Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de...

50
Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV Proiect ADER 2.2.2 : MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Plan sectorial: ADER 2020

Transcript of Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de...

Page 1: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi

şi modalităţi de diminuare a acestora

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV

Proiect ADER 2.2.2 :

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEPlan sectorial: ADER 2020

Page 2: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Conducător proiect:

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr(INCDCSZ) Braşov

Parteneri:

P1 - Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti

P2 - Institutul de Cercetare pentru Pajişti Braşov

P3 - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc

P4 - S.C. SOLFARM SRL Sfântu Gheorghe (cofinanţator)

Director proiect: Dr. ing. Victor Donescu

Perioada de derulare a proiectului : 01.11.2011 – 15.12.2014

Page 3: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Obiectivul general al proiectului:

Elaborarea de tehnologii inovative pentru cultura cartofuluişi sfeclei de zahăr care să asigure reducerea vulnerabilităţiiagroecosistemelor în faţa agenţilor de dăunare(re)emergenţi şi asigurarea sustenabilităţii exploataţiilor încondiţiile respectării criteriilor de mediu.

Page 4: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Probleme propuse spre rezolvare:

1. Îmbunăţăţirea tratamentelor cu insectofungicide a seminţelor de sfeclă şi a tuberculilor de cartof pentru combaterea eficientă a bolilor şi dăunătorilor din sol care atacă plăntuţele de sfeclă şi cartof în primele faze de vegetaţie, în vederea asigurării unei densităţi optime de plante/ha

2. Păstrarea unui foliaj sănătos în culturile de cartof şi sfeclă pe întreaga perioadă de vegetaţie pentru a asigura creşterea producţiilor la ha

3. Reducerea poluării solului şi a apei freatice prin utilizarea unor cantităţi mai mici de insectofungicide /ha

4. Reducerea cheltuielilor /ha cu insectofungicidele

Page 5: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Stabilirea tehnologiilor specifice care să asigure integrarea metodelor agrotehnice şi a mijloacelor chimice şi biologice de combatere la cartof şi sfeclă de zahăr şi reducerea poluării solului şi apei freatice

2. Determinarea sortimentelor şi combinaţiilor de însectofungicide şi a dozelor optime de aplicare în funcţie de starea fitosanitară a culturii şi gradul de atac

3. Stabilirea sortimentului de soiuri de cartof şi hibrizi de sfeclă de zahăr cu rezistenţă genetică la atacul de boli şi dăunători, care să fie recomandate în cultură în condiţiile specifice zonelor principale de cultură din ţara noastră.

Page 6: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Principalii agenţi de dăunare re-emergenţi în culturile de cartof şi sfeclă de zahăr care pot afecta stabilitatea agroecosistemelor sunt :

Agenţii de dăunare re-emergenţi sunt specii cunoscuteanterior într-o zonă, a căror importanţă crescută pentruculturile afectate este o consecinţă a:

- schimbărilor climatice

- rezistenţei la pesticide

- deplasării vectorilor

- schimbării soiurilor cultivate

- modificării naturale a agenţilor patogeni

endemici

Page 7: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Numărul de tratamente cu pesticide (erbicide, insecticide, fungicide) care se fac în perioada de vegetaţie a cartofului ajung în medie la 5-8 tratamente.

În anii cu condiţii climatice deosebite (precipitaţii abundente care favorizează atacul manei) se ajunge la 8-12 tratamente şi 20 - 40 kg produs comercial administrat pe 1 ha.

Numărul tratamentelor şi cantităţile de pesticide sunt mari, ceea ce justifică îngrijorarea privind:

- poluare mediului, - distrugerea agenţilor biologici utili - concentrarea reziduurilor în consumatorii de la capătul lanţurilor

trofice.

Page 8: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Cultura cartofuluipoate fi afectată de aproximativ 300 de boli şi dăunători, dintre care mai mult de 100 sunt extrem de periculoşi pentru nivelul şi calitatea producţiei obţinute, care determină:

• degenerarea cartofului pentru sămânţă

• întârzieri în răsărire

• stopează creşterea, reduc foliajul sau contribuie la moartea prematură a acestuia

• infectează stolonii sau tuberculii nou formaţi

• inhibă şi acumularea producţiei

• produc infecţii în depozite

Page 9: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Mana cartofului (Phytophtora infestans)Mana apare pe frunze, tulpini şi tuberculii de cartof, producând simptome tipice pe fiecare din aceste organe. Pagubele produse pot fi foarte mari, ducând până la compromiterea totală a culturii.

Page 10: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Râia argintie Boala este produsă de ciuperca Helminthosporium solani Dur.şi Mont. Sinonim: Spondylocladium atrovirens Hare. Ciuperca atacă numai tuberculii. Soiurile timpurii sunt de obicei mai grav afectate decât soiurile mai târzii. Tuberculii pot fi infectaţi în câmp şi/sau în depozit, dar boala evoluează numai în timpul păstrării.

Page 11: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Păduchele negru al sfeclei. Aphis fabae Scopoli, APHIDINAE:APHIDINI

Specie răspândită pe tot globul.În ţara noastră se întâlneşte în toate regiunile.

Page 12: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Păduchele verde al piersicului. Myzus persicae Sulzer, 1776. APHIDINAE: MACROSIPHINI

Specie răspândită în Europa, Asia, America de Nord, Africa şi Australia. În ţara noastră este semnalat în toate regiunile.

Page 13: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Viermii sârmă (AGRIOTES sp. (fam. Elateridae) sunt răspândiţi în aproape toate regiunile geografice şi climatice reprezentative de pe glob, cunoscându-se 7.500-8.000 de specii. Sunt polifagi, atacă cartoful şi sfecla de zahăr provocând uneori pagube mari.

Page 14: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Sfecla de zahărpoate fi afectată de aproximativ 20 de boli şi 114 dăunători, care pot influenţa nivelul şi calitatea producţiei obţinute şi determină:

• întârzieri în răsărire

• stopează creşterea, reduc foliajul sau contribuie la moartea prematură a acestuia

• inhibă acumularea producţiei

• determină scăderea producţiei de zahăr

Page 15: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Putrezirea germenilor şi plăntuţelor (PYTIUM spp-, PHOMA BETAE Fr., APHANOMYCES spp. FUSARIUM spp., RHIZOCTONIA SOLANI Kiihn). Sunt atacate plăntuţele tinere de sfeclă. In primăverile ploioase şi reci, atacul produce putrezirea acestora şi goluri mari în cultură. Atacul se manifestă şi în cursul anului provocând reducerea producţiei şi a conţinutului în zahăr.

Page 16: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Mucegaiul violet al sfeclei (Rhizoctonia violaceea) apare perădăcină sub formă de pete de culoare violacee, în dreptul petelor ţe-sutul se adînceşte şi putrezeşte datorită şi atacului ciupercilorsaprofite. Când condiţiile sunt prielnice ciupercii, rădăcinile putrezescîn întregime şi plantele pier.

Page 17: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Cercosporioza (CERCOSPORA BETICOLA Sacc.). La culturile atacate decerosporioză intervalul dintre rânduri este acoperit de frunze uscatedistruse de boală ,căzute pe sol,. Distrugerea frunzelor şi formarearepetată de noi frunze în rozetă are repercusiuni negative asupracreşterii rădăcinii şi acumulării zahărului.

Page 18: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Manifestarea atacului de cercosporioză (Cercospora beticola)

Page 19: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Manifestarea atacului de făinare (Erysiphe betae) la sfecla de zahăr

Page 20: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Manifestarea atacului de Phoma betae la sfecla de zahăr

Page 21: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Manifestarea atacului de Rhizoctonia sp. la sfecla de zahăr

Rhizoctonia solani Rhizoctonia violacea

Page 22: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Sfecla de zahar

Variantele experimentale 2012 - 2013

Exp.I. Testarea de hibrizi de sfeclă de zahăr cu toleranţă dublă sau triplă la boli - la cercosporioză, rhizomania şi rizoctonia

(12 variante x 4 repetiţii)V 1. Hibridul LiberoV 2. Hibridul Solea V 3. Hibridul VictorV 4. Hibridul AsketaV 5. Hibridul GazetaV 6. Hibridul HeraclesV 7. Hibridul RizoctaV 8. Hibridul AntineeaV 9. Hibridul ClementinaV10. Hibridul MariankaV11. Hibridul FloreaV12. Hibridul Taifun

S-a urmărit: - toleranţa la principalele boli - capacitatea de producţie - conţinutul în zahăr - producţia de zahăr biologic

Cercetările s-au efectuat în câmpurile experimentale de la:

I.N.C.D.C.S.Z. Braşov

I.C.D.P. Braşov

Page 23: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Notări la boli – Cercospora beticola- I.N.C.D.C.S.Z. Braşov

2012 2013

Nr.crt. Hibrizii Toleranţa

la boli

Notări la boliCercospora

Notări la boliCercospora

Intensitate atac %

Frecventaatac %

Grad de atac

Dif. grad

de atac

Intensitateatac %

Frecvenţa atac

%

Grad de atac

Dif. grad

de atac

Mt. Mediahibrizilor

5,0 6,7 0,34 0 3,93 4,75 0,19 0,00

1 Libero Cs,Rz 5,4 6,3 0,34 0 3,30 5,20 0,17 -0,01

2 Solea Cs,Rz,Rzct 4,4 6,5 0,29 -0,05 4,10 5,50 0,23 0,04

3 Victor Cs,Rz 4,2 7,6 0,32 -0,02 3,20 5,40 0,17 -0,01

4 Asketa Cs,Rz,Rzct 4,8 7,5 0,36 0,02 3,90 4,50 0,18 -0,01

5 Gazeta Cs,Rz,Rzct 4,5 6,4 0,29 -0,05 3,50 4,20 0,15 -0,04

6 Heracles Cs,Rz 4,3 5,7 0,25 -0,09 4,00 4,10 0,16 -0,02

7 Rizocta Cs,Rz,Rzct 5,6 6,7 0,38 0,04 4,50 4,70 0,21 0,03

8 Antineea Cs,Rz,Rzct 5,8 6,5 0,38 0,04 4,70 4,60 0,22 0,03

9 Clementina Cs,Rz,Rzct 4,8 7,1 0,34 0 3,80 5,20 0,20 0,01

10 Marianka Cs,Rz,Rzct 6,7 6,7 0,45 0,11 4,50 4,30 0,19 0,01

11 Flores Cs,Rz,Rzct 5,3 7,3 0,39 0,05 4,20 5,20 0,22 0,03

12 Taifun Cs,Rz,Rzct 4,6 6,3 0,29 -0,05 3,50 4,10 0,14 -0,04

Page 24: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Notări la boli – Fãinare (Erysiphe betae) la I.N.C.D.C.S.Z. Braşov2012 2013

Nr.crt. Hibrizii Toleranţa

la boli

Notări la boli Notări la boli

Făinare (Erysiphe betae) Făinare (Erysiphe betae)

Intensitateatac%

Frecventaatac %

Grad de

atac

Dif. grad

de atac

Intensitateatac %

Frecvenţaatac

%

Grad de atac

Dif. grad

de atac

Mt. Mediahibrizilor

15,4 14,6 2,25 012,51 10,34 1,30 0,00

1 Libero Cs,Rz 18,3 13,4 2,45 0,21 15,30 9,50 1,45 0,15

2 Solea Cs,Rz,Rzct 17,8 15,6 2,78 0,53 14,60 10,40 1,52 0,22

3 Victor Cs,Rz 16,5 14,8 2,45 0,2 13,50 10,50 1,42 0,11

4 Asketa Cs,Rz,Rzct 15,5 14,5 2,25 0 12,50 9,50 1,19 -0,12

5 Gazeta Cs,Rz,Rzct 17,3 15,4 2,66 0,42 13,60 11,50 1,56 0,26

6 Heracles Cs,Rz 16,9 16,5 2,79 0,54 14,60 11,80 1,72 0,42

7 Rizocta Cs,Rz,Rzct 13,5 14,3 1,93 -0,32 10,50 10,20 1,07 -0,23

8 Antineea Cs,Rz,Rzct 16,4 15,0 2,46 0,21 12,50 11,80 1,48 0,17

9 Clementina Cs,Rz,Rzct 10,5 13,5 1,42 -0,83 10,20 8,80 0,90 -0,40

10 Marianka Cs,Rz,Rzct 15,5 15,1 2,34 0,09 12,50 11,10 1,39 0,08

11 Flores Cs,Rz,Rzct 13,5 14,8 2,00 -0,25 10,50 10,50 1,10 -0,20

12 Taifun Cs,Rz,Rzct 12,7 12,5 1,59 -0,66 9,80 8,50 0,83 -0,47

Page 25: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Notări la boli – Putrezirea rădăcinilor (Phoma betae) la I.N.C.D.C.S.Z. Braşov2012 2013

Nr.crt.

Hibrizii Toleranţala boli

Notări la boliPhoma betae

Notări la boliPhoma betae

Intensitateatac%

Frecventaatac%

Gradde atac

Dif. grad

de atac

Intensitateatac%

Frecvenţa atac %

Grad de atac

Dif. grad

de atac

Mt. Mediahibrizilor 13,1 3,1 0,4 0 11,21 2,17 0,25 0,00

1 Libero Cs,Rz 14,5 3,0 0,44 0,03 12,40 2,50 0,31 0,06

2 Solea Cs,Rz,Rzct 11,5 2,5 0,29 -0,11 10,50 2,00 0,21 -0,04

3 Victor Cs,Rz 14,9 3,5 0,52 0,12 11,50 2,60 0,30 0,05

4 Asketa Cs,Rz,Rzct 11,6 2,7 0,31 -0,09 9,70 1,50 0,15 -0,10

5 Gazeta Cs,Rz,Rzct 13,7 2,8 0,38 -0,02 11,60 1,90 0,22 -0,02

6 Heracles Cs,Rz 15,2 3,9 0,59 0,19 12,20 2,40 0,29 0,05

7 Rizocta Cs,Rz,Rzct 10,1 2,5 0,25 -0,15 9,50 2,00 0,19 -0,06

8 Antineea Cs,Rz,Rzct 12,9 3,5 0,45 0,05 12,40 2,50 0,31 0,06

9 Clementina Cs,Rz,Rzct 13,7 2,5 0,34 -0,06 12,40 2,20 0,27 0,03

10 Marianka Cs,Rz,Rzct 14,5 3,7 0,54 0,13 11,50 2,20 0,25 0,01

11 Flores Cs,Rz,Rzct 12,5 3,5 0,44 0,04 10,60 3,10 0,33 0,08

12 Taifun Cs,Rz,Rzct 12,5 2,6 0,33 -0,08 10,20 1,10 0,11 -0,13

Page 26: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Notări la boli – Rhizoctonia sp. la I.N.C.D.C.S.Z. Braşov2012 2013

Nr. crt. Hibrizii Toleranţa

la boli

Notări la boliRizoctonia sp.

Notări la boliRizoctonia sp.

Intensitate atac

%

Frecventa atac

%

Grad de

atac

Dif. grad de

atac

Intensitate atac

%

Frecventa atac %

Gradde

atac

Dif.grad

de atac

Mt. Mediahibrizilor

19,9 5,3 1,05 0 17,97 3,20 0,57 0,00

1 Libero Cs,Rz 20,5 4,5 0,92 -0,13 18,50 2,50 0,46 -0,11

2 Solea Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

3 Victor Cs,Rz 18,5 5,6 1,04 -0,01 17,00 3,60 0,61 0,04

4 Asketa Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

5 Gazeta Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

6 Heracles Cs,Rz 20,8 5,7 1,19 0,14 18,40 3,50 0,64 0,07

7 Rizocta Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

8 Antineea Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

9 Clementina Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

10 Marianka Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

11 Flores Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

12 Taifun Cs,Rz,Rzct 0 0 0 -1,05 0,00 0,00 0,00 -0,57

Page 27: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Producţia de rădăcini la I.N.C.D.C.S.Z. Braşov

2012 2013

Nr. crt. Hibrizii Toleranţa

la boli

Prod. de rãdãcini

t/ha

% fata de

martor

Diferenţa t/ha Semnific Testul

Duncan

Prod. de rãdãcini

t/ha

% fata de

martor

Diferenţa t/ha Semnific Testul

Duncan

MtMedia

hibrizilor 53,3 100,0 0 63,4 100,00 0

1 Libero Cs,Rz 52,2 97,97 -1,08 ooo F 63,4 100,01 0,01 EH

2 Solea Cs,Rz,Rzct 52,5 98,61 -0,74 oo F 59,2 93,39 -4,19 000 H

3 Victor Cs,Rz 52,2 97,97 -1,08 ooo F 57,2 90,23 -6,19 000 I

4 Asketa Cs,Rz,Rzct 53,1 99,59 -0,22 E 60,5 95,44 -2,89 000 G

5 Gazeta Cs,Rz,Rzct 45,7 85,77 -7,58 ooo H 58,6 92,44 -4,79 000 H

6 Heracles Cs,Rz 46,5 87,27 -6,78 ooo G 61,0 96,23 -2,39 000 G

7 Rizocta Cs,Rz,Rzct 46,3 86,88 -6,99 ooo G 65,1 102,69 1,71 *** D

8 Antineea Cs,Rz,Rzct 64,6 121,24 11,32 *** A 70,1 110,58 6,71 *** B

9 Clementina Cs,Rz,Rzct 54,8 102,85 1,52 *** D 63,2 99,70 -0,19 E

10 Marianka Cs,Rz,Rzct 61,2 114,86 7,92 *** B 72,7 114,68 9,31 *** A

11 Flores Cs,Rz,Rzct 55,7 104,54 2,42 *** C 67,2 106,01 3,81 *** C

12 Taifun Cs,Rz,Rzct 54,6 102,47 1,32 *** D 62,5 98,59 -0,89 0 F

DL5%=0,5 t/ha DL5%=0,7 t/ha

DL1%=0,7 t/ha DL1%= 0,9 t/ha

DL0,1%=0,9 t/ha DL0,1%= 1,2 t/ha

Page 28: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Conţinutul în zahăr la I.N.C.D.C.S.Z. Braşov2012 2013

Nr.crt. Hibrizii Toleranţa

la boli

Conţinutul de

zahãr°S

% fatade

martor

Diferenţa ° S

Semnific

Testul Duncan

Conţinutul de

zahãr °S

% fata de

martorDiferenţa

° S Semnific Testul Duncan

MtMedia

hibrizilor 20,2 100,0 0 20,1 100,0 0

1 Libero Cs,Rz 20,2 99,92 -0,02 A 19,1 95,31 -0,94 000 D

2 Solea Cs,Rz,Rzct 20,3 100,29 0,06 A 20,0 99,63 -0,07 C

3 Victor Cs,Rz 19,8 98,02 -0,4 A 19,0 94,81 -1,04 000 D

4 Asketa Cs,Rz,Rzct 19,9 98,34 -0,34 A 20,7 102,95 0,59 *** A

5 Gazeta Cs,Rz,Rzct 20,9 103,7 0,75 A 20,6 102,62 0,52 *** AB

6 Heracles Cs,Rz 19,4 95,87 -0,83 A 20,6 102,62 0,53 *** AB

7 Rizocta Cs,Rz,Rzct 20,6 101,83 0,37 A 18,9 94,31 -1,14 000 D

8 Antineea Cs,Rz,Rzct 20,5 101,66 0,34 A 20,5 102,12 0,43 ** AB

9 Clementina Cs,Rz,Rzct 20,2 99,85 -0,03 A 20,4 101,78 0,36 * AB

10 Marianka Cs,Rz,Rzct 20,3 100,34 0,07 A 20,3 101,12 0,23 BC

11 Flores Cs,Rz,Rzct 20,7 102,49 0,5 A 20,6 102,62 0,53 *** AB

12 Taifun Cs,Rz,Rzct 19,7 97,7 -0,46 A 20,1 100,12 0,02 C

DL5%=1,9 % DL5%=0,3 %

DL1%=2,6 % DL1%= 0,4 %

DL0,1%=3,4 % DL0,1%= 0,5 %

Page 29: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp.II. Tratamente în vegetaţie pentru combatere boli la sfecla de zahăr – la Cercospora beticola, Erysiphe betae., Phoma betae, Rizoctonia sp.

V 1- Martor netratat V2 - 2 Tratamente cu Bravo V3 - Tratament cu Bravo + TopsinV4 - Tratament cu Bravo + Sfera 535 SCV5 - Tratament cu Sfera + Sfera V6 - Tratament cu Duet Ulta + Sfera

S-a urmărit:- intensitatea atacului- frecvenţa atacului- gradul de atac- producţia de rădăcini- % zahăr

Page 30: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Gradul de atac Anul Nr. Tratament

I Tratament

II Cercospora beticola

Erysiphe betae

Phoma betae

Rhizoctonia sp.

1. Mt netratat Mt netratat 0,68 2,80 0,65 0,0

2 Bravo 2,0 l/ha

Bravo 2,0 l/ha 0,17 0,30 0,54 0,0

3 Bravo 2,0 l/ha

Topsin 0,5 kg/ha 0,04 0,20 0,48 0,0

4 Bravo 2,0 l/ha

Sfera 0,35 l/ha 0,03 0,20 0,45 0,0

5 Sfera 0,35 l/ha

Sfera 0,35 l/ha 0,01 0,10 0,31 0,0

2012

6 Duett ultra 0,4 l/ha

Sfera 0,35 l/ha 0,07 0,10 0,30 0,0

1. Mt netratat Mt netratat 0.30 2.22 0.41 0,0

2 Bravo 2,0 l/ha

Bravo 2,0 l/ha 0.05 0.16 0.41 0,0

3 Bravo 2,0 l/ha

Topsin 0,5 kg/ha 0.03 0.18 0.43 0,0

4 Bravo 2,0 l/ha

Sfera 0,35 l/ha 0.01 0.12 0.37 0,0

5 Sfera 0,35 l/ha

Sfera 0,35 l/ha 0.004 0.04 0.32 0,0

2013

6 Duett ultra 0,4 l/ha

Sfera 0,35 l/ha 0.01 0.03 0.31 0,0

Exp.II. Tratamente în vegetaţie pentru combatere boli la sfecla de zahăr

Page 31: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp. III: Tratamente în vegetaţie pentru combatere dăunători la sfecla de zahăr – la Agriotes sp., Aphis fabae, Mamestra brasicae

V1 - Martor netratatV2 - Tratament cu Decis /- 0,15 l/haV3 - Tratament cu Carate Zeon – 0,15 l/haV4 - Tratament cu Proteus OD 110 – 0,4 l/haV5 - Tratament cu Calypso 480 SC 0,08 l/haV6 - Tratament cu Nematorin - 15 kg/ha )

S-a urmărit:- intensitatea atacului- frecvenţa atacului- gradul de atac- producţia de rădăcini- % zahăr

Page 32: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp. III: Tratamente în vegetaţie pentru combatere dăunători la sfecla de zahăr

Gradul de atac

Anul Nr. Tratament Agriotes sp. Aphis fabae Mamestra

brasicae

1 Mt netratat 0,5 1,2 1,0

2 Decis 0,15 l/ha

0,4 0,1 0,2

3 Karate Zeon 0,15 l//ha

0,4 0,1 0,2

4 Proteus 0,4 l/ha

0,4 0,1 0,1

5 Calypso 0,08l/ha

0,4 0,1 0,1

2012

6 Nemathorin 15 kg/ha

0,0 1,0 0,9

1 Mt netratat 0.53 1.07 0.70

2 Decis 0,15 l/ha 0.47 0.09 0.15

3 Karate Zeon 0,15 l//ha 0.45 0.04 0.13

4 Proteus 0,4 l/ha 0.50 0.05 0.10

5 Calypso 0,08l/ha 0.41 0.05 0.07

2013

6 Nemathorin 15 kg/ha 0.04 1.00 0.64

Page 33: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp. IV. Tratamente cu insectofungicide la sămânţă la Cercospora beticola, Erysiphe betae., Phoma betae, Rizoctonia sp.

V1 - Martor netratat V2 – T1 Sămânţă tratată cu Fungicide: Aathiram 65 ZR, Tahigaren 70 WP

Insecticide:PonchoBeta (Clothianidin + betaciflutrin)V3 – T2 Sămânţă tratată cu Fungicide: Thirame 6 g şi Hymexazol,

Insecticide: Thiamethoxam 15 g şi Tefluthrin 6 gV4 – T3 Sămânţă tratată cu Fungicide: Thirame, Tahigarem

Insecticide: Cruiser 350FS, Force 20 CSV5 – T4 Sămânţă tratată cu Fungicide: Danatex 6 g, Tahigarem 6 g

Insecticide:Force Magna (Thiamethoxam 15 g şi Tefluthrin 6 g)B.

S-a urmărit:- intensitatea atacului- frecvenţa atacului- gradul de atac- producţia de rădăcini- % zahăr

Page 34: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp. IV. Tratamente cu insectofungicide la sămânţă

Gradul de atac Anul Nr. Tratament Cercospora

beticola Erysiphe

betae Phoma betae

Rhizoctonia sp.

1. Mt netratat 0,31 2,50 0,74 0,00

2 T1 0,38 2,16 0,37 0,00

3 T2 0,32 2,15 0,25 0,00

4 T3 0,33 2,28 0,25 0,00

2012

5 T4 0,32 2,09 0,20 0,00

1. Mt netratat 0.31 2.56 0.89 0,00

2 T1 0.31 2.22 0.26 0,00

3 T2 0.27 2.04 0.27 0,00

4 T3 0.30 2.39 0.23 0,00

2013

5 T4 0.32 2.29 0.15 0,00

Page 35: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

CONCLUZII

Datorită deficitului accentuat de precipitaţii şitemperaturilor foarte ridicate din perioada de vegetaţie, în anii 2012- 2013 la Braşov nu s-a manifestat atac de Rhizomania şi s-aînregistrat un atac redus produs de Cercospora beticola, Phomabetae, Erysiphe sp. şi Rhizoctonia sp.

• Gradul de atac s-a situat în ambii ani şi ambele locaţii:

< 0,5% la Cercospora beticola şi Phoma betae< 1,2 % la Rhizoctonia sp.< 2,4 % la Erysiphe sp.

• La producţia de rădăcini şi la producţia de zahăr /ha în ambii ani şiambele locaţii s-au situat pe primele 3 locuri:

• În 2012 hibrizii: Antineea , Marianka şi Clementina• În 2013 hibrizii: Marianka , Antineea şi Clementina

• La conţinutul în zahar pe primele 3 locuri (cu un conţinut> 20,5 °S ) s-au situat :

• În 2012 hibrizii : Gazeta , Flores, Antineea• În 2013 hibrizii : Asketa , Heracles , Antineea

Page 36: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Aspecte din câmpul experimental al I.N.C.D.C.S.Z.

Braşov

Page 37: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Aspect din câmpul experimental al I.C.D.P. Braşov

Page 38: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

APRECIEREA EFICACITĂŢII TRATAMENTELOR CU PESTICIDE LA CARTOF

pentru următoarele boli şi dăunători:

- Mana cartofului (Phythophtora infestans)- Râia argintie (Helminthosporium solani)- Viermii sârmă (Agriotes sp.)- Afide din culturile de cartof (Myzus persicae, Aphis fabae)

CartofVariantele experimentale 2012 - 2013

Page 39: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp. I : Combaterea manei cartofului ( Phythophtora infestans) prin tratamente chimice

V1 - martor netratatV2 - tratament cu Bravo 500 SC (2 l/ha )V3 - tratament cu Revus 200 SC (2 l/ha)V4 - tratament cu Infinito 687,5 SC (1,4 lha)V5- tratament cu Shirlan 500 SC (0, 4 l/ha)V6 - tratament cu Champ 77 WG (3 kg/ha)

Exp. II : Combaterea râiei argintii (Helminthosporium solani) prin tratamente chimice

V1 - martor netratatV2 - tratament cu BYF –Imidacloprid (0,4 l/to)V3 - tratament cu Prestige 290 FS (0,8 l/to)V4 - tratament cu Actara 25 WG (0,8 l/ha)V5 - tratament cu Curzate Manox (2,5 kg/ha)V6 - tratament cu Consento 450 SC (2 l/ha)

Page 40: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Intensitate atac (%)

Frecvenţa atac (%)

Fitotoxicitate (%)

Vigoare plante 0 - 10 nul Nr. Tratament Doza

Nota Test Duncan Nota Test

Duncan Nota Test Duncan Nota Test

Duncan

1 Netratat - 1.0 a 2,0 a 0.0 a 8 a

2 Bravo 500 SC 2.0 l/ha 0.1 b 1,0 b 0.0 a 8.5 a

3 Revus 200 SC 0.6 l/ha 0.01 b 0.1 b 0.0 a 9.0 a

4 Infinito 687,5 SC 1.4 l/ha 0.01 b 0.1 b 0.0 a 9.0 a

5 Shirlan 500 SC 0.4 l/ha 0.1 b 1,0 b 0.0 a 9.0 a

6 Champ 77 WG 3 kg/ha 0.1 b 1,0 b 0.0 a 8.5 a

012

LSD (P=.0.1) 0.29 0.92 0.00 0.42

1 Netratat - 9.00 a 9.00 a 0.0 a 9,5 a

2 Bravo 500 SC 2.0 l/ha 3,50 b 3,7 b 0.0 a 10.0 a

3 Revus 200 SC 0.6 l/ha 1,75 b 2,0 b 0.0 a 10.0 a

4 Infinito 687,5 SC 1.4 l/ha 2,00 b 2,8 b 0.0 a 10.0 a

5 Shirlan 500 SC 0.4 l/ha 2,50 b 3,0 b 0.0 a 10.0 a

013

LSD (P=.0.1) 0.527 0.92 0.00 0.42

Exp. I : Combaterea manei cartofului ( Phythophtora infestans) prin tratamente chimice

Page 41: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Nr. Varianta Incidenţa bolii % *

Eficienţa controlului

% **

Severitatea bolii

(indice 1-7) *** 2012

1 Martor netratat 47,3 (a) - 1.65 (a)

2 BYF+imidacloprid 0,4 l/t 28,8 (b) 39,0 0.99 (b)

3 Prestige 290 FS 0,8 l/t 38,0 (ab) 19,7 1.27 (ab)

4 Actara 0,8 l/ha 45,8 (a) 3,2 1,57 (a)

5 Curzate Manox 2,5 kg/ha 46,4 (a) 1,9 1,60 (a)

6 Consento 2 l/ha 44,6 (a) 5,7 1,52 (a)

2013

1 Martor netratat 52,3 (a) - 4,4 (a)

2 Dithane M45 0,5 kg/t 41,2 (b) 20,3 4,3 (a)

3 BYF 182 + imidacloprid FS 0,4 l/t 41,2 (b) 21,2 4,4 (a)

4 Ortiva 25 SC 0,5 l/ha 43,1 (b) 17,4 4,2 (a)

5 Prestige 290 FS 0,8 l/t tuberculi 34,3 (c) 34,4 4,4 (a)

Exp. II : Combaterea râiei argintii (Helminthosporium solani) prin tratamente chimice

* (NrTub cu pete< 3 % + NrTub cu pete 3 – 25% + NrTub cu pete >25 %)*100 / NrTub analizati** (IncidenţaRAVmt - IncidenţaRAVtrat) * 100 / IncidenţaRAVmt

*** (NrTub cu pete < 3 % * 2 + NrTub cu pete 3 – 25% *5 + NrTub cu pete >25 % *7) / (NrTub cu pete < 3 % + NrTub cu pete 3 – 25% + NrTub cu pete >25 %)

Page 42: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp. III: Combaterea viermilor sârmă (Agriotes sp.) prin tratamente chimiceV1 - martor netratatV2 - tratament cu Nemathorin 10 G-15 kg/haV3 - tratament cu Cruiser 35V4 - tratament cu Force 1,5 G-15 kg/haV5 - tratament cu BYF –Imidacloprid (0,4 l/to)V6 - tratament cu Prestige 290 FS (0,8 l/to)

Exp. IV: Combaterea afidelor prin tratamente chimiceV1 - martor netratatV2 - tratament cu Calypso (0,08l/ha)V3 - tratament cu Plenum 50 WG (0,5 kg/ha)V4 - tratament cu Karate Zenon 0,2 l/ha)V5 - tratament cu BYF –Imidacloprid (0,4 l/to)V6 - tratament cu Prestige 290 FS (0,8 l/to)

Page 43: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Nr crt. Varianta

% Fara atac

% cu atac

% 1-2

orificii

% 3-4

orificii

% >5

orificii 2012

1 Mt netratat 87,3 12,7 8,2 3,9 0,6

2 Nemathorin 10 G 30 kg/ha 92,0 8,0 4,9 2,5 0,6

3 Cruiser 35 94,6 5,4 3,5 1,5 0,4

4 Force 1,5 G 15 kg/ha 94,5 5,5 3,1 2,3 0,1

5 BYF 182+imidacloprid FS 230 0,4 l/t 95,1 4,9 2,0 2,1 0,8

6 Prestige 290 FS 0,8 l(ha 96,2 3,8 1,3 2,4 0,1

2013

1 Mt netratat 50.5 49,5 19,9 16,8 12,8

2 Nemathorin 10 G 30 kg/ha 76,3 23,7 9,7 7,9 6,1

3 BYF 182+imidacloprid FS 230 0,4 l/t 65,9 34,1 15,5 10,9 7,8

4 Force 1,5 G 15 kg/ha 99,6 33,4 13,8 11,5 8,1

5 Prestige 290 FS 0,8 l(ha 70,4 29,6 13,7 10,4 5,5

Exp. III: Combaterea viermilor sârmă (Agriotes sp.) prin tratamente chimice

Page 44: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Exp. IV: Combaterea afidelor prin tratamente chimice

Afide nearipate /100 frunze după tratament: Nr. VARIANTA

Doza kg, l/ha

Afide nearipate/100 frunze înainte de tratament 1 zi 2

zile 3

zile 5

zile 7

zile 9

zile 11 zile

14 zile

1 Martor netratat - 42 42 46 39 24 28 27 23 26

2 Calypso 480 SC 0,08 38 4 0 0 0 0 0 0 0

3 Plenum 50 WG 0,4 37 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Karate Zeon 0,4 39 2 0 0 0 0 0 0 0

5 BYF 182+ imidacloprid 0,4 36 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Prestige 290 FS Standard 0,8 40 1 0 0 0 0 0 0 0

Afide nearipate/100 de frunze după tratament Nr. VARIANTA Doza/

kg/ha

Afide nearipate/

100 de frunze înainte de tratament 1 zi 2

zile 3

zile 4

zile 5

zile 7

zile 10 zile

1 Martor netratat - 56 39 34 40 32 29 19 21

2 CALYPSO 480 SC 0,08 52 9 0 0 0 0 0 0

3 PLENUM 50 WG 0,4 47 6 0 0 0 0 0 0

2012

2013

Page 45: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Concluzii: -cei doi ani de derulare a proiectului au fost foarte diferiţi din punct de vedere climatic faţă de caracteristicile climatice ale zonei, ceea ce a influenţat foarte puternic atât nivelul şi calitatea producţiilor cât şi gradul de atac al agenţilor de dăunare

-Pentru agenţii de dăunare prezenţi în culturile de cartof şi sfeclă de zahăr tratametele alese pentru controlul acestora s-au dovedit eficiente şi nu au afectat calitatea producţiilor

-Numărul tratamentelor şi perioadele optime de aplicare sunt dependente de condiţiile climatice specifice fiecărui an

-Rezultatele obţinute până în prezent permit atingerea obiectivelor proiectului de elaborare de tehnologii inovative de cultivare a cartofului şi sfeclei de zahăr cu eficienţă sporită, consumuri reduse şi asigurarea protecţiei mediului

Page 46: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Activităţi în continuare şi rezultate preconizate:

- Evaluarea performanţelor şi conformităţii rezultatelor obţinute după al doilea ciclu experimental- Înfiinţarea câmpurilor experimentale şi a loturilor demonstrative- Monitorizarea evoluţiei în câmp a bolilor şi dăunătorilor re-emergenţi la cartof şi sfeclă în condiţiile celui de al treilea an experimental- Sinteza datelor experimentale şi elaborare raport experimental anual şi raport final - Elaborarea tehnologiilor specifice de combatere integrată boli şi dăunători re-emergenţi- Diseminarea rezultatelor prin publicare tehnologii - Organizare de vizite la loturile demonstrative - Comunicări ştiinţifice

Page 47: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Diseminare rezultate:1. Publicare de lucrări ştiinţifice:

1. Studiul biodiversităţii faunei de insecte asociate culturilor de cartof în judeţul Braşov /Study of insect biodiversity associated with potato crops in Brasov County. Autori: Maria Iamandei1, Mihaela Cioloca2, Daniela-Livia Donescu. Simpozionul Societăţii de Protecţia Plantelor TRANSILVANIA, 2014

2. Mijloace biologice de protectie a culturii de cartof/Biological means for potatoes crop protection. Autori: Ana Cristina Fatu, Mihaela Monica Dinu, Maria Iamandei, Florica Constantinescu, Oana Sicuia, Sorina Dinu, Ana-Maria Andrei, Daniela-Livia Donescu. Simpozionul Societăţii de Protecţia Plantelor TRANSILVANIA, 2014

3. Comportarea unor hibrizi monogermi de sfeclă de zahărîn anii 2012 - 2013 în condiţiile din Ţara Bârsei. Autori: I. GHERMAN, R. TAUS, Floriana Maria ŞTEFAN, V. CARDAŞOL . Sesiiune de comunicării ştiinţifice INCDCSZ Braşov, decembrie 2013.

4. Recrudescenţa unor boli în contextul schimbărilor climatice.Manuela Hermeziu, Radu Hermeziu. Cartoful în România, vol. 22. 2013

5. Anomali climatice în anul 2012 în zona Braşov. Gheorghe Olteanu, Sorin Claudian Chiru, Maria Ianoşi. Cartoful în România, vol. 22. 20136. Testarea unor soiuri româneşti cultivate în zona Braşov în anul 2011-2012, privind calitatea culinară. Nina Bărăscu, Victor Donescu. Cartoful în România, vol. 21. 20127. Strategia corectă aplicată în controlul manei cartofului. Manuela Hermeziu, Radu

Hermeziu. Cartoful în România, vol. 21. 20128. Aspecte privind monitorizarea organismele de carantină fitosanitară la cultura de cartof.

Daniela Donescu. Cartoful în România, vol. 21. 2012

Page 48: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

Diseminare rezultate:

2. Organizare de simpozioane, mese rotunde, consfătuiri:

- Simpozionul naţional anual Ziua Verde a Cartofului 2012 – 2013 în jud. Braşov şi Covasna

- Şedinţe de lucru FNC-R şi FNCSZ- Întâlniri cu fermierii cultivatori de cartof şi sfeclă de zahăr

3. Brevetare tehnologii

Page 49: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00
Page 50: Proiect ADER 2.2.2...Grad de atac Dif. grad de atac Intensitate atac % Frecvenţa atac % Grad de atac Dif. grad de atac Mt. Media hibrizilor 15,4 14,6 2,25 0 12,51 10,34 1,30 0,00

ADER 2.2.2 Faza 1/2011

Obiectivele fazei:

- Studiu efectuat pe baza datelor climatice şi stiinţifice despreefectele schimbărilor climatice din ultima perioadă asupraproductivităţii culturilor de cartof şi sfeclă de zahăr

- Inventarierea agenţilor de dăunare care pot afecta stabilitateaagroecosistemele cartofului şi sfeclei de zahăr

Activitatea 1.1 : Analiza efectelor condiţiilor climatice în schimbareasupra productivităţii agro-ecosistemelor culturii de cartof şisfeclă de zahărActivitatea 1.2 : Agenţii de dăunare re-emergenţi în culturile decartof şi sfeclă de zahăr care pot afecta stabilitateaagroecosistemelor.