Procedura Excursie Tabara Vizita 1- Fb

download Procedura Excursie Tabara Vizita 1- Fb

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  6

Embed Size (px)

description

procedura organizare excursii ISJ Dambovita

Transcript of Procedura Excursie Tabara Vizita 1- Fb

 • Compartiment

  Activitiextracolare

  PROCEDURAOPERAIONAL privind

  ORGANIZAREAIDESFURAREADETABERE,EXCURSII,EXPEDIII,DRUMEIICOLAREIALTEACTIVITIDETIMP

  LIBER

  Cod: AE - 02

  Ediia:1 Nr.de ex.: 3

  Revizia: -

  Nr.de ex. : - Pagina 1/22 Exemplar: 1

  1/22

  PROCEDUR PRIVIND ORGANIZAREAIDESFURAREADETABERE,EXCURSII,EXPEDIII,

  DRUMEIICOLAREIALTEACTIVITIDETIMPLIBER

  1. ListaRESPONSABILILORcuelaborarea,verificareai aprobareaEDIIEIsauaREVIZIEINCADRULEDIIEI procedurii de lucru:

  Nr. crt.

  Elemente privind responsabilii/operaiunea

  Numeleiprenumele

  Funcia Data Semntura

  1. 2. 3. 4. 5.

  1.1. Elaborat Mosor Elena Inspector colardespecialitate

  23.02.2016

  1.2 Verificat Istrate Gabriela Inspector colarGeneral Adjunct

  25.02.2016

  1.3. Avizat Homeghiu Ctlina

  PreedinteSCMI

  29.02.2016

  13. Aprobat Ion Sorin Inspector colarGeneral

  1.03.2016

 • Compartiment

  Activitiextracolare

  PROCEDURAOPERAIONAL privind

  ORGANIZAREAIDESFURAREADETABERE,EXCURSII,EXPEDIII,DRUMEIICOLAREIALTEACTIVITIDETIMP

  LIBER

  Cod: AE - 02

  Ediia:1 Nr.de ex.: 3

  Revizia: -

  Nr.de ex. : - Pagina 2/22 Exemplar: 1

  2/22

  2. SituaiaEDIIILORiaREVIZIILORNCADRULEDIIILOR procedurii de lucru:

  Nr. crt.

  Ediia/reviziancadrulediiei

  Componenta revizuit

  Modalitatea de revizuire

  Datadelacareseaplicprevederileediiei/revizuiriiediiei

  1. 2. 3. 4.

  2.1. EdiiaI x 2.2. Revizia 1.

  2.3. Revizia 2.

  3.ListaPERSOANELORlacaresedifuzeazediia/reviziancadrulediieiproceduriidelucru

  Nr. crt.

  Scopul difuzrii

  Ex. Nr. Compartiment Funcia Modul de difuzare

  1. 2. 3. 4. 5.

  3.1. Aplicare 1 nvmntpreuniversitar Educatoare/nvtori/profesori

  Distribuire electronic

  3.2. Aplicare 1 nvmntpreuniversitar Profesorul coordonator de proiecteiprogrameeducativecolareiextracolare

  3.3. Informare 1 Comisia de orientare colar/activitiextracolare

  Cadre didactice

  3.4 Eviden 1 Comisia de orientare colar/activitiextracolare

  Responsabil comisie

  3.5. Arhivare 1 secretariat-arhiv Secretar 3.6. Monitori-

  zare

  1 CEAC Responsabil CEAC

 • Compartiment

  Activitiextracolare

  PROCEDURAOPERAIONAL privind

  ORGANIZAREAIDESFURAREADETABERE,EXCURSII,EXPEDIII,DRUMEIICOLAREIALTEACTIVITIDETIMP

  LIBER

  Cod: AE - 02

  Ediia:1 Nr.de ex.: 3

  Revizia: -

  Nr.de ex. : - Pagina 3/22 Exemplar: 1

  3/22

  PROCEDURAOPERAIONAL privindorganizareaidesfurareadetabere,excursii,expediiii

  drumeiicolare ialteactivitidetimpliber

  Scopulproceduriioperaionale Prezentaprocedurstabiletemodulncareseorganizeaz,aprobidesfoartaberele,excursiile,expediiileialteactivitidetimpliberdectreunitiledenvmntdinjudeulDmbovia.

  1. Domeniul de aplicarealproceduriioperaionale. Prezenta procedur este dus la ndeplinire de ctre organizatorii i directorii unitilor denvmntdinjudeulDmbovia.

  2. Documentedereferin(reglementri)aplicabileactivitiiprocedurale. a. Legislaiaspecificeducaiei

  - LegeaEducaieiNaionalenr.1/2011,cumodificrileicompletrileulterioare; - Ordinul MEN nr. 3060/3.02.2014; - Regulamentuldeorganizareifuncionareaunitilordenvmntpreuniversitar,cumodificrile

  ulterioare, 5115/2014; - Regulamentuldeorganizareifuncionareaunitilorcareoferactivitateextracolaraprobatprin

  O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011; - Metodologia privind examinarea strii de sntate a precolarilor i elevilor din unitile de

  nvmntdestatiparticulareautorizateacreditate,privindacordareaasisteneimedicalegratuiteipromovarea unui stil de via sntos, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5298/07.09.2011, cu modificrileicompletrileulterioare;

  - Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unormsuri tranzitorii nsistemulnaionaldenvmnt,cumodificrileicompletrileulterioare;

  - OrdinulMECInr.5132/10.09.2009privindactivitilespecificefuncieidediriginte. b. Legislaiaspecificmediciniicolare(http://www.medicinascolara.ro/)

  - Ordinul M.S. nr.772/2004 pentru completarea O.M.S.F. nr. 653/2001 privin asistena medical aprecolarilor,eleviloristudenilor;

 • Compartiment

  Activitiextracolare

  PROCEDURAOPERAIONAL privind

  ORGANIZAREAIDESFURAREADETABERE,EXCURSII,EXPEDIII,DRUMEIICOLAREIALTEACTIVITIDETIMP

  LIBER

  Cod: AE - 02

  Ediia:1 Nr.de ex.: 3

  Revizia: -

  Nr.de ex. : - Pagina 4/22 Exemplar: 1

  4/22

  - OrdinulM.S.P.nr.1955/1995pentruaprobareaNormelordeIgienprivindunitilepentruocrotirea,educareaiinstruireacopiiloritinerilor,cumodificrileicompletrileulterioare;

  - Legeanr.339din2005privindregimuljuridicalplantelor,substaneloripreparatelorstupefianteipsihotrope - actualizat- O.U.G.6/2010,abrogatparial,cumodificrileicompletrileulterioare;

  - O.G.nr.53din30ianuarie2000pivindobligativitatearaportriiboliloriaefecturiivaccinrilor,modificaticompletatprinlegeanr.649/2001;

  - Ord. 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaiefizicisportpentrueleviistudeniinormelemetodologicedeaplicare;

  c. Alte documente legislative: - Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificrile i

  completrileulterioare; - Legislaianvigoareprivindasigurareacalitiineducaie; - Regulamentul de Tabr nr.18/12.03.2013 privind desfurarea activitilor n centrele de agrement

  dinreeauaMinisteruluiTineretuluiiSportuluiinlocaiileprivateacreditate.

  3. Definiiiiprescurtrialetermenilorutilizainproceduraoperaional

  Definiii ale termenilor

  Nr. Crt.

  Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul

  1. Procedura Prezentareanscris,atututorpailorcetrebuieurmai,ametodelordelucrustabiliteiaregulilordeaplicatnecesarendepliniriiatribuiilorisarcinilor,avndnvedereasumarearesponsabilitilor.

  2. PO ( Procedura Operaional)

  Procedura care descrieoactivitatesauunprocescaresedesfoarlanivelulunuiasaumaimultorcompartimentedincadrulunitii.

  3. Compartiment Direciegeneral/direcie/serviciu/birou 6. Ediie a unei

  proceduri operaionale

  Formainiialsauactualizat,dupcaz,auneiprocedurioperaionale,aprobatidifuzat.

 • Compartiment

  Activitiextracolare

  PROCEDURAOPERAIONAL privind

  ORGANIZAREAIDESFURAREADETABERE,EXCURSII,EXPEDIII,DRUMEIICOLAREIALTEACTIVITIDETIMP

  LIBER

  Cod: AE - 02

  Ediia:1 Nr.de ex.: 3

  Revizia: -

  Nr.de ex. : - Pagina 5/22 Exemplar: 1

  5/22

  7. Revizia n cadrul uneiediii

  Aciuniledemodificare,adugare, suprimare sau alte asemenea,dup caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediiiaproceduriioperaionale,aciunicareaufostaprobateidifuzate.

  Abrevieri ale termenilor

  Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat

  1. P.O. Proceduraoperaional 2. E Elaborare

  3. V Verificare

  4. A Aprobare

  5. Ap. Aplicare

  6. Ah. Arhivare

  4. Descrierea procedurii operaionale 1.1. nperioadavacanelorcolare precumia timpului liber,pentruprecolariielevi,sepotorganiza

  taberederecreere,respectivtaberespecializatepedisciplinedenvmntsaundiferitedomeniialetiinei, tehnicii, artei i culturii, tabere de pregtire sportiv, cluburi de vacan, excursii, expediiicolare, drumeii, precum i manifestri cultural-artistice, tehnico-tiinifice, sportiv-turistice, de educaiecivic,etc;

  1.2. Activitiledevacanide timp libersepotorganiza n internatecolarei naltespaiidestinatenvmntului, precum i n alte spaii dect ale M.E.N.C..., dac acestea ndeplinesc condiiileoptimedesiguran,sntate,odihnieducaie,pentruprecolariielevi;

  1.3. ncazuldeplasrilornproiecte/parteneriate interne sau externe sevarespectaaceeaiprocedur; 1.4. Inspectoratul colar Judeean Dmbovia poate exercita activitatea de ndrumare i control asupra

  modului n care suntorganizateacesteactiviti; 1.5. Orice tabr, excursie, expediie, drumeie cu elevii i precolarii organizat cu aprobarea/

  avizul/acordul conducerii de nvmnt se va realiza n afara orarului colar, numai n condiii de

 • Compartiment

  Activitiextracolare

  PROCEDURAOPERAIONAL privind

  ORGANIZAREAIDESFURAREADETABERE,EXCURSII,EXPEDIII,DRUMEIICOLAREIALTEACTIVITIDETIMP

  LIBER

  Cod: AE - 02

  Ediia:1 Nr.de ex.: 3

  Revizia: -

  Nr.de ex. : - Pagina 6/22 Exemplar: 1

  6/22

  legalitateisiguran,directoriiunitilordenvmnticonductoruldelegatalactivitiipurtndntreagarspundere;

  1.6. Se solicit aprobarea Inspectoratului colar Judeean Dmbovia a taberelor colare, excursiilor,expediiiloriaaltoractivitidetimplibercaresedesfoarnafaralocalitiincareseaflcoala;

  1.7. Excursiile,vizitelelamuzee,vizionriledespectacoleialteactivitidetimplibercaresedesfoarnlocalitateancareseaflcoalavoraveaaprobareadirectoruluiunitiidenvmnt;

  1.8. Avnd n vedere responsabilitatea conducerilor unitilor de nvmnt privind organizarea iavizareataberelor/excursiilor/expediiilor/drumeiilorcueleviiiprecolariincondiiidesiguranisecuritate pentru copiii i cadrele didactice participante, se impune necesitatea respectrii tuturorprevederilor legale aflate n vigoare.

  1.9. Cadrele didactice i/sau unitile de nvmnt preuniversitar care organizeaz tabere, excursii,expediiiialteactivitidetimpliberauobligaia:

  a. s ia toate msurile n vederea asigurrii condiiilor de siguran ale elevilor pe durata activitiirespective;

  b. s se asigure, pe toat durata taberei/excursiei, de existena unei persoane specializate n acordareaprimuluiajutor,dacoperatoruleconomicnuoferacestlucru.

  1.10. Eleviiparticipanilatabere,excursii, expediiiialteactivitidetimpliberiprinii/reprezentaniilegali ai