pensiune turistica

19
Scurt istoric al turismului rural în România Pentru a-şi satisface nevoia de mişcare fizică, oamenii doresc să-şi petreacă mai mult timp liber în mijlocul naturii, în zone cu un cadru natural cât mai pitoresc şi cât mai puţin poluate. Aceste zone se găsesc cu precădere în spaţiul rural, agroturismul afirmându-se ca o soluţie de evadare a orăşenilor din mediul urban deosebit de stresant. În România turismul rural se practică de peste sase decenii–dar în mod intermitent si neoficial–prin cazarea la cetăteni a vizitatorilor ocazionali ai unei aşezări rurale. În mod organizat, în cadrul reţelei de turism, încă din anii 1967–1968, s-au realizat primele acţiuni turistice în mediul rural pentru grupuri de turişti pe litoralul românesc al Marii Negre. Începând cu anul 1972, Centrul de Cercetări pentru Promovare a Turismului International a trecut la identificarea şi selectarea unor aşezări reprezentative pentru satul românesc, pentru a fi lansate şi promovate în turism. În urma elaborării acestor studii s-au stabilit cataloage pentru 118 localităţi rurale ca "sate turistice", creându-se astfel, premisele dezvoltării oficiale a agroturismului şi turismului rural. Cu data de 16 iulie 1973, prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 744 se declară experimental "sate turistice" următoarele 13 localităţi rurale: Lereşti, Rucăr, Fundata, Sirnea, Răşinari, Sibiel, Tismana, Văideeni, Halmagiu, Bogdan–Vodă, Vatra Moldovitei, Murighiol si Sfântu Gheorghe. Se poate menţiona faptul că, tot prin acelaşi ordin, s-a aprobat cadrul de organizare, funcţionare şi îndrumare a activităţii turistice, ca si de promovare în turism a acestor localităţi. Înainte de 1989, nu s-a putut definitiva cadrul de organizare si functionare a "satelor turistice", cu toate unele dintre ele erau cuprinse în circuitul turistic intern şi international.

Transcript of pensiune turistica

Page 1: pensiune turistica

Scurt istoric al turismului rural în RomâniaPentru a-şi satisface nevoia de mişcare fizică, oamenii doresc să-şi petreacă mai

mult timp liber în mijlocul naturii, în zone cu un cadru natural cât mai pitoresc şi cât mai puţin poluate. Aceste zone se găsesc cu precădere în spaţiul rural, agroturismul afirmându-se ca o soluţie de evadare a orăşenilor din mediul urban deosebit de stresant.

În România turismul rural se practică de peste sase decenii–dar în mod intermitentsi neoficial–prin cazarea la cetăteni a vizitatorilor ocazionali ai unei aşezări rurale.

În mod organizat, în cadrul reţelei de turism, încă din anii 1967–1968, s-au realizat primele acţiuni turistice în mediul rural pentru grupuri de turişti pe litoralul românesc al Marii Negre.Începând cu anul 1972, Centrul de Cercetări pentru Promovare a Turismului International a trecut la identificarea şi selectarea unor aşezări reprezentative pentru satul românesc, pentru a fi lansate şi promovate în turism. În urma elaborării acestor studii s-au stabilit cataloage pentru 118 localităţi rurale ca "sate turistice", creându-se astfel, premisele dezvoltării oficiale a agroturismului şi turismului rural.

Cu data de 16 iulie 1973, prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 744 se declară experimental "sate turistice" următoarele 13 localităţi rurale: Lereşti, Rucăr, Fundata, Sirnea, Răşinari, Sibiel, Tismana, Văideeni, Halmagiu, Bogdan–Vodă, Vatra Moldovitei, Murighiol si Sfântu Gheorghe. Se poate menţiona faptul că, tot prin acelaşi ordin, s-a aprobat cadrul de organizare, funcţionare şi îndrumare a activităţii turistice, ca si de promovare în turism a acestor localităţi.

Înainte de 1989, nu s-a putut definitiva cadrul de organizare si functionare a "satelor turistice", cu toate că unele dintre ele erau cuprinse în circuitul turistic intern şi international.După decembrie 1989, în România s-a dezvoltat conceptul de turism rural cu cazare în pensiuni agroturistice, pensiuni turistice sau alte structuri de primire rurale.

Primele gospodării înscrise în reţeaua turismului rural au fost cele din zona Moeciu–Bran–Rucăr, apoi, într-un ritm mai rapid, peste 2000 de gospodării raspândite pe meleagurile Bârsei, Dornelor, Maramureşului, Munţilor Apuseni, înprejurimile Sibiului, Clujului etc., şi-au deschis porţile pentru primirea turiştilor.

Date fiind varietatea şi valoarea peisagistică a cadrului natural, diversitatea şidispersia în teritoriu şi cu precădere în spaţiul rural a patrimoniului cultural-istoric,această formă de turism cuprinde peste 60% din teritoriul ţării, conducând la deconcentrarea marilor aglomerări turistice şi la evitarea degradării mediului înconjuratorsi a resurselor turistice. De aceea, contribuie la introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unor variate condiţii naturale şi la valorificarea tezaurului de culturătradiţională sau contemporană, a întregului potenţial cultural-istoric din spaţiul rural.

Statistic, dezvoltarea acestei forme de turism este demonstrată de faptul că în 1985 din totalul călătoriilor, 3% erau pentru turismul rural, iar în prezent se înregistreaza valoarea de 15%, cu tendinţă de creştere.

Page 2: pensiune turistica

Satul Slimnic, Sibiu Slimnic, mai vechi Slâmnic (în germană Stolzenburg, în maghiară Szelindek,

Nagyszelindek, în dialectul săsesc Stulzembrich, Stűltsembriχ) este un sat în judeţul Sibiu, Transilvania, România. Este reşedinţa comunei Slimnic.

Aşezare

Localitatea Slimnic este situată în sud-vestul podişului Transilvaniei, fiind străbătută de râului Şarba – un afluent al râului Slimnic şi al acestuia. Satul se află aproape în centrul judeţului Sibiu, pe drumul naţional DN14 între Mediaş şi Sibiu, la o distanţă de cca. 18 kilometri spre nord de oraşul de reşedinţă Sibiu (Hermannstadt); până la Calea ferată Copşa Mică–Sibiu din satul Mândra sunt aproximativ 6 kilometri.

IstoricPe teritoriul localităţii Slimnic, în locul numit: Şanţul Satului, la Marginea pădurii

cetăţii, la Socebeul, la şanţul umed şi altele – au fost găsite multe obiecte arheologice, care au fost datate începând din epoca bronzului timpuriu (cultura: Coţofeni) pînă în epoca romană. De asemenea au fost găsite urme de aşezări (la Cetatea Veche, la Schelzental) fiind datate în epoca fierului (cultura geto-dacică respectiv cultura dacică). Aşezarea romană, de localnici mumită Şarba-Stempen, este datată la secolul I î.e.n.; Şarba - La Saivane fiind datată la sfîrşitul secolului al II-lea.

Prin stabilirea coloniştilor saşi pe teritoriul Slimnicului în a două jumătate a secolului al XII-lea, atestată pentru prima dată în anul 1282, localitatea Slimnic devine una dintre cele mai importante componente al scaunului Sibiu, menită să apere drumul între Mediaş (Mediasch) şi Sibiu. În anul 1394 este documentată şcoală populaţiei germane, fiind condusă de directorul Allexius până în anul 1409; el îndeplinea şi funcţia de notar în sat.

Principala ocupaţie a populaţiei este agricultura şi creşterea animalelor. Meseria fierăritului a jucat un rol important în localitatea Slimnic, de aceea în stemă comunei este prezentată şi o potcoavă trecută prin inele.

Demografie

Evoluţia populaţiei de-a lungul timpului:

Recensământul Structura etnică Anul Populaţia Români Maghiari Germani Alte etnii 1850 3.995 1.888 54 1.662 391 1900 4.661 2.637 91 1.929 4 1941 5.851 3.235 18 2.593 5 1977 5.641 3.483 11 2.026 121 1992 3.683 3.480 20 171 12 2002 3.670 3.590 20 44 16

Cel mai mare număr de oameni din Slimnic - deasemenea acel al germanilor - a fost înregistrat în anul 1941. Cei mai mulţi români au fost înregistraţi în anul 2002,

Page 3: pensiune turistica

unguri (91) în 1900 şi romi (391) în anul 1850. În anii 1880 şi 1966 a fost înregistrat cîte un slovac. În localitatea Slimnic, populaţia a crescut din anul 1850 (părţi egale, germani şi români, fiecare de aproximativ 1.000 de persoane) în mod constant până în anul 1941 (germani 1.806, români 1.938). Din anul 1989 – anul de emigrare masivă a saşilor în Germania – locuiesc în Slimnic aproape numai români, cîţiva germani, maghiari şi romi, din fiecare aproximativ 1%.

Obiective turistice

Ruinele cetăţii ţărăneşti de pe dealul de lângă sat, construită în secolul al XV-lea de saşi. Cetatea – cu ziduri înalte de cărămidă – a fost construită în jurul unei biserici gotice, niciodată finalizată. În partea de nord se află o curte de formă pătrată, la sud o curte triunghiulară şi curtea fântânii. La sfârşitul anilor 50 (secolul al XX-lea) au fost restaurate clopotniţa, zidurile şi turnul de apărare din nord-vest. Cetatea figurează pe lista monumentelor istorice.

Biserica Evanghelică cu hramul Sf. Bartolomeu, este o biserică sală în stil gotic construită în secolul al XIV-lea. Zidul de apărare care înconjura şi casa pastorului, a fost distrus în anul 1706 de cetele curuţilor.

Biserica Ortodoxă cu hramul Sf. Arhangheli (Str. Principală 84), construită în anul 1831; renovată 1889–1910, figurează pe lista monumentelor istorice.

Biserica Greco-Catolică cu hramul Sf. Treime, construită între anii 1904–1910. Din cauza degradărilor pricinuite de inundaţiile din anul 1975 şi de cutremurul din 1977, fost închisă în anul 1981.

Biserica Ortodoxă în centrul localităţii Slimnic, construcţie începută în anul 1990.

Page 4: pensiune turistica

ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI

Date generaleDenumirea solicitantului: Caragea Elena Denisa, persoană fizică,Numele solicitantului: Caragea Elena Denisa,CNP:2901118152518,BI: Seria HH. nr. 212772, elib. de Mun. Târgovişte,Tel: 0721303679Domiciliul: Str. Radu de la Afumaţi, Bl. D7, Sc. C, Ap. 16Activitatea propusa: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată.

Scurt istoric al solicitantului: În proprietatea solicitantului există un teren cu o suprafaţă de 2000 mp. Având în

vedere Normele Europene de promovare a agroturismului, solicitantul s-a hotărât să înfiinţeze o pensiune turistică în cadrul careia, pe lângă faptul că asigură posibilităţi şi de cazare a turiştilor, intenţionează să promoveze şi agroturismul.

Solicitantul doreşte să încludă în complexul turistic dezvoltat: Posibilitaţi de cazare pentru turişti cu o capacitate de 16 persoane;Posibilitaţi de a asigura alimenţia turiştilor cazaţi în regim propriu sau parteneriat cu restaurantul aflat în localitatea apropiată;Posibilitaţi de a solicita servicii suplimentare: participarea la programe organizate de pensiune cu scopul de a promova agroturismul şi păstrarea tradiţiilor locale.

Descrierea proiectului Înfiinţarea Pensiune Agroturistică ”ASINED” în SlimnicAmplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea) Regiunea centrală, judeţul Sibiu, localitatea SlimnicSe descrie ce se doreşte să se realizeze prin proiect: Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole ce presupune imbinarea activitaţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia si este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea partială a hranei din produse obţinute în propria gospodărie, precum şi implicarea turismului in activităţile gospodăreşti, constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială.

Astfel, se va realiza o pensiune agroturistică, P+M, cu 8 camere cu posibilitatea autoprepararii hranei necesare de catre turiştii aflaţi în pensiune.

În cadrul proiectului se va realiza o pensiune cu 8 camere, bucatărie, sala de servit masa, camera de zi, recepţie, grupuri sanitare conform proiectului depus. Această investiţie va fi realizată din 456672 RON din care 3800 RON reprezintă panoul solar la capitolul instalaţii. Costurile acestei investiţii este prezentat pe larg în devizele anexate. Pe lângă acestă investiţie se va realiza şi o investiţie în activitaţi recreaţionale constând înachiziţionare de o trasură care va fi trasă de un cal luat în chirie de la bunici, astfel se vor putea face mici excursii cu trăsura, şi achiziţionarea de două biciclete pentru desăşurarea activităţii de cicloturism. Acestă investiţie va fi realizată din 1733 RON. Costurile acestei investiţii este prezentat pe larg în devizele anexate. În cadrul fermei există o livada cu pomi fructiferi.

Page 5: pensiune turistica

Printr-un contract de colaborare, activitatea agricolă se va desfăşura pe o suprafata de 12 ha, care include si vita de vie.Fructele se comercializează pe piaţă şi se produce gem şi palincă. Strugurii sunt la fel comercializaţi pe piaţă şi se produce vin fetească regală.Anual se recoltează aprox 4 t de fructe (cireşe, caise, mere, pere, piersici, prune, struguri) pentru comercializare, şi se produc 500 l de vin şi 100 l de palincă de bună calitate. Investiţia are in componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice care constă dintr-un panou solar care va produce necesarul de apă caldă menajeră pensiunii. Se estimeaza că panoul solar va furniza pe timp de vară 20% din necesarul de apă caldă. Costul panoului solar cu montaj este estimat la 3800 RON.Proiectul prevede prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă, în vederea amenajării structurii de primire turistică, aceste produse fiind covoraşe, perdele, perdele obturante, prosoape şi feţe de mese. Prin amenajarea spaţiilor cu aceste accesorii se va obţine o ambianţă placută, simplă dar totuşi originală de la ţară.Prevederile investiţiei şi activitaţi aferente:Investiţii în infrastructura de primireInvestiţii în materii de promovareÎn cadrul componenţei: sunt solicitate urmatoarele obiecte:- Construirea şi dotarea pensiunii conform cerinţelor de trei margarete.- Alimentarea acesteia cu utilitaţi necesare: - Drumul de acces; Apa; Canalizare; Agent termic; Curent electric. Structura construcţiei:Cladirea propusă are regimul de înalţime P+M, este o structură în mare parte cu pereţi din caramidă combinată în unele axe interioare şi pe anumite deschideri exterioare cu grinzi şi stâlpi de cadru termoizolată cu 5 cm de polistiren pe exteriorul cladirilor. Planşeul este de beton armat monolit peste parter. Şarpanta cu învelitoarea din ţiglă profilată, tâmplarie din lemn stratificat cu geam termopan.Pereţii de inchidere şi compartimentare:Peretii de închidere şi compartimentare sunt realizaţi din zidărie de cărămida cu goluri verticale dreptunghiulare sau rotunde de uscare şi au grosimea de 30cm la exterior (+termosistem 5cm) si 25cm la interior.Scarile: Vor fi realizate din lemn ecarisat şi protejat pentru intemperii având în vedere ca ele vor fi exterioare.Şarpanta: Se va realiza din lemn ecarisat de răşinoase cu popi, pane şi cleşti. Invelitoarea este realizată (de la exterior la interior) din ţigla, membrana bituminoasa şi astereala 2,5cm care se prinde în cuie de căpriori. Clasa de calitate a materialului lemnos II; clasa de exploatare a constructiei 1;Izolaţia termică: Placarea cu un strat termoizolant de polistiren expandat de 5cm pe exteriorul clădirii, pe toată faţada astfel încât se va realiza o anvelopă termică şi suplimentar placarea cu încă un strat de polistiren expandat 5cm pe toate elementele de beton de la feţele exterioare; dispunerea unui strat termoizolant de polistiren extrudat de 5cm sub placa de bază a parterului. Izolarea termică a şarpantei de lemn cu saltele de vată minerala de minim 12cm între căpriori.

Page 6: pensiune turistica

Clădirea va avea funcţiuni specifice unei pensiuni agroturistice, precum camere pentru cazare cu grup sanitar propriu, sală de mese cu grupuri sanitare aferente, vestiare, bucatarie şi anexe technice cum ar fi centrala termica, spaţii de depozitare.

În urma propunerii rezultă următoarele compartimentări funcţionale- PARTER: - Windfang: Spaţiul la intrarea în pensiune cu o suprafaţă de 9,18 mp prin care se face trecerea spre receptie sau spre sala de mese;- Receptia: Încăpere cu o suprafaţă de 3.90 mp destinată recepţiei persoanelor ce doresc a se caza în pensiune.- Bucătăria: Cu o suprafaţă de 10,57 mp ce deserveşte persoaneleor cazate în pensiune; adiacent bucătăriei se găseşte un hol de acces spre sala de mese cu o suprafaţă de 3.31 mp.- Livingul: Cu o suprafaţă de 40.00 mp spaţiu destinat relaxarii, socializarii persoanelor cazate în pensiune;- Camera Depozitare Gunoi: Încăpere cu o suprafaţa de 1,83 mp cu acces din exterior şi din zona prepararilor;- Oficiu: Încapere cu o suprafaţă de 3.04 mp destinat preluarii porţiilor de mâncare, cu acces din sala de mese;- Sala de Mese: Spaţiu cu o suprafaţă de 106,22 mp ce deserveţte unui numar de 54 de persoane;- Grupuri Sanitare Oaspeţi: 3 grupuri sanitare :

- Grup sanitar femei cu o suprafaţă de 8,71 mp; - Grup sanitar barbaţi cu o suprafaţă de 12.25 mp - Grup sanitar pentru persoane cu handicap.

Aferent celor 3 grupuri sanitare se găseşte un hol de acces cu o suprafaţă de 1.95 mp;Anexe tehnice( Depozit soluţii pentru întreţinere)- Centrala Termică: Încapere cu o suprafaţă de 3.57 mp unde va fi amplasat un cazan pentru prepararea agentului termic, apa caldă, încălzirea încăperilor se va realiza cu corpuri statice (radiatoare).Combustibilul utilizat va fi solid – lemn de foc. Apa caldă menajera va fi preparata local, in boilere- Mansarda: 8 camere de cazare cu suprafeţe între 13,06 mp si 18,59 mp dotate cu grupuri sanitare cu suprafeţe între 3.25 mp si 3.65 mp.- Debara: Spaţiu pentru depozitarea aşternuturilor curate cu suprafaţa de 4.56 mp

Bucataria şi grupurile sanitare vor fi dotate conform cerinţelor şi reglamentarilor sanitare în vigoare.Alimentarea cu energie electrică . Energia electrică va fi preluata din reţeaua “SC Electrica .SA” din zonă prin intermediul unui branşament eletric.Instalatia electrică se compune din :instalaţia de iluminat interior;instalaţia de curenţi slabi;instalaţia de prize monofazate;instalaţia de paratrăsnet;instalaţia de priză de pamânt.

Page 7: pensiune turistica

Piaţa ţintăDeoarece pensiunea este situată la marginea satului Slimnic aflat pe şoseaua ce

leagă Sibiul de Sighişoara, în linişte, departe de zgomot şi învălmaşeală, într-un cadru tradiţional, simplu, uaşezat la marginea fostului Scaun al Sibiului, înainte de dealurile care-l despărţeau de Scaunul Mediaşului, piaţa ţintă este definită de musafiri care vor să petreacă vacanţa nde se mai pastrează tradiţiile, obiceiurile, şi oamenii trăiesc din cea ce îşi produc cu propria mână.Am identificat trei grupuri care corespund criteriului de mai sus:1. Copii cu însoţitori, cărora le place să fie în aer liber, sa vadă animale vii, nu numai poze despre ele;2. Familiile cu venituri medii din ţară şi de peste hotare, care sunt dispusi să simtă si altceva in afară de poluarea din marile oraşe.3. Pensionarii care pe lânga faptul că doresc linişte, sunt dispuşi să meargă ia vacanţe şi în afara sezonului.

PreţulPentru copii se va percepe un preţ de 25 lei/noapte, pentru pensionari de asemnea

25 de lei/noapte pe toata durata anului. Familiile vor plati 80 de lei/camera/noapte şi include cazarea pentru doi adulţi şi maxim doi copii. Persoanele care vor veni singure vor plati 40 de lei/noapte.Preţul produselor din producţia proprie vor fi cu 10% mai mari decât preţurile de astăzi, având în vedere că pensiunea î şi va începe activitatea cel mai devreme în anul 2013.

Serviciile oferiteServiciile oferite sunt cazarea, programele organizate şi se vor oferi şi produse din

producţia proprie (fructe: cireşe, mere, pere, prune, struguri, caise, piersici, vin, palincă) după cerinţele musafirilor).

PersonalulPersonalul angajat va fi din localitate. Se vor angaja 3 persoane în cadrul

pensiunii. Se va angaja o menajera care va asigura curaţenia pensiunii, a spaţiilor interioare, exterioare, a lenjeriei de pat, a feţelor de masa. Se vor angaja două persoane care vor fi responsabile cu organizarea şi desfaşurarea programelor pentru turişti. Aceste persoane vor fi angajate cu salariu minim la începutul activităţii, astfel creându-se în cazul lor şi un venit suplimentar activitaţii agricole desfăşurate în gospodariile proprii.

ConcurenţaÎn judeţ au fost localizate un număr de aproximativ 150 pensiuni. Majoritatea

acestora sunt localizate în staţiuni turistice aglomerate.Aceste pensiuni oferă doar cazare pentru turişti. Pensiunea noastră are avantajul că va oferi şi programe organizate musafirilor.Preţul cazării în aceste pensiuni este mai mare decât cel practicat de pensiunea noastră. Avantajul nostru este că la aceaşi categorie de pensiune oferim preţ mai mic. Ca dimensiune, pensiunile sunt la fel. Preconizăm să obţinem o cotă de piaţă de 30% din turismul în pensiuni din imprejurimi.

Dotarea pensiuniiDotarea şi amenajarea pensiunii, vor fi corespunzatore Normelor Metodologice.

Page 8: pensiune turistica

Privind Clasificarea Structurilor de Primire Turistice, conform cerinţelor de 3 margarete. Clădirea, inclusiv anexele vor fi curate şi bineîntreţinute. În interiorul pensiunii va fi amenajată o curte proprie, cu spaţii verzi şi amenajari florale.

Dotarea cemerelor:

Page 9: pensiune turistica
Page 10: pensiune turistica

Doatrebăi:

WC, rezervor, cabina duş, chiuvetă, baterii, etc. sunt incluse în deviz la obiecte sanitare. Preţurile nu conţin TVA.

Hol de primire, recepţie cu colţ pentru distracţie

Dotare camere, bucătărie, recepţie, etc.:

Page 11: pensiune turistica

Dotăre jocuri distractive:

Page 12: pensiune turistica

Dotări exterioare:

Pensiunea oferă turiştilor cazare şi, posibilitatea de parcare proprie, în jurul pensiunii în timpul sejurului. Pensiunea se va încadra în stilul architectural specific local. Pentru odihnă şi relaxare în aer liber, pe lânga grădina proprie, pensiunea va oferi turiştilor mai multe posibilităţi prin spaţii amenajate:- Filagorie cu masă şi scaune;- Loc pentru gratar;- Terasa cu mese şi scaune;- Şezlonguri pentru plajă, în timpul verii;- Pentru copii între 3–12 ani va fi amenajat un sistem complex pentru joacă.

Pensiunea ”ASINED” va asigura turiştilor condiţii de cazare conform cu nivelul european oferind o largă paletă de servicii suplimentare: - Parcare proprie;- Păstrarea valorilor printr-un seif;- Servicii poştale;- Acces internet;- Telefon;- TV în fiecare camera;- Jocuri de societate ( şah, remi, carţi de joacă);- Participare la sporturi- biciclete;- Loc de joacă amenajat pentru copii, în aer liber;- Grătar în aer liber;

Page 13: pensiune turistica

- Şezloguri pentru plajă, pentru timp de vara;- Uscător de păr;- Maşină de spălat automată pentru rufe;- Bucătărie profesională;- Cuptor cu microunde;- Cafetieră;- Masa şi fier de calcat;- Amenajare pentru depozitarea corectă a alimentelor (cămară, frigider);- Posibilitate de participare la evenimentele zonei.

Analiza SWOT pensiunii ”ASINED”1. Punctele tari: Înfiinţarea complexului turistic; Existenţa condiţiilor naturale deosebite (spaţii verzi întinse etc.);Sortiment larg de servicii;Amplasare favorabila a complexului turistic cu drumuri de acces rutier;Teren de joaca pentru copii, posibilitate distracţie cu animale domestice;Personal calificat, instruit permanent;Politica de reinvestire a profitului;Nivel de profitabilitate şi situaţie financiară bună a solicitantului;Experienţa conducerii; Existenţa proprietăţii private pe terenurile şi obiectivele complexului;2. Punctele slabe mai importante:Lipsa unui ştrand termal;Lipsa autobuzelor proprii. 3. Oportunităţi:Cererea turiştilor pentru înfiinţarea unui complex turistic;Reabilitarea drumurilor de acces;Creşterea numărului turiştilor, la nivel naţional şi internaţional;Existenţa posibilitaţii sprijinului financiar;Potenţial la un flux mai mare de turişti;Realizarea unui marketing eficient;4. Riscuri:Lipsa materialelor de promovare;Apariţia pensiunilor noi;Lipsa indicatoarelor pe drumurile de acces.Acte necesarePlan de amplasare în zonăPlan general Plan de situaţie cu amplasarea reţelor de utilitaţi, surse de apă şi receptori ape uzate Planuri de arhitecturi-planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de construţii Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.