Nomenclatorul SIRUTA

122
DECEMBRIE 2010 - IANUARIE 2011

Transcript of Nomenclatorul SIRUTA

DECEMBRIE 2010 - IANUARIE 2011

Nomenclatorul localităţilor SIRUTA a fost elaborat înbaza Legii nr. 2/16 februarie 1968, cu modificările ulterioare.

Denumirile localităţilor administrativ-teritoriale suntpreluate întocmai din lege.Modificările efectuate (întreţinereaacestora) se fac numai pe bază de lege.

Acest nomenclator reflectă situaţia existentă la 1 iulie2010 şi reprezintă un extras din nomenclatorul SIRUTA înformă completă.

Cuprinde unităţile administrativ-teritoriale (municipii,oraşe, comune, sate) şi codul SIRUTA de nivel 3, grupate pecod SIRUTA de nivel 2 (municipii, oraşe, comune).

El este destinat să servească lucrărilor de codificare şiprelucrare a datelor în profil administrativ-teritorial în cadrulRecensământului General Agricol - 2010 .

Atenţie !Dacă au survenit modificări (schimbare denumire,

înfiinţare de noi unităţi administrativ-teritoriale, treceri delocalităţi dintr-o unitate administrativ-teritorială la alta) după data de 1 iulie 2010, comisiile locale de recensământ vorsolicita, prin secretariatele tehnice judeţene, ComisieiCentrale pentru Recensământul General Agricol - 2010,codurile SIRUTA pentru aceste situaţii.

- 1 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

01 JUDEŢUL ALBA 1570 FLOREŞTI 2185 COSTEŞTIMUNICIPIUL ALBA IULIA 1589 FURDUIEŞTI 2194 DEALU LĂMĂŞOI

1026 ALBA IULIA 1598 MIHOEŞTI 2201 DEVE1035 BĂRĂBANŢ 1605 MOTORĂŞTI 2210 DUPĂ PLEŞE1044 MICEŞTI 1614 PESTE VALEA BISTRII 2229 FAŢA1053 OARDA 1623 PODURI 2238 PLEŞEŞTI1062 PÂCLIŞA 1632 SORLIŢA 2247 POTIONCI

MUNICIPIUL AIUD 1641 TOMUŞEŞTI 2256 ROGOZ1222 AIUD 1650 VALEA BISTRII 2265 ROŞEŞTI1231 AIUDUL DE SUS 1669 VALEA CASELOR 2274 RUSEŞTI1277 CIUMBRUD 1678 VÂRŞI 2283 SOHODOL1240 GÂMBAŞ ORAŞ CUGIR 2292 TAMBOREŞTI1286 GÂRBOVA DE JOS 1703 CUGIR ALMAŞU MARE1295 GÂRBOVA DE SUS 1712 BOCŞITURA 2318 ALMAŞU MARE1302 GÂRBOVIŢA 1721 BUCURU 2327 ALMAŞU DE MIJLOC1259 MĂGINA 1730 CĂLENE 2336 BRĂDET1268 PĂGIDA 1749 FEŢENI 2345 CHEILE CIBULUI1311 SÂNCRAI 1758 GOAŞELE 2354 CIB1320 ŢIFRA 1767 MUGEŞTI 2363 GLOD

MUNICIPIUL BLAJ 1776 VINEREA 2372 NĂDĂŞTIA1357 BLAJ ORAŞ OCNA MUREŞ ARIEŞENI1366 DELENI-OBÂRŞIE 1801 OCNA MUREŞ 2390 ARIEŞENI1375 FLITEŞTI 1838 CISTEIU DE MUREŞ 2407 AVRĂMEŞTI1384 IZVOARELE 1847 MICOŞLACA 2416 BUBEŞTI1428 MĂNĂRADE 1856 RĂZBOIENI-CETATE 2425 CASA DE PIATRĂ1393 PETRISAT 1810 UIOARA DE JOS 2434 COBLEŞ1437 SPĂTAC 1829 UIOARA DE SUS 2443 DEALU BAJULUI1400 TIUR ORAŞ TEIUŞ 2452 FAŢA CRISTESEI1419 VEZA 8103 TEIUŞ 2461 FAŢA LĂPUŞULUI

MUNICIPIUL SEBEŞ 8112 BELDIU 2470 GALBENA1883 SEBEŞ 8121 CĂPUD 2489 HODOBANA1892 LANCRĂM 8130 COŞLARIU NOU 2498 IZLAZ1909 PETREŞTI 8149 PEŢELCA 2504 PĂNTEŞTI1918 RĂHĂU ORAŞ ZLATNA 2513 PĂTRĂHĂIŢEŞTI

ORAŞ ABRUD 1945 ZLATNA 2522 POIENIŢA1160 ABRUD 1954 BOTEŞTI 2531 RAVICEŞTI1179 ABRUD-SAT 1963 BUDENI 2540 STURU1188 GURA CORNEI 1972 DEALU ROATEI 2559 ŞTEI-ARIEŞENI1197 SOHARU 1981 DOBROT 2568 VANVUCEŞTI

ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 1990 DUMBRAVA AVRAM IANCU2924 BAIA DE ARIEŞ 2005 FENEŞ 2586 AVRAM IANCU2933 BRĂZEŞTI 2014 GALAŢI 2595 ACHIMEŢEŞTI2942 CIOARA DE SUS 2023 IZVORU AMPOIULUI 2602 AVRĂMEŞTI2951 MUNCELU 2032 PĂTRÂNGENI 2611 BĂDĂI2960 SARTĂŞ 2050 PÂRAU GRUIULUI 2620 BOLDEŞTI2979 SIMULEŞTI 2041 PIRITA 2639 CĂLUGĂREŞTI

ORAŞ CÂMPENI 2069 PODU LUI PAUL 2648 CĂSOAIA1464 CÂMPENI 2078 RUNC 2657 CÂNDEŞTI1473 BONCEŞTI 2087 RUŞI 2666 CÂRĂŞTI1482 BORLEŞTI 2096 SUSENI 2675 CÂRŢULEŞTI1491 BOTEŞTI 2103 TRÂMPOIELE 2684 COCEŞTI1507 CERTEGE 2112 VALEA MICĂ 2693 COCOŞEŞTI1516 COASTA VÂSCULUI 2121 VÂLTORI 2700 COROIEŞTI1525 DĂNDUŢ ALBAC 2719 DEALU CRIŞULUI1534 DEALU BISTRII 2149 ALBAC 2728 DOLEŞTI1543 DEALU CAPSEI 2158 BĂRĂŞTI 2737 DUMĂCEŞTI1552 DRIC 2167 BUDĂIEŞTI 2746 GOJEIEŞTI1561 FAŢA ABRUDULUI 2176 CIONEŞTI 2755 HELEREŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 2 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

2764 INCEŞTI 3413 ACMARIU 3912 FÂNTÂNELE2773 JOJEI 3422 IBRU 3921 GROŞI2782 MĂRTEŞTI 3431 POIENI 3930 VALEA MARE2791 ORGEŞTI 3440 RĂCĂTĂU 3949 VIEZURI2808 PĂTRUŢEŞTI BUCERDEA GRÂNOASĂ 3958 CETATEA DE BALTĂ2817 PLAI 4204 BUCERDEA GRÂNOASĂ 3967 CETATEA DE BALTĂ2826 PUŞELEŞTI 4213 CORNU 3976 CRACIUNELU DE SUS2835 ŞOICEŞTI 4222 PĂDURE 3985 SÂNTĂMĂRIE2844 ŞTERTEŞTI 4231 PÂNCA 3994 TĂTÂRLAUA2853 TÂRSA BUCIUM CIUGUD2862 TÂRSA-PLAI 3468 BUCIUM 1080 CIUGUD2871 VALEA MACIULUI 3477 ANGHELEŞTI 1099 DRÂMBAR2880 VALEA UŢULUI 3486 BISERICANI 1115 HĂPRIA2899 VERDEŞTI 3495 BUCIUM-SAT 1106 LIMBA2906 VIDRIŞOARA 3501 CERBU 1124 ŞEUŞA

BERGHIN 3510 CIUCULEŞTI 1133 TELEAC2997 BERGHIN 3529 COLEŞENI CIURULEASA3002 GHIRBOM 3538 DOGĂREŞTI 4017 CIURULEASA3011 HENIG 3547 FEREŞTI 4026 BIDIGEŞTI3020 STRAJA 3556 FLOREŞTI 4035 BODREŞTI

BISTRA 3565 GURA IZBITEI 4044 BOGLEŞTI3048 BISTRA 3574 HELEŞTI 4053 BUNINGINEA3057 ARONEŞTI 3583 IZBICIOARA 4062 GHEDULEŞTI3066 BĂLEŞTI 3592 IZBITA 4071 MĂTIŞEŞTI3075 BĂLEŞTI-CĂTUN 3609 JURCUIEŞTI 4080 MORĂREŞTI3084 BÂRLEŞTI 3618 LUPULEŞTI 4099 VULCAN3093 CHELETENI 3627 MĂGURA CRĂCIUNELU DE JOS3100 CIULDEŞTI 3636 MUNTARI 4197 CRĂCIUNELU DE JOS3119 CREŢEŞTI 3645 PETRENI CRICĂU3137 DÂMBURENI 3654 POIANA 4151 CRICĂU3128 DEALU MUNTELUI 3663 POIENI 4160 CRAIVA3146 DURĂŞTI 3672 STÂLNIŞOARA 4179 TIBRU3155 GĂNEŞTI 3681 VALEA ABRUZEL CUT3164 GÂRDE 3690 VALEA ALBĂ 4124 CUT3173 HODIŞEŞTI 3707 VALEA CERBULUI DAIA ROMÂNĂ3182 HUDRICEŞTI 3716 VALEA NEGRILESII 4259 DAIA ROMÂNĂ3191 LIPAIA 3725 VALEA POIENII DOŞTAT3208 LUNCA LARGĂ 3734 VALEA ŞESII 4277 DOŞTAT3217 LUNCA MERILOR 3743 VĂLENI 4286 BOZ3226 MIHĂIEŞTI 3752 VÂLCEA 4295 DEALU DOŞTATULUI3235 NĂMAŞ CÂLNIC FĂRĂU3244 NOVĂCEŞTI 4115 CÂLNIC 4311 FĂRĂU3253 PERJEŞTI 4133 DEAL 4320 HERIA3262 POIANA CENADE 4339 MEDVEŞ3271 POIU 3770 CENADE 4348 SÂNBENEDIC3280 RĂTITIŞ 3789 CAPU DEALULUI 4357 ŞILEA3299 RUNCURI 3798 GORGAN GALDA DE JOS3306 SĂLĂGEŞTI CERGĂU 4375 GALDA DE JOS3315 ŞTEFANCA 3814 CERGĂU MARE 4384 BENIC3324 TOLĂCEŞTI 3823 CERGĂU MIC 4393 CETEA3333 TOMNATEC 3832 LUPU 4400 GALDA DE SUS3342 TRIŞOREŞTI CERU-BĂCĂINŢI 4419 LUPŞENI3351 ŢĂRĂNEŞTI 3850 CERU-BĂCĂINŢI 4428 MĂGURA3360 VÂRŞI-RONTU 3869 BOLOVĂNEŞTI 4437 MESENTEA3379 VÂRŞII MARI 3878 BULBUC 4446 OIEJDEA3388 VÂRŞII MICI 3887 CUCUTA 4455 POIANA GALDEI

BLANDIANA 3896 CURPENI 4464 RĂICANI3404 BLANDIANA 3903 DUMBRĂVIŢA 4473 ZĂGRIŞ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 3 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

GÂRBOVA 5069 NECRILEŞTI 5648 POIANA AMPOIULUI4491 GÂRBOVA 5078 POPEŞTI 5657 POIANA URSULUI4507 CĂRPINIŞ 5087 SFÂRCEA 5666 PRESACA AMPOIULUI4516 RECIU 5096 TECŞEŞTI 5675 REMETEA

GÂRDA DE SUS JIDVEI 5684 TĂUŢI4534 GÂRDA DE SUS 5112 JIDVEI 5693 VĂLENI4543 BIHARIA 5121 BĂLCACIU MIHALŢ4552 DEALU FRUMOS 5130 CĂPÂLNA DE JOS 5719 MIHALŢ4561 DEALU ORDÂNCUŞII 5149 FEISA 5728 CISTEI4570 DOBREŞTI 5158 VESEUŞ 5737 OBREJA4598 GÂRDA SEACĂ LIVEZILE 5746 ZĂRIEŞ4589 GHEŢARI 5176 LIVEZILE MIRĂSLĂU4605 HANĂŞEŞTI 5185 IZVOARELE 5764 MIRĂSLĂU4614 HUZĂREŞTI 5194 POIANA AIUDULUI 5773 CICĂU4623 IZVOARELE 5201 VĂLIŞOARA 5782 DECEA4632 MUNUNĂ LOPADEA NOUĂ 5791 LOPADEA VECHE4641 OCOALE 5229 LOPADEA NOUĂ 5808 ORMENIŞ4650 PLAI 5238 ASINIP 5817 RACHIŞ4669 PLIŞTI 5256 BĂGĂU MOGOŞ4678 SCOARŢA 5247 BEŢA 5835 MOGOŞ4696 SNIDE 5265 CICÂRD 5844 BĂRBEŞTI4687 SUCEŞTI 5274 CIUGUZEL 5853 BÂRLEŞTI

HOPÂRTA 5283 OCNIŞOARA 5862 BÂRLEŞTI-CĂTUN4712 HOPÂRTA 5292 ODVEREM 5871 BÂRZOGANI4721 SILIVAŞ LUNCA MUREŞULUI 5880 BOCEŞTI4730 ŞPĂLNACA 5318 LUNCA MUREŞULUI 5899 BOGDĂNEŞTI4749 TURDAŞ 5327 GURA ARIEŞULUI 5906 BUTEŞTI4758 VAMA SEACĂ LUPŞA 5915 COJOCANI

HOREA 5345 LUPŞA 5924 CRISTEŞTI4776 HOREA 5354 BÂRDEŞTI 5933 MĂMĂLIGANI4785 BABA 5363 BÂRZAN 5942 NEGREŞTI4794 BUTEŞTI 5372 CURMĂTURĂ 5951 ONCEŞTI4801 DÂRLEŞTI 5381 DUPĂ DEAL 5960 POIENILE-MOGOŞ4810 FERICET 5390 GEAMĂNA 5979 TOMEŞTI4829 GIURGIUŢ 5407 HĂDĂRĂU 5997 VALEA BARNII4838 MĂNCEŞTI 5416 HOLOBANI 5988 VALEA BÂRLUŢEŞTI4847 MĂTIŞEŞTI 5425 LAZURI 6002 VALEA COCEŞTI4856 NICULEŞTI 5434 LUNCA 6011 VALEA GIOGEŞTI4865 PĂTRUŞEŞTI 5443 MĂNĂSTIRE 6020 VALEA MLACII4874 PETREASA 5452 MĂRGAIA 6039 VALEA ŢUPILOR4883 PRELUCA 5461 MUŞCA NOŞLAC4892 TEIU 5489 PÂRÂU-CĂRBUNĂRI 6057 NOŞLAC4909 TRIFEŞTI 5470 PIŢIGA 6066 CĂPTĂLAN4918 ZÂNZEŞTI 5498 POŞOGANI 6075 COPAND

IGHIU 5504 ŞASA 6084 GĂBUD4936 IGHIU 5513 TRIFEŞTI 6093 STÂNA DE MUREŞ4945 BUCERDEA VÂNOASĂ 5522 VALEA HOLHORII 6100 VALEA CIUCIULUI4954 IGHIEL 5531 VALEA LUPŞII OCOLIŞ4963 ŞARD 5540 VALEA ŞESII 6128 OCOLIŞ4972 ŢELNA 5559 VĂI 6137 LUNCA LARGĂ

ÎNTREGALDE 5568 VINŢA 6146 RUNC4990 ÎNTREGALDE METEŞ 6155 VIDOLM5005 DEALU GEOAGIULUI 5586 METEŞ OHABA5014 GHIONCANI 5595 AMPOIŢA 6173 OHABA5023 ILIEŞTI 5602 ISCA 6182 COLIBI5032 IVĂNIŞ 5611 LUNCA AMPOIŢEI 6191 MĂGHIERAT5041 MĂRINEŞTI 5620 LUNCA METEŞULUI 6208 SECĂŞEL5050 MODOLEŞTI 5639 PĂDUREA PIANU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 4 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

6226 PIANU DE SUS ROŞIA MONTANĂ 7286 NEGEŞTI6235 PIANU DE JOS 6770 ROŞIA MONTANĂ 7295 PRELUCĂ6244 PLAIURI 6789 BĂLMOŞEŞTI 7302 RUNC6253 PURCĂREŢI 6798 BLIDEŞTI 7311 SFOARTEA6262 STRUNGARI 6805 BUNTA 7320 ŞTIULEŢI

POIANA VADULUI 6814 CĂRPINIŞ 7339 TRÂNCEŞTI6280 POIANA VADULUI 6823 COASTA HENŢII SOHODOL6299 COSTEŞTI 6832 CORNA 7455 SOHODOL6306 DUDUIENI 6841 CURĂTURI 7464 BĂZEŞTI6315 FĂGETU DE JOS 6850 DĂROAIA 7473 BILĂNEŞTI6324 FĂGETU DE SUS 6869 GÂRDA-BĂRBULEŞTI 7482 BOBĂREŞTI6333 HĂNĂŞEŞTI 6878 GURA ROŞIEI 7491 BRĂDEANA6342 LUPĂIEŞTI 6887 IACOBEŞTI 7507 BURZONEŞTI6351 MORCĂNEŞTI 6896 IGNĂŢEŞTI 7516 DEONCEŞTI6360 PĂŞTEŞTI 6903 ŞOAL 7525 DILIMANI6379 PETELEI 6912 ŢARINA 7534 FURDUIEŞTI6388 STĂNEŞTI 6921 VÂRTOP 7543 GURA SOHODOL

PONOR SĂLCIUA 7552 HOANCĂ6404 PONOR 6985 SĂLCIUA DE JOS 7561 JOLDIŞEŞTI6413 DUPA DEAL 6994 DEALU CASELOR 7570 LAZURI6422 GEOGEL 7008 DUMEŞTI 7589 LEHEŞTI6431 MĂCĂREŞTI 7017 SĂLCIUA DE SUS 7598 LUMINEŞTI6459 VALE IN JOS 7026 SUB PIATRĂ 7605 MEDREŞTI6440 VALEA BUCURULUI 7035 VALEA LARGĂ 7614 MORĂREŞTI

POŞAGA SĂLIŞTEA 7623 MUNEŞTI6477 POŞAGA DE JOS 7053 SĂLIŞTEA 7632 NĂPĂIEŞTI6486 CORŢEŞTI 7062 MĂRGINENI 7641 NELEGEŞTI6495 INCEŞTI 7071 SĂLIŞTEA-DEAL 7650 NICOREŞTI6501 LUNCA 7080 TĂRTĂRIA 7669 PELEŞ6510 ORĂŞTI SĂSCIORI 7678 POIANA6529 POŞAGA DE SUS 7106 SĂSCIORI 7687 ROBEŞTI6538 SAGAGEA 7115 CĂPÂLNA 7712 SEBIŞEŞTI

RĂDEŞTI 7124 DUMBRAVA 7696 SICOIEŞTI6556 RĂDEŞTI 7133 LAZ 7703 SURDEŞTI6565 LEORINŢ 7142 LOMAN 7721 ŞIMOCEŞTI6574 MEŞCREAC 7151 PLEŞI 7730 TOCI6583 ŞOIMUŞ 7160 RĂCHITA 7749 VALEA VERDE

RÂMETEA 7179 SEBEŞEL 7758 VLĂDOŞEŞTI6609 RÂMETEA 7188 TONEA STREMŢ6618 COLŢEŞTI SÂNCEL 7776 STREMŢ

RÂMEŢ 7357 SÂNCEL 7785 FAŢA PIETRII6636 RÂMEŢ 7366 ICLOD 7794 GEOAGIU DE SUS6645 BOŢANI 7375 PĂNADE 7801 GEOMAL6654 BRĂDEŞTI SÂNTIMBRU ŞIBOT6663 CHEIA 7393 SÂNTIMBRU 7829 ŞIBOT6672 COTORĂŞTI 7400 COŞLARIU 7838 BALOMIRU DE CÂMP6681 FLOREŞTI 7419 DUMITRA 7847 BĂCĂINŢI6690 OLTENI 7428 GALTIU 7856 SĂRĂCSĂU6707 VALEA FĂGETULUI 7437 TOTOI ŞONA6716 VALEA INZELULUI SCĂRIŞOARA 7874 ŞONA6725 VALEA MĂNĂSTIRII 7204 SCĂRIŞOARA 7883 ALECUŞ6734 VALEA POIENII 7213 BÂRLEŞTI 7892 BIIA6743 VALEA UZEI 7222 BOTEŞTI 7909 DOPTĂU6752 VLĂDEŞTI 7231 FAŢA-LĂZEŞTI 7918 LUNCA TÂRNAVEI

ROŞIA DE SECAŞ 7240 FLOREŞTI 7927 SÂNMICLĂUŞ6949 ROŞIA DE SECAŞ 7259 LĂZEŞTI 7936 VALEA SASULUI6958 TĂU 7268 LESPEZEA ŞPRING6967 UNGUREI 7277 MAŢEI 7954 ŞPRING

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 5 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

7963 CARPEN 8602 JEFLEŞTI7972 CARPENII DE SUS 8611 LUNCA7981 CUNŢA 8620 LUNCA BISERICII7990 DRAŞOV 8639 LUNCA DE JOS8005 VINGARD 8648 LUNCA GOIEŞTI

ŞUGAG 8657 LUNCA VESEŞTI8023 ŞUGAG 8666 MODOLEŞTI8032 ARŢI 8675 NEMEŞI8041 BÂRSANA 8684 OIDEŞTI8050 DOBRA 8693 PITĂRCEŞTI8069 JIDOŞTINA 8700 PLEŞCUŢA8078 MĂRTINIE 8719 POIENI8087 TĂU BISTRA 8728 PONOREL

UNIREA 8737 PUIULEŢEŞTI8167 UNIREA 8746 RUNC8176 CIUGUDU DE JOS 8755 SEGAJ8185 CIUGUDU DE SUS 8764 URDEŞ8194 DUMBRAVA 8773 VALEA MORII8201 INOC 8782 VĂSEŞTI8210 MĂHĂCENI 8791 VÂLCĂNEASA

VADU MOŢILOR 8808 VÂLCEŞTI8238 VADU MOŢILOR 8817 VÂRTĂNEŞTI8247 BODEŞTI VINŢU DE JOS8256 BURZEŞTI 8835 VINŢU DE JOS8265 DEALU FRUMOS 8853 CÂMPU GOBLII8274 LĂZEŞTI 8844 CIOCAŞU8283 NECŞEŞTI 8862 CRIŞENI8292 PODURI-BRICEŞTI 8871 DEALU FERULUI8309 POPEŞTII DE JOS 8880 GURA CUŢULUI8318 POPEŞTII DE SUS 8899 HAŢEGANA8327 TOMUŢEŞTI 8906 INURI8336 TOŢEŞTI 8915 LAZ8345 VÂLTORI 8924 MĂTĂCINA

VALEA LUNGĂ 8933 MERETEU8363 VALEA LUNGĂ 8942 PÂRĂU LUI MIHAI8372 FĂGET 8951 POIENIŢA8381 GLOGOVEŢ 8960 STĂUINI8390 LODROMAN 8979 VALEA GOBLII8407 LUNCA 8988 VALEA LUI MIHAI8416 TĂUNI 8997 VALEA VINŢULUI

VIDRA 9002 VURPĂR8434 VIDRA8443 BĂI8452 BOBĂREŞTI8461 BOGDĂNEŞTI8470 BORDEŞTII POIENI8489 CULDEŞTI8498 DEALU GOIEŞTI8504 DOS8513 DOSU LUNCII8522 DOSU VĂSEŞTI8531 DRĂGOIEŞTI-LUNCĂ8540 FICĂREŞTI8559 GLIGOREŞTI8568 GOIEŞTI8577 HAIDUCEŞTI8586 HĂRĂŞTI8595 HOANCĂ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 6 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

02 JUDEŢUL ARAD 10113 BÂRZAVA 10578 COROIMUNICIPIUL ARAD 10122 BĂTUŢA 10587 MĂRĂUŞ

9271 ARAD 10131 CĂPRUŢA 10596 ROGOZ DE BELIUORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 10140 DUMBRĂVIŢA 10603 STOINEŞTI

9468 CHIŞINEU-CRIŞ 10159 GROŞII NOI 10612 SUSAG9477 NADAB 10168 LALAŞINŢ 10621 ŞIAD

ORAŞ CURTICI 10177 MONOROŞTIA 10630 TĂLMACI9501 CURTICI 10186 SLATINA DE MUREŞ 10649 DEZNA

ORAŞ INEU BELIU 10658 DEZNA9547 INEU 9949 BELIU 10667 BUHANI9556 MOCREA 9958 BENEŞTI 10676 LAZ

ORAŞ LIPOVA 9967 BOCHIA 10685 NEAGRA9583 LIPOVA 9985 SECACI 10694 SLATINA DE CRIŞ9592 RADNA 9994 TĂGĂDĂU DIECI9609 ŞOIMOŞ 9976 VASILE GOLDIŞ 10710 DIECI

ORAŞ NĂDLAC BIRCHIŞ 10729 COCIUBA9636 NĂDLAC 10015 BIRCHIŞ 10738 CROCNA

ORAŞ PÂNCOTA 10024 CĂPĂLNAŞ 10747 REVETIŞ9663 PÂNCOTA 10033 OSTROV 10756 ROŞIA9672 MĂDERAT 10042 VIRISMORT DOROBANŢI

ORAŞ PECICA BOCSIG 9510 DOROBANŢI11593 PECICA 10202 BOCSIG FÂNTÂNELE11600 BODROGU VECHI 10211 MÂNERĂU 9299 FÂNTÂNELE11619 SEDERHAT 10220 RĂPSIG 9324 TISA NOUĂ11628 TURNU BRAZII FELNAC

ORAŞ SÂNTANA 10248 BRAZII 10836 FELNAC12108 SÂNTANA 10257 BUCEAVA-ŞOIMUŞ 10854 CĂLUGĂRENI12117 CAPORAL ALEXA 10266 IACOBINI FRUMUŞENI

ORAŞ SEBIŞ 10275 MĂDRIGEŞTI 9315 FRUMUŞENI9707 SEBIŞ 10284 SECAŞ 9306 ALUNIŞ9716 DONCENI BUTENI GHIOROC9725 PRUNIŞOR 10300 BUTENI 10881 GHIOROC9734 SĂLĂJENI 10319 BERINDIA 10890 CUVIN

ALMAŞ 10328 CUIED 10907 MINIŞ9752 ALMAŞ 10337 PĂULIAN GRĂNICERI9761 CIL CĂRAND 10925 GRĂNICERI9770 JOIA MARE 10355 CĂRAND 10934 ŞICLĂU9789 RĂDEŞTI 10364 SELIŞTEA GURAHONŢ

APATEU CERMEI 10952 GURAHONŢ9805 APATEU 10382 CERMEI 10961 BONŢEŞTI9814 BERECHIU 10391 AVRAM IANCU 10970 DULCELE9823 MOŢIORI 10408 ŞOMOŞCHEŞ 10989 FENIŞ

ARCHIŞ CHISINDIA 10998 HONŢIŞOR9841 ARCHIŞ 10426 CHISINDIA 11003 IOSAŞ9850 BÂRZEŞTI 10435 PĂIUŞENI 11012 MUSTEŞTI9869 GROŞENI 10444 VĂSOAIA 11021 PESCARI9878 NERMIŞ CONOP 11030 VALEA MARE

BATA 10462 CONOP 11049 ZIMBRU9896 BATA 10471 BELOTINŢ HĂLMAGIU9903 BACĂU DE MIJLOC 10480 CHELMAC 11067 HĂLMAGIU9912 BULCI 10499 MILOVA 11076 BĂNEŞTI9921 ŢELA 10505 ODVOŞ 11085 BODEŞTI

BÂRSA COVĂSINŢ 11094 BRUSTURI10060 BÂRSA 10523 COVĂSINŢ 11101 CRISTEŞTI10079 ALDEŞTI CRAIVA 11110 IONEŞTI10088 HODIŞ 10541 CRAIVA 11129 LEASA10097 VOIVODENI 10550 CHIŞLACA 11138 LEŞTIOARA

BÂRZAVA 10569 CIUNTEŞTI 11147 POIENARI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 7 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

11156 TISA 11753 VĂRŞAND ŞIRIA11165 ŢĂRMURE PLEŞCUŢA 12377 ŞIRIA

HĂLMĂGEL 11771 PLEŞCUŢA 12386 GALŞA11183 HĂLMĂGEL 11780 ACIUŢA 12395 MÂSCA11192 LUNCŞOARA 11799 BUDEŞTI ŞIŞTAROVĂŢ11209 SÂRBI 11806 DUMBRAVA 12411 ŞIŞTAROVĂŢ11218 TÂRNĂVIŢA 11815 GURA VĂII 12420 CUVEŞDIA11227 ŢOHEŞTI 11824 ROSTOCI 12439 LABAŞINŢ

HĂŞMAŞ 11833 TĂLAGIU 12448 VARNIŢA11245 HĂŞMAŞ SĂVÂRŞIN ŞOFRONEA11254 AGRIŞU MIC 11851 SĂVÂRŞIN 9379 ŞOFRONEA11263 BOTFEI 11860 CĂPRIOARA 9388 SÂNPAUL11272 CLIT 11879 CUIAŞ TAUŢ11281 COMĂNEŞTI 11888 HĂLĂLIŞ 12466 TAUŢ11290 URVIŞU DE BELIU 11897 PÂRNEŞTI 12475 MINIŞEL

IGNEŞTI 11904 TEMEŞEŞTI 12484 MINIŞU DE SUS11316 IGNEŞTI 11913 TOC 12493 NADĂŞ11325 MINEAD 11922 TROAŞ TÂRNOVA11334 NĂDĂLBEŞTI 11931 VALEA MARE 12518 TÂRNOVA11343 SUSANI SECUSIGIU 12527 AGRIŞU MARE

IRATOŞU 11959 SECUSIGIU 12536 ARĂNEAG11361 IRATOŞU 11968 MUNAR 12545 CHIER11370 VARIAŞU MARE 11977 SATU MARE 12554 DRAUŢ11389 VARIAŞU MIC 11986 SÂNPETRU GERMAN 12563 DUD

LIVADA SELEUŞ USUSĂU9342 LIVADA 12000 SELEUŞ 10809 USUSĂU9351 SÂNLEANI 12019 IERMATA 10783 BRUZNIC

MACEA 12028 MORODA 10774 DORGOŞ11405 MACEA SEMLAC 10792 PĂTÂRŞ11414 SÂNMARTIN 12046 SEMLAC 10818 ZĂBALŢ

MIŞCA SINTEA MARE VĂRĂDIA DE MUREŞ11432 MIŞCA 12064 SINTEA MARE 12581 VĂRĂDIA DE MUREŞ11441 SATU NOU 12073 ADEA 12590 BAIA11450 VÂNĂTORI 12082 ŢIPAR 12607 JULIŢA11469 ZERINDU MIC SOCODOR 12616 LUPEŞTI

MONEASA 12135 SOCODOR 12625 NICOLAE BĂLCESCU11487 MONEASA ŞAGU 12634 STEJAR11496 RĂNUŞA 12153 ŞAGU VÂRFURILE

OLARI 12162 CRUCENI 12698 VÂRFURILE11511 OLARI 12171 FIRITEAZ 12705 AVRAM IANCU11520 SINTEA MICĂ 12180 FISCUT 12714 GROŞI

PĂULIŞ 12199 HUNEDOARA TIMIŞANĂ 12723 LAZURI11548 PĂULIŞ ŞEITIN 12732 MĂGULICEA11557 BARAŢCA 12215 ŞEITIN 12741 MERMEŞTI11566 CLADOVA ŞEPREUŞ 12750 POIANA11575 SÂMBĂTENI 12233 ŞEPREUŞ 12769 VIDRA

PEREGU MARE ŞICULA VINGA11646 PEREGU MARE 12251 ŞICULA 12652 VINGA11655 PEREGU MIC 12260 CHERELUŞ 12661 MAILAT

PETRIŞ 12279 GURBA 12670 MĂNĂŞTUR11673 PETRIŞ ŞILINDIA VLADIMIRESCU11682 CORBEŞTI 12297 ŞILINDIA 9404 VLADIMIRESCU11691 ILTEU 12304 CAMNA 9413 CICIR11708 OBÂRŞIA 12313 IERCOŞENI 9422 HORIA11717 ROŞIA NOUĂ 12322 LUGUZĂU 9431 MÂNDRULOC11726 SELIŞTE 12331 SATU MIC ZĂBRANI

PILU ŞIMAND 12787 ZĂBRANI11744 PILU 12359 ŞIMAND 12796 CHESINŢ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 8 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

12803 NEUDORFZĂDĂRENI

10863 ZĂDĂRENI10845 BODROGU NOU

ZĂRAND12821 ZĂRAND12830 CINTEI

ZERIND12858 ZERIND12867 IERMATA NEAGRĂ

ZIMANDU NOU12885 ZIMANDU NOU12894 ANDREI ŞAGUNA12901 ZIMANDCUZ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 9 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

03 JUDEŢUL ARGEŞ 14021 SLĂNIC 14389 LENŢEA MUNICIPIUL PITEŞTI 14030 VALEA SILIŞTII 14398 NEGREŞTI

13178 PITEŞTI AREFU BEREVOEŞTI MUNICIPIUL CÂMPULUNG 14058 CĂPĂŢÂNENII PĂMÂNTENI 14414 BEREVOEŞTI

13506 CÂMPULUNG 14067 AREFU 14423 BRATIA13515 VALEA RUMÂNEŞTILOR 14076 CĂPĂŢÂNENII UNGURENI 14432 GĂMĂCEŞTI

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ

BASCOV 14441 OŢELU

13631 CURTEA DE ARGEŞ 13196 BASCOV BOGAŢI13640 NOAPTEŞ 13203 BRĂILENI 14593 BOGAŢI

ORAŞ COSTEŞTI 13212 GLÂMBOCU 14600 BÂRLOI13677 COSTEŞTI 13221 MICA 14619 BUJOI13686 BROŞTENI 13230 PRISLOPU MIC 14628 CHIŢEŞTI13695 LĂCENI 13249 SCHEAU 14637 DUMBRAVA13702 PÂRVU ROŞU 13258 UIASCA 14646 GLÂMBOCEL13711 PODU BROŞTENI 13267 VALEA URSULUI 14655 GLÂMBOCELU13720 SMEI BĂBANA 14664 SUSENI13739 STÂRCI 14094 BĂBANA BOTENI

ORAŞ MIOVENI 14101 BĂJĂNEŞTI 14682 BOTENI13310 MIOVENI 14110 CIOBĂNEŞTI 14691 BALABANI13329 CLUCEREASA 14129 COTMENIŢA 14708 LUNCA13338 COLIBAŞI 14138 GROŞI 14717 MUŞCEL13347 FĂGETU 14147 LUPUENI BOŢEŞTI13356 RACOVIŢA 14156 SLĂATIOARELE 14735 BOŢEŞTI

ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI BĂICULEŞTI 14744 MOŞTENI-GRECI13409 ŞTEFĂNEŞTI 14174 BĂICULEŞTI BRADU13418 ENCULEŞTI 14183 ALUNIŞU 13285 BRADU13427 GOLEŞTI 14192 ANGHINEŞTI 13294 GEAMĂNA13436 IZVORANI 14209 ARGEŞANI BRĂDULEŢ13445 ŞTEFĂNEŞTII NOI 14218 MĂNICEŞTI 14762 BRĂDULEŢ13454 VALEA MARE-PODGORIA 14227 STEJARI 14771 ALUNIŞU13463 VIIŞOARA 14236 TUTANA 14780 BRĂDETU13472 ZĂVOI 14245 VALEA BRAZILOR 14799 COSACI

ORAŞ TOPOLOVENI 14254 VALEA LUI ENACHE 14806 GALEŞU13766 TOPOLOVENI 14263 ZIGONENI 14815 PIATRA13775 BOŢÂRCANI BĂLILEŞTI 14824 SLĂMNEŞTI13784 CRINTEŞTI 14281 BĂLILEŞTI 14833 ULENI13793 GORĂNEŞTI 14290 BĂJEŞTI 14842 UNGURENI13800 ŢIGĂNEŞTI 14307 GOLEŞTI BUDEASA

ALBEŞTII DE ARGEŞ 14316 POIENIŢA 14860 BUDEASA MARE13828 ALBEŞTII PAMÂNTENI 14325 PRIBOAIA 14879 BUDEASA MICĂ13837 ALBEŞTII UNGURENI 14334 ULIŢA 14888 CALOTEŞTI13846 BRĂTEŞTI 14343 VALEA MARE-BRATIA 14897 GĂLĂŞEŞTI13855 DOBLEA BÂRLA 14904 ROGOJINA13864 DOBROTU 14469 BÂRLA 14913 VALEA MĂRULUI13873 DUMIREŞTI 14478 AFRIMEŞTI BUGHEA DE JOS13882 FLORIENI 14487 BĂDEŞTI 14931 BUGHEA DE JOS

ALBEŞTII DE MUSCEL 14496 BRABEŢI BUGHEA DE SUS13917 ALBEŞTI 14502 CIOCEŞTI 13908 BUGHEA DE SUS13926 CÂNDEŞTI 14511 MALU BUZOEŞTI

ALBOTA 14520 MÂNDRA 14959 VULPEŞTI13944 ALBOTA 14539 MOZĂCENII-VALE 14968 BUJORENI13953 CERBU 14548 PODIŞORU 14977 BUZOEŞTI13962 FRĂTEŞTI 14557 ŞELĂREASCA 14986 CORNĂŢEL13971 GURA VĂII 14566 URLUENI 14995 CURTEANCA13980 MAREŞ 14575 ZUVELCAŢI 15000 IONEŞTI

ANINOASA BELEŢI-NEGREŞTI 15019 PODENI14003 ANINOASA 14361 ZGRIPCEŞTI 15028 REDEA14012 BROŞTENI 14370 BELEŢI 15037 ŞERBOENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 10 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

15046 TOMŞANCA 15625 FEDELEŞOIU 16203 LĂUNELE DE SUS15055 VLĂDUŢA 15634 GIUCLANI 16212 MĂCĂI

CĂLDĂRARU 15643 PĂUNEŞTI 16221 MĂNEŞTI15073 CĂLDĂRARU COCU 16230 SINEŞTI15082 BURDEA 15661 RĂCHIŢELE DE JOS 16249 STĂNICEI15091 STRÂMBENI 15670 BĂRBĂTEŞTI 16258 TEODOREŞTI

CĂLINEŞTI 15689 COCU 16267 VALEA CUCII15117 VRĂNEŞTI 15698 CRUCIŞOARA 16276 VONIGEASA15126 CĂLINEŞTI 15705 FĂCĂLEŢEŞTI DAVIDEŞTI15144 CÂRSTIENI 15714 GREABĂNU 16294 DAVIDEŞTI15135 CIOCĂNEŞTI 15723 POPEŞTI 16301 CONŢEŞTI15153 GLODU 15732 RĂCHIŢELE DE SUS 16310 VOROVENI15162 GORGANU CORBENI DÂMBOVICIOARA15171 RADU NEGRU 15750 CORBENI 16338 DÂMBOVICIOARA15180 RÂNCĂCIOV 15769 BERINDEŞTI 16347 CIOCANU15199 UDENI-ZĂVOI 15778 BUCŞENEŞTI 16356 PODU DÂMBOVIŢEI15206 URLUCEA 15787 OEŞTII PAMÂNTENI DÂRMĂNEŞTI15215 VALEA CORBULUI 15796 OEŞTII UNGURENI 16374 DÂRMĂNEŞTI15224 VĂLENI-PODGORIA 15803 POIENARI 16383 NEGRENI

CĂTEASCA 15812 ROTUNDA 16392 PISCANI15242 CĂTEASCA 15821 TURBUREA 16409 VALEA NANDRII15251 CATANELE CORBI 16418 VALEA RIZII15260 CIREŞU 15849 CORBI DOBREŞTI15279 COŞERI 15858 CORBŞORI 16436 DOBREŞTI15288 GRUIU 15867 JGHEABURI 16445 FUREŞTI15297 RECEA 15876 PODURI DOMNEŞTI15304 SILIŞTEA 15885 POIENĂREI 16463 DOMNEŞTI

CEPARI 15894 STĂNEŞTI DRAGOSLAVELE15322 CEPARII PĂMÂNTENI COŞEŞTI 16481 DRAGOSLAVELE15331 CĂRPENIŞ 15910 COŞEŞTI 16490 VALEA HOTARULUI15340 CEPARII UNGURENI 15929 JUPÂNEŞTI DRĂGANU15359 MORĂŞTI 15938 LĂPUŞANI 16515 DRĂGANU-OLTENI15368 ŞENDRULEŞTI 15947 LEICEŞTI 16524 BĂCEŞTI15377 URLUIEŞTI 15956 PĂCIOIU 16533 DUMBRĂVEŞTI15386 VALEA MĂGUREI 15965 PETREŞTI 16542 PRISLOPU MARE15395 ZAMFIREŞTI 15974 PRISEACA GODENI

CETĂŢENI COTMEANA 16560 GODENI15411 CETĂŢENI 15992 COTMEANA 16579 BORDEIENI15420 LĂICĂI 16007 BASCOVELE 16588 CAPU PISCULUI15439 VALEA CETĂŢUIA 16016 BUNEŞTI 16597 COTEŞTI

CICĂNEŞTI 16025 COSTEŞTI 16604 MALU15457 CICĂNEŞTI 16034 DEALU PĂDURII HÂRSEŞTI15466 BĂRĂŞTI 16043 DRĂGOLEŞTI 16622 HÂRSEŞTI15475 MIOARELE 16052 LINTEŞTI 16631 CIOBANI15484 URECHEŞTI 16061 NEGEŞTI 16640 MARTALOGI

CIOFRÂNGENI 16070 PIELEŞTI HÂRTIEŞTI15509 CIOFRÂNGENI 16089 SĂNDULEŞTI 16668 HÂRTIEŞTI15518 BURLUŞI 16098 SPIRIDONI 16686 DEALU15527 LACURILE 16105 URSOAIA 16702 LESPEZI15536 PIATRA 16114 VÂRLOVENI 16711 LUCIENI15545 SCHITU-MATEI 16123 ZAMFIREŞTI IZVORU

CIOMĂGEŞTI CUCA 16748 IZVORU15563 RĂDUŢEŞTI 16141 CUCA LEORDENI15572 BECULEŞTI 16150 BĂLŢATA 16766 LEORDENI15581 BRATIA 16169 BĂRBĂLANI 16775 BALOTEASCA15590 CIOMĂGEŞTI 16178 CÂRCEŞTI 16784 BĂILA15607 CUNGREA 16187 COTU 16793 BÂNTĂU15616 DOGARI 16196 CRIVĂŢU 16800 BUDIŞTENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 11 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

16837 CÂRCIUMĂREŞTI 17361 CHILII 18055 CEPARI16819 CIOLCEŞTI 17370 COCENEŞTI 18064 DEALU ORAŞULUI16828 CIULNIŢA 17389 SUSLĂNEŞTI 18073 DEALU VIILOR16846 COTU MALULUI MIROŞI 18082 DINCULEŞTI16855 GLÂMBOCATA 17405 MIROŞI 18091 GĂLEŢEANU16864 GLÂMBOCATA-DEAL 17414 SURDULEŞTI 18108 GĂRDINEŞTI16873 GLODU MORĂREŞTI 18117 GÂLCEŞTI16882 MOARA MOCANULUI 17432 MORĂREŞTI 18126 METOFU16891 SCHITU SCOICEŞTI 17450 DEALU OBEJDEANULUI 18135 PĂDUROIU DIN DEAL

LEREŞTI 17441 DEDULEŞTI 18144 PĂDUROIU DIN VALE16917 LEREŞTI 17469 LUMINILE 18153 SĂMARA16926 POJORÂTA 17478 MĂNCIOIU POIENARII DE ARGEŞ16935 VOINEŞTI 17487 SĂPUNARI 17922 POIENARI

LUNCA CORBULUI MOŞOAIA 17931 CEAUREŞTI16953 LUNCA CORBULUI 17502 MOŞOAIA 17940 IOANICEŞTI16962 BUMBUENI 17511 BĂTRÂNI 17959 TOMULEŞTI16971 CATANE 17520 CIOCĂNĂI POIENARII DE MUSCEL16980 CIEŞTI 17539 DEALU VIILOR 17977 POIENARI16999 LĂNGEŞTI 17548 HINŢEŞTI 17986 GROŞANI17003 MÂRGHIA DE JOS 17557 LĂZĂREŞTI 17995 JUGUR17012 MÂRGHIA DE SUS 17566 SMEURA 18000 ŞERBĂNEŞTI17021 PĂDUREŢI MOZĂCENI 18019 VALEA ÎNDĂRĂT17030 SILIŞTENI 17584 MOZĂCENI POPEŞTI

MĂLURENI 17593 BABAROAGA 18171 POPEŞTI17058 MĂLURENI 17600 ZIDURILE 18206 PALANGA17067 BUNEŞTI MUŞĂTEŞTI 18215 PURCĂRENI17076 PĂULEASCA 17628 VÂLSĂNEŞTI 18233 SLOBOZIA17085 TOPLIŢA 17637 BOLOVĂNEŞTI PRIBOIENI17094 ZĂRNEŞTI 17646 COSTEŞTI-VÂSLAN 18251 PRIBOIENI

MĂRĂCINENI 17655 MUSĂŢEŞTI 18260 ALBOTELE13374 MĂRĂCINENI 17664 PROSIA 18279 PARASCHIVEŞTI13383 ARGEŞELU 17673 ROBAIA 18297 PITOI

MERIŞANI 17682 STROEŞTI 18288 SĂMĂILA17110 MERIŞANI 17691 VALEA FAURULUI 18304 VALEA MARE17129 BORLEŞTI 17708 VALEA LUI MAŞ 18313 VALEA NENII17138 BRĂTEASCA 17717 VALEA MUSCELULUI 18322 VALEA POPII17147 CAPU PISCULUI NEGRAŞI RĂTEŞTI17156 CRÂMPOTANI 17735 NEGRAŞI 18340 RĂTEŞTI17165 DOBROGOSTEA 17744 BÂRLOGU 18359 CIUPA-MĂNCIULESCU17174 MALU VÂNĂT 17753 BUTA 18368 FURDUEŞTI17183 VĂRZARU 17762 MOZACU 18377 MAVRODOLU17192 VÂLCELELE NUCŞOARA 18386 NEJLOVELU

MICEŞTI 17780 NUCŞOARA 18395 PĂTULENI17218 MICEŞTI 17799 GRUIU 18402 TIGVENI17227 BRÂNZARI 17806 SBOGHIŢEŞTI RÂCA17236 PĂULEASCA 17815 SLATINA 18224 RÂCA17245 PURCĂRENI OARJA 18180 ADUNAŢI

MIHĂEŞTI 17833 OARJA 18199 BUCOV17263 MIHĂEŞTI 17842 CEAUŞEŞTI RECEA17272 DRĂGHICI PIETROŞANI 18420 RECEA17281 FURNICOŞI 17860 PIETROŞANI 18439 DEAGU DE JOS17290 RUDENI 17879 BĂDEŞTI 18448 DEAGU DE SUS17307 VALEA BRADULUI 17888 GĂNEŞTI 18457 GOLEASCA17316 VALEA POPII 17897 RETEVOIEŞTI 18466 ORODEL17325 VĂCAREA 17904 VĂRZĂROAIA ROCIU

MIOARELE POIANA LACULUI 18484 ROCIU17343 MĂŢĂU 18037 POIANA LACULUI 18493 GLIGANU DE JOS17352 ALUNIŞ 18046 CĂTUNAŞI 18509 GLIGANU DE SUS

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 12 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

18518 ŞERBĂNEŞTI 19089 STRÂMBENI 19677 BOROBĂNEŞTI RUCĂR 19105 ŢUŢULEŞTI 19686 VERNEŞTI

18536 RUCĂR ŞTEFAN CEL MARE VALEA IAŞULUI18545 SĂTIC 19123 ŞTEFAN CEL MARE 19702 VALEA IAŞULUI

SĂLĂTRUCU 19132 GLAVACIOC 19711 BĂDILA18563 SĂLĂTRUCU ŞUICI 19720 BĂRBĂLĂTEŞTI18572 VĂLENI 19150 ŞUICI 19739 BOROVINEŞTI

SĂPATA 19169 IANCULEŞTI 19748 CERBURENI18590 MÂRŢEŞTI 19178 PALTENU 19757 MUSTĂŢEŞTI18607 BĂNĂREŞTI 19187 PĂULENI 19766 RUGINOASA18616 DEALU BRADULUI 19196 RUDENI 19775 UNGURENI18625 DRĂGHICEŞTI 19203 VALEA CALULUI 19784 VALEA ULEIULUI18634 GĂINUŞA TEIU VALEA MARE PRAVĂŢ18643 LIPIA 19221 TEIU 13533 VALEA MARE PRAVĂŢ18652 POPEŞTI 19230 LEŞILE 13542 BILCEŞTI18661 TURCEŞTI TIGVENI 13551 COLNIC

SCHITU GOLEŞTI 19258 TIGVENI 13560 FÂNTÂNEA18689 SCHITU GOLEŞTI 19267 BĂDISLAVA 13579 GURA PRAVĂŢ18698 BURNEŞTI 19276 BĂLILEŞTI 13588 NĂMĂEŞTI18705 COSTIŢĂ 19285 BĂLTENI 13597 PIETROASA18714 LĂZĂREŞTI 19294 BÂRSEŞTII DE JOS 13604 ŞELARI18723 LOTURI 19301 BÂRSEŞTII DE SUS VEDEA18732 VALEA PECHII 19310 BLAJU 19800 VEDEA

SLOBOZIA 19329 VLĂDEŞTI 19819 BĂDICEA18750 SLOBOZIA ŢIŢEŞTI 19828 BLEJANI18769 NIGRIŞOARA 19347 ŢIŢEŞTI 19837 BUREŢEŞTI

STÂLPENI 19356 BUCŞENEŞTI-LOTAŞI 19846 CHIRIŢEŞTI18787 STÂLPENI 19365 CIŞMEA 19855 CHIŢANI18796 DEALU FRUMOS 19374 VALEA MĂNĂSTIRII 19864 CIUREŞTI18803 LIVEZENI 19383 VALEA STÂNII 19873 DINCANI18812 OGREZEA UDA 19882 FATA18821 OPREŞTI 19409 UDA 19891 FRĂTICI18830 PIŢIGAIA 19418 BĂDULEŞTI 19908 IZVORU DE JOS18849 RĂDEŞTI 19427 BĂRĂNEŞTI 19917 IZVORU DE SUS

STOENEŞTI 19436 BRANIŞTEA 19926 LUNGANI18867 STOENEŞTI 19445 CHIRIŢEŞTI 19935 MOGOŞEŞTI18876 BĂDENI 19454 COTU 19944 PRODANI18885 COTENEŞTI 19463 DEALU BISERICII 19953 RĂŢOI18894 LUNCA GÂRTII 19472 DEALU TOLCESII 19962 VAŢA18901 PIATRA 19481 DICONEŞTI 19980 VÂRŞEŞTI18910 SLOBOZIA 19490 GORANI 19971 VEŢIŞOARA18929 VALEA BĂDENILOR 19506 GREABĂN VLĂDEŞTI

STOLNICI 19515 LUNGULEŞTI 20000 VLĂDEŞTI18947 STOLNICI 19524 MIERCANI 20019 COTEASCA18956 COCHINEŞTI 19533 RÂJLEŢU-GOVORA 20028 DRĂGHESCU18965 COTMEANA 19542 ROMANA 20037 PUTINA18974 FÂLFANI 19551 SĂLIŞTEA VULTUREŞTI18983 IZBĂŞEŞTI UNGHENI 16720 VULTUREŞTI18992 VLĂŞCUŢA 19579 UNGHENI 16677 BÂRZEŞTI

SUSENI 19588 COLŢU 16695 HULUBA19016 SUSENI 19597 GĂUJANI19025 BURDEŞTI 19604 GOIA19034 CERŞANI 19613 HUMELE19043 CHIRIŢEŞTI 19622 SATU NOU19052 GĂLEŞEŞTI VALEA DANULUI19061 ODĂENI 19640 VALEA DANULUI19070 PĂDURENI 19659 BĂNICEŞTI19098 STEFĂNEŞTI 19668 BOLCULEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 13 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

04 JUDEŢUL BACĂU 21846 VRÂNCENI 22497 FILIPENI MUNICIPIUL BACĂU CLEJA 22503 BĂLAIA

20304 BACĂU 21864 CLEJA 22512 BRAD MUNICIPIUL MOINEŞTI 21873 SOMUŞCA 22521 FRUNTEŞTI

20885 MOINEŞTI 21882 VALEA MICĂ 22530 MĂRĂŞTI20894 GĂZĂRIE COLONEŞTI 22549 PĂDURENI

MUNICIPIUL ONEŞTI 21908 COLONEŞTI 22558 SLOBOZIA20572 ONEŞTI 21917 CĂLINI 22567 VALEA BOŢULUI20581 BORZEŞTI 21926 POIANA FILIPEŞTI20590 SLOBOZIA 21935 SATU NOU 22585 FILIPEŞTI

ORAŞ BUHUŞI 21944 SPRIA 22594 BOANŢA20787 BUHUŞI 21953 VALEA MARE 22601 CÂRLIGI20796 MARGINEA 21962 ZĂPODIA 22610 CORNEŞTI20803 RUNCU CORBASCA 22629 COTU GROSULUI

ORAŞ COMĂNEŞTI 21980 CORBASCA 22638 GALBENI20830 COMĂNEŞTI 21999 BĂCIOIU 22647 HÂRLEŞTI20849 PODEI 22004 MARVILA 22656 ONIŞCANI20858 VERMEŞTI 22013 POGLEŢ GĂICEANA

ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 22022 ROGOAZA 22674 GĂICEANA22175 DĂRMĂNEŞTI 22031 SCĂRIŞOARA 22683 ARINI22184 DĂRMĂNEASCA 22040 VÂLCELE 22692 HUŢU22193 LĂPOŞ COŢOFĂNEŞTI 22709 POPEŞTI22200 PĂGUBENI 22068 COŢOFĂNEŞTI GÂRLENI22219 PLOPU 22077 BÂLCA 22790 GÂRLENII DE SUS22228 SĂLĂTRUC 22086 BOIŞTEA DE JOS 22807 GÂRLENI

ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 22095 BORŞANI 22816 LESPEZI20929 SLĂNIC-MOLDOVA 22102 TĂMĂŞOAIA 22825 ŞURINA20938 CERDAC DĂMIENEŞTI GHIMEŞ-FĂGET20947 CIREŞOAIA 22120 DĂMIENEŞTI 22727 FĂGET

ORAŞ TÂRGU OCNA 22139 CĂLUGĂRENI 22736 BOLOVĂNIŞ20974 TÂRGU OCNA 22148 DRĂGEŞTI 22745 FĂGETU DE SUS20983 POIENI 22157 PĂDURENI 22754 GHIMEŞ20992 VÂLCELE DEALU MORII 22763 RĂCHITIŞ

AGĂŞ 22246 DEALU MORII 22772 TĂRHĂUŞI21016 AGĂŞ 22255 BANCA GIOSENI21025 BELEGHET 22264 BĂLĂNEŞTI 25736 GIOSENI21034 COŞNEA 22273 BLAGA GLĂVĂNEŞTI21043 COTUMBA 22282 BOBOŞ 22843 GLĂVĂNEŞTI21052 DIACONEŞTI 22291 BODEASA 22852 FRUMUŞELU21061 GOIOASA 22308 BOSTĂNEŞTI 22861 MUNCELU21070 PRELUCI 22317 CALAPODEŞTI 22870 PUTREDENI21089 SULŢA 22326 CĂUIA 22889 RĂZEŞU

ARDEOANI 22335 DOROFEI GURA VĂII21105 ARDEOANI 22344 GHIONOAIA 20616 GURA VĂII21114 LEONTINEŞTI 22353 GRĂDEŞTI 20625 CAPĂTA

ASĂU 22362 NEGULEŞTI 20634 DUMBRAVA21132 ASĂU 22371 TĂVĂDĂREŞTI 20643 MOTOCEŞTI21141 APA ASĂU DOFTEANA 20652 PĂLTINATA21150 CIOBĂNUŞ 22399 DOFTEANA 20661 TEMELIA21169 LUNCA ASĂU 22406 BOGATA HELEGIU21178 PĂLTINIŞ 22415 CUCUIEŢI 22905 HELEGIU21187 STRAJA 22424 HĂGHIAC 22914 BRĂTILA

BALCANI 22433 LARGA 22923 DELENI21203 BALCANI 22442 SEACA 22932 DRĂGUGEŞTI21212 FRUMOASA 22451 ŞTEFAN VODĂ HEMEIUŞ21221 LUDAŞI FARAOANI 20322 HEMEIUŞ21230 SCHITU FRUMOASA 22479 FARAOANI 20331 FÂNTÂNELE

BÂRSĂNEŞTI FILIPENI 20340 LILIECI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 14 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

21463 BÂRSĂNEŞTI HORGEŞTI 23421 ŞESURI21472 ALBELE 22950 HORGEŞTI 23430 VALEA ARINILOR21481 BRĂTEŞTI 22969 BAZGA MĂGURA21490 CARACLĂU 22978 GALERI 20420 MĂGURA

BEREŞTI-BISTRIŢA 22987 MĂRĂSCU 20439 CRIHAN21258 BEREŞTI-BISTRIŢA 23001 RĂCĂTĂU DE JOS 20448 DEALU-MARE21267 BRAD 22996 RĂCĂTĂU-RĂZEŞI 20457 SOHODOL21285 CLIMEŞTI 23010 RECEA MĂNĂSTIREA CAŞIN21329 PĂDURENI 23029 SOHODOR 23458 MĂNĂSTIREA CAŞIN

BEREŞTI-TAZLĂU HURUIEŞTI 23467 LUPEŞTI21347 BEREŞTI-TAZLĂU 23056 HURUIEŞTI 23476 PÂRVULEŞTI21356 BOŞOTENI 23065 CĂPOTEŞTI 23485 SCUTARU21365 ENĂCHEŞTI 23074 FLOREŞTI MĂRGINENI21374 PRISACA 23083 FUNDOAIA 20475 MĂRGINENI21383 ROMÂNEŞTI 23092 OCHENI 20484 BARAŢI21392 TESCANI 23109 PERCHIU 20493 LUNCANI21409 TURLUIANU 23118 PRĂDAIŞ 20509 PĂDURENI

BERZUNŢI ITEŞTI 20518 PODIŞ21427 BERZUNŢI 21310 ITEŞTI 20527 POIANA21436 BUDA 21276 CIUMAŞI 20536 TREBEŞ21445 DRAGOMIR 21294 DUMBRAVA 20545 VALEA BUDULUI

BLĂGEŞTI 21301 FĂGEŢEL MOTOŞENI21515 BLĂGEŞTI IZVORU BERHECIULUI 23500 MOTOŞENI21524 BUDA 23136 IZVORU BERHECIULUI 23519 BÂCLEŞTI21533 POIANA NEGUSTORULUI 23145 ANTOHEŞTI 23528 CHETRENI21542 ŢÂRDENII MARI 23154 BĂIMAC 23537 CHICEREA21551 VALEA LUI ION 23163 FĂGHIENI 23546 COCIU

BOGDĂNEŞTI 23172 OBÂRŞIA 23555 CORNĂŢELU21579 BOGDĂNEŞTI 23181 OŢELEŞTI 23564 FÂNTÂNELE21588 FILIPEŞTI 23190 PĂDURENI 23573 FUNDĂTURA

BRUSTUROASA LETEA VECHE 23582 GURA CRĂIEŞTI21604 BRUSTUROASA 20368 LETEA VECHE 23591 POIANA21613 BURUIENIŞ 20377 HOLT 23608 PRAJA21622 BURUIENIŞU DE SUS 20386 RADOMIREŞTI 23617 ROTĂRIA21631 CAMENCA 20395 RUŞI-CIUTEA 23626 ŞENDREŞTI21640 CUCHINIŞ 20402 SIRETU 23635 ŢEPOAIA21659 HÂNGĂNEŞTI LIPOVA NEGRI

BUCIUMI 23216 LIPOVA 23653 NEGRI20705 BUCIUMI 23225 MÂLOSU 23662 BRAD20732 RĂCĂUŢI 23234 SATU NOU 23671 CĂLINEŞTI

BUHOCI 23243 VALEA CASELOR 23680 MÂGLA21677 BUHOCI 23252 VALEA HOGEI 23699 POIANA21686 BIJGHIR 23261 VALEA MĂRULUI 23706 URSOAIA21695 BUHOCEL 23270 VALEA MOŞNEAGULUI NICOLAE BĂLCESCU21702 COTENI LIVEZI 23724 NICOLAE BĂLCESCU21711 DOSPINEŞTI 23298 LIVEZI 23742 BUCHILA

CAŞIN 23305 BĂLĂNEASA 23751 GALBENI21739 CAŞIN 23314 ORĂŞA 23760 LĂRGUŢA21748 CURIŢA 23323 POIANA 23788 VALEA SEACĂ

CĂIUŢI 23332 PRAJOAIA ODOBEŞTI21766 CĂIUŢI 23341 SCĂRIGA 25442 ODOBEŞTI21775 BLIDARI LUIZI-CĂLUGĂRA 25380 BĂLUŞA21784 BOIŞTEA 23369 LUIZI-CĂLUGĂRA 25415 CIUTUREŞTI21793 FLOREŞTI 23378 OSEBIŢI 25451 TISA-SILVESTRI21800 HELTIU MĂGIREŞTI OITUZ21819 MĂRCEŞTI 23396 MĂGIREŞTI 23804 OITUZ21828 POPENI 23403 PRĂJEŞTI 23813 CĂLCÂI21837 PRALEA 23412 STĂNEŞTI 23822 FERESTRĂU-OITUZ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 15 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

23831 HÂRJA 26312 HEMIENI 24953 MOVILIŢA23840 MARGINEA 24409 PUSTIANA 24962 OPRIŞEŞTI23859 POIANA SĂRATĂ 24418 TĂRÂŢA 24971 PUTINI

ONCEŞTI PLOPANA 24980 TOCHILEA23877 ONCEŞTI 24436 PLOPANA ROŞIORI23886 BĂRBOASA 24445 BUDEŞTI 25004 ROŞIORI23895 DEALU PERJULUI 24454 DORNENI 25013 MISIHĂNEŞTI23902 ONCEŞTII VECHI 24463 FUNDU TUTOVEI 25022 NEGUŞENI23911 SATU NOU 24472 IŢCANI 25031 POIENI23920 TARNIŢA 24490 RUSENII DE SUS 25040 VALEA MARE23939 TAULA 24481 RUSENII RĂZEŞI 25059 VALEA MICĂ

ORBENI 24506 STRĂMINOASA SASCUT23957 ORBENI 24515 ŢÂGÂRA 25077 SASCUT23966 SCURTA PODU TURCULUI 25086 BEREŞTI

PALANCA 24533 PODU TURCULUI 25095 CONŢEŞTI23984 PALANCA 24542 BĂLĂNEŞTI 25102 PĂNCEŞTI23993 CĂDĂREŞTI 24551 CĂBEŞTI 25111 SASCUT-SAT24007 CIUGHEŞ 24560 FICHITEŞTI 25120 SCHINENI24016 PAJIŞTEA 24579 GIURGIOANA 25139 VALEA NACULUI24025 POPOIU 24588 HANŢA SĂNDULENI

PARAVA 24597 LEHANCEA 25157 SĂNDULENI24043 PARAVA 24604 PLOPU 25166 BÂRZULEŞTI24052 DRĂGUŞANI 24613 RĂCUŞANA 25175 COMAN24061 RĂDOAIA 24622 SÂRBI 25184 MATEIEŞTI24070 TEIUŞ PODURI 25193 STUFU

PARINCEA 24640 PODURI 25200 TISA24098 PARINCEA 24659 BUCŞEŞTI 25219 VERŞEŞTI24105 BARNA 24668 CERNU SĂRATA24114 MILEŞTII DE JOS 24677 CORNET 23779 SĂRATA24123 MILEŞTII DE SUS 24686 NEGRENI 23733 BĂLŢATA24132 NĂNEŞTI 24695 PROHOZEŞTI SĂUCEŞTI24141 NĂSTĂSENI 24702 VALEA ŞOŞII 25237 SĂUCEŞTI24150 POIENI PRĂJEŞTI 25246 BOGDAN VODĂ24169 SATU NOU 25914 PRĂJEŞTI 25255 COSTEI23038 VĂLENI RACOVA 25264 SCHINENI24178 VLADNIC 24720 RACOVA 25273 SIRETU

PÂNCEŞTI 24739 GURA VĂII 25282 ŞERBEŞTI24196 PÂNCEŞTI 24748 HĂLMĂCIOAIA SCORŢENI24203 CHILIA BENEI 24757 ILIEŞI 25308 SCORŢENI24212 DIENEŢ RĂCĂCIUNI 25317 BOGDĂNEŞTI24221 FULGERIŞ 24775 RĂCĂCIUNI 25326 FLOREŞTI24230 FUNDU VĂII 24784 CIUCANI 25335 GRIGORENI24249 MOTOC 24793 FUNDU RĂCĂCIUNI 25344 STEJARU24258 PETREŞTI 24819 GÂŞTENI 25353 ŞERPENI24267 SOCI 24800 GHEORGHE DOJA SECUIENI

PÂRGĂREŞTI 24828 RĂSTOACA 25371 SECUIENI24285 PÂRGĂREŞTI RĂCHITOASA 25399 BERBINCENI24294 BAHNA 24846 RĂCHITOASA 25406 CHITICENI24301 NICOREŞTI 24855 BARCANA 25424 FUNDENI24310 PÂRÂU BOGHII 24864 BUCŞA 25433 GLODIŞOARELE24329 SATU NOU 24873 BUDA 25460 VALEA FÂNAŢULUI

PÂRJOL 24882 BURDUSACI 25479 VĂLENI24347 PÂRJOL 24891 DĂNĂILA SOLONŢ24356 BĂHNĂŞENI 24908 DUMBRAVA 25497 SOLONŢ24365 BĂRNEŞTI 24917 FARCAŞA 25503 CUCUIEŢI24374 BĂSĂŞTI 24926 FUNDĂTURA RĂCHITOASA 25512 SĂRATA24383 CÂMPENI 24935 HĂGHIAC STĂNIŞEŞTI24392 HÂINEALA 24944 MAGAZIA 25530 STĂNIŞEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 16 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

25549 BALOTEŞTI 26074 SLOBOZIA25558 BELCIUNEASA VALEA SEACĂ25567 BENEŞTI 26092 VALEA SEACĂ25576 CRĂIEŞTI 26109 CUCOVA25585 GORGHEŞTI VULTURENI25594 SLOBOZIA 26127 LICHITIŞENI25601 SLOBOZIA NOUĂ 26136 BOSIA25610 VĂLENI 26145 DĂDEŞTI

STRUGARI 26154 DORNENI25638 STRUGARI 26163 GHILĂVEŞTI25647 CETĂŢUIA 26172 GODINEŞTII DE JOS25656 IAZ 26181 GODINEŞTII DE SUS25665 NADIŞA 26190 MEDELENI25674 PETRICICA 26207 NĂZĂRIOAIA25683 RĂCHITIŞU 26216 REPRIVĂŢ

ŞTEFAN CEL MARE 26225 TOMOZIA20689 ŞTEFAN CEL MARE 26234 ŢIGĂNEŞTI20698 BOGDANA 26243 VALEA LUPULUI20714 GUTINAŞ 26252 VALEA MERILOR20723 NEGOIEŞTI 26261 VALEA SALCIEI20741 RĂDEANA 26270 VULTURENI20750 VIIŞOARA ZEMEŞ

TAMAŞI 26298 ZEMEŞ25709 TAMAŞI 26305 BOLĂTĂU25718 CHETRIŞ25727 FURNICARI

TĂTĂRĂŞTI25754 TĂTĂRĂŞTI25763 CORNII DE JOS25772 CORNII DE SUS25781 DRĂGEŞTI25790 GHERDANA25807 GIURGENI25816 UNGURENI

TÂRGU TROTUŞ25834 TÂRGU TROTUŞ25843 TUTA25852 VIIŞOARA

TRAIAN25870 TRAIAN25889 BOGDĂNEŞTI25898 HERTIOANA DE JOS25905 HERTIOANA-RĂZEŞI25923 ZĂPODIA

UNGURENI25941 UNGURENI25950 BĂRTĂŞEŞTI25969 BIBIREŞTI25978 BOTA25987 BOTEŞTI25996 GÂRLA ANEI26001 VIFORENI26010 ZLĂTARI

URECHEŞTI26038 URECHEŞTI26047 CORNĂŢEL26056 LUNCA DOCHIEI26065 SATU NOU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 17 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

05 JUDEŢUL BIHOR AUŞEU 27837 VARASĂU MUNICIPIUL ORADEA 27221 AUŞEU BUDUREASA

26573 ORADEA 27230 CACUCIU VECHI 27855 BUDUREASA MUNICIPIUL MARGHITA 27249 CODRIŞORU 27864 BURDA

26886 MARGHITA 27258 GHEGHIE 27873 SACA26895 CHEŢ 27267 GROŞI 27882 SĂLIŞTE DE BEIUŞ26902 GHENETEA 27276 LUNCŞOARA 27891 TELEAC

MUNICIPIUL BEIUŞ AVRAM IANCU BUDUSLĂU26813 BEIUŞ 27294 AVRAM IANCU 27917 BUDUSLĂU26822 DELANI 27301 ANT 27926 ALBIŞ

MUNICIPIUL SALONTA 27310 TĂMAŞDA BULZ26984 SALONTA BALC 27944 BULZ

ORAŞ ALEŞD 27338 BALC 27953 MUNTENI26706 ALEŞD 27347 ALMAŞU MARE 27962 REMEŢI26715 PĂDUREA NEAGRĂ 27356 ALMAŞU MIC BUNTEŞTI26724 PEŞTIŞ 27365 GHIDA 27980 BUNTEŞTI26733 TINĂUD 27374 SĂLDĂBAGIU DE BARCĂU 27999 BRĂDET

ORAŞ NUCET BATĂR 28004 DUMBRĂVANI26939 NUCET 27392 BATĂR 28013 FERICE26948 BĂIŢA 27409 ARPĂŞEL 28022 LELEŞTI26957 BĂIŢA-PLAI 27418 TALPOŞ 28031 POIENII DE JOS

ORAŞ SĂCUENI 27427 TĂUT 28040 POIENII DE SUS30924 SĂCUENI BIHARIA 28059 SĂUD30933 CADEA 27445 BIHARIA 28068 STÂNCEŞTI30942 CIOCAIA 27454 CAUACEU CĂBEŞTI30951 CUBULCUT BOIANU MARE 28086 CĂBEŞTI30960 OLOSIG 27515 BOIANU MARE 28095 GOILA30979 SÂNNICOLAU DE MUNTE 27524 CORBOAIA 28102 GURBEŞTI

ORAŞ ŞTEI 27533 HUTA 28111 JOSANI26859 ŞTEI 27542 PĂGAIA 28120 SOHODOL

ORAŞ VALEA LUI MIHAI 27551 RUGEA CĂPÂLNA32036 VALEA LUI MIHAI BOROD 28148 CĂPÂLNA

ORAŞ VAŞCĂU 27579 BOROD 28157 GINTA27016 VAŞCĂU 27588 BOROZEL 28166 ROHANI27025 CÂMP 27597 CETEA 28175 SĂLDĂBAGIU MIC27034 CÂMP-MOŢI 27604 CORNIŢEL 28184 SUPLACU DE TINCA27043 COLEŞTI 27613 ŞERANI CĂRPINET27052 VĂRZARII DE JOS 27622 VALEA MARE DE CRIŞ 28200 CĂRPINET27061 VĂRZARII DE SUS BORŞ 28237 CĂLUGĂRI

ABRAM 27640 BORŞ 28219 IZBUC27089 ABRAM 27659 SANTĂUL MARE 28228 LEHECENI27098 COHANI 27668 SANTĂUL MIC CÂMPANI27105 DIJIR 27677 SÂNTION 28718 CÂMPANI27114 ITEU BRATCA 28727 FÂNAŢE27123 ITEU NOU 27695 BRATCA 28736 HÂRSEŞTI27132 MARGINE 27711 BEZNEA 28745 SIGHIŞTEL27141 SATU BARBĂ 27702 DAMIŞ 28754 VALEA DE SUS27150 SUIUG 27720 LORĂU CEFA

ABRĂMUŢ 27739 PONOARĂ 28255 CEFA27178 ABRĂMUŢ 27748 VALEA CRIŞULUI 28264 ATEAŞ27187 CRESTUR BRUSTURI 28308 INAND27196 FĂNCICA 27766 BRUSTURI CEICA27203 PETREU 27775 CUIEŞD 28344 CEICA

AŞTILEU 27784 LORANTA 28353 BUCIUM26751 AŞTILEU 27793 ORVIŞELE 28362 CEIŞOARA26760 CĂLĂŢEA 27800 PĂULEŞTI 28371 CORBEŞTI26779 CHISTAG 27819 PICLEU 28380 COTIGLET26788 PEŞTERE 27828 ŢIGĂNEŞTII DE CRIŞ 28399 DUŞEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 18 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

28406 INCEŞTI 29074 SACALASĂU NOU HUSASĂU DE TINCA CETARIU 29083 TRIA 29671 HUSASĂU DE TINCA

28424 CETARIU DIOSIG 29680 FONĂU28451 ŞIŞTEREA 29109 DIOSIG 29699 MIERSIG28460 ŞUŞTUROGI 29118 IANCA 29706 OŞAND28479 TĂUTELEC DOBREŞTI 29715 SITITELEC

CHERECHIU 29163 DOBREŞTI INEU28503 CHERECHIU 29172 CORNIŞEŞTI 29733 INEU28512 CHEŞEREU 29181 CRÂNCEŞTI 29742 BOTEAN28521 TÂRGUŞOR 29190 HIDIŞEL 29751 HUSASĂU DE CRIŞ

CHIŞLAZ 29207 LUNCASPRIE LAZURI DE BEIUŞ28549 CHIŞLAZ 29216 RĂCAŞ 29779 LAZURI DE BEIUŞ28558 CHIRALEU 29225 TOPA DE JOS 29788 BĂLENI28567 HĂUCEŞTI 29234 TOPA DE SUS 29797 CUSUIUŞ28576 MIŞCA DRĂGĂNEŞTI 29804 HINCHIRIŞ28585 POCLUŞA DE BARCĂU 29252 DRĂGĂNEŞTI LĂZĂRENI28594 SĂRSIG 29261 BELEJENI 29822 LĂZĂRENI28601 SÂNLAZĂR 29270 GRĂDINARI 29831 BICĂCEL

CIUHOI 29289 LIVADA BEIUŞULUI 29840 CALEA MARE28629 CIUHOI 29298 MIZIEŞ 29859 CĂRĂNDENI28638 CENALOŞ 29305 PĂNTĂŞEŞTI 29868 CĂRĂNZEL28647 SÂNIOB 32219 PĂCĂLEŞTI 29877 GEPIŞ28656 SFÂRNAŞ 29314 ŞEBIŞ 29886 GRUILUNG

CIUMEGHIU 29323 TALPE 29895 MIHELEU28674 CIUMEGHIU 29332 ŢIGĂNEŞTII DE BEIUŞ LUGAŞU DE JOS28683 BOIU DRĂGEŞTI 29911 LUGAŞU DE JOS28692 GHIORAC 29350 DRĂGEŞTI 29920 LUGAŞU DE SUS

COCIUBA MARE 29369 DICĂNEŞTI 29939 URVIND28772 COCIUBA MARE 29378 STRACOŞ LUNCA28781 CĂRĂSĂU 29387 TĂŞAD 29957 LUNCA28790 CHEŞA 29396 TOPEŞTI 29966 BRIHENI28807 PETID FINIŞ 29975 HOTĂREL

COPĂCEL 29412 FINIŞ 29993 SÂRBEŞTI28825 COPĂCEL 29421 BRUSTURI 29984 SEGHIŞTE28834 BUCUROAIA 29430 FIZIŞ 30005 ŞUŞTIU28843 CHIJIC 29449 IOANIŞ MĂDĂRAŞ28852 POIANA TĂŞAD 29458 ŞUNCUIŞ 30023 MĂDĂRAŞ28861 SĂRAND GEPIU 30032 HOMOROG28870 SURDUC 28291 GEPIU 30041 IANOŞDA

CRIŞTIORU DE JOS 28282 BICACI 30050 MARŢIHAZ28898 CRIŞTIORU DE JOS GIRIŞU DE CRIŞ MĂGEŞTI28905 BÂLC 29476 GIRIŞU DE CRIŞ 30078 MĂGEŞTI28914 CRIŞTIORU DE SUS 29494 TĂRIAN 30087 BUTANI28923 POIANA HIDIŞELU DE SUS 30096 CACUCIU NOU28932 SĂLIŞTE DE VAŞCĂU 29528 HIDIŞELU DE SUS 30103 DOBRICIONEŞTI

CURĂŢELE 29537 HIDIŞELU DE JOS 30112 GĂLĂŞENI28950 CURĂŢELE 29546 MIERLĂU 30121 JOSANI28969 BEIUŞELE 29555 SÂNTELEC 30130 ORTITEAG28978 CRESUIA 29564 ŞUMUGIU NOJORID28987 NIMĂIEŞTI HOLOD 30158 NOJORID28996 POCIOVELIŞTE 29582 HOLOD 30167 APATEU

CURTUIŞENI 29591 DUMBRAVA 30176 CHIŞIRID29010 CURTUIŞENI 29608 DUMBRĂVIŢA 30185 LEŞ29029 VĂŞAD 29617 FOROSIG 30194 LIVADA DE BIHOR

DERNA 29626 HODIŞ 30201 PĂUŞA29047 DERNA 29635 LUPOAIA 30210 ŞAUAIEU29056 DERNIŞOARA 29644 VALEA MARE DE CODRU OLCEA29065 SACALASĂU 29653 VINTERE 30238 OLCEA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 19 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

30247 CĂLACEA 30782 RIENI 31244 NĂDAR30256 HODIŞEL 30791 CUCUCENI 31253 SĂLIŞTE30265 UCURIŞ 30808 GHIGHIŞENI SUPLACU DE BARCĂU

OŞORHEI 30817 PETRILENI 31271 SUPLACU DE BARCĂU30283 OŞORHEI 30826 SUDRIGIU 31280 BORUMLACA30292 ALPAREA 30835 VALEA DE JOS 31299 DOLEA30309 CHERIU ROŞIA 31306 FOGLAŞ30318 FELCHERIU 30853 ROŞIA 31315 VALEA CERULUI30327 FUGHIU 30862 LAZURI 31324 VÂLCELELE

PALEU ROŞIORI ŞIMIAN28433 PALEU 29136 ROŞIORI 31342 ŞIMIAN28442 SĂLDĂBAGIU DE MUNTE 29127 MIHAI BRAVU 31351 ŞILINDRU28488 UILEACU DE MUNTE 29145 VAIDA 31360 VOIVOZI

PIETROASA SĂCĂDAT ŞINTEU30345 PIETROASA 30880 SĂCĂDAT 31388 ŞINTEU30354 CHIŞCĂU 30899 BORŞA 31397 HUTA VOIVOZI30363 COCIUBA MICĂ 30906 SĂBOLCIU 31404 SOCET30372 GIULEŞTI SĂLACEA 31413 VALEA TÂRNEI30381 GURANI 30997 SĂLACEA ŞOIMI30390 MĂGURA 31002 OTOMANI 31431 ŞOIMI30407 MOŢEŞTI SĂLARD 31440 BORZ

POCOLA 31020 SĂLARD 31459 CODRU30425 POCOLA 31039 HODOŞ 31468 DUMBRĂVIŢA DE CODRU30434 FENERIŞ 31048 SÂNTIMREU 31477 POCLUŞA DE BEIUŞ30443 PETRANI SĂNNICOLAU ROMĂN 31486 SÂNNICOLAU DE BEIUŞ30452 POIETARI 28326 SÂNNICOLAU ROMÂN 31495 URSAD30461 SÂNMARTIN DE BEIUŞ 28273 BERECHIU 31501 URVIŞ DE BEIUŞ

POMEZEU 28317 ROIT ŞUNCUIUŞ30489 POMEZEU SÂMBĂTA 31529 ŞUNCUIUŞ30498 CÂMPANI DE POMEZEU 31066 SÂMBĂTA 31538 BĂLNACA30504 COŞDENI 31075 COPĂCENI 31547 BĂLNACA-GROŞI30513 HIDIŞ 31084 OGEŞTI 31556 ZECE HOTARE30522 LACU SĂRAT 31093 ROGOZ TARCEA30531 SITANI 31100 ROTĂREŞTI 31574 TARCEA30540 SPINUŞ DE POMEZEU 31119 ZĂVOIU 31583 ADONI30559 VĂLANI DE POMEZEU SÂNMARTIN 31592 GALOŞPETREU

POPEŞTI 26591 SÂNMARTIN TĂMĂŞEU30577 POPEŞTI 32143 BĂILE FELIX 27490 TĂMĂŞEU30586 BISTRA 26608 BETFIA 27463 NIUVED30595 BUDOI 26617 CIHEI 27472 PARHIDA30602 CUZAP 26626 CORDĂU 27481 SATU NOU30611 VARVIZ 26635 HAIEU TĂRCAIA30620 VĂRZARI 26644 RONTĂU 31618 TĂRCAIA30639 VOIVOZI SÂNTANDREI 31627 MIERAG

RĂBĂGANI 26662 SÂNTANDREI 31636 TĂRCĂIŢA30657 RĂBĂGANI 26671 PALOTA 31645 TOTORENI30666 ALBEŞTI SÂRBI TĂUTEU30675 BRĂTEŞTI 31137 SÂRBI 31663 TĂUTEU30693 SALIŞTE DE POMEZEU 31146 ALMAŞU MIC 31672 BOGEI30684 SĂUCANI 31155 BURZUC 31681 CHIRIBIŞ30700 VĂRĂŞENI 31164 CHIOAG 31690 CIUTELEC

REMETEA 31173 FEGERNIC 31707 POIANA30728 REMETEA 31182 FEGERNICU NOU TILEAGD30737 DRĂGOTENI 31191 SARCĂU 31725 TILEAGD30746 MEZIAD SPINUŞ 31734 BĂLAIA30755 PETREASA 31217 SPINUŞ 31743 CĂLĂTANI30764 SOIMUŞ 31226 CIULEŞTI 31752 POŞOLOACA

RIENI 31235 GURBEŞTI 31761 TILECUŞ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 20 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

31770 UILEACU DE CRIŞ TINCA

31798 TINCA31805 BELFIR31814 GIRIŞU NEGRU31823 GURBEDIU31832 RÂPA

TOBOLIU29500 TOBOLIU29485 CHERESIG

TULCA31850 TULCA31869 CĂUAŞD

ŢEŢCHEA31887 ŢEŢCHEA31896 HOTAR31903 SUBPIATRĂ31912 TELECHIU

UILEACU DE BEIUŞ31930 UILEACU DE BEIUŞ31949 FORĂU31958 PRISACA31967 VĂLANII DE BEIUŞ

VADU CRIŞULUI31985 VADU CRIŞULUI31994 BIRTIN32009 TOMNATIC32018 TOPA DE CRIŞ

VÂRCIOROG32107 VÂRCIOROG32116 FÂŞCA32125 SURDUCEL32134 ŞERGHIŞ

VIIŞOARA32054 VIIŞOARA32063 IZVOARELE32072 PĂDURENI32081 REGHEA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 21 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

06 JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 33104 STRUGURENI 33587 DUMBRAVA MUNICIPIUL BISTRIŢA 33113 ŢENTEA 33596 VALEA POENII

32401 BISTRIŢA CHIUZA LUNCA ILVEI32410 GHINDA 33131 CHIUZA 33612 LUNCA ILVEI32429 SĂRATA 33140 MIREŞ MAIERU32438 SIGMIR 33159 PIATRA 33630 MAIERU32447 SLĂTINIŢA 33168 SĂSARM 33649 ANIEŞ32456 UNIREA CICEU - MIHĂIEŞTI MATEI32465 VIIŞOARA 34217 CICEU-MIHĂIEŞTI 33667 MATEI

ORAŞ BECLEAN 34208 CICEU-CORABIA 33676 BIDIU32492 BECLEAN 34226 LELEŞTI 33685 CORVINEŞTI32508 COLDĂU CICEU-GIURGEŞTI 33694 ENCIU32517 FIGA 32964 CICEU-GIURGEŞTI 33701 FÂNTÂNELE32526 RUSU DE JOS 32982 DUMBRĂVENI 33710 MORUŢ

ORAŞ NĂSĂUD COŞBUC MĂGURA ILVEI32553 NĂSĂUD 33186 COŞBUC 33738 MĂGURA ILVEI32562 LIVIU REBREANU DUMITRA 33747 ARŞIŢA32571 LUŞCA 33211 DUMITRA MĂRIŞELU

ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 33220 CEPARI 33774 MĂRIŞELU32606 SÂNGEORZ-BĂI 33239 TĂRPIU 33783 BÂRLA32615 CORMAIA DUMITRIŢA 33792 DOMNEŞTI32624 VALEA BORCUTULUI 32919 DUMITRIŢA 33809 JEICA

BISTRIŢA BÂRGĂULUI 32900 BUDACU DE SUS 33818 MĂGURELE32642 BISTRIŢA BÂRGĂULUI 32946 RAGLA 33827 NEŢENI32651 COLIBIŢA FELDRU 33836 SÂNTIOANA

BRANIŞTEA 33257 FELDRU MICEŞTII DE CÂMPIE32679 BRANIŞTEA 33266 NEPOS 33854 MICEŞTII DE CÂMPIE32688 CIREŞOAIA GALAŢII BISTRIŢEI 33863 FÂNTÂNIŢA32697 MĂLUŢ 33284 GALAŢII BISTRIŢEI 33872 VISUIA

BUDACU DE JOS 33293 ALBEŞTII BISTRIŢEI MILAŞ32713 BUDACU DE JOS 33300 DIPŞA 33890 MILAŞ32722 BUDUŞ 33319 HERINA 33907 COMLOD32731 JELNA 33328 TONCIU 33916 DUPA DEAL32740 MONARIU ILVA MARE 33925 GHEMEŞ32759 SIMIONEŞTI 33346 ILVA MARE 33934 HIREAN

BUDEŞTI 33355 IVĂNEASA 33943 OROSFAIA32777 BUDEŞTI ILVA MICA MONOR32786 BUDEŞTI-FÂNAŢE 33373 ILVA MICA 33961 MONOR32795 ŢAGU JOSENII BÂRGĂULUI 33970 GLEDIN32802 ŢĂGŞORU 33391 JOSENII BÂRGĂULUI NEGRILEŞTI

CĂIANU MIC 33408 MIJLOCENII BÂRGĂULUI 32991 NEGRILEŞTI32820 CĂIANU MIC 33417 RUSU BÂRGĂULUI 32973 BREAZA32839 CĂIANU MARE 33426 STRÂMBA 33006 PURCĂRETE32848 CICEU-POIENI LECHINŢA NIMIGEA32857 DOBRIC 33444 LECHINŢA 33998 NIMIGEA DE JOS

CETATE 33453 BUNGARD 34002 FLOREŞTI32893 SATU NOU 33462 CHIRALEŞ 34011 MINTIU32928 ORHEIU BISTRIŢEI 33471 SÂNGEORZU NOU 34020 MITITEI32937 PETRIŞ 33480 SÂNIACOB 34039 MOCOD

CHIOCHIŞ 33499 ŢIGĂU 34048 MOGOŞENI33024 CHIOCHIŞ 33505 VERMEŞ 34057 NIMIGEA DE SUS33033 APATIU LEŞU 34066 TĂURE33042 BOZIEŞ 33523 LEŞU NUŞENI33051 BUZA CĂTUN 33532 LUNCA LEŞULUI 34084 NUŞENI33060 CHEŢIU LIVEZILE 34093 BEUDIU33079 JIMBOR 33550 LIVEZILE 34100 DUMBRAVA33088 MANIC 33569 CUŞMA 34119 FELEAC33097 SÂNNICOARĂ 33578 DOROLEA 34128 MALIN

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 22 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

34137 RUSU DE SUS ŞIEU-MĂGHERUŞ URIU34146 VIŢA 34707 ŞIEU-MĂGHERUŞ 35278 URIU

PARVA 34716 ARCALIA 35287 CRISTEŞTII CICEULUI34164 PARVA 34725 CHINTELNIC 35296 HĂŞMAŞU CICEULUI

PETRU RAREŞ 34734 CRAINIMĂT 35303 ILIŞUA34182 RETEAG 34743 PODIREI URMENIŞ34191 BAŢA 34752 SĂRĂŢEL 35321 URMENIŞ

POIANA ILVEI 34761 VALEA MĂGHERUŞULUI 35330 CÂMP33756 POIANA ILVEI ŞIEU-ODORHEI 35349 COŞERIU

PRUNDU BÂRGĂULUI 34789 ŞIEU-ODORHEI 35358 DELURENI34244 PRUNDU BÂRGĂULUI 34798 AGRIŞU DE JOS 35367 FÂNAŢE34253 SUSENII BÂRGĂULUI 34805 AGRIŞU DE SUS 35376 PODENII

REBRA 34814 BRETEA 35385 SCOABE34271 REBRA 34823 COASTA 35394 ŞOPTERIU

REBRIŞOARA 34832 CRISTUR-ŞIEU 35401 VALEA34299 REBRIŞOARA 34841 ŞIRIOARA 35410 VALEA MARE34306 GERSA I ŞIEUŢ ZAGRA34315 GERSA II 34869 ŞIEUŢ 35438 ZAGRA34324 PODEREI 34878 LUNCA 35447 ALUNIŞUL

RODNA 34887 RUŞTIOR 35456 PERIŞOR34342 RODNA 34896 SEBIŞ 35465 POIENILE ZAGREI34351 VALEA VINULUI ŞINTEREAG 35474 SUPLAI

ROMULI 34912 ŞINTEREAG34379 ROMULI 34921 BLĂJENII DE JOS34388 DEALU ŞTEFĂNIŢEI 34930 BLĂJENII DE SUS

RUNCU SALVEI 34949 CAILA34413 RUNCU SALVEI 34958 COCIU

SALVA 34967 ŞIEU-SFÂNTU34404 SALVA 34976 ŞINTEREAG-GARĂ

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE TÂRLIŞUA34486 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 35161 TÂRLIŞUA34495 BRĂTENI 35170 AGRIEŞ34501 LA CURTE 35189 AGRIEŞEL34510 SĂLCUŢA 35198 BORLEASA34529 STUPINI 35205 CIREAŞI34538 ZORENI 35214 LUNCA SĂTEASCA

SILIVAŞU DE CÂMPIE 35223 MOLIŞET34431 SILIVAŞU DE CÂMPIE 35232 OARZINA34440 DRAGA 35241 RĂCĂTEŞU34459 FÂNAŢELE SILIVAŞULUI 35250 ŞENDROAIA34468 PORUMBENII TEACA

SPERMEZEU 34994 TEACA34556 SPERMEZEU 35009 ARCHIUD32866 DOBRICEL 35018 BUDURLENI32875 DUMBRĂVIŢA 35027 OCNIŢA34565 HĂLMĂSĂU 35036 PINTICU34574 LUNCA BORLESEI 35045 VIILE TECII34583 PĂLTINEASA TELCIU34592 SITA 35063 TELCIU34609 ŞEŞURI SPERMEZEU-VALE 33195 BICHIGIU

ŞANŢ 35072 FIAD34627 ŞANŢ 35081 TELCIŞOR34636 VALEA MARE TIHA BÂRGĂULUI

ŞIEU 35107 TIHA BÂRGĂULUI34654 ŞIEU 35116 CIOSA34663 ARDAN 35125 MUREŞENII BÂRGĂULUI34672 POSMUŞ 35134 PIATRA FÂNTÂNELE34681 ŞOIMUŞ 35143 TUREAC

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 23 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

07 JUDEŢUL BOTOŞANI 36346 COŞULENI 36881 NICOLAE BĂLCESCU MUNICIPIUL BOTOŞANI 36355 DRAXINI 36890 PUŢURENI

35740 BOTOŞANI 36364 ZĂICEŞTI CRISTEŞTI MUNICIPIUL DOROHOI BLÂNDEŞTI 36916 CRISTEŞTI

36015 DOROHOI 39079 BLÂNDEŞTI 36925 ONEAGA36024 DEALU MARE 39088 CERCHEJENI 36934 SCHIT-ORĂŞENI36033 LOTURI ENESCU 39113 ŞOLDĂNEŞTI 36943 UNGUROAIA36042 PROGRESUL BRĂEŞTI CRISTINEŞTI

ORAŞ BUCECEA 36382 BRĂEŞTI 36961 CRISTINEŞTI36462 BUCECEA 36391 POIANA 36970 BARANCA36471 BOHOGHINA 36408 POPENI 39991 DĂMILENI36480 CĂLINEŞTI 36417 VÂLCELELE 36989 DRAGALINA

ORAŞ DARABANI BROSCĂUŢI 36998 FUNDU HERŢII35955 DARABANI 36435 BROSCĂUŢI 37002 POIANA35964 BAJURA 36444 SLOBOZIA CURTEŞTI35973 EŞANCA CĂLĂRAŞI 35768 CURTEŞTI35982 LISMĂNIŢA 36505 CĂLĂRAŞI 35777 AGAFTON

ORAŞ FLĂMÂNZI 36514 LIBERTATEA 35786 BĂICENI37299 FLAMÂNZI 36523 PLEŞANI 35795 HUDUM38438 CHIŢOVENI CÂNDEŞTI 35802 MĂNĂSTIREA DOAMNEI38410 NICOLAE BĂLCESCU 38198 CÂNDEŞTI 35811 ORĂŞENI-DEAL37315 POIANA 38189 CĂLINEŞTI 35820 ORĂŞENI-VALE38447 PRISĂCANI 38223 TALPA DÂNGENI

ORAŞ SĂVENI 38232 VIŢCANI 37066 DÂNGENI36079 SĂVENI CONCEŞTI 37075 HULUB36088 BODEASA 36541 CONCEŞTI 37084 IACOBENI36097 BOZIENI 36550 MOVILENI 37093 STRAHOTIN36104 CHIŞCĂRENI COPĂLĂU DERSCA36113 PETRICANI 36578 COPĂLĂU 37020 DERSCA36122 SAT NOU 36596 CERBU DIMĂCHENI

ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 36612 COTU 36701 DIMĂCHENI39177 ŞTEFĂNEŞTI CORDĂRENI 36710 MATEIENI39186 BĂDIUŢI 36658 CORDĂRENI 36738 RECIA-VERBIA39195 BOBULEŞTI 36667 GRIVIŢA DOBÂRCENI39202 STÂNCA 40001 SLOBOZIA 37119 DOBÂRCENI39211 ŞTEFĂNEŞTI-SAT CORLĂTENI 37128 BIVOLARI

ADĂŞENI 36685 CORLĂTENI 37164 BRĂTENI36220 ADĂŞENI 36694 CARASA 37137 CIŞMĂNEŞTI36293 ZOIŢANI 36729 PODENI 37146 LIVADA

ALBEŞTI 36747 VLĂDENI 37155 MURGUŢA36140 ALBEŞTI CORNI DRĂGUŞENI36159 BUIMĂCENI 36765 CORNI 37182 DRĂGUŞENI36168 COŞTIUGENI 36774 BALTA ARSĂ 37191 PODRIGA36177 JIJIA 36783 MESTEACĂN 37208 SARATA-DRĂGUŞENI36186 MĂŞCĂTENI 36792 SARAFINEŞTI DURNEŞTI36195 TUDOR VLADIMIRESCU COŞULA 37226 DURNEŞTI

AVRĂMENI 36603 COŞULA 37235 BĂBICENI36211 AVRĂMENI 36587 BUDA 37244 BÂRSĂNEŞTI36239 AUREL VLAICU 36621 PĂDURENI 37253 BROŞTENI36248 DIMITRIE CANTEMIR 36630 ŞUPITCA 37262 CUCUTENI36257 ICHIMENI COŢUŞCA 37271 GURANDA36266 PANAITOAIA 36818 COŢUŞCA FRUMUŞICA36275 TIMUŞ 36827 AVRAM IANCU 37333 FRUMUŞICA36284 TUDOR VLADIMIRESCU 36836 COTU MICULINŢI 37342 BOSCOTENI

BĂLUŞENI 36845 CRASNALEUCA 37351 RĂDENI36319 BĂLUŞENI 36854 GHIRENI 37360 STOREŞTI36328 BĂLUŞENII NOI 36863 MIHAIL KOGĂLNICEANU 37379 ŞENDRENI36337 BUZENI 36872 NICHITENI 37388 VLĂDENI-DEAL

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 24 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

GEORGE ENESCU 37921 LUNCA 38599 PRĂJENI37404 DUMENI 37930 STROIEŞTI 38606 CÂMPENI37413 ARBOREA 37949 ZLĂTUNOAIA 38615 LUPĂRIA37422 GEORGE ENESCU MANOLEASA 38624 MILETIN37431 POPENI 37967 MANOLEASA RĂCHIŢI37440 STÂNCA 37976 BOLD 35848 RĂCHIŢI

GORBĂNEŞTI 37985 FLONDORA 35857 CIŞMEA37468 GORBĂNEŞTI 37994 IORGA 35866 COSTEŞTI37477 BĂTRÂNEŞTI 38009 LIVENI 35875 ROŞIORI37486 GEORGE COŞBUC 38018 LOTURI RĂDĂUŢI-PRUT37495 MIHAI EMINESCU 38027 MANOLEASA-PRUT 38642 RĂDĂUŢI-PRUT37501 SILIŞCANI 38036 SADOVENI 38651 MIORCANI37510 SOCRUJENI 38045 ŞERPENIŢA 38660 REDIU37538 VÂNĂTORI 38054 ZAHORENI RĂUŞENI37529 VIFORENI MIHAI EMINESCU 38688 RĂUŞENI

HAVÂRNA 38072 IPOTEŞTI 38697 DOINA37556 HAVÂRNA 38081 BAISA 38704 POGORĂŞTI37565 BALINŢI 38090 CĂTĂMĂREŞTI 38713 REDIU37574 GALBENI 38107 CĂTĂMĂREŞTI-DEAL 38722 STOLNICENI37583 GÂRBENI 38116 CERVICEŞTI RIPICENI37592 NICULCEA 38125 CERVICEŞTI-DEAL 38740 RIPICENI37609 TĂTĂRĂŞENI 38134 CUCORĂNI 38759 CINGHINIIA

HĂNEŞTI 38143 MANOLEŞTI 38768 LEHNEŞTI37627 HĂNEŞTI 38152 STÂNCEŞTI 38777 MOVILA RUPTĂ37636 BOROLEA MIHĂILENI 38786 POPOAIA37645 MOARA JORII 38170 MIHĂILENI 38802 RÂŞCA37654 SARATA-BASARAB 38205 PÂRÂU NEGRU 38795 RIPICENII VECHI37663 SLOBOZIA HĂNEŞTI 38214 ROGOJEŞTI ROMA

HILIŞEU-HORIA MIHĂLĂŞENI 38820 ROMA37681 HILIŞEU-HORIA 38250 MIHĂLĂŞENI 38839 COTÂRGACI37690 CORJĂUŢI 38269 CARAIMAN ROMÂNEŞTI37707 HILIŞEU-CLOŞCA 38278 NĂSTASE 38857 ROMÂNEŞTI37716 HILIŞEU-CRIŞAN 38287 NEGREŞTI 38866 DĂMIDENI37725 IEZER 38296 PĂUN 38875 ROMÂNEŞTI-VALE

HLIPICENI 38303 SARATA 38884 SĂRATA37743 HLIPICENI 38312 SLOBOZIA SILIŞCANI SANTA MARE37752 DRAGALINA MILEANCA 38900 SANTA MARE37761 VICTORIA 38330 MILEANCA 38919 BĂDĂRĂI

HUDEŞTI 38349 CODRENI 38928 BERZA37789 HUDEŞTI 38358 SCUTARI 38937 BOGDĂNEŞTI37798 ALBA 38367 SELIŞTEA 38946 DURNEŞTI37805 BARANCA MITOC 38955 ILIŞENI40019 BAŞEU 38385 MITOC 38964 RÂNGHILEŞTI37814 MLENĂUŢI 38394 HORIA 38973 RÂNGHILEŞTI-DEAL40027 VATRA NICŞENI STĂUCENI

IBĂNEŞTI 38465 NICŞENI 35893 STĂUCENI37832 IBĂNEŞTI 38474 DACIA 35900 SILIŞTEA37841 DUMBRĂVIŢA 38483 DOROBANŢI 35919 TOCILENI

LEORDA PĂLTINIŞ 35928 VICTORIA37869 LEORDA 38508 PĂLTINIŞ SUHARĂU37878 BELCEA 38517 CUZLĂU 38991 SUHARĂU37887 COSTINEŞTI 38526 HORODIŞTEA 39006 IZVOARE37896 DOLINA 38535 SLOBOZIA 39015 LIŞNA37903 MITOC POMÂRLA 39024 OROFTIANA

LOZNA 38553 POMÂRLA 39033 PLEVNA37039 LOZNA 38562 HULUBEŞTI 39042 SMÂRDAN37048 STRĂTENI 38571 RACOVĂŢ SULIŢA

LUNCA PRĂJENI 39060 SULIŢA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 25 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

39097 CHELIŞ 39676 CUZA VODĂ39104 DRACŞANI 39685 VIIŞOARA MICĂ

ŞENDRICENI VLĂDENI39131 ŞENDRICENI 39747 VLĂDENI39140 HORLĂCENI 39756 BREHUIEŞTI39159 PĂDURENI 39765 HRIŞCANI

ŞTIUBIENI 39774 HUŢANI39239 ŞTIUBIENI 39783 MÂNDREŞTI39248 IBĂNEASA VLĂSINEŞTI39257 NEGRENI 39809 VLĂSINEŞTI

TODIRENI 39818 MIRON COSTIN39275 TODIRENI 39827 SÂRBI39284 CERNEŞTI VORNICENI39293 FLOREŞTI 39845 VORNICENI39300 GÂRBEŞTI 39854 DAVIDOAIA39319 IUREŞTI 39863 DEALU CRUCII

TRUŞEŞTI VORONA39337 TRUŞEŞTI 39881 VORONA39346 BUHĂCENI 39890 ICUŞENI39355 CIRITEI 39907 JOLDEŞTI39364 DRISLEA 39916 POIANA39373 IONĂŞENI 39925 VORONA MARE39382 PĂSĂTENI 39934 VORONA-TEODORU

TUDORA39408 TUDORA

UNGURENI39426 UNGURENI39435 BORZEŞTI39444 CĂLUGĂRENI39453 CĂLUGĂRENII NOI39462 DURNEŞTI39480 MÂNDREŞTI39471 MIHAI VITEAZU39499 PLOPENII MARI39505 PLOPENII MICI39514 TĂUTEŞTI39523 VICOLENI

UNŢENI39541 UNŢENI39550 BURLA39569 BURLEŞTI39578 MÂNĂSTIRENI39587 SOROCENI39596 VALEA GRAJDULUI39603 VULTURENI

VĂCULEŞTI39621 VĂCULEŞTI39630 GOROVEI39649 SAUCENIŢA

VÂRFU CÂMPULUI39701 VÂRFU CÂMPULUI40043 DOBRINĂUŢI-HAPĂI39710 IONĂŞENI39729 LUNCA40050 MAGHERA40068 PUSTOAIA

VIIŞOARA39667 VIIŞOARA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 26 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

08 JUDEŢUL BRAŞOV 40811 PALOŞ LISA MUNICIPIUL BRAŞOV CINCU 41355 LISA

40205 BRAŞOV 40839 CINCU 41364 BREAZA42432 POIANA BRAŞOV 40848 TOARCLA 41373 POJORTA

MUNICIPIUL CODLEA COMANA MĂIERUŞ40250 CODLEA 40866 COMANA DE JOS 41391 MĂIERUŞ

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 40875 COMANA DE SUS 41408 ARINI40287 FĂGĂRAŞ 40884 CRIHALMA MÂNDRA

MUNICIPIUL SĂCELE 40893 TICUŞU NOU 41426 MÂNDRA40447 SĂCELE CRISTIAN 41435 ILENI

ORAŞ GHIMBAV 40919 CRISTIAN 41444 RÂUŞOR40223 GHIMBAV CRIZBAV 41453 ŞONA

ORAŞ PREDEAL 41051 CRIZBAV 41462 TODERIŢA40312 PREDEAL 41060 CUTUŞ MOIECIU40321 PÂRÂUL RECE DRĂGUŞ 41480 MOIECIU DE JOS40330 TIMIŞU DE JOS 42254 DRĂGUŞ 41499 CHEIA40349 TIMIŞU DE SUS DUMBRĂVIŢA 41505 DRUMUL CARULUI

ORAŞ RÂŞNOV 40937 DUMBRĂVIŢA 41514 MĂGURA40376 RÂŞNOV 40946 VLĂDENI 41523 MOIECIU DE SUS

ORAŞ RUPEA FELDIOARA 41532 PEŞTERA40401 RUPEA 40964 FELDIOARA ORMENIŞ40410 FIŞER 40973 COLONIA RECONSTRUCŢIA 41550 ORMENIŞ

ORAŞ VICTORIA 40982 ROTBAV PĂRĂU40474 VICTORIA FUNDATA 41587 PĂRĂU

ORAŞ ZĂRNEŞTI 41006 FUNDATA 41596 GRID40508 ZĂRNEŞTI 41015 FUNDĂŢICA 41603 VENEŢIA DE JOS40517 TOHANU NOU 41024 ŞIRNEA 41612 VENEŢIA DE SUS

APAŢA HĂLCHIU POIANA MĂRULUI40535 APAŢA 41042 HĂLCHIU 41630 POIANA MĂRULUI

AUGUSTIN 41079 SATU NOU PREJMER41569 AUGUSTIN HĂRMAN 41676 PREJMER

BECLEAN 41097 HĂRMAN 41685 LUNCA CALNICULUI40553 BECLEAN 41104 PODU OLTULUI 41694 STUPINII PREJMERULUI40562 BOHOLŢ HÂRSENI RACOŞ40571 CALBOR 41122 HÂRSENI 41710 RACOŞ40580 HUREZ 41131 COPĂCEL 41729 MATEIAŞ40599 LUŢA 41140 MĂLINIŞ RECEA

BOD 41159 MĂRGINENI 41747 RECEA40615 BOD 41168 SEBEŞ 41756 BERIVOI40624 COLONIA BOD HOGHIZ 41765 DEJANI

BRAN 41186 HOGHIZ 41774 GURA VĂII40642 BRAN 41195 BOGATA OLTEANĂ 41783 IAŞI40651 PREDELUŢ 41202 CUCIULATA 41792 SĂSCIORI40660 SOHODOL 41211 DOPCA 41809 SĂVĂSTRENI40679 ŞIMON 41220 FÂNTÂNA SAMBATA DE SUS

BUDILA 41239 LUPŞA 42361 SÂMBĂTA DE SUS

40697 BUDILA HOLBAV 42370STAŢIUNEA CLIMATERICĂ SÂMBĂTA

BUNEŞTI 42423 HOLBAV SÂNPETRU40713 BUNEŞTI HOMOROD 41934 SÂNPETRU40722 CRIŢ 41257 HOMOROD ŞERCAIA40731 MEŞENDORF 41266 JIMBOR 41827 ŞERCAIA40740 ROADEŞ 41275 MERCHEAŞA 41836 HĂLMEAG40759 VISCRI JIBERT 41845 VAD

CAŢA 41293 JIBERT ŞINCA40777 CAŢA 41300 DACIA 41863 ŞINCA VECHE40786 BEIA 41319 GRÂNARI 41872 BUCIUM40795 DRĂUŞENI 41328 LOVNIC 41881 OHABA40802 IONEŞTI 41337 VĂLENI 41890 PERŞANI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 27 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

41907 ŞERCĂIŢA41916 VÂLCEA

ŞINCA NOUĂ41658 ŞINCA NOUĂ41649 PALTIN

ŞOARŞ41952 ŞOARŞ41961 BĂRCUT41970 FELMER41989 RODBAV41998 SELIŞTAT

TĂRLUNGENI42012 TĂRLUNGENI42021 CĂRPINIŞ42030 PURCĂRENI42049 ZIZIN

TELIU42067 TELIU

TICUŞU42085 TICUŞU VECHI42094 COBOR

UCEA42110 UCEA DE JOS42129 CORBI42138 FELDIOARA42147 UCEA DE SUS

UNGRA42165 UNGRA42174 DĂIŞOARA

VAMA BUZĂULUI42192 VAMA BUZĂULUI42209 ACRIŞ42218 BUZĂIEL42227 DĂLGHIU

VIŞTEA42245 VIŞTEA DE JOS42263 OLTEŢ42272 RUCĂR42281 VIŞTEA DE SUS42290 VIŞTIŞOARA

VOILA42316 VOILA42325 CINCŞOR42334 DRIDIF42343 LUDIŞOR42352 SÂMBĂTA DE JOS42389 VOIVODENI

VULCAN42405 VULCAN42414 COLONIA 1 MAI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 28 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

09 JUDEŢUL BRĂILA 43162 STOIENEŞTI 43876 SALCIA TUDOR MUNICIPIUL BRĂILA 43171 TITCOV 43885 ARICIU

42691 BRĂILA GALBENU 43894 CUZA VODĂ ORAŞ FĂUREI 43199 GALBENU 43901 GULIANCA

42762 FĂUREI 43206 DROGU 43910 OLĂNEASCA ORAŞ IANCA 43215 PÂNTECANI SCORŢARU NOU

43340 IANCA 43224 SĂTUC 43938 SCORŢARU NOU43359 BERLEŞTI 43233 ZAMFIREŞTI 43947 DEŞIRAŢI43368 GARA IANCA GEMENELE 43956 GURGUIEŢI43377 OPRIŞENEŞTI 43251 GEMENELE 43965 NICOLAE BĂLCESCU43386 PERIŞORU 43260 GĂVANI 43974 PITULAŢI43395 PLOPU GRADIŞTEA 43983 SIHLEANU43402 TÂRLELE FILIU 43288 GRADIŞTEA SILIŞTEA

ORAŞ ÎNSURĂŢEI 43297 IBRIANU 44006 SILIŞTEA43420 ÎNSURĂŢEI 43304 MARALOIU 44015 COTU LUNG43439 LACU REZII GROPENI 44024 COTU MIHALEA43448 MĂRU ROŞU 43322 GROPENI 44033 MĂRTĂCEŞTI43457 VALEA CĂLMĂŢUIULUI JIRLĂU 44042 MUCHEA

BĂRĂGANUL 43475 JIRLĂU 44051 VAMEŞU42833 BĂRĂGANUL 43484 BRĂDEANCA STĂNCUŢA

BERTEŞTII DE JOS MĂRAŞU 44079 STĂNCUŢA42851 BERTEŞTII DE JOS 43509 MĂRAŞU 44088 CUZA VODĂ42860 BERTEŞTII DE SUS 43518 BĂNDOIU 44097 POLIZEŞTI42879 GURA CĂLMĂŢUI 43527 MĂGURENI 44104 STANCA42888 GURA GÂRLUŢEI 43536 NEDEICU SURDILA-GĂISEANCA42897 NICOLEŞTI 43545 PLOPI 44122 SURDILA-GĂISEANCA42904 SPIRU HARET 43554 ŢĂCĂU 44131 FILIPEŞTI

BORDEI VERDE MĂXINENI SURDILA-GRECI42922 BORDEI VERDE 43572 MĂXINENI 42780 SURDILA-GRECI42931 CONSTANTIN GABRIELESCU 43581 CORBU NOU 42799 BRATEŞU VECHI42940 FILIU 43590 CORBU VECHI 42806 FĂUREI SAT42959 LIŞCOTEANCA 43607 LATINU 42815 HORIA

CAZASU 43616 VOINEŞTI ŞUŢEŞTI44275 CAZASU MIRCEA VODĂ 44159 ŞUŢEŞTI

CHIŞCANI 43634 MIRCEA VODĂ 44168 MIHAIL KOGĂLNICEANU42717 CHIŞCANI 43643 DEDULEŞTI TICHILEŞTI42726 LACU SĂRAT MOVILA MIRESII 44186 TICHILEŞTI42735 VĂRSĂTURA 43661 MOVILA MIRESII 44195 ALBINA

CIOCILE 43670 ESNA TRAIAN42977 CIOCILE 43689 ŢEPEŞ VODĂ 44211 TRAIAN43000 CHICHINEŢU RACOVIŢĂ 44220 CĂLDĂRUŞA42986 CHIOIBAŞEŞTI 43705 RACOVIŢĂ 44239 SILISTRARU42995 ODĂIENI 43714 CORBENI 44248 URLEASCA

CIREŞU 43723 CUSTURA TUDOR VLADIMIRESCU43028 CIREŞU RÂMNICELU 44266 TUDOR VLADIMIRESCU43037 BATOGU 43741 RÂMNICELU 44284 COMĂNEASCA43046 IONEŞTI 43750 BOARCA 44293 SCORŢARU VECHI43055 SCĂRLĂTEŞTI 43769 CONSTANTINEŞTI TUFEŞTI43064 VULTURENI 43778 MIHAIL KOGĂLNICEANU 44319 TUFEŞTI

DUDEŞTI ROMANU ULMU43082 DUDEŞTI 43796 ROMANU 44337 ULMU43091 BUMBĂCARI 43803 OANCEA 44346 JUGUREANU43108 TĂTARU ROŞIORI UNIREA

FRECĂŢEI 43821 ROŞIORI 44364 UNIREA43126 FRECĂŢEI 43830 COLŢEA 44373 MOROTEŞTI43135 AGAUA 43849 FLORICA 44382 VALEA CÂNEPII43144 CISTIA 43858 PRIBEAGU VĂDENI43153 SALCIA SALCIA TUDOR 44408 VĂDENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 29 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

44417 BALDOVINEŞTI44426 PIETROIU

VICTORIA44444 VICTORIA44453 MIHAI BRAVU

VIŞANI44471 VIŞANI44480 CÂINENI-BĂI44499 PLĂSOIU

VIZIRU44514 VIZIRU44523 LANURILE

ZĂVOAIA44541 ZĂVOAIA44550 DUDESCU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 30 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

10 JUDEŢUL BUZĂU 45094 VALEA PĂRULUI BUDA MUNICIPIUL BUZĂU BERCA 45682 BUDA

44827 BUZĂU 45110 BERCA 45691 ALEXANDRU ODOBESCU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 45129 BĂCENI 45708 DĂNULEŞTI

44854 RÂMNICU SĂRAT 45138 COJANU 45717 MUCEŞTI-DĂNULEŞTI ORAŞ NEHOIU 45147 JOSENI 45726 SPIDELE

47925 NEHOIU 45156 MÂNĂSTIREA RĂTEŞTI 45735 TOROPĂLEŞTI47934 BÂSCA ROZILEI 45165 PÂCLELE 45744 VALEA LARGĂ47943 CHIRLEŞTI 45174 PLEŞCOI C.A. ROSETTI47952 CURMĂTURA 45183 PLEŞEŞTI 45824 C.A. ROSETTI47961 LUNCA PRIPORULUI 45192 RĂTEŞTI 45833 BĂLTENI47970 MLĂJET 45209 SĂTUC 45842 BÂLHACU47989 NEHOIAŞU 45218 TÂŢÂRLIGU 45851 COTU CIORII47998 PĂLTINENI 45227 VALEA NUCULUI 45860 LUNCA48003 STĂNILA 45236 VIFORÂTA 45879 VIZIRENI48012 VINEŢIŞU BISOCA CALVINI

ORAŞ PĂTÂRLAGELE 45254 BISOCA 45762 CALVINI48334 PĂTÂRLAGELE 45263 BĂLTĂGARI 45771 BÂSCENII DE JOS48343 CALEA CHIOJDULUI 45272 LACURILE 45780 BÂSCENII DE SUS48352 CRÂNG 45281 LOPĂTĂREASA 45799 FRĂSINET48361 FUNDĂTURILE 45290 PLEŞI 45806 OLARI48370 GORNET 45307 RECEA CĂNEŞTI48389 LUNCA 45316 SĂRILE 45897 CĂNEŞTI48405 MĂNĂSTIREA 45325 ŞINDRILA 45904 GONŢEŞTI48398 MĂRUNŢIŞU BLĂJANI 45913 NEGOŞINA48414 MUŞCEL 45343 BLĂJANI 45922 PĂCURILE48423 POIENILE 45352 SOREŞTI 45931 ŞUCHEA48432 SIBICIU DE SUS BOLDU 45940 VALEA VERZEI48441 STROEŞTI 45370 BOLDU CĂTINA48450 VALEA LUPULUI BOZIORU 45968 CĂTINA48469 VALEA SIBICIULUI 45398 BOZIORU 45977 CORBU48478 VALEA VIEI 45405 BUDUILE 45986 SLOBOZIA

ORAŞ POGOANELE 45414 FIŞICI 45995 VALEA CĂTINEI48753 POGOANELE 45423 GĂVANELE 46000 ZELETIN48762 CĂLDĂRĂŞTI 45432 GRESIA CERNĂTEŞTI

AMARU 45441 IZVOARELE 46028 CERNĂTEŞTI44872 AMARU 45450 NUCU 46037 ALDENI44881 CÂMPENI 45469 SCĂENI 46046 BĂEŞTI44890 DULBANU 45478 ULMET 46055 CĂLDĂRUŞA44907 LACU SINAIA 45487 VĂVĂLUCILE 46064 FULGA44916 LUNCA BRĂDEANU 46073 MANASIA44925 SCORŢEANCA 45502 BRĂDEANU 46082 VLĂDENI

BALTA ALBĂ 45511 MITROPOLIA 46091 ZĂRNEŞTII DE SLĂNIC44943 BALTA ALBĂ 45520 SMÂRDAN CHILIILE44952 AMARA BRĂEŞTI 46117 CHILIILE44961 BĂILE 45548 BRĂEŞTI 46126 BUDEŞTI44970 STĂVĂRĂŞTI 45557 BRĂTILEŞTI 46135 CREVELEŞTI

BĂLĂCEANU 45566 GOIDEŞTI 46144 GHIOCARI44998 BĂLĂCEANU 45575 IVĂNEŢU 46153 GLODU-PETCARI

BECENI 45593 PÂRSCOVELU 46162 POIANA PLETARI45012 BECENI 45584 PINU 46171 TRESTIOARA45021 ARBĂNAŞI 45600 RUGINOASA CHIOJDU45030 CĂRPINIŞTEA BREAZA 46199 CHIOJDU45049 DOGARI 45628 BREAZA 46206 BÂSCA CHIOJDULUI45058 FLOREŞTI 45637 BĂDENI 46215 CĂTIAŞU45067 GURA DIMIENII 45646 GRECEANCA 46224 LERA45076 IZVORU DULCE 45655 VĂLEANCA-VILĂNEŞTI 46233 PLESCIOARA45085 MĂRGĂRIŢI 45664 VISPEŞTI 46242 POENIŢELE

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 31 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

CILIBIA 46812 GHERĂSENI 47408 POTOCENI46260 CILIBIA 46821 SUDIŢI MĂRGĂRITEŞTI46279 GARA CILIBIA GHERGHEASA 47426 MĂRGĂRITEŞTI46288 MÂNZU 46849 GHERGHEASA 47435 CÂMPULUNGEANCA46297 MOVILA OII 46858 SĂLCIOARA 47444 FÂNTÂNELE46304 POŞTA GLODEANU SĂRAT MÂNZĂLEŞTI

CISLĂU 46876 GLODEANU SĂRAT 47649 MÂNZĂLEŞTI46322 CISLĂU 46885 CĂLDĂRUŞEANCA 47658 BEŞLII46331 BĂRĂŞTI 46894 ILEANA 47667 BUŞTEA46340 BUDA CRĂCIUNEŞTI 46901 PITULICEA 47676 CIREŞU46359 GURA BÂSCEI GLODEANU-SILIŞTEA 47685 GHIZDITA46368 SCĂRIŞOARA 46929 GLODEANU-SILIŞTEA 47694 GURA BĂDICULUI

COCHIRLEANCA 46938 CASOTA 47701 JGHIAB46386 COCHIRLEANCA 46947 CÂRLIGU MARE 47710 PLAVĂŢU46395 BOBOC 46956 CÂRLIGU MIC 47729 POIANA VÂLCULUI46402 GARA BOBOCU 46965 CORBU 47738 SATU VECHI46411 ROŞIORU 46974 COTORCA 47747 TRESTIOARA46420 TÂRLELE 46983 SATU NOU 47756 VALEA COTOAREI

COLŢI 46992 VĂCĂREASCA 47765 VALEA URSULUI46448 COLŢI GREBĂNU MEREI46457 ALUNIŞ 47015 GREBĂNU 47462 MEREI46466 COLŢII DE JOS 47024 HOMEŞTI 47471 CIOBĂNOAIA46475 MUSCELU CĂRĂMĂNEŞTI 47033 LIVADA 47480 DEALUL VIEI

COSTEŞTI 47042 LIVADA MICĂ 47499 DOBRILEŞTI46493 COSTEŞTI 47051 PLEVNA 47505 GURA SĂRĂŢII46509 BUDIŞTENI 47060 ZĂPLAZI 47514 IZVORU DULCE46518 GOMOEŞTI GURA TEGHII 47523 LIPIA46527 GROŞANI 47088 GURA TEGHII 47532 NENCIULEŞTI46536 PIETROSU 47097 FURTUNEŞTI 47541 OGRĂZILE46545 SPĂTARU 47104 NEMERTEA 47550 SĂRATA-MONTEORU

COZIENI 47113 PĂLTINIŞ 47569 VALEA PUŢULUI MEREI46563 COZIENI 47122 SECUIU MIHĂILEŞTI46572 ANINI 47131 VADU OII 47587 MIHĂILEŞTI46581 BĂLĂNEŞTI 47140 VARLAAM 47596 COLŢĂNENI46590 BERCEŞTI LARGU 47612 MĂRGINEANU46607 CIOCĂNEŞTI 47168 LARGU 47621 SATU NOU46616 COCÂRCENI 47177 SCĂRLĂTEŞTI MOVILA BANULUI46625 COLŢENI LOPĂTARI 47783 MOVILA BANULUI46634 FAŢA LUI NAN 47195 LOPĂTARI 47792 CIORANCA46643 GLODURILE 47202 BREBU 47809 LIMPEZIŞ46652 IZVORU 47211 FUNDATA MURGEŞTI46661 LUNGEŞTI 47220 LUNCILE 47827 MURGEŞTI46670 NISTOREŞTI 47239 PESTRIŢU 47836 BATOGU46689 PIETRARU 47248 PLAIU NUCULUI 47845 VALEA RATEI46698 PUNGA 47257 PLOŞTINA NĂENI46705 TEIŞU 47266 POTECU 47863 NĂENI46714 TRESTIA 47275 SĂRENI 47881 FÂNTÂNELE46723 TULBUREA 47284 TERCA 47872 FINŢEŞTI46732 VALEA BANULUI 47293 VÂRTEJU 47890 PROŞCA46741 VALEA ROATEI LUCIU 47907 VÂRF46750 ZĂPODIA 47319 LUCIU ODĂILE

FLORICA 47328 CARAGELE 48030 ODĂILE47603 FLORICA MĂGURA 48049 CAPU SATULUI

GĂLBINAŞI 47346 MĂGURA 48058 CORNEANU46778 GĂLBINAŞI 47355 CIUTA 48067 GORÂNI46787 BENTU MĂRĂCINENI 48076 LACU46796 TĂBĂRĂŞTI 47382 MĂRĂCINENI 48085 PIATRA ALBĂ

GHERĂSENI 47391 CĂPĂŢÂNEŞTI 48094 POSOBEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 32 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

48101 SCOROŞEŞTI 48879 LUNCA 49457 ARCANU48110 VALEA FÂNTÂNEI 48888 MĂCRINA 49466 BRĂGĂREASA48129 VALEA ŞTEFANULUI 48897 NICOLEŞTI 49475 LIPĂNESCU

PADINA 48904 PLOPI SIRIU48147 PADINA 48913 PUIEŞTII DE SUS 49493 LUNCA JARIŞTEI48156 TĂTULEŞTI RACOVIŢENI 49518 CAŞOCA

PARDOŞI 48931 RACOVIŢENI 49509 COLŢU PIETRII48174 PARDOŞI 48940 BUDREA 49527 GURA SIRIULUI48183 CHIPERU 48959 PETRIŞORU 49536 MUŞCELUŞA48192 COSTOMIRU RÂMNICELU SMEENI48209 VALEA LUI LALU 48977 RÂMNICELU 49554 SMEENI48218 VALEA ŞCHIOPULUI 48986 COLIBAŞI 49563 ALBEŞTI

PĂNĂTĂU 48995 FOTIN 49572 BĂLAIA48236 PĂNĂTĂU 49000 ŞTIUBEI 49581 CĂLŢUNA48245 BEGU ROBEASCA 49590 MOISICA48254 LACU CU ANINI 49028 ROBEASCA 49607 UDAŢI-LUCIENI48263 MĂGURICEA 49037 MOŞEŞTI 49616 UDAŢI-MÂNZU48272 PLĂIŞOR RUŞEŢU STÂLPU48281 RÂPILE 49055 RUŞEŢU 49634 STÂLPU48290 SIBICIU DE JOS 49064 SERGENT IONEL ŞTEFAN TISĂU48307 TEGA SĂGEATA 49652 IZVORU48316 ZAHAREŞTI 49082 SĂGEATA 49661 BĂRBUNCEŞTI

PÂRSCOV 49091 BANIŢA 49670 GRĂJDANA48566 PÂRSCOV 49108 BEILIC 49689 HALEŞ48575 BADILA 49117 BORDUŞANI 49698 IZVORANU48584 CURCĂNEŞTI 49126 DÂMBROCA 49705 LEICULEŞTI48593 LUNCA FRUMOASĂ 49135 GĂVĂNEŞTI 49714 PĂDURENII48600 OLEŞEŞTI 49144 MOVILIŢA 49723 SALCIA48619 PÂRJOLEŞTI SĂHĂTENI 49732 STREZENI48628 ROBEŞTI 49162 SĂHĂTENI 49741 TISĂU48637 RUNCU 49171 GĂGENI 49750 VALEA SĂLCIILOR48646 TÂRCOV 49180 ISTRIŢA DE JOS TOPLICENI48655 TOCILENI 49199 VINTILEANCA 49778 TOPLICENI48664 TRESTIENI SĂPOCA 49787 BĂBENI48673 VALEA PURCARULUI 49215 SĂPOCA 49796 CEAIRU

PIETROASELE 49224 MĂTEŞTI 49803 DEDULEŞTI48496 PIETROASELE SĂRULEŞTI 49812 GURA FĂGETULUI48502 CÂLŢEŞTI 49242 SĂRULEŞTI 49821 POŞTA48511 CLONDIRU DE SUS 49251 CĂRĂTNĂU DE JOS 49830 RĂDUCEŞTI48520 DARA 49260 CĂRĂTNĂU DE SUS ŢINTEŞTI48539 PIETROASA MICĂ 49279 GOICELU 49858 ŢINTEŞTI48548 ŞARÂNGA 49288 SĂRILE-CĂTUN 49867 MAXENU

PODGORIA 49297 VALEA LARGĂ-SĂRULEŞTI 49876 ODAIA BANULUI48691 PODGORIA 49304 VALEA STÂNEI 49885 POGONELE48708 COŢATCU SCORŢOASA ULMENI48717 ORATIA 49322 SCORŢOASA 49901 ULMENI48726 PLEŞEŞTI 49331 BALTA TOCILA 49910 BĂLTĂREŢI48735 TĂBĂCARI 49340 BECIU 49929 CLONDIRU

POŞTA CÂLNĂU 49368 DÂLMA 49938 SĂRATA48780 POŞTA CÂLNĂU 49359 DELENI 49947 VÂLCELE48799 ALICENI 49377 GOLU GRABICINA UNGURIU48806 COCONARI 49386 GRABICINA DE JOS 47364 UNGURIU48815 POTÂRNICHEŞTI 49395 GRABICINA DE SUS 50556 OJASCA48824 SUDIŢI 49402 GURA VĂII VADU PAŞII48833 ZILIŞTEANCA 49411 PLOPEASA 49965 VADU PAŞII

PUIEŞTI 49420 POLICIORI 49974 BĂJANI48851 PUIEŞTII DE JOS SCUTELNICI 49983 FOCŞĂNEI48860 DĂSCĂLEŞTI 49448 SCUTELNICI 49992 GURA CÂLNĂULUI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 33 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

50004 SCURTEŞTI50013 STĂNCEŞTI

VALEA RÂMNICULUI50031 VALEA RÂMNICULUI50040 OREAVUL50059 RUBLA

VALEA SALCIEI50077 VALEA SALCIEI50086 MODRENI50095 VALEA SALCIEI-CĂTUN

VÂLCELELE50406 VÂLCELELE

VERNEŞTI50111 VERNEŞTI50120 BRĂDEANCA50139 CÂNDEŞTI50148 CÂRLOMĂNEŞTI50157 MIEREA50166 NENCIU50175 NIŞCOV50184 SĂSENII NOI50193 SĂSENII PE VALE50200 SĂSENII VECHI50219 ZOREŞTI

VINTILĂ VODĂ50237 VINTILĂ VODĂ50246 BODINEŞTI50255 COCA-ANTIMIREŞTI50264 COCA-NICULEŞTI50273 NICULEŞTI50282 PETRĂCHEŞTI50291 PODU MUNCII50308 SÂRBEŞTI50317 SMEEŞTI

VIPEREŞTI50335 VIPEREŞTI50344 MUSCEL50353 PĂLICI50362 RUŞAVĂŢ50371 TRONARI50380 URSOAIA

ZĂRNEŞTI50424 FUNDENI50433 COMISOAIA50442 PRUNENI50451 VADU SOREŞTI50460 ZĂRNEŞTI

ZIDURI50488 ZIDURI50497 COSTIENI50503 CUCULEASA50512 HELIADE RĂDULESCU50521 LANURILE50530 ZOIŢA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 34 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

11 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 51458 BERZASCA 51911 PEŞTERE MUNICIPIUL REŞIŢA 51467 BIGĂR 51920 PRISACA

50807 REŞIŢA 51476 COZLA 51939 ZĂGUJENI50816 CÂLNIC 51485 DRENCOVA COPĂCELE50825 CUPTOARE 51494 LIUBCOVA 52071 COPĂCELE50834 DOMAN BERZOVIA 52080 OHABA-MÂTNIC50861 MONIOM 51519 BERZOVIA 52099 RUGINOSU50843 SECU 51528 FIZEŞ 52106 ZORILE50852 ŢEROVA 51537 GHERTENIŞ CORNEA

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ BOLVAŞNIŢA 52124 CORNEA51029 CARANSEBEŞ 51555 BOLVAŞNIŢA 52133 CRUŞOVĂŢ51038 JUPA 51564 VÂRCIOROVA 52142 CUPTOARE

ORAŞ ANINA BOZOVICI 52151 MACOVIŞTE50898 ANINA 51582 BOZOVICI CORNEREVA50905 STEIERDORF 51591 PONEASCA 52179 CORNEREVA

ORAŞ BĂILE HERCULANE 51608 PRILIPEŢ 52188 ARSURI50932 BĂILE HERCULANE 51617 VALEA MINIŞULUI 52197 BOGÂLTIN50941 PECINIŞCA BREBU 52204 BOJIA

ORAŞ BOCŞA 51635 BREBU 52213 BORUGI50978 BOCŞA 51644 APADIA 52222 CAMENA

ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 51653 VALEADENI 52231 CIREŞEL51065 MOLDOVA NOUĂ BREBU NOU 52240 COSTIŞ51074 MĂCEŞTI 51671 BREBU NOU 52259 COZIA51083 MOLDOVA VECHE 51680 GĂRÂNA 52268 CRACU MARE51092 MOLDOVIŢA BUCHIN 52277 CRACU TEIULUI

ORAŞ ORAVIŢA 51706 BUCHIN 52286 DOBRAIA51127 ORAVIŢA 51715 LINDENFELD 52295 DOLINA51154 AGADICI 51724 POIANA 52302 GRUNI51163 BRĂDIŞORU DE JOS 51733 PRISIAN 52311 HORA MARE51172 BROŞTENI 51742 VALEA TIMIŞULUI 52320 HORA MICĂ51136 CICLOVA MONTANĂ BUCOŞNIŢA 52339 INELEŢ51145 MARILA 51760 BUCOŞNIŢA 52348 IZVOR51181 RĂCHITOVA 51779 GOLEŢ 52357 LUNCA FLORII

ORAŞ OŢELU ROŞU 51788 PETROŞNIŢA 52366 LUNCA ZAICII51216 OŢELU ROŞU 51797 VĂLIŞOARA 52375 MESTEACĂN51225 CIREŞA CARAŞOVA 52384 NEGIUDIN51234 MAL 51813 CARAŞOVA 52393 OBIŢA

ARMENIŞ 51822 IABALCEA 52419 POGARA51252 ARMENIŞ 51831 NERMED 52400 POGARA DE SUS51261 FENEŞ CĂRBUNARI 52428 POIANA LUNGĂ51270 PLOPU 51859 CĂRBUNARI 52437 PRISACINA51289 SAT BĂTRÂN 51868 ŞTINĂPARI 52446 PRISLOP51298 SUB MARGINE CICLOVA ROMÂNĂ 52455 RUŞTIN

BĂNIA 51957 CICLOVA ROMÂNĂ 52464 SCĂRIŞOARA51314 BĂNIA 51966 ILIDIA 52473 STRUGASCA51323 GÂRBOVĂŢ 51975 SOCOLARI 52482 STUDENA

BĂUŢAR CIUCHICI 52491 SUB CRÂNG51341 BĂUŢAR 51993 CIUCHICI 52507 SUB PLAI51350 BUCOVA 52008 MACOVIŞTE 52516 TOPLA51369 CORNIŞORU 52017 NICOLINŢ 52525 ŢAŢU51378 PREVECIORI 52026 PETRILOVA 52534 ZĂNOGI

BERLIŞTE CIUDANOVIŢA 52543 ZBEGU51396 BERLIŞTE 52044 CIUDANOVIŢA 52552 ZMOGOTIN51403 IAM 52053 JITIN 52561 ZOINA51412 MILCOVENI CONSTANTIN DAICOVICIU CORONINI51421 RUSOVA NOUĂ 51886 CĂVĂRAN 53498 CORONINI51430 RUSOVA VECHE 51895 MACIOVA 53504 SFÂNTA ELENA

BERZASCA 51902 MÂTNICU MARE DALBOŞEŢ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 35 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

52589 DALBOŞEŢ 53149 LUNCAVIŢA SACU52598 BÂRZ 53158 VERENDIN 53764 SACU52605 BOINA LUPAC 53773 SĂLBĂGELU NOU52614 BOINIŢA 53176 LUPAC 53782 TINCOVA52623 PRISLOP 53185 CLOCOTICI SASCA MONTANĂ52632 REŞIŢA MICĂ 53194 RAFNIC 53808 SASCA MONTANĂ52641 ŞOPOTU VECHI 53201 VODNIC 53817 BOGODINŢ

DOCLIN MARGA 53826 POTOC52669 DOCLIN 53229 MARGA 53835 SASCA ROMÂNĂ52678 BINIŞ 53238 VAMA MARGA 53844 SLATINA-NERA52687 TIROL MĂURENI SICHEVIŢA

DOGNECEA 53256 MĂURENI 53862 SICHEVIŢA52703 DOGNECEA 53265 ŞOŞDEA 53871 BRESTELNIC52712 CALINA MEHADIA 53880 CAMENIŢA

DOMAŞNEA 53283 MEHADIA 53899 CÂRŞIE52730 DOMAŞNEA 53292 GLOBURĂU 53906 CRACU ALMĂJ52749 CĂNICEA 53309 PLUGOVA 53915 CRUŞOVIŢA

EFTIMIE MURGU 53318 VALEA BOLVAŞNIŢA 53924 CURMĂTURA53719 EFTIMIE MURGU MEHADICA 53933 FRĂSINIŞ

EZERIŞ 53336 MEHADICA 53942 GORNEA52767 EZERIŞ NAIDĂŞ 53951 LIBORAJDEA52776 SOCENI 53354 NAIDĂŞ 53960 LUCACEVĂŢ

FÂRLIUG 53363 LESCOVIŢA 53979 MARTINOVĂŢ52794 FÂRLIUG OBREJA 53988 OGAŞU PODULUI52801 DEZEŞTI 53381 OBREJA 53997 STRENEAC52810 DULEU 53390 CIUTA 54001 VALEA OREVIŢA52829 REMETEA-POGĂNICI 53407 IAZ 54010 VALEA RAVENSCA52838 SCĂIUŞ 53416 VAR 54029 VALEA SICHEVIŢEI52847 VALEA MARE OCNA DE FIER 54038 ZĂNOU

FOROTIC 50996 OCNA DE FIER 54047 ZĂSLOANE52865 FOROTIC PĂLTINIŞ SLATINA-TIMIŞ52874 BREZON 53434 PĂLTINIŞ 54065 SLATINA-TIMIŞ52883 COMORÂŞTE 53443 CORNUŢEL 54074 ILOVA52892 SURDUCU MARE 53452 DELINEŞTI 54083 SADOVA NOUĂ

GÂRNIC 53461 OHABIŢA 54092 SADOVA VECHE52918 GÂRNIC 53470 RUGI SOCOL52927 PADINA MATEI POJEJENA 54118 SOCOL

GLIMBOCA 53522 POJEJENA 54127 BAZIAŞ52945 GLIMBOCA 53531 BELOBREŞCA 54136 CÂMPIA

GORUIA 53540 DIVICI 54145 PÂRNEAURA52963 GORUIA 53559 RADIMNA 54154 ZLATIŢA52981 GÂRLIŞTE 53568 ŞUŞCA ŞOPOTU NOU52972 GIURGIOVA PRIGOR 54172 ŞOPOTU NOU

GRĂDINARI 53586 PRIGOR 54181 CÂRŞA ROŞIE53005 GRĂDINARI 53595 BORLOVENII NOI 54190 DRIŞTIE53014 GREONI 53602 BORLOVENII VECHI 54207 POIENILE BOINEI

IABLANIŢA 53611 PĂTAŞ 54216 RAVENSCA53032 IABLANIŢA 53620 PUTNA 54225 RĂCHITA53041 GLOBU CRAIOVEI RAMNA 54234 STĂNCILOVA53050 PETNIC 53648 RAMNA 54243 URCU

LĂPUŞNICEL 53657 BĂRBOSU 54252 VALEA RĂCHITEI53078 LĂPUŞNICEL 53666 VALEAPAI 54261 VALEA ROŞIE53087 PÂRVOVA RĂCĂŞDIA TÂRNOVA53096 ŞUMIŢA 53684 RĂCĂŞDIA 54369 TÂRNOVA

LĂPUŞNICU MARE 53693 VRĂNIUŢ 54378 BRATOVA53112 LĂPUŞNICU MARE RUSCA MONTANĂ TEREGOVA53121 MOCERIŞ 53737 RUSCA MONTANĂ 54289 TEREGOVA

LUNCAVIŢA 53746 RUŞCHIŢA 54298 RUSCA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 36 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

TICVANIU MARE54314 TICVANIU MARE54323 CÂRNECEA54332 SECĂŞENI54341 TICVANIU MIC

TOPLEŢ54396 TOPLEŢ54403 BÂRZA

TURNU RUIENI54421 TURNU RUIENI54430 BORLOVA54449 CICLENI54458 DALCI54467 ZERVEŞTI54476 ZLAGNA

VĂLIUG54494 VĂLIUG

VĂRĂDIA54519 VĂRĂDIA54528 MERCINA

VERMEŞ54546 VERMEŞ54555 ERSIG54564 IZGAR

VRANI54582 VRANI54591 CIORTEA54608 IERTOF

ZĂVOI54626 ZĂVOI54680 23 AUGUST54635 MĂGURA54644 MĂRU54653 POIANA MĂRULUI54662 VALEA BISTREI54671 VOISLOVA

ZORLENŢU MARE54706 ZORLENŢU MARE54715 ZORLENCIOR

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 37 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

51 JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 93423 OGORU JEGĂLIA MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 93432 PELINU 93824 JEGĂLIA

92578 CĂLĂRAŞI DOROBANŢU 93833 GÂLDĂU MUNICIPIUL OLTENIŢA 93450 DOROBANŢU 93842 IEZERU

100629 OLTENIŢA 93469 BOŞNEAGU LEHLIU ORAŞ BUDEŞTI 93478 VĂRĂŞTI 93860 LEHLIU

101467 BUDEŞTI DRAGALINA 93879 SĂPUNARI101476 APROZI 93496 DRAGALINA LUICA

101485 BUCIUMENI 93502 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 104092 LUICA

101500 GRUIU 93511 DRAJNA NOUĂ 104109 VALEA STÂNII ORAŞ FUNDULEA DRAGOŞ VODĂ LUPŞANU

103041 FUNDULEA 93548 DRAGOŞ VODĂ 93940 LUPŞANU103050 ALEXANDRU I. CUZA 93557 BOGDANA 93959 NUCETU103078 GOSTILELE 93566 SOCOALELE 93968 PLEVNA

ORAŞ LEHLIU GARĂ FRĂSINET 93977 RADU VODĂ93897 LEHLIU-GARĂ 102847 FRĂSINET 93986 VALEA RUSULUI93904 BUZOENI 102856 CURĂTEŞTI MÂNĂSTIREA93913 RĂZVANI 102865 DĂNEŞTI 104190 MÂNĂSTIREA93922 VALEA SEACĂ 102874 FRĂSINETU DE JOS 104207 COCONI

ALEXANDRU ODOBESCU 102883 LUPTĂTORI 104216 SULTANA94134 NICOLAE BĂLCESCU 102892 TĂRICENI MITRENI94143 ALEXANDRU ODOBESCU FRUMUŞANI 100647 MITRENI94152 GĂLĂŢUI 102954 FRUMUŞANI 100656 CLĂTEŞTI

BELCIUGATELE 102963 ORĂŞTI 100665 VALEA ROŞIE101092 BELCIUGATELE 102972 PASĂREA MODELU101109 CÂNDEASCA 102981 PĂDURIŞU 92596 MODELU101118 COJEŞTI 102990 PIŢIGAIA 92612 RADU NEGRU101127 MATARAUA 103005 POSTĂVARI 92621 STOENEŞTI101136 MĂRIUŢA FUNDENI 92630 TONEA

BORCEA 103023 FUNDENI NANA92970 BORCEA GĂLBINAŞI 104332 NANA

CĂSCIOARELE 105847 GĂLBINAŞI NICOLAE BĂLCESCU101733 CĂSCIOARELE GRĂDIŞTEA 104350 NICOLAE BĂLCESCU

CHIRNOGI 93673 GRĂDIŞTEA 104369 FÂNTÂNA DOAMNEI101813 CHIRNOGI 93682 BOGATA 104378 PAICU

CHISELET 93691 CUNEŞTI PERIŞORU101831 CHISELET 93708 RASA 94232 PERIŞORU

CIOCĂNEŞTI GURBĂNEŞTI 94241 MĂRCULEŞTI-GARĂ93094 CIOCĂNEŞTI 103577 GURBĂNEŞTI 94250 TUDOR VLADIMIRESCU

CRIVĂŢ 103586 CODRENI PLĂTĂREŞTI101494 CRIVĂŢ 103595 COŢOFANCA 104644 PLĂTĂREŞTI

CURCANI 103602 PREASNA 104653 CUCUIEŢI102428 CURCANI 103611 PREASNA VECHE 104662 DOROBANŢU102437 SĂLCIOARA 103620 VALEA PRESNEI 104671 PODU PITARULUI

CUZA VODA ILEANA RADOVANU93290 CEACU 103773 ILEANA 104760 RADOVANU93307 CĂLĂRAŞII VECHI 103782 ARŢARI 104779 VALEA POPII93316 CUZA VODĂ 103791 FLORICA ROSEŢI

DICHISENI 103808 PODARI 94321 ROSEŢI93334 DICHISENI 103817 RĂSURILE SĂRULEŞTI93343 COSLOGENI 103826 RĂZOARELE 104895 SĂRULEŞTI93352 LIBERTATEA 103835 SATU NOU 104902 MĂGURENI93361 SATNOENI 103844 ŞTEFĂNEŞTI 104911 POLCEŞTI

DOR MĂRUNT 103853 VLĂICULEŞTI 104920 SĂNDULIŢA93389 DOR MĂRUNT INDEPENDENŢA 104939 SĂRULEŞTI-GARĂ93398 DÂLGA 93780 INDEPENDENŢA 104957 SĂTUCU93405 DÂLGA-GARĂ 93799 POTCOAVA 104966 SOLACOLU93414 ÎNFRĂŢIREA 93806 VIŞINII SOHATU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 38 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

105231 SOHATU105240 PROGRESU

SPANŢOV105268 SPANŢOV105277 CETATEA VECHE105286 STANCEA

ŞOLDANU105393 ŞOLDANU105400 NEGOEŞTI

ŞTEFAN CEL MARE94571 ŞTEFAN CEL MARE

ŞTEFAN VODĂ94599 ŞTEFAN VODĂ

TĂMĂDĂU MARE105464 TĂMĂDĂU MARE105473 CĂLĂREŢI105482 DÂRVARI105491 PLUMBUITA105507 SĂCELE105516 ŞEINOIU105525 TĂMĂDĂU MIC

ULMENI105614 ULMENI

ULMU94615 ULMU94624 CHIRNOGI94633 FĂUREI94642 ZIMBRU

UNIREA94660 UNIREA94679 OLTINA

VALEA ARGOVEI105721 VALEA ARGOVEI105730 LUNCA105749 OSTROVU105758 SILIŞTEA105767 VLĂDICEASCA

VASILAŢI105838 VASILAŢI105856 NUCI105865 POPEŞTI

VÂLCELELE94740 VÂLCELELE94759 FLOROAICA

VLAD ŢEPEŞ94777 VLAD ŢEPEŞ94786 MIHAI VITEAZU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 39 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

12 JUDEŢUL CLUJ 55847 BACIU CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 55856 CORUŞU 56434 CĂLĂRAŞI

54984 CLUJ-NAPOCA 55865 MERA 56443 BOGATA MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 55874 POPEŞTI 56452 CĂLĂRAŞI-GARĂ

55366 CÂMPIA TURZII 55883 RĂDAIA CĂLĂŢELE MUNICIPIUL DEJ 55892 SĂLIŞTEA NOUĂ 56470 CĂLĂŢELE

55017 DEJ 55909 SUCEAGU 56489 CĂLATA55026 OCNA DEJULUI BĂIŞOARA 56498 DEALU NEGRU55035 PEŞTERA 55927 BĂIŞOARA 56504 FINCIU55044 PINTIC 55936 FRĂSINET 56513 VĂLENI55053 ŞOMCUTU MIC 55945 MOARA DE PĂDURE CĂMĂRAŞU

MUNICIPIUL GHERLA 55954 MUNTELE BĂIŞORII 56531 CĂMĂRAŞU55393 GHERLA 55963 MUNTELE BOCULUI 56540 NĂOIU55400 BĂIŢA 55972 MUNTELE CACOVEI 56559 SÂMBOLENI55419 HĂŞDATE 55981 MUNTELE FILII CĂPUŞU MARE55428 SILIVAŞ 55990 MUNTELE SĂCELULUI 56577 CĂPUŞU MARE

MUNICIPIUL TURDA 56005 SĂCEL 56586 AGÂRBICIU55268 TURDA BELIŞ 56595 BĂLCEŞTI

ORAŞ HUEDIN 56023 BELIŞ 56602 CĂPUŞU MIC55455 HUEDIN 56032 BĂLCEŞTI 56611 DÂNGĂU MARE55464 BICĂLATU 56041 DEALU BOTII 56620 DÂNGĂU MIC

AGHIREŞU 56050 GIURCUŢA DE JOS 56639 DUMBRAVA55482 AGHIREŞU 56069 GIURCUŢA DE SUS 56648 PĂNICENI55491 AGHIREŞU-FABRICI 56078 POIANA HOREA 56657 STRAJA55507 ARGHIŞU 56087 SMIDA CĂŞEIU55516 BĂGARA BOBÂLNA 56675 CĂŞEIU55525 DÂNCU 56103 BOBÂLNA 56684 COMORÂŢA55534 DOROLŢU 56112 ANTĂŞ 56693 COPLEAN55543 INUCU 56121 BĂBDIU 56700 CUSTURA55552 LEGHIA 56130 BLIDĂREŞTI 56719 GÂRBĂU DEJULUI55561 MACĂU 56149 CREMENEA 56728 GUGA55570 TICU 56158 MAIA 56737 LEURDA55589 TICU-COLONIE 56167 OŞORHEL 56746 RUGĂŞEŞTI

AITON 56176 PRUNI 56755 SĂLĂTRUC55605 AITON 56185 RĂZBUNENI 56764 URIŞOR55614 REDIU 56194 SUARĂŞ CĂTINA

ALUNIŞ 56201 VÂLCELELE 56782 CĂTINA55632 ALUNIŞ BONŢIDA 56791 COPRU55641 CORNENI 56229 BONŢIDA 56808 FELDIOARA55650 GHIROLT 56238 COASTA 56817 HAGĂU55669 PRUNENI 56247 RĂSCRUCI 56826 HODAIE55678 VALE 56256 TĂUŞENI 56835 VALEA CALDĂ

APAHIDA BORŞA CÂŢCĂU55696 APAHIDA 56274 BORŞA 57323 CÂŢCĂU55703 BODROG 56283 BORŞA-CĂTUN 57332 MUNCEL55712 CÂMPENEŞTI 56292 BORŞA-CRESTAIA 57341 SĂLIŞCA55721 CORPADEA 56309 CIUMĂFAIA CEANU MARE55730 DEZMIR 56318 GIULA 56853 CEANU MARE55749 PATA BUZA 56862 ANDICI55758 SÂNNICOARĂ 56336 BUZA 56871 BOIAN55767 SUB COASTĂ 56345 ROTUNDA 56880 BOLDUŢ

AŞCHILEU CĂIANU 56899 CIURGĂU55785 ĂŞCHILEU MARE 56363 CĂIANU 56906 DOSU NAPULUI55794 ĂŞCHILEU MIC 56372 BĂRĂI 56915 FÂNAŢE55801 CRISTOREL 56381 CĂIANU MIC 56924 HODĂI BOIAN55810 DORNA 56390 CĂIANU-VAMĂ 56933 IACOBENI55829 FODORA 56407 VAIDA-CĂMĂRAŞ 56942 MORŢEŞTI

BACIU 56416 VĂLENI 56951 STÂRCU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 40 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

56960 STRUCUT 57573 PÂGLIŞA 58151 ICLOD56979 VALEA LUI CATI FELEACU 58160 FUNDĂTURA

CHINTENI 57591 FELEACU 58179 ICLOZEL56997 CHINTENI 57608 CASELE MICEŞTI 58188 LIVADA57001 DEUŞU 57617 GHEORGHIENI 58197 ORMAN57010 FEIURDENI 57626 SĂRĂDIŞ IZVORU CRIŞULUI57029 MĂCICAŞU 57635 VÂLCELE 58213 IZVORU CRIŞULUI57038 PĂDURENI FIZEŞU GHERLII 58222 NADĂŞU57047 SATU LUNG 57653 FIZEŞU GHERLII 58231 NEARŞOVA57056 SĂLIŞTEA VECHE 57662 BONŢ 58240 ŞAULA57065 SÂNMĂRTIN 57671 LUNCA BONŢULUI JICHIŞU DE JOS57074 VECHEA 57680 NICULA 55115 JICHIŞU DE JOS

CHIUIEŞTI 57699 SĂCĂLAIA 55124 CODOR57092 CHIUIEŞTI FLOREŞTI 55133 JICHIŞU DE SUS57109 DOSU BRICII 57715 FLOREŞTI 55142 ŞIGĂU57118 HUTA 57724 LUNA DE SUS 55151 TĂRPIU57127 MĂGOAJA 57733 TĂUŢI JUCU57136 STRÂMBU FRATA 58268 JUCU DE SUS57145 VALEA CĂŞEIELULUI 57751 FRATA 58277 GĂDĂLIN57154 VALEA LUI OPRIŞ 57760 BERCHIEŞU 58286 JUC-HERGHELIE

CIUCEA 57779 OAŞ 58295 JUCU DE MIJLOC57172 CIUCEA 57788 OLĂRIU 58302 VIŞEA57216 VÂNĂTORI 57797 PĂDUREA IACOBENI LUNA

CIURILA 57804 POIANA FRĂŢII 58320 LUNA57234 CIURILA 57813 RĂZOARE 58339 GLIGOREŞTI57243 FILEA DE JOS 57822 SOPORU DE CÂMPIE 58348 LUNCANI57252 FILEA DE SUS GÂRBĂU MĂGURI-RĂCĂTĂU57261 PĂDURENI 57957 GÂRBĂU 58366 MĂGURI-RĂCĂTĂU57270 PRUNIŞ 57966 CORNEŞTI 58375 MĂGURI57289 SĂLICEA 57975 NĂDĂŞELU 58384 MUNTELE RECE57298 SĂLIŞTE 57993 TUREA MĂNĂSTIRENI57305 ŞUTU 57984 VIŞTEA 58400 MĂNĂSTIRENI

COJOCNA GEACA 58419 ARDEOVA57369 COJOCNA 57840 GEACA 58428 BEDECIU57378 BOJ-CĂTUN 57859 CHIRIŞ 58437 BICA57387 BOJU 57868 LACU 58446 DRETEA57396 CARA 57877 LEGII 58455 MĂNĂŞTURU ROMÂNESC57403 HUCI 57886 PUINI MĂRGĂU57412 IURIU DE CÂMPIE 57895 SUCUTARD 58473 MĂRGĂU57421 MORIŞTI GILĂU 58482 BOCIU57430 STRAJA 57911 GILĂU 58491 BUTENI

CORNEŞTI 57920 SOMEŞU CALD 58507 CIULENI57458 CORNEŞTI 57939 SOMEŞU RECE 58516 RĂCHIŢELE57467 BÂRLEA IARA 58525 SCRIND-FRĂSINET57476 IGRIŢIA 58017 IARA MĂRIŞEL57485 LUJERDIU 58026 AGRIŞ 58543 MĂRIŞEL57494 MORĂU 58035 BORZEŞTI MICA57500 STOIANA 58044 BURU 55179 MICA57519 TIOCU DE JOS 58053 CACOVA IERII 55188 DÂMBU MARE57528 TIOCU DE SUS 58062 FĂGETU IERII 55197 MĂNĂSTIREA57537 TIOLTIUR 58071 LUNGEŞTI 55204 NIREŞ

CUZDRIOARA 58080 MAŞCA 55213 SÂNMĂRGHITA55071 CUZDRIOARA 58099 MĂGURA IERII 55222 VALEA CIREŞOII55080 MĂNĂŞTUREL 58106 OCOLIŞEL 55231 VALEA LUNCII55099 VALEA GÂRBOULUI 58115 SURDUC MIHAI VITEAZU

DĂBÂCA 58124 VALEA AGRIŞULUI 55286 MIHAI VITEAZU57555 DĂBÂCA 58133 VALEA VADULUI 55295 CHEIA57564 LUNA DE JOS ICLOD 55302 CORNEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 41 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

MINTIU GHERLII 59096 LUNCA VIŞAGULUI 59425 SIC58561 MINTIU GHERLII 59103 MORLACA SUATU58570 BUNEŞTI 59112 TRANIŞU 59666 SUATU58589 NIMA 59121 VALEA DRĂGANULUI 59675 ARUNCUTA58598 PĂDURENII RECEA-CRISTUR 59684 DÂMBURILE58605 PETREŞTI 59149 RECEA-CRISTUR TRITENII DE JOS58614 SALATIU 59158 CĂPRIOARA 59700 TRITENII DE JOS

MOCIU 59167 CIUBANCA 59719 CLAPA58632 MOCIU 59176 CIUBĂNCUŢA 59728 COLONIA58641 BOTENI 59185 ELCIU 59737 PĂDURENI58650 CHESĂU 59194 ESCU 59746 TRITENII DE SUS58669 CRIŞENI 59201 JURCA 59755 TRITENII-HOTAR58678 FALCA 59210 OSOI TURENI58687 GHIRIŞU ROMÂN 59229 PUSTUŢA 59773 TURENI58696 ROŞIENI RIŞCA 59782 CEANU MIC58703 TURMAŞI 59247 RIŞCA 59791 COMŞEŞTI58712 ZORENII DE VALE 59256 DEALU MARE 59808 MĂRTINEŞTI

MOLDOVENEŞTI 59265 LĂPUŞTEŞTI 59817 MICEŞTI58730 MOLDOVENEŞTI 59274 MĂRCEŞTI ŢAGA58749 BĂDENI SĂCUIEU 59835 ŢAGA58758 PIETROASA 59292 SĂCUIEU 59844 NĂSAL58767 PLĂIEŞTI 59309 ROGOJEL 59853 SÂNTEJUDE58776 PODENI 59318 VIŞAGU 59862 SÂNTEJUDE VALE58785 STEJERIŞ SĂNDULEŞTI 59871 SÂNTIOANA

NEGRENI 55320 SĂNDULEŞTI UNGURAŞ57190 NEGRENI 55339 COPĂCENI 59899 UNGURAŞ57181 BUCEA SĂVĂDISLA 59906 BATIN57207 PRELUCELE 59336 SĂVĂDISLA 59915 DAROŢ

PANTICEU 59345 FINIŞEL 59924 SICFA58865 PANTICEU 59354 HĂŞDATE 59933 VALEA UNGURAŞULUI58874 CĂTĂLINA 59363 LITA VAD58883 CUBLEŞU SOMEŞAN 59372 LITENI 59951 VAD58892 DÂRJA 59381 STOLNA 59960 BOGATA DE JOS58909 SĂRATA 59390 VĂLIŞOARA 59979 BOGATA DE SUS

PĂLATCA 59407 VLAHA 59988 CALNA58801 PĂLATCA SÂNCRAIU 59997 CETAN58810 BĂGACIU 59443 SÂNCRAIU 60008 CURTUIUŞU DEJULUI58829 MUREŞENII DE CÂMPIE 59452 ALUNIŞU 60017 VALEA GROŞILOR58838 PETEA 59461 BRĂIŞORU VALEA IERII58847 SAVA 59470 DOMOŞU 60035 VALEA IERII

PETREŞTII DE JOS 59489 HORLACEA 60044 CERC58927 PETREŞTII DE JOS SÂNMĂRTIN 60053 PLOPI58936 CRĂEŞTI 59504 SÂNMĂRTIN VIIŞOARA58945 DELENI 59513 CEABA 60071 VIIŞOARA58954 LIVADA 59522 CUTCA 60080 URCA58963 PETREŞTII DE MIJLOC 59531 DIVICIORII MARI VULTURENI58972 PETREŞTII DE SUS 59540 DIVICIORII MICI 60106 VULTURENI58981 PLAIURI 59559 MĂHAL 60115 BĂBUŢIU

PLOSCOŞ 59568 SÂMBOIENI 60124 BĂDEŞTI59005 PLOSCOŞ 59577 TÂRGUŞOR 60133 CHIDEA59014 CRAIRÂT SÂNPAUL 60142 FĂURENI59023 LOBODAŞ 59595 SÂNPAUL 60151 ŞOIMENI59032 VALEA FLORILOR 59602 BERINDU

POIENI 59611 MIHĂIEŞTI59050 POIENI 59620 SUMURDUCU59069 BOLOGA 59639 ŞARDU59078 CERBEŞTI 59648 TOPA MICĂ59087 HODIŞU SIC

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 42 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

13 JUDEŢUL CONSTANŢA 60589 LAZU 61540 VADU MUNICIPIUL CONSTANŢA 60552 SANATORIUL AGIGEA COSTINEŞTI

60428 CONSTANŢA 60561STAŢIUNEA ZOOLOGICĂ MARINĂ AGIGEA

60749 COSTINEŞTI

60437 MAMAIA ALBEŞTI 60758 SCHITU60446 PALAZU MARE 60954 ALBEŞTI CRUCEA

MUNICIPIUL MANGALIA 60963 ARSA 61568 CRUCEA60491 MANGALIA 60972 COROANA 61577 BĂLTĂGEŞTI63223 CAP AURORA 60981 COTU VĂII 61586 CRIŞAN63214 JUPITER 60990 VÂRTOP 61595 GĂLBIORI63205 NEPTUN ALIMAN 61602 STUPINA63143 OLIMP 61014 ALIMAN 61611 ŞIRIU63241 SATURN 61032 DUNĂRENI CUMPĂNA63232 VENUS 61041 FLORIILE 61639 CUMPĂNA

MUNICIPIUL MEDGIDIA 61050 VLAHII 61666 STRAJA60856 MEDGIDIA AMZACEA CUZA VODA60865 REMUS OPREANU 63090 AMZACEA 61149 CUZA VODĂ60874 VALEA DACILOR 61470 CASICEA DELENI

ORAŞ MURFATLAR 61489 GENERAL SCĂRIŞOREANU 61684 DELENI62379 MURFATLAR BĂRĂGANU 61693 PETROŞANI62388 SIMINOC 61648 BĂRĂGANU 61700 PIETRENI

ORAŞ BĂNEASA 62164 LANURILE 61728 ŞIPOTELE61078 BĂNEASA CASTELU DOBROMIR61087 FĂUREI 61130 CASTELU 61746 DOBROMIR61096 NEGURENI 61158 NISIPARI 61755 CETATEA61103 TUDOR VLADIMIRESCU CERCHEZU 61764 DOBROMIRU DIN DEAL

ORAŞ CERNAVODĂ 61176 CERCHEZU 61773 LESPEZI60785 CERNAVODĂ 61185 CĂSCIOARELE 61782 PĂDURENI

ORAŞ EFORIE 61194 MĂGURA 61791 VĂLENI60464 EFORIE SUD 61201 VIROAGA DUMBRĂVENI60473 EFORIE NORD CHIRNOGENI 61899 DUMBRĂVENI

ORAŞ HÂRŞOVA 61229 CHIRNOGENI 61915 FURNICA60810 HÂRŞOVA 61238 CREDINŢA FÂNTÂNELE60829 VADU OII 61247 PLOPENI 61407 FÂNTÂNELE

ORAŞ NĂVODARI CIOBANU GÂRLICIU60516 NĂVODARI 61265 CIOBANU 61817 GÂRLICIU60525 MAMAIA-SAT 61274 MIORIŢA GHINDĂREŞTI

ORAŞ NEGRU VODĂ CIOCÂRLIA 61853 GHINDĂREŞTI62404 NEGRU VODĂ 61292 CIOCÂRLIA GRĂDINA62413 DARABANI 61309 CIOCÂRLIA DE SUS 63027 GRĂDINA62422 GRĂNICERU COBADIN 63009 CASIAN62431 VÂLCELELE 61327 COBADIN 63018 CHEIA

ORAŞ OVIDIU 61336 CONACU HORIA60696 OVIDIU 61345 CURCANI 61835 HORIA60712 POIANA 61354 NEGREŞTI 61844 CLOŞCA

ORAŞ TECHIRGHIOL 61363 VIIŞOARA 61862 TICHILEŞTI60543 TECHIRGHIOL COGEALAC INDEPENDENŢA

23 AUGUST 61381 COGEALAC 61880 INDEPENDENŢA60605 23 AUGUST 61416 GURA DOBROGEI 61906 FÂNTÂNA MARE60614 DULCEŞTI 61425 RÂMNICU DE JOS 61924 MOVILA VERDE60623 MOŞNENI 61434 RÂMNICU DE SUS 61933 OLTENI

ADAMCLISI 61443 TARIVERDE 61942 TUFANI60892 ADAMCLISI COMANA ION CORVIN60909 ABRUD 61461 COMANA 61960 ION CORVIN60918 HAŢEG 61498 PELINU 61979 BREBENI60927 URLUIA 61504 TĂTARU 61988 CRÂNGU60936 ZORILE CORBU 62002 RARIŞTEA

AGIGEA 61522 CORBU 62011 VIILE63269 AGIGEA 61531 LUMINIŢA ISTRIA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 43 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

62039 ISTRIA 62681 PECINEAGA62048 NUNTAŞI 62690 VÂNĂTORI

LIMANU PEŞTERA60641 LIMANU 62716 PEŞTERA60669 2 MAI 62725 IVRINEZU MARE60650 HAGIENI 62734 IVRINEZU MIC60678 VAMA VECHE 62743 IZVORU MARE

LIPNIŢA 62752 VETERANU62066 LIPNIŢA POARTA ALBĂ62075 CANLIA 62770 POARTA ALBĂ62084 CARVĂN 62789 NAZARCEA62093 COSLUGEA RASOVA62100 CUIUGIUC 62805 RASOVA62119 GORUNI 62814 COCHIRLENI62128 IZVOARELE SALIGNY

LUMINA 62324 SALIGNY60703 LUMINA 62306 FĂCLIA62217 OITUZ 62342 ŞTEFAN CEL MARE62244 SIBIOARA SARAIU

MERENI 62832 SARAIU62146 MERENI 62850 DULGHERU62155 CIOBĂNIŢA 62869 STEJARU62173 MIRIŞTEA SĂCELE62182 OSMANCEA 62887 SĂCELE

MIHAI VITEAZU 62896 TRAIAN62262 MIHAI VITEAZU SEIMENI62271 SINOIE 62912 SEIMENI

MIHAIL KOGĂLNICEANU 62921 DUNĂREA62208 MIHAIL KOGĂLNICEANU 62930 SEIMENII MICI62226 PALAZU MIC SILIŞTEA62235 PIATRA 62958 SILIŞTEA

MIRCEA VODĂ 62976 TEPEŞ VODĂ62299 MIRCEA VODĂ TÂRGUŞOR62315 GHERGHINA 62994 TÂRGUŞOR62333 SATU NOU 63036 MIREASA62351 ŢIBRINU TOPALU

NICOLAE BĂLCESCU 63054 TOPALU62459 NICOLAE BĂLCESCU 63063 CAPIDAVA62468 DOROBANŢU TOPRAISAR

OLTINA 63081 TOPRAISAR62495 OLTINA 63107 BIRUINŢA62501 RĂZOARELE 63116 MOVILIŢA62510 SATU NOU 61657 POTÂRNICHEA62529 STRUNGA TORTOMAN

OSTROV 62967 TORTOMAN62547 OSTROV 62477 DROPIA62556 ALMĂLĂU TUZLA62565 BUGEAC 60730 TUZLA62574 ESECHIOI VALU LUI TRAIAN62583 GALIŢA 63134 VALU LUI TRAIAN62592 GÂRLIŢA VULTURU

PANTELIMON 62663 VULTURU62618 PANTELIMON62627 CĂLUGĂRENI62636 NISTOREŞTI62645 PANTELIMON DE JOS62654 RUNCU

PECINEAGA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 44 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

14 JUDEŢUL COVASNA BRĂDUŢ 64489 LUTOASA

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

64050 BRĂDUŢ MICFALĂU

63401 SFÂNTU GHEORGHE 64069 DOBOŞENI 64513 MICFALĂU63410 CHILIENI 64078 FILIA MOACŞA63429 COŞENI 64087 TĂLIŞOARA 64577 MOACŞA

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC BREŢCU 64595 PĂDURENI63759 TÂRGU SECUIESC 64103 BREŢCU OJDULA63768 LUNGA 64112 MĂRTĂNUŞ 64611 OJDULA

ORAŞ BARAOLT 64121 OITUZ 64620 HILIB63456 BARAOLT CATALINA OZUN63465 BIBORŢENI 64149 CATALINA 64648 OZUN63474 BODOŞ 64158 HĂTUICA 64657 BICFALĂU63483 CĂPENI 64167 IMENI 64666 LISNĂU63492 MICLOŞOARA 64185 MĂRCUŞA 64675 LISNĂU-VALE63508 RACOŞUL DE SUS 64176 MĂRTINENI 64684 LUNCA OZUNULUI

ORAŞ COVASNA CERNAT 64693 MĂGHERUŞ63535 COVASNA 64201 CERNAT 64700 SÂNTIONLUNCA63544 CHIURUŞ 64210 ALBIŞ POIAN

ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 64229 ICAFALĂU 64728 POIAN63599 ÎNTORSURA BUZĂULUI CHICHIŞ 64737 BELANI63606 BRĂDET 64247 CHICHIŞ RECI63615 FLOROAIA 64256 BĂCEL 64782 RECI63624 SCRĂDOASA COMANDĂU 64791 ANINOASA

AITA MARE 63562 COMANDĂU 64808 BITA63786 AITA MARE DALNIC 64817 SACIOVA63795 AITA MEDIE 64586 DALNIC SÂNZIENI

ARCUŞ DOBÂRLĂU 64835 SÂNZIENI64924 ARCUŞ 64274 DOBÂRLĂU 64844 CAŞINU MIC

BARCANI 64283 LUNCA MĂRCUŞULUI 64853 PETRICENI63642 BARCANI 64292 MĂRCUŞ 64862 VALEA SEACĂ63651 LĂDĂUŢI 64309 VALEA DOBÂRLĂULUI SITA BUZĂULUI63660 SĂRĂMĂŞ ESTELNIC 63697 SITA BUZĂULUI

BĂŢANI 64755 ESTELNIC 63704 CRASNA63811 BĂŢANII MARI 64746 CĂRPINENII 63713 MERIŞOR63820 AITA SEACĂ 64764 VALEA SCURTĂ 63722 ZĂBRĂTĂU63839 BĂŢANII MICI GHELINŢA TURIA63848 HERCULIAN 64327 GHELINŢA 64880 TURIA63857 OZUNCA-BĂI 64336 HARALE 64899 ALUNGENI

BELIN GHIDFALĂU VALEA CRIŞULUI63875 BELIN 64354 GHIDFALĂU 64915 VALEA CRIŞULUI63884 BELIN-VALE 64363 ANGHELUŞ 64933 CALNIC

BIXAD 64372 FOTOŞ VALEA MARE64522 BIXAD 64381 ZOLTAN 63679 VALEA MARE

BODOC HĂGHIG VÂLCELE63900 BODOC 64407 HĂGHIG 64951 ARACI63919 OLTENI 64416 IARĂŞ 64960 ARIUŞD63928 ZĂLAN ILIENI 64979 HETEA

BOROŞNEU MARE 64434 ILIENI 64988 VÂLCELE63946 BOROŞNEU MARE 64443 DOBOLII DE JOS VÂRGHIŞ63955 BOROŞNEU MIC 64452 SÂNCRAIU 65002 VÂRGHIŞ63964 DOBOLII DE SUS LEMNIA ZAGON63973 LEŢ 64470 LEMNIA 65020 ZAGON63982 ŢUFALĂU MALNAŞ 65039 PĂPĂUŢI63991 VALEA MICĂ 64531 MALNAŞ ZĂBALA

BRATEŞ 64540 MALNAŞ-BĂI 65057 ZĂBALA64014 BRATEŞ 64559 VALEA ZĂLANULUI 65066 PETENI64023 PACHIA MERENI 65075 SURCEA64032 TELECHIA 64498 MERENI 65084 TAMAŞFALĂU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 45 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

15 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 66161 BRANIŞTEA 66811 CRÂNGAŞI MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 66170 DÂMBOVICIOARA 66820 GĂMĂNEŞTI

65351 TÂRGOVIŞTE 66189 SĂVEŞTI 66839 HELEŞTEU65360 PRISEACA BRĂNEŞTI 66848 MERENI

MUNICIPIUL MORENI 66018 BRĂNEŞTI CORBII MARI65850 MORENI 66045 PRIBOIU 66866 CORBII MARI

ORAŞ FIENI BREZOAELE 66875 BĂRĂCENI65618 FIENI 101350 BREZOAELE 66884 GROZĂVEŞTI65627 BEREVOEŞTI 101369 BREZOAIA 66893 MOARA DIN GROAPĂ65636 COSTEŞTI BUCIUMENI 66900 PETREŞTI

ORAŞ GĂEŞTI 66447 BUCIUMENI 66919 PODU CORBENCII65690 GĂEŞTI 66456 DEALU MARE 66928 SATU NOU

ORAŞ PUCIOASA 66465 VALEA LEURZII 66937 UNGURENI65930 PUCIOASA BUCŞANI 66946 VADU STANCHII65949 BELA 66483 BUCŞANI CORNĂŢELU65958 DIACONEŞTI 66492 HĂBENI 66964 CORNĂŢELU65967 GLODENI 66508 RACOVIŢA 66973 ALUNIŞU65976 MALURILE 66517 RĂŢOAIA 66982 BOLOVANI65985 MICULEŞTI BUTIMANU 66991 CORNI65994 PUCIOASA-SAT 101573 BUTIMANU 67005 SLOBOZIA

ORAŞ RĂCARI 101582 BĂRBUCEANU CORNEŞTI68636 RĂCARI 101591 LUCIANCA 67023 CORNEŞTI68645 BĂLĂNEŞTI 101608 UNGURENI 67032 BUJOREANCA68654 COLACU CÂNDEŞTI 67041 CĂTUNU68663 GHERGANI 66535 CÂNDEŞTI-VALE 67050 CRISTEASCA68672 GHIMPAŢI 66544 ANINOŞANI 67069 CRIVĂŢU68681 MAVRODIN 66553 CÂNDEŞTI DEAL 67078 FRASINU68690 SĂBIEŞTI 66562 DRAGODĂNEŞTI 67087 HODĂRĂŞTI68707 STĂNEŞTI 66571 VALEA MARE 67096 IBRIANU

ORAŞ TITU CIOCĂNEŞTI 67103 POSTÂRNACU66090 TITU 101859 CIOCĂNEŞTI 67112 UNGURENI66107 FUSEA 101868 CREŢU COSTEŞTII DIN VALE66116 HAGIOAICA 101877 DECINDEA 67130 COSTEŞTII DIN VALE66125 MERENI 101886 URZICEANCA 67149 MĂRUNŢIŞU66134 PLOPU 101895 VIZUREŞTI 67158 TOMŞANI66143 SĂLCUŢA COBIA CRÂNGURILE

ANINOASA 66599 GHERGHIŢEŞTI 67176 BĂDULEŞTI65388 ANINOASA 66606 BLIDARI 67185 CRÂNGURILE DE JOS65397 SĂTENI 66615 CĂLUGĂRENI 67194 CRÂNGURILE DE SUS65404 VIFORÂTA 66624 CĂPŞUNA 67201 PĂTROAIA DEAL

BĂLENI 66633 COBIUŢA 67210 PĂTROAIA VALE66205 BĂLENI-ROMÂNI 66642 CRĂCIUNEŞTI 67229 POTLOGENI VALE66214 BĂLENI-SÂRBI 66651 FRASIN DEAL 67238 RĂŢEŞTI

BĂRBULEŢU 66660 FRASIN VALE 67247 VOIA66250 BĂRBULEŢU 66688 MĂNĂSTIREA CREVEDIA66232 GURA BĂRBULEŢULUI 66679 MISLEA 102295 CREVEDIA66269 CETĂŢUIA COJASCA 102302 COCANI

BEZDEAD 66704 COJASCA 102311 DÂRZA66349 BEZDEAD 66713 FÂNTÂNELE 102320 MÂNĂSTIREA66358 BROŞTENI 66722 IAZU 102339 SAMURCAŞI66367 COSTIŞATA COMIŞANI DĂRMĂNEŞTI66376 MĂGURA 66740 COMIŞANI 67265 DĂRMĂNEŞTI66385 TUNARI 66759 LAZURI 67274 MĂRGINENII DE SUS66394 VALEA MORII CONŢEŞTI DOBRA

BILCIUREŞTI 66777 CONŢEŞTI 67309 DOBRA66410 BILCIUREŞTI 66786 BĂLTENI 67318 MĂRCEŞTI66429 SUSENI SOCETU 66795 BOTENI DOICEŞTI

BRANIŞTEA 66802 CĂLUGĂRENI 65422 DOICEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 46 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

DRAGODANA LUDEŞTI ODOBEŞTI67336 DRAGODANA 67844 LUDEŞTI 68351 ODOBEŞTI67345 BOBOCI 67853 MILOŞARI 68360 BRÂNCOVEANU67354 BURDUCA 67862 POTOCELU 68379 CROVU67363 CUPARU 67871 SCHEIU DE JOS 68388 MIULEŞTI67372 PĂDURENI 67880 SCHEIU DE SUS 68397 ZIDURILE67381 PICIOR DE MUNTE 67899 TELEŞTI PERŞINARI67390 STRĂOŞTI LUNGULEŢU 69296 PERŞINARI

DRAGOMIREŞTI 67915 LUNGULEŢU PETREŞTI67416 DRAGOMIREŞTI 67924 OREASCA 65761 PETREŞTI67425 DECINDENI 67933 SERDANU 65770 COADA IZVORULUI67434 GEANGOEŞTI MALU CU FLORI 65789 GHERGHEŞTI67443 MOGOŞEŞTI 67951 MALU CU FLORI 65798 GRECI67452 RÂNCĂCIOV 67960 CAPU COASTEI 65805 IONEŞTI67461 UNGURENI 67979 COPĂCENI 65814 POTLOGENI-DEAL

FINTA 67988 MICLOŞANII MARI 65823 PUNTEA DE GRECI67489 FINTA MARE 67997 MICLOŞANII MICI PIETRARI67498 BECHINEŞTI MĂNEŞTI 66287 PIETRARI67504 FINTA VECHE 68011 MĂNEŞTI 66241 ALUNIŞ67513 GHEBOAIA 68020 DRĂGĂEŞTI PĂMÂNTENI 66278 DUPĂ DEAL

GLODENI 68039 DRĂGĂEŞTI UNGURENI 66312 ŞIPOT67531 GLODENI MĂTĂSARU 66321 VALEA67540 GUŞOIU 68057 TEŢCOIU PIETROŞIŢA67559 LĂCULEŢE 68066 CREŢULEŞTI 68413 PIETROŞIŢA67568 LIVEZILE 68075 MĂTĂSARU 68422 DEALU FRUMOS67577 MALU MIERII 68084 ODAIA TURCULUI POIANA67586 SCHELA 68093 POROINICA 68440 POIANA

GURA FOII 68100 PUŢU CU SALCIE 68459 POIENIŢA65716 GURA FOII 68119 SĂLCIOARA POTLOGI65725 BUMBUIA MOGOŞANI 68477 POTLOGI65734 CATANELE 68137 MOGOŞANI 68486 PITARU65743 FĂGETU 68146 CHIRCA 68495 PODU CRISTINII

GURA OCNIŢEI 68155 COJOCARU 68501 ROMÂNEŞTI67602 GURA OCNIŢEI 68164 MERII 68510 VLĂSCENI67611 ADÂNCA 68173 ZĂVOIU PRODULEŞTI67620 OCHIURI MOROENI 68538 PRODULEŞTI67639 SĂCUENI 68191 MOROENI 68547 BROŞTENI

GURA ŞUŢII 68208 DOBREŞTI 68556 COSTEŞTII DIN DEAL67657 GURA ŞUŢII 68217 GLOD PUCHENI67666 SPERIEŢENI 68226 LUNCA 68574 PUCHENI

HULUBEŞTI 68235 MUŞCEL 68583 BRĂDĂŢEL67684 HULUBEŞTI 68244 PUCHENI 68592 MEIŞOARE67693 BUTOIU DE JOS MORTENI 68609 VALEA LARGĂ67700 BUTOIU DE SUS 68262 MORTENI 68618 VÂRFURENI67719 MĂGURA 68271 NEAJLOVU RACIU67728 VALEA DADEI MOŢĂIENI 67808 RACIU

I. L. CARAGIALE 65654 MOŢĂIENI 67817 SILIŞTEA67746 GHIRDOVENI 65663 CUCUTENI 67826 ŞUŢA SEACĂ67755 I. L. CARAGIALE NICULEŞTI RĂSCĂEŢI67764 MIJA 104396 NICULEŞTI 69376 RĂSCĂEŢI

IEDERA 104403 CIOCĂNARI 69385 VULTUREANCA65878 IEDERA DE JOS 104412 MOVILA RĂZVAD65887 COLIBAŞI NUCET 65440 RĂZVAD65896 CRICOVU DULCE 68299 NUCET 65459 GORGOTA65903 IEDERA DE SUS 68306 CAZACI 65468 VALEA VOIVOZILOR

LUCIENI 68315 ILFOVENI RÂU ALB67782 LUCIENI OCNIŢA 66296 RÂU ALB DE JOS67791 OLTENI 68333 OCNIŢA 66303 RÂU ALB DE SUS

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 47 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

RUNCU 69116 ŞERBĂNEASA68725 RUNCU 69125 ŞTUBEIE TISA68734 BĂDENI 69134 VALEA LUI DAN68743 BREBU 69143 VALEA LUNGĂ GORGOTA68752 FERESTRE 69152 VALEA LUNGĂ OGREA68761 PIATRA 69161 VALEA MARE68770 SILIŞTEA VALEA MARE

SĂLCIOARA 69189 VALEA MARE68798 BĂNEŞTI 69198 FEŢENI68805 CĂTUNU 69205 GÂRLENI68814 CUZA VODĂ 69214 LIVEZILE68823 GHINEŞTI 69223 SARU68832 MIRCEA VODĂ 69232 STRATONEŞTI68841 MOARA NOUĂ 69241 VALEA CASELOR68850 MOVILA VĂCĂREŞTI68869 PODU RIZII 69269 VĂCĂREŞTI68878 SĂLCIOARA 69278 BRĂTEŞTII DE JOS

SLOBOZIA MOARĂ 69287 BUNGETU105151 SLOBOZIA MOARĂ VĂLENI-DÂMBOVIŢA

ŞELARU 69312 VĂLENI-DÂMBOVIŢA68896 ŞELARU 69321 MESTEACĂN68903 FIERBINŢI VÂRFURI68912 GLOGOVEANU 69456 VÂRFURI

ŞOTÂNGA 69465 CÂRLĂNEŞTI65486 ŞOTÂNGA 69474 COJOIU65495 TEIŞ 69483 MERIŞORU

TĂRTĂŞEŞTI 69492 STĂTEŞTI105543 TĂRTĂŞEŞTI 69508 ŞUVIŢA105552 BÂLDANA 69517 ULMETU105561 GULIA VIŞINA

TĂTĂRANI 69349 VIŞINA68930 TĂTĂRANI 69358 BROŞTENI68949 CĂPRIORU 69367 IZVORU68958 GHEBOIENI VIŞINEŞTI68967 PRIBOIU 69401 VIŞINEŞTI

ULIEŞTI 69410 DOSPINEŞTI68985 ULIEŞTI 69429 SULTANU68994 CROITORI 69438 URSEIU69009 HANU LUI PALĂ VLĂDENI69018 JUGURENI 67283 VLĂDENI69027 MÂNĂSTIOARA VOINEŞTI69036 OLTENI 69535 VOINEŞTI69045 RAGU 69544 GEMENEA BRĂTULEŞTI69054 STAVROPOLIA 69553 IZVOARELE

ULMI 69562 LUNCA65510 ULMI 69571 MANGA65529 COLANU 69580 MÂNJINA65538 DIMOIU 69599 ONCEŞTI65547 DUMBRAVA 69606 SUDULENI65556 MATRACA VULCANA-BĂI65565 NISIPURILE 69624 VULCANA-BĂI65574 UDREŞTI 69633 NICOLAEŞTI65583 VIIŞOARA 69642 VULCANA DE SUS

VALEA LUNGĂ VULCANA-PANDELE69072 VALEA LUNGĂ-CRICOV 66063 VULCANA-PANDELE69081 BĂCEŞTI 66027 GURA VULCANEI69090 IZVORU 66036 LĂCULEŢE-GARĂ69107 MOŞIA MICĂ 66054 TOCULEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 48 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

16 JUDEŢUL DOLJ 70806 MALUMNIC BULZEŞTI MUNICIPIUL CRAIOVA 70815 NOVAC 71359 PREJOI

69919 CRAIOVA 70824 PIRIA 71368 BULZEŞTI70058 CERNELE 70833 POIANA FÂNTÂNII 71377 FRĂŢILA70067 CERNELELE DE SUS 70842 SALCIA 71386 GURA RACULUI69928 FĂCĂI 70851 TEASCU DIN DEAL 71395 ÎNFRĂŢIREA70076 IZVORUL RECE 70860 URSOAIA 71402 PISCU LUNG69937 MOFLENI BÂRCA 71411 POIENILE69946 POPOVENI 70959 BÂRCA 71420 SĂLIŞTE70085 ROVINE BISTREŢ 71439 SECULEŞTI69955 ŞIMNICU DE JOS 70904 BISTREŢ 71448 STOICEŞTI

MUNICIPIUL BĂILEŞTI 70913 BISTREŢU NOU CALOPĂR70325 BĂILEŞTI 70922 BRÂNDUŞA 71466 CALOPĂR70334 BALASAN 70931 PLOSCA 71484 BÂZDÂNA

MUNICIPIUL CALAFAT BOTOŞEŞTI-PAIA 71475 BELCINU70361 CALAFAT 70977 BOTOŞEŞTI-PAIA 71493 PANAGHIA70370 BASARABI BRABOVA 71509 SĂLCUŢA70389 CIUPERCENII VECHI 70995 BRABOVA CARAULA70398 GOLENŢI 71000 CARAIMAN 71527 CARAULA

ORAŞ BECHET 71019 MOSNA CARPEN70888 BECHET 71028 RĂCHITA DE JOS 71545 CARPEN

ORAŞ DĂBULENI 71037 URDINIŢA 71554 CLEANOV72016 DĂBULENI 71046 VOITA 71563 GEBLEŞTI72025 CHIAŞU BRALOŞTIŢA CASTRANOVA

ORAŞ FILIAŞI 71135 BRALOŞTIŢA 71581 CASTRANOVA70423 FILIAŞI 71144 CIOCANELE 71590 PUŢURI70432 ALMĂJEL 71153 RACOVIŢA CATANE70441 BÂLTA 71162 SCHITU 73488 CATANE70450 BRANIŞTE 71171 SFÂRCEA 73497 CATANELE NOI70469 FRATOŞTIŢA 71180 VALEA FÂNTÂNILOR CĂLĂRAŞI70478 RĂCARII DE SUS BRATOVOEŞTI 71616 CĂLĂRAŞI70487 USCĂCI 71206 BRATOVOEŞTI 71625 SĂRATA

ORAŞ SEGARCEA 71215 BĂDOŞI CÂRCEA70511 SEGARCEA 71224 GEOROCU MARE 71901 CÂRCEA

AFUMAŢI 71233 PRUNET CÂRNA70539 AFUMAŢI BRĂDEŞTI 72668 CÂRNA70548 BOURENI 71064 BRĂDEŞTI CELARU70557 COVEI 71073 BRĂDEŞTII BĂTRÂNI 71643 CELARU

ALMĂJ 71082 METEU 71652 GHIZDĂVEŞTI70575 ALMĂJ 71091 PISCANI 71661 MAROTINU DE JOS70593 BOGEA 71108 RĂCARII DE JOS 71670 MAROTINU DE SUS70619 MOŞNENI 71117 TATOMIREŞTI 71689 SORENI70628 ŞITOAIA BREASTA CERĂT

AMĂRĂŞTII DE JOS 71279 BREASTA 71705 CERĂT70646 AMĂRĂŞTII DE JOS 71288 COTU 71714 MALAICA70655 OCOLNA 71297 CROVNA CERNĂTEŞTI70664 PRAPOR 71304 FĂGET 71732 CERNĂTEŞTI

AMĂRĂŞTII DE SUS 71313 OBEDIN 71741 CORNIŢA70682 AMĂRĂŞTII DE SUS 71322 ROŞIENI 71750 RASNICU BĂTRÂN70717 ZVORSCA 71331 VALEA LUNGULUI 71769 RASNICU OGHIAN

APELE VII BUCOVĂŢ 71778 ŢIU70735 APELE VII 69973 BUCOVĂŢ CETATE

ARGETOAIA 69982 CÂRLIGEI 71796 CETATE70753 ARGETOAIA 69991 ITALIENI 71803 MORENI70762 BĂRANU 70003 LEAMNA DE JOS CIOROIAŞI70771 BERBEŞU 70012 LEAMNA DE SUS 71821 CIOROIAŞI70780 IORDĂCHEŞTI 70021 PALILULA 71830 CETĂŢUIA70799 LEORDOASA 70030 SĂRBĂTOAREA 71849 CIOROIU NOU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 49 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

CIUPERCENII NOI 72418 GHERCEŞTI 72962 LIPOVU71867 CIUPERCENII NOI 72427 GÂRLEŞTI 72971 LIPOVU DE SUS71876 SMÂRDAN 72436 LUNCŞORU MAGLAVIT

COŞOVENI 72445 UNGURENI 73040 MAGLAVIT71894 COŞOVENI 72454 UNGURENII MICI 73059 HUNIA

COŢOFENII DIN DOS GHIDICI MALU MARE71929 COŢOFENII DIN DOS 73683 GHIDICI 73077 MALU MARE71938 MIHĂIŢA GHINDENI 73095 PREAJBA71947 POTMELŢU 73086 GHINDENI MĂCEŞU DE JOS

COŢOFENII DIN FAŢĂ GIGHERA 72999 MĂCEŞU DE JOS70600 COŢOFENII DIN FAŢĂ 72472 GIGHERA 73004 SĂPATA70584 BEHARCA 72481 NEDEIA MĂCEŞU DE SUS

DANEŢI 72490 ZĂVAL 73022 MĂCEŞU DE SUS71965 DANEŢI GIUBEGA MÂRŞANI71974 BRABEŢI 72515 GIUBEGA 73326 MÂRŞANI71983 BRANIŞTE GIURGIŢA MELINEŞTI71992 LOCUSTENI 72542 GIURGIŢA 73111 MELINEŞTI

DESA 72551 CURMĂTURA 73120 BODĂIEŞTI72043 DESA 72560 FILARET 73139 BODĂIEŞTII DE SUS

DIOŞTI GOGOŞU 73148 GODENI72061 DIOŞTI 72613 GOGOŞU 73157 MUIERUŞU72070 CIOCĂNEŞTI 72622 GOGOŞIŢA 73166 NEGOIEŞTI72089 RADOMIR 72631 ŞTEFĂNEL 73175 ODOLENI

DOBREŞTI GOICEA 73184 OHABA72105 DOBREŞTI 72659 GOICEA 73193 PLOŞTINA72114 CĂCIULĂTEŞTI GOIEŞTI 73200 POPEŞTI72123 GEOROCEL 72686 GOIEŞTI 73219 SPINENI72132 MURTA 72695 ADÂNCATA 73228 VALEA MARE72141 TOCENI 72702 FÂNTÂNI 73237 VALEA MUIERII DE JOS

DOBROTEŞTI 72711 GRUIŢA MISCHII70691 DOBROTEŞTI 72720 MĂLĂEŞTI 73255 MISCHII70708 NISIPURI 72739 MOGOŞEŞTI 73264 CĂLINEŞTI

DRĂGOTEŞTI 72748 MUERENI 73273 GOGOŞEŞTI72169 DRĂGOTEŞTI 72757 PIOREŞTI 73282 MLECĂNEŞTI72178 BENEŞTI 72766 POMETEŞTI 73291 MOTOCI72187 BOBEANU 72775 POPEASA 73308 URECHEŞTI72196 BUZDUC 72784 ŢANDĂRA MOŢĂŢEI72203 POPÂNZĂLEŞTI 72793 VLADIMIR 73344 MOŢĂŢEI72212 VIIŞOARA 72800 ZLĂTARI 73353 DOBRIDOR

DRĂNIC GRECEŞTI 73362 MOŢĂŢEI GARĂ72230 DRĂNIC 72828 GRECEŞTI MURGAŞI72249 BOOVENI 72837 BĂRBOI 73380 BALOTA DE JOS72258 FOIŞOR 72846 BUSU 73399 BALOTA DE SUS72267 PADEA 72855 BUSULEŢU 73406 BUŞTENI

FĂRCAŞ 72864 GRĂDIŞTEA 73415 GAIA72285 FĂRCAŞ 72873 GROPANELE 73424 MURGAŞI72294 AMĂRĂŞTI IŞALNIŢA 73433 PICĂTURILE72301 GOLUMBELU 70101 IŞALNIŢA 73442 RUPTURILE72310 GOLUMBU IZVOARE 73451 VELESTI72347 PLOPU AMĂRĂŞTI 72891 IZVOARE NEGOI

GALICEA MARE 72908 CORLATE 73479 NEGOI72392 GALICEA MARE 72917 DOMNU TUDOR ORODEL

GALICIUICA ÎNTORSURA 73512 ORODEL72524 GALICIUICA 73889 ÎNTORSURA 73521 BECHET

GÂNGIOVA LEU 73530 CĂLUGĂREI72588 GÂNGIOVA 72935 LEU 73549 CORNU72597 COMOŞTENI 72944 ZĂNOAGA 73558 TEIU

GHERCEŞTI LIPOVU OSTROVENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 50 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

73576 OSTROVENI SCĂEŞTI 74466 PREAJBA DE PĂDURE73585 LIŞTEAVA 74082 SCĂEŞTI 74475 ŢĂRŢĂL

PERIŞOR 74091 VALEA LUI PĂTRU 74484 URIENI73601 PERIŞOR SEACA DE CÂMP 74493 VIIŞOARA MOŞNENI73610 MĂRĂCINELE 74117 SEACA DE CÂMP ŢUGLUI

PIELEŞTI 74126 PISCU NOU 74518 ŢUGLUI73638 PIELEŞTI SEACA DE PĂDURE 74527 JIUL73647 CÂMPENI 74144 SEACA DE PĂDURE UNIREA73656 LÂNGA 74153 RĂCHITA DE SUS 74545 UNIREA

PISCU VECHI 74162 VELENI URZICUŢA73674 PISCU VECHI SECU 74563 URZICUŢA73692 PISCULEŢ 74180 SECU 74572 URZICA MARE

PLENIŢA 74199 COMĂNICEA VALEA STANCIULUI73718 PLENIŢA 74206 SMADOVICIOARA DE SECU 74590 VALEA STANCIULUI73727 CASTRELE TRAIANE 74215 ŞUMANDRA 74607 HOREZU POENARI

PLEŞOI SILIŞTEA CRUCII VÂRTOP73834 PLEŞOI 74233 SILIŞTEA CRUCII 74741 VÂRTOP73807 CÂRSTOVANI SOPOT VÂRVORU DE JOS73816 FRASIN 74251 SOPOT 74769 VÂRVORU DE JOS73825 MILOVAN 74260 BAŞCOV 74778 BUJOR

PODARI 74279 BELOŢ 74787 CIUTURA70129 PODARI 74288 CERNAT 74796 CRIVA70138 BALTA VERDE 74297 PERENI 74803 DOBROMIRA70147 BRANIŞTE 74304 PIETROAIA 74812 DRĂGOAIA70156 GURA VĂII 74313 SÂRSCA 74821 GABRU70165 LIVEZI ŞIMNICU DE SUS 74830 VÂRVOR

POIANA MARE 70183 ŞIMNICU DE SUS VELA73745 POIANA MARE 70192 ALBEŞTI 74625 VELA73754 TUNARII NOI 70209 CORNETU 74634 BUCOVICIOR73763 TUNARII VECHI 70218 DELENI 74643 CETĂŢUIA

PREDEŞTI 70227 DUDOVICEŞTI 74652 DESNĂŢUI73781 PREDEŞTI 70236 DUŢULEŞTI 74661 GUBAUCEA73790 BUCICANI 70245 FLOREŞTI 74670 SEGLEŢ73843 PREDEŞTII MICI 70254 IZVOR 74689 SUHARU

RADOVAN 70263 JIENI 74698 ŞTIUBEI73861 RADOVAN 70272 LEŞILE VERBIŢA73870 FÂNTÂNELE 70281 MILEŞTI 74714 VERBIŢA73898 TÂRNAVA 70290 ROMÂNEŞTI 74723 VERBICIOARA

RAST TĂLPAŞ73914 RAST 72374 TĂLPAŞ

ROBĂNEŞTI 72329 MOFLEŞTI73932 ROBĂNEŞTII DE JOS 72338 NISTOI73941 BOJOIU 72356 PUŢINEI73950 GOLFIN 72365 SOCENI73969 LĂCRIŢA MARE TEASC73978 LĂCRIŢA MICĂ 74331 TEASC73987 ROBĂNEŞTII DE SUS 74340 SECUI

ROJIŞTE TERPEZIŢA71242 ROJIŞTE 74368 TERPEZIŢA71251 TÂMBUREŞTI 74386 CĂCIULATU

SADOVA 74377 CĂRUIA74000 SADOVA 74395 FLORAN74019 PISCU SADOVEI 74402 LAZU

SĂLCUŢA TESLUI74037 SĂLCUŢA 74420 TESLUI74046 MÂRZA 74439 COŞERENI74055 PLOPŞOR 74448 FÂNTÂNELE74064 TENCĂNĂU 74457 PREAJBA DE JOS

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 51 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

17 JUDEŢUL GALAŢI 75891 GĂNEŞTI 76424 GARA GHIDIGENI MUNICIPIUL GALAŢI 75908 VĂDENI 76442 GÂRBOVĂŢ

75105 GALAŢI CERŢEŞTI 76433 GEFU MUNICIPIUL TECUCI 75926 CERŢEŞTI 76451 GURA GÂRBOVĂŢULUI

75212 TECUCI 75935 CÂRLOMĂNEŞTI 76460 SLOBOZIA CORNI ORAŞ BEREŞTI 75944 COTOROAIA 76479 TĂLPIGI

75347 BEREŞTI CORNI 76488 TĂPLĂU ORAŞ TÂRGU BUJOR 76013 CORNI GOHOR

75481 TÂRGU BUJOR 76022 MĂCIŞENI 76503 GOHOR75490 MOSCU 76031 URLEŞTI 76512 GARA BERHECI75506 UMBRĂREŞTI COROD 76521 IREASCA

BARCEA 75962 COROD 76530 NĂRTEŞTI75524 BARCEA 75971 BLÂNZI 76549 POŞTA75533 PODOLENI 75980 BRĂTULEŞTI GRIVIŢA

BĂLĂBĂNEŞTI 75999 CĂRĂPCEŞTI 76567 GRIVIŢA75551 BĂLĂBĂNEŞTI COSMEŞTI 76576 CĂLMĂŢUI75560 BURSUCANI 76059 COSMEŞTI INDEPENDENŢA75588 LUNGEŞTI 76068 BĂLTĂREŢI 76594 INDEPENDENŢA75604 ZIMBRU 76077 COSMEŞTII-VALE IVEŞTI

BĂLĂŞEŞTI 76086 FURCENII NOI 76610 IVEŞTI75622 BĂLĂŞEŞTI 76095 FURCENII VECHI 76629 BUCEŞTI75631 CIUREŞTI 76102 SATU NOU JORĂŞTI75640 CIUREŞTII NOI COSTACHE NEGRI 76647 JORĂŞTI75659 PUPEZENI 76120 COSTACHE NEGRI 76656 LUNCA

BĂLENI CUCA 76665 ZĂRNEŞTI75677 BĂLENI 76148 CUCA LIEŞTI

BĂNEASA CUDALBI 76683 LIEŞTI75695 BĂNEASA 76166 CUDALBI MATCA75702 ROŞCANI CUZA VODĂ 76709 MATCA

BEREŞTI-MERIA 77206 CUZA VODĂ MĂSTĂCANI75365 BEREŞTI-MERIA DRĂGĂNEŞTI 76727 MĂSTĂCANI75374 ALDEŞTI 75230 DRĂGĂNEŞTI 76736 CHIRAFTEI75383 BALINTEŞTI 75249 MALU ALB MOVILENI75392 ONCIU DRĂGUŞENI 76754 MOVILENI75409 PLEŞA 76184 DRĂGUŞENI MUNTENI75418 PRODĂNEŞTI 76193 ADAM 75267 MUNTENI75427 PURICANI 76200 CĂUIEŞTI 75276 FRUNZEASCA75436 SĂSENI 76219 FUNDEANU 75301 ŢIGĂNEŞTI75445 SLIVNA 76228 GHINGHEŞTI 75310 UNGURENI75454 ŞIPOTE 76237 NICOPOLE NĂMOLOASA

BRANIŞTEA 76246 ŞTIEŢEŞTI 76772 NĂMOLOASA75720 BRANIŞTEA FÂRŢĂNEŞTI 76781 CRÂNGENI75739 LOZOVA 76264 FÂRŢĂNEŞTI 76790 NĂMOLOASA SAT75748 TRAIAN 76273 VIILE NEGRILEŞTI75757 VASILE ALECSANDRI FOLTEŞTI 75285 NEGRILEŞTI

BRĂHĂŞEŞTI 76291 FOLTEŞTI 75294 SLOBOZIA BLĂNEASA75775 BRĂHĂŞEŞTI 76308 STOICANI NICOREŞTI75784 CORCIOVENI FRUMUŞIŢA 76816 NICOREŞTI75793 COSIŢENI 76326 FRUMUŞIŢA 76825 BRĂNIŞTEA75800 TOFLEA 76335 IJDILENI 76834 COASTA LUPEI

BUCIUMENI 76344 TĂMĂOANI 76843 DOBRINEŞTI75828 BUCIUMENI FUNDENI 76852 FÂNTÂNI75837 HĂNŢEŞTI 76362 FUNDENII NOI 76861 GROZĂVEŞTI75846 TECUCELU SEC 76371 FUNDENI 76870 IONĂŞEŞTI75855 VIZUREŞTI 76380 HANU CONACHI 76889 MĂLURENI

CAVADINEŞTI 76399 LUNGOCI 76898 PISCU CORBULUI75873 CAVADINEŞTI GHIDIGENI 76914 SÂRBI75882 COMĂNEŞTI 76415 GHIDIGENI OANCEA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 52 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

76941 OANCEA 77420 CONDREA76950 SLOBOZIA OANCEA 77439 SALCIA

PECHEA 77448 SILIŞTEA76978 PECHEA 77457 TORCEŞTI76987 LUPELE 77466 UMBRĂREŞTI-DEAL

PISCU VALEA MĂRULUI77000 PISCU 77484 VALEA MĂRULUI77019 VAMEŞ 77493 MÂNDREŞTI

POIANA VÂNĂTORI76905 POIANA 75169 VÂNĂTORI76923 VIŞINA 75178 COSTI

PRIPONEŞTI 75187 ODAIA MANOLACHE77037 PRIPONEŞTI VÂRLEZI77046 CIORĂŞTI 77518 VĂRLEZI77055 HUŞTIU 77527 CRĂIEŞTI77064 LIEŞTI VLĂDEŞTI77073 PRIPONEŞTII DE JOS 77545 VLĂDEŞTI

RĂDEŞTI 77554 BRĂNEŞTI75597 RĂDEŞTI75579 CRUCEANU

REDIU77091 REDIU77108 PLEVNA

SCÂNTEIEŞTI77135 SCÂNTEIEŞTI77144 FÂNTÂNELE

SCHELA77162 SCHELA77171 NEGREA

SLOBOZIA CONACHI77199 SLOBOZIA CONACHI77215 IZVOARELE

SMÂRDAN77233 SMÂRDAN77242 CIŞMELE77251 MIHAIL KOGĂLNICEANU

SMULŢI77279 SMULŢI

SUCEVENI77297 SUCEVENI77304 ROGOJENI

SUHURLUI77117 SUHURLUI

ŞENDRENI75123 ŞENDRENI75132 MOVILENI75141 ŞERBEŞTII VECHI

TUDOR VLADIMIRESCU77322 TUDOR VLADIMIRESCU

TULUCEŞTI77340 TULUCEŞTI77359 ŞIVIŢA77368 TĂTARCA

ŢEPU77386 ŢEPU77395 ŢEPU DE SUS

UMBRĂREŞTI77411 UMBRĂREŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 53 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

52 JUDEŢUL GIURGIU COMANA HERĂŞTI MUNICIPIUL GIURGIU 102115 COMANA 103657 HERĂŞTI

100530 GIURGIU 102124 BUDENI 103675 MILOŞEŞTI ORAŞ BOLINTIN-VALE 102133 FALAŞTOACA HOTARELE

101207 BOLINTIN-VALE 102142 GRĂDIŞTEA 103648 HOTARELE101216 CRIVINA 102151 VLAD ŢEPEŞ IEPUREŞTI101225 MALU SPART COSOBA 103700 IEPUREŞTI101234 SUSENI 104029 COSOBA 103719 BĂNEŞTI

ORAŞ MIHĂILEŞTI CREVEDIA MARE 103728 CHIRCULEŞTI104145 MIHĂILEŞTI 102357 CREVEDIA MARE 103737 GORNENI104154 DRĂGĂNESCU 102366 CREVEDIA MICĂ 103746 STÂLPU104163 NOVACI 102375 DEALU 103755 VALTER MĂRĂCINEANU104172 POPEŞTI 102384 GĂISEANCA ISVOARELE

ADUNAŢII-COPĂCENI 102393 PRIBOIU 103666 ISVOARELE100790 ADUNAŢII-COPĂCENI 102400 SFÂNTU GHEORGHE 103684 TEIUŞU100807 DĂRĂŞTI-VLAŞCA DAIA IZVOARELE100816 MOGOŞEŞTI 102455 DAIA 103906 IZVOARELE100825 VARLAAM 102464 PLOPŞORU 103915 CHIRIACU

BĂNEASA FLOREŞTI-STOENEŞTI 103924 DIMITRIE CANTEMIR101010 BĂNEASA 102801 STOENEŞTI 103933 PETRU RAREŞ101029 FRASINU 102810 FLOREŞTI 103942 RADU VODĂ101038 PIETRELE 102829 PALANCA 103951 VALEA BUJORULUI101047 SFÂNTU GHEORGHE FRĂTEŞTI JOIŢA

BOLINTIN-DEAL 102918 FRĂTEŞTI 104001 JOIŢA101172 BOLINTIN-DEAL 102927 CETATEA 104010 BÂCU101181 MIHAI VODĂ 102936 REMUŞ LETCA NOUĂ

BUCŞANI GĂISENI 104056 LETCA NOUĂ101387 BUCŞANI 103096 GĂISENI 104065 LETCA VECHE101396 ANGHELEŞTI 103103 CĂRPENIŞU 104074 MILCOVĂŢU101403 GOLEASCA 103112 CĂSCIOARELE MALU101412 OBEDENI 103121 PODU POPA NAE 105927 MALU101421 PODIŞOR GĂUJANI MÂRŞA101449 UIEŞTI 103201 GĂUJANI 104234 MÂRŞA101430 VADU LAT 103210 CETĂŢUIA MIHAI BRAVU

BULBUCATA 103229 PIETRIŞU 104127 MIHAI BRAVU101528 BULBUCATA GHIMPAŢI OGREZENI101537 COTENI 103247 GHIMPAŢI 104494 OGREZENI101546 FĂCĂU 103256 COPACIU 104500 HOBAIA101555 TEIŞORI 103265 NAIPU OINACU

BUTURUGENI 103274 VALEA PLOPILOR 104528 OINACU101626 BUTURUGENI GOGOŞARI 104537 BRANIŞTEA101635 PĂDURENI 103318 GOGOŞARI 180082 COMASCA101644 PODU ILFOVĂŢULUI 103327 DRĂGHICEANU PRUNDU101653 POŞTA 103336 IZVORU 104699 PRUNDU

CĂLUGĂRENI 103345 RĂLEŞTI 104706 PUIENI101671 CĂLUGĂRENI GOSTINARI PUTINEIU101680 BRĂNIŞTARI 103381 GOSTINARI 104724 PUTINEIU101699 CRUCEA DE PIATRĂ 103390 MIRONEŞTI 104733 HODIVOAIA101706 HULUBEŞTI GOSTINU 104742 VIERU101715 UZUNU 103363 GOSTINU RĂSUCENI

CLEJANI GRĂDINARI 104797 RĂSUCENI101993 CLEJANI 103416 GRĂDINARI 104804 CARAPANCEA102008 NEAJLOV 103425 TÂNTAVA 104813 CUCURUZU102017 PODU DOAMNEI 103434 ZORILE 104822 SATU NOU102026 STEREA GREACA ROATA DE JOS

COLIBAŞI 103489 GREACA 104840 ROATA DE JOS102080 COLIBAŞI 103498 PUŢU GRECI 104859 CARTOJANI102099 CÂMPURELU 103504 ZBOIU 104868 ROATA MICĂ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 54 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

104877 SADINA SĂBĂRENI

104038 SĂBĂRENI SCHITU

104984 SCHITU104993 BILA105008 CĂMINEASCA105017 VLAŞIN

SINGURENI105115 SINGURENI105124 CRÂNGURI105133 STEJARU

SLOBOZIA100558 SLOBOZIA

STĂNEŞTI105302 STĂNEŞTI105311 BĂLANU105320 GHIZDARU105339 ONCEŞTI

STOENEŞTI105357 STOENEŞTI105366 IANCULEŞTI105375 MIRĂU

TOPORU154718 TOPORU154727 TOMULEŞTI

ULMI105632 ULMI105641 CĂSCIOARELE105650 DRĂGĂNEASCA105669 GHIONEA105678 ICOANA105687 MOŞTENI105696 POENARI105703 TRESTIENI

VALEA DRAGULUI105785 VALEA DRAGULUI

VĂRĂŞTI105883 VĂRĂŞTI105892 DOBRENI

VÂNĂTORII MICI105981 VÂNĂTORII MICI105990 CORBEANCA106005 CUPELE106014 IZVORU106023 POIANA LUI STÂNGĂ106032 VÂLCELE106041 VÂNĂTORII MARI106050 ZĂDĂRICIU

VEDEA105918 VEDEA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 55 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

18 JUDEŢUL GORJ 82537 VÂLCELE 78846 MUSCULEŞTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU 82546 VÂNATA 78855 PETREŞTI

77821 TÂRGU JIU ORAŞ TURCENI 78864 SOCU77830 BÂRSEŞTI 82626 TURCENI BÂLTENI77849 DRĂGOENI 82635 GÂRBOVU 79013 BÂLTENI77858 IEZURENI 82644 JILŢU 79022 COCORENI77867 POLATA 82653 MURGEŞTI 79031 MOI77876 PREAJBA MARE 82662 STRÂMBA JIU 79040 PEŞTEANA JIU77885 ROMANEŞTI 82671 VALEA VIEI 79068 VLĂDULENI77894 SLOBOZIA ORAŞ ŢICLENI BENGEŞTI-CIOCADIA77901 URSAŢI 78463 ŢICLENI 78882 BENGEŞTI

MUNICIPIUL MOTRU ALBENI 78891 BĂLCEŞTI78150 MOTRU 78481 ALBENI 78908 BIRCII78169 DEALU POMILOR 78490 BÂRZEIU DE GILORT 78917 CIOCADIA78178 HORĂŞTI 78506 BOLBOCEŞTI BERLEŞTI78187 ÎNSURĂŢEI 78515 DOSENI 78935 BERLEŞTI78196 LEURDA 78524 MIROSLOVENI 78944 BÂRZEIU78212 LUPOIŢA 78533 PRUNEŞTI 78953 GÂLCEŞTI78203 PLOŞTINA ALIMPEŞTI 78962 LIHULEŞTI78230 RÂPA 78551 ALIMPEŞTI 78971 PÂRÂU VIU78221 ROŞIUŢA 78560 CIUPERCENII DE OLTEŢ 78980 SCRADA

ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 78579 CORŞORU 78999 SCURTU79317 BUMBEŞTI-JIU 78588 NISTOREŞTI BOLBOŞI79326 CURTIŞOARA 78597 SÂRBEŞTI 79086 BOLBOŞI79335 LĂZĂREŞTI ANINOASA 79095 BĂLĂCEŞTI79344 PLEŞA 78613 ANINOASA 79102 BOLBOASA79353 TETILA 78622 BOBAIA 79111 IGIROSU

ORAŞ NOVACI 78631 COSTEŞTI 79120 MICLOSU78267 NOVACI 78640 GROŞEREA 79139 OHABA JIU78276 BERCEŞTI 78659 STERPOAIA 79148 VALEA78285 HIRIŞEŞTI ARCANI BORĂSCU78294 POCIOVALIŞTEA 78677 ARCANI 79166 BORĂSCU78301 SITEŞTI 78686 CÂMPOFENI 79175 BANIU

ORAŞ ROVINARI 78695 SĂNĂTEŞTI 79184 CALAPĂRU79059 ROVINARI 78702 STROIEŞTI 79193 GURA MENŢI82902 VÂRT BAIA DE FIER 79200 MENŢII DIN DOS

ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 78720 BAIA DE FIER 79219 MILUTA78338 TÂRGU CĂRBUNEŞTI 78739 CERNĂDIA 79228 SCORUŞU78347 BLAHNIŢA DE JOS BĂLĂNEŞTI BRĂNEŞTI78356 CĂRBUNEŞTI-SAT 78757 VOITEŞTII DE VALE 79246 BRĂNEŞTI78365 COJANI 78766 BĂLĂNEŞTI 79255 BĂDEŞTI78374 CREŢEŞTI 78775 BLIDARI 79264 BREBENEI78383 CURTEANA 78784 CÂNEPEŞTI 79273 CAPU DEALULUI78392 FLOREŞTENI 78793 GLODENI 79282 GILORTU78409 MĂCEŞU 78800 OHABA 79291 PÂRÂU78418 POJOGENI 78819 VOITEŞTII DIN DEAL BUMBEŞTI-PIŢIC78427 ROGOJENI BĂLEŞTI 79371 BUMBEŞTI-PIŢIC78436 ŞTEFĂNEŞTI 77929 BĂLEŞTI 79380 CÂRLIGEI

ORAŞ TISMANA 77938 CEAURU 79399 POIENARI82449 TISMANA 77947 CORNEŞTI BUSTUCHIN82458 CELEI 77956 GĂVĂNEŞTI 79415 BUSTUCHIN82467 COSTENI 77965 RASOVA 79424 CIONŢI82476 GORNOVIŢA 77974 STOLOJANI 79433 MOTORGI82485 ISVARNA 77983 TĂLPĂŞEŞTI 79442 NĂMETE82494 POCRUIA 77992 TĂMĂŞEŞTI 79460 POIANA SECIURI82500 RACOŢI 78007 VOINIGEŞTI 79451 POIENIŢA82519 SOHODOL BĂRBĂTEŞTI 79479 POJARU82528 TOPEŞTI 78837 BĂRBĂTEŞTI 79488 VALEA POJARULUI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 56 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

CĂPRENI 80070 HĂLĂNGEŞTI 80588 GURA ŞUŞIŢEI79503 CĂPRENI 80089 OBÂRŞIA 80597 ILIEŞTI79512 ALUNIŞ 80098 PETRĂCHEI 80604 PICU79521 BRĂTEŞTI 80105 RĂDINEŞTI JUPÂNEŞTI79530 BULBUCENI 80114 ZĂICOIU 80622 JUPÂNEŞTI79549 CETATEA DĂNEŞTI 80631 BOIA79558 CORNETU 80132 DĂNEŞTI 80640 PÂRÂU BOIA79567 DEALU SPIREI 80141 BARZA 80659 VIDIN79576 SATU NOU 80150 BOTOROGI 80668 VIERŞANI

CĂTUNELE 80169 BRĂTUIA LELEŞTI79594 CĂTUNELE 80178 BUCUREASA 80686 LELEŞTI79601 DEALU VIILOR 80187 MERFULEŞTI 80695 FRĂTEŞTI79610 LUPOAIA 80196 ŞASA 80702 RASOVIŢA79629 STEIC 80203 TROCANI LICURICI79638 VALEA MÂNĂSTIRII 80212 ŢÂRCULEŞTI 80720 LICURICI79647 VALEA PERILOR 80221 UNGURENI 80739 FRUMUŞEI

CÂLNIC 80230 VĂCAREA 80748 NEGRENI79745 CÂLNIC DRĂGOTEŞTI 80757 TOTEA79754 CÂLNICU DE SUS 80258 DRĂGOTEŞTI LOGREŞTI79763 DIDILEŞTI 80267 COROBĂI 80775 TÂRGU LOGREŞTI79772 GĂLEŞOAIA 80276 TRESTIOARA 80784 COLŢEŞTI79781 HODOREASCA DRĂGUŢEŞTI 80793 FRUNZA79790 PIEPTANI 78025 DRĂGUŢEŞTI 80800 LOGREŞTI MOŞTENI79807 PINOASA 78034 CÂRBEŞTI 80819 MĂRU79816 STEJEREI 78043 DÂMBOVA 80828 POPEŞTI79825 VÂLCEAUA 78052 IAŞI-GORJ 80837 SEACA

CIUPERCENI 78061 TÂLVEŞTI MĂTĂSARI79665 CIUPERCENI 78070 URECHEŞTI 80855 MĂTĂSARI79674 BOBOIEŞTI FĂRCĂŞEŞTI 80864 BRĂDET79683 PEŞTEANA VULCAN 80294 FĂRCĂŞEŞTI 80873 BRĂDEŢEL79692 PRIPORU 80301 FĂRCĂŞEŞTI MOŞNENI 80882 CROICI79709 STRÂMBA VULCAN 80310 PEŞTEANA DE JOS 80891 RUNCUREL79718 VÂRTOPU 80329 ROGOJEL MUŞETEŞTI79727 ZORZILA 80338 ROŞIA JIU 80917 MUŞETEŞTI

CRASNA 80347 TIMIŞENI 80926 ARŞENI79843 CRASNA 80356 VALEA CU APĂ 80935 BÂRCACIU79852 ANINIŞU DIN DEAL GLOGOVA 80944 GĂMANI79861 ANINIŞU DIN VALE 80374 IORMĂNEŞTI 80953 GRUI79870 BUZEŞTI 80383 CĂMUIEŞTI 80962 STĂNCEŞTI79889 CĂRPINIŞ 80392 CLEŞNEŞTI 80971 STĂNCEŞTI LARGA79898 CRASNA DIN DEAL 80409 GLOGOVA NEGOMIR79905 DRĂGOIEŞTI 80418 OLTEANU 80999 NEGOMIR79914 DUMBRĂVENI GODINEŞTI 81004 ARTANU79923 RADOŞI 80436 GODINEŞTI 81013 BOHOREL

CRUŞET 80445 ARJOCI 81022 CONDEIEŞTI79941 CRUŞET 80463 CÂLCEŞTI 81031 NUCETU79950 BOJINU 80454 CHILIU 81040 ORZU79969 MARINEŞTI 80472 PÂRÂU DE PRIPOR 81059 PALTINU79978 MĂIAG 80481 PÂRÂU DE VALE 81068 RACI79987 MIEREA 80490 RĂTEZ 81077 URSOAIA79996 MIERICEAUA HUREZANI 81086 VALEA RACILOR80007 SLĂMNEŞTI 80515 HUREZANI PADEŞ80016 SLĂVUŢA 80524 BUSUIOCI 81102 CĂLUGĂRENI80025 URDA DE JOS 80533 PEGENI 81111 APA NEAGRĂ80034 VĂLUŢA 80542 PLOPU 81120 CERNA-SAT

DĂNCIULEŞTI 80551 TOTEA DE HUREZANI 81139 CLOŞANI80052 DĂNCIULEŞTI IONEŞTI 81148 MOTRU SEC80061 BIBULEŞTI 80579 IONEŞTI 81157 ORZEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 57 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

81166 PADEŞ 81745 VALEA POIENII 82323 STOINA81175 VĂIENI SĂCELU 82332 CIORARI

PEŞTIŞANI 81763 SĂCELU 82341 MIELUŞEI81193 PEŞTIŞANI 81772 BLAHNIŢA DE SUS 82350 PĂIŞANI81200 BOROŞTENI 81781 HĂIEŞTI 82369 TOIAGA81219 BRĂDICENI 81790 JERIŞTEA 82378 ULMET81228 FRÂNCEŞTI 81807 MAGHEREŞTI 82387 URDA DE SUS81237 GURENI SĂULEŞTI TELEŞTI81246 HOBIŢA 81825 SĂULEŞTI 82403 TELEŞTI81255 SEUCA 81834 BIBEŞTI 82412 BUDUHALA

PLOPŞORU 81843 DOLCEŞTI 82421 ŞOMĂNEŞTI81273 PLOPŞORU 81852 PURCARU TURBUREA81282 BROŞTENI SCHELA 82564 TURBUREA81291 BROŞTENII DE SUS 81996 SÂMBOTIN 82573 COCOROVA81308 CEPLEA 82001 ARSURI 82582 POIANA81317 CURSARU 82010 GORNĂCEL 82591 SPAHII81326 DELENI 82029 PĂJIŞTELE 82608 ŞIPOTU81335 IZVOARELE 82038 SCHELA TURCINEŞTI81344 OLARI SCOARŢA 78098 TURCINEŞTI81353 PISCURI 81870 SCOARŢA 78105 CARTIU81362 SĂRDĂNEŞTI 81889 BOBU 78114 HOREZU81371 VĂLENI 81898 BUDIENI 78123 RUGI

POLOVRAGI 81914 CÂMPU MARE ŢÂNŢĂRENI81399 POLOVRAGI 81905 CERĂTU DE COPĂCIOASA 82699 ŢÂNŢĂRENI81406 RACOVIŢA 81923 COLIBAŞI 82706 ARPADIA

PRIGORIA 81932 COPĂCIOASA 82715 CHICIORA81424 PRIGORIA 81941 LAZURI 82724 FLOREŞTI81433 BUCŞANA 81950 LINTEA URDARI81442 BURLANI 81969 MOGOŞANI 82742 URDARI81451 CĂLUGĂREASA 81978 PIŞTEŞTII DIN DEAL 82751 FÂNTÂNELE81460 DOBRANA SLIVILEŞTI 82760 HOTĂROASA81479 NEGOIEŞTI 82056 SLIVILEŞTI VĂGIULEŞTI81488 ZORLEŞTI 82065 COJMĂNEŞTI 82788 VĂGIULEŞTI

ROŞIA DE AMARADIA 82074 MICULEŞTI 82797 CÂRCIU81503 ROŞIA DE AMARADIA 82092 STRÂMTU 82804 COVRIGI81512 BECHENI 82109 SURA 82813 MURGILEŞTI81521 DEALU VIEI 82118 ŞIACU 82822 VALEA MOTRULUI81530 RUGET 82083 ŞTIUCANI VLADIMIR81549 SECIURILE 82127 TEHOMIR 82840 ANDREEŞTI81558 STEJARU STĂNEŞTI 82859 FRASIN81567 ŞITOAIA 82145 STĂNEŞTI 82868 VALEA DEŞULUI

RUNCU 82154 ALEXENI 82877 VLADIMIR81585 RUNCU 82163 BĂLANI81594 BÂLTA 82172 CĂLEŞTI81601 BÂLTIŞOARA 82181 CURPEN81610 DOBRIŢA 82190 MĂZĂROI81629 RĂCHIŢI 82207 OBREJA81638 SUSENI 82216 PÂRVULEŞTI81647 VALEA MARE 82225 VAIDEI

SAMARINEŞTI 82234 VĂLARI81665 SAMARINEŞTI STEJARI81674 BĂZĂVANI 82252 STEJARI81683 BOCA 82261 BALOŞANI81692 DUCULEŞTI 82270 BĂCEŞTI81709 LARGA 82289 DEALU LEULUI81718 ŢIRIOI 82298 PISCOIU81727 VALEA BISERICII 82305 POPEŞTI STEJARI81736 VALEA MICĂ STOINA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 58 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

19 JUDEŢUL HARGHITA 83160 BRĂDEŞTI 83268 OŢENI MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 83179 TÂRNOVIŢA 83277 POLONIŢA

83339 MIERCUREA CIUC CĂPÂLNIŢA 83286 TĂURENI83348 CIBA 83972 CĂPÂLNIŢA 83295 TELEAC83357 HARGHITA-BĂI CÂRŢA 83302 VĂLENI83366 JIGODIN-BĂI 84111 CÂRŢA FRUMOASA

MUNICIPIUL GHEORGHENI 84120 INEU 84424 FRUMOASA83570 GHEORGHENI CICEU 84433 BÂRZAVA83589 COVACIPETER 85653 CICEU 84442 FĂGEŢEL83598 LACU ROŞU 85644 CIARACIO 84451 NICOLEŞTI83605 VARGATAC CIUCSÂNGEORGIU GĂLĂUŢAŞ83614 VISAFOLIO 83990 CIUCSÂNGEORGIU 84479 GĂLĂUŢAŞ

MUNICIPIUL TOPLIŢA 84004 ARMĂŞENI 84488 DEALU ARMANULUI83641 TOPLIŢA 84013 ARMĂŞENII NOI 84497 GĂLĂUŢAŞ-PÂRĂU83650 CĂLIMĂNEL 84022 BANCU 84503 NUŢENI83669 LUNCANI 84031 CIOBĂNIŞ 84512 PLOPIŞ83678 MĂGHERUŞ 84040 COTORMANI 84521 PRELUCA83687 MOGLĂNEŞTI 84059 EGHERSEC 84530 TOLEŞENI83696 SECU 84068 GHIURCHE 84549 ZĂPODEA83703 VALE 84077 POTIOND JOSENI83712 VÂGANI CIUMANI 84567 JOSENI83721 ZENCANI 84095 CIUMANI 84576 BORZONT

MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

CORBU 84585 BUCIN

83142 ODORHEIU SECUIESC 84157 CORBU LĂZAREA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 84166 CAPU CORBULUI 84601 LĂZAREA

83437 BĂILE TUŞNAD CORUND 84610 GHIDUŢ83446 CARPITUS 84184 CORUND LELICENI

ORAŞ BĂLAN 84193 ATIA 85724 LELICENI83473 BĂLAN 84200 CALONDA 85706 FITOD

ORAŞ BORSEC 84219 FÂNTÂNA BRAZILOR 85715 HOSASĂU83507 BORSEC 84228 VALEA LUI PAVEL 85733 MISENTEA

ORAŞ CRISTURU SECUIESC COZMENI LUETA83534 CRISTURU SECUIESC 85813 COZMENI 84638 LUETA85163 BETEŞTI 85822 LĂZĂREŞTI 84647 BĂILE CHIRUI83543 FILIAŞ DĂNEŞTI LUNCA DE JOS

ORAŞ VLĂHIŢA 84246 DĂNEŞTI 84665 LUNCA DE JOS83758 VLĂHIŢA DÂRJIU 84674 BARAŢCOŞ83767 BĂILE HOMOROD 84399 DÂRJIU 84683 POIANA FAGULUI83776 MINELE LUETA 84406 MUJNA 84692 PUNTEA LUPULUI

ATID DEALU 84718 VALEA BOROŞ83794 ATID 84273 DEALU 84727 VALEA CAPELEI83801 CRIŞENI 84282 FÂNCEL 84736 VALEA ÎNTUNECOASĂ83810 CUŞMED 84291 SÂNCRAI 84709 VALEA LUI ANTALOC83829 INLĂCENI 84308 TĂMAŞU 84745 VALEA RECE83838 ŞICLOD 84317 TIBOD LUNCA DE SUS

AVRĂMEŞTI 84326 ULCANI 84763 LUNCA DE SUS83856 AVRĂMEŞTI 84335 VALEA ROTUNDĂ 84772 COMIAT83865 ANDREENI DITRĂU 84781 IZVORUL TROTUŞULUI83874 CECHEŞTI 84353 DITRĂU 84790 PĂLTINIŞ-CIUC83892 FIRTĂNUŞ 84362 JOLOTCA 84807 VALEA GÂRBEA83883 GOAGIU 84371 ŢENGHELER 84816 VALEA UGRA83909 LAZ-FIRTĂNUŞ FELICENI LUPENI83918 LAZ-ŞOIMUŞ 83204 FELICENI 84834 LUPENI83927 MEDIŞORU MIC 83213 ALEXANDRIŢA 84843 BISERICANI

BILBOR 83222 ARVĂŢENI 84852 BULGĂRENI83945 BILBOR 83231 CIREŞENI 84861 FIRTUŞU83954 RĂCHITIŞ 83240 FORŢENI 84870 MORĂRENI

BRĂDEŞTI 83259 HOGHIA 84889 PĂLTINIŞ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 59 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

84898 PĂULENI RACU 86035 CEHEŢEL84905 SATU MIC 85662 RACU 86044 CHEDIA MARE84914 SÂNCEL 85671 SATU NOU 86053 CHEDIA MICĂ

MĂDĂRAŞ REMETEA 86062 COBĂTEŞTI84255 MĂDĂRAŞ 85421 REMETEA 86071 MEDIŞORU MARE

MĂRTINIŞ 85430 FĂGEŢEL 86080 MIHĂILENI84932 MĂRTINIŞ 85449 MARTONCA 86099 NICOLENI84941 ALDEA 85458 SINEU 86106 RUGĂNEŞTI84950 BĂDENI SATU MARE 86115 TĂRCEŞTI84969 CĂLUGĂRENI 83188 SATU MARE 86124 TURDENI84978 CHINUŞU SĂCEL TOMEŞTI84987 COMĂNEŞTI 85476 SĂCEL 84139 TOMEŞTI84996 GHIPEŞ 85485 ŞOIMUŞU MARE TULGHEŞ85001 LOCODENI 85494 ŞOIMUŞU MIC 86142 TULGHEŞ85010 ORĂŞENI 85500 UILAC 86151 HAGOTA85029 PETRENI 85519 VIDACUT 86160 PINTIC85038 RAREŞ SĂRMAŞ 86179 RECEA85047 SÂNPAUL 85537 SĂRMAŞ TUŞNAD

MEREŞTI 85546 FUNDOAIA 86197 TUŞNAD85065 MEREŞTI 85555 HODOŞA 86204 TUŞNADU NOU

MIHĂILENI 85564 PLATONEŞTI 86213 VRABIA85083 MIHĂILENI 85573 RUNC ULIEŞ85092 LIVEZI SÂNCRĂIENI 86231 ULIEŞ85109 NĂDEJDEA 85699 SÂNCRĂIENI 86240 DAIA85118 VĂCĂREŞTI SÂNDOMINIC 86259 IAŞU

MUGENI 85779 SÂNDOMINIC 86268 IGHIU85136 MUGENI SÂNMARTIN 86277 NICOLEŞTI85145 ALUNIŞ 85797 SÂNMARTIN 86286 OBRĂNEŞTI85154 BETA 85804 CIUCANI 86295 PETECU85172 DEJUŢIU 85831 VALEA UZULUI 86302 VASILENI85181 DOBENI SÂNSIMION VĂRŞAG85190 LUTIŢA 85859 SÂNSIMION 86320 VĂRŞAG85207 MĂTIŞENI 85868 CETĂŢUIA VOŞLĂBENI85234 TĂIETURA SÂNTIMBRU 86348 VOŞLĂBENI

OCLAND 85742 SÂNTIMBRU 86357 IZVORU MUREŞULUI85252 OCLAND 85751 SÂNTIMBRU-BĂI ZETEA85261 CRĂCIUNEL SECUIENI 86375 ZETEA85270 SATU NOU 85591 SECUIENI 86384 DESAG

PĂULENI-CIUC 85608 BODOGAIA 86393 IZVOARE83384 PĂULENI-CIUC 85617 ELISENI 86400 POIANA TÂRNAVEI83393 DELNIŢA SICULENI 86428 SUB CETATE83400 ŞOIMENI 85635 SICULENI 86419 ŞICASĂU

PLĂIEŞII DE JOS SUBCETATE85298 PLĂIEŞII DE JOS 85886 SUBCETATE85305 CASINU NOU 85895 CĂLNACI85314 IACOBENI 85902 DUDA85323 IMPER 85911 FILPEA85332 PLĂIEŞII DE SUS SUSENI

PORUMBENI 85939 SUSENI85216 PORUMBENII MARI 85948 CHILENI85225 PORUMBENII MICI 85957 LIBAN

PRAID 85966 SENETEA85350 PRAID 85975 VALEA STRÂMBĂ85369 BECAŞ ŞIMONEŞTI85378 BUCIN 85993 ŞIMONEŞTI85387 OCNA DE JOS 86008 BENŢID85396 OCNA DE SUS 86017 CĂDACIU MARE85403 ŞAŞVEREŞ 86026 CĂDACIU MIC

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 60 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

20 JUDEŢUL HUNEDOARA 89623 GELMAR 88038 VALEA LUPULUI MUNICIPIUL DEVA 89632 GEOAGIU-BĂI BĂCIA

86696 DEVA 89641 HOMOROD 88056 BĂCIA86712 ARCHIA 89650 MERMEZEU-VĂLENI 88065 PETRENI86721 BÂRCEA MICĂ 89669 RENGHET 88074 TÂMPA86730 CRISTUR 89678 VĂLENI 88083 TOTIA86703 SÂNTUHALM ORAŞ HAŢEG BĂIŢA

MUNICIPIUL LUPENI 87585 HAŢEG 88109 BĂIŢA87068 LUPENI 87594 NĂLAŢVAD 88118 BARBURA

MUNICIPIUL VULCAN 87601 SILVAŞU DE JOS 88127 CĂINELU DE SUS87184 VULCAN 87610 SILVAŞU DE SUS 88136 CRĂCIUNEŞTI87193 DEALU BABII ORAŞ PETRILA 88145 FIZEŞ87200 JIU-PAROŞENI 87086 PETRILA 88154 HĂRŢĂGANI

MUNICIPIUL BRAD 87095 CIMPA 88163 LUNCA87308 BRAD 87102 JIEŢ 88172 ORMINDEA87317 MESTEACĂN 87111 RĂSCOALA 88181 PEŞTERA87326 POTINGANI 87120 TIRICI 88190 SĂLIŞTE87335 RUDA-BRAD ORAŞ SIMERIA 88207 TRESTIA87344 ŢĂRĂŢEL 87674 SIMERIA BĂNIŢA87353 VALEA BRADULUI 87683 BÂRCEA MARE 87255 BĂNIŢA

MUNICIPIUL HUNEDOARA 87692 CĂRPINIŞ 87264 CRIVADIA86829 HUNEDOARA 87718 SÂNTANDREI 87273 MERIŞOR86847 BOŞ 87709 SIMERIA VECHE BĂTRÂNA86856 GROŞ 87727 ŞĂULEŞTI 88225 BĂTRÂNA86865 HĂŞDAT 87736 UROI 88234 FAŢA ROŞIE86874 PEŞTIŞU MARE ORAŞ URICANI 88243 PIATRA86838 RĂCĂŞTIA 87148 URICANI 88252 RĂCHIŢAUA

MUNICIPIUL ORĂŞTIE 87157 CÂMPU LUI NEAG BERIU87647 ORĂŞTIE 87166 VALEA DE BRAZI 88270 BERIU

MUNICIPIUL PETROŞANI BAIA DE CRIŞ 88289 CĂSTĂU87004 PETROŞANI 87754 BAIA DE CRIŞ 88298 CUCUIŞ87013 DÂLJA MARE 87763 BALDOVIN 88305 MĂGURENI87022 DÂLJA MICĂ 87772 CĂRACI 88314 ORĂŞTIOARA DE JOS87031 PEŞTERA 87781 CĂRĂSTĂU 88323 POIENI87040 SLĂTINIOARA 87790 LUNCA 88332 SERECA

ORAŞ ANINOASA 87807 RIŞCA 88341 SIBIŞEL87228 ANINOASA 87816 RIŞCULIŢA BLĂJENI87237 ISCRONI 87825 ŢEBEA 88369 BLĂJENI

ORAŞ CĂLAN 87834 VĂLENI 88378 BLĂJENI-VULCAN87433 CĂLAN BALŞA 88387 CRIŞ87451 BATIZ 87852 BALŞA 88396 DRAGU-BRAD87460 CĂLANU MIC 87861 ALMAŞU MIC DE MUNTE 88403 GROŞURI87479 GRID 87870 ARDEU 88412 PLAI87488 NĂDĂŞTIA DE JOS 87889 BUNEŞTI 88421 REŢ87497 NĂDĂŞTIA DE SUS 87898 GALBINA 88430 SĂLĂTRUC87503 OHABA STREIULUI 87905 MADA BOŞOROD87512 SÂNCRAI 87914 OPRIŞEŞTI 88458 BOŞOROD87521 SÂNTĂMĂRIA DE PIATRĂ 87923 POIANA 88467 ALUN87530 STREI 87932 POIENIŢA 88476 BOBAIA87549 STREI-SĂCEL 87941 ROŞIA 88485 CHITID87442 STREISÂNGEORGIU 87950 STĂUINI 88494 CIOCLOVINA87558 VALEA SÂNGEORGIULUI 87969 TECHEREU 88500 LUNCANI

ORAŞ GEOAGIU 87978 VĂLIŞOARA 88519 PRIHODIŞTE89570 GEOAGIU 87987 VOIA 88537 TÂRSA89589 AUREL VLAICU BARU 88528 URSICI89598 BACÂIA 88001 BARU BRĂNIŞCA89605 BOZEŞ 88010 LIVADIA 88555 BRĂNIŞCA89614 CIGMĂU 88029 PETROS 88573 BĂRĂŞTII ILIEI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 61 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

88564 BOZ CÂRJIŢI GHELARI88582 CĂBEŞTI 86758 CÂRJIŢI 86892 GHELARI88608 FURCŞOARA 86767 ALMAŞU SEC 86909 GOVĂJDIA88591 GIALACUTA 86776 CHERGHEŞ 86918 PLOP88617 ROVINA 86785 COZIA 86927 RUDA88626 TÂRNAVA 86794 POPEŞTI GURASADA88635 TÂRNĂVIŢA CERBĂL 89696 GURASADA

BRETEA ROMÂNĂ 89160 CERBĂL 89703 BOIU DE JOS88653 BRETEA ROMÂNĂ 89179 ARĂNIEŞ 89712 BOIU DE SUS88662 BĂŢĂLAR 89188 FEREGI 89721 CĂRMĂZĂNEŞTI88671 BERCU 89197 MERIŞORU DE MUNTE 89730 CÂMPURI DE SUS88680 BRETEA STREIULUI 89213 POIANA RĂCHIŢELII 89749 CÂMPURI-SURDUC88699 COVRAGIU 89204 POIENIŢA TOMII 89758 DĂNULEŞTI88706 GÂNŢAGA 89222 SOCET 89767 GOTHATEA88715 MĂCEU 89231 ULM 89776 RUNCŞOR88724 OCOLIŞU MARE CERTEJU DE SUS 89785 ULIEŞ88733 PLOPI 89259 CERTEJU DE SUS 89794 VICA88742 RUŞI 89268 BOCŞA MARE HĂRĂU88751 VÂLCELE 89277 BOCŞA MICĂ 89810 HĂRĂU88760 VÂLCELELE BUNE 89286 HONDOL 89829 BANPOTOC88779 VÂLCELUŢA 89295 MĂGURA-TOPLIŢA 89838 BÂRSĂU

BUCEŞ 89302 NOJAG 89847 CHIMINDIA88797 BUCEŞ 89311 SĂCĂRÂMB ILIA88804 BUCEŞ-VULCAN 89320 TOPLIŢA MUREŞULUI 89865 ILIA88813 DUPĂPIATRĂ 89339 VĂRMAGA 89874 BACEA88822 GROHOŢELE CRIŞCIOR 89892 BRÂZNIC88831 MIHĂILENI 87371 CRIŞCIOR 89883 BRETEA MUREŞANĂ88840 STĂNIJA 87380 BARZA 89909 CUIEŞ88859 TARNIŢA 87399 VALEA ARSULUI 89918 DUMBRĂVIŢA

BUCUREŞCI 87406 ZDRAPŢI 89927 SĂCĂMAŞ88877 BUCUREŞCI DENSUŞ 89936 SÂRBI88886 CURECHIU 89357 DENSUŞ 89945 VALEA LUNGĂ88895 MERIŞOR 89366 CRIVA LĂPUGIU DE JOS88902 ROVINA 89375 HĂŢĂGEL 89963 LĂPUGIU DE JOS88911 ŞESURI 89384 PEŞTEANA 89972 BAŞTEA

BULZEŞTII DE SUS 89393 PEŞTENIŢA 89981 COSEŞTI88939 BULZEŞTII DE SUS 89400 POIENI 89990 FINTOAG88948 BULZEŞTII DE JOS 89419 ŞTEI 90002 GRIND88957 GIURGEŞTI DOBRA 90011 HOLDEA88966 GROHOT 89437 DOBRA 90020 LĂPUGIU DE SUS88975 PĂULEŞTI 89446 ABUCEA 90039 LĂSĂU88984 RUSEŞTI 89455 BUJORU 90048 OHABA88993 STĂNCULEŞTI 89464 FĂGEŢEL 90057 TEIU89008 TICERA 89473 LĂPUŞNIC LELESE89017 TOMNATEC 89482 MIHĂIEŞTI 90075 LELESE

BUNILA 89491 PANC 90084 CERIŞOR89035 BUNILA 89507 PANC-SĂLIŞTE 90093 RUNCU MARE89044 ALUN 89516 RĂDULEŞTI 90100 SOHODOL89053 CERNIŞOARA FLORESE 89525 ROŞCANI LUNCA CERNII DE JOS89062 POIENIŢA VOINII 89534 STÂNCEŞTI 90128 LUNCA CERNII DE JOS89071 VADU DOBRII 89543 STÂNCEŞTI-OHABA 90137 CIUMIŢA

BURJUC 89552 STRETEA 90146 FÂNTÂNA89099 BURJUC GENERAL BERTHELOT 90155 GURA BORDULUI89106 BRĂDĂŢEL 91740 GENERAL BERTHELOT 90164 LUNCA CERNII DE SUS89115 GLODGHILEŞTI 91759 CRĂGUIŞ 90173 MERIA89124 PETREŞTI 91768 FĂRCĂDIN 90182 NEGOIU89133 TĂTĂRĂŞTI 91777 LIVEZI 90191 VALEA BABII89142 TISA 91786 TUŞTEA LUNCOIU DE JOS

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 62 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

90217 LUNCOIU DE JOS 90798 VĂLIOARA 91385 BEJAN-TÂRNĂVIŢA90226 DUDEŞTI RÂU DE MORI 91367 BOHOLŢ90235 LUNCOIU DE SUS 90887 RÂU DE MORI 91394 CĂINELU DE JOS90244 PODELE 90896 BRAZI 91401 CHIŞCĂDAGA90253 STEJĂREL 90903 CLOPOTIVA 91410 FORNĂDIA

MĂRTINEŞTI 90912 OHABA-SIBIŞEL 91429 PĂULIŞ90271 MĂRTINEŞTI 90921 OSTROV 91438 SULIGHETE90280 DÂNCU MARE 90930 OSTROVEL TELIUCU INFERIOR90299 DÂNCU MIC 90949 OSTROVU MIC 86945 TELIUCU INFERIOR90306 JELEDINŢI 90958 SIBIŞEL 86954 CINCIŞ-CERNA90315 MĂGURA 90967 SUSENI 86963 IZVOARELE90324 TĂMĂŞASA 90976 UNCIUC 86972 TELIUCU SUPERIOR90333 TURMAŞ 90985 VALEA DÂLJII TOMEŞTI

ORĂŞTIOARA DE SUS RIBIŢA 91456 TOMEŞTI90351 ORĂŞTIOARA DE SUS 90814 RIBIŢA 91465 DOBROŢ90360 BUCIUM 90823 CRIŞAN 91474 LEAUŢ90379 COSTEŞTI 90832 DUMBRAVA DE JOS 91483 LIVADA90388 COSTEŞTI-DEAL 90841 DUMBRAVA DE SUS 91492 OBÂRŞA90397 GRĂDIŞTEA DE MUNTE 90850 RIBICIOARA 91508 STEIA90404 LUDEŞTII DE JOS 90869 UIBĂREŞTI 91517 TIULEŞTI90413 LUDEŞTII DE SUS ROMOS 91526 VALEA MARE DE CRIŞ90422 OCOLIŞU MIC 91009 ROMOS TOPLIŢA

PESTIŞU MIC 91018 CIUNGU MARE 91544 TOPLIŢA90440 PESTIŞU MIC 91027 PIŞCHINŢI 91553 CURPENII SILVAŞULUI90459 ALMAŞU MIC 91036 ROMOŞEL 91571 DĂBÂCA90468 CIULPĂZ 91045 VAIDEI 91562 DEALU MIC90477 CUTIN SARMIZEGETUSA 91580 GOLEŞ90486 DUMBRAVA 91063 SARMIZEGETUSA 91599 HĂŞDĂU90495 JOSANI 91072 BREAZOVA 91606 MOSORU90501 MĂNERĂU 91081 HOBIŢA-GRĂDIŞTE 91615 VĂLARI90510 NANDRU 91090 PĂUCINEŞTI TOTEŞTI90529 VALEA NANDRULUI 91107 ZEICANI 91633 TOTEŞTI

PUI SĂLAŞU DE SUS 91642 CÂRNEŞTI90547 PUI 91125 SĂLAŞU DE SUS 91651 COPACI90556 BĂIEŞTI 91134 COROIEŞTI 91660 PĂCLIŞA90565 FEDERI 91143 MĂLĂIEŞTI 91679 REEA90574 FIZEŞTI 91152 NUCŞOARA TURDAŞ90583 GALAŢI 91161 OHABA DE SUB PIATRĂ 91697 TURDAŞ90592 HOBIŢA 91170 PAROŞ 91704 PRICAZ90609 OHABA-PONOR 91189 PEŞTERA 91713 RÂPAŞ90618 PONOR 91198 RÂU ALB 91722 SPINI90627 RÂU BĂRBAT 91205 RÂU MIC VAŢA DE JOS90636 RUŞOR 91214 SĂLAŞU DE JOS 91802 VAŢA DE JOS90645 ŞEREL 91223 ZĂVOI 91811 BASARABASA90654 URIC SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 91820 BIRTIN

RAPOLTU MARE 91241 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 91839 BROTUNA90672 RAPOLTU MARE 91250 BALOMIR 91848 CĂZĂNEŞTI90681 BOBÂLNA 91269 BĂRĂŞTII HAŢEGULUI 91857 CIUNGANI90690 BOIU 91278 BUCIUM-ORLEA 91875 OCIŞOR90707 FOLT 91287 CIOPEIA 91866 OCIU90716 RAPOLŢEL 91296 SĂCEL 91884 PRĂVĂLENI

RĂCHITOVA 91303 SÂNPETRU 91893 PRIHODIŞTE90734 RĂCHITOVA 91312 SUBCETATE 91900 TĂTĂRĂŞTII DE CRIŞ90743 BOIŢA 91321 VADU 91919 TÂRNAVA DE CRIŞ90752 CIULA MARE ŞOIMUŞ 91928 VAŢA DE SUS90761 CIULA MICĂ 91349 ŞOIMUŞ VĂLIŞOARA90770 GOTEŞTI 91358 BĂLATA 91946 VĂLIŞOARA90789 MESTEACĂN 91376 BEJAN 91955 DEALU MARE

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 63 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

91964 SĂLIŞTIOARA91973 STOIENEASA

VEŢEL91991 VEŢEL92006 BOIA BÂRZII92015 BRETELIN92024 CĂOI92033 HEREPEIA92042 LEŞNIC92051 MINTIA92060 MUNCELU MARE92079 MUNCELU MIC92088 RUNCU MIC

VORŢA92104 VORŢA92113 CERTEJU DE JOS92122 COAJA92131 DUMEŞTI92140 LUNCŞOARA92159 VALEA POIENII92168 VISCA

ZAM92186 ZAM92202 ALMAŞ-SĂLIŞTE92195 ALMĂŞEL92211 BRĂŞEU92220 CERBIA92239 DELENI92248 GODINEŞTI92257 MICĂNEŞTI92266 POGĂNEŞTI92275 POJOGA92284 SĂLCIVA92293 TĂMĂŞEŞTI92300 VALEA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 64 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

21 JUDEŢUL IALOMIŢA 92998 BORDUŞANI 94018 GURA IALOMIŢEI MUNICIPIUL SLOBOZIA 93003 CEGANI 94036 LUCIU

92667 SLOBOZIA BRAZII ION ROATĂ92676 BORA 101252 BRAZII 103871 ION ROATĂ92685 SLOBOZIA NOUĂ 101270 MOVILEANCA 103880 BROŞTENI

MUNICIPIUL FETEŞTI 101289 RĂSIMNICEA JILAVELE92710 FETEŞTI BUCU 103979 JILAVELE92729 BULIGA 93030 BUCU 103988 SLĂTIOARELE92738 FETEŞTI-GARĂ BUEŞTI MAIA92747 VLAŞCA 92818 BUEŞTI 101261 MAIA

MUNICIPIUL URZICENI CIOCÂRLIA MANASIA100692 URZICENI 100718 CIOCÂRLIA 100745 MANASIA

ORAŞ AMARA 100727 COTORCA MIHAIL KOGĂLNICEANU92845 AMARA CIOCHINA 94009 MIHAIL KOGĂLNICEANU92854 AMARA NOUĂ 93110 CIOCHINA 94027 HAGIENI

ORAŞ CĂZĂNEŞTI 93129 BORDUŞELU MILOŞEŞTI93076 CĂZĂNEŞTI 93138 OREZU 94054 MILOŞEŞTI

ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 93147 PIERSICA 94063 NICOLEŞTI102758 FIERBINŢI-TÂRG CIULNIŢA 94072 TOVĂRĂŞIA102767 FIERBINŢII DE JOS 93165 CIULNIŢA MĂRCULEŞTI102776 FIERBINŢII DE SUS 93174 ION GHICA 93263 MĂRCULEŞTI102785 GRECII DE JOS 93183 IVĂNEŞTI MOLDOVENI

ORAŞ ŢĂNDĂREI 93192 POIANA 102730 MOLDOVENI92774 ŢĂNDĂREI COCORA MOVILA

ADÂNCATA 93218 COCORA 94090 MOVILA100763 ADÂNCATA COLELIA MOVILIŢA100772 PATRU FRAŢI 93227 COLELIA 104289 MOVILIŢA

ALBEŞTI COSÂMBEŞTI 104298 BIŢINA-PĂMÂNTENI92792 ALBEŞTI 93245 COSÂMBEŞTI 104305 BIŢINA-UNGURENI92809 BATALURI 93254 GIMBĂŞANI MUNTENI-BUZĂU92827 MARSILIENI COŞERENI 94116 MUNTENI-BUZĂU

ALEXENI 102259 COŞERENI OGRADA100861 ALEXENI DRĂGOEŞTI 93058 OGRADA

ANDRĂŞEŞTI 102650 DRĂGOEŞTI PERIEŢI92881 ANDRĂŞEŞTI 102669 CHIROIU-PAMÂNTENI 94170 PERIEŢI92890 ORBOEŞTI 102678 CHIROIU-SATU NOU 94189 FUNDATA

ARMĂŞEŞTI 102687 CHIROIU-UNGURENI 94198 MISLEANU100889 ARMĂŞEŞTI 102696 VALEA BISERICII 94205 PĂLTINIŞU100905 MALU ROŞU DRIDU 94214 STEJARU100914 NENIŞORI 102712 DRIDU PLATONEŞTI

AXINTELE 102721 DRIDU-SNAGOV 94410 PLATONEŞTI100932 AXINTELE FĂCĂENI 94401 LĂCUSTENI100941 BĂRBĂTESCU 93584 FĂCĂENI REVIGA100950 HORIA 93593 PROGRESU 94278 REVIGA

BALACIU GÂRBOVI 94287 CRUNŢI92916 BALACIU 103292 GÂRBOVI 94296 MIRCEA CEL BĂTRÂN92925 COPUZU GHEORGHE DOJA 94303 ROVINE92934 CRĂSANII DE JOS 93619 GHEORGHE DOJA ROŞIORI92943 CRĂSANII DE SUS GHEORGHE LAZĂR 104314 ROŞIORI

BĂRCĂNEŞTI 93637 GHEORGHE LAZĂR SĂLCIOARA101065 BĂRCĂNEŞTI GIURGENI 94349 SĂLCIOARA101074 CONDEEŞTI 93655 GIURGENI 94367 RAŞI

BĂRBULEŞTI GRINDU SĂVENI100898 BĂRBULEŞTI 93726 GRINDU 94385 SĂVENI

BORĂNEŞTI GRIVIŢA 94394 FRĂŢILEŞTI102268 BORĂNEŞTI 93744 GRIVIŢA SCÂNTEIA102277 SINTEŞTI 93753 SMIRNA 94438 SCÂNTEIA

BORDUŞANI GURA IALOMIŢEI 94447 IAZU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 65 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

SFÂNTU GHEORGHE94465 SFÂNTU GHEORGHE94474 BUTOIU94483 MALU

SINEŞTI105035 SINEŞTI105044 BOTENI105053 CĂTRUNEŞTI105062 HAGIEŞTI105071 LILIECI105080 LIVEDEA

SĂRĂŢENI92952 SĂRĂŢENI

STELNICA94508 STELNICA94517 MALTEZI94526 RETEZATU

SUDIŢI94544 SUDIŢI94553 GURA VĂII

TRAIAN93762 TRAIAN

VALEA CIORII94697 VALEA CIORII94704 BUCŞA94713 DUMITREŞTI94722 MURGEANCA

VALEA MĂCRIŞULUI105801 VALEA MĂCRIŞULUI105810 GRINDAŞI

VLĂDENI94802 VLĂDENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 66 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

22 JUDEŢUL IAŞI BELCEŞTI 96450 COZIA MUNICIPIUL IAŞI 95881 BELCEŞTI 96469 HILIŢA

95079 IAŞI 95890 LITENI COTNARI MUNICIPIUL PAŞCANI 95907 MUNTENI 96487 COTNARI

95408 PAŞCANI 95916 SATU NOU 96496 BAHLUIU95417 BLĂGEŞTI 95925 TANSA 96511 CÂRJOAIA95426 BOŞTENI 95934 ULMI 96502 CIREŞENI95435 GÂŞTEŞTI BIVOLARI 96520 FĂGĂT95444 LUNCA 95952 BIVOLARI 96539 HODORA95453 SODOMENI 95961 BURUIENEŞTI 96548 HORODIŞTEA

ORAŞ PODU ILOAIEI 95970 SOLONEŢ 96557 IOSUPENI98382 PODU ILOAIEI 95989 TABĂRA 96566 LUPĂRIA98391 BUDĂI 95998 TRAIAN 96575 VALEA RACULUI98408 COSIŢENI BRĂEŞTI 96584 ZBERENI98417 HOLM 96067 BRĂEŞTI COZMEŞTI98426 SCOBÂLŢENI 96076 ALBEŞTI 96600 COZMEŞTI

ORAŞ HÂRLĂU 96085 BUDA 96619 PODOLENII DE JOS95364 HÂRLĂU 96094 CRISTEŞTI 96628 PODOLENII DE SUS95373 PÂRCOVACI 96101 REDIU CRISTEŞTI

ORAŞ TÂRGU FRUMOS BUTEA 96646 CRISTEŞTI95480 TÂRGU FRUMOS 96129 BUTEA 96655 HOMIŢA

ALEXANDRU I. CUZA 96138 MICLĂUŞENI CUCUTENI95621 ALEXANDRU I. CUZA CEPLENIŢA 96673 CUCUTENI95630 KOGĂLNICENI 96156 CEPLENIŢA 96682 BĂICENI95649 SCHEIA 96165 BUHALNIŢA 96691 BĂRBĂTEŞTI95658 VOLINTIREŞTI 96174 POIANA MĂRULUI 96708 SĂCĂREŞTI

ANDRIEŞENI 96183 ZLODICA DAGÂŢA95676 ANDRIEŞENI CIOHORĂNI 96726 DAGÂŢA95685 BUHĂENI 98079 CIOHORĂNI 96735 BĂLUŞEŞTI95694 DRĂGĂNEŞTI CIORTEŞTI 96744 BOATCA95701 FÂNTÂNELE 96209 CIORTEŞTI 96753 BUZDUG95710 GLĂVĂNEŞTI 96218 COROPCENI 96762 MĂNĂSTIREA95729 IEPURENI 96227 DELENI 96771 PISCU RUSULUI95738 SPINENI 96236 ROTĂRIA 96780 POIENILE

ARONEANU 96245 ŞERBEŞTI 96799 TARNIŢA95756 ARONEANU CIUREA 96806 ZECE PRĂJINI95765 DOROBANŢ 96263 CIUREA DELENI95774 REDIU ALDEI 96272 CURĂTURI 96824 DELENI95783 ŞOROGANI 96281 DUMBRAVA 96833 FEREDENI

BALŞ 96290 HLINCEA 96842 LEAHU-NACU95505 BALŞ 96307 LUNCA CETĂŢUII 96851 MAXUT95514 BOURENI 96316 PICIORU LUPULUI 96860 POIANA95532 COASTA MĂGURII 96325 SLOBOZIA 96879 SLOBOZIA

BĂLŢAŢI COARNELE CAPREI DOBROVĂŢ95809 BĂLŢAŢI 96343 COARNELE CAPREI 96897 DOBROVĂŢ95818 COTÂRGACI 96352 ARAMA DOLHEŞTI95827 FILIAŞI 96361 PETROŞICA 96913 DOLHEŞTI95836 MĂDÂRJEŞTI COMARNA 96922 BRĂDICEŞTI95845 PODIŞU 96389 OSOI 96931 PIETRIŞ95854 SÂRCA 96398 COMARNA DRAGUŞENI95863 VALEA OILOR 96405 CURAGĂU 99334 DRĂGUŞENI

BÂRNOVA 96414 STÂNCA 99343 FRENCIUGI95097 BÂRNOVA COSTEŞTI DUMEŞTI95104 CERCU 95541 COSTEŞTI 96959 DUMEŞTI95113 PĂUN 95578 GIURGEŞTI 96968 BANU95122 PIETRĂRIA COSTULENI 96977 CHILIŞOAIA95131 TODIREL 96432 COSTULENI 96986 HOISEŞTI95140 VIŞAN 96441 COVASNA 96995 PĂUŞEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 67 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

ERBICENI 95177 CRISTEŞTI 97991 HORPAZ97018 ERBICENI 95186 DANCU 98006 PROSELNICI97027 BÂRLEŞTI 95195 ORZENI 98015 URICANI97036 SPINOASA 95202 RUSENII NOI 98024 VALEA ADÂNCĂ97045 SPRÂNCEANA 95211 RUSENII VECHI 98033 VALEA URSULUI97054 TOTOEŞTI 95220 VALEA LUNGĂ 98042 VOROVEŞTI

FÂNTÂNELE HORLEŞTI MIROSLOVEŞTI97081 FÂNTÂNELE 97526 HORLEŞTI 98060 MIROSLOVEŞTI

FOCURI 97535 BOGDĂNEŞTI 98088 MITEŞTI97072 FOCURI 97544 SCOPOSENI 98097 SOCI

GOLĂIEŞTI ION NECULCE 98104 VERŞENI97107 GOLĂIEŞTI 95523 BUZNEA MOGOŞEŞTI97116 BRAN 95550 DĂDEŞTI 98122 MOGOŞEŞTI97125 CILIBIU 95569 GĂNEŞTI 98131 BUDEŞTI97134 COTU LUI IVAN 95587 ION NECULCE 98140 HADÂMBU97143 GRĂDINARI 95596 PRIGORENI 98159 MÂNJEŞTI97152 MEDELENI 95603 RĂZBOIENI MOGOŞEŞTI-SIRET97161 PETREŞTI IPATELE 98177 MOGOŞEŞTI-SIRET97170 PODU JIJIEI 97562 IPATELE 98186 MUNCELU DE SUS

GORBAN 97571 ALEXEŞTI 98195 TUDOR VLADIMIRESCU97198 GORBAN 97580 BÂCU MOŞNA97205 GURA BOHOTIN 97599 CUZA VODĂ 98211 MOŞNA97214 PODU HAGIULUI LESPEZI MOŢCA97223 SCOPOSENI 97615 LESPEZI 98239 MOŢCA97232 ZBEROAIA 97624 BUDA 98248 BOURENI

GRAJDURI 97633 BURSUC-DEAL MOVILENI97250 GRAJDURI 97642 BURSUC-VALE 98266 MOVILENI97269 CĂRBUNARI 97651 DUMBRAVA 98275 IEPURENI97278 CORCODEL 97660 HECI 98284 LARGA-JIJIA97287 LUNCA LEŢCANI 98293 POTÂNGENI97296 PĂDURENI 97688 LEŢCANI OŢELENI97303 POIANA CU CETATE 97697 BOGONOS 98319 OŢELENI97312 VALEA SATULUI 97704 COGEASCA 98328 HÂNDREŞTI

GROPNIŢA 97713 CUCUTENI PLUGARI97330 GROPNIŢA LUNGANI 98346 PLUGARI97349 BULBUCANI 97731 LUNGANI 98355 BOROSOAIA97358 FORĂŞTI 97740 CRUCEA 98364 ONEŞTI97367 MĂLĂEŞTI 97759 GOEŞTI POPEŞTI97376 SĂVENI 97768 ZMEU 98444 POPEŞTI97385 SÂNGERI MĂDÂRJAC 98453 DOROŞCANI

GROZEŞTI 97786 MĂDÂRJAC 98462 HĂRPĂŞEŞTI97401 GROZEŞTI 97795 BOJILA 98471 OBRIJENI97410 COLŢU CORNII 97802 FRUMUŞICA 98480 PĂDURENI97429 SĂLĂGENI MIRCEŞTI 98499 VAMA

HĂLĂUCEŞTI 97820 MIRCEŞTI POPRICANI97447 HĂLĂUCEŞTI 97839 IUGANI 98514 POPRICANI97456 LUNCAŞI MIRONEASA 98523 CÂRLIG

HĂRMĂNEŞTI 97884 MIRONEASA 98532 COTU MORII99584 HĂRMĂNEŞTII VECHI 97893 SCHITU HADÂMBULUI 98541 CUZA VODĂ99566 BOLDEŞTI 97900 URŞIŢA 98550 MOIMEŞTI99575 HĂRMĂNEŞTII NOI MIROSLAVA 98569 REDIU MITROPOLIEI

HELEŞTENI 97928 MIROSLAVA 98578 ŢIPILEŞTI97474 HELEŞTENI 97937 BALCIU 98587 VÂNĂTORI97483 HĂRMĂNEASA 97946 BRĂTULENI 98596 VULTURI97492 MOVILENI 97955 CIURBEŞTI PRISĂCANI97508 OBOROCENI 97964 CORNEŞTI 98612 PRISĂCANI

HOLBOCA 97973 DANCAŞ 98621 MĂCĂREŞTI95168 HOLBOCA 97982 GĂURENI 98630 MORENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 68 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

PROBOTA SIREŢEL 99708 DOMNIŢA98658 PROBOTA 99110 SIREŢEL 99717 GÂRBEŞTI98667 BĂLTENI 99129 BEREZLOGI 99726 MOARA CIORNEI98676 PERIENI 99138 HUMOSU 99735 OPROAIA

RACHIŢENI 99147 SATU NOU 99744 POIANA DE SUS97857 RĂCHITENI 99156 SLOBOZIA 99753 POIANA MĂNĂSTIRII97848 IZVOARELE STOLNICENI-PRĂJESCU 99762 RUNCU97866 URSĂREŞTI 99174 STOLNICENI-PRĂJESCU 99771 VADU VEJEI

RĂDUCĂNENI 99183 BRĂTEŞTI ŢIBĂNEŞTI98694 RĂDUCĂNENI 99192 COZMEŞTI 99799 ŢIBĂNEŞTI98701 BOHOTIN STRUNGA 99806 GLODENII GÂNDULUI98710 ISAIIA 99218 STRUNGA 99815 GRIEŞTI98729 ROŞU 99227 BRĂTULEŞTI 99824 JIGORENI

REDIU 99236 CRIVEŞTI 99833 RĂSBOIENI95248 REDIU 99245 CUCOVA 99842 RECEA95257 BREAZU 99254 FĂRCĂŞENI 99851 TUNGUJEI95266 HORLEŞTI 99263 FEDELEŞENI 99860 VĂLENII95275 TĂUTEŞTI 99272 GURA VĂII ŢIGĂNĂŞI

ROMÂNEŞTI 99281 HĂBĂŞEŞTI 99888 ŢIGĂNĂŞI98747 ROMÂNEŞTI ŞCHEIA 99897 CÂRNICENI98756 AVÂNTU 99307 ŞCHEIA 99904 MIHAIL KOGĂLNICEANU98765 URSOAIA 99316 CĂUEŞTI 99913 STEJARII

ROŞCANI 99325 CIOCA-BOCA ŢUŢORA99637 RĂDENI 99352 POIANA ŞCHEII 99931 ŢUŢORA99646 ROŞCANI 99361 SATU NOU 99940 CHIPEREŞTI

RUGINOASA ŞIPOTE 99959 OPRIŞENI98783 RUGINOASA 99389 ŞIPOTE UNGHENI98792 DUMBRĂVIŢA 99398 CHIŞCĂRENI 96012 BOSIA98809 REDIU 99405 HĂLCENI 96021 COADA STÂNCII98818 VASCANI 99414 IAZU NOU 96030 MÂNZĂTEŞTI

SCÂNTEIA 99423 IAZU VECHI 96049 UNGHENI98925 SCÂNTEIA 99432 MITOC VALEA LUPULUI98934 BODEŞTI TANSA 95284 VALEA LUPULUI98943 BOROŞEŞTI 99450 TANSA VALEA SEACĂ98952 CIOCÂRLEŞTI 99469 SUHULEŢ 99977 VALEA SEACĂ98961 LUNCA RATEŞ TĂTĂRUŞI 99986 CONŢEŞTI98970 REDIU 99487 TĂTĂRUŞI 99995 TOPILE98989 TUFEŞTII DE SUS 99496 IORCANI VÂNĂTORI

SCHITU DUCA 99502 PIETROSU 100095 VÂNĂTORI98836 SCHITU DUCA 99511 UDA 100102 CRIVEŞTI98845 BLAGA 99520 VÂLCICA 100111 GURA BÂDILIŢEI98854 DUMITREŞTII GĂLĂŢII TODIREŞTI 100120 HÂRTOAPE98863 POCREACA 99548 TODIREŞTI 100139 VLĂDNICUŢ98881 POIANA 99557 BĂICENI VICTORIA98872 POIENI 99593 STROEŞTI 100013 VICTORIA98890 SATU NOU TOMEŞTI 100022 FRĂSULENI98907 SLOBOZIA 95300 TOMEŞTI 100031 ICUŞENI

SCOBINŢI 95319 CHICEREA 100040 LUCENI99003 SCOBINŢI 95328 GORUNI 100059 SCULENI99012 BĂDENI 95337 VLĂDICENI 100068 STÂNCA99021 FETEŞTI TRIFEŞTI 100077 ŞENDRENI99030 STICLĂRIA 99619 TRIFEŞTI VLĂDENI99049 ZAGAVIA 99628 HERMEZIU 100157 VLĂDENI

SINEŞTI 99655 VLADOMIRA 100166 ALEXANDRU CEL BUN99067 SINEŞTI 99664 ZABOLOTENI 100175 BORŞA99076 BOCNIŢA ŢIBANA 100184 BROŞTENI99085 OSOI 99682 ŢIBANA 100193 IACOBENI99094 STORNEŞTI 99691 ALEXENI 100200 VÂLCELELE

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 69 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

VOINEŞTI100228 VOINEŞTI100237 LUNGANI100246 SCHITU STAVNIC100255 SLOBOZIA100264 VOCOTEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 70 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

23 JUDEŢUL ILFOV 102044 CLINCENI 104458 MERII PETCHII ORAŞ BRAGADIRU 102053 OLTENI 104467 MICŞUNEŞTII MARI

179230 BRAGADIRU 102062 ORDOREANU 104476 MICŞUNEŞTII-MOARĂ ORAŞ CHITILA COPĂCENI PERIŞ

179294 CHITILA 102561 COPĂCENI 104555 PERIŞ179301 RUDENI CORBEANCA 104564 BĂLTENI

ORAŞ MĂGURELE 102179 CORBEANCA 104573 BURIAŞ179418 MĂGURELE 102188 OSTRATU PETRĂCHIOAIA179427 ALUNIŞU 102197 PETREŞTI 104591 PETRĂCHIOAIA179436 DUMITRANA 102204 TAMAŞI 104608 MĂINEASCA179445 PRUNI CORNETU 104617 SURLARI179454 VÂRTEJU 102222 CORNETU 104626 VÂNĂTORI

ORAŞ PANTELIMON 102231 BUDA SNAGOV179524 PANTELIMON DASCĂLU 105179 SNAGOV

ORAŞ BUFTEA 102482 DASCĂLU 105188 CIOFLINCENI100585 BUFTEA 102491 CREAŢA 105197 GHERMĂNEŞTI100594 BUCIUMENI 102507 GAGU 105204 TÂNCĂBEŞTI

ORAŞ OTOPENI 102516 RUNCU 105213 VLĂDICEASCA179490 OTOPENI DĂRĂŞTI-ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS179506 ODĂILE 102534 DĂRĂŞTI-ILFOV 105428 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS

ORAŞ POPEŞTI LEORDENI DOBROEŞTI 105437 CREŢULEASCA179542 POPEŞTI LEORDENI 179329 DOBROEŞTI 105446 ŞTEFĂNEŞTII DE SUS

ORAŞ VOLUNTARI 179338 FUNDENI TUNARI179560 VOLUNTARI DOMNEŞTI 105589 TUNARI

1 DECEMBRIE 102589 DOMNEŞTI 105598 DIMIENI102552 1 DECEMBRIE 102598 ŢEGHEŞ VIDRA

AFUMAŢI DRAGOMIREŞTI-VALE 105945 VIDRA100843 AFUMAŢI 102614 DRAGOMIREŞTI-VALE 105954 CREŢEŞTI

BALOTEŞTI 102623 DRAGOMIREŞTI-DEAL 105963 SINTEŞTI100978 BALOTEŞTI 102632 ZURBAUA100987 DUMBRĂVENI GĂNEASA100996 SĂFTICA 103149 GĂNEASA

BERCENI 103158 COZIENI101154 BERCENI 103167 MOARA DOMNEASCĂ

BRĂNEŞTI 103176 PITEASCA101305 BRĂNEŞTI 103185 ŞINDRILIŢA101314 ISLAZ GLINA101323 PASĂREA 179356 GLINA101332 VADU ANEI 179365 CĂŢELU

CERNICA 179374 MANOLACHE101751 CERNICA GRĂDIŞTEA101760 BĂLĂCEANCA 103452 GRĂDIŞTEA101779 CĂLDĂRARU 103461 SITARU101788 POŞTA GRUIU101797 TÂNGANU 103522 GRUIU

CHIAJNA 103531 LIPIA179258 CHIAJNA 103559 SILIŞTEA SNAGOVULUI179267 DUDU 103540 ŞANŢU FLOREŞTI179276 ROŞU JILAVA

CIOLPANI 179392 JILAVA101911 CIOLPANI MOARA VLĂSIEI101920 IZVORANI 104252 MOARA VLĂSIEI101939 LUPĂRIA 104261 CĂCIULAŢI101948 PISCU MOGOŞOAIA

CIOROGÂRLA 179472 MOGOŞOAIA101966 CIOROGÂRLA NUCI101975 DÂRVARI 104430 NUCI

CLINCENI 104449 BALTA NEAGRĂ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 71 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

24 JUDEŢUL MARAMUREŞ 106915 INĂU 107421 BOCICOEL MUNICIPIUL BAIA MARE 106924 RĂZOARE BOIU MARE

106327 BAIA MARE 106933 ROGOZ 107449 BOIU MARE106336 BLIDARI 106942 ROHIA 107458 FRÂNCENII BOIULUI106345 FIRIZA 106951 STOICENI 107467 PRISLOP106354 VALEA NEAGRĂ ORAŞ ULMENI 107476 ROMĂNEŞTI

MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI

109274 ULMENI BOTIZA

106568 SIGHETU MARMAŢIEI 109283 ARDUZEL 107494 BOTIZA106577 IAPA 109292 CHELINŢA BUDEŞTI106586 LAZU BACIULUI 109309 MÂNĂU 107528 BUDEŞTI106595 ŞUGĂU 109318 SOMEŞ-UILEAC 107537 SÂRBI106602 VALEA CUFUNDOASĂ 109327 TOHAT CĂLINEŞTI106611 VALEA HOTARULUI 109336 ŢICĂU 107555 CĂLINEŞTI

ORAŞ BAIA SPRIE 109345 VICEA 107564 CORNEŞTI106693 BAIA SPRIE ORAŞ VIŞEU DE SUS 107573 VĂLENI106700 CHIUZBAIA 106988 VIŞEU DE SUS CÂMPULUNG LA TISA106728 SATU NOU DE SUS 106997 VIŞEU DE MIJLOC 107724 CÂMPULUNG LA TISA106719 TĂUŢII DE SUS ARDUSAT CERNEŞTI

ORAŞ BORŞA 107010 ARDUSAT 107591 CERNEŞTI106755 BORŞA 107029 ARIEŞU DE CÂMP 107608 BREBENI106764 BĂILE BORŞA 107038 COLŢIREA 107617 CIOCOTIŞ

ORAŞ CAVNIC ARINIŞ 107626 FÂNAŢE106791 CAVNIC 107056 ARINIŞ 107635 IZVOARELE

ORAŞ DRAGOMIREŞTI 107065 RODINA 107644 MĂGURENI108026 DRAGOMIREŞTI 107074 TĂMĂŞEŞTI 107653 TRESTIA

ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS ASUAJU DE SUS CICÂRLĂU108909 SĂLIŞTEA DE SUS 107092 ASUAJU DE SUS 107671 CICÂRLĂU

ORAŞ SEINI 107109 ASUAJU DE JOS 107680 BÂRGĂU108972 SEINI BĂIŢA DE SUB CODRU 107699 HANDALU ILBEI108981 SĂBIŞA 107127 BĂIŢA DE SUB CODRU 107706 ILBA108990 VIILE APEI 107145 URMENIŞ COAŞ

ORAŞ ŞOMCUTA MARE BĂIUŢ 108829 COAŞ109185 ŞOMCUŢA MARE 107163 BĂIUŢ 108865 ÎNTRERÂURI109194 BUCIUMI 107172 POIANA BOTIZII COLTĂU109201 BUTEASA 107181 STRÂMBU-BĂIUŢ 108838 COLTĂU109210 CIOLT BĂSEŞTI 108810 CĂTĂLINA109229 CODRU BUTESII 107207 BĂSEŞTI COPALNIC-MĂNĂŞTUR109238 FINTEUŞU MARE 107136 ODEŞTI 107742 COPALNIC-MĂNĂŞTUR109247 HOVRILA 107216 SĂLIŞTE 107751 BERINŢA109256 VĂLENII ŞOMCUTEI 107225 STREMŢ 107760 CĂRPINIŞ

ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ BÂRSANA 107779 COPALNIC106470 TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 107323 BÂRSANA 107788 COPALNIC-DEAL106489 BĂIŢA 107332 NĂNEŞTI 107797 CURTUIUŞU MIC106498 BOZÂNTA MARE BICAZ 107804 FĂUREŞTI106504 BUŞAG 107243 BICAZ 107813 LĂSCHIA106513 MERIŞOR 107252 CIUTA 107822 PRELUCA NOUĂ106522 NISTRU 107261 CORNI 107831 PRELUCA VECHE106531 ULMOASA BISTRA 107840 RUŞOR

ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 107289 BISTRA 107859 VAD106826 TÂRGU LĂPUŞ 107298 CRASNA VIŞEULUI COROIENI106835 BOIERENI 107305 VALEA VIŞEULUI 107877 COROIENI106844 BORCUT BOCICOIU MARE 107886 BABA106853 CUFOAIA 107369 BOCICOIU MARE 107895 DEALU MARE106862 DĂMĂCUŞENI 107378 CRĂCIUNEŞTI 107902 DRĂGHIA106871 DOBRICU LĂPUŞULUI 107387 LUNCA LA TISA 107911 VĂLENII LĂPUŞULUI106880 DUMBRAVA 107396 TISA CUPŞENI106899 FÂNTÂNELE BOGDAN VODĂ 107939 CUPŞENI106906 GROAPE 107412 BOGDAN VODĂ 107948 COSTENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 72 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

107957 LIBOTIN PETROVA SUCIU DE SUS107966 UNGURENI 108464 PETROVA 109050 SUCIU DE SUS

DESEŞTI POIENILE DE SUB MUNTE 109078 LARGA107984 DESEŞTI 108482 POIENILE DE SUB MUNTE 109087 SUCIU DE JOS107993 HĂRNICEŞTI POIENILE IZEI ŞIEU108008 MARA 107500 POIENILE IZEI 108687 ŞIEU

DUMBRĂVIŢA RECEA ŞISEŞTI108044 DUMBRĂVIŢA 106416 RECEA 109103 ŞISEŞTI108053 CĂRBUNARI 106425 BOZÂNTA MICĂ 109112 BONTĂIENI108062 CHECHIŞ 106434 LĂPUŞEL 109121 CETĂŢELE108071 RUS 106443 MOCIRA 109130 DĂNEŞTI108080 ŞINDREŞTI 106452 SĂSAR 109149 NEGREIA108099 UNGURAŞ REMETEA CHIOARULUI 109158 PLOPIŞ

FĂRCAŞA 108507 REMETEA CHIOARULUI 109167 ŞURDEŞTI108115 FĂRCAŞA 108516 BERCHEZ VADU IZEI108124 BUZEŞTI 108525 BERCHEZOAIA 106657 VADU IZEI108133 SÂRBI 108534 POSTA 106666 VALEA STEJARULUI108142 TĂMAIA 108543 REMECIOARA VALEA CHIOARULUI

GÂRDANI REMEŢI 109363 VALEA CHIOARULUI108936 GÂRDANI 108561 REMEŢI 109372 CURTUIUŞU MARE

GIULEŞTI 108570 PIATRA 109381 DURUŞA108160 GIULEŞTI 108589 TECEU MIC 109390 FERICEA108179 BERBEŞTI REPEDEA 109407 MESTEACĂN108188 FEREŞTI 108605 REPEDEA 109416 VĂRAI108197 MĂNĂSTIREA RONA DE JOS VIMA MICĂ

GROŞI 108623 RONA DE JOS 109434 VIMA MICĂ106372 GROŞI RONA DE SUS 109443 ASPRA106381 OCOLIŞ 108641 RONA DE SUS 109452 DEALU CORBULUI106390 SATU NOU DE JOS 108650 COŞTIUI 109461 JUGĂSTRENI

GROŞII ŢIBLEŞULUI ROZAVLEA 109470 PETERITEA109069 GROŞII ŢIBLEŞULUI 108678 ROZAVLEA 109489 SĂLNIŢA

IEUD 180073 SALTA 109498 VIMA MARE108213 IEUD RUSCOVA VIŞEU DE JOS

LĂPUŞ 108703 RUSCOVA 109513 VIŞEU DE JOS108231 LĂPUŞ SARASĂU

LEORDINA 106639 SARASĂU108259 LEORDINA SATULUNG

MIREŞU MARE 108721 SATULUNG108277 MIREŞU MARE 108730 ARIEŞU DE PĂDURE108286 DĂNEŞTII CHIOARULUI 108749 FERSIG108295 IADĂRA 108758 FINTEUŞU MIC108302 LUCĂCEŞTI 108767 HIDEAGA108311 REMEŢI PE SOMEŞ 108776 MOGOŞEŞTI108320 STEJERA 108785 PRIBILEŞTI108339 TULGHIEŞ SĂCĂLĂŞENI

MOISEI 108801 SĂCĂLĂŞENI108357 MOISEI 108847 CORUIA

OARŢA DE JOS 108856 CULCEA108375 OARŢA DE JOS SĂCEL108384 OARŢA DE SUS 108883 SĂCEL108393 ORŢIŢA SĂLSIG

OCNA ŞUGATAG 108927 SĂLSIG108419 OCNA ŞUGATAG SĂPÂNŢA108428 BREB 108954 SĂPÂNŢA108437 HOTENI STRÂMTURA108446 SAT-ŞUGATAG 109014 STRÂMTURA

ONCEŞTI 109023 GLOD107341 ONCEŞTI 109032 SLĂTIOARA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 73 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

25 JUDEŢUL MEHEDINŢI 110526 SFODEA 111104 CĂZĂNEŞTI

MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN

BĂLĂCIŢA 111113 ERCEA

109782 DROBETA-TURNU SEVERIN 110544 BĂLĂCIŢA 111122 GÂRBOVĂŢU DE SUS109808 DUDAŞU SCHELEI 110553 DOBRA 111131 GOVODARVA109791 GURA VĂII 110562 GVARDINIŢA 111140 ILOVU109817 SCHELA CLADOVEI BÂCLEŞ 111159 JIGNIŢA

MUNICIPIUL ORŞOVA 110580 BÂCLEŞ 111168 PĂLTINIŞU110072 ORŞOVA 110615 CORZU 111177 POIANA

ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 110624 GIURA 111186 ROŞIA109933 BAIA DE ARAMĂ 110633 PETRA 111195 SEVERINEŞTI109942 BRATILOVU 110642 PODU GROSULUI 111202 SUHARU109951 BREBINA 110651 SELIŞTIUŢA 111211 VALEA COŞUŞTEI109960 DEALU MARE 110660 SMADOVIŢA CIREŞU109979 MĂRĂŞEŞTI BÂLVĂNEŞTI 111239 CIREŞU109988 NEGOEŞTI 110697 BÂLVĂNEŞTI 111248 BUNOAICA109997 PISTRIŢA 110704 BÂLVĂNEŞTII DE JOS 111257 JUPÂNEŞTI110009 STĂNEŞTI 110713 CĂLINEŞTII DE JOS 111266 NEGRUŞA110018 TITERLEŞTI 110722 CĂLINEŞTII DE SUS CORCOVA

ORAŞ STREHAIA 110731 PÂRLAGELE 111284 CORCOVA110125 STREHAIA BRANIŞTEA 111293 BREŢA110134 CIOCHIUŢA 113867 BRANIŞTEA 111300 CERNAIA110143 COMANDA 113876 GOANŢA 111319 CORDUN110152 HURDUCEŞTI BREZNIŢA-MOTRU 111328 CROICA110161 LUNCA BANULUI 110759 BREZNIŢA-MOTRU 111337 GÂRBOVĂŢU DE JOS110198 MENŢI 110768 COSOVĂŢ 111346 IMOASA110205 MOTRULENI 110777 DELENI 111355 JIROV110170 SLĂTINICU MARE 110786 FĂUROAIA 111364 MĂRU ROŞU110189 SLĂTINICU MIC 110795 PLAI 111373 PÂRVULEŞTI110214 STĂNCEŞTI 110802 TĂLĂPANU 111382 PUŞCAŞU

ORAŞ VÂNJU MARE 110811 VALEA TEIULUI 111391 STEJARU110241 VÂNJU MARE BREZNIŢA-OCOL 111408 VLĂDĂŞEŞTI110250 BUCURA 110839 BREZNIŢA-OCOL CORLĂŢEL110269 NICOLAE BĂLCESCU 110848 JIDOŞTIŢA 111426 CORLĂŢEL110278 OREVIŢA MARE 110857 MAGHERU 111435 VALEA ANILOR110287 TRAIAN 110866 ŞUŞIŢA CUJMIR

BALA BROŞTENI 111453 CUJMIR110303 BALA 110884 BROŞTENI 111462 AURORA110312 BALA DE SUS 110893 CĂPĂŢÂNEŞTI 111471 CUJMIRU MIC110321 BRATEŞUL 110900 LUNCŞOARA DÂRVARI110330 BRATIVOEŞTI 110919 LUPŞA DE JOS 111569 DÂRVARI110349 CÂMPU MARE 110928 LUPŞA DE SUS 111578 GEMENI110358 CÂRŞU 110937 MERIŞ DEVESEL110367 COMĂNEŞTI BURILA MARE 111499 DEVESEL110376 CRAINICI 110955 BURILA MARE 111505 BATOŢI110385 DÂLMA 110964 CRIVINA 111514 BISTREŢU110394 IUPCA 110973 IZVORU FRUMOS 111523 DUNĂREA MICĂ110401 MOLANI 110982 ŢIGĂNAŞI 111532 SCĂPĂU110410 RUDINA 110991 VRANCEA 111541 TISMANA110429 RUNCUŞORU BUTOIEŞTI DUBOVA110438 SĂRDĂNEŞTI 111015 BUTOIEŞTI 112931 DUBOVA110447 VIDIMIREŞTI 111024 ARGINEŞTI 112922 BAIA NOUĂ

BALTA 111033 BUICEŞTI 112940 EIBENTHAL110465 BALTA 111042 GURA MOTRULUI DUMBRAVA110474 COADA CORNETULUI 111051 JUGASTRU 111596 DUMBRAVA DE JOS110483 COSTEŞTI 111060 PLUTA 111603 ALBULEŞTI110492 GORNOVIŢA 111079 RĂDUŢEŞTI 110606 BRÂGLEASA110508 NEVĂŢU 111088 TÂNŢARU 111612 DUMBRAVA DE MIJLOC110517 PREJNA CĂZĂNEŞTI 111621 DUMBRAVA DE SUS

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 74 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

111630 GOLINEASA 112192 MARMANU 110045 GODEANU111649 HIGIU 112209 OPRĂNEŞTI OPRIŞOR111658 ROCŞORENI 112218 PERI 112780 OPRIŞOR111667 VALEA MARCULUI 112227 PRIBOIEŞTI 112799 PRISĂCEAUA111676 VARODIA 112236 SELIŞTENI PĂDINA110679 VLĂDICA ILOVĂŢ 112815 PĂDINA MARE

EŞELNIŢA 112272 ILOVĂŢ 112824 BIBAN112254 EŞELNIŢA 112281 BUDĂNEŞTI 112833 IABLANIŢA

FLOREŞTI 112290 CRACU LUNG 112842 OLTEANCA111694 FLOREŞTI 112307 DÂLBOCIŢA 112851 PĂDINA MICĂ111701 COPĂCIOASA 112316 FIRIZU 112860 SLAŞOMA111710 GÂRDOAIA 112325 RACOVA PĂTULELE111729 LIVEZI ILOVIŢA 112888 PĂTULELE111738 MOŞNENI 112343 ILOVIŢA 112897 VIAŞU111747 PEŞTEANA 112352 BAHNA PODENI111756 PEŞTENUŢA 112361 MOISEŞTI 112968 PODENI111765 STROEŞTI ISVERNA 112977 GORNENŢI111774 ZEGUJANI 112389 ISVERNA 112986 MĂLĂRIŞCA

GÂRLA MARE 112398 BUSEŞTI PONOARELE111792 GÂRLA MARE 112405 CERNA-VÂRF 113000 PONOARELE

GODEANU 112414 DRĂGHEŞTI 113019 BĂLUŢA111827 GODEANU 112423 GIURGIANI 113028 BÂRÂIACU111836 MARGA 112432 NADANOVA 113037 BRÂNZENI111845 PĂUNEŞTI 112441 SELIŞTEA 113046 BUICANI111854 ŞIROCA 112450 TURTABA 113055 CEPTURENI

GOGOŞU IZVORU BÂRZII 113064 CRACU MUNTELUI111872 GOGOŞU 112478 IZVORU BÂRZII 113073 DELURENI111881 BALTA VERDE 112487 BALOTEŞTI 113082 GĂRDĂNEASA111890 BURILA MICĂ 112496 HALÂNGA 113091 GHEORGHEŞTI111907 OSTROVU MARE 112502 PUŢINEI 113108 LUDU

GRECI 112511 RĂSCOLEŞTI 113117 PROITEŞTI111925 GRECI 112520 SCHINTEIEŞTI 113126 RĂICULEŞTI111934 BÂLTANELE 112539 SCHITU TOPOLNIŢEI 113135 ŞIPOTU111943 BLIDARU JIANA 113144 VALEA URSULUI111952 SĂLĂTRUC 112557 JIANA POROINA MARE111961 VALEA PETRII 112566 CIOROBORENI 113162 POROINA MARE111970 VIŞINA 112575 DĂNCEU 113171 FÂNTÂNILE NEGRE

GROZEŞTI 112584 JIANA MARE 113180 STIGNIŢA111998 GROZEŞTI 112593 JIANA VECHE 113199 ŞIPOTU112003 CÂRCENI LIVEZILE PRISTOL112012 PĂSĂRANI 112619 LIVEZILE 113215 PRISTOL112021 ŞUŞIŢA 112628 IZVORĂLU DE JOS 113224 COZIA

GRUIA 112637 IZVORU ANEŞTILOR PRUNIŞOR112049 GRUIA 112646 PETRIŞ 113242 PRUNIŞOR112058 IZVOARELE 112655 ŞTEFAN ODOBLEJA 113251 ARVĂTEŞTI112067 POIANA GRUII MALOVĂŢ 113260 BALOTA

HINOVA 112673 MALOVĂŢ 113279 BÂLTANELE112085 HINOVA 112735 23 AUGUST 113288 CERVENIŢA112094 BISTRIŢA 112726 BÂRDA 113297 DRAGOTEŞTI112101 CÂRJEI 112682 BOBAIŢA 113304 FÂNTÂNA DOMNEASCĂ112110 OSTROVU CORBULUI 112691 COLIBAŞI 113322 GÂRNIŢA

HUSNICIOARA 112708 LAZU 113313 GHELMEGIOAIA112138 HUSNICIOARA 112717 NEGREŞTI 113331 GUTU112147 ALUNIŞUL OBÂRŞIA DE CÂMP 113340 IGIROASA112156 BĂDIŢEŞTI 112753 OBÂRŞIA DE CÂMP 113359 LUMNIC112165 BOROGEA 112762 IZIMŞA 113368 MIJARCA112174 CELNATA OBÂRŞIA-CLOŞANI 113377 PRUNARU112183 DUMBRĂVIŢA 110036 OBÂRŞIA-CLOŞANI 113386 ZEGAIA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 75 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

PUNGHINA VÂNJULEŢ113402 PUNGHINA 113901 VÂNJULEŢ113411 CEARÂNGU 113910 HOTĂRANI113420 DRINCEA VLĂDAIA113439 MĂGURELE 113938 VLĂDAIA113448 RECEA 113947 ALMĂJEL113457 SATU NOU 113956 SCORILA

ROGOVA 113965 ŞTIRCOVIŢA113475 ROGOVA VOLOIAC113484 POROINIŢA 113983 VOLOIAC

SALCIA 113992 COTOROAIA113509 SALCIA 114006 LAC

STÂNGĂCEAUA 114015 RUPTURA113527 STÂNGĂCEAUA 114024 SPERLEŞTI113536 BÂRLOGENI 114033 ŢIŢIRIGI113545 BREZNICIOARA 114042 VALEA BUNĂ113554 CERÂNGANUL 114051 VOLOICEL113563 FAŢA MOTRULUI VRATA113572 POŞTA VECHE 111809 VRATA113581 SATU MARE113590 TÂRSA

SVINIŢA113616 SVINIŢA

ŞIMIAN109835 ŞIMIAN109844 CERNEŢI109853 DEDOVIŢA NOUĂ109862 DEDOVIŢA VECHE109871 DUDAŞU109880 ERGHEVIŢA109899 POROINA109906 VALEA COPCII

ŞIŞEŞTI113634 ŞIŞEŞTI113643 CĂRĂMIDARU113652 CIOVÂRNĂŞANI113661 COCOROVA113670 CRĂGUEŞTI113689 NOAPTEŞA

ŞOVARNA113705 ŞOVARNA113714 OHABA113723 STUDINA

TÂMNA113741 TÂMNA110599 ADUNAŢII TEIULUI113750 BOCENI113769 COLAREŢ113778 CREMENEA113787 FAŢA CREMENII113796 IZVORĂLU113803 MANU113812 PAVĂŢ113821 PLOPI113830 VALEA URSULUI

VÂNĂTORI113858 VÂNĂTORI113885 ROŞIORI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 76 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

26 JUDEŢUL MUREŞ 119279 LARGA 115263 CECĂLACA MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 119288 MORUŢ 115272 IŞTIHAZA

114328 TÂRGU MUREŞ 119297 SĂRMĂŞEL 115281 MALDAOCI114337 MUREŞENI 119304 SĂRMĂŞEL-GARĂ 115290 SÂNIACOB114346 REMETEA 119313 TITIANA BAHNEA

MUNICIPIUL REGHIN 119322 VIŞINELU 115316 BAHNEA114818 REGHIN ORAŞ SOVATA 115325 BERNADEA114827 APALINA 114863 SOVATA 115334 CUND114836 IERNUŢENI 114872 CĂPEŢI 115343 DAIA

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 114881 ILIEŞI 115352 GOGAN114523 SIGHIŞOARA 114890 SĂCĂDAT 115361 IDICIU114532 ANGOFA ORAŞ UNGHENI 115370 LEPINDEA114541 AUREL VLAICU 119901 UNGHENI BAND114596 HETIUR 119910 CERGHID 115398 BAND114550 RORA 119929 CERGHIZEL 115405 DRĂCULEA BANDULUI114569 ŞOROMICLEA 119938 MOREŞTI 115414 FÂNAŢE114578 VENCHI 119947 RECEA 115423 FÂNAŢELE MĂDĂRAŞULUI114587 VIILOR 119956 ŞĂUŞA 115432 IŞTAN-TĂU

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 119965 VIDRASĂU 115450 MĂRĂŞEŞTI114934 TÂRNĂVENI ACĂŢARI 115469 NEGRENII DE CÂMPIE114961 BOBOHALMA 114989 ACĂŢARI 115478 OROIU114943 BOTORCA 114998 CORBEŞTI 115487 PETEA116956 CUŞTELNIC 115003 GĂIEŞTI 115496 ŢIPTELNIC

ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE

115012 GRUIŞOR 115502 VALEA MARE

119340 SÂNGEORGIU DE PĂDURE 115021 MURGEŞTI 115511 VALEA RECE119359 BEZID 115030 ROTENI BATOŞ119368 BEZIDU NOU 115049 STEJERIŞ 115539 BATOŞ119377 LOŢU 115058 SUVEICA 115548 DEDRAD

ORAŞ IERNUT 115067 VĂLENII 115557 GORENI117836 IERNUT ADĂMUŞ 115566 UILA117845 CIPĂU 115085 ADĂMUŞ BĂGACIU117854 DEAG 115094 CHINCIUŞ 115584 BĂGACIU117863 LECHINŢA 115101 CORNEŞTI 115593 DELENII117872 OARBA DE MUREŞ 115110 CRĂIEŞTI BĂLA117881 PORUMBAC 115129 DÂMBĂU 115619 BĂLA117890 RACAMEŢ 115138 HEREPEA 115628 ERCEA117907 SĂLCUD ALBEŞTI BĂLĂUŞERI117916 SFÂNTU GHEORGHE 114612 ALBEŞTI 115646 BĂLĂUŞERI

ORAŞ LUDUŞ 114621 BÂRLIBĂŞOAIA 115655 AGRIŞTEU114729 LUDUŞ 114630 BOIU 115664 CHENDU114738 AVRĂMEŞTI 114649 JACU 115673 DUMITRENI114747 CIOARGA 114658 ŞAPARTOC 115682 FILITELNIC114756 CIURGĂU 114667 ŢOPA 115691 SENEREUŞ114765 FUNDĂTURA 114676 VALEA ALBEŞTIULUI BEICA DE JOS114774 GHEJA 114685 VALEA DĂII 115717 BEICA DE JOS114783 ROŞIORI 114694 VALEA ŞAPARTOCULUI 115726 BEICA DE SUS

ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI ALUNIŞ 115735 CĂCUCIU118290 MIERCUREA NIRAJULUI 115156 ALUNIŞ 115744 NADĂŞA118307 BEU 115165 FIŢCĂU 115753 SÂNMIHAI DE PĂDURE118316 DUMITREŞTII 115174 LUNCA MUREŞULUI 115762 ŞERBENI118325 LĂURENI APOLD BERENI118334 MOŞUNI 115192 APOLD 118110 BERENI118343 ŞARDU NIRAJULUI 115209 DAIA 118129 BÂRA118352 TÂMPA 115218 ŞAEŞ 118138 CÂNDU118361 VEŢA 115227 VULCAN 118147 DROJDII

ORAŞ SARMAŞU AŢINTIŞ 118156 EREMIENI119251 SARMAŞU 115245 AŢINTIŞ 118165 MAIA119260 BALDA 115254 BOTEZ 118174 MĂRCULENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 77 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

BICHIŞ 116304 BUDIU MIC 116821 CĂLIMĂNEŞTI115780 BICHIŞ 120539 CIBA 116830 CIBU115799 GÂMBUŢ 116313 CINTA 116849 ROUA115806 NANDRA 116322 CORNEŞTI 116858 VIFOROASA115815 OZD 120548 FOI GĂLEŞTI

BOGATA 120557 NICOLEŞTI 116876 GĂLEŞTI115833 BOGATA 116331 TIRIMIOARA 116885 ADRIANU MARE115842 RANTA CRĂIEŞTI 116894 ADRIANU MIC

BRÂNCOVENEŞTI 116359 CRĂIEŞTI 116901 BEDENI115904 BRÂNCOVENEŞTI 116368 LEFAIA 116910 MAIAD115913 IDICEL 116377 MILĂŞEL 120520 SÂNVĂSII115922 IDICEL-PĂDURE 116386 NIMA MILĂŞELULUI 116929 TROIŢA115931 SĂCALU DE PĂDURE CRISTEŞTI GĂNEŞTI115940 VĂLENII DE MUREŞ 114364 CRISTEŞTI 116947 GĂNEŞTI

BREAZA 114373 VĂLURENI 116965 PĂUCIŞOARA115860 BREAZA CUCERDEA 120566 SEUCA115879 FILPIŞU MARE 116402 CUCERDEA 116974 SUB PĂDURE115888 FILPIŞU MIC 116411 BORD GHEORGHE DOJA

CEUAŞU DE CÂMPIE 116420 ŞEULIA DE MUREŞ 116992 GHEORGHE DOJA115968 CEUAŞU DE CÂMPIE CUCI 117006 ILIENI115977 BOZED 116448 CUCI 117015 LEORDENI115986 CÂMPENIŢA 116457 DĂTĂŞENI 117024 SATU NOU115995 CULPIU 116466 DUPĂ DEAL 117033 TIRIMIA116000 HERGHELIA 116475 OROSIA GHINDARI116019 PORUMBENI 116484 PETRILACA 117051 GHINDARI116028 SĂBED DANEŞ 117060 ABUD116037 VOINICENI 116509 DANEŞ 117079 CEIE

CHEŢANI 116518 CRIŞ 117097 SOLOCMA116055 CHEŢANI 116527 SELEUŞ 117104 TREI SATE116064 COASTA GRINDULUI 116536 STEJĂRENII GLODENI116073 CORDOŞ DEDA 117122 GLODENI116082 GIURGIŞ 116554 DEDA 117131 MERIŞOR116091 GRINDENI 116563 BISTRA MUREŞULUI 117140 MOIŞA116108 HĂDĂRENI 116572 FILEA 117159 PĂCURENI116117 LINŢ 116581 PIETRIŞ 117168 PĂINGENI

CHIBED EREMITU GORNEŞTI117088 CHIBED 116607 EREMITU 117186 GORNEŞTI

CHIHERU DE JOS 116616 CĂLUGĂRENI 117195 IARA DE MUREŞ116135 CHIHERU DE JOS 116625 CÂMPU CETĂŢII 117202 ILIOARA116144 CHIHERU DE SUS 116634 DĂMIENI 117211 MURA MARE116153 URISIU DE JOS 116643 MĂTRICI 117220 MURA MICĂ116162 URISIU DE SUS ERNEI 117239 PĂDURENI

COROISÂNMĂRTIN 116661 ERNEI 117248 PERIŞ116180 COROISÂNMĂRTIN 116670 CĂLUŞERI 117257 PETRILACA DE MUREŞ116199 COROI 116689 DUMBRĂVIOARA 117266 TELEAC116206 ODRIHEI 116698 ICLAND GREBENIŞU DE CÂMPIE116215 ŞOIMUŞ 116705 SĂCĂRENI 117284 GREBENIŞU DE CÂMPIE

CORUNCA 116714 SÂNGERU DE PĂDURE 117293 LEORINŢA117952 CORUNCA FĂRĂGĂU 117300 VALEA SÂNPETRULUI117943 BOZENI 116732 FĂRĂGĂU GURGHIU

COZMA 116741 FÂNAŢE 117328 GURGHIU116233 COZMA 116750 HODAIA 117337 ADRIAN116242 FÂNAŢELE SOCOLULUI 116769 ONUCA 117346 CAŞVA116251 SOCOLU DE CÂMPIE 116778 POARTA 117355 COMORI116260 VALEA SASULUI 116787 TONCIU 117364 FUNDOAIA116279 VALEA UNGURULUI FÂNTÂNELE 117373 GLĂJĂRIE

CRĂCIUNEŞTI 116803 FÂNTÂNELE 117382 LARGA116297 CRĂCIUNEŞTI 116812 BORDOŞIU 117391 ORŞOVA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 78 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

117408 ORŞOVA-PĂDURE 115441 MĂDĂRAŞ POGĂCEAUA117417 PĂULOAIA MĂGHERANI 118833 POGĂCEAUA

HODAC 118101 MĂGHERANI 118842 BOLOGAIA117435 HODAC 118183 ŞILEA NIRAJULUI 118851 CIULEA117444 ARŞIŢA 118192 TORBA 118860 DELENI117453 BICAŞU MICA 118879 FÂNTÂNA BABII117462 DUBIŞTEA DE PĂDURE 118218 MICA 118888 PÂRÂU CRUCII117471 MIRIGIOAIA 118227 ABUŞ 118897 SCURTA117480 TOACA 118236 CĂPÂLNA DE SUS 118904 SICELE117499 URICEA 118245 CEUAŞ 118913 VALEA SÂNPETRULUI

HODOŞA 118254 DEAJ 118922 VĂLENI117514 HODOŞA 118263 HĂRĂNGLAB RĂSTOLIŢA117523 IHOD 118272 ŞOMOŞTELNIC 118940 RĂSTOLIŢA117532 ISLA MIHEŞU DE CÂMPIE 118959 ANDRENEASA117541 SÂMBRIAŞ 118389 MIHEŞU DE CÂMPIE 118968 BORZIA

IBĂNEŞTI 118398 BUJOR 118977 GĂLĂOAIA117569 IBĂNEŞTI 118405 CIRHAGĂU 118986 IOD117578 BLIDIREASA 118414 GROAPA RĂDĂII RÂCIU117587 BRĂDEŢELU 118423 MOGOAIA 119000 RÂCIU117596 DULCEA 118432 RĂZOARE 119019 CĂCIULATA117603 IBĂNEŞTI-PĂDURE 118441 ŞĂULIŢA 119028 COASTA MARE117612 LĂPUŞNA 118450 ŞTEFANCA 119037 COTORINĂU117621 PÂRÂU MARE NADEŞ 119046 CUREŢE117630 TIREU 118478 NADEŞ 119055 HAGĂU117649 TISIEU 118487 MĂGHERUŞ 119064 LENIŞ117658 ZIMŢI 118496 PIPEA 119073 NIMA RÂCIULUI

ICLĂNZEL 118502 ŢIGMANDRU 119082 OBÂRŞIE117676 ICLĂNZEL NEAUA 119091 PÂRÂU CRUCII117685 CĂPUŞU DE CÂMPIE 118520 NEAUA 119108 SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE117694 CHISĂLIŢA 118539 GHINEŞTI 119117 ULIEŞ117701 DUPĂ DEAL 118548 RIGMANI 119135 VALEA SÂNMĂRTINULUI117710 FÂNAŢE 118557 SÂNSIMION 119126 VALEA SEACĂ117729 FÂNAŢELE CĂPUŞULUI 118566 VĂDAŞ 119144 VALEA ULIEŞULUI117738 GHIDAŞTEU OGRA RUŞII-MUNŢI117747 ICLANDU MARE 118584 OGRA 119162 RUŞII-MUNŢI117756 MĂDĂRĂŞENI 118593 DILEU VECHI 119171 MAIOREŞTI117765 TĂBLĂŞENI 118600 GIULUŞ 119180 MORĂRENI117774 VALEA ICLANDULUI 118619 LĂSCUD 119199 SEBEŞ

IDECIU DE JOS 118628 VAIDEIU SASCHIZ117792 IDECIU DE JOS PAPIU ILARIAN 119215 SASCHIZ117809 DELENI 118646 PAPIU ILARIAN 119224 CLOAŞTERF117818 IDECIU DE SUS 118655 DOBRA 119233 MIHAI VITEAZU

LIVEZENI 118664 MERIŞORU SĂRĂŢENI117934 LIVEZENI 118673 ŞANDRU 114907 SĂRĂŢENI117961 IVĂNEŞTI 118682 URSOAIA SÂNCRAIU DE MUREŞ117970 POIENIŢA PĂNET 114391 SÂNCRAIU DE MUREŞ117989 SÂNIŞOR 118708 PĂNET 114408 NAZNA

LUNCA 118717 BERGHIA SÂNGEORGIU DE MUREŞ118003 LUNCA 118726 CUIEŞD 114426 SÂNGEORGIU DE MUREŞ118012 BĂIŢA 118735 HĂRŢĂU 114435 COTUŞ118021 FRUNZENI 118744 SÂNTIOANA DE MUREŞ 114444 TOFALĂU118030 LOGIG PĂSĂRENI SÂNGER118049 SÂNTU 118762 PĂSĂRENI 119395 SÂNGER

LUNCA BRADULUI 118771 BOLINTINENI 119402 BÂRZA118067 LUNCA BRADULUI 118780 GĂLĂŢENI 119411 CIPĂIENI118076 NEAGRA PETELEA 119420 DALU118085 SĂLARD 118806 PETELEA 119439 PRIPOARE

MĂDĂRAŞ 118815 HABIC 119448 VĂLIŞOARA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 79 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

119457 ZĂPODEA 120067 VALEA URIEŞULUI SÂNPAUL VĂRGATA

119475 SÂNPAUL 120085 VĂRGATA119484 CHIRILEU 120094 GRÂUŞORUL119493 DILEU NOU 120101 MITREŞTI119509 SÂNMĂRGHITA 120110 VADU119518 VALEA IZVOARELOR 120129 VALEA

SÂNPETRU DE CÂMPIE VĂTAVA119536 SÂNPETRU DE CÂMPIE 120147 VĂTAVA119545 BÂRLIBAŞ 120156 DUMBRAVA119554 DÂMBU 120165 RÂPA DE JOS119563 SATU NOU VÂNĂTORI119572 SÂNGEORGIU DE CÂMPIE 120263 VÂNĂTORI119581 TUŞINU 120272 ARCHITA

SÂNTANA DE MUREŞ 120281 FELEAG114462 SÂNTANA DE MUREŞ 120290 MURENI114471 BĂRDEŞTI 120307 ŞOARD114480 CHINARI VEŢCA114499 CURTENI 120183 VEŢCA

SOLOVĂSTRU 120192 JACODU119607 SOLOVĂSTRU 120209 SĂLAŞURI119616 JABENIŢA VIIŞOARA

STÂNCENI 120227 VIIŞOARA119634 STÂNCENI 120236 ORMENIŞ119643 CIOBOTANI 120245 SÂNTIOANA119652 MEŞTERA VOIVODENI

SUPLAC 120325 VOIVODENI119670 SUPLAC 120334 TOLDAL119689 IDRIFAIA ZAGĂR119698 LASLĂU MARE 120352 ZAGĂR119705 LASLĂU MIC 120361 SELEUŞ119714 VAIDACUŢA ZAU DE CÂMPIE

SUSENI 120389 ZAU DE CÂMPIE119732 SUSENI 120398 BĂRBOŞI119741 LUIERIU 120405 BOTEI

ŞĂULIA 120414 BUJOR-HODAIE119769 ŞĂULIA 120423 CIRETEA119778 LEORINŢA-ŞĂULIA 120432 GAURA SÂNGERULUI119787 MĂCICĂŞEŞTI 120441 MALEA119796 PĂDUREA 120450 ŞTEFĂNEACA

ŞINCAI 120469 TĂU119812 ŞINCAI119821 LECHINCIOARA119830 PUSTA119849 ŞINCAI-FÂNAŢE

TĂURENI119867 TĂURENI119876 FÂNAŢE119885 MOARA DE JOS

VALEA LARGĂ119983 VALEA LARGĂ119992 GRĂDINI120003 MĂLĂEŞTI120012 PODURI120021 VALEA FRĂŢIEI120030 VALEA GLODULUI120049 VALEA PĂDURII120058 VALEA ŞURII

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 80 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

27 JUDEŢUL NEAMŢ 121536 CHILIA 122016 TÂRZIA MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 121545 DÂRLOAIA CÂNDEŞTI

120735 PIATRA-NEAMŢ 121554 GHELĂIEŞTI 122070 CÂNDESTI120744 CIRITEI 121563 HÂRTOP 122089 BĂRCĂNEŞTI120753 DOAMNA 121572 HOMICENI 122098 DRAGOVA120762 VĂLENI 121581 TALPA 122105 PĂDURENI

MUNICIPIUL ROMAN 121590 VLĂDICENI 122114 ŢÂRDENII MICI120879 ROMAN BICAZ-CHEI 122123 VĂDURELE

ORAŞ BICAZ 121304 BICAZ-CHEI CEAHLĂU120977 BICAZ 121313 BÂRNADU 122034 CEAHLĂU120986 CAPŞA 121322 GHERMAN 122043 BISTRICIOARA120995 DODENI 121331 IVANEŞ 122052 PÂRÂUL MARE121000 IZVORU MUNTELUI BICAZU ARDELEAN CORDUN121019 IZVORUL ALB 121359 BICAZU ARDELEAN 120897 CORDUN121028 POTOCI 121368 TELEC 120904 PILDEŞTI121037 SECU 121377 TICOŞ 120913 SIMIONEŞTI

ORAŞ ROZNOV BIRA COSTIŞA124126 ROZNOV 121395 BIRA 122141 COSTIŞA124135 CHINTINICI 121420 NEGREŞTI 122150 DORNEŞTI124144 SLOBOZIA 121448 REDIU 122169 FRUNZENI

ORAŞ TÂRGU NEAMŢ BODEŞTI 122178 MĂNOAIA121064 TÂRGU NEAMŢ 121616 BODEŞTI CRĂCĂOANI121073 BLEBEA 121625 BODEŞTII DE JOS 122196 CRĂCĂOANI121082 HUMULEŞTI 121634 CORNI 122203 CRACĂUL NEGRU121091 HUMULEŞTII NOI 121643 OŞLOBENI 122212 MAGAZIA

AGAPIA BOGHICEA 122221 MITOCU BĂLAN121117 AGAPIA 121402 BOGHICEA 122230 POIANA CRĂCĂOANI121126 FILIOARA 121411 CĂUŞENI DĂMUC121135 SĂCĂLUŞEŞTI 121439 NISTRIA 122258 DĂMUC121144 VARATEC 121457 SLOBOZIA 122267 HUISUREZ

ALEXANDRU CEL BUN BORCA 122276 TREI FÂNTÂNI124947 VIIŞOARA 121661 BORCA DOBRENI124956 AGÂRCIA 121670 LUNCA 122294 DOBRENI124965 BISERICANI 121689 MĂDEI 122301 CĂŞĂRIA124974 BISTRIŢA 121698 PÂRÂUL CÂRJEI 122338 SĂRATA124983 SCĂRICICA 121705 PÂRÂUL PÂNTEI DOCHIA124992 VADURI 121714 SABASA 122766 DOCHIA125007 VĂDURELE 121723 SOCI 122720 BĂLUŞEŞTI

BAHNA BORLEŞTI DOLJEŞTI121162 BAHNA 121741 BORLEŞTI 122356 DOLJEŞTI121171 ARĂMEŞTI 121769 MASTACĂN 122365 BUHONCA121180 BĂHNIŞOARA 121750 NECHIT 122374 BURUIENEŞTI121199 BROŞTENI 121778 RUSENI 122383 ROTUNDA121206 IZVOARE 121787 ŞOVOAIA DRAGOMIREŞTI121215 LILIAC BOTEŞTI 122409 DRAGOMIREŞTI121224 ŢUŢCANII DIN DEAL 121803 BOTEŞTI 122418 BORNIŞ121233 ŢUŢCANII DIN VALE 121812 BARTICEŞTI 122427 HLĂPEŞTI

BĂLŢĂTEŞTI 121858 NISIPOREŞTI 122436 MASTACĂN121251 BĂLŢĂTEŞTI BOZIENI 122445 UNGHI121279 VALEA ARINI 121885 BOZIENI 122454 VAD121288 VALEA SEACĂ 121894 BĂNEASA DRĂGĂNEŞTI

BÂRGĂUANI 121901 CRĂIEŞTI 121956 DRĂGĂNEŞTI121475 BÂRGAUANI 121910 CUCI 121974 ORŢĂŞTI121484 BAHNA MARE 121929 IUCŞA 121992 RÂŞCA121493 BARATCA BRUSTURI 122007 ŞOIMĂREŞTI121509 BĂLĂNEŞTI 121947 BRUSTURI DULCEŞTI121518 BREAZA 121965 GROŞI 122472 DULCEŞTI121527 CERTIENI 121983 POIANA 122490 BRIŢCANI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 81 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

122506 CÂRLIG 120931 HORIA PETRICANI122515 CORHANA 120940 COTU VAMEŞ 123433 PETRICANI122524 POIANA ICUŞEŞTI 123442 BOIŞTEA122533 ROŞIORI 123022 ICUŞEŞTI 123451 TÂRPEŞTI

DUMBRAVA ROŞIE 123031 BĂLUŞEŞTI 123460 ŢOLICI120780 DUMBRAVA ROŞIE 123040 BĂTRÂNEŞTI PIATRA ŞOIMULUI120799 BRĂŞĂUŢI 123068 MESTEACĂN 123488 PIATRA ŞOIMULUI120806 CUT 123077 ROCNA 123497 LUMINIŞ120815 IZVOARE 123086 SPIRIDONEŞTI 123503 NEGULEŞTI

FARCAŞA 123095 TABĂRA 123512 POIENI122560 FARCAŞA ION CREANGĂ PIPIRIG122579 BUŞMEI 123111 ION CREANGĂ 123530 PIPIRIG122588 FRUMOSU 123120 AVEREŞTI 123549 BOBOIEŞTI122597 POPEŞTI 123139 IZVORU 123558 DOLHEŞTI122604 STEJARU 123148 MUNCELU 123567 LEGHIN

FĂUREI 123157 RECEA 123576 PÂŢÂLIGENI122622 FĂUREI 123166 STEJARU 123585 PLUTON122631 BUDEŞTI MĂRGINENI 123594 STÂNCA122640 CLIMEŞTI 123184 MĂRGINENI PODOLENI122659 MICŞUNEŞTI 123193 HÂRŢEŞTI 123683 PODOLENI

GÂDINŢI 123200 HOISEŞTI 123692 NEGRITEŞTI124171 GÂDINŢI 123219 ITRINEŞTI POIANA TEIULUI

GÂRCINA MOLDOVENI 123807 POIANA TEIULUI122837 GÂRCINA 123237 MOLDOVENI 123816 CĂLUGĂRENI122846 ALMAŞ 123246 HOCIUNGI 123825 DREPTU122855 CUEJDIU NEGREŞTI 123834 GALU

GHERĂEŞTI 122310 NEGREŞTI 123852 PÂRÂUL FAGULUI122677 GHERĂEŞTI 122329 POIANA 123843 PETRU VODĂ122686 GHERĂEŞTII NOI ONICENI 123861 POIANA LARGULUI122695 TEŢCANI 123264 ONICENI 123870 ROŞENI

GHINDĂOANI 123273 CIORNEI 123889 RUSENI121260 GHINDĂOANI 123282 GORUN 123898 SĂVINEŞTI

GIROV 123291 LINSEŞTI 123905 TOPOLICENI122711 GIROV 123308 LUNCA POIENARI122739 BOŢEŞTI 123317 MĂRMURENI 123718 POIENARI122748 CĂCIULEŞTI 123326 PIETROSU 123727 BUNGHI122757 DĂNEŞTI 123335 POIANA HUMEI 123772 SĂCĂLENI122775 DOINA 123344 PUSTIETA RĂUCEŞTI122784 GURA VĂII 123353 SOLCA 123923 RĂUCEŞTI122793 POPEŞTI 123362 VALEA ENEI 123932 OGLINZI122800 TURTUREŞTI PĂSTRĂVENI 123941 SĂVEŞTI122819 VERŞEŞTI 123380 PĂSTRĂVENI 123950 UNGHENI

GRINŢIEŞ 123399 LUNCA MOLDOVEI RĂZBOIENI122873 GRINŢIEŞ 123406 RĂDENI 123978 RĂZBOIENII DE JOS122882 BRADU 123415 SPIEŞTI 123987 BORŞENI122891 POIANA PÂNCEŞTI 123996 RĂZBOIENI

GRUMĂZEŞTI 123763 PÂNCEŞTI 124000 VALEA ALBĂ122917 GRUMĂZEŞTI 123736 CIUREA 124019 VALEA MARE122926 CURECHIŞTEA 123745 HOLM REDIU122935 NETEZI 123754 PATRICHENI 124037 REDIU122944 TOPOLIŢA 123781 TĂLPĂLĂI 124046 BEŢEŞTI

HANGU PÂNGĂRAŢI 124055 POLOBOC122962 HANGU 123610 PÂNGARAŢI 124064 SOCEA122971 BUHALNIŢA 123629 OANŢU ROMÂNI122980 CHIRIŢENI 123638 PÂNGĂRĂCIOR 124082 ROMÂNI122999 GROZĂVEŞTI 123647 POIANA 124091 GOŞMANI123004 RUGINEŞTI 123656 PRELUCA 124108 SILIŞTEA

HORIA 123665 STEJARU RUGINOASA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 82 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

122542 RUGINOASA 124698 PLĂIEŞU122481 BOZIENII DE SUS 124705 PREUTEŞTI

SAGNA 124714 ZVORĂNEŞTI124162 SAGNA TRIFEŞTI124180 LUŢCA 124732 TRIFEŞTI124199 VULPĂŞEŞTI 124741 MIRON COSTIN

SĂBĂOANI TUPILAŢI124215 SĂBĂOANI 124769 TUPILAŢI124224 TRAIAN 124778 ARĂMOAIA

SĂVINEŞTI 124787 HANUL ANCUŢEI120833 SĂVINEŞTI 124796 TOTOIEŞTI120842 DUMBRAVA DEAL ŢIBUCANI

SECUIENI 124812 ŢIBUCANI124242 SECUIENI 124821 DAVIDENI124251 BAŞTA 124830 ŢIBUCANII DE JOS124260 BÂRJOVENI URECHENI124279 BOGZEŞTI 124858 URECHENI124288 BUTNĂREŞTI 124867 INGĂREŞTI124297 GIULEŞTI 124876 PLUGARI124304 PRĂJEŞTI VALEA URSULUI124313 SECUIENII NOI 124894 VALEA URSULUI124322 UNCEŞTI 124901 BUCIUM

STĂNIŢA 123059 CHILII124340 STĂNIŢA 124910 GIURGENI124359 CHICEREA 124929 MUNCELU DE JOS124368 GHIDION VĂLENI124377 POIENILE OANCEI 121867 VĂLENI124386 TODIRENI 121821 DAVID124395 VEJA 121830 MORENI124402 VLĂDNICELE 121849 MUNTENI

ŞTEFAN CEL MARE VÂNĂTORI-NEAMŢ124420 ŞTEFAN CEL MARE 125025 VÂNĂTORI-NEAMŢ124439 BORDEA 125034 LUNCA124448 CÂRLIGI 125043 MÂNĂSTIREA NEAMŢ124457 DELENI 125052 NEMŢIŞOR124466 DUŞEŞTI ZĂNEŞTI124475 GHIGOIEŞTI 125070 ZĂNEŞTI124484 SOCI 125089 TRAIAN

TARCĂU124509 TARCĂU124518 ARDELUŢA124527 BRATEŞ124536 CAZACI124545 SCHITU TARCĂU124554 STRAJA

TAŞCA124572 TAŞCA124581 HAMZOAIA124590 NEAGRA124607 TICOŞ-FLOAREA

TAZLĂU124625 TAZLĂU

TĂMĂŞENI124643 TĂMĂŞENI124652 ADJUDENI

TIMIŞEŞTI124670 TIMIŞEŞTI124689 DUMBRAVA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 83 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

28 JUDEŢUL OLT 125793 CIOCĂNEŞTI 126344 BURDULEŞTI MUNICIPIUL SLATINA 125800 LĂZĂREŞTI 126353 BUZEŞTI

125356 SLATINA 125819 MERENI 126362 CIUREŞTI125365 CIREAŞOV 125828 MOŢOEŞTI 126371 MILCOVENI

MUNICIPIUL CARACAL 125837 POPEŞTI COTEANA125481 CARACAL BÂRZA 126399 COTEANA

ORAŞ BALŞ 125855 BÂRZA CRÂMPOIA125427 BALŞ 125864 BRANEŢ 126415 CRÂMPOIA125436 CORBENI BOBICEŞTI 126424 BUTA125445 ROMÂNA 125882 BOBICEŞTI CUNGREA125454 TEIŞ 125891 BECHET 126512 CUNGREA

ORAŞ CORABIA 125908 BELGUN 126521 CEPEŞTI125551 CORABIA 125917 CHINTEŞTI 126530 IBĂNEŞTI125560 TUDOR VLADIMIRESCU 125926 COMĂNEŞTI 126549 MIEŞTI125579 VÂRTOPU 125935 GOVORA 126558 OTEŞTII DE JOS

ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 125944 LEOTEŞTI 126567 OTEŞTII DE SUS125631 DRĂGĂNEŞTI-OLT 125953 MIRILA 126576 SPĂTARU125640 COMANI BRASTAVĂŢU CURTIŞOARA

ORAŞ PIATRA-OLT 125971 BRASTAVĂŢU 126442 CURTIŞOARA128114 PIATRA-OLT 125980 CRUŞOVU 126451 DOBROTINET128123 BISTRIŢA NOUĂ BRÂNCOVENI 126460 LINIA DIN VALE128132 CRIVA DE JOS 126031 BRÂNCOVENI 126479 PIETRIŞU128141 CRIVA DE SUS 126040 MĂRGHENI 126488 PROASPEŢI128150 ENOŞEŞTI 126059 OCIOGI 126497 RAIŢIU128169 PIATRA 126068 VĂLENI DĂNEASA

ORAŞ POTCOAVA BREBENI 126594 DĂNEASA128383 POTCOAVA 126004 BREBENI 126601 BERINDEI128392 POTCOAVA FĂLCOENI 126013 TEIUŞU 126610 CIOFLANU128409 SINEŞTI BUCINIŞU 126629 PESTRA128418 TRUFINEŞTI 126086 BUCINIŞU 126638 ZĂNOAGA128427 VALEA MERILOR 126095 BUCINIŞU MIC DEVESELU

ORAŞ SCORNICEŞTI CĂLUI 126656 DEVESELU128720 SCORNICEŞTI 127830 CĂLUI 126665 COMANCA128739 BĂLŢAŢI 127849 GURA CĂLUIU DOBREŢU128748 BIRCII CÂRLOGANI 126683 DOBREŢU128757 CHIŢEASCA 126175 CÂRLOGANI 126692 CURTIŞOARA128766 CONSTANTINEŞTI 126184 BECULEŞTI 126709 HOREZU128775 JITARU 126193 CEPARI DOBROSLOVENI128784 MĂRGINENI SLOBOZIA 126200 SCORBURA 126727 DOBROSLOVENI128793 MIHĂILEŞTI POPEŞTI 126219 STUPINA 126736 FRĂSINETU128800 MOGOŞEŞTI CEZIENI 126745 POTOPINU128819 NEGRENI 126111 CEZIENI 126754 REŞCA128828 PISCANI 126120 BONDREA 126763 REŞCUŢA128837 RUSCIORI 126139 CORLĂTEŞTI DOBROTEASA128846 ŞUICA CILIENI 126781 DOBROTEASA128855 TEIUŞ 126157 CILIENI 126790 BATIA

BALDOVINEŞTI COLONEŞTI 126807 CÂMPU MARE125695 BALDOVINEŞTI 126237 COLONEŞTI 126816 VULPEŞTI125739 GUBANDRU 126246 BĂRĂŞTI DOBRUN125748 PIETRIŞ 126255 BĂTĂRENI 126861 DOBRUN

BĂBICIU 126273 CÂRSTANI 126852 CHILII125668 BĂBICIU 126264 CHELBEŞTI 126870 ROŞIENII MARI

BĂLTENI 126282 GUEŞTI 126889 ROŞIENII MICI128070 BĂLTENI 126291 MĂRUNŢEI 126898 ULMET

BĂRĂŞTI 126308 NĂVÂRGENI DRĂGHICENI125766 BĂRĂŞTII DE VEDE 126317 VLAICI 125506 DRĂGHICENI125775 BĂRĂŞTII DE CEPTURI CORBU 125515 GROZĂVEŞTI125784 BOROEŞTI 126335 CORBU 125524 LIICENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 84 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

FĂGEŢELU 127304 DOBRICENI 127910 OPTAŞI126914 FĂGEŢELU 127313 PREOTEŞTI ORLEA126923 BÂGEŞTI ICOANA 127947 ORLEA126932 CHILIA 127331 ICOANA 127965 ORLEA NOUĂ126941 GRUIU 127340 FLORU OSICA DE JOS126950 ISACI 127359 URSOAIA 126834 OSICA DE JOS126969 PIELCANI IPOTESTI 126843 BOBU

FĂLCOIU 127581 IPOTEŞTI OSICA DE SUS126987 FĂLCOIU IZBICENI 127992 VLĂDULENI126996 CIOROIAŞU 127377 IZBICENI 128007 GRECI127000 CIOROIU IZVOARELE 128016 OSICA DE SUS

FĂRCAŞELE 127395 IZVOARELE 128025 OSTROV127028 FĂRCAŞELE 127402 ALIMĂNEŞTI 128034 PERETU127037 FĂRCAŞU DE JOS LELEASCA 128043 TOMENI127046 GHIMPAŢI 127420 LELEASCA PÂRŞCOVENI127055 HOTĂRANI 127439 AFUMAŢI 128187 PÎRŞCOVENI

GĂNEASA 127448 GREEREŞTI 128196 BUTOI127073 GĂNEASA 127457 MIERLICEŞTI 128203 OLARI127082 DRANOVĂŢU 127466 TONEŞTI PERIEŢI127091 GRĂDIŞTEA 127475 TUFARU 128061 PERIEŢI127108 IZVORU 127484 URŞI 128089 MĂGURA127117 OLTIŞORU MĂRUNŢEI 128098 MIERLEŞTII DE SUS

GĂVĂNEŞTI 127509 MĂRUNŢEI PLEŞOIU125720 GĂVĂNEŞTI 127518 BĂLĂNEŞTI 128230 PLEŞOIU125686 BĂLEASA 127527 MALU ROŞU 128249 ARCEŞTI125702 BROŞTENI MIHĂEŞTI 128258 ARCEŞTI COT125711 DÂMBURILE 127545 MIHĂEŞTI 128267 COCORĂŞTI

GÂRCOV 127554 BUŞCA 128276 DOBA125597 GÂRCOV MILCOV 128285 SCHITU DIN DEAL125604 URSA 127572 ULMI 128294 SCHITU DIN VALE

GHIMPEŢENI 127590 MILCOVU DIN DEAL POBORU127732 GHIMPEŢENI 127607 MILCOVU DIN VALE 128310 POBORU127741 GHIMPEŢENII NOI 127616 STEJARU 128329 ALBEŞTI

GIUVĂRĂŞTI MORUNGLAV 128338 CORNĂŢELU127135 GIUVĂRĂŞTI 127634 MORUNGLAV 128347 CREŢI

GOSTAVĂŢU 127643 BĂRĂŞTI 128356 SEACA127153 GOSTAVĂŢU 127652 GHIOŞANI 128365 SURPENI127162 SLĂVENI 127661 MORUNEŞTI PRISEACA

GRĂDINARI 127670 POIANA MARE 128445 PRISEACA127180 GRĂDINARI MOVILENI 128454 BUICEŞTI127199 PETCULEŞTI 127698 MOVILENI 128463 SĂLTĂNEŞTI127206 RUNCU MARE 127705 BACEA RADOMIREŞTI127215 SATU NOU NICOLAE TITULESCU 128481 RADOMIREŞTI

GRĂDINILE 127723 NICOLAE TITULESCU 128490 CĂLINEŞTI129219 GRĂDINILE OBÂRŞIA 128506 CRĂCIUNEI129200 ARVĂTEASCA 127769 OBÂRŞIA 128515 POIANA129228 PLĂVICEANCA 127778 CÂMPU PĂRULUI REDEA

GROJDIBODU 127787 COTENI 128533 REDEA127233 GROJDIBODU 127796 OBÂRŞIA NOUĂ 128542 REDIŞOARA127242 HOTARU 127803 TABONU 128551 VALEA SOARELUI

GURA PADINII OBOGA ROTUNDA127956 GURA PADINII 127821 OBOGA 128579 ROTUNDA127974 SATU NOU OPORELU RUSĂNEŞTI

IANCA 127867 OPORELU 128597 RUSĂNEŞTI127260 IANCA 127876 BERIA DE JOS 128604 JIENI127279 POTELU 127885 BERIA DE SUS SÂMBUREŞTI

IANCU JIANU 127894 RĂDEŞTI 128891 SÂMBUREŞTI127297 IANCU JIANU OPTAŞI-MĂGURA 128908 CERBENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 85 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

128917 IONICEŞTI 129335 BĂRBĂLĂI 129889 VÂNEŞTI128926 LĂUNELE 129344 LUNCA VIŞINA128935 MĂNULEŞTI 129353 MĂGURA 129905 VIŞINA128944 STĂNULEASA 129362 MIRCEŞTI VIŞINA NOUĂ128953 TONEŞTI 129371 MOMAIU 129727 VIŞINA NOUĂ

SÂRBII - MĂGURA TESLUI VITOMIREŞTI127929 VITĂNEŞTI 129399 TESLUI 129923 VITOMIREŞTI

SCĂRIŞOARA 129406 CHERLEŞTII DIN DEAL 129932 BULIMANU128622 SCĂRIŞOARA 129415 CHERLEŞTII MOŞTENI 129941 DEJEŞTI128631 PLĂVICENI 129424 COMĂNIŢA 129950 DONEŞTI128640 RUDARI 129433 CORBU 129969 STĂNULEASA

SCHITU 129442 DELENI 129978 TREPTENI128668 SCHITU 129451 SCHITU DELENI VLĂDILA128677 CATANELE TIA MARE 130035 VLĂDILA128686 GRECI 129479 TIA MARE 130044 FRĂSINET GARĂ128695 LISA 129488 DOANCA 130053 VLĂDILA NOUĂ128702 MOŞTENI 129497 POTLOGENI VOINEASA

SEACA TOPANA 130071 VOINEASA128873 SEACA 129512 TOPANA 130080 BLAJ

SLĂTIOARA 129530 CÂNDELEŞTI 130099 MĂRGĂRITEŞTI125383 SLĂTIOARA 129521 CIORÂCA 130106 RACOVIŢA125392 SALCIA 129549 COJGĂREI 130115 RUSĂNEŞTII DE SUS

SPINENI 129558 UNGURENI VULPENI128971 ALUNIŞU TRAIAN 130133 VULPENI128980 CUZA VODĂ 129576 TRAIAN 130142 COTORBEŞTI128999 DAVIDEŞTI TUFENI 130151 GROPŞANI129004 OPTĂŞANI 129594 TUFENI 130160 MARDALE129013 PROFA 129601 BARZA 130179 PESCĂREŞTI129022 SPINENI 129610 STOBORĂŞTI 130188 PLOPŞORELU129031 VINEŢI URZICA 130197 PRISACA

SPRÂNCENATA 129638 URZICA 130204 SIMNICENI129059 SPRÂNCENATA 129647 STĂVARU 130213 TABACI129068 BÂRSEŞTII DE SUS VALEA MARE 130222 VALEA SATULUI129077 FRUNZARU 129665 VALEA MARE VULTUREŞTI129086 URIA 129674 BÂRCA 130240 VULTUREŞTI

STOENEŞTI 129683 RECEA 130259 DIENCI129102 STOENEŞTI 129692 TURIA 130268 VALEA LUI ALB

STOICĂNEŞTI 129709 ZORLEASCA 130277 VLĂNGĂREŞTI129120 STOICĂNEŞTI VĂDASTRA

STREJEŞTI 129736 VĂDASTRA129148 STREJEŞTI VĂDĂSTRIŢA129157 COLIBAŞI 129754 VĂDĂSTRIŢA129166 MAMURA VĂLENI129175 STREJEŞTII DE SUS 129772 VĂLENI

STUDINA 129781 MANDRA129193 STUDINA 129790 POPEŞTI129237 STUDINIŢA 129807 TIRIŞNEAG

ŞERBĂNEŞTI VÂLCELE129255 ŞERBĂNEŞTI 129996 VÂLCELE129264 STRUGURELU 130008 BĂRCĂNEŞTI129273 ŞERBĂNEŞTII DE SUS 130017 VÂLCELELE DE SUS

ŞOPÂRLIŢA VERGULEASA128212 ŞOPÂRLIŢA 129825 VERGULEASA

ŞTEFAN CEL MARE 129834 CĂZĂNEŞTI129291 ŞTEFAN CEL MARE 129843 CUCUEŢI129308 IANCA NOUĂ 129852 DUMITREŞTI

TĂTULEŞTI 129861 POGANU129326 TĂTULEŞTI 129870 VALEA FETEI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 86 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

29 JUDEŢUL PRAHOVA 131728 ULMI 130589 PUŞCAŞI MUNICIPIUL PLOIEŞTI 131737 VALEA BOBULUI 130598 ROMÂNEŞTI

130543 PLOIEŞTI 131746 VALEA CRÂNGULUI 130605 TĂTĂRANI MUNICIPIUL CÂMPINA 131755 VALEA MIEILOR BĂTRÂNI

131265 CÂMPINA 131764 VALEA NUCETULUI 135333 BĂTRÂNI ORAŞ AZUGA 131773 VALEA PIETREI BERCENI

130963 AZUGA 131782 VALEA SEMAN 130623 BERCENI ORAŞ BĂICOI 131791 VALEA URLOII 130632 CARTIERUL DÂMBU

130990 BĂICOI ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 130641 CĂTUNU131005 DÂMBU 131826 VĂLENII DE MUNTE 130650 CORLĂTEŞTI131014 LILIEŞTI ADUNAŢI 130669 MOARA NOUĂ131023 SCHELA 131906 ADUNAŢI BERTEA131032 TUFENI 131915 OCINA DE JOS 132351 BERTEA131041 ŢINTEA 131924 OCINA DE SUS 132360 LUTU ROŞU

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI ALBEŞTI-PALEOLOGU BLEJOI131078 BOLDEŞTI-SCĂENI 131942 ALBEŞTI-PALEOLOGU 130687 BLEJOI131087 SECIU 131951 ALBEŞTI-MURU 130696 PLOIEŞTIORI

ORAŞ BREAZA 131960 CIOCENI 130703 ŢÂNŢĂRENI131112 BREAZA DE JOS 131979 VADU PĂRULUI BOLDEŞTI-GRADIŞTEA131121 BREAZA DE SUS ALUNIŞ 132388 BOLDEŞTI131130 FRĂSINET 131997 ALUNIŞ 132397 GRADIŞTEA136232 GURA BELIEI 132002 OSTROVU BRAZI131149 IRIMEŞTI APOSTOLACHE 130721 BRAZII DE SUS131158 NISTOREŞTI 132020 APOSTOLACHE 130730 BĂTEŞTI131167 PODU CORBULUI 132039 BUZOTA 130749 BRAZII DE JOS131176 PODU VADULUI 132048 MÂRLOGEA 130758 NEGOIEŞTI131185 SURDEŞTI 132057 UDREŞTI 130767 POPEŞTI131194 VALEA TÂRSEI 132066 VALEA CRICOVULUI 130776 STEJARU

ORAŞ BUŞTENI ARICEŞTII RAHTIVANI BREBU131229 BUŞTENI 132084 ARICEŞTII RAHTIVANI 132413 BREBU MÂNĂSTIREI131238 POIANA ŢAPULUI 132093 BUDA 132422 BREBU MEGIEŞESC

ORAŞ COMARNIC 132100 NEDELEA 132431 PIETRICEAUA131345 COMARNIC 132119 STOENEŞTI 132440 PODU CHEII131354 GHIOŞEŞTI 132128 TÂRGŞORU NOU BUCOV131363 PODU LUNG ARICEŞTII ZELETIN 130794 BUCOV131372 POIANA 132146 ARICEŞTII ZELETIN 130801 BIGHILIN131381 POSADA 132155 ALBINARI 130810 CHIŢORANI

ORAŞ MIZIL BABA ANA 130829 PLEAŞA131416 MIZIL 132173 BABA ANA 130838 VALEA ORLEI131425 FEFELEI 132182 CIREŞANU CĂLUGĂRENI

ORAŞ PLOPENI 132191 CONDURATU 132468 CĂLUGĂRENI131452 PLOPENI 132208 CRÂNGURILE 132477 VALEA SCHEILOR

ORAŞ SINAIA 132217 SATU NOU CĂRBUNEŞTI131559 SINAIA BALTA DOAMNEI 132495 CĂRBUNEŞTI

ORAŞ SLĂNIC 132235 BALTA DOAMNEI 132501 GOGEASCA131586 SLĂNIC 132244 BÂRA CEPTURA131595 GROŞANI 132253 CURCUBEU 132529 CEPTURA DE JOS131602 PRĂJANI 132262 LACU TURCULUI 132538 CEPTURA DE SUS

ORAŞ URLAŢI BĂLŢEŞTI 132547 MALU ROŞU131639 URLAŢI 132280 BĂLŢEŞTI 132556 ROTARI131648 ARIONEŞTII NOI 132299 IZEŞTI 132565 ŞOIMEŞTI131657 ARIONEŞTII VECHI 132306 PODENII VECHI CERAŞU131666 CHERBA BĂNEŞTI 132583 CERAŞU131675 JERCĂLĂI 132324 BĂNEŞTI 132592 SLON131684 MĂRUNŢIŞ 132333 URLETA 132609 VALEA BORULUI131693 ORZOAIA DE JOS BĂRCĂNEŞTI 132618 VALEA BRĂDETULUI131700 ORZOAIA DE SUS 130561 BĂRCĂNEŞTI 132627 VALEA LESPEZII131719 SCHIAU 130570 GHIGHIU 132636 VALEA TOCII

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 87 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

CHIOJDEANCA 133134 TRESTIENII DE JOS 133704 PERŞUNARI132654 CHIOJDEANCA 133143 TRESTIENII DE SUS 133713 TOHANI132663 NUCET 133152 ZĂNOAGA GURA VITIOAREI132672 TRENU DUMBRĂVEŞTI 131844 GURA VITIOAREI

CIORANI 131470 DUMBRĂVEŞTI 131853 BUGHEA DE JOS132690 CIORANII DE JOS 131489 GĂVĂNEL 131862 FĂGETU132707 CIORANII DE SUS 131498 MĂLĂEŞTII DE JOS 131871 FUNDENI

COCORASTII COLT 131504 MĂLĂEŞTII DE SUS 131880 POIANA COPĂCENI134247 COCORĂŞTII COLŢ 131513 PLOPENI IORDĂCHEANU134229 CHEŞNOIU 131522 SFÂRLEANCA 133731 IORDĂCHEANU134256 COCORĂŞTII GRIND FÂNTÂNELE 133740 MOCEŞTI134265 COLŢU DE JOS 133287 FÂNTÂNELE 133759 PLAVIA134274 GHIOLDUM 133296 BOZIENI 133768 STRĂOŞTI134292 PERŞUNARI FILIPEŞTII DE PĂDURE 133777 VALEA CUCULUI134309 PIATRA 133170 FILIPEŞTII DE PĂDURE 133786 VĂRBILA134318 SATU DE SUS 133189 DIŢEŞTI IZVOARELE

COCORĂŞTII MISLII 133198 MINIERI 133802 IZVOARELE132725 COCORĂŞTII MISLII 133205 SILIŞTEA DEALULUI 133811 CERNEŞTI132734 GORUNA FILIPEŞTII DE TÂRG 133820 CHIRIŢEŞTI132743 ŢIPĂREŞTI 133223 FILIPEŞTII DE TÂRG 133839 HOMORÂCIU

COLCEAG 133232 BRĂTĂŞANCA 133848 MALU VÂNĂT132761 COLCEAG 133241 EZENI 133857 SCHIULEŞTI132770 INOTEŞTI 133250 MĂRGINENII DE JOS JUGURENI132789 PAREPA-RUŞANI 133269 UNGURENI 133875 JUGURENI132798 VÂLCELELE FLOREŞTI 133884 BOBOCI

CORNU 133349 FLOREŞTI 133893 MARGINEA PĂDURII132814 CORNU DE JOS 133358 CAP ROŞU 133900 VALEA UNGHIULUI132823 CORNU DE SUS 133367 CĂLINEŞTI LAPOŞ132832 VALEA OPRII 133376 CĂTINA 133928 LAPOŞ

COSMINELE 133385 NOVĂCEŞTI 133937 GLOD132850 COSMINA DE JOS FULGA 133946 LĂPOŞEL132869 COSMINA DE SUS 133401 FULGA DE JOS 133955 PIETRICICA132878 DRĂGHICEŞTI 133410 FULGA DE SUS LIPĂNEŞTI132887 POIANA TRESTIEI GHERGHIŢA 133973 LIPĂNEŞTI

DRAJNA 133438 GHERGHIŢA 133982 SATU NOU132903 DRAJNA DE SUS 133456 INDEPENDENŢA 133991 ŞIPOTU132912 CĂTUNU 133465 MALAMUC 134005 ZAMFIRA132921 CIOCRAC 133492 UNGURENI MĂGURELE132930 DRAJNA DE JOS GORGOTA 134023 MĂGURELE132949 FĂGET 133517 GORGOTA 134032 COADA MALULUI132958 OGRETIN 133526 CRIVINA 134041 IAZU132967 PIATRA 133535 FÂNARI MĂGURENI132976 PIŢIGOI 133544 POIENARII APOSTOLI 134069 MĂGURENI132985 PLAI 133553 POTIGRAFU 134078 COCORĂŞTII CAPLII132994 PODURILE GORNET 134087 LUNCA PRAHOVEI133009 POIANA MIERLEI 133571 GORNET MĂNECIU

DRĂGĂNEŞTI 133580 BOGDĂNEŞTI 134103 MĂNECIU-UNGURENI133027 DRĂGĂNEŞTI 133599 CUIB 134112 CHEIA133036 BĂRĂITARU 133606 NUCET 134121 CHICIURENI133045 BELCIUG GORNET-CRICOV 134130 COSTENI133054 CORNU DE JOS 133624 GORNET-CRICOV 134149 FĂCĂIENI133063 HĂTCĂRĂU 133633 COŞERELE 134158 GHEABA133072 MERI 133642 DOBROTA 134176 MĂNECIU-PĂMÂNTENI133081 TUFANI 133651 PRISEACA 134167 MÂNĂSTIREA SUZANA

DUMBRAVA 133660 ŢĂRCULEŞTI 134185 PLĂIEŢU133107 DUMBRAVA 133679 VALEA SEACĂ MĂNEŞTI133116 CIUPELNIŢA GURA VADULUI 134201 MĂNEŞTI133125 CORNU DE SUS 133697 GURA VADULUI 134210 BĂLTIŢA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 88 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

134238 COADA IZVORULUI 134746 VALEA STUPINII 135324 STARCHIOJD134283 GURA CRIVĂŢULUI PREDEAL-SĂRARI 135342 BRĂDET134327 ZALHANAUA 134764 PREDEAL 135351 GRESIA

OLARI 134773 BOBICEŞTI 135360 POIANA MARE133474 OLARI 134782 POIENILE 135379 ROTAREA133447 FÂNARI 134791 SĂRARI 135388 VALEA ANEI133483 OLARII VECHI 134808 SĂRĂŢEL 135397 ZMEURET

PĂCUREŢI 134817 TULBUREA SURANI134345 PĂCUREŢI 134826 TULBUREA VĂLENI 135413 SURANI134354 BĂRZILA 134835 VITIOARA DE SUS 135422 PĂCURI134363 CURMĂTURA 134844 ZÂMBROAIA ŞIRNA134372 MATIŢA PROVIŢA DE JOS 135440 ŞIRNA134381 SLAVU 134862 PROVIŢA DE JOS 135459 BRĂTEŞTI

PĂULEŞTI 134871 DRĂGĂNEASA 135468 COCEANA130856 PĂULEŞTI 134880 PIATRA 135477 HĂBUD130865 COCOŞEŞTI PROVIŢA DE SUS 135486 TĂRICENI130874 GĂGENI 134906 PROVIŢA DE SUS 135495 VARNIŢA130883 PĂULEŞTII NOI 134915 IZVORU ŞOIMARI

PLOPU 134924 PLAIU 135510 ŞOIMARI134407 PLOPU 134933 VALEA BRADULUI 135529 LOPATNIŢA134416 GÂLMEIA PUCHENII MARI 135538 MĂGURA134425 HÂRŞA 134951 PUCHENII MARI ŞOTRILE134434 NISIPOASA 134960 MIROSLĂVEŞTI 135556 ŞOTRILE

PODENII NOI 134979 MOARA 135565 LUNCA MARE134452 PODENII NOI 134988 ODĂILE 135574 PLAIU CÂMPINEI134461 GHIOCEL 134997 PIETROŞANI 135583 PLAIU CORNULUI134470 MEHEDINŢA 135002 PUCHENII MICI 135592 SECIURI134489 NEVESTEASCA 135011 PUCHENII MOŞNENI 135609 VISTIERU134498 PODU LUI GALBEN RÂFOV ŞTEFEŞTI134504 POPEŞTI 135039 RÂFOV 135627 ŞTEFEŞTI134513 RAHOVA 135048 ANTOFILOAIA 135636 SCURTEŞTI134522 SĂLCIOARA 135057 BUCHILAŞI 135645 TÂRŞORENI134531 SFĂCĂRU 135066 BUDA TALEA134540 VALEA DULCE 135075 GOGA 135663 TALEA

POIANA CÂMPINA 135084 MĂLĂIEŞTI 135672 PLAIU131283 POIANA CÂMPINA 135093 MOARA DOMNEASCĂ TĂTARU131292 BOBOLIA 135100 PALANCA 135690 TĂTARU131309 PIETRIŞU 135119 SICRITA 135707 PODGORIA131318 RĂGMAN SALCIA 135716 SILIŞTEA

POIENARII BURCHII 135137 SALCIA TÂRGŞORU VECHI134568 POIENARII BURCHII SĂLCIILE 130909 STREJNICU134577 CĂRBUNARI 135155 SĂLCIILE 130918 STĂNCEŞTI134586 OLOGENI SÂNGERU 130927 TÂRGŞORU VECHI134595 PIOREŞTI 135253 SÂNGERU 130936 ZAHANAUA134602 PODU VĂLENI 135262 BUTUCI TEIŞANI134611 POIENARII RALI 135271 MIREŞU MARE 135734 TEIŞANI134620 POIENARII VECHI 135280 MIREŞU MIC 135743 BUGNEA DE SUS134639 TĂTĂRĂI 135299 PIATRA MICĂ 135752 OLTENI

POSEŞTI 135306 TISA 135761 ŞTUBEIU134657 POSEŞTII-PĂMÂNTENI SCORŢENI 135770 VALEA STÂLPULUI134666 BODEŞTI 135173 SCORŢENI TELEGA134675 MERDEALA 135182 BORDENII MARI 135798 TELEGA134693 NUCŞOARA DE JOS 135191 BORDENII MICI 135805 BOŞILCEŞTI134684 NUCŞOARA DE SUS 135208 MISLEA 135814 BUŞTENARI134700 POSEŞTII UNGURENI 135217 SÂRCA 135823 DOFTANA134719 TÂRLEŞTI SECĂRIA 135832 MELICEŞTI134728 VALEA PLOPULUI 135235 SECĂRIA 135841 ŢONŢEŞTI134737 VALEA SCREZII STARCHIOJD TINOSU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 89 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

135869 TINOSU135887 PISCULEŞTI135878 PREDEŞTI

TOMŞANI135903 TOMŞANI135912 LOLOIASCA135921 MAGULA135930 SĂTUCU

VADU SĂPAT133321 VADU SĂPAT133303 GHINOAICA133312 UNGURENI

VALEA CĂLUGĂREASCĂ135958 VALEA CĂLUGĂREASCĂ135967 ARVA135976 COSLEGI135985 DÂRVARI135994 PANTAZI136009 RACHIERI136018 RADILA136027 SCHIAU136036 VALEA LARGĂ136045 VALEA MANTEI136054 VALEA NICOVANI136063 VALEA POIENII136072 VALEA POPII136081 VALEA URSOII136090 VÂRFURILE

VALEA DOFTANEI136116 TEŞILA136125 TRĂISTENI

VĂRBILĂU136143 VĂRBILĂU136152 COŢOFENEŞTI136161 LIVADEA136170 PODU URSULUI136189 POIANA VĂRBILĂU

VÂLCĂNEŞTI136205 VÂLCĂNEŞTI136214 CÂRJARI136223 TRESTIOARA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 90 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

30 JUDEŢUL SATU MARE 137005 GIUNGI 137559 CULCIU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 137014 RĂTEŞTI 137568 APATEU

136492 SATU MARE 137023 ŞANDRA 137577 CĂRĂŞEU136508 SĂTMĂREL BERVENI 137586 COROD

MUNICIPIUL CAREI 137041 BERVENI 137595 CULCIU MIC136535 CAREI 137050 LUCĂCENI 137602 LIPĂU136544 IANCULEŞTI BIXAD DOBA

ORAŞ LIVADA 137078 BIXAD 137620 DOBA138048 LIVADA 137087 BOINEŞTI 137639 BOGHIŞ138057 ADRIAN 137096 TRIP 137648 DACIA138066 DUMBRAVA BOGDAND 137657 PAULIAN138075 LIVADA MICĂ 137149 BOGDAND 137666 TRAIAN

ORAŞ ARDUD 137158 BABŢA DOROLŢ136857 ARDUD 137167 CORUND 137684 DOROLŢ136866 ARDUD-VII 137176 SER 137693 ATEA136875 BABA NOVAC BOTIZ 137700 DARA136884 GERĂUŞA 137194 BOTIZ 137719 PETEA136893 MĂDĂRAS CĂLINEŞTI-OAŞ FOIENI136900 SĂRĂTURA 137238 CĂLINEŞTI-OAŞ 137737 FOIENI

ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 137247 COCA GHERŢA MICĂ136606 NEGREŞTI-OAŞ 137256 LECHINŢA 137755 GHERŢA MICĂ136615 LUNA 137265 PĂŞUNEA MARE HALMEU136624 TUR CĂMĂRZANA 137773 HALMEU

ORAŞ TĂŞNAD 137283 CĂMĂRZANA 137782 BĂBEŞTI136651 TĂŞNAD CĂMIN 137808 DOBOLŢ136660 BLAJA 136571 CĂMIN 137817 HALMEU VII136679 CIG CĂPLENI 137826 MESTEACĂN136688 RAŢIU 136562 CĂPLENI HODOD136697 SĂRĂUAD CĂUAŞ 137853 HODOD136704 VALEA MORII 137309 CĂUAŞ 137862 GIURTELECU HODODULUI

ACÂŞ 137318 ADY ENDRE 137871 LELEI136722 ACÂŞ 137327 GHENCI 137880 NADIŞU HODODULUI136731 GANAŞ 137336 GHILEŞTI HOMOROADE136740 MIHĂIENI 137345 HOTOAN 137906 HOMORODU DE MIJLOC136759 UNIMĂT 137354 RĂDULEŞTI 137915 CHILIA

AGRIŞ CEHAL 137924 HOMORODU DE JOS137201 AGRIŞ 137372 CEHĂLUŢ 137933 HOMORODU DE SUS137210 CIUPERCENI 137381 CEHAL 137942 NECOPOI

ANDRID 137390 ORBĂU 137951 SOLDUBA136777 ANDRID CERTEZE LAZURI136786 DINDEŞTI 137416 CERTEZE 137979 LAZURI136795 IRINA 137425 HUTA CERTEZE 137988 BERCU

APA 137434 MOIŞENI 137997 NISIPENI136811 APA CIUMEŞTI 138002 NOROIENI136820 LUNCA APEI 138690 CIUMEŞTI 138011 PELEŞ136839 SOMEŞENI 138681 BEREA 138020 PELIŞOR

BĂTARCI 138725 VIIŞOARA MEDIEŞU AURIT136928 BĂTARCI CRAIDOROLŢ 138093 MEDIEŞU AURIT136937 COMLĂUŞA 137452 CRAIDOROLŢ 138100 BĂBĂŞEŞTI136946 ŞIRLĂU 137461 CRIŞENI 138119 IOJIB136955 TĂMĂŞENI 137470 ERIU SÂNCRAI 138128 MEDIEŞ RÂTURI

BÂRSĂU 137489 SATU MIC 138137 MEDIEŞ VII137112 BÂRSĂU DE SUS 137498 ŢEGHEA 138146 POTĂU137121 BÂRSĂU DE JOS CRUCIŞOR 138155 ROMÂNEŞTI

BELTIUG 137513 CRUCIŞOR MICULA136973 BELTIUG 137522 IEGHERIŞTE 138173 MICULA136982 BOLDA 137531 POIANA CODRULUI 138182 BERCU NOU136991 GHIRIŞA CULCIU 138191 MICULA NOUĂ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 91 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

MOFTIN SĂCĂŞENI VAMA138217 MOFTINU MIC 138789 SĂCĂŞENI 139349 VAMA138226 DOMĂNEŞTI 138798 CHEGEA VETIŞ138235 GHILVACI SĂUCA 139367 VETIŞ138244 GHIROLT 138814 SĂUCA 139376 DECEBAL138253 ISTRĂU 138823 BECHENI 139385 OAR138262 MOFTINU MARE 138832 CEAN VIILE SATU MARE138271 SÂNMICLĂUŞ 138841 CHISĂU 139401 VIILE SATU MARE

ODOREU 138850 SILVAŞ 139410 CIONCHEŞTI138299 ODOREU SOCOND 139429 MEDIŞA138306 BERINDAN 138878 SOCOND 139438 TĂTĂREŞTI138315 CUCU 138887 CUŢA 139447 TIREAC138324 ETENI 138896 HODIŞA138333 MĂRTINEŞTI 138903 SOCONZEL138342 VÂNĂTOREŞTI 138912 STÂNA

ORAŞU NOU SUPUR138360 ORAŞU NOU 138930 SUPURU DE JOS138379 ORAŞU NOU-VII 138949 DOBRA138388 PRILOG 138958 GIOROCUTA138397 PRILOG VII 138967 HUREZU MARE138422 REMETEA OAŞULUI 138976 RACOVA

PĂULEŞTI 138985 SECHEREŞA138440 PĂULEŞTI 138994 SUPURU DE SUS138459 AMAŢI TARNA MARE138468 AMBUD 139018 TARNA MARE138477 HRIP 139027 BOCICĂU138486 PETIN 139036 VALEA SEACĂ138495 RUŞENI 139045 VĂGAŞ

PETREŞTI TÂRŞOLŢ138510 PETREŞTI 139152 TÂRŞOLŢ138529 DINDEŞTIU MIC 139161 ALICENI

PIR TEREBEŞTI138547 PIR 139063 TEREBEŞTI138556 PIRU NOU 139072 ALIZA138565 SĂRVĂZEL 139081 GELU

PIŞCOLT 139090 PIŞCARI138583 PIŞCOLT TIREAM138592 RESIGHEA 139116 TIREAM138609 SCĂRIŞOARA NOUĂ 139125 PORTIŢA

POMI 139134 VEZENDIU138627 POMI TURŢ138636 ACIUA 139189 TURŢ138645 BICĂU 139198 GHERŢA MARE138654 BORLEŞTI 139205 TURŢ BĂI

PORUMBEŞTI TURULUNG137835 PORUMBEŞTI 139223 TURULUNG137791 CIDREAG 139232 DRĂGUŞENI

RACŞA 139241 TURULUNG VII138404 RACŞA URZICENI138413 RACŞA VII 139269 URZICENI

SANISLĂU 139278 URZICENI PĂDURE138672 SANISLĂU VALEA VINULUI138707 HOREA 139296 VALEA VINULUI138716 MARNA NOUĂ 139303 MĂRIUŞ

SANTĂU 139312 ROŞIORI138743 SANTĂU 139321 SÂI138752 CHEREUŞA138761 SUDURĂU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 92 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

31 JUDEŢUL SĂLAJ BOCŞA 140878 CUZĂPLAC MUNICIPIUL ZALĂU 140333 BOCŞA 140887 CUBLEŞU

139713 ZALĂU 140342 BORLA 140896 GĂLĂŞENI139722 STÂNA 140351 CÂMPIA 140903 MIERŢA

ORAŞ CEHU SILVANIEI 140360 SĂLĂJENI 140912 PETRINDU139759 CEHU SILVANIEI BOGHIŞ 140921 RUGINOASA139768 HOROATU CEHULUI 142266 BOGHIŞ 140930 STOBORU139777 MOTIŞ 142275 BOZIEŞ 140949 TĂMASA139786 NADIŞ BUCIUMI DOBRIN139795 ULCIUG 140388 BUCIUMI 140967 DOBRIN

ORAŞ JIBOU 140397 BODIA 140976 DELENI139820 JIBOU 140404 BOGDANA 140985 DOBA139839 CUCEU 140413 HUTA 140994 NAIMON139848 HUSIA 140422 RĂSTOLŢ 141009 SÂNCRAIU SILVANIEI139857 RONA 140431 SÂNGEORGIU DE MESEŞ 141018 VERVEGHIU139866 VAR CAMĂR DRAGU

ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 140459 CAMĂR 141036 DRAGU139893 ŞIMLEU SILVANIEI 140468 PĂDURENI 141045 ADALIN139900 BIC CARASTELEC 141054 FÂNTÂNELE139919 CEHEI 140486 CARASTELEC 141063 UGRUŢIU139928 PUSTA 140495 DUMUSLĂU 141072 VOIVODENI

AGRIJ CHIEŞD FILDU DE JOS139946 AGRIJ 140510 CHIEŞD 141090 FILDU DE JOS139964 RĂSTOLŢU DEŞERT 140529 COLONIA SIGHETU SILVANIEI 141107 FILDU DE MIJLOC

ALMAŞU 140538 SIGHETU SILVANIEI 141116 FILDU DE SUS139991 ALMAŞU CIZER 141125 TETIŞU140002 BĂBIU 140556 CIZER GÂLGĂU140011 CUTIŞ 140565 PLESCA 141143 GÂLGĂU140020 JEBUCU 140574 PRIA 141152 BÂRSĂU MARE140039 MESTEACĂNU COŞEIU 141161 CĂPÂLNA140048 PETRINZEL 140592 COŞEIU 141170 CHIZENI140057 SFĂRAŞ 140609 ARCHID 141189 DOBROCINA140066 STANA 140618 CHILIOARA 141198 FODORA140075 ŢĂUDU CRASNA 141205 FRÂNCENII DE PIATRĂ

BĂBENI 140636 CRASNA 141214 GLOD140093 BĂBENI 140645 HUSENI 141223 GURA VLĂDESEI140100 CIOCMANI 140654 MARIN GÂRBOU140119 CLIŢ 140663 RATIN 141241 GÂRBOU140128 PIROŞA CREACA 141250 BEZDED140137 POIENIŢA 140681 CREACA 141269 CĂLACEA

BĂLAN 140690 BORZA 141278 CERNUC140155 BĂLAN 140707 BREBI 141287 FABRICA140164 CHECHIŞ 140716 BRUSTURI 141296 POPTELEAC140173 CHENDREA 140725 CIGLEAN 141303 SOLOMON140182 GĂLPÂIA 140734 JAC HALMĂŞD140191 GÂLGĂU ALMAŞULUI 140743 LUPOAIA 141321 HALMĂŞD

BĂNIŞOR 140752 PRODĂNEŞTI 141330 ALEUŞ140217 BĂNIŞOR 140761 VIILE JACULUI 141349 CERIŞA140226 BAN CRISTOLŢ 141358 DRIGHIU140235 PECEIU 140789 CRISTOLŢ 141367 FUFEZ

BENESAT 140798 MUNCEL HERECLEAN140253 BENESAT 140805 POIANA ONŢII 141385 HERECLEAN140262 ALUNIŞ 140814 VĂLENI 141394 BADON140271 BIUŞA CRIŞENI 141401 BOCŞIŢA

BOBOTA 140832 CRIŞENI 141410 DIOŞOD140299 BOBOTA 140841 CRISTUR CRIŞENI 141429 GURUSLĂU140306 DERŞIDA 140850 GÂRCEIU 141438 PANIC140315 ZALNOC CUZĂPLAC HIDA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 93 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

141456 HIDA 142033 DOH 142658 SÂRBI141465 BAICA 142042 GIURTELECU ŞIMLEULUI 142667 TUSA141474 MILUANI 142051 MĂLĂDIA SÂNMIHAIU ALMAŞULUI141483 PĂDURIŞ 142060 UILEACU ŞIMLEULUI 142685 SÂNMIHAIU ALMAŞULUI141492 RACÂŞ MESEŞENII DE JOS 142694 BERCEA141508 SÂNPETRU ALMAŞULUI 142088 MESEŞENII DE JOS 142701 SÂNTĂ MĂRIA141517 STUPINI 142097 AGHIREŞ SOMEŞ-ODORHEI141526 TRESTIA 142104 FETINDIA 142729 SOMEŞ-ODORHEI

HOROATU CRASNEI 142113 MESEŞENII DE SUS 142738 BÂRSA141544 HOROATU CRASNEI MIRŞID 142747 DOMNIN141553 HUREZ 142131 MIRŞID 142756 INĂU141562 STÂRCIU 142140 FIRMINIŞ 142765 ŞOIMUŞ141571 ŞEREDEIU 142159 MOIGRAD-POROLISSUM SURDUC

ILEANDA 142168 POPENI 142783 SURDUC141599 ILEANDA NĂPRADEA 142792 BRÂGLEZ141615 BÂRSĂUŢA 142186 NĂPRADEA 142809 CRISTOLŢEL141606 BIZUŞA BĂI 142195 CHEUD 142818 SOLONA141624 DĂBÂCENI 142202 SOMEŞ GURUSLĂU 142827 TEŞTIOARA141633 DOLHENI 142211 TRANIŞ 142836 TIHĂU141642 LUMINIŞU 142220 VĂDURELE 142845 TURBUŢA141651 MĂLENI NUŞFALĂU ŞAMŞUD141660 NEGRENI 142248 NUŞFALĂU 142863 ŞAMŞUD141679 PERII VADULUI 142257 BILGHEZ 142872 VALEA POMILOR141688 PODIŞU PERICEI ŞĂRMĂŞAG141697 RĂSTOCI 142293 PERICEI 142890 ŞĂRMĂŞAG141704 ROGNA 142300 BĂDĂCIN 142907 ILIŞUA141713 ŞASA 142319 PERICEIU MIC 142916 LOMPIRT

IP 142328 SICI 142925 MOIAD141731 IP PLOPIŞ 142934 POIANA MĂGURA141740 COSNICIU DE JOS 142346 PLOPIŞ 142943 ŢĂRMURE141759 COSNICIU DE SUS 142355 FĂGETU ŞIMIŞNA141768 ZĂUAN 142364 IAZ 142541 ŞIMIŞNA141777 ZĂUAN BĂI POIANA BLENCHII 142532 HĂŞMAŞ

LETCA 142382 POIANA BLENCHII TREZNEA141795 LETCA 142391 FĂLCUŞA 139973 TREZNEA141802 CIULA 142408 GOSTILA 139955 BOZNA141811 COZLA 142417 MĂGURA VALCĂU DE JOS141820 CUCIULAT ROMÂNAŞI 142961 VALCĂU DE JOS141839 LEMNIU 142435 ROMÂNAŞI 142970 LAZURI141848 PURCĂREŢ 142444 CHICHIŞA 142989 PREOTEASA141857 ŞOIMUŞENI 142453 CIUMĂRNA 142998 RATOVEI141866 TOPLIŢA 142462 PĂUŞA 143003 SUB CETATE141875 VĂLIŞOARA 142471 POARTA SĂLAJULUI 143012 VALCĂU DE SUS

LOZNA 142480 ROMITA VÂRŞOLŢ141893 LOZNA RUS 143030 VÂRŞOLŢ141900 CORMENIŞ 142505 RUS 143049 RECEA141919 PRELUCI 142514 BUZAŞ 143058 RECEA MICĂ141928 VALEA LEŞULUI 142523 FÂNTÂNELE RUS ZALHA141937 VALEA LOZNEI SĂLĂŢIG 143076 ZALHA

MARCA 142569 SĂLĂŢIG 143085 CEACA141955 MARCA 142578 BULGARI 143094 CIURENI141964 LEŞMIR 142587 DEJA 143101 VALEA CIURENILOR141973 MARCA HUTA 142596 MINEU 143110 VALEA HRANEI141982 PORŢ 142603 NOŢIG 143129 VALEA LUNGĂ141991 ŞUMAL SÂG 143138 VÂRTEŞCA

MĂERIŞTE 142621 SÂG ZIMBOR142015 MĂERIŞTE 142630 FIZEŞ 143156 ZIMBOR142024 CRIŞTELEC 142649 MAL 143165 CHENDREMAL

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 94 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

143174 DOLU143192 SÂNCRAIU ALMAŞULUI143183 SUTORU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 95 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

32 JUDEŢUL SIBIU 143940 SÂNGĂTIN 143496 CRISTIAN MUNICIPIUL SIBIU ARPAŞU DE JOS DÂRLOS

143469 SIBIU 143968 ARPAŞU DE JOS 144562 DÂRLOS143478 PĂLTINIŞ 143977 ARPAŞU DE SUS 144571 CURCIU

MUNICIPIUL MEDIAŞ 143986 NOUL ROMÂN 144580 VALEA LUNGĂ143628 MEDIAŞ AŢEL GURA RÂULUI143637 IGHIŞU NOU 144009 AŢEL 144606 GURA RÂULUI

ORAŞ AGNITA 144027 DUPUŞ HOGHILAG143691 AGNITA AXENTE SEVER 144624 HOGHILAG143708 COVEŞ 144125 AXENTE SEVER 144633 PROD143717 RUJA 144134 AGÂRBICIU 144642 VALCHID

ORAŞ AVRIG 144143 ŞOALA IACOBENI144063 AVRIG BAZNA 144660 IACOBENI144072 BRADU 144161 BAZNA 144679 MOVILE144081 GLÂMBOACA 144170 BOIAN 144688 NETUŞ144090 MÂRŞA 144189 VELŢ 144697 NOIŞTAT144107 SĂCĂDATE BÂRGHIŞ 144704 STEJĂRIŞU

ORAŞ CISNĂDIE 144241 BÂRGHIŞ JINA143744 CISNĂDIE 144250 APOŞ 144722 JINA143753 CISNĂDIOARA 144269 IGHIŞU VECHI LASLEA

ORAŞ COPŞA MICĂ 144278 PELIŞOR 144740 LASLEA143780 COPŞA MICĂ 144287 VECERD 144759 FLOREŞTI

ORAŞ DUMBRĂVENI 144296 ZLAGNA 144768 MĂLÂNCRAV143815 DUMBRĂVENI BIERTAN 144777 NOU SĂSESC143824 ERNEA 144205 BIERTAN 144786 ROANDOLA143833 ŞAROŞ PE TÂRNAVE 144214 COPŞA MARE LOAMNEŞ

ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 144223 RICHIŞ 144802 LOAMNEŞ144937 MIERCUREA SIBIULUI BLĂJEL 144811 ALĂMOR144946 APOLDU DE SUS 144312 BLĂJEL 144820 ARMENI144955 DOBÂRCA 144321 PĂUCEA 144839 HAŞAG

ORAŞ OCNA SIBIULUI 144330 ROMANEŞTI 144848 MÂNDRA143860 OCNA SIBIULUI BOIŢA 144857 SĂDINCA143879 TOPÂRCEA 145845 BOIŢA LUDOŞ

ORAŞ SĂLIŞTE 145863 LAZARET 144875 LUDOŞ145505 SĂLIŞTE 145872 LOTRIOARA 144884 GUSU145514 ACILIU 145881 PALTIN MARPOD145523 AMNAŞ BRATEIU 144900 MARPOD145532 CRINŢ 144358 BRATEIU 144919 ILIMBAV145550 FÂNTÂNELE 144367 BUZD MERGHINDEAL145541 GALEŞ BRĂDENI 144973 MERGHINDEAL145569 MAG 144385 BRĂDENI 144982 DEALU FRUMOS145578 SĂCEL 144394 RETIŞ MICĂSASA145587 SIBIEL 144401 ŢELINE 145006 MICĂSASA145596 VALE BRUIU 145015 CHESLER

ORAŞ TĂLMACIU 144429 BRUIU 145024 ŢAPU145836 TĂLMACIU 144438 GHERDEAL 145033 VĂLENI145854 COLONIA TĂLMACIU 144447 ŞOMARTIN MIHĂILENI145890 TĂLMĂCEL CÂRŢA 145051 MIHĂILENI

ALMA 144517 CÂRŢA 145060 METIŞ144018 ALMA 144526 POIENIŢA 145079 MOARDĂŞ144036 GIACĂŞ CÂRŢIŞOARA 145088 RĂVĂŞEL144045 ŞMIG 144544 CÂRŢIŞOARA 145097 ŞALCĂU

ALŢINA CHIRPĂR MOŞNA143897 ALŢINA 144465 CHIRPĂR 145113 MOŞNA143904 BENEŞTI 144474 SĂSĂUŞ 145122 ALMA VII143913 GHIJASA DE SUS 144483 VĂRD 145131 NEMŞA

APOLDU DE JOS 144492 VESEUD NOCRICH143931 APOLDU DE JOS CRISTIAN 145159 NOCRICH

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 96 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

145168 FOFELDEA 143593 VEŞTEM145177 GHIJASA DE JOS ŞURA MARE145186 HOSMAN 145774 ŞURA MARE145195 ŢICHINDEAL 145783 HAMBA

ORLAT ŞURA MICĂ145211 ORLAT 145809 ŞURA MICĂ

PĂUCA 145818 RUSCIORI145239 PĂUCA TÂRNAVA145248 BOGATU ROMÂN 143655 TÂRNAVA145257 BROŞTENI 143664 COLONIA TÂRNAVA145266 PRESACA TILIŞCA

POIANA SIBIULUI 145916 TILIŞCA145284 POIANA SIBIULUI 145925 ROD

POPLACA TURNU ROŞU143511 POPLACA 145943 TURNU ROŞU

PORUMBACU DE JOS 145952 SEBEŞU DE JOS145300 PORUMBACU DE JOS VALEA VIILOR145319 COLUN 145970 VALEA VIILOR145328 PORUMBACU DE SUS 145989 MOTIŞ145337 SĂRATA VURPĂR145346 SCOREIU 146003 VURPĂR

RACOVIŢA145364 RACOVIŢA145373 SEBEŞU DE SUS

RĂŞINARI143539 RĂŞINARI143548 PRISLOP

RÂU SADULUI145391 RÂU SADULUI

ROŞIA145417 ROŞIA145426 CAŞOLŢ145435 CORNĂŢEL145444 DAIA145453 NOU145462 NUCET

SADU145480 SADU

SLIMNIC145612 SLIMNIC145621 ALBI145630 PĂDURENI145649 RUŞI145658 VESEUD

ŞEICA MARE145676 ŞEICA MARE145685 BOARTA145694 BUIA145701 MIGHINDOALA145710 PETIŞ145729 ŞTENEA

ŞEICA MICĂ145747 ŞEICA MICĂ145756 SOROŞTIN

ŞELIMBĂR143566 ŞELIMBĂR143575 BUNGARD143584 MOHU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 97 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

33 JUDEŢUL SUCEAVA 146977 LUNCA 147278 CUNUNSCHI MUNICIPIUL SUCEAVA ORAŞ SALCEA 147287 DUBIUŞCA

146272 SUCEAVA 146389 SALCEA 147296 EHREŞTE

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

146398 MERENI 147303 FALCĂU

146511 CÂMPULUNG MOLDOVENESC 146405 PLOPENI 147312 NOROCU

MUNICIPIUL FĂLTICENI 146414 PRELIPCA 147321 PALTIN146548 FĂLTICENI 146423 VĂRATEC 147330 SADĂU146557 ŞOLDĂNEŞTI ORAŞ SIRET 147349 ZALOMESTRA146566 ŢARNA MARE 146664 SIRET BUNEŞTI

MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 146673 MĂNĂSTIOARA 147474 BUNEŞTI146637 RĂDĂUŢI 146682 PĂDURENI 147483 PETIA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI ORAŞ SOLCA 147492 PODENI146753 VATRA DORNEI 146717 SOLCA 147508 ŞES146762 ARGESTRU ORAŞ VICOVU DE SUS 147517 UNCEŞTI146771 ROŞU 151102 VICOVU DE SUS BURLA146780 TODIRENI 151111 BIVOLĂRIA 151148 BURLA

ORAŞ BROŞTENI ADÂNCATA CACICA147367 BROŞTENI 146806 ADÂNCATA 147535 PÂRTEŞTII DE SUS147376 COTÂRGAŞI 146833 CĂLUGĂRENI 147544 CACICA147385 DÂRMOXA 146842 FETEŞTI 147553 MAIDAN147394 FRASIN ARBORE 147562 RUNCU147401 HĂLEASA 146879 ARBORE 147571 SOLONEŢU NOU147410 HOLDA 146888 BODNĂRENI CALAFINDEŞTI147429 HOLDIŢA 146897 CLIT 147599 CALAFINDEŞTI147438 LUNGENI BAIA 147606 BOTOŞANIŢA MARE147447 NEAGRA 146913 BAIA CAPU CÂMPULUI147456 PIETROASA 146922 BOGATA 150917 CAPU CÂMPULUI

ORAŞ CAJVANA BĂLĂCEANA CÂRLIBABA147642 CAJVANA 147688 BĂLĂCEANA 147722 CÂRLIBABA147651 CODRU BĂLCĂUŢI 147731 CÂRLIBABA NOUĂ

ORAŞ DOLHASCA 147009 BĂLCĂUŢI 147740 IEDU148015 DOLHASCA 147018 GROPENI 147759 ŞESURI148024 BUDENI 147027 NEGOSTINA 147768 ŢIBĂU148033 GULIA BERCHISESTI 147777 VALEA STÂNEI148042 POIANA 148346 BERCHIŞEŞTI CIOCĂNEŞTI148051 POIENARI 148355 CORLATA 149165 CIOCĂNEŞTI148060 PROBOTA BILCA 149156 BOTOŞ148079 SILIŞTEA NOUĂ 147045 BILCA CIPRIAN PORUMBESCU148088 VALEA POIENEI BOGDĂNEŞTI 147704 CIPRIAN PORUMBESCU

ORAŞ FRASIN 147063 BOGDĂNEŞTI COMĂNEŞTI148621 FRASIN BOROAIA 147189 COMĂNEŞTI148630 BUCŞOAIA 147081 BOROAIA 147198 HUMORENI148649 DOROTEIA 147090 BĂRĂŞTI CORNU LUNCII148658 PLUTONIŢA 147107 GIULEŞTI 147795 CORNU LUNCII

ORAŞ GURA HUMORULUI 147116 MOIŞA 147802 BĂIŞEŞTI146593 GURA HUMORULUI 147125 SĂCUŢA 147811 BRĂIEŞTI146600 VORONEŢ BOSANCI 147820 DUMBRAVA

ORAŞ LITENI 147143 BOSANCI 147839 PĂISENI149236 LITENI 147152 CUMPĂRĂTURA 147848 SASCA MARE149245 CORNI BOTOŞANA 147857 SASCA MICĂ149254 ROŞCANI 147170 BOTOŞANA 147866 SASCA NOUĂ149263 ROTUNDA BREAZA 147875 ŞINCA149272 SILIŞTEA 147214 BREAZA COŞNA149281 VERCICANI 147223 BREAZA DE SUS 148220 COŞNA

ORAŞ MILIŞĂUŢI 147232 PÂRÂU NEGREI 148257 PODU COŞNEI146986 MILIŞĂUŢI BRODINA 148266 ROMÂNEŞTI146940 BĂDEUŢI 147250 BRODINA 148275 TEŞNA146959 GARA 147269 BRODINA DE JOS 148284 VALEA BANCULUI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 98 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

CRUCEA 148578 ROŞIORI 149147 IACOBENI147893 CRUCEA 148587 RUŞI 149174 MESTECĂNIŞ147900 CHIRIL 148596 ŢOLEŞTI IASLOVĂŢ147919 COJOCI 148603 UIDEŞTI 146968 IASLOVĂŢ147928 SATU MARE FRĂTĂUŢII NOI ILIŞEŞTI

DĂRMĂNEŞTI 148676 FRĂTĂUŢII NOI 147679 ILIŞEŞTI147946 MĂRIŢEI 148685 COSTIŞA 147697 BRAŞCA147973 CĂLINEŞTI FRĂTĂUŢII VECHI IPOTEŞTI147982 CĂLINEŞTI-VASILACHE 148701 FRĂTĂUŢII VECHI 146290 IPOTEŞTI147955 DĂNILA 148710 MĂNEUŢI 146307 LISAURA147964 DĂRMĂNEŞTI FRUMOSU 146316 TIŞĂUŢI147991 MĂRIŢEIA MICĂ 148738 FRUMOSU IZVOARELE SUCEVEI

DOLHEŞTI 148747 DEIA 149192 IZVOARELE SUCEVEI148104 DOLHEŞTII-MARI 148756 DRAGOŞA 149209 BOBEICA148113 DOLHEŞTII MICI FUNDU MOLDOVEI 149218 BRODINA148122 VALEA BOUREI 148774 FUNDU MOLDOVEI MARGINEA

DORNA CANDRENILOR 148792 BOTUŞ 149307 MARGINEA148211 DORNA CANDRENILOR 148783 BOTUŞEL MĂLINI148239 DEALU FLORENI 148809 BRANIŞTEA 149325 MĂLINI148248 POIANA NEGRII 148818 COLACU 149334 IESLE

DORNA-ARINI 148827 DELNIŢA 149343 PÂRAIE148140 COZĂNEŞTI 148836 DELUŢ 149352 POIANA MĂRULUI148159 DORNA-ARINI 148845 OBCINA 149361 VĂLENI-STÂNIŞOARA148168 GHEORGHIŢENI 148854 PLAI MĂNĂSTIREA HUMORULUI148177 ORTOAIA 148863 SMIDA UNGURENILOR 149389 MĂNĂSTIREA HUMORULUI148186 RUSCA GĂLĂNEŞTI 149398 PLEŞA148195 SUNĂTORI 148881 GĂLĂNEŞTI 149405 POIANA MICULUI

DORNEŞTI 148890 HURJUIENI MITOCU DRAGOMIRNEI148300 DORNEŞTI GRĂMEŞTI 146334 MITOCU DRAGOMIRNEI148319 IAZ 148925 GRĂMEŞTI 146343 DRAGOMIRNA

DRĂGOIEŞTI 148934 BĂLINEŞTI 146352 LIPOVENI148337 MĂZĂNĂEŞTI 148943 BOTOŞANIŢA MICĂ 146361 MITOCAŞI148364 DRĂGOIEŞTI 148952 RUDEŞTI MOARA148373 LUCĂCEŞTI 148961 VERBIA 149423 MOARA NICA

DRĂGUŞENI GRĂNICEŞTI 149432 BULAI148391 DRĂGUŞENI 148989 GRĂNICEŞTI 149441 FRUMOASA148408 BROŞTENI 148998 DUMBRAVA 149450 GROAPA VLĂDICHII148417 GARA LEU 149003 GURA SOLCII 149469 LITENI

DUMBRĂVENI 149012 IACOBEŞTI 149478 MOARA CARP148435 DUMBRĂVENI 149021 ROMÂNEŞTI 149487 VORNICENII MARI148444 SĂLĂGENI 149030 SLOBOZIA SUCEVEI 149496 VORNICENII MICI

FÂNTÂNA MARE HÂNŢEŞTI MOLDOVA-SULIŢA150828 FÂNTÂNA MARE 146851 HĂNŢEŞTI 149511 MOLDOVA-SULIŢA150800 COTU BĂII 146815 ARŢARI 149520 BENIA150873 PRAXIA 146824 BEREŞTI MOLDOVIŢA150882 SPĂTĂREŞTI HÂRTOP 149548 MOLDOVIŢA

FÂNTÂNELE 150016 HÂRTOP 149557 ARGEL148462 FÂNTÂNELE HORODNIC DE JOS 149566 DEMACUŞA148471 BĂNEŞTI 149110 HORODNIC DE JOS 149575 RAŞCA148480 COTU DOBEI HORODNIC DE SUS MUŞENIŢA148499 SLOBOZIA 149129 HORODNIC DE SUS 149593 BAINEŢ148505 STAMATE HORODNICENI 149600 BĂNCEŞTI

FORĂŞTI 149058 HORODNICENI 149619 CLIMĂUŢI148523 FORĂŞTI 149067 BOTEŞTI 149628 MUŞENIŢA148532 ANTOCENI 149076 BRĂDĂŢEL 149637 VĂŞCĂUŢI148541 BOURA 149085 MIHĂIEŞTI 149646 VICŞANI148550 MANOLEA 149094 ROTOPĂNEŞTI OSTRA148569 ONICENI IACOBENI 149664 OSTRA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 99 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

149673 TĂRNICIOARA 150249 GRIGOREŞTI 150739 LUPCINA PANACI SLATINA 150748 MĂGURA

149691 PANACI 150267 SLATINA 150757 NISIPITU149708 CATRINARI 150276 GĂINEŞTI VADU MOLDOVEI149717 COVERCA 150285 HERLA 150775 VADU MOLDOVEI149726 DRĂGOIASA STRAJA 150784 CĂMÂRZANI149735 GLODU 150301 STRAJA 150793 CIUMULEŞTI149744 PĂLTINIŞ STROIEŞTI 150819 DUMBRĂVIŢA

PĂLTINOASA 150329 STROIEŞTI 150837 IONEASA149762 PĂLTINOASA 150338 VÂLCELELE 150846 MESTECENI149771 CAPU CODRULUI 150347 ZAHAREŞTI 150855 MOVILENI

PĂTRĂUŢI STULPICANI 150864 NIGOTEŞTI149842 PĂTRĂUŢI 150365 STULPICANI VALEA MOLDOVEI

PÂRTEŞTII DE JOS 150374 GEMENEA 150908 VALEA MOLDOVEI149799 PÂRTEŞTII DE JOS 150383 NEGRILEASA 150926 MIRONU149806 DELENI 150392 SLĂTIOARA VAMA149815 VARVATA 150409 VADU NEGRILESEI 150944 VAMA149824 VÂRFU DEALULUI SUCEVIŢA 150953 MOLID

POIANA STAMPEI 150427 SUCEVIŢA 150962 PRISACA DORNEI149860 POIANA STAMPEI 150436 VOIEVODEASA 150971 STRÂMTURA149879 CĂSOI ŞARU DORNEI VATRA MOLDOVIŢEI149888 DORNIŞOARA 150454 NEAGRA ŞARULUI 150999 VATRA MOLDOVIŢEI149897 PILUGANI 150463 GURA HAITII 151004 CIUMÂRNA149904 PRĂLENI 150472 PLAIU ŞARULUI 151013 PALTINU149913 TĂTARU 150481 SĂRIŞOR VEREŞTI149922 TEŞNA 150490 SĂRIŞORU MARE 151031 VEREŞTI

POIENI-SOLCA 150506 ŞARU BUCOVINEI 151040 BURSUCENI146726 POIENI-SOLCA 150515 ŞARUL DORNEI 151059 COROCĂIEŞTI

POJORÂTA ŞCHEIA 151068 HANCEA149940 POJORÂTA 146441 ŞCHEIA VICOVU DE JOS149959 VALEA PUTNEI 146450 FLORINTA 151086 VICOVU DE JOS

PREUTEŞTI 146469 MIHOVENI VOITINEL149977 PREUTEŞTI 146478 SFÂNTU ILIE 148907 VOITINEL149986 ARGHIRA 146487 TREI MOVILE VOLOVĂŢ150007 BAHNA ARIN ŞERBĂUŢI 151139 VOLOVĂŢ149995 BASARABI 147624 ŞERBĂUŢI VULTUREŞTI150025 HUŞI 147615 CĂLINEŞTI 151166 PLEŞEŞTI150034 LEUCUŞEŞTI TODIREŞTI 151175 GIURGEŞTI

PUTNA 150533 TODIREŞTI 151184 HREAŢCA150052 PUTNA 150542 COSTÂNA 151193 JACOTA150061 GURA PUTNEI 150551 PĂRHĂUŢI 151200 MEREŞTI

RĂDĂŞENI 150560 SÂRGHIEŞTI 151219 OSOI150089 RĂDĂŞENI 150579 SOLONEŢ 151228 VALEA GLODULUI150098 LĂMĂŞENI UDEŞTI 151237 VULTUREŞTI150105 POCOLENI 150597 UDEŞTI ZAMOSTEA

RÂŞCA 150604 CHILIŞENI 151255 ZAMOSTEA150123 RÂŞCA 150613 LUNCUŞOARA 151264 BADRAGI150132 BUDA 150622 MĂNĂSTIOARA 151273 CIOMÂRTAN150141 DUMBRĂVENI 150631 PLĂVĂLARI 151282 COJOCĂRENI150150 JAHALIA 150640 POIENI-SUCEAVA 151291 CORPACI150169 SLĂTIOARA 150659 RACOVA 151308 LUNCA

SADOVA 150668 REUSENI 151317 NICANI150187 SADOVA 150677 RUŞII-MĂNĂSTIOARA 151326 RĂUŢENI

SATU MARE 150686 SECURICENI 151335 TĂUTEŞTI150203 SATU MARE 150695 ŞTIRBĂŢ ZVORIŞTEA150212 ŢIBENI ULMA 151353 ZVORIŞTEA

SIMINICEA 150711 ULMA 151362 BUDA150230 SIMINICEA 150720 COSTILEVA 151371 DEALU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 100 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

151380 POIANA151406 SLOBOZIA151415 STÂNCA151424 STÂNCUŢA151399 ŞERBĂNEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 101 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

34 JUDEŢUL TELEORMAN 152403 MARIŢA 152939 VĂCENI MUNICIPIUL ALEXANDRIA CĂLMĂŢUIU FÂNTÂNELE

151807 ALEXANDRIA 152421 CĂLMĂŢUIU 154488 FÂNTÂNELE MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 152430 BUJORU FRĂSINET

151889 ROSIORI DE VEDE 152449 CARAVANEŢI 152065 FRĂSINET

MUNICIPIUL TURNU MAGURELE

152458 NICOLAE BĂLCESCU 152056 CLĂNIŢA

151692 TURNU MĂGURELE CĂLMĂŢUIU DE SUS FRUMOASA ORAŞ VIDELE 152476 CĂLMĂŢUIU DE SUS 153008 FRUMOASA

151914 VIDELE 152485 BĂCĂLEŞTI 153017 PĂULEASCA151923 COŞOAIA 152494 IONAŞCU FURCULEŞTI

ORAŞ ZIMNICEA CERVENIA 152957 FURCULEŞTI151987 ZIMNICEA 152519 CERVENIA 152966 MOŞTENI

BALACI CIOLĂNEŞTI 152975 SPĂTĂREI152001 BALACI 152537 CIOLĂNEŞTII DIN DEAL 152984 VOIEVODA152010 BURDENI 152546 BALDOVINEŞTI GĂLĂTENI152029 TECUCI 152555 CIOLĂNEŞTII DIN VALE 153035 GĂLĂTENI

BĂBĂIŢA CIUPERCENI 153044 BÂSCOVENI152047 BĂBĂIŢA 151718 CIUPERCENI 153053 GRĂDIŞTEANCA152074 MERIŞANI 151727 POIANA GRATIA

BECIU CONŢEŞTI 153071 GRATIA153641 BECIU 152573 CONŢEŞTI 153080 CIURARI-DEAL153650 BÂRSEŞTII DE JOS COSMEŞTI 153099 DRĂGHINEŞTI153687 SMÂRDAN 152591 COSMEŞTI ISLAZ

BEUCA 152608 CIUPERCENI 151745 ISLAZ152813 BEUCA CRÂNGENI 151754 MOLDOVENI152840 PLOPI 152626 CRÂNGENI IZVOARELE

BLEJEŞTI 152635 BALTA SĂRATĂ 153115 IZVOARELE152092 BLEJEŞTI 152644 DOROBANŢU LISA152109 BACIU 152653 STEJARU 153133 LISA152118 SERICU CRÂNGU 153142 VÂNĂTORI

BOGDANA 152671 CRÂNGU LIŢA152136 BOGDANA 152706 SECARA 151772 LIŢA152145 BROŞTEANCA CREVENICU LUNCA152154 ULMENI 151941 CREVENICU 153160 LUNCA152163 URLUIU 151950 RĂDULEŞTI 153188 PRUNDU

BOTOROAGA DIDEŞTI MAVRODIN152181 BOTOROAGA 152733 DIDEŞTI 153213 MAVRODIN152190 CĂLUGARU 152742 ÎNSURĂŢEI MĂGURA152207 TÂRNAVA 152751 SATU NOU 153259 MĂGURA152216 TUNARI DOBROTEŞTI 153268 GURUIENI152225 VALEA CIREŞULUI 152779 DOBROTEŞTI MĂLDĂENI

BRAGADIRU 152788 MERIŞANI 153286 MĂLDĂENI152243 BRAGADIRU DRACEA MÂRZĂNEŞTI

BRÂNCENI 152680 DRACEA 153348 MÂRZĂNEŞTI152261 BRÂNCENI 152699 FLORICA 153357 CERNETU

BUJORENI 152715 ZLATA 153366 TELEORMANU152289 BUJORENI DRĂCŞENEI 153375 VALEA PĂRULUI152298 DĂRVAŞ 152804 DRĂCŞENEI MERENI152305 PRUNARU 152822 DRĂCŞANI 153302 MERENII DE JOS

BUJORU 152831 ODOBEASCA 153311 MERENII DE SUS152323 BUJORU 152859 SATUL VECHI 153320 ŞTEFENI

BUZESCU DRĂGĂNEŞTI DE VEDE MOŞTENI152341 BUZESCU 152877 DRĂGĂNEŞTI DE VEDE 153393 MOŞTENI

CĂLINEŞTI 152886 MĂGURA CU LILIAC NANOV152369 CĂLINEŞTI 152895 VĂCĂREŞTI 151825 NANOV152378 ANTONEŞTI DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA NĂSTURELU152387 COPĂCEANCA 152911 DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 153419 NĂSTURELU152396 LICURICIU 152920 COMOARA 153428 ZIMNICELE

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 102 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

NECŞEŞTI SĂCENI 154601 LADA153446 NECŞEŞTI 153981 SĂCENI 154610 NEGRENI153455 BELCIUG 153990 BUTCULEŞTI 154629 NEGRENII DE SUS153464 GÂRDEŞTI 154004 CIURARI 154638 NEGRENII-OSEBIŢI

NENCIULEŞTI SÂRBENI 154647 OBÂRTU153222 NENCIULEŞTI 154317 SÂRBENII DE JOS 154656 SLĂVEŞTI153231 PĂRU ROTUND 154326 SÂRBENI TĂTĂRĂŞTII DE SUS

OLTENI 154335 UDENI 154674 TĂTĂRĂŞTII DE SUS153482 OLTENI SCRIOAŞTEA 154683 DOBRENI153491 PERII BROŞTENI 154022 SCRIOAŞTEA 154692 UDUPU

ORBEASCA 154031 BREBINA TRAIAN153516 ORBEASCA DE JOS 154040 CUCUEŢI 154745 TRAIAN153525 LĂCENI 154059 VIILE TRIVALEA-MOŞTENI153534 ORBEASCA DE SUS SCURTU MARE 154763 TRIVALEA-MOŞTENI

PERETU 154077 SCURTU MARE 154772 BRĂTĂŞANI153552 PERETU 154086 ALBENI 154781 DEPARAŢI

PIATRA 154095 DRĂCEŞTI TROIANUL153570 PIATRA 154102 NEGRILEŞTI 154807 TROIANUL

PIETROŞANI 154111 SCURTU-SLĂVEŞTI 154816 DULCENI153598 PIETROŞANI 154120 VALEA POŞTEI 154825 VATRA

PLOPII-SLĂVITEŞTI SEACA ŢIGĂNEŞTI153632 PLOPII-SLĂVITEŞTI 154148 SEACA 154843 ŢIGĂNEŞTI153669 BRÂNCOVEANCA 154157 NĂVODARI UDA-CLOCOCIOV153678 DUDU SEGARCEA-VALE 154362 UDA-CLOCOCIOV

PLOSCA 154193 SEGARCEA-VALE 154371 UDA-PACIUREA153614 PLOSCA 154200 OLTEANCA VÂRTOAPE

POENI 154219 SEGARCEA-DEAL 154941 VÂRTOAPELE DE SUS153703 POENI SFINŢEŞTI 154950 GĂRĂGĂU153712 BANOV 154175 SFINŢEŞTI 154969 VÂRTOAPELE DE JOS153721 BRĂTEŞTI SILIŞTEA VEDEA153730 CĂTUNU 154237 SILIŞTEA 154861 VEDEA153749 PREAJBA 154246 BUTEŞTI 154870 ALBEŞTI153758 ŢĂVÂRLĂU 154273 SILIŞTEA MICĂ 154889 COŞOTENI153767 VĂTAŞI SILIŞTEA-GUMEŞTI 154898 DULCEANCA

POROSCHIA 154291 SILIŞTEA-GUMEŞTI 154905 MERI151843 POROSCHIA SLOBOZIA MÂNDRA VIIŞOARA151852 CALOMFIREŞTI 154353 SLOBOZIA MÂNDRA 154923 VIIŞOARA

PURANI SMÂRDIOASA VITĂNEŞTI154264 PURANII DE SUS 154399 SMÂRDIOASA 153785 VITANESTI154255 PURANI 154406 ŞOIMU 153810 PURANI

PUTINEIU STEJARU 153794 SCHITU POIENARI153838 PUTINEIU 154424 STEJARU 153801 SILIŞTEA153847 BĂDULEASA 154433 BRATCOVU ZÂMBREASCA153856 CÂRLOMANU 154442 GRESIA 154987 ZÂMBREASCA

RĂDOIEŞTI 154451 SOCETU153874 RĂDOIEŞTI-VALE SUHAIA153883 CETATEA 154479 SUHAIA153892 RĂDOIEŞTI-DEAL ŞTOROBĂNEASA

RĂSMIREŞTI 154503 ŞTOROBĂNEASA153918 RĂSMIREŞTI 154512 BEIU153927 LUDĂNEASCA TALPA

SAELELE 154530 TALPA-OGRĂZILE153197 SAELELE 154549 LINIA COSTII153179 PLEAŞOV 154558 ROTĂREŞTI

SALCIA 154576 TALPA POŞTEI153945 SALCIA 154567 TALPA-BÂSCOVENI153954 BĂNEASA TĂTĂRĂŞTII DE JOS153963 TUDOR VLADIMIRESCU 154594 TĂTĂRĂŞTII DE JOS

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 103 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

35 JUDEŢUL TIMIŞ 155635 OFSENIŢA 156197 LUCAREŢ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 155644 PARTOŞ 156204 TEŞ

155252 TIMIŞOARA 155653 SOCA BUCOVĂŢ MUNICIPIUL LUGOJ BARA 158421 BUCOVĂŢ

155369 LUGOJ 155671 BARA 158412 BAZOŞU NOU155378 MĂGURI 155680 DOBREŞTI CĂRPINIŞ155387 TAPIA 155699 LĂPUŞNIC 156222 CĂRPINIŞ

ORAŞ BUZIAŞ 155706 RĂDMĂNEŞTI 156240 IECEA MICĂ155412 BUZIAŞ 155715 SPATA CENAD155430 BACOVA BÂRNA 156268 CENAD155421 SILAGIU 155966 BÂRNA CENEI

ORAŞ CIACOVA 155975 BOTEŞTI 156286 CENEI156366 CIACOVA 155984 BOTINEŞTI 156295 BOBDA156375 CEBZA 155993 DRINOVA CHECEA156400 MACEDONIA 156008 JUREŞTI 156302 CHECEA156419 OBAD 156017 POGĂNEŞTI CHEVEREŞU MARE156428 PETROMAN 156026 SĂRĂZANI 156320 CHEVEREŞU MARE

ORAŞ DETA BEBA VECHE 156339 DRAGŞINA155467 DETA 155733 BEBA VECHE 156348 VUCOVA155476 OPATIŢA 155742 CHERESTUR COMLOŞU MARE

ORAŞ FĂGET 155751 PORDEANU 156446 COMLOŞU MARE156810 FĂGET BECICHERECU MIC 156455 COMLOŞU MIC156829 BĂTEŞTI 155779 BECICHERECU MIC 156464 LUNGA156838 BEGHEIU MIC BELINŢ COŞTEIU156847 BICHIGI 155804 BELINŢ 156482 COŞTEIU156856 BRĂNEŞTI 155813 BABŞA 156491 HEZERIŞ156865 BUNEA MARE 155822 CHIZĂTĂU 156507 PĂRU156874 BUNEA MICĂ 155831 GRUNI 156516 ŢIPARI156883 COLONIA MICĂ BETHAUSEN 156525 VALEA LUNGĂ ROMÂNĂ156892 JUPÂNEŞTI 155859 BETHAUSEN CRICIOVA156909 POVÂRGINA 155868 CLADOVA 156543 CRICIOVA156918 TEMEREŞTI 155877 CLICIOVA 156552 CIREŞU

ORAŞ GĂTAIA 155886 CUTINA 156561 CIREŞU MIC157095 GĂTAIA 155895 LEUCUŞEŞTI 156570 JDIOARA157120 BUTIN 155902 NEVRINCEA CURTEA157148 PERCOSOVA BILED 156598 CURTEA157157 SCULIA 155920 BILED 156605 COŞAVA157175 ŞEMLACU MARE BIRDA 156614 HOMOJDIA157184 ŞEMLACU MIC 157111 BIRDA DAROVA

ORAŞ JIMBOLIA 157102 BERECUŢA 156632 DAROVA155500 JIMBOLIA 157139 MÂNĂSTIRE 156641 HODOŞ

ORAŞ RECAŞ 157166 SÂNGEORGE 156650 SACOŞU MARE158323 RECAŞ BOGDA DENTA158332 BAZOŞ 156044 BOGDA 156678 DENTA158341 HERNEACOVA 156053 ALTRINGEN 156687 BREŞTEA158350 IZVIN 156062 BUZAD 156696 ROVINIŢA MARE158369 NADĂŞ 156071 CHARLOTENBURG 156703 ROVINIŢA MICĂ158378 PETROVASELO 156080 COMEAT DUDEŞTII NOI158387 STANCIOVA 156099 SINTAR 155788 DUDEŞTII NOI

ORAŞ SÂNNICOLAU MARE BOLDUR DUDEŞTII VECHI155537 SÂNNICOLAU MARE 156115 BOLDUR 156721 DUDEŞTII VECHI

BALINŢ 156124 JABĂR 156730 CHEGLEVICI155555 BALINŢ 156133 OHABA-FORGACI 156749 COLONIA BULGARĂ155564 BODO 156142 SINERSIG DUMBRAVA155573 FĂDIMAC BRESTOVĂŢ 156776 DUMBRAVA155582 TÂRGOVIŞTE 156160 BRESTOVĂŢ 156785 BUCOVĂŢ

BANLOC 156179 COŞARII 156794 RĂCHITA155608 BANLOC 156188 HODOŞ DUMBRĂVIŢA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 104 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

155270 DUMBRĂVIŢA LENAUHEIM 158047 CORNEŞTI FÂRDEA 157460 LENAUHEIM 158056 SECEANI

156936 FÂRDEA 157479 BULGĂRUŞ OTELEC156945 DRĂGSINEŞTI 157488 GRABĂŢ 159179 OTELEC156954 GLADNA MONTANĂ LIEBLING 159160 IOHANISFELD156963 GLADNA ROMÂNA 157503 LIEBLING PARŢA156972 HĂUZEŞTI 157512 CERNA 158797 PARŢA156981 MÂTNICU MIC 157521 IOSIF PĂDURENI156990 ZOLT LIVEZILE 157442 PĂDURENI

FIBIŞ 155626 LIVEZILE PECIU NOU157718 FIBIŞ 155617 DOLAŢ 158074 PECIU NOU

FOENI LOVRIN 158083 DINIAŞ157013 FOENI 157549 LOVRIN 158092 SÂNMARTINU SÂRBESC157022 CRUCENI MARGINA PERIAM

GAVOJDIA 157594 MARGINA 158118 PERIAM157040 GAVOJDIA 157601 BREAZOVA PESAC157059 JENA 157610 BULZA 158127 PESAC157068 LUGOJEL 157629 COŞEVIŢA PIETROASA157077 SĂLBĂGEL 157638 COŞTEIU DE SUS 158145 PIETROASA

GHILAD 157647 GROŞI 158154 CRIVINA DE SUS156393 GHILAD 157656 NEMEŞEŞTI 158163 FĂRĂŞEŞTI156384 GAD 157665 SINTEŞTI 158172 POIENI

GHIRODA 157674 ZORANI PIŞCHIA155298 GHIRODA MAŞLOC 158190 PIŞCHIA155305 GIARMATA-VII 157692 MAŞLOC 158207 BENCECU DE JOS

GHIZELA 157709 ALIOŞ 158216 BENCECU DE SUS157200 GHIZELA 157727 REMETEA MICĂ 158225 MURANI157219 HISIAŞ MĂNĂŞTIUR 158234 SĂLCIUA NOUĂ157228 PANIOVA 157745 MĂNĂŞTIUR RACOVIŢA157237 ŞANOVIŢA 157754 PĂDURANI 158252 RACOVIŢA

GIARMATA 157763 REMETEA-LUNCĂ 158261 CĂPĂT157255 GIARMATA 157772 TOPLA 158270 DRĂGOIEŞTI157264 CERNETEAZ MORAVIŢA 158289 FICĂTAR

GIERA 157790 MORAVIŢA 158298 HITIAŞ157282 GIERA 157807 DEJAN 158305 SÂRBOVA157291 GRĂNICERII 157816 GAIU MIC REMETEA MARE157308 TOAGER 157825 STAMORA GERMANĂ 158403 REMETEA MARE

GIROC MOŞNIŢA NOUĂ 158430 IANOVA155323 GIROC 157843 MOŞNIŢA NOUĂ SACOŞU TURCESC155332 CHIŞODA 157852 ALBINA 158458 SACOŞU TURCESC

GIULVĂZ 157861 MOŞNIŢA VECHE 158467 BERINI157326 GIULVĂZ 157870 RUDICICA 158476 ICLODA157335 CRAI NOU 157889 URSENI 158485 OTVEŞTI157344 IVANDA NĂDRAG 158494 STAMORA ROMÂNĂ157353 RUDNA 157905 NĂDRAG 158500 ULIUC

GOTTLOB 157914 CRIVINA 158519 UNIP157558 GOTTLOB NIŢCHIDORF SARAVALE157576 VIZEJDIA 157932 NIŢCHIDORF 158760 SARAVALE

IECEA MARE 157941 BLAJOVA SATCHINEZ156231 IECEA MARE 157950 DUBOZ 158537 SATCHINEZ

JAMU MARE OHABA LUNGĂ 158546 BĂRĂTEAZ157371 JAMU MARE 157978 OHABA LUNGĂ 158555 HODONI157380 CLOPODIA 157987 DUBEŞTI SĂCĂLAZ157399 FERENDIA 157996 IERŞNIC 158573 SĂCĂLAZ157406 GHERMAN 158001 OHABA ROMÂNĂ 158582 BEREGSĂU MARE157415 LĂŢUNAŞ ORŢIŞOARA 158591 BEREGSĂU MIC

JEBEL 158029 ORŢIŞOARA SÂNANDREI157433 JEBEL 158038 CĂLACEA 158662 SÂNANDREI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 105 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

158671 CARANI 159197 RĂUŢI158680 COVACI 159204 SÂNMARTINU MAGHIAR

SÂNMIHAIU ROMÂN VALCANI158706 SÂNMIHAIU ROMÂN 156758 VĂLCANI158715 SÂNMIHAIU GERMAN VARIAŞ158724 UTVIN 159222 VARIAŞ

SÂNPETRU MARE 159231 GELU158742 SÂNPETRU MARE 159240 SÂNPETRU MIC158751 IGRIŞ VICTOR VLAD DELAMARINA

SECAŞ 159268 VICTOR VLAD DELAMARINA158617 SECAŞ 159277 HERENDEŞTI158626 CHECHEŞ 159286 HONORICI158635 CRIVOBARA 159295 PĂDURENI158644 VIZMA 159302 PETROASA MARE

ŞAG 159311 PINI158788 ŞAG 159320 VIŞAG

ŞANDRA VOITEG155939 ŞANDRA 159348 VOITEG155948 UIHEI 159357 FOLEA

ŞTIUCA158813 ŞTIUCA158822 DRAGOMIREŞTI158831 OLOŞAG158840 ZGRIBEŞTI

TEREMIA MARE158868 TEREMIA MARE158877 NERĂU158886 TEREMIA MICĂ

TOMEŞTI158902 TOMEŞTI158911 BALOŞEŞTI158920 COLONIA FABRICII158939 LUNCANII DE JOS158948 LUNCANII DE SUS158957 ROMÂNEŞTI

TOMNATIC157567 TOMNATIC

TOPOLOVĂŢU MARE158975 TOPOLOVĂŢU MARE158984 CRALOVĂŢ158993 ICTAR-BUDINŢI159008 IOSIFALĂU159017 SUŞTRA159026 TOPOLOVĂŢU MIC

TORMAC159044 TORMAC159053 CADAR159062 ŞIPET

TRAIAN VUIA159080 SUDRIAŞ159099 JUPANI159106 SĂCENI159115 SURDUCU MIC159124 SUSANI159133 TRAIAN VUIA

UIVAR159151 UIVAR159188 PUSTINIŞ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 106 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

36 JUDEŢUL TULCEA 160181 CHILIA VECHE 160804 GORGOVA MUNICIPIUL TULCEA 160190 CÂŞLIŢA 160797 ILGANII DE SUS

159623 TULCEA 160207 OSTROVU TĂTARU 160813 PARTIZANI159632 TUDOR VLADIMIRESCU 160216 TATANIR 160822 VULTURU

ORAŞ BABADAG CIUCUROVA MIHAI BRAVU159669 BABADAG 160234 CIUCUROVA 160840 MIHAI BRAVU

ORAŞ ISACCEA 160243 ATMAGEA 160859 SATU NOU159696 ISACCEA 160252 FÂNTÂNA MARE 160868 TURDA159712 REVĂRSAREA CRIŞAN MIHAIL KOGĂLNICEANU159703 TICHILEŞTI 160270 CRIŞAN 160886 MIHAIL KOGĂLNICEANU

ORAŞ MĂCIN 160289 CARAORMAN 160895 LĂSTUNI159749 MĂCIN 160298 MILA 23 160902 RÂNDUNICA

ORAŞ SULINA DĂENI MURIGHIOL159776 SULINA 160314 DĂENI 160920 MURIGHIOL

BAIA DOROBANŢU 160939 COLINA159794 BAIA 160332 DOROBANŢU 160948 DUNAVĂŢU DE JOS159801 CAMENA 160341 ARDEALU 160957 DUNAVĂŢU DE SUS159810 CAUGAGIA 160350 CÂRJELARI 160966 PLOPUL159829 CEAMURLIA DE SUS 160369 FÂNTÂNA OILOR 160975 SARINASUF159838 PANDURU 160378 MEŞTERU 160984 UZLINA

BEIDAUD FRECĂŢEI NALBANT159856 BEIDAUD 160396 FRECĂŢEI 161008 NALBANT159865 NEATÂRNAREA 160403 CATALOI 161017 NICOLAE BĂLCESCU159874 SARIGHIOL DE DEAL 160412 POŞTA 161026 TRESTENIC

BEŞTEPE 160421 TELIŢA NICULIŢEL160760 BEŞTEPE GRECI 161044 NICULIŢEL160742 BĂLTENII DE JOS 160449 GRECI NUFĂRU160751 BĂLTENII DE SUS GRINDU 161062 NUFĂRU

C.A. ROSETTI 160467 GRINDU 161071 ILGANII DE JOS159892 C.A. ROSETTI HAMCEARCA 161080 MALCOCI159909 CARDON 160485 HAMCEARCA 161099 VICTORIA159918 LETEA 160494 BALABANCEA OSTROV159927 PERIPRAVA 160500 CĂPRIOARA 161115 OSTROV159936 SFIŞTOFCA 160519 NIFON 161124 PIATRA

CARCALIU HORIA PARDINA159954 CARCALIU 160537 HORIA 161142 PARDINA

CASIMCEA 160546 CLOŞCA PECENEAGA159972 CASIMCEA 160555 FLOREŞTI 161160 PECENEAGA159981 CIŞMEAUA NOUĂ I.C.BRĂTIANU SARICHIOI159990 CORUGEA 161534 I.C.BRĂTIANU 161188 SARICHIOI160001 HAIDAR IZVOARELE 161197 ENISALA160010 RAHMAN 160573 IZVOARELE 161204 SABANGIA160029 RĂZBOIENI 160582 ALBA 161213 VISTERNA160038 STÂNCA 160591 IULIA 161222 ZEBIL

CEAMURLIA DE JOS JIJILA SFÂNTU GHEORGHE160109 CEAMURLIA DE JOS 160626 JIJILA 161240 SFÂNTU GHEORGHE160118 LUNCA 160635 GARVĂN SLAVA CERCHEZĂ

CEATALCHIOI JURILOVCA 161268 SLAVA CERCHEZĂ160056 CEATALCHIOI 160653 JURILOVCA 161277 SLAVA RUSĂ160065 PĂTLĂGEANCA 160671 SĂLCIOARA SMÂRDAN160074 PLAURU 160662 VIŞINA 161295 SMÂRDAN160083 SĂLCENI LUNCAVIŢA SOMOVA

CERNA 160699 LUNCAVIŢA 161311 SOMOVA160136 CERNA 160706 RACHELU 161320 MINERI160145 GENERAL PRAPORGESCU MAHMUDIA 161339 PARCHEŞ160154 MIRCEA VODĂ 160733 MAHMUDIA STEJARU160163 TRAIAN MALIUC 161357 STEJARU

CHILIA VECHE 160788 MALIUC 161366 MINA ALTÂN TEPE

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 107 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

161375 VASILE ALECSANDRI TOPOLOG

161393 TOPOLOG161400 CALFA161419 CERBU161428 FĂGĂRAŞU NOU161437 LUMINIŢA161446 MĂGURELE161455 SÂMBĂTA NOUĂ

TURCOAIA161473 TURCOAIA

VALEA NUCARILOR161491 VALEA NUCARILOR161507 AGIGHIOL161516 IAZURILE

VALEA TEILOR160608 VALEA TEILOR

VĂCĂRENI160715 VĂCĂRENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 108 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

37 JUDEŢUL VASLUI 162345 BĂLTĂŢENI BUNEŞTI-AVEREŞTI MUNICIPIUL VASLUI 162354 DRUJEŞTI 162933 AVEREŞTI

161954 VASLUI 162363 SUSENI 162942 ARMĂŞENI161963 BAHNARI 162372 VULPĂŞENI 162951 BUNEŞTI161972 BRODOC BĂCEŞTI 162960 PLOPI161981 MOARA GRECILOR 162390 BĂCEŞTI 162979 PODU OPRII161990 REDIU 162407 ARMĂŞENI 162988 ROŞIORI162005 VIIŞOARA 162416 BĂBUŞA 162997 TĂBĂLĂEŞTI

MUNICIPIUL BÂRLAD 162425 PĂLTINIŞ CIOCANI161801 BÂRLAD 162434 ŢIBĂNEŞTII BUHLII 165292 CIOCANI

MUNICIPIUL HUŞI 162443 VOVRIEŞTI 165309 CRÂNG161838 HUŞI BĂLTENI 165318 CRÂNGU NOU

ORAŞ MURGENI 162461 BĂLTENI 165327 PODU PETRIŞ164990 MURGENI 162470 BĂLTENI-DEAL CODĂEŞTI165005 CÂRJA 162489 CHETREŞTI 163011 CODĂEŞTI165050 FLORENI BEREZENI 163020 GHERGHELEU165014 LĂŢEŞTI 162504 BEREZENI 163039 PRIBEŞTI165041 RAIU 162513 MUŞATA 163048 REDIU GALIAN165023 SĂRĂŢENI 162522 RÂNCENI COROIEŞTI165032 SCHINENI 162531 SATU NOU 163066 COROIEŞTI

ORAŞ NEGREŞTI 162540 STUHULEŢ 163075 CHILIENI161865 NEGREŞTI BLĂGEŞTI 163084 COROIEŞTII DE SUS161874 CĂZĂNEŞTI 162568 BLĂGEŞTI 163093 HREASCA161883 CIOATELE 162577 IGEŞTI 163100 MIRENI161892 GLODENI 162586 SIPENI 163119 MOVILENI161909 PARPANIŢA BOGDANA 163128 PĂCURĂREŞTI161918 POIANA 162602 BOGDANA COSTEŞTI161927 VALEA MARE 162611 ARŞIŢA 163146 COSTEŞTI

ALBEŞTI 162620 FÂNTÂNA BLĂNARULUI 163155 CHIŢCANI162023 ALBEŞTI 162639 GĂVANU 163164 DINGA162032 CORNI-ALBEŞTI 162648 LACU BABEI 163173 PÂRVEŞTI162041 CRASNA 162657 PLOPENI 163182 PUNTIŞENI162050 GURA ALBEŞTI 162666 SIMILIŞOARA 163191 RĂDEŞTI

ALEXANDRU VLAHUŢĂ 162675 SUCEVENI COZMEŞTI162078 ALEXANDRU VLAHUŢĂ 162684 VERDEŞ 163404 BĂLEŞTI162087 BUDA BOGDĂNEŞTI 163413 COZMEŞTI162096 GHICANI 162700 BOGDĂNEŞTI 163422 FÂSTÂCI162121 MORĂRENI 162719 BUDA 163459 HORDILEŞTI

ARSURA 162728 HOROIATA CREŢEŞTI162158 ARSURA 162737 HUPCA 163217 CREŢEŞTI162167 FUNDĂTURA 162746 ORGOIEŞTI 163226 BUDEŞTI162176 MIHAIL KOGĂLNICEANU 162755 ULEA 163235 CREŢEŞTII DE SUS162185 PÂHNEŞTI 162764 UNŢEŞTI 163244 SATU NOU

BANCA 162773 VIŞINARI DĂNEŞTI162201 GARA BANCA 162782 VLĂDEŞTI 163262 DĂNEŞTI162318 1 DECEMBRIE BOGDĂNIŢA 163271 BEREASA162210 BANCA 162808 BOGDĂNIŢA 163280 BOŢOAIA162229 GHERMĂNEŞTI 162826 CÂRŢIBAŞI 163299 EMIL RACOVIŢĂ162238 MICLEŞTI 162817 CEPEŞTI 163306 RĂŞCANI162247 MITOC 162835 COROIEŞTI 163315 TĂTĂRĂNI162256 SATU NOU 162844 RĂDĂEŞTI DELENI162265 SĂLCIOARA 162853 SCHITU 163333 DELENI162274 SÂRBI 162862 TUNSEŞTI 163342 BULBOACA162283 STOIŞEŞTI BOŢEŞTI 163351 MORENI162292 STRÂMTURA-MITOC 162880 BOŢEŞTI 163360 ZIZINCA162309 ŢIFU 162899 GĂNEŞTI DELEŞTI

BĂCANI 162906 GUGEŞTI 163388 DELEŞTI162336 BĂCANI 162915 TĂLPIGENI 163397 ALBEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 109 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

163431 FUNDĂTURA 164151 FRUNTIŞENI 164507 IEZEREL163440 HÂRSOVA 164160 GRĂJDENI 164516 URSOAIA163468 MÂNĂSTIREA GĂGEŞTI 164525 VALEA MARE163477 RĂDUIEŞTI 163912 GĂGEŞTI 164534 VALEA OANEI

DIMITRIE CANTEMIR 163921 GIURCANI IVEŞTI164286 HURDUGI 163930 PEICANI 164552 IVEŞTI164295 GRUMEZOAIA 163949 POPENI LAZA164302 GUŞIŢEI 163958 TUPILAŢI 164605 LAZA164311 PLOTONEŞTI GÂRCENI 164614 BEJENEŞTI164320 URLAŢI 164071 GÂRCENI 164641 RÂŞNIŢA

DODEŞTI 164080 DUMBRĂVENI 164650 SAUCA166725 DODEŞTI 164099 RACOVA LIPOVĂŢ166743 URDEŞTI 164106 RACOVIŢA 164696 LIPOVĂŢ

DRAGOMIREŞTI 164115 SLOBOZIA 164703 CĂPUŞNENI163495 DRAGOMIREŞTI 164124 TROHAN 164712 CHIŢOC163501 BĂBUŢA GHERGHEŞTI 164721 CORBU163510 BELZENI 163976 GHERGHEŞTI 164730 FUNDU VĂII163529 BOTOI 163985 CHETROSU LUNCA BANULUI163538 CIUPERCA 163994 CORODEŞTI 164758 LUNCA BANULUI163547 DOAGELE 164008 DRAGOMĂNEŞTI 164767 BROSCOŞEŞTI163556 POIANA PIETREI 164017 DRĂXENI 164776 CONDREA163565 POPEŞTI 164026 LAZU 164785 FOCŞA163574 RĂDENI 164035 LUNCA 164794 LUNCA VECHE163583 SEMENEA 164044 SOCI 164801 OŢETOAIA163592 TULEŞTI 164053 VALEA LUPULUI 164810 RĂDUCANI163609 VLADIA GRIVIŢA MĂLUŞTENI

DRÂNCENI 164142 GRIVIŢA 164838 MĂLUŞTENI163654 GHERMĂNEŞTI 164179 ODAIA BURSUCANI 164847 GHIREASCA163636 ALBIŢA 164188 TRESTIANA 164856 LUPEŞTI163645 BĂILE DRÂNCENI HOCENI 164865 MÂNĂSTIREA163627 DRÂNCENI 164204 HOCENI 164874 MÂNZĂTEŞTI163663 RÂŞEŞTI 164213 BARBOŞI 164883 ŢUŢCANI163672 ŞOPÂRLENI 164222 DELENI MICLEŞTI

DUDA-EPURENI 164231 OŢELENI 164909 MICLEŞTI163690 EPURENI 164240 REDIU 164918 CHIRCEŞTI163707 BOBEŞTI 164259 ŞIŞCANI 164927 POPEŞTI163716 DUDA 164268 TOMŞA MUNTENII DE JOS163725 VALEA GRECULUI IANA 164945 MUNTENII DE JOS

DUMEŞTI 164348 IANA 164954 BĂCĂOANI163743 DUMEŞTI 164357 HĂLĂREŞTI 164963 MÂNJEŞTI163752 DUMEŞTII VECHI 164366 RECEA 164972 SECUIA163761 SCHINETEA 164375 SILIŞTEA MUNTENII DE SUS163770 VALEA MARE 164384 VADURILE 166217 MUNTENII DE SUS

EPURENI IBĂNEŞTI 166226 SATU NOU163798 EPURENI 162103 IBĂNEŞTI OLTENEŞTI163805 BÂRLĂLEŞTI 162112 MÂNZAŢI 165078 OLTENEŞTI163814 BURSUCI 162130 PUŢU OLARULUI 165087 CURTENI163823 HORGA IVĂNEŞTI 165096 PÂHNA

FĂLCIU 164400 IVĂNEŞTI 165103 TÂRZII163841 FĂLCIU 164419 ALBINA 165112 VINEŢEŞTI163850 BOGDĂNEŞTI 164428 BLEŞCA 165121 ZGURA163869 BOZIA 164437 BROŞTENI OŞEŞTI163878 COPĂCEANA 164446 BUSCATA 165149 OŞEŞTI163887 ODAIA BOGDANA 164455 COŞCA 165158 BUDA163896 RÂNZEŞTI 164464 COŞEŞTI 165167 PĂDURENI

FEREŞTI 164473 FUNDĂTURA MARE 165176 VÂLCELE166654 FEREŞTI 164482 FUNDĂTURA MICĂ PĂDURENI

FRUNTIŞENI 164491 HÂRŞOVENI 165194 PĂDURENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 110 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

165201 CĂPOTEŞTI 164623 POIANA LUI ALEXA 166262 DUMASCA165210 DAVIDEŞTI 164669 TEIŞORU 166271 FOCŞEAŞCA165229 IVĂNEŞTI 164678 VALEA TÂRGULUI 166280 MIRCEŞTI165238 LEOŞTI RAFAILA 166299 PROTOPOPEŞTI165247 RUSCA 166477 RAFAILA 166306 SOFIENI165256 TODIRENI REBRICEA TĂTĂRĂNI165265 VĂLENI 165728 REBRICEA 166324 TĂTĂRĂNI

PERIENI 165737 BOLAŢI 166333 BĂLŢAŢI165283 PERIENI 165746 CRĂCIUNEŞTI 166342 CRĂSNĂŞENI

POCHIDIA 165755 DRAXENI 166351 GIURGEŞTI166592 POCHIDIA 165764 MĂCREŞTI 166360 LEOŞTI166556 BORODEŞTI 165773 RATEŞU CUZEI 166379 MANTU166609 SATU NOU 165782 SASOVA 166388 STROIEŞTI166618 SĂLCENI 165791 TATOMIREŞTI 166397 VALEA LUI BOSIE

POGANA 165808 TUFEŞTII DE JOS 166404 VALEA SEACĂ165425 POGANA ROŞIEŞTI TODIREŞTI165434 BOGEŞTI 165826 ROŞIEŞTI 166422 TODIREŞTI165443 CÂRJOANI 165835 CODRENI 166431 COTIC165452 MĂSCUREI 165844 GARA ROŞIEŞTI 166440 DRĂGEŞTI165461 TOMEŞTI 165853 GURA IDRICI 166459 HUC

POGONEŞTI 165862 IDRICI 166468 PLOPOASA164570 POGONEŞTI 165871 REDIU 166486 SILIŞTEA164561 BELCEŞTI 165880 VALEA LUI DARIE 166495 SOFRONEŞTI164589 POLOCIN SOLEŞTI 166501 VALEA POPII

POIENEŞTI 165906 SOLEŞTI 166510 VIIŞOARA165345 POIENEŞTI 165915 BOUŞORI TUTOVA165354 DEALU SECĂRII 165924 IAZ 166538 TUTOVA165363 FLOREŞTI 165933 SATU NOU 166547 BĂDEANA165372 FRASINU 165942 ŞERBOTEŞTI 166565 CIORTOLOM165381 FUNDU VĂII 165951 ŞTIOBORĂNI 166574 COROIU165390 OPRIŞIŢA 165960 VALEA SILIŞTEI 166583 CRIVEŞTI165407 POIENEŞTI-DEAL STĂNILEŞTI 166627 VIZURENI

PUIEŞTI 165988 STĂNILEŞTI VĂLENI165489 PUIEŞTI 165997 BOGDANA-VOLOSENI 166645 VĂLENI165498 BĂRTĂLUŞ-MOCANI 166002 BUDU CANTEMIR 166663 MOARA DOMNEASCĂ165504 BĂRTĂLUŞ-RĂZEŞI 166011 CHERSĂCOSU VETRIŞOAIA165513 CĂLIMĂNEŞTI 166020 GURA VĂII 166681 VETRIŞOAIA165522 CETĂŢUIA 166039 POGĂNEŞTI 166690 BUMBĂTA165531 CRISTEŞTI 166048 SĂRATU VIIŞOARA165540 FÂNTÂNELE ŞTEFAN CEL MARE 166716 VIIŞOARA165559 FULGU 166066 ŞTEFAN CEL MARE 166734 HALTA DODEŞTI165568 GÂLŢEŞTI 166075 BÂRZEŞTI 166752 VĂLENI165577 IEZER 166084 BRĂHĂŞOAIA 166761 VILTOTEŞTI165586 LĂLEŞTI 166093 CĂLUGĂRENI VINDEREI165595 ROTARI 166100 CĂNŢĂLĂREŞTI 166789 VINDEREI165602 RUŞI 166119 MĂRĂŞENI 166798 BRĂDEŞTI

PUNGEŞTI 166128 MUNTENEŞTI 166805 DOCANI165620 PUNGEŞTI ŞULETEA 166814 DOCĂNEASA165639 ARMĂŞOAIA 166146 ŞULETEA 166823 GARA DOCĂNEASA165648 CURSEŞTI-DEAL 166155 FEDEŞTI 166832 GARA TĂLĂŞMAN165657 CURSEŞTI-VALE 166164 JIGĂLIA 166841 OBÂRŞENI165666 HORDILA 166173 RĂŞCANI 166850 VALEA LUNGĂ165675 RAPŞA TANACU VOINEŞTI165684 SILIŞTEA 166191 TANACU 166878 VOINEŞTI165693 STEJARU 166208 BENEŞTI 166887 AVRĂMEŞTI165700 TOPORĂŞTI TĂCUTA 166896 BĂNCEŞTI

PUŞCAŞI 166244 TĂCUTA 166903 COROBĂNEŞTI164632 PUŞCAŞI 166253 CUJBA 166912 GÂRDEŞTI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 111 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

166921 MĂRĂŞEŞTI166930 OBÂRŞENI166949 OBÂRŞENII LINGURARI166958 RUGĂRIA166967 STÂNCĂŞENI166976 URICARI

VULTUREŞTI166994 VULTUREŞTI167008 BUHĂIEŞTI167017 PODENI167026 VOINEŞTI

VUTCANI167044 VUTCANI167053 MĂLĂIEŞTI167062 POŞTA ELAN

ZĂPODENI167080 ZĂPODENI167099 BUTUCĂRIA167106 CIOFENI167115 DELEA167124 DOBROSLOVEŞTI167133 MĂCREŞTI167142 PORTARI167151 TELEJNA167160 UNCEŞTI

ZORLENI167188 ZORLENI167197 DEALU MARE167204 POPENI167213 SIMILA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 112 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

38 JUDEŢUL VÂLCEA 168666 VALEA MARE 168700 BRĂDIŞOR

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA ORAŞ BREZOI 168719 DÂNGEŞTI

167482 RÂMNICU VÂLCEA 167801 BREZOI 168728 RĂDĂCINEŞTI167491 ARANGHEL 167810 CĂLINEŞTI 168737 ROBAIA167507 CĂZĂNEŞTI 167829 CORBU 168746 SCĂUENI167516 COPĂCELU 167838 DRĂGĂNEŞTI BOIŞOARA167525 DEALU MALULUI 167847 GOLOTRENI 168764 BOIŞOARA167605 FEŢENI 167856 PĂSCOAIA 168773 BUMBUEŞTI167598 GORANU 167865 PROIENI 168782 GĂUJANI167614 LESPEZI 167874 VALEA LUI STAN BUDEŞTI167534 POENARI 167883 VĂRATICA 168808 BUDEŞTI167543 PRIBA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 168817 BARZA167552 RÂURENI 167918 CĂLIMĂNEŞTI 168835 BÂRSEŞTI167623 SĂLIŞTEA 167927 CĂCIULATA 168826 BERCIOIU167561 STOLNICENI 167936 JIBLEA NOUĂ 168844 LINIA167570 TROIAN 167945 JIBLEA VECHE 168853 PISCU PIETREI

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 167954 PĂUŞA 168862 RACOVIŢA167990 DRĂGĂŞANI 167963 SEACA 168871 RUDA168005 VALEA CASELOR ORAŞ HOREZU BUJORENI168014 ZĂRNENI 168050 HOREZU 168899 OLTENI168023 ZLĂTĂREI 168069 IFRIMEŞTI 168906 BOGDĂNEŞTI

ORAŞ BĂBENI 168078 RÂMEŞTI 168915 BUJORENI168381 BĂBENI 168087 ROMANII DE JOS 168924 GURA VĂII168390 BONCIU 168096 ROMANII DE SUS 168933 LUNCA168407 CAPU DEALULUI 168103 TĂNĂSEŞTI 168942 MALU ALB168416 PĂDUREŢU 168112 URŞANI 168951 MALU VÂRTOP168425 ROMÂNI ORAŞ OCNELE MARI BUNEŞTI168434 TĂTĂRANI 168176 GURA SUHAŞULUI 168979 BUNEŞTI168443 VALEA MARE 168149 BUDA 168988 COASTA MARE

ORAŞ BĂILE GOVORA 168158 COSOTA 168997 FIREŞTI167678 PRAJILA 168167 FĂCĂI 169002 RÂPĂNEŞTI167650 CURĂTURILE 168185 LUNCA 169011 TEIUŞU167669 GĂTEJEŞTI 168194 OCNIŢA 169020 TITIRECI

ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 168201 SLĂTIOARELE CÂINENI167730 LIVADIA 168210 ŢEICA 169128 CÂINENII MICI167703 CHEIA ALUNU 169137 CÂINENII MARI167712 COMANCA 168238 ALUNU 169146 GREBLEŞTI167721 GURGUIATA 168247 BODEŞTI 169155 PRILOAGE167749 MOŞOROAŞA 168256 COLTEŞTI 169164 RÂU VADULUI167758 OLĂNEŞTI 168265 IGOIU 169173 ROBEŞTI167767 PIETRIŞU 168274 ILACIU CERNIŞOARA167776 TISA 168283 OCRACU 169048 ARMĂŞEŞTI

ORAŞ BĂLCEŞTI 168292 ROŞIA 169057 CERNIŞOARA168461 BĂLCEŞTI AMĂRĂŞTI 169066 GROŞI168470 BENEŞTI 168318 AMĂRĂŞTI 169075 MĂDULARI168498 CÂRLOGANI 168327 MEREŞEŞTI 169084 MODOIA168489 CHIRCULEŞTI 168336 NEMOIU 169093 OBÂRŞIA168504 GORUNEŞTI 168345 PADINA 169100 SĂRSĂNEŞTI168513 IRIMEŞTI 168354 PALANGA COPĂCENI168522 OTETELIŞU 168363 TEIUL 169191 ULMETU168531 PREOTEŞTI BĂRBĂTEŞTI 169208 BĂLTENI168540 SATU POIENI 168568 BODEŞTI 169217 BONDOCI

ORAŞ BERBEŞTI 168577 BĂRBĂTEŞTI 169226 COPĂCENI168611 BERBEŞTI 168586 BÂRZEŞTI 169235 HOTĂRASA168620 DĂMŢENI 168595 NEGRULEŞTI 169244 VEŢELU168639 DEALU ALUNIŞ BERISLĂVEŞTI COSTEŞTI168648 ROŞIOARA 168684 STOENEŞTI 169262 COSTEŞTI168657 TÂRGU GÂNGULEŞTI 168693 BERISLĂVEŞTI 169271 BISTRIŢA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 113 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

169280 PIETRENI 169850 STĂNCULEŞTI 170435 VALEA GRĂDIŞTEI169299 VĂRATICI 169869 ŞOTANI GUŞOENI

CREŢENI 169878 TANISLAVI 170453 GUŞOENI169315 CREŢENI 169887 VALEA URSULUI 170462 BURDĂLEŞTI169324 IZVORU FRÂNCEŞTI 170471 DEALU MARE169333 MRENEŞTI 169903 FRÂNCEŞTI 170480 GUŞOIANCA169342 STREMINOASA 169912 BĂLUŢOAIA 170499 MĂGURENI

DĂEŞTI 169921 COŞANI 170505 SPÂRLENI169360 DĂEŞTI 169930 DEZROBIŢI IONEŞTI169379 BĂBUEŞTI 169949 GENUNENI 170523 IONEŞTI169388 FEDELEŞOIU 169958 MĂNĂILEŞTI 170532 BUCŞANI169397 SÂNBOTIN 169967 MOŞTENI 170541 DEALU MARE

DĂNICEI 169976 SURPATELE 170550 DELURENI169413 DEALU LĂUNELE 169985 VIIŞOARA 170569 FIŞCĂLIA169422 BĂDENI GALICEA 170578 FOTEŞTI169431 CERETU 170006 GALICEA 170587 GUGUIANCA169440 CIREŞUL 170015 BRATIA DIN DEAL 170596 MARCEA169459 DEALU SCHEIULUI 170024 BRATIA DIN VALE 170603 PRODĂNEŞTI169468 DOBREŞTI 170033 COCORU LALOŞU169477 DRĂGULEŞTI 170042 CREMENARI 170621 LALOŞU169486 GLODU 170051 DEALU MARE 170630 BERBEŞTI169495 GURA CRUCILOR 170060 OSTROVENI 170649 GHINDARI169501 LĂUNELE DE JOS 170079 TEIU 170658 MOLOGEŞTI169510 LINIA PE VALE 170088 VALEA RÂULUI 170667 OLTEŢANI169529 UDREŞTI GHIOROIU 170676 PORTĂREŞTI169538 VALEA SCHEIULUI 170104 GHIOROIU LĂCUSTENI

DICULEŞTI 170113 CĂZĂNEŞTI 174334 CONTEA169609 BĂBENI-OLTEŢU 170122 HERĂŞTI 174370 GĂNEŞTI169618 BUDEŞTI 170131 MIEREA 174389 LĂCUSTENI169636 COLELIA 170140 POIENARI 174398 LĂCUSTENII DE JOS169645 DICULEŞTI 170159 ŞTIRBEŞTI 174405 LĂCUSTENII DE SUS

DRĂGOEŞTI GLĂVILE LĂDEŞTI169556 DRĂGOEŞTI 170177 GLĂVILE 170694 LĂDEŞTI169565 BUCIUMENI 170186 ANINOASA 170701 CERMEGEŞTI169574 GEAMĂNA 170195 JAROŞTEA 170710 CHIRICEŞTI

FĂUREŞTI 170202 OLTEANCA 170729 CIUMAGI169592 MILEŞTI 170211 VOICULEASA 170738 DEALU CORNI169627 BUNGEŢANI GOLEŞTI 170747 GĂGENI169654 FĂUREŞTI 170239 POPEŞTI 170756 MĂLDĂREŞTI169663 GĂINEŞTI 170248 ALDEŞTI 170765 OLTEANCA169672 MĂRCUŞU 170257 BLIDARI 170774 PĂSCULEŞTI

FÂRTĂŢEŞTI 170266 COASTA 170783 POPEŞTI169690 FÂRTĂŢEŞTI 170275 DRĂGĂNEŞTI LĂPUŞATA169707 AFÂNATA 170284 GIBEŞTI 170809 SĂRULEŞTI169716 BECŞANI 170293 GIURGIUVENI 170818 BEREŞTI169725 CĂŢETU 170300 OPĂTEŞTI 170827 BROŞTENI169734 CUCI 170319 POENIŢA 170836 MIJAŢI169743 DĂNCĂI 170328 TULEI-CÂMPENI 170845 SCORUŞU169752 DEJOI 170337 VĂTĂŞEŞTI 170854 ŞERBĂNEŞTI169761 DOZEŞTI GRĂDIŞTEA 170863 ZĂRNEŞTI169798 GÂRNICET 170355 GRĂDIŞTEA LIVEZI169770 GIULEŞTI 170364 DIACONEŞTI 170881 LIVEZI169789 GIULEŞTII DE SUS 170373 DOBRICEA 170890 PĂRĂUŞANI169805 MĂRICEŞTI 170382 LINIA 170907 PÂRÂIENII DE JOS169814 NISIPI 170391 OBISLAVU 170916 PÂRÂIENII DE MIJLOC169823 POPEŞTI 170408 STRĂCHINEŞTI 170925 PÂRÂIENII DE SUS169832 RUSĂNEŞTI 170417 TURBUREA 170934 PLEŞOIU169841 SECIU 170426 ŢUŢURU 170943 TINA

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 114 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

LUNGEŞTI MITROFANI PĂUŞEŞTI170961 LUNGEŞTI 173659 MITROFANI 172000 PĂUŞEŞTI170970 CĂRCĂDIEŞTI 173622 CETĂŢEAUA 172019 BARCANELE170989 DUMBRAVA 173631 IZVORAŞU 172028 BUZDUGAN170998 FUMURENI 173668 RACU 172037 CERNELELE171003 GĂNŢULEI MUEREASCA 172046 PĂUSEŞTI-OTĂSĂU171012 STĂNEŞTI-LUNCA 171548 MUEREASCA 172055 ŞERBĂNEŞTI

MALAIA 171557 ANDREIEŞTI 172064 ŞOLICEŞTI171030 MALAIA 171566 FRÂNCEŞTI-COASTA 172073 VĂLENI171049 CIUNGETU 171575 GĂVĂNEŞTI PERIŞANI171058 SĂLIŞTEA 171584 HOTARELE 172162 PERIŞANI

MATEEŞTI 171593 MUEREASCA DE SUS 172171 BĂIAŞU171076 MATEEŞTI 171600 PRIPOARA 172206 MLĂCENI171085 GRECI 171619 ŞUTA 172215 PODENI171094 TURCEŞTI NICOLAE BĂLCESCU 172224 POIANA

MĂCIUCA 171637 ROTĂRĂŞTI 172233 PRIPOARE171110 OVESELU 171646 BĂNEŞTI 172242 SPINU171129 BOCŞA 171655 CORBII DIN VALE 172251 SURDOIU171138 BOTORANI 171664 DOSU RÂULUI171147 CIOCĂNARI 171682 GÂLTOFANI171156 MĂCIUCENI 171673 GINERICA PESCEANA171165 MĂLDĂREŞTI 171691 LINIA HANULUI 172288 PESCEANA171174 POPEŞTI 171708 MĂZĂRARU 172297 CERMEGEŞTI171183 ŞTEFĂNEŞTI 171717 MÂNGURENI 172304 LUPOAIA171192 ZĂVOIENI 171726 PLEŞOIU 172313 NEGRAIA

MĂDULARI 171735 POPEŞTI 172322 ROEŞTI171218 MĂDULARI 171744 PREDEŞTI 172331 URSOAIA171227 BĂLŞOARA 171753 SCHITU PIETRARI171236 BĂNŢEŞTI 171762 ŞERBĂNEASA 172359 PIETRARI171245 DIMULEŞTI 171771 TUFANII 172368 PIETRARII DE SUS171254 IACOVILE 171780 VALEA BĂLCEASCĂ POPEŞTI171263 MAMU 171799 VALEA VIEI 172386 POPEŞTI

MĂLDĂREŞTI OLANU 172395 CURTEA171281 MĂLDĂREŞTI 171815 OLANU 172402 DĂEŞTI171290 MĂLDĂREŞTII DE JOS 171824 CASA VECHE 172411 FIRIJBA171307 ROŞOVENI 171833 CIOBOŢI 172420 MEIENI171316 TELECHEŞTI 171842 DRĂGIOIU 172439 URŞI

MIHĂEŞTI 171851 NICOLEŞTI 172448 VALEA CASELOR171334 BULETA 171860 STOICĂNEŞTI PRUNDENI171343 ARSANCA ORLEŞTI 172466 PRUNDENI171352 BÂRSEŞTI 171888 ORLEŞTI 172475 BĂRBUCENI171361 GOVORA 171897 AUREŞTI 172484 CĂLINA171370 GURIŞOARA 171904 PROCOPOAIA 172493 ZĂVIDENI171389 MĂGURA 171913 SCAIOŞI RACOVIŢA171398 MIHĂEŞTI 171922 SILEA 172518 RACOVIŢA171405 MUNTENI OTEŞANI 172527 BALOTA171414 NEGRENI 171940 OTEŞANI 172536 BLĂNOIU171423 RUGETU 171959 BOGDĂNEŞTI 172545 BRADU-CLOCOTICI171432 SCĂRIŞOARA 171968 CÂRSTĂNEŞTI 172554 COPĂCENI171441 STUPĂREI 171977 CUCEŞTI 172563 GRUIU LUPULUI171450 VULPUEŞTI 171986 SUB DEAL 172572 TUŢULEŞTI

MILCOIU PĂUSEŞTI-MĂGLAŞI ROEŞTI171478 MILCOIU 172091 PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 172590 ROEŞTI171487 CĂZĂNEŞTI 172108 COASTA 172607 BĂIAŞA171496 CIUTEŞTI 172117 PIETRARI 172616 BĂJENARI171502 IZBĂSEŞTI 172126 ULMEŢEL 172625 BĂRBĂRIGENI171511 ŞURICARU 172135 VALEA CHEII 172634 CIOCÂLTEI171520 TEPŞENARI 172144 VLĂDUCENI 172643 CUENI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 115 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

172652 FRĂSINA STOENEŞTI TETOIU172661 PISCU SCOARŢEI 173249 STOENEŞTI 173864 TETOIU172670 RÂPA CĂRĂMIZII 173258 BÂRLOGU 173873 BĂROIU172689 SAIOCI 173267 BUDURĂŞTI 173882 BUDELE

ROŞIILE 173276 DELENI 173891 MĂNEASA172705 ROŞIILE 173285 DOBRICENI 173908 NENCIULEŞTI172714 BALACIU 173301 GRUIERI 173917 POPEŞTI172723 CHERĂŞTI 173294 GRUIU 173926 ŢEPEŞTI172732 HOTĂROAIA 173310 MOGOŞEŞTI TITEŞTI172741 LUPUIEŞTI 173329 NEGHINEŞTI 172260 TITEŞTI172750 PĂSĂREI 173338 PISCU MARE 172180 BRATOVEŞTI172769 PERTEŞTI 173347 POPEŞTI 172199 CUCOIU172778 PLESEŞTI 173356 SUSENI TOMŞANI172787 RĂŢĂLEŞTI 173365 ZMEURĂTU 173944 TOMŞANI172796 ROMÂNEŞTI STOILEŞTI 173953 BĂLTĂŢENI172803 ZGUBEA 173383 STOILEŞTI 173962 BOGDĂNEŞTI

RUNCU 173392 BALOMIREASA 173971 CHICENI172821 RUNCU 173409 BÂRSOIU 173980 DUMBRĂVEŞTI172830 CĂLIGI 173418 BULAGEI 173999 FOLEŞTII DE JOS172849 GROPENI 173427 DELURENI 174003 FOLEŞTII DE SUS172858 SNAMĂNA 173436 GEAMĂNA 174012 MIREŞTI172867 SURPAŢI 173445 GHIOBEŞTI VAIDEENI172876 VALEA BABEI 173454 GIUROIU 174030 VAIDEENI172885 VĂRATECI 173463 IZVORU RECE 174049 CERNA

SĂLĂTRUCEL 173472 MALU 174058 CORNET172901 SĂLĂTRUCEL 173481 NEŢEŞTI 174067 IZVORU RECE172910 PĂTEŞTI 173490 OBOGENI 174076 MARIŢA172929 SEACA 173506 STĂNEŞTI VALEA MARE172938 ŞERBĂNEŞTI 173515 URŞI 174094 VALEA MARE

SCUNDU 173524 VLĂDULEŞTI 174101 BĂTĂŞANI172956 SCUNDU STROEŞTI 174110 DELURENI172965 AVRĂMEŞTI 173542 STROEŞTI 174129 DRĂGANU172974 BLEJANI 173551 CIREŞU 174138 MĂRGINENI172983 CRÂNGU 173560 DIANU 174147 PIETROASA

SINEŞTI 173579 OBROCEŞTI VLĂDEŞTI173007 SINEŞTI 173588 POJOGI-CERNA 174165 VLĂDEŞTI173016 CIUCHEŢI SUTEŞTI 174174 FUNDĂTURA173025 DEALU BISERICII 173604 SUTEŞTI 174183 PLEAŞA173034 MIJLOCU 173613 BOROŞEŞTI 174192 PRIPORU173043 POPEŞTI 173640 MĂZILI 174209 TRUNDIN173052 URZICA 173677 VERDEA VOICEŞTI

SLĂTIOARA ŞIRINEASA 174227 VOICEŞTI173114 MOGEŞTI 173695 ŞIRINEASA 174236 TIGHINA173089 COASTA CERBULUI 173702 ARICIOAIA 174245 VOICEŞTII DIN VALE173098 GORUNEŞTI 173711 CIORĂŞTI VOINEASA173105 MILOSTEA 173720 SLĂVITEŞTI 174263 VOINEASA173123 RUGETU 173739 VALEA ALUNIŞULUI 174272 VALEA MĂCEŞULUI173070 SLĂTIOARA ŞTEFĂNEŞTI 174281 VOINEŞIŢA

STĂNEŞTI 173757 ŞTEFĂNEŞTI ZĂTRENI173141 STĂNEŞTI 173766 CONDOIEŞTI 174307 ZĂTRENI173150 BĂRCĂNEŞTI 173775 DOBRUŞA 174316 BUTANU173169 CIOPONEŞTI 173784 ŞERBĂNEŞTI 174325 CIORTEŞTI173178 CUCULEŞTI ŞUŞANI 174343 DEALU GLĂMEIA173187 GÂRNICETU 173800 ŞUŞANI 174352 DEALU VĂLENI173196 LINIA DEALULUI 173819 RÂMEŞTI 174361 FĂUREŞTI173203 SUIEŞTI 173828 SÂRBI 174414 MĂNICEA173212 VALEA LUNGĂ 173837 STOICULEŞTI 174423 MECEA173221 VÂRLENI 173846 UŞUREI 174432 OLTEŢU

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 116 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

174441 SĂŞCIOARA174450 STANOMIRU174469 VALEA VĂLENI174478 VĂLENI174487 ZĂTRENII DE SUS

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 117 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

39 JUDEŢUL VRANCEA 175411 PUTNA 175956 ALEXANDRU VLAHUŢĂ MUNICIPIUL FOCŞANI 175420 VITĂNEŞTII DE SUB MĂGURĂ 175965 CÂNDEŞTI

174753 FOCŞANI BORDEŞTI 175974 DRAGOSLOVENI174762 MÂNDREŞTI-MOLDOVA 175448 BORDEŞTI DUMITREŞTI174771 MÂNDREŞTI-MUNTENI 175457 BORDEŞTII DE JOS 175992 DUMITREŞTI

MUNICIPIUL ADJUD BROŞTENI 176007 BICEŞTII DE JOS174879 ADJUD 175475 BROŞTENI 176016 BICEŞTII DE SUS174897 ADJUDU VECHI 175484 ARVA 176025 BLIDARI174888 BURCIOAIA 175493 PITULUŞA 176043 DUMITREŞTII DE SUS174904 ŞIŞCANI CÂMPINEANCA 176034 DUMITREŞTII-FAŢĂ

ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 174799 CÂMPINEANCA 176052 GĂLOIEŞTI174931 MĂRĂŞEŞTI 174806 PIETROASA 176061 LĂSTUNI174977 CĂLIMĂNEŞTI 174815 VÂLCELE 176070 LUPOAIA174968 HARET CÂMPURI 176089 MOTNĂU174986 MODRUZENI 175689 CÂMPURI 176098 POIENIŢA174995 PĂDURENI 175698 FETEŞTI 176105 ROŞCARI174940 SIRETU 175705 GURA VĂII 176114 SIMINOC174959 TIŞIŢA 175714 ROTILEŞTII MARI 176123 TINOASA

ORAŞ ODOBEŞTI 175723 ROTILEŞTII MICI 176132 TRESTIA175028 ODOBEŞTI CÂRLIGELE 176141 VALEA MICĂ175037 UNIREA 175741 CÂRLIGELE FITIONEŞTI

ORAŞ PANCIU 175750 BLIDARI 176169 FITIONEŞTI175064 PANCIU 175769 BONŢEŞTI 176178 CIOLĂNEŞTI175073 CRUCEA DE JOS 175778 DĂLHĂUŢI 176187 GHIMICEŞTI175082 CRUCEA DE SUS CHIOJDENI 176196 HOLBĂNEŞTI175091 DUMBRAVA 175518 CHIOJDENI 176203 MĂNĂSTIOARA175108 NEICU 175527 CĂTĂUŢI GAROAFA175117 SATU NOU 175536 LOJNIŢA 176221 GAROAFA

ANDREIAŞU DE JOS 175545 LUNCILE 176230 BIZIGHEŞTI175135 ANDREIAŞU DE JOS 175554 MĂRĂCINI 176249 CIUŞLEA175144 ANDREIAŞU DE SUS 175563 PODURILE 176258 DOAGA175153 ARŞIŢA 175572 SECIU 176267 FĂUREI175162 FETIG 175581 TULBUREA 176276 PRECISTANU175171 HOTARU CIORĂŞTI 176285 RĂCHITOSU175180 RĂCHITAŞU 175607 CIORĂŞTI 176294 STRĂJESCU175199 TITILA 175616 CODREŞTI GOLEŞTI

BĂLEŞTI 175625 MIHĂLCENI 174833 GOLEŞTI175215 BĂLEŞTI 175634 SALCIA NOUĂ 174842 CEARDAC

BÂRSEŞTI 175643 SALCIA VECHE GOLOGANU175233 BÂRSEŞTI 175652 SATU NOU 176766 GOLOGANU175251 TOPEŞTI 175661 SPĂTĂREASA GUGEŞTI

BILIEŞTI CORBIŢA 176310 GUGEŞTI177860 BILIEŞTI 175796 ŞERBĂNEŞTI 176329 OREAVU

BOGHEŞTI 175803 BUDA GURA CALIŢEI175279 BOGHEŞTI 175812 CORBIŢA 176347 GURA CALIŢEI175288 BICHEŞTI 175821 IZVOARELE 176356 BĂLĂNEŞTI175297 BOGHEŞTII DE SUS 175830 LĂRGĂŞENI 176365 COCOŞARI175304 CHIŢCANI 175849 OCHEŞEŞTI 176374 DEALUL LUNG175313 IUGANI 175858 RĂDĂCINEŞTI 176383 GROAPA TUFEI175322 PLĂCINŢENI 175867 TUŢU 176392 LACU LUI BABAN175331 PLEŞEŞTI 175876 VÂLCELELE 176409 PLOPU175340 PRISECANI COTEŞTI 176418 POENILE175359 TĂBUCEŞTI 175894 COTEŞTI 176427 RAŞCA

BOLOTEŞTI 175901 BUDEŞTI 176436 ŞOTÂRCARI175377 BOLOTEŞTI 175910 GOLEŞTII DE SUS HOMOCEA175386 GĂGEŞTI 175929 VALEA COTEŞTI 176454 HOMOCEA175395 IVĂNCEŞTI DUMBRĂVENI 176472 COSTIŞA175402 PIETROASA 175947 DUMBRĂVENI 176481 LESPEZI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 118 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

JARIŞTEA 177085 VALEA NEAGRĂ SIHLEA176515 JARIŞTEA 177094 VETREŞTI-HERĂSTRĂU 177619 SIHLEA176524 PĂDURENI OBREJIŢA 177628 BOGZA176533 SCÂNTEIA 178064 OBREJIŢA 177637 CĂIATA176542 VĂRSĂTURA PALTIN 177646 VOETIN

JITIA 177110 PALTIN SLOBOZIA BRADULUI176560 JITIA 177138 GHEBARI 177664 SLOBOZIA BRADULUI176579 CERBU 177165 PRAHUDA 177673 CORNETU176588 DEALU SĂRII 177209 ŢEPA 177682 COROTENI176597 JITIA DE JOS 177227 VÂLCANI 177691 LIEŞTI176604 MĂGURA PAULEŞTI 177708 OLĂRENI

MĂICĂNEŞTI 178171 PĂULEŞTI 177717 VALEA BECIULUI176622 MĂICĂNEŞTI 178153 HĂULIŞCA SLOBOZIA CIORĂŞTI176631 BELCIUGELE PĂUNEŞTI 177735 SLOBOZIA CIORĂŞTI176640 RÂMNICENI 177245 PĂUNEŞTI 177744 ARMENI176659 SLOBOZIA BOTEŞTI 177254 VIIŞOARA 177753 JILIŞTE176668 STUPINA PLOSCUŢENI SOVEJA176677 TĂTARU 176490 PLOSCUŢENI 177771 DRAGOSLOVENI

MERA 176463 ARGEA 177780 RUCĂRENI176695 MERA POIANA CRISTEI SPULBER176702 LIVADA 177272 POIANA CRISTEI 177174 SPULBER176711 MILCOVEL 177281 DEALU CUCULUI 177218 ŢIPĂU176720 ROŞIOARA 177290 DUMBRAVA 177129 CARŞOCHEŞTI-CORĂBIŢA176739 VULCĂNEASA 177307 MAHRIU 177147 MORĂREŞTI

MILCOVUL 177316 ODOBASCA 177156 PĂVĂLARI176757 MILCOVUL 177325 PETREANU 177183 TOJANII DE JOS176775 LĂMOTEŞTI 177334 PODU LACULUI 177192 TOJANII DE SUS

MOVILIŢA 177343 TÂRÂTU STRĂOANE176800 MOVILIŢA POPEŞTI 177806 STRĂOANE176819 DIOCHEŢIREDIU 178297 POPEŞTI 177815 MUNCELU176828 FRECĂŢEI 178304 TERCHEŞTI 177824 REPEDEA176837 TROTUŞANU PUFEŞTI 177833 VĂLENI176846 VĂLENI 177361 PUFEŞTI SURAIA

NĂNEŞTI 177370 CIORANI 177851 SURAIA176864 NĂNEŞTI 177389 DOMNEŞTI-SAT TĂNĂSOAIA176873 CĂLIENII NOI 177398 DOMNEŞTI-TÂRG 177888 TĂNĂSOAIA176882 CĂLIENII VECHI RĂCOASA 177897 CĂLIMĂNEASA

NĂRUJA 177414 RĂCOASA 177904 COSTIŞA176908 NĂRUJA 177423 GOGOIU 177913 COSTIŞA DE SUS176917 PODU NĂRUJEI 177432 MĂRĂŞTI 177922 COVRAG176926 PODU STOICA 177441 VARNIŢA 177931 FELDIOARA176935 REBEGARI 177450 VERDEA 177940 GALBENI

NEGRILEŞTI RĂSTOACA 177959 NĂNEŞTI175242 NEGRILEŞTI 176784 RĂSTOACA 177968 VLADNICU DE JOS

NEREJU REGHIU 177977 VLADNICU DE SUS176953 NEREJU 177478 REGHIU TĂTĂRANU176962 BRĂDĂCEŞTI 177487 FARCAŞ 177995 TĂTĂRANU176971 CHIRICANI 177496 JGHEABURI 178000 BORDEASCA NOUĂ176980 NEREJU MIC 177502 PISCU REGHIULUI 178019 BORDEASCA VECHE176999 SAHASTRU 177511 RĂIUŢI 178028 MĂRTINEŞTI

NISTOREŞTI 177520 ŞINDRILARI 178037 VÂJÂITOAREA177012 NISTOREŞTI 177539 URSOAIA TÂMBOEŞTI177021 BÂTCARI 177548 VALEA MILCOVULUI 178055 TÂMBOEŞTI177030 BRĂDETU RUGINEŞTI 178073 PĂDURENI177049 FĂGETU 177566 RUGINEŞTI 178082 PIETROASA177058 PODU ŞCHIOPULUI 177575 ANGHELEŞTI 178091 SLIMNIC177067 ROMĂNEŞTI 177584 COPĂCEŞTI 178108 TRESTIENI177076 UNGURENI 177593 VĂLENI TULNICI

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 119 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

178126 TULNICI 178590 VIZANTEA RĂZĂŞEASCĂ178135 COZA VRÂNCIOAIA178144 GRESU 178769 VRÂNCIOAIA178162 LEPŞA 178778 BODEŞTI

ŢIFEŞTI 178787 MUNCEI178199 ŢIFEŞTI 178796 PLOŞTINA178206 BĂTINEŞTI 178803 POIANA178215 CLIPICEŞTI 178812 SPINEŞTI178224 IGEŞTI VULTURU178233 OLEŞEŞTI 178830 VULTURU178242 PĂTRĂŞCANI 178849 BOŢÂRLĂU178251 SÂRBI 178858 HÂNGULEŞTI178260 VITĂNEŞTI 178867 MALURI

URECHEŞTI 178876 VADU ROŞCA178288 URECHEŞTI

VALEA SĂRII178322 VALEA SĂRII178331 COLACU178340 MĂTĂCINA178359 PODURI178368 PRISACA

VÂNĂTORI178616 VÂNĂTORI178625 BALTA RAŢEI178634 JORĂŞTI178643 MIRCEŞTII NOI178652 MIRCEŞTII VECHI178661 PETREŞTI178670 RĂDULEŞTI

VÂRTEŞCOIU178698 VÂRTEŞCOIU178705 BECIU178714 FARAOANELE178723 OLTENI178732 PIETROASA178741 RÂMNICEANCA

VIDRA178386 VIDRA178395 BURCA178402 IREŞTI178411 RUGET178420 SCAFARI178439 ŞERBEŞTI178448 TICHIRIŞ178457 VIIŞOARA178466 VOLOŞCANI

VINTILEASCA178484 VINTILEASCA178493 BAHNELE178509 DUPĂ MĂGURA178518 NECULELE178527 POIANA STOICHII178536 TĂNĂSARI

VIZANTEA-LIVEZI178554 LIVEZILE178563 MESTEACĂNU178572 PISCU RADULUI178581 VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )

- 120 / 120 -

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATECOD

SIRUTADENUMIRE LOCALITATE

COD SIRUTA

DENUMIRE LOCALITATE

40 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI

179141 BUCUREŞTI SECTORUL 1179150 BUCUREŞTI SECTORUL 2179169 BUCUREŞTI SECTORUL 3179178 BUCUREŞTI SECTORUL 4179187 BUCUREŞTI SECTORUL 5179196 BUCUREŞTI SECTORUL 6

RGA2010 - Nomenclator localităţi - Cod SIRUTA ( nivel 3 - sat )