Infiintare Firma - Proiect

download Infiintare Firma - Proiect

of 29

Embed Size (px)

Transcript of Infiintare Firma - Proiect

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  1/29

  FACULTATEA: INGINERIE TEHNOLOGICA si MANAGEMENTINDUSTRIAL

  PROIECT Infintarea frmei

  Profesor îndrumător: 

  1

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  2/29

  Cuprins

  I.Prezentarea socientăţii comerciale S.C. “MAGNUM S.!.".

  #.#.$enumire% &nfiinţare% Capital Social% '(iect de acti)itate

  #.*. $ate de identificare

  II. Ideea de afaceri+ Cre,terea% culti)area% ,i )-nzarea semintelor de rapita asemintelor de rau si orz pe o suprafata de / 0a si rotatia culturilor

  *.#.CU"1U!A $2 !API34*.#.#.Procesul de culti)are*.#.*.C0eltuielile si )enituri efectuate pentru culti)area unui 0ectar de rapiţă

  *.*.CU"1U!A '!5U"UI*.*.#.Procesul de culti)are

  *.*.*. C0eltuielile efectuate pentru un 0ectar de orz

  *./.CU"1U!A G!6U"UI*./.# Procesul de culti)are*./.* C0eltuielile efectuate pentru un 0ectar de orz

  III. Sta(ilirea criteriilor de e)aluare a furnizorilor de materiale% materii prime%componente/.#. Sta(ilirea unităţilor de măsură pentru fiecare criteriu de e)aluare/.*. $eterminarea ni)elului de importanţă pentru fiecare criteriu. $ecizia

  I7. Praul de renta(ilitate

  7I. 8ilant conta(il

  7II.Calcul indicatori

  2

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  3/29

  I. Prezentarea socientăţii comerciale S.C. “MAGNUM S.!.".

   #.# $enumire% &nfiinţare% Capital Social% '(iect de acti)itateDenumirea societăţii comerciale în conformitate cu pree!erile le"ale este #.C.

  $%A&'U%( #.).L. #ocietatea este or"ani*ată su+ forma unei societăţi cu răspun!ere limitată,

  cu asociat unic -i a fost infiinţată în luna septem+rie 211.

  #e!iul societăţii $%A&'U%( #.).L. se află în /rasul C/DLEA, str. 0LE'EI, nr. 2 ,

   3u!eţul 4ra-o.

  #.*.$ate de identificare

  #. Numele firmei+ $MAGNUM(

  *. Codul unic de înreistrare+  1567178

  /. 9orma :uridică de constituire+ #ocietate cu )ăspun!ere Limitată

  ;. Acti)itatea principală a societaţii si codul CA2N al acti)itaţii principale+ C'$CA2N + 8? lei

  ?. Adresă+ C/DLEA #tr 0lenei, nr 2 @UD. 4)A/

  6

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  4/29

  II. Ideea de afaceri+ Cre,terea% culti)area% ,i )-nzarea semintelor de rapita asemintelor de rau si orz pe o suprafata de / 0a si rotatia culturilor

  *.#.CU"1U!A $2 !API34

  *.#.#.Procesul de culti)are+

  )apiţa !e toamnă se situea*ă pe locul cinci, su+ aspectul pro!ucţiei !e ulei comesti+il,între plantele olea"inoase. Uleiul !e rapiţă are lar"i utili*ări in!ustriale -i alimentare.

  Cultura !e rapiţă este o cultură care se reali*ea*ă cu costuri re!use !e lucrări -i cu utila3especifice culturii !e "r

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  5/29

  arată că ţara noastră !ispune !e un potenţial a"ricol important pentru cultura materiilor primenecesare fa+ricării !e +iocar+urant

   . Elemente tehnologice cheie:

  !otaţia culturilor+0lanta premer"ătoare tre+uie să eli+ere*e terenul p

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  6/29

  0ro!ucţia planificată tre+uie să fie în str "a*ot, 6B> " fosfor, B? " potasiu, ?B> " calciu, 1B2 " sulf la care se mai a!au"ăunele cantităţi !e microelemente. Astfel, cantităţile !e în"ră-ăminte pot aria între a*ot 5B15 "s.a.a, fosfor ?B5 " s.a.a, potasiu >B5 "s.a.a, sulf 6B? "s.a.a.

  Parametrii de culti)are Eperioada în care se culti)ăF

  )apiţa este o plantă anuală 9cea !e primăară; sau +ienală 9cea !e toamnă;.)ă!ăcina este piotantă, profun!ă 9?B> cm;. Tulpina este ier+oasă cu înălţime între 11B

  1? cm -i foarte ramificată. Frun*ele sunt numeroase 92B22; simple, alterne, !e culoare er!e, +rumate. Florile sunt caracteristice cruciferelor. 0etalele sunt "al+eneBaurii. 0lanta este alo"amaentomofila. Al+inele fiin! cele care contri+uie cel mai mult la poleni*are. )apiţa este o foarte +ună meliferă. Fructul este o silică !e ?B5 cm lun"ime formată !in 2 carpele -i !espărţită !e omem+rană pe care sunt prinse seminţele. ntrBo silică sunt 1B2 seminţe. #ilicele sunt!eiscante, caracteristică care sBa eliminat la soiurile !e !ată recentă. Altfel !acă se înt

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  7/29

   'u se cultiă !upă soia -i floarea soarelui, pentru a preeni etin!erea atacului !e#clerotinia sclerotiorum. )apiţa poate reeni pe acela-i teren !upă 6 ani, iar în ca* !e atac#clerotinia sclerotiorum, !upă 8 G 5 ani.

  • 9ertilizare 'ecesarul !e su+stanţe fertili*ante este mare. Un ectar !e rapiţă cu o pro!ucţie normală

  92? "a; consumă: 1 " a*ot 9';, > "a fosfor 902/?;J 12 "a potasiu 9M2/; -i1> "a calciu 9Ca/;.

  )apiţa este foarte recunoscătoare fertili*ării cu a*ot. A*otul tre+uie aplicat fracţionattoamna -i primăara. Aplicarea între"ii !o*e !e a*ot toamna sensi+ili*ea*ă cultura faţă !etemperaturile scă*ute.

  Fosforul este in!icat să se aplice la pre"ătirea terenului pentru semănat, el a

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  8/29

    #ăm " la1 " seminţe; sau cu unul !in pro!usele: #umile 0, )oral ? 0, )onilan ? 0 în !o*ă!e 1 "t, Tira!in 8 0U#N Captan ? 0 96 "N6 " 1 " seminţe;.

  Cantitatea !e semiţe la ectar prin care se asi"ură !esimea optimă a plantelor este!epen!entă !e soiul utili*at -i con!iţiile culturale. A " rein la metru pătrat 12seminţe "ermina+ile, la 5 " 16>, iar la 1 " 18. in

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  9/29

  comparati cu ma3oritatea plantelor !e cultură. Cu toate acestea practic nu se pot o+ţine pro!ucţiisatisfăcătoare, profita+ile, fără a aplica un minim !e măsuri !e com+atere a +uruienilor.

  0entru com+aterea +uruienilor, !ar, în special, pentru samulastra !e la culturile cerealierese folose-te cu succes Treflan 5 EC 2la. n ca*ul c

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  10/29

  • înlăturarea ra+atorului sau re!ucerea ite*ei !e rotaţie a acestuia la 2rotaţiiminut, precum -i re!ucerea numărului !e palete -i căptu-irea acestora cu cauciucJ

  • ite*a !e înaintare a com+inei 2B6 morăJ

  • turaţia to+ei ?B8 rotaţii pe minutJ

  • re"larea corespun*ătoare a !istanţei între +ătător -i contra+ătător pentru a nu sespar"e sau !eco3i seminţele.

  Cu toate măsurile !e precauţie, această meto!ă !e recoltare !etermină pier!eri însemnate, +oa+ele au conţinut ri!icat !e apă, iar în masa lor se "ăsesc resturi !e tulpini cu umi!itateri!icată.

  După recoltare seminţele se curăţă ime!iat !e impurităţi 9restul !e tulpini; -i se trec lauscător pentru re!ucerea umi!ităţii la 1=. n ca*ul în care nu este asi"urată uscarea artificialăseminţele se !epo*itea*ă în ma"a*ii, -oproane, la început întrBun strat foarte su+ţire 9?B1 cm; -ise lopătea*ă !e mai multe ori pe *i, p

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  11/29

  n"ră-ăminte minerale

   ' G a*otice 1 " 2,2 lei K 65 lei

  M B potasice > " 2,2 lei K 162 lei

  #u+stanţe cimice

  Er+ici!e 90antera; 1,? l 25 lei K 682 lei

  )e"ulatori !e cre-tere 2 l 15 lei K 6>5 lei

  %ateriale pentru am+alare > saci 6 lei K 15 lei

  • 'P2!A3II M2CANI5A12

  Arătură 92? cm; 1 a ? lei K ? lei

  #emănatul 1 a 6 lei K 6 lei

  Tăălu"irea 1 a 2 lei K 2 lei

  Fertili*area 1 a 2 lei K 2 lei

  )ecoltarea 1 a 6 lei K 6 lei

  Transportarea +oa+elor !e rapiţă 1? tm ? lei K 8? lei

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  12/29

  Aratul+• După eli+erarea terenului se eecută o !iscuiturăJ• Arătura se eecută pe o"oare la a!ancime !e 2B2? cm, p B 15o 0uritatea minimă 78=o &erminaţia minimă 5?=o &reutatea a 1 +oa+e: 6B?"o Cantitate !e săm

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  13/29

  Com(atere (olilor la rapiţă pe timpul )eetaţiei+  9putre"aiurile, făinarea, mana -ialternarioa*a;

  • Tratamentul seminţei cu )/)AL ? 0 sau )/'ILA' cu 1"tonă• Tratamentul pe e"etaţie cu F/LICU) 1.? la, )/)AL ? 0, #U%ILER ? 0,

  )/'ILA' 1"a, %I)A&E 1laCom(atere dăunători+  9purecii !e păm

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  14/29

  *.*. CU"1U!A '!5U"UI

  *.*.#.Particularitati (ioloice  Temperatura minima !e "erminare este 6B "ra!e C., optima 2 "ra!e C., maima 25B6 "ra!eC., iar cantitatea !e apa circa 5= !in masa +oa+elor. )a!acina este mai re!usa cu 5,8= !in masatotala a plantei !ecît a "rîului. La înfratire fiecare frate formea*a ra!acini proprii ca si la "rîusecara si oa*. /r*ul are puterea !e stra+atere mai re!usa !ecît alte cereale. #emanat prea a!înc9>B8 cm; !aca solul formea*a crusta puternica, !eseori coltul nu poate sa rasara. /r*ul areînfratirea mai +una !ecît "rîul secara sau oa*ul. /r*ul !e toamna are înfratirea mai +una !ecîtor*ul !e primaara. La or*oaica înfratirea tre+uie sa fie mai sla+a pentru a nu re!uce

  uniformitatea plantelor si respecti a +oa+elor. /r*ul si or*oaica !e primaara au perioa!a !ee"etatie !e 7 B 12 *ile. 

  Cerintele fata de clima si sol  #înt în "eneral mai re!use !ecît la "rîu !ar aceste cerinte sînt !epen!ente !e forma cultiata./r*ul este mai re*istent la temperaturi ri!icate !ecît "rîul, secara si oa*ul. /r*ul !e primaara9fura3er; aîn! perioa!a !e e"etatie scurta, reuseste în climate uscate sau cele aspre. /r*oaica pentru a reali*a calitatea ceruta în fa+ricarea +erii se cultia în *one mai racoroase si ume!e, un!econtinutul proteic în +oa+e este mai sca*ut, prin prelun"irea perioa!ei !epunerii ami!onului./r*ul !e toamna este mai sensi+il la iernare !ecît "rîul sau secara !e toamna re*istîn! pîna la B1?"ra!e C., la nielul no!ului !e înfratire !aca a parcurs procesul !e calire. Aîn! perioa!a !ee"etatie mai scurta or*ul eita seceta, maturi*în!uBse înainte !e secetele !e ara, scapîn! astfelmai usor !e sistaire comparati cu "rîul. Fata !e sol or*ul este mai pretentios !ecît "rîul aîn!sistemul ra!icular cu capacitate mai re!usa !e a+sor+tie si perioa!a !e e"etatie mai scurta. 

  !otatia  n sta+ilirea plantei premer"atoare se are în e!ere forma !e or* cultiata si scopul culturii.)espectarea unei rotatii corespun*atoare la or*, fara celtuieli suplimentare asi"ura sporuri !e pro!uctie !e peste 2=. Cele mai +une premer"atoare pentru or*ul !e toamna sînt le"uminoasele

  1

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  15/29

  anuale si perene, +orcea"urile, rapita. /r*oaica !e primaara se seamana !upa plante care lasasolul curat !e +uruieni si întrBo +una stare !e fertilitate, însa nu prea +o"ati în nitrati. 4une premer"atoare sînt cartoful si sfecla !e *aar fertili*ate, sau porum+ul !aca resturile or"anice aufost tocate si +ine în"ropate sa nu în"reune*e semanatul. 

  9ertilizarea  Consumul specific !e su+stante nutritie la or* este apropiat !e cel al "rîului. Astfel pentru1 " +oa+e plus pro!uctia corespun*atoare !e paie, or*ul consuma în me!ie între 2B27 " ',11B16 " 0 si 21B25 " M. în su+stanta actia. &unoiul !e "ra3! !esi asi"ura sporuri !e pro!uctienu este alorificat economic !e or*ul !e toamna nici !e or*oaica. Deoarece "unoiul !e "ra3! seaplica altor plante, or*ul se fertili*ea*a în "eneral cu în"rasaminte cimice. 0entru toate formele!e or* a*otul se aplica primaara. Toamna se poate !a o parte !in !o*a !e a*ot 91 B 16;, numai!upa premer"atoare care saracesc solul 9floarea soarelui, porum+;. A!ministrarea în"rasamintelor cu fosfor se face su+ aratura !e +a*a. n"rasamintele cu potasiu se aplica pe terenurile sla+aproi*ionate în acest element, a!ministrîn!uBse 5 B 1 "a potasiu pentru or*ul !e tBna.0entru or*oaica !e primaara !o*ele !e '0M recoman!ate sînt urmatoarele B> "a 'J B>"a 0J 6B "a M în su+stanta actia. Amen!amentele atît pentru or*ul !e tBna cît si pentruor*oaica !e primaara se recoman!a sa se aplice pe solurile aci!e, constituin! o masura necesara pentru a asi"ura pro!uctii ri!icate. n functie !e aci!itatea solului se aplica 6B> toneaîn"rasaminte calcaroase o !ata la >B8 ani su+ aratura !e +a*a, !e preferinta nu în anul semanariior*ului !e tBna ci în anii anteriori;. 

  "ucrarile solului  La or*ul !e toamna lucrarile !e +a*a ale solului si pre"atirea patului "erminati sînt similarecu cele pentru "rîul !e toamna cu mentiunea ca au pretentii mai ri!icate la calitatea acestorlucrari. 0entru or*oaica !e primaara uniformitatea pre"atirii terenului asi"ura o rasarireuniforma care contri+uie !irect la marimea si calitatea pro!uctiei. 

  Samînta si semanatul  #amînta tre+uie sa corespun!a in!icilor !e calitate : puritate peste 75= "erminatie peste 7=,si sa fie tratata contra +olilor si !aaunatorilor specifici. Epoca !e semanat a or*ului !e toamnaeste cu circa ? *ile înaintea "rîului 9între 1? septem+rie B 1 octom+rie;, pentru ca plantele saintre în iarna +ine înra!acinate si calite. #emanatul prea timpuriu !etermina o !e*oltare prea puternica a plantelor pîna la intrarea în iarna, faori*în! atacul !e fu*ario*a, fainare si iro*e, iarîntîr*ierea !uce la sca!erea re*istentei la "er a plantelor. /r*oaica !e primaara tre+uie semanataîn prima ur"enta cîn! se poate iesi în cîmp. ntîr*ierea semanatului or*oaicei !e primaara re!uce pro!uctia, marimea +oa+elor sca!e si creste continutul în proteina, !iminuîn! calitatea pro!usului. Densitatea !e semanat a or*ului !e tBna este !e ?B? +oa+e "ermina+ilemp., iar laor*oaica !e pBara ?B? +oa+e "ermina+ilemp. Distanta !intre rîn!uri la or* si or*oaica este!e 12,? cm. A!încimea !e semanat la or*ul !e tBna este !e 6B? cm, iar la or*oaica !e pBara !e 2B cm în functie !e tetura si umi!itatea solului. A!încimile !e semanat nu tre+uie sa !epaseascalimitele in!icate, !eoarece plantele rasar "reu, mai ales !aca se formea*a crusta, or*ul aîn! o putere mai sla+a !e stra+atere. A!încimea !e semanat influentea*a atît interalul semanatBrasarire, cît si !e*oltarea ulterioara a plantelor. Cantitatea !e samînta la ectar, la !ensitateaamintita, pentru or* si or*oaica este între 1>B2 "a, în functie !e %%4, puritate si"erminatie. 

  1?

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  16/29

    "ucrari de înri:ire  La or*ul !e tBna se eecuta controlul semanaturilor toamna si iarna, eliminarea ecesului !eumi!itate în toamna si primaara si celelalte lucrari !e întretinere la !esprimaarare în functie !estarea culturii 9fertili*are, taalu"ire în ca*ul fenomenului !e !escaltare;. Com+aterea +uruienilorla cultura or*ului si or*oaicei se face cu er+ici!e similare cu cele !e la "rîu în functie !e spectrul

  !e +uruieni care tre+uie com+atute : #are D%A 2B2,? laJ Aceta!in B> laJ Ice!in 1,?B2 laJ4asa"ran 2B laJ Aa!e B> laJ I"ran 6B laJ Iloan 25 CE 2B2,? la. 0entru com+aterea +olilor foliare între care fainarea si sfîsierea frun*elor, se folosesc fun"ici!ele %eta+en 8 N%anco*e+ 5 1 N 2,? "a aplicate în !oua fa*e primul tratament la aparitia atacului, iar al!oilea în fa*a !e +ur!uf înspicare. 0entru preenirea si com+aterea !aunatorilor partilor aeriene laor* se fac si tratamente pe e"etatie. Astfel la aparitia larelor "în!acului oa*ului se factratamente cu unul !in pro!usele #inorato 6 la, Diptere 1,? la, pro!use ce limitea*a siatacul !e afi!e, tripsi, muste, etc. 

  !ecoltarea  )ecoltarea or*ului începe la coacerea !eplina, cîn! umi!itatea +oa+elor este su+ 1>B18=.ntîr*ierea recoltatului prooaca mari pier!eri !atorita ruperii spicelor si a scuturarii +oa+elor./r*oaica pentru malt nu se recoltea*a la umi!itate mai ri!icata !e 1?=, !eoarece numai astfel seasi"ura o mare capacitate "erminatia a +oa+elor. Daca recoltatul se face la umi!itatea +oa+elor peste 1?=, se trece ime!iat la uscarea acestora pîna la umi!itatea !e pastrare 1=. /r*ul !etoamna se coace cu 8B1 *ile înaintea "rîului. El trece foarte repe!e în rascoacere, asa încît pericolul pier!erilor !aca se întîr*ie recoltarea sînt mai mari !ecît la "rîu. Capacitatea !e pro!uctie a actualelor soiuri !e or* !e toamna cultiate în tara noastra este ri!icata permitîn!o+tinerea unor pro!uctii me!ii !e ? B 8 "a. #oiurile !e or*oaica !e primaara asi"uracon!itii me!ii !e B > "a în functie !e con!itiile !e cultura

  2.2.2. C0eltuielile efectuate pentru un 0ectar de orz

  C'S1U" MA12!IA"2"'!  #amanta K 2" 1,?K6 lei

  In"rasaminte a*ot K > " K 1 lei

    potasiu K > "K5 lei

  #u+stante cimice

    Er+ici!e N fun"ici!e K 1 tratament K 1 lei

  'P2!A1II M2CANI5A12 Aratura K 1aK 25 lei

  #emanat K1aK 2 lei

  Fertili*area K 1a K 1 lei

  )ecoltarea K 1aK25 lei

  Transportul +oa+elor K 2? lei

  1>

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  17/29

  A"12 C2"1UI2"I N2P!27A5U12 K 1 lei

  Su()entia acordata in U2 pentru # 0a de orz este de >< euro @ ;%*= *==lei

  1'1A" C2"1UI2"I1otal c0eltuieli J su()entie U2 #?L< lei *== lei #=/= lei

  Pretul unui K de orz este

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  18/29

   'umărul !e spiculeţe întrBun spic este !eterminat at

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  19/29

  n timpul perioa!ei !e e"etaţie cerinţele "r

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  20/29

  0re"ătirea patului "erminati se reali*ea*ă prin lucrări cu "rapa cu !iscuri, ime!iat înainteasemănatului.

  9ertilizarea&unoiul !e "ra3!, se aplică în !o*ă !e 2 ta, !irect culturii !e "r +oa+e "ermina+ilem2, sau 6B +oa+e "ermina+ilemetru liniar.Distanţa între r

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  21/29

  er+ici!ul &lean, !upă "r m6aapă.

  !ecoltarea0entru ealuarea pro!ucţiei se poate folosi următoarea formulă:

  0 9"a; K 'r. me!iu spicem2  'r. me!iu +oa+e în spic %%41

  )ecoltarea se efectuea*ă mecani*at în totalitate, cu com+inele !e recoltat cerealele păioase,în fa*a !e coacere !eplină, c

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  22/29

  • 9? G foarte ri!icată, G ri!icată, 6 G me!ie, 2 G scă*ută, 1 G foarte scă*ută;

  • Locali*area "eo"rafică

   9puncta3: 6 G *onă foarte faora+ilă, 2 G *onă faora+ilă, 1 G *onă nefaora+ilă;

  Sta(ilirea unităţilor de măsură pentru fiecare criteriu de e)aluare

    Criterii !eealuare 

  Furni*ori

  Distanţa

  9Mm;

  Timpul

  lirării

  comen*ii

  9Pile;

  0reţul

   pro!usului

  9)onM";

  Costul

  transportului

  9)onMm;

  Calitatea

   pro!uselor 

  90uncta3;

  Locali*area

  "eo"rafică

  90uncta3;

  1 1 6 28 2 22 15 5 6 ? 6 26 1? > 25 2 6 2 18 27 2 2

  ? 2 ? 25 1 6 6Coef. !e

  imp.

  !1 K ,12 !2 K ,1 !6 K ,2 ! K ,2 !? K ,2? !> K ,16

  $eterminarea ni)elului de importanţă pentru fiecare criteriu. $ecizia.

  n urma aplicării meto!ei utilităţii se poate ale"e furni*orul pentru firmă, -i anume: #.C.A&)IC/E) #.).L. G 4u*ău

  C"I2N3I I C'NCU!2N3I

  Clienţi+

   C 3

   Fi

  Distanţa9Mm;

  Timpullirăriicomen*ii9Pile;

  0reţul pro!usului9)onM";

  Costultransportului9)onMm;

  Calitatea pro!uselor 90uncta3;

  Locali*area

  "eo"rafică

  90uncta3;

  Clasificare9'ota;

  F1 1 1 1 1 1 1 1F2 ,1 ,> ,>> ,8? ,? ,565F6 ,1 , ,66 ,2? ,? ,276F ,6 ,2 ,66 ,2? ,? ,2>>F? Coef.!eimp.

  !1 K,12

  !2 K ,1 !6 K ,2 ! K ,2 !? K ,2? !> K ,16   ΣC 3 K 1

  22

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  23/29

  #.C. %A)IA' #.).L. fa+rica 4I/DIE#EL

  #.C. CHE%I##I/' #.).L.

  #.C. EU)/0)/IECT #.).L. G 4acau

  #.C. E'#/L #.).L. G Craioa

  #.C. AUT/C)I#T #.).L G #lo+o*ia

  #.C. AL%ATA) T)A'# #.).L. G Palana

  #.C. DAD CHE%ICAL I'TE)'ATI/'AL #.).L. G Corne-ti

  Concurenţi+

  #.C. A"ro 4usiness #.).L. G 4u*ău

  #.C. %atesim A"an %arom #.).L. G 4ucure-ti 'or!

  #.C. ue A&)/ #.).L. G #i+iu#.C. #ee!s #.).L. G Ia-i

  #.C. Terra A"ro Inest #.).L. G 0ite-ti

  #.C. ITC #.).L. G 4ucure-ti

  #.C. Cemrom #.).L. G T " 2,2 lei K 161 lei

  #u+stanţe cimice er+ici!e N fun"ici!e 1 tratament K1 lei

  %ateriale pentru am+alare 8 saci 6 lei K 21 lei

  • 'P2!A3II M2CANI5A12

  Arătură 92? cm; 1 a lei K lei

  #emănatul 1 a 6 lei K 6 lei

  Fertili*area 1 a 2 lei K 2 lei

  )ecoltarea 1 a 6 lei K 6 lei

  26

  http://www.ghidafaceri.ro/sc/74404/chemission_srlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/74404/chemission_srlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/82986/EUROPROIECT_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/82986/EUROPROIECT_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/181890/ENSOL_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/181890/ENSOL_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/712446/Autocrist_S.R.Lhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/712446/Autocrist_S.R.Lhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/772147/almatar_transhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/772147/almatar_transhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/160039/DAD_CHEMICAL_INTERNATIONALhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/160039/DAD_CHEMICAL_INTERNATIONALhttp://www.afaceriagricole.net/firma/8302-SD-Seeds-Srl.htmlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/82986/EUROPROIECT_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/181890/ENSOL_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/712446/Autocrist_S.R.Lhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/772147/almatar_transhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/160039/DAD_CHEMICAL_INTERNATIONALhttp://www.afaceriagricole.net/firma/8302-SD-Seeds-Srl.htmlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/74404/chemission_srl

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  24/29

  Transportarea +oa+elor !e "rau 6"m ? lei K 1lei

   A"12 C2"1UI2"I N2P!2745U12  K 1 lei

  Su()entia acordata in U2 pentru #0a de rau este de B# euro H;.*= lei /;=lei

  1'1A" C2"1UI2"I

  1otal c0eltuieli J su()entie U2 *;L> J /;= *#=# lei

  Pretul unui K de rau este de

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  25/29

  /.#. Sta(ilirea unităţilor de măsură pentru fiecare criteriu de e)aluare

    Criterii !eealuare

   

  Furni*ori

  Distanţa

  9Mm;

  Timpul

  lirăriicomen*ii

  9Pile;

  0reţul

   pro!usului9)onM";

  Costul

  transportului9)onMm;

  Calitatea

   pro!uselor 90uncta3;

  Locali*area

  "eo"rafică90uncta3;

  1 1 6 28 2 22 15 5 6 ? 6 26 1? > 25 2 6 2 18 27 2 2? 2 ? 25 1 6 6Coef. !e

  imp.

  !1 K ,12 !2 K ,1 !6 K ,2 ! K ,2 !? K ,2? !> K ,16

  /.*. $eterminarea ni)elului de importanţă pentru fiecare criteriu. $ecizia.

  n urma aplicării meto!ei utilităţii se poate ale"e furni*orul pentru firmă, -i anume: #.C.

  A&)IC/E) #.).L. G 4u*ău

   C"I2N3I I C'NCU!2N3I

  Clienţi+

   C 3

   Fi

  Distanţa9Mm;

  Timpullirăriicomen*ii9Pile;

  0reţul pro!usului9)onM";

  Costultransportului9)onMm;

  Calitatea pro!uselor 90uncta3;

  Locali*area

  "eo"rafică

  90uncta3;

  Clasificare9'ota;

  F1 1 1 1 1 1 1 1F2 ,1 ,> ,>> ,8? ,? ,565F6 ,1 , ,66 ,2? ,? ,276F ,6 ,2 ,66 ,2? ,? ,2>>F? Coef.!eimp.

  !1 K,12

  !2 K ,1 !6 K ,2 ! K ,2 !? K ,2? !> K ,16   ΣC 3 K 1

  2?

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  26/29

  • #.C. %A)IA' #.).L. fa+rica 4I/DIE#EL• #.C. CHE%I##I/' #.).L.

  • #.C. EU)/0)/IECT #.).L. G 4acau

  • #.C. E'#/L #.).L. G Craioa

  • #.C. AUT/C)I#T #.).L  G #lo+o*ia

  • #.C. AL%ATA) T)A'# #.).L. G Palana

  • #.C. DAD CHE%ICAL I'TE)'ATI/'AL #.).L. G Corne-ti

  Concurenţi+

  • #.C. A"ro 4usiness #.).L. G 4u*ău• #.C. %atesim A"an %arom #.).L. G 4ucure-ti 'or!

  • #.C. Ue A&)/ #.).L. G #i+iu

  • S.C. Seeds S.!.".  G Ia-i

  #.C. Terra A"ro Inest #.).L. G 0ite-ti• #.C. ITC #.).L. G 4ucure-ti

  • #.C. Cemrom #.).L. G T leiJLa 1 a or* K 1?6? leiJLa 1 a "rau K 21?1 lei.

  Total Celtuieli K 6> N 1?6? N 21?1 K >8? lei

  P!'9I1

  Total enituri G Total celtuieli K 1? >? G >8? K 57 lei

  0)/FITK57 leiI7. P!AGU" $2 !2N1A8I"I1A12

  2>

  P! O

  P! 7

  http://www.ghidafaceri.ro/sc/74404/chemission_srlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/74404/chemission_srlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/74404/chemission_srlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/82986/EUROPROIECT_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/82986/EUROPROIECT_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/181890/ENSOL_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/181890/ENSOL_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/712446/Autocrist_S.R.Lhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/712446/Autocrist_S.R.Lhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/712446/Autocrist_S.R.Lhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/772147/almatar_transhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/772147/almatar_transhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/772147/almatar_transhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/160039/DAD_CHEMICAL_INTERNATIONALhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/160039/DAD_CHEMICAL_INTERNATIONALhttp://www.afaceriagricole.net/firma/8302-SD-Seeds-Srl.htmlhttp://www.afaceriagricole.net/firma/8302-SD-Seeds-Srl.htmlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/74404/chemission_srlhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/82986/EUROPROIECT_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/181890/ENSOL_SRLhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/712446/Autocrist_S.R.Lhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/772147/almatar_transhttp://www.ghidafaceri.ro/sc/160039/DAD_CHEMICAL_INTERNATIONALhttp://www.afaceriagricole.net/firma/8302-SD-Seeds-Srl.html

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  27/29

  ANU" # ANU" * ANU" / ANU" ; ANU" =C2"1UI2"I )A0ITA /)P &)AU#eminte 2> 6 68? 72? 781 1 2 1 8In"rasamant 15 11 1 5 1 168 1 17? 1 2?#u+stante cimice 72 1 1 1 18> 1 26? 1 27> 1 6>2Aratura ? 25 1 267 1 6 1 6>? 1 6#emanat 6 2 6 5 552 72> 782Taalu"ire 2 21 22 261 2Fertili*are 2 2 2 1 >6 5

  )ecoltare 6 25 6 72 78 1 15 1 >7Transport 8? 2? 1 > >5 71 ?1Curatare 15 157 175 25 21Alte celtuieli 1 1 1 61? 66 68 6>#aci 21 221 261 26 2?#u+entie 6?8 2?? 6? 7?8 1 1 ?? 1 181otal c0eltuieli / ; # =/= * #=# ? 62 18 2? 15 11> 17 221otal )enituri L = #L ;/> **#= *;? L ;B #< BB;

  7.Pronoza )eniturilor si c0eltuielilor pe urmatorii = ani

  #e estimea*a ca atat celtuielile cat si eniturile or creste treptat cu ?= in fiecare an.

  7I. 8I"AN1 C'N1A8I"

  ACTI 0A#IA.%I@L/ACE CI)CUA'TE

  Cont curent 22?

  %ateriale 1>?

  /4LI&ATII

  C./4LI&ATII CU)E'TE

  Furni*ori !e plata: 1>?

  28

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  28/29

  1otal m:iloace circulante *;#L<

  4.%I@L/ACE FIRE

   

  1otal mi:loace fi@e <

  1otal o(liatii curente+ ;#>=

  D.CA0ITAL 0)/0)IU

  Capital social: >8?

  0rofit: 1628?

  1otal capital propriu+ *

 • 8/17/2019 Infiintare Firma - Proiect

  29/29

  4I4LI/&)AFIE:

  &)VUL G Triticum aestivum L - Autor: 0rof. !r. in". 'icolae Dra"omir )eista FE)%A G Art Cultura rapitei G au" 21