Ppt D.Lazarov cds

of 16 /16
CURRICULUM LA DECIZIA CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ŞCOLII CDS INTERDISCIPLINAR CDS INTERDISCIPLINAR PROGRAM DE FORMARE CONTINUA: PROGRAM DE FORMARE CONTINUA: DIDACTICA PREDARII MATEMATICII” DIDACTICA PREDARII MATEMATICII”

Embed Size (px)

Transcript of Ppt D.Lazarov cds

Page 1: Ppt D.Lazarov cds

CURRICULUM LA DECIZIA CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLIIŞCOLII

CDS INTERDISCIPLINARCDS INTERDISCIPLINAR

PROGRAM DE FORMARE CONTINUA: PROGRAM DE FORMARE CONTINUA: ““DIDACTICA PREDARII MATEMATICII”DIDACTICA PREDARII MATEMATICII”

Page 2: Ppt D.Lazarov cds

Motto: Motto:

„Matematica este prin excelen ă tiin a care se dezvoltă ț ș țteoretic cu rădăcini înfipte în realitate,în particular,în practică.”

(N.Teodorescu)N.Teodorescu)

Titlul opţionalului :Titlul opţionalului :

Azi matematicieni,Azi matematicieni,

mâine economi ti,șmâine economi ti,ș

viitorii oameni de afaceriviitorii oameni de afaceri

Page 3: Ppt D.Lazarov cds

Autor: Profesor Lazarov DoinaAutor: Profesor Lazarov Doina

Tipul op ionalului : ț cross-curricularAria curriculară: Matematică şi ştiinţe economiceDurata: 1 an (35 de săptămâni) – 1 oră pe

săptămânăClasele: a VII- aUnitatea de învăţământ: Liceul tehnologic Nicolae

Dumitrescu CumpănaProfil : Liceu filieră tehnologică, profil servicii Specializarea: Turism şi alimentaţie publică

Page 4: Ppt D.Lazarov cds

ArgumentArgument Prin structura lui, opţionalul permite ridicarea gradului

de participare a familiei şi a comunităţii locale la activităţile şcolare, realizându-se nu numai o mai strânsă relaţie între şcoală, familie, comunitatea locală, între generaţii, dar şi o nouă cale către ridicarea calităţii procesului de învăţământ şi a educării viitorului consumator, angajat sau antreprenor. Opţionalul pune în legătură comunitatea de afaceri, şcoala şi familia. Astfel de cursuri implică matematică generală, în speţă algebra. Elevii sunt implicaţi într-o serie de activităţi ce stimulează gândirea, învaţă cum poate fi folosită matematica în viitoarea lor carieră şi în activităţi economice personale.

Page 5: Ppt D.Lazarov cds

Competen e generale țCompeten e generale ț

1. Utilizarea conceptelor matematice în carieră şi activităţi economice personale;

2. Dezvoltarea competenţelor rezolvării de probleme care apar în contexte matematice sau asociate matematicii;

3. Încurajarea interesului pentru aplicarea matematicii în viaţa cotidiană.

Page 6: Ppt D.Lazarov cds

Competen e specificețCompeten e specificeț

Identificarea nivelului de competenţă matematică cerut pentru diverse ocupaţii. Analizarea factorilor implicaţi în alegerea carierei;

Realizarea unor operaţii matematice cu ajutorul calculatorului. Realizarea unui plan de investiţii şi cheltuieli. Evaluarea avantajelor şi dezavantajelor unei achiziţii;

Utilizarea graficelor pentru interpretarea datelor;Dezvoltarea abilităţilor de estimare a profituluiAplicarea conceptului de probabilitate. Utilizarea

probabilităţilor în estimarea câştigului.

Page 7: Ppt D.Lazarov cds

ScopurileScopurile opţionalului sunt ca elevii: opţionalului sunt ca elevii:•să aplice şi să adapteze o varietate de strategii adecvate pentru rezolvarea problemelor;•să folosească modele matematice în reprezentarea şi înţelegerea relaţiilor cantitative;•să selecteze şi să folosească metodele statistice adecvate pentru a analiza datele;•să dezvolte şi să evalueze previziuni bazate pe date

Page 8: Ppt D.Lazarov cds

Atitudini şi valori Atitudini şi valori Se a teaptă de la elevi să dezvolteș :interes pentru promovarea imaginii comunităţii, toleranţă

faţă de opiniile exprimate de alţii;motivaţie pentru aplicarea cunoştinţelor matematice şi

economice;valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial,

încrederea în sine şi în ceilalţi;spiritul critic, flexibilitate, disponibilitatea de a

evalua/autoevalua activităţi practice; atitudine favorabilă faţă de matematică şi cunoaştere în

general;asumarea responsabilităţii, iniţiativă şi disponibilitate de a

aborda sarcini variate;obişnuinţa de a recurge la concepte şi metode

matematice specifice în abordarea problemelor;motivaţie pentru dezvoltarea propriei cariere.

Page 9: Ppt D.Lazarov cds

Lista de conţinuturiLista de conţinuturi

1) Matematica la locul de muncă1) Matematica la locul de muncă Rolul matematicii în pregătirea şi utilizarea

forţei de muncă: Cum încep? Ce nivel de matematică îmi este necesar în

această profesie? Cum iau o decizie?2) Operaţii matematice în economie2) Operaţii matematice în economie Matematica pe calculator– tabele de lucru şi

programare Utilizarea serviciilor unei bănci: deschidere de

cont, depozite şi cecuri, ordine de plată. Taxe şi impozite-formulare, declaraţii de venit

Page 10: Ppt D.Lazarov cds

Lista de conţinuturiLista de conţinuturi 3) Procente; Rapoarte /rapoarte procentuale3) Procente; Rapoarte /rapoarte procentuale Aflarea procentului dintr-un număr; Aflarea unui număr când ştim un procent din el; Probleme cu ieftiniri, scumpiri, dobânda la bancă,

credite, rata inflaţiei, TVA.4)Funcţii, grafice şi tabele (elemente de organizare 4)Funcţii, grafice şi tabele (elemente de organizare

a datelor)a datelor) Graficele de bare şi/sau sectoare de cerc, cu puncte,

tabele); Realizarea unor grafice şi diagrame care să

reprezinte bugetul familial; Realizarea graficelor pe baza unor date statistice

culese şi interpretarea lor.

Page 11: Ppt D.Lazarov cds

Lista de conţinuturiLista de conţinuturi

5) Eşantion, medie, estimare 5) Eşantion, medie, estimare

Estimarea profitului companiei.

Agenţia de turism: consilierea în alegerea unui pachet de servicii(cazare,transport, masă, all-inclusiv)

Planuri de vacanţă –estimare buget

6) Probabilităţi şi statistică6) Probabilităţi şi statistică

Calcularea probabilităţii producerii unui eveniment.

Calcularea unei rate de succes estimative într-o afacere de succes.

Aruncarea zarurilor. Aruncarea monedelor.

Statistica populatiilor.

Page 12: Ppt D.Lazarov cds

Modalită i de evaluare țModalită i de evaluare ț

- observarea directă a elevilor;

- probe orale şi probe scrise;

- probe practice-aplicative

- conceperea, aplicarea i prelucrarea chestionarelor;ș- portofoliul.

Page 13: Ppt D.Lazarov cds

ConConținutul portofoliuluiținutul portofoliuluiPortofoliul – va cuprinde:a) profesia de lucrător într-o agenţie de turism/de

lucrator comercial şi nivelul de cunoştinţe matematice utilizat -eseu;

b) dezvoltarea unui buget de cheltuieli pentru o familie, pe timp de o lună

c) suportul matematic necesar în planificarea şi organizarea unei excursii/vacanţe cu tema „Strategii turistice pe timp de criza” ; criterii de evaluare: conţinut, continuitate, claritatea expunerii/ observarea directă a elevilor.

Page 14: Ppt D.Lazarov cds

Sugestii metodologiceSugestii metodologiceNotarea în catalog se face în rubrică separată prevăzută pentru CDŞ.Timpul alocat pentru studierea opţionalului este de 35 de ore pe an.Predarea poate fi realizată de un grup de profesori care îşi împart

atribuţiile în funcţie de teme sau de acelaşi profesor. Dat fiind subiectul opţionalului poate fi solicitat ajutorul unor profesori de economie, al comunităţii locale de afaceri etc.

Profesorul va orienta demersul didactic pe observare, investigaţie şi probe practice, fiind utilizate fişe de lucru.

Pentru formarea şi consolidarea competenţelor specifice pot fi folosite şi metode active, ca de exemplu: studiul de caz, portofoliul, metoda cubului, învăţarea prin descoperire, învaţarea problematizată.

Locul de desfăşurare al instruirii se recomandă a fi atât sala de clasă cât şi un laborator de informatică în care, pentru optimizarea demersului didactic, este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din clasă, conectate în reţea şi cu acces la toate serviciile INTERNET. În laborator trebuie să existe de asemenea, o imprimantă şi dispozitive periferice şi de memorare externă. Prezenţa unui videoproiector va îmbunătăţi instruirea interactivă.

Page 15: Ppt D.Lazarov cds

BibliografieBibliografie

1. Andy Francis- Statistica şi Matematica pentru Managementul Afacerilor- Ed Tehnică 2005

2.*** Consiliul Naţional pentru Curriculum 3. Proiect de parteneriat educaţional „Vreau o carieră”

- Tg Jiu 2007-20084. D. Acu şi colaboratorii – Matematici aplicate în

economie – Universitatea Lucian Blaga, Sibiu5. M4. D. Acu şi colaboratorii – Matematici aplicate în

economie - Univ Lucian Blaga, Sibiu ate 2000+ Standard si consolidare- Paralela 456. George Turcitu , Marilena Basarab-Matematică - manual

pentru clasa a VII-a trunchi comun şi curriculum diferenţiat -reeditat, Editura Radical, 1999.

Page 16: Ppt D.Lazarov cds