Procedura de manipulare a pacientilor decedati

22
Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi Editia: 1 Nr. exemplare: 2 SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA Cod ANATPAT 5 Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 1 din 18 Exemplar nr. 1 PROCEDURA DE MANIPULARE A PACIENŢILOR DECEDAŢI I. SCOP: externarea pacienţilor decedaţi în cadrul SCMUT cu respectarea mai multor etape: constatarea decesului, transportul pacienţilor decedaţi în morga Serviciului de Anatomie Patologică, autopsierea cadavrelor, hotărârea autopsie anatomo-patologică versus medico-legală, scutirea de autopsie, întocmirea certificatului constator de deces. II. DOMENIU DE APLICARE: - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA III. DOCUMENTE DE REFERINTA, REGLEMENTARI APLICABILE, ACTIVITATI PRECEDENTE: Legislatie primara: - LEGEA 104/2003 PRIVIND MANIPULAREA CADAVRELOR SI PRELEVAREA ORGANELOR SI TESUTURILOR DE LA CADAVRE IN VEDEREA TRANSPLANTULUI - HOTARAREA DE GUVERN NR. 451/2004 - NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 104/2003 IV. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE 4. 1. Generalitati In vederea externării pacienţilor decedaţi în cadrul SCMUT sunt necesare o serie de etape, cum ar fi constatarea decesului, transportul pacienţilor decedaţi în morga Serviciului de Anatomie Patologică, autopsierea cadavrelor, hotărârea autopsie anatomo- patologică versus medico-legală, scutirea de autopsie, întocmirea certificatului constator de deces. 4. 2. Continutul procedurii operationale 4.2.1. Constatarea decesului: a. decesul se constată, după caz, de către medicul curant primar/specialist sau, în lipsa acestuia, de către medicul de gardă primar/specialist, care consemnează data şi ora decesului în Foaia de observaţie cu semnătură şi parafă; b. medicul curant primar/specialist sau, în lipsa acestuia, medicul de gardă primar/specialist care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează; Nr Crt Elemente privind responabilii/operatiunea Nume prenume Functia Data Semnatura Modif./ adaugiri 0 1 2 3 4 5 6 1 Elaborat P.O. Şef Sef 15.09.2013 1

Transcript of Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Page 1: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 1 din 18Exemplar nr. 1

PROCEDURA DE MANIPULARE A PACIENŢILOR DECEDAŢII. SCOP: externarea pacienţilor decedaţi în cadrul SCMUT cu

respectarea mai multor etape: constatarea decesului, transportul pacienţilor decedaţi în morga Serviciului de Anatomie Patologică, autopsierea cadavrelor, hotărârea autopsie anatomo-patologică versus medico-legală, scutirea de autopsie, întocmirea certificatului constator de deces.II. DOMENIU DE APLICARE: - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARAIII. DOCUMENTE DE REFERINTA, REGLEMENTARI APLICABILE, ACTIVITATI PRECEDENTE:Legislatie primara:- LEGEA 104/2003 PRIVIND MANIPULAREA CADAVRELOR SI PRELEVAREA ORGANELOR SI TESUTURILOR DE LA CADAVRE IN VEDEREA TRANSPLANTULUI- HOTARAREA DE GUVERN NR. 451/2004 - NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 104/2003IV. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE

4. 1. Generalitati In vederea externării pacienţilor decedaţi în cadrul SCMUT

sunt necesare o serie de etape, cum ar fi constatarea decesului, transportul pacienţilor decedaţi în morga Serviciului de Anatomie Patologică, autopsierea cadavrelor, hotărârea autopsie anatomo-patologică versus medico-legală, scutirea de autopsie, întocmirea certificatului constator de deces.

4. 2. Continutul procedurii operationale4.2.1. Constatarea decesului:

a. decesul se constată, după caz, de către medicul curant primar/specialist sau, în lipsa acestuia, de către medicul de gardă primar/specialist, care consemnează data şi ora decesului în Foaia de observaţie cu semnătură şi parafă;

b. medicul curant primar/specialist sau, în lipsa acestuia, medicul de gardă primar/specialist care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează;

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.09.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.09.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.09.2013

1

Page 2: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 2 din 18Exemplar nr. 1

c. în cazul declarării morţii cerebrale, confirmarea medicală a acesteia de către medicul curant se face cu respectarea Protocolului de declarare a morţii cerebrale, aprobat de Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane a Ministerului Sănătăţii;

d. după constatarea decesului, cadavrul este păstrat două ore în secţia unde a fost internat pacientul, într-o cameră special amenajată;

e. anunţarea aparţinătorilor sau a reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat; anuntul se face telefonic, telegrafic, etc. şi se consemneaza in Registrul de note telefonice.

4.2.2. Transportul decedatului la morgă:a. după două ore de la deces, cadavrul este transferat la

morgă de către brancardierii secţiei unde a decedat bolnavul şi este depus în frigiderul mortuar/camera frigorifică;

Nota1. Responsabilitatea anuntarii brancardierilor este a medicului curant sau, în lipsa acestuia, a medicului de garda;

Nota 2: Pentru secţiile care îşi desfăşoară activitatea în altă locaţia decât cea a Clinicilor Noi, transportul decedaţilor la morgă se realizează cu o firmă de pompe funebre, pe baza unui contract de prestări servicii. Compartimentul juridic al SCMUT va informa în fiecare an secțiile SCMUT numele și numărul de telefon al persoanei de contact de la firma respectivă.b. decedatul este transportat dezbrăcat, fără obiecte

preţioase, precum: inele, cercei etc., învelit într-un cearşaf sau introdus într-un sac de plastic opac; se va menţiona în scris, pe Biletul de însoţire a decedatului, prezenţa de proteze dentare fixe din aur;

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

2

Page 3: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 3 din 18Exemplar nr. 1

c. decedatului i se va aplica, de preferinţă pe antebraţ, o brăţară de identificare cu: numele şi prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data şi ora decesului, numărul Foii de observaţie;

d. în cazul donatorilor de organe şi ţesuturi este obligatorie respectarea normelor pentru procedurile de prelevare, aprobate potrivit Legii nr. 104/2003.

Decedatul este transportat către Serviciul de Anatomie Patologică împreună cu următoarele acte:

e. Biletul de însoţire a decedatului către Serviciul de Anatomie Patologică, prevăzut în Anexa nr. 1;

f. Foaia de observaţie cu evoluţia completată la zi, inclusiv constatarea decesului şi epicriza de deces, cu semnătură, parafă şi data efectuării;

g. buletinul de identitate/cartea de identitate/paşaportul decedatului;

h. actele care însoţesc decedatul se transmit către medicul anatomopatolog prin intermediul unui cadru medical din cadrul secţiei unde a decedat bolnavul:Nota 3: În cazul în care decesul survine între orele

14.00 – 23.59, de luni până vineri, foaia de observaţie şi actul de identitate ale decedatului se aduc în Serviciul de Anatomie Patologică cel mai târziu până la ora 9,00 a zilei următoare survenirii decesului.

Nota 4: În cazul în care decesul survine între orele 0.00 – 7.00, de luni până sâmbătă, foaia de observaţie şi actul de identitate ale decedatului se aduc în Serviciul de Anatomie Patologică cel mai târziu până la ora 9,00 a zilei survenirii decesului.

Nota 5: În cazul în care decesul survine între orele 7.01 – 14.00, de luni până vineri, foaia de observaţie şi actul de identitate ale decedatului se aduc în Serviciul de Anatomie Patologică odată cu decedatul.

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

3

Page 4: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 4 din 18Exemplar nr. 1

Nota 6: În cazul în care decesul survine între orele 7.01 – 23.59, sâmbătă, şi la orice oră în zilele de duminică, Foaia de observaţie şi actul de identitate ale decedatului se aduc în Serviciul de Anatomie Patologică până la ora 9,00 a zilei de luni următoare survenirii decesului.

4.2.3. Admiterea decedatului in morga:1. Decedatul este înscris de către autopsier în Registrul de

înregistrare a decedaţilor, care include: numele şi prenumele, vârsta, ultimul domiciliu, data naşterii, codul numeric personal, data şi ora decesului, secţia unde a fost internat pacientul, numărul Foii de observaţie, diagnosticul de deces, numele medicului curant.

Nota 7: Daca decedatul este adus la morga in timpul programului de lucru (de luni pana vineri de la 8 la 14), responsabilitatea deschiderii salii de morga este a autopsierului care va trece pe biletul de insotire a decedatului ora la care a fost adus si eventualele leziuni aparute în cursul transportului decedatului de la secția spitalului la morgă. Tot atunci, autopsierul are responsabilittaea de a trece decedatul în Registrul de înregistrare a decedaților.

Nota 8: Daca decedatul este adus la morga în afara programului de lucru, responsabilitatea deschiderii salii de morga este a portarului care va trece pe biletul de insotire a decedatului ora la care a fost adus si eventualele leziuni aparute în cursul transportului decedatului de la secția spitalului la morgă. În acest caz, autopsierul are responsabilittaea de a trece decedatul în Registrul de înregistrare a decedaților,în ziua următoare admniterii decedatului în morgă.

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

4

Page 5: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 5 din 18Exemplar nr. 1

4.2.4. Autopsierea anatomo-patologicã a cadavrului:1. Autopsia anatomo-patologicã se efectueazã obligatoriu în

toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale şi unde este necesarã confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum şi decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.

2. Autopsia se efectuează de medicul anatomopatolog după studierea foii de observaţie a decedatului.

i. La autopsie asistă obligatoriu medicul şef de secţie al secţiei unde a decedat bolnavul, medicul curant sau un medic desemnat de medicul şef de secţie al secţiei unde a decedat bolnavul.

j. La autopsie pot asista, în funcţie de circumstanţă, alţi medici, studenţi la medicină sau elevi la şcoli sanitare, dar numai cu acordul medicului şef de secţie al serviciului de anatomie patologică.

Nota 9: Orice procedura asupra cadavrului (imbalsamare, necropsia) poate fi facuta numai dupa 6 ore de la constatarea decesului /(anuntarea decesului).

3. Tehnica de autopsie anatomopatologică poate cuprinde autopsii generale sau parţiale.

k. Autopsia se efectuează cu instrumentarul special din trusa de necropsie: bisturie, cuţite de amputaţie, ferăstrău electric, pense anatomice şi Pean, depărtătoare, sonde, foarfece etc.; nu este permisă folosirea în cursul necropsiei a instrumentarului utilizat pentru orientarea pieselor în compartimentul de histopatologie.

l. Persoanele care efectuează autopsia vor purta echipament de protecţie: halat, şorţ de cauciuc, mască, ochelari, mănuşi lungi.

m. În cursul autopsiei se recoltează fragmente din organele examinate pentru diagnosticul histopatologic, care este obligatoriu.

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

5

Page 6: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 6 din 18Exemplar nr. 1

4. Rezultatul autopsiei anatomopatologice va cuprinde stabilirea tanatogenezei.

5. Diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecropsic se completează în foaia de observaţie şi în registrul de protocoale de autopsie al serviciului de anatomie patologică.

6. Medicul anatomopatolog le explică aparţinătorilor leziunile găsite, mecanismul morţii, cu precizarea că rezultatul definitiv este stabilit numai după examenul microscopic.

7. Medicul anatomopatolog redactează protocolul de autopsie în maximum 48 de ore de la efectuarea autopsiei, conform standardelor în vigoare ale specialităţii, şi îl trece în registrul de protocoale de autopsie al serviciului de anatomie patologică.

8. Examenul histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei se efectuează în maximum două luni de la data acesteia şi se stabileşte diagnosticul final postnecropsic care:

n. se anexează protocolului de autopsie în registrul de protocoale de autopsie;

o. se comunică în scris medicului curant al decedatului, care are obligaţia de a-l anexa în foaia de observaţie a pacientului;

p. se comunică în scris aparţinătorilor decedatului, dacă aparţinătorii solicită în scris direcţiei spitalului eliberarea acestuia.

9. Gradul concordanţei anatomoclinice se stabileşte după cum urmează:

q. neconcordanţa anatomoclinică se comunică medicului curant şi medicului şef de secţie al secţiei unde a decedat bolnavul;

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

6

Page 7: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 7 din 18Exemplar nr. 1

r. serviciul de anatomie patologică comunică trimestrial direcţiei spitalului, care are obligaţia de a comunica în scris casei de asigurări de sănătate situaţia cazurilor finalizate sub următoarele rubrici: numărul de cazuri autopsiate, numărul de cazuri scutite de autopsie, numărul de cazuri cu diagnostic concordant, numărul de cazuri cu diagnostic discordant parţial şi numărul de cazuri de discordanţă majoră între diagnosticul final şi diagnosticul la deces stabilit în secţie.

10. În cadrul spitalelor clinice universitare se vor organiza şedinţe de confruntări anatomoclinice, prin colaborarea dintre secţiile clinice şi cele de anatomie patologică.

11. Efectuarea autopsiei anatomopatologice se face cu respectarea următoarelor condiţii:

s. autopsia este obligatorie pentru toate situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);

a. la cerere şi contra cost se pot efectua autopsii ale unor persoane decedate la domiciliu, dacă acestea nu constituie cazuri medico-legale;dacă în cursul autopsiei medicul anatomopatolog constată leziuni cu implicaţii medico-legale, opreşte autopsia şi anunţă organul judiciar competent, potrivit legii;

b. decizia autopsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală) o ia medicul şef de serviciu de anatomie patologică, care răspunde pentru ea; cazurile ce necesită o autopsie medico-legală sunt precizate prin lege.

12. Dacă autopsia cadavrului se realizează în afara orelor de muncă (de luni până vineri de la ora 8 la 14) dar în perioada acoperită de garda medicului anatomopatolog (sâmbăta şi în timpul sărbătorilor legale, de la ora 8 la 14), medicul curant sau medicul de gardă va întocmi două Bilete de chemare (Anexa 3 și 4), unul pentru autopsier şi altul pentru medicul anatomopatolog de gardă în vederea autopsierii cadavrului şi a îmbălsămării, spălării, îmbrăcării, cosmetizării lui ulterioare.

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

7

Page 8: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 8 din 18Exemplar nr. 1

Nota 10: În momentul întocmirii Biletului de chemare se ţine cont de programul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Timişoara (luni, miercuri   8.30 – 16.00, marţi  8.30 – 13.00 şi 14.00 – 18.00, joi 8.30 – 13.00 şi 14.00 – 17.00, vineri  8.30 – 14.00, sâmbătă şi duminică 10.00 – 12.00).

4.2.5. Scutirea de autopsie1. Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine

investigate, în condiţiile în care aparţinãtorii nu au nici o rezervã asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumã în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnãturã, de cãtre directorul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi al şefului Serviciului de Anatomie Patologicã.

2. În situaţia în care aparţinătorii/reprezentanţii legali solicită scutirea de autopsie şi sunt întrunite condiţiile legale acordării acesteia, se va proceda după cum urmează:

c. aparţinătorii/reprezentanţii legali vor completa formularul privind scutirea de autopsie, prevăzut în anexa nr. 2;

d. solicitarea scutirii de autopsie se va face în cel mai scurt timp de la anunţarea decesului, de preferinţă în primele 6 ore;

e. la scutirea de autopsie se ataşează o copie de pe actul de identitate al aparţinătorului/reprezentantului legal care cere scutirea;

Nota 11: Prin aparţinător, conform legii, se înţelege ruda de gradul I.

f. medicul curant sau medicul de gardă ataşează la scutirea de autopsie un proces verbal prin care explică cauzele decesului şi pe care îl semnează şi îl parafează.

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

8

Page 9: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 9 din 18Exemplar nr. 1

Nota 12: Procesul verbal trebuie să conţină numele şi prenumele decedatului, vârsta, data internării, istoricul bolii, boli asociate, data şi ora decesului, motivele acestuia, mecanismul tanatogen, precum şi concluzia medicului curant/medicului şef de serviciu dacă este oportună scutirea de autopsie.

g. Scutirea de autopsie va fi aprobată, în ordine, de medicul curant (prin semnarea şi parafarea procesului verbal), şeful de secţie unde a decedat bolnavul, şeful serviciului de anatomie patologică şi directorul medical al spitalului şi va fi păstrată împreună cu Biletul de însoţire a decedatului în Serviciul de Anatomie Patologică, timp de 30 de ani;

h. se poate acorda scutire de autopsie, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau asupra diagnosticului de deces, precum şi în cazul decesului survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale.

Nota 9: Cererea de scutirea de autopsie poate fi refuzata de oricare din cei enumerati, daca exista motive intemeiate.

4.2.6. Certificatul medical constatator de deces se completează după cum urmează:

1. de către medicul anatomopatolog, în cazul în care se efectuează autopsia;

2. în cazul în care nu se efectuează autopsia şi decesul nu constituie caz medico-legal, certificatul medical constatator de deces se eliberează de către medicul curant care a îngrijit bolnavul înaintea decesului sau, în lipsa acestuia, de către medicul de gardă;

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

9

Page 10: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 10 din 18Exemplar nr. 1

Nota 13: În cazul în care nu se efectuează autopsia, certificatul medical constator de deces se va elibera de către medicul curant/medicul de gardă doar după ce scutirea de autopsie a fost semnată de toate persoanele implicate (medic curant/medic de gardă, şeful secţiei unde a decedat pacientul, şeful Serviciului de Anatomie Patologică, director medical).

3. diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de observaţie, pe biletul de însoţire a decedatului şi în registrul de înregistrare a decedaţilor.

4.2.7. Eliberarea cadavrelor din morga SCMUT:1. Eliberarea cadavrelor din morga SCMUT se realizează de

către autopsierul Serviciului de Anatomie Patologică.2. Dacă eliberarea cadavrului se realizează în afara orelor

de muncă (de luni până vineri de la ora 8 la 14), medicul curant sau medicul de gardă va întocmi un Bilet de chemare a autopsierului (Anexa 5) în vederea îmbălsămării, spălării, îmbrăcării, cosmetizării şi eliberării cadavrului.

Nota 14: În momentul întocmirii Biletului de chemare se ţine cont de programul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Timişoara (luni, miercuri   8.30 – 16.00, marţi  8.30 – 13.00 şi 14.00 – 18.00, joi 8.30 – 13.00 şi 14.00 – 17.00, vineri  8.30 – 14.00, sâmbătă şi duminică 10.00 – 12.00).

3. Pentru eliberarea decedaţilor din morgă sunt necesare următoarele acte:

i. certificatul constatator de deces, în condiţia efectuării autopsiei;

j. cererea de scutire de autopsie [semnată de către toate persoanele implicate (aparţinător legal, medic curant, medic şef secţie unde a decedat pacientul, medic şef Serviciu Anatomie Patologică, director medical)], însoţită de certificatul constator de deces întocmit de medicul curant sau medicul de gardă.

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

10

Page 11: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 11 din 18Exemplar nr. 1

Nota 15: Dacă una din aceste semnături lipseşte, autopsierul Serviciului de Anatomie Patologică este obligat să nu elibereze decedatul până la întocmirea corectă a tuturor actelor.

4. Decedaţii se eliberează din morga SCMUT după ce s-a realizat îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea acestora.

5. Autopsierul Serviciului de Anatomie Patologică este obligat să realizeze gratuit îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor, chiar şi în cazul decedaţilor care au beneficiat de scutire de autopsie.

Nota 16: Orice procedura asupra cadavrului (imbalsamare, necropsia) poate fi efectuată numai dupa 6 ore de la constatarea decesului /(anuntarea decesului).

4.2.8. Nerevendicarea cadavrului1. În situaţia în care nu este posibilă contactarea

aparţinătorilor decedatului şi nu se întrunesc condiţiile legale pentru prelevarea de organe şi ţesuturi, se va proceda după cum urmează:

k. după 3 zile de la deces va fi anunţată, în scris, Poliţia de către secţia spitalului unde a decedat bolnavul;

l. dacă, într-un interval de 10 zile de la survenirea decesului, nu se prezintă aparţinătorii, decedatul va fi considerat caz social;

m. în situaţia în care între spital şi instituţiile de învăţământ medical superior uman există norme comune semnate de ambele instituţii, dacă nu există probleme referitoare la diagnosticul şi tratamentul aplicat şi dacă pacientul nu a suferit de boli infectocontagioase, de exemplu: tuberculoză, SIDA etc., cadavrul poate fi preluat de serviciul pentru exploatarea cadavrelor al Catedrei de Anatomie din instituţia de învăţământ medical superior;

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

11

Page 12: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 12 din 18Exemplar nr. 1

a. pentru cadavrele nerevendicate şi nepreluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de anatomie din instituţiile de învăţământ medical superior, se va efectua autopsia şi va fi anunţată în scris primăria din raza teritorială a spitalului.

4.2.9. Obligativitatea de păstrare a actelor1. Actele compartimentului de prosectură se păstrează după

cum urmează:b. registrul de înregistrare a decedaţilor - permanent;c. biletul de însoţire a cadavrului, la care se ataşează

cererea de scutire de autopsie şi copia de pe actul de identitate al solicitatorului, după caz - minimum 30 de ani;

d. protocolul de autopsie: macroscopie, microscopie - minimum 30 de ani.

V. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

1. Medicul curant sau medicul de gardă este reponsabil de constatarea decesului, anunţarea familiei, chemarea brancardierilor în vederea transportului pacientului, anunţarea Poliţiei în cazul morţilor suspecte, completarea corectă a foii de observaţie, trimiterea foii de observaţie către Serviciul de Anatomie Patologică, completarea Biletului de însoţire a decedatului, întocmirea procesului verbal în cazul scutirii de autopsie, întocmirea certificatului constator de deces în cazul scutirii de autopsie, întocmirea Biletului de chemare pentru autopsier şi medicul anatomopatolog în vederea autopsiei.

2. Brancardierii sunt responsabili de etichetarea corectă a decedatului şi transportul acestuia în morga spitalului.

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

12

Page 13: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 13 din 18Exemplar nr. 1

3. Autopsierul este responsabil de efectuarea corectă a tehnicii de autopsie şi îmbălsămare, de păstrarea în condiţii corespunzătoare a decedaţilor, de întocmirea Registrului de urmărire a decedaţilor, de păstrarea cererilor de scutire, biletelor de însoţire a decedatului, chemărilor de eliberare/autopsiere a decedaţilor.

4. Medicul anatomo-patolog este responsabil de:e. interpretarea corectă a aspectelor macroscopice şi

microscopice, în coroborare cu alte coloraţii uzuale şi date clinice reieşite din foaia de observaţie a decedatului, deci, în consecinţă, de elaborarea unui buletin final de autopsie.

f. completarea registrului de autopsii;g. completarea mecanismului tanatogen şi a cauzelor de deces

în foaia de observaţie a pacientului;h. completarea certificatului constator de deces;i. informarea şefului Serviciului de Anatomie Patologică

dacă în timpul autopsiei constată leziuni cu implicaţii medico-legale, urmată de oprirea autopsiei şi anunţarea organului judiciar competent, potrivit legii.

5. Medicul şef de serviciu are responsabilitatea deciziei autopsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală).

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

13

Page 14: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 14 din 18Exemplar nr. 1

ANEXA 1

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Clinica/Secţia ............

Către Departamentul/Secţia de anatomie patologică

Vă trimitem decedatul/decedata .............. …………… ……………………

…….. .................., în vârstă de ……...... ani, cu ultimul

domiciliu în oraşul ......................, str. .............

nr. ...., judeţul ..........., data naşterii .................,

CNP ……………………......... ............, internat în

clinica/secţia ..................., FO nr. .........., care a

decedat la data de .................., ora ........., cu

diagnosticul ............... ................................ ...

.......... .......................... ...................... ..

Data Medic,

............... .................

(semnătura şi parafa)

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

14

Page 15: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 15 din 18Exemplar nr. 1

ANEXA 2 Se aprobă, Director, Aviz şef secţie Aviz serviciu prosectură

...........

Domnule director,

Subsemnatul/Subsemnata ....................................,

domiciliat/domiciliată în oraşul ……………...., str. ……………………...

nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul ......, în

calitate de ............. faţă de decedatul/decedata ……………..

……………… ……………..., vă rog să binevoiţi a aproba scutirea de

autopsie. Menţionez că nu am nici un fel de obiecţii asupra

tratamentului şi diagnosticului stabilit în

clinica/secţia ........................ a

spitalului ...................... . Îmi asum întreaga

responsabilitate în faţa familiei privind orice revendicări

ulterioare.

Data ............. Semnătura ..............

Act de identitate seria .... nr. .....,

eliberat de ..... la data de ..........

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

15

Page 16: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 16 din 18Exemplar nr. 1

Anexa 3

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Clinica/Secţia ............

Către Departamentul/Secţia de anatomie patologică

Subsemnatul(a) Dr. ................................, solicit

chemarea de la domiciliu a dlui/dnei dr. ………………………...........,

pentru a efectua azi, ………………… …………………………………., necropsia

decedatului ......................, în vârstă de .............

Data Medic,

............... .................

(semnătura şi parafa)

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

16

Page 17: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 17 din 18Exemplar nr. 1

Anexa 4

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Clinica/Secţia ............

Către Departamentul/Secţia de anatomie patologică

Subsemnatul(a) Dr. ................................, solicit

chemarea de la domiciliu a dlui/dnei necropsier

………………………..........., pentru a efectua azi, …………………

…………………………………., necropsia decedatului ......................, în

vârstă de .............

Data Medic,

............... .................

(semnătura şi parafa)

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

17

Page 18: Procedura de manipulare a pacientilor decedati

Procedura de manipulare a pacienţilor decedaţi

Editia: 1Nr. exemplare: 2

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Cod ANATPAT 5

Revizia: Nr. exemplare: Pagina: 18 din 18Exemplar nr. 1

Anexa 5

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Clinica/Secţia ............

Către Departamentul/Secţia de anatomie patologică

Subsemnatul(a) Dr. ................................, solicit

chemarea de la domiciliu a dlui necropsier ………………………...........,

pentru a elibera azi, ………………… ………………………………….,

decedatul ......................, în vârstă de .............

Data Medic,

............... .................

(semnătura şi parafa)

NrCrt

Elemente privindresponabilii/operatiunea

Nume prenume

Functia Data Semnatura Modif./adaugiri

0 1 2 3 4 5 61 Elaborat P.O. Şef

Lucr. Dr Flavia Baderca

Sef Serviciu AP

15.04.2013

2 Verificat si/sau modificat

Prof.Dr. Rodica Mihăescu

Director Medical

15.04.2013

3 Aprobat Conf. Dr Mazilu Octavian

Manager 15.04.2013

18