PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi,...

of 21 /21
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TINCA PROIECT DIDACTIC Prof. DRIMBE MONICA ”CARNAVALUL PRIMĂVERII” ACTIVITATE INTEGRATĂ

Transcript of PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi,...

Page 1: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

TINCA

PROIECT DIDACTIC

Prof. DRIMBE MONICA

”CARNAVALUL PRIMĂVERII”

ACTIVITATE INTEGRATĂ

Page 2: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Nivelul: I - grupa mijlocie

Tema anuală: „CÂND,CUM ŞI DE CE SE INTÂMPLĂ?”

Tema proiectului: DE PE-O BUNĂ DIMINEATĂ...

Tema săptămânală: „Din floare in floare... fluturasi şi albinute”

Categorii de activităţi:

Jocuri şi activităţi didactice alese (Etapa I)

Activităţi pe domenii experienţiale:Domeniul ştiinţă (Activitate matematică)

Domeniul estetic şi creativ (Educatie muzicală)

Tema zilei: „Carnavalul primăverii”

Forma de realizare: Activitate integrată

Tipul activităţii: Sistematizare de cunoştinţe

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe

Page 3: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Scenariul zilei

Întâlnirea de dimineaţă:

Salutul

Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare. Copiii se aşază în cerc , pe covor.

„Bună dimineaţa, fluturaşi şi albinuţe!”. Astăzi suntem fluturaşi şi albinuţe . Vă propun să vă salutaţi

adresându-vă colegului de lângă voi spunând o însuşire a fluturaşului/albinuţei de lângă voi (frumos, gingaş,

colorat, harnic etc.)

„Bună dimineaţa, fluturaş vesel!”

„Bună dimineaţa, albinuţă harnică !”

Prezenţa

Se realizează cu ajutorul catalogului

Calendarul naturii

Se completează de către meteorologul de serviciu

Activitatea de grup

Voi formula ghicitori despre primăvară, copiii alegând variantele de răspuns din câteva cartonaşe ilustrate

Page 4: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Noutatea zilei

Anunţ prezenţa invitatei noastre de astăzi, doamna Lia, care va observa felul în care ne vom juca astăzi. O

vom saluta : „Bine aţi venit la noi!”

Se anunţă activităţile care se vor desfăşura în această zi.

Astăzi vom colora insecte,vom forma mulţimi cu flori, vom realiza un tablou cu flori de primăvară, vom

construi grădini pentru flori, vom planta floricele şi toate acestea jucându-ne.

Avem pregătite, după cum aţi observat, patru centre. La centrul ARTĂ putem colora insecte-fluturaşi,

albinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale

jocului „Mozaic” , la centrul NISIP ŞI APĂ vom construi căsuţa furnicii, adică muşuroiul, iar la centrul JOC DE

ROL ne vom juca „De-a albinuţele”. .Se aleg copiii pentru fiecare centru, in funcţie de dorinţa fiecăruia, cu

precizarea că fiecare se va juca şi la celelalte centre puse la disppoziţie. După rotirea copiilor pe centrele de interes,

se fixează cunoştinţele preşcolarilor prin întrebări , apreciindu-li-se activitatea .

La activitatea matematică ne vom aminti să numărăm în limita 1-5 , jucandu-ne cu flori,fluturaşi, albinuţe,

buburuze., iar mai apoi, la activitatea muzicală vom repeta un cantec care ne aminteste de frumusetea anotimpului

primăvara .

Rutină – gustarea; copiii vor recita poezia următoare :

„ - Ceasu-i zece !

V-aţi spălat cu apă rece, după cum aţi învăţat?

Page 5: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

-Ne-am spălat, da, ne-am spălat.

Pacheţelul cu mâncare

Dinaintea lui îl are

Şi mănâncă fiecare

- Poftă bună, poftă mare !„

Tranziţii- joc cu text

„ Dacă vreau să fiu voinic Facem tumbe fel de fel

Fac gimnastică de mic. Ca şi ursul Martinel,

Alergăm ca iepuraşii Sărim cum ne e pe plac

Şi zburăm ca fluturaşii Ca broscutele pe lac.

Însă şi mai bine-i că

Facem şi gimnastică;

Unu, doi, unu, doi,

Faceţi toţi la fel ca noi.”

Page 6: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA):

Centre de interes:

1. ARTĂ

Tema: Colorează dupa model-fluturaşi, buburuze, albinuţe

2. JOC DE MASĂ

Tema: Flori şi insecte

3. NISIP ŞI APĂ

Tema: Muşuroiul de furnici

4. JOC DE ROL

Tema: De-a albinuţele

I. Organizarea activităţiilor pe centre de interes:

- se pregăteşte materialul necesar fiecărui centru;

Page 7: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

- se aşază măsuţele şi scăunelele pentru centre;

se face aerisirea sălii de grupă.

II. Desfăşurarea activităţiilor pe centre de interes

1. ARTĂ

Tema: Colorează după model

Forma de realizare: colorare

Scopul: consolidarea deprinderii de a colora încadrându-se în contur ; dezvoltarea atenţiei voluntare.

Obiective operaţionale:

- să denumească insectele desenate în fişă;

- să denumească corect culorile;

- să respecte culorile din model în realizarea temei;

- să mânuiască corect instrumentele de colorat;

- să respecte indicaţiile educatoarei;

- să-şi dezvolte dragostea pentru frumos;

- să aprecieze critic şi autocritic lucrarea sa şi pe cele ale colegilor.

Strategia didactică:

Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Page 8: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Materiale didactice: fişe de lucru, creioane colorate .

ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA COPIILOR

- anunţ tema şi obiectivele

indrum intuirea materialelor

analizez conţinutul fişei cu ajutorul copiilor,

explicându-le sarcina de lucru

- îi supraveghez în timpul lucrului şi intervin indirect

acolo unde e nevoie

- ascultă tema şi obiectivele

- intuiesc materialele, ascultă explicaţiile şi participă

activ la analiza fişei şi stabilirea sarcinii de lucru

- coloreaza desenele după modelul dat, folosind culorile

potrivite.

2. JOC DE MASĂ

Tema: Flori şi insecte

Forma de realizare: îmbinare

Scopul: formarea deprinderii de a sorta şi potrivi diferite forme şi culori în vederea realizării unui întreg;

dezvoltarea îndemânării, educarea perspicacităţii şi a spiritului de observaţie.

Page 9: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Obiective operaţionale:

- să asambleze piesele de mozaic in vederea realizării imaginii unor fluturi şi flori;

- să descrie amănunţit şi sistematic imaginea construită;

- să coopereze cu colegii în vederea rezolvării sarcinii;

- să manifeste răbdare, atenţie, interes pentru executarea sarcinilor date;

- să se bucure de reuşita sa şi a colegilor.

Strategia didactică:

Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Materiale didactice: jocul „Mozaic” .

ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA COPIILOR

anunţ tema şi obiectivele

indrum intiurea materialului

- explic modul de lucru

- îi supraveghez în timpul lucrului şi intervin dacă

este cazul

ascultă tema şi obiectivele

intuiesc materialele

- sunt atenţi la explicaţii

- realizează fluturi, flori din piesele colorate ale

jocului Mozaic

Page 10: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

3. NISIP ŞI APĂ

Tema: Muşuroiul de furnici

Scopul: consolidarea deprinderilor tehnice de lucru, stimularea originalităţii, imaginaţiei, gândirii creatoare a

copilului.

Obiective operaţionale:

- să realizeze forma muşuroiului folosindu-se de formele puse la dispoziţie;

- să amenajeze spaţiul de lucru, adăugând şi iarbă printre formele construite din nisip;

- să mânuiască corect materialele;

- să respecte indicaţiile educatoarei;

- să-şi dezvolte simţul estetic;

- să se bucure de reuşita sa şi a colegilor

Strategia didactică:

Metode: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

Materiale didactice: nisip, apă, forme rotunde din plastic, iarbă din carton verde

Page 11: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA COPIILOR

anunţ tema şi obiectivele

indrumă intuirea materialuilui

- se explică modul de lucru

- îi supraveghez în timpul lucrului şi intervin dacă

este cazul

ascultă tema şi obiectivele

intuiesc materialul

- sunt atenţi la explicaţii

- realizează tema propusă

4. JOC DE ROL

Tema: De-a albinuţele

Scop: Dezvoltarea imaginaţiei creatoare a copiilor prin stimularea proceselor cognitv-afective în activitatea de joc

cu ajutorul materialelor şi jucăriilor care reflectă real şi simbolic realitatea.

Obiective operaţionale:

- să redea prin intermediul jocului calităţile şi preocupările albinuţelor ;

- să comunice verbal cu partenerii de joc folosind expresii adecvate;

- să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie;

- să manifeste interes pentru activitate şi respect faţă de rezultatele muncii;

Page 12: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

- să finalizeze tema aleasă utilizând adecvat materialul.

Strategia didactică:

Metode: explicaţia, exerciţiul, conversaţia

Material didactic: şorţuleţe, etajere cu seturi de bucătărie, floricele etc.

ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA COPIILOR

- anunţ tema şi obiectivele

se discută cu copiii despre preocupările albinelor,

insistându-se asupra calităţii lor , aceea de a fi

harnice, ordonate, preocupate de curăţenie

indrum intuirea materialelor şi împărţirea

rolurilor

- îi supraveghez în timpul jocului şi intervin dacă este

cazul

- ascultă tema şi obiectivele

- participă la discuţia iniţiată de educatoare

- intuiesc materialul, împart rolurile şi desfăşoară jocul

Page 13: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Activitatea integrată:

Domeniul ştiinţă (Activitate matematică)

Domeniul estetic şi creativ (Educatie muzicală)

TEMA: „Carnavalul primaverii ”

FORMA DE REALIZARE: joc - exerciţiu /repetare cântec si joc muzical

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

DŞ: verificarea şi reactualizarea cunoştinţelor copiilor referitoare la număratul în limita 1-5; consolidarea

deprinderii de a

răspunde corect şi complet la întrebările adresate; educarea atenţiei, perspicacităţii, a spiritului de

observaţie şi a

promptitudinii în gândire;

DEC: consolidarea deprinderii de a interpreta corect şi expresiv o piesă muzicală.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DOMENIUL ŞTIINŢĂ:

- să recunoască cifrele de la 1 la 5;

Page 14: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

- să efectueze operaţii şi deducţii logice;

- să numere conştient elementele mulţimii de la 1 la 5;

- să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate;

- să folosească un limbaj matematic adecvat;

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:

-să interpreteze corect, expresiv şi omogen un cântec.

-să execute corect exerciţiile de respiraţie,

-să recepteze muzica în mod afectiv,diferenţiind timbrul sunetelor muzicale,

-să execute mişcările sugerate de textul cântecului, răspunzând prin acţiune la cerinţele educatoarei

- sa execute corect jocul muzical.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,

munca în pereche, turul galeriei

MATERIAL DIDACTIC: fişe , material mărunt- flori, fluturi, albine-, cifre, diferite instrumente muzicale

(de jucarie)

FORMA DE EVALUARE; frontal şi individual

Page 15: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

BIBLIOGRAFIE:

- „Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani” MECT, 2008

- „Revista Învăţământului preşcolar nr.1-2/2008 şi nr.3-4/2008”

- „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar-nivel 3-5 ani”,Ed. Delta

- „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House 2009

- „ Educaţia timpurie-ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45

Desfăşurarea activităţii integrate

Etapele activităţii

Conţinutul ştiinţific

Strategii didactice

Evaluare

(instrumente şi

Indicatoare)

1.Moment

organizatoric

Aerisirea sălii de grupă.

Aranjarea pe două grupuri a măsuţelor şi scăunelelor.

Page 16: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Pregătirea materialului didactic necesar pentru cele

două activităţi.

Asigurarea liniştii necesare începerii activităţii

integrate.

2. Captarea atenţiei Se realizează prin primirea unui musafir:o fetita, care

s-a imbracat cu o rochita decorata cu flori si fluturi si

care vrea sa se bucure alaturi de copiii grupei de sosirea

primaverii.

Conversaţia

Exercitiul

3. Anunţarea temei şi

a obiectivelor

Activitatea de astăzi se numeşte „Carnavalul

primaverii”.În acest joc, noi vom număra, sorta, ordona

flori în grădină, ne vom juca cu fluturaşi şi albinuţe, iar

apoi ne vom bucura interpretând un cântec foarte

îndrăgit de voi, urmat de un joc muzical.

Conversaţia

Expicaţia

4. Dirijarea învăţării

În prima parte copiii sunt aşezaţi jos, în semicerc.

a. Reactualizarea cunostintelor

-se numara cu copiii de la 1 la 5

se realizeaza recunoasterea cifrelor in intervalul

Conversaţia

Exerciţiul

Evaluare

Page 17: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

1-5

se completeaza fisele cu cifra sau obiectul lipsa-

anexa 1

b.Desfăşurarea jocului

se vor imparti copiii in 3 grupe: grupa

fluturasilor, grupa buburuzelor si grupa

albinutelor.

Fiecare copil va primi ecusoane cu simbolul

grupei lui si un numar de siluete ( 1-5) cu

simbolul grupei.

Ex.: fiecare copil din grupa buburuzelor va primi

un cosulet cu 1,2,3,4 sau 5 buburuze

pe covor voi aseza 5 flori rosii, 5 flori galbene si

5 flori albastre , fiecare floare avand inscrisa o

cifra din intervalul 1-5 pe ea;

la semnalul dat de educatoare, copiii care au un

nr de 2 buburuze, 2 fluturasi, 2 albinute cauta

Conversaţia

Exerciţiul

Conversaţia

Exerciţiul

Problematizarea

orală

Evaluare

orală

Evaluare

orală

Page 18: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

floarea cu aceeasi culoare pe care e scrisa cifra 2

si asaza insectele pe aceasta.. Tot asa se va

proceda pentru fiecare floare in parte, pana cand

fiecare copil a distribuit insectele pe floarea

potrivita.

Se realizeaza un joc de proba, insistandu-se pe

verbalizarea actiunii si folosirea unui limbaj

matematic adecvat

Desfasurarea jocului propriu-zis

se urmareste respectarea regulilor si a sarcinilor

de joc

copiii participanti sunt aplaudati si incurajati de

colegii de echipă

Prin tranziţia „Daca vreau să fiu voinic” copiii se ridică

din semicerc şi se aşează la măsuţe.

Activitatea va continua cu repetarea cântecului

„Infloresc grădinile” şi jocul muzical „Mergi cum bat’’.

Munca în perechi

Exerciţiul

Conversaţia

Evaluare

frontală

Page 19: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

Exerciţii de omogenizare a vocilor

a)exerciţii de respiraţie

*Mirosim florile din grădină.

*Suflăm în păpădii

*Umflăm baloane pentru carnaval

b) exerciţii de încălzire a vocii

*vocalize pe sunetele arpegiului gamei DO

c)exerciţii de dicţie

La carnaval, muzicanţii interpretează la diferte

instrumente.Haideţi să vedem cum bate toba:

„Toba bate: bum!bum! bum!

Hai copii cu toţi la drum!

Dar vioara, cum ne cântă...

La, la, la

Toţi cântaţi cu mine...da.

Executarea cantecului de catre educatoare

Fredonez un fragment din cântec şi cer copiilor să-şi

amintească cântecul. Se trece la executarea cântecului

împreună cu educatoarea, care interpretează cântecul o

dată cu copiii(se aminteşte poziţia corectă în timpul

Exercitiul

Explicaţia

Exerciţiul

Page 20: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

cântatului, faptul că trebuie să astepte tonul de început

dat de educatoare).

Executarea cantecului de catre copii

Pentru executarea cântecului de către copii , se va alege

un dirijor din rândul copiilor, care va da tonul şi

comanda pentru a începe executarea cântecului.

Dacă la început cântecul se va interpreta static, apoi

copiii vor forma un cerc , însoţind interpretarea de

gesturi sugerate de text.

Fetiţa care a venit pentru a participa cu copiii la

sărbătoarea primăverii este foarte bucuroasă de

activitatea realizată de copii şi le multumeste că i-au

oferit ocazia de a se simti foarte bine alaturi de ei.

Anuntarea jocului muzical

Copiii vor fi anuntati ca jocul muzical din final se

numeste „Mergi cum bat”

Jocul este cunoscut, iar copiii il indragesc, executandu-l

plini de entuziasm.

Executarea jocului

Educatoarea executa cateva tipuri de batai din palme,

iar copiii merg, in cerc, respectand ritmul si

intensitatea.

Exerciţiul

Exercitiul

Exercitiul

Page 21: PROIECT DIDACTIC - timtim-timy.ro filealbinuţe, buburuze.La JOC DE MASĂ putem realiza fluturi, flori, buburuze cu ajutorul pieselor colorate ale jocului „Mozaic” , la centrul

5.Incheierea

activitatii

Se vor face aprecieri asupra modului de desfasurare a

activitatii, asupra interpretarii cantecului, avand ca

punct de plecare obiectivele operationale propuse.

Conversatia