Proiect Investitii Directe in Romania

21
1 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  Facultatea de Ştiinţe Economice Master: grupa: B1, Administrarea Afacerilor Internaţionale Materia: ,,Investiţii străine’’ Investiţii străine în România - piaţa telefoniei mobile  Vodafone comparativ cu Orange şi Cosmote Realizat de: Mladin Oana-Maria

Transcript of Proiect Investitii Directe in Romania

Page 1: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 1/21

1

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Master: grupa: B1, Administrarea Afacerilor Internaţionale Materia: ,,Investiţii străine’’ 

Investiţii străine în România- piaţa telefoniei mobile 

Vodafone comparativ cu Orange şi Cosmote 

Realizat de:

Mladin Oana-Maria

Page 2: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 2/21

2

CUPRINS:

1. 

 Scurtă incursiune teoretică în domeniul investiţiilor străine  termenul de investiţie   investiţie directă   investiţii de portofoliu 

2.  Situaţia investiţiilor străine în România 2011- 2014

3. 

 Studiul de caz: Investiţii străine directe- piaţa telefoniei mobile 

4.  Concluzii

5. 

Webgrafie

6.  Anexe

Page 3: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 3/21

3

Scurtă incursiune teoretică în domeniul investiţiilor străine directe1 

Investiţiile asigură înlocuirea şi modernizarea tehnicii şi tehnologiilor, sporirea producţiei şi

ofertei de bunuri, îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii acestora, crearea de noi locuri demuncă şi nu în cele din urmă, creşterea calităţii vieţii. 

Materialele Fondului Monetar Internaţional definesc investiţiile străine ca fiind acele

„investiţii ce sunt efectuate pe termen lung de rezidentul unei ţări într -o întreprindere –  rezident

al altei ţări. 

 Investiţiile pe termen lung   presupun existenţa relaţiilor de lungă durată între investitor şi

întreprindere şi influenţa considerabilă a investitorului asupra conducerii acestei întreprinderi.

Din definiţia data  se poate sesiza de fapt esenţa investiţiilor străine directe, care presupun

deţinerea puterii de decizie şi  control a investitorului asupra obiectului investiţional, nefiind

abordate investiţiile străine de portofoliu. 

În funcţie de raportul ce se stabileşte între emitent şi receptor există două tipuri de investiţii

internaţionale –   directe sau de  portofoliu. Atunci cand investiţia presupune transferarea către

agentul emitent a posibilităţii de control şi decizie asupra activităţii agentului receptor, este vorba

despre o investiţie directă. In restul cazurilor, cand investiţia nu presupune stabilirea unui

asemenea raport, este vorba despre o investiţie de portofoliu.

Investiţia de portofoliu reprezintă  întotdeauna un plasament pur financiar, o investiţie pur

financiară. Investiţia directă  îmbină însă într-un mod mult mai complex plasamentul financiar

cu investiţia reală. Atunci când agentul emitent ajunge să controleze agentul receptor, pe langă  

fluxul financiar iniţial apar şi alte fluxuri, multe dintre ele având o consistenţă reală:  fluxuri de

tehnologie,  fluxuri de forţă de muncă, fluxuri manageriale şi chiar fluxuri de bunuri şi servicii.

Componentele investiţiilor străine directe2 :

Capitalur i propri i: capitalul social atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut

de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din reserve.

1 Investiţii străine în România, raportul anului 2013, http://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=94032 http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe-(ISD)-in-Romania-3174.aspx 

Page 4: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 4/21

4

Creditu l net: creditele primise de către întreprinderea de investiţie străină directă de la

investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta.

Tipurile investiţiilor străine directe ):

  Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini(investiţii pornite de la zero); 

  Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori

 străini de la rezidenţi; 

  Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în

întreprinderi investiţie străină directă. 

Efectele Investitiilor Straine Directe Asupra Economiei Româneşti

3

  Susţin  creşterea  economică ,  iar în cazul unei investiţii  de tip greenfield creşterea 

economică  se datorează  creării  unei noi capacităţi  de  producţie  sau locurilor de muncă 

suplimentare, apariţia unui nou consumator şi  plătitor  de taxe.

Stimulea  ză investiţiile  producătorilor  autohtoni de a fi interesaţi să crescă eficienţa activităţii 

lor şi  să  îmbunătăţească  calitatea acesteia, pentru a face faţă  concurenţei  datorate  prezenţei 

investitorilor străini sau pentru a dobândi calitatea de furnizori ai investitorului străin. 

 Susţin creşterea investiţiilor  de capital , datorită  accesului investitorilor străini la susrsele

externe de capital. În cazul în care pieţele locale de capital nu dispun de resurse financiare pentru

finanţarea  unor proiecte importante, investiţiile  străine  pot acoperi acest deficit deoarece

reprezintă o sursă directă de capital.

Generează  efecte pozitive asupra balanţei   comerciale , dacă  investitorul direct

 produce prioritar pentru export sau în cazul  producţiei  destinate  pieţei  interne care substituie

importurile. 

 Susţin creşterea veni tur il or la bugetul statului   datorită  apariţiei  de noi contribuabili îneconomia ţării  gazdă.  Chiar şi  în cazul în care se acordă  anumite stimulente fiscale,

veniturilebugetare cresc ca urmare a creşterii încasărilor  din impozitele pe salarii.

3 http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2050-por  

Page 5: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 5/21

5

Situaţia investiţiilor străine directe în România 2011 –  2014

Aşa cum se poate observa şi din harta ataşată, investiţiile româneşti sunt mult mai reduce

decât cele străine, iar cele mai multe locuri de muncă au fost create, în 2011, în Timişoara -

1052, Satu Mare- 960 sau Prahova- 928, la extremităţile ţării, iar cele mai reduse fiind

înregistrate spre partea central a ţării, de exemplu în Argeş- o locuri de muncă, în Siviu 50 de

locuri, în Alba 354.

România avea în 2011 un nivel al investiţiilor străine directe pe cap de locuitor egal cu cel alUngariei din anul 2000, ceea ce artă o înapoiere destul de mare faţă de restul ţărilor din Europa şi

nu numai.

4 http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3936/9480817/1/hartainvestitii-vass.png

Page 6: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 6/21

6

Priviind acelaşi an, 2011, se poate oberva conform informaţiilor furnizate de BCR că spre

deosebire de alte ţări din regiune, România este foarte dependentă de investiţiile străine

directe din Zona Euro.

Fluxul net de ISD în anul 2012 a înregistrat un nivel de 2 138 milioane euro şi estestructurat astfel:5 

  Participaţiile nete ale investitorilor străini direcţi la capitalul întreprinderilor investiţie

străină direct din România în valoare de 795 milioane euro (37,2 la sută din fluxul net de ISD).   Creditul net primit de către întreprinderile investiţie străină directă de la investitorii

străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, în sumă de 1 343 milioane eu ro, reprezentând 62,8 la

sută din fluxul net de ISD. 

5 http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe-(ISD)-in-Romania-3174.aspx 

0

2000

4000

6000

8000

10000

R om an ia * L it ua ni a P olo ni a L et on ia B ul ga ri a U ng ar ia S lo va ci a C eh ia E sto ni a

2000 2004 2008 2011

crestere de 8

ori din anul

2000 pana inprezent

crestere de 13

ori din anul2000 pana in

prezent

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Romania Cehia Ungaria Slovacia Polonia Bulgaria Turcia Estonia Letonia Lituania

 Alte regiuni Asia America de Nord si de Sud Zona Euro

Page 7: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 7/21

7

Domeniile care au înregistrat cele mai importante majorări de capital, în 2012, au fost

industria (1 072 milioane euro), iar în cadrul acesteia industria prelucrătoare (529 milioane euro)

şi energia (497  milioane euro); alte domenii cu investiţii  importante de capital au fost

intermedierile financiare şi asigurările (646 milioane euro), precum şi construcţiile şi tranzacţiile

imobiliare (295 milioane euro)6. Pentru mai multe informaţii VEZI ANEXA 1 şi 2. 

Principalele domenii economice în care pierderile au excedat profiturilor au fost

intermedierile financiare şi asigurările (376 milioane euro profit, 1 015 milioane euro pierderi) şi

construcţiile şi tranzacţiile imobiliare (255 milioane euro profit, 747 milioane euro pierderi).

În noiembrie 2013, România a atras cel mai ridicat nivel al investiţiilor, respectiv 578 de

milioane de euro, cu 85% mai mult decât în luna anterioară, minimele înregistrându-se în martie

(48 milioane euro) şi mai (92 milioane euro).

Investiţiile străine directe au totalizat în prima lună  a anului 2014, 244 milioane euro, în

creştere cu 8% faţă de ianuarie 2013, după  ce anul trecut au ajuns la nivelul de 2,71 miliarde

euro, maximul ultimilor patru ani, aşa cum arată datele Bancii Naţionale a României7.

În cea ce priveşte soldul ţărilor cu  rate scăzute ale economisirii interne ce se bazează pe

capitalul străin pentru finanţarea investiţiilor, respectiv soldul contului curent în PIB şi ponderea

depozitelor bancare în PIB (%), Germania fiind ţara cel mai avantajată din acest punct de

vedede, în timp ce situaţia pentru România nu este una tocmai favorabila, aşa cum se poateobserva şi în graficul mai jos menţionat8:

6 Investiţii străine în Romania, raportul anului 2013, http://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=94037 http://www.wall-street.ro/articol/Economie/163186/investitii-straine-directe-2014.html8 Eurostat, BCE, BCR Cercetare Depozitele bancare includ gospodariile populatiei, companii nefinanciare, companiide asigurari, fonduri de pensii si alti intermediari financiari, 2011.

Page 8: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 8/21

8

Conform unui studiu realizat de Ernst & Young, România este bine  poziţionată pentru

atragerea de investiţii străine în urmatorii ani, vizând inclusiv 2015 (total respondenti: 840, ţările

au fost evaluate pe o scală de la 1 la 5 de reprezentanti de top ai unor companii internaţionale ) ,

iar cele mai atractive ţări pentru a atrage astfel de investiţii ar fi Germania, Polonia sau Marea

Britanie9:

9 Ernst & Young European attractiveness survey 2012, http://www.ey.com/GL/en/Issues/Businesenvironment/2012-European-attractiveness-survey

y = 3.6399x + 0.6198R² = 0.364

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

soldul contului curent in PIB

soldul depozitelorbancare in PIB

Germania

Turcia Polonia

Cehia

Bulgaria

Austria

Slovacia

Ungaria

Suedia

Romania Letonia

Lituania

Estonia

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

7%

8%

10%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

Turcia

Elvetia

Olanda

Italia

Spania

Suedia

Romania

Cehia

Franta

Rusia

Marea Britanie

Polonia

Germania

Page 9: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 9/21

9

Studiul de caz: ,,Vodafone investiţie şi profit’’ 

Ca să încadrez domeniul de activitate la care mă raportez voi pleca de la analiza soldului deISD, la 31 decembrie 2012, raportat la principalele activităţi economice.

10 

(59 126 milioane euro) 

procente 4,8  4,7  2,4 1,5 0,6 5,5 

0,4 9,2 

31,3 

9,7 

11,4 18,5 

industria prelucrătoare intermedieri financiare şi asigurări comerţ  energie electrică, gaze şi apă construcţii şi tranzacţii imobiliare industria extractivă tehnologia informaţiei şi comunicaţii activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport agricultură, silvicultură şi pescuit transporturi 

  hoteluri şi restaurante alte activităţi 

Cotele de piaţă ale companiilor de telecomunicaţii arată astfel11 

La sfârşitul anului 2010 se estima o cifră  de aproximativ 24,6 milioane de utilizatori de

telefonie mobilă, din care Orange avea 10,4 milioane utilizatori, Vodafone - 7,6 milioane

utilizatori, Cosmote - 5,2 milioane utilizatori, Telemobil (Zapp) - 0,1 milioane utilizatori,

RCS&RDS - 1,3 milioane utilizatori şi Romtelecom - 200 de utilizatori, conform unui raport al

autorităţii de reglementare în comunicaţii (ANCOM).- Vezi ANEXA 3.

10 Investiţii străine în Romania, raportul anului 2013, http://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=940311 http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-9832197-infografic-cati-utilizatori-telefonie-mobila-sunt-total-romania-cum-explica-ancom-operatorii-cifrele-diferite-din-piata.htm

Page 10: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 10/21

10

Prezentarea firmei Vodafone, investiţie şi profit12

 

Vodafone a fost înfiinţată în anul 1984, în Marea Britanie ca o divizie a Racal Electronics

Plc.,cunoscută sub numele de Racal Telecomms Limited. Cu sediul într -o clădire din Newbury, 

compania avea mai puţin de 50 de angajaţi. Numele companiei a fost ales să fie Vodafone de latipurile de servicii pe care compania le oferea: servicii de voce şi date furnizate prin intermediul

tele foniei mobile. Reţeaua analoagă Vodafone a fost lansată la 1 ianuarie 1985, prima convorbire

fiind realizată de la St. Katherine's Dock din Londra către Newbury. Este prima reţea de telefonie

mobilă lansata în Marea Britanie. După lansare, reţeaua s-a dezvoltat rapid astfel că la sfârşitul

anului 1985 ajunge la un numar de 19000 de clienţi, iar 3 ani mai târziu,în 1988, Racal

Telecomms ajunge să înregistreze o treime din profitul total al Racal Electonics pe un an . 

În data de 15 aprilie 1997,  fiind primul operator GSM din România, operând sub

 brandul Connex. Acț ionarul principal al Mobifon a fost Telesystems International Wireless

(TIW), care a câștigat, în noiembrie 1996, una dintre cele două licenț e de telefonie mobilă

disponibile pe piaț ă.

După o perioadă de tranziț ie de 6 luni, iniț iată în noiembrie 2005, în care compania a purtat

numele de Connex-Vodafone, la data de 27 aprilie 2006, operatorul a devenit VodafoneRomânia,  prin campania "Trăieşte fiecare clipă" care merge pe ideea cǎ fiecare secundǎ este importantǎ ş i

cǎ trebuie profitat de ea, cǎ timpul este preţios şi cǎ  nu trebuie pierdut. Vodafone îşi ţine

 promisiunea de a fi alǎturi de comunitate. Astfel, în 2006, investeşte  masiv  pentru mai multǎ

siguranţǎ pe pârtii, şi organizeazǎ SkyFest, un festival de sporturi de iarnǎ la care oferǎ premii

câştigǎtorilor. Continuǎ programul "Litoral curat", continuǎ sǎ ofer e burse de studii pentru liceu

şi sǎ sprijine absolvenţii Facultǎţii de Telecomunicaţii. Ca şi Connex, acordǎ o mare importanţǎ

tinerilor, care reprezintǎ viitorul, progresul, idei ce stau la temelia politiicii lor. Dacă în anul 2001 Vodafone avea un număr de utilizatori de telefonie mobila de circa 1, 6

milioane, la finele anului 2013 avea 8.315.000 de utilizatori, cu o cifra de afaceri de aproximativ

929 milioane de euro şi un profit net de 244 milioane. 

În prezent, la nivel mondial, Vodafone are aproximativ 347 milioane de clienţi, 31 de divizii

în ţări de pe 5 continente şi peste 40 de reţele partenere în întreaga lume.

12 http://ro.wikipedia.org/wiki/Vodafone_Rom%C3%A2nia

Page 11: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 11/21

11

Tabelul 1.1. Top 10 corporaţii transnaţionale ne-  financiare, după volumul activelor în

străinătate, 2003 

Corporaţ ia Ţara de Domeniul de Active în Active total,origine activitate str ăinătate, miliarde

miliarde USD

USD1 General Electric SUA Echipamente 258,9 647,4electrice şielectronice

2 Vodafone Group Marea Telecomunicaţ ii 243,8 262,5Britanie

3 Ford Motor SUA Industria auto 173,8 304,5Company

4 General Motors SUA Industria auto 154,4 448,55 British Petroleum Marea Industria 141,5 177,5

Company Britanie ţ iţ eiului

6 ExxonMobil SUA Industria 116,8 174,2Corporation ţ iţ eiului7 Royal Dutch / Shell Marea Industria 112,5 174,2

Group Britanie / ţ iţ eiuluiSUA

8 Toyota Motor Japonia Industria auto 94,1 189,5Corporation

9 Total Franţ a Industria 87,8 100,9ţ iţ eiului

10 France Telecom Franţ a Telecomunicaţ ii 81,3 126

Sursa: World Investment Report 

2005,

UNCTAD13

 

Situaţia pe piaţă14 

Investiţiile efectuate de principalii operatori de telefonie mobilă pe piaţa locală,

Vodafone, Cosmote şi Orange sunt clasificate ca investiţii directe, care au atins  aproape 8

miliarde de euro în decursul tim pului, iar anul trecut au avut în total o cifră  de afaceri de 7

miliarde de lei (1,6 miliarde de euro). Industria de telecomunicaţii a trimis către bugetul de stat

un total de 2,1 miliarde de lei în 2011, de la 2,03 miliarde de lei în 2010, în creştere cu 22% faţă de cifra din anul 2007.

Vodafone România a investit 2,6 miliarde de euro în ultimii 15 ani pentru dezvoltarea

operaţiunilor de pe piaţa locală, venind iniţial cu o investiţie de Vodafone (Marea Britanie= 230

13 http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3934/960924/3/voinea.pdf14 http://www.dailybusiness.ro/stiri-it-c/cat-au-investit-orange-vodafone-si-cosmote-in-romania-74685/

Page 12: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 12/21

12

mld. $15. La ora actuală are  4.000 de angajaţi, obţinând, în 2011, o scădere cu 3,1% faţă  de

trimestrul anterior. Scăderea numărului de clienţi este o urmare a deconectărilor continue a

utilizatorilor pr epay inactivi din baza de clienţi a companiei.

Orange România a investit peste 2 miliarde de euro de la intrarea pe piaţa din România în şiare aproximativ 2.500 de angajaţi direcţi la ora actuală.

Grupul OTE a investit 3 miliarde de euro în dezvoltarea operaţiunilor din România

 printre care se numără Cosmote România, Romtelecom şi Telemobil, totalizând un numar de

10.000 de angajaţi.

În februarie 2011, Consiliul Concurenţei a amendat Orange România şi Vodafone România

cu 268,33 milioane de lei (63 milioane de euro) pentru abuz de poziţie dominantă. În cazul

Vodafone România, sancţiunea a fost stabilită  la 3,45% din afacerile companiei în 2010 şi s-a

ridicat la 120,35 milioane de lei. Compania a contestat în instanţă sancţiunea, iar în luna mai

Curtea de Apel Bucureşti a hotărât să suspende plata amenzilor 16.

Orange, Vodafone si Cosmote sunt cele mai utilizate retele de telefonie mobila in randul

antreprenorilor din Romania, potrivit studiului "Utilizarea serviciilor de telefonie mobila de catre

15 http://www.ukessays.com/essays/economics/aspecte-teoretice-privind-investitiile-straine-directe.php16 http://www.dailybusiness.ro/stiri-it-c/dosarul-privind-amenda-aplicata-vodafone-de-consiliul-concurentei-va-fi-rejudecat-99983/

Page 13: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 13/21

13

intreprinzatorii privati din Romania", realizat de Divizia Market Research a grupului romano-

german Rentrop & Straton, realizat la finele anului 201217. 

În 2012 veniturile Vodafone sunt în scădere, la nivel mondial, lucru exemplificat şi prin

reducerea locurilor de muncă, de exemplu în Spania a renunţat la 620 de locuri şi reducea starile

entry-level peste tot în ţările de investiţie.  Cu toate acestea, în anii 2013-2014, Vodafone a

investiti circa 55 de milioane de euro în dezvoltarea reţelei 4G şi în extinderea numărului de

magazine din ţară, doar în 2013 a deschis 7 francize, ceea ce a însemnat crearea de noi locuri de

muncă, iar   toate eforturile fiind pentru menţinerea clienţilor, care au tendinţa de a migra cătrecelelalte reţele de telefonie mobilă18.

17 http://www.manager.ro/articole/analize/studiu-retelele-de-telefonie-mobila-orange-vodafone-si-cosmote-in-topul- preferintelor-intreprinzatorilor-privati-din-romania-15575.html18 http://www.wall-street.ro/tag/investitii-vodafone.html#ixzz30f7AhCRh

Page 14: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 14/21

14

Concluzii:

Investiţiile străine directe au un impact semnificativ asupra economiei. În ultimi ani, acestea

”influenţează direct potenţialul unei economii de a avea o creştere economică susţinută” şi aduceţării în care s-a investit o serie de avantaje de care a beneficiat:

   beneficii privind transferul noilor tehnologii, know-how-ul şi experienţa managerială 

  este promovat comerţul internaţional

  sunt create noi locuri de muncă 

  creşte productivitatea factorilor de producţie, şi, astfel, scad preţurile şi creşte calitatea

 bunurilor şi serviciilor  

  investitorii străini creează concurenţă pentru producătorii locali, astfel are loc un procesde restructurare, de creştere a competitivităţii acestora, iar în caz contrar de eliminare de pe piaţă 

  statul beneficiază prin încasarea taxelor şi impozitelor de la investitorii străini

Conform unor statistici recente realizate de firma Ernest&Young, România deţine 1% din

investiţiile mondiale şi se menţine în topul celor mai atractive 15 ţări din Europa atât în privinţa

volumului de investiţii atrase, cât şi a locurilor de muncă rezultate. România a ajuns astfel să-şi

adjudece o cotă de 3,2% din totalul investiţiilor realizate în Europa, clasându-se pe locul 11 în

to pul 15 al principalelor destinaţii de investiţii pe acest continent.

La menţinerea acestei cote contribuie şi investiţiile directe venite din sectorul

telecomunicaţiilor, printre care se numără şi compania Vodafone, cu investiţii, din ultimii 15 ani,

care se ridică la 2, 6 miliarde de euro. 

Page 15: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 15/21

15

WEBGRAFIE

http://www.bnro.ro

http://www.dailybusiness.ro

http://economie.hotnews.ro/

http://www.ey.com

www.fonduri-ue.ro

www.manager.ro

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro

http://www.ukessays.com

http://www.wall-street.ro

http://ro.wikipedia.org

Page 16: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 16/21

16

Anexa 1

Repartizarea pe principalele activităţi economice a soldului ISD la 31 decembrie 201219 

Valoare  Pondere (milioane   în total 

euro)  ISD (%) 

TOTAL, din care:  59 126  100,0 

Industrie  27 455  46,5 

Industria extractivă  3 225  5,5 

Industria prelucrătoare, din care:  18 509  31,3  – alimente, băuturi şi tutun  2 160  3,7 

 – ciment, sticlă, ceramică  1 684  2,8 

 –  fabricarea produselor din lemn, inclusiv mobilă  1 090  1,8 

 – fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice şi electrice   1 051  1,8 

 – maşini, utilaje şi echipamente  1 114  1,9 

 – metalurgie  2 899  4,9 

 – mijloace de transport  3 173  5,4 

 –  prelucrarea ţiţeiului, produselor chimice, cauciucului şi maselor plastice  3 962  6,7 

 – textile, confecţii şi pielărie  834  1,4 

 –  alte ramuri ale industriei prelucrătoare  542  0,9 

Energie electrică, gaze şi apă  5 721  9,7 

 Activităţi profesionale, şti inţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport   2 843  4,7 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit  1 402  2,4 

Comerţ   6 714  11,4 

Construcţii şi tranzacţii imobiliare  5 466  9,2 

Hoteluri şi restaurante  348  0,6 Intermedieri financiare şi asigurări  10 914  18,5 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii  2 854  4,8 

Transporturi  876  1,5 

 Alte activităţi  254  0,4 

19 Investiţii străine în Romania, raportul anului 2013, http://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403

Page 17: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 17/21

17

Anexa 220 

20 http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe-(ISD)-in-Romania-3174.aspx 

Page 18: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 18/21

18

Page 19: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 19/21

19

Page 20: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 20/21

20

Page 21: Proiect Investitii Directe in Romania

8/10/2019 Proiect Investitii Directe in Romania

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-investitii-directe-in-romania 21/21

21

Anexa 3