  Omagiu pentru Eminescu”.......................................................................... 15

  Hai să dăm mână cu

  mână!.............................................................................................................. 17

  Împărtăşirea unui proiect……………………………………………………18

  ,,Împreună se poate,,.... ……………..……………..………………….... 19

  Micii bucătari – proiect educaţional.................................................................20

  Mugurii prieteniei – proiect educaţional..........................................................22

  „Sub umbrela prieteniei” proiect şcolar............................................................24

  “Zâmbete de copii”-proiect snac.......................................................................25

  Primăvara..........................................................................................................26

  De mărţişor....................................................................................................... 27

  Un dar pentru mama.........................................................................................28

  Copăcelul ECO.................................................................................................29

 • ~ 4 ~

  Ca în fiecare an, în cinstea zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, elevii şi

  dascălii şcolii noastre au prezentat un program artistic care a făcut parte din cadrul

  proiectului educaţional intitulat sugestiv „1 Decembrie- Sărbătoarea românilor!” La activitate au fost invitate şi doamnele directoare Angela Maruşca şi Elena Erdeli

  alături de consilierul educativ – Sanda Turcuş. Acest eveniment încărcat cu multă mândrie şi

  demnitate a fost însoţit de o frumoasă expoziţie cu lucrările elevilor noştri realizate în cadrul

  orelor de terapii şi a orelor de educaţie tehnologică. Prin discursul realizat de prof. de istorie Chirilă Iuliana, s-au consolidat cunoaşterea şi

  respectatrea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale cât şi exprimarea prin

  comportament a spiritului patriotic, a mândriei naţionale.

  Cântecele cu conţinut patriotic au fost interpretate de corul şcolii coordonat de prof. de

  educaţie muzicală – Matiuţ Monica.

  Au fost antrenaţi mai mulţi elevi din clasele VII- VIII într-un joc interactiv,

  reconstituindu-se harta României cu ajutorul mai multor piese de puzzle care trebuiau aranjate

  după principalele regiuni ale ţării noastre, iar în final s-a conturat clar harta, reliefându-se oraşul

  unde s-a înfăptuit Marea Unire – Alba Iulia. Elevii au fost coordonaţi la această activitate de

  prof. Ungur Maria şi Deneş Melinda.

  La sfârşitul activităţii s-au împărţit steguleţe confecţionate de elevii coordonaţi de prof.

  Deneş Melinda şi toţi cei prezenţi s-au prins într-o horă care a simbolizat dorinţa de unire a

  tuturor românilor şi s-a dansat după melodia „Hai să-ntindem hora mare”.

  Prof.Canalaş Liliana

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 5 ~

  Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii și consolidarea cunoştințelor în

  domeniul literar

  Puteţi realiza aceste exerciţii atunci când simţiţi nevoia de o mai bună inter -relaţionare în cadrul grupului, când

  doriţi ca orele să se desfășoare într-un mod atractiv și interactiv sau pur și simplu atunci când simţiţi nevoia să

  distingeţi atmosfera. Acestea au un rol educaţional, vizând aspecte comunicaţionale, afective, cognitive etc.

  1. GHICEȘTE-MĂ?

  Timp: 20-30 MINUTE Scop: stimularea capacității de a pune întrebări și a face sinteze.

  Sarcina didactică: Obiectivul jocului este de a descoperi ce scrie/este desenat pe cartonaș. Fiecare jucător trebuie să

  tragă un cartonaș, fără să vadă ce scrie/este desenat pe cartonaș. Cartonașul se arată grupului după care jucătorul

  pune celorlalţi întrebări pentru a afla ce scrie/este desenat pe cartonașul tras. Jucătorii pot răspunde numai cu „da”

  sau „nu”la întrebările puse. Jocul este mai atractiv când o temă este adăugată jocului. (ex. animale, obiecte,

  personaje din desene animate, personaje din cărţi).

  2. ROATA ANIMALELOR

  Timp: 20-30 MINUTE Scop: activizarea și îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea capacității de observație și a

  expresivității limbajului.

  Sarcina didactică: recunoașterea, denumirea și enumerarea caracteristicilor animalelor domestice/sălbatice. Având

  un grup mic format din max 6 copii. Pe o masă sunt împrăștiate imagini cu animale domestice/sălbatice și o roată

  făcută din carton pe care de asemenea sunt lipite animale domestice/sălbatice plasate la margine, iar în mijloc este

  plasată o săgeată care se poate învârti. Fiecare copil merge la masă învârte săgeata și apoi în funcţie de ce indică

  săgeata caută pe masă imaginea identică cu cea indicată de săgeată, arată grupului, apoi denumește animalul și

  spune tot ce știe despre el. Grupul poate să pună întrebări ajutătoare.

  3. SCHIMBAȚI LITERA SAU SILABA

  Timp: 10-15 MINUTE Scop: activizarea și îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea capacității de mobilitate a

  gândirii și a expresivității limbajului.

  Sarcina didactică: formarea de cuvinte cu sens prin schimbarea unei litere sau a unei silabe.

  Clasa este împărţită în două echipe. Fiecare echipă primește o foaie pe care sunt scrise cuvinte formate din 1-2

  silabe și se cere copiilor să găsească cât mai multe cuvinte noi, prin schimbarea primei sau ultimei litere sau silabe. La

  semnalul dat de profesor copiii vor înceta scrierea și va câștiga echipa care a format cele mai multe cuvinte noi.

  Ex: lac- tac- fac- mac- sac Prof. Denes Melinda

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 6 ~

  Anotimpurile

  Vara

  Iunie Iulie August

  Toamna

  Septembrie Octombrie Noiembrie

  Iarna

  Primăvara

  Diagrama Venn

  Scop: Conștientizarea eficientă a elementelor comparative, asemănări și deosebiri între fenomene, evenimente. Demers metodologic: se propun doi termeni pentru realizarea comparației, fiecare înscriindu-se într-un cerc cu caracteristicile definitorii, urmând ca în spațiul de suprapunere să fie notate cât mai multe asemănări.

  Aplicație diferențiere ş-s

  Aşează imaginile în care se aud în ambele cercuri sunetele

  Aşează imaginile în care

  se aude sunetul Ş Aşează imaginile în care se aude sunetul S

  Cercuri de discuții

  Scop: exprimarea liberă a opiniilor.

  Demers metodologic: se poate organiza cu toată clasa sau cu un număr restrâns de copii (6-18). Elevii și dascălul se

  vor așeza pe scaune sau pe covor. Fiecare participant va lua cuvântul în ordine, doar atunci când îi vine rândul și va

  primi ,,obiectul vorbitor,, pe care îl va înmâna când termină. Dacă nu știe răspunsul va spune ,,pass,,. La sfârșit se va

  face analiza activității.

  Ciorchinele Scop: Stimulează realizarea unor asociații noi de idei și permite cunoașterea propriului mod de a înțelege o anumită

  temă.

  Demers metodologic:

  Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul sau în partea de sus a tablei / foii de hârtie Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene legate de tema dată Se fac conexiuni ,, acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la contribuţiile copiilor sau a grupurilor Este bine ca tema propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când se realizează individual Aplicație: Anotimpurile: Se stabilește câte anotimpuri are un an, câte luni are fiecare anotimp apoi copiii sunt împărțiți în 4 grupe, fiecare grupă reprezintă câte un anotimp ( lunile, caracteristicile…etc).

  Prof. Denes Melinda

  „Cărticica mea”nr. 3

  Anotimpurile

  Vara

  Iunie Iulie August

  Toamna

  Septembrie Octombrie Noiembrie

  Iarna Primăvara

  Anotimpurile

  Vara

  Iunie Iulie August

  Toamna

  Septembrie Octombrie Noiembrie

  Iarna Primăvara

  Anotimpurile

  Vara

  Iunie Iulie August

  Toamna

  Septembrie Octombrie Noiembrie

  Iarna Primăvara

 • ~ 7 ~

  Muzica este definită ca arta de a exprima sentimente şi idei cu ajutorul sunetelor combinate

  într-o manieră specifică. Ea are la bază :ritm, melodie, armonie.

  Muzica poate fi utilizată în :

  reeducarea simţurilor, relaţionând ritmurile, intensitatea vibraţiilor sonore şi a

  sunetelor cu emoţiile persoanei (hipoacuzici, nevăzători, deficienţi mintali);

  disciplinarea gândirii şi a exprimării emoţiilor prin psihomotricitate (utilizare în cadrul

  diferitelor deficienţe, boli psihice, delincvenţi, toxicomani);

  restabilirea echilibrului psihic al individului (depistarea şi eliminarea pulsiunilor

  suicidare, atenuarea durerilor psihice şi morale ale celor în agonie) prin ascultarea unui

  instrument muzical sau interpretare instrumentală.

  În cadrul meloterapiei terapeutul trebuie să fie interesat de efectul pe care muzica utilizată sub

  diverse forme îl are atât asupra persoanelor normale cât şi asupra celor care prezintă diverse afecţiuni

  sau deficienţe. În cazul persoanelor cu cerinţe speciale sau aflate în stări de boală, efectele curative ale

  muzicii diferă în funcţie de tipul şi specificul deficienţelor sau afecţiunilor:

  pentru copiii cu deficienţă mintală sau autism muzicoterapia este folosită frecvent, în special pentru

  stabilirea unui alt tip de comunicare (în acest caz muzica nu este utilizată în terapie datorită

  calităţilor sale estetice ci pentru a stabili contactul cu copilul deficient şi pentru a facilita

  comunicarea între el şi educator; apare termenul de muzică funcţională care desemnează faptul că în

  terapie muzica este folosită în scopuri practice, pentru recuperare);

  la copiii cu deficienţă mintală şi hiperactivi poate fi utilizată terapia prin muzică pentru ameliorarea

  inhibiţiei voluntare a actelor motorii şi pentru realizarea unor performanţe în plan psihomotric;

  pentru calmarea subiecţilor anxioşi şi a celor hiperkinetici pot fi utilizate diferite instrumente ce emit

  sunete prelungi şi foarte armonioase;

  la subiecţii cu instabilitate emoţională meloterapia determină diminuarea tensiunilor psihice,

  reducerea agresivităţii.

  În afara acestor obiective programa şcolară de TECI prevede şi obiective importante legate de:

  îmbunătăţirea orientării spaţio-temporale şi a coordonării motrice;

  educarea expresivităţii mimico-gesticulare;

  nuanţarea exprimării verbale;

  dezvoltarea sensibilităţii cromatice muzicale.

  Prof.Cabău Adelina

  DEFINIREA MELOTERAPIEI

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 8 ~

  Iată că a doua zi după inaugurarea sălii de sport a C.S.E.I. “Orizont”de către “specialii olympics”, a venit rândul

  profesorilor să o inaugureze, dar nu oricum, ci tot în beneficiul elevilor, prin parcurgerea în datele de 25, 26 şi 27 .02.2011 a

  unui curs de perfecţionare organizat de dir. prof. dr. Maruşca Angela şi prof. Maier Daniela. Cursul intitulat “Lucrător

  prin arte combinate - modulul II ” este organizat de Fundaţia de Sprijin Comunitar din Bacău prin programul IMPART,

  formatorii fiind d-na Mariana Dioşteanu, d-ul Bogdan Ardelean, ambii colaboratori mai vechi şi membrii ai reţelei

  “Împreună”- alături de d-na Elena Nastac. Cursul se adresează persoanelor care au urmat primul modul, de iniţiere în

  ocupaţia de “Lucrător prin arte combinate” şi care au obţinut Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi

  Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Lucrătorul prin arte combinate este o ocupaţie ce aparţine

  domeniului asistenţei sociale, prin care se oferă servicii de stimulare /dezvoltare prin mişcare, artă, muzică, joc, teatru,

  promovând şi respectând drepturile beneficiarului dându-i valoare ca individ şi ajutându-l să capete încrederea în sine.

  Cursul de perfectionare a costat 200 de lei având o durată de 21 de ore în decursul a 3 zile, în urma cărora participanţii

  după o probă scrisă şi una practică asistaţi de o comisie (psiholog Trifa Claudia şi logoped Simo-Ritter Csilla în cazul de

  faţă) au primit Certificate de absolvire, recunoscute la nivel naţional, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei

  Sociale şi de către Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.

  Ce este terapia prin artă ? Dacă finalitatea artei o reprezintă tabloul, sculptura, filmul sau dansul, finalitatea art-

  terapiei o reprezintă dezvoltarea personală, vindecarea emoţională şi transformarea individuală.Tehnicile utilizate în art-

  terapie sunt desenul, pictura, modelajul de plastilină sau lutul , colajul din elemente independente (plante sau elemente

  textile), mişcarea, teatrul...Gânduri, atitudini, modalitaţi de acţiune, de decizie, tipuri de comunicare şi de relaţionare în

  grup sunt dezvoltate , aduse la suprafaţă prin intermediul tehnicilor artistice enumerate mai sus. Participanţii au astfel

  posibilitatea de a se cunoaşte prin intermediul produsului finit realizat. Ei pot observa ceea ce le place sau ce nu le place la

  propria persoană . De asemenea, în cadrul art-terapiei se dezvoltă reacţii şi atitudini pozitive, se restructurează imaginea de

  sine, are loc o reechilibrare afectivă şi nu în ultimul rând, prin intermediul expresiei plastice se realizează o deschidere către

  consilierea psihologică. Mecanismul psihologic pe care se bazează utilizarea acestor tehnici este proiecţia. Creaţia plastică

  declanşează sublimarea şi catharsisul, mecanisme ce eliberează tensiunea intrapsihică a persoanei. Dacă cunoaşteţi persoane

  care au nevoie de o mai bună autocunoaştere, explorare a emoţiilor şi sentimentelor proprii, apelaţi cu încredere la “grupul de

  experţi calificaţi”.

  Prof. Maria Ungur

  ,,Cărticica mea,,nr. 3

  Lucrător prin arte combinate

 • 9

  Un citat celebru spune: „cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii, mai mare decât toţi banii din lume şi

  toată puterea de pe pământ” (Mario Puzo). Aşa cum plantele au nevoie de soare şi de apă pentru a se dezvolta şi copiii au

  nevoie de multă dragoste şi atenţie pentru a creşte şi dezvolta frumos. Când vorbim despre copiii cu CES, dragostea şi atenţia nu

  sunt de ajuns. Este nevoie de intervenţia unei echipe de specialişti, din care face parte şi kinetoterapeutul, echipă care lucrează

  într-un efort comun de a creşte calitatea vieţii acestora. Alături de eforturile care se depun pentru a creşte calitatea vieţii acestor

  copii, un accent deosebit se acordă recuperării funcţionale a acestor copii în vederea obţinerii maximului de independenţă

  funcţională în raport cu afecţiunea acestora. Atât în cadrul kinetoterapiei cât şi al terapiei ocupaţionale acesta este unul dintre

  obiectivele principale.

  Consideraţii privind kinetologia medicală

  Kinetologia medicală este o ştiinţă biologică

  interdisciplinară, care se ocupă exclusiv cu studiul

  mişcării corpului omenesc, a elementelor anatomo-

  funcţionale care concurează la realizarea acesteia şi a

  modalităţilor de corectare şi/sau compensare a

  perturbărilor reversibile, parţial reversibile sau

  ireversibile.

  Kinetoterapia aplică mijloacele kinetologiei medicale cu

  scopul recuperării somato-funcţionale, motrice şi psihice

  şi/sau al reeducării funcţiilor secundare, de compensaţie,

  în cazul afecţiunilor parţial reversibile sau ireversibile.

  Recuperarea somatică reprezintă o etapă în cadrul

  tratamentului. Se completează obligatoriu cu recuperarea

  funcţională, care îşi propune să redea pacientului

  capacitatea de efort normală sau apropiată de normal. În

  cazul unor funcţii reduse sau absente, kinetoterapia

  încearcă să conserve capacitatea de efort restantă şi să

  dezvolte mecanisme compensatorii.

  Kinetoprofilaxia aplică mijloacele kinetologiei medicale

  cu scopul prevenirii îmbolnăvirilor, complicaţiilor sau

  sechelelor acestora, constituindu-se în următoarele

  forme: kinetoprofilaxie primară, secundară şi terţiară.

  Kinetologia medicală utilizează în scop sanogenetic sau

  terapeutic mijloace specifice, nespecifice şi complexe.

  Mijloacele specifice sunt:

  -exerciţiul fizic care poate fi activ, pasiv, cu suspensie,

  cu scripeţi, cu obiecte;

  -posturarea;

  -ergoterapia;

  -masajul.

  Mijloacele nespecifice sunt:

  -agenţi fizici naturali (termoterapia, hidrotermoterapia);

  -agenţi fizici artificiali-electroterapia;

  -mijloace psihice (reglarea externă-consilierea,

  autoreglarea- relaxarea);

  -imobilizarea;

  -dieta.

  Mijloace complexe - hidrotermokinetoterapia

  Actualităţi conceptuale

  Terapia ocupaţională constă dintr-o serie de tehnici care

  au scopul de a realiza o utilizare funcţională a abilităţilor

  dobândite şi implicate în procesul muncii sau în oricare

  altă ocupaţie, pentru a obţine şi menţine maxima

  independenţă posibilă în activităţile vieţii cotidiene, sau

  pentru a corecta unele deficite funcţionale derivate din

  diferite afecţiuni fizice.

  Activităţile utilizate în terapia ocupaţională sunt

  numeroase, variind de la cele din viaţa cotidiană, la cele

  recreative, sau cele implicate în procesul muncii

  (ergoterapia propriu-zisă).

  Definiţa terapeutului ocupaţional / ergoterapeutului

  reprezintă acel terapeut reabilitator care acţionează

  pentru exprimare funcţională a motricităţii dobândite şi

  recuperate, pentru studierea şi dezvoltarea modalităţilor

  de compensare funcţională a disabilităţilor

  nerecuperabile, având un interes particular pentru

  antrenarea autonomiei în auto-îngrijire („self-care”).

  În sens general, se preocupă de activităţile vieţii

  cotidiene (ADL), precum şi activităţile necesare în

  munca, şcoala, timp liber şi comunitate.

  Are competenţe profesionale în ceea ce priveşte:

  -identificarea, confecţionarea şi aplicarea ortezelor şi a

  diferitelor mijloace auxiliare;

  -instruirea şi antrenarea pentru utilizarea ortezelor şi a

  diferitelor mijloace auxiliare;

  -consiliere pentru modificări ambientale (la şcoală, la

  locul de muncă, la domiciliu, în comunitate) cu scopul

  de a ameliora autonomia funcţională a individului.

  Definiţia activităţilor din viaţa cotidiană (Activities of

  Daily Living - ADL) reprezintă activităţile desfăşurate de

  un individ în viaţa de fiecare zi, cu referire la îngrijirea

  propriei persoane şi a locuinţei:

  -a se spăla, a se îmbrăca, a se încălţa, a mânca, a merge

  în interiorul locuinţei, a utiliza toaleta capacitatea de a-şi

  schimba poziţia (din pat în scaunul rulant) etc. (ADL

  primare)

  -a pregăti mâncarea, a face curăţenie, cumpărături, a

  conduce maşina etc. (ADL secundare) .

  Prof. Ţicărat Ana Maria

  KINETOTERAPIA ŞI TERAPIA OCUPAŢIONALĂ

  -NUMITOR COMUN ÎN TERAPIA COPIILOR CU CES

  „Cărticica mea”nr. 3

 • 10

  M-am trezit de dimineaţă, cu plăcerea de-a lucra

  Am luat acul şi aţa

  Însă rău m-am înţepat.

  Nu mă pricepeam la asta, eu EVA

  Insă doamna m-a-nvăţat, cu frică şi cu atenţie, aţa în ac eu am băgat.

  Hai să vă arăt şi vouă zise VIOREL voios,

  Am făcut cu multă grijă un colaj cu multe flori.

  Râde veselă GĂBIŢĂ, uitându-se în jurul său

  Nu ştiu ce ştiţi voi să faceţi !

  Iată ! mărgele şi brăţară cu grijă eu mi-am făcut.

  Curajos DORIN porneşte din dulap să-şi ia

  Ustensilele de lucru, un tablou a realiza

  Taie hârtiuţe multe, mototoleşte şi lipeşte

  E veselie mare atunci când reuşeşte.

  Vai frumoasă clasă avem, într-un glas se auzi

  Iar DORINA veselă, în cerc se învârti.

  Ia veniţi cu toţi la mine, zise doamna profesoară,

  Ii luă pe toţi în braţe

  Cu plăcere şi cu drag! Prof.Popa Gina

  „Cărticica mea”nr. 3

 • 11

  Ce ne aduce Moş Crăciun?

  Elevii clasei a V-a A, aşezaţi

  cuminţi în bănci, aşteptau cu

  nerăbdare pe prietenii lor mai mari

  din clasa a IX-a B de la Colegiul

  Economic „Partenie Cosma „pentru a

  confecţiona împreună decoraţiuni

  pentru Crăciun din materiale

  reciclabile, această activitate fiind

  cuprinsă în cadrul proiectului

  educativ „Împreună ocrotim natura!”

  .După ce au confecţionat frumoase

  podoabe de Crăciun alături de

  oaspeţii lor, cei mici nu au bănuit că

  ar putea să vină „Moşul” tocmai la ei

  în clasă, dar spre mirarea lor, acest

  lucru s-a întâmplat şi în desaga

  acestuia au fost daruri pentru toţi.

  Moşul, un licean tare agreat de copii,

  a stat de vorbă cu aceştia, i-a

  ascultat cântând colinde, povestind

  diferite fapte şi întâmplări, iar la

  final Moşul i-a salutat cu drag

  spunându-le că va mai veni pe la ei şi

  în alt an dacă vor fi în continuare la

  fel de cuminţi.

  Prof. Canalaş Liliana

  Înv. Ed. Marc Ana

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 12 ~

  FESTIVALUL CREŞTIN INTERJUDEȚEAN

  “ NAŞTEREA DOMNULUI - DAR DE CRĂCIUN”

  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Orizont Oradea, instituţie nou creată în toamna lui 2010,

  prin comasarea C.S.E.I. Nr. 2 şi C.S E I Nr. 3, a organizat joi, 9 decembrie 2010, Festivalul Creştin

  Interjudeţean „Naşterea Domnului- Dar de Crăciun” ajuns la cea de-a III-a ediţie .

  Pentru că spiritul Crăciunului există în fiecare dintre noi , mai ales in sufletele copiilor cu CES,

  aceştia s-au gândit să facă o bucurie tuturor oamenilor şi să ofere ca dar de Crăciun, acest festival dedicat

  lor. Astfel festivalul doreşte să promoveze şi să îmbunătăţescă socializarea si integrarea copiilor cu CES prin

  artă. Terapia prin artă este o modalitate eficientă de recuperare a copiilor cu CES, iar prin activităţile

  cuprinse in acest proiect (obiceiuri, teatru, dans, muzică, desen, pictură, colaj - instrumente ale art-terapiei)

  noi ne propunem să ameliorăm într-o oarecare măsură dizabilităţile elevilor noș tri si să demonstrăm că în

  ciuda deficienţei de care suferă ei pot realiza lucruri mari” spunea d-na prof. dr. Maruşca Angela –director

  al şcolii.

  Pe scena Teatrului de Stat pentru Copii si Tineret “Arcadia”( gazda noastră), au urcat la această

  ediţie, copii pe care nu-i credeam în stare să ne emoţioneze până la lacrimi. Mesajul, sinceritatea şi trăirile

  lor ne-au copleşit, iar pentru performanţele reuşite, meritele le poartă cei care se apleacă asupra lor cu atâta

  drag şi răbdare, dascălii lor, fie ei educatori, psihologi ori psihopedagogi, asistenţi sociali, care depun

  eforturi înzecite spre a le dărui lumină şi multă încredere.

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 13 ~

  Spectacolul a fost prezentat de prof. Adriana Ficuţ, care a fost sufletul festivalului şi care alături de

  prof. Cristea Cristina si prof. Daniela Maier au coordonat întreaga acţiune, reuşind să finalizeze încă o ediţie

  reuşită a acestui festival. Domnul prof. Nicolae Ungur, inspector general ajunct al Inspectoratului Şcolar

  Judeţean Bihor, prezent la festival, a salutat distinşii invitaţi, reprezentanţi ai Episcopiei Ortodoxe Române,

  Inspectoratului Şcolar( prof. Doina Gyori si prof. Florin Negruţiu- inspectori de specialitate),

  D.J.C.C.P.C.N.Bihor( prof. Crăciun Parasca- preşedintele juriului) si reprezentanţi ai unor sponsori generoşi

  (Communication Media - Diana Goga, Via Terra Spedition - Iulian Gaga, Cangoroo Land - Gianina Buze,

  Nesle România, Schuster Tehnologie - Dora Zah, Silviu Dobraş - persoană fizică).

  La reuşita acestei ediţii si-au adus contribuţia cele 18 instituţii care au evoluat pe scenă reprezentate de

  formaţii de colindători, fie de actori ai unor piese de

  teatru sau dansatori pe ritmuri de Crăciun (C.S.E.I.

  Senzorială, Grădiniţa nr. 45, Grădiniţa nr. 52,

  Grădiniţa nr. 20, Grădiniţa nr. 4 din

  Marghita, şcolile gimnaziale nr. 11 şi „Ion

  Bogdan”, C.S.E.I. Popeşti - clasa integrată

  din Marghita, şcoala din Oşorhei şi Şcoala

  gimnazială „Arany Janos” din Salonta, C.S.E.I.

  Tileagd - special şi integraţi, C.S.E.I. Popeşti,

  C.S.E.I. nr.1 Oradea, C.S.E.I. „Orizont”,

  Asociaţia Down, grupurile şcolare „Ioan Bococi” şi „George Bariţiu”). Potrivit unei statistici realizate de

  organizatori la această ediţie au evoluat pe scenă: 227 de copii îndrumaţi de 57 de cadre didactice, iar la

  secţiunea expoziţie au expus lucrări realizate de copiii cu CES un număr de 110 cadre didactice din judeţ şi

  din ţară. După încheierea acestei ediţii reuşite am primit si vestea bună din partea Ministerului Educatiei,

  Festivalul nostru “ Naşterea Domnului- Dar de Crăciun” se regăseşte în Calendarul Activităţilor Educative-

  naţionale, alături de Festivalul Cultural Naţional „ Flori de mai” -organizat tot de instituţia noastră în 19 mai

  2011 ( ediţia a IV-a). Acest festival - concurs, devenit tradiţie, vrea să demonstreze faptul că elevii cu CES

  pot crea lucruri magice şi se pot autodepăşi beneficiind de o îndrumare potrivită, acest lucru devenind

  evident cu fiecare ediţie.

  prof. Ficut Adriana Elena

 • ~ 14 ~

  Este prima activitate desfăşurată în cadrul proiectului –

  concurs internaţional PODUL PRIETENIEI, proiect

  coordonat de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

  „Orizont” Oradea. Proiectul derulat şi anul şcolar trecut

  alături de instituţii de învăţământ din Turcia , Macedonia,

  Bucureşti, Sibiu, Huedin, Rădăuţi şi Dej urmăreşte

  socializarea copiilor cu CES şi dezvoltarea capacităţilor

  asociative care îi determină pe aceşti copii să fie capabili

  să trăiască în asociere permanentă cu ceilalţi şi să întreţină

  relaţii prietenoase. Iniţiatoarele continuării proiectului şi în

  acest an sunt director prof. dr.

  Maruşca Angela şi director

  adjunct prof. Erdeli Elena.

  Alături de CSEI „Orizont” Oradea în cadrul acestui proiect

  participă următoarele instituţii: Smithillsschool Anglia, Arany

  Janos Egyseges Gyogypedagogiai Modszertani Ungaria,

  Moletai Gymnazia Lituania , CSEI Nr. 1 Oradea, CSEI

  Tileagd, CSEI Popeşti, Şcoala Specială Dej, Şcoala Specială

  Huedin, Şcoala Specială Nr. 11 C-tin Păunescu Bucureşti,

  Şcoala "Sf. Stelian” Rădăuţi,

  CSEI Suceava, SO8 I.

  Slavici Oradea, S08 O. Goga

  Oradea, CSEI Nr. 1 Târgu

  Mureş, CSEI Beclean, Liceul

  Teoretic “Gelu Voievod”,

  Gilău.

  Prima activitate din

  cadrul proiectului în acest an a

  constat în formarea echipelor de

  lucru, stabilirea responsabililor pentru fiecare activitate,

  realizarea unui grup de discuţii yahoo prin intermediul

  ,,Cărticica mea,,nr. 3

  „Omagiu pentru Eminescu”

 • ~ 15 ~

  căruia elevii vor avea posibilitatea de a purta discuții despre şcoală, hobby-uri, ore,

  materii preferate. În data de 14 ianuarie 2011 s-a dat startul concursului de desene faza locală

  sub genericul: “Omagiu adus marelui poet M. Eminescu.” Astfel, în fiecare şcoală din cele

  16 partenere elevii au realizat desene pe teme eminesciene jurizate şi premiate la nivel local.

  Iată şi rezultatele obţinute de copiii şcolii noastre la această primă etapă a concursului :

  Nr.

  crt

  Tema/titlu

  lucrării

  Nume si prenume

  elev

  Profesor coordonator Clasa Punctaj

  final acordat

  Locul

  1. Somnoroase

  păsărele

  PANTEA REMUS HĂLMĂGEAN DENISA VIII B 15 I

  2. Portret Eminescu PANTEA REMUS HĂLMĂGEAN DENISA VIII B 15 I

  3. Luceafărul ŞTIUBE

  GABRIEL

  HĂLMĂGEAN DENISA VII B 13 II

  4. Somnoroase

  păsărele

  GĂLUŢ

  ADELINA

  HĂLMĂGEAN DENISA V B 12 III

  Dir. adj. prof.

  Elena Erdeli

 • ~ 16 ~

  Înfăptuirea Unirii Principatelor Române de la 24 Ianuarie 1859, sub Alexandru Ioan

  Cuza a fost comemorată şi în acest an şcolar de către elevii claselor V-VIII din şcoala

  noastră. Astfel, d-na profesoară Chirilă Iuliana a

  ţinut un discurs la nivelul de înţelegere al

  elevilor, după care aceştia au urmărit o

  prezentare Power Point pregătită de consilierul

  educativ Turcuş Sanda, prezentare în care au

  făcut cunoştinţă cu colonelul Alexandru Ioan

  Cuza, harta Unirii Principatelor Române,

  adunările ad-hoc, Hora Unirii…

  De la acest

  eveniment nu

  putea să

  lipsească Moş Ion

  Roată, ţăranul din satul Câmpuri, atât de înţelept la vorbe

  şi la fapte. Astfel, prin prezentarea scenetei “Toţi românii

  cântă Hora Unirii!” de către elevi din clasa a VIII-a

  alături de prof. Lehăceanu Ancuţa, prof. Canalaş Liliana

  şi prof. ed. Nicoleta Mladin, s-au consolidat mai bine

  întâmplările din

  acele vremuri.

  Elevii au recitat

  câteva poezii

  dedicate Unirii Moldovei cu Ţara Românească

  pregătite împreună cu prof. de limba română –

  Brehoi Lenuţa şi prof. de istorie Chirilă Iuliana. A

  fost organizat şi un mic concurs, subiectele având

  referire la ziua de 24 Ianuarie, o zi înscrisă cu

  litere de aur în marea carte a istoriei patriei.

  Pentru această activitate, prof. Hălmăgean

  Denisa a realizat o frumoasă expoziţie de desene şi

  colaje în care au fost reliefate fapte şi întâmplări petrecute în acea vreme. Activitatea s-a

  încheiat cu o horă frăţească iar atmosfera fierbinte din această zi va dăinui, cu siguranţă,

  mult şi bine în memoria şi sufletul elevilor. Prof. Canalaş Liliana

  „Cărticica mea”nr. 3

  HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!

 • ~ 17 ~

  În vremea schimbărilor sociale multiple, în perioada integrarii ţării noastre în Uniunea

  Europeană, apar o serie de schimbări la nivel socio-economic, dar şi la nivelul instituţiilor

  de învăţământ .

  Se doreşte o schimbare şi în relaţia şcoală - familie, relaţie care până acum a fost

  doar unilaterală, responsabilitatea educabilităţii revenindu-i şcolii. Consiliul Europei

  doreşte o nouă abordare privind dezvoltarea acestui parteneriat. Doreşte o colaborare

  părinţi - profesori, nu numai sub aspect economic, ci şi sub aspect educaţional socio -

  cultural.

  Aşa a pornit ideea noastră de a realiza un proiect de parteneriat între Centrul Şcolar

  pentru Educaţie Incluzivă Nr.3 Oradea pe atunci, iar acum Centrul Şcolar Pentru Educaţie

  Incluzivă „Orizont” Oradea, cu şcolile arondate din judeţul Bihor care au elevi integraţi cu

  cerinţe educative speciale şi profesorii de sprijin precum şi cu părinţii acestor elevi.

  Scopul acestui proiect intitulat “Cu părinţii alături” este întărirea si îmbunătăţirea

  relaţiei de colaborare cu părinţii, în vederea procesului de educare a elevilor, comunicarea

  între profesor – elev – parinţi, găsirea unor modalităţi de relaţionare mai bună între cadre

  didactice şi părinţi, organizarea unor activităţi comune profesori - elevi - părinţi.

  Toate aceste obiective contribuie la buna dezvoltare a personalităţii elevilor.

  Ne- am dorit ca prin acest proiect să perpetuăm înț elegerea atât de către copii cât şi

  de către părinţii lor a necesităţii colaborării cu profesorul prin executarea în comun

  (părinţi-copii- profesor) a unor sarcini .

  Evaluarea se face împreună aflând punctele tari ș i punctele slabe ale acestei

  colaborari. Proiectul este coordonat de către prof. sprijin Benyi Carmen, prof. sprijin Ungur

  Maria, dir. dr. Maruşca Angela ș i dir. adjunct Erdeli Elena de la Centrul Şcolar pentru

  Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea. Proiectul a început în anul şcolar 2009-2010 şi

  continuă şi în acest an şcolar. În fiecare lună se desfăşoară o activitate comună într-o

  anumită şcoală din judeţ, impactul fiind observabil în rândul tuturor participanţilor la

  proiect. Dorim continuarea proiectului şi în următorul an şcolar.

  O activitate comună s-a desfaşurat în Şcoala cu clasele I-VIII din Biharia, județ ul Bihor, unde elevii împreună cu părinţii şi profesorii de sprijin au adunat obiecte uscate din natură: frunze uscate, ghindă, porumb boabe, paie de grâu uscate etc., obiecte care au fost

  folosite la realizarea unei machete reprezentând anotimpul toamna. Pe un fond muzical plăcut, participanţii au

  realizat împreună un minunat tablou, de care în final s-

  au bucurat împreună. Activitatea a fost mediatizată în

  presa locală, oferind elevilor un sentiment plăcut de

  apreciere.

  Prof.Benyi Carmen

  ÎMPĂRTĂŞIREA UNUI PROIECT

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 18 ~

  Accelerarea transformărilor sociale, democratice,

  emanciparea femeii, modificarea statutului copilului, dispersia

  familiei, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte

  cauze au dus la înţelegerea faptului că orice sistem de educaţie

  rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de

  opoziţia părinţilor. Pentru o mai

  bună concordanţă între obiectivele

  urmărite de şcoală şi familie, în şcoala noastră se desfăşoară în

  acest an şcolar proiectul educaţional „Împreună se poate”,

  având ca scop dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie,

  precum şi formarea şi consolidarea unor raporturi echilibrate

  între şcoală - familie - elevi. Proiectul se desfăşoară în perioada

  decembrie 2010-iunie 2011 şi se adresează părinţilor, elevilor

  din clasele I-VIII de la CSEI “Orizont”, precum şi cadrelor

  didactice de la aceste clase. Se vor desfăşura cinci activităţi în

  lunile: decembrie, februarie, martie, mai şi iunie. Prima

  întâlnire din cadrul acestui proiect a avut loc în luna decembrie

  2010, prilej cu care d-na prof. psihopedagog Denes Melinda a

  prezentat proiectul părinţilor, cadrelor didactice şi elevilor. S-a

  subliniat faptul că este necesară o mai bună colaborare între

  şcoală şi familie, o muncă în echipă, pentru ca acţiunea

  educativă exercitată de cei doi factori să fie eficientă. Pentru a

  dezvolta munca în echipă am desfăşurat în continuare o

  activitate de confecţionare de felicitări şi obiecte decorative

  de Crăciun la care au participat atât părinţii cât şi copiii,

  împreună cu cadrele didactice: Angela Marusca , Erdeli Elena,

  Denes Melinda, Turcuş Sanda, Ungur Maria, Haiaş Florica,

  Popa Gina, Mladin Nicoleta, Bot Daniela, Petruţ Raluca, Jurcă

  Dragomir, Potra Viorica. Prof . Turcuş Sanda

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 19 ~

  MICII BUCĂTARI – PROIECT EDUCAŢIONAL

  La Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea, în acest an şcolar, se desfăşoară

  proiectul educaţionat „MICII BUCĂTARI”. Grupul ţintă al acestui proiect este format din elevii claselor a

  III-a A, a IV-a A şi a VI-a A de la CSEI „Orizont” Oradea.

  Coordonatorul acestui proiect este înv. ed. Bondar Viorica iar colaboratorii sunt: prof. Coroi

  Elena, prof. Căbău Crina, prof. Ficuţ Adriana şi bucătarii din cantina şcolii.

  Scopul proiectului este cunoaşterea de către elevi a propriilor caracteristici de personalitate, abilităţi

  şi limite, deprinderi, interese, valori şi convingeri, în vederea pregătirii pentru viaţă.

  Prima activitate a proiectului s-a desfăşurat în 15.10.2010. La începutul activităţii am discutat despre

  Ziua Internaţională a Alimentaţiei, despre alimentele de bază (pâinea şi produsele de panificaţie, laptele

  şi produsele lactate, carnea şi derivatele, ouăle, legumele, fructele, dulciurile, conservele, băuturile) şi

  utilizarea acestora pentru a avea o alimentaţie sănătoasă. În continuare elevii au identificat alimentele

  prezentate şi obiectele folosite în bucătărie. Înv.ed. Bondar Viorica a prezentat elevilor normele de igenă

  şi de protecţie a muncii în bucătărie. La finalul activităţii, cu ochii acoperiţi, jucându-se jocul „Ghici

  ce ai gustat?”, elevii au recunoscut diferte alimente.

  A doua activitate a proiectului, numită “Salată de fructe”, s-a desfăşurat în data de 29.11.2010. În

  cadrul acestei activităţi, elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice implicate în proiect, au preparat salata de

  fructe din: mere, gutui, pere, nuci, portocale, kiwi şi clementine. Fructele tăiate în cubuleţe au fost

  amestecate cu zahăr şi apoi puse în boluri. Elevii au servit salata ornată cu nucă de cocos şi felii de kiwi sau

  clementine.

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 20 ~

  „Cărticica mea”nr. 3

  În data de 7.12.2010 în cadrul proiectului am desfăşurat activitatea “Salam de biscuiţi”.

  Îndrumaţi de cadrele didactice prezente, elevii au identificat ingredientele din care vor face prăjitura.

  Înv. ed. Bondar Viorica a precizat cantităţile necesare din fiecare produs şi a prezentat modul de lucru. Sub

  îndrumarea cadrelor didactice elevii au preparat prăjitura care a fost pusă la frigider şi servită a doua zi.

  Activitatea „Sandviciuri”am desfăşurat-o în data de 17.01.2011. Înv. ed. Bondar Viorica a

  demonstrat elevilor cum se unge felia de pâine şi a atenţionat elevii asupra modului în care lucrează cu

  cuţitul pentru a evita accidentele. Elevii au uns toate feliile de pâine cu margarină sau pateu de ficat şi apoi

  au tăiat: salamul, ouăle, caşcavalul, ardeii şi castraveţii în felii subţiri. Sub îndrumarea cadrelor didactice

  elevii au ornat feliile de pâine cu ingredientele menţionate mai sus apoi au servit sandviciurile pregătite de

  ei.

  În 14.02.2011 în cadrul proiectului am preparat „Salată orientală”. Înv. ed. Bondar Viorica a

  demonstrat elevilor cum se curăţă ceapa, cartofii şi oăle de coajă, cum se taie ceapa în felii subţiri iar

  cartofii şi ouăle în rondele. Sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii au curăţat ceapa, cartofii şi ouăle şi le-

  au tăiat conform indicaţiilor primite. Ingredientele de mai sus au fost amstecate cu sare şi ulei. Salata, astfel

  preparată, a fost servită cu poftă de către elevi.

  Înv. ed. Bondar Viorica

 • ~ 21 ~

  „Cărticica mea”nr. 3

  MUGURII PRIETENIEI – PROIECT EDUCAŢIONAL

  În anul şcolar 2010-2011 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

  „Orizont” Oradea este aplicantul proiectului educaţional „Mugurii

  prieteniei”. Din partea şcolii noastre participă la proiect elevii moderaţi

  din clasele I-IV, iar parteneri îi avem pe elevii clasei a IV-a B, secţia

  germană, de la Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea şi

  elevii clasei a IV-a, secţia maghiară, de la Şcoala cu clasele I-VIII

  „George Coşbuc” Oradea.

  Echipa pe proiect este formată

  din coordonatorii: înv. ed. Bondar

  Viorica, înv. Antal-Forizs Eniko,

  înv. Ellenes-Jakabffy Emese şi

  colaboratorii: înv. ed. Potra Viorica, prof. psihoped. Coroi Elena,

  prof. psihoped. Araiman Rodica. Scopul acestui proiect este cultivarea

  abilităţilor de comunicare, cooperare şi colaborare între elevii români şi

  elevii naţionalităţilor conlocuitoare.

  Prima activitate a acestui

  proiect s-a desfăşutat în data de

  20.10.2010 la Liceul Teoretic

  German „Friedrich Schiller” Oradea. În cadrul acestei activităţi înv. ed. Bondar Viorica a prezentat proiectul şi grupurile partenere au făcut

  cunoştinţă. După ce s-au purtat

  discuţii despre anotimpul toamna,

  elevii, îndrumaţi de cadrele didactice

  implicate în proiect, au realizat

  copaci din frunze şi pănuşi. Cele mai

  frumoase lucrări au fost puse la expoziţie. La sfârşitul activităţii elevii au

  ieşit în curtea şcolii şi s-au jucat cu mingea.

  Activitatea a doua a

  proiectului s-a desfăşurat la

  Cetatea Oradea în data de

  25.11.2010. La începutul activităţii

  am vizitat zidurile cetăţii, partea

  exterioară a clădirilor. Apoi ne-am întâlnit cu domnul Jakabffy Laszlo

  care ne-a vorbit despre istoricul Cetăţii Oradiei, ne-a prezentat

  imagini din diferite secole şi ne-a

  informat despre renovarea

  Cetăţii. La sfârşitul activităţii am

  vizitat Biserica Romano-Catolică

  care este biserică funcţională

  pentru slovacii romano-catolici din Oradea.

 • ~ 22 ~

  Activitatea “Sărbătorim împreună” s-a

  desfăşurat la Centrul Şcolar pentru

  Educaţie Incluzivă “Orizont” Oradea în

  data de 3.12.2010. Elevii cu dizabilităţi

  au fost felicitaţi de colegii lor care le-au

  dăruit felicitări şi le-au cântat „La mulţi

  ani”. După ce s-a discutat despre

  sărbătoarea Sf. Nicolae, elevii,

  îndrumaţi de cadrele didactice implicate

  în proiect, au realizat cizmuliţe din

  carton şi un brăduleţ din figurine

  decupate. Elevii cu CES au prezentat

  sceneta „Bradul credincios”. La

  sfârşitul activităţii am colindat

  împreună.

  În 27.01.2011 am desfăşurat

  activitatea „Bucuriile iernii” la

  Şcoala cu clasele I-VIII „George

  Coşbuc” Oradea. La începutul

  activităţii doi elevi ne-au cântat la

  vioară o melodie de „bun venit”. În

  continuare s-a discutat despre

  anotimpul iarna, apoi elevii au

  recitat poezii şi au cântat cântece

  dedicate iernii. Îndrumaţi de cadrele

  didactice prezente, elevii au realizat

  colaje – oameni de zăpadă. Cele

  mai frumoase lucrări au fost puse la

  expoziţie.

  La Centrul Şcolar pentru

  Educaţie Incluzivă „Orizont”Oradea,

  în data de 17.02.2011, am desfăşurat activitatea „Mărţişorul – simbol al

  primăverii”. După ce s-au purtat discuţii despre semnificaţia

  mărţişorului, elevii au recitat poezii şi au cântat cântece dedicate

  primăverii. Îndrumaţi de cadrele didactice prezente elevii au confecţionat

  mărţişoare din cartoane colorate şi au împletit şnururi pentru mărţişoare.

  Înv. ed. Bondar Viorica

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 23 ~

  Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţional sunt benefice atât pentru elevi, cât şi

  pentru toţi factorii implicaţi: cadre didactice, familie, comunitate. Activitatea în parteneriat crează relaţii

  de colaborare, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului prin formarea deprinderilor de

  comunicare şi relaţionare. Astfel proiectul educațional ,,Sub umbrela prieteniei” are drept scop

  dezvoltarea relaţionării, socializării şi colaborării prin sprijin reciproc și desfăşurarea unor activităţi

  comune între cele două instituții, implicând direct 12 copii de la Grădinița specială din cadrul Lic.Teologic

  ,,Szent Laszlo,, Oradea și 7 elevi din clasa I de la C.S.E.I. Orizont. Proiectul este coordonat de dir.dr.

  prof. Marușca Angela, Prof. Denes Melinda, împreună cu echipa de proiect înv. educator Potra Viorica,

  profesor Araiman Rodica. Partenerul nostru de proiect este Grădinița specială din cadrul Lic.Teologic

  ,,Szent Laszlo,, Oradea.

  Obiectivele proiectului:

  stabilirea unei relaţii de colaborare eficientă între cele două instituții

  cunoaşterea reciprocă, în vederea unei colaborări eficiente, lucrul în echipă

  formarea unui cadru pentru dezvoltarea, la copiii implicaţi, a deprinderilor sociale de comunicare şi

  relaţionare

  Proiectul și-a propus desfășurarea a șase activități comune din care s-au realizat deja trei activități:

  octombrie - Întrunirea echipei de proiect, noiembrie - Vizită la Grădina Zoologică, decembrie - Ne

  pregătim pentru sărbători. Prof. Denes Melinda Andrea

  „Cărticica mea”nr. 3

  „SUB UMBRELA PRIETENIEI” PROIECT ŞCOLAR

 • ~ 24 ~

  Graţie împlicării elevilor din clasele a II-a D şi a III-a A de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 într-un program educaţional de Acţiune Comunitară alături de beneficiarii acestui program - elevi din clasa a V-a A, s-a facilitat procesul de integrare socială a acestora şi a reprezentat o parte extrem de valoroasă a experienţei educaţionale pentru elevii clasei noastre. În cadrul mai multor activităţi desfăşurate până acum, dintre care amintim: „Ornamente de Crăciun”, „Medalion şi o floare de ziua lui Eminescu”, „Unirea cea Mică la Biblioteca Judeţeană”, s-a urmărit comunicarea fără frontiere şi rezerve între copii, socializarea acestora, închegarea unor relaţii de prietenie, zâmbete de copii, o bună cooperare şi colaborare, dezvoltarea unor abilităţi creative şi expresive, câştigarea încrederii în forţele proprii. În ideea dezvoltării unor talente individuale, atât voluntarii cât şi beneficiarii s-au înscris la un concurs de dans numit atât de sugestiv – „Împreună pentru viitor”, la secţiunea Dans tradiţional, formând o echipă de dans în care se pregătesc cu multă răbdare şi sunt atenţi la instrucţiunile primite de către coordonatorii lor, prof. Angela Nuţă,

  înv. Cornelia Şill, înv. Ana Marc şi prof. Liliana Canalaş.

  Înv. Ana Marc

  Prof. Liliana Canalaş

  „Cărticica mea”nr. 3

  „ZÂMBETE DE COPII”- PROIECT SNAC

 • ~ 25 ~

  PRIMĂVARĂ...

  Primăvară bun venit! Noi cu nerăbdare te-am aşteptat,

  Pentru întâmpinare, frumos am lucrat!

  În carul orelor de TTL (Psihomotricitate) elevii clasei a VIII C (FEKETE VIOREL, LUCACI

  DORIN, VIRAG GABRIELE, TEGLAS DORINA, SILAGHI EVA), împreună cu profesorul

  psihopedagog Popa Gina, au realizat frumoase tablouri reprezentând primăvara şi simboluri ale acesteia.

  Materialele folosite au fost: hârtie creponată, lipici, coli albe, acuarelă. Elevii au primit indicaţii de lucru,

  ţinându-se cont de gradul de dificultate al sarcinii şi capacitatea fiecaruia de realizare. Menţionez că

  elevii au handicap sever şi profund. Au fost respectate tehnicile de lucru: mototolirea hârtiei, lipirea

  acestora, pe contur, pictarea colii. Lucrările au fost realizate individual şi în grup în cadrul mai multor

  ore, ele fiind expuse în clasă ca decor şi prezentate la diverse concursuri.

  Prof .Popa Gina

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 26 ~

  Elevii integrați ai claselor III-VII din SO8 Nr.11 Oradea au sărbătorit „Ziua mărțişorului” şi „Ziua mamelor”

  printr-o activitate comună: o şezătoare. Şezătoarea a debutat cu o documentare: istoricul, sumedenia de legende,

  tradiţie referitoare la mărţişor. Tot în faza de început am consultat DEX-ul pentru a înţelege cât mai bine acest

  cuvânt: „mărţişor”.

  De-a lungul timpului (mai bine de 2000 de

  ani), acest simbol al primăverii a căpătat diverse

  forme şi diverse semnificaţii (multe din aceste

  informaţii erau o noutate pentru unii copii), care nu au

  pierit o dată cu trecerea timpului ci s-au transformat.

  Chiar dacă azi, în vremea noastră au luat

  diverse chipuri (hornari, trifoi cu patru foi, etc.) de

  altfel deosebit de sugestive, semnificaţia acestor

  minuscule figurine este pe atât de mare pe cât este

  dorinţa noastră de a dărui şi a exprima o dată cu asta o

  mulţime de sentimente.

  A doua întâlnire din cadrul şezătorii a presupus alegerea celor mai interesante şi sugestive informaţii într-un

  interesant material. Copiii au decupat, au îndoit, au mânuit capsatorul şi în final au obţinut câte o cărticică pe care au

  arătat-o colegilor, profesorilor, părinţilor. Astfel au fost pentru prima dată şi poate pentru ultima dată, mici tipografi.

  În orele care au urmat în cadrul şezătorii, am purces la munca propriu-zisă de confecţionare a mărţişoarelor.

  Din mâinile noastre au ieşit multe mărţişoare frumoase de care am fost atât de mândri. Astfel am dăruit mărţişoare

  colegelor,învăţătoarelor, profesoarelor şi nu în ultimul rând MAMELOR. Nu ne-am oprit numai la asta, am mai

  realizat ceva: o expoziţie care ne-a înfrumuseţat clasa şi prin care am arătat şi celorlalţi că, din mâinile noastre pot

  ieşi lucruri minunate.

  Prof. Deac

  Ofelia

  Prof.Susa Gabriela

  „Cărticica mea”nr. 3

  DE MĂRŢIŞOR

 • ~ 27 ~

  „Un dar pentru mama” este cea de-a doua activitate care s-a desfăşurat în perioada 10 februarie -10 martie

  2011 în cadrul proiectului – concurs internaţional „PODUL PRIETENIEI”, proiect coordonat de director

  adjunct prof. Elena Erdeli şi director prof. dr. Angela Maruşca. Elevii din ciclul primar şi gimnazial au pregătit

  desene care au reprezentat darul pe care ei ar dori să îl ofere mamelor într-o tehnică la liberă alegere (tehnica acuarela,

  creion grafic, creioane colorate etc., pe format A4). La nivelul fiecărei şcoli participante la proiect au fost desemnate

  cele mai reuşite 3 desene ale elevilor evaluate şi punctate diferenţiat (locul I, II şi III), pe ciclu de învăţământ (primar,

  gimnazial). Premianţii şcolii noastre sunt: Alături de CSEI „Orizont” Oradea şi Inspectoratul Şcolar Județean Bihor,

  în cadrul acestui proiect participă următoarele 18 instituţii: Smithillsschool Anglia, Arany Janos Egyseges

  Gyogypedagogiai Modszertani Ungaria, Moletai Gymnazia Lituania , CSEI Nr. 1 Oradea, CSEI Tileagd, CSEI Popeşti,

  Şcoala Specială Dej, Şcoala Specială Huedin, Şcoala Specială Nr. 11 “C-tin Păunescu” Bucureşti, Şcoala “Sf. Stelian”

  Rădăuți, CSEI Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII “I. Slavici” Oradea, Şcoala cu clasele I-VIII “O. Goga” Oradea, CSEI Nr. 1

  Târgu Mureş, CSEI Beclean, Liceul Teoretic “Gelu Voievod”, Gilău, Şcoala cu clasele I-VIII “Alice Voiculescu”-Drobeta Turnu Severin, Şcoala cu clasele I-VIII, Sînmartin. Fiecare dintre cele 18 şcoli participante şi-a desemnat câştigătorii

  la această activitate iar desenele elevilor au fost postate pe adresa de e-mail a proiectului:

  [email protected]

  Locul I Locul II Locul III

  Dir. adj .prof. Erdeli Elena

  Nr. crt Tema/titlu lucrării Nume si prenume elev Clasa Punctaj final acordat Locul

  1. Inimă cu doi fluturi FARKAŞ IULIANA III B 15 I

  2. Curcubeu şi inimă VARGA BIANCA IV A 14 II

  3. Vază cu ghiocei FARKAŞ ALEXANDRA II B 13 III

  4. Cutie cu cadouri GORAN ALIN V C 15 I

  5. O primăvară frumoasă MAGYARI EVA V D 14 II

  6. Buchet de flori BALOGH BRIGITTA V A 13 III

  „Cărticica mea”nr. 3 Un dar pentru mama

  mailto:[email protected]

 • ~ 28 ~

  Marţi, 23 octombrie 2010, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

  « Orizont » Oradea, s-a desfăşurat a doua activitate din cadrul Proiectul multilateral

  Comenius „SOS Natura” . La activitate au participat elevi din clasele V- VIII de la

  C.S.E.I. "Orizont" împreună cu profesorii: director adj. Erdeli Elena,

  Laslou Georgeta,Petrut Raluca, Ursuţ Mirela,

  Mladin Nicoleta, Lehăceanu Ancuţa,

  HaiaFlorica, Turcuş Sanda, Doroghi Mihaela.

  Elevii au "cules" frunze din , frunze care conţineau mesaje

  ecologice, gen: < Eşti ECO, eşti COOL!>, < You’re ECO, you're COOL!>; ! !; ; ! !,

  apoi împreună cu profesorii au scris, atât în limba română cât şi în limba engleză, mesajele

  ecologice pe tricouri de culoare verde. Elevii au participat cu plăcere la această activitate,

  iar la finalul activităţii fiecare participant a îmbrăcat tricoul personalizat de mânuţa lui.

  Prof. Laslou Georgeta

  „Cărticica mea”nr. 3

 • ~ 29 ~

  CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

  ,,ORIZONT,, ORADEA

  BIHOR, ORADEA, STR. TRAIAN LALESCU, NR 3

  [email protected]

  tel/fax : 0259 411 865

  mailto:[email protected]