ÂNTUL ADEV Aprilie Departamentul doctrină, CUPRINS ... fileBiserica Penticostală s-a bazat pe...

1
2 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI Aprilie 2015 e la începuturile ei, D Biserica Penticostală s-a bazat pe Sfânta Scriptură, acceptând-o ca singura normă de autoritate. Vremea în care trăim este mar- cată de lipsa de respect față de Cu- vântul lui Dumnezeu, se promovează o teologie nouă care Îl elimină pe Dumnezeu și întronează omul și tot mai mulți slujitori și biserici se îndepărtează de învățătura sănă- toasă. Trăim împlinirea cuvintelor scrise de apostolul Pavel: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoa- să; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învăță- tori după poftele lor. Își vor în- toarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închi- puite.” (2 Timotei 4:3,4). Departamentul are scopul de a cerceta și analiza învățăturile, mani- festările și fenomenele care apar în cadrul diferitelor mișcări și care pot influența negativ bisericile pen- ticostale. În acest sens, membrii departamentului își propun să ve- gheze asupra învățăturii care se dă, ca să rămână în continuare corectă, iar slujitorii, cum îl îndemna apos- tolul Pavel pe Tit: „...să se țină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănă- toasă și să înfrunte pe potrivnici.(Tit 1:9). De asemenea, departa- mentul are ca obiectiv scrierea unui manual de dogmatică penticostală. În vederea îndeplinirii acestor scopuri, departamentul va colabora cu conducerea cultului și conduce- rile comunităților regionale, etnice și teritoriale. Din departamentul doctrină, ana- liză și cercetare fac parte pastorii: Aurel Moldovanu, Ioan Gurău, Ioan Brie, Iosif Anca. Pastor SIMION BUMBAR, coordonator departament CUPRINS Departamentul doctrină, analiză, cer- cetare; Chemare la post și rugăciune 2 Împreună cu Hristos Daniel Purdel 3 Noi așa propovăduim... Pastor Ștefan Ivan 4 Hristos, Paștele nostru Mihail Dumitriu 6 „...sloboade în pace pe robul Tău...” Tabletă - Cristian; 7 Învierea lui Hristos - tărâmul marilor bătălii spirituale Pastor Iosif Nicolae Ignat 8 Paradoxuri Pastor Lazăr Gog 10 Concurs admitere ITPB – 2015 Învățământ 14 Legământ 16 Caleidoscop 17 Liceul Teologic Penticostal BETEL, MM Licee penticostale 18 Evenimente din CTP Spania Știri din diaspora 20 Viziune și speranță Pastor Nelu Chiriță 21 Intâlnirea liderilor penticostali europeni I15 22 Invitație la Betania, Arad 23 Marșul Învierii 2015 24 DEPARTAMENTE DEPARTAMENTE Chemare la post și rugăciune Chemare la post și rugăciune onsiliul Bisericesc cheamă toți credincioșii C penticostali la un timp de 3 zile de post și rugăciune, în zilele de joi - 28, vineri - 29 și sâmbătă - 30 mai a.c., înainte de sărbătoarea Cincize- cimii – Pogorârea Duhului Sfânt. Ne rugăm Domnului cu stăruință pentru o revărsare abundentă a Duhului Sfânt peste bisericile noastre, printr-o ungere proaspătă, aducătoare de har și de binecuvântare. De asemenea, ne vom ruga pentru țara noastră – pentru pace, ocrotire divină, îndepărtarea amenințărilor și pentru oamenii înălțați în dregătorii. Rugăm păstorii bisericilor să anunțe această che- mare în bisericile pe care le slujesc, așa încât toți cre- dincioșii să ia cunoștință de această solicitare. Consiliul Bisericesc își exprimă aprecierea față de cei care vor răspunde la acest apel, unindu-se cu toți ceilalți care vom avea zilele respective puse deoparte pentru post și rugăciune. Departamentul doctrină, analiză, cercetare Departamentul doctrină, analiză, cercetare

Transcript of ÂNTUL ADEV Aprilie Departamentul doctrină, CUPRINS ... fileBiserica Penticostală s-a bazat pe...

Page 1: ÂNTUL ADEV Aprilie Departamentul doctrină, CUPRINS ... fileBiserica Penticostală s-a bazat pe Sfânta Scriptură, acceptând-o ca singura normă de autoritate. Vremea în care trăim

uminică, 28 iunie a.c., Bise-Drica Penticostală BETANIA din Arad serbează aniversa-

rea a 70 ani de la înfințare. Cu acest prilej, invităm toți fiii Bisericii acasă, pentru a fi părtași la sărbătoare.

Programul sărbătorii:1. Joi, 25 iunie, orele 19-21,

prezentare istoric, cuvinte de salut din partea musafirilor și mărturii din timpul celor 70 de ani de activitate;

2. Vineri, 26 iunie, orele 19-21, serviciu divin;

3. Sâmbătă, 27 iunie, orele 19-21, serviciu divin;

4. Duminică, 28 iunie, orele 9-13, timp de rugăciune, serviciu divin, ungeri cu untdelemn și rugăciune pentru bolnavi; de la orele 13 până la finalul părtășiei, masă de dragoste și întâlniri cu toți cei dragi.

Cei interesați să participe pot contacta pastorii bisericii: Pavel Riviș Tipei: mobil 0744345231 sau e-mail: [email protected]; Simon Tomuța: mobil 0745969890 sau e-mail: [email protected]; sau se-cretariatul bisericii: tel.: 0257276483.

Vă rugăm să ne confirmați pre-zența până la data de 1 iunie a.c.!

Vă așteptăm cu drag.

CONDUCEREA BISERICII

Colegiul de redacţie

DirectorFlorin Ianovici

Redactor-şefDaniel Purdel

MembriMoise Ardelean, Aurel Moldovanu, Romu Mocan, Mircea Deteşan, Ioan Gurău, Ioan Moldovan,Ioan Filip, Simion Bumbar, Axinte Liviu

Secretar de redacţieGabriela Gherasim

Plata abonamente şi calendare pentru 2015

în conturile:

LEI: RO29RNCB0077029207060001

EURO:RO72RNCB0077029207060003

USD:RO02RNCB0077029207060002

BCR, Filiala sector 6,Bucureşti,

(CUI): 4431227;SWIFT: RNCBROBU

Tiraj: 11.350

I.S.S.N. 1222-2720

Redacţia şi administraţia

Str. Carol Davila 81, Sector 5, Bucureşti, Cod 050453;

[email protected]@yahoo.com

Tel./Fax: 021/311.92.95(Telekom)031/405.45.42; 031/405.45.43 (RDS)

www.cuvantuladevarului.ro

Aprilie 2015 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 23 2 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI Aprilie 2015

e la începuturile ei, DBiserica Penticostală s-a bazat pe Sfânta

Scriptură, acceptând-o ca singura normă de autoritate.

Vremea în care trăim este mar-cată de lipsa de respect față de Cu-vântul lui Dumnezeu, se promovează o teologie nouă care Îl elimină pe Dumnezeu și întronează omul și tot mai mulți slujitori și biserici se îndepărtează de învățătura sănă-toasă. Trăim împlinirea cuvintelor scrise de apostolul Pavel: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoa-să; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învăță-tori după poftele lor. Își vor în-toarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închi-puite.” (2 Timotei 4:3,4).

Departamentul are scopul de a cerceta și analiza învățăturile, mani-festările și fenomenele care apar în cadrul diferitelor mișcări și care

pot influența negativ bisericile pen-ticostale. În acest sens, membrii departamentului își propun să ve-gheze asupra învățăturii care se dă, ca să rămână în continuare corectă, iar slujitorii, cum îl îndemna apos-tolul Pavel pe Tit: „...să se țină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănă-toasă și să înfrunte pe potrivnici.” (Tit 1:9). De asemenea, departa-mentul are ca obiectiv scrierea unui manual de dogmatică penticostală.

În vederea îndeplinirii acestor scopuri, departamentul va colabora cu conducerea cultului și conduce-rile comunităților regionale, etnice și teritoriale.

Din departamentul doctrină, ana-liză și cercetare fac parte pastorii: Aurel Moldovanu, Ioan Gurău, Ioan Brie, Iosif Anca.

Pastor SIMION BUMBAR,coordonator departament

CUPRINS

Departamentul doctrină, analiză, cer-cetare; Chemare la post și rugăciune 2

Împreună cu HristosDaniel Purdel 3

Noi așa propovăduim...Pastor Ștefan Ivan 4

Hristos, Paștele nostruMihail Dumitriu 6

„...sloboade în pace pe robul Tău...”Tabletă - Cristian; 7

Învierea lui Hristos - tărâmulmarilor bătălii spiritualePastor Iosif Nicolae Ignat 8

ParadoxuriPastor Lazăr Gog 10

Concurs admitere ITPB – 2015Învățământ 14

Legământ 16

Caleidoscop 17

Liceul Teologic Penticostal BETEL, MMLicee penticostale 18

Evenimente din CTP SpaniaȘtiri din diaspora 20

Viziune și speranțăPastor Nelu Chiriță 21

Intâlnirea liderilor penticostalieuropeni I15 22

Invitație la Betania, Arad 23

Marșul Învierii 2015 24

Seria II ANUL XXVI Buletinul Cultului Creștin Penticostal

„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)

C U VÂN TU L AD E VĂRU LU IC U VÂN TU L AD E VĂRU LU I

DE

PA

RT

AM

EN

TE

DE

PA

RT

AM

EN

TE

INV

ITA

ȚIE

INV

ITA

ȚIE

Chemare la post și rugăciuneChemare la post și rugăciune

onsiliul Bisericesc cheamă toți credincioșii

Cpenticostali la un timp de 3 zile de post și rugăciune, în zilele de joi - 28, vineri - 29 și

sâmbătă - 30 mai a.c., înainte de sărbătoarea Cincize-cimii – Pogorârea Duhului Sfânt.

Ne rugăm Domnului cu stăruință pentru o revărsare abundentă a Duhului Sfânt peste bisericile noastre, printr-o ungere proaspătă, aducătoare de har și de binecuvântare. De asemenea, ne vom ruga pentru țara noastră – pentru pace, ocrotire divină, îndepărtarea amenințărilor și pentru oamenii înălțați în dregătorii.

Rugăm păstorii bisericilor să anunțe această che-mare în bisericile pe care le slujesc, așa încât toți cre-dincioșii să ia cunoștință de această solicitare.

Consiliul Bisericesc își exprimă aprecierea față de cei care vor răspunde la acest apel, unindu-se cu toți ceilalți care vom avea zilele respective puse deoparte pentru post și rugăciune.

Departamentul doctrină, analiză, cercetareDepartamentul doctrină, analiză, cercetare

Invitație la Biserica Penticostală Betania, AradInvitație la Biserica Penticostală Betania, Arad

Biserica Penticostală Betania, Arad – 1945 - 2015

Foto: Diana Raluca Cilian