Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V...

41
Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3 Disciplina: Teoria generală a dreptului Anul de studii: I - ID Semestrul: I CALENDARUL DISCIPLINEI 2017-2018 Perioada Săptămâna SEMINAR FAŢĂ ÎN FAŢĂ (TC) SEMINAR ÎN SISTEM TUTORIAL (AT) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI Tematica abordată Nr. ore Teme de control Termen de predare/nr. ore Lucrare de laborator Nr. ore Tematica abordată Nr. ore Data Tipul (E/C/V) Pregătire curentă 1 Noţiuni introductive 2 2 Conceptul dreptului 2 3 Factorii de configurare a dreptului. Tipologia dreptului 2 4 Dreptul şi statul 2 5 Principiile dreptului; funcţiile dreptului 2 6 Dreptul în sistemul normativ social 2 7 Norma juridică 2 8 Izvoarele dreptului 2 9 Tehnica elaborării actelor normative 2 Săptămâna a IX-a 27.11- 29.12.2017 V 1

Transcript of Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V...

Page 1: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Teoria generală a dreptului

Anul de studii: I - ID

Semestrul: I

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (TC)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (AT) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr.

ore Teme de control

Termen de

predare/nr.

ore

Lucrare de

laborator Nr. ore

Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

tire

cu

ren

1 Noţiuni

introductive

2

2 Conceptul

dreptului

2

3 Factorii de

configurare a

dreptului.

Tipologia

dreptului

2

4 Dreptul şi statul 2

5 Principiile

dreptului;

funcţiile dreptului

2

6 Dreptul în

sistemul normativ

social

2

7

Norma juridică

2

8 Izvoarele

dreptului

2

9 Tehnica elaborării

actelor normative

2 Săptămâna

a IX-a

27.11-

29.12.2017

V 1

Page 2: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

10 Realizarea

dreptului

11 Interpretarea

normelor juridice

2

12

Raportul juridic

2

Săptămâna

a XII-a

18.12 –

23.12.2017

V. 2

13 Răspunderea

juridică

2

14 Sistemul

dreptului

Ses

iun

e ex

am

ene 1

În sesiunea

22.01-

11.02.2018

E

2 3 4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 3: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Istoria statului și dreptului

Anul de studii: I - ID

Semestrul: I

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (TC)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (AT) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr.

ore Teme de control

Termen de

predare/nr.

ore

Lucrare de

laborator Nr. ore

Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

tire

cu

ren

2

Obiectul

cursului istoria

statului

românesc

Statul şi dreptul

geto-dac

2

4

Statul şi dreptul în

dacia provincie

romană

Apariţia şi

formarea

dreptului

românesc

2

Page 4: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

6

Formarea

statelor feudale

româneşti

-ţările româneşti

de sine

stătătoare.

Instituţia

domniei

2

8

Organizarea

justiţiei

Evoluţia

dreptului scris

până în sec.

XVII

2

10

Dreptul românesc

în perioada

regimului fanariot

până la 1821

Dreptul românesc

în epoca modernă

2

Săptămâna

a IX-a

27.11-

29.12.2017

V 1

12 Statul şi dreptul

modern în

perioada 1866-

1918

Statul şi dreptul

modern în

perioada 1918-

1938

2

Săptămâna

a XII-a

18.12 –

23.12.2017

V. 2

Page 5: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

14

Statul şi dreptul

modern în

perioada 1918-

1938

Statul şi dreptul

român în

perioada

dictaturilor

2

2

Ses

iun

e ex

am

ene 1 Examen În sesiunea

22.01-

11.02.2018

E

2 3 4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 6: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Dreptconstituțional și instituții politice I

Anul de studii: I - ID

Semestrul: I

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (TC)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (AT) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr.

ore Teme de control

Termen de

predare/nr.

ore

Lucrare de

laborator Nr. ore

Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

tire

cu

ren

1 Conceptul de

drept. Noțiune.

Apariție. Evoluție

2

2

Drept constituţional

– ramură a

sistemului de drept.

Noţiune şi izvoare

2

3 Drept

constituţional –

ramură a

sistemului de

drept. Raportul de

drept. Subiecte.

Norme

2

4

Teoria constituţiei.

Noţiune şi apariţie 2

5 Supremaţia

constituţiei.

Noţiune. Efecte.

Garanţii

2

Page 7: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

6 Constituţiile

României. Acte

cu caracter

constituţional

1944-1948

2

7

Constituţiile

României de la

1948 până la 1991

2

8

Drepturile,

libertăţile şi

îndatoririle

fundamentale ale

cetăţeanului.

Noţiune, Apariţie

principii

2

9 Drepturile,

libertăţile şi

îndatoririle

fundamentale ale

cetăţeanului.

Clasificări

2

27.11-

29.12.2017 V 1

10 Drepturi, libertăţi

şi îndatoriri

fundamentale ale

cetăţeanului.

Cetăţenia română

2

11 Regimul

constituţional al

statului român.

Caractere, formă

de guvernământ

2

Page 8: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

12 Regimul

constituţional al

statului român.

Structura şi

organizarea

administrativ-

teritorială

2

18.12 –

23.12.2017 V. 2

13 Organizarea

puterilor în stat.

Puterea de stat.

Trăsături

2

14 Organizarea

puterilor în stat.

Separația

puterilor.

Colaborarea

acestora

2

Ses

iun

e ex

am

ene 1

În sesiunea

22.01-

11.02.2018

E

2 3 4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 9: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Drept civil. Teoria generală

Anul de studii: I - ID

Semestrul: I

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (TC)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (AT) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr.

ore Teme de control

Termen de

predare/nr.

ore

Lucrare de

laborator Nr. ore

Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

tire

cu

ren

1 Dreptul civil în

sistemul naţional

de drept

2

2

Dreptul civil în

sistemul naţional de

drept

2

3 Teoria generală a

dreptului obiectiv

civil

2

4

Teoria generală a

dreptului obiectiv

civil

2

5 Raportul juridic

civil

2

6 Raportul juridic

civil

2

Page 10: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

7

Raportul juridic

civil 2

8 Actul juridic civil

2

9

Actul juridic civil 2

Săptămâna

a IX-a

27.11-

29.12.2017

V 1

10 Actul juridic civil 2

11 Proba drepturilor

subiective civile

2

12

Proba drepturilor

subiective civile

2

Săptămâna

a XII-a

18.12 –

23.12.2017

V 2

13 Protecţia juridică

a drepturilor

subiective civile şi

prescripţia

extinctivă

2

14 Protecţia juridică

a drepturilor

subiective civile şi

prescripţia

extinctivă

2

Ses

iun

e ex

am

ene 1

În sesiunea

22.01-

11.02.2018

E

2 3 4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 11: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Drept Roman I

Anul de studii: I ID

Semestrul: I

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN FAŢĂ

(SF)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (ST) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr. ore Teme de control

Term

en de

preda

re/nr.

ore

Lucrare

de

laborator

Nr. ore Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

tire

cu

ren

1 Noţiuni

introductive.Obiec

tul şi importanţa

dreptului roman

1

2 Istoria socială şi

politică a Romei

1

3 Izvoarele

dreptului roman

1

4 Procedura

civilă în dreptul

roman.Procedur

a legisacţiunilor

1

Page 12: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

5 Procedura civilă

în dreptul

roman.Procedur

a formulară

1

6 Procedura civilă

în dreptul

roman.Procedur

a extraordinară

1

7 Persoanele în

dreptul

roman.Capacitat

ea juridică a

persoanelor.Scl

avii

1

8 Persoanele în

dreptul

roman.Oamenii

liberi

1

9

Familia în dreptul

roman

1

Săptămâna

IX

27.11.-

29.12.2017

V 1

10 Persoanele

juridice.Tutela

şi curatela

1

11 Drepturile

reale.Bunurile.P

osesiunea

1

12 Drepturile

reale.Proprietate

a.

1

Săptămâna

XII

18.12.-

23.12.2017

V. 2

Page 13: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

13

Drepturile reale

asupra bunului altei

persoane

1

14 Servitutiile prediale si

servitutiile personale

1

Ses

iun

e ex

am

ene 1 Examen In sesiunea

22.01-11.02

2018

E

2 3 4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 14: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: DREPT Anexa A.ID.3

Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ I Anul de studii: I Semestrul: I

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN FAŢĂ (SF) SEMINAR ÎN SISTEM TUTORIAL (ST) LABORATOR

(L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr. ore

Teme de control

Termen de

predare/ nr. ore

Lucrare de

laborator

Nr. ore

Tematica abordată

Nr. ore

Data Tipul

(E/C/V)

Pre

găt

ire

cure

ntă

2

1. CONVERSATION TOPICS: People’s identity - Identity/identifying oneself and others; Special occasions, description

of a holyday (birthday, name day Christmas, Easter etc); - The uses and meanings of the verbs, to be', to have' (affirmative/

interrogative/ negative). British English vs. American English; Personal pronouns (in the Nominative and Accusative Cases); Possessive adjectives and pronouns - uses; Definite/ indefinite articles - forms and uses; Plural of nouns (I); Yes/No/WH-questions; The constructions: There is/ There are - affirmative, negative, interrogative - uses; Present Tense Simple of verbs - uses.

4

4

2. CONVERSATION TOPICS: Jobs - Occupation/job/position, describing jobs; Looking/applying for a job; My first work place; - Every day activity; what one does for a living; - Getting job information; - Letter writing (formal/informal); indefinite articles with professions; routine activities. - Present Continuous Tense of verbs.

4

Introducing oneself and others. - Composition to describe 2 persons - one who displays good appearance and character and one who is the opposite.

2

Page 15: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

6

3. CONVERSATION TOPICS: Visits and travels - At the airport; At the hotel; At the restaurant (on food, drinks,

money, prices, paying bills, etc); - Fairs and exhibitions: going to a trade fair; Describing products

(on shape, size, colour etc.); - Descriptive adjectives - uses; Present Perfect Simple, Present

Perfect Continuous of verbs - uses.

4

What one chooses to become and why. - Write a composition to explain why you chose your job.

2

8

4. CONVERSATION TOPICS: On interests and hobbies, on likes and dislikes - On Sports (play/do/go; how often do/did you. etc.); Interests (what

sort/kind/type...?), collections; - Adverbs - types, formation, uses; Simple Past of verbs (to be, to

have, regular/ irregular verbs); Past Tense Continuous of verbs.

4

10

5. CONVERSATION TOPICS: Suggestions/invitations - Offers, invitations, guests at dinner; - On time - days, months - and expressing time and date. Reading

years. British English vs. American English. - Numerals - cardinal, ordinal; Reading decimals. Reading

fractions. Sums. Modal verbs - uses; Indefinite pronouns and adjectives some/any/no and their compounds; Past Perfect Simple of verbs; Past Perfect Continuous.

4 What did you do last

week-end? 2

Săptămâna IX 27.11.- 29.12.2017

V 1

12

6. CONVERSATION TOPICS: Plans/Planning/Education/Future trends - Educational plans, speaking about career (curriculum vitae, letters

of intention/application, telephoning for an interview etc); - Expressing future plans and arrangements, arranging

„schedules for business contacts, making appointments, fixing a time, etc. Future Simple Tense of verbs; Future Continuous; Other ways of expressing futurity – the use of Present Tense Simple and Continuous for Future actions, Be to Future, Be going to Future.

4

14

7. CONVERSATION TOPICS: Elements of personal marketing: - CV, Euro pass, cover letter, job interview. Awareness of personal value on the labour market (What I offer, What I can claim, What my strengths and weaknesses are).

4

- Write a composition about the way you got ready for an interview. Enlarge upon your qualification, skills. - Describe an interview you attended. - Letter of Application. - Curriculum Vitae

2

Săptămâna XII 18.12.-23.12.2017

V. 2

Page 16: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Ses

iun

e

exam

ene

1 Examen In sesiunea

22.01-

11.02 2018

C

2

3

4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 17: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Drept constituțional și instituții politice II

Anul de studii: I - ID

Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (TC)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (AT) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr.

ore Teme de control

Termen de

predare/nr.

ore

Lucrare de

laborator Nr. ore

Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

tire

cu

ren

1 Ombudsman.

Noţiune şi

evoluţie.

Ombudsman în

România.

Atribuţii.

Incompatibilităţi

şi imunităţi.

Structura

avocatului

poporului în

românia

2

2

Partidele politice.

Definiţie.

Partidele politice

şi alte asociaţii cu

caracter politic.

Regulile de

funcţionare a

partidelor politice

2

Page 18: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

3 Funcţiile ale

partidelor politice.

Categorii şi tipuri

de partide politice.

Sistemul

partidelor politice.

Partidele politice

în România

2

4

Sistemul

electoral. Partea I

- Consideraţii

generale.

Drepturile

electorale.

Dreptul la vot

2

5 Sistemul

electoral. Partea

II-a -

Organizarea

alegerilor.

Stabilirea

rezultatelor.

Influenţa

sistemului

electoral asupra

vieţii politice

2

6 Parlamentul.

Funcţii şi

structura internă

2

Page 19: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

7

2

Parlamentul.

Organizarea

acestuia.

Statutul

deputaţilor şi

senatorilor

2

8

2

Parlamentul.

Acte.

Consideraţii

generale

2

9 Referendum.

Terminologie şi

evoluţie

constituţională a

instituţiei

2

19 - 28.03.

2018 V 1

10 Președintele.

Evoluţia

instituției. Rol şi

atribuţiile

președintelui.

Mandatul

președintelui.

Acte şi

responsabilităţi

2

11 Guvernul. Rolul

Guvernului.

Primul ministru.

Organizare

aparatului

executiv

2

Page 20: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

12 Guvernul.

Structura.

Primul ministru.

Organizare

aparatului

executiv

2

23.04 –

04.05.2018 V. 2

13 Autoritatea

judecătorească.

Principii

fundamentale.

Principiul

separaţiei

puterilor în stat

2

14 Implicaţii

constituţionale

ale adoptării

Acquisului

Comunitar

2

Ses

iun

e ex

am

en

e 1

În sesiunea

04.06-

22.06.2018

E

2 3 4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 21: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Drept civil. Persoanele

Anul de studii: I - ID

Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (TC)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (AT) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr.

ore Teme de control

Termen de

predare/nr.

ore

Lucrare de

laborator Nr. ore

Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

tire

cu

ren

1 PERSOANA

FIZICĂ –

CAPACITATEA

CIVILĂ A

PERSOANEI

FIZICE –

CAPACITATEA

DE

FOLOSINŢĂ:

- noţiunea;

- caracterele;

- începutul

capacităţii de

folosinţă;

2

Page 22: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

2

PERSOANA

FIZICĂ –

CAPACITATE

A CIVILĂ A

PERSOANEI

FIZICE –

CAPACITATE

A DE

FOLOSINŢĂ:

- conţinutul;

- încetarea

capacităţii de

folosinţă.

2

3 PERSOANA

FIZICĂ –

CAPACITATEA

CIVILĂ A

PERSOANEI

FIZICE –

CAPACITATEA

DE EXERCIŢIU:

- definiţia;

- etapele;

- caracterele

juridice;

- conţinutul

capacităţii de

exerciţiu.

2

Page 23: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

4

PERSOANA

FIZICĂ –

NOŢIUNEA ŞI

MIJLOACELE

IDENTIFICĂRI

I PERSOANEI

FIZICE:

- noţiunea de

persoană fizică;

respectul fiinţei

umane şi a

drepturilor ei

inerente;

- atributele de

identificare a

persoanei fizice:

- cetăţenia;

- numele de

familie;

2

5 PERSOANA

FIZICĂ

- prenumele;

- pseudonimul şi

porecla;

- domiciliul;

- reşedinţa;

- starea civilă

(definiţie;

delimitarea stării

civile de folosinţa

stării civile;

acţiunile de stare

civilă);

2

Page 24: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

6 PERSOANA

FIZICĂ

- starea civilă

(înregistrările de

stare civilă;

organizarea

înregistrărilor de

stare civilă, actele

de stare civilă;

reconstituirea şi

întocmirea

ulterioară a

actelor de stare

civilă; anularea,

modificarea,

rectificarea ori

completarea

actelor de stare

civilă şi a

menţiunilor de pe

acestea; dovada

stării civile);

2

7

PERSOANA

FIZICĂ –

Ocrotirea

persoanei fizice

prin mijloace de

drept civil:

- protecţia

specială a

copilului

reglementată de

Legea nr.

272/2004;

- autoritatea

părintească;

2

Page 25: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

8

PERSOANA

FIZICĂ

- tutela

copilului;

2

9 PERSOANA

FIZICĂ

- curatela

copilului;

- ocrotirea

interzisului

judecătoresc;

2

19-

28.03.2018 V 1

10 PERSOANA

FIZICĂ

- ocrotirea

persoanei fizice

prin curatelă.

2

11 PERSOANA

JURIDICĂ

- definiţie,

elemente

constitutive,

clasificare;

- înfiinţarea

persoanei

juridice;

- controlul public

al persoanelor

juridice.

2

Page 26: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

12 PERSOANA

JURIDICĂ –

Identificarea

persoanei juridice

- noţiunea;

- elemente privind

identificarea

persoanei

juridice;

- alte atribute de

identificare;

- natura juridică şi

ocrotirea

atributelor de

identificare.

2

23.04. –

04.05.2018 V 2

13 PERSOANA

JURIDICĂ –

Capacitatea civilă

a persoanei

juridice

- definiţia;

- structura:

- capacitatea de

folosinţă a

persoanei

juridice (început

şi încetare);

- capacitatea de

exerciţiu a

persoanei

juridice

(noţiunea,

reglementarea,

data dobândirii,

conţinutul,

încetarea)

2

Page 27: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

14 PERSOANA

JURIDICĂ

- funcţionarea

persoanei

juridice;

- dispoziţii

speciale;

- reorganizarea

persoanei

juridice;

- încetarea

persoanei

juridice:

dizolvarea,

lichidarea.

2

S

esiu

ne

exa

men

e

1 Examen

În sesiunea

04.06-22.06

2018

E

2

3

4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 28: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Drept Roman II

Anul de studii: I ID

Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (SF)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (ST) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica

abordată Nr. ore Teme de control

Ter

men

de

pred

are/n

r.

ore

Lucrare

de

laborat

or

Nr. ore Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

găti

re

curen

1

Succesiunile.Succe

siunea legală

1

2 Succesiunile.Succesi

unea testamentară

1

3 Succesiunea

deferită contra

testamentului.

Dobândirea şi

apărarea

moştenirii.

Legate şi

fideicomise

1

Page 29: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

4 Obligaţiile.Noţiu

nea, clasificarea

şi elementele

contractelor

1

5 Obligaţiile.Exec

utarea

obligaţiilor.

Neexecutarea

obligaţiilor

1

6 Obligaţiile.Sting

erea

obligaţiilor.Trans

ferul obligaţiilor

1

7 Garanţiile în

dreptul roman

1

8 Izvoarele

obligaţiilor.Contr

actele formale

sau solemne

1

9

Izvoarele

obligaţiilor.

Contractele reale

1

Săptămân

a IX

19.03.-

28.03.201

8

V 1

10 Izvoarele

obligaţiilor.

Contractele

consensuale

1

Page 30: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

11 Izvoarele

obligaţiilor.

Contractele

nenumite.

pactele

sancţionatoare

1

12 Izvoarele

obligaţiilor.

Obligaţii născute

din delicte

1

Săptămân

a XII

23.04.-

04.05.201

8

V. 2

13

Obligaţii

cvasicontractuale

1

14

Obligaţii

cvasidelictuale.

1

Ses

iun

e ex

am

ene

1 Examen In

sesiunea

04.06-

22.06

2018

E

2

3

4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 31: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: DREPT Anexa A.ID.3 Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ II Anul de studii: I Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI 2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN FAŢĂ (SF) SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (ST) LABORATOR

(L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica abordată Nr. ore

Teme de control

Termen de

predare/ nr. ore

Lucrare de

laborator

Nr. ore

Tematica abordată

Nr. ore

Data Tipul

(E/C/V)

Pre

găt

ire

cure

ntă

2

CONVERSATION TOPICS: Introduction To Law I am the law and I have a large family. Meet me and some of my relatives!; British Legal System. Reading comprehension. Vocabulary practice. Grammar practice: Present simple vs. Present Continuous

4

4

CONVERSATION TOPICS: The Law British Versus Americans. Reading comprehension. Vocabulary practice. Grammar practice: Past Tense Simple vs. Past Continuous.

4

6

CONVERSATION TOPICS: Legal Services Reading comprehension. Vocabulary practice. Grammar practice: Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous.

4

8

CONVERSATION TOPICS: The Bar How to respond in special situations. Reading comprehension. Vocabulary practice. Grammar practice: Present Perfect vs. Past Tense Simple.

4

10

CONVERSATION TOPICS: In Court Room Courts have the same set. How to act in court. Reading comprehension. Vocabulary practice. Grammar practice: Ways to express future actions.

4

On civil law. On criminal law.

2

Săptămâna IX 27.11.- 29.12.2017

V 1

12 CONVERSATION TOPICS: Crimes Reading comprehension. Vocabulary practice. Grammar practice: Modal Verbs.

4 On courts. How to act in court.

2

Page 32: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

14

CONVERSATION TOPICS: About kinship Reading comprehension. Vocabulary practice. Compound adjectives ending in ed: to be + noun + ed; Present and Past Participle used as adjectives.

4

On offenders. On offencess. On crimes.

4

Săptămâna XII 18.12.-23.12.2017

V. 2

Ses

iun

e

exam

ene

1 Examen In sesiunea

22.01-

11.02 2018

C

2

3

4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,

Page 33: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: DREPT Anexa A.ID.2

Disciplina: INFORMATICĂ JUDICIARĂ

Anul de studii: I

Grupa: 1

Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

Activităţi tutoriale (AT) Teme de control (TC) Activităţi asistate (AA) Evaluări

Tema

Data,

Sala,

Nr. ore

Tematica

Termen

predare/n

r. ore

Activitatea Nr. ore Data

Tipul

(E/C/

V)

Pre

tire

cu

ren

1 Culegere text. Formatare caractere.

Formatare paragrafe. Formatare pagini.

2

2 Culegere text. Formatare caractere.

Formatare paragrafe. Formatare pagini.

2

3 Editarea textelor în Word. Lucru cu

tabele în Word

2

4 Editarea textelor în Word. Lucru cu

tabele în Word

2

5

Generarea formulelor în tabele Word.

Funcţii standard. Includerea imaginilor şi

a obiectelor în Word

2 Săptămâna V

19-28.03. 2018

V 1

6

Generarea formulelor în tabele Word.

Funcţii standard. Includerea imaginilor şi

a obiectelor în Word

2

Page 34: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

7 Prezentarea mediului de lucru Excel.

Culegerea şi editarea datelor în Excel

2

8 Prezentarea mediului de lucru Excel.

Culegerea şi editarea datelor în Excel

2

9 Prezentarea mediului de lucru Excel.

Culegerea şi editarea datelor în Excel

2

10 Generarea seriilor numerice şi

reprezentarea lor prin diagrame

2 Săptămâna X

23.04-4.05.2018

V 2

11 Generarea seriilor numerice şi

reprezentarea lor prin diagrame

2

12 Generarea seriilor numerice şi

reprezentarea lor prin diagrame

2

13 Realizarea unei prezentări utilizând

aplicația Power Point.

2

14 Realizarea unei prezentări utilizând

aplicația Power Point.

2

Ses

iun

e ex

am

ene

1 Examen

In sesiunea

04.06-22.06

2018

E

2

3

4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs

Coordonator disciplină, Tutore,

Page 35: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

Programul de studii: Drept Anexa A.ID.3

Disciplina: Sociologie juridică

Anul de studii: I ID

Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI

2017-2018

Per

ioad

a

Săp

tăm

âna

SEMINAR FAŢĂ ÎN

FAŢĂ (SF)

SEMINAR ÎN SISTEM

TUTORIAL (ST) LABORATOR (L) PROIECT (L) EVALUĂRI

Tematica

abordată Nr. ore

Teme de

control

Termen de

predare/nr.

ore

Lucrare

de

laborator

Nr. ore Tematica

abordată Nr. ore Data

Tipul

(E/C/V)

Pre

găti

re

curen

1 OBIECTUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI JURIDICE

1.1. Relaţii cu alte discipline înrudite (sociologia problemelor sociale,

sociologia criminalităţii, criminologia etc.).

1.2. Relaţia între cunoaşterea sociologică şi ştiinţele normative. 1.3. Reguli morale, reguli juridice şi norme sociale

1

Page 36: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

2 ORDINEA

SOCIALĂ ŞI

ORDINEA

NORMATIVĂ.

IMPORTANŢA

FACTORILOR

NORMATIVI ÎN

VIAŢA SOCIALĂ

2.1.

Reglementarea

morală şi

reglementarea

normativă.

2.2 Schimbare

socială şi evoluţie

normativă.

2.3. Normă,

normalitate,

normativitate

socială.

2.4. Condiţii ale raţionalităţii şi normalităţii acţiunii sociale

1

Page 37: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

3 CRIMINALITATE ŞI DEVIANŢĂ

3.1. Amploarea şi gravitatea fenomenului de criminalitate.

3.2. Tipuri principale de infracţiuni.

3.3. Determinante ale comportamentului criminal.

1

4 CONTROLUL SOCIAL AL FENOMENULUI DE DEVIANŢĂ

4.1. Dimensiuni şi sensuri principale ale noţiunii de control social.

4.2. Forme, modalităţi şi mijloace de realizare a controlului social.

1

5 DREPT, LEGISLAŢIE ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ

5.1. Drept şi justiţie.

5.2. Tipuri şi justiţie socială.

5.3. Disfuncţii ale dreptului şi justiţiei.

1

Page 38: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

6 DREPTUL CA MIJLOC DE REALIZARE A LEGALITĂŢII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE

6.1. Devianţă socială şi delincvenţă.

6.2. Delincvenţa din perspectivă juridică şi sociologică.

6.3. Politici penale

1

7 SOCIOLOGIE ŞI DREPT

7.1. Paradigme fundamentale ale constituirii sociologiei juridice.

7.2. Pozitivismul juridic.

7.3. Concepţia „dreptului liber”.

1

8 TRANZIŢIE ŞI ANOMIE 8.1. Procesul legislativ ca factor de anomie. 8.2. Amploarea fenomenelor de devianţă în societatea românească.

1

Page 39: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

9 POLITICI

SOCIALE ŞI

POLITICI

PENALE CU

PRIVIRE LA

COMBATEREA

ŞI PREVENIREA

FENOMENULUI

DE DEVIANŢĂ ÎN

ROMÂNIA

1

Săptămân

a IX

19.03.-

28.03.201

8

V 1

10 INTERPRETĂRI

MODERNE ALE

DEVIANŢEI ŞI

COMPORTAMENT

ULUI DEVIANT

10.1. Paradigma

structural-

funcţionalistă.

10.2. Paradigma

conflictului.

10.3. Paradigma

interacţionistă.

10.4. Merite şi

deficienţe principale.

1

Page 40: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

11 CONSUMUL DE

DROGURI CA

DEVIANŢĂ

11.1. Droguri legale

şi droguri ilegale.

11.2. Consumul şi

dependenţa faţă de

droguri din

perspectivă

psihologică.

11.3. Teorii

sociologice cu

privire la consumul

şi dependenţa faţă

de droguri.

1

12 VALABILITATEA

ISTORICĂ ŞI

CULTURALĂ A

ATITUDINILOR CU

PRIVIRE LA

SUICID.

12.1. Interpretări

psihologice şi

psihiatrice ale

conduitei

suicidare.

12.2. Sinuciderea

din perspectivă

sociologică

1

Săptămân

a XII

23.04.-

04.05.201

8

V. 2

Page 41: Programul de studii: Drept Anexa A.ID - sjea-dj.spiruharet.ro · E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control Coordonator de disciplină, Asistent,

13 ŞCOALA

JURISPRUDENŢ

EI SOCIOLOGICE

ŞI ORIENTAREA

STRUCTURAL-

FUNCŢIONALIST

Ă

1

14 TEORII ŞI

MODELE DE

ANALIZĂ A

DELINCVENŢEI

14.1. Contribuţiile

lui Emile

Durkheim, Max

Weber şi George

Gurvitch în

domeniul

sociologiei

juridice.

1

Ses

iun

e ex

am

ene

1 Examen In

sesiunea

04.06-

22.06

2018

E

2

3

4

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs , TC – temă de control

Coordonator de disciplină, Asistent,