NORME financiare nebancare anumitor categorii de debitori ...

of 13 /13
1 ANEXĂ NORME de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori CAPITOLUL I Dispoziții generale și definiții Art.1 Prezentele norme se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți conform prevederilor art.1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, debitorilor definiți conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeași ordonanță de urgență pentru suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane. Art.2 În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a. capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 în conformitate cu prevederile contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit; b. dobândă eșalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării. La finalul perioadei de suspendare, dobânda reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit, creanță ce are un nivel de dobândă 0%. c. grafic de rambursare a dobânzilor eșalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice - eșalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmește pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare; d. soldul dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar.

Embed Size (px)

Transcript of NORME financiare nebancare anumitor categorii de debitori ...

1
ANEX
NORME
de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020 privind
acordarea unor faciliti pentru creditele acordate de instituii de credit i instituii
financiare nebancare anumitor categorii de debitori
CAPITOLUL I
Art.1 Prezentele norme se aplic tuturor facilitilor acordate de creditorii definii conform
prevederilor art.1 lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea
unor faciliti pentru creditele acordate de instituii de credit i instituii financiare nebancare
anumitor categorii de debitori, denumit în continuare Ordonana de urgen a Guvernului nr.
37/2020, debitorilor definii conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeai ordonan de urgen
pentru suspendarea obligaiilor de plat scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi i
comisioane.
Art.2
În înelesul prezentelor norme, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a. capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu
dobânda datorat de debitor, calculat pe perioada suspendrii la soldul creditului rmas de
rambursat, cu excepia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda
aferent perioadei de suspendare se calculeaz potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 37/2020 în conformitate cu prevederile contractului de credit i reprezint o
crean distinct i independent în raport cu celelalte obligaii izvorâte din contractul de credit;
b. dobând ealonat pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobânda aferent
perioadei suspendrii la plat datorat de debitori persoane fizice, calculat la soldul creditului
rmas de rambursat pe perioada suspendrii. La finalul perioadei de suspendare, dobânda
reprezint o crean distinct i independent în raport cu celelalte obligaii izvorâte din
contractul de credit, crean ce are un nivel de dobând 0%.
c. grafic de rambursare a dobânzilor ealonate pentru credite ipotecare contractate de persoane
fizice - ealonarea la plat a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei
de suspendare la plat. Graficul de rambursare se întocmete pe termen de 60 de luni, iar
rambursarea se efectueaz ealonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat
urmtoare încheierii perioadei de suspendare;
d. soldul dobânzilor ealonate pentru creditele ipotecare - valoarea actualizat a sumelor
garantate de stat, rezultat în urma diminurii cu dobânzile rambursate de ctre beneficiar.
2
e. valoarea de executare a garaniei - suma aferent soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare
contractate de persoane fizice, aferent perioadei de suspendare la plat, ce urmeaz a fi pltit
de ctre Ministerul Finanelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit în perioada
de ealonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un numr de 3 rate consecutive, la
scadenele prevzute în graficul de rambursare a dobânzilor ealonate pentru creditele ipotecare.
Valoarea total de executare a garaniei se pltete dup trecerea integral la restan a soldului
dobânzilor pentru creditele ipotecare ealonate la plat.
SECIUNEA I – Credite ipotecare acordate persoanelor fizice
CAPITOLUL II
Perioada de acordare a facilitilor de suspendare la plat a ratelor din creditele ipotecare
Art.3
(1) Perioada pentru care se acord facilitile de suspendare la plat a ratelor scadente aferente
împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi i comisioane, acordate debitorilor de
ctre creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 37/2020 se stabilete conform opiunii debitorului, ce poate fi
exprimat o singur dat, i este cuprins între o lun i 9 luni, fr a putea depi data de 31
decembrie 2020. Scadena ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plat este cel mai
târziu data de 31 decembrie 2020.
(2) Perioada de rambursare a ratelor de dobând ealonate cu termene de plat suspendate este de
60 de luni, calculat începând cu prima zi calendaristic urmtoare perioadei de suspendare
a obligaiilor de plat a ratelor scadente acordate de creditor în condiiile art. 3 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 37/2020.
CAPITOLUL III
Condiii de acordare a facilitii de suspendare la plat a ratelor scadente aferente
creditelor
creditele ipotecare care îndeplinesc urmtoarele condiii cumulative:
a) au fost acordate pân la data intrrii în vigoare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
b) data scadenei finale a obligaiilor de rambursare a ratelor, prevzut în contractele de
credit, este ulterioar datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
c) nu le-a fost declarat scadena anticipat pân la data de 30 martie2020, inclusiv;
d) nu înregistreaz rate scadente restante, la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau debitorii
au efectuat plata obligaiilor restante pân la data solicitrii suspendrii obligaiei de plat
3
în condiiile prevzute la art.2, alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
37/2020.
Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare i
condiii de aprobare a cererilor de suspendare la plat a ratelor scadente
Art.5
(1) Poate beneficia de acordarea facilitii de suspendare a obligaiei de plat a ratelor,
dobânzilor i comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplinete condiiile
prevzute la art. 4, debitorul persoan fizic ale crui venituri au fost afectate direct sau
indirect de situaia grav generat de pandemia COVID-19, sub condiia transmiterii
solicitrii ctre creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020
(2) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile
art. 3 alin. (1) i (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2020.
(3) Creditorul aprob solicitarea debitorului care, prin una din cile de transmitere prevzute
la art. 3 alin. (1) i (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2020, declar pe
proprie rspundere c i-au fost afectate veniturile proprii i/sau veniturile aferente
familiei debitorului, direct sau indirect, de situaia grav generat de pandemia COVID-
19 fa de nivelul înregistrat anterior declarrii strii de urgen i se afla în
imposibilitatea de a onora obligaiile de plat aferente creditului ca urmare a interveniei
uneia/mai multora dintre urmtoarele cauze, fr a se limita la acestea: intrarea
debitorului/membrilor familiei acestuia în omaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii
activitii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea
salariului debitorului/ membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantin
instituionalizat sau izolare la domiciliu, îmbolnvirea cu COVID-19 i altele asemenea.
(4) În înelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au
calitatea de so/soie, prini i copii, care locuiesc i se gospodresc împreun cu
debitorul.
(5) Creditorul analizeaz solicitarea formulat de debitor, verific încadrarea creditului în
condiiile prevzute la art. 4 i ale prezentului articol, i în termen de maximum 15 zile
de la data primirii solicitrii comunic debitorului decizia sa de aprobare/respingere a
cererii de suspendare a obligaiilor de plat a ratelor.
(6) Decizia de aprobare conine i numrul de rate pentru care a fost solicitat de debitor i
aprobat suspendarea la plat i se comunic debitorului în format letric sau prin pot
electronic, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de
comunicare la distan oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaiei
creditorului de înregistrare a convorbirii, dup caz, în funcie de opiunea exprimat de
debitor.
temeiul prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020, se realizeaz fr
încheierea de acte adiionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv
noul grafic de rambursare a creditului i graficul de rambursare a dobânzilor ealonate,
4
transmis de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitrii.
Notificarea debitorului se realizeaz în format letric sau prin pota electronic, la datele
de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la
distan oferit de creditor, conform opiunii exprimate de debitor. În graficului de
rambursare a creditului revizuit dup acordarea facilitii de suspendare a obligaiei de
plat rata de dobânda se menine la nivelul prevzut în contractul de credit iniial încheiat
între debitor i creditor.
(8) În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor
guvernamentale, în termenul prevzut la alin. (5) creditorul notific i garantul cu privire
la prelungirea valabilitii contractului de garantare în condiiile prevederilor art. 3 alin.
(2) i la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordrii facilitii
de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020,
prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.
Caracteristicile facilitii de suspendare la plat a obligaiilor de plat a ratelor aferente
creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor
Art.6
(1) Creditorul poate acorda facilitatea de suspendare a obligaiei debitorului de plat a ratelor
aferente creditului ipotecar la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de
principal, dobânzi i comisioane, pe perioada stabilit conform prevederilor art. 3, conform
opiunii debitorului.
(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale
produce efecte de la data comunicrii de ctre debitor a solicitrii de suspendare ctre creditor.
Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii
persoane fizice
Art.7
(1) Perioada de creditare stabilit iniial în contractul de credit poate fi prelungit cu o perioad
egal cu durata suspendrii obligaiei de plat, cu respectarea de ctre creditori a
reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârst a debitorilor la terminarea
contractului prelungit.
restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârst.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 2, litera f) i art. 2^1 litera h) din Anexa nr. 2 la Hotrârea
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului
“Prima cas“, cu modificrile i completrile ulterioare, în cazul creditelor acordate în cadrul
Programului Prima cas, durata maxim a creditului de 30 de ani, poate fi prelungit cu o
5
perioad egal cu durata suspendrii la plata ratelor acordate în condiiile prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020, cu respectarea de ctre creditori a
reglementrilor interne privind încadrarea în limita de vârst a debitorilor la terminarea
contractului prelungit.
debitorii persoane fizice
(1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferent perioadei de
suspendare se calculeaz potrivit prevederilor contractului de credit i reprezint o crean
distinct i independent în raport cu celelalte obligaii izvorâte din contractul de credit.
(2) Plata de ctre debitor a creanei reprezentând dobânda total aferent perioadei de suspendare
la plat acordat conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020 se va
face ealonat, începând cu luna imediat urmtoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de
rate lunare egale, fr perceperea de dobând pentru aceast component a creditului ipotecar, iar
graficul de rambursare a acestor pli se comunic în termen de 5 zile debitorilor i Fondului
Naional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici i Mijlocii, denumit în continuare
FNGCIMM, odat cu formularea solicitrii de emitere a scrisorii de garanie.
CAPITOLUL IV
Art. 9
dobânzilor ealonate pentru creditele ipotecare, contractate de debitori persoane fizice
(1) Statul român, prin Ministerul Finanelor Publice, garanteaz în procent de 100% creditorilor
irevocabil i necondiionat obligaia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilitii
de suspendare la plat a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiiile
prevzute la art. 4 acordate de ctre creditor în favoarea debitorilor eligibili.
(2) FNGCIMM este mandatat s acorde garanii în numele i în contul statului român, prin
Ministerul Finanelor Publice, în baza unei Conveniei de implementare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020 încheiat între Ministerul Finanelor
Publice, în calitate de mandant i FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.
(3) Acordarea i derularea garaniilor de stat în favoarea creditorilor, se realizeaz pe baza unei
convenii de garantare încheiate între FNGCIMM i creditori.
(4) În scopul garantrii obligaiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada
suspendrii la plat, prevzut la art. 3 din prezentele norme, creditorul care a aprobat
solicitrile de suspendare formulate de debitorii si în condiiile prevzute la art. 3 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2020, solicit FNGCIMM emiterea unei scrisori
de garanie în numele i în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanie în baza
conveniei de garantare încheiat cu creditorul.
6
(5) Creditorul transmite la FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanie, însoit de
o situaie centralizatoare întocmit de creditor pe propria rspundere, în care este evideniat
valoarea total a contractului de garantare, rezultat din cumularea sumelor de plat
conform graficelor de ealonare a plii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori,
emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data
expirrii termenului acordat debitorilor conform prevederilor art.3 alin.(1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 37/2020.
(6) Forma i elementele pe care trebuie s le conin situaia centralizatoare întocmit de
creditor se vor detalia în Convenia de garantare. Situaia centralizatoare va cuprinde
obligatoriu urmtoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele i
prenumele, codul numeric personal, numrul contractului de credit i data încheierii acestuia,
suma garantat de stat.
(7) Valoarea total a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de
garanie este exprimat în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în
alt valut, valoarea cumulat a dobânzilor se stabilete utilizând cursul de schimb
comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis
ctre FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanie.
(8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevzui indici
variabili, valoarea scrisorii de garanie este determinabil pe baza estimrilor creditorilor
privind evoluia indicilor variabili. Pentru efectuarea coreciei valorii scrisorii de garanie,
pân la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligaia comunicrii ctre FNGCIMM a
situaiei centralizatoare privind valoarea cumulat a dobânzilor de plat, determinat pe baza
valorii indicilor care intr în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit
încheiate cu debitorii.
rambursarea de ctre debitorii eligibili conform prevederilor art. 5 a obligaiilor de plat a
dobânzilor ealonate pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiiile prevzute la art. 4
pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanie.
(2) Scrisorile de garanie sunt valabile pe perioada cuprins între data emiterii i data încetrii
rspunderii FNGCIMM în numele i în contul statului.
(3) Data la care înceteaz rspunderea FNGCIMM în numele i în contul statului este:
a) Data expirrii perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2);
b) Data la care MFP pltete valoarea de executare a garaniei pentru ultimul debitor din
situaia centralizatoare transmis de creditor pe propria rspundere;
c) Data înregistrrii la FNGCIMM a comunicrii finanatorului cu privire la renunarea
la scrisoarea de garanie;
d) Data rambursrii integrale de ctre debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin.
(2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2020, la termen sau anticipat, dar
nu mai mult de 5 ani.
7
Art.11
derulrii soldului garaniei, pe baza situaiilor furnizate de ctre creditor, conform prevederilor
conveniei de garantare. Informaiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de
garanie emise vor fi colectate de FNGCIMM detaliat, la nivelul fiecrui contract de credit, sub
forma unui set de date standardizat, a crui structur i termene de raportare vor fi stabilite prin
Convenia de garantare încheiat de FNGCIMM cu creditorul.
(2) Valoarea garaniei se va reduce în mod automat cu orice plat efectuat de debitor în
perioada de rambursare a dobânzilor ealonate la plat conform graficelor întocmite cu
respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum i cu valoarea plilor de garanii efectuate la
cererea creditorului în temeiul obligaiei de garantare asumate prin scrisorile de garanie emise în
numele i în contul statului, dup caz.
CAPITOLUL V
Executarea scrisorilor de garanie. Plile efectuate în temeiul scrisorilor de garanie
Art.12
(1) Prin emiterea scrisorilor de garanie, statul român, prin MFP, prin mandatarul FNGCIMM se
angajeaz irevocabil s plteasc obligaiile garantate la prima i simpla cerere a creditorului,
pân la limita valorii scrisorii de garanie stabilit conform prevederilor art. 9 alin. (5) i/sau
alin. (6), dup caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu i-a/au îndeplinit obligaiile de
rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevzut la art. 8 alin. (2).
(2) Creditorul poate transmite cereri de executare în temeiul scrisorii de garanie în perioada de
valabilitate a scrisorii de garanie.
Art.13
(1) Cererile de executare a garaniei se transmit FNGCIMM de ctre fiecare creditor pân la data
de 20 a fiecrei luni calendaristice, consolidate pe creditor, pentru debitorii din portofoliu,
însoite de urmtoarele documente în copie:
a) documentele de identitate/ale debitorilor pentru care se cere executarea garaniei. Se vor
transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitor pentru perioada de suspendare la
plata ratelor;
c) notificrile transmise debitorilor potrivit art. 5, alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 37/2020;
d) extrasele conturilor de dobând sau documente echivalente din care s rezulte soldul
dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garaniei.
(2) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizeaz cererea de
executare a garaniei i emite o decizie de plat consolidat pe creditor, pentru debitorii din
portofoliu prevzui la alin. (1).
8
(3) FNGCIMM poate solicita creditorului, furnizarea de informaii i documente necesare
pentru completarea/clarificarea documentaiei transmise odat cu cererea de executare a
garaniei, în vederea soluionrii cererii de executare a garaniei.
(4) Informaiile i documentele prevzute la alin. (3), transmise de creditor, se vor ataa de ctre
FNGCIMM la documentaia depus odat cu cererea de executare i vor fi luate în
considerare la soluionarea acesteia.
(5) Documentaia care trebuie s însoeasc cererea de executare se transmite/se depune la sediul
social al FNGCIMM distinct, pe fiecare debitor.
(6) Decizia consolidat de aprobare a cererii de executare a garaniei se comunic creditorului i
MFP cel mai târziu în ziua lucrtoare imediat urmtoare datei adoptrii, pe fax sau prin pot
electronic, urmând ca ulterior, în cel mult dou zile lucrtoare, s se transmit i documentul
în original.
(7) Plata valorii de executare a garaniei, prevzut în decizia consolidat se face de ctre MFP
într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a
cererii de executare consolidat pe creditor, în termen de maximum 10 de zile calendaristice
de la primirea deciziei FNGCIMM.
(8) Plata valorii de executare a garaniei prevzut în decizia consolidat emis de FNGCIMM
se efectueaz din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanelor Publice - Aciuni
Generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alin. "Sume rezultate din executarea garaniilor
acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50.
Art.14
Procedura de individualizare i recuperare a creanelor rezultate din executarea scrisorilor
de garanie
(1) Creanele rezultate din plata garaniilor de stat acordate, respectiv sumele pltite creditorilor
în baza scrisorilor de garanie acordate de ctre FNGCIMM, sunt creane bugetare i se
recupereaz de ctre organele fiscale competente ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
de la debitor, în condiiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare, denumit în continuare Codul de procedur fiscal.
(2) În termen de 5 zile lucrtoare de la data plii valorii de executare a garaniei, MFP transmite
FNGCIMM dovada efecturii plii.
(3) dup primirea dovezii efecturii plii potrivit alin. (2) FNGCIMM întocmete un înscris,
care reprezint titlu de crean bugetar în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de
procedur fiscal, prin care se individualizeaz creana bugetar rezultat prin plat, precum i
data scadenei acesteia. Titlul de crean se comunic debitorului, prin pot, cu scrisoare
recomandat cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii
dovezii efecturii plii prevzute la alin. (2).
(4) În cazul în care comunicarea titlului de crean potrivit alin. (3) nu a fost posibil, aceasta se
poate realiza prin publicitate, respectiv prin afiarea, concomitent, la sediul FNGCIMM i pe
pagina de internet a acestuia, a unui anun în care se menioneaz c a fost emis titlul de crean
bugetar pe numele persoanei fizice.
9
(5) Anunul prevzut la alin. (4) se menine afiat cel puin 60 de zile de la data publicrii
acestuia i conine urmtoarele elemente:
a) numele i prenumele persoanei fizice;
b) domiciliul persoanei fizice;
c) numrul i data emiterii titlului de crean bugetar.
(6) În cazul în care titlul de crean bugetar se comunic prin publicitate, acesta se consider
comunicat în termen de 15 zile de la data afirii anunului.
(7) Termenul de plat voluntar a obligaiei rezultate din executarea scrisorii de garanie este de
15 zile de la data comunicrii titlului de crean bugetar.
(8) La data expirrii termenului de plat prevzut la alin. (7), titlul de crean bugetar devine
titlu executoriu.
(9) Titlul executoriu împreun cu dovada efecturii procedurii de comunicare ctre debitor/i i
copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înainteaz, în termen de 5 zile
lucrtoare de la data efecturii procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, în vederea recuperrii creanei bugetare, în
condiiile Codului de procedur fiscal.
(10) Accesoriile creanelor rezultate din executarea scrisorilor de garanie, prevzute la art. 5
alin. (9) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2020, se calculeaz de ctre organele
fiscale competente ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, începând cu ziua urmtoare
datei scadenei acestora i pân la data stingerii inclusiv i se recupereaz de ctre acestea.
SECIUNEA II – Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate
de persoane fizice
CAPITOLUL VI
Condiii de acordare a facilitii de suspendare la plat a obligaiilor aferente creditelor, cu
excepia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice
Art. 15 Facilitatea de suspendare la plat a ratelor se acord cu respectarea urmtoarelor
condiii:
(1) Perioada pentru care se acord facilitile de suspendare la plat a ratelor scadente aferente
împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi i comisioane, acordate debitorilor de
ctre creditori se stabilete pe baza opiunii debitorului i este cuprins între 1 i 9 luni, fr a
putea depi data de 31 decembrie 2020.
(2) Perioada maxim de rambursare a obligaiilor de plat aferente creditului poate fi extins cu
o perioad aferent suspendrii obligaiilor de plat.
(3) Suspendarea se acorda pentru creditele care îndeplinesc urmtoarele condiii cumulative:
a. Au fost acordate pân la data intrrii în vigoare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
10
b. Data scadenei finale a obligaiilor de rambursare a ratelor, prevzut în contractele
de credit, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
c. Nu le-a fost declarat scadena anticipat pân la data de 30.03.2020, inclusiv;
d. Nu înregistreaz rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii
au efectuat plata obligaiilor restante pân la data solicitrii suspendrii obligaiei de
plat în condiiile prevzute la art.2, alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 37/2020.
Criterii de eligibilitate a debitorilor i condiiile de aprobare a cererilor de suspendare la
plat a ratelor scadente aferente creditelor, cu excepia creditelor ipotecare contractate de
persoane fizice
Art. 16
(1) Poate beneficia de acordarea facilitii de suspendare a obligaiei de plat a ratelor,
dobânzilor i comisioanelor aferente creditului, debitorul ale crui venituri au fost afectate
direct sau indirect de situaia grav generat de pandemia COVID-19, sub condiia
transmiterii solicitrii ctre creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în
vigoare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020.
(2) Debitorul, persoana fizic, declar pe proprie rspundere c i-au fost afectate veniturile
proprii i/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaia grav
generat de pandemia COVID-19 fa de nivelul înregistrat anterior declarrii strii de
urgen i se afla in imposibilitatea de a onora obligaiile de plat aferente creditului ca
urmare a interveniei uneia/mai multora dintre urmtoarele cauze, fr a se limita la acestea:
intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în omaj tehnic ca efect al
închiderii/restrângerii activitii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei
carantin instituionalizat sau izolare la domiciliu, îmbolnvirea cu COVID-19, etc.
(3) Debitorul, cu excepia persoanelor fizice, declar pe proprie rspundere c i-au fost afectate
veniturile proprii, direct sau indirect, de situaia grav generat de pandemia COVID-19 fa
de nivelul înregistrat anterior declarrii strii de urgen i se afla în imposibilitatea de a
onora obligaiile de plat aferente creditului, activitatea fiind afectat de urmtoarele condiii:
a. pentru debitori persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile
familiale ce funcioneaz potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale i întreprinderile familiale, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 182/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru debitorii care
dein profesii liberale i profesii care se exercit în baza unor legi speciale, indiferent de
forma de exercitare a profesiei dac activitatea a fost întrerupt total sau parial ca efect al
deciziilor emise de autoritile publice competente potrivit legii, pe perioada strii de
urgen decretate, cu urmtoarele urmri: restrângerea pieei de desfacere, restrângerea
numrului de angajai, diminuarea numrului de furnizori .a.;
11
b. pentru ali debitori cu excepia persoanelor fizice i cei menionai la lit. a) dac dein
certificatul de situaii de urgen emis de Ministerul Economiei, Energiei i Mediului de
Afaceri, sau certificatul pentru situaii de urgen emis de Ministerul Economiei, Energiei
i Mediului de Afaceri prin care se constat diminuarea veniturilor sau a încasrilor sale
cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie i februarie
2020 sau activitatea lor a fost întrerupt parial sau total ca efect al deciziilor emise de
autoritile publice competente pe perioada strii de urgen decretat, cu urmtoarele
urmri: restrângerea pieei de desfacere, restrângerea numrului de angajai, diminuarea
numrului de furnizori s.a.;
c. nu se afl în insolven la data solicitrii suspendrii rambursrii creditului, conform
informaiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naional al Registrului Comerului.
(4) În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formuleaz de ctre reprezentantul legal al
acestora.
(5) Creditorul analizeaz solicitarea formulat de debitor, verific încadrarea creditului în
condiiile prevzute la art. 15 i ale prezentului articol i în termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data primirii solicitrii comunic debitorului decizia sa de
aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaiilor de plat a ratelor.
(6) Decizia de aprobare conine i numrul de rate solicitate de debitor i aprobarea suspendrii
la plat i se comunic debitorului în format letric sau prin pota electronic la datele de contact
precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distan oferit de
creditor, sau telefonic, cu respectarea obligaiei creditorului de înregistrare a convorbirii, dup
caz, în funcie de opiunea exprimat de debitor.
(7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobrii solicitrii debitorului în temeiul
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020, se realizeaz fr încheierea de
acte adiionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de
rambursare a creditului, transmis de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea
solicitrii. Toate garaniile aferente contactului de credit se menin. Efectele modificrii
contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020 se
extind de drept asupra oricror codebitori, garani, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaia
debitorului, precum i a oricror alte pri ale contractului de credit astfel modificat, doar cu
acordul prealabil al acestora.
(8) Notificarea debitorului se realizeaz în format letric sau prin pota electronic, la datele de
contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distan oferit de
creditor, conform opiunii exprimate de debitor.
(9) În cazul creditelor garantate, în termenul prevzut la alin. (6) creditorul notific i garantul
cu privire la prelungirea valabilitii angajamentului de garantare în condiiile prevederilor art. 3
alin. (2) i la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordrii facilitii de
suspendare în temeiul prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020. Perioada
maxim de valabilitate a garaniilor prevzut în actele normative cu caracter special care
reglementeaz programele guvernamentale de garantare poate fi extins cu o perioad egal cu
12
a Guvernului nr. 37/2020.
Caracteristicile facilitii de suspendare la plat a obligaiilor de plat a ratelor aferente
creditelor contractate de debitori cu excepia creditelor ipotecare
Art. 17
(1) Creditorul acord la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligaiei de plat a
ratelor de principal, dobânzi i comisioane, pe perioada stabilit conform prevederilor art. 15, în
msura în care îndeplinete condiiile de la art. 15 i 16, conform opiunii debitorului.
(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale
produce efecte de la data comunicrii de ctre debitor a solicitrii de suspendare ctre creditor.
(3) În termen de 30 de zile de la primirea solicitrii prevzute la alin. (2), creditorul notific
debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordrii facilitii de
suspendare a obligaiilor conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 37/2020.
Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori cu excepia
creditelor ipotecare
Art. 18
(1) Perioada de creditare stabilit iniial în contractul de credit poate fi prelungit cu o perioad
egal cu durata suspendrii obligaiei de plat, cu respectarea de ctre creditori a reglementrilor
interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârst a debitorilor persoanelor fizice la
terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturitii creditelor
depete limita de vârst prevzut prin reglementrile creditorilor de acordare a creditelor,
creditorii procedeaz la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârst.
(2) Perioada maxim de creditare prevzut în reglementrile creditorilor poate fi depit cu o
perioad maxim egal cu durata suspendrii obligaiei de plat.
Rambursarea obligaiilor suspendate la plat aferente creditelor contractate de debitori cu
excepia creditelor ipotecare
(1) Dobânda datorat de debitori corespunztor perioadei de suspendare se capitalizeaz la
soldul creditului existent la sfâritul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se
pltete ealonat pân la noua maturitate a creditelor sau pân la maturitatea iniial în cazul
restructurrii creditelor, începând cu luna urmtoare expirrii perioadei de suspendare, pe
durata rmas pân la noua maturitate a creditelor sau pân la maturitatea iniial în cazul
restructurrii creditelor.
(2) În graficul de rambursare refcut dup acordarea facilitii de suspendare a obligaiei de plat
se menine rata de dobânda la nivelul prevzut în contractul de credit iniial încheiat între
debitor i creditor.
(1) În aplicarea prezentelor norme, modelul Conveniei de garantare, al Conveniei de
implementare prevzute la art. 9 alin. (2), precum i al titlului de crean prevzut la art. 5 alin.
(5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2020 se aprob prin ordin al ministrului
finanelor publice în termen de 5 zile de la data intrrii în vigoare a prezentelor norme.
(2) În termen de 5 zile de la data intrrii în vigoare a prezentelor norme de aplicare, creditorii
implicai în accesarea facilitii de garantare prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
37/2020 notific FNGCIMM cu privire la încheierea conveniei de garantare.
‎C:\Users\George\Desktop\normeproiecthgnormerate_04042020.docx‎