Programul ENERGY STAR

9
20.11.2012 Programul ENERGY STAR Programul ENERGY STAR

description

Programul ENERGY STAR. . 20.11.2012. Programul Energy Star. Programul Energy Star a fost creat de Agenția pentru protecția mediului din SUA in vederea îmbunătă ţ ir ii consumului de energie al echipamentelor de birou ; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Programul ENERGY STAR

Page 1: Programul ENERGY STAR

20.11.2012

Programul ENERGY Programul ENERGY STARSTAR

Page 2: Programul ENERGY STAR

2

Programul Energy Star

. Programul Energy Star a fost creat de Agenția pentru protecția mediului din SUA in vederea îmbunătăţirii consumului de energie al echipamentelor de birou;. Este implementat în UE în baza unui acord între SUA și UE, care a fost reînnoit în 2006 pentru o perioadă de 5 ani;. Începând cu anul 2008, programul a fost consolidat de Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou;. Este un program voluntar de etichetare pentru produse bazat pe anumite criterii de eficienta energetica (specificaţii tehnice). Este legat de prevederi obligatorii privind achiziţiile publice;. Acoperă calculatoarele, monitoare, echipamente imagistice (imprimante, combinaţii ale acestora, etc).

Page 3: Programul ENERGY STAR

3

Negocieri pentru un nou acord

.Pe baza recomandări a Comisiei, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un nou acord la 12 iulie 2011. Negocierile pe baza acestui mandat s-au încheiat la 28 noiembrie 2011;

. La 29 noiembrie 2011, cele două părți au parafat Acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou.

Page 4: Programul ENERGY STAR

4

Rezultate Program Energy Star 2006 – 2010

. Programul Energy Star a reușit foarte bine să orienteze piața echipamentelor de birou către o mai mare eficiență energetică. El a reușit să scadă consumul de energie electrică al echipamentelor de birou vândute în ultimii 3 ani cu aproximativ 11 TWh, și anume cu aproximativ 16 %. Ca urmare, s-au economisit peste 1,8 miliarde de euro la facturile de energie și s-au evitat 3,7 Mt de emisii de CO2;. Programul oferă un cadru strategic dinamic și flexibil care este deosebit de potrivit pentru produsele cu evoluție rapidă, cum sunt cele din domeniul TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor);. Dată fiind intenția SUA de a introduce în program certificarea de către terți, acordul trebuie să continue în contextul a două sisteme distincte de înregistrare a produselor, în UE aplicându-se autocertificarea, iar în SUA aplicându-se certificarea de către terți.

Page 5: Programul ENERGY STAR

5

Concluzii ale aplicării programului in perioada 2006 - 2010

. Producătorii au indicat că principalul factor care a determinat participarea lor la program a fost cerința ca autoritățile administrației publice centrale să achiziționeze

echipamente de birou cel puțin la fel de eficiente ca cele cu eticheta Energy Star. În plus, dat fiind că un procent semnificativ al acestora participă la licitații de achiziții publice în alte state membre decât cel în care sunt stabilite, ar trebui avută în vedere

o consolidare a dispozițiilor privind achizițiile publice.. Comisia și statele membre trebuie să coopereze îndeaproape pentru aplicarea temeinică a programului și să revizuiască eficacitatea acestei aplicări în termen de cel târziu 18 luni de la încheierea acordului. În acest sens, trebuie să se clarifice obligațiile respective ale Comisiei și ale statelor membre în ceea ce privește aplicarea programului.

Page 6: Programul ENERGY STAR

6

Directiva 2012/27/UE privind eficienta energetica

. achiziționează numai produsele reprezentând echipamente de birou reglementate de Decizia 2006/1005/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou care respectă cerințele privind eficiența energetică și care să fie la fel de stricte precum cele enumerate în anexa C la acordul atașat la decizia în cauză;

. Anexa C contine specificatiile tehnice pentru echipamentele de birou: calculatoare, monitoare, echipamente imagistica (copiatoare, imprimante, etc.)

Page 7: Programul ENERGY STAR

7

Ghiduri ANRE – Monitorul Oficial nr.375/1.06.2012

. Ghid cu recomandări privind achiziţionarea de calculatoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, având în vedere prevederile secţiunilor I şi II ale Anexei C din Acordul între SUA şi Uniunea Europeană privind un program comunitar de etichetare pentru eficienţa energetică a echipamentelor de birou, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 381/26 din 28.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare

. Ghid cu recomandări privind achiziţionarea de echipamente copiere-imprimare, în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, având în vedere prevederile secţiunii III a Anexei C din Acordul între SUA şi Uniunea Europeană privind un program comunitar de etichetare pentru eficienţa energetică a echipamentelor de birou, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 381/26 din 28.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare

Page 8: Programul ENERGY STAR

8

.www.eu-energystar.org conţine specificaţiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească echipamentele de birou: computere si echipamentele de imagistica

.www.anre.ro se pot descarca ghidurile elaborate de catre ANRE

Page 9: Programul ENERGY STAR

9

Mulţumesc pentru atenţie!

Pentru informaţii suplimentare:

[email protected]