Orient Antic

17
ORIENTUL ANTIC CLASA A IX-A Prof. ovidiu tanasE COLEGIUL ECONOMIC RM VALCEA COLEGIUL T. ENERGETIC RM VALCEA

Transcript of Orient Antic

Page 1: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 1/17

 

ORIENTUL ANTIC

CLASA A IX-A

Prof. ovidiu tanasE

COLEGIUL ECONOMIC RM VALCEA

 

COLEGIUL T. ENERGETIC RM VALCEA

Page 2: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 2/17

 

COMPETENŢE SPECIFICE(Termeni-cheie; Personalităţi) 

COMPETENŢE Identificarea principalelor grupuri etnice din Orientul Antic şi localizarea

geografică a acestora 

Explicarea structurii sociale antice pe baza recunoaşterii surselor de putere Stabilirea legăturii dintre apariţia scrisului şi cea a statului 

Explicarea sintagmei “Mesopotamia este leagănul civilizaţiei umane” 

TERMENI-CHEIE

Orient, Antichitate, sursele puterii, religie politeistă, scriere hieroglifică şi

cuneiformă, alfabet, oraş stat, regat, imperiu 

 

PERSONALITĂŢI: Ghilgameş, Hammurabi, Sargon I, Nabucodonosor 

Page 3: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 3/17

 

 ANTIC

HAMITO-SEMIŢII 

EgipteniiÎn Africa de

Nord Arameenii, fenicienii,filistinii, evreii

În Canaan/Palestina 

Akado-babilonienii,

chaldeenii şi asirienii -in Mesopotamia(între Tigru şi Eufrat) 

INDO-EUROPENII

Lumea

europeană Sumerienii ?

In MesopotamiaPerşii, mezii 

În IranIndo-arienii

În India

CINE: Hamito-Semiţi Indo-Europeni,Sino-Tibetani

UNDE: Între MareaChinei şi Nordul Africii 

CÂND: Antichitate

SINO-TIBETANIIÎn China

Page 4: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 4/17

 

POPOARELE ORIENTULUI ANTIC Orientul Antic este un teritoriu imens cuprins între

Marea Chinei şi Nordul Africii - principalele zone fiindEgipt, Palestina, Mesopotamia, India, China

Străbătut de mari fluvii( Nil, Tigru, Eufrat, Indus,

Gange, Fluviul Galben)/ 

STABILESTE LEGĂTURA DINTRE FLUVIILE DE MAI SUS ŞI URMĂTOARELE POPOARE ANTICE:

1. INDIENII 2. CHINEZII 3. EGIPTENII

sumerieni, akkadieni, babilonieni, asirieni 

Explică de ce primele mari civilizaţii sedentare au apărut de-a lungul marilor fluvii

Page 5: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 5/17

 

Mesopotamia, Palestina, Egiptul

Numeste patru popoaremesopotamiene antice

Page 6: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 6/17

 

Agricultura  –  ocupaţia primordială a

popoarelor sedentare 

Page 7: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 7/17

Caracteristici Generale Oamenii au devenit sedentari → 

Au construit sisteme de irigaţii→

  Apar primii meştesugari/negustori specializaţi 

Este inventat scrisul

Apare religia instituţionalizată (preoţii) 

Sunt constituite primele oraşe-stat

AGRICULTURA Noi ocupaţiialeoamenilorantici

Agricultura Păstoritul 

Meşteşugurile  Comerţul- trocul si apoi moneda

Preoţii  Funcţionarii  Militarii

Identific ă trei grupuri sociale 

care vor forma elita societăţii 

antice si stabileste legătura  

dintre ele cu cele trei surse ale puterii:

1. Religia

2. Forţa 

3. Legea 

Page 8: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 8/17

Def: ANTICHITATEA – perioada istorică care începe odată cuaparitia STATULUI şi a SCRISULUI

Forme de stat: oraş-stat (cuprinde orasul fortificat şi teritoriulagricol din jur)  regate imperii

Evolutia scrisului – Scr. pictografică scr. cuneiformă (redauconcepte şi nu sunete) alfabet fenician

Caracteristici Generale

 

Page 9: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 9/17

STRUCTURA SOCIETĂŢII ANTICE 

Pornind de la cele trei scheme grafice, explicati structura puterii in lumea Orientului antic 

ZEIIREGELE PREOTII

Armata Credinta   Oamenii de rând

Sclavii

Organizare socială:A – elita (familia regală,

aristocraţie militară, preoţi)

B  – oameni de rând (ţărani,meşteşugari, negustori)

C  –sclavi 

Page 10: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 10/17

Evoluţia scrisului 

Scriere pictografică egipteană  Scriere cuneiformă sumeriană 

Precizează diferenţadintre celedouă tipuri 

de scrieresi alfabet  

Page 11: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 11/17

Evoluţia scrisului Alfabetfenician

(litera daleth)

Alfabet ebraic  Alfabet arab Alfabet grec Alfabet latin

 ד

د 

Δδ Dd

 

Page 12: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 12/17

 Utilizarea scrisului

SCRISUL ( utilizat de cătrepreoţi/funcţionari) Evidenţa impozitelor taxelor 

ofrandelor plătite faţă de regeşi zei

Inregistrarea cheltuielilor şiobligaţiilor militare (armatapermanentă) Emiterea de legi (Codul lui

Hammurabi) – rege din BabilonOpere literare (Epopea lui

Ghilgameş)/ rege din Uruk 

Explică de ceSCRISUL este ocondiţie obligatorie pentru apariţia şiexistenţa

STATULUI 

Page 13: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 13/17

MESOPOTAMIA (semiluna fertilă)

AKKADO-BABILONIENI (semiţi)

SUMERIENI (indo-europeni?)

ASIRIENI (semiţi) 

   

Page 14: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 14/17

STATE MESOPOTAMIENEANTICE

ORAŞUL-STAT Orase-stat asiriene:  Assur, Ninive 

Oraşe-stat

akkado/babiloniene:  Akkad, Babilon Oraşe-stat sumeriene:  

Ur, Uruk, Lagaş, Umma,

Kiş REGATE ŞI IMPERII:  Sec XXIII î. Chr – Sargon

I fondează Imperiul

Akkadian

PERSONALITĂŢI HAMMURABI – rege din

Babilon – emite primul cod delegi din istorie “Codul lui 

Hammurabi”  GHILGAMEŞ  – rege

sumerian din Uruk – eroulprimei opere literare din istorie“Epopeea lui Ghilgameş”  

SARGON I – fondatorul

Imperiului AkkadianNABUCODONOSOR

 – ultimul mare imparatbabilonian – crunt persecutor alpoporului evreuPoarta zeiţei Ishtar din Babilon – realizată din ordinul lui

Nabucodonosor 

Page 15: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 15/17

Teme recapitulative de lucru pe echipe

1. Numiti patru regi/ impăraţi mesopotamieni

2. Numiti trei popoare

mesopotamiene si precizati

grupul etnic din care facparte

3. Numiti 5 motive pentrucare

Mesopotamia esteconsiderată 

„leagănul  civilizaţiei umane” 

4. Numiţi cele două fluvii care încadrează Mesopotamia

1. Hammurabi, Ghilgameş, Sargon, Nabucodonosor

2. Asirieni, akkado-babilonieni

(semiţi) + sumerieni (indo-

europeni?)

3. Roata, canale de irigaţii, statul, scrisul, impozite,

armata

 permanentă, primul cod delegi,

 prima operă literară 

4. Tigru şi Eufrat 5. a. Preo ii (religia/puterea spirituală)   

Page 16: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 16/17

COMPETENŢE SPECIFICE(Termeni-cheie; Personalităţi) 

COMPETENŢE Identificarea principalelor grupuri etnice din Orientul Antic şi localizarea

geografică a acestora 

Explicarea structurii sociale antice pe baza recunoaşterii surselor de putere Stabilirea legăturii dintre apariţia scrisului şi cea a statului 

Explicarea sintagmei “Mesopotamia este leagănul civilizaţiei umane” 

TERMENI-CHEIE

Orient, Antichitate, sursele puterii, religie politeistă, scriere hieroglifică şi

cuneiformă, alfabet, oraş stat, regat, imperiu 

PERSONALITĂŢI: Ghilgameş, Hammurabi, Sargon I, Nabucodonosor 

 

Page 17: Orient Antic

5/17/2018 Orient Antic - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/orient-antic 17/17

Material didactic realizat de către  

Prof. Ovidiu Tănase, Rm Vâlcea