PROIECT FIRMA "PITAR"

download PROIECT FIRMA "PITAR"

of 36

Transcript of PROIECT FIRMA "PITAR"

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  1/36

  UniversitateaTRANSILVANIA BrasovFacultatea InginerieTehnologica si Management

  IndustrialSeciali!area" T#M$ Anul II$ %i

  PLAN DE AFACERI

  S.C PITAR S.A

  Student" Manta #osmin&'eorge

  2016

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  2/36

  1. INFORMAII GENERALE PRIVIND FIRMA DE EXERCIIU

  (ITAR a luat )iin*+ in anul ,--. la ini*iativa colectivului de elevi selecta i in cadrul

  (roiectului /INVATA #U N0I SA 12VII ANTR2(R2N0R3

  1atele de identi)icare ale

  )irmei sunt

  S4# (ITAR S4A

  05iect de activitate " 6ntre inerea si reararea

  autovehiculelor4 Nr inreg4 " .78-.8,--.

  #IF "R0.,.--..,9:

  #aital social " .--

  --- R0N Adresa " Str4 Tei$

  nr4 ;,: Tel8)a< "

  -,==>:,;--

  2mail " itar,--.?@ahoo4com

  ,

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  3/36

  >

  #U(RINS .#aitolul ." (re!entarea societ+*ii S4#4 (ITAR S4A4, #aitolul ," Anali!a situa*iei e" Arovi!ionarea$ maniularea Ci deo!itarea m+r)urilor 6n cadrul )irmei

  S4#4 (ITAR S4A,9#aitolul =" Transortul Ci distri5u*ia roduselor )irmei>DS4#4 (ITAR S4A>D #0N#LU%II EI (R0(UN2RI=D BIBLI0'RAFI2;.

  Capit!"! 1# P$%&%'ta$%a ()i%t*+ii S.C. PITAR S.A.

  1.1. S)"$t i(t$i)

  1enumirea societ+*ii este Societatea #omercial+ S4# (itar S4A4 2ste o ersoan+uridic+ romGn+$ avGnd )orma uridic+ de societate deschis+ e ac*iuni Ci s&a constituit 6n5a!a Hot+rGrii Adun+rii 'enerale 2

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  4/36

  =

  5irouri$ deo!ite$ maga!ine$ uncte de lucru Ci orice alte sedii de lucru secundare$ situate6n *ar+ Ci 6n str+in+tate$ cu resectarea diso!i*iilor legale 6n vigoare4 Societatea a )ost

  constituit+ e durat+ de timnelimitat+4

  #aitalul social este 6n valoare de 9-=;,;;4.- R0N$ divi!at 6n 9-=;,;;. ac*iuni

  cu valoarea de -4.- R0N e ac*iune4 (itar este liderul ie*ei de mor+rit Ci ani)ica*ie dinRomGnia$ avGnd centre de roduc*ie 6n .. ude*e ale *+rii VGlcea$ BucureCti$ ArgeC$ #lu$'ala*i$ IaCi$ 'or$ 0lt$ BraCov$ 'iurgiu Ci 1Gm5ovi*aJ Ci un artener de gru$ societateaLi5ertatea BucureCti4 Ac*ionarul maoritar la Vel (itar SA este )ondul american deinvesti*ii Broadhurst Investments Limited$ administrat 6n RomGnia de Ne #entur@Holdings4

  'ruul (itar este liderul ie*ei romGneCti a roduselor de ani)ica*ie Ci unuc+tor imortant 6n domeniul roduc*iei Ci distri5u*iei de 5iscui*i$ naolitane$

  secialit+*i de co)et+rie Ci atiserie4 Anul ,--9 a rere!entat trecerea la un nou ti deorgani!are4 #omania (itar S4A4 s&a divi!at 6n trei societ+*i autonome care au ca o5iect deactivitate ani)ica*ia & S4#4 (itar S4A4$ mor+ritul & S4#4 Eate Sice S4A4 Ci retailul &

  S4#4 V( Magassin S4A44 Aceste activit+*i s&au de!voltat continuu 6n ultimii ani$ast)el 6ncGt acum 5ene)icia!+ de condi*iile necesare entru a )unc*iona autonom4 (rinrocesul de divi!are noile comanii )ructi)ic+ mai 5ine oortunit+*ile o)erite de ia*+ 6ndomeniile lor$ gestionea!+ mai 5ine resursele Ci utili!ea!+ 6n mod direct veniturileo5*inute4

  Fondul de investi*ii Broadhurst Investments Ltd4$ administrat 6n RomGnia decomania Ne #entur@ Holdings N#HJ$ de*ine aro

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  5/36

  ;

  P,%(t%a '"-%!"i PITAR

  La s)GrCit de secol IV este atestat documentar dreg+torul (itar$ care era 3useste itari Ci 6ngriea s+ se g+seasc+ )+in+ Ci s+ se coac+ 6n )iecare !i Gine roas+t+

  entru domn$ curteni Ci oCtire3 1imitrie #antemir$ 1escritio MoldaviaeJ Atri5u*iile salele comletau e cele ale itnicerului$ resonsa5il cu strGngerea Ci deo!itarea grGnelor$ darCi e cele ale stolnicului$ care degusta 5ucatele 6nainte de a le trimite la masa domneasc+4In acele vremuri domnitorii O+rilor RomGne erau 6nconura*i de 5oieri cu roluriimortante 6n 5una des)+Curare a activit+*ii #ur*ii 1omneCti Ci a oCtirii$ itarul avGnd gri+ca Ginea s+ )ie 6ndestul+toare Ci e lacul )amiliei domnitoare4 1e diminea*a Gn+ searaitarul arovi!iona (alatul Voievodal cu Gine roas+t+$ care era adus+ 6naintea lui Vod+e talere Ci )ar)urii numai de aur Ci argint$ acoerita cu Cervete entru a nu se r+ci4 #Gnd se6n)+*iCa la domnie$ itarul venea 6m5r+cat 6n haine scume Ci se 6ncingea cu 5rGu dem+tase$ semn al re*uirii de care se 5ucura4 'ruul (itar reia aceste tradi*ii ale Ginii5ine )+cute$ ale satis)acerii gusturilor celor mai reten*ioase entru a aduce 5ucate alese la

  mesele romGnilor4

  Oi%)t"! p$i')ipa! /% a)ti,itat%

  Socieatea des)+Coar+ activit+*i con)orm cu o5iectul de activitate aro5at de c+treac*ionari$ resectiv"

  aJ (roducerea Ci comerciali!area roduselor de mor+ritP5J (roducerea Ci comerciali!area roduselor de ani)ica*iePcJ #omerciali!area en&gross Ci en&detail a m+r)urilorPdJ (restarea de servicii4

  (rincialele roduse$ m+r)uri Ci servicii restate sunt"-) roduse de mor+ritP-) roduse de ani)ica*ieP-) m+r)uri diverse dulciuri$ 5+uturi nealcoolice$ 5+uturi alcoolice$ ca)ea$ lactate$

  conserve din carneJP-) rest+ri servicii mor+rit$ revi!ii tehnice eriodice$ reara*ii mecaniceJ4

  AvGnd un o5iect de activitate 5a!at 6n rincial e roduc*ia de Gine$ S4#4 (itar S4A4 a6nregistrat o creCtere semni)icativ+ a vGn!+rilor de Gine 6n ultimii = ani4

  1.2. A'a!i&a -%/i"!"i /% -a$%ti' a! i$-%i Pita$

  2volu*ia )irmei (itar este marcat+ 6n re!ent de amli)icarea interdeenden*elor cumediul 6n care 6Ci des)+Coar+ activitatea4 Luarea 6n considerare a mediului am5iant

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  6/36

  :

  rere!int+ o condi*ie )undamental+ a satis)acerii cantitative Ci calitative a unei anumitccategorii de tre5uin*e$ conducGnd la ela5orarea unor strategii Ci olitici realiste4

  A'a!i&a -i)$-%/i"!"i Pita$

  1in ersectiva micromediului$ (itar ac*ionea!+ 6n des)+Curarea activit+*ii saleconcomitent e dou+ ie*e" ia*a intr+rilor Ci ia*a ieCirilor4 (e rimul ti de ia*+ )irmaaare 6n calitate de cum+r+tor Ci sta5ileCte leg+turi 6n secial cu )urni!orii de m+r)uri$ de)or*+ de munc+ Ci restatorii de servicii4 (e ia*a ieCirilor$ (itar are calitatea de vGn!+torCi valori)ic+ rodusele Ci serviciile reali!ate sta5ilind leg+turi 6n rincial cu clien*ii4

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  7/36

  9

  ceea ce riveCte cantit+*ile livrate$ conducerea managerial consider c+ rincialul o5iectival )irmei r+mGne e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  8/36

  7

  Totodat+ cola5orarea cu )urni!orii se 5a!ea!+ 6n rincial e avantaul reciroc al+r*ilor$ 6ns+ 6n ca!ul 6n care re*urile Ci cantit+*ile nu coresund cu cele ale )irmeiaceasta sistea!+ comen!ile Ci 6ntrerue activitatea cu )urni!orul4

  C')"$%'+a S.C. Pita$ S.A

  0rice )irm+ care inten*ione!+ s+&Ci consolide!e o!i*ia e ia*+ tre5uie s+anticie!e miCc+rile concuren*ei$ s+ cunoasc+ cGt mai multe in)orma*ii desre aceasta42vident nu oate )i vor5a de o areciere a activit+*ii unei 6ntrerinderi )+r+ a&i remarcaarticularea cu comonenta )undamental+ a mediului economic$ Ci anume concuren*a4

  (ractice aceasta 6nseamn+ corelarea strategiei de!volt+rii$ echivalent+ cucaacitatea de o)ert+ cu strategia de ia*+ ce resuune" men*inere$ creCtere$ adatare lanoile condi*ii ale acesteia4 Qn domeniul de activitate al 6ntrerinderii$ concuren*a estedeose5it+$ 6n secial rin de!voltarea micilor a)aceri$ cu anvergur+ ridicat+$ darsemni)icative rin lasarea acestora 6n !onele cu oten*ial comercial su)icient de

  interesant entru a oera ro)ita5il4 Qn re!ent se 6nregistrea!+ o evolu*ie o!itiv+ a )t%i/% pia+* de*inut+ de societate$ 6n sensul de*inerii a este ., din ia*+4 Qn ceea ceriveCte )i$a /% aa)%$i $ aceasta a atins 6n ,-.. valoarea de >-- de milioane de euro$)a*+ de ,9- milioane de euro 6n ,-.-4

  (rincialii concuren*i ai S4#4 Vel (itar S4A"

  (rincialii concuren*i #i)ra de a)aceri

  &mil4euro&

  #ota de ia*+

  &&(itar >-- .,

  B0R0MIR IN1 ,:; .-10BR0'2A 'rou ,>- D

  TITAN >=- .=

  Acestora li se adaug+ alte comanii care activea!+ e ia*a de ani)ica*ie din RomGnia"&&&&&

  SNA# ATTA#BN2ASA S4A4M0ARA BA#IU S4S4 #lu Naoca

  M0(AN Suceava#0M(AN TGrgoviCte C4a4

  R%("$(%!% "-a'%

  'ruul (itar este unul din cei mai imortan*i angaatori din RomGnia$ avGnd

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  9/36

  D

  este =:-- de angaati4 Vel (itar 6ncuraea!+ ini*iativa ersonal+ o)erind oortunit+*ideose5ite de 6nv+*are Ci creCtere$ 6ntr&un mediu ce recomensea!+ er)orman*aindividual+4 Angaa*ii au Canse egale de romovare$ er)orman*a Ci oten*ialul decreCtere al )iec+ruia )iind criteriile unice de selec*ie 6n cadrul comaniilor din gruul Vel(itar4 Vel (itar are rograme de instruire orientate c+tre toate categoriile de angaa*i Ci

  entru toate domeniile de activitate ast)el 6ncGt )iecare s+ oat+ 5ene)icia de o reg+tirero)esional+ adecvat+4 Fie c+ e vor5a de cursuri sus*inute de arteneri e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  10/36

  .-

  in)luien*ea!+ uterea de cum+rare se num+r+" rata in)la*iei$ evolu*ia re*urilor$ modelele

  de consum ale oula*iei$ rata Comaului$ veniturile reale Ci structura comer*ului cu

  ridicata4 Rata i'!a+i%i 6n ,-.. a )ost de ;49D )a*+ de anul ,-.- cGnd a )ost de :4-D4

  (re*urile m+r)urilor alimentare a crescut cu :4-,$ cele ale m+r)urilor nealimentare cu

  :4.;4 Qn aceeaCi erioad+ rodusele de mor+rit Ci ani)ica*ie au 6nregistrat o sc+dere cu=4D.4 C34ti"! (a!a$ia! -%/i" $"t a )ost 6n noiem5rie ,-.. de .D-, lei$ )a*+ de

  aceeaCi erioad+ a anului ,-.-$ cGnd a avut valoarea de .D7-4

  Qn ceea ce riveCte imactul cri!ei mondiale asura comer*ului intern Ci

  interna*ional$ 6n condi*iile 6n care )inan*area e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  11/36

  ..

  mod nemilocit o5iectivul activit+*ii4 Qn aceast+ categorie se inscrie Ci necesitatea evit+riiolu+rii4

  M%/i"! )"!t"$a!

  Ansam5lul elementelor care rivesc sistemul de valori$ o5iceiurile$ tradi*iile$credin*ele Ci normele care guvernea!+ statutul oamenilor 6n societate constituie mediulcultural4 Aceste elemente contri5uie la e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  12/36

  O$a'i$a-a S.C. PITAR S.A.

  Adunarea 'eneral+

  Manager

  #ercetare TehnicResurseumane

  Logistic+ Mareting

  .,

  Achi!i*ii Transorturi (lani)icare

  oera*iuni

  1eo!itarematerii rime

  1eo!itareroduse

  )inite

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  13/36

  .>

  L+rgirea clientelei

  #onsolidarea Ci creCterea o!i*iei concuren*iale e ia*+(e t%$-%' ()"$t comania 6Ci sta5ileCte o5iective legate de vGn!+ri$ mai recis

  ma

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  14/36

  .=

  NR. CRT. PRODUS PRET!%i71. (AIN2 N2A'RA .4;-2. (AIN2 'RAHAM .4;-8. (AIN2 #U S2MINT2 ,4--9. FR2N#H T0AST =4=-:. FR2N#H T0AST #LASSI# >4DD6. FR2N#H T0AST INT2'RAL >4D;;. FR2N#H T0AST 'RAHAM >4D;4DD=. (ANISSIM0 ,4>-10 (ANISSIM0 (0M010R0 ,4;-11. (ANISSIM0 (R00RN ,4;-12. FR2N#H R0LLLS .4;-18. FR2N#H R0LLS classic si graham .4;-19. RULA1A ALMA10L#2 =4,-1:. MINIRULA12 R0LL=2V2R ,4;-

  16. BIS#UITI (2TIT B2UR2 ,4--1;. BIS#UITI TABI2T .47-1< BIS#UITI ; MINUT2 .4;-1=. BIS#UIT (0I2NI .4;-20 BIS#UITI ,B# .:-21. BIS#UITI N2AMBALATI >4--8'22. NA(0LITAN2 ALMA10L#2

  28. #0%0NA#I V2L (ITAR

  29. #0%0NA#2L V2L (ITAR

  2:. #0%0NA# #U NU#A$ STAFI12 SI #A#A0

  26. #0%0NA# #U #I0#0LATA

  2;. #0%0NA# #U #A#A0 SI RAHAT

  2

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  15/36

  .;

  Capit!"! 2# A'a!i&a (it"a+i%i %>i(t%'t% a !i(ti)ii

  ?' )a/$"! Pita$

  Qn ceea ce riveCte clasi)icarea roduselor (itar rin risma conce*iei demareting$ alicGnd cele trei criterii$ acestea sunt 5unuri 6n )unc*ie de natura lorJ$rere!entGnd roduse de larg consum$ de cum+rare curent+$ cum ar )i Ginea Ci

  rodusele de ani)ica*ie$ recum Ci roduse de cum+rare imulsiv+$ de e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  16/36

  .:

  (ani)ica*ie roas+t+

  Biscui*i Ci

  naolitane

  (aste )+inoase

  (roduse de mor+rit

  #on)orm statisticilor$ romGnii consum+ anual aroae .,- de g de Gine e ca delocuitor$ cu :- g mai mult decGt 6nainte de .D7D4 Ast)el se usti)ic+ )atul c+ cea maimare ondere 6n ci)ra de a)aceri a comaniei o rere!int+ rodusele de ani)ica*ie$ cu unrocent de ;-4-.$ urmate de 5iscui*i$ naolitane Ci aste )+inoase$ care 6mreun+6nsumea!+ un rocent de >,4:=4 (rodusele de mor+rit de*in un rocent de .;4>,$ iarrestul de ,4-> este rere!entat de servicii4

  2.1. Ca$a)t%$i(ti)i!% p$/"(%!$ Pita$

  Atri5utele tuturor roduselor$ recunoscute de alt)el Ci de c+tre consumatori$ sunt"calitatea$ designul am5alaului$ culoarea$ marca4 Aceste atri5ute contri5uie ladi)eren*ierea roduselor (itar )a*+ de cele o)erite de concuren*+4 Un alt element caretre5uie men*ionat aici este tehnologia utili!at+ de comanie$ caracteri!at+ rin noutate Ciinova*ie$ ceea ce con)irm+ )atul c+ Vel (itar investeCte mult entru a men*ine Ci6m5un+t+*i calitatea roduselor sale4

  Ca!itat%a ?'a!t* constituie un avanta$ contri5uind la sorirea imaginiiroduselor 1in aceast+ ersectiv+$ (itar este certi)icat+ 6n" IS0

  D--.",---J$ siguran*+ alimentar+ HA##( & IS0 Ci s+n+tateocua*ional+ 0HSAS .7--.",--=J$ mediu

  6n lutaconcuren*ial+4managementul calit+*ii

  ,,---",--;J$ siguran*+.=--.",--=J4#reCterea vGn!+rilor din rodus este direct roor*ional+ cu creCterea calit+*iiroduselor4 Reuta*ia comaniei (itar const+ chiar 6n aceast+ calitate 6nalt+ a

  roduselor$ determinat+ de materiile rime Ci au

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  17/36

  h@ermareturilor unde e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  18/36

  de ameliorare 6n ca!ul dia5etului !aharat4 Fi5rele vegetale ce se g+sesc 6naceste roduse de ani)ica*ie induc mai raid sen!a*ia de sa*ietate Ci dinacest+ cau!+ se recomand+ Gine neagr+ (itar 6n tratamentul deregl+rilorde nutri*ie4

  P3i'% $a5a- rocent redus de glucide asimila5ile Ci$ din acesta cau!+$

  este recomandat+ 5olnavilor dedia5et Ci ersoanelor cu deregl+ri de nutri*ie4 Are mai multe vitamine Bcomle< decGt Ginea al5+ Ci cea neagr+ Ci con*ine vitamina 24 'rahamul$care con*ine )+in+ de malC Ci 5oa5e de grGu ad+ugate$ are nivelurile

  maorit+*ii nutrien*ilor mai ridicate decGt Ginea neagr+ o5iCnuit+ P3i'% )" (%-i't% alegerea ideal+ de ani)ica*ie

  roas+t+ entru gust Ci nutri*ie s+n+toas+4(Ginea cu semin*e (itar o)er+ organismului vitamine Ci minerale necesare

  5unei lui )unc*ion+ri$ iar 6n lus$ reduce o)ta de mGncare Ci men*inegreutatea cororal+4

  .7

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  19/36

  1u+ cum se oate o5serva rodusele de mor+rit$ Ginea Ci rodusele deani)ica*ie$ )iind 5unuri de larg consum$ se 6ncadrea!+ 6n etaa de maturitate$ aceast+6ncadrare )iind constant+4 1e alt)el$ maoritatea roduselor (itar se 6ncadrea!+ 6n erioadade maturitate a ciclului de via*+$ datorit+ )atului c+ rodusele sunt mereu 6m5un+t+*ite Ci

  sunt cerute de consumatori4Qn continuare vom e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  20/36

  ,-

  Capit!"! 8# Ap$,i&i'a$%a -a'ip"!a$%a 4i /%p&ita$%a-*$"$i!$ ?' )a/$"! i$-%i S.C. PITAR S.A

  1. Li(ti)a ap$,i&i'*$ii

  Logistica constituie un diaa!on larg al activit+*ii legate de circula*ia e)icient+ aroduselor )inite de la )inele liniei de roduc*ie c+tre cum+r+tor$ 6n unele ca!uriinclu!Gnd miCcarea materiei rime de la sursa de arovi!ionare Gn+ la 6nceutul liniei deroduc*ie4 Aceast+ activitate include transortul$ deo!itarea$ relucrarea materialelor$6machetarea lor$ controlul re!ervelor$ alegerea locului de roducere Ci a deo!itelor$ronosticarea cererii$ maretingul Ci deservirea consumatorilor4

  Sursele de materiale$ roduse )inite sunt selec*ionate din ansam5lul de )urni!oricu care )irma are 6ncheiat contracte$ aceCtia )iind situa*i 6n !one geogra)ice di)erite$

  6n )unc*ie de locul unde este amlasat deo!itul4 Ast)el strategia de mareting 6n ceea ce

  riveCte cucerirea ie*elor din RomGnia$ a resuus amlasarea teritorial+ otim+ adeo!itelor )a*+ de clien*i4 Firma se arovi!ionea!+ de la sursele de materiale Ci roduse)inite$ rin intermediul transorturilor 6ntre unit+*i iar distri5u*ia roduselor la clien*i estemilocit+ de c+tre )irm+$ la )iecare deo!it rin intermediul ersonalului care se a)l+ 6nsu5ordine4

  a. P$i-i$%a -at%$i%i p$i-% B la rimirea acesteia se comletea!+ 5uletinul deanali!+$ 6n care sunt trecute in)orma*iile desre cantitatea rimit+$ sortiment$ data)a5rica*iei$ num+rul Ci data avi!ului de e- de cm entru a asigura accesul dar Ci aerarea )+inii din saciP

  )+ina este deo!itat+ e sortimenteentru )iecare lot sunt ataCate etichete e care sunt inscri*ionate

  temeratura Ci umiditatea otime Ci cantitatea de cenuC+ a )+inii din lotul resectiv temeratura Ci umiditatea sunt asigurate de un termohigrometru$

  ce reglea!+ aceCti arametrii 6n )unc*ie de cerin*ele tiului de )+in+ deo!itat4

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  21/36

  ,.

  Logistica intern+ reali!area roduselor )initeJ cernerea )+inii rin site vi5ratoare cu magne*i$ ce asigur+ re*inerea

  imurit+*ilor magnetice acesta este un unct critic de controlJP do!area mecani!at+ a materialelor )+in+$ a+$ drodie$ sareJ 6n

  )unc*ie de sortimentul de Gine ce urmea!+ a )i rodusP

  mala

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  22/36

  alcool etilic Ci dio4.4 #antit+*i de resurse materiale

  ,,

  Anii F+in+g8an

  1rodieg8an

  Sareg8an

  ,--9 >:4;--4--- ,4.=>4--- =>-4---,--7 >>4=7-4--- .4DD=4--- =-:4---

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  23/36

  ,--D >>4.--4--- .47D:4--- >7,4---,-.- >,4D--4--- .47D,4--- >9-4---,-.. >,49;-4--- .477:4--- >:;4---

  'ra)ic >4.4 2volu*ia cantit+*ilor de resurse materiale

  ,>

  Ta5el >4,4 (re*ul resurselor materiale

  Anii F+in+Lei8an

  1rodieLei8an

  SareLei8an

  ,--9 ,4.9 -47- .4,-,--7 ,4,- .4-- .4>-,--D ,4,D .4;- .4;-,-.- ,4>, .49; .4:-,-.. ,4;: .47: .49;

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  24/36

  'ra)ic >4,4 2volu*ia re*ului resurselor materiale

  ACa cum se oate o5serva din ta5elele Ci gra)icele de mai sus$ Vel (itar utili!ea!+ca rinciale materii rime )+in+$ drodie Ci sare$ resurse a c+ror cantitate anual+ varia!+de&a lungul eroadei anali!ate4

  8. M/a!it*+i /% ap$,i&i'a$% a!% S.C. Pita$ S.A.

  P$)%("! /% ap$,i&i'a$% )"p$i'/% -ai -"!t% %tap%#.4 deci!ia de cum+rare,4 rocesul administrativ al cum+r+rii>4 rece*ia4Qn cadrul deci!iei de cum+rare$ o mare imortan*+ o are alegerea )urni!orilor$

  care se )ace *inGnd seama de dou+ ca!uri seci)ice Ci anume"-6n rimul ca! 6ntrerinderea are )urni!ori cunoscu*i$ cu care are rela*ii comerciale

  ne6ntreruteP-6n al doilea ca!$ 6ntrerinderea va cauta 6n ermanen*+ cele mai 5une condi*ii

  o)erite de ia*+40 mare imortan*+ re!int+ culegerea in)orma*iilor asura )urni!orilor4 AceCtia

  sunt$ 6n general$ selec*iona*i e 5a!a urmatoarelor criterii"

  ,=

  a4

  54c4d4e4

  re*ul rous care$ de cele mai multe ori$ este hot+rGtor$

  calitate$termenele de livrare Ci regularitatea livrarilor$)acilit+*i de lat+$reuta*ia )urni!orului4

  Qn ractic+ e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  25/36

  E. Di(t$i"+i%Logistica de distri5u*ie are de de+Cit di)eren*a de sa*iu Ci de tim dintre

  roduc*ia Ci consumul de 5unuri4 1e )at$ logistica de distri5u*ie este orientat+ sre aune de acord sa*iul Ci timul ce sear+ roduc*ia de consum$ rin transort Cideo!itare4 (e lGng+ aceste dou+ )unc*ii$ se mai adaug+ reali!area comen!ilor Ci livrareaacestora4 Logistica de distri5u*ie curinde toate activit+*ile care sunt necesare entru aaduce rodusele din unctul lor de )inali!are$ din 6ntrerinderea roduc+toare$ Gn+ laultimul unct din canalul de distri5u*ie4 Activit+*ile logistice curind"

  roiectarea Ci organi!area deo!itelorP deo!itareaP transortulP am5alareaP onorarea comen!ilor4

  F. T$a'(p$t Transortul este reali!at cu costuri mariP 1aca e ruta sta5ilit+ se 6ntGml+ ceva cu mar)a sau cu ersonalul sau

  maCina$ situa*ia este mai comlicat+ )at entru care 6ntotdeauna tre5uie s+asigure c+ num+rul de ersoane din maCina s+ )ie mai mare$ Ci dac+ maCinas&a de)ectat s+ e4. #ategorii de stocuri rorii gestion+rii curente a m+r)urilor

  Stoc

  Stoc ma

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  26/36

  2)icien*a logisticiiFactori interni ai 6ntrerinderii"

  organi!area e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  27/36

  ,9

  Capit!"! 9# T$a'(p$t"! 4i /i(t$i"+ia p$/"(%!$ i$-%i

  S.C. VEL PITAR S.A.

  Li(ti)a /% /i(t$i"+i% # t$a'(p$t"! (t)a$%a /%p&ita$%a-a'ip"!a$%a 4i !">"! i'$-a+i'a!

  Li(ti)a /% /i(t$i"+i%Logistica de distri5u*ie are de de+Cit di)eren*a de sa*iu Ci de tim dintre

  roduc*ia Ci consumul de 5unuri4 1e )at$ logistica de distri5u*ie este orientat+ sre aune de acord sa*iul Ci timul ce sear+ roduc*ia de consum$ rin transort Cideo!itare4 (e lGng+ aceste dou+ )unc*ii$ se mai adaug+ reali!area comen!ilor Ci livrareaacestora4 Logistica de distri5u*ie curinde toate activit+*ile care sunt necesare entru aaduce rodusele din unctul lor de )inali!are$ din 6ntrerinderea roduc+toare$ Gn+ laultimul unct din canalul de distri5u*ie

  Ansam5lul tehnicilor de organi!are a )lu

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  28/36

  ,7

  tele)oniei mo5ile dar avGnd 6n vedere distan*ele destul de mici care tre5uie arcursero5lemele a+rute e traseu sunt re!olvate de o5icei 6n tim util4

  2. St)a$%a este cea de&a doua comonent+ a logisticii4 Se re)er+ la modulcum sunt stocate rodusele$ care sunt condi*iile$ dac+ se resecta gradul deumiditatie$ 6nc+l!ire etc4

  In ceea ce riveCte )irma (itar aceasta are sa*ii secial amenaate entrustocare4 Sta5ilirea nivelului stocurilor rere!int+ o deci!ie maor+ re)eritoare la

  distri5u*ia )i!ic+ care a)ectea!+ 6n mod direct satis)ac*ia consumatorului4 Modul destocare este esen*ial 6ntrucGt roducatorul tre5uie s+ cree!e condi*iile seci)ice )iec+rui

  rodus$ s+ asigure sa*iul seci)ic Ci s+ nu e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  29/36

  ,D

  Fiecare )irm+ tre5uie s+ deo!ite!e rodusele o5*inute Gn+ s+ aung+ laconsumatorul )inal4 1eo!itarea este necesar+ deoarece ciclurile de roduc*ie Ci deconsum sunt rareori sincroni!ate4 1eo!itarea asigur+ re!olvarea ro5lemelor legate de

  di)eren*ele ce aar 6ntre cantit+*ile de 5unuri Ci cele cerute e ia*+$ recumCi 6ntre momentul roducerii unor 5unuri Ci momentul solicit+rii acestora de c+tre

  consumatori4(entru a utea reali!a o livrare mai raid+ a 5unurilor c+tre clien*i )irma (itar

  tre5uie s+ decid+ asura num+rului de deo!ite 6n care 6Ci va stoca mar)a4 Acest lucruatrage du+ sine costuri mai mari de deo!itare dar Ci sura)a*a su)icient de mare entru autea stoca mar)a4

  Qntr&o alt+ ordine de idei$ deo!itarea este )oarte imortant+$ atrage dua sinecosturi mai mari dar tre5uie reali!ate deoarece este vor5a de calitatea roduselor$ iar)irma Vel (itar une re* e calitate$ de unde re!ult+ )atul c+ indi)erent de costuri aceastav&a asigura siguran*a roduselor lor4

  9.Ma'ip"!a$%a are o ondere considera5il+ 6n costurile logistice4 Totodat+$ea are imact asura duratei ciclului comen!ii Ci$ imlicit$ asura niveluluiserviciului entru clien*i4 #urinde urm+toarele activit+*i"- alegerea echiamentului de maniulare manuale$ mecani!ateJP- uni)ormi!area 6nc+rc+turilorP- introducerea8relucrarea materialelor 6n8din sa*iul de deo!itare4

  (entru a se utea reali!a maniularea$ )irma (itar asigur+ echiamentelenecesare4 Acestea constau 6n aarate $ maCini de delasare a cutiilor de roduse

  6n deo!itele secial amenaate Gn+ se va reali!a cererea aoi transortarea lor c+tredistri5uitori 4 (rin intermediul maniul+rii (itar 6Ci oate reali!a toate ro5lemele rivind

  delasarea roduselor Ci ast)el se reali!ea!+ scoul rous4:. F!">"! i'$-a+i'a! este o arte integrant+ a sistemului logistic$ care)acilitea!+ derularea tururor activit+*ilor de 5a!+ Ci de sus*inere4(rincialele activit+*i sunt"- culegerea Ci relucrarea datelorP- anali!a in)orma*iilorP- ela5orarea raoartelor necesare situa*ia stocurilor$ etcJP- sta5ilirea unor roceduri de stocare a datelorP- controlul )lu

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  30/36

  >-

  Tre5uie asigurat+ securitatea transmisiei in)orma*ieiP

  In)orma*ia tre5uie transmis+ 6n tim otimP

  #onsturile de e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  31/36

  Ci$)"it"! !"' numit Ci circuitul t$a/i+i'a! este 6n mod o5iCnuit )olosit entrurodusele alimentare$ te.

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  32/36

  ,4 (rin intermediari" (roduc+tor&Intermediari&Intermediarionsumatori 6n acest ca!se o5serv+ c+ rodusele sunt transortate c+tre anumite maga!ine de des)acerere!ultGnd )atul c+ re*ul acestora va creCte4 Acest lucru se e

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  33/36

  P!a'ii)a$%a 4i )$/'a$%a a)ti,it*+ii /% /i(t$i"+i%

  >>

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  34/36

  >=

  CONCLUII I PROPUNERI

  (itar se num+r+ rintre cei mai 5uni imortan*i roduc+tori ai industriei deani)ica*ie din RomGnia4 Qnaltul statut Ci resectul u5licului Ci le&a asigurat unGnd mairesus de tXate siguran*a roduselor sale Ci imlicit a clien*ilor s+i4 Acest ro)und interes

  mani)estat )a*+ de cunoaCterea nevoilor Ci aCtet+rilor segmentului *int+$ a condusla crearea unei leg+turi aarte 6ntre aceCtia$ )at dovedit Ci de numeroasele imlic+ri alecomaniei 6n roiecte sociale$ care sta5ilesc dret o5iective$ )ie 6m5un+t+*irea condi*iilorde via*+ ale ersoanelor nevoiaCe& rogramul QmarteY 2 mai mult decGt o )elie deGineY $ care de alt)el se 5a!ea!+ Ci e de!voltarea sau tre!irea sentimentului de

  solidaritate )a*+ de semenii mai u*in rivilegia*i$ ori camanii de in)ormare Ci educare aCcolarilor desre tehnologia de )a5rica*ie a Ginii Ci desre ceea ce 6nseamn+ o nutri*ies+n+toas+$ rin roiectul des)+Curat anual 6nceGnd din ,--9 Ci anume UCi deschise c+treviitor4

  1e asemenea$ acuta reocuare )a*+ de necesit+*ile consumatorilor $ a rimit$ 6nmod )iresc$ un r+suns o!itiv$ )at ce a motivat comania s+ 6Ci continue cu

  d+ruire activitatea $ 6n acelaCi sirit solidar Ci reocuat de misterul calit+*ii$6m5un+t+*indu&Ci ermanent er)orman*ele Ci lasGnd totodat+ ia*a roduselor de mor+ritCi ani)ica*ie la o limit+ in)erioar+ 6nalt+4 1esigur acest re!ultat nu ar )i )ost atins )+r+ osus*inere Ci o loialitate mani)estate de u5licul consumator$ 6ns+ (itar a Ctiut cum Ci areuCit s+ g+seasc+ o solu*ie$ un r+suns la 6ntre5+rile Ci discon)ortul clien*ilor s+i4

  #unoscGnd atGt imortan*a unor roduse de calitate (itar a reuCit s+ cree!e unmi

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  35/36

  >;

  maniularea nu s&ar reali!a coresun!+tor$ sau )lu

 • 7/26/2019 PROIECT FIRMA "PITAR"

  36/36

  ILIOGRAFIE

  .4 htt"884itar4ro8,4 htt"884itar4ro8age8unitati&de&roductie8>4 htt"88ro4iiedia4org8ii8\(itar\comanieJ=4 htt"884insse4ro8cms8r8ages8castiguri.D>74ro4do;4 htt"884insse4ro8cms8)iles8statistici8comunicate8ic8a..8ic.,r..4d)

  :4 htt"88ro4scri5d4com8doc8;=D;7;,;8Logistica&(itar94 htt"88ro4scri5d4com8doc8;97=D,7-8Sistemul&Logistic&Al&Unei&Intretrinderi&Agroalimentare&(itar

  http://www.pitar.ro/http://www.pitar.ro/page/unitati-de-productie/http://ro.wikipedia.org/wiki/_Pitar_(companie)http://www.insse.ro/cms/rw/pages/castiguri1938.ro.dohttp://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a11/ipc12r11.pdfhttp://ro.scribd.com/doc/54958525/Logistica-Pitarhttp://ro.scribd.com/doc/57849280/Sistemul-Logistic-Al-Unei-Intretrinderi-Agroalimentare-Vel-Pitarhttp://ro.scribd.com/doc/57849280/Sistemul-Logistic-Al-Unei-Intretrinderi-Agroalimentare-Vel-Pitarhttp://ro.scribd.com/doc/57849280/Sistemul-Logistic-Al-Unei-Intretrinderi-Agroalimentare-Vel-Pitarhttp://ro.scribd.com/doc/57849280/Sistemul-Logistic-Al-Unei-Intretrinderi-Agroalimentare-Vel-Pitarhttp://ro.scribd.com/doc/54958525/Logistica-Pitarhttp://ro.scribd.com/doc/54958525/Logistica-Pitarhttp://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a11/ipc12r11.pdfhttp://www.insse.ro/cms/rw/pages/castiguri1938.ro.dohttp://ro.wikipedia.org/wiki/_Pitar_(companie)http://ro.wikipedia.org/wiki/_Pitar_(companie)http://ro.wikipedia.org/wiki/_Pitar_(companie)http://www.pitar.ro/page/unitati-de-productie/http://www.pitar.ro/page/unitati-de-productie/http://www.pitar.ro/page/unitati-de-productie/http://www.pitar.ro/http://www.pitar.ro/http://www.pitar.ro/