Proiect la metode numerice

download Proiect la metode numerice

of 22

Transcript of Proiect la metode numerice

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  1/22

  Facultatea de Matematica si InformaticaSpecializarea: Informatica Aplicata

  Proiect

  Metode numerice

  Student: Ciurgauan Delia

  An III, grupa 3

  200!20"0

  1.Metoda aproximatiilor succesive

  Metoda de apro#imatii succesi$e determina o solutie apro#imati$a a uneiecuatii neliniare prin construirea unui sir de apro#imatii succesi$e care, in

  "

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  2/22

  anumite conditii, con$erge catre solutia e#acta% In acest caz, nu seactioneaza asupra inter$alului in care a fost izolata solutia e#acta% Acestinter$al este folosit numai pentru sta&ilirea apro#imatiei initiale, care poate 'aleasa, in principiu, oriunde in interiorul acestuia% Din categoria metodelor deapro#imatii succesi$e fac parte metoda contractiei si metoda (e)ton%

  Metoda apro#imatiilor succesi$e consta in construirea unui sir de forma:

  *0din inter$alul +a,& - dat

  *n."/g*n1 - sirul apro#imatiilor successi$e

  Teorema:

  Daca i1 g+a,&1 apartine +a,&

  ii1 g contactie stricta oricare ar ' c din inter$alul +0,"1,

  oricare ar ' # si din inter$alul +a,&, a$em g#14g1 5/c

  #4 1

  Atunci oricare ar ' alegerea lui *0din inter$alul +a,& iteratia initiala1 , sirul

  *neste con$ergent *n 46 #7 , #7 este unicul punct '# al lui g1%

  *n4#75/ cn!"4c1 7 *"4*0

  Programul Maple rulat pentru aceasta metoda este ilustrat mai 8os% Acestacontine si e#emple concrete%

  Cazurile concrete pentru rulare:

  12

  1)(

  ++

  =x

  xxg

  00 =x

  169

  2=c

  610=

  (umarul de iteratii n/9

  2

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  3/22

  Programul rulat in Maple:

  3

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  4/22

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  5/22

  2.Metoda lui Newton

  Se porneste de la metoda apro#imatiilor succesi$e, dar a$and ordinal cel putin 2%

  Ideea lui (e)ton a fost sa ia g#1 / # . ;#17f#1, unde ; este functia necunoscuta%

  Determinarea functiei ; se face a%i% g

  >

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  6/22

  Programul rulat in Maple:

  ?

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  7/22

  9

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  8/22

  3.Metoda lui Newton modifcata

  Algoritmul are la &aza liniariazarea unei ecuatii neliniare formulele lui @alor1

  Se $a o&tine formula generala #n." / #n 4 f#n1!f

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  9/22

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  10/22

  "0

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  11/22

  4.Metoda coardei

  Metoda coardei apro#imeaza radacina ecuatiei printr4un punct de intersectieal coardei cu a#a B#%

  Formula generala a sirului:

  *0/ a=

  *"/ &=

  *n ."/ #07f#n1 - #n7f#011 ! f#n1 - f#011

  Pentru e'cienta se folososesc formulele lui Fourrier : f#17f

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  12/22

  "2

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  13/22

  "3

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  14/22

  "

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  15/22

  5. Metodalui Gauss cu pivotare partiala

  Metoda lui auss cu pi$otare partiala se desfasoara in doua etape:

  "% triung;iularizarea superioara1 a sistemului

  2% rezol$area sistemului triung;iularizat

  tapa ": triung;iularizarea superioara1 a sistemuluiizare

  @riung;iularizarea se desfasoara in n4" pasi%

  =

  nnnnnn

  n

  n

  b

  b

  b

  x

  x

  x

  aaa

  aaa

  aaa

  ......*

  ...

  ............

  ...

  ...

  2

  1

  2

  1

  21

  22221

  11211

  Pasul ": Pi$otarea partiala impune ca prima ecuatie a sistemului sa 'e aceea

  care are coe'cientii lui #" in modul cel mai mare% Deci, se recurge e$entual

  la sc;im&area liniei " cu cele una din cele n4" linii ramase pentru a a$ea

  indeplinita conditia de mai sus%

  B&ser$atie: Daca toti coe'cientii lui #" $or ' nuli, atunci detA1/0 /6sistemul nu are solutie unica si oprim rezol$area lui%

  Pasul 2: Pi$otarea partiala impune ca ecuatia a doua a sitemului o&tinut la

  pasul anterior sa ai&a coe'cientii lui #2 cei mai mari in modul comparati$e cu

  urmatoarele n42 ecuatii% Ermeaza eliminarea lui #2 din ultimele n42 ecuatii a

  sistemului dupa aceleasi formule ca la pasul anterior% Dupa al n4" -ulea pas

  sistemul de$ine:

  =

  nnnn

  n

  n

  b

  b

  b

  x

  x

  x

  a

  aa

  aaa

  ......*

  ...00

  ............

  ...0

  ...

  2

  1

  2

  1

  222

  11211

  ">

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  16/22

  tapa 2: rezol$area sistemului triung;iularizat de 8os in sus, adica:

  *n/ &nn1! annn1

  Pentru i de la n4" la "

  *r/ &rr1- 1 ! arrr1

  Programul Maple rulat pentru aceasta metoda este ilustrat mai 8os% Acestacontine si e#emple concrete%

  "?

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  17/22

  "9

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  18/22

  "

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  19/22

  6.actori!area "#

  Fie sistemul A#/z de tip Cramer=

  =

  nn

  nnn

  ba

  cba

  cba

  cba

  cb

  A

  0...0

  ...0

  ..................

  0...0

  0...0

  0...00

  111

  333

  222

  11

  Factorizarea E se &azeaza pe reprezentarea matricei A su& forma:

  A/7E

  Matricea a 'ind strict diagonal dominanta $a a$ea toti minorii principalinenuli, deci $a admite o factorizare E ce se o&tine prin calcul direct% Maie#act:

  =

  n

  nn

  n

  n

  d

  cd

  cd

  cd

  cd

  l

  l

  l

  l

  UL

  0.........0

  0......0

  ..................

  0...00

  0...00

  0...00

  *

  10......0

  01......0

  ..................

  0...010

  0...001

  0...0001

  *

  11

  33

  22

  11

  1

  3

  2

  B&ser$atii:"% Pentru a il determina pe tre&uie sa determinam diagonala de su&

  diagonala principala%2% Pentru a il determina pe E tre&uie sa determinam diagonala principala,

  intrucat diagonala de deasupra de diagonala principala are aceleasielemente ca matricea A%

  "

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  20/22

  Determinarea matricilor si E se efectueaza in n pasi:

  Pasul ": &"/d"Pasul 2: a2/l27d"/6 l2/a2!d"

  &2/l27c".d2/6 d2/&24l27c"/ &24 a27c"1!d"G%%Pasul i: ai/li7di4"/6 li/ai!di4"

  &i/li7ci4".di di/&"4li7ci4"

  cuatia A#/z se poate scrie ca:/zE#/

  Astfel, pentru a se determina matricea coloana #, se $or rezol$a pe rand cele

  doua sisteme%

  Programul Maple rulat pentru aceasta metoda este ilustrat mai 8os% Acestacontine si e#emple concrete%

  20

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  21/22

  >

  >

  2"

 • 8/9/2019 Proiect la metode numerice

  22/22