Newsletter - octombrie 2018 · 2018-11-15 · 2015 2016 2017 Newsletter - octombrie 2018 OBIECTIVE...

of 3 /3
100 123 165 2015 2016 2017 Newsletter - octombrie 2018 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018. STRUCTURA DE CONDUCERE Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie. Conducerea executiva: Claudiu Doros - Director General Catalin Iancu - Director General Adjunct (avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017) Nr. Registru ASF: PJR07 1 AFIAA/040002 Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX LEI: 254900Y1O0025N04US14 tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro 1/3 DATE IDENTIFICARE CONTACT 161 191 272 2015 2016 2017 Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate; Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului; Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopul cresterii performantei portofoliului. * Rezultatul net inregistrat la 31 octombrie 2018 este in suma de 95 mil lei, compus din profitul net (61 mil.lei) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat (34 mil.lei) – tratament contabil conform IFRS9. 156 95* oct 2017 oct 2018 Rezultat net (mil lei) 212 145 oct 2017 oct 2018 Investitii in valori mobiliare (mil lei) ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 37,1 0,3 5.756.702 Persoane juridice 48,4 14,2 200 TOTAL 85,5 14,5 5.756.902

Embed Size (px)

Transcript of Newsletter - octombrie 2018 · 2018-11-15 · 2015 2016 2017 Newsletter - octombrie 2018 OBIECTIVE...

Page 1: Newsletter - octombrie 2018 · 2018-11-15 · 2015 2016 2017 Newsletter - octombrie 2018 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII SIF Moldova SA este incadrata in categoria

100 123

165

2015 2016 2017

Newsletter - octombrie 2018

OBIECTIVE STRATEGICE

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018.

STRUCTURA DE CONDUCERE

Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie. Conducerea executiva: Claudiu Doros - Director General Catalin Iancu - Director General Adjunct (avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002 Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX LEI: 254900Y1O0025N04US14

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro

1/3

DATE IDENTIFICARE

CONTACT

161

191

272

2015

2016

2017

Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;

Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului;

Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopul cresterii performantei portofoliului.

* Rezultatul net inregistrat la 31 octombrie 2018 este in suma de 95 mil lei, compus din profitul net (61 mil.lei) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat (34 mil.lei) – tratament contabil conform IFRS9.

156

95*

oct 2017 oct 2018

Rezultat net (mil lei)

212

145

oct 2017

oct 2018

Investitii in valori mobiliare (mil lei)

ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA

Rezidenti % din cap soc

Nerezidenti % din cap soc

Numar total actionari

Persoane fizice 37,1 0,3 5.756.702

Persoane juridice 48,4 14,2 200

TOTAL 85,5 14,5 5.756.902

Page 2: Newsletter - octombrie 2018 · 2018-11-15 · 2015 2016 2017 Newsletter - octombrie 2018 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII SIF Moldova SA este incadrata in categoria

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni 1.013.179.176

LEI EUR*

Val. nominala 0,1 0,02

Capital social 101.317.917 21.742.042

Capitalizare 1.205.683.219 258.730.302

Total active 2.049.070.544 439.714.709

Activ net 1.901.880.578 408.128.879

Activele administrate

(lei/actiune) aug 2018 sep 2018 oct 2018 VUAN** 1,9106 1,9092 1,9189 Pret piata SIF2 1,3400 1,2100 1,1900 Discount (%) 30 37 38

INDICATORI PERFORMANTA /RISC

2/3

Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR: 14,14 %

Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pe baza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, din ultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea portofoliului SIF Moldova in categoria de risc mediu (clasa 5 in prezent; clasa 5 pentru 31.12.2017).

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 991.113.939 si a rezultat prin scaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelor de rascumparare / OPC. (conf. reglementarilor aplicabile).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Oct' 17 Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct'18

VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)

Serile de preturi si de VUAN-uri istorice luate in calcul indicatorilor de randament/risc sunt ajustate cu evenimentele corporative ale emitentilor .

Randamente oct 2018 (%)

Actiunea SIF2

BET-FI VUAN SIF2

1 luna -1,65 -1,94 0,51 3 luni -12,50 -4,70 2,58 6 luni -14,02 -8,60 3,99

12 luni -1,16 -1,40 14,00

Indicator Actiunea SIF2 BET-FI Volatilitate anualizata (%) 25,18 11,09

Beta 1,72 1

STRUCTURA ACTIVELOR

pondere in val. totala active (%)

Actiuni, din care 85.3 cotate 75,2 necotate 10,1 Titluri de participare OPC (unitati de fond) 8,8 Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 3.0 Alte active 2.9

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)

pondere in val. totala active (%)

Financiar 42,1 Energetic 19,2 Industria prelucratoare 8,3 Imobiliare 6,9 Industria farmaceutica 2,2 Altele 6,6

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU > 1% din val. totala active

BANCA TRANSILVANIA 38,21

OMV PETROM 9,32 AEROSTAR 5,42 ROMGAZ 5,16

TRANSGAZ 4,70

PROFESSIONAL IMO PARTNERS 3,04 TESATORIILE REUNITE 2,83 SIF BANAT CRISANA 2,17 BIOFARM 2,16

STRAULESTI LAC ALFA 1,89

AGROLAND CAPITAL 1,66 AGROINTENS 1,60 MECANICA CEAHLAU 1,10

SIF TRANSILVANIA 1,04

TOTAL 80,31

*EUR/RON = 4,6668 (www.bnr.ro)

Page 3: Newsletter - octombrie 2018 · 2018-11-15 · 2015 2016 2017 Newsletter - octombrie 2018 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII SIF Moldova SA este incadrata in categoria

Proiecte investitionale – abordare de tip “private equity” Grupul SIF Moldova

3/3

“Baba Novac Residence” - Bucuresti - detinere 100% 6 blocuri, 363 apartamente - finalizare 2019 80% din apartamente vandute - oct 2018 121 apartamente finalizate pana la sfarsitul anului 2018 - va incepe receptia acestora de catre caumparatori

“Veranda Mall” – Bucuresti - detinere 37% GLE – 67.000 mp; GLA – 27.000 mp Grad ocupare – 97% Extindere in curs – 6.300 mp – sala fitness,

birouri, spatii comerciale (finalizare T4 2018) cinematograf (finalizare T2 2019)

“Atria Urban Resort” – Bucuresti – detinere 50% Vizeaza construirea a 1.400 apartamente, pe 9 ha, in 4 faze Pozitionare – NV Bucuresti In constructie faza 1 – corp 1 – stadiu: etaj 4

“Ferma Afine” - dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100% In exploatare si in curs de pregatire - 67 ha Se vizeaza atingerea unei suprafete de 84 ha pana

in 2020

Mecanica Ceahlau - Piatra Neamt - detinere 73 % Produce si comercializeaza masini

agricole. Portofoliul său cuprinde mai mult de 20 de grupuri de produse pentru agricultură (pentru prelucrarea solului, insamantare, intretinerea culturilor);

Compania este distribuitor al masinilor STEYR si PROJET;

Strategia de dezvoltare: dezvoltarea de echipamente și

produse noi pentru piata romaneasca;

export in tarile vecine.