Proiect de activitate بکcoala Altfel â€‍Sؤƒ-i ajutؤƒm pe cei...

download Proiect de activitate بکcoala Altfel â€‍Sؤƒ-i ajutؤƒm pe cei neajutoraب›iâ€‌Activitate de voluntariat:

of 18

 • date post

  07-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Proiect de activitate بکcoala Altfel â€‍Sؤƒ-i ajutؤƒm pe cei...

 • LICEUL TEHNOLOGIC FÂNTÂNELE, COM. FÂNTÂNELE,

  IASI

  Str. Principală, Cod poștal: 707196

  JUD. IAȘI, ROMÂNIA

  Tel./Fax: 0232-413720

  E-mail: samfintinele@yahoo.co.uk

  www.scoalafantaneleiasi.ro

  Proiect de activitate

  Școala Altfel 2016

  URCUȘ SPRE ÎNVIERE

  Motto: „Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul sau sculptorul fac

  doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându- se la el, se bucură şi

  oamenii, se bucură şi Dumnezeu”

  (Sfântul Ioan Gură de Aur)

  Numele și adresa unității de învățământ: Liceul Tehnologic Fântânele Iași

  Nivelul/ nivelurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal

  Coordonatorii proiectului:

  Chelariu Maria- director al Liceului Tehnologic Fântânele,

  telefon 0741/111276; adresa email:chelariu_maria@yahoo.com

  Pușcașu Oana- prof. religie ortodoxă

  Iacob Cornel- prof. limba română

  mailto:samfintinele@yahoo.co.uk

 • Titlul: Urcuș spre Înviere

  Numărul elevilor din școală: 510 (preșcolari și școlari)

  Numărul profesorilor din școală: 30

  Perioada de desfășurare: 18- 22.04. 2016

  Grup țintă: elevii claselor V-VIII

  Domeniul în care se încadrează: educație pentru cetățenie democratică

  Elevi participanti: 55

  Parteneri implicați: Bisericile parohiale „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul

  Dimitrie”

  Resurse:

  a. umane: elevi, părinți, bătrâni, autorități locale

  b. materiale: hârtie și carton colorat, ață, coșulețe, ouă, lipici

  Argument

  Sărbătorile religioase, pline de semnificaţii, încărcate de credinţă şi tradiţie, au un farmec

  aparte, unde în fiecare duminică şi sărbătoare rugăciunile noastre se înalţă spre cer.

  Primăvara, anotimpul renaşterii, al înnoirii şi al schimbării, aduce an de an în viaţa

  noastră, verdele dătător de viaţă şi de speranţă, parfum de floare, zumzet de albine, cânt de

  păsărele, culoare, zâmbet, dar mai cu seamă, lumina sfântă a Învierii Domnului, sărbătoare

  aşteptată cu sfinţenie de creştini şi în mod special de copii.

  Pentru fiecare creştin, timpul Postului Mare este prilej de meditaţie şi înnoire, de curăţire

  a sufletului, prin Spovedanie şi Împărtăşanie, de primenire a casei, cu dorinţa de a primi în case

  şi în inimi lumina Învierii. Ne întoarcem în timp, privim, înţelegem şi simţim marea dragoste a

  Mântuitorului, Care, scuipat, batjocorit de omul pe care l-a creat, şi apoi ţintuit pe Cruce, ne-a

  arătat ce preţioasă este iertarea izvorâtă din iubire şi câtă bucurie aduce sufletului.

  Dacă în acest timp de post, rugăciune şi priveghere, am reuşit să ne înnoim sufletul, ne

  facem parcă mai mult timp să ne gândim şi la semenul nostru şi la suferinţa acestuia, conştienţi

  fiind că mântuirea noastră depinde în mare măsură de cât de mult L-am iubit pe Dumnezeu şi pe

  aproapele, de împlinirea poruncii ,,Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din

  tot cugetul tău şi din tot sufletul tău, iar pe aproapele rău, ca pe tine însuţi”.

  Este timpul jertfei, al dăruirii, al iubirii şi milosteniei, şi, ne străduim să aducem o

  bucurie, cât de mică, pentru cel aflat în necaz pentru ca să ne bucurăm deplin de darul iertării şi

  al Învierii. Ca buni creştini, suntem datori să explicăm, să cunoaştem, să trăim şi să promovăm,

  credinţa autentică, păstrată încă nealterată în satele noastre. Pentru a ne bucura deplin de bogăţia

  Învierii, am antrenat elevii şcolii în activităţi deosebite, cu convingerea că în formarea acestora

  ca mici creştini, grija noastră este să atragem har în viaţa lor, prin rugăciune, exemplu şi

  implicare, pentru ca ei să cunoască valorile credinţei străbune, să valorifice tezaurul lăsat de

 • înaintaşii noştri, să fie mărturisitorii dreptei credinţe într-o lume care din nefericire se

  îndepărtează tot mai mult de aceste valori, din comoditate, indiferenţă, ignoranţă.

  Proiectul are ca scop:

  - cunoaşterea, promovarea şi transmiterea credinţei străbune prin, obiceiuri, specifice sărbătorii

  Învierii Domnului nostru Iisus Hristos din morţi, şi de a aduce bucurie în sufletul persoanelor în

  vârstă;

  În realizarea activităţilor am avut în atenţie următoarele obiective:

  - aplicarea cunoştinţelor dobândite în practica vieţii creştine;

  - înţelegerea semnificaţiei sărbătorii Învierea Domnului; dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi

  a spiritului de colaborare, cooperare şi într-ajutorare prin activităţi filantropice;

  - cunoaşterea tradiţiilor şi datinilor păstrate de-a lungul timpului;

  - stimularea unui comportament care să reflecte cunoaşterea normelor morale şi să reliefeze

  împlinirea poruncilor divine şi a învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos.

  Activitățile proiectului:

  1.„Lăsați copiii să vină la Mine”- pregătirea sufletului pentru întâmpinarea marii sărbători

  creștine a Învierii Domnului Iisus Hristos prin primirea Sfintei Taine a Spovedaniei urmată de

  Sfânta Taină a Împărtășaniei, activitate desfășurată la bisericile din sat 19-20.04.2016

  2.„Să nu uităm de cei ce nu mai sunt” -Atelier de lucru pe echipe formate din elevi și părinții:

  îngrijirea mormintelor din cimitir și plantarea de flori. Se vor îngriji și planta diferite flori la

  mormintele celor trecuți la Domnul. Activitatea se va desfășura la cimitirul din sat în data de

  21.04.2016.

  3.,,Mâini lucrătoare, inimi rugătoare”- atelier de creații manuale: felicitări cusute, să învățăm

  să încondeiem ouă și coșulețe iepurași. Activitatea se va desfășura în unitatea școlară în data de

  19.04.2016. Lucrările realizate vor fi dăruite persoanelor în vârstă.

  Elevii, grupaţi în ateliere de lucru, vor realiza felicitări pascale, vor încondeia ouă, vor

  picta sau desena obiecte tradiţionale de Paşti. Acţiunea se finalizează printr-un panou realizat de

  membrii echipelor şi o expoziţie.

  4.„Să-i ajutăm pe cei neajutorați”Activitate de voluntariat: vizite la domiciliul unor bătrâni și

  ajutarea acestora prin diverse activități necesare în gospodărie: curățenie, elevii vor sta de vorbă

  cu cei singuri și în final elevii le vor oferi felicitările făcute de ei. Activitatea se va desfășura în

  data de 22.04.2016.

  Cadrele didactice responsabile coordonează activitatea atelierelor de lucru, monitorizează

  şi evaluează activitatea elevilor.

 • Rezultatele așteptate

  Educarea unor virtuți și cultivarea comportamentului moral- religios:

  - să-ți iubești aproapele, să faci fapte bune, să fie generoși, modești și cinștiți, să-i ajute pe

  sărmani, mai ales în Postul Paștelui;

  - schimbarea atitudinii față de semeni

  - implicarea bisericii

  - feed- back pozitiv din partea părinților.

  Rezultatele activității

  În urma activităților desfășurate elevii s-au pregătit sufletește pentru Invierea

  Mântuitorului Iisus Hristos prin primirea Sfintei Taine a Spovedaniei urmată de cea a

  Impărtășaniei; și-au manifestat grija și și-au oferit ajutorul persoanele în vârstă și singure cărora

  le-au oferit în dar felicitările cusute, realizate de ei. Și-au manifestat grija pentru cei trecuți la

  Domnul prin îngrijirea mormintelor din cimitirul satului în care s-au implicat alături de elevi și

  părinții acestora.

  Motivația propunerii activității

  Această activitate a venit în perioada premergătoare marii sărbători a Invierii

  Domnului când fiecare dintre noi trebuie să se aplece mai mult asupra sufletului.

  Prin activitățile desfășurate am încercat să-i sensibilizăm atât pe elevi cât și comunitatea

  locală cu privire la pregătirea trupească și sufletească pentru această perioadă. Activitățile au

  urmărit dezvoltarea abilităților de comunicare, a spiritului de colaborare, cooperare și într-

  ajutorare prin activitățile filantropice.

  Fiind cea mai importantă perioadă din anul bisericesc pentru noi creștinii era necesa