paraliaziile per

download paraliaziile per

of 58

Transcript of paraliaziile per

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  1/58

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  2/58

  Sindromul leziunii neuronului motorSindromul leziunii neuronului motor

  perifericperiferic

  Deficit motor partial, limitat laDeficit motor partial, limitat lagrupul musculargrupul muscularcorespunzator segmentuluicorespunzator segmentuluineuronal interesatneuronal interesat

  Troficitate afectata atrofiiTroficitate afectata atrofiiprecoceprecoce

  ROT, reflexe cutanate -ROT, reflexe cutanate -diminuate sau abolitediminuate sau abolite

  Fasciculatii contractii aleFasciculatii contractii aleunei/mai multor unitati motoriiunei/mai multor unitati motorii

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  3/58

  Plexul brahialPlexul brahial

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  4/58

  Plexul brahialPlexul brahial

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  5/58

  Paralizii de plex brahialParalizii de plex brahial

  Paralizii de trunci primar superior !", !#Paralizii de trunci primar superior !", !#

  $iscari din articulatia umarului$iscari din articulatia umarului

  Flexia antebratului pe bratFlexia antebratului pe brat

  Paralizie de trunci primar mi%lociu &!'(Paralizie de trunci primar mi%lociu &!'(

  )spect de paralizie de ner* radial, cu pastrarea corzii lungului)spect de paralizie de ner* radial, cu pastrarea corzii lungului

  supinator, care primeste fibre din !#supinator, care primeste fibre din !#

  Paralizia trunciului primar inferior &!+, D(Paralizia trunciului primar inferior &!+, D(

  )spect de paralizie medio-cubitala)spect de paralizie medio-cubitala

  )sociaza sindrom !laude ernard-.orner)sociaza sindrom !laude ernard-.orner

  Paralizie radiculara totala de plex braialParalizie radiculara totala de plex braial

  $onoplegie braiala flasca, areflexie osteotendinoasa, tulburari$onoplegie braiala flasca, areflexie osteotendinoasa, tulburari

  troficetrofice

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  6/58

  Leziunile plexului brahialLeziunile plexului brahial

  *aluarea corecta a disabilitatii si predictia rezultatelor*aluarea corecta a disabilitatii si predictia rezultatelortratamentuluitratamentului 0i*el0i*el extindereextindere

  Reducerea gradului disabilitatii prin fizioterapie si a alteReducerea gradului disabilitatii prin fizioterapie si a alteabordariabordari Promo*area reiner*ariiPromo*area reiner*arii )meliorare functionala prin transferuri musculare, alte modalitati)meliorare functionala prin transferuri musculare, alte modalitati

  de reconstructiede reconstructie

  Reluarea acti*itatii anterioare, a acti*itatii anterioareReluarea acti*itatii anterioare, a acti*itatii anterioareadaptate disabilitatii sau a unei alte acti*itati potri*ite,adaptate disabilitatii sau a unei alte acti*itati potri*ite,pentru ca pacientul sa isi poata relua acti*itatea socialapentru ca pacientul sa isi poata relua acti*itatea sociala OrtezareOrtezare Tratamentul dureriiTratamentul durerii

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  7/58

  Indicatia chirurgicalaIndicatia chirurgicala

  Prognosticul pacientilor cu pastrarea functiei laPrognosticul pacientilor cu pastrarea functiei lani*el !+ si T este mult mai bun decat al celor cuni*el !+ si T este mult mai bun decat al celor culeziuni totale, cu conditia reiner*arii promte aleziuni totale, cu conditia reiner*arii promte atrunciurilor ner*oase afectate, fie prin grefa, fietrunciurilor ner*oase afectate, fie prin grefa, fie

  prin transferuri ner*oaseprin transferuri ner*oase Transferuri ner*oase utile1Transferuri ner*oase utile1

  Reiner*area m2 mare dintat cu un ner* intercostalReiner*area m2 mare dintat cu un ner* intercostal Reiner*area m2 suprascapular din n2 accesorReiner*area m2 suprascapular din n2 accesor

  Reiner*area bicepsului cu fascicule din cubitalReiner*area bicepsului cu fascicule din cubital Temporizarea inter*entiei scade beneficiileTemporizarea inter*entiei scade beneficiile

  Primele 3 saptamani &456 rezultate proaste -7 #56Primele 3 saptamani &456 rezultate proaste -7 #56rezultate proaste pentru cei operati peste # luni(rezultate proaste pentru cei operati peste # luni(

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  8/58

  Terapie intensa, cu durata scurta timp scurt de reluare aTerapie intensa, cu durata scurta timp scurt de reluare aacti*itatiiacti*itatii

  !ombaterea deformarilor, dez*oltarea fortei si coordonarii!ombaterea deformarilor, dez*oltarea fortei si coordonarii Fizioterapia se poate incepe la # saptamani dupa inter*entiile deFizioterapia se poate incepe la # saptamani dupa inter*entiile de

  plastie ner*oasa, si inainte si dupa inter*entiile de transferplastie ner*oasa, si inainte si dupa inter*entiile de transfermuscular sau tendinosmuscular sau tendinos

  anda%e compresi*eanda%e compresi*e

  Pacientii sunt in*atati programul indi*idual de exercitii siPacientii sunt in*atati programul indi*idual de exercitii sisunt consiliati asupra mentinerii mobilitatii pasi*esunt consiliati asupra mentinerii mobilitatii pasi*e

  !ombaterea tendintei de lucru doar in spital este!ombaterea tendintei de lucru doar in spital esteesentiala continuarea programului recuperator laesentiala continuarea programului recuperator ladomiciliudomiciliu

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  9/58

  Tratarea consecintelor altor leziuni ale membrelor Tratarea consecintelor altor leziuni ale membrelor fracturi, luxatiifracturi, luxatii

  T08, alte terapii pentru durereT08, alte terapii pentru durere 0ein*azi*a, simpla, ieftina, eficiente0ein*azi*a, simpla, ieftina, eficiente

  99gate teor:;gate teor:;

  )daugarea unui impuls senziti* la ni*elul unei alte radacini *a)daugarea unui impuls senziti* la ni*elul unei alte radacini *a

  diminua efectul dureros al 9deaferentarii;diminua efectul dureros al 9deaferentarii; !resterea cantitatii de informatii la ni*elul cordonului posterior,!resterea cantitatii de informatii la ni*elul cordonului posterior,

  care sustine inibitia transmiterii informatiilor dureroase dincare sustine inibitia transmiterii informatiilor dureroase dincornul posteriorcornul posterior

  8timulare cu intensitate mare si frec*enta mica utila in durerea8timulare cu intensitate mare si frec*enta mica utila in durereade tip 9smulgere;de tip 9smulgere;

  8timulare cu intensitate mica si frec*enta mare durerea8timulare cu intensitate mica si frec*enta mare durerea9ne*ralgica;9ne*ralgica;

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  10/58

  $entinerea mobilitatii articulare$entinerea mobilitatii articulare )2 glenoumerala tendinta la rotatie interna)2 glenoumerala tendinta la rotatie interna

  ) interfalangiene tendinta la extensie) interfalangiene tendinta la extensie

  xercitii pentru mentinerea functionalitatiixercitii pentru mentinerea functionalitatiimuscilor neafectati, ca si a celor recuperatimuscilor neafectati, ca si a celor recuperati

  Protectia impotri*a frigului tulburari trofice,Protectia impotri*a frigului tulburari trofice,tulburari de sensibilitate leziuni datoratetulburari de sensibilitate leziuni datorate

  aplicarii de corpuri caldeaplicarii de corpuri calde

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  11/58

  Trecerea de la exercitii pasi*e la exercitii acti*eTrecerea de la exercitii pasi*e la exercitii acti*e !u sustinerea partiala a greutatii pe o suprafata de spri%in, in!u sustinerea partiala a greutatii pe o suprafata de spri%in, in

  mediu ac*atic &apa este utila initial prin sustinerea partiala amediu ac*atic &apa este utila initial prin sustinerea partiala agreutatii, ulterior rezistenta opusa miscarilor(greutatii, ulterior rezistenta opusa miscarilor(

  Tenici de facilitare neuromuscularaTenici de facilitare neuromusculara )ctiunea unor musci poate fi sustinuta prin combinarea altor)ctiunea unor musci poate fi sustinuta prin combinarea altormiscari biceps deficitar combinatie de adductie, flexie simiscari biceps deficitar combinatie de adductie, flexie sirotatie internarotatie interna

  Dupa ce deficitul motor permite sustinerea greutatii seDupa ce deficitul motor permite sustinerea greutatii se

  pot introduce exercitii efectuate impotri*a unor rezistentepot introduce exercitii efectuate impotri*a unor rezistente =inetoterapeut=inetoterapeut Dispoziti*e izo>ineticeDispoziti*e izo>inetice

  !onditia fizica efect fa*orabil psiologic!onditia fizica efect fa*orabil psiologic

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  12/58

  iofeedbac> inregistrarea contractieiiofeedbac> inregistrarea contractieimuscilor *izatimuscilor *izati !azurile in care apare co-contractia!azurile in care apare co-contractia

  agonist/antagonistagonist/antagonist Terapia ocupationalaTerapia ocupationala

  !ontinua reeducarea functionala!ontinua reeducarea functionala

  *alueaza necesitatea unor instrumente sau*alueaza necesitatea unor instrumente sau

  adaptari specialeadaptari speciale

  OrtezeOrteze

  PsiologiPsiologi

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  13/58

  Reeducare si ortezareReeducare si ortezare

  functionalafunctionala Proteza pentru umar Proteza pentru umar

  utila in absentautila in absentacontrolului umarului &!",controlului umarului &!",!#(!#(

  Proteza in manseta Proteza in manseta pierdere importanta apierdere importanta afunctiei antebratului sifunctiei antebratului simainii &!', !+, T(mainii &!', !+, T(

  ?eziuni complete suport?eziuni complete suportal intregului membrual intregului membrusuperiorsuperior Posibilitatea de atasare aPosibilitatea de atasare a

  unor dispoziti*e carlig cuunor dispoziti*e carlig cuposibilitate de prindereposibilitate de prindere

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  14/58

  Folosirea temporara a uneiFolosirea temporara a uneiorteze a%uta pacientul in timpulorteze a%uta pacientul in timpulperioadei de recuperareperioadei de recuperare

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  15/58

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  16/58

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  17/58

  Nervul radialNervul radial

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  18/58

  Nervul radialNervul radial

  Radacinile !#-!+, trunciulRadacinile !#-!+, trunciulsecundar posteriorsecundar posterior

  !oboara de la ni*elul axilei,!oboara de la ni*elul axilei,a*and un traseu in %urula*and un traseu in %urulumerusului, gutiera bicipitalaumerusului, gutiera bicipitalaexterna2 ?a ni*elul capuluiexterna2 ?a ni*elul capuluiradiusului se imparte in douaradiusului se imparte in douaramuri2ramuri2

  motor1 xtensie si supinatiemotor1 xtensie si supinatie

  &muscii regiunii posteroexterne&muscii regiunii posteroexternela antebrat si tricepsul la brat(la antebrat si tricepsul la brat(

  8enziti*1 treimea mi%locie a fetei8enziti*1 treimea mi%locie a feteiposterioare a antebratului,posterioare a antebratului,portiunea laterala a fetei dorsaleportiunea laterala a fetei dorsalea mainii si a primelor 3 degetea mainii si a primelor 3 degete

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  19/58

  Nervul radialNervul radial

  Lezat in:Lezat in:fracturi umerale, compresiunefracturi umerale, compresiuneprelungita &paralizia de sambata seara,prelungita &paralizia de sambata seara,compresiunea prin car%a(, in%ectiicompresiunea prin car%a(, in%ectii

  intramusculare, lipom, fibrom sauintramusculare, lipom, fibrom sauneurinom, afectiuni sistemice &intoxicatieneurinom, afectiuni sistemice &intoxicatiecu plumb(cu plumb(

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  20/58

  Nervul radialNervul radial Leziunea proximala completaLeziunea proximala completaduce la imposibilitateaduce la imposibilitatea

  extensiei cotului &triceps(,extensiei cotului &triceps(, flexiei cotului cu antebratul in pozitie intermediara intre pronatie si supinatie &lungulflexiei cotului cu antebratul in pozitie intermediara intre pronatie si supinatie &lungul

  supinator(,supinator(,

  supinatia antebratului,supinatia antebratului,

  extensia degetelor si pumnului,extensia degetelor si pumnului,

  extensia si abductia policelui in planul mainiiextensia si abductia policelui in planul mainii

  Daca leziunea afecteaza doarDaca leziunea afecteaza doar nervul interosos posteriornervul interosos posterior, sunt lezate doar, sunt lezate doarextensia degetelorextensia degetelor&sindrom canalar, prin compresiunea ner*ului sub arcada&sindrom canalar, prin compresiunea ner*ului sub arcadafibroasa dintre cele doua capete ale scurtului supinator(fibroasa dintre cele doua capete ale scurtului supinator(

  )miotrofii)miotrofii

  Pierderea reflexului tricipital si stiloradial, disparitia corzii lungului supinator,Pierderea reflexului tricipital si stiloradial, disparitia corzii lungului supinator,

  atitudine in gat de lebada &membrul superior cu antebratul in semiflexie siatitudine in gat de lebada &membrul superior cu antebratul in semiflexie sipronatie, cu mana cazuta in iperflexie si degete semiflectate(pronatie, cu mana cazuta in iperflexie si degete semiflectate(

  0u sunt e*idente tendoanele pe fata posterioara a maini, imposibilitatea0u sunt e*idente tendoanele pe fata posterioara a maini, imposibilitatea9salutului militar; sau 9%uramantului;, semnul *ipustii &imposibilitatea de a9salutului militar; sau 9%uramantului;, semnul *ipustii &imposibilitatea de aaseza marginea cubitala a mainii pe cusatura pantalonului(,aseza marginea cubitala a mainii pe cusatura pantalonului(,

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  21/58

  Nervul medianNervul median

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  22/58

  Nervul median repereNervul median repere

  anatomiceanatomice 8e formeaza din8e formeaza dinradacinile !" - !',radacinile !" - !',din trunciul lateraldin trunciul lateralal plexului braial( sial plexului braial( siradacinile !+ siradacinile !+ siT&trunciul medial(T&trunciul medial(

  )ctiune motorie1)ctiune motorie1

  Flexia primelor 3Flexia primelor 3degetedegete Pronator al mainiiPronator al mainii Opozitie policeOpozitie police

  Teste pentruTeste pentrue*aluaree*aluare $ana de predicator$ana de predicator Testul grata%uluiTestul grata%ului Pensa medianaPensa mediana

  Teritorii senziti*eTeritorii senziti*e

  Tulburari troficeTulburari trofice cauzalgiecauzalgie

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  23/58

  Manevre de testare a functieiManevre de testare a functiei

  nervului mediannervului median

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  24/58

  Patologia nervului medianPatologia nervului median

  Leziuni in axilaLeziuni in axila compresiune prin car%a, rani datorate proiectilelor, luxatie compresiune prin car%a, rani datorate proiectilelor, luxatie

  anterioara a umaruluianterioara a umarului

  Leziuni in portiunea superioara a bratuluiLeziuni in portiunea superioara a bratului 1 rani prin in%ungere &asociere1 rani prin in%ungere &asociere

  sau nu cu lezarea arterei braiale(1 paralizie in somn &*ecinatatea cusau nu cu lezarea arterei braiale(1 paralizie in somn &*ecinatatea cu

  tendonul musciului mare pectoral(, garouri, fracturi &umerus(tendonul musciului mare pectoral(, garouri, fracturi &umerus(

  cot:cot:&epicondilii si ligamentele supracondiliene(, fracturi &fr supracondiliana a&epicondilii si ligamentele supracondiliene(, fracturi &fr supracondiliana a

  umerusuluio, la copii afecteaza teritoriul ner*ului interosos anterior@umerusuluio, la copii afecteaza teritoriul ner*ului interosos anterior@

  epicondiliana@ luxatia cotului, leziunii legate de in%ectare,epicondiliana@ luxatia cotului, leziunii legate de in%ectare, Sindromul nervului interosos anteriorSindromul nervului interosos anterior fracturile portiunii mi%locii a diafizei fracturile portiunii mi%locii a diafizei

  radiusului, idiopatic, rani prin in%ungiere, *ariante anatomice &musculare,radiusului, idiopatic, rani prin in%ungiere, *ariante anatomice &musculare,

  benzi fibroase, traiect al ner*ului situat profund in rotundul pronator(benzi fibroase, traiect al ner*ului situat profund in rotundul pronator(

  Deficitul motor apare si in cazul ne*ritei braiale, neurinomului proximal sau a altorDeficitul motor apare si in cazul ne*ritei braiale, neurinomului proximal sau a altor

  leziuni ale ner*ului medianleziuni ale ner*ului median

  Ruptura de tendon &artrita reumatoida(Ruptura de tendon &artrita reumatoida(

  Neuropatia mediana la nivelul antebratuluiNeuropatia mediana la nivelul antebratului

  8angerare in compartimentul flexorilor &emifilici, anticoagulante, punctia arterei8angerare in compartimentul flexorilor &emifilici, anticoagulante, punctia arterei

  braiale,braiale,

  fistula pentru dializa durerea este frec*ente, apare la cate*a zile dupa inter*entiafistula pentru dializa durerea este frec*ente, apare la cate*a zile dupa inter*entia

  cirurgicala(cirurgicala(

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  25/58

  8indromul de tunel carpian8indromul de tunel carpian

  !auze!auze

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  26/58

  Manifestari cliniceManifestari clinice pidemiologie1 femei1 barbati1 31, B5 to #5 :earspidemiologie1 femei1 barbati1 31, B5 to #5 :ears

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  27/58

  Nervul cubitalNervul cubital

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  28/58

  Nervul cubital repereNervul cubital repere

  anatomiceanatomice Format de radacinile !+ si T C !' -7Format de radacinile !+ si T C !' -7trunciul inferior -7 santul cubital latrunciul inferior -7 santul cubital lani*elul cotului -7 canalul cubital subni*elul cotului -7 canalul cubital sub

  flexorul ulnar al carpului -7 canalul luiflexorul ulnar al carpului -7 canalul lui

  u:on intre osul pisiform si amatu:on intre osul pisiform si amat

  Ramuri1 toate dupa ce trece de cotRamuri1 toate dupa ce trece de cot )ctiune1)ctiune1

  Flexor al mainii si al degetelorFlexor al mainii si al degetelor

  Esoara adductie a mainiiEsoara adductie a mainii

  Teritoriu cutanatTeritoriu cutanat

  Teste de e*aluareTeste de e*aluare rifa cubitalarifa cubitala

  8labirea pensei mediocubitale8labirea pensei mediocubitale

  )dductia policelui)dductia policelui

  Testul e*antaiuluiTestul e*antaiului

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  29/58

  Sedii si mecanisme de lezare a nervului cubitalSedii si mecanisme de lezare a nervului cubital

  xilar si portiunea superioara a bratului !rarxilar si portiunea superioara a bratului !rar(( !auze1 compresiune &somn, car%a, garou(, mase!auze1 compresiune &somn, car%a, garou(, mase

  tisulare compresi*e &ane*rism al arterei braioradiale,tisulare compresi*e &ane*rism al arterei braioradiale,scanom(scanom(

  !linic1 afectarea musculaturii antebratului!linic1 afectarea musculaturii antebratului ?ezarea simultana a medianului si cubitalului?ezarea simultana a medianului si cubitalului

  "ot"ot !auze1!auze1 deformari osoasedeformari osoase&fracturi *eci, artrita, sant&fracturi *eci, artrita, sant

  cubital ingust, diformitate in *alg &congenitala saucubital ingust, diformitate in *alg &congenitala sausecundara fracturii epicondiliene(, boala Paget(,secundara fracturii epicondiliene(, boala Paget(,traumatismetraumatismeacute, cronice,acute, cronice, tesuturi moitesuturi moi&in santul&in santulepicondilian sau tunelul cubital(,epicondilian sau tunelul cubital(, lepralepra,, idiopaticidiopatic

  !linic1!linic1 Durere - maxima la ni*elul cotuluiDurere - maxima la ni*elul cotului Parestezii si amorteala1 in teritoriul cubital senziti*Parestezii si amorteala1 in teritoriul cubital senziti*

  Declansata deDeclansata de manevra #inelmanevra #inel1 percutie usoara a cotului1 percutie usoara a cotului Deficit motor1 musculatura iner*ata de cubital, in specialDeficit motor1 musculatura iner*ata de cubital, in special

  primul interososprimul interosos $usculatura antebratului este relati* crutata$usculatura antebratului este relati* crutata

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  30/58

  Sedii si mecanisme de lezare aSedii si mecanisme de lezare a

  nervului cubitalnervului cubital ntebratntebrat TraumatismTraumatism .ematom in muscii antebratului1 emopilici.ematom in muscii antebratului1 emopilici

  8unt pentru dializa1 iscemie8unt pentru dializa1 iscemie

  Pumn si manaPumn si mana B locatii posibileB locatii posibile

  !analul lui u:on!analul lui u:on )fectare senziti*a si deficit motor al tuturor)fectare senziti*a si deficit motor al tuturor

  muscilor iner*ati de cubitalmuscilor iner*ati de cubital

  !ompresiune prin mase tisulare &ganglion,!ompresiune prin mase tisulare &ganglion,

  lipom, cist sino*ial(, presiune externalipom, cist sino*ial(, presiune externa Distal de canalul lui u:onDistal de canalul lui u:on

  Deficit motor al tuturor muscilor mainii@ faraDeficit motor al tuturor muscilor mainii@ faraafectare senziti*aafectare senziti*a

  Datorat compresiunii externe, compresiunii prinDatorat compresiunii externe, compresiunii prinligamente, tumoriligamente, tumori

  !arligul osului amat!arligul osului amat !ruta eminenta ipotenara2 Fara tulburari de!ruta eminenta ipotenara2 Fara tulburari de

  sensibilitatesensibilitate

  !ompresiune externa, compresiune prin!ompresiune externa, compresiune prinligamente, ganglioniligamente, ganglioni

  Ramul superficial terminalRamul superficial terminal Doar tulburari de sensibilitateDoar tulburari de sensibilitate

  Fractura osului amat, ane*rism de arteraFractura osului amat, ane*rism de arteracubitalacubitala

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  31/58

  Paralizia de cubitalParalizia de cubital

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  32/58

  #onusul muscular#onusul muscular

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  33/58

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  34/58

  !orp fusiform care contine 3-5 fibre!orp fusiform care contine 3-5 fibremusculare subtiri incon%uratede o capsulamusculare subtiri incon%uratede o capsulade tesut con%uncti*de tesut con%uncti*

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  35/58

  $usul neuro$usul neuro

  muscularmuscular

  !elulele tip 9sac nuclear; !elulele tip 9sac nuclear; 8enziti*18enziti*1

  Fibre ner*oase de tip

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  36/58

  ucla gammaucla gamma longarea pasi*a a musciului duce la stimularea fusurilor neuromusculare longarea pasi*a a musciului duce la stimularea fusurilor neuromusculare

  declansarea reflexului osteotendinosdeclansarea reflexului osteotendinos 8timularea supraspinala a neuronilor gamma duce la contractie8timularea supraspinala a neuronilor gamma duce la contractie

  musculara/cresterea tonusului muscularmusculara/cresterea tonusului muscular 8timularea supraspinala a neuronilor alfa este insotita de stimularea neuronilor8timularea supraspinala a neuronilor alfa este insotita de stimularea neuronilor

  gamma scurtarea acti*a a musciului este insotita de scurtareagamma scurtarea acti*a a musciului este insotita de scurtareacorespunzatoare a fusului neuromuscular coacti*are alfa-gammacorespunzatoare a fusului neuromuscular coacti*are alfa-gamma

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  37/58

  !olaterala subtire recurenta a!olaterala subtire recurenta aaxonului neuronului alfaaxonului neuronului alfa

  8timuleaza neuronul Rensa8timuleaza neuronul Rensa

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  38/58

  Organul tendinos olgi Organul tendinos olgi Fibre groase, mielinizate de tip

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  39/58

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  40/58

  Reflex osteo tendinosReflex osteo tendinos&miotactic(&miotactic(

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  41/58

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  42/58

  Sindromul leziunii neuronului motorSindromul leziunii neuronului motor

  centralcentral

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  43/58

  Modificari de tonusModificari de tonus

  .ipertonie.ipertonie

  Piramidala &elastica(Piramidala &elastica(

  xtrapiramidala &plastica(xtrapiramidala &plastica(

  .ipotonie.ipotonie

  ?eziuni musculare?eziuni musculare

  ?eziunile neuronului motor periferic?eziunile neuronului motor periferic

  ?eziuni extrapiramidale cerebeloase,?eziuni extrapiramidale cerebeloase,

  sindrom ipoton iper>ineticsindrom ipoton iper>inetic

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  44/58

  SpasticitateaSpasticitatea

  Poate fi factorul principal care impiedica mobilitatea functionala si unPoate fi factorul principal care impiedica mobilitatea functionala si unimpediment ma%or al procesului de reabilitareimpediment ma%or al procesului de reabilitare

  !linic forme diferite, in relatie cu sediul, localizarea si *arsta leziunii!linic forme diferite, in relatie cu sediul, localizarea si *arsta leziunii !el mai frec*ent asociat cu leziuni ale neuronului motor central!el mai frec*ent asociat cu leziuni ale neuronului motor central

  )sociat cu deficit motor, interferente cu succesiunea contractie/relaxare,)sociat cu deficit motor, interferente cu succesiunea contractie/relaxare,inabilitate datorata asinergiei dintre agonisti si antagonistiinabilitate datorata asinergiei dintre agonisti si antagonisti

  !linic miscarea pasi*a a unui membru induce acti*area in*oluntara a!linic miscarea pasi*a a unui membru induce acti*area in*oluntara amusciului elongatmusciului elongat Raspuns dependent de *itezaRaspuns dependent de *iteza Declansarea de 9spasme; coacti*are in*oluntara a agonistilor siDeclansarea de 9spasme; coacti*are in*oluntara a agonistilor si

  antagonistilor &la ni*elul unui membru sau a mai multora, cu implicareaantagonistilor &la ni*elul unui membru sau a mai multora, cu implicareafrec*enta a centurilor si musculaturii trunciului(frec*enta a centurilor si musculaturii trunciului(

  Declansare de stimuli tegumentari blocarea aferentelor cutanateDeclansare de stimuli tegumentari blocarea aferentelor cutanate

  ?a muscii extensori ipertonia in 9lama de briceag; initial raspunsul la?a muscii extensori ipertonia in 9lama de briceag; initial raspunsul laelongarea muscului este dependent de *iteza, dar odata cu atingerea uneielongarea muscului este dependent de *iteza, dar odata cu atingerea uneianumite lungimi orice rezistenta dispareanumite lungimi orice rezistenta dispare

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  45/58

  $enomenul &lamei de$enomenul &lamei de

  briceag'briceag'

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  46/58

  xistenta raspunsului la elongarea pasi*axistenta raspunsului la elongarea pasi*a nunu

  este predicti*a pentru o reactie de antagonizareeste predicti*a pentru o reactie de antagonizare

  a miscarii *oluntare de catre musciul respecti*a miscarii *oluntare de catre musciul respecti* Raspunsul *ariaza in functie de numerosi factoriRaspunsul *ariaza in functie de numerosi factori

  $etodele terapeutice cu eficienta asupra raspunsului$etodele terapeutice cu eficienta asupra raspunsului

  la elongare pasi*a nu garanteaza diminuareala elongare pasi*a nu garanteaza diminuarea

  rezistentei in cadrul miscarilor acti*eGrezistentei in cadrul miscarilor acti*eG

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  47/58

  SpasticitateaSpasticitatea

  .iperexcitabilitatea motoneuronilor alfa.iperexcitabilitatea motoneuronilor alfa 0euronii gamma sunt acti*ati corespunzator cu gradul de acti*are al0euronii gamma sunt acti*ati corespunzator cu gradul de acti*are al

  neuronilor alfa neuronilor alfa xista posibilitatea ca in unele situatii motoneuronii gamma sa fie maixista posibilitatea ca in unele situatii motoneuronii gamma sa fie mai

  reacti*i decat cei alfa, dat acest lucru nu a fost demonstrat la omGreacti*i decat cei alfa, dat acest lucru nu a fost demonstrat la omG

  Reducerea acti*itatii neuronilor alfaReducerea acti*itatii neuronilor alfa Reducerea acti*itatii fusurilor neuromusculareReducerea acti*itatii fusurilor neuromusculare ?ipsa acti*arii *oluntare?ipsa acti*arii *oluntare locarea periferica a impulsului cu anestezice locale sau agentilocarea periferica a impulsului cu anestezice locale sau agenti

  neuroliticineurolitici Potentarea inibitiei presinaptice &baclofen(Potentarea inibitiei presinaptice &baclofen(

  8tudiul $ a demonstrat ca la unii subiecti acti*area *oluntara a8tudiul $ a demonstrat ca la unii subiecti acti*area *oluntara aunui musci spastic poate fi imbunatatita in prezenta medicatieiunui musci spastic poate fi imbunatatita in prezenta medicatieiantispasticeantispastice

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  48/58

  $odificarea excitabilitatii cailor aferente$odificarea excitabilitatii cailor aferentedupa stimularea continua &la animalG(dupa stimularea continua &la animalG( longarea pasi*a a unor grupe musculare alongarea pasi*a a unor grupe musculare a

  fost urmata de reducere a excitabilitatii la uniifost urmata de reducere a excitabilitatii la uniibolna*i cu leziuni medularebolna*i cu leziuni medulare raspuns impredictibil la omraspuns impredictibil la om

  8timularea electrica a cordoanelor posterioare8timularea electrica a cordoanelor posterioare

  sau a suprafetei superioare a cerebelului sau a suprafetei superioare a cerebelului diminuarea spasticitatii pe durata de ore saudiminuarea spasticitatii pe durata de ore sauzilezile

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  49/58

  Managementul spasticitatiiManagementul spasticitatii

  8tabilirea unor obiecti*e functionale8tabilirea unor obiecti*e functionale

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  50/58

  #ratamentul factorilor#ratamentul factorilor

  agravantiagravanti $ai ales la persoanele incapabile sa identifice$ai ales la persoanele incapabile sa identifice

  aceste probleme comatosi, tulburari cogniti*eaceste probleme comatosi, tulburari cogniti*e

  si de sensibilitatesi de sensibilitate

  Distensia/infectiile *ezicale/intestinaleDistensia/infectiile *ezicale/intestinale Tulburarile cutanate escare, ungii incarnateTulburarile cutanate escare, ungii incarnate

  8timuli nefa*orabili pro*eniti de la cauze externe 8timuli nefa*orabili pro*eniti de la cauze externe

  orteze inadec*ate, punga cu urina, aine/incaltaminteorteze inadec*ate, punga cu urina, aine/incaltaminte

  nepotri*itenepotri*ite FracturiFracturi

  Pozitionare necorespunzatoarePozitionare necorespunzatoare

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  51/58

  Metode de tratament (Metode de tratament (

  pozitionareapozitionarea Pre*enirea imobilizarii membrelor in pozitia dictata de tiparul de spasticitatePre*enirea imobilizarii membrelor in pozitia dictata de tiparul de spasticitate $obilizarea fiecarei articulatii de cate*a ori/zi$obilizarea fiecarei articulatii de cate*a ori/zi *itarea pozitionarilor care potenteaza spasticitatea*itarea pozitionarilor care potenteaza spasticitatea

  longarea muscilor spastici si facilitarea folosirii antagonistilorlongarea muscilor spastici si facilitarea folosirii antagonistilor !linostatismul *entral cu membrele inferioare in adductie timp de 45-35 min poate duce la o!linostatismul *entral cu membrele inferioare in adductie timp de 45-35 min poate duce la o

  diminuare a spasticitatii la membrele inferioare pentru #-+ orediminuare a spasticitatii la membrele inferioare pentru #-+ ore

  Pozitia in clinostatism dorsal poate exacerba spasticitatea extensorilor prin facilitareaPozitia in clinostatism dorsal poate exacerba spasticitatea extensorilor prin facilitarea

  reflexului tonic labirintinreflexului tonic labirintin Reflex tonic asimetric al gatului pozitionare asimetrica a pel*isului cu un sold flectat si inReflex tonic asimetric al gatului pozitionare asimetrica a pel*isului cu un sold flectat si inabductie si rotatie externa si celalalt in adductie si rotatie internaabductie si rotatie externa si celalalt in adductie si rotatie interna

  !linostatismul *entral poate duce la accentuarea spasticitatii flexorilor!linostatismul *entral poate duce la accentuarea spasticitatii flexorilor

  0u exista date stiintifice care sa permita o standardizare a tenicilor/duratelor de0u exista date stiintifice care sa permita o standardizare a tenicilor/duratelor depozitionarepozitionare

  $edical Disabilit: 8ociet: &H++( gid pentru managementul leziunilor cerebrale$edical Disabilit: 8ociet: &H++( gid pentru managementul leziunilor cerebraletraumaticetraumatice

  longatie timp de 4 ore zilniclongatie timp de 4 ore zilnic Pozitionarea atenta si meticuloasa, e*entual ortostatiunea si elongatiile grupelorPozitionarea atenta si meticuloasa, e*entual ortostatiunea si elongatiile grupelor

  musculare aplicate precoc pot pre*eni instalarea si complicatiile spasticitatiimusculare aplicate precoc pot pre*eni instalarea si complicatiile spasticitatii

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  52/58

  Metode de tratament pozitiaMetode de tratament pozitia

  asezatasezat $entinerea corpului intr-o pozitie ecilibrata,$entinerea corpului intr-o pozitie ecilibrata,

  simetrica, stabila, care sa fie comfortabila si sasimetrica, stabila, care sa fie comfortabila si sapermita maximizarea performantelor functionalepermita maximizarea performantelor functionale Distribuirea greutatii pe o suprafata cat mai mare si inDistribuirea greutatii pe o suprafata cat mai mare si in

  mod uniformmod uniform

  Pozitionarea bazinului pentru a facilita o pozitiePozitionarea bazinului pentru a facilita o pozitiefiziologica a coloanei *ertebralefiziologica a coloanei *ertebrale

  $etode de sustinere a diferitelor segmente ale$etode de sustinere a diferitelor segmente ale

  corpului care sa permita mentinerea posturilor incorpului care sa permita mentinerea posturilor inpofida spasticitatiipofida spasticitatii

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  53/58

  Metode de tratament (Metode de tratament (

  fizioterapiefizioterapie Pacienti relati* mobili, cu afectarea mersului in cadrulPacienti relati* mobili, cu afectarea mersului in cadrul

  spasticitatii obat, facilitarea neuromusculara,spasticitatii obat, facilitarea neuromusculara,runnstromrunnstrom

  RacireaRacirea

  aplicarea unor pungi reci asupra musciului spastic pentru "-45aplicarea unor pungi reci asupra musciului spastic pentru "-45minute a dus la cresterea amplitudinii miscarii@ durata redusa aminute a dus la cresterea amplitudinii miscarii@ durata redusa aefectuluiefectului

  Probabil prin inibare reflexa datorita racirii tesuturilorProbabil prin inibare reflexa datorita racirii tesuturilorsuperficialesuperficiale

  !resterea temperaturii!resterea temperaturii )plicarea locala de caldura, parafina, idroterapia)plicarea locala de caldura, parafina, idroterapia

  EltrasunetEltrasunet

  fecte locale si de scurta duratafecte locale si de scurta durata

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  54/58

  Metode de tratament (Metode de tratament (

  fizioterapiefizioterapie 8timularea electrica8timularea electrica

  8timularea in zona antagonistului &diminuarea8timularea in zona antagonistului &diminuarea

  spasticitatii prin inibitie reciproca(spasticitatii prin inibitie reciproca(

  8timularea deasupra musciului spastic 8timularea deasupra musciului spastic inibarea sau obosirea musciuluiinibarea sau obosirea musciului

  T08T08

  ?ipsa unor efecte deosebite la care sa nu se?ipsa unor efecte deosebite la care sa nu sepoata a%unge si pe cai mai simplepoata a%unge si pe cai mai simple

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  55/58

  )rtezare)rtezare

  !el mai probabil au doar rol mecanic, fara o!el mai probabil au doar rol mecanic, fara o

  reducere a spasticitatii per sereducere a spasticitatii per se

  !el mai potri*it design, durata de aplicareI!el mai potri*it design, durata de aplicareI

  8tatice/dinamice8tatice/dinamice Daca un membru spastic poate fi asezatDaca un membru spastic poate fi asezat

  comfortabil si sigur in interiorul unui dispoziti*comfortabil si sigur in interiorul unui dispoziti*

  ortotic se pot obtine beneficii functionale, ciarortotic se pot obtine beneficii functionale, ciar

  daca nu este redusa spasticitateadaca nu este redusa spasticitatea

  x1 orteza glezna-piciorx1 orteza glezna-picior

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  56/58

  Medicatie oralaMedicatie orala

  aclofen antagonist al receptorilor )) , cu posibilaclofen antagonist al receptorilor )) , cu posibilefect inibitor presinaptic asupra eliberarii deefect inibitor presinaptic asupra eliberarii deneurotransmitatori &glutamat, aspartat, substanta P(neurotransmitatori &glutamat, aspartat, substanta P( )ctioneaza la ni*elul madu*ei prin inibarea reflexelor spinale)ctioneaza la ni*elul madu*ei prin inibarea reflexelor spinale

  polisinapticepolisinaptice

  0u exista do*ezi clare in ceea ce pri*este eficienta in leziuni0u exista do*ezi clare in ceea ce pri*este eficienta in leziunicerebralecerebrale

  Oboseala, ameteala, deficit motor doza dependenteOboseala, ameteala, deficit motor doza dependente

  fectul dureaza 3-" orefectul dureaza 3-" ore

  Ocazional intreruperea brusca poate duce la simptomatologie deOcazional intreruperea brusca poate duce la simptomatologie deabstinenta alucinatii si con*ulsiiabstinenta alucinatii si con*ulsii

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  57/58

  *loca+e nervoase*loca+e nervoase

  !u fenol sau cu alcool!u fenol sau cu alcool 0ecesitratea repetarii dupa 4-# luni0ecesitratea repetarii dupa 4-# luni De preferat bloca%ul ramurilor motoriiDe preferat bloca%ul ramurilor motorii

  Toxina botulinica iniba eliberarea acetilcolineiToxina botulinica iniba eliberarea acetilcolineiin %onctiunea neuromuscularain %onctiunea neuromusculara ficienta confirmata in studii controlateficienta confirmata in studii controlate

  Fara efecte ad*erse semnificati*eFara efecte ad*erse semnificati*e !opii cu paralizie cerebrala!opii cu paralizie cerebrala )sociat cu >inetoterapie)sociat cu >inetoterapie fectul dureaza aproximati* 3 lunifectul dureaza aproximati* 3 luni

  P d i hi i l i

 • 7/25/2019 paraliaziile per

  58/58

  Proceduri neurochirurgicale siProceduri neurochirurgicale si

  ortopediceortopedice