Newsletter - octombrie 2016 · 2016-11-15 · 2013 2014 2015 oct 2016 Profit net (mil lei)...

of 2 /2
91 230 100 133 2013 2014 2015 oct 2016 Profit net (mil lei) Newsletter - octombrie 2016 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv (AOPC/AFIA) pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu de risc . MANAGEMENT Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri . Conducerea executiva : Presedinte Director General Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct Claudiu Doros Director in Comitetul de Directie Catalin Iancu Bursa de Valori Bucuresti: S IF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX tel : 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e - mail: [email protected]; Web - site: www.sifm.ro 1/2 DATE IDENTIFICARE CONTACT 141 276 161 187 2013 2014 2015 oct 2016 I nvestitii in valori mobiliare (mil lei) Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro) Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate ; Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului ; Investitii in societati noi de tip private - equity cu scopul cresterii performantei portofoliului . 140% raportat la BVC 2016 76% raportat la tinta 2016 ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 43,2 0,4 5.769.241 Persoane juridice 37,7 18,7 276 TOTAL 80,9 19,1 5.769.517

Embed Size (px)

Transcript of Newsletter - octombrie 2016 · 2016-11-15 · 2013 2014 2015 oct 2016 Profit net (mil lei)...

 • 91

  230

  100

  133

  2013 2014 2015 oct 2016

  Profit net (mil lei)

  Newsletter - octombrie 2016

  OBIECTIVE STRATEGICE

  TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

  Alt organism de plasament colectiv (AOPC/AFIA)pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchiscu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu derisc.

  MANAGEMENT

  Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie format din 7 membri.Conducerea executiva:Presedinte Director General – Costel CeoceaVicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu DorosDirector in Comitetul de Directie – Catalin Iancu

  Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX

  tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro

  1/2

  DATE IDENTIFICARE

  CONTACT

  141

  276

  161

  187

  2013 2014 2015 oct 2016

  Investitii in valori mobiliare (mil lei)

  Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro)

  • Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;

  • Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;

  • Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.

  140% raportat la BVC 2016

  76% raportat la tinta 2016

  ACTIONARIATULSIF MOLDOVA

  Rezidenti% din cap soc

  Nerezidenti% din cap soc

  Numar totalactionari

  Persoane fizice 43,2 0,4 5.769.241

  Persoane juridice 37,7 18,7 276

  TOTAL 80,9 19,1 5.769.517

 • Valori / Structura Numar actiuni 1.038.179.176

  LEI EURVal. nominala 0,1 0,02Capital social 103.817.917 23.070.648Capitalizare 796.283.428 176.951.872Total active 1.633.481.164 362.995.814Activ net 1.548.714.457 344.158.768

  Activele administrate

  (RON/actiune) aug 2016 sep 2016 oct 2016VUAN* 1,5943 1,5525 1,5091Pret piata SIF2 0,7730 0,7580 0,7670Discount (%) 52 51 49

  Indicatori performanta /risc

  2/2

  Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

  Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

  Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR:13,21 %

  Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pebaza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, dinultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIFMoldova in profilul de risc mediu (clasa 5 in prezent;clasa 5 pentru 31.12.2015).

  *Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (1.026.251.026) a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrulprogramelor de rascumparare (conf. reglementarilor aplicabile).

  40%

  42%

  44%

  46%

  48%

  50%

  52%

  54%

  0.00

  0.20

  0.40

  0.60

  0.80

  1.00

  1.20

  1.40

  1.60

  1.80

  Oct'15 Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct'16

  VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)

  Serile de preturi si de VUAN-uri istorice luate in calcul indicatorilor derandament/risc sunt ajustate cu evenimentele corporative aleemitentilor .

  EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)

  pondere in val. totala active (%)

  Financiar 44,14Energetic 18,38Industria prelucratoare 9,13Imobiliare 6,82Comert 2,81Industria farmaceutica 2,39Agricultura 0,22Altele 0,71

  TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active

  BANCA TRANSILVANIA 37,05

  OMV PETROM 6,77

  SNTGN TRANSGAZ 4,89

  AEROSTAR 4,25

  REAL ESTATE ASSET 4,14

  SNGN ROMGAZ 3,80

  SIF OLTENIA 2,62

  TESATORIILE REUNITE 2,68

  BIOFARM 2,23

  TRANSELECTRICA 1,82

  SIF MUNTENIA 1,55

  SIF TRANSILVANIA 1,48

  RULMENTI 1,15

  TOTAL 74,43

  STRUCTURAACTIVELOR

  pondere in val. totala active (%)

  Actiuni, din care 85,70

  cotate 73,91

  necotate 11,79

  Titluri de participare OPC (unitati de fond) 5,55

  Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 7,16

  Obligatiuni (municipale, corporative) 0,60

  Alte active 0,99

  Randamenteoctombrie 2016 (%)

  Actiunea SIF2 BET-FIVUAN SIF2

  1 luna 1,19 -1,38 -2,803 luni 0,92 1,42 -2,336 luni 13,46 7,50 11,50

  12 luni -3,76 -6,72 2,22

  Indicator Actiunea SIF2 BET-FI

  Volatilitate anualizata (%) 21,15 13,55Beta 1,17 1